NVDA 2024.1 korisničko uputstvo

Uvod

Dobrodošli u NVDA!

NonVisual Desktop Access (NVDA) je besplatan čitač ekrana otvorenog koda za Microsoft Windows. Pružajući informacije koristeći sintetizatore govora i brajev red, omogućava slepim korisnicima pristup Windows operativnom sistemu uz jednake troškove videćim osobama. NVDA razvijaNV Access, uz saradnju zajednice.

Opšte karakteristike

NVDA omogućava interakciju sa Windows operativnim sistemom i puno drugih aplikacija.

Kratak video demonstracije na Engleskom, "šta je NVDA?" dostupan je na NV Access YouTube kanalu.

Glavne karakteristike su:

Sistemski zahtevi

Internacionalizacija

Važno je da ljudi gde god da se nalaze na svetu, bez obzira koji jezik govore, dobiju jednak pristup tehnologiji. Pored Engleskog, NVDA je preveden na 54 jezika uključujući: Afrikanski, Albanski, Amharski, Arapski, Aragoneski, Bugarski, Burmese, Katalonski, Kineski (pojednostavljen i tradicionalni), Hrvatski, Češki, Danski, Holandski, Farsi, Finski, Francuski, Galski, Gruzijski, Nemački (Nemačka i Švajcarska), Grčki, Hebrejski, Indijski, Mađarski, Islandski, Irski, Italijanski, Japanski, Kannada, Korejski, Kirgijški, Litvanski, Makedonski, Mongolski, Nepali, Norveški, Poljski, Portugalski (Brazil i Portugal), Pundžabi, Rumunski, Ruski, Srpski, Slovački, Slovenački, Španski (Kolumbija i Španija), Švedski, Tamil, Tajvanski, Turski, Ukrajinski i Vijetnamski.

Podrška za sintetizatore govora

Pored pružanja svojih poruka i interfejsa na jednom od podržanih jezika, NVDA takođe dozvoljava korisnicima da čitaju tekst na bilo kom jeziku, dokle god imaju sintetizator koji podržava taj jezik.

Uz NVDA dolazi eSpeak NG, besplatan, višejezičan i sintetizator otvorenog koda.

Informacije o sintezama koje NVDA podržava možete pronaći u delu Podržani sintetizatori govora.

Podrška za brajeve redove

Za korisnike koji imaju brajev red, NVDA može pružati informacije na brajevom pismu. NVDA koristi brajev prevodilac otvorenog koda LibLouis da bi pravio niz brajevih znakova na osnovu teksta. Skraćen i standardan unos brajevih znakova je podržan. Takođe, po podrazumevanim podešavanjima NVDA će automatski prepoznati puno brajevih redova. Molimo vas da pogledate deo Podržani brajevi redovi za informacije o podržanim brajevim redovima.

NVDA podržava brajeve kodove za puno jezika, uključujući skraćene, standardne i kompjuterske brajeve kodove.

Licenca i autorska prava

NVDA je pod autorskim pravima 2006-2024 NVDA saradnici.

NVDA je dostupan pod GNU opštom javnom licencom verzije 2, uz dva posebna izuzetka. Izuzeci su označeni u dokumentu sa licencom u sekcijama "Non-GPL Components in Plugins and Drivers" i "Microsoft Distributable Code". NVDA takođe koristi komponente koje su dostupne pod različitim slobodnim licencama otvorenog koda. Možete menjati ovaj program dok god date izvorni kod onima koji to žele i dok je pod zaštitom ove licence. Ovo važi za originalne i različite verzije ovog programa, plus bilo koji drugi rad.

Za više detalja, možetevideti celu licencu. Za detalje o izuzecima, pristupite dokumentu licence u NVDA meniju u sekciji "pomoć".

NVDA vodič za brz početak

Ovaj vodič za brz početak sadrži tri glavne sekcije: preuzimanje, početna podešavanja i pokretanje NVDA. Njih prate informacije o menjanju podešavanja, učestvovanju u zajednici i dobijanju pomoći. Informacije u ovom vodiču su sažeti delovi ostatka korisničkog uputstva. Molimo pogledajte potpuno korisničko uputstvo za detaljnije informacije o svakoj temi.

Preuzimanje NVDA

NVDA je u potpunosti besplatan za korišćenje. Nema licencnih ključeva o kojima morate da brinete ili skupe pretplate koju morate da platite. NVDA se ažurira, u proseku, četiri puta godišnje. Najnovija verzija programa NVDA je uvek dostupna na "Download" stranici NV Access websajta.

NVDA radi sa svim novijim verzijama Microsoft Windowsa. Proverite sistemske zahteve za potpune detalje.

Koraci za preuzimanje NVDA-a

Ovi koraci pretpostavljaju snalaženje u navigaciji na Web stranicama.

Podešavanje programa NVDA

Pokretanje datoteke koja je preuzeta započeće privremenu kopiju programa NVDA. Zatim ćete biti upitani da li želite da instalirate NVDA, napravite prenosnu kopiju ili da samo nastavite korišćenje privremene kopije.

NVDA ne zahteva pristup Internetu da bi se instalirao nakon što se pokretač preuzme. Ako je dostupna, veza sa internetom dozvoljava da NVDA periodično proveri dostupna ažuriranja.

Koraci za pokretanje preuzetog pokretača

Instalaciona datoteka se zove "nvda_2022.1.exe" ili slično. Godina i verzija se menjaju u toku ažuriranja kako bi se označila trenutna verzija.

 1. Pokrenite preuzetu datoteku. Muzika će se reprodukovati dok se privremena NVDA kopija učitava. Nakon što se učita, NVDA će govoriti kroz ostatak procesa.
 2. Prozor NVDA pokretača se pojavljuje sa licencnim ugovorom. Pritisnite strelicuDole da pročitate licencni ugovor ako želite.
 3. Pritisnite tab da se prebacite na izborno polje "Slažem se", a zatim pritisnite razmak da ga označite.
 4. Pritisnite tab da se krećete kroz opcije, zatim pritisnite enter na željenoj opciji.

Opcije su:

Ako planirate da uvek koristite NVDA na ovom računaru, izabraćete opciju da instalirate NVDA. Instaliranje NVDA-a će vam omogućiti dodatne funkcije kao što su automatsko pokretanje nakon prijave i mogućnost čitanja ekrana za prijavu i drugih bezbednih ekrana. Ovo nije moguće sa prenosnim i privremenim kopijama. Za potpune detalje o ograničenjima korišćenja prenosnih i privremenih kopija programa NVDA, molimo pročitajte ograničenja prenosnih i privremenih kopija.

Instaliranje vam takođe dozvoljava pravljenje prečica na radnoj površini i u start meniju, i dozvoljava programu NVDA da se pokrene prečicom control+alt+n.

Koraci za NVDA instalaciju iz pokretača

Ovi koraci vas vode kroz najčešće opcije instalacije. Za više detalja o dostupnim opcijama, molimo pogledajte opcije instalacije.

 1. Iz pokretača, uverite se da je izborno polje slaganja sa licencnim ugovorom označeno.
 2. Krećite se Tabom do, i aktivirajte dugme "Instaliraj NVDA na ovaj računar".
 3. Slede opcije korišćenja programa NVDA na Windows ekranu za prijavljivanje i da napravite prečicu na radnoj površini. One su podrazumevano označene. Ako želite, pritisnite tab i razmak da promenite bilo koju od ovih opcija, ili ih ostavite na podrazumevanim vrednostima.
 4. Pritisnite enter da nastavite.
 5. Windows dijalog "Kontrole korisničkog naloga (KKN)" će se pojaviti i upitaće vas "Da li želite da dozvolite ovoj aplikaciji da izvrši promene na vašem računaru?".
 6. Pritisnite alt+D na Srpskoj ili Alt+Y na Engleskoj verziji Windowsa da dozvolite promene.
 7. Traka napredovanja će se popunjavati dok se NVDA instalira. U toku ovog procesa NVDA će reprodukovati zvučne signale koji povećavaju visinu. Ovaj proces je često brz i možda se neće ni primetiti.
 8. Dijalog će se pojaviti i potvrditi da je NVDA instalacija uspešna. Poruka će vas savetovati da "pritisnete u redu da pokrenete instaliranu kopiju". Pritisnite enter da pokrenete instaliranu kopiju.
 9. Dijalog "Dobrodošli u NVDA" će se pojaviti, i NVDA čita poruku dobrodošlice. Fokus je na izbornom okviru "Raspored tastature". Po podrazumevanim podešavanjima, "Desktop" raspored tastature koristi numeričku tastaturu za neke funkcije. Ako želite, pritisnite strelicuDole da izaberete "Laptop" raspored tastature kako bi se prečice koje koriste numeričku tastaturu prebacile na druge tastere.
 10. Pritisnite tab da se prebacite na izborno polje "Koristite capsLock kao NVDA taster". Insert je podrazumevano podešen kao NVDA taster. Pritisnite razmak da izaberete capsLock kao alternativan modifikatorski taster. Napomena da se raspored tastature podešava odvojeno od NVDA tastera. NVDA taster i raspored tastature se naknadno mogu promeniti iz podešavanja tastature.
 11. Koristite tab i razmak da podesite druge opcije na ovom ekranu. One određuju da li se NVDA automatski pokreće.
 12. Pritisnite enter da zatvorite ovaj dijalog uz pokrenut NVDA.

Pokretanje programa NVDA

Potpuno NVDA korisničko uputstvo sadrži sve NVDA komande, odvojene u različite sekcije. Tabele komandi su takođe dostupne iz "Kratkih napomena o komandama". Modul "Osnovnih NVDA vežbi" sadrži duži opis svake komande uz obavljanje aktivnosti korak po korak. "Osnovne NVDA vežbe" su dostupne iz NV Access prodavnice. Trenutno, ova knjiga nije prevedena.

Evo nekih osnovnih komandi koje se često koriste. Sve komande se mogu podesiti, pa su ovo podrazumevane prečice za ove funkcije.

NVDA modifikatorski taster

Podrazumevani NVDA taster je ili NumeričkaNula, (kada je numLock isključen), ili insert taster, koji je blizu tastera delete, home i end. NVDA modifikatorski taster može takođe biti podešen kao capsLock taster.

Pomoć za unos

Kako biste naučili i vežbali lokacije tastera, pritisnite NVDA+1 da uključite pomoć za unos. Dok ste u režimu pomoći za unos, izvršavanje bilo koje ulazne komande (kao što je pritiskanje tastera ili vršenje pokreta na ekranu osetljivom na dodir) će prijaviti radnju i reći šta radi (ako nešto radi). Same komande neće biti izvršene dok ste u režimu pomoći za unos.

Pokretanje i zaustavljanje NVDA-a

Ime Desktop taster Laptop taster opis
Pokreni NVDA control+alt+n control+alt+n Pokreće ili restartuje NVDA
Zaustavi NVDA NVDA+q, zatim enter NVDA+q, zatim enter Zatvara NVDA
Pauziraj ili nastavi govor šift šift Odmah pauzira govor. Ako se pritisne ponovo govor će nastaviti tamo gde je stao
Zaustavi govor kontrol kontrol Odmah zaustavlja govor

Čitanje teksta

Ime Desktop taster Laptop taster opis
Izgovori sve NVDA+strelicaDole NVDA+a Počinje čitanje od trenutne pozicije, pomerajući kursor dok čita
Pročitaj trenutni red NVDA+strelicaGore NVDA+l Čita red. Pritiskanje dva puta sriče red. Pritiskanje tri puta sriče red korišćenjem opisa znakova (Avala, Beograd, Cetinje, i tako dalje)
Pročitaj izbor NVDA+šift+strelicaGore NVDA+šift+s Čita bilo koji tekst koji je izabran. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče. Ako se pritisne tri puta sriče se uz opise znakova
Pročitaj tekst privremene memorije NVDA+c NVDA+c Čita bilo koji tekst u privremenoj memoriji. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče. Ako se pritisne tri puta sriče se uz opise znakova

Prijavljivanje lokacije i drugih informacija

Ime Desktop taster Laptop taster opis
Naslov prozora NVDA+t NVDA+t Prijavljuje naslov trenutno aktivnog prozora. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče. Ako se pritisne tri puta kopiraće se u privremenu memoriju
Prijavi fokus NVDA+tab NVDA+tab Prijavljuje trenutnu kontrolu koja ima fokus. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče. Ako se pritisne tri puta sriče se uz opise znakova
Čita prozor NVDA+b NVDA+b Čita trenutni prozor u celini (korisno za dijaloge)
Čitaj statusnu traku NVDA+end NVDA+šift+end Prijavljuje statusnu traku ako je NVDA pronađe. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče. Ako se pritisne tri puta informacija se kopira u privremenu memoriju
Čitaj vreme NVDA+f12 NVDA+f12 Ako se pritisne jednom prijavljuje se trenutno vreme, ako se pritisne dva puta prijavljuje se datum. Vreme i datum se prijavljuju u formatu datuma i vremena podešenom za sat na sistemskoj traci.
Prijavi formatiranje teksta NVDA+f NVDA+f Prijavljuje formatiranje teksta. Ako se pritisne dva puta innformacija se prikazuje u prozoru
Prijavi odredište linka NVDA+k NVDA+k Ako se pritisne jednom, prijavljuje odredišnu adresu linka na trenutnoj poziciji kursora ili fokusa. Ako se pritisne dva puta, prikazuje se u prozoru radi pažljivijeg pregleda

Menjanje informacija koje NVDA čita

Ime Desktop taster Laptop taster opis
Izgovori ukucane znakove NVDA+2 NVDA+2 Kada je omogućeno, NVDA će izgovoriti sve znakove koje upisujete na tastaturi.
Izgovori ukucane reči NVDA+3 NVDA+3 Kada je omogućeno, NVDA će izgovarati reči koje upisujete na tastaturi.
Izgovori komandne tastere NVDA+4 NVDA+4 Kada je omogućeno, NVDA će izgovarati sve tastere na tastaturi koji nisu znakovi. Ovo uključuje kombinacije tastera kao što su kontrol plus neko drugo slovo.
Omogući praćenje miša NVDA+m NVDA+m Kada je omogućeno, NVDA će izgovarati tekst ispod pokazivača miša, dok ga pomerate po ekranu. Ovo vam dozvoljava da pronađete stvari na ekranu, fizičkim pomeranjem miša, umesto da ih tražite objektnom navigacijom.

Krug podešavanja sintetizatora

Ime Desktop taster Laptop taster Opis
Pomeri se na sledeće podešavanje sintetizatora NVDA+kontrol+strelicaDesno NVDA+šift+kontrol+strelicaDesno Pomera se na sledeće dostupno podešavanje govora nakon trenutnog, vraćajući se na prvo podešavanje nakon što dođe do poslednjeg
Pomeri se na prethodno podešavanje sintetizatora NVDA+kontrol+strelicaLevo NVDA+šift+kontrol+strelicaLevo Pomera se na sledeće dostupno podešavanje govora pre trenutnog, vraćajući se na poslednje podešavanje nakon što dođe do prvog
Povećaj trenutno podešavanje sintetizatora NVDA+kontrol+strelicaGore NVDA+šift+kontrol+strelicaGore Povećava podešavanje sintetizatora na kojem se trenutno nalazite. Na primer povećava brzinu, bira sledeći glas, pojačava jačinu
Smanji trenutno podešavanje sintetizatora NVDA+kontrol+strelicaDole NVDA+šift+kontrol+strelicaDole Smanjuje podešavanje sintetizatora na kojem se trenutno nalazite. Na primer smanjuje brzinu, bira prethodni glas, smanjuje jačinu

Web navigacija

Potpuna lista pojedinačnih slova za navigaciju je u sekciji režim pretraživanja korisničkog uputstva.

Komanda Prečica Opis
Naslov h Premešta se na sledeći naslov
Naslov nivoa 1, 2, ili 3 1, 2, 3 Premešta se na sledeći naslov određenog nivoa
Polje za unos f Premešta se na sledeće polje za unos (polje za uređivanje, dugme, i slično)
Link k Premešta se na sledeći link
Orjentir d Premešta se na sledeći orjentir
Lista l Premešta se na sledeću listu
Tabela t Premešta se na sledeću tabelu
Premeštaj se u nazad šift+slovo Pritisnite šift i bilo koje od slova iznad da se premestite na prethodni element te vrste
Lista elemenata NVDA+f7 Prikazuje listu različitih vrsta elemenata, kao što su linkovi i naslovi

Opcije

Većina NVDA funkcija se može promeniti ili omogućiti iz NVDA podešavanja. Podešavanja, i druge opcije, dostupne su iz NVDA menija. Da otvorite NVDA meni, pritisnite NVDA+n. Da direktno otvorite NVDA dijalog opštih podešavanja, pritisnite NVDA+kontrol+g. Mnogi ekrani za podešavanja imaju prečice da ih direktno otvorite, kao što su NVDA+control+s za sintetizatore, ili NVDA+control+v za druga podešavanja glasa.

Zajednica

NVDA ima aktivnu zajednicu korisnika. Postoji glavna mejling lista na Engleskom jeziku i stranica puna lokalnih grupa na drugim jezicima. NV Access, stvaraoci programa NVDA, su aktivni na Twitteru i Facebooku. NV Access takođe ima aktivan blog u toku.

Takođe je dostupan program za NVDA sertifikovane eksperte. Ovo je online ispit koji možete da položite kako biste demonstrirali vaše veštine u korišćenju programa NVDA. NVDA sertifikovani eksperti mogu da objave svoje detalje za kontakt i druge relevantne poslovne detalje.

Dobijanje pomoći

Da biste dobili pomoć za NVDA, pritisnite NVDA+n da otvorite meni, a zatim p za pomoć. Iz ovog podmenija možete pristupiti korisničkom uputstvu, kratkoj napomeni za komande, istoriji novih karakteristika i ostalim opcijama. Ove prve tri opcije se otvaraju u podrazumevanom Web pretraživaču. Opširniji materijali za vežbanje su dostupni u NV Access prodavnici.

Preporučujemo vam da počnete sa modulom "Osnovne NVDA vežbe". Ovaj modul pokriva početne korake sve do korišćenja Weba i objektne navigacije. Dostupan je u:

Drugi moduli, uključujući i NVDA paket za produktivnost sa popustom, su dostupni u NV Access prodavnici.

NV Access takođe prodaje telefonsku podršku, ili zasebno, ili kao deo NVDA paketa za produktivnost. Telefonska podrška uključuje lokalne brojeve u Australiji i SAD-u.

Imejl grupe korisnika su odličan izvor pomoći zajednice, kao i sertifikovani NVDA eksperti.

Možete prijaviti greške ili predlagati nove funkcije koristeći GitHub. Pravila za saradnike sadrže bitne informacije za doprinos zajednici.

Dodatne opcije podešavanja

Opcije instalacije

Ako instalirate NVDA direktno iz preuzetog pokretača, pritisnite dugme instaliraj NVDA. Ako ste zatvorili ovaj dijalog ili želite da instalirate NVDA iz prenosne kopije, izaberite instaliraj NVDA u NVDA meniju iz podmenija alati.

Dijalog za instalaciju će zatražiti potvrdu i takođe reći da li ova instalacija ažurira neku postojeću instalaciju. Aktiviranjem dugmeta nastavi počinje instalacija NVDA. Ovde takođe imate nekoliko opcija koje su objašnjene u nastavku. Kada se instalacija završi, pojaviće se poruka koja će vam reći da li je instalacija uspela. Aktiviranje dugmeta OK će pokrenuti novu kopiju NVDA.

Upozorenje o nekompatibilnim dodacima

Ako već imate instalirane dodatke moguće je da ćete dobiti upozorenje da će nekompatibilni dodaci biti onemogućeni. Pre nego što možete da pritisnete dugme za nastavak morate da označite izborno polje kojim potvrđujete da razumete da će ovi dodaci biti onemogućeni. Takođe ćete imati dugme kojim možete da pregledate listu dodataka koji će biti onemogućeni. Pogledajte deo dijalog sa nekompatibilnim dodacima za dodatnu pomoć za ovo dugme. Nakon instalacije, možete ponovo omogućiti nekompatibilne dodatke na sopstvenu odgovornost iz prodavnice dodataka.

Pokreni na Windows ekranu za prijavu

Ova opcija odlučuje da li NVDA treba biti pokrenut na Windows ekranu za prijavljivanje, pre nego što unesete vašu lozinku. Ovo takođe uključuje kontrolu korisničkog naloga i druge bezbedne ekrane. Ova opcija je podrazumevano omogućena za nove instalacije.

Napravi prečicu na radnoj površini (ctrl+alt+n)

Ova opcija određuje da li NVDA treba da napravi prečicu za pokretanje na radnoj površini. Ako je napravljena, ona takođe dobija prečicu sa tastature control+alt+n, kako biste mogli da pokrenete NVDA u bilo kom trenutku sa ovom prečicom.

Kopiraj podešavanja prenosne kopije u trenutni nalog

Ova opcija bira da li konfiguracija trenutno pokrenute kopije NVDA treba da se kopira za korisnika koji je trenutno prijavljen, za instaliranu kopiju NVDA. Ovo neće kopirati podešavanja za druge korisnike ni za korišćenje na Windows ekranu za prijavljivanje i drugim bezbednim ekranima. Ova opcija je dostupna samo kada se instalira iz prenosne kopije, ne i kada se instalira iz preuzete datoteke.

Pravljenje prenosne kopije

Ako pravite prenosnu kopiju iz preuzete datoteke, jednostavno aktivirajte dugme napravi prenosnu kopiju. Ako ste zatvorili ovaj dijalog ili ste instalirali NVDA, Izaberite opciju napravi prenosnu kopiju u NVDA meniju a zatim u podmeniju alati.

Dijalog koji se otvori nakon toga vam omogućava izbor gde prenosna kopija treba da bude napravljena. Ovo može biti lokacija na hard disku ili nekim drugim prenosnim medijima. Tu takođe imate opciju koja bira da li treba kopirati trenutna podešavanja u prenosnu kopiju. Ova opcija je dostupna samo kada se pravi prenosna kopija iz instalirane kopije, ne i kada se pravi iz preuzete datoteke. Aktiviranje dugmeta nastavi pravi prenosnu kopiju. Nakon što se pravljenje završi, poruka će se pojaviti koja će vas obavestiti da je bilo uspešno. Pritisnite u redu da zatvorite ovaj dijalog.

Ograničenja prenosnih i privremenih kopija

Ako želite da nosite NVDA sa sobom na USB disku ili drugom mediju koji podržava pisanje, onda izaberite da napravite prenosnu kopiju. Instalirana kopija takođe može da napravi prenosnu kopiju u bilo kom trenutku. Prenosna kopija takođe ima mogućnost da se instalira na računaru u bilo kom trenutku. Ali, ako želite da kopirate NVDA na medijima koji podržavaju samo čitanje kao što je CD, onda samo kopirajte preuzetu datoteku. Pokretanje prenosne kopije direktno sa medija koji podržavaju samo čitanje trenutno nije podržano.

NVDA instalacija se može koristiti kao privremena kopija programa NVDA. Privremene kopije sprečavaju čuvanje NVDA podešavanja. Ovo uključuje nemogućnost korišćenja prodavnice dodataka.

Prenosne i privremene kopije programa NVDA imaju sledeća ograničenja:

Korišćenje NVDA-a

Pokretanje programa NVDA

Ako ste instalirali NVDA, pokretanje NVDA možete ostvariti prečicom control+alt+n, ili izborom NVDA u start meniju. Takođe možete upisati NVDA u dialog za pokretanje i pritisnuti enter. Ako je NVDA već pokrenut, biće zaustavljen a zatim ponovo pokrenut. Takođe možete dodati opcije komandne linije koje vam dozvoljavaju da izađete(-q), onemogućite dodatke(--disable-addons), i tako dalje.

Za instalirane kopije, NVDA čuva podešavanja u roaming application data folderu trenutnog korisnika po podrazumevanim podešavanjima(Na primer "C:\Users\<korisnik>\AppData\Roaming"). Moguće je promeniti ovo tako da NVDA učitava svoja podešavanja iz foldera local u folderu app data. Pogledajte deo o sistemskim parametrima za više detalja.

Da pokrenete prenosnu kopiju, potrebno je ući u folder u kojem ste napravili prenosnu kopiju, i pritisnuti enter ili kliknuti dva puta na datoteku nvda.exe. Ako je NVDA već pokrenut, automatski će biti zaustavljen pre pokretanja prenosne verzije.

Dok se NVDA pokreće, čućete niz tonova(koji vam govore da se NVDA učitava). U zavisnosti od brzine vašeg računara, ili ako pokrećete NVDA sa sporijeg medija, možda će ovo malo duže trajati. Ako traje duže, NVDA će reći"Učitavanje NVDA. Molimo sačekajte..."

Ako ne čujete ništa od ovoga, ili čujete Windows zvuk za grešku, ili silazne tonove, to znači da NVDA ima grešku, i možda ćete morati da prijavite grešku programerima. Molimo proverite NVDA sajt da saznate kako to da uradite.

Dijalog dobrodošlice

Kada se NVDA pokrene po prvi put, dobićete dijalog sa osnovnim informacijama o NVDA tasteru i NVDA meniju. (Molimo pogledajte naredne sekcije o ovim temama.) Dijalog takođe sadrži izborni okvir i tri izborna polja. Izborni okvir vam omogućava da izaberete raspored tastature. Prvo izborno polje vam dozvoljava da izaberete da li NVDA treba da koristi Capslock kao njegov taster. Drugo vam omogućava da podesite da li NVDA treba automatski da se pokrene nakon prijave u Windows i dostupno je samo za instalirane kopije. Treće vam dozvoljava da podesite da li ovaj dijalog dobrodošlice treba da se prikaže svaki put kada se NVDA pokrene.

Dijalog o prikupljanju statistika o korišćenju

Od NVDA verzije 2018.3, korisnik će biti upitan da li želi da dozvoli slanje podataka o korišćenju kompaniji NV Access kako bi pomogli u poboljšanju programa NVDA u budućnosti. Kada prvi put pokrenete NVDA, dijalog će se pojaviti koji će vas upitati da li želite da šaljete podatke o korišćenju kompaniji NV Access dok koristite NVDA. Možete pročitati više informacija o podacima koje sakuplja NV Access u sekciji opštih podešavanja, Dozvoli organizaciji NV Access prikupljanje statistika korišćenja programa NVDA. Napomena: Aktiviranje opcije "Da" ili "Ne" će sačuvati ovo podešavanje i dijalog se nikada neće ponovo pojaviti osim ako ponovo ne instalirate NVDA. Ali, možete ručno omogućiti ili onemogućiti ovo podešavanje u panelu opštih podešavanja programa NVDA. Da biste ručno promenili ovo podešavanje, možete promeniti opciju Dozvoli NVDA projektu prikupljanje statistika korišćenja programa NVDA.

O NVDA prečicama

NVDA taster

Većina prečica koje NVDA koristi zahteva od vas da pritisnete određen taster koji se zove NVDA taster zajedno sa jednim ili više tastera. Bitni izuzeci ovome su komande za pregled teksta u desktop rasporedu koje koriste tastere sa numeričke tastature samostalno, ali postoje i drugi izuzeci.

NVDA može biti podešen tako da numerički insert, prošireni insert ili caps lock mogu da se koriste kao NVDA tasteri. Po podrazumevanim podešavanjima, numerički insert i prošireni insert su podešeni kao NVDA tasteri.

Ako želite da koristite neki od ovih tastera kao da NVDA nije pokrenut(na primer želite da uključite caps lock kada ste podesili ovaj taster kao NVDA taster), možete pritisnuti taster dva puta za redom.

Rasporedi tastature

NVDA dolazi sa dva rasporeda komandi (poznati kao rasporedi tastature): Desktop raspored i laptop raspored. Po podrazumevanim podešavanjima, NVDA koristi desktop raspored tastature, međutim možete lako prebaciti NVDA na laptop raspored tastature u kategoriji tastatura dijaloga NVDA podešavanja, koji se dobija izborom stavke opcije iz NVDA menija.

Desktop raspored koristi numeričku tastaturu(sa numlock tasterom isključenim). Iako većina laptopova nema numeričku tastaturu, neki laptopovi mogu da koriste FN taster zajedno sa brojevima na desnoj strani tastature(7, 8, 9, u, i, o, j, k, l, i tako dalje.). Ako vaš laptop ne može da uradi ovo ili vam ne dozvoljava da isključite numlock, možda ćete želeti da pređete na laptop raspored.

NVDA prečice za ekrane osetljive na dodir

Ako koristite NVDA sa ekranom osetljivim na dodir, možete da koristite NVDA putem prečica na ekranu. Dok je NVDA pokrenut, osim ako je podrška za interakciju sa ekranom onemogućena, sve akcije sa ekrana preuzima NVDA. Tako da, radnje koje normalno funkcionišu bez NVDA-a neće raditi.

Da omogućite ili onemogućite podršku interakcije sa ekranom osetljivim na dodir, pritisnite NVDA+control+alt+t.

Takođe možete da omogućite ili onemogućite podršku interakcije sa ekranom iz kategorije interakcija sa ekranom osetljivim na dodir u NVDA podešavanjima.

Istraživanje ekrana

Osnovna radnja sa ekrana osetljivog na dodir je izgovor teksta bilo gde na ekranu. Da biste to uradili, stavite vaš prst bilo gde na ekranu. Takođe možete držati prst na ekranu i kretati se po njemu kako bi NVDA izgovarao tekst ispod vašeg prsta.

Pokreti

Kada NVDA komande budu kasnije opisane u ovom vodiču, mogu da sadrže pokret koji možete da koristite sa ekrana osetljivog na dodir kako biste aktivirali tu komandu. U nastavku su uputstva kako uspešno izvesti neke pokrete na ekranu.

Dodiri

Dodirnite ekran brzo sa jednim ili više prsta.

Jednostruki dodir jednim prstom se jednostavnije zove dodir. Istovremeni dodir sa dva prsta je dodir sa dva prsta i tako dalje.

Ako se ekran dodirne više puta za redom, NVDA će tretirati ovo kao pokret sa više dodira. Dodirivanje dva puta je dvostruki dodir. Dodirivanje tri puta je trostruki dodir i tako dalje. Naravno, ovi dvostruki dodiri takođe prepoznaju koliko prsta je na ekranu, tako da je moguće imati pokrete kao što su dvostruki dodir sa dva prsta, dodir sa četiri prsta, i tako dalje.

Prevlačenja

Brzo prevucite prst preko ekrana.

Postoje četiri ovakva pokreta u zavisnosti od pravca prevlačenja: Prevlačenje levo, Prevlačenje desno, Prevlačenje gore I prevlačenje dole.

Kao i dodiri, više od jednog prsta se mogu koristiti za pokrete. Tako da, pokreti kao što su prevlačenje sa četiri prsta gore ili dva prsta dole su mogući.

Režimi dodira

Budući da postoji mnogo više NVDA prečica nego pokreta sa ekrana, NVDA ima više režima koji omogućavaju više različitih komandi. Dva režima su režim teksta i režim objekata. Određene komande u ovom dokumentu će možda imati režim dodira u zagradama nakon pokreta. Na primer, prevlačenje gore(režim teksta) znači da će komanda biti izvršena ako prevučete gore, ali samo kada ste u režimu teksta. Ako komanda nema režim, radiće u bilo kom režimu.

Da se prebacite između različitih režima dodira, dodirnite jednom sa tri prsta

Tastatura na ekranu

Tastatura na ekranu se koristi za unos teksta i komandi na ekranu osetljivom na dodir. Kada ste fokusirani na polje za unos teksta, možete uključiti tastaturu tako što ćete dva puta dodirnuti ikonicu tastature na ekranu koja se nalazi na dnu ekrana. Za tablet računare kao što su Microsoft Surface Pro, tastatura na ekranu je uvek dostupna kada je tastatura izvučena. Da biste odbacili tastaturu, dodirnite ikonicu tastature na ekranu ili se pomerite dalje od polja za unos teksta.

Dok je tastatura na ekranu aktivna, da biste pronašli tastere na tastaturi, prebacite vaš prst na lokaciju tastature (obično na dnu ekrana ), a zatim se krećite po tastaturi jednim prstom. Kada pronađete taster koji želite da pritisnete, dodirnite taster 2 puta ili otpustite prst, u zavisnosti od podešavanja izabranih u kategoriji podešavanja ekrana osetljivog na dodir NVDA podešavanja.

Režim pomoći za unos

Puno komandi je spomenuto kroz ovaj vodič, ali lak način da saznate šta svaka komanda radi je da uključite pomoć za unos.

Da uključite pomoć za unos, pritisnite NVDA+1. Da je isključite, pritisnite NVDA+1 ponovo. Dok ste u režimu pomoći za unos, korišćenje bilo koje komande(kao što su pritiskanje tastera ili pokreti sa ekrana) će prijaviti komandu i šta ona radi(ako radi nešto). Komande neće ništa uraditi dok ste u režimu pomoći za unos.

NVDA meni

NVDA meni vam dozvoljava da kontrolišete NVDA podešavanja, Dobijete pomoć, Sačuvate/vratite se na sačuvana podešavanja, menjate govorne rečnike, pristupite dodatnim alatima i izađete iz programa NVDA.

