NVDA 2022.1rc2 Referencia Rápida de Ordes

Comezar co NVDA

Xestos tactiles do NVDA

Para conmutar o soporte da interación táctil, preme NVDA+control+alt+t.

Modos Tactiles

Para conmutar entre os dous modos, realiza un toque con 3 dedos.

Ordes Básicas do NVDA

Nome Tecla escritorio Tecla portátil Tactil Descripción
Arrancar ou reiniciar o NVDA Control+alt+n Control+alt+n non Arranca ou reinicia o NVDA dende o Escritorio, se este atallo de Windows se habilita durante o proceso de instalación do NVDA. Este é un atallo específico de Windows e polo tanto non se pode reasignar no diálogo Xestos de Entrada.
Deter voz Control control toque con 2 dedos Detén a voz instantáneamente
Pausar Voz Shift shift non Pausa a voz instantáneamente, preméndoa novamente continuará falando onde se detivo (se o pausado se soporta polo sintetizador actual)
Menú NVDA NVDA+n NVDA+n doble toque con 2 dedos desprega o menú NVDA para permitirche acceder ás preferencias, ferramentas, axuda, etc
Conmutar Modo Axuda de entrada NVDA+1 NVDA+1 non Premendo calquera tecla neste modo anunciarase a tecla, e a descripción de calquer orde de NVDA asociada con ela
Conmutar Modo de Voz NVDA+s NVDA+s non Conmuta o modo voz entre falar, pitidos e desactivado.
Saír do NVDA NVDA+q NVDA+q non Sae do NVDA
Deixar pasar seguinte tecla NVDA+f2 NVDA+f2 non Di ao NVDA que deixe pasar a seguinte tecla premeda directamente á aplicación activa, se está normalmente tratada como unha tecla de ordes de NVDA
activar e desactivar modo aplicación durminte NVDA+shift+s NVDA+shift+z non O modo durminte desactiva todas as ordes de NVDA e a saída de voz/braille para a aplicación actual. Esto é máis útil en aplicacións que proporcionan a súa propria voz ou características de lectura de pantalla. Preme esta orde novamente para desactivar o modo durminte.

Anunciar Información do Sistema

Nome tecla Descripción
Anunciar data/hora NVDA+f12 Preméndoa unha vez anuncia a hora actual, preméndoa dúas veces anuncia a data.
Anunciar estado da batería NVDA+shift+b Anuncia o estado da batería, é dicir se a electricidade se está a utilizar ou a porcentaxe actual da carga.
Anunciar o texto no portapapeis NVDA+c Anuncia o Texto no portapapeis se hai algún.

Navegar co NVDA

Navegar co Foco do sistema

Nome tecla escritorio tecla portátil Descripción
Anunciar foco actual NVDA+tab NVDA+tab anuncia o obxecto actual ou control que teña o foco do sistema. Premendo dúas veces deletreará a información
Anunciar título NVDA+t NVDA+t Anuncia o título da ventá activa actualmente. Premendo dúas veces deletreará a información. Premendo tres veces copiaráa ao portapapeis
Ler a ventá activa NVDA+b NVDA+b le todos os controis na ventá actualmente activa (útil para diálogos)
Anunciar Barra de Estado NVDA+fin NVDA+shift+fin Anuncia a barra de estado se NVDA atopa unha. preméndo dúas veces deletreará a información. Premendo tres veces copiaráa ao portapapeis

Navegar co Cursor do Sistema

Nome Tecla Descripción
Ler todo NVDA+Frecha Abaixo NVDA+a Comeza a lectura dende a posición actual do cursor do sistema, movéndoo segundo se despraza
Ler liña actual NVDA+Frecha Arriba NVDA+l Le a liña onde estea situado actualmente o cursor do sistema. Premendo dúas veces deletrea a liña. Premendo tres veces deletrea a liña usando descripcións de caracteres.
Ler a selección do texto actual NVDA+Shift+Frecha Arriba NVDA+shift+s Le calquera texto seleccionado actualmente
Anunciar formato do texto NVDA+f NVDA+f Anuncia o formato do texto onde estea situado actualmente o cursor. Premendo dúas veces amosa a información no modo Exploración
Anunciar localización do cursor NVDA+suprimir do teclado numérico NVDA+suprimir non Anuncia información acerca da localización do texto ou do obxecto na posición do cursor do sistema. Por exemplo, esto podería incluir a porcentaxe do documento, a distancia dende a marxe da páxina oo da posición exacta da pantalla. Premer dúas veces pode proporcionar detalles adicionais.
frase seguinte alt+frecha abaixo alt+frecha abaixo Move o cursor á frase seguinte e anúnciaa. (só se soporta no Microsoft Word e Outlook)
frase anterior alt+frecha arriba alt+frecha arriba Move o cursor á frase anterior e anúnciaa. (só se soporta no Microsoft Word e Outlook)

Cando esteas nunha táboa, as seguintes teclas de ordes tamén están dispoñibles:

Nome Tecla Descripción
Moverse cara a columna anterior control+alt+Frecha Esquerda Move o cursor do sistema á columna anterior (permanecendo na mesma fila)
Moverse cara a columna seguinte control+alt+Frecha Dereita Move o cursor do sistema á columna seguinte (permanecendo na mesma fila)
Moverse cara a fila anterior control+alt+Frecha Arriba| Move o cursor do sistema á fila anterior (permanecendo na mesma columna)
Moverse cara a fila seguinte control+alt+Frecha Abaixo Move o cursor do sistema á seguinte fila (permanecendo na mesma columna)

Navegación de Obxectos

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Tactil Descripción
Anunciar obxecto actual NVDA+5 Teclado numérico NVDA+shift+o non Anuncia o navegador de obxectos actual. Premendo dúas veces deletrea a información e premendo tres veces copia este nome e valor do obxecto ao portapapeis.
Navegar ao obxecto contedor NVDA+8 teclado numérico NVDA+shift+frecha arriba deslizar arriba (Modo obxecto) Navega ao contedor do navegador de obxectos actual
Navegar ao obxecto anterior NVDA+4 teclado numérico NVDA+shift+frecha esquerda deslizar á esquerda (modo obxecto) Navega ao obxecto directamente antes do actual navegador de obxectos
Navegar ao seguinte obxecto NVDA+6 teclado numérico NVDA+shift+frecha dereita deslizar á dereita (modo obxecto) Navega ao obxecto directamente despois do actual navegador de obxectos
Navegar ao primeiro obxecto contido NVDA+2 teclado numérico NVDA+shift+frecha abaixo deslizar abaixo (modo obxecto) Navega ao primeiro obxecto contido polo actual navegador de obxectos
Navegar ao obxecto do foco NVDA+Menos teclado numérico NVDA+Retroceso non Navega ao obxecto que ten actualmente o foco do sistema, e tamén coloca o cursor de revisión na posición do cursor do Sistema, se é amosado
Activar actual navegador de obxectos NVDA+Intro teclado numérico NVDA+Intro doble toque Activa o actual navegador de obxectos (similar a facer clic co rato ou premer espazo cando ten o foco do sistema)
Mover foco do Sistema a actual navegador de obxectos NVDA+shift+Menos teclado numérico NVDA+shift+retroceso non premedo unha vez Move o foco do Sistema ao navegador de obxectos actual, premedo dúas veces move o cursor do sistema á posición do cursor de revisión
Anunciar localización do cursor de revisión NVDA+shift+Suprimir teclado numérico NVDA+shift+suprimir non Anuncia información acerca da localización do texto ou obxecto no cursor de revisión. Por exemplo, esto podería incluir a porcentaxe do documento, a distancia dende o borde da páxina ou a posición exacta na pantalla. ao se premer dúas veces poderá proporcionar detalles adicionais.
Mover cursor de revisión a barra de estado non non no Anuncia a Barra de Estado se o NVDA atopa unha. Tamén move o navegador de obxectos a este lugar.

