Que hai de Novo no NVDA

2022.1 = Esta versión inclúe grandes melloras para o soporte UIA con MS Office. Para Microsoft Office 16.0.15000 e superiores en Windows 11, o NVDA usará UI Automation para aceder a documentos de Microsoft Word por defecto. Esto proporciona unha mellora de rendemento significativa sobre o vello modelo de aceso de obxectos.

Hai melloras para os controladores de pantalla braille incluindo Seika Notetaker, Papenmeier e HID Braille. Tamén hai varios arranxos de erros para Windows 11, para aplicacións como a Calculadora, a Consola, a Terminal, Mail e o Panel de Emoji.

Actualizáronse eSpeak-NG e LibLouis, engadíronse novas táboas Xaponesa, Alemana e Catalana.

Nota:

Novas Características

Cambios

Arranxo de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2021.3.5

Esta é unha versión menor para arranxar un problema de seguridade. Por favor, comunica responsablemente os fallos de seguridade a info@nvaccess.org.

Arranxos de Seguridade

2021.3.4

Esta é unha versión menor para arranxar varios problemas de seguridade descobertos. Por favor, comunica responsablemente os fallos de seguridade a info@nvaccess.org.

Arranxos de Seguridade

2021.3.3

Esta versión é idéntica á 2021.3.2. Existía un erro no NVDA 2021.3.2 no que se identificaba incorrectamente como 2021.3.1. Nesta versión identifícase correctamente como 2021.3.3.

2021.3.2

Esta é unha versión menor para arranxar varios problemas de seguridade atopados. Por favor, comunica responsablemente os fallos de seguridade a info@nvaccess.org.

Arranxo de de Erros

2021.3.1

Esta é unha versión menor para arranxar varios problemas en 2021.3.

Cambios

Arranxo de Erros

2021.3

Esta versión introduce o soporte para a nova especificación Braille HID. Esta especificación tenta estandarizar o soporte de pantallas braille sen a necesidade de controladores individuais. Hai actualizacións para eSpeak-NG e LibLouis, incluindo táboas novas para ruso e Tshivenda. Os sons de erro poden habilitarse en compilacións estables de NVDA a través dunha opción nova nas opcións avanzadas. Falar todo en Word agora despraza a vista para manter visible a posición actual. Hai moitas melloras ao se usar Office con UIA. Un dos arranxos de UIA é que Outlook agora ignora máis tipos de táboas de deseño nas mensaxes.

Notas importantes:

Debido a unha actualización do noso certificado de seguridade, un pequeno número de usuarios obtén un erro cando o NVDA 2021.2 procura actualizacións. O NVDA agora pide a Windows que actualice os certificados de seguridade, o que evitará este erro no futuro. Os usuarios afectados terán que descargar esta actualización manualmente.

Novas Características

Cambios

Arranxo de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2021.2

Esta versión introduce o soporte preliminar para Windows 11. Aínda que Windows 11 non se lanzou, esta versión provouse en versións preliminares de Windows 11. Inclúese un arranxo importante para a Cortina de Pantalla (consulta Notas importantes). A ferramenta COM Registration Fixing agora pode resolver máis problemas cando se executa o NVDA. Hai actualizacións para o sintetizador eSpeak e para o transcriptor braille LibLouis. Tamén hai varios arranxos de fallos e melloras, en particular para o soporte de braille e para as terminais de Windows, para a calculadora, o panel de emoji e para o historial do portapapeis.

Notas importantes

Debido a un cambio na API Windows Magnification, a Cortina de Pantalla tivo que seren actualizada para admitir as versións máis novas de Windows. Usa o NVDA 2021.2 para activar a Cortina de Pantalla con Windows 10 21H2 (10.0.19044) ou posteriores. Esto inclúe Windows 10 Insiders e Windows 11. Por razóns de seguridade, ao usar unha versión nova de Windows, obtén unha confirmación visual de que a Cortina de Pantalla faga que esta estea totalmente negra.

Novas características

Cambios

Corrección de Erros

Cambios para Desenvolvedores

2021.1

Esta versión inclúe soporte experimental opcional para UIA en Excel e navegadores Chromium. Hai correcións para varias linguas e para aceso ás ligas en braille. Hai actualizacións para Unicode CLDR, para símbolos matemáticos e para LibLouis. Así coma moitas outras correcións e melloras incluindo Office, Visual Studio e varias linguas.

