NVDA 2024.2 Komutlar Hızlı Rehber

NVDA'ya Başlarken

NVDA Dokunma Hareketleri

Dokunma etkileşimi desteğini açıp kapatmak için, NVDA+kontrol+alt+t tuşlarına basın.

Dokunma Kipleri

Dokunma kipleri arasında geçiş yapmak için, üç parmakla bir kez dokunun.

Temel NVDA Komutları

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü kısayol tuşu Dokunma hareketi Tarif
NVDA'yı başlatır veya yeniden başlatır Kontrol+alt+n Kontrol+alt+n yok Bu Windows kısayolu NVDA'nın yükleme işlemi sırasında etkinleştirilirse, NVDA'yı Masaüstünden başlatır veya yeniden başlatır. Bu, Windows'a özgü bir kısayoldur ve bu nedenle girdi hareketleri iletişim kutusunda yeniden atanamaz.
Konuşmayı Durdur Kontrol Kontrol iki parmakla bir kez dokunma Ekran okuyucunun konuşmasını o an için durdurur
Konuşmayı Duraklat Şift Şift yok Konuşmayı O an için Duraklatır. Duraklama işlevi, geçerli sentezleyici tarafından destekleniyorsa, Şifte tekrar bastığınızda konuşma kaldığı yerden devam eder
NVDA Menüsü NVDA+n NVDA+n iki parmakla çift dokunma Tercihler, Araçlar ve yardım gibi bölümlere ulaşabileceğiniz NVDA menüsünü açar
Girdi yardım kipini açıp kapama NVDA+1 NVDA+1 yok Kip açıkken, bir tuşa basıldığında, önce tuşların adı söylenir ve sonra kısayol NVDA ile ilişkiliyse, işlevi açıklanır
NVDA'dan çıkış NVDA+q NVDA+q yok NVDA'yı kapatır
Sonraki komutun NVDA işlevini yoksay NVDA+f2 NVDA+f2 yok Basılacak klavye kısayol tuşunun bir NVDA komutu olsa bile, bu komutu bir kereliğine yoksayarak geçerli uygulamanın tuşa atadığı işlevin gerçekleşmesini sağlar
Uygulamaya özel uyku kipini açıp kapama NVDA+şift+s NVDA+şift+z yok Uyku kipinde geçerli uygulamada Tüm NVDA komutları, konuşma ve braille geribildirimleri devre dışı kalır. Bu, kendi konuşması veya ekran okuma özelliği olan uygulamalarda çok yararlıdır. Uyku kipini kapamak için bu tuşlara tekrar basın.

Sistem Bilgisini Raporlama

Ad Kısayol tuşu Tarif
Tarih ve Saati Söyle NVDA+f12 Bir kez basıldığında saat, 2 kez peşpeşe basıldığında tarih belirtilir
Pil durumunu bildir NVDA+şift+b O anki pil durumunu yüzde olarak verir veya şarjın takılı olup olmadığını söyler.
Panodaki metni oku NVDA+c Varsa, panoya kopyalanmış olan metni okur.

konuşma modları

Ad Kısayol Tuşu Tarif
konuşma modları arasında geçiş yap NVDA+s Konuşma modları arası geçiş yapar.

Sistem odağıyla Dolaşım

Ad Masaüstü kısayol tuşu Dizüstü kısayol tuşu Tarif
Üzerinde bulunulan Odağın bildirimi NVDA+tab NVDA+tab Sistem odağının üzerinde bulunduğu geçerli nesne veya kontrolü belirtir. İki kez basıldığında Bilgi harf harf okunur
Başlığın Bildirimi NVDA+t NVDA+t Üzerinde bulunulan geçerli pencerenin başlığını seslendirir. İki kez basıldığında Bilgi harf harf söylenecektir. Üç kez basıldığında bilgi panoya kopyalanır
Etkin Pencerenin okunması NVDA+b NVDA+b etkin penceredeki tüm kontroller okunur (iletişim kutuları için yararlıdır)
Durum çubuğunun bildirimi NVDA+end NVDA+şift+end NVDA bulabilirse, durum çubuğunu bildirir. İki kez basılırsa bilgi kodlanır. Üç kez basılırsa bilgi panoya kopyalanır.
Kısayol tuşunun bildirimi şift+numpad2 NVDA+kontrol+şift+. O anda odaklanılan nesnenin kısayol (hızlandırıcı) tuşunu bildirir.