Revisar o Texto

Nome Tecla Sobremesa Tecla Portátil Tactil Descripción
mover á liña superior en revisión shift+7 teclado numérico NVDA+control+inicio non Move o cursor de revisión á liña superior do texto
Mover á liña anterior en revisión 7 teclado numérico NVDA+frecha arriba deslizar arriba (modo texto) Move o cursor de revisión á liña anterior de texto
Anunciar liña actual en revisión 8 teclado numérico NVDA+shift+. non Anuncia a liña actual de texto onde estea colocado o cursor de revisión. Premendo dúas veces deletrea a liña, Preméndoa tres veces deletrea a liña utilizando descripcións de carácteres.
Mover á liña seguinte en revisión 9 teclado numérico NVDA+frecha abaixo deslizar abaixo (modo texto) Move o cursor de revisión á liña seguinte de texto
Mover á liña inferior en revisión shift+9 teclado numérico NVDA+control+fin non Move o cursor de revisión á liña inferior de texto
Mover á palabra anterior en revisión 4 teclado numérico NVDA+control+frecha esquerda deslizar con 2 dedos á esquerda Move o cursor de revisión á palabra anterior no texto
Anunciar palabra actual en revisión 5 teclado numérico NVDA+control+. non Anuncia a palabra actual no texto onde estea posicionado o cursor de revisión. Premendo dúas veces deletrea a palabra, preméndoa tres veces deletrea a palabra utilizando descripcións de carácteres.
Mover á seguinte palabra en revisión 6 teclado numérico NVDA+control+frecha dereita deslizar con 2 dedos á dereitta (modo texto) Move o cursor de revisión á seguinte palabra no texto
mover ao comezo da liña en revisión shift+1 teclado numérico NVDA+inicio non Move o cursor de revisión ao comezo da liña actual no texto
Mover ao carácter anterior en revisión 1 teclado numérico NVDA+frecha esquerda deslizar á esquerda (modo texto) Move o cursor de revisión ao carácter anterior na liña actual no texto
Anunciar caracter actual en revisión 2 teclado numérico NVDA+. non Anuncia o carácter actual na liña de texto onde estea posicionado o cursor de revisión. Premendo dúas veces anuncia unha descripción ou exemplo dese carácter.Preméndoa tres veces anuncia o valor numérico do caracter en decimal e hexadecimal.
Mover ao seguinte carácter en revisión 3 teclado numérico NVDA+frecha dereita deslizar á dereita (modo texto) Move o cursor de revisión ao seguinte carácter na liña actual de texto
Mover ao final da liña en revisión shift+3 teclado numérico NVDA+fin non Move o cursor de revisión ao final da liña actual de texto
Ler todo con revisión Máis teclado numérico NVDA+shift+a deslizar con 3 dedos abaixo (modo texto) Le dende a posición actual do cursor de revisión, movéndoo segundo baixa
Selecionar logo Copiar dende cursor de revisión NVDA+f9 NVDA+f9 none Comeza a seleción logo procesa a copia dende a posición actual do cursor de revisión. A acción actual non se leva a cabo ata que digas ao NVDA onde está o final do rango de texto
Seleccionar logo Copiar a cursor de revisión NVDA+f10 NVDA+f10 none Na primeira pulsación, o texto seleciónase dende enriba da posición previamente fixada coma a marca de comezo e incluindo a posición actual do cursor de revisión. Logo de premer esta tecla unha segunda vez, o texto copiarase ao portapapeis de Windows
Mover a marca de inicio para copiar na revisión NVDA+shift+f9 NVDA+shift+f9 non Move o cursor de revisión á posición axustada previamente como marca de comezo para copiar
Anunciar formato do texto NVDA+shift+f NVDA+shift+f non Informa do formato do texto onde estea situado actualmente o cursor de revisión. Premendo dúas veces amosa a información en modo exploración
Anunciar reemplazo de símbolo actual Non Non non Fala o símbolo onde estea colocado o cursor de revisión. Premido dúas veces, amosa o símbolo e o texto usado para falalo no modo exploración.

Modos de Revisión

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Tactil Descripción
Cambiar ao modo de revisión seguinte NVDA+7 teclado numérico NVDA+repáx deslizar 2 dedos arriba cambia ao seguinte modo de revisión dispoñible.
cambiar ao modo de revisión anterior NVDA+1 teclado numérico NVDA+avPáx deslizar 2 dedos cara abaixo Cambia ao seguinte modo de revisión dispoñible.

Navegar co Rato

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Tactil Descripción
Clic botón esquerdo do rato Dividir teclado numérico NVDA+` (acento grave) non Fai clic no botón esquerdo do rato unha vez. O típipo doble clic pode realizarse premendo esta tecla dúas veces en sucesión rápida
Bloquear botón esquerdo do rato shift+Dividir teclado numérico NVDA+control+` (acento grave) Non Mantén premedo o botón esquerdo do rato. Prémeo de novo para liberalo. Para arrastrar o rato, preme esta tecla para bloquear o botón esquerdo e entón move o rato físicamente ou usa unha das outras ordes de movemento do rato
Clic botón dereito do rato Multiplicar teclado numérico NVDA++ (signo máis) Tap e manter Fai clic no botón dereito do rato unha vez, principalmente útil para abrir un menú de contexto na posición do rato.
Bloquear botón dereito do rato shift+Multiplicar teclado numérico NVDA+control++ (signo máis) Non Mantén premedo o botón dereito do rato. Preme outra vez para liberalo. Para arrastrar o rato, preme esta tecla para bloquear o botón dereito e entón move o rato físicamente ou usa unha das outras ordes de movemento do rato
Mover rato a navegador de obxectos actual NVDA+Dividir teclado numérico NVDA+shift+m Non Move o rato á posición do navegador de obxectos actual e cursor de revisión
navegar ao obxecto baixo o rato NVDA+Multiplicar teclado numérico NVDA+shift+n Non Pon o navegador de obxectos no obxecto localizado na posición do rato

Modo Navegación

Nome Tecla Descripción
Conmutar modos Navegación/foco NVDA+espazo Conmuta entre modo foco e modo navegación
Saír de modo foco escape Cambia a modo navegación se o modo foco anteriormente estaba cambiado automáticamente
Refrescar documento en modo Navegación NVDA+f5 Recarga o contido do documento actual (útil se certos contidos parecen estar desaparecidos da páxina. Non dispoñible en Microsoft Word e Outlook)
Procurar NVDA+control+f Desprega un diálogo no que podes teclear algún texto a atopar no documento actual. Consulta procurar texto para máis información.
Procurar seguinte NVDA+f3 Atopa a seguinte ocurrencia do texto no documento que buscaches anteriormente
Procurar anterior NVDA+shift+f3 Atopa a ocurrencia anterior do texto no documento buscado anteriormente

Navegación con unha Soa Letra

A seguintes teclas elas soas saltan ao seguinte campo, ca tecla shift saltan ao anterior campo.