Nota:

Novas Características

Cambios

Arranxo de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2020.4

Esta versión inclúe métodos novos de entrada de chinés, unha actualización de Liblouis e a Listaxe de Elementos (NVDA+f7) agora funciona en modo foco. A axuda sensible ao contexto agora está dispoñible ao se premer F1 en diálogos de NVDA. Melloras para as regras de pronunciación de símbolos, diccionarios da fala, mensaxes braille e lectura superficial. Correción de erros e melloras para Mail, Outlook, Teams, Visual Studio, Azure Data Studio, Foobar2000. Na web, hai melloras para Google Docs e moito mellor soporte para ARIA. Máis moitas outras importantes correcións de erros e melloras.

Novas Características

Cambios

Corrección de Erros

Cambios para Desenvolvedores

2020.3

Esta versión inclúe varias grandes melloras para a estabilidade e o rendemento, especialmente nas aplicacións de Microsoft Office. Hai novas opcións para conmutar o soporte das pantallas táctiles e do anunciado de gráficos. A existencia de contido marcado (resaltado) pode anunciarse nos navegadores, e hai novas táboas braille alemanas.

Novas Características

Cambios

Arranxo de Erros

Cambios para Desenvolvedores

2020.2

O subliñable desta versión inclúe o soporte dunha nova pantalla braille de Nattiq, un soporte mellor para a interfaz gráfica de usuario do antivirus ESET e a Terminal de Windows, melloras de rendemento de 1Password e co sintetizador Windows OneCore. Ademáiss de moitas outras importantes melloras e correccións de fallos.

Novas Características

Cambios

Corección de Erros

Cambios para Desenroladores

2020.1

O subliñable desta versión inclúe o soporte de varias novas pantallas braille de HumanWare e de APH, máis moitos outros arranxos importantes de fallos como a capacidade de ler de novo matemáticas en Microsoft Word usando MathPlayer e MathType.

Novas Características

Cambios

Arranxo de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2019.3

O NVDA 2019.3 é unha versión moi importante que contén moitos cambios baixo o capó, incluíndo a actualización de Python 2 a Python 3, e unha importante reescritura do sistema da fala do NVDA. Aíndaque estos cambios rompan a compatibilidade cos antigos complemenhtos do NVDA, a actualización a Python 3 é necesaria por motivos de seguridade, e os cambios na fala permiten algunhas innovacións interesantes nun futuro cercano. Outros aspectos destacados nesta versión inclúen o soporte para 64 bits para Java VMs, as funcionalidades Cortina de Pantalla e Resaltado do Foco, admisión de máis pantallas braille e un novo visor braille, e moitos outros arranxos de erros.

Novas Características

Cambios

Arranxo de fallos

Cambios para Desenvolvedores

2019.2.1

Esta é unha versión menor para arranxar varios bloqueos presentes en 2019.2. As correcións inclúen:

2019.2

O subliñable desta versión inclúe a deteción automática de pantallas braille de Freedom Scientific, unha opción experimental no panel Avanzado para deter o modo exploración dende o movemento automático do foco (o que podería proporcionar melloras de rendemento), unha opción de alzado brusco para o sintetizador Windows OneCore para acadar velocidades moi rápidas, e moitas outras correcións de fallos.

Novas Características

Cambios

corrección de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2019.1.1

Esta versión arranxa os seguintes fallos:

2019.1

O subliñable desta versión inclúe a realización de melloras ao acesar a Microsoft word e a Excel, melloras de estabilidade e de seguridade como a admisión de complementos con información de compatibilidade de versión, e moitos outros arranxos de fallos.

Por favor ten en conta que a partires desta versión do NVDA, os módulos de aplicación, os Plugins globais, os controladores de pantallas braille e os controladores de sintetizador persoais xa non se cargarán automáticamente dende o teu directorio de configuración de usuario do NVDA. No seu lugar, estos deberían instalarse coma parte dun complemento do NVDA. Para os que desenvolvan código para un complemento, o código para probas pódese poñer nun novo directorio scratchpad para desenvolvedores no directorio de configuración de usuarios do NVDA, se a opción de desenvolvedor scratchpad está activada no novo panel Opcións Avanzadas do NVDA. Estos cambios son necesarios para garantir unha mellor compatibilidade do código persoalizado, de xeito que o NVDA non se rompa cando este código se volte incompatible con versións máis novas. Por favor, consulta a listaxe de cambios máis abaixo para obter máis detalles sobre esto e de cómo se versionan agora mellor os complementos.

