NVDA šta je novo

2024.1

Dodat je novi režim govora "Na zahtev". Kada je govor podešen na zahtev, NVDA ne govori automatski (na primer pri pomeranju kursora) ali govori kada se koriste komande koje imaju za cilj da nešto prijave (na primer komanda za prijavljivanje naslova prozora). U kategoriji govor NVDA podešavanja, sada je moguće izuzeti neželjene režime govora iz komande koja kruži kroz režime govora (NVDA+s).

U NVDA režimu pretraživanja programa Mozilla Firefox Dostupan je novi režim ugrađenog izbora (uključuje se i isključuje prečicom NVDA+šift+f10). Kada se uključi, izbor teksta u režimu pretraživanja će takođe menjati izbor teksta ugrađen u program Mozilla Firefox. Kopiranje teksta prečicom kontrol+c će se proslediti u Firefox, što će kopirati formatiranje sadržaja, a ne običan tekst koji NVDA prikazuje.

Prodavnica dodataka sada podržava istovremene radnje za više dodataka (na primer instalacija, omogućavanje dodataka) tako što izaberete više dodataka Dodata je nova radnja za otvaranje Web stranice sa recenzijama za izabrani dodatak.

Opcije za izbor izlaznog uređaja reprodukcije zvukova i režima stišavanja pozadinskih zvukova su uklonjene iz dijaloga "Izaberi sintetizator". Ove opcije se mogu pronaći u panelu podešavanja zvuka koji se može otvoriti prečicom NVDA+kontrol+u.

eSpeak-NG, LibLouis brajev prevodilac i Unicode CLDR su ažurirani. Dostupne su nove tajlandske, filipinske i rumunske brajeve tabele.

Ispravljene su mnoge greške, posebno vezane za prodavnicu dodataka, brajeve redove, Libre Office, Microsoft Office i zvuk.

Važne napomene

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2023.3.4

Ovo je manje ažuriranje za ispravku bezbednosnog problema i problema sa instalacijom. Molimo odgovorno prijavite bezbednosne probleme tako što ćete pratiti politiku bezbednosti programa NVDA.

Bezbednosne ispravke

== Ispravljene greške == * Ispravljena greška koja je izazvala da NVDA proces ne izađe ispravno. (#16123) * Ispravljena greška koja je izazvala da ako prethodni NVDA proces nije uspeo da se ispravno zatvori, NVDA instalacija je mogla da bude neuspešna bez oporavka. (#16122)

2023.3.3

Ovo je manje ažuriranje za ispravljanje bezbednosnog problema. Molimo odgovorno prijavite bezbednosne probleme tako što ćete pratiti politiku bezbednosti programa NVDA.

Bezbednosne ispravke

2023.3.2

Ovo je manje ažuriranje za ispravljanje bezbednosnog problema. Bezbednosna ispravka u verziji 2023.3.1 nije ispravno rešila problem. Molimo odgovorno prijavite bezbednosne probleme tako što ćete pratiti politiku bezbednosti programa NVDA.

Bezbednosne ispravke

2023.3.1

Molimo odgovorno prijavite bezbednosne probleme tako što ćete pratiti politiku bezbednosti programa NVDA.

Bezbednosne ispravke

2023.3

Ova verzija uključuje poboljšanja u performansama, odzivu i stabilnosti zvukova. Dodate su opcije za kontrolisanje jačine NVDA zvukova i pištanja, ili da ove jačine prate jačinu glasa kojeg koristite.

NVDA sada može povremeno da osvežava OCR rezultate, izgovarajući novi tekst kada se pojavi. Ovo se može podesiti u Windows OCR kategoriji NVDA dijaloga podešavanja.

Sadrži nekoliko ispravki za brajeve redove, koje poboljšavaju prepoznavanje uređaja i pomeranje kursora. Sada je moguće izuzeti neželjene drajvere iz automatskog prepoznavanja, kako biste poboljšali performanse automatskog prepoznavanja. Dodate su takođe nove BRLTTY komande.