Para te mover cara o comezo ou o remate de elementos contedores como listas e táboas:

Nome Tecla Descripción
Mover ao comezo dun contedor shift+coma Móvese ao comezo do contedor (lista, táboa etc) onde estea situado o cursor
Mover ao final do contedor coma Móvese ao final do contedor (lista, táboa etc) onde estea situado o cursor

Para activar ou desactivar a navegación cunha soa letra para o documento actual, preme NVDA+shift+espazo.

A Lista de Elementos

Nome Tecla Descripción
Lista de elementos do Modo Navegación NVDA+f7 Lista varios tipos de elementos no documento actual

Procurar texto

Nome Tecla Descripción
Procurar texto NVDA+control+f Abre o diálogo procurar
Procurar seguinte NVDA+f3 Busca a seguinte ocurrencia do termo buscado actual
Procurar anterior NVDA+shift+f3 Busca a ocurrencia anterior do termo buscado actual

Obxectos Empotrados

Nome Tecla Descripción
Mover ao contido do modo Navegación NVDA+control+espazo Move o foco fora do actual obxecto empotrado e pono dentro do documento que o contén

Ler Contido Matemático

Navegación Interactiva

Nome Tecla Descripción
Interactuar co contido matemático NVDA+alt+m Comeza a interactuación co contido matemático.

Braille

Entrada Braille

Ao premer o punto 7 borras a última celda ou carácter introducido. O punto 8 transcribe calquera entrada braille e preme a tecla intro. Premendo os puntos 7 + 8 transcribe calquera entrada braille, pero sen engadir un espazo ou premendo intro.

Recoñecemento de Contidos

OCR de Windows

Para recoñecer o texto no actual navegador de obxectos usando o OCR do Windows, preme NVDA+r.

Características Específicas para Aplicación

Microsoft Word

Lectura Automática de Cabeceiras de Columna e Fila

Nome Tecla Descripción
Fixar cabeceiras de columna NVDA+shift+c Premendo esto unha vez dis ao NVDA que esta é a primeira celda de cabeceira na fila que contén cabeceira de columna, que debería seren anunciada automáticamente ao se mover entre columnas por enbaixo desta fila. Premendo dúas veces eliminarás a opción.
Fixar cabeceiras de fila NVDA+shift+r Premendo esto unha vez dis ao NVDA que esta é a primeira celda de cabeceira na columna que contén cabeceiras de fila, a que debería anunciarse automáticamente ao se mover entre filas despois desta columna. Premendo dúas veces eliminarás a opción.

Modo Exploración en Microsoft Word

Para activar ou desactivar o modo Exploración en Microsoft Word, preme NVDA+espazo.

A Lista de Elementos

Mentres se estea no modo Exploración en Microsoft Word, podes acceder á Lista de Elementos premendo NVDA+f7.

Anunciado de Comentarios

Para anunciar calquera comentario na posición actual do cursor de edición, preme NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Lectura Automática de Cabeceira de Columna e fila

Nome Tecla Descripción
Fixar cabeceira de columnas NVDA+shift+c Ao premer esto unha vez dis ao NVDA que é a primeira celda de cabeceira da fila que contén as cabeceiras de columna, que debería ser anunciado automáticamente cando te despraces entre as columnas por embaixo desta fila. Premendo dúas veces eliminarase a opción.
Fixar cabeceira de filas NVDA+shift+r Ao premer esto unha vez dis ao NVDA que é a primeira celda da cabeceira da columna que contén as cabeceiras de fila, que debería ser anunciado automáticamente cando te despraces entre as filas despois desta columna. Premendo dúas veces eliminarás a opción.

A Lista de Elementos

Para aceder á Lista de Elementos en Excel, preme NVDA+f7.

Anunciar Notas

Para anunciar calquera nota para a celda actualmente enfocada, preme NVDA+alt+c. En Microsoft 2016, 365 e máis recentes, os clásicos comentarios en Microsoft Excel renomeáronse como "notas".

Para engadir ou editar unha nota dada, nunha celda enfocada, preme shift+f2.

Ler Celdas Protexidas

Para permitir o movemento a celdas bloqueadas, cambia a modo Exploración premendo NVDA+espazo, e entón usa as ordes estándar de movemento de Excel como as teclas de cursor para moverte por todas as celdas na folla de cálculo actual.

Microsoft PowerPoint

Nome Tecla Descripción
conmutar lectura de notas do orador control+shift+s Cando se está nunha presentación en execución, esta orde conmutará entre as notas do orador para a diapositiva e o contido da diapositiva. Esto só afecta ao que le NVDA, non ao que se amosa na pantalla.

foobar2000

Nome Tecla Descripción
Anunciar o tempo restante control+shift+r Anuncia o tempo restante da pista actualmente en reproducción, se hai algunha.
Anunciar o tempo transcorrido control+shift+e Anuncia o tempo transcorrido da pista actual en reprodución, se a hai.
Anunciar a lonxitude da pista control+shift+t Anuncia a lonxitude da pista actual en reprodución, se a hai.

Miranda IM

Nome Tecla Descripción
Anunciar mensaxe recente NVDA+control+1-4 Anuncia unha das mensaxes recentes, dependendo do número premedo; ex.: NVDA+control+2 le a segunda mensaxe máis recente.

Poedit

Nome Tecla Descripción
Anunciar ventá de Comentarios control+shift+c Anuncia calquera comentario na ventá de comentarios.
Anunciar notas para traductores control+shift+a Anuncia calquera nota para os traductores.

Kindle para PC

Podes pasar á seguinte páxina manualmente coa tecla avPáx e voltar á anterior coa tecla rePáx.

Seleción de Texto

Unha vez selecionaras o texto, preme a tecla aplicacións ou shift+f10 para amosar as opcións dispoñibles para traballar coa seleción.

Azardi

Cando se estea na táboa de vista de libros engadidos:

Nome Tecla Descripción
Entrar intro Abre o libro selecionado.
Menú de Contexto aplicacións Abre o menú de contexto para o libro selecionado.

Consola de Windows

Os seguintes métodos abreviados de teclado incorporados na Consola de Windows poden seren útiles ao revisar texto co NVDA:

Nome Tecla Descripción
Desprazar arriba control+frecha arriba Despraza a ventá da consola cara arriba, así pódese ler o texto anterior.
Desprazar abaixo control+frecha abaixo Despraza a ventá da consola cara abaixo, así pódese ler o texto posterior.
Desprazar ao comezo control+inicio Despraza a ventá da consola ao comezo do búfer.
Desprazar ao final control+fin Despraza a ventá da consola ao final do búfer.