Da biste ušli u NVDA meni bilo gde u Windowsu dok je NVDA pokrenut, možete izvzršiti bilo koju od sledećih radnji:

Kada se meni otvori, možete koristiti strelice da se krećete po meniju, i taster enter da aktivirate stavku.

Osnovne NVDA komande

Ime Desktop komanda Laptop komanda Ekran osetljiv na dodir Opis
Pokreće ili restartuje NVDA Control+alt+n Control+alt+n Nema Pokreće ili restartuje NVDA sa radne površine, ako je ova Windows prečica omogućena u procesu instalacije programa NVDA. Ovo je Windows prečica i zato se ne može promeniti u dijalogu ulazne komande.
Zaustavi govor Kontrol Kontrol dodir sa dva prsta govor prestaje
Pauziraj govor Šift Šift Nema komande pauzira govor. Ako se pritisne ponovo govor se nastavlja gde je stao(ako trenutni sintetizator podržava pauziranje)
NVDA meni NVDA+n NVDA+n dvostruki dodir sa dva prsta otvara NVDA meni kako biste pristupili podešavanjima, alatima, dobili pomoć, i tako dalje.
Uključuje i isključuje pomoć za unos NVDA+1 NVDA+1 Nema komande pritiskanje bilo kog tastera u ovom režimu prijavljuje ime tastera, i opis komande koju NVDA koristi
Izlaz iz NVDA NVDA+q NVDA+q Nema komande izlazi iz NVDA
Ignoriši sledeći taster NVDA+f2 NVDA+f2 Nema komande govori NVDA-u da sledeći taster pošalje kroz aplikaciju, čak i ako je to NVDA komanda
Uključuje i isključuje režim spavanja za trenutnu aplikaciju NVDA+šift+s NVDA+šift+z Nema komande Režim spavanja isključuje sav govor ili brajev izlaz za trenutnu aplikaciju. Ovo je najkorisnije u aplikacijama koje već imaju karakteristike čitanja ekrana. Ponovo pritisnite ovu komandu da isključite režim spavanja.

Prijavljivanje sistemskih informacija

Ime Komanda Opis
Prijavi datum/vreme NVDA+f12 Ako se pritisne jednom prijavljuje trenutni datum, ako se pritisne dva puta prijavljuje trenutno vreme
Prijavi stanje baterije NVDA+šift+b prijavljuje stanje baterije, da li je punjač uključen i trenutni procenat.
Prijavi tekst privremene memorije NVDA+c prijavljuje tekst privremene memorije ako ima teksta.

Režimi govora

Režim govora određuje kako će se sadržaj ekrana, obaveštenja, odgovori na komande i drugi izlaz izgovarati dok koristite NVDA. Podrazumevani režim je "sa pričom", koji će govoriti u svim situacijama u kojima očekujete govor kada se koristi čitač ekrana. Ali, u nekim slučajevima, ili kada koristite određene programe, možda će vam neki od drugih režima govora biti značajniji.

Četiri dostupna režima govora su:

Režim sa pištanjem može biti koristan kada se stalno pojavljuje detaljni tekst u prozoru terminala, ali ne zanima vas sadržaj, već samo da nastavlja da se dodaje novi tekst; ili drugim rečima kada vas više zanima da se pojavljuje novi tekst od sadržaja.

Režim na zahtev može biti koristan kada vam ne trebaju stalne povratne informacije o tome šta se dešava na ekranu ili na računaru, ali vam povremeno treba da proverite određene stavke korišćenjem komandi pregleda, i slično. Primeri uključuju snimanje zvuka, korišćenje lupe, sastanci ili pozivi ili kao druga alternativa režimu pištanja.

Komanda vam dozvoljava da kružite kroz različite režime govora:

Ime Prečica Opis
Kruži kroz režime govora NVDA+s Kruži kroz režime govora.

Ako vam treba da kružite samo kroz određene režime govora, pogledajte Dostupni režimi za komandu koja kruži kroz režime govora kako biste onemogućili neželjene režime.

NVDA vam dozvoljava navigaciju sistemom na nekoliko načina, uključujući standardnu interakciju i pregled.

Objekti

Svaka aplikacija i operativni sistem se sastoji iz puno objekata. Objekat je jedna stavka kao što je deo teksta, dugme, polje za potvrdu, klizač, lista ili polje za unos teksta.

Navigacija sa sistemskim fokusom

Sistemski fokus, takođe poznat kao fokus, je objekat koji prima tastere sa tastature. Na primer, ako pišete u polju za unos teksta, polje za unos teksta ima fokus.

Najčešći način navigacije kroz Windows sa programom NVDA je pomeranje sistemskog fokusa standardnim komandama sa tastature, kao što je pritiskanje tastera tab ili šift+tab da se krećete napred i nazad kroz kontrole, pritiskanje tastera alt da uđete u traku menija a zatim korišćenje strelica za kretanje kroz meni, i korišćenje kombinacije alt+tab da se krećete kroz otvorene programe. Dok to radite, NVDA će prijavljivati informacije o objektima, kao što su njegovo ime, tip, vrednost, stanje, opis, tastersku prečicu i informacije o poziciji. Kada je Vizuelno označavanje omogućeno, lokacija sistemskog fokusa je takođe vizuelno označena.

Postoje određene komande koje mogu biti korisne u navigaciji sa sistemskim fokusom:

Ime Desktop komanda Laptop komanda Opis
Prijavi trenutni fokus NVDA+tab NVDA+tab Izgovara trenutni objekat ili kontrolu koja ima sistemski fokus. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče
Prijavi naslov NVDA+t NVDA+t Prijavi naslov trenutno aktivnog prozora. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče. Ako se pritisne tri puta informacija se kopira u privremenu memoriju
Čitaj aktivan prozor NVDA+b NVDA+b Čita sve kontrole u trenutnom prozoru(korisno za dijaloge)
Prijavi statusnu traku NVDA+end NVDA+Šift+end Prijavljuje statusnu traku ako je NVDA pronađe. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče. Ako se pritisne tri puta kopira se u privremenu memoriju
Prijavi tastersku prečicu šift+numeričko2 NVDA+kontrol+šift+. Prijavljuje tastersku prečicu trenutno fokusiranog objekta

Navigacija sa sistemskim kursorom

Kada je neki objekat koji dozvoljava navigaciju ili uređivanje fokusiran, možete se kretati kroz tekst koristeći sistemski kursor, takođe poznat kao kursor za uređivanje.

Kada je fokus na objektu koji ima sistemski kursor, možete koristiti strelice, page up, page down, home, end, i tako dalje. Da se krećete kroz tekst. Možete takođe uređivati tekst ako kontrola podržava uređivanje. NVDA će izgovarati kada se krećete znak po znak, reč i red, i takođe će izgovarati dok birate ili uklanjate izbor teksta.

NVDA Pruža sledeće komande za sistemski kursor:

Ime Desktop komanda Laptop komanda opis
Izgovori sve NVDA+Strelica dole NVDA+a Počinje čitanje od trenutne pozicije sistemskog kursora, pomerajući ga dok čita
Pročitaj trenutni red NVDA+Strelica gore NVDA+l Čita red na kom se sistemski kursor nalazi. Ako se pritisne dva puta red se sriče. Ako se pritisne tri puta sriče red koristeći opise znakova.
Pročitaj trenutni izbor teksta NVDA+šift+strelica gore NVDA+šift+s Čita trenutno odabran tekst
Prijavi formatiranje teksta NVDA+f NVDA+f Prijavljuje formatiranje teksta na trenutnoj poziciji kursora. Ako se pritisne dva puta prikazuje informaciju u režimu pretraživanja
Prijavi odredište linka NVDA+k NVDA+k Ako se pritisne jednom prijavljuje se odredišna adresa linka na trenutnoj poziciji kursora ili fokusa. Ako se pritisne dva puta prikazuje se u prozoru radi lakšeg pregleda
Prijavi lokaciju kursora NVDA+Numerički taster za brisanje NVDA+taster za brisanje Prijavljuje informacije o lokaciji objekta ili teksta na poziciji sistemskog kursora. Na primer, ovo može uključiti poziciju dokumenta u procentima, udaljenost od ivica stranica ili tačnu poziciju na ekranu. Pritiskanje dva puta može pružiti dodatne detalje.
Sledeća rečenica alt+strelica dole alt+strelica dole Pomera kursor na sledeću rečenicu i izgovara je. (Podržano samo u Microsoft Wordu i Outlooku)
Prethodna rečenica alt+strelica gore alt+Strelica gore Pomera kursor na prethodnu rečenicu i izgovara je. (Podržano samo u Microsoft Wordu i Outlooku)

Kada ste u tabeli, Sledeće komande su takođe dostupne:

Ime Komanda Opis
Pomeri na prethodnu kolonu Kontrol+alt+strelica levo Pomera sistemski kursor na prethodnu kolonu(ostajete u istom redu)
Pomeri na sledeću kolonu Kontrol+alt+strelica desno Pomera sistemski kursor na sledeću kolonu(ostajete u istom redu)
Pomeri na prethodni red kontrol+alt+strelica gore Pomera sistemski kursor na prethodni red(ostajete u istoj koloni)
Pomeri na sledeći red kontrol+alt+strelica dole Pomera sistemski kursor na sledeći red(ostajete u istoj koloni)
Pomeri na prvu kolonu kontrol+alt+home Pomera sistemski kursor na prvu kolonu (ostajete u istom redu)
Pomeri na poslednju kolonu kontrol+alt+end Pomera sistemski kursor na poslednju kolonu (ostajete u istom redu)
Pomeri na prvi red kontrol+alt+pageUp Pomera sistemski kursor na prvi red (ostajete u istoj koloni)
Pomeri na poslednji red kontrol+alt+pageDown Pomera sistemski kursor na poslednji red (ostajete u istoj koloni)
Izgovori sve u koloni NVDA+kontrol+alt+strelicaDole Čita kolonu vertikalno od trenutne ćelije dole do poslednje ćelije u koloni.
Izgovori sve u redu NVDA+kontrol+alt+strelicaDesno Čita red horizontalno od trenutne ćelije desno do poslednje ćelije u redu.
Pročitaj celu kolonu NVDA+kontrol+alt+strelicaGore Čita trenutnu kolonu vertikalno od vrha do dna bez pomeranja sistemskog kursora.
Pročitaj ceo red NVDA+kontrol+alt+strelicaLevo Čita trenutni red horizontalno s leva na desno bez pomeranja sistemskog kursora.

Navigacija objekata

Obično, radićete u aplikacijama koristeći komande koje pomeraju fokus i kursor. Ali, nekada, možda ćete želeti da istražite aplikaciju ili operativni sistem bez pomeranja fokusa ili kursora. Možda ćete takođe želeti da radite sa objektima kojima se ne može pristupiti pomoću tastature. U tim slučajevima, možete da koristite navigaciju objekata.

Navigacija objekata vam omogućava da dobijate informacije o pojedinačnim objektima. Kada dođete do objekta, NVDA će ga izgovoriti slično kao što izgovara sistemski fokus. Za pregled teksta kao što se pojavljuje na ekranu, možete da koristite pregled ekrana.

Umesto da se pomerate po svakom objektu na sistemu, objekti su organizovani hierarhiski. Ovo znači da neki objekti sadrže dodatne objekte i morate ući u objekat da bi ste pristupili objektima koje taj objekat sadrži. Na primer, lista sadrži stavke te liste, pa morate da uđete u listu kako biste pristupili njenim stavkama. Ako ste se pomerili na stavku liste, komande za sledeći i prethodni objekat će ići kroz stavke te iste liste. Ako se pomerite na objekat u kojem je stavka liste sadržana vratićete se na listu. Nakon toga se možete kretati dalje od liste da biste pristupili drugim objektima. Slično tome, alatna traka sadrži kontrole, pa morate ući u alatnu traku da pristupite kontrolama.

Ako ipak želite da se krećete između svakog pojedinačnog objekta na sistemu, možete koristiti komande da se pomerite na prethodni ili sledeći objekat u ravnom prikazu. Na primer, ako se krećete do sledećeg objekta u ovom ravnom prikazu a trenutni objekat u sebi sadrži druge objekte, NVDA će se automatski prebaciti na prvij unutrašnji objekat. U suprotnom, ako trenutni objekat ne sadrži objekte, NVDA će se prebaciti na sledeći objekat u trenutnom nivou hierarhije. Ako nema takvog sledećeg objekta, NVDA će pokušati da pronađe sledeći objekat u hierarhiji u zavisnosti od unutrašnjih objekata dok više nema objekata na koje se možete prebaciti. Ista pravila se primenjuju i kada se krećete nazad u hierarhiji.

Objekat koji se trenutno pregleda se zove navigacioni objekat. Kada stignete do nekog objekta, možete pregledati njegov sadržaj koristeći komande za pregled teksta dok ste u režimu pregleda objekata. Kada je Vizuelno označavanje omogućeno, lokacija trenutnog navigacionog objekta je takođe vizuelno označena. Po podrazumevanim podešavanjima, navigacioni objekat se pomera zajedno sa sistemskim fokusom, ali ovo se može promeniti.

Napomena: Praćenje objektne navigacije brajevim redom može se podesiti korišćenjem vezivanja brajevog reda.

Za navigaciju između objekata, koristite sledeće komande:

Ime Desktop komanda Laptop komanda Pokret Opis
Prijavi trenutni objekat NVDA+numeričko5 NVDA+šift+o Nema komande Prijavljuje trenutni navigacioni objekat. Ako se pritisne dva puta informacija se sriče, a pritiskanjem 3 puta informacija i vrednost se kopiraju u privremenu memoriju.
Premesti se na sadržani objekat NVDA+numeričko8 NVDA+šift+strelica gore prevuci nagore(režim objekata) premešta se na objekat koji sadrži trenutni navigacioni objekat
Premesti se na prethodni objekat NVDA+numeričko4 NVDA+šift+strelica levo nema pomera se na objekat pre trenutnog navigacionog objekta
Premesti se na prethodni objekat u ravnom prikazu NVDA+numeričko9 NVDA+šift+[ prevlačenje levo (režim objekata) Premešta se na prethodni objekat u ravnom prikazu hierarhije navigacije objekata
Premesti se na sledeći objekat NVDA+numeričko6 NVDA+šift+strelica desno nema premešta se na objekat posle trenutnog navigacionog objekta
Premesti se na sledeći objekat u ravnom prikazu NVDA+numeričko3 NVDA+šift+] prevlačenje desno (režim objekata) Premešta se na sledeći objekat u ravnom prikazu hierarhije navigacije objekata
Premesti se na prvi sadržan objekat NVDA+numeričko2 NVDA+šift+strelica dole prevlačenje dole (režim objekata) Premešta se na prvi objekat sadržan od strane navigacionog objekta
Premesti se na fokusiran objekat NVDA+numerički minus NVDA+taster za brisanje unazad Nema komande Premešta se na objekat koji trenutno ima sistemski fokus, i takođe postavlja pregledni kursor na poziciju sistemskog kursora, ako je prikazan
Aktiviraj trenutni navigacioni objekat NVDA+numerički enter NVDA+enter dupli dodir aktivira trenutni navigacioni objekat(slično kliku mišem ili pritiskanju tastera razmak kada ima sistemski fokus)
Premesti sistemski fokus ili kursor na poziciju pregleda NVDA+šift+numerički minus NVDA+šift+taster za brisanje unazad Nema komande Ako se pritisne jednom pomera sistemski fokus na mesto navigacionog objekta, ako se pritisne dva puta pomera sistemski kursor na poziciju preglednog kursora
Prijavi lokaciju kursora NVDA+numerički taster za brisanje NVDA+taster za brisanje nema komande Prijavljuje informacije o poziciji objekta ili teksta na poziciji sistemskog kursora. Na primer, ovo može uključiti procenat trenutne pozicije u dokumentu, udaljenost od ivica stranica ili tačnu poziciju na ekranu. Pritiskanje dva puta može pružiti dodatne detalje.
Pomera pregledni kursor na statusnu traku Nema komande Nema komande Nema komande Prijavljuje statusnu traku ako je NVDA pronađe. Takođe pomera navigacioni objekat na ovu lokaciju.

Napomena: Komande sa numeričke tastature zahtevaju da num lock taster bude isključen kako bi ispravno radile.

Pregled teksta

NVDA Vam dozvoljava da čitate sadržaj ekrana, trenutnog dokumenta ili trenutnog objekta znak po znak, reč po reč ili red po red. Ovo je veoma korisno u mestima kao što su(Windows komandna linija) gde ne postoji sistemski kursor. Na primer, možete ovo da koristite da pročitate tekst duge informacije u dijalogu.

Kada pomerate pregledni kursor, sistemski kursor se ne pomera, pa možete da pregledate tekst bez gubljenja vaše pozicije uređivanja teksta. Ali, po podrazumevanim podešavanjima, kada se sistemski kursor pomera, pregledni kursor ga prati. Ovo se može uključiti i isključiti.

Napomena: Praćenje objektne navigacije brajevim redom može se podesiti korišćenjem vezivanja brajevog reda.

Sledeće komande su dostupne za pregled teksta:

Ime Desktop komanda Laptop komanda Pokret Opis
Premesti na prvi red pregleda Šift+numeričko7 NVDA+control+home Nema komande Premešta pregledni kursor na prvi red teksta
Premesti na prethodni red pregleda Numeričko7 NVDA+strelica gore Prevlačenje gore(režim teksta) Pomera pregledni kursor na prethodni red teksta
Prijavi trenutni red pregleda numpad8 NVDA+šift+. Nema komande Izgovara trenutni red na kom se nalazi pregledni kursor. Ako se pritisne dva puta red se sriče. Ako se pritisne tri puta red se sriče koristeći opise znakova.
Prebaci se na sledeći red pregleda Numeričko9 NVDA+strelica dole Prevlačenje dole(režim teksta) Premesti pregledni kursor na sledeći red teksta
Premesti se na poslednji red pregleda Šift+numeričko9 NVDA+control+end Nema komande Pomera pregledni kursor na poslednji red u dokumentu
Premesti se na prethodnu reč pregleda Numeričko4 NVDA+control+strelica levo Prevlačenje sa 2 prsta levo(Režim teksta) Pomera pregledni kursor na prethodnu reč u tekstu
Prijavi trenutnu reč pregleda Numeričko5 NVDA+control+. Nema komande Izgovara trenutnu reč teksta na kojoj se nalazi pregledni kursor. Ako se pritisne dva puta reč se sriče. Ako se pritisne tri puta reč se sriče koristeći opise znakova.
Premesti se na sledeću reč pregleda Numeričko6 NVDA+control+strelica desno Prevlačenje sa dva prsta desno(režim teksta) Premešta pregledni kursor na sledeću reč
Premesti se na početak reda u pregledu Šift+numeričko1 NVDA+home Nema komande Premešta pregledni kursor na početak reda
Premesti se na prethodni znak pregleda Numeričko1 NVDA+strelica levo Prevlačenje levo(režim teksta) Premešta pregledni kursor na prethodno slovo u trenutnom redu teksta
Prijavi trenutni znak pregleda Numeričko2 NVDA+. Nema komande Izgovara trenutni znak u redu na kom se pregledni kursor nalazi. Ako se pritisne dva puta pruža se opis ili primer tog znaka. Ako se pritisne tri puta izgovara se decimalna i hexadecimalna vrednost tog znaka.
Premesti se na sledeći znak pregleda Numeričko3 NVDA+strelica desno Prevlačenje desno(režim teksta) Premešta pregledni kursor na sledeći znak u trenutnom redu teksta
Premesti se na kraj reda pregleda Šift+numeričko3 NVDA+end Nema komande Premešta pregledni kursor na kraj trenutnog reda u tekstu
Premesti se na prethodnu stranicu u pregledu NVDA+pageUp NVDA+šift+pageUp nema komande Premešta pregledni kursor na prethodnu stranicu teksta ako je podržano od aplikacije
Premesti se na sledeću stranicu u pregledu NVDA+pageDown NVDA+šift+pageDown Nema komande Premešta pregledni kursor na sledeću stranicu teksta ako je podržano od aplikacije
Izgovori sve uz pregled Numerički plus NVDA+šift+a Prevlačenje dole sa 3 prsta(režim teksta) Čita od trenutne pozicije preglednog kursora, pomerajući ga u toku čitanja
Izaberi a zatim kopiraj iz preglednog kursora NVDA+f9 NVDA+f9 Nema komande Počinje izbor teksta koji treba da se kopira iz preglednog kursora. Kopiranje nije odrađeno dok ne kažete programu NVDA gde se nalazi kraj vašeg odabira
Izaberi a zatim kopiraj pregledni kursor NVDA+f10 NVDA+f10 Nema komande Ako se pritisne jednom, tekst od početnog markera pa sve do kraja uključujući i trenutnu poziciju preglednog kursora je odabran. Ako je moguće, sistemski kursor će se pomeriti na odabran tekst. Nakon što se ova komanda pritisne drugi put, tekst se kopira u Windows privremenu memoriju
Pomeri se na označen početak za kopiranje u pregledu NVDA+šift+f9 NVDA+šift+f9 nema Pomera pregledni kursor na poziciju koja je prethodno označena kao početak za kopiranje
Prijavi formatiranje teksta NVDA+šift+f NVDA+šift+f Nema Prijavljuje formatiranje teksta na poziciji preglednog kursora. Ako se pritisne dva puta prikazuje informacije u režimu pretraživanja
Prijavi zamenu za trenutni simbol nema Nema Nema Izgovara simbol na poziciji preglednog kursora. Ako se pritisne 2 puta, prikazuje simbol i tekst koji se izgovara u režimu pretraživanja.

Napomena: Tasteri sa numeričke tastature zahtevaju da taster numlock bude isključen kako bi ispravno radili.

Dobar način da zapamtite desktop raspored ovih prečica je da ih zamislite kao mrežu 3 sa 3, koja od vrha ka dnu pregleda redove, reči i znakove a s leva na desno pomera kursor na prethodni, izgovara trenutni ili sledeći. Izgled je ovako ilustrovan:

. . .
prethodni red Trenutni red Sledeći red
Prethodna reč Trenutna reč Sledeća reč
Prethodni znak trenutni znak Sledeći znak

Režimi pregleda

Komande programa NVDA za pregled teksta mogu pregledati sadržaj trenutnog navigacionog objekta, trenutnog dokumenta ili ekrana, u zavisnosti od toga koji je režim pregleda odabran.

Sledeće komande menjaju režime pregleda:

Ime Desktop komanda Laptop komanda Pokret Opis
Prebaci se na sledeći režim pregleda NVDA+numeričko7 NVDA+pageUp Prevlačenje gore sa dva prsta Prelazi na sledeći dostupan režim pregleda
Prebaci se na prethodni režim pregleda NVDA+numeričko1 NVDA+pageDown Prevlačenje dole sa dva prsta Prelazi na prethodni dostupan režim pregleda

Pregled objekata

Dok ste u režimu pregleda objekata, možete pregledati samo sadržaj trenutnog navigacionog objekta. Za objekte kao što su polja za unos teksta ili druge osnovne tekstualne kontrole, ovo će obično biti tekstualni sadržaj. Za druge objekte, ovo može biti ime ili vrednost.

Pregled dokumenta

Kada je navigacioni objekat u dokumentu koji je u režimu pretraživanja(na primer Web stranica) ili drugom obimnijem dokumentu(na primer dokument programa Lotus Symphony ), moguće je prebaciti se na režim pregleda dokumenta. Režim pregleda dokumenta vam dozvoljava da pregledate tekst celog dokumenta.

Kada pređete iz režima pregled objekata u pregled dokumenta, pregledni kursor je postavljen u dokument na poziciji navigacionog objekta. Kada se krećete kroz dokument koristeći komande za pregled, navigacioni objekat se ažurira kako bi bio na trenutnoj poziciji preglednog kursora u dokumentu.

Napomena da će NVDA preći iz režima pregleda objekata u pregled dokumenta kada ste u dokumentima koji su u režimu pretraživanja.

Pregled ekrana

Pregled ekrana vam dozvoljava da pregledate tekst kao što izgleda na ekranu u jednoj aplikaciji. Ovo je slično funkciji pregleda ekrana ili kursora miša u drugim Windows čitačima ekrana.

Kada pređete u režim pregleda ekrana, pregledni kursor je na mestu trenutnog navigacionog objekta. Kada se krećete po ekranu koristeći komande pregleda, navigacioni objekat ažurira svoju poziciju kako bi bio na mestu trenutnog objekta na ekranu.

Napomena da u nekim novijim aplikacijama, NVDA možda neće videti deo teksta ili čitav tekst zbog novijih tehnologija slikanja ekrana koje nisu trenutno podržane.

Kada pomerate miš, NVDA po podrazumevanim podešavanjima prijavljuje tekst koji je ispod pokazivača miša dok pomerate miš. Gde je to podržano, NVDA će pročitati blizak pasus teksta, ali neke kontrole se mogu čitati samo po redovima.

NVDA takođe može biti podešen da izgovori vrstu objekta ispod miša dok se pomera(na primer lista, dugme, i tako dalje.). Ovo može biti korisno za potpuno slepe korisnike, zbog toga što ponekad, tekst nije dovoljan.

NVDA pruža način da saznate gde se miš nalazi tako što reprodukuje zvučne signale u zavisnosti od dimenzije ekrana. Što je miš visočije na ekranu, visočija je visina signala. Što je miš dalje od leve ili desne strane, signal će biti reprodukovan sa leve ili desne strane(ukoliko korisnik ima stereo zvučnike ili slušalice).

Ove dodatne karakteristike miša nisu uključene po podrazumevanim podešavanjima u programu NVDA. Ako želite da iskoristite njihove prednosti, možete ih podesiti iz kategorije podešavanja miša NVDA podešavanja, koja se nalaze u NVDA meniju izborom stavke opcije.

Iako bi trebalo koristiti fizički miš za navigaciju sa mišem, NVDA ima nekoliko glavnih komandi koje su vezane za miš:

Ime Desktop komanda Laptop komanda Ekran osetljiv na dodir Opis
Klik levog tastera miša Numeričko podeljeno NVDA+[ Nema Izvršava levi klik tastera miša jednom. Dvostruki klik se može izvršiti brzim pritiskanjem ove komande dva puta
Zaključavanje levog tastera miša Šift+numeričko podeljeno NVDA+control+[ Nema Zaključava levi taster miša. Pritisnite ponovo da ga otpustite. Da vučete miš, pritisnite ovu komandu a zatim ili pomerajte miš fizički ili koristite jednu od dostupnih komandi za prebacivanje miša
Desni klik miša Numeričko puta NVDA+] Dodirnite i zadržite Izvršava desni klik miša.
Zaključavanje desnog tastera miša Šift+numeričko puta NVDA+control+] Nema Zaključava desni taster miša. Pritisnite ponovo da ga otpustite. Da vučete miš, pritisnite ovu komandu a zatim ili pomerajte miš fizički ili koristite jednu od dostupnih komandi za prebacivanje miša
Prebaci miš na trenutni navigacioni objekat NVDA+numeričko podeljeno NVDA+šift+m Nema Pomera miš na lokaciju trenutnog navigacionog objekta i preglednog kursora
Navigacija do objekta ispod miša NVDA+Numeričko puta NVDA+šift+n Nema Postavlja navigacioni objekat na trenutnu lokaciju miša

Režim pretraživanja

Veći dokumenti koji su samo za čitanje kao što su Web stranice se pregledaju koristeći režim pretraživanja programa NVDA. Ovo uključuje dokumente u sledećim aplikacijama:

Režim pretraživanja je takođe dostupan u Microsoft Word dokumentima.

U režimu pretraživanja, tekst je predstavljen jednostavnije tako da možete da se krećete standardnim komandama kursora kao da koristite standardan tekstualni dokument. Sve komande programa NVDA za sistemski kursor će raditi u ovom režimu; na primer izgovori sve, prijavi formatiranje, komande za kretanje kroz tabelu, i tako dalje. Kada je Vizuelno označavanje omogućeno, lokacija virtuelnog kursora režima pretraživanja je takođe vizuelno označena. Informacije o tome da li je tekst link, naslov, i tako dalje. Se prijavljuju zajedno sa tekstom u toku kretanja.

Ponekad, moraćete da koristite određene komande direktno u dokumentu. Na primer, ovo morate da radite u poljima za unos teksta i listama kako biste mogli da upisujete tekst i da koristite komande kursora. Ovo radite prebacivanjem u režim fokusiranja, gde su skoro svi tasteri prebačeni do kontrole. Kada ste u režimu pretraživanja, po podrazumevanim podešavanjima, NVDA će automatski preći u režim fokusiranja kada tasterom tab dođete do kontrole koja to zahteva. Slično tome, ako se koristi taster tab ili se aktivira kontrola koja ne zahteva režim fokusiranja bićete prebačeni u režim pretraživanja. Takođe možete pritisnuti enter ili razmak na kontrolama da se prebacujete između ovih režima. Ako se pritisne escape vratićete se u režim pretraživanja. Takođe, možete ručno ući u režim fokusiranja, kada će on ostati omogućen dok ga vi ne onemogućite.

Ime Komanda Opis
Prebacivanje režima NVDA+razmak Prebacuje se između režima fokusiranja i režima pretraživanja
Izlaz iz režima fokusiranja escape Vraća se u režim pretraživanja ako ste automatski ušli u režim fokusiranja
Osvežava dokument režima pretraživanja NVDA+f5 Ponavlja učitavanje trenutnog dokumenta(korisno ako određen sadržaj nedostaje u dokumentu. nije dostupno u programima Microsoft Word i Outlook.)
Pronađi NVDA+control+f Otvara dijalog u kome možete da upišete tekst koji želite da pronađete u dokumentu. Pogledajte sekciju pretraga teksta za dodatne informacije.
Pronađi sledeće NVDA+f3 Pretražuje sledeću pojavu teksta kojeg ste prethodno pretražili u dokumentu
Pronađi prethodno NVDA+šift+f3 Pretražuje prethodnu pojavu teksta kojeg ste prethodno pretražili u dokumentu

Navigacija jednim slovom

Dok ste u režimu pretraživanja, za bržu navigaciju, NVDA takođe pruža prečice navigacije jednim slovom kako biste došli do posebnih elemenata. Napomena da nisu sve komande podržane u svim vrstama dokumenata.

Sledeći tasteri skaču na sledeći dostupan element, dok dodavanje šift tastera skače na prethodni element:

Da se pomerate na početak i kraj elemenata kao što su liste i tabele:

Ime Komanda Opis
Pomeri se na početak sadržaja Šift+zarez Premešta se na početak sadržaja(listi, tabela, i tako dalje.) Gde se nalazi kursor
Pomeri se na kraj sadržaja Zarez Pomera se na kraj sadržaja(listi, tabela, i tako dalje.) Gde se nalazi kursor

Neke Web aplikacije kao što su Gmail, Twitter i Facebook koriste slova kao prečice. Ako želite da ih koristite i da u isto vreme koristite vaš kursor da čitate sadržaj u režimu pretraživanja, možete privremeno onemogućiti navigaciju slovima programa NVDA.

Da isključite i uključite navigaciju slovima za trenutni dokument, pritisnite NVDA+šift+razmak.

Druge komande navigacije

Uz komande brze navigacije koje su prikazane iznad, NVDA takođe ima komande koje nemaju podrazumevane podešene prečice. Da biste koristili ove komande, prvo morate da podesite prečice za njih korišćenjem dijaloga ulaznih komandi. Ovo je lista dostupnih komandi:

Imajte na umu da postoje dve komande za svaku vrstu elementa, da biste se kretali napred ili nazad u dokumentu, i morate da podesite prečice za obe komande kako biste mogli brzo da se krećete u oba pravca. Na primer, ako želite da koristite y / šift+y tastere da se brzo krećete po karticama, uradite sledeće:

 1. Otvorite dijalog ulaznih komandi iz režima pretraživanja.
 2. Pronađite stavku "premešta se na narednu karticu" u sekciji režim pretraživanja.
 3. Dodelite taster y pronađenoj komandi.
 4. Pronađite stavku "premešta se na prethodnu karticu".
 5. Dodelite šift+y pronađenoj komandi.

Lista elemenata

Lista elemenata pruža listu različitih vrsta elemenata dokumenta u zavisnosti od trenutne aplikacije. Na primer, u Web pretraživačima, Lista elemenata može prikazati listu linkova, naslova, dugmića, polja za unos ili orjentira. Radio dugme vam dozvoljava da menjate vrstu elementa. U dijalogu takođe postoji polje za unos teksta uz pomoć kojeg možete da pretražujete stranicu. Nakon što izaberete stavku, možete koristiti dva dugmeta u dijalogu da dođete do stavke ili da je aktivirate.