Takođe sadrži ispravljene greške za prodavnicu dodataka, Microsoft Office, Microsoft Edge kontekstne menije, i Windows Kalkulator.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2023.2

Ova verzija dodaje prodavnicu dodataka koja menja upravljača dodacima. U prodavnici dodataka možete da istražujete, pretražujete, instalirate i ažurirate dodatke zajednice. Sada možete ručno da ignorišete probleme kompatibilnosti sa zastarelim dodacima na sopstvenu odgovornost.

Dodate su nove funkcije za brajeve redove, komande i novi podržani brajevi redovi. Takođe su dodate nove prečice za OCR i ravnu navigaciju kroz objekte. Navigacija i prijavljivanje formatiranja u Microsoft Office paketu je poboljšana.

Puno grešaka je ispravljeno, posebno za brajeve redove, Microsoft Office, web pretraživače i Windows 11.

eSpeak-NG, LibLouis braille translator, i Unicode CLDR su ažurirani.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2023.1

Dodata je nova opcija, "Stil pasusa" u "Navigaciji kroz dokument". Može se koristiti sa uređivačima teksta koji ne podržavaju navigaciju po pasusima, kao što su Notepad i Notepad++.

Dodata je nova komanda za prijavljivanje odredišta linka, sa prečicom NVDA+k.

Poboljšana podrška za anotiran Web sadržaj (kao što su komentari i fusnote). Pritisnite NVDA+d da kružite kroz kratke opise kada se prijave napomene (na primer "Ima komentar, ima fusnotu").

Tivomatic Caiku Albatross 46/80 brajevi redovi su sada podržani.

Poboljšana podrška za ARM64 verziju Windowsa.

Ispravljene su brojne greške, posebno u Windowsu 11.

eSpeak, LibLouis, Sonic povećanje brzine i Unicode CLDR su ažurirani. Dodate su nove Gruzijske, Swahili (Kenija) i Chichewa (Malawi) brajeve tabele.

Napomena:

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2022.4

Ova verzija uključuje nekoliko novih ključnih komandi, uključujući komande za režim izgovori sve u tabelama. Sekcija "vodič za brz početak" je dodata u korisničko uputstvo. Ispravljeno je takođe nekoliko grešaka.

eSpeak i LibLouis su ažurirani. Dodate su nove Kineske, Švedske, Luganda i Kinyarwanda brajeve tabele.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2022.3.3

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravili problemi u verzijama 2022.3.2, 2022.3.1 i 2022.3. Takođe ispravlja bezbednosni problem.

Bezbednosne ispravke

Ispravljene greške

2022.3.2

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravila pogoršanja koja je izazvala verzija 2022.3.1 i kako bi se ispravio bezbednosni problem.

Bezbednosne ispravke

Ispravljene greške

2022.3.1

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravilo nekoliko bezbednosnih problema. Molimo odgovorno prijavite bezbednosne probleme na info@nvaccess.org.

Bezbednosne ispravke

Ispravljene greške

2022.3

Ogroman deo ove verzije je doprinela zajednica NVDA programera. Ovo uključuje odložene opise znakova i poboljšanu podršku za Windows konzolu.

Ova verzija takođe uključuje nekoliko ispravljenih grešaka. Od važnijih, najnovije verzije programa Adobe Acrobat/Reader se više neće rušiti pri čitanju PDF dokumenata.

eSpeak je ažuriran, i sada uključuje 3 nova jezika: Beloruski, Luksemburški i Totontepec Mixe.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2022.2.4

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravio bezbednosni problem.

Ispravljene greške

2022.2.3

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravio API problem u verziji 2022.2.1.

Ispravljene greške

2022.2.2

Ova verzija ispravlja grešku iz verzije 2022.2.1 sa ulaznim komandama.

Ispravljene greške

2022.2.1

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravio bezbednosni problem. Molimo odgovorno prijavite bezbednosne probleme na info@nvaccess.org.

Bezbednosne ispravke

2022.2

Mnoge greške su ispravljene u ovoj verziji. Od važnijih, dodata su brojna poboljšanja u Java aplikacijama, za brajeve redove i Windows opcije.