Configurar o NVDA

Opcións do NVDA

Opcións de Voz (NVDA+control+v)

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Descripción
Nivel de Puntuación e símbolos NVDA+p NVDA+p Esto permíteche escoller a cantidade de puntuación e outros símbolos que deberían dicirse como palabras.

Selecionar Sintetizador (NVDA+control+s)

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Descripción
Modo Atenuación de Audio NVDA+shift+d NVDA+shift+d En Windows 8 e superior, esta opción permíteche escoller se o NVDA debería reducir o volume de outras aplicacións mentres estea falando, ou todo o tempo mentres o NVDA se estea a executar.

Anel de Opcións do Sintetizador

Nome Tecla Sobremesa Tecla Portátil Descripción
Mover á seguinte opción de sintetizador NVDA+control+Frecha dereita NVDA+shift+control+Frecha dereita Móvese á seguinte opción de voz dispoñible despois da actual, pasando pola primeira opción de novo despois da derradeira
Mover á opción de sintetizador anterior NVDA+control+Frecha esquerda NVDA+shift+control+Frecha esquerda Móvese á opción de voz anterior dispoñible despois da actual, pasando pola primeira opción de novo despois da derradeira
Incrementar actual opción de sintetizador NVDA+control+Frecha arriba NVDA+shift+control+Frecha arriba incrementa a opción de voz actual sobre a que esteas. Ex.: incrementa a velocidade, elixe a seguinte voz, incrementa o volume
Decrementar actual opción de sintetizador NVDA+control+Frecha abaixo NVDA+shift+control+Frecha abaixo decrementa a opción de voz actual sobre a que esteas. Ex.: decrementa a velocidade, elixe a voz anterior, decrementa o volume

Braille

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Descripción
Braille Segue NVDA+control+t NVDA+control+t Esta opción permíteche escoller se a pantalla braille seguirá ao foco do sistema ou ao cursor, ou se seguirá ao navegador de obxectos / cursor de revisión, ou a ambos.

Teclado (NVDA+control+k)

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Descripción
Falar caracteres ao se escrebir NVDA+2 NVDA+2 Cando está marcada significa que NVDA anunciará todos os caracteres segundo os escrebas no teclado.
Falar palabras ao se escrebir NVDA+3 NVDA+3 Cando está marcada significa que NVDA anunciará todas as palabras ao se escrebir no teclado.
Falar teclas de ordes NVDA+4 NVDA+4 Cando está marcada significa que NVDA anunciará todas as teclas que non sexan caracteres ao se escrebir no teclado. Esto inclúe combinacións de teclas como control más calquera outra letra.

Rato (NVDA+control+m)

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Descripción
Habilitar Seguemento do Rato NVDA+m | NVDA+m | Cando está marcada significa que NVDA anunciará o texto actualmente baixo o punteiro do rato, segundo se mova pola pantalla. Esto permíteche atopar cousas na pantalla, movendo físicamente o rato, en lugar de tratar de atopalas a través do navegador de obxectos.

Cursor de Revisión

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Descripción
Seguir ao Foco Do sistema NVDA+7 NVDA+7 Cando se activa, o cursor de revisión sempre se colocará no mesmo obxecto que o actual foco do sistema sempre que este cambie.
Seguir ao Cursor do Sistema NVDA+6 NVDA+6 Cando se activa, o cursor de revisión moverase automáticamente á posición do cursor do Sistema cada vez que se mova.

Presentación de Obxectos (NVDA+control+o)

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Descripción
Saída nas Barras de Progreso NVDA+u NVDA+u Esta opción preséntaseche cunha caixa combinada que controla como nvda anuncia as actualizacións das barras de progreso.
Anunciar cambios de contido dinámico NVDA+5 NVDA+5 Conmuta o anunciado de contido novo en obxectos particulares como terminais e o control de histórico en programas de chat.

Modo Exploración (NVDA+control+b)

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Descripción
Utilizar deseño de pantalla NVDA+v NVDA+v Esta opción permítech especificar se o modo exploración debería colocar o contido no que se pode facer clic (ligazóns, botóns e campos) na súa propria liña, ou se debería mantelo no fluxo de texto tal coma se amosa visualmente. Ten en conta que esta opción non se aplica ás aplicacións de Microsoft Office, coma Outlook e Word, que sempre usan o deseño de pantalla.
Poñer o Foco do Sistema Automáticamente nos Elementos Enfocables NVDA+8 NVDA+8 Desactivada por defecto, esta opción permíteche escoller se o foco do sistema debería poñerse automáticamente en elementos que podan ter o foco do sistema (ligas, campos de formulario, etc.) ao navegar por contidos co cursor do modo Exploración.

Opcións Avanzadas

Para "Anunciar resumo de calquera anotación de detalles no cursor do sistema", preme NVDA+d.

Gardar e Recargar a configuración

Nome Tecla Sobremesa Tecla Portátil Descripción
Gardar configuración NVDA+control+c NVDA+control+c Garda a túa configuración actual tal que non se perda cando saias do NVDA
Reverter configuración NVDA+control+r NVDA+control+r Premendo unha vez reinicia a túa configuración a cando a gardaches por derradeira vez. Premendo tres veces reiniciaráa ós valores predeterminados de fábrica.