Ime Komanda Opis
Lista elemenata u režimu pretraživanja NVDA+f7 Prikazuje listu različitih vrsta elemenata u dokumentu

Pretraga teksta

Ovaj dijalog vam dozvoljava da pretražujete termine u trenutnom dokumentu. U polje "upišite tekst koji želite da pronađete", tekst koji treba da bude pronađen se može upisati. Izborno polje "osetljivo na velika i mala slova" uzima u obzir veličinu slova u tekstu. Na primer, uz opciju "osetljivo na velika i mala slova" možete pronaći "NV Access" ali ne "nv access". Koristite sledeće tastere za izvršavanje pretrage:

Ime Komanda Opis
Pronađi tekst NVDA+control+f Otvara dijalog za pretragu
Pronađi sledeće NVDA+f3 Traži sledeće pojavljivanje trenutnog termina pretrage
Pronađi prethodno NVDA+šift+f3 Pretražuje prethodno pojavljivanje trenutnog termina pretrage

Umetnuti objekti

Stranice mogu uključiti obogaćene elemente koristeći tehnologije kao što su Oracle Java i HTML5, kao i aplikacije i dijaloge. Kada naiđete na njih u dokumentu režima pretraživanja, NVDA će izgovoriti"Umetnuti objekat", "Aplikacija" ili"Dijalog". Možete se brzo kretati između njih koristeći o i šift+o tastere za brzu navigaciju kroz umetnute objekte. Za interakciju sa ovim objektima, možete pritisnuti enter na njih. Ako je pristupačan, možete koristiti taster tab za interakciju kao i u drugim aplikacijama. Postoji komanda za vraćanje na stranicu koja sadrži ovakav objekat:

Ime Komanda Opis
Premesti se na sadržan dokument režima pretraživanja NVDA+kontrol+razmak Prebacuje fokus van umetnutog objekta i vraća ga na dokument koji ga sadrži

Režim ugrađenog izbora

Po podrazumevanim podešavanjima kada birate tekst koristeći šift+strelice u režimu pretraživanja, tekst se bira samo u tekstu koji NVDA predstavlja u dokumentu, a ne u samoj aplikaciji. Ovo znači da se izbor ne vidi na ekranu, a kopiranje teksta prečicom kontrol+c kopira samo obično tekstualno predstavljanje od strane programa NVDA, što znači da se formatiranje tabela, ili da li je nešto link neće kopirati. Ali, NVDA ima režim ugrađenog izbora koji se može uključiti u određenim dokumentima režima pretraživanja (trenutno samo u programu Mozilla Firefox) što izaziva da ugrađeni izbor dokumenta prati izbor u NVDA režimu pretraživanja.

Ime Komanda Opis
Uključuje ili isključuje režim ugrađenog izbora NVDA+šift+f10 Uključuje ili isključuje režim ugrađenog izbora

Kada je uključen ugrađen izbor, kopiranje izbora prečicom kontrol+c će takođe koristiti funkcije kopiranja aplikacije, što znači da će formatiranje sadržaja biti kopirano u privremenu memoriju umesto običnog teksta. Ovo znači da ako nalepite taj sadržaj u program kao što je Microsoft Word ili Excel, biće uključeno formatiranje kao što su tabele, ili da li je nešto link. Imajte međutim na umu da u režimu ugrađenog izbora, neke oznake pristupačnosti ili druge informacije koje NVDA generiše u režimu pretraživanja neće biti uključene. Takođe, iako će aplikacija pokušati što je bolje moguće da se ugrađeni izbor podudara sa izborom u režimu pretraživanja programa NVDA, možda neće biti u potpunosti precizno. Ali, u situacijama u kojima želite da kopirate celu tabelu ili pasus formatiranog sadržaja, ova funkcija bi trebala da bude korisna.

Čitanje matematičkog sadržaja

NVDA može da čita i da se kreće kroz matematički sadržaj na Webu i u drugim aplikacijama, pružajući govorni pristup i pristup na brajevom redu. Ali, kako bi NVDA čitao i vršio interakciju sa matematičkim sadržajem, moraćete prvo da instalirate matematičku komponentu za NVDA. Postoji nekoliko dodataka koji su dostupni u NVDA prodavnici dodataka koji nude podršku za matematiku, uključujući MathCAT NVDA dodatak i Access8Math. Molimo pogledajte poglavlje Prodavnica dodataka da biste saznali kako da istražujete i instalirate NVDA dodatke. NVDA takođe može da koristi stariji MathPlayer program kompanije Wiris ako je pronađen na vašem sistemu, ali se ovaj program više ne održava.

Podržani matematički sadržaj

Uz odgovarajuću matematičku komponentu instaliranu, NVDA podržava sledeće vrste matematičkog sadržaja:

Kada čitate dokument, NVDA će izgovoriti sav podržan matematički sadržaj na mestima na kojima se pojavi. Ako koristite brajev red, takođe će biti prikazan na brajevom pismu.

Interaktivna navigacija

Ako obično radite uz govor, u većini slučajeva, želećete da pročitate izraz u manjim delovima, umesto da čujete ceo izraz odjednom.

Ako ste u režimu pretraživanja, ovo možete uraditi tako što ćete pomeriti kursor na matematički sadržaj i pritisnuti enter.

Ako niste u režimu pretraživanja:

 1. Prebacite kursor na matematički sadržaj. Podrazumevano, pregledni kursor prati sistemski kursor, tako da obično možete da koristite sistemski kursor da dođete do sadržaja.
 2. Zatim, aktivirajte sledeću komandu:
Ime Komanda Opis
Interakcija sa matematičkim sadržajem NVDA+alt+m Počinje interakciju sa matematičkim sadržajem.

Nakon toga, NVDA će ući u matematički režim, u kojem možete da koristite komande kao što su strelice da istražujete sadržaj. Na primer, možete se pomerati kroz izraz koristeći strelice levo i desno kao i uveličati deo izraza strelicom dole.

Kada želite da se vratite u dokument, jednostavno pritisnite taster escape.

Za više informacijama o dostupnim komandama i podešavanjima za čitanje i navigaciju kroz matematički sadržaj, molimo pogledajte dokumentaciju matematičke komponente koju ste instalirali.

Ponekad matematički sadržaj može biti prikazan kao dugme koje, kada se aktivira, može da prikaže više informacija ili dijalog vezan za formulu. Da aktivirate dugme ili element koji sadrži formulu, pritisnite ctrl+enter.

Instaliranje programa MathPlayer

Iako se obično preporučuje da koristite jedan od novijih NVDA dodataka za podršku matematike u programu NVDA, u određenim ograničenim uslovima MathPlayer će možda još uvek biti prihvatljiviji izbor. Na primer MathPlayer može podržavati određeni jezik ili kod brajevog pisma koji nije podržan u novijim dodacima. MathPlayer je besplatno dostupan sa Wiris websajta. Preuzmite MathPlayer. Nakon što instalirate MathPlayer, morate ponovo da pokrenete NVDA. Molimo imajte na umu da informacije o MathPlayer mogu napomenuti da je samo za starije pretraživače kao što su Internet Explorer 8. Ovo važi samo za korisnike koji koriste MathPlayer za vizuelno prikazivanje matematičkog sadržaja, a može se zanemariti za korisnike koji čitaju i kreću se kroz matematički sadržaj uz NVDA.

Brajevo pismo

Ako koristite brajev red, NVDA može prikazati informacije na brajevom pismu. Ako vaš brajev red ima tastaturu, takođe možete pisati u skraćenom i standardnom brajevom pismu. Brajev unos se takođe može prikazati na ekranu korišćenjem Preglednika brajevog reda umesto, ili uz korišćenje brajevog reda.

Molimo pročitajte podržani brajevi redovi deo za informacije o posebnim komandama za brajeve redove. Ovaj deo takođe sadrži informacije o redovima koji podržavaju automatsko pozadinsko prepoznavanje programa NVDA. Možete podesiti brajev red korišćenjem kategorije brajev red NVDA podešavanja.

Skraćenice za vrste kontrola, stanje i orjentire

Kako bi što je više informacija moguće stalo na brajev red, sledeće skraćenice su dodate za vrste kontrola stanje kao i orjentire.

Skraćenica Vrsta kontrole
app Aplikacija
art članak
bqt Citat
btn Dugme
drbtn Dugme padajućeg menija
spnbtn Kružno dugme
splbtn Dugme za razdvajanje
tgbtn Dugme prekidača
cap naslov
cbo Izborni okvir
chk Izborno polje
dlg dialog
doc Dokument
edt Polje za unos teksta
pwdedt Polje za unos lozinke
Umetnuti Umetnuti objekat
enote Završna napomena
fig Figura
fnote Fusnote
gra Slika
grp Grupisanje
hN Naslov na nivou n, na primer h1, h2.
hlp Pomoćni balon
lmk Orjentir
lnk link
lst Lista
vlnk Posećen link
mnu Meni
mnubar Traka menija
mnubtn Dugme menija
mnuitem Stavka menija
pnl panel
prgbar Traka napredovanja
bsyind Zauzet pokazivač
rbtn radio dugme
scrlbar Klizna traka
sect Sekcija
stbar Statusna traka
tabctl Kontrola kartice
tbl Tabela
cN kolona tabele sa brojem n, na primer c1, c2.
rN Red tabele sa brojem n, na primer r1, r2.
term terminal
tlbar Traka sa alatima
tltip Opis alata
tv Prikaz stabla
tvbtn Dugme prikaza stabla
tvitem Stavka prikaza stabla
lv N Stavka prikaza stabla na nivou N
wnd Prozor
⠤⠤⠤⠤⠤ separator
mrkd Obeležen sadržaj

Sledeći pokazivači stanja su takođe definisani:

Skraćenica Stanje kontrole
... Prikazuje se kada objekat podržava automatsko dopunjavanje
⢎⣿⡱ Prikazano kada je objekat (Na primer dugme prekidača) pritisnut
⢎⣀⡱ Prikazano kada objekat (na primer dugme prekidača) nije pritisnut
⣏⣿⣹ Prikazano kada je objekat (na primer izborno polje ) označen
⣏⣸⣹ Prikazano kada je objekat (na primer izborno polje ) polovično označen
⣏⣀⣹ Prikazano kada objekat (na primer izborno polje ) nije označen
- Prikazano kada se objekat(na primer stavka prikaza stabla) može skupiti
+ Prikazano kada se objekat(na primer stavka prikaza stabla) može proširiti
*** Prikazano kada naiđete na zaštićen dokument ili kontrolu
clk Prikazano kada se na objekat može kliknuti
cmnt Prikazano kada postoji komentar za ćeliju u tabeli ili deo teksta u dokumentu
frml Prikazano kada postoji formula u ćeliji tabele
Neispravan Prikazano kada dođe do neispravnog unosa
ldesc Prikazano kada objekat (obično slika) ima dug opis
mln Prikazano kada polje za unos teksta dozvoljava unos više redova na primer polja za unos komentara na sajtovima
req Prikazano kada je polje za unos obavezno
ro Prikazano kada je objekat(na primer polje za unos teksta) samo za čitanje
sel Prikazano kada je objekat izabran
nsel Prikazano kada objekat nije izabran
sorted asc Prikazano kada je objekat sortiran uzlazno
sorted desc Prikazano kada je objekat sortiran silazno
submnu Prikazano kada objekat ima dodatni prozor(obično podmeni)

Takođe, sledeće skraćenice za orjentire su definisane:

Skraćenica Orjentir
bnnr baner
cinf Informacije o sadržaju
cmpl Dodatni
form Formular
main Glavni
navi Navigacija
srch Pretraga
rgn region

Brajev unos

NVDA podržava unos skraćenog i standardnog brajevog pisma. Možete izabrati tabelu koja će se koristiti za prevod teksta korišćenjem opcije ulazna tabela u kategoriji brajeva podešavanja NVDA podešavanja.

Kada se koristi standardan brajev unos, tekst se ubacuje čim se napiše. Kada se koristi skraćen brajev unos, tekst se ubacuje kada pritisnete razmak ili enter na kraju reči. Napomena da brajev prevod uzima u obzir samo reč koju upišete i ne može zavisiti od prethodnih reči. Na primer, ako koristite brajev kod u kojem brojevi počinju sa znakom za broj i ako pritisnete taster za brisanje da dođete do kraja broja, moraćete ponovo da upišete znak za broj za dodatne brojeve.

Pritiskanje tačke 7 briše zadnji upisan znak. Tačka 8 prevodi bilo koji brajev unos i pritiska enter. Pritiskanje tačke7 i 8 prevodi brajev unos, bez pritiskanja tastera enter.

Unos prečica tastature

NVDA podržava unos prečica kao i emuliranje pritiskanja tastera na tastaturi korišćenjem brajevog reda. Ovo emuliranje se može izvršiti na dva načina: Direktno podešavanje brajevog unosa kao taster na tastaturi kao i korišćenje virtuelnih modifikatorskih tastera.

Tasteri koji se često koriste, kao što su strelice ili taster alt da se otvori meni, mogu se direktno podesiti kao unos na brajevom redu. Drajveri za svaki brajev red već imaju unapred podešene neke od ovih komandi. Možete promeniti ove komande ili dodati nove emulacije iz dijaloga ulaznih komandi.

Iako je ovaj način koristan za tastere koji se često koriste (kao što je tab), možda ne želite da pridružite jedinstvenu kombinaciju tastera za svaku prečicu na tastaturi. Da bi se dozvolilo emuliranje pritiskanje prečica u kojima se neki tasteri drže, NVDA pruža komande za zaključavanje tastera kontrol, alt, šift, windows, i tastera NVDA, kao i komande za kombinaciju nekih od ovih tastera. Da biste koristili ova zaključavanja tastera, prvo pritisnite komandu (ili niz komandi) za modifikatorske tastere koje želite da pritisnete. Zatim pritisnite tastere koji su deo kombinacije koju želite da izvršite. Na primer, da biste izvršili kombinaciju kontrol + f, koristite komandu "Virtuelno uključuje ili isključuje taster kontrol" a zatim upišite f, A da biste upisali kontrol+alt+t, koristite ili komandu "virtuelno uključuje i isključuje taster kontrol" i "virtuelno uključuje ili isključuje taster alt", u bilo kom redosledu, ili komandu "virtuelno uključuje ili isključuje tastere kontrol i alt", a nakon toga upišite t.

Ako greškom uključite modifikatorske tastere, ponovno pokretanje komande će ih isključiti.

Kada pišete u brajevom kratkopisu, korišćenje modifikatorskih tastera će izazvati da vaš unos bude preveden odmah kao i da ste pritisnuli tačke 7 i 8. Takođe, emulacija pritisnutih tastera ne može da uzme u obzir brajev unos koji je upisan pre nego što je modifikatorski taster pritisnut. Ovo znači da, kako biste upisali alt plus 2 uz brajev kod koji koristi predznak za broj, prvo morate da uključite alt a zatim da upišete predznak za broj.

Vid

Iako su primarni korisnici programa NVDA slepe osobe koje obično koriste govor ili brajev red, NVDA takođe pruža ugrađene funkcije za promenu sadržaja ekrana. U programu NVDA, takvi vizuelni pomoćnici zovu se usluge vizuelne pomoći.

NVDA pruža nekoliko ovakvih usluga koje su opisane ispod. Dodatne usluge se mogu uključiti u NVDA dodacima.

NVDA podešavanja vida se mogu promeniti u kategoriji vid dijaloga NVDA podešavanja.

Vizuelno označavanje

Vizuelno označavanje može pomoći da pronađete pozicije sistemskog fokusa, navigacionog objekta i režima pretraživanja. Ove pozicije su označene obojenim pravougaonikom.

Kada je Vizuelno označavanje omogućeno u kategoriji vid dijaloga NVDA podešavanja, možete podesiti da li treba označiti fokus, navigacioni objekat ili kursor režima pretraživanja.

Zatamnjivanje ekrana

Kao slep ili slabovid korisnik, često nije moguće ili potrebno da vidite sadržaj ekrana. Takođe, može biti teško da budete sigurni da niko ne gleda u vaš sadržaj. Za ovu situaciju, NVDA sadrži opciju koja se zove "zatamnjivanje ekrana" koja može biti omogućena da ekran bude crn.

Možete omogućiti zatamnjivanje ekrana u kategoriji vid dijaloga NVDA podešavanja.

Ime Komanda Opis
Menja stanje zatamnjivanja ekrana NVDA+kontrol+escape Omogućite kako bi ekran postao crn ili onemogućite da prikažete sadržaj ekrana. Ako se pritisne jednom, zatamnjivanje ekrana će biti omogućeno dok ponovo ne pokrenete NVDA. Ako se pritisne dva puta, zatamnjivanje ekrana je omogućeno dok ga ne onemogućite.

Kada je zatamnjivanje ekrana omogućeno neki zadaci koji zavise od sadržaja vidljivog na ekranu kao što su izvršavanje funkcije OCR ili slikanje ekrana nisu mogući.

Zbog promene u API-u za Windows lupu, zatamnjivanje ekrana je ažurirano kako bi podržavalo najnovije Windows verzije. Koristite NVDA 2021.2 da aktivirate zatamnjivanje ekrana na Windowsu 10 21H2 (10.0.19044) ili novijim. Kako biste se uverili u vašu privatnost, kada koristite novu verziju Windowsa, vizuelno potvrdite da zatamnjivanje ekrana čini ekran potpuno crnim.

Prepoznavanje sadržaja

Kada autori ne pruže dovoljno informacija za korisnike čitača ekrana o sadržaju, razni alati se mogu koristiti za pokušaj prepoznavanja sadržaja sa slike. NVDA podržava optičko prepoznavanje znakova (eng. OCR) funkciju koja je ugrađena u Windows 10 i noviji za prepoznavanje teksta sa slike. Dodatni pružaoci prepoznavanja se mogu dobiti instaliranjem NVDA dodataka.

Kada koristite komandu za prepoznavanje sadržaja, NVDA prepoznaje sadržaj trenutnog navigacionog objekta. Po podrazumevanim podešavanjima, navigacioni objekat prati sistemski fokus ili kursor režima pretraživanja, tako da obično možete jednostavno da pomerite kursor na mesto na koje je potrebno. Na primer, ako pomerite kursor režima pretraživanja na sliku, prepoznavanje će prepoznati tekst te slike po podrazumevanim podešavanjima. Ali, možda ćete takođe želeti da koristite navigaciju objekata, da na primer, prepoznate sadržaj prozora cele aplikacije.

Kada je prepoznavanje završeno, rezultat će biti prikazan u dokumentu koji je sličan režimu pretraživanja, kako biste mogli da čitate informacije pomeranjem kursora, i drugim komandama. Pritiskanje tastera enter aktivira (izvršava klik miša ) tekst na poziciji kursora ako je moguće. Pritiskanje tastera ESC odbacuje rezultat prepoznavanja.

Windows OCR

Windows 10 i novije verzije uključuju OCR za puno jezika. NVDA može da koristi ovo za prepoznavanje teksta sa slika ili nepristupačnih aplikacija.

Možete podesiti jezik koji ćese koristiti za prepoznavanje u Windows OCR kategoriji NVDA podešavanja. Dodatni jezici se mogu instalirati otvaranjem start menija, biranjem opcije podešavanja, zatim opcije vreme i jezik -> region i jezik a nakon toga izabrati opciju dodaj jezik.

Kada želite da gledate sadržaj koji se stalno menja, na primer gledanje videa sa titlovima, možete omogućiti automatsko osvežavanje prepoznatog sadržaja. Ovo se takođe može uraditi u Windows OCR kategoriji dijaloga NVDA podešavanja.

Windows OCR može biti delimično ili potpuno nekompatibilan sa NVDA vizuelnim poboljšanjima ili drugim vizuelnim pomoćnim alatima. Morate onemogućiti ove alate pre nego što započnete proces prepoznavanja.

Da prepoznate tekst trenutnog navigacionog objekta koristeći Windows OCR, pritisnite NVDA+r.

Posebne karakteristike za aplikacije

NVDA pruža određene dodatne karakteristike za neke aplikacije koje ili omogućavaju lakše izvršavanje određenog zadatka ili čine delove koji nisu bili pristupačni korisnicima čitača ekrana aplikacije pristupačnim.

Microsoft Word

Automatsko čitanje zaglavlja kolona i redova

NVDA može automatski čitati zaglavlja redova i kolona tabela u programu Microsoft Word. Ovo zahteva da opcija prijavi zaglavlja redova/kolona iz kategorije formatiranje dokumenta, koja se nalazi u NVDA podešavanjima bude uključena.

Ako koristite UIA za pristup Word dokumentima, što je podrazumevano podešavanje u novijim Word i Windows verzijama, ćelije prvog reda će automatski biti smatrane zaglavljima kolone; slično tome, ćelije prve kolone će automatski biti smatrane zaglavljima redova.

Sa druge strane, ako ne koristite UIA za pristup Word dokumentima, moraćete da označite programu NVDA koji red ili kolona sadrži zaglavlja u svakoj tabeli. Nakon što dođete do prve ćelije koja sadrži zaglavlja redova i kolona, koristite jednu od sledećih komandi:

Ime Komanda Opis
Postavi zaglavlja kolona NVDA+šift+c Ako se pritisne jednom govori programu NVDA da je ovo prva ćelija koja sadrži red sa zaglavljem kolona, koja treba automatski biti izgovorena kada se pomerate ispod kolona ovog reda. Pritiskanje dva puta briše podešavanje.
Podesi zaglavlje redova NVDA+šift+r Ako se pritisne jednom govori programu NVDA da je ovo prva ćelija koja sadrži kolone zaglavlja redova, Što treba automatski biti izgovoreno kada se krećete između kolona ovog reda. Pritiskanje dva puta briše podešavanje.

Ova podešavanja se čuvaju u dokumentu kao markeri i kompatibilna su sa drugim čitačima ekrana kao što je Jaws. Ovo znači da korisnici drugih čitača ekrana koji kasnije otvore ovaj dokument već imaju podešena zaglavlja redova i kolona.

Režim pretraživanja u programu Microsoft Word

Slično Webu, režim pretraživanja može da se koristi u programu Microsoft Word u cilju brze navigacije i pristupu liste elemenata.

Da uključite ili isključite režim pretraživanja u programu Microsoft Word, pritisnite NVDA+razmak.

Za dodatne informacije o režimu pretraživanja i brzoj navigaciji, pogledajte deo režim pretraživanja.

Lista elemenata

Dok ste u režimu pretraživanja u programu Microsoft Word, možete pristupiti listi elemenata komandom NVDA+f7. Lista elemenata može prikazati naslove, linkove, napomene (što uključuje komentare i praćenje izmena) i greške(trenutno ograničeno na greške u pravopisu).

Prijavljivanje komentara

Da čujete bilo koji komentar na trenutnoj poziciji kursora, pritisnite NVDA+alt+c.

Svi komentari za dokument, zajedno sa drugim ispraćenim promenama, mogu se takođe prikazati u listi elemenata kada izaberete napomene kao tip elemenata.

Microsoft Excel

Automatsko čitanje zaglavlja redova i kolona

NVDA može automatski izgovarati ispravna zaglavlja redova i kolona kada se krećete kroz Excel radne listove. Kao prvo, ovo zahteva da opcija prijavi zaglavlja redova/kolona u kategoriji formatiranje dokumenta, koja se nalazi u NVDA podešavanjima bude uključena. Takođe, NVDA mora da zna koje kolone ili redovi sadrže zaglavlje tabele. Nakon što dođete do prve ćelije koja sadrži zaglavlja redova i kolona, koristite jednu od sledećih komandi:

Ime Komanda Opis
Postavi zaglavlja kolona NVDA+šift+c Ako se pritisne jednom govori programu NVDA da je ovo prva ćelija koja sadrži red sa zaglavljem kolona, koja treba automatski biti izgovorena kada se pomerate ispod kolona ovog reda. Pritiskanje dva puta briše podešavanje.
Podesi zaglavlje redova NVDA+šift+r Ako se pritisne jednom govori programu NVDA da je ovo prva ćelija koja sadrži kolone zaglavlja redova, Što treba automatski biti izgovoreno kada se krećete između kolona ovog reda. Pritiskanje dva puta briše podešavanje.

Ova podešavanja će biti upisana u radnu svesku i biti kompatibilna sa drugim čitačima ekrana kao što je Jaws. Ovo znači da korisnici drugih čitača ekrana koji kasnije otvore ovu radnu svesku automatski imaju zaglavlja redova i kolona podešena.

Lista elemenata

Slično Webu, NVDA ima listu elemenata za Microsoft excel koja vam dozvoljava pristup različitim vrstama informacija.

Da pristupite listi elemenata u programu Excel, pritisnite NVDA+f7.

Različite vrste informacija u listi elemenata su:

Prijavljivanje napomena

Da čujete sve napomene za trenutno fokusiranu ćeliju, pritisnite NVDA+alt+c. U Microsoft 2016, 365 i novijim office verzijama, komentari u programu Microsoft Excel su preimenovani u "napomene".

Sve napomene za radni list se takođe mogu prikazati u NVDA listi elemenata nakon što pritisnete NVDA plus f7.

NVDA može takođe da prikaže poseban dijalog za dodavanje ili uređivanje određene napomene. NVDA menja podrazumevani Excel dijalog zbog problema u pristupačnosti, ali je prečica za prikazivanje dijaloga preuzeta iz Excela što znači da takođe radi bez programa NVDA.

Da biste dodali ili uredili određenu napomenu, u fokusiranoj ćeliji, pritisnite šift+f2.

Ova prečica se ne pojavljuje i ne može se promeniti u NVDA dijalogu za ulazne komande.

Napomena: Moguće je takođe otvoriti region za uređivanje napomena iz kontekstnog menija Excela u bilo kojoj ćeliji. Ali, ovo će otvoriti nepristupačan region za uređivanje a ne dijalog programa NVDA.

U Microsoft Office 2016, 365 i novijim verzijama, novi stil dijaloga za komentare je dodat. Ovaj dijalog je pristupačan i nudi dodatne opcije kao što su odgovaranje na komentare, i slično. Takođe se može otvoriti iz kontekstnog menija određene ćelije. Komentari koji se dodaju iz novog dijaloga nisu vezani za "napomene".

Čitanje zaštićenih ćelija

Ako je radna sveska zaštićena, neće biti moguće pomeranje fokusa na ćelije koje su zaključane za uređivanje.

Da biste dozvolili pomeranje na zaključane ćelije, prebacite se u režim pretraživanja pritiskajući NVDA+space, a zatim koristite standardne Excel komande za kretanje kao što su strelice za pomeranje na sve ćelije na trenutnom radnom listu.

Polja za unos

Excel radni listovi mogu da sadrže polja za unos. Možete da im pristupite iz liste elemenata ili tasterima f i šift+f u navigaciji jednim slovom. Nakon što dođete do polja za unos u režimu pretraživanja, možete da pritisnete enter ili razmak da aktivirate kontrolu ili pređete u režim fokusiranja, u zavisnosti od kontrole. Za dodatne informacije o režimu pretraživanja i navigaciji jednim slovom, pročitajte deo režim pretraživanja.

Microsoft PowerPoint

Ime Komanda Opis
Uključi i isključi čitanje napomena za predavača kontrol+šift+s Kada ste u slajd šou koji je pokrenut, ova komanda prebacuje između čitanja napomena za predavača i čitanja slajdova. Ovo uključuje samo šta NVDA čita, a ne šta je prikazano na ekranu.

foobar2000

Ime Komanda Opis
Prijavi preostalo vreme Kontrol+šift+r Prijavljuje preostalo vreme zapisa koji se trenutno reprodukuje, ukoliko se nešto reprodukuje.
Prijavi proteklo vreme Kontrol+Šift+e Prijavljuje proteklo vreme zapisa koji se trenutno reprodukuje, ako se neki zapis reprodukuje.
Prijavi trajanje zapisa Kontrol+šift+t Prijavljuje ukupno trajanje zapisa koji se trenutno reprodukuje, ako se neki zapis reprodukuje.

Napomena: Prečice opisane iznad rade samo sa podrazumevanim formatom statusne trake programa Foobar2000.

Miranda IM

Ime Komanda Opis
Prijavi jednu od poslednjih poruka NVDA+kontrol+1-4 Prijavljuje jednu od poslednjih poruka, u zavisnosti od pritisnutog broja; Na primer NVDA+kontrol+2 čita drugu najnoviju poruku.

Poedit

NVDA nudi poboljšanu podršku za Poedit 3.4 ili noviji.

Ime Komanda Opis
Prijavi napomene za prevodioce Kontrol+šift+a Prijavljuje sve napomene za prevodioce. Ako se pritisne dva puta, prikazuje napomene u režimu pretraživanja
Prijavi komentar Kontrol+šift+c Prijavljuje bilo koji komentar u prozoru sa komentarima. Ako se pritisne dva puta, prikazuje komentar u režimu pretraživanja
Prijavi stari izvorni tekst kontrol+šift+o Prijavljuje stari izvorni tekst, ako postoji. Ako se pritisne dva puta, prikazuje tekst u režimu pretraživanja
Prijavi upozorenje za prevod kontrol+šift+w Prijavljuje upozorenje za prevod, ako postoji. Ako se pritisne dva puta, prikazuje upozorenje u režimu pretraživanja

Kindle za PC

NVDA Podržava čitanje knjiga u programu Amazon Kindle za PC. Ovo je dostupno samo za knjige sa oznakom "čitač ekrana: Podržan" što možete da proverite na stranici sa detaljima knjige.

Režim pretraživanja se koristi za čitanje knjiga. Automatski je omogućen kada otvorite knjigu ili se fokusirate na prostor knjige. Stranice se automatski menjaju kada pomerate kursor ili koristite komandu izgovori sve.

Možete ručno preći na prethodnu stranicu tasterom page up ili na sledeću tasterom page down.

Navigacija jednim slovom je podržana za slike i linkove, ali samo na trenutnoj stranici. Navigacija linkovima takođe uključuje fusnote.

NVDA pruža ranu podršku za čitanje i interakciju sa matematičkim sadržajem u knjigama sa pristupačnom matematikom. Molimo pogledajte deo čitanje matematičkog sadržaja za dodatne informacije.

Izbor teksta

Kindle vam dozvoljava više različitih funkcija sa izabranim tekstom, uključujući pretragu definicije iz rečnika, dodavanje napomena i obeležavanje, kopiranje teksta u privremenu memoriju i pretraga Weba. Da to uradite, izaberite tekst kao i obično u režimu pretraživanja korišćenjem tastera šift i tastera za pomeranje kursora.

Kada izaberete tekst, pritisnite aplikacioni taster ili šift+f10 kako biste prikazali opcije za rad sa odabranim tekstom.

Ako uradite ovo kada nema izabranog teksta, opcije će biti prikazane za reč na kojoj se nalazi kursor.

Korisničke napomene

Možete dodati napomenu za reč ili deo teksta. Da uradite ovo, prvo izaberite željen tekst i pristupite opcijama izbora koje su opisane iznad. Zatim, izaberite dodaj napomenu.

Kada čitate u režimu pretraživanja, NVDA smatra ove napomene kao komentare.

Da prikažete, uredite ili obrišete napomenu:

 1. Prebacite kursor na tekst koji sadrži napomenu.
 2. Pristupite opcijama izbora koje su opisane iznad.
 3. Izaberite uredi napomenu.

Azardi

Kada ste u prikazu tabele dodatih knjiga:

Ime Komanda Opis
Enter enter Otvara izabranu knjigu.
Kontekstni meni Aplikacioni taster Otvara kontekstni meni za izabranu knjigu.

Windows konzola

NVDA pruža podršku za Windows komandne konzole koje koriste Windows komandna linija, PowerShell, i Windows podsistem za Linux. Prozor konzole je fiksne veličine, obično mnogo manji od dela koji sadrži izlaz. Dok se novi tekst piše, sadržaj se pomera i prethodni tekst postaje nevidljiv. Na Windows verzijama starijim od Windowsa 11 22H2, tekst koji nije vidljiv u prozoru nije dostupan kada se koriste komande NVDA pregleda. Zbog toga, neophodno je da pomerite prozor konzole kako biste videli raniji tekst. U novijim verzijama konzole i Windows terminala, moguće je u potpunosti pregledati tekst bez potrebe za pomeranjem prozora.

Sledeće ugrađene prečice u Windows konzoli mogu biti korisne kada se pregleda tekst uz NVDA u starijim verzijama Windows konzole:

Ime Komanda Opis
Pomeri gore kontrol+StrelicaGore Pomera prozor konzole gore, kako bi stariji tekst mogao da se pročita.
Pomeri dole kontrol+StrelicaDole Pomera prozor konzole dole, kako bi noviji tekst mogao da se pročita.
Pomeri na početak kontrol+home Pomera prozor konzole na početak teksta.
Pomeri na kraj kontrol+end Pomera prozor konzole na kraj teksta.

Podešavanje programa NVDA

Većina podešavanja programa NVDA može se menjati kroz dijaloge kojima se pristupa iz pod menija opcije iz NVDA menija. Puno ovih podešavanja se može pronaći u dijalogu NVDA podešavanja sa više kartica. U svim dijalozima, pritisnite dugme u redu da prihvatite promene koje ste izvršili. Da otkažete promene, pritisnite dugme otkaži ili taster escape. Za određene dijaloge, možete pritisnuti dugme primeni kako bi podešavanja bila primenjena odmah bez zatvaranja dijaloga. Većina NVDA dijaloga podržava pomoć osetljivu na trenutni sadržaj.

Kada ste u dijalogu, pritiskanje tastera f1 otvara korisničko uputstvo na pasusu koji je vezan za fokusirano podešavanje ili trenutni dijalog.

Neka podešavanja takođe mogu biti promenjena korišćenjem prečica, koje su prikazane u sekcijama ispod.