Novas Características

Cambios

Arranxo de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2018.4.1

Esta versión arranxa unha colgada ao arrancar se a lingua da interfaz de usuario do NVDA se configurou como Aragonés. (#9089)

2018.4

O máis subliñable desta versión inclúe as melloras no rendemento das últimas versións de Mozilla Firefox, o anunciado dos emojis con todos os sintetizadores, o anunciado das respostas e envíos en Outlook, a información da distancia do cursor ao borde dunha páxina de Microsoft Word e moitos arranxos de fallos.

Novas Características

Cambios

Coreción de Erros

Cambios para Desenvolvedores

2018.3.2

Esta é unha versión menor para evitar unha colgada en Google Chrome ao navegar por chíos en www.twitter.com. (#8777)

2018.3.1

Esta é unha versión menor para arranxar un erro crítico en NVDA que facía que as versións de 32 bits de Mozilla Firefox se colgaran. (#8759)

2018.3

O subliñable desta versión inclúe a deteción automática de moitas pantallas Braille, a admisión para algunhas características novas do Windows 10 incluíndo o panel de entrada de emojis do Windows 10, e moitos outros arranxos de fallos.

Novas Características

Cambios

Arranxo de Erros

Cambios para Desenvolvedores

2018.2.1

Esta versión inclúe actualizacións de traduccións debido ao borrado de última hora dunha característica que causou problemas.

2018.2

O subliñable desta versión inclúe o soporte para táboas en Kindle para PC, o soporte para pantallas Humanware BrailleNote Touch e BI14 Braille, melloras para sintetizadores de voz Onecore e Sapi5, melloras en Microsoft Outlook e moito máis.

Novas Características

Cambios

Correción de fallos

Cambios para Desenvolvedores

2018.1.1

Esta é unha versión especial do NVDA que soluciona un problema no controlador do sintetizador Onecore Windows Speech, que facía que falara cun ton e velocidade máis altos en Windows 10 Redstone 4 (1803). (#8082)

2018.1

O subliñable desta versión inclúe o soporte para gráficos en Microsoft word e PowerPoint, o soporte para pantallas braille novas incluíndo as Eurobraille e o conversor de protocolo de Optelec, mellorado o soporte para as pantallas braille Hims e Optelec, melloras de rendemento para Mozilla Firefox 58 e posteriores, e moitho máis.

Novas Características

Cambios

Corrección de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

== 2017.4 = O subliñable desta versión inclúe moitas correcións e melloras para o soporte web incluindo o modo exploración para diálogos web por defecto, mellor anunciado das etiquetas dos grupos de campos no modo exploración, o soporte para tecnoloxías novas de Windows 10 como a aplicación Windows Defender Guard e Windows 10 en ARM64, e o anunciado automático da orientación da pantalla e o estado da batería. Por favor ten en conta que esta versión do NVDA xa non soporta o Windows XP ou o Windows Vista. Os requisitos mínimos para o NVDA agora son windows 7 co Service Pack 1.

Novas Características

Cambios

Corrección de Erros

Cambios para Desenvolvedores

2017.3

O subliñable desta versión inclúe a entrada de braille contraído, o soporte para novas voces Windows OneCore dispoñibles en Windows 10, o soporte para o OCR integrado en Windows 10, e moitas melloras significativas referentes ao Braille e á web.

Novas Características

Cambios

Corrección de Erros

Cambios para Desenvolvedores

2017.2

O subliñable desta versión inclúe o soporte compreto para a atenuación de audio na actualización Windows 10 Creators; correccións para varios problemas coa seleción no modo exploración, incluindo problemas con selecionar todo; meyoras significativas no soporte de Microsoft Edge; e melloras na web coma o indicado de elementos marcados como actual (usando aria-current).

Novas Características

Cambios

Correción de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2017.1

O subliñable desta versión inclúe o anunciado de secións e columnas de texto no Microsoft Word; o Soporte para lectura, navegación e anotación de libros no Kindle para PC; e o soporte mellorado para o Microsoft Edge.

Novas Características

Cambios

Correción de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2016.4

O subliñable desta versión inclúe a mellora do soporte para o Microsoft Edge; o modo exploración na aplicación Correo de Windows 10; e melloras significativas para os diálogos do NVDA.

Novas Características

Cambios

Correción de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2016.3

O subliñable desta versión inclúe a capacidade para deshabilitar complementos individuais; o soporte para campos de formulario No Microsoft Excel; melloras significativas para o anunciado das cores; correcións e melloras relacionadas con varias pantallas braille; e correcións e melloras para o soporte do Microsoft Word.