Perfiles de Configuración

Manexo Básico

Pantallas Braille Soportadas

Series das Freedom Scientific Focus/PAC Mate

Nome tecla
Desprazar pantalla braille atrás sensorSuperior1 (primeira celda na liña)
Desprazar pantalla braille adiante sensorSuperior20/40/80 (última celda na liña)
Desprazar pantalla braille atrás barraDeAvance esquerda
Desprazar pantalla braille adiante barraDeAvance dereita
Conmutar seguemento de braille leftGDFButton+rightGDFButton
Conmutar acción de roda esquerda premer roda esquerda
Moverse cara atrás utilizando acción de roda esquerda roda esquerda cara arriba
Moverse cara adiante utilizando acción de roda esquerda roda esquerda cara abaixo
Conmutar acción de roda dereita premer roda dereita
Moverse cara atrás utilizando acción de roda dereita roda dereita cara arriba
Moverse cara adiante utilizando acción de roda dereita roda dereita cara abaixo
Guiar cara a celda braille sensor
tecla shift+tab barra espaciadora braille+punto1+punto2
tecla tab barra espaciadora braille+punto4+punto5
tecla frecha abaixo barra espaciadora braille+punto1
tecla frecha arriba barra espaciadora braille+punto4
tecla control+frecha esquerda barra espaciadora braille+punto2
tecla control+frecha dereita barra espaciadora braille+punto5
tecla frecha esquerda barra espaciadora braille+punto3
tecla frecha dereita barra espaciadora braille+punto6
tecla inicio barra espaciadora braille+punto1+punto3
tecla fin barra espaciadora braille+punto4+punto6
tecla control+inicio barra espaciadora braille+punto1+punto2+punto3
tecla control+fin barra espaciadora braille+punto4+punto5+punto6
tecla alt barra espaciadora braille+punto1+punto3+punto4
tecla alt+tab barra espaciadora braille+punto2+punto3+punto4+punto5
tecla alt+shift+tab barra espaciadorabraille+punto1+punto2+punto5+punto6
tecla windows+tab barra espaciadora braille+punto2+punto3+punto4
tecla escape barra espaciadora braille+punto1+punto5
tecla windows barra espaciadora braille+punto2+punto4+punto5+punto6
tecla espazo barra espaciadora braille
Conmutar tecla control Barra espaciadora braille+punto3+punto8
conmutar tecla alt barra espaciadora braille+punto6+punto8
conmutar tecla windows barra espaciadora braille+punto4+punto8
conmutar tecla NVDA barra espaciadora braille+punto5+punto8
conmutar tecla shift barra espaciadora braille+punto7+punto8
conmutar teclas control e shift barra espaciadora braille+punto3+punto7+punto8
conmutar teclas alt e shift barra espaciadora braille+punto6+punto7+punto8
conmutar teclas windows e shift barra espaciadora braille+punto4+punto7+punto8
conmutar teclas NVDA e shift barra espaciadora braille+punto5+punto7+punto8
conmutar teclas control e alt barra espaciadora braille+punto3+punto6+punto8
conmutar teclas control, alt e shift barra espaciadora braille+punto3+punto6+punto7+punto8
tecla windows+d (minimizar todas as aplicacións) barra espaciadora braille+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6
Anunciar Liña Actual barra espaciadora braille+punto1+punto4
Menú NVDA barra espaciadora braille+punto1+punto3+punto4+punto5

Para os modelos máis recentes da Focus que conteñen teclas de balancíns (focus 40, focus 80 e focus blue):

Nome Tecla
Mover pantalla braille á liña anterior balancín esquerdo arriba, balancín dereito arriba
Mover pantalla braille á liña seguinte balancín esquerdo abaixo, balancín dereito abaixo

Só para a Focus 80:

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille atrás barra frontal esquerda arriba, barra frontal dereita arriba
Desprazar pantalla braille adiante barra frontal esquerda abaixo, barra frontal dereita abaixo

Series da Optelec ALVA 6/conversor de protocolo

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás t1, etouch1
Mover a pantalla braille á liña anterior t2
Mover ao foco actual t3
Mover a pantalla braille á a liña seguinte t4
Desprazar pantalla braille cara adiante t5, etouch3
Guiar á celda braille sensor
Anunciar formato de texto baixo a celda braille sensores secundarios
Conmutar a simulación de teclado HID t1+spEnter
Mover á liña superior en revisión t1+t2
Mover á liña inferior en revisión t4+t5
Conmutar o seguemento braille t1+t3
Anunciar o título etouch2
Anunciar a barra de estado etouch4
tecla shift+tab sp1
tecla alt sp2, alt
tecla escape sp3
tecla tab sp4
tecla frecha arriba spUp
tecla frecha abaixo spDown
tecla frecha esquerda spLeft
tecla frecha dereita spRight
tecla intro spEnter, intro
Anunciar data/hora sp2+sp3
menú NVDA sp1+sp3
tecla windows+d (minimizar todas as aplicacións) sp1+sp4
Tecla windows+b (enfocar a bandexa do sistema) sp3+sp4
tecla windows sp1+sp2, windows
tecla alt+tab sp2+sp4
tecla control+inicio t3+spArriba
tecla control+fin t3+spAbaixo
tecla inicio t3+spEsquerda
tecla fin t3+spDereita
tecla control control

Pantallas Handy Tech

Nome Tecla
Desprazar a pantalla braille cara atrás esquerda, arriba, b3
Desprazar a pantalla braille cara adiante Dereita, abaixo, b6
Mover a pantalla braille á liña anterior b4
Mover a pantalla braille á liña seguinte b5
Guiar á celda braille sensor
tecla shift+tab esc, triple ación da tecla esquerda arriba+abaixo
tecla alt b2+b4+b5
tecla escape b4+b6
tecla tab enter, triple ación da tecla dereita arriba+abaixo
tecla intro esc+enter, triple ación da tecla dereita arriba+abaixo, ación joystick
tecla frecha arriba joystick arriba
tecla frecha abaixo joystick abaixo
tecla frecha esquerda joystick esquerda
tecla frecha dereita joystick dereita
menú NVDA b2+b4+b5+b6
Conmutar seguemento do braille b2
Conmutar o cursor braille b1
Conmutar a presentación de contexto do foco b7
Conmutar entrada braille espazo+b1+b3+b4 (espazo+B maiúscula)

MDV Lilli

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille atrás LF
Desprazar pantalla braille adiante RG
Mover pantalla braille á liña anterior UP
Mover pantalla braille á liña seguinte DN
Enrutar cara a celda braille route
Tecla shift+tab SLF
Tecla tab SRG
Tecla alt+tab SDN
Tecla alt+shift+tab SUP

Pantallas braille Baum/Humanware/APH/Orbit

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás d2
Desprazar pantalla braille cara adiante d5
Mover a pantalla braille á liña anterior d1
Mover a liña brailla á liña seguinte d3
Guiar á celda braille sensor

Para liñas que teñan un joystick:

Nome Tecla
Tecla frecha arriba arriba
Tecla frecha abaixo abaixo
Tecla frecha esquerda esquerda
Tecla frecha dereita dereita
Tecla intro seleccionar

hedo ProfiLine USB

Nome Tecla
Desprazar a pantalla braille cara atrás K1
Desprazar a pantalla braille cara adiante K3
Mover a pantalla braille a liña anterior B2
Mover a pantalla braille a seguinte liña B5
Ir a celda braille routing
Conmutar seguemento braille K2
Ler todo B6

hedo MobilLine USB

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille atrás K1
Desprazar pantalla braille adiante K3
Mover pantalla braille a liña anterior B2
Mover pantalla braille a seguinte liña B5
Ir a celda braille sensores
Conmutar seguemento de braille K2
Ler todo B6

HumanWare Brailliant Series BI/B / BrailleNote Touch

Asignacións de teclas para todos os modelos

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás esquerda
Desprazar pantalla braille cara adiante dereita
Mover pantalla braille á liña anterior arriba
Mover pantalla braille á liña seguinte abaixo
Guiar ata a celda braille sensores
Activar/desactivar seguemento de braille arriba+abaixo
tecla frecha arriba espazo+punto1
tecla frecha abaixo espazo+punto4
tecla frecha esquerda espazo+punto3
tecla frecha dereita espazo+punto6
tecla shift+tab espazo+punto1+punto3
tecla tab espazo+punto4+punto6
tecla alt espazo+punto1+punto3+punto4 (espazo+m)
tecla escape espazo+punto1+punto5 (espazo+e)
tecla intro punto8
tecla windows espazo+punto3+punto4
tecla alt+tab espazo+punto2+punto3+punto4+punto5 (espazo+t)
Menú NVDA espazo+punto1+punto3+punto4+punto5 (espazo+n)
tecla windows+d (minimizar todas las aplicaciones) espacio+punto1+punto4+punto5 (espacio+d)
Ler todo espazo+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6