Sistem Düzenleme İmleciyle Dolaşım

Ad Masaüstü kısayol tuşu Dizüstü kısayol tuşu Tarif
Tümünü Oku NVDA+AşağıOk NVDA+a Sistem imlecinin bulunduğu yerden okumaya başlar, ve metnin sonuna kadar okumaya devam eder
Bulunulan satırı okuma NVDA+yukarıOk NVDA+l Sistem imlecinin o an üzerinde bulunduğu satırı okur. İki kez basıldığında satır harf harf kodlanır. Üç kez basılırsa, harfler karakter tanımlarıyla seslendirilir.
Seçili metnin okunması NVDA+şift+YukarıOk NVDA+Şift+s o an seçili olan metni okur
Metin biçimlendirmesini bildir NVDA+f NVDA+f İmlecin o anda bulunduğu metnin biçim bilgisini bildirir. İki kez basılırsa bilgileri tarama modunda gösterir
Link hedefini bildir NVDA+k NVDA+k Bir kez basıldığında, imleç veya odağın konumundaki linkin hedef URL'si okunur. İki kez basıldığında daha detaylı bir inceleme için bilgi farklı bir pencerede gösterilir
İmleç konumunu bildir NVDA+numaratörSil NVDA+sil Sistem imleci bulunduğu pozisyondaki metin veya nesnenin konumuyla ilgili bilgileri raporlar. Örneğin, bu, belgede yüzdelik cinsinden konumu, sayfanın kenarından olan mesafeyi veya tam ekran konumunu içerebilir. İki kez basmak daha fazla ayrıntı sunabilir.
sonrakiCümle alt+aşağıOk alt+aşağıOk sonraki cümleye gider ve okur. (Yalnızca Microsoft Word ve Outlook için desteklenmektedir)
öncekiCümle alt+yukarıOk alt+yukarıOk Önceki cümleye gider ve okur. (Yalnızca Microsoft Word ve outlook için desteklenmektedir)

Tablolarda aşağıdaki tuşlar da kullanılabilir:

Ad Kısayol tuşu Tarif
Bir önceki sütuna gitme kontrol+alt+Sol yön tuşu Sistem imlecini aynı satırdaki bir önceki sütuna götürür
Bir sonraki sütuna gitme kontrol+alt+Sağ yön tuşu Sistem imlecini aynı satırdaki bir sonraki sütuna götürür
Bir önceki satıra gitme kontrol+alt+YukarıOk Sistem imlecini aynı sütunda kalarak bir önceki satıra götürür
Bir sonraki satıra gitme kontrol+alt+AşağıOk Sistem imlecini aynı sütunda kalarak bir sonraki satıra götürür
İlk sütuna gitme kontrol+alt+Home Sistem imlecini aynı satırda kalarak ilk sütuna götürür
Son sütuna gitme kontrol+alt+End Sistem imlecini aynı satırda kalarak son sütuna götürür
İlk satıra gitme kontrol+alt+sayfaYukarı Sistem imlecini aynı sütunda kalarak ilk satıra götürür
Son satıra gitme kontrol+alt+sayfaAşağı Sistem imlecini aynı sütunda kalarak ilk satıra götürür
Sütunu bulunulan hücreden aşağıya doğru oku NVDA+kontrol+alt+AşağıOk Sütunu, üzerinde bulunulan hücreden başlayarak aşağıya, son hücreye kadar dikey olarak okur.
Satırı bulunulan hücreden sağa doğru oku NVDA+kontrol+alt+Sağ Ok Satırı, üzerinde bulunulan hücreden başlayarak sağa doğru son hücreye kadar yatay olarak okur.
Tüm sütunu oku NVDA+kontrol+alt+YukarıOK Sistem imlecinin konumunu değiştirmeden mevcut sütunu yukarıdan aşağıya dikey olarak okur.
Tüm satırı oku NVDA+kontrol+alt+SolOK Sistem imlecinin konumunu değiştirmeden mevcut satırı soldan sağa yatay olarak okur.