NVDA podešavanja

NVDA nudi puno parametara za podešavanje koji se mogu promeniti iz dijaloga podešavanja. Kako biste lakše pronašli vrstu podešavanja koju želite da promenite, dijalog prikazuje listu sa kategorijama podešavanja iz koje možete izabrati neku od njih . Kada izaberete kategoriju, sva podešavanja vezana za tu kategoriju će se prikazati u dijalogu. Da biste se kretali između kategorija, koristite tab ili šift+tab da dođete do liste kategorija, a zatim koristite strelice gore i dole da se krećete po listi. Bilo gde iz dijaloga, možete takođe da pređete na sledeću kategoriju prečicom ctrl+tab, ili na prethodnu prečicom šift+ctrl+tab.

Nakon što promenite jedno ili više podešavanja, podešavanja se mogu primeniti aktiviranjem dugmeta primeni, u tom slučaju će dijalog ostati otvoren, što će vam dozvoliti da promenite druga podešavanja ili pređete na drugu kategoriju. Ako želite da sačuvate podešavanja i zatvorite dijalog, možete koristiti taster u redu.

Neke kategorije podešavanja imaju dodeljenu prečicu. Ako se pritisne, ta prečica će otvoriti NVDA dijalog za podešavanja direktno u toj kategoriji. Po podrazumevanim podešavanjima, ne možete pristupiti svim kategorijama korišćenjem prečica. Ako često pristupate kategorijama podešavanja koje nemaju dodeljenu prečicu, možda ćete želeti da iskoristite dijalog ulaznih komandi da biste dodali prilagođenu prečicu kao što je prečica na tastaturi ili pokret na ekranu osetljivom na dodir za tu kategoriju.

Kategorije koje su dostupne u dijalogu NVDA podešavanja će biti opisane ispod.

Opšta

Otvori opšta podešavanja

Prečica: NVDA+kontrol+g

Opšta kategorija NVDA dijaloga podešavanja podešava celokupno ponašanje programa NVDA kao što je jezik interfejsa i da li treba da proverava ažuriranja. Ova kategorija sadrži sledeće opcije:

Jezik

Ovo je izborni okvir koji vam dozvoljava da izaberete jezik interfejsa i poruka programa NVDA. Postoji puno jezika, ali podrazumevana opcija je"Korisnički podrazumevani, Windows". Ova opcija govori programu NVDA da koristi onaj jezik na kojem je Windows trenutno.

Napomena da NVDA mora biti ponovo pokrenut kada menjate jezik. Kada se pojavi dijalog za potvrdu, izaberite "ponovo pokreni odmah" ili "ponovo pokreni kasnije" ako želite da koristite novi jezik odmah ili kasnije. Ako je opcija "ponovo pokreni kasnije" izabrana, podešavanja moraju biti sačuvana (ili ručno ili tako što će opcija sačuvaj podešavanja pri izlazu biti omogućena).

Sačuvaj podešavanja pri izlazu

Ova opcija je izborno polje koje, kada je označeno, govori programu NVDA da automatski sačuva podešavanja pri izlazu.

Prikazivanje dodatnih opcija kada izađete iz programa NVDA

Ova opcija je izborno polje koje kontroliše da li pri izlazu treba da se pokaže dijalog koji vas pita šta želite da uradite. Kada je označeno, dijalog će se pojaviti kada izađete iz programa NVDA koji vas pita da li želite da izađete, ponovo pokrenete program, ponovo pokrenete program bez dodataka ili instalirate odložena ažuriranja (ako postoje). Kada nije označeno, NVDA će odmah izaći.

Reprodukuj zvukove kada se NVDA zaustavlja i pokreće

Ova opcija je izborno polje koje, kada je označeno, govori programu NVDA da reprodukuje zvukove kada se pokreće ili zaustavlja.

Nivo evidentiranja u dnevniku

Ovo je izborni okvir koji vam dozvoljava da izaberete koliko će evidencije NVDA voditi u svom dnevniku dok je pokrenut. Obično korisnici ovo ne treba da menjaju kako se nebi evidentiralo previše informacija. Ali, ako želite da pružite dodatne informacije kada prijavljujete grešku, ili omogućite i u potpunosti onemogućite evidentiranje, može biti korisna opcija.

Dostupni nivoi evidentiranja su:

Automatski pokreni NVDA nakon što se prijavim u Windows

Ako je ova opcija omogućena, NVDA će se pokrenuti odmah nakon što se prijavite u Windows. Ova opcija je dostupna samo za instalirane kopije programa NVDA.

Koristi NVDA na Windows ekranu za prijavljivanje (zahteva administratorske privilegije)

Ako se prijavljujete u Windows upisivanjem korisničkog imena i lozinke, omogućavanjem ove opcije NVDA će se pokrenuti na ekranu za prijavljivanje. Ova opcija je dostupna samo za instalirane kopije programa NVDA.

Koristi trenutno sačuvana podešavanja na ekranu za prijavljivanje i drugim bezbednosnim ekranima (zahteva administratorske privilegije )

Pritiskanje ovog dugmeta kopira trenutno sačuvana podešavanja programa NVDA u folder sistemskih podešavanja, tako da NVDA može da ih koristi kada je pokrenut na ekranu za prijavljivanje, ekranu kontrole korisničkog naloga(UAC) i drugim bezbednim ekranima. Da se uverite da su sva vaša podešavanja uspešno prebačena, prvo sačuvajte vaša podešavanja prečicom kontrol+NVDA+c ili opciom sačuvaj podešavanja u NVDA meniju. Ova opcija je dostupna samo za instalirane kopije programa NVDA.

Automatski proveri dostupna ažuriranja za NVDA

Ako je ovo omogućeno, NVDA će automatski proveravati novija ažuriranja i obavestiće vas ako je novije ažuriranje dostupno. Možete takođe ručno proveriti ažuriranja izborom opcije proveri ažuriranja u meniju pomoć NVDA menija. Kada ručno ili automatski proveravate ažuriranja, neophodno je poslati određene informacije NVDA serverima za ažuriranje kako biste dobili ispravno ažuriranje za vaš sistem. Sledeće informacije se uvek šalju:

Dozvoli organizaciji NV Access prikupljanje statistika korišćenja programa NVDA

Ako je ova opcija omogućena, NV Access će koristiti informacije iz provera ažuriranja za praćenje broja NVDA korisnika uključujući određena svojstva kao što su verzije operativnih sistema ili država iz kojih dolaze. Napomena da iako će vaša IP adresa biti poslata za određivanje države u toku provere ažuriranja, IP adresa se nikada ne čuva. Pored osnovnih informacija neophodnih za proveru ažuriranja, sledeće dodatne informacije se takođe trenutno šalju:

Ove informacije puno pomažu organizaciji NV Access da odredi buduće prioritete u razvoju programa NVDA.

Obavesti za odložena ažuriranja pri pokretanju

Ako je ova opcija omogućena, NVDA će vas obavestiti kada imate odloženo ažuriranje pri pokretanju, i ponuditi vam mogućnost instalacije. Takođe možete ručno instalirati ažuriranje iz dijaloga izlaza (ako je omogućen ), iz NVDA menija, ili kada izvršite novu proveru iz menija pomoći.

Podešavanja govora

Otvori podešavanja govora

Prečica: NVDA+kontrol+v

Kategorija govor dijaloga NVDA podešavanja sadrži opcije koje vam dozvoljavaju da promenite sintetizatora govora kao i karakteristike glasa izabranog sintetizatora. Za brži način menjanja opcija govora bilo gde da se nalazite, pročitajte deo brže menjanje podešavanja sintetizatora .

Kategorija govor sadrži sledeće opcije:

Promena sintetizatora

Prva opcija u kategoriji govor je dugme promeni... Ovo dugme aktivira dijalog za izbor sintetizatora, koji vam dozvoljava da izaberete aktivnog sintetizatora i izlazni uređaj. Ovaj dijalog se otvara iznad postojećeg NVDA dijaloga podešavanja. Čuvanje ili odbacivanje podešavanja u dijalogu za izbor sintetizatora vas vraća u dijalog NVDA podešavanja.

Glas

Opcija glas je izborni okvir koji prikazuje sve glasove trenutno instaliranog i podešenog sintetizatora. Možete koristiti strelice da čujete različite glasove. Strelice levo i gore vas pomeraju gore u listi, dok vas strelice desno i dole pomeraju dole u listi.

Varijanta

Ako koristite sintetizator Espeak NG koji dolazi uz NVDA, ovo je izborni okvir uz pomoć kojeg birate varijantu kojom sintetizator treba da govori. Varijante sintetizatora Espeak NG su više kao glasovi, zbog toga što oni pružaju izmenjene atribute Espeak NG glasu. Neke varijante će zvučati kao muškarac, neke kao žena, a neke čak i kao žaba. Ako koristite neki drugi sintetizator, možda ćete takođe moći da promenite ovu vrednost ako je izabrani glas podržava.

Brzina

Ova opcija vam dozvoljava da promenite brzinu glasa. Ovo je klizač koji ide od 0 do 100 - 0 najsporije, a 100 je najbrže.

Povećanje brzine

Kada je ova opcija omogućena značajno će povećati brzinu glasa, ako je podržana od strane trenutnog sintetizatora.

Visina

Ova opcija vam dozvoljava da promenite visinu trenutnog glasa. To je klizač koji ide od 0 do 100 - 0 najniža visina a 100 je najviša.

Jačina

Ova opcija je klizač koji ide od 0 do 100 - 0 minimalna jačina a 100 maksimalna jačina.

Modulacija

Ova opcija je klizač koji vam dozvoljava da izaberete sa kojom modulacijom(menjanje intonacije) sintetizator treba da govori.

Automatska promena jezika

Ova opcija je izborno polje koje kontroliše da li izabrani sintetizator treba da menja svoj jezik kada se čita tekst koji je prikazao jezik. Ova opcija je omogućena po podrazumevanim podešavanjima.

Automatska promena dijalekta

Ovo izborno polje vam dozvoljava da kontrolišete da li se dijalekt treba menjati, a ne samo jezik. Na primer, ako čitate tekst na Američkom Engleskom ali dokument je na Britanskom Engleskom, sintetizator će promeniti akcenat ako je ova opcija omogućena. Ova opcija je onemogućena po podrazumevanim podešavanjima.

Nivo izgovora znakova interpunkcije/simbola

Komanda: NVDA+p

Ovo vam dozvoljava da izaberete količinu simbola koji trebaju biti izgovoreni kao reči. Na primer, kada je opcija podešena na sve simbole, svi simboli će biti izgovoreni kao reči. Ova opcija se primenjuje na sve sintetizatore, ne samo na trenutno aktivnog sintetizatora.

Koristi jezik glasa za obradu znakova i simbola

Uključena po podrazumevanim podešavanjima, ova opcija govori programu NVDA da li treba koristiti jezik trenutnog glasa za izgovor simbola. Ako primetite da NVDA čita simbole na pogrešnom jeziku za trenutni glas, možda ćete želeti da isključite ovu opciju kako bi NVDA koristio svoj podrazumevani jezik.

Koristi podatke iz baze podataka Unicode Consortium data (uključujući emoji znakove) kada se obrađuju znakovi i simboli

Kada je ovo izborno polje označeno, NVDA će uključiti dodatne rečnike prilikom izgovaranja znakova i simbola. Ovi rečnici sadrže opise za simbole (posebno Emoji znakove) koje pruža Unicode Consortium kao deo njihove baze podataka. Ako želite da NVDA izgovara opise emoji znakova iz ove baze, omogućite ovu opciju. Ali, ako koristite sintetizator govora koji već podržava opise emoji znakova, možda ćete želeti da isključite ovu opciju.

Napomena da se ručno dodani ili uređeni simboli čuvaju kao korisnička podešavanja. Zbog toga, ako promenite opis određenog emoji znaka, vaš opis će se čitati bez obzira na to da li je ova opcija omogućena ili ne. Možete dodati, urediti ili ukloniti opise simbola u dijalogu izgovor znakova interpunkcije/simbola.

Da uključite ili isključite korišćenje Unicode Consortium podataka bilo gde, molimo podesite prilagođenu prečicu korišćenjem dijaloga ulazne komande.

Procenat promene visine za velika slova

Ovo polje za unos teksta vam dozvoljava da upišete vrednost u kojoj visina glasa treba da se menja za velika slova. Ova vrednost je procenat, gde negativna vrednost smanjuje visinu a pozitivna je povećava. Ako ne želite promene u visini možete upisati 0. Obično, NVDA malo poveća visinu za svako veliko slovo, ali neki sintetizatori možda ovo ne podržavaju. U slučaju da menjanje visine nije podržano, možete koristiti Izgovori reč veliko pre velikog slova ili Pišti za velika slova umesto ovoga.

Izgovori "Veliko" pre velikog slova

Ovo podešavanje je izborno polje koje, kada je označeno, govori programu NVDA da izgovori reč"veliko" pre svakog velikog slova kada se čita kao samostalan znak na primer u toku sricanja.

Pišti za velika slova

Ako je ovo izborno polje označeno, NVDA će reprodukovati zvučni signal kada naiđe na veliko slovo.

Iskoristi funkciju sricanja ako je podržana

Neke reči sadrže samo jedno slovo, ali izgovor se razlikuje u zavisnosti od toga da li se znak izgovara kao jedan znak(kao u toku sricanja) ili reč. Na primer, na Engleskom, "a" je reč i slovo i izgovara se različito u oba slučaja. Ova opcija dozvoljava sintetizatoru da razlikuje ova dva slučaja ako sintetizator to podržava. Većina sintetizatora ovo podržava.

Ova opcija bi obično trebala da bude omogućena. Ali, neki Microsoft Speech API sintetizatori ne podržavaju ovo i čudno se ponašaju kada je opcija omogućena. Ako imate probleme sa izgovorom pojedinačnih slova, pokušajte da onemogućite ovu opciju.

Odloženi opisi znakova pri pomeranju kursora
. .
Opcije Omogućeno, onemogućeno
Podrazumevano Onemogućeno

Kada je ovo podešavanje označeno, NVDA će izgovarati opise znakova kada se krećete znak po znak.

Na primer, kada se red čita znak po znak, kada se slovo "b" pročita NVDA će izgovoriti "Beograd" nakon odlaganja od jedne sekunde. Ovo može biti korisno ako je teško razlikovati izgovor određenih simbola, ili za korisnike oštećenog sluha.

Odloženi opisi znakova će biti otkazani ako je drugi tekst izgovoren u toku ovog vremena, ili ako pritisnete taster kontrol.

Dostupni režimi za komandu koja kruži kroz režime govora

Ova lista u kojoj se opcije mogu označiti dozvoljava da izaberete koji su režimi govora uključeni kada kružite kroz njih prečicom NVDA+s. Režimi koji nisu označeni biće izuzeti. Po podrazumevanim podešavanjima uključeni su svi režimi.

Na primer ako ne koristite režime "sa pištanjem" i "isključen" možete onemogućiti ova dva, a zadržati "sa pričom" i "na zahtev" označenim. Imajte na umu da je neophodno označiti bar dva režima.

Izbor sintetizatora

Otvori dijalog za izbor sintetizatora

Prečica: NVDA+kontrol+s

Dijalog izbor sintetizatora, koji se može otvoriti aktiviranjem dugmeta promeni... u kategoriji govor NVDA podešavanja, dozvoljava vam da izaberete kojeg sintetizatora NVDA treba da koristi za izgovaranje. Nakon što izaberete vašeg sintetizatora, možete pritisnuti u redu i NVDA će učitati izabranog sintetizatora. Ako dođe do greške prilikom učitavanja sintetizatora, NVDA će vas obavestiti porukom, i nastaviće da koristi prethodnog sintetizatora.

Sintetizator

Ova opcija vam dozvoljava da izaberete sintetizatora kojeg će NVDA koristiti za izgovor.

Za listu sintetizatora koje NVDA podržava, molimo pročitajte sekciju podržani sintetizatori govora.

Jedna posebna stavka koja će uvek biti u ovoj listi je "nema govora", koja vam dozvoljava da koristite NVDA bez govora. Ovo može biti korisno za nekoga ko želi da koristi NVDA samo uz pomoć brajevog reda, ili za programere bez oštećenja vida koji žele da koriste samo preglednik govora.

Krug sintetizatora

Ako želite brzo da menjate podešavanja govora bez ulaza u kategoriju govor podešavanja programa NVDA, NVDA ima nekoliko komandi za pomeranje kroz neka od često korišćenih podešavanja govora:

Ime Desktop komanda Laptop komanda Opis
Prebaci se na sledeće podešavanje govora NVDA+kontrol+strelica desno NVDA+šift+kontrol+strelica desno Premešta se na sledeće dostupno podešavanje govora, vraćajući se na prvo podešavanje nakon poslednjeg
Premešta se na prethodno podešavanje govora NVDA+kontrol+strelica levo NVDA+šift+kontrol+strelica levo Premešta se na prethodno podešavanje govora, vraćajući se na poslednje podešavanje nakon prvog
Povećaj trenutno podešavanje govora NVDA+kontrol+strelica gore NVDA+šift+kontrol+strelica gore Povećava trenutno podešavanje govora na kojem se nalazite. Na primer povećava brzinu, bira sledeći glas, pojačava ton
Smanjuje trenutno podešavanje govora NVDA+kontrol+strelica dole NVDA+šift+kontrol+strelica dole Smanjuje trenutno podešavanje govora na kojem se nalazite. Na primer smanjuje brzinu, bira prethodni glas, smanjuje ton

Brajeva podešavanja

Kategorija brajeva podešavanja NVDA dijaloga za podešavanja sadrži nekoliko opcija koje vam dozvoljavaju da menjate izlazne i ulazne opcije prilikom korišćenja brajevog reda. Ova kategorija sadrži sledeće opcije:

Promeni brajev red

Dugme Promeni... u kategoriji brajeva podešavanja dijaloga NVDA podešavanja aktivira dijalog izbor brajevog reda, koji vam dozvoljava da izaberete aktivan brajev red. Ovaj dijalog se otvara iznad već postojećeg NVDA dijaloga za podešavanja. Čuvanje ili odbacivanje podešavanja u ovom dijalogu vas vraća u dijalog NVDA podešavanja.

Izlazna tabela

Sledeća opcija u ovoj kategoriji je izborni okvir izlazna tabela. U ovom izbornom okviru, pronaćićete različite brajeve tabele za različite jezike, brajeve standarde i stepene. Izabrana tabela će se koristiti za prevod teksta na brajevo pismo za prikazivanje na vašem brajevom redu. Možete se pomerati po tabelama koristeći strelice.

Ulazna tabela

Nakon prethodne opcije, sledeća opcija na koju ćete naići je izborni okvir za izbor ulazne tabele. Izabrana tabela će se koristiti za prevođenje unetog teksta na brajevoj tastaturi u tekst. Možete se pomerati kroz tabele sa strelicama.

Napomena da je ova opcija korisna samo ako vaš brajev red ima brajevu tastaturu i ako je ona podržana od strane odgovarajućeg drajvera. Ako unos nije podržan na brajevom redu koji ima tastaturu, ovo će biti napomenuto u delu podržani brajevi redovi.

Proširi na kompjuterski brajev kod za reč na poziciji kursora

Ova opcija dozvoljava da reč na poziciji kursora bude prikazana na kompjuterskom brajevom kodu.

Prikaži kursor

Ova opcija dozvoljava da isključite i uključite brajev kursor. Primenjuje se na sistemski i pregledni kursor, ali ne i na pokazivač izabranog teksta.

Treperenje kursora

Ova opcija dozvoljava brajevom kursoru da treperi. Ako je treperenje isključeno, brajev kursor će uvek biti na"gornjoj" poziciji. Ova opcija ne utiče na pokazivač izbora, uvek izbor pokazuju tačke 7 i 8 bez treperenja.

Brzina treperenja kursora(milisekunde)

Ova opcija je brojčano polje koje vam dozvoljava da promenite brzinu treperenja kursora.

Oblik kursora za fokus

Ova opcija vam dozvoljava da izaberete oblik(raspored tačaka) brajevog kursora kada brajev red prati fokus. Ova opcija ne utiče na pokazivač izbora, uvek izbor pokazuju tačke 7 i 8 bez treperenja.

Oblik kursora za pregled

Ova opcija vam dozvoljava da izaberete oblik(raspored tačaka) brajevog kursora kada brajev red prati pregled. Ova opcija ne utiče na pokazivač izbora, uvek izbor pokazuju tačke 7 i 8 bez treperenja.

Prikaži poruke

Ovo je izborni okvir koji vam omogućava da odredite da li će NVDA prikazivati brajeve poruke i kada će one nestati.

Da biste uključili ili isključili prikazivanje poruka bilo gde da se nalazite, molimo podesite prilagođenu prečicu korišćenjem dijaloga ulaznih komandi.

Vreme isteka poruke (u sekundama)

Ova opcija je brojčano polje koje bira koliko dugo se poruke zadržavaju na brajevom redu. NVDA poruka se odbacuje kada se pritisne dugme na brajevom redu koje prebacuje kursor, ali se ponovo pojavljuje kada se pritisne odgovarajući taster koji prikazuje poruku ponovo. Ova opcija se prikazuje samo ako je opcija "Prikaži poruke" podešena na "Koristi vreme isteka".

Veži brajev red za

Komanda: NVDA+control+t

Ova opcija vam dozvoljava da izaberete da li brajev red treba da prati sistemski fokus, navigacioni objekat/ pregledni kursor, ili oba. Kada je opcija "Automatski" izabrana, NVDA će podrazumevano pratiti sistemski kursor. U ovom slučaju, kada se pozicija preglednog kursora ili objektne navigacije promeni od strane korisnika, NVDA će privremeno vezati brajev red za pregled, dok fokus ili sistemski kursor ne promene poziciju. Ako želite da samo prati fokus i sistemski kursor, morate da podesite brajev red da bude vezan za fokus. U tom slučaju, brajev red neće pratiti NVDA pregledni kursor u toku objektne navigacije ili pregleda teksta. Ako želite da umesto toga brajev red prati objektnu navigaciju i pregled teksta, morate da podesite brajev red da bude vezan za pregled. U ovom slučaju, brajev red neće pratiti sistemski fokus i kursor.

Pomeranje sistemskog kursora kada se prebacuje pregledni kursor
. .
Opcije Podrazumevano (nikada), nikada, samo pri automatskom vezivanju, uvek
Podrazumevano Nikada

Ovo podešavanje određuje da li sistemski kursor takođe treba da se pomera pritiskanjem tastera za prebacivanje. Ova opcija je podrazumevano podešena na nikada, što znači da prebacivanje nikada neće pomerati kursor kada se prebacuje pregledni kursor.

Kada je ova opcija podešena na uvek, i vezivanje brajevog reda je podešeno na "automatski" ili "za pregled", pritiskanje tastera za prebacivanje kursora će takođe pomeriti sistemski kursor ili fokus kada je podržano. Kada je trenutni režim pregleda pregled ekrana, nema fizičkog kursora. U tom slučaju, NVDA pokušava da se fokusira na objekat ispod teksta na koji se prebacujete. Isto se primenjuje i na pregled objekata.

Takođe možete da podesite ovu opciju da pomera kursor pri automatskom vezivanju. U tom slučaju, pritiskanje tastera za prebacivanje kursora će pomeriti sistemski kursor ili fokus kada je NVDA vezan za pregledni kursor automatski, a do pomeranja neće doći kada je ručno vezan za pregledni kursor.

Ova opcija se prikazuje samo ako je "Brajev red vezan" "Automatski" ili "za pregled".

Da biste uključili pomeranje sistemskog kursora kada se prebacuje pregledni kursor bilo gde da se nalazite, molimo podesite prilagođenu komandu korišćenjem dijaloga ulaznih komandi.

Čitaj po pasusima

Ako je omogućeno, brajevo pismo će se prikazivati po pasusima umesto po redovima. Takođe, komande za sledeći i prethodni red će se pomerati po pasusima. Ovo znači da ne morate da pomerate brajev red na kraju reda svaki put čak i kada više teksta može da stane na njemu. Ovo može poboljšati čitanje dužih tekstova. Onemogućeno je po podrazumevanim opcijama.

Izbegavaj razdvajanje reči kada je moguće

Ako je ovo omogućeno, reč koja je prevelika da stane na kraju brajevog reda se neće odvajati. Umesto toga, ostaće određen prazan prostor na kraju reda. Kada pomerite red, moćićete da pročitate celu reč. Ovo se takođe zove"vraćanje reči". Napomena da ako je reč prevelika da sama stane na brajev red, reč mora da se odvoji.

Ako je ovo onemogućeno, onoliko koliko je moguće će biti prikazano, ali ostatak će biti odvojen. Kada pomerite red, moćićete da pročitate celu reč.

Uključivanje ove opcije može dozvoliti lepše čitanje, ali obično zahteva više pomeranja brajevog reda.

Predstavljanje sadržaja fokusa

Ova opcija vam dozvoljava da izaberete koje informacije NVDA treba da prikaže na brajevom redu kada neki objekat dobije fokus. u informacije o sadržaju spada hierarhija objekata sa fokusom. Na primer, kada se fokusirate na stavku liste, ova stavka liste je deo liste. Ova lista može biti u dijalogu, i tako dalje. Molimo pogledajte deo o navigaciji objekata za više informacija o hierarhiji koja važi za objekte u programu NVDA.

Kada je podešen da prikaže promene na brajevom redu, NVDA će pokušati da prikaže što je više informacija moguće na brajevom redu, ali samo za delove sadržaja koji su promenjeni. Za primer iznad, ovo znači da kada prebacite fokus na listu, NVDA će prikazati stavku liste na brajevom redu. Takođe, ako ima dovoljno prostora na brajevom redu, NVDA će pokazati da je stavka liste deo liste. Ako nakon toga počnete da se krećete kroz listu koristeći strelice, podrazumeva se da znate da ste i dalje u listi. Zbog toga, za preostale stavke na koje se fokusirate, NVDA će prikazati samo fokusiranu stavku na brajevom redu. Kako biste mogli da pročitate sadržaj ponovo(npr. da ste u listi i da je lista deo dijaloga), morate da pomerite vaš brajev red nazad.

Kada je ova opcija podešena da uvek popuni brajev red, NVDA će pokušati da prikaže što je više informacija moguće na brajevom redu, bez obzira na to da li ste videli ove informacije ranije. Ovo ima prednost da će NVDA uvek popuniti brajev red. Ali, mana je da je mesto na kome je prikazan fokus na brajevom redu uvek različito. Ovo može učiniti težim prelazak kroz veliku listu, na primer, budući da ćete stalno morati da pomerate prst da biste našli stavku. Ovo je bilo podrazumevano podešavanje za NVDA 2017.2 i starije verzije.

Kada podesite opciju predstavljanja sadržaja fokusa da prikaže informacije o sadržaju samo kada pomerate brajev red unazad, NVDA nikada ne prikazuje informacije o sadržaju na brajevom redu. Zbog toga, u primeru iznad, NVDA će prikazati da ste se fokusirali na stavku liste. Ali, da biste pročitali sadržaj (npr. da ste u listi i da je lista deo dijaloga), moraćete da vratite brajev red unazad.

Da biste menjali opcije predstavljanja sadržaja fokusa bilo gde, molimo podesite komandu koristeći dijalog ulazne komande.

Prekini izgovor u toku pomeranja
. .
Opcije Podrazumevano (omogućeno), omogućeno, onemogućeno
Podrazumevano Omogućeno

Ovo podešavanje određuje da li treba prekinuti govor kada se brajev red pomera napred ili nazad. Komande pomeranja na prethodni ili sledeći red uvek prekidaju govor.

Dolazni govor može predstavljati ometanje pri čitanju brajevog pisma. Zbog toga je opcija podrazumevano omogućena, što će prekinuti govor pri pomeranju brajevog reda.

Kada se ova opcija onemogući moguće je čuti govor i u isto vreme čitati brajevo pismo.

Prikaži izbor
. .
Opcije Podrazumevano (omogućeno), omogućeno, onemogućeno
Podrazumevano Omogućeno

Ovo podešavanje određuje da li će se pokazivač izbora (tačke 7 i 8) prikazivati na brajevom redu. Opcija je podrazumevano omogućena, pa će se pokazivač izbora prikazivati. Pokazivač izbora može ometati u toku čitanja. Isključivanje ove opcije može poboljšati iskustvo pri čitanju.

Da biste uključili ili isključili prikazivanje izbora bilo gde da se nalazite, molimo podesite prilagođenu prečicu korišćenjem dijaloga ulaznih komandi.

Izaberi brajev red

Otvori dijalog za izbor brajevog reda

Prečica: NVDA+kontrol+a

Dijalog za izbor brajevog reda, koji se može otvoriti aktiviranjem dugmeta promeni... u kategoriji brajeva podešavanja dijaloga NVDA podešavanja, dozvoljava vam da izaberete koji brajev red NVDA treba da koristi. Kada izaberete vaš red, možete pritisnuti u redu i NVDA će učitati izabrani red. Ako dođe do greške prilikom učitavanja, NVDA će vas obavestiti i nastaviće korišćenje prethodnog reda.

Brajev red

Ovaj izborni okvir vam pruža nekoliko opcija u zavisnosti od instaliranih drajvera na vašem sistemu. Krećite se kroz ove opcije korišćenjem strelica.

Opcija automatski će dozvoliti programu NVDA da u pozadini pretražuje puno podržanih brajevih redova. Kada je ova stavka omogućena i povežete podržan brajev red putem USB ili bluetooth veze, NVDA će automatski ostvariti vezu sa ovim brajevim redom.

Nema brajevog reda znači da ne koristite brajev red.

Molimo pročitajte deo podržani brajevi redovi za dodatne informacije o podržanim brajevim redovima kao i koji od njih podržavaju pozadinsko automatsko prepoznavanje.

Redovi koje treba automatski prepoznati

Kada je brajev red podešen na "Automatski", izborna polja u ovoj listi vam dozvoljavaju da omogućite ili onemogućite drajvere za brajeve redove koji će biti uključeni u proces automatskog prepoznavanja. Ovo vam dozvoljava da onemogućite drajvere za brajeve redove koje ne koristite stalno. Na primer, ako imate red koji zahteva samo Baum drajver kako bi radio, možete ostaviti Baum drajver omogućen dok se drugi drajveri mogu onemogućiti.

Po podrazumevanim podešavanjima, svi drajveri koji podržavaju automatsko prepoznavanje su omogućeni. Bilo koji drajver koji se doda, na primer u novijoj NVDA verziji ili dodatkom, takođe će biti podrazumevano omogućen.

Možete pogledati dokumentaciju za vaš brajev red u sekciji podržani brajevi redovi da biste proverili da li drajver podržava automatsko prepoznavanje redova.

Port

Ova opcija, ako je dostupna, dozvoljava vam da izaberete koji port ili koja vrsta veze će se koristiti sa aktivnim brajevim redom. To je izborni okvir koji sadrži moguće opcije.

Po podrazumevanim podešavanjima, NVDA koristi automatsko prepoznavanje portova, što znači da će USB ili BlueTooth veza biti automatski prepoznata. Ali, za neke brajeve redove, možete izabrati koji port će biti korišćen. Česte opcije su "automatski" (ova opcija govori programu NVDA da koristi proceduru automatskog izbora porta), "USB", "Bluetooth" i serijski portovi ako vaš brajev red podržava ovu vrstu komunikacije.

Ova opcija neće biti dostupna ako vaš brajev red podržava samo automatsko prepoznavanje portova.

Možete pogledati dokumentaciju za vaš brajev red u delu podržani brajevi redovi da proverite vrste komunikacije i dostupne portove.

Molimo imajte na umu sledeće: Ako povežete više brajevih redova na vaš računar koji koriste isti drajver u isto vreme (na primer povezivanjem dva Seika uređaja), trenutno je nemoguće da kažete programu NVDA koji red da koristi. Tako da je preporučeno da povežete jedan brajev red jednog proizvođača / vrste u datom trenutku.

Zvuk

Otvori podešavanja zvuka

Prečica: NVDA+kontrol+u

Kategorija zvuk u NVDA podešavanjima sadrži opcije koje vam dozvoljavaju da promenite neke opcije zvučnog izlaza.

Izlazni uređaj

Ova opcija vam dozvoljava da izaberete zvučnu kartu na koju će NVDA slati sav govor izabranog sintetizatora.

Režim stišavanja pozadinskih zvukova

Komanda: NVDA+šift+d

Ova opcija vam dozvoljava da izaberete da li NVDA treba da smanjuje glasnoću drugih aplikacija u toku izgovaranja, ili sve vreme dok je NVDA pokrenut.

Ova opcija je dostupna samo ako je NVDA instaliran. Nije moguće podržati stišavanje pozadinskih zvukova za prenosne i privremene kopije programa NVDA.

Jačina NVDA zvukova prati jačinu glasa
. .
Opcije Onemogućeno, omogućeno
Podrazumevano Onemogućeno

Kada se ova opcija omogući, jačina NVDA zvukova i pištanja će pratiti podešavanje jačine glasa kojeg koristite. Ako utišate jačinu glasa kojeg koristite, jačina NVDA zvukova će se takođe utišati. Slično tome, ako pojačate glas, jačina zvukova će se pojačati. Ova opcija nije dostupna ako je NVDA pokrenut sa onemogućenom WASAPI opcijom za zvučni izlaz u naprednim podešavanjima.