Asignacións de teclas para Brailliant BI 32, BI 40 e B 80

Nome Tecla
Menú NVDA c1+c3+c4+c5 (comando n)
tecla windows+d (minimizar todas as aplicacións) c1+c4+c5 (comando d)
Ler todo c1+c2+c3+c4+c5+c6

Asignacións de teclas para Brailliant BI 14

Nome Tecla
tecla frecha arriba joystick arriba
tecla frecha abaixo joystick abaixo
tecla frecha esquerda joystick esquerda
tecla frecha dereita joystick dereita
tecla intro accionar joystick

Series das HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Nome Tecla
Ir á celda braille sensores
Desprazar pantalla braille atrás leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Desprazar pantalla braille adiante leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Mover pantalla braille á liña anterior leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Mover pantalla braille á liña seguinte leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Mover á liña anterior en revisión rightSideUpArrow
Mover á liña seguinte en revisión rightSideDownArrow
Mover ao carácter anterior en revisión rightSideLeftArrow
Mover ao carácter seguinte en revisión rightSideRightArrow
Mover ao foco actual leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
Tecla control smartbeetle:f1, brailleedge:f3
Tecla windows f7, smartbeetle:f2
tecla alt punto1+punto3+punto4+espazo, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
tecla shift f5
tecla insert punto2+punto4+espazo, f6
tecla aplicacións punto1+punto2+punto3+punto4+espazo, f8
tecla bloqueo de maiúsculas punto1+punto3+punto6+espazo
tecla tab punto4+punto5+espazo, f3, brailleedge:f2
teclas shift+alt+tab f2+f3+f1
teclas alt+tab f2+f3
teclas shift+tab punto1+punto2+espazo
tecla fin punto4+punto6+espazo
teclas control+fin punto4+punto5+punto6+espazo
tecla inicio punto1+punto3+espazo, smartbeetle:f4
teclas control+inicio punto1+punto2+punto3+espazo
teclas alt+f4 punto1+punto3+punto5+punto6+espazo
tecla frecha esquerda punto3+espazo, leftSideLeftArrow
teclas control+shift+frecha esquerda punto2+punto8+espazo+f1
teclas control+frecha esquerda punto2+espazo
teclas shift+frecha esquerda punto2+punto7+f1
teclas alt+frecha esquerda punto2+punto7
tecla frecha dereita punto6+espazo, leftSideRightArrow
teclas control+shift+frecha dereita punto5+punto8+espazo+f1
teclas control+frecha dereita punto5+espazo
teclas shift+alt+frecha dereita punto5+punto7+f1
teclas alt+frecha dereita punto5+punto7
tecla rePáx punto1+punto2+punto6+espazo
teclas control+rePáx punto1+punto2+punto6+punto8+espazo
tecla frecha arriba punto1+espazo, leftSideUpArrow
teclas control+shift+frecha arriba punto2+punto3+punto8+espazo+f1
teclas control+frecha arriba punto2+punto3+espazo
teclas shift+alt+frecha arriba punto2+punto3+punto7+f1
teclas alt+frecha arriba punto2+punto3+punto7
teclas shift+frecha arriba leftSideScrollDown+espazo
tecla avPáx punto3+punto4+punto5+espazo
teclas control+avPáx punto3+punto4+punto5+punto8+espazo
tecla frecha abaixo punto4+espazo, leftSideDownArrow
teclas control+shift+frecha abaixo punto5+punto6+punto8+espazo+f1
teclas control+frecha abaixo punto5+punto6+espazo
teclas shift+alt+frecha abaixo punto5+punto6+punto7+f1
teclas alt+frecha abaixo punto5+punto6+punto7
teclas shift+frecha abaixo espacio+rightSideScrollDown
tecla escape punto1+punto5+espazo, f4, brailleedge:f1
tecla borrar punto1+punto3+punto5+espazo, punto1+punto4+punto5+espazo
tecla f1 punto1+punto2+punto5+espazo
tecla f3 punto1+punto4+punto8+espazo
tecla f4 punto7+f3
teclas windows+b punto1+punto2+f1
teclas windows+d punto1+punto4+punto5+f1
teclas control+insert smartbeetle:f1+rightSideScroll
teclas alt+insert smartbeetle:f3+rightSideScroll

Pantallas Braille Seika

Seika Versión 3, 4, e 5 (40 celdas), Seika80 (80 celdas)

Nome tecla
Desprazar pantalla braille atrás esquerda
Desprazar pantalla braille adiante dereita
Mover pantalla braille á liña anterior b3
Mover pantalla braille á seguinte liña b4
Conmutar seguemento do braille b5
Ler todo b6
tab b1
shift+tab b2
alt+tab b1+b2
Menú NVDA esquerda+dereita
Ir á celda braille sensores

MiniSeika (16, 24 celdas), V6 e V6Pro (40 celdas)

Nome Tecla
Desprazar atrás pantalla braille Esquerda
Desprazar adiante pantalla braille dereita
Ler todo espazo+retroceso
Menú NVDA Esquerda+dereita
Mover pantalla braille á liña anterior LJ arriba
Mover pantalla braille á seguinte liña LJ abaixo
Conmutar seguemento braille LJ centro
tab LJ dereita
shift+tab LJ esquerda
frecha arriba RJ arriba
frecha abaixo RJ abaixo
frecha esquerda RJ esquerda
frecha dereita RJ dereita
Enrutar a celda braille sensores
shift+frecha arriba espazo+RJ arriba, retroceso+RJ arriba
shift+frecha abaixo espazo+RJ abaixo, Retroceso+RJ abaixo
shift+frecha esquerda espazo+RJ esquerda, Retroceso+RJ esquerda
shift+frecha dereita Espazo+RJ dereita, Retroceso+RJ dereita
intro RJ centro, punto8
escape Espazo+RJ centro
tecla windows Retroceso+RJ centro
espazo Espazo, Retroceso
retroceso punto7
retroceso de páxina espazo+LJ dereita
avance de páxina Espazo+LJ esquerda
inicio Espazo+LJ arriba
fin Espazo+LJ abaixo
control+inicio Retroceso+LJ arriba
control+fin Retroceso+LJ abaixo

Sopórtanse as seguintes pantallas Braille:

Estas pantallas non admiten a funcionalidade de detección automática do NVDA.

A maioría dos dispositivos teñen unha Barra de Acceso sinxelo (EAB) que permite operar rápida e intuitivamente. A EAB pode moverse en catro direccións onde en xeral cada dirección ten dúas posicións. A serie c é a única excepción a esta regra.