Nesne Dolaşımı

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Dokunma hareketi Tarif
Geçerli nesnenin bildir NVDA+numaratör5 NVDA+şift+o yok Nesne sunucusunun üzerinde bulunduğu nesneyi okur. İki kez basıldığında bilgi kodlanır, ve 3 kez basıldığında nesnenin adı ve değeri panoya kopyalanır.
Ana nesneye git NVDA+numaratör8 NVDA+şift+YukarıOk yukarı fiske nesne sunucusunun Üzerinde bulunduğu nesnenin bir üst düzeyindeki ana nesneye gider
önceki nesneye git NVDA+numaratör4 NVDA+şift+sol yön tuşu sola fiske nesne sunucusunu, üzerinde bulunulan nesneyle aynı seviyede bulunan bir önceki nesneye taşır
Düzleştirilmiş görünümde önceki nesneye git NVDA+numaratör9 NVDA+şift+Ğ sola fiske (object mode) Düzleştirilmiş nesne sunum hiyerarşisinde önceki nesneye gider
bir sonraki nesneye git NVDA+numaratör6 NVDA+şift+sağ yön tuşu sağa fiske nesne sunucusunu, üzerinde bulunulan nesneyle aynı seviyede bulunan bir sonraki nesneye taşır
Düzleştirilmiş görünümde sonraki nesneye git NVDA+numaratör3 NVDA+şift+Ü sağa fiske (object mode) Düzleştirilmiş nesne sunum hiyerarşisinde sonraki nesneye gider
İlk Yavru nesneye git NVDA+numaratör2 NVDA+şift+AşağıOk aşağı fiske Nesne sunucusunu, Üzerinde bulunulan nesnenin ilk alt nesnesine taşır ve okur.
Odaktaki nesneye git NVDA+numaratörMinus NVDA+GeriSil yok Nesne sunucusunu, sistem odağının üzerinde bulunduğu nesneye taşır ve varsa, inceleme imlecini de sistem düzenleme imlecinin bulunduğu noktaya taşır
Üzerinde bulunulan nesneyi etkinleştir NVDA+numaratörEnter NVDA+enter çift dokunma Sistem odağı bir şeyin üzerindeyken oraya fare ile tıklamak veya boşluk çubuğuna basılmasına benzer biçimde, nesne sunucusunun üzerinde bulunduğu nesneyi etkinleştirir
Sistem odağını nesne sunucusuna taşı NVDA+şift+numaratörEksi NVDA+şift+GeriSil yok Eğer mümkünse, bir kez basıldığında sistem odağını nesne sunucusunun konumuna; iki kez basıldığında, sistem düzenleme imlecini inceleme imlecinin konumuna taşır
İnceleme imleci konumunu bildir NVDA+şift+numaratörSil NVDA+şift+Sil yok İnceleme imlecinin konumundaki nesnenin belgenin neresinde ya da sayfanın solundan ya da üstünden ne kadar uzakta olduğuyla ilgili bilgi verir. İki kez basılırsa daha ayrıntılı bilgi sunulabilir
İnceleme imlecini durum çubuğuna taşı Yok Yok Yok NVDA bulabilirse Durum Çubuğunu bildirir. Ayrıca nesne sunucusunu bu konuma taşır.