Jačina NVDA zvukova

Ovaj klizač vam dozvoljava da podesite jačinu NVDA zvukova i pištanja. Ovo podešavanje se primenjuje samo kada je opcija "Jačina NVDA zvukova prati jačinu glasa" onemogućena. Ova opcija nije dostupna ako je NVDA pokrenut sa onemogućenom WASAPI opcijom za zvučni izlaz u naprednim podešavanjima.

Vid

Kategorija vid u NVDA podešavanjima vam dozvoljava da omogućite, onemogućite i podesite vizuelne pomoćnike.

Napomena da se dostupne opcije u ovom dijalogu mogu proširiti NVDA dodacima. Podrazumevano, ova kategorija podešavanja sadrži sledeće opcije:

Vizuelno označavanje

Izborna polja vizuelnog označavanja kontrolišu ponašanje ugrađene funkcije vizuelno označavanje.

Napomena da će menjanje opcije "omogući označavanje" takođe promeniti stanje 3 ostale opcije. Zato, ako se opcija "omogući označavanje" isključi i nakon toga označite ovu opciju, ostale tri opcije će se takođe označiti. Ako želite samo da označite sistemski fokus a onemogućite navigacioni objekat i režim pretraživanja, stanje opcije "omogući označavanje" biće polovično označeno.

Zatamnjivanje ekrana

Možete omogućiti zatamnjivanje ekrana tako što će te označiti opciju "Učini da ekran bude crn(primenjuje se odmah)". Upozorenje da će vaš ekran postati crn nakon aktivacije će se prikazati. Pre nastavka (opcijom "da"), uverite se da ste omogućili govor ili brajev red i da možete da kontrolišete vaš računar bez ekrana. Izaberite "Ne" ako više ne želite da omogućite zatamnjivanje ekrana. Ako ste sigurni, možete aktivirati dugme da kako biste omogućili zatamnjivanje ekrana. Ako više ne želite da vidite ovo upozorenje, možete ovo da promenite u dijalogu koji prikazuje tu poruku. Uvek možete da vratite upozorenje tako što ćete označiti opciju "Uvek prikaži upozorenje kada se omogući zatamnjivanje ekrana" koja se nalazi pored opcije "učini da ekran bude crn".

Po podrazumevanim podešavanjima, zvukovi se reprodukuju kada se menja zatamnjivanje ekrana. Kada želite ovo da promenite, možete onemogućiti opciju "Reprodukuj zvuk kada se zatamnjivanje ekrana omogući ili onemogući".

Podešavanja za pomoćnike trećih strana

Dodatni vizuelni pomoćnici mogu se instalirati u NVDA dodacima. Kada ovi pomoćnici imaju podešavanja koja se mogu menjati, biće prikazana u ovoj kategoriji podešavanja u posebnim grupama. Za podržana podešavanja po pomoćnicima, molimo proverite dokumentaciju tog pomoćnika.

Tastatura

Otvori podešavanja tastature

Prečica: NVDA+kontrol+k

Kategorija tastatura u dijalogu NVDA podešavanja sadrži podešavanja koja kontrolišu kako se NVDA ponaša dok koristite vašu tastaturu i unosite znakove na njoj. Ova kategorija podešavanja sadrži sledeće opcije:

Raspored tastature

Ovaj izborni okvir vam dozvoljava da izaberete koji raspored tastature NVDA treba da koristi. Trenutno dva rasporeda koji dolaze uz NVDA su desktop i laptop.

Izaberi NVDA modifikatorske tastere

Izborni okviri u ovoj listi kontrolišu koji tasteri ćese koristiti kao NVDA modifikatorski tasteri. Sledeći tasteri su dostupni za izbor:

Ako nijedan taster nije izabran kao NVDA taster biće nemoguće da pristupite mnogim NVDA komandama, pa je zbog toga neophodno označiti barem jedan modifikator.

Izgovaraj ukucane znakove

Komanda: NVDA+2

Kada je omogućeno, NVDA će izgovoriti sve znakove koje upišete na tastaturi.

Izgovaraj ukucane reči

Komanda: NVDA+3

Kada je omogućeno, NVDA će izgovoriti sve reči koje upišete na tastaturi.

Prekid u izgovoru ukucanih znakova

Ako je uključena, ova opcija će izazvati prekid govora uvek kada se upiše novi znak. Uključena je po podrazumevanim podešavanjima.

Prekid izgovora za taster Enter

Ako je uključena, ova opcija će izazvati prekid govora kada se pritisne taster Enter. Uključena je po podrazumevanim podešavanjima.

Dozvoli površno čitanje u Izgovori sve režimu

Ako je uključeno, određene komande navigacije(kao što je brza navigacija u režimu pretraživanja i kretanje po redovima i pasusima) ne zaustavljaju režim izgovori sve, već ovaj režim nastavlja čitanje i skače na novu poziciju.

Pišti ako se kucaju mala slova kada je uključen taster za velika slova

Kada je omogućeno, pištanje upozorenja će se čuti kada se slova pišu dok se drži taster šift i taster caps lock je uključen. Obično, pisanje ovakvih slova je nenamerno i dešava se kada ne znamo da je caps lock uključen. Zbog toga, može biti veoma korisno da dobijete upozorenje o tome.

Izgovaraj komandne tastere

Komanda: NVDA+4

Kada je omogućeno, NVDA će izgovoriti sve tastere koji nisu znakovi na tastaturi. Ovo uključuje kombinacije kao što su kontrol+ dodatno slovo.

reprodukuj zvukove za greške u pravopisu u toku pisanja

Kada je omogućeno, kratak zvučni signal će biti reprodukovan kada napravite grešku u toku pisanja. Ova opcija je dostupna samo ako je opcija prijavi greške u pravopisu omogućena u kategoriji formatiranje dokumenta dijaloga NVDA podešavanja.

Kontroliši tastere iz drugih aplikacija

Ova opcija vam dozvoljava da kontrolišete da li tasteri pritisnuti od strane drugih aplikacija kao što su aplikacije za prepoznavanje govora i tastature na ekranu NVDA treba da koristi. Ova opcija je uključena po podrazumevanim podešavanjima, ali određeni korisnici će možda želeti da je isključe, na primer oni koji pišu Vijetnamski sa programom UniKey kako nebi dobili neispravne znakove.

Miš

Otvori podešavanja miša

Prečica: NVDA+kontrol+m

Kategorija miš u dijalogu NVDA podešavanja dozvoljava programu NVDA da prati miš, reprodukuje zvučne koordinate miša i podešava druge opcije korišćenja miša. Ova kategorija sadrži sledeće opcije:

Izveštavaj o promenama oblika miša

Izborno polje, koje kada je označeno izaziva da NVDA izgovori oblik miša kada se promeni. miš u Windowsu menja oblik da prikaže određene informacije kao što su kada nešto može da se uredi, ili kada se nešto učitava.

Omogući praćenje miša

Komanda: NVDA+m

Kada je omogućeno, NVDA će izgovoriti tekst ispod miša, dok ga pomerate po ekranu. Ovo vam dozvoljava da pronađete stvari na ekranu, fizičkim pomeranjem miša, umesto da ih tražite navigaciom objekata.

Rezolucija jedinice teksta

Ako je NVDA podešen da izgovori tekst ispod miša dok ga pomerate, ova opcija vam dozvoljava da izaberete koliko teksta će biti izgovoreno. Opcije su znak, reč, red i pasus.

Kako biste menjali jedinicu rezolucije teksta bilo gde, molimo podesite prilagođenu prečicu korišćenjem dijaloga ulazne komande.

Prijavi objekat kada miš uđe u njega

Ako je ovo izborno polje označeno, NVDA će izgovarati informacije o objektima kada miš uđe u njih. Ovo uključuje vrstu (tip) objekta kao i stanja (označeno/pritisnuto), koordinate ćelija u tabelama, i slično. Imajte na umu da izgovor nekih detalja objekta može zavisiti od toga kako su podešena druga podešavanja, kao što su podešavanja u kategorijama Predstavljanje objekata ili Formatiranje dokumenta.

Reprodukuj zvučne koordinate kada se miš pomera

Kada je ovo izborno polje označeno NVDA reprodukuje zvučne signale u toku pomeranja miša, kako bi korisnik mogao da zna gde se miš nalazi na ekranu. Što je miš više na ekranu, viša je visina pištanja. Što je miš više udaljen od leve ili desne strane, signal će biti reprodukovan na levoj ili desnoj strani(ako korisnik ima stereo zvučnike ili slušalice).

Osvetljenje kontroliše jačinu zvučnih koordinata

Ako je izborno polje"reprodukuj zvučne koordinate dok se miš pomera" označeno, onda kada se označi ovo polje jačina zvučnih koordinata zavisi od svetline ekrana na delu ispod miša. Ovo polje nije označeno po podrazumevanim podešavanjima.

Ignoriši unos miša iz drugih aplikacija

Ova opcija dozvoljava korisniku da podesi program NVDA da ignoriše događaje pomeranja miša (uključujući klikove) proizvedene od strane drugih aplikacija kao što su TeamViewer i drugih programa za daljinsko kontrolisanje. Ova opcija je onemogućena po podrazumevanim podešavanjima. Ako omogućite ovu opciju i opciju "Omogući praćenje miša", NVDA neće izgovarati šta je ispod miša ako je miš kontrolisan od strane druge aplikacije.

Interakcija sa ekranom osetljivim na dodir

Ova kategorija podešavanja, dostupna samo na računarima sa ekranima osetljivim na dodir, vam dozvoljava da podesite kako se NVDA ponaša pri radu na ekranu. Ova kategorija sadrži sledeće opcije:

Omogući podršku interakcije sa ekranom

Ovo izborno polje će omogućiti podršku interakcije programa NVDA sa ekranom. Ako je omogućena, možete da koristite vaš prst da se krećete i aktivirate stavke na ekranu osetljivom na dodir. Ako je onemogućena, podrška za ekran osetljiv na dodir biće potpuno onemogućena kao da NVDA nije pokrenut. Ovo podešavavnje se takođe može menjati korišćenjem prečice NVDA+kontrol+alt+t.

Režim pisanja na ekranu

Ovo izborno polje vam dozvoljava da izaberete način unosa na tastaturi na ekranu. Ako je ovo izborno polje označeno, kada pronađete taster na tastaturi na ekranu, možete podići vaš prst i izabrani taster će biti pritisnut. Ako ovo nije označeno, morate izvršiti dvostruki dodir na tasteru za njegovu aktivaciju.

Pregledni kursor

Kategorija pregledni kursor u dijalogu podešavanja programa NVDA se koristi za podešavanje ponašanja preglednog kursora programa NVDA. Ova kategorija sadrži sledeće opcije:

Prati sistemski fokus

Komanda: NVDA+7

Kada je omogućeno, pregledni kursor će uvek biti postavljen na objekat sistemskog fokusa kada se fokus promeni.

Prati sistemski kursor

Komanda: NVDA+6

Kada je omogućeno, pregledni kursor će uvek biti postavljen na poziciju sistemskog kursora kada kursor promeni poziciju.

Prati kursor miša

Kada je omogućeno, pregledni kursor prati miš u toku pomeranja.

Jednostavan režim pregleda

Kada je omogućeno, NVDA će filtrirati objekte u toku pregleda kako bi isključio objekte koji nisu bitni za korisnika; na primer nevidljivi objekti i objekti koji se koriste samo u svrhu izgleda.

Da isključite i uključite režim jednostavnog pregleda bilo gde, dodajte prilagođenu komandu koristeći dijalog za ulazne komande.

Predstavljanje objekata

Otvori podešavanja predstavljanja objekata

Prečica: NVDA+kontrol+o

Kategorija predstavljanje objekata u dijalogu NVDA podešavanja se koristi za podešavanje koliko informacija će NVDA prijavljivati o kontrolama kao što su opis, informacije o poziciji i tako dalje. Ove opcije se obično ne primenjuju u režimu pretraživanja. Ove opcije obično važe za prijavljivanje fokusa i objektnu navigaciju, ali ne i za čitanje tekstualnog sadržaja na primer u režimu pretraživanja.

Prijavi opise alata

Izborno polje koje kada je označeno govori programu NVDA da čita opise alata kada se pojave. Puno prozora i kontrola prikazuju male poruke(ili opise alata) Kada pomerite miš preko njih, ili nekada kada se fokusirate na njih.

Prijavi obaveštenja

Ova opcija, kada je označena, govori programu NVDA da prijavljuje balone za pomoć i obaveštenja kada se pojave.

Prijavi prečice sa tastature za objekte

Kada je ovo izborno polje označeno, NVDA će uključiti prečicu koju neka kontrola poseduje kada čita tu kontrolu. Na primer meni datoteka na traci menija može imati prečicu alt+f.

Prijavi informacije o poziciji objekta

Ova opcija vam dozvoljava da izaberete da li želite da čujete poziciju objekta(na primer 1 od 4) kada se krećete po objektima fokusiranjem ili objektnom navigaciom.

Pogodi poziciju objekta kada nije dostupna

Ako je prijavljivanje informacija o poziciji uključeno, ova opcija govori programu NVDA da pogodi informacije o poziciji kada nisu dostupne za neku kontrolu.

Kada je uključena, NVDA će prijaviti informacije o poziciji za više kontrola kao što su meniji i alatne trake, ali ove informacije mogu biti neprecizne.

Prijavi opis objekta

Nemojte označiti ovo polje ako ne želite da čujete opis zajedno sa objektom (na primer predlozi pretrage, prijavljivanje celog dijaloga nakon što se otvori, i slično).

Informacije o traci napredovanja

Komanda: NVDA+u

Ova opcija kontroliše kako NVDA prijavljuje ažuriranja trake napredovanja.

Ima sledeće opcije:

Obaveštavaj o pozadinskim trakama napredovanja

Ovo je opcija koja, kada je označena, govori programu NVDA da obaveštava o traci napredovanja, čak i kada je u pozadini. Ako umanjite ili izađete iz prozora koji sadrži traku napredovanja, NVDA će nastaviti da je prati, što vam dozvoljava da radite druge stvari dok vas NVDA obaveštava o trakama napredovanja.

Obaveštavaj o dinamičkim promenama sadržaja

Komanda: NVDA+5

Uključuje i isključuje izgovor novog sadržaja a posebno objekata kao što su terminali i istorije ćaskanja.

Reprodukuj zvuk kada se pojave automatski predlozi

Uključuje i isključuje prijavu pojave automatskih predloga, i ako je omogućeno, NVDA će reprodukovati zvuk. Automatski predlozi su liste predloga na osnovu teksta koji je upisan u određenim poljima pretrage ili dokumentima. Na primer, kada upišete tekst u start meni Windowsa Vista ili novijeg, Windows prikazuje listu predloga na osnovu upisanog teksta. Za određena polja pretrage u Windowsu 10, NVDA vas može obavestiti da se lista predloga pojavila kada upišete tekst u polje. Lista automatskih predloga će se zatvoriti kada izađete iz polja za unos, i za neka polja, NVDA vas može obavestiti o tome.

Ulazni sastav

Kategorija ulazni sastav vam dozvoljava da podesite kako NVDA izgovara unos azijskih znakova, kao što je unos sa IME ili unos tekstualnih servisa. Napomena da zbog toga što se metodi unosa razlikuju u zavisnosti od toga koje informacije pružaju, najverovatnije će biti potrebno da podesite ulazna podešavanja za svaku vrstu unosa posebno za najbolje pisanje.

Automatski izvesti o svim dostupnim kandidatima

Ova opcija, koja je podrazumevano uključena, vam dozvoljava da izaberete da li treba prijaviti sve kandidate kada se pojave ili kada se promeni stranica. Ova opcija je korisna za unose kao što su Kineski novi ChangJie ili Boshiami, kako biste mogli odmah da čujete sve simbole i brojeve i možete odmah da ih izaberete. Ali, za fonetske unose kao što su Kineski novi fonetski, možda će biti korisnije da isključite ovu opciju, budući da će sve informacije zvučati isto i moraćete da proverite svaki kandidat ručno kako biste čuli opise znakova.

Izgovori izabran kandidat

Ova opcija, uključena po podrazumevanim podešavanjima, kontroliše da li NVDA treba da izgovara izabran kandidat kada se izbor menja ili kada pristupite listi kandidata. Za unose gde se izbor može menjati sa strelicama(kao što su Kineski novi fonetski) ovo je potrebno, ali za neke unose pisanje će biti efikasnije sa ovom opcijom isključenom. Napomena da i kada je ova opcija isključena, pregledni kursor će biti postavljen na izabran kandidat kako biste mogli da koristite pregledni kursor/navigaciju objekata kako biste mogli da pregledate kandidate.

Uvek uključi kratke opise za dostupne kandidate

Ova opcija, koja je omogućena po podrazumevanim podešavanjima, vam dozvoljava da izaberete da li NVDA treba da pruži kratak opis za kandidate, ili kada je izabran ili kada se lista kandidata pojavi. Napomena da za jezike kao što je Kineski, izgovor opisa za dodatne kandidate se ne menja. Ova opcija može biti korisna za Korejski i Japanski.

Prijavi izmene u nizu karaktera koji se čita

Neki metodi unosa kao što su Chinese novi fonetski i novi ChangJie imaju niz čitanja(takođe zvan niz pre sastava). Možete izabrati da li se ove promene prijavljuju. Ova opcija je uključena po podrazumevanim podešavanjima. Napomena da neki stariji metodi unosa kao što su Kineski ChangJie možda neće imati niz čitanja, ali će koristiti niz sastava. Molimo pogledajte sledeću opciju za podešavanje niza sastava.

Prijavi promene u nizu sastava

Nakon što se podaci povežu u ispravan simbol, većina metoda unosa to čuva u niz sastava. Ova opcija bira da li će NVDA prijaviti ovakve simbole. Uključena je po podrazumevanim podešavanjima.

Režim pretraživanja

Otvori podešavanja režima pretraživanja

Prečica: NVDA+kontrol+b

Kategorija režim pretraživanja u dijalogu NVDA podešavanja se koristi za podešavanje ponašanja programa NVDA kada čitate i krećete se kroz veće dokumente kao što su Web stranice. Ova kategorija sadrži sledeće opcije:

Maksimalan broj znakova u jednom redu

Ovo polje postavlja maksimalnu dužinu reda u režimu pretraživanja(u znakovima).

Broj redova po stranici

Ovo polje podešava za koliko redova ćete se pomeriti tasterima page up i page down u režimu pretraživanja.

Koristi izgled ekrana

Komanda: NVDA+v

Ova opcija vam dozvoljava da odredite da li će režim pretraživanja staviti klikabilne elemente (linkove, dugmad i polja za unos) na posebnom redu, ili da ostanu u tekstu kako su vizuelno prikazani. Napomena da se ova opcija ne primenjuje na Microsoft Office aplikacije kao što su Outlook i Word, koje uvek koriste izgled ekrana. Kada je izgled ekrana omogućen, elementi stranice će ostati onakvi kakvi su vizuelno prikazani. Na primer, Vizuelni red sa više linkova će se izgovarati i biti prikazan na brajevom redu kao red sa više linkova. Ako se onemogući, elementi stranice će biti na posebnim redovima. Ovo može biti lakše za razumevanje kada se kroz stranicu krećete red po red i može učiniti interakciju sa stavkama lakšom za neke korisnike.

Omogući režim pretraživanja kada se stranica učita

Ovo izborno polje kontroliše da li će se režim pretraživanja aktivirati učitavanjem stranica. Kada je ova opcija onemogućena, režim pretraživanja se ručno može aktivirati na stranicama ili u dokumentima u kojima je režim pretraživanja podržan. Pogledajte deo režim pretraživanja za listu aplikacija podržanih od strane režima pretraživanja. Napomena da se ova opcija ne primenjuje u situacijama u kojima je režim pretraživanja uvek ručno aktiviran, na primer u programu Microsoft Word. Ova opcija je omogućena po podrazumevanim podešavanjima.

Automatski Izgovori sve režim kada se učita stranica

Ovo izborno polje uključuje i isključuje automatsko čitanje stranice u režimu pretraživanja kada se učita. Ova opcija je omogućena po podrazumevanim podešavanjima.

Uključi tabele za izgled

Ova opcija menja kako NVDA učitava tabele koje se koriste za izgled. Kada je uključena, NVDA će ih smatrati kao normalne tabele, i prijavljivaće ih na osnovu podešavanja formatiranja dokumenta i dolazak na njih uz pomoć brze navigacije je moguć. Kada je isključena, neće biti izgovorene niti ih je moguće naći brzom navigacijom. Ali, sadržaj tabela će biti uključen kao normalan tekst. Ova opcija je isključena po podrazumevanim podešavanjima.

Da uključite i isključite tabele za izgled bilo gde da se nalazite, molimo podesite komandu koristeći dijalog za ulazne komande.

Podešavanje prijavljivanja elemenata kao što su linkovi i naslovi

Molimo pogledajte opcije u kategoriji formatiranje dokumenta NVDA podešavanja kako biste podesili polja koja se prijavljuju u toku navigacije, na primer linkovi, naslovi i tabele.

Automatski režim fokusiranja za promene fokusa

Ova opcija dozvoljava aktiviranje režima fokusiranja ako se fokus promeni. Na primer, kada ste na Web stranici, ako pritisnete tab i dođete do polja za unos, ako je ova opcija omogućena, režim fokusiranja će automatski biti aktiviran.

Automatski režim fokusiranja za pomeranje kursora

Ova opcija, kada je omogućena, dozvoljava programu NVDA da uđe i izađe iz režima fokusiranja kada koristite strelice. Na primer, ako koristite strelice da se krećete po Web stranici i dođete do polja za unos teksta, NVDA će automatski ući u režim fokusiranja. Ako izađete iz polja sa strelicama, NVDA će se vratiti u režim pretraživanja.

Zvučna potvrda za režime fokusiranja i pretraživanja

Ako je ova opcija omogućena, NVDA će reprodukovati posebne zvukove kada se prebacuje između režima fokusiranja i pretraživanja, umesto da izgovori promenu.

Spreči sve prečice koje nisu komande da dođu u susret sa dokumentom

Omogućena po podrazumevanim podešavanjima, ova opcija vam dozvoljava da izaberete da li tasteri(koji nisu komande), trebaju biti sprečeni da dođu do dokumenta na kome ste trenutno fokusirani. Kao primer, ako je omogućena, ako se pritisne slovo j, neće doći do dokumenta, čak iako nije komanda brze navigacije i verovatno da nije komanda aplikacije. U ovom slučaju NVDA će reći Windowsu da reprodukuje zvuk kada se pritisne taster koji nije deo brze navigacije.

Automatski postavi sistemski fokus na elemente koji se mogu fokusirati u režimu pretraživanja

Komanda: NVDA+8

Onemogućena po podrazumevanim podešavanjima, ova opcija vam omogućava da izaberete da li će sistemski fokus automatski biti postavljen na elemente koji se mogu fokusirati (linkovi, polja za unos, i tako dalje.) u toku navigacije kroz sadržaj kursorom režima pretraživanja. Ako ostavite ovu opciju onemogućenu elementi izabrani kursorom režima pretraživanja se neće automatski fokusirati. Ovo može omogućiti brže pretraživanje i bolji odziv u režimu pretraživanja. Fokus će ipak biti ažuriran kada vršite interakciju sa elementom (na primer pritiskanje dugmeta, označavanje izbornog polja). Ako se ova opcija omogući može poboljšati podršku za neke sajtove uz sporiji odziv i manju stabilnost.

Formatiranje dokumenta

Otvori podešavanja formatiranja dokumenta

Prečica: NVDA+kontrol+d

Većina opcija u ovoj kategoriji vam dozvoljava da izaberete informacije koje trebaju biti prijavljivane dok pomerate kursor kroz dokument. Na primer, ako označite polje prijavi ime fonta, kada dođete do teksta sa različitim fontom, ime fonta će biti izgovoreno.

Opcije formatiranja dokumenta su organizovane po grupama. Možete podesiti prijavljivanje sledećih elemenata:

Da uključite i isključite ova podešavanja bilo gde, podesite prilagođene komande koristeći dijalog ulazne komande.

Prijavi promene formatiranja nakon pomeranja kursora

Ako je omogućena, ova opcija govori programu NVDA da pokuša da prepozna sve promene u formatiranju u toku izgovaranja redova, čak iako će to usporiti NVDA.

Po podrazumevanim podešavanjima, NVDA će prepoznati formatiranje na poziciji sistemskog i preglednog kursora, i u nekim slučajevima može prepoznati formatiranje na ostatku reda, samo ako to neće usporiti program.

Omogućite ovu opciju kada proveravate izgled dokumenata u programima kao što je WordPad, gde je formatiranje važno.

Prijavljivanje uvlačenja redova

Ova opcija vam dozvoljava da podesite kako se uvlačenje na početku redova prijavljuje. Izborni okvir prijavi uvlačenje redova ima četiri opcije.

Ako označite izborno polje "Zanemari prazne redove za prijavljivanje uvlačenja", onda se promene u uvlačenju neće prijavljivati u praznim redovima. Ovo može biti korisno kada čitate dokument u kojem se prazni redovi koriste da se odvoje uvučeni blokovi teksta, na primer u izvornom kodu programa.

Navigacija kroz dokument

Ova kategorija vam dozvoljava da promenite različite aspekte navigacije kroz dokument.

Stil pasusa
. .
Opcije Podrazumevani (kontrolisan od strane aplikacije), kontrolisan od strane aplikacije, jedan novi red, više novih redova
Podrazumevani Kontrolisan od strane aplikacije

Ovaj izborni okvir vam dozvoljava da izaberete stil pasusa koji će se koristiti kada se krećete po pasusima prečicama kontrol+strelicaGore i kontrol+strelicaDole. Dostupni stilovi pasusa su:

Možete se prebacivati između različitih stilova pasusa bilo gde tako što ćete podesiti prečicu u dijalogu ulaznih komandi.

Windows OCR podešavanja

Podešavanja u ovoj kategoriji vam dozvoljavaju da podesite Windows OCR. Ova kategorija sadrži sledeće opcije:

Jezik prepoznavanja

Ovaj izborni okvir vam dozvoljava da izaberete jezik za prepoznavanje teksta. Kako biste kružili kroz dostupne jezike bilo gde da se nalazite, molimo podesite prilagođenu prečicu korišćenjem dijaloga ulaznih komandi.

Povremeno osvežavaj prepoznat sadržaj

Kada je ovo izborno polje označeno, NVDA će automatski osvežiti prepoznat sadržaj kada je rezultat prepoznavanja fokusiran. Ovo može biti veoma korisno kada gledate sadržaj koji se stalno menja, na primer kada gledate video sa titlovima. Osvežavanje se izvršava svake jedne ipo sekunde. Ova opcija je podrazumevano onemogućena.

Napredna podešavanja

Upozorenje! Ova podešavanja su samo za napredne korisnike i mogu izazvati neispravno funkcionisanje programa NVDA ako se pogrešno podese. Menjajte ova podešavanja samo ako znate šta radite ili ako vam je neko od NVDA programera dao određena uputstva.

Menjanje naprednih podešavanja

Kako biste menjali napredna podešavanja, kontrole moraju biti omogućene tako što ćete potvrditi, aktiviranjem izbornog polja, da razumete rizike menjanja ovih podešavanja

Vraćanje podrazumevanih podešavanja

Ovo dugme vraća podrazumevane vrednosti za ova podešavanja, čak iako izborno polje nije označeno. Nakon menjanja podešavanja koje želite da vratite na podrazumevane vrednosti. Ovo takođe može biti korisno kada niste sigurni da li su podešavanja promenjena.

Omogući učitavanje prilagođenog koda iz Scratchpad foldera

Kada programirate dodatke za NVDA, korisno je da možete da testirate kod dok ga pišete. Kada je ova opcija omogućena, dozvoljava programu NVDA učitavanje prilagođenih modula za aplikacije, globalnih dodataka, drajvera za brajeve redove, drajvera za sintetizatore i usluga vizuelne pomoći iz specijalnog Scratchpad foldera u vašem folderu za NVDA podešavanja. Kao i njihovi ekvivalenti u dodacima, ovi moduli se učitavaju kada se NVDA pokrene, ili u slučaju modula za aplikacije i globalnih dodataka, kada se ponovo učitaju dodaci. Ova opcija je sada podrazumevano onemogućena, što osigurava da kod koji nije testiran neće biti pokrenut bez znanja korisnika. Ako želite da delite prilagođen kod sa drugima, morate ga upakovati kao NVDA dodatak.

Otvori razvojni Scratchpad folder

Ovo dugme otvara folder u koji možete da kopirate prilagođen kod dok ga razvijate. Ovo dugme je omogućeno samo ako je NVDA podešen da učitava kod iz Scratchpad foldera.

Registracija za promene UI automation događaja i svojstava
. .
Opcije Automatska, selektivna, globalna
Podrazumevano Automatska

Ova opcija menja kako će NVDA registrovati događaje Microsoft UI Automation accessibility API-a. Izborni okvir registracije za promene UI automation događaja i svojstava ima tri opcije:

Koristi UI Automation za pristup kontrolama dokumenata u programu Microsoft Word

Podešava da li će NVDA koristiti UI Automation API pristupačnosti za pristup Microsoft Word dokumentima, umesto starijeg objektnog Microsoft Word modela. Ovo se primenjuje na Microsoft Word dokumente, kao i poruke u programu Microsoft Outlook. Ovo podešavanje sadrži sledeće vrednosti:

Koristi UI automation za pristup Microsoft Excel kontrolama ćelija kada je dostupan

Kada je ova opcija omogućena, NVDA će pokušati da koristi informacije iz Microsoft UI Automation accessibility API-a kako bi preuzeo informacije iz kontrola za Microsoft Excel ćelije. Ovo je eksperimentalna opcija, i neke opcije programa Excel možda neće biti dostupne u ovom modu. Na primer, lista elemenata programa NVDA za listanje formula u ćeliji, kao i brza navigacija u režimu pretraživanja za skakanje sa jednog polja za unos na drugo nisu dostupne. Ali, za osnovnu navigaciju i uređivanje ćelija, ova opcija će možda doneti značajna poboljšanja u brzini. Mi još uvek ne preporučujemo da većina korisnika ovaj način koristi kao podrazumevani, ali korisnici programa Microsoft Excel verzije 16.0.13522.10000 ili novijih su dobrodošli da testiraju ovu opciju i pruže svoje povratne informacije. Microsoft Excel UI automation podrška se uvek menja, i starije Microsoft Office verzije od 16.0.13522.10000 možda ne pružaju dovoljno informacija da ova opcija bude uopšte korisna.

Koristi poboljšano obrađivanje događaja
. .
Opcije Podrazumevano (omogućeno), onemogućeno, omogućeno
Podrazumevano Omogućeno

Kada je ova opcija omogućena, NVDA bi trebao da zadrži svoj odziv kada je preplavljen mnogim UI Automation događajima, na primer velike količine teksta u terminalu. Nakon što promenite ovu opciju, morate ponovo da pokrenete NVDA kako bi promena stupila na snagu.

Podrška za Windows konzolu
. .
Opcije Automatski, UIA kada je dostupan, zastarela
Podrazumevano Automatski

Ova opcija određuje kako će NVDA vršiti interakciju sa Windows konzolom koju koriste komandna linija, PowerShell, i Windows podsistem za Linux. Ne utiče na moderni Windows terminal. U Windowsu 10 verziji 1709, Microsoft je dodao podršku za svoj UI Automation API u konzolu, što je donelo ogromna poboljšanja u brzini i stabilnosti za čitače ekrana koji ga podržavaju. U situacijama u kojima UI Automation nije dostupan ili je poznato da pruža lošije iskustvo, starija NVDA podrška za konzole je dostupna. Izborni okvir za podršku za Windows konzole ima tri opcije:

Koristi UIA podršku za Microsoft Edge i druge Chromium pretraživače kada je dostupna

Dozvoljava da odredite kada će se koristiti UIA u Chromium pretraživačima kao što je Microsoft Edge. UIA podrška za Chromium pretraživače je u ranoj fazi razvoja i možda neće pružati isti nivo pristupačnosti kao IA2. Izborni okvir ima sledeće opcije:

Napomene

Ova grupa se koristi da bi se omogućile opcije koje dodaju eksperimentalnu podršku za ARIA napomene. Neke od ovih opcija mogu biti nepotpune.

Da biste prijavili kratak opis svih detalja na poziciji kursora, pritisnite NVDA+d.

Sledeće opcije su dostupne:

Prijavi žive regione
. .
Opcije Podrazumevano (omogućeno), onemogućeno, omogućeno
Podrazumevano Omogućeno

Ova opcija bira da li će NVDA prijaviti promene u određenom dinamičkom Web sadržaju na brajevom redu. Onemogućavanje ove opcije je jednako ponašanju programa NVDA u verziji 2023.1 i starijim, koja je ove promene prijavljivala samo govorom.