A serie c e algunhas outras liñas teñen dúas filas de sensores polo que a fila superior utilízase para anunciar información de formato. Mantendo premeda unha das teclas superiores e premendo a EAB nos dispositivos da serie c emúlase a segunda posición. As series das pantallas live teñen unha fila de sensores só e a EAB ten un paso por dirección. O segundo paso poderá emularse premendo unha das teclas de sensor e premendo a EAB na dirección correspondente. Premendo e mantendo as teclas arriba, abaixo, dereita e esquerda (ou a EAB) cáusase que a acción correspondente se repita.

Xeralmente, as seguintes teclas están dispoñibles nestas pantallas braille:

Nome Tecla
l1 Tecla esquerda frontal
l2 Tecla esquerda traseira
r1 Tecla dereita frontal
r2 Tecla dereita traseira
arriba 1 paso arriba
arriba2 2 pasos arriba
izquierda 1 paso á esquerda
izquierda2 2 pasos á esquerda
derecha 1 paso á dereita
derecha2 2 pasos á dereita
dn 1 paso abaixo
dn2 2 pasos abaixo

Seguidamente van as asignacións de ordes da Papenmeier para o NVDA:

Modelos máis novos da Papenmeier BRAILLEX

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille atrás esquerda
Desprazar pantalla braille adiante dereita
Mover pantalla braille á liña anterior arriba
Mover pantalla braille á liña seguinte dn
Ir á celda braille sensores
Anunciar carácter actual en revisión l1
Activar ou desactivar seguemento do braille r2
Activar actual navegador de obxectos l2
Anunciar título l1+arriba
Anunciar barra de estado l2+abaixo
Mover ao obxecto contido arriba2
Mover ao primeiro obxecto contido dn2
Mover ao obxecto anterior dereita2
Mover ao seguinte obxecto esquerda2
Anunciar formato de texto baixo a celda braille fila de sensores superior
tecla escape espazo co punto 7
tecla frecha arriba espazo co punto 2
tecla frecha esquerda espazo co punto 1
tecla frecha dereita espazo co punto 4
tecla frecha abaixo espazo co punto 5
tecla control lt+punto2
tecla alt lt+punto3
tecla control+escape espazo cos puntos 1 2 3 4 5 6
tecla tab espazo cos puntos 3 7

Modelos Antigos Papenmeier Braille BRAILLEX

Dispositivos co EAB:

Nome Tecla
Desprazar a pantalla braille atrás esquerda
Desprazar a pantalla braille adiante dereita
Mover a pantalla braille á liña anterior arriba
Mover a pantalla braille á li´ña seguinte abaixo
Ir á celda braille sensores
Anunciar carácter actual en revisión l1
Activar navegador de obxectos actual l2
Anunciar título l1up
Anunciar Barra de Estado| l2down
Moverse ao obxecto contedor up2
Moverse ao primeiro obxecto contido dn2
Moverse ao seguinte obxecto left2
Moverse ao obxecto anterior right2
Anunciar formato de texto baixo a celda braille Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Nome Tecla
Anunciar carácter actual en revisión l1
Activar navegador de obxectos actual l2
Desprazar pantalla braille atrás left
Desprazar pantalla braille adiante right
Mover pantalla braille á liña anterior up
Mover pantalla braille á liña seguinte dn
Activar e desactivar seguemento do braille r2
Moverse ao obxecto contedor r1+up
Moverse ao primeiro obxecto contido r1+dn
Moverse ao obxecto anterior r1+left
Moverse ao seguinte obxecto r1+right
Anunciar formato de texto baixo a celda braille sensores superior
Anunciar título l1+arriba
Anunciar barra de estado l2+abaixo

BRAILLEX 2D Screen:

Nome Tecla
Anunciar carácter actual en revisión l1
Activar navegador de obxectos actual l2
Activar ou desactivar seguemento do braille r2
Anunciar formato de texto baixo a celda braille sensores superior
Mover pantalla braille á liña anterior| up
Desprazar pantalla braille atrás left
Desprazar pantalla braille adiante right
Mover pantalla braille á liña seguinte dn
Moverse ao obxecto seguinte left2
Moverse ao obxecto contedor up2
Moverse ao primeiro obxecto contido dn2
Moverse ao obxecto anterior right2

HumanWare BrailleNote

Nome Tecla
Desprazar atrás pantalla braille retroceder
Desprazar adiante pantalla braille avanzar
Mover pantalla braille á liña anterior anterior
Mover pantalla braille á liña seguinte seguinte
Levar á celda braille sensores
menú NVDA espazo+punto1+punto3+punto4+punto5 (espazo+n)
Activar e desactivar seguemento do braille anterior+seguinte
Tecla frecha arriba espazo+punto1
Tecla frecha abaixo espazo+punto4
Tecla frecha esquerda espazo+ponmto3
Tecla frecha dereita espazo+punto6
Tecla retroceso de páxina espazo+punto1+punto3
Tecla avance de páxina espazo+punto4+punto6
Tecla inicio espazo+punto1+punto2
Tecla Fin espazo+punto4+punto5
teclas Control+inicio espazo+punto1+punto2+punto3
Teclas Control+fin espazo+punto4+punto5+punto6
tecla espazo espazo
Intro espazo+punto8
Retroceso espazo+punto7
Tecla Tab espazo+punto2+punto3+punto4+punto5 (espazo+t)
Teclas Shift+tab espazo+punto1+punto2punto5+punto6
Tecla Windows espazo+punto2+punto4+punto5+punto6 (espazo+w)
Tecla Alt espazo+punto1+punto3+punto4 (espazo+m)
Activar e desactivar axuda de entrada espazo+punto2+punto3+punto6 (espazo+h abaixo)

Seguidamente van as ordes asignadas ao BrailleNote QT cando non está en modo de entrada braille.

Nome Tecla
Menú NVDA ler+n
Tecla frecha arriba frecha arriba
Tecla frecha abaixo frecha abaixo
Tecla frecha esquerda frecha esquerda
Tecla frecha dereita frecha dereita
Tecla retroceso de páxina función+frecha arriba
Tecla avance de páxina función+frecha abaixo
Tecla inicio función+frecha esquerda
Tecla fin función+frecha dereita
Control+teclas inicio ler+t
Control+teclas fin ler+b
Tecla intro intro
Tecla retroceso retroceso
Tecla tab tab
Teclas Shift+tab shift+tab
Tecla Windows ler+w
Tecla Alt ler+m
Conmutar axuda de entrada ler+1

Seguidamente van as ordes asignadas á roda de desprazamento:

Nome Tecla
Tecla frecha arriba frecha arriba
Tecla frecha abaixo frecha abaixo
Tecla frecha esquerda frecha esquerda
Tecla frecha dereita frecha dereita
Tecla intro botón central
Tecla Tab desprazar a roda no sentido das agullas do reloxo
tecla Shift+tab desprazar a roda no sentido contrario ás agullas do reloxo