Dodate su nove komande za navigaciju kroz tabele. Unicode CLDR je ažuriran. LibLouis je ažuriran, što uključuje novu Nemačku brajevu tabelu.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2022.1

Ova verzija uključuje veća poboljšanja za UIA podršku u paketu MS Office. Za Microsoft Office 16.0.15000 i novije verzije na Windowsu 11, NVDA će podrazumevano koristiti UI Automation za pristup dokumentima programa Microsoft Word. Ovo pruža značajno poboljšanje brzine u odnosu na stariji način pristupa.

Postoje poboljšanja za drajvere za brajeve redove kao što su Seika beležnica, Papenmeier i HID brajev standard. Takođe su uključene razne ispravke grešaka za Windows 11, u aplikacijama kao što su Kalkulator, konzola, Terminal, Mail i Emoji panel.

Ažurirani su eSpeak-NG i LibLouis, dodajući nove Japanske, Nemačke i Katalonske tabele.

Napomena:

nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2021.3.5

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravio bezbednosni problem. Molimo odgovorno prijavite bezbednosne probleme na adresu info@nvaccess.org.

Bezbednosne ispravke

2021.3.4

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravilo nekoliko prijavljenih bezbednosnih problema. Molimo odgovorno prijavite bezbednosne probleme na adresu info@nvaccess.org.

Bezbednosne ispravke

2021.3.3

Ova verzija je identična verziji 2021.3.2. Došlo je do greške u verziji NVDA 2021.3.2 pa se ona identifikovala kao 2021.3.1. Ova verzija se ispravno identifikuje kao 2021.3.3.

2021.3.2

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravilo nekoliko prijavljenih bezbednosnih problema. Molimo odgovorno prijavite bezbednosne probleme na adresu info@nvaccess.org.

Ispravljene greške

2021.3.1

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravilo nekoliko grešaka u verziji 2021.3.

Promene

Ispravljene greške

2021.3

Ova verzija uključuje podršku za novi brajev HID standard. Ovaj standard ima za cilj da standardizuje podršku za različite brajeve redove bez potrebe da se instaliraju različiti drajveri. Ažurirani su eSpeak-NG i LibLouis, koji sada uključuje nove Ruske i Tshivenda tabele. Zvukovi za greške se sada mogu omogućiti u stabilnim NVDA verzijama novom opcijom u naprednim podešavanjima. Režim izgovori sve sada pomera dokument kako bi trenutna pozicija bila vidljiva. Brojna poboljšanja kada se koristi Office uz UIA. Jedno od ovih UIA poboljšanja je da Outlook ignoriše veći broj tabela koje služe samo za izgled u porukama.

Važne napomene:

Zbog ažuriranja naših bezbednosnih sertifikata, manji broj korisnika dobija grešku kada NVDA 2021.2 proverava ažuriranja. NVDA će sada zahtevati da Windows ažurira bezbednosne sertifikate, što će u budućnosti sprečiti ovu grešku. Korisnici koji su dobili ovu grešku moraju ručno da preuzmu ovo ažuriranje.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2021.2

Ova verzija uključuje preliminarnu Windows 11 podršku. Iako Windows 11 još uvek nije zvanično dostupan, ova verzija je testirana na insajderskim verzijama Windowsa 11. Ovo uključuje važne popravljene probleme sa zatamnjivanjem ekrana (pročitajte važne napomene ). COM Registration Fixing alatka sada može da ispravi više problema. Ažurirani su sintetizator eSpeak i brajev prevodilac LibLouis. Takođe su ispravljeni važni problemi, posebno vezani za brajevu podršku i Windows terminal, Kalkulator, emoji panel i istoriju privremene memorije.

Važne napomene

Zbog promene u API-u za Windows lupu, zatamnjivanje ekrana je ažurirano kako bi podržavalo najnovije Windows verzije. Koristite NVDA 2021.2 da biste aktivirali zatamnjivanje ekrana na Windowsu 10 21H2 (10.0.19044) ili novijim. Ovo uključuje insajderske verzije Windowsa 10 kao i Windows 11. Kako biste se uverili u svoju privatnost, kada koristite noviju Windows verziju, vizuelno potvrdite da zatamnjivanje ekrana čini da ekran bude potpuno crn.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2021.1

Ova verzija sadrži opciju koja se može omogućiti za UIA podršku u programu Excel i Chromium pretraživačima. Ispravljeni su problemi vezani za određene jezike, kao i pristup linkovima na brajevom redu. Ažurirane su baze Unicode CLDR, matematički simboli i LibLouis. Kao i puno ispravljenih grešaka i poboljšanja, uključujući u Office paketima, Visual Studiu, i nekoliko jezika.