Novas Características

Cambios

Correción de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2016.2.1

Esta versión corrixe colgues no Microsoft Word:

2016.2

O subliñable desta versión inclúe a capacidade para indicar erros de ortografía mentres se escrebe; o soporte para o anunciado de erros gramaticais en Microsoft Word; e melloras e correccións para o soporte do Microsoft Office.

Novas Características

Cambios

Corrección de Erros

Cambios para Desenvolvedores

2016.1

O subliñable desta versión inclúe a capacidade de baixar opcionalmente o volume doutros sons; melloras da saída braille e do soporte de pantallas braille; varias correcións significativas para o soporte de Microsoft Office; e correcións ao modo exploración en iTunes.

Novas Características

Cambios

Corrección de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2015.4

O subliñable nesta versión inclúe melloras de rendemento en Windows 10; a inclusión no Centro de Accesibilidade en Windows 8 e posterior; melloras para Microsoft Excel, incluindo o listado e o renomeado de follas e o aceso a celdas bloqueadas en follas con protección; e apoio para a edición de texto enriquecido en Mozilla Firefox, Google Chrome e Mozilla Thunderbird.

Novas Características

Cambios

Corrección de fallos

2015.3

O subliñable nesta versión inclúe o apoio inicial para Windows 10; a capacidade de deshabilitar a navegación de unha soa letra no modo exploración (útil para algunhas aplicacións web); melloras no Internet Explorer; e correccións para texto ilexible ó se escrebir en certas aplicacións co braille habilitado.

Novas Características

Corrección de Erros

Cambios para Desenvolvedores

2015.2

O subliñable desta versión inclúe a capacidade de ler gráficos en Microsoft Excel e o apoio para a lectura e a navegación interactiva de contido matemático.

Novas Características

Cambios

Corrección de Fallas

2015.1

O sinalable nesta versión inclúe o modo exploración para documentos en Microsoft Word e Outlook; melloras maiores o soporte para Skype para Escritorio; e coreccións significativas para Microsoft Internet Explorer.

Novas Características

Cambios

Corrección de Erros

Cambios para desenvolvedores

2014.4

Novas Características

Cambios

Corrección de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2014.3

Novas Características

Corrección de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2014.2

Novas Características

Cambios

Corrección de Fallos

Cambios

Corrección de Fallos

- Soporte para actualizacións aria-atomic e filtrado de actualizacións aria-busy (#2640) - Inclúese o texto alternativo (como o atributo alt ou aria-label) se non hai outro texto útil. (#3329) - As actualizacións Live region xa non se silencian se se producen ó mesmo tempo que o desprazamento do foco. (# 3777)

2013.3

Novas Características

Corrección de fallos

Cambios para Desenvolvedores

2013.2

Novas Características

Cambios

Corrección de Fallos

Cambios para Desenvolvedores

2013.1.1

Esta versión corrixe o problema onde o NVDA se colgaba ó iniciarse se se configuraba para utilizar a lingua irlandesa, así como inclúe actualizacións para traduccións e algunhas outras correccións de erros.

Corrección de Erros

Nome Tecla
Ler todo NVDA+a
Ler liña actual NVDA+l
Ler selección de texto actual NVDA+shift+s
Anunciar barra de estado NVDA+shift+fin

Ademáis, entre outros cambios, variaron as ordes para toda a navegación de obxectos, revisión de texto, clic do rato e grupos de opcións do sintetizador. Por favor mira o documento Referencia Rápida de Ordes para as novas teclas.

Novas Características

Cambios

Corrección de Fallos

Cambios para Desenroladores

2012.3

O subliñable desta versión inclúe o soporte para a entrada de caracteres asiáticos; soporte experimental para pantallas tactiles en Windows 8; anunciado de números de páxina e soporte mellorado para táboas en Adobe Reader; ordes de navegación de táboa en filas de táboa enfocadas e controis de vista en lista de Windows; o soporte para algunhas liñas braille máis; e cabeceiras de columna no Microsoft Excel.

Novas Características

Cambios

Corrección de Fallos

Cambios para Desenroladores

2012.2.1

Esta versión aborda varios problemas de seguridade potenciais (mediante a actualización do Python á 2.7.3).

2012.2

O subliñable desta versión inclúe unha característica que integra o instalador e a creación do portable, un auto actualizador, administración sinxela dos novos complementos do NVDA, anunciado de gráficos en Microsoft Word, soporte para o estilo de aplicacións de Windows 8 Metro, e varias correccións de fallos importantes.