Metin inceleme

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Dokunma hareketi Tarif
inceleme imlecinde en üst satıra gitme şift+numaratör7 NVDA+kontrol+home yok İnceleme imlecini en üst satıra taşır
inceleme imlecinde bir önceki satıra gitme numaratör7 NVDA+YukarıOk yukarı fiske (metin kipi) İnceleme imlecini bir önceki satıra taşır
Mevcut satırı okuma numaratör8 NVDA+şift+nokta yok İnceleme imlecinin üzerinde bulunduğu satırı okur. İki kez basıldığında satır harf harf kodlanır. Üç kez basıldığında ise satır Adana, Bolu, Ceyhan gibi karakter tanımlarıyla kodlanır.
inceleme imlecinde bir sonraki satıra gitme numaratör9 NVDA+AşağıOk aşağı fiske (metin kipi) İnceleme imlecini bir sonraki satıra taşır
inceleme imlecinde son satıra gitme şift+numaratör9 NVDA+kontrol+end yok İnceleme imlecini son satıra taşır
inceleme imlecinde bir önceki sözcüğe gitme numaratör4 NVDA+kontrol+sol yön tuşu iki parmakla sola fiske (metin kipi) İnceleme imlecini bir önceki sözcüğe taşır
Mevcut sözcüğü okuma numaratör5 NVDA+kontrol+nokta yok İnceleme imlecinin üzerinde bulunduğu sözcüğü okur. İki kez basıldığında sözcük harf harf kodlanır. Üç kez basıldığında sözcük, Adana, Bolu, Ceyhan gibi karakter tanımlarıyla kodlanır.
inceleme imlecinde bir sonraki sözcüğe gitme numaratör6 NVDA+kontrol+sağ yön tuşu iki parmakla sağa fiske (metin kipi) İnceleme imlecini bir sonraki sözcüğe taşır
inceleme imlecinde satır başına gitme şift+numaratör1 NVDA+home yok İnceleme imlecini metinde üzerinde bulunduğunuz satırın başına taşır
inceleme imlecinde bir önceki karaktere gitme numaratör1 NVDA+sol yön tuşu sola fiske (metin kipi) İnceleme imlecini üzerinde bulunulan satırdaki bir önceki karaktere taşır
Mevcut karakteri okuma numaratör2 NVDA+nokta yok İnceleme imlecinin üzerinde bulunduğu karakteri okur. İki kez basıldığında, karakter tanımıyla söylenir. Üç kez basıldığında karakterin değerini numerik olarak ondalık ve onaltılık sistemlerde belirtir.
inceleme imlecinde bir sonraki karaktere gitme numaratör3 NVDA+sağ yön tuşu sağa fiske (metin kipi) İnceleme imlecini üzerinde bulunulan satırdaki bir sonraki karaktere taşır
inceleme imlecinde satır sonuna gitme şift+numaratör3 NVDA+end yok İnceleme imlecini üzerinde bulunulan satırın sonuna taşır
İnceleme imlecinde önceki sayfaya gitme NVDA+pageUp NVDA+şift+pageUp yok Uygulama tarafından destekleniyorsa inceleme imlecini metnin önceki sayfasına taşır
inceleme imlecinde sonraki sayfaya gitme NVDA+pageDown NVDA+şift+pageDown yok Uygulama tarafından destekleniyorsa inceleme imlecini metnin sonraki sayfasına taşır
İnceleme imlecinde tümünü okuma numaratörArtı NVDA+şift+a üç parmakla aşağı fiske (metin kipi) İnceleme imlecinde bulunulan noktadan başlayarak metnin sonuna kadar okur
İnceleme imlecinin bulunduğu yerden kopyalama ve seçme işlemini başlatma NVDA+f9 NVDA+f9 yok inceleme imlecinin pozisyonundan itibaren metni seçmeye ya da kopyalamaya başlar. NVDA'ya metnin sonunu belirtmeden işlem gerçekleşmez
İnceleme imlecinin bulunduğu yere kadar seçme ve kopyalama NVDA+f10 NVDA+f10 yok metnin başladığı yer olarak ayarlanan noktadan, inceleme imlecinin mevcut konumuna kadar olan metni seçer. İki kez basılırsa, metin panoya kopyalanır
Kopyalanmak üzere işaretlenmiş kısmın başına taşı NVDA+şift+f9 NVDA+şift+f9 none inceleme imlecini, kopya için önceden belirlenmiş kısmın başlangıç konumuna taşır
Metin biçimini söyle NVDA+şift+f NVDA+şift+f yok İnceleme imlecinin pozisyonundaki metnin biçimi hakkında bilgi verir. İki kez basılırsa, biçim bilgisi tarama kipinde gösterilir
Mevcut sembol için belirlenmiş okunuşu seslendir None None none inceleme imlecinin bulunduğu konumdaki sembolü söyler. Pressed twice, shows the symbol and the text used to speak it in browse mode.

İnceleme Kipleri

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Dokunma hareketi Tarif
Sonraki inceleme kipine geç NVDA+numaratör7 NVDA+önceki sayfa iki parmakla yukarı fiske varsa mevcut kipten sonraki inceleme kipine geçer.
Önceki inceleme kipine geç NVDA+numaratör1 NVDA+sonraki sayfa iki parmakla aşağı kadırma varsa mevcut kipten önceki inceleme kipine geçer.
Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Dokunma Tarif
Sol fare tıklaması numaratörBölü NVDA+ğ yok Sol fare düğmesine bir kez tıklar çift tıklamak için tuşlara peşpeşe 2 kez basılabilir
Sol fare kilidi şift+numaratörbölü NVDA+kontrol+ğ yok Sol fareyi kilitler. kilidi açmak için tuşa tekrar basılmalıdır. bulunulan yeri taşımak için, bu tuşla fareyi kilitleyin ve fareyi fiziksel olarak veya diğer fare komutlarıyla hareket ettirin
Sağ fare tıklaması numaratörÇarpı NVDA+ü dokun ve tut sağ fare düğmesine bir kez tıklar.
sağ fare kilidi şift+numaratörÇarpı NVDA+kontrol+ü yok sağ fareyi kilitler. kilidi açmak için tuşa tekrar basılmalıdır. fareyi taşımak için, bu tuşla fareyi kilitleyin ve fareyi fiziksel olarak veya diğer fare komutlarıyla hareket ettirin
Fareyi nesne sunucusunun üzerinde bulunduğu nesneye taşıma NVDA+numaratörbölü NVDA+şift+m yok Fareyi nesne sunucusunun konumundaki nesnenin üzerine taşır
farenin altındaki nesneye gitme NVDA+numaratörÇarpı NVDA+şift+n yok nesne sunucusunu farenin konumundaki nesneye taşır.