Napomena:

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2020.4

Ova verzija uključuje podršku za nove Kineske metode unosa, ažuriranje za Liblouis i lista elemenata (NVDA+f7) sada radi u režimu fokusiranja. Pomoć vezana za sadržaj je sada dostupna kada se pritisne F1 u NVDA dijalozima. Poboljšanja za pravila izgovaranja simbola, govorne rečnike, brajeve poruke i površno čitanje. Ispravljene greške i poboljšanja u aplikacijama Mail, Outlook, Teams, Visual Studio, Azure Data Studio, Foobar2000. Na Webu, poboljšanja u aplikaciji Google Docs, i bolja podrška za ARIA standard. Takođe puno drugih poboljšanja i ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2020.3

Ova verzija uključuje značajna poboljšanja u stabilnosti i brzini posebno u Microsoft Office aplikacijama. Takođe su dodata nova podešavanja za podršku ekrana osetljivog na dodir i prijavljivanje slika. Postojanje obeleženog (markiranog) sadržaja se može prijaviti u pretraživačima, i takođe su dodate nove Nemačke brajeve tabele.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2020.2

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za novi brajev red kompanije Nattiq, bolju podršku za ESET antivirus interfejs i Windows Terminal, poboljšanja u brzini korišćenja aplikacije 1Password, kao i uz Windows OneCore sintetizator. Uz puno dodatnih ispravljenih grešaka i poboljšanja.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2020.1

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za nove brajeve redove proizvođača HumanWare i APH, kao i puno drugih važnih ispravljenih grešaka kao što su mogućnost čitanja matematičkih izraza u programu Microsoft Word korišćenjem programa MathPlayer / MathType.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2019.3

NVDA 2019.3 je veoma značajno ažuriranje koje uključuje puno promena u strukturi kao što su prelazak sa Python 2 na Python 3, kao i nove mogućnosti u kodu za govor programa NVDA. Iako ove promene izazivaju nekompatibilnosti starijih NVDA dodataka, ažuriranje na Python 3 je neophodno zbog bolje bezbednosti, a promene u govoru dozvoljavaju vrlo uzbudljive inovacije u bliskoj budućnosti. Druge prednosti ove verzije uključuju podršku za 64 bitne Java aplikacije, funkcije zatamnjivanja ekrana i označavanja fokusa, podršku za nove brajeve redove i novi preglednik brajevog reda, i puno drugih ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2019.2.1

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravile neke nestabilnosti u verziji 2019.2. Ispravke uključuju:

2019.2

Glavne karakteristike ove verzije uključuju automatsko prepoznavanje brajevih redova kompanije Freedom Scientific , eksperimentalno podešavanje u naprednim podešavanjima koje zaustavlja pomeranje sistemskog fokusa u režimu pretraživanja (što može doneti ubrzanja u radu ), opcija povećanja brzine za Windows OneCore sintetizator kako bi se dostigao veoma brz govor, i puno drugih ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2019.1.1

Ova manja verzija ispravlja sledeće greške:

2019.1

Glavne karakteristike ove verzije uključuju poboljšanja u brzini kada koristite programe Microsoft word i Excel, poboljšanja u stabilnosti i sigurnosti kao što su podrška za dodatke koji mogu označiti informacije o kompatibilnosti sa različitim verzijama programa NVDA, i brojne druge ispravljene greške.