Izgovaraj lozinke u svim poboljšanim terminalima

Ovo podešavanje kontroliše da li će se znakovi izgovarati uz podešene opcije izgovor ukucanih znakova ili izgovor ukucanih reči u situacijama u kojima se ekran ne ažurira (kao što su unosi lozinki) u nekim terminal programima, kao što su Windows konzola uz omogućenu UI automation podršku i Mintty. Zbog bezbednosti, ovo podešavanje bi trebalo da ostane onemogućeno. Ali, možda ćete želeti da ga omogućite ako primetite nestabilnosti u prijavljivanju ukucanih znakova i reči u konzolama, ili radite u sigurnim okruženjima i želite da se lozinke izgovaraju.

Koristi poboljšanu podršku za unos znakova u starijim Windows konzolama kada je dostupna

Ova opcija omogućava alternativan metod za prepoznavanje ukucanih znakova u starijim Windows konzolama. Iako poboljšava brzinu i sprečava sricanje određenih unosa u terminalu, može biti nekompatibilna sa nekim terminal aplikacijama. Ova opcija je dostupna i podrazumevano omogućena na Windowsu 10 verzijama 1607 i novijim kada UI Automation nije dostupan ili je onemogućen. Upozorenje: Kada je ova opcija omogućena, ukucani znakovi koji se ne pojavljuju na ekranu, kao što su lozinke, neće biti skriveni. U nesigurnim okruženjima, možete privremeno onemogućiti izgovor ukucanih znakova i izgovor ukucanih reči kada kucate lozinke.

Algoritam razlikovanja teksta

Ovo podešavanje određuje kako će NVDA razlikovati novi tekst koji treba da se izgovori u Terminalu. Ovaj izborni okvir ima sledeće opcije:

Izgovaraj novi tekst u Windows terminalu koristeći
. .
Opcije Podrazumevano (prepoznavanje razlika), prepoznavanje razlika, UIA obaveštenja
Podrazumevano Prepoznavanje razlika

Ova opcija kontroliše kako NVDA određuje koji tekst je "nov" (i samim tim šta da izgovara kada je "Prijavljivanje dinamičkih promena sadržaja" omogućeno) u Windows terminalu i WPF Windows terminal kontroli koja se koristi u Visual Studiju 2022. Ne utiče na Windows konzolu (conhost.exe). Izborni okvir izgovor teksta u Windows terminalu ima tri opcije:

Pokušavanje otkazivanja govora za kontrole koje više nisu fokusirane

Ova opcija će omogućiti ponašanje koje pokušava da otkaže govor za događaje koji više nisu fokusirani. Na primer brzo pomeranje kroz poruke na lokaciji Gmail može izgovarati informacije koje više nisu tačne. Ova funkcija je podrazumevano omogućena od NVDA verzije 2021.1.

Vreme pomeranja kursora (u milisekundama)

Ova opcija vam dozvoljava da podesite vreme za koje će NVDA čekati na kursor da se pomeri u kontrolama za uređivanje teksta. Ako primetite da NVDA neispravno prati kursor, na primer često je iza jednog znaka ili se redovi ponavljaju, možda će pomoći povećanje ove vrednosti.

Prijavi transparentnost boja

Ova opcija omogućava prijavljivanje transparentnosti boja, korisno za programere dodataka za aplikacije kako bi poboljšali iskustvo korisnika uz neku aplikaciju. Neke GDI će obeležiti tekst pozadinskom bojom, NVDA (uz display model) pokušava da prijavi ovu boju. U nekim situacijama, pozadina teksta može da bude potpuno transparentna, a tekst da bude na nekom drugom elementu interfejsa. Uz nekoliko istorijski popularnih API-a za interfejse, tekst može biti sa transparentnom pozadinom, ali je vizuelno pozadinska boja precizna.

Koristi WASAPI za zvučni izlaz
. .
Opcije Podrazumevano (Omogućeno), Onemogućeno, omogućeno
Podrazumevano Omogućeno

Ova opcija će omogućiti reprodukciju zvukova korišćenjem standarda Windows Audio Session API (WASAPI). WASAPI je moderniji standard zvuka koji može poboljšati brzinu, performanse i stabilnost NVDA zvukova, što uključuje govor i NVDA zvukove. Nakon što promenite ovu opciju, moraćete ponovo da pokrenete NVDA kako bi se promene primenile. Ako onemogućite WASAPI sledeće opcije će takođe biti onemogućene:

Kategorije za evidentiranje otklanjanja grešaka

Izborna polja u ovoj listi dozvoljavaju vam da omogućite određene vrste poruka u NVDA dnevniku za otklanjanje grešaka. Evidentiranje ovih poruka može dovesti do velikih dnevnika i smanjenja brzine. Omogućite ih samo ako ste dobili uputstva od NVDA programera, na primer za otklanjanje grešaka u radu određenih drajvera za brajev red.

Reprodukuj zvuk za evidentirane greške

Ova opcija vam dozvoljava da odredite da li će NVDA reprodukovati zvuk kada se evidentira greška. Izborom opcije samo u verzijama za testiranje (koja je podrazumevana) NVDA će reprodukovati zvukove za greške samo ako je trenutna verzija za testiranje (alpha, beta ili pokrenuta iz izvornog koda). Opcija da će omogućiti zvukove za greške bez obzira na to koja je verzija.

Razna podešavanja

Osim dijaloga NVDA podešavanja, podmeni opcije NVDA menija sadrži nekoliko dodatnih stavki koje su opisane ispod.

Govorni rečnici

Meni govornog rečnika(koji se nalazi u meniju podešavanja) sadrži dijaloge koji vam dozvoljavaju da promenite kako NVDA izgovara reči ili fraze. Trenutno postoje tri vrste govornih rečnika. One su:

Morate podesiti prilagođenu komandu koristeći dijalog ulazne komande ako želite da otvorite neki od ovih dijaloga bilo gde.

Svi dijalozi sadrže listu pravila koja se koriste za izgovor. Dijalog takođe sadrži tastere dodaj, uredi, ukloni i ukloni sve.

Da dodate novo pravilo u rečnik, aktivirajte dugme dodaj, popunite polja u dijalogu koji se pojavi i aktivirajte dugme u redu. Videćete novo pravilo u listi pravila. Ali, kako biste bili sigurni da se vaše pravilo sačuvalo, aktivirajte dugme u redu da izađete iz dijaloga rečnika kada završite sa uređivanjem i dodavanjem pravila.

Pravila za NVDA govorne rečnike vam dozvoljavaju da promenite izgovor teksta. Na primer, možete napraviti pravilo koje govori da NVDA treba da izgovori reč"Žaba" umesto reči"Ptica" kada naiđete na reč"Ptica". U dijalogu za dodavanje pravila, najlakši način da uradite ovo je da upišete reč ptica u polju trenutni oblik, i reč žaba u polju zamene. Možda želite takođe da upišete opis pravila u polju za komentar(na primer: menja reč žaba u ptica).

NVDA govorni rečnici su mnogo korisniji od jednostavne zamene reči. Dijalog za dodavanje pravila takođe sadrži izborno polje koje određuje da li pravilo treba da bude osetljivo na velika i mala slova(što znači da će NVDA obraćati pažnju na to da li su znakovi upisani velikim ili malim slovima. NVDA ignoriše veličinu po podrazumevanim podešavanjima).

Takođe, različiti radio dugmići određuju da li će se vaš oblik primenjivati bilo gde, samo ako je cela reč ili kao"standardan izraz". Ako podesite oblik zamene kao cela reč, ovo znači da će se oblik zameniti samo ako nije deo neke druge veće reči. Ovaj uslov je ispunjen ako znakovi pre i posle reči nisu slova, brojevi, ili donja crta, ili ako uopšte nema znakova. Zbog toga, ako koristimo prethodni primer menjanja reči"Ptica" sa"Žaba", ako učinite ovo zamenom celih reči, neće zameniti reči"Ptice" ili "Ptici".

Standardan izraz je poseban znak koji vam dozvoljava da promenite više znakova odjednom, ili promena svih brojeva, ili svih slova, kao nekoliko primera. Standardni izrazi nisu uključeni u ovo uputstvo. Za uvodni tutorijal na engleskom jeziku, molimo pročitajte Python vodič za regularne izraze.

Izgovor znakova interpunkcije/simbola

Ovaj dijalog vam dozvoljava da promenite način na koji se znakovi interpunkcije izgovaraju, kao i nivo simbola na kojem se izgovaraju.

Jezik na kome uređujete simbole će biti prikazan u naslovu dijaloga. Napomena da ovaj dijalog poštuje opciju"Koristi jezik glasa za izgovor znakova" koja se nalazi u kategoriji govor dijaloga NVDA podešavanja; to jest koristi jezik glasa umesto jezika programa NVDA kada je ova opcija omogućena.

Da promenite znak, prvo ga izaberite u listi simbola. Možete filtrirati simbole unosom simbola ili zamene za simbol u polje izdvoji po.

Možete dodati nove simbole koristeći dugme dodaj. U dijalogu koji se pojavi, upišite simbol i pritisnite dugme u redu. Zatim, promenite polja za simbol kao i za druge simbole.

Možete ukloniti znak koji ste prethodno dodali koristeći dugme ukloni.

Kada završite, pritisnite dugme u redu da sačuvate vaše promene ili otkaži da ih odbacite.

U slučaju kompleksnih simbola, polje za zamenu će možda morati da sadrži određene grupne reference ka tekstu. Na primer, za unos koji se odnosi na ceo datum, \1, \2, i \3 će morati da se pojave u polju, kako bi se zamenili odgovarajućim delovima datuma. Zato će standardne obrnute kose crte u polju zamene morati da se dupliraju, na primer "a\b" treba da se unese kako bi dobili "a\b" zamenu.

Ulazne komande

U ovom dijalogu, možete prilagoditi ulazne komande(tastere na tastaturi, tastere na brajevom реду, итд.) За НВДА команде.

Само команде које су доступне када се дијалог отвори су приказане. На пример, ако желите да прилагодите команде режима претраживанја, отворите дијалог за улазне команде када сте у режиму претраживанја.

Приказ стабла приказује све команде груписане по категоријама. Можете да их филтрирате уписиванјем једне или више речи имена команде у полје издвоји по. Све команде подешене за одређену функцију су приказане поред функције.

Да додате улазну команду за неку функцију, изаберите команду и притисните дугме додај. Затим, извршите команду коју желите да подесите; на пример притисните тастер на тастатури или брајевом реду. Често, команда се може извршити на више начина. На пример, ако притиснете тастер на тастатури, можда ћете желети да важи само за тренутни распоред(на пример Десктоп или Лаптоп) или ћете можда желети да буде применјен за све распореде. У овом случају, мени ће се појавити за избор желјене опције.

Да уклоните команду са функције, изаберите функцију и притисните дугме уклони.

Kategorija emulirani tasteri sistemske tastature sadrži komande za emulaciju sistemskih tastera na tastaturi. Ovi emulirani tasteri se mogu koristiti kako biste kontrolisali vašu tastaturu sa brajevog reda. Da biste dodali emuliranu komandu, izaberite kategoriju emulirani tasteri sistemske tastature a zatim pritisnite dugme dodaj. Zatim, pritisnite taster na tastaturi koji želite da emulirate. Nakon toga, taster će biti dostupan u kategoriji emulirani sistemski tasteri i moćićete da podesite komandu za taj taster kao što je i opisano iznad.

Napomena:

Када завршите са променама, притисните дугме у реду да их сачувате или откажи да их одбаците.

Чуванје и поновно учитаванје подешаванја

По подразумеваним подешаванјима НВДА ће аутоматски сачувати ваша подешаванја при излазу. Напомена, да ова опција може бити променјена у општим подешаванјима у НВДА менију. Да сачувате подешаванја ручно било када, изаберите ставку сачувај подешаванја у НВДА менију.

Ако некада направите грешку са вашим подешаванјима и желите да се вратите на сачувана подешаванја, изаберите ставку"врати се на сачувана подешаванја" у НВДА менију. Такође можете вратити подешаванја на подразумевана избором опције врати подешаванја на подразумевана, која се такође налази у НВДА менију.

Следеће команде су такође корисне:

Име Desktop команда Laptop команда Опис
Сачувај подешаванја NVDA+контрол+c NVDA+контрол+c Чува ваша тренутна подешаванја тако да нису изгублјена када изађете из програма НВДА
Врати подешаванја NVDA+контрол+r NVDA+контрол+r Ако се притисне једном подешаванја се враћају на сачувана. Ако се притисне 3 пута подешаванја се враћају на подразумевана.

Профили подешаванја

Некада, можда ћете желети да имате различита подешаванја за различите ситуације. На пример, можда ћете желети пријавлјиванје увлаченја редова уклјучено када уређујете документе или име и величину фонта када проверавате изглед докумената. NVDA вам дозволјава да урадите ово користећи профиле подешаванја.

Профил подешаванја садржи само она подешаванја која се менјају док је профил активан. Већина подешаванја се може променити у профилима подешаванја осим оних у kategoriji општих подешаванја dijaloga NVDA podešavanja, која су применјена кроз цео НВДА.

Профили подешаванја могу бити ручно активирани iz dijaloga ili korišćenjem prilagođenih prečica. Они такође могу бити активирани користећи активаторе као што су прелазак на одређену апликацију.

Основно управлјанје

Управлјате профилима избором опције"профили подешаванја" у НВДА менију. Такође можете то урадити користећи команду:

Прва контрола у овом дијалогу је листа профила из које можете изабрати један од доступних профила. Када отворите дијалог, профил који тренутно уређујете је изабран. Додатне информације су такође приказане за активне профиле, које приказују да ли је профил ручно активиран, активиран користећи активаторе или се тренутно уређује.

Да преименујете или обришете профил, активирајте тастере преименуј или обриши.

Активирајте тастер затвори да затворите дијалог.

Правлјенје профила

Da napravite profil, aktivirajte dugme novi.

U dijalogu novog profila, možete upisati ime za novi profil. Takođe možete izabrati kako se ovaj profil treba koristiti. Ako želite da aktivirate ovaj profil ručno, izaberite ručna aktivacija, koja je podrazumevana. U suprotnom, izaberite aktivator koji treba da aktivira ovaj profil. Za lakše korišćenje, ako niste upisali ime profila, izborom aktivatora ime će biti automatski upisano. Pogledajte deo ispod za više informacija o aktivatorima.

Aktiviranje tastera u redu će zatvoriti dijalog i aktivirati profil kako biste mogli da ga uredite.

Ručna aktivacija

Možete ručno aktivirati profil izborom profila i aktiviranjem tastera ručne aktivacije. Kada je aktiviran, drugi profili takođe mogu biti aktivirani koristeći aktivatore, ali bilo koje podešavanje u trenutno aktiviranom profilu će zameniti podešavanja ostalih profila. Na primer, ako je profil aktiviran za trenutno aktivnu aplikaciju i u njemu je prijavljivanje linkova omogućeno a u ručno aktiviranom profilu je onemogućeno, linkovi neće biti prijavljeni. Ali, ako ste promenili glas u profilu za trenutnu aplikaciju ali ga niste nikada menjali u ručno aktiviranom profilu, glas iz profila za aplikaciju će se koristiti. Sva podešavanja koja promenite se čuvaju u ručno aktiviranom profilu. Da deaktivirate ručno aktiviran profil, izaberite ga u listi profila i aktivirajte dugme ručne deaktivacije.

Aktivatori

Aktiviranje dugmeta aktivatori vam dozvoljava da promenite profile koji se automatski aktiviraju korišćenjem različitih aktivatora.

Lista aktivatora prikazuje dostupne aktivatore, a oni su:

Da promenite profil koji automatski treba da se aktivira korišćenjem aktivatora, izaberite aktivator a zatim izaberite željeni profil iz liste. Možete izabrati"(Standardna podešavanja)" ako ne želite da se profil koristi.

Aktivirajte dugme zatvori da se vratite u dijalog profila podešavanja.

Uređivanje profila

Ako ste ručno aktivirali profil, sva podešavanja koja promenite se čuvaju u taj profil. U suprotnom, sva podešavanja koja promenite se čuvaju u poslednjem aktiviranom profilu aktiviran korišćenjem aktivatora. Na primer, ako ste podesili profil za aplikaciju Notepad i ako pređete na nju, sva promenjena podešavanja se čuvaju u taj profil. Međutim, ako nijedan profil nije aktiviran, sva podešavanja koja promenite se čuvaju u standardnim podešavanjima.

Da uredite profil koji se koristi za režim izgovori sve, morate ručno aktivirati taj profil.

Privremeno onemogući aktivatore

Nekada, može biti korisno onemogućiti sve aktivatore. Na primer, možda želite da uredite vaša standardna podešavanja bez aktivacije ostalih profila. Ovo možete da uradite tako štoćete označiti izborno polje privremeno onemogući sve aktivatore u dijalogu profila podešavanja.

Da biste uključili ili isključili aktivatore bilo gde da se nalazite, molimo podesite prilagođenu komandu korišćenjem dijaloga ulazne komande.

Aktiviranje profila korišćenjem ulaznih komandi

Za svaki profil koji dodate, možete podesiti jednu ili više prečica kako biste ga aktivirali. Po podrazumevanim podešavanjima, profili podešavanja nemaju podešene prečice. Možete dodati prečice za aktivaciju profila korišćenjem dijaloga ulazne komande. Svaki profil ima svoju stavku u kategoriji profili podešavanja. Kada promenite ime profila, sve prečice koje ste prethodno dodali će ostati dostupne. Uklanjanje profila će automatski obrisati prečice za taj profil.

Lokacija datoteka podešavanja

Prenosne kopije čuvaju sva podešavanja, sve prilagođene dodatke za aplikacije i drajvere u folderu userConfig, koji se nalazi u NVDA folderu.

Instalirane verzije čuvaju sva podešavanja, prilagođene drajvere i dodatke za aplikacije u folderu vašeg Windows korisničkog profila. Ovo znači da svaki korisnik sistema može imati svoja podešavanja. Da otvorite vaša podešavanja bilo gde da se nalazite možete da koristite dijalog za ulazne komande da biste dodali prilagođenu komandu. Takođe, ako ste instalirali NVDA, u start meniju možete ući u programe-> NVDA -> istraži folder sa korisničkim podešavanjima.

Podešavanja za pokretanje programa NVDA na Windows ekranu za prijavljivanje i drugim bezbednosnim ekranima se nalaze u folderu systemConfig u folderu gde je NVDA instaliran. Obično, ova podešavanja ne treba menjati. Da promenite NVDA podešavanja na bezbednim ekranima, podesite NVDA onako kako želite dok ste prijavljeni u Windows, sačuvajte podešavanja, a zatim aktivirajte dugme "Koristi trenutno sačuvana podešavanja na bezbednim ekranima" u kategoriji opšta u dijalogu NVDA podešavanja.

Dodaci i prodavnica dodataka

Dodaci su softverski paketi koji nude nove ili izmenjene NVDA funkcije. Razvija ih NVDA zajednica, i spoljne organizacije kao što su prodavci komercijalnih alata. Dodaci mogu da urade bilo koju od sledećih stvari:

Prodavnica NVDA dodataka vam dozvoljava da istražujete ili upravljate dodacima. Svi dodaci koji su dostupni u NVDA prodavnici dodataka mogu se preuzeti besplatno. Ali, neki od njih mogu zahtevati od korisnika da plate za licencu ili dodatni softver pre nego što mogu da se koriste. Primer ovakve vrste dodatka su komercijalni govorni sintetizatori. Ako instalirate dodatak sa komponentama koje se plaćaju i promenite vaše mišljenje o tome da li želite da ga koristite, dodatak se lako može ukloniti.

Prodavnici dodataka se pristupa iz podmenija alati u NVDA meniju. Da pristupite prodavnici bilo gde da se nalazite, podesite prilagođenu prečicu korišćenjem dijaloga ulaznih komandi.

Istraživanje dodataka

Kada se otvori, prodavnica dodataka prikazuje listu dodataka. Ako prethodno niste instalirai nijedan dodatak, prodavnica dodataka će se otvoriti sa listom dodataka koji su dostupni za instalaciju. Ako imate instalirane dodatke, lista će prikazati trenutno instalirane dodatke.

Kada se izabere dodatak, kretanjem do njega strelicama gore i dole, prikazaće se detalji tog dodatka. Dodaci imaju određene radnje kojima možete da pristupite iz menija radnji, kao što su instaliraj, pomoć, onemogući i ukloni. Dostupne radnje će se promeniti u zavisnosti od toga da li je dodatak instaliran ili ne, i da li je omogućen ili onemogućen.

Prikazi lista dodataka

Postoje različiti prikazi za instalirane dodatke, dodatke koji se mogu ažurirati, dostupne i nekompatibilne dodatke. Da biste promenili prikaz dodataka, promenite aktivnu karticu liste dodataka prečicom ctrl+tab. Možete se takođe kretati tasterom tab do liste prikaza, i kretati se kroz njih strelicomLevo i strelicomDesno.

Izdvajanje omogućenih ili onemogućenih dodataka

Obično, instaliran dodatak je "omogućen", što znači da je pokrenut i dostupan u programu NVDA. Ali, neki instalirani dodaci mogu biti "onemogućeni". Ovo znači da se neće koristiti, i njihove funkcije neće biti dostupne u toku ove NVDA sesije. Možda ste onemogućili dodatak zato što je bio u sukobu sa nekim drugim dodatkom, ili sa određenom aplikacijom. NVDA će možda takođe onemogućiti određene dodatke, ako su postali nekompatibilni u toku NVDA ažuriranja; ali dobićete upozorenje ako do ovoga dođe. Dodaci se takođe mogu onemogućiti ako vam neće trebati u dužem periodu, ali ne želite da ih uklonite zato što očekujete da će vam trebati u budućnosti.

Liste instaliranih i nekompatibilnih dodataka se mogu izdvojiti na osnovu toga da li su omogućeni ili onemogućeni. Podrazumevano će se prikazati i omogućeni i onemogućeni dodaci.

Uključi nekompatibilne dodatke

Dostupni dodaci i dodaci koji se mogu ažurirati mogu se izdvojiti tako da uključuju nekompatibilne dodatke koji su dostupni za instalaciju.

Izdvajanje dodataka po kanalima

Dodaci se mogu nudidi na do četiri kanala:

Da pogledate dodatke određenog kanala, promenite izdvajanje "kanal".

Pretraga dodataka

Da pretražite dodatke, koristite tekstualno polje pretrage. Možete doći do njega pritiskanjem prečice šift+tab iz liste dodataka. Upišite ključnu reč ili nekoliko reči vrste dodatka koju tražite, a zatim tasterom tab dođite do liste dodataka. Dodaci će biti prikazani ako tekst pretrage bude pronađen u ID-u dodatka, prikazanom imenu, izdavaču, autoru ili opisu.

Radnje dodatka

Dodaci imaju određene radnje, kao što su instaliraj, pomoć, onemogući i ukloni. Za dodatak u listi dodataka, ovim radnjama se može pristupiti kroz meni koji se otvara pritiskanjem aplikacionog tastera, tastera enter, desnim klikom ili duplim klikom na dodatak. Ovom meniju se takođe može pristupiti pritiskanjem dugmeta radnje u detaljima izabranog dodatka.

Instaliranje dodataka

Ako je dodatak dostupan u NVDA prodavnici, to ne znači da ga je proverio ili odobrio NV Access ili bilo ko drugi. Veoma je važno da instalirate dodatke samo iz izvora kojima verujete. Dodaci imaju neograničenu funkcionalnost u okviru programa NVDA. Ovo može uključiti pristup vašim ličnim podacima pa čak i celom sistemu.

Možete instalirati i ažurirati već instalirane dodatke istraživanjem dostupnih dodataka. Izaberite dodatak sa kartice "dostupni dodaci" ili "dodaci koji se mogu ažurirati". Zatim koristite radnju ažuriraj, instaliraj, ili zameni da biste započeli instalaciju.

Možete takođe instalirati više dodataka odjednom. Ovo se može uraditi tako što ćete izabrati više dodataka na kartici dostupnih dodataka, a zatim aktivirati kontekstni meni na izboru i izabrati opciju "Instaliraj izabrane dodatke".

Da biste instalirali dodatak koji ste preuzeli van prodavnice, pritisnite dugme "Instaliraj iz eksternog izvora". Ovo će vam dozvoliti da potražite paket sa dodatkom (.nvda-addon datoteku) negde na vašem računaru ili na mreži. Nakon što otvorite paket sa dodatkom, proces instalacije će započeti.

Ako je NVDA instaliran i pokrenut na vašem sistemu, možete takođe otvoriti datoteku sa dodatkom direktno iz istraživača datoteka ili sistema da biste započeli proces instalacije.

Kada se dodatak instalira iz eksternih izvora, NVDA će zahtevati da potvrdite instalaciju. Nakon što se dodatak instalira, NVDA mora ponovo da se pokrene kako bi dodatak bio pokrenut, ali možete da odložite ponovno pokretanje programa NVDA ako imate druge dodatke koje želite da instalirate ili ažurirate.

Uklanjanje dodataka

Da biste uklonili dodatak, izaberite dodatak iz liste i koristite radnju ukloni. NVDA će zahtevati da potvrdite uklanjanje. Kao i u toku instalacije, NVDA mora ponovo biti pokrenut kako bi dodatak u potpunosti bio uklonjen. Dok to ne uradite, u listi će se za taj dodatak prikazivati status "čeka na uklanjanje". Kao i za instalaciju, možete ukloniti više dodataka odjednom.

Omogući ili onemogući dodatak

Da biste onemogućili dodatak, koristite radnju "onemogući". Da omogućite dodatak koji je prethodno bio onemogućen, koristite radnju "omogući". Možete da onemogućite dodatak ako status dodatka prikazuje da je "omogućen", ili omogućite ako je "onemogućen". Nakon svakog korišćenja radnje omogući/onemogući, status dodatka će se promeniti kako bi označio šta će se desiti kada se NVDA ponovo pokrene. Ako je dodatak prethodno bio "onemogućen", status će prikazati "omogućen nakon ponovnog pokretanja". Ako je dodatak prethodno bio "omogućen", status će prikazati "onemogućen nakon ponovnog pokretanja". Kao i nakon što instalirate ili uklonite dodatke, morate ponovo da pokrenete NVDA kako bi se promene primenile. Možete takođe omogućiti ili onemogućiti više dodataka odjednom tako što ćete izabrati više dodataka na kartici sa dostupnim dodacima, zatim aktivirati kontekstni meni na izboru i izabrati odgovarajuću radnju.

Recenzije za dodatke i čitanje recenzija

Pre nego što instalirate dodatak, možda ćete želeti da pročitate recenzije drugih korisnika. Takođe, možda će biti od pomoći drugim korisnicima ako pružite povratne informacije o dodacima koje ste probali. Da biste pročitali recenzije za dodatak, izaberite dodatak iz kartice sa dostupnim dodacima ili dodacima koji se mogu ažurirati i koristite radnju "Recenzije zajednice". Ovo je link ka Web stranici GitHub diskusije, gde možete da čitate i pišete recenzije za dodatak. Molimo imajte na umu da ovo ne menja direktnu komunikaciju sa programerima dodataka. Umesto toga, svrha ove funkcije je da podelite povratne informacije koje će pomoći da drugi korisnici odluče da li je određeni dodatak koristan za njih.

Nekompatibilni dodaci

Neki stariji dodaci možda neće biti kompatibilni sa NVDA verzijom koju koristite. Ako koristite stariju NVDA verziju, neki noviji dodaci takođe možda neće biti kopmatibilni. Pokušaj da se instalira nekompatibilan dodatak prikazaće grešku koja će objasniti zašto se dodatak smatra nekompatibilnim.

Za starije dodatke, možete da promenite kompatibilnost na sopstvenu odgovornost. Nekompatibilni dodaci možda neće raditi uz vašu NVDA verziju, a mogu izazvati nestabilno i neočekivano ponašanje uključujući rušenja. Možete zameniti kompatibilnost kada omogućite ili instalirate dodatak. Ako nekompatibilan dodatak izaziva probleme, možete da ga onemogućite ili uklonite.

Ako imate probleme pri pokretanju programa NVDA, a nedavno ste ažurirali ili instalirali neki dodatak, posebno ako je to nekompatibilan dodatak, možda ćete želeti privremeno da probate da pokrenete NVDA sa svim dodacima onemogućenim. Da biste ponovo pokrenuli NVDA sa svim dodacima onemogućenim, izaberite odgovarajuću opciju pri izlazu iz programa NVDA. Alternativno, koristite opciju komandne linije --disable-addons.

Možete istražiti dostupne nekompatibilne dodatke korišćenjem kartica dostupnih dodataka i dodataka koji se mogu ažurirati. Možete istražiti instalirane nekompatibilne dodatke korišćenjem kartice nekompatibilni dodaci.

Dodatni alati

Pregled dnevnika

Pregled dnevnika, koji se nalazi u alatima u NVDA meniju, vam dozvoljava da pročitate svo evidentiranje u dnevniku od momenta kada je pokrenuta najnovija sesija programa NVDA.

Osim čitanja sadržaja, možete takođe sačuvati kopiju datoteke dnevnika, ili da osvežite pregled kako bi učitao novu evidenciju koja je generisana nakon što je pregled dnevnika otvoren. Ove radnje su dostupne iz menija dnevnika u pregledu dnevnika.

Datoteka koja se prikazuje kada otvorite pregled dnevnika je sačuvana na vašem računaru na lokaciji %temp%\nvda.log. Nova datoteka dnevnika se pravi kad god se NVDA pokrene. Kada se ovo desi, dnevnik prethodne NVDA sesije se premešta u %temp%\nvda-old.log.

Možete takođe kopirati deo trenutne datoteke dnevnika u privremenu memoriju bez otvaranja pregleda dnevnika.

Ime Komanda Opis
Otvori pregled dnevnika NVDA+f1 Otvara pregled dnevnika i prikazuje informacije za programere o trenutnom navigacionom objektu.
Kopiraj deo dnevnika u privremenu memoriju NVDA+kontrol+šift+f1 Kada se ova komanda jednom pritisne, postavlja početno mesto za sadržaj dnevnika koji treba sačuvati. Kada se pritisne drugi put, kopira sadržaj dnevnika od početne tačke u privremenu memoriju.

Preglednik govora

Za programere bez oštećenja vida ili osobe koje pokazuju program NVDA ovakvim osobama, plutajući prozor je dostupan koji vam dozvoljava da vidite sav tekst koji NVDA izgovara.

Da omogućite preglednik govora, označite stavku"Preglednik govora" u alatima u NVDA meniju. Kada stavka nije označena biće onemogućena.

Prozor preglednika govora takođe sadrži izborno polje"Prikaži preglednik govora pri pokretanju". Ako je označeno, preglednik govora će se pokrenuti kada se NVDA pokrene. Ovaj prozor će pokušati da se otvori na istoj lokaciji kao i kada je zatvoren poslednji put.

Dok je preglednik govora omogućen, stalno se ažurira da prikaže tekst koji je izgovoren. Ali, ako pomerate vaš miš iznad ili se fokusirate na preglednik govora, NVDA će privremeno zaustaviti ažuriranje teksta, kako biste lakše mogli da kopirate postojeći sadržaj.

Da uključite i isključite preglednik govora bilo gde, dodajte prilagođenu komandu koristeći dijalog za ulazne komande.

Preglednik brajevog reda

Za programere bez oštećenja vida ili osobe koje pokazuju program NVDA ljudima bez oštećenja vida, dostupan je plutajući prozor koji vam dozvoljava da pregledate brajev izlaz, kao i tekst za svaki brajev znak. Preglednik brajevog reda se može koristiti zajedno sa brajevim redom, imaće jednak broj ćelija kao i fizički uređaj. Dok je preglednik brajevog reda omogućen, stalno se ažurira kako bi prikazao brajev izlaz koji bi se prikazao na fizičkom uređaju.

Da biste omogućili preglednik brajevog reda, označite opciju "Preglednik brajevog reda" iz menija alati NVDA menija. Onemogućite ovu stavku kako bi preglednik bio onemogućen.

Brajevi redovi obično imaju tastere za pomeranje brajevog reda nazad ili napred, kako biste omogućili pomeranje sa preglednikom koristite dijalog ulazne komande da biste podesili prečice na tastaturi sa nazivom "Pomera brajev red nazad" i "Pomera brajev red napred".

Preglednik brajevog reda sadrži opciju "Prikaži preglednik brajevog reda pri pokretanju". Ako je označena, preglednik brajevog reda će se otvoriti kada se NVDA pokrene. Prozor preglednika brajevog reda će uvek pokušati da se otvori na istoj lokaciji i sa istim dimenzijama kao kada je poslednji put bio zatvoren.

Prozor brajevog preglednika sadrži izborno polje "prevlačenje za prebacivanje na brajevu ćeliju", po podrazumevanim podešavanjima nije označeno. Ako je označeno, pomeranje miša po brajevim ćelijama će aktivirati komandu "prebaci na brajevu ćeliju " za tu ćeliju. Ovo se često koristi za pomeranje kursora ili aktiviranje radnje vezane za kontrolu. Ovo može biti korisno kako bi se testiralo da NVDA ispravno mapira brajeve ćelije. Kako bi se sprečilo slučajno prebacivanje na ćelije, komanda ima malo kašnjenje. Miš se mora prevlačiti dok ne promeni boju u zelenu. Ćelija će početi kao svetlo žuta, prebaciti se u narandžastu, a zatim postati zelena.