Tarama Kipi

Ad Kısayol tuşu Tarif
Tarama ve odak kipleri arasında geçiş NVDA+aralık çubuğu Odak ve tarama kipleri arasında geçiş yapar
Odak kipinden çıkış eskeyp Odak kipine otomatik olarak geçildiyse, tarama kipine geri döner
Tarama kipinde gösterilen belgeyi güncelleme NVDA+f5 Geçerli belgeyi yeniden yükler. (İçeriğin bir kısmı eksik gibi görünüyorsa ya da ziyaret ettiğiniz sayfa sık aralıklarla güncelleniyorsa bu tuşları kullanmak yararlı olabilir.)
Metin ara NVDA+kontrol+f Geçerli belgede yazıp bir metin arayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar Daha fazla bilgi için metin arama bölümüne bakın.
Sonrakini bul NVDA+f3 metni belgenin sonraki kısmında arar
Öncekini bul NVDA+şift+f3 metni belgenin önceki kısmında arar

Tek Tuşla Dolaşım

Aşağıdaki tuşlara kendi başlarına basıldığında bir sonraki ögeye gidilirken, bu tuşlara şift ile basıldığında bir önceki ögeye gidilmektedir:

Tablolar, listeler vb öge bloklarının başına ve sonuna gitmek için:

Ad Kısayol tuşu Tarif
Öge bloğunun başına git şift+, İçinde bulunulan öge bloğunun başına, ilk ögesinin üzerine gider (liste, tablo vb)
Öge bloğunun sonuna git , İçinde bulunulan öge bloğunun sonuna gider ve bloğun dışına çıkar (liste, tablo vb)

Mevcut belge için tek tuşla dolaşımı açıp kapatmak için, NVDA+şift+aralık tuşlarını kullanın.

Öğe Listesi

Ad Kısayol tuşu Tarif
Tarama kipi öge listesi NVDA+f7 tarama kipinde gösterilen belgedeki çeşitli ögelerin listesini gösterir

Metin arama

Ad Kısayol Açıklama
Metin ara NVDA+kontrol+f Arama iletişim kutusunu açar
Sonrakini ara NVDA+ff3 Mevcut arama teriminin bir sonraki tekrarını arar
Öncekini ara NVDA+şift+f3 geçerli arama teriminin önceki tekrarını arar

Gömülü Nesneler

Ad Kısayol tuşu Tarif
Gömülü nesneyi kapsayan belgeye geri dön NVDA+kontrol+ara çubuğu odağı geçerli gömülü nesnenin dışına çıkararak bu nesneyi barındıran sayfaya geri döner

yerel girdi modu

Ad Kısayol tuşu tarif
Yerel Girdi Modunu aç/kapat NVDA+şift+f10 Yerel Girdi modunu açar ve kapatır

Matematiksel İçerik Okuma

Etkileşimli Navigasyon

Ad Tuş Tarif
Matematik içeriği ile etkileşim NVDA+alt+m Matematik içeriği ile etkileşim başlar.

Braille

Braille Girişi

  1. nokta basarak son braille hücreyi ya da girilen karakteri silersiniz.
  2. nokta braille girişi çevirir ve enter tuşuna basar.
  3. ve 8. noktalara birlikte basarsanız aralık ya da enter tuşuna basılmaksızın braille girişi metne çevrilir.

Görsellik

Ekran perdesi

Ad Kısayol tuşu Tarif
Ekran perdesini ayarla NVDA+control+escape Ekranı karartmak için etkinleştirin veya karartmayı kaldırmak için devre dışı bırakın. Bir kez basıldığında, NVDA yeniden başlatılıncaya kadar ekran perdesi etkin kalır. İki kez basıldığında ekran perdesi siz devre dışı bırakana kadar etkin kalır.

Görsel İçerik Tanıma

Windows OCR

Windows OCR kullanarak geçerli nesne içindeki metni tanımak için, NVDA+r tuşlarına basın.

Uygulamaya Özgü Özellikler

Microsoft Word

Otomatik Sütun ve Satır Başlığı Okuma

Ad Kısayol Açıklama
Sütun başlıklarını ayarla NVDA+şift+c Bir kez basıldığında mevcut satır sütun başlığı olarak ayarlanır ve bu satırın altındaki sütunlar arasında dolaşılırken ayarlanan satırdaki bilgi otomatik olarak seslendirilir. İki kez basıldığında ayar sıfırlanır.
Satır başlıklarını ayarla NVDA+şift+r Bir kez basıldığında mevcut sütun satır başlığı olarak ayarlanır ve sütunun sağındaki satırlar arasında dolaşılırken ayarlanan sütundaki bilgi otomatik olarak seslendirilir. İki kez basıldığında ayar sıfırlanır.