Molimo imajte na umu da od ove verzije programa NVDA, prilagođeni moduli za aplikacije (eng. AppModules), globalni dodaci (ENG. GlobalPlugins), drajveri za brajeve redove (ENG. Braille display drivers) i drajveri za sintetizatore (ENG. Synth drivers) neće biti automatski učitani iz vašeg foldera sa podešavanjima. Umesto toga oni se trebaju instalirati kao NVDA dodatak. Za one koji programiraju kod za NVDA dodatak, kod za njih se može kopirati u novi razvojni scratchpad folder u folderu sa korisničkim podešavanjima, ako je razvojni scratchpad folder omogućen u novom panelu za napredna NVDA podešavanja. Ove promene su neophodne kako bi se bolje osigurala kompatibilnost prilagođenog koda, kako nebi dolazilo do grešaka u programu NVDA kada ovaj kod postane nekompatibilan sa budućim NVDA verzijama. Molimo pogledajte listu promena ispod kako biste videli kako dodaci mogu osigurati bolju kompatibilnost.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2018.4.1

Ova verzija ispravlja grešku pri pokretanju programa NVDA ako je jezik podešen na Aragoneski. (#9089)

2018.4

Glavne karakteristike ove verzije uključuju poboljšanja brzine u novijim verzijama programa Mozilla Firefox, izgovor Emoji znakova sa svim sintetizatorima, izgovor statusa odgovora/prosleđivanja poruke u programu Outlook, prijavljivanje pozicije kursora od ivice strane u Wordu, i puno ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2018.3.2

Ovo je manje ažuriranje koje ispravlja grešku u programu Google Chrome u toku navigacije tvitova na sajtu www.twitter.com. (#8777)

2018.3.1

Ovo je manje ažuriranje koje ispravlja NVDA grešku koja izaziva da 32 bitne verzije programa Mozilla Firefox prestaju sa radom. (#8759)

2018.3

Glavne karakteristike ove verzije uključuju automatsko prepoznavanje puno brajevih redova, podrška za nove Windows 10 karakteristike uključujući Windows 10 panel za unos emotikona, i puno ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2018.2.1

Ova verzija sadrži ažurirane prevode zbog uklonjene karakteristike u poslednjem trenutku koja je izazvala probleme.

2018.2

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za tabele u programu Kindle za PC, podrška za Humanware BrailleNote Touch i BI14 brajeve redove, poboljšanja za Onecore i Sapi5 sintetizatore govora, poboljšanja u programu Microsoft Outlook i još puno toga.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2018.1.1

Ovo je posebna verzija programa NVDA koja ispravlja grešku u drajveru za Onecore Windows sintetizator govora, koji je zvučao kao da ima povećanu visinu i brzinu u Windows 10 Redstone 4 (1803). (#8082)

2018.1

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za grafikone u programima Microsoft word i Powerpoint, podrška za nove brajeve redove: Eurobraille i Optelec pretvarač protokola, poboljšana podrška za Hims i Optelec brajeve redove, poboljšanja u brzini rada sa programom Mozilla Firefox 58 i novijim verzijama, i još puno toga.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2017.4

Glavne karakteristike ove verzije uključuju puno ispravki za web podršku uključujući automatsko aktiviranje režima pretraživanja za Web dijaloge, bolje prijavljivanje oznaka grupa za polja na Webu, Podrška za nove Windows 10 tehnologije kao što su Windows Defender zaštitnik aplikacija i Windows 10 na ARM64, i automatsko prijavljivanje orijentacije ekrana i statusa baterije.
Molimo imajte na umu da ova verzija programa NVDA više ne podržava Windows XP ili Windows Vista. Najmanja zahtevana verzija Windowsa za NVDA je sada windows 7 sa Service Packom 1.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2017.3

Glavne karakteristike ove verzije uključuju unos skraćenog brajevog pisma, podrška za nove Windows OneCore glasove dostupne na Windowsu 10, ugrađena podrška za Windows 10 OCR, i puno značajnih poboljšanja za brajev red i Web.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

2017.2

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za stišavanje pozadinskih zvukova u Windows 10 creators ažuriranju; ispravljeni problemi sa izborom teksta u režimu pretraživanja, uključujući probleme sa komandom izaberi sve; velika poboljšanja za Microsoft Edge podršku; i poboljšanja Web podrške što uključuje izgovor elemenata koji su označeni kao trenutni(koristeći aria-current).

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Starije verzije

Za starije verzije, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.