Novas Características

Cambios

Corrección de Fallas

Cambios para Desenroladores

2012.1

O subliñable desta versión inclúe características para unha lectura máis fluída en braille; indicación de formato de documento en braille; acceso a moita máis información de formato e mellora do rendemento en Microsoft Word; e soporte para a Store de iTunes.

Novas Características

Cambios

Corrección de Erros

Cambios para Desenrroladores

2011.3

O subliñable nesta versión inclúe o cambio automático de idioma da voz cando se len documentos ca información de idioma apropriada; soporte para ambentes Java Runtime de 64 bit; anunciado de formato de texto en Modo navegación en aplicacións de Mozilla; mellor manexo de rupturas e colgues de aplicacións; e correccións iniciais para Windows 8.

Novas Características

Cambios

Corrección de Erros

Ccambios para Desenrroladores

2011.2

O subliñable nesta revisión inclúe melloras maiores concernintes á puntoación e símbolos, incluíndo niveis configurables, etiquetado e descripcións de carácteres persoalizados; sen pausas ó remate das liñas durante a lectura completa; soporte mellorado para ARIA en Internet Explorer; e moito mellor soporte para documentos PDF XFA/LiveCycle en Adobe Reader; acceso a texto escribido na pantalla en máis aplicacións; e acceso a formato e información de cor para texto escrito na pantalla.

Novas Características

Cambios

Corrección de erros

Cambios para Desenroladores

2011.1.1

Esta versión corrixe varios problemas de seguridade e outros importantes atopados en NVDA 2011.1.

Corrección de Erros

2011.1

O subliñable nesta versión inclúe o anunciado de cores para algúns controis; anunciado automático da saída de texto novo en mIRC, PuTTY, Tera Term e SecureCRT; soporte para plugins globais; anunciado de viñetas e numeración en Microsoft Word; combinacións de teclas adicionais para liñas braille, incluíndo teclas para moverse á liña seguinte e anterior; e soporte para varias liñas braille Baum, HumanWare e APH.

Novas Características

Cambios

Corrección de Erros

Cambios para Desenroladores

2010.2

As características máis notables de esta versión inclúen unha grande simplificación da navegación de obxectos; modos virtuais para contido de Adobe Flash; acceso a moitos controi anteriormente inaccesibles capturando texto escribido á pantalla; revisión chan de texto na pantalla; soporte para documentos de IBM Lotus Symphony; anunciado de cabeceiras de fila e columna de táboa en Mozilla Firefox; unha mellora significativa da documentación do usuario.

Novas Características

- Esto permite a lectura de controis que non expoñen información en formas máis directas/fiables. - Os controis que se accesibilizan por esta característica inclúen: algúns elementos de menú que amosan iconos (ex.: O menú Abrir con en ficheiros en Windows XP) (#151), campos de texto editables en aplicacións Windows Live (#200), a lista de erros en Outlook Express (#582), o control de texto editable en TextPad (#605), listas en Eudora, moitos controis en Australian E-tax e a barra de fórmulas en Microsoft Excel.

Ccambios

Corrección de Fallos

2010.1

Esta revisión enfócase principalmente en corrección de fallos e melloras á experiencia do usuario, incluindo algunhas correccións significativas de estabilidade.

Novas características

Cambios

Corrección de Fallos

2009.1

O máis suliñable desta versión inclúe o soporte para edicións de 64 bit de Windows; soporte moi mellorado para os documentos de Microsoft Internet Explorer e de Adobe Reader; soporte para Windows 7; a leitura das pantallas de logon de Windows, control+alt+supr e el control de contas de usuario (UAC); e a capacidade para interactuar cos contidos de Adobe Flash e de Sun Java en páxinas web. Tamén tivemos varias correccións siñificativas de estabilidade e melloras á experiencia de usuario xeral.

Novas Características

- Nos modos virtuais, agora podes interactuar cos obxectos empotrados (como contidos Adobe Flash e Sun Java) premendo intro sobre o obxecto. Se é accesible, podes entón tabular por el como calquera outra aplicación. Para voltar o foco ó documento, preme NVDA+espacio. (#431)

Cambios

Corrección de Erros

0.6p3

Novas Características

Cambios

Corrección de Erros

0.6p2

0.6p1

Acceso ó contido da web cos novos modos virtuais en proceso (ata aquí para aplicaciónsMozilla Gecko incluíndo Firefox3 e Thunderbird3)

Internacionalización

Voz

Rendemento

Teclas de ordes

Soporte de aplicacións

APIs e toolkits

rato

Presentación de obxectos e interacción

Interface do Usuario

0.5