Kako biste isključili ili uključili preglednik brajevog reda bilo gde, molimo podesite prilagođenu komandu korišćenjem dijaloga ulaznih komandi.

Python konzola

NVDA python konzola, koja se nalazi u alatima u NVDA meniju, je alat za programere koji je koristan za otklanjanje grešaka, opšti pristup programu NVDA ili pristup elementima pristupačnosti neke aplikacije. Za više informacija, pročitajte uputstvo za programere dostupno udelu za programere NVDA Web stranice.

Prodavnica dodataka

Ovo će otvoriti prodavnicu NVDA dodataka. Za više informacija, pročitajte obimnu sekciju: Dodaci i prodavnica dodataka.

Napravi prenosnu kopiju

Ova opcija otvara dijalog koji će vam dozvoliti da napravite prenosnu kopiju programa NVDA iz instalirane verzije. U suprotnom slučaju, kada koristite prenosnu kopiju programa NVDA, u meniju sa alatima ime opcije će biti "Instaliraj NVDA na ovaj računar" umesto "Napravi prenosnu kopiju").

Oba dijaloga će vas pitati da izaberete folder u kome će se napraviti prenosna kopija ili instalirati program NVDA.

U ovom dijalogu možete da omogućite ili onemogućite sledeće opcije:

Pokreni COM Registration Fixing alatku...

Instalacija ili uklanjanje programa može, u određenim slučajevima, da izazove deregistraciju COM DLL datoteka. Budući da COM interfejsi kao što su IAccessible zavise od ispravne COM DLL registracije, do problema može doći ako nedostaje ispravna registracija.

Ovo može da se desi na primer ako se instalira ili ukloni Adobe Reader, Math Player i drugi programi.

Registracije koje nedostaju mogu izazvati probleme u pretraživačima, desktop aplikacijama, programskoj traci ili drugim interfejsima.

Tačnije, sledeći problemi se mogu rešiti pokretanjem ove alatke:

Ponovo učitaj dodatke

Ova stavka, kada se aktivira, ponovo učitava module za aplikacije i globalne dodatke bez ponovnog pokretanja programa NVDA, što može biti korisno za programere. Moduli za aplikacije upravljaju interakcijom programa NVDA sa određenim aplikacijama. Globalni dodaci upravljaju interakciju programa NVDA sa svim aplikacijama.

Sledeće NVDA komande takođe mogu biti korisne:

Ime Komanda Opis
Ponovo učitaj dodatke NVDA+kontrol+f3 Učitava NVDA globalne dodatke i module za aplikacije.
Prijavi učitani modul aplikacije i izvršnu datoteku NVDA+kontrol+f1 Prijavi ime modula aplikacije, ako postoji i ime izvršne datoteke aplikacije koja je fokusirana.

Podržani sintetizatori govora

Ovaj deo sadrži informacije o govornim sintetizatorima koje NVDA podržava. Za opširniju listu besplatnih i komercionalnih sintetizatora koje možete preuzeti i kupiti za korišćenje sa programom NVDA, pročitajte stranicuhttps://www.nvda-project.org/wiki/ExtraVoices.

eSpeak NG

eSpeak NG je ugrađen u NVDA i ne zahteva posebne komponente ili drajvere. Na Windowsu 8.1 NVDA koristi eSpeak NG po podrazumevanim podešavanjima (Windows OneCore se koristi na Windowsu 10 i novijim po podrazumevanim podešavanjima). Budući da je ovaj sintetizator ugrađen u NVDA, ovo je odličan izbor kada se NVDA pokreće sa USB memorije na drugim sistemima.

Svaki glas koji dolazi sa sintezom Espeak NG govori drugi jezik. Espeak NG podržava preko 43 različitih jezika.

Takođe postoji puno različitih varijanti koje menjaju zvuk glasa.

Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)

SAPI 4 je stariji govorni standard za Microsoft sintetizatore. NVDA još uvek podržava ovo za korisnike koji imaju SAPI4 sintetizatore instalirane. Ali, Microsoft više ne podržava ovo i potrebne komponente nisu dostupne sa njihovog sajta.

Kada koristite ovaj sintetizator uz NVDA, dostupni glasovi(kojima pristupate iz kategorije govor dijaloga NVDA podešavanjaili krugom menjanja podešavanja sintetizatora) će sadržati sve glasove svih SAPI4 sintetizatora na vašem sistemu.

Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)

SAPI 5 je Microsoftov standard za govorne sintetizatore. Puno sintetizatora koji podržavaju ovaj standard se mogu kupiti ili besplatno preuzeti od različitih kompanija, ali vaš sistem će verovatno doći sa barem jednim SAPI5 glasom. Kada koristite ovaj sintetizator uz NVDA, dostupni glasovi(kojima pristupate iz kategorije govor u dijalogu NVDA podešavanjaili krugom menjanja podešavanja sintetizatora) će sadržati sve glasove svih SAPI5 sintetizatora na vašem sistemu.

Microsoft Speech Platform

Microsoft Speech Platform Pruža glasove za razne jezike koji se obično koriste za razvoj serverskih govornih aplikacija. Ovi glasovi se takođe mogu koristiti sa programom NVDA.

Da biste koristili ove glasove, morate da instalirate dve komponente:

Windows OneCore glasovi

Windows 10 i noviji uključuju nove glasove poznati i kao "OneCore" ili "Mobilni" glasovi. Glasovi su ponuđeni za puno jezika, i oni su brži od Microsoft glasova dostupni korišćenjem opcije Microsoft Speech API verzija 5. Na Windowsu 10 i novijim, NVDA koristi Windows OneCore glasove po podrazumevanim podešavanjima (eSpeak NG se koristi na drugim verzijama).

Da biste dodali nove Windows OneCore glasove, posetite "podešavanja govora", u Windows podešavanjima sistema. Koristite opciju "Dodaj glasove" i pretražite željene jezike. Puno jezika uključuje više varijanti. "Velika britanija" i "Australija" su dve varijante Engleskog. "Francuska", "Kanada" i "Švajcarska" su dostupne varijante Francuskog. Pretražite konkretan jezik (kao što su Engleski ili Francuski), a zatim pronađite varijantu u listi. Izaberite željene jezike i koristite dugme "dodaj" da ih dodate. Nakon što ih dodate, ponovo pokrenite NVDA.

Molimo pogledajte Podržani jezici i glasovi

Podržani brajevi redovi

Ovaj deo sadrži informacije o brajevim redovima koje NVDA podržava.

Redovi koji podržavaju automatsko prepoznavanje u pozadini

NVDA ima sposobnost da automatski prepozna puno brajevih redova, putem USB ili bluetooth veze. Ovo se podešava izborom opcije automatski kao željeni brajev red iz NVDA dijaloga brajeva podešavanja. Ova opcija je podrazumevano podešavanje.

Sledeći redovi podržavaju ovu funkciju automatskog prepoznavanja.

Brajevi redovi Freedom Scientific Focus/PAC Mate

Svi Focus i PAC Mate redovi firmeFreedom Scientific su podržani kada se povezuju putem USB ili Bluetooth veze. Morate instalirati drajvere za freedom scientific brajeve redove. Ako ih još uvek nemate, možete ih preuzeti sa Focus Blue stranice drajvera za brajev red. Iako se na ovoj stranici govori o focus blue brajevim redovima, drajveri podržavaju sve focus i Pac mate brajeve redove.

Po podrazumevanim podešavanjima, NVDA može automatski prepoznati i uspostaviti vezu sa ovim brajevim redovima ili preko USB ili preko bluetooth-a. Međutim, Kada se brajev red povezuje na računar, možete odrediti povezivanje preko "USB-a" ili "Bluetooth-a" da biste ograničili tip veze koji će se koristiti. Ovo može biti korisno ako želite koristiti brajev red povezan bluetooth vezom, ali ga još uvek želite puniti preko USB priključka vašeg računara. Automatsko prepoznavanje brajevih redova programa NVDA će prepoznati ove redove putem USB ili Bluetooth veze.

Sledeća lista prikazuje sve dostupne dodeljene prečice za NVDA. Molimo pogledajte dokumentaciju za više informacija o opisu tastera i o tome gde se nalaze.

Ime Komanda
Prebaci brajev red na prethodni red PrviTasterZaPomeranje1 (Prva ćelija na brajevom redu)
Prebaci brajev red napred toprouting20/40/80 (zadnja ćelija na brajevom redu)
Prebaci brajev red nazad leviAdvanceBar
Prebaci brajev red napred desniAdvanceBar
Prebacuj se između usmeravanja brajevog pregleda leviGDFTaster+desniGDFTaster
Uključi ili isključi akciju levog wiz točka leviWizPritisakWheel
Prebaci se nazad koristeći levi točak LeviWizWheelGore
Prebaci se napred koristeći levi točak leviWizWheelDole
Uključi ili isključi desni wizwheel taster desniWizPritisakWheel
Premesti se nazad koristeći desni točak DesniWizWheelGore
Premesti se napred koristeći desni točak desniWizWheelDole
Prebaci se na brajevu ćeliju routing
šift+tab BrajevRazmak+tačka1+tačka2
tab BrajevRazmak+tačka4+tačka5
strelicaGore BrajevRazmak+tačka1
strelicaDole BrajevRazmak+tačka4
Kontrol+strelicaLevo BrajevRazmak+tačka3
Kontrol+strelicaDesno BrajevRazmak+tačka5
strelicaLevo BrajevRazmak+tačka3
strelicaDesno BrajevRazmak+tačka6
home BrajevRazmak+tačka1+tačka3
end BrajevRazmak+tačka4+tačka6
kontrol+home BrajevRazmak+tačka1+tačka2+tačka3
kontrol+end BrajevRazmak+tačka4+tačka5+tačka6
alt BrajevRazmak+tačka1+tačka3+tačka4
alt+tab BrajevRazmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5
alt+šift+tab taster BrajevRazmak+tačka1+tačka2+tačka5+tačka6
windows+tab taster BrajevRazmak+tačka2+tačka3+tačka4
escape BrajevRazmak+tačka1+tačka5
windows taster BrajevRazmak+tačka2+tačka4+tačka5+tačka6
razmak BrajevRazmak
Uključuje i isključuje taster kontrol BrajevRazmak+Tačka3+tačka8
Uključuje i isključuje taster alt BrajevRazmak+tačka6+tačka8
Uključuje i isključuje taster Windows BrajevRazmak+tačka4+tačka8
Uključuje i isključuje taster NVDA BrajevRazmak+tačka5+tačka8
Uključuje i isključuje taster šift BrajevRazmak+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere kontrol i šift BrajevRazmak+tačka3+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere alt i šift BrajevRazmak+tačka6+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere Windows i šift BrajevRazmak+tačka4+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere NVDA i šift BrajevRazmak+tačka5+tačka7+tačka8
Uključuje i isključuje tastere kontrol i alt BrajevRazmak+tačka3+tačka6+tačka8
Uključuje i isključuje tastere kontrol, alt i šift BrajevRazmak+tačka3+tačka6+tačka7+tačka8
windows+d (umanji sve aplikacije) BrajevRazmak+tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5+tačka6
pročitaj trenutni red BrajevRazmak+tačka1+tačka4
NVDA meni BrajevRazmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5

Za novije modele fokus brajevih redova koji na sebi imaju rocker bar tastere (focus 40, focus 80 i focus blue):

Ime Komanda
Premesti brajev red na prethodni red leviRockerBarGore, desniRockerBarGore
premesti brajev red na sledeći red leviRockerBarDole, desniRockerBarDole

Samo za Focus 80:

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad na prethodni red leviBumperBarGore, desniBumperBarGore
Prebaci brajev red za red u napred leviBumperBarDole, desniBumperBarDole

Optelec ALVA 6 serije/pretvarač protokola

ALVA BC640 i BC680 brajevi redovi firme Optelec podržani su kada se povezuju putem USB ili bluetooth veze. Alternativno, možete povezati stariji Optelec brajev red, kao što je Braille Voyager, korišćenjem pretvarača protokola kojeg izdaje Optelec. Ne morate imati specijalne drajvere da biste koristili ove brajeve redove. Samo povežite brajev red i podesite NVDA za njegovo korišćenje.

Napomena: NVDA možda neće moći da koristi ALVA BC6 preko Bluetooth veze kada je uparen korišćenjem ALVA Bluetooth alatke. Kada uparite ovaj uređaj korišćenjem ove alatke i NVDA ga ne prepoznaje, preporučujemo vam da uparite vaš ALVA red na standardan način korišćenjem Windows Bluetooth podešavanja.

Napomena: Iako neki od ovih redova imaju brajevu tastaturu, po podrazumevanim podešavanjima oni sami kontrolišu prevod teksta. Ovo znači da se NVDA podešavanja ne koriste po podrazumevanim podešavanjima (na primer podešavanje ulazne tabele nema efekta). Za ALVA redove sa novijim softverom, moguće je onemogućiti HID simulaciju tastature korišćenjem ulazne komande.

Slede komande za ovaj red sa programom NVDA. Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu brajevog reda da biste pogledali opis i raspored tastera na brajevom redu.

Ime Komanda
Pomeri brajev red za red unazad t1, etouch1
Premesti brajev red na prethodni red t2
premesti na trenutni fokus t3
Premesti brajev red na sledeći red t4
Pomeri brajev red napred za red t5, etouch 3
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije secondary routing
Prebaci na brajevu ćeliju routing
Uključuje i isključuje HID simulaciju tastature t1+spEnter
premesti se na najgornji red u pregledu t1+t2
premesti se na poslednji red u pregledu t4+t5
prebaci brajev vezan za t1+t3
pročitaj naslov etouch2
pročitaj traku statusa etouch4
šift+tab sp1
alt sp2, alt
escape sp3
tab sp4
strelicaGore spUp
strelicaDole spDown
strelicaLevo spLeft
strelicaDesno spRight
enter spEnter, enter, enter
izgovori datum i vreme sp2+sp3
NVDA meni sp1+sp3
windows+d (umanji sve aplikacije) sp1+sp4
windows+b taster (fokusiranje sistemske trake) sp3+sp4
windows taster sp1+sp2, windows
alt+tab sp2+sp4
ctrl+home t3+spUp
control+end t3+spDown
home t3+spLeft
end t3+spRight
Kontrol Kontrol

Handy Tech brajevi redovi

NVDA podržava većinu brajevih redova firme Handy Tech kada su povezani putem USB, bluetooth veze ili putem serijskog porta. Za starije brajeve redove, koji se povezuju USB vezom, morate instalirati Usb drajvere na vaš sistem.

Sledeći redovi nisu podržani, ali se mogu koristiti putemHandy Techovih univerzalnih drajvera i NVDA dodatka:

Slede komande za Handy Tech redove sa programom NVDA. Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu brajevog reda da biste znali gde se određeni tasteri nalaze.

Ime Komanda
Pomeri brajev red za red unazad levo, gore, B3
Pomeri brajev red za red napred desno, dole, B6
Premesti brajev red na prethodni red b4
Premesti brajev red na sledeći red b5
Prebaci se na brajevu ćeliju routing
šift+tab esc, levi trostruki akcijski taster gore+dole
alt b2+b4+b5
escape b4+b6
tab enter, desni trostruki akcijski taster gore+dole
enter esc+enter, Levi+desni trostruki akcijski taster gore+dole, AkcijaDžojstika
strelicaGore Džojstik gore
strelicaDole Džojstik dole
StrelicaLevo Džojstik levo
StrelicaDesno Džojstik desno
NVDA meni b2+b4+b5+b6
Menjanje vezivanja brajevog reda b2
Menjanje predstavljanja sadržaja fokusa b7
Uključivanje i isključivanje brajevog unosa Razmak+b1+b3+b4 (Razmak +veliko B)

MDV Lilli

Brajev red, kojeg prodaje Italijanska firma MDV je podržan. Ne morate imati instalirane dodatne drajvere da biste koristili ovaj brajev red. Samo povežite brajev red i podesite NVDA za njegovo korišćenje.

Ovaj red ne podržava funkciju automatskog prepoznavanja programa NVDA.

Slede dodeljene tasterske prečice za ovaj brajev red za korišćenje sa NVDA. Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu brajevog reda kako biste ustanovili gde se ovi tasteri nalaze, zajedno sa pripadajućim opisom.

Ime Komanda
Pomeri brajev red za red unazad LF
Pomeri brajev red za red napred RG
Pomeri brajev red na prethodni red UP
Pomeri brajev red na sledeći red DN
Pomeri se na brajevu ćeliju route
Šift+tab SLF
tab SRG
alt+tab SDN
alt+šift+tab SUP

Baum/Humanware/APH/Orbit Brajevi Redovi

Nekoliko Baumovih, HumanWare-ovih, APH-ovih i Orbitovih brajevih redova su podržani kada su povezani putem usb, bluetooth ili serijske veze. Sledeći brajevi redovi su podržani:

Neki brajevi redovi, koje je proizveo baum mogu takođe raditi, iako to nije isprobano.

Ako povezujete brajeve redove koji ne koriste hid preko usb veze, morate instalirati usb drajvere proizvođača. VarioUltra i Pronto! brajevi redovi koriste HID. Refreshabraille i Orbit Reader 20 mogu koristiti HID ako su podešeni na određeni način.

USB serijski način u Orbit Reader 20 brajevom redu, trenutno je podržan samo na Windows 10 operativnom sistemu i novijim. Umesto toga, koristite USB HID.

Slede prečice za ovaj brajev red za korišćenje uz pomoć NVDA. Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu brajevog reda kako biste saznali listu i raspored tastera na brajevom redu.

Ime Komanda
Pomeri brajev red unazad d2
Pomeri brajev red napred d5
Pomeri brajev red na prethodni red d1
Pomeri brajev red na sledeći red d3
Pomeri se na brajevu ćeliju routing
šift+tab Razmak+tačka1+tačka3
tab Razmak+tačka4+tačka6
alt Razmak+tačka1+tačka3+tačka4 (razmak+M)
escape Razmak+tačka1+tačka5 (razmak+e)
windows Razmak+tačka3+tačka4
alt+tab Razmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+t)
NVDA meni razmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+n)
windows+d (umanji sve aplikacije) Razmak+tačka1+tačka4+tačka5 (razmak+d)
Izgovori sve Razmak+tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5+tačka6

Za brajeve redove koji imaju džojstik:

Ime Komanda
strelicaGore gore
strelicaDole dole
strelicaLevo levo
strelicaDesno desno
enter odabir

hedo ProfiLine USB

Hedo ProfiLine USB brajev red firme hedo Reha-Technik je podržan. Prvo morate instalirati USB drajvere koje je napravio proizvođač.

Ovaj red još ne podržava funkciju automatskog prepoznavanja programa NVDA.

Slede prečice za brajev red za korišćenje uz pomoć NVDA. Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu brajevog reda za više informacija o rasporedu i opisu tastera na brajevom redu.

Ime Komanda
Pomeri brajev red unazad K1
Pomeri brajev red napred K3
Pomeri brajev red na prethodni red B2
Pomeri brajev red na sledeći red B5
Premesti se na brajevu ćeliju routing
Prebacuj brajev vezan za K2
Izgovori sve B6

Hedo MobilLine USB

Hedo MobilLine USB firme hedo Reha-Technik je podržan. Prvo morate instalirati USB drajvere koje je napravio proizvođač.

Ovaj red još ne podržava funkciju automatskog prepoznavanja programa NVDA.

Slede tasterske prečice za korišćenje uz pomoć NVDA. Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu brajevog reda kako biste saznali raspored i opis brajevih tastera na brajevom redu.

Ime Komanda
Pomeri brajev red unazad K1
Pomeri brajev red napred K3
Pomeri brajev red na prethodni red B2
Pomeri brajev red na sledeći red B5
Pomeri se na brajevu ćeliju routing
Prebacuj se između brajev vezan na K2
Izgovori sve B6

HumanWare Brailliant BI/B serije / BrailleNote Touch

Brailliant BI i B serije brajevih redova firme HumanWare, uključujući BI 14, BI 32, BI 20X, BI 40, BI 40X i B 80, su podržani putem USB ili bluetooth veze. Ako brajev red povezujete putem USB veze, i protokolom postavljenim na Human Ware prvo morate instalirati USB drajvere koje je napravio proizvođač. USB drajveri nisu potrebni ako je protokol postavljen na OpenBraille.

Sledeći dodatni uređaji su takođe podržani (i nije neophodno da instalirate posebne drajvere):

Slede komande za Brailliant BI/B i BrailleNote touch redove sa programom NVDA. Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu ovih brajevih redova kako biste saznali opise tastera i njihov raspored.

Komande za sve modele

Ime Komanda
Pomeri brajev red unazad Levo
Pomeri brajev red napred desno
Premesti brajev red na prethodni red gore
Premesti brajev red na sledeći red dole
Premesti se na brajevu ćeliju routing
Prebacuj brajev vezan za gore+dole
strelicaGore razmak+tačka1
strelicaDole razmak+tačka4
strelicaLevo razmak+tačka3
strelicaDesno razmak+tačka6
Šift+tab razmak+tačka1+tačka3
tab razmak+tačka4+tačka6
alt razmak+tačka1+tačka3+tačka4 (razmak+m)
escape razmak+tačka1+tačka5 (razmak+e)
enter tačka8
windows taster razmak+tačka3+tačka4
alt+tab razmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+t)
NVDA meni Razmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+n)
windows+d (Minimizuj sve aplikacije) razmak+tačka1+tačka4+tačka5 (razmak+d)
Izgovori sve razmak+tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5+tačka6

Komande za Brailliant BI 32, BI 40 i B 80

Ime Komanda
NVDA meni c1+c3+c4+c5 (komanda n)
windows+d (minimizuj sve aplikacije) c1+c4+c5 (komanda d)
Izgovori sve c1+c2+c3+c4+c5+c6

Komande za Brailliant BI 14

Ime Komanda
Strelica gore Džojstik gore
Strelica dole džojstik dole
Strelica levo Džojstik levo
Strelica desno Džojstik desno
enter Akcija džojstika

HIMS Braille Sense/Braille EDGE / smart beetle /Sync BrailleSerije

NVDA podržava Braille Sense, Braille EDGE, SMART BEETLE i Sync Braille brajeve redove firme Hims kada su povezani preko USB ili Bluetooth veze. Ako brajev red povezujete putem USB, morate instalirati USB Hims drajvere.

Slede dodeljene prečice za ove brajeve redove za NVDA. Molimo pogledajte uputstva za upotrebu brajevih redova kako biste saznali raspored i opis tastera na brajevom redu.

Ime Komanda
Premesti se na brajevu ćeliju routing
Pomeri brajev red nazad leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Pomeri brajev red napred leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Pomeri brajev red na prethodni red leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Pomeri brajev red na sledeći red leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Premesti se na sledeći red u pregledu rightSideUpArrow
Premesti se na sledeći red u pregledu rightSideDownArrow
Premesti se na prethodni znak u pregledu rightSideLeftArrow
Premesti se na sledeći znak u pregledu rightSideRightArrow
Premesti se na trenutni fokus leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
Kontrol taster smartbeetle:f1, brailleedge:f3
windows taster f7, smartbeetle:f2
alt taster Tačka1+Tačka3+Tačka4+razmak, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
Šift taster f5
insert taster Tačka2+Tačka4+Razmak, f6
Aplikacijski Taster Tačka1+Tačka2+Tačka3+Tačka4+razmak, f8
Taster velika slova Tačka1+tačka3+tačka6+razmak
tab taster tačka4+tačka5+razmak, f3, brailleedge:f2
šift+alt+tab taster f2+f3+f1
alt+tab taster f2+f3
Šift+tab Tačka1+tačka2+razmak
end taster Tačka4+tačka6+razmak
kontrol+end taster tačka4+tačka5+tačka6+razmak
home taster tačka1+tačka3+razmak, smartbeetle:f4
kontrol+home Tačka1+tačka2+tačka3+razmak
alt+f4 taster tačka1+tačka3+tačka5+tačka6+razmak
StrelicaLevo taster tačka3+razmak, leftSideLeftArrow
kontrol+šift+StrelicaLevo taster tačka2+tačka8+razmak+f1
kontrol+strelicaLevo Tačka2+razmak
šift+alt+StrelicaLevo taster tačka2+tačka7+f1
alt+strelicaLevo Tačka2+tačka7
StrelicaDesno taster tačka6+razmak, leftSideRightArrow
Kontrol+šift+StrelicaDesno taster tačka5+tačka8+razmak+f1
kontrol+strelicaDesno Tačka5+razmak
šift+alt+StrelicaDesno taster tačka5+tačka7+f1
alt+strelicaDesno Tačka5+tačka7
pageUp Tačka1+tačka2+tačka6+razmak
kontrol+pageUp Tačka1+tačka2+tačka6+tačka8+razmak
StrelicaGore taster tačka1+razmak, leftSideUpArrow
kontrol+šift+StrelicaGore taster tačka2+tačka3+tačka8+razmak+f1
kontrol+strelicaGore Tačka2+tačka3+razmak
šift+alt+StrelicaGore taster tačka2+tačka3+tačka7+f1
alt+strelicaGore Tačka2+tačka3+tačka7
šift+StrelicaGore taster leftSideScrollDown+razmak
pageDown Tačka3+tačka4+tačka5+razmak
kontrol+pageDown taster tačka3+tačka4+tačka5+tačka8+razmak
StrelicaDole taster tačka4+razmak, leftSideDownArrow
kontrol+šift+StrelicaDole taster tačka5+tačka6+tačka8+razmak+f1
kontrol+strelicaDole Tačka5+tačka6+razmak
šift+alt+StrelicaDole taster tačka5+tačka6+tačka7+f1
alt+strelicaDole Tačka5+tačka6+tačka7
šift+strelicaDole taster razmak+rightSideScrollDown
escape taster tačka1+tačka5+razmak, f4, brailleedge:f1
Taster za brisanje tačka1+tačka3+tačka5+razmak, tačka1+tačka4+tačka5+razmak
f1 Tačka1+tačka2+tačka5+razmak
f3 taster Tačka1+tačka4+tačka8+razmak
f4 taster tačka7+f3
windows+b taster tačka1+tačka2+f1
windows+d taster tačka1+tačka4+tačka5+f1
kontrol+insert taster smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert taster smartbeetle:f3+rightSideScroll

Seika brajevi redovi

Sledeći Seika brajevi redovi kompanije Nippon Telesoft su podržani u dve različite grupe sa različitim funkcijama:

Možete pronaći više informacija o ovim redovima na njihovoj stranici za demonstraciju i preuzimanje drajvera.

Seika verzija 3, 4 i 5 (40 ćelija), Seika80 (80 ćelija)

Slede Seika pridružene komande za tastere na brajevom redu. Molimo pogledajte uputstva za upotrebu vašeg brajevog reda da biste saznali raspored tastera i njihov opis.

Ime komanda
pomeri brajev red nazad levo
Pomeri brajev red napred desno
Premesti brajev red na prethodni red b3
Premesti brajev red na sledeći red b4
Prebacuj se između brajev vezan za b5
Izgovori sve b6
tab b1
Šift+tab b2
alt+tab b1+b2
NVDA meni levo+desno
Prebaci se na brajevu ćeliju routing

MiniSeika (16, 24 ćelije), V6, i V6Pro (40 ćelija)

Slede komande za Seika brajevu beležnicu. Molimo pogledajte dokumentaciju brajevog reda za uputstvo gde se ovi tasteri nalaze.

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad Levo
Pomeri brajev red napred desno
Izgovori sve razmak+backspace
NVDA meni Levo+desno
Pomeri brajev red na prethodni red LJ gore
Pomeri brajev red na sledeći red LJ dole
Menjanje vezivanja brajevog reda LJ centar
tab LJ desno
šift+tab LJ levo
Strelica gore RJ gore
Strelica dole RJ dole
Strelica levo RJ levo
Strelica desno RJ desno
Prebaci na brajevu ćeliju prebacivanje
Šift+strelica gore Razmak+RJ gore, Backspace+RJ gore
šift+strelica dole Razmak+RJ dole, Backspace+RJ dole
šift+strelica levo Razmak+RJ levo, Backspace+RJ levo
šift+strelica desno razmak+RJ desno, Backspace+RJ desno
enter RJ centar, Tačka8
escape Razmak+RJ centar
windows Backspace+RJ centar
Razmak Space, Backspace
backspace Tačka7
pageup Razmak+LJ desno
pageDown taster razmak+LJ levo
home space+LJ gore
end razmak+LJ dole
kontrol+home backspace+LJ gore
kontrol+end backspace+LJ dole

Papenmeier BRAILLEX Noviji Modeli

Sledeći brajevi redovi su podržani:

Ovi redovi ne podržavaju funkciju automatskog prepoznavanja programa NVDA. Postoji opcija u USB drajveru koja može da izazove problem pri učitavanju brajevog reda. Molimo pokušajte sledeće:

 1. Molimo uverite se da ste instalirali najnoviji drajver.
 2. Otvorite Windows upravljač uređajima.
 3. U listi pronađite stavku "USB kontroleri" ili "USB uređaji".
 4. Izaberite "Papenmeier Braillex USB Device".
 5. Otvorite svojstva i prebacite se na karticu "Napredno". Ponekad se kartica "Napredno" ne pojavljuje. Ako je ovo slučaj, isključite brajev red iz računara, izađite iz programa NVDA, sačekajte trenutak i ponovo povežite brajev red. Ponovite ovo 4 do 5 puta ako je neophodno. Ako se kartica "Napredno" još uvek ne prikazuje, molimo restartujte računar.
 6. Onemogućite "Učitaj VCP" opciju.

Većina uređaja ima taster Easy Access Bar (EAB) koji omogućava brzo i intuitivno rukovanje. EAB može biti premeštan u četiri smera gde u glavnom svaki smer ima dva preklopnika. C i live serije su jedine verzije koji su izuzeci od ovog pravila.

C-serija i drugi brajevi redovi imaju dva reda routing tastera gde se gornji red koristi za izveštavanje o oblikovanju teksta. Kada držite pritisnutim jedan od gornjih routing tastera i pritiskate EAB na uređajima c-serije emulira stanje drugog preklopnika. Brajevi redovi Live serije imaju samo jedan red routing tastera i EAB ima samo jedan korak po smeru. Drugi se korak može izvesti tako da pritisnete jedan od routing tastera i EAB u određenom smeru. Kad pritisnete i držite gornje, donje, desne i leve tastere (ili EAB) uzrokuje ponavljanje dodeljene akcije.

Većinom, sledeći su tasteri dostupni na ovim brajevim redovima:

Ime taster
l1 Levi prednji taster
l2 Levi zadnji taster
r1 Desni prednji taster
r2 Desni zadnji taster
up 1 korak prema gore
up2 2 koraka gore
left 1 korak levo
left2 2 koraka levo
right 1 korak desno
right2 2 koraka prema desno
dn 1 korak prema dole
dn2 2 koraka prema dole

Ovo su Papenmeier prečice dodeljene za korišćenje sa NVDA:

Ime Komanda
prebaci brajev red u levo left
prebaci brajev red u desno right
Prebaci brajev red u prethodni red up
Premesti brajev red na sledeći red dn
Prebaci se na brajevu ćeliju routing
Pročitaj trenutni znak u režimu pregleda l1
Aktiviraj trenutni objekat navigacije l2
prebacuj između brajev vezan za r2
Prijavi naslov l1+up
Pročitaj statusnu traku l2+down
Premesti se na sadržan objekat up2
Premesti se na prvi sadržani objekat dn2
Prebaci se na prethodni objekat left2
Prebaci se na sledeći objekat right2
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije gornji red routing tastera

Trio model ima četiri dodatna tastera koji se nalaze na prednjoj strani brajeve tastature. Oni su po redu, (poređani od leva prema desno):

Trenutno se ne koristi desna palčana tipka. Oba dve unutrašnje tipke su približene razmaku.

Ime Komanda
escape razmak sa tačkom 7
strelicaGore razmak sa tačkom 2
strelicaLevo razmak sa tačkom 1
strelicaDesno razmak sa tačkom 4
strelicaDole razmak sa tačkom 5
kontrol lt+tačka2
alt lt+tačka3
kontrol+escape razmak sa tačkama 1 2 3 4 5 6
tab razmak sa tačkama 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX stariji modeli

Sledeći su brajevi redovi podržani:

Imajte na umu da se ovi brajevi redovi mogu povezati samo preko serijskog priključka. Zbog toga, ovi redovi ne podržavaju funkciju automatskog prepoznavanja programa NVDA. Morate izabrati port na koji je ovaj red povezan nakon izbora ovog drajvera u dijalogu izaberi brajev red.

Neki od ovih uređaja imaju Easy Access Bar (EAB) taster koji omogućuje intuitivno i brzo rukovanje. EAB se može pomerati u četiri smera gde uglavnom svaki smer ima dva preklopnika. Kad pritiskate i držite gornji, donji, desni i levi taster (ili EAB) Prouzrokuje ponavljanje dodeljene akcije. Stariji uređaji nemaju EAB; tasteri sa prednje strane se koriste umesto EAB.

Uobičajeno mogu se naći sledeći tasteri na brajevim redovima:

Ime Taster
l1 Levi prednji taster
l2 Levi zadnji taster
r1 desni prednji taster
r2 desni zadnji taster
up 1 korak prema gore
up2 2 koraka gore
left 1 korak levo
left2 2 koraka levo
right 1 Korak desno
right2 2 Koraka desno
dn 1 korak prema dole
dn2 2 koraka prema dole

Slede Papenmeierove dodeljene prečice za korišćenje sa NVDA:

Uređaji koji imaju EAB:

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad left
Pomeri brajev red napred right
Pomeri brajev red na prethodni red up
Pomeri brajev red na sledeći red dn
Premesti se na brajevu ćeliju routing
Izgovori trenutni znak u režimu pregleda l1
aktiviraj trenutni objekat navigacije l2
izgovori naslov l1up
Izgovori statusnu traku l2down
Premesti se na sadržan objekat up2
Premesti se na prvi sadržani objekat dn2
Premesti se na sledeći objekat right2
Prebaci se na prethodni objekat left2
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Gornji routing strip

BRAILLEX Tiny:

Ime Komanda
izgovori trenutni znak u režimu pregleda l1
Aktiviraj trenutni objekat navigacije l2
Prebaci brajev red nazad left
Prebaci brajev red napred right
Prebaci brajev red na prethodni red up
Prebaci brajev red na sledeći red dn
Prebacuj vezivanje brajevog reda na r2
Prebaci se na sadržan objekat r1+up
Prebaci se na prvi sadržani objekat r1+dn
Prebaci se na prvi objekat r1+left
Prebaci se na sledeći objekat r1+right
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Gornji routing strip
Izgovori naslov l1+gore
izgovori statusnu traku l2+dole

BRAILLEX 2D Screen:

Ime Komanda
izgovori trenutni znak u režimu pregleda l1
Aktiviraj trenutni objekat navigacije l2
Prebacuj brajev vezan na r2
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Gornji routing strip
Premesti brajev red na prethodni red up
Pomeri brajev red nazad left
Prebaci brajev red napred right
Prebaci brajev red na sledeći red dn
Prebaci se na sledeći objekat left2
Prebaci se na sadržan objekat up2
Prebaci se na prvi sadržani objekat dn2
Prebaci se na prethodni objekat right2

HumanWare BrailleNote

NVDA podržava BrailleNote elektronske beležnice firme Humanware Kada se ponašaju kao brajevi redovi za čitače ekrana. Sledeći modeli su podržani:

Za BrailleNote Touch, molimo pogledajte sekciju Brailliant BI serije / BrailleNote Touch.

Osim za BrailleNote PK, i brajeva (BT) i QWERTY (QT) tastature su podržane. Za BrailleNote QT, emulacija PC tastature nije podržana. Možete takođe upisivati brajeve tačke korišćenjem QT tastature. Molimo pogledajte deo brajev terminal BrailleNote korisničkog uputstva za više detalja.

Ako vaš uređaj podržava više od jedne vrste veze, kada spajate vaš BrailleNote za korišćenje sa NVDA, morate postaviti priključak brajevog terminala u podešavanjima brajevog terminala. Za više informacija, molimo pogledajte korisničko uputstvo za BrailleNote elektronsku beležnicu. Možda ćete morati da podesite port u dijalogu izaberi brajev red. Ako povezujete uređaj putem USB ili bluetooth veze, možete postaviti priključak na "Automatski", "USB" ili "Bluetooth", u zavisnosti od dostupnih opcija. Ako za povezivanje koristite serijski priključak (ili pretvarač sa serijskog priključka na USB) ili se ne pojavljuje nijedna od prethodnih opcija, morate tačno odabrati komunikacijski priključak koji će se koristiti pri komunikaciji sa uređajem.

Pre povezivanja vašeg BrailleNote Apex uz pomoć njegovog Usb klijenta, morate instalirati drajvere koje je napravila firma Human Ware.

Na BrailleNote Apex BT, možete koristiti scroll wheel koji se nalazi između tačke 1 i 4 za različite NVDA komande. Točak se sastoji od četiri tačke za svaki pravac, dugme u sredini za klik, i točak koji se okreće u pravcu kazaljke sata ili u suprotnom pravcu.

Slede BrailleNote prečice za korišćenje sa NVDA čitačem ekrana. Molimo pogledajte vaše BrailleNote uputstvo za upotrebu da biste znali gde se nalaze ovi tasteri.

Ime Komanda
Prebaci brajev red nazad nazad
Prebaci brajev red napred napred
Premesti brajev red na prethodni red prethodno
Premesti brajev red na sledeći red sledeće
Prebaci se na brajevu ćeliju routing
NVDA meni razmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+n)
Prebacuj brajev vezan za Prethodni+Sledeći
Strelica Gore razmak+tačka1
Strelica Dole razmak+tačka4
Leva Strelica razmak+tačka3
Strelica desno razmak+tačka6
Page up razmak+tačka1+tačka3
Page down razmak+tačka4+tačka6
Home razmak+tačka1+tačka2
End razmak+tačka4+tačka5
Kontrol+home razmak+tačka1+tačka2+tačka3
Control+end razmak+tačka4+tačka5+tačka6
Razmak brajev razmak
Enter Razmak +tačka8
Backspace Razmak +tačka7
Tab razmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+t)
Šift+tab razmak+tačka1+tačka2+tačka5+tačka6
Windows taster razmak+tačka2+tačka4+tačka5+tačka6 (razmak+w)
Alt razmak+Tačka1+tačka3+tačka4 (razmak+m)
Uključi/isključi pomoć za unos razmak+tačka2+tačka3+tačka6 (razmak+spušteno h)

Slede komande dodeljene za BrailleNote QT kada nije u režimu brajevog unosa.

Ime Komanda
NVDA meni read+n
StrelicaGore StrelicaGore
StrelicaDole StrelicaDole
StrelicaLevo StrelicaLevo
StrelicaDesno StrelicaDesno
Page up taster function+StrelicaGore
Page down taster function+StrelicaDole
Home taster function+StrelicaLevo
End taster function+StrelicaDesno
kontrol+home tasteri read+t
kontrol+end tasteri read+b
Enter taster enter
Backspace taster backspace
Tab taster tab
šift+tab tasteri šift+tab
Windows taster read+w
Alt taster read+m
Uključi i isključi pomoć za unos read+1

Slede komande dodeljene za scroll wheel:

Ime Komanda
Strelica gore StrelicaGore
taster strelica dole StrelicaDole
taster strelica levo StrelicaLevo
Taster strelica desno StrelicaDesno
Taster enter dugme u sredini
Taster tab Pomeranje točka u pravcu kazaljke sata
Tasteri šift+tab Pomeranje točka u suprotnom pravcu

EcoBraille

NVDA podržava EcoBraille brajeve redove koje proizvodi ONCE. Sledeći modeli su podržani:

U NVDA možete podesiti port na koji će brajev red biti povezan, u dijalogu izaberi brajev red. Ovi redovi ne podržavaju funkciju automatskog prepoznavanja programa NVDA.

Slede Dodeljene prečice za EcoBraille brajeve redove. Molimo pogledajte EcoBraille korisničko uputstvo Za opis i raspored tastera na vašem brajevom redu.

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad za red T2
Pomeri brajev red napred za jedan red T4
Pomeri brajev red na prethodnu liniju teksta T1
Pomeri brajev red na sledeću liniju teksta T5
Pomeri se na brajevu ćeliju Routing
Aktiviraj trenutni objekat navigacije T3
Prebaci se na sledeći režim pregleda F1
Pomeri se na prethodni objekat F2
Pomeri se na prethodni režim pregleda F3
Pomeri se na prethodni objekat F4
Čitaj trenutni objekat F5
Prebaci se na sledeći objekat F6
Premesti se na objekat koji ima fokus F7
Premesti se na prvi sadržan objekat F8
Premesti fokus sistema i kursor na trenutnu poziciju F9
Prijavi poziciju preglednog kursora F0
Uključi /isključi brajev vezan na A

SuperBraille

SuperBraille uređaj, uglavnom dostupan u Tajvanu, se može povezati putem USB ili serijskog porta. Budući da SuperBraille nema fizičke tastere za unos teksta ili pomeranje, sav unos mora se vršiti putem tastature računara. Zbog ovoga, i zbog zadržavanja kompatibilnosti sa drugim čitačima ekrana u Tajvanu, dve komande za pomeranje brajevog reda su dodate:

Ime Komanda
Pomeri brajev red nazad NumeričkiMinus
Pomeri brajev red napred NumeričkiPlus

Eurobraille redovi

b.book, b.note, Esys, Esytime i Iris brajevi redovi kompanije Eurobraille su podržani od strane NVDA.
Ovi uređaji imaju brajevu tastaturu sa 10 tastera. Molimo pogledajte dokumentaciju brajevog reda za opis ovih tastera. Od dva tastera koji izgledaju slično razmaku, levi taster je backspace i desni je razmak.

Ovi uređaji se povezuju putem USB veze i imaju jednu samostalnu USB tastaturu. Moguće je omogućiti ili onemogućiti ovu tastaturu menjanjem opcije "HID simulacija tastature" korišćenjem ulazne komande. Funkcije brajeve tastature koje su opisane ispod važe kada je "HID simulacija tastature" onemogućena.

Funkcije brajeve tastature

Ime Komanda
Obriši poslednju upisanu brajevu ćeliju ili znak taster za brisanje nazad
Prevedi bilo koji brajev unos i pritisni taster enter taster za brisanje nazad+razmak
Uključi ili isključi NVDA taster tačka3+tačka5+razmak
insert taster tačka1+tačka3+tačka5+razmak, tačka3+tačka4+tačka5+razmak
delete taster tačka3+tačka6+razmak
home taster tačka1+tačka2+tačka3+razmak
end taster tačka4+tačka5+tačka6+razmak
StrelicaLevo tačka2+razmak
strelicaDesno tačka5+razmak
strelicaGore tačka1+razmak
strelicaDole tačka6+razmak
pageUp taster tačka1+tačka3+razmak
pageDown taster tačka4+tačka6+razmak
NumeričkiTaster1 tačka1+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiTaster2 tačka1+tačka2+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiTaster3 tačka1+tačka4+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster4 tačka1+tačka4+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster5 tačka1+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster6 tačka1+tačka2+tačka4+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster7 tačka1+tačka2+tačka4+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster8 tačka1+tačka2+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
numeričkiTaster9 tačka2+tačka4+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiInsert taster tačka3+tačka4+tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiDecimalniZarez tačka2+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterPodeljeno tačka3+tačka4+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterPuta tačka3+tačka5+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterMinus tačka3+tačka6+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterplus tačka2+tačka3+tačka5+taster za brisanje nazad
NumeričkiTasterEnter tačka3+tačka4+tačka5+taster za brisanje nazad
escape taster tačka1+tačka2+tačka4+tačka5+razmak, l2
tab taster tačka2+tačka5+tačka6+razmak, l3
šift+tab tasteri tačka2+tačka3+tačka5+razmak
printScreen taster tačka1+tačka3+tačka4+tačka6+razmak
Pauza taster tačka1+tačka4+razmak
aplikacioni taster tačka5+tačka6+taster za brisanje nazad
f1 taster tačka1+taster za brisanje nazad
f2 taster tačka1+tačka2+taster za brisanje nazad
f3 taster tačka1+tačka4+taster za brisanje nazad
f4 taster tačka1+tačka4+tačka5+taster za brisanje nazad
f5 taster tačka1+tačka5+taster za brisanje nazad
f6 taster tačka1+tačka2+tačka4+taster za brisanje nazad
f7 taster tačka1+tačka2+tačka4+tačka5+taster za brisanje nazad
f8 taster tačka1+tačka2+tačka5+taster za brisanje nazad
f9 taster tačka2+tačka4+taster za brisanje nazad
f10 taster tačka2+tačka4+tačka5+taster za brisanje nazad
f11 taster tačka1+tačka3+taster za brisanje nazad
f12 taster tačka1+tačka2+tačka3+taster za brisanje nazad
windows taster tačka1+tačka2+tačka4+tačka5+tačka6+razmak
Uključi ili isključi taster windows tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+taster za brisanje nazad, tačka2+tačka4+tačka5+tačka6+razmak
capsLock taster tačka7+taster za brisanje nazad, tačka8+taster za brisanje nazad
numLock taster tačka3+taster za brisanje nazad, tačka6+taster za brisanje nazad
Šhift taster tačka7+razmak
Uključi ili isključi taster šift tačka1+tačka7+razmak, tačka4+tačka7+razmak
kontrol taster tačka7+tačka8+razmak
Uključi ili isključi taster kontrol tačka1+tačka7+tačka8+razmak, tačka4+tačka7+tačka8+razmak
alt taster tačka8+razmak
Uključi ili isključi taster alt tačka1+tačka8+razmak, tačka4+tačka8+razmak
Uključi ili isključi HID simulaciju tastature Prekidač1Levo+Džojstik1Dole, Prekidač1Desno+džojstik1Dole

b.book komande tastature

Ime taster
Pomeri brajev red nazad nazad
Pomeri brajev red napred napred
Prebaci se na trenutni fokus nazad+napred
Prebaci se na brajevu ćeliju prebacivanje
strelicaLevo džojstik2Levo
strelicaDesno džojstik2Desno
strelicaGore džojstik2Gore
strelicaDole džojstik2Dole
enter taster džojstik2Centar
escape taster c1
tab taster c2
Uključi ili isključi taster šift c3
Uključi ili isključi taster kontrol c4
Uključi ili isključi taster alt c5
Uključi ili isključi taster NVDA c6
kontrol+Home c1+c2+c3
kontrol+End c4+c5+c6

b.note komande tastature

Ime taster
Pomeri brajev red nazad levaGrupaStrelicaLevo
Pomeri brajev red napred LevaGrupaStrelicaDesno
Prebaci se na brajevu ćeliju prebacivanje
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Dvostruko prebacivanje
Prebaci se na sledeći red u pregledu levaGrupaStrelicaDole
Prebaci se na prethodni režim pregleda levaGrupaStrelicaLevo+levaGrupaStrelicaGore
Prebaci se na sledeći režim pregleda levaGrupaStrelicaDesno+levaGrupaStrelicaDole
strelicaLevo desnaGrupaStrelicaDesno
strelicaDesno desnaGrupaStrelicaDesno
strelicaGore desnaGrupaStrelicaGore
strelicaDole desnaGrupaStrelicaDole
kontrol+home desnaGrupaStrelicaLevo+desnaGrupaStrelicaGore
kontrol+end desnaGrupaStrelicaLevo+desnaGrupaStrelicaGore

Esys komande tastature

Ime taster
Pomeri brajev red nazad prekidač1Levo
Pomeri brajev red napred prekidač1Desno
Prebaci se na trenutni fokus Prekidač1Centar
Prebaci se na brajevu ćeliju prebacivanje
prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije dvostrukoPrebacivanje
Prebaci se na prethodni red u rpegledu džojstik1Gore
Prebaci se na sledeći red u pregledu džojstik1Dole
Prebaci se na prethodni znak u pregledu džojstik1Levo
Prebaci se na sledeći znak u pregledu džojstik1Desno
strelicaLevo džojstik2Levo
strelicaDesno džojstik2Desno
strelicaGore džojstik2Gore
strelicaDole džojstik2Dole
enter taster džojstik2Centar

Esytime komande tastature

Ime taster
Pomeri brajev red nazad l1
Pomeri brajev red napred l8
Prebaci se na trenutni fokus l1+l8
Prebaci se na brajevu ćeliju prebacivanje
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije dvostrukoPrebacivanje
Prebaci se na prethodni red u pregledu džojstik1Gore
Prebaci se na sledeći red u pregledu džojstik1Dole
Prebaci se na prethodni znak u pregledu džojstik1Levo
Prebaci se na sledeći znak u pregledu džojstik1Desno
strelicaLevo džojstik2Levo
strelicaDesno džojstik2Desno
strelicaGore džojstik2Gore
strelicaDole džojstik2Dole
enter taster džojstik2Centar
escape taster l2
tab taster l3
Uključi ili isključi taster šift l4
Uključi ili isključi taster kontrol l5
Uključi ili isključi taster alt l6
Uključi ili isključi taster NVDA l7
kontrol+home l1+l2+l3, l2+l3+l4
kontrol+end l6+l7+l8, l5+l6+l7
Uključi ili isključi HID simulaciju tastature l1+džojstik1Dole, l8+džojstik1Dole

Nattiq nBraille redovi

NVDA podržava redove kompanije Nattiq Technologies kada se povežu putem USB-a. Windows 10 i noviji prepoznaju redove kada se povežu, možda ćete morati da instalirate drajvere ako koristite starije verzije Windowsa (starije od Win10). Možete ih preuzeti sa sajta proizvođača.

Slede komande za Nattiq Technologies redove uz NVDA. Molimo pogledajte dokumentaciju brajevog reda da biste pročitali opise tastera kao i gde se oni nalaze.

Ime Taster
Pomeri brajev red nazad Gore
Pomeri brajev red napred Dole
Pomeri brajev red na prethodni red Levo
Pomeri brajev red na sledeći red Desno
Prebaci se na brajevu ćeliju routing

BRLTTY

BRLTTY je program koji se može koristiti za podršku puno više brajevih redova. Da biste ga mogli koristiti, morate instalirati BRLTTY za Windows. Morate preuzeti i instalirati trenutnu verziju paketa, na primer koji će biti imenovan, brltty-win-4.2-2.exe. Kada podešavate brajev red i priključak za korišćenje, budite sigurni da strogo pratite uputstva, pogotovo ako koristite Usb brajev red i ako već imate instalirane drajvere proizvođača.

Za brajeve redove koji imaju brajevu tastaturu, BRLTTY trenutno koristi unos brajevih znakova iz samog sebe. Zbog toga, podešavanje za ulaznu brajevu tabelu u dijalogu Brajeva podešavanja, je nebitno.

BRLTTY ne učestvuje u funkciji automatskog prepoznavanja programa NVDA.

Ovo su BRLTTY prečice za NVDA. Molimo pogledajte BRLTTY tabele tasterskih prečica za više informacija o tome kako su dodeljene prečice za kontrole na brajevim redovima.

Ime BRLTTY komanda
Prebaci brajev red nazad fwinlt (idi jedan prozor u levo)
Prebaci brajev red napred fwinrt (Prebaci se jedan prozor u desno)
Prebaci brajev red na prethodni red lnup (Idi jedan red gore)
Prebaci brajev red na sledeći red lndn (Idi dole za jedan red)
Pomeri se na brajevu ćeliju route (Pomeri kursor na znak)
Uključi ili isključi pomoć za unos learn (enter/izlaz iz režima za učenje komandi)
Otvori NVDA meni prefmenu (enter/izlaz iz menija za podešavanja)
Vrati podešavanja prefload (vrati podešavanja sa diska)
Sačuvaj podešavanja prefsave (sačuvaj podešavanja na disk)
Prijavi vreme time (prikaži trenutni datum i vreme)
Izgovori red u kojem se nalazi pregledni kursor say_line (izgovori trenutni red)
Izgovori sve preglednim kursorom say_below (izgovori od trenutnog reda do dna ekrana)

Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Caiku Albatross uređaji, koje je proizvela kompanija Tivomatic i koji su dostupni u Finskoj, mogu se povezati putem USB ili serijske veze. Ne morate da instalirate određene drajvere da biste koristili ove redove. Jednostavno povežite red i podesite NVDA da ga koristi.

Napomena: Baud rate 19200 se posebno preporučuje. Ako je neophodno, promenite vrednost podešavanja Baud rate na 19200 iz menija brajevog uređaja. Iako drajver podržava 9600 baud rate, nema način da kontroliše koji baud rate red koristi. Zato što je 19200 podrazumevani baud rate za red, drajver će ovo prvo pokušati. Ako baud rate nisu iste, drajver će se možda ponašati neočekivano.

Slede dodeljene tasterske prečice za ovaj brajev red uz NVDA. Molimo pogledajte dokumentaciju brajevog reda za opis gde se ovi tasteri nalaze.

Ime Prečica
Prebaci se na prvi red pregleda home1, home2
Prebaci se na poslednji red pregleda end1, end2
Prebaci navigacioni objekat na trenutni fokus eKursor1, eKursor2
Prebaci se na trenutni fokus kursor1, kursor2
Pomera miš na trenutni navigacioni objekat home1+home2
Postavlja navigacioni objekat na trenutni objekat ispod pokazivača miša i izgovara ga end1+end2
Pomera fokus na trenutni navigacioni objekat eKursor1+eKursor2
Menja vezivanje brajevog reda kursor1+kursor2
Pomera brajev red na prethodni red gore1, gore2, gore3
Pomera brajev red na sledeći red dole1, dole2, dole3
Pomera brajev red nazad levo, lTočakLevo, DTočakLevo
Pomera brajev red napred desno, lTočakDesno, DTočakDesno
Prebaci na brajevu ćeliju Prebacivanje
Prijavi formatiranje teksta ispod brajeve ćelije Sekundarno prebacivanje
Prebacuje načine predstavljanja sadržaja na brajevom redu atribut1+atribut3
Kruži kroz režime govora atribut2+atribut4
Prelazi na prethodni režim pregleda (npr. objekat, dokument ili ekran) f1
Prelazi na sledeći režim pregleda (npr. objekat, dokument ili ekran) f2
Pomera navigacioni objekat na objekat koji ga sadrži f3
Pomera navigacioni objekat na prvi objekat unutar njega f4
Pomera navigacioni objekat na prethodni objekat f5
Pomera navigacioni objekat na sledeći objekat f6
Prijavljuje trenutni navigacioni objekat f7
Daje informacije o lokaciji teksta ili objekta na poziciji sistemskog kursora f8
Prikazuje brajeva podešavanja f1+home1, f9+home2
Čita statusnu traku i prebacuje navigacioni objekat na nju f1+end1, f9+end2
Kruži kroz oblike brajevog kursora f1+eKursor1, f9+eKursor2
Uključuje ili isključuje brajev kursor f1+kursor1, f9+kursor2
Kruži kroz režime prikazivanja brajevih poruka f1+f2, f9+f10
Menja stanje prikazivanja izbora na brajevom redu f1+f5, f9+f14
Kruži kroz stanja opcije "Brajevo pomeranje sistemskog kursora kada se prebacuje pregledni kursor" f1+f3, f9+f11
Izvršava podrazumevanu radnju na trenutnom navigacionom objektu f7+f8
Prijavljuje datum/vreme f9
obaveštava o statusu baterije i preostalom vremenu ako punjač nije uključen f10
Prijavljuje naslov f11
Prijavljuje statusnu traku f12
Prijavljuje trenutni red ispod kursora za aplikacije f13
Izgovori sve f14
Prijavljuje trenutni znak preglednog kursora f15
Prijavljuje red trenutnog navigacionog objekta gde se nalazi pregledni kursor f16
Izgovara reč trenutnog navigacionog objekta gde se nalazi pregledni kursor f15+f16
Pomera pregledni kursor na prethodni red trenutnog navigacionog objekta i izgovara ga lTočakGore, dTočakGore
Pomera pregledni kursor na naredni red trenutnog navigacionog objekta i izgovara ga lTočakDole, dTočakDole
Windows+d prečica (prebaci se na radnu površinu) atribut1
Windows+e prečica (ovaj računar) atribut2
Windows+b prečica (fokusiranje na sistemsku traku) atribut3
Windows+i prečica (Windows podešavanja) atribut4

Standardni HID brajevi redovi

Ovo je eksperimentalan brajev drajver za novi HID brajev standard, na koji su se 2018 složile različite kompanije kao što su Microsoft, Google, Apple i različiti proizvođači asistivnih tehnologija uključujući i NV Access. Cilj je da svi budući brajevi redovi od bilo kog proizvođača, zajedno koriste ovaj protokol što će ukloniti potrebu za posebne drajvere svakog proizvođača.

Automatsko prepoznavanje brajevih redova od strane programa NVDA će takođe raditi za sve redove koji koriste ovaj protokol.

Slede trenutne tasterske prečice za ove redove.

Ime komanda
Pomeri brajev red nazad pan levo ili rocker gore
Pomeri brajev red napred pan desno ili rocker dole
Prebaci na brajevu ćeliju routing set 1
Promeni vezivanje brajevog reda Gore+Dole
Strelica gore Džojstik gore, strelica gore ili razmak+tačka1
Strelica dole Džojstik dole, strelica dole ili razmak+tačka4
Strelica levo Razmak+tačka3, džojstik levo ili strelica levo
Strelica desno Razmak+tačka6, džojstik desno ili strelica desno
Šift plus tab razmak+tačka1+tačka3
tab Razmak+tačka4+tačka6
alt Razmak+tačka1+tačka3+tačka4 (razmak+m)
escape Razmak+tačka1+tačka5 (razmak+e)
enter tačka8, centar džojstika ili centralna strelica
windows Razmak+tačka3+tačka4
alt+tab Razmak+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+t)
NVDA meni Razmak+tačka1+tačka3+tačka4+tačka5 (razmak+n)
windows+d (umanji sve aplikacije) Razmak+tačka1+tačka4+tačka5 (razmak+d)
Izgovori sve Razmak+tačka1+tačka2+tačka3+tačka4+tačka5+tačka6

Napredne teme

Bezbedan način rada

Administratori sistema će možda želeti da podese NVDA tako da mu se ograniči neovlašćen pristup sistemu. NVDA dozvoljava instalaciju prilagođenih dodataka, koji mogu da izvrše i pokrenu kod, što uključuje kada NVDA ima administratorske privilegije. NVDA takođe dozvoljava korisnicima da pokrenu kod kroz NVDA Python konzolu. NVDA bezbedan režim sprečava da korisnici menjaju njihova NVDA podešavanja, i na druge načine ograničava pristup sistemu.

NVDA se pokreće u bezbednom načinu rada na bezbednim ekranima, osim ako se ne omogući serviceDebug sistemski parametar. Da naterate NVDA da se uvek pokrene u bezbednom režimu, podesite forceSecureMode sistemski parameta. NVDA se takođe može pokrenuti u bezbednom režimu uz -s opciju komandne linije.

Bezbedan način rada će onemogućiti:

Instalirane kopije programa NVDA čuvaju podešavanja uključujući dodatke u %APPDATA%\nvda. Da biste sprečili NVDA korisnike da direktno izmene podešavanja ili dodatke, korisnički pristup ovom folderu se takođe mora ograničiti.

NVDA korisnici često zavise od podešavanja njihovog NVDA profila kako bi zadovoljio njihove potrebe. Ovo može uključiti instalaciju i podešavanje prilagođenih dodataka, koje treba pregledati nezavisno od programa NVDA. Bezbedni režim će onemogućiti promene podešavanja, tako da prvo treba osigurati da je NVDA podešen pre nego što prisilite bezbedan režim.

Bezbedni ekrani

NVDA se pokreće u bezbednom načinu rada kada je pokrenut na bezbednim ekranima osim ako je omogućen serviceDebug sistemski parametar.

Kada je pokrenut sa bezbednog ekrana, NVDA koristi sistemski profil za podešavanja. NVDA korisnička podešavanja se mogu kopirati za korišćenje na bezbednim ekranima.

Bezbedni ekrani uključuju:

Opcije komandne linije

NVDA može prihvatiti jednu ili više opcija kada se pokreće koje menjaju njegovo ponašanje. Možete proslediti onoliko opcija koliko vam je potrebno. Ove opcije mogu biti prosleđene kada pokrećete preko prečice(u svojstvima prečice), iz dijaloga pokreni(start meni-> pokreni ili Windows+r) ili iz Windows komandne linije. Opcije trebaju biti odvojene od imena glavne datoteke programa NVDA i od drugih opcija razmacima.
na primer, korisna opcija je --disable-addons, koja govori programu NVDA da onemogući sve pokrenute dodatke. Ovo vam dozvoljava da proverite da li je neki od dodataka izazvao problem i da rešite ozbiljne probleme izazvane od strane dodataka.

Kao primer, možete izaći iz prethodno pokrenute kopije programa NVDA upisivanjem sledećeg u dijalog za pokretanje:

nvda -q

Neke opcije komandne linije imaju kratku i dugu verziju, dok neke imaju samo dugu verziju. Za one koje imaju kratku verziju, možete ih kombinovati ovako:

. .
nvda -mc CONFIGPATH Ovo će pokrenuti NVDA bez zvukova i poruke o pokretanju, i sa određenom konfiguracijom
nvda -mc CONFIGPATH --disable-addons Isto kao iznad, ali sa onemogućenim dodacima

Neke opcije prihvataju dodatne parametre; na primer koliko detaljna evidencija u dnevniku treba da bude ili adresa za korisnička podešavanja. Ovi parametri se postavljaju nakon opcije odvojeni razmakom, kada se koristi kratka verzija ili znakom jednako(=) kada se koristi duga verzija; na primer.:

. .
nvda -l 10 Govori programu NVDA da se pokrene sa evidencijom u dnevniku podešenom na otklanjanje grešaka
nvda --log-file=c:\nvda.log Govori programiu NVDA da piše svoje dnevnike u c:\nvda.log
nvda --log-level=20 -f c:\nvda.log Govori programu NVDA da se pokrene sa evidencijom u dnevniku podešenom na informacije i da piše datoteke sa dnevnikom na lokaciji c:\NVDA.log

Slede opcije komandne linije za NVDA:

Kratka Duga Opis
-h --help Prikaži pomoć komandne linije i izađi
-q --quit Izađi iz već pokrenute kopije programa NVDA
-k --check-running Prijavi da li je NVDA pokrenut korišćenjem koda izlaza; 0 ako je pokrenut, 1 ako nije pokrenut
-f LOGFILENAME --log-file=LOGFILENAME Datoteka u kojoj poruke dnevnika trebaju biti pisane. Evidentiranje dnevnika je uvek onemogućeno u bezbednom režimu
-l LOGLEVEL --log-level=LOGLEVEL Najniži nivo evidencije poruka(otklanjanje grešaka 10, ulaz/izlaz 12, upozorenje o otklanjanju grešaka 15, info 20, onemogućeno 100). Evidentiranje dnevnika je uvek onemogućeno ako je bezbedni režim omogućen
-c CONFIGPATH --config-path=CONFIGPATH Adresa na kojoj podešavanja za NVDA trebaju biti sačuvana. Podrazumevana vrednost je prisiljena ako je bezbedni režim omogućen
Nema --lang=Jezik Promena podešenog NVDA jezika. Kada je podešen na "Windows" koristi se trenutni korisnički podrazumevani, "en" za Engleski, i slično.
-m --minimal Nema zvukova, nema interfejsa, nema poruka pokretanja i tako dalje
-s --secure Pokreće NVDA u bezbednom načinu rada
Nema --disable-addons Dodaci neće imati efekta
Nema --debug-logging Omogući evidenciju otklanjanja grešaka za ovo pokretanje. Ovo podešavanje će promeniti ostale nivoe evidencije( --loglevel, -l) uključujući kada je evidentiranje onemogućeno.
Nema --no-logging Onemogući evidentiranje dok se NVDA koristi. Ovo podešavanje se može zameniti ako nivo evidentiranja ( --loglevel, -l) bude određen iz komandne linije ili se dnevnici za otklanjanje grešaka uključe.
Nema --no-sr-flag Ne menjaj globalnu oznaku čitača ekrana na sistemu
Nema --install Instalira NVDA(i pokreće novo instaliranu kopiju)
Nema --install-silent Tiha instalacija programa NVDA(ne pokreće novo instaliranu kopiju)
Nema --enable-start-on-logon=True False
Nema --copy-portable-config Kada instalirate, kopira podešavanja iz označene adrese (--config-path, -c) u trenutni korisnički nalog
Nema --create-portable Pravi prenosnu kopiju programa NVDA (pokreće se automatski nakon pravljenja). Zahteva opciju --portable-path koja određuje adresu kopije
Nema --create-portable-silent Pravi prenosnu kopiju programa NVDA (bez pokretanja nakon završetka). Zahteva opciju --portable-path koja određuje adresu kopije
Nema --portable-path=AdresaKopije Adresa na kojoj će prenosna kopija biti napravljena

Sistemski parametri

NVDA dozvoljava promenu određenih vrednosti u sistemskoj registry bazi koje menjaju ponašanje programa NVDA. Ove vrednosti se čuvaju u registry bazi u jednom od sledećih ključeva:

Sledeće vrednosti se mogu podesiti u ovom registry ključu:

Ime Vrsta Moguće vrednosti Opis
configInLocalAppData DWORD 0 (Podrazumevano) da onemogućite, 1 da omogućite Ako je omogućeno, Čuva NVDA podešavanja u lokalnim podacima aplikacija umesto roming podataka
serviceDebug DWORD 0 (podrazumevano) da onemogućite, 1 da omogućite Ako je omogućen, biće onemogućen bezbedan način rada na bezbednim ekranima. Zbog nekoliko ogromnih bezbednosnih rizika, korišćenje ove opcije se ne preporučuje
forceSecureMode DWORD 0 (podrazumevano) da onemogućite, 1 da omogućite Ako je omogućeno, nateraće NVDA da koristi bezbedan režim pri pokretanju.

Dodatne informacije

Ako vam trebaju dodatne informacije ili pomoć za program NVDA, molimo posetite NVDA Websajt. Ovde, možete pronaći dodatnu dokumentaciju, kao i tehničku podršku i mesta zajednice. Ovaj sajt takođe pruža informacije o razvoju programa NVDA.