EcoBraille

Nome Tecla
Desprazar atrás pantalla braille T2
Desprazar adiante pantalla braille T4
Mover pantalla braille a liña anterior T1
Mover pantalla braille a seguinte liña T5
Levar á celda braille Sensores
Activar actual navegador de obxectos T3
Cambiar a seguinte modo de revisión F1
Mover a obxecto contedor F2
Cambiar a anterior modo de revisión F3
Mover a obxecto anterior F4
Anunciar obxecto actual F5
Mover a obxecto seguinte F6
Mover a obxecto enfocado F7
Mover a primeiro obxecto contido F8
Mover foco do sistema ou cursor a posición de revisión actual F9
Anunciar posición do cursor de revisión F0
conmutar o braille sigue a A

SuperBraille

Nome Tecla
Desprazar atrás pantalla braille Menos teclado numérico
Desprazar adiante pantalla braille Máis teclado numérico

Pantallas Eurobraille Esys/Esytime/Iris

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás switch1-6Esquerda, l1
Desprazar pantalla braille cara adiante switch1-6Dereita, l8
Mover ao foco actual switch1-6Esquerda+switch1-6Dereita, l1+l8
Enrutar á celda braille sensores
Anunciar formato de texto baixo a celda braille dobreSensor
Mover á liña anterior en revisión joystick1Arriba
Mover á liña seguinte en revisión joystick1Abaixo
Mover ao carácter anterior en revisión joystick1Eszquerda
Mover ao carácter seguinte en revisión joystick1Dereita
Cambiar ao modo de revisión anterior joystick1Esquerda+joystick1Arriba
Cambiar ao seguinte modo de revisión joystick1Dereita+joystick1Abaixo
Borrar a última celda braille ou carácter introducido retroceso
Transcribir calquera entrada braille e premer a tecla intro retroceso+espazo
tecla insert punto3+punto5+espazo, l7
tecla suprimir punto3+punto6+espazo
tecla inicio punto1+punto2+punto3+espazo, joystick2Esquerda+joystick2Arriba
tecla fin punto4+punto5+punto6+espazo, joystick2Dereita+joystick2Abaixo
tecla frecha esquerda punto2+espazo, joystick2Esquerda, frecha esquerda
tecla frecha dereita punto5+espazo, joystick2Dereita, frecha dereita
tecla frecha arriba punto1+espazo, joystick2Arriba, frecha arriba
tecla frecha abaixo punto6+espazo, joystick2Abaixo, frecha abaixo
tecla intro joystick2Centro
tecla RePáx punto1+punto3+espazo
tecla AvPáx punto4+punto6+espazo
tecla 1 numérico punto1+punto6+retroceso
tecla 2 numérico punto1+punto2+punto6+retroceso
tecla 3 numérico punto1+punto4+punto6+retroceso
tecla 4 numérico punto1+punto4+punto5+punto6+retroceso
tecla 5 numérico punto1+punto5+punto6+retroceso
tecla 6 numérico punto1+punto2+punto4+punto6+retroceso
tecla 7 numérico punto1+punto2+punto4+punto5+punto6+retroceso
tecla 8 numérico punto1+punto2+punto5+punto6+retroceso
tecla 9 numérico punto2+punto4+punto6+retroceso
tecla Insert numérico punto3+punto4+punto5+punto6+retroceso
tecla punto numérico punto2+retroceso
tecla dividir numérico punto3+punto4+retroceso
tecla multiplicar numérico punto3+punto5+retroceso
tecla menos numérico punto3+punto6+retroceso
tecla máis numérico punto2+punto3+punto5+retroceso
tecla intro numérico punto3+punto4+punto5+retroceso
tecla escape punto1+punto2+punto4+punto5+espazo, l2
tecla tab punto2+punto5+punto6+espazo, l3
tecla shift+tab punto2+punto3+punto5+espazo
tecla imprimir pantalla punto1+punto3+punto4+punto6+espazo
tecla pausa punto1+punto4+espazo
tecla aplicacións punto5+punto6+retroceso
tecla f1 punto1+retroceso
tecla f2 punto1+punto2+retroceso
tecla f3 punto1+punto4+retroceso
tecla f4 punto1+punto4+punto5+retroceso
tecla f5 punto1+punto5+retroceso
tecla f6 punto1+punto2+punto4+retroceso
tecla f7 punto1+punto2+punto4+punto5+retroceso
tecla f8 punto1+punto2+punto5+retroceso
tecla f9 punto2+punto4+retroceso
tecla f10 punto2+punto4+punto5+retroceso
tecla f11 punto1+punto3+retroceso
tecla f12 punto1+punto2+punto3+retroceso
tecla windows punto1+punto2+punto3+punto4+retroceso
tecla bloqMayus punto7+retroceso, punto8+retroceso
tecla BloqNum punto3+retroceso, punto6+retroceso
tecla shift punto7+espazo, l4
Conmutar tecla shift punto1+punto7+espazo, punto4+punto7+espazo
tecla control punto7+punto8+espazo, l5
Conmutar tecla control punto1+punto7+punto8+espazo, punto4+punto7+punto8+espazo
Tecla alt punto8+espazo, l6
Conmutar tecla alt punto1+punto8+espazo, punto4+punto8+espazo
Conmutar simulación de entrada de teclado HID esytime):l1+joystick1Abaixo, esytime):l8+joystick1Abaixo

Pantallas Nattiq nBraille

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás arriba
Desprazar pantalla braille cara adiante abaixo
Mover pantalla braille á liña anterior esquerda
Mover pantalla braille á liña seguinte dereita
Ir á celda braille sensores

BRLTTY

Nome orde de BRLTTY
Desprazar pantalla braille cara atrás fwinlt (vai á esquerda unha ventá)
Desprazar pantalla braille cara a dereita fwinrt (vai unha ventá cara a dereita)
Mover a pantalla braille á liña anterior lnup (vai unha liña cara arriba)
Mover pantalla braille á seguinte liña lndn (vai unha liña cara abaixo)
Guiar á celda braille route (leva o cursor ao caracter)

Pantallas HID Braille estándar

Nome Tecla
Desprazar a pantalla braille cara atrás pan á esquerda ou balancín arriba
Desprazar a pantalla braille cara adiante pan á dereita ou balancín abaixo
Mover a pantalla braille á liña anterior espazo+punto1
Mover a pantalla braille á liña seguinte espazo+punto4
Levar á celda braille conxunto de sensores de enrutamento 1|
Alternar o seguemento de braille arriba+abaixo
Tecla frecha arriba joystick arriba
Tecla frecha abaixo joystick cara abaixo
Tecla frecha esquerda espazo+punto3 ou joystick esquerdo
Tecla frecha dereita espazo+punto6 ou joystick dereita
Teclas shift+tab espazo+punto1+punto3
tecla tab espazo+punto4+punto6
tecla alt espazo+punto1+punto3+punto4 (espazo+m)
tecla escape espazo+punto1+punto5 (espazo+e)
tecla intro punto8 ou intro do joystick
tecla windows espazo+punto3+punto4
teclas alt+tab espazo+punto2+punto3+punto4+punto5 (espazo+t)
Menú NVDA espazo+punto1+punto3+punto4+punto5 (espazo+n)
teclas windows+d (minimizar todas as aplicacións) espazo+punto1+punto4+punto5 (espazo+d)
Falar todo espazo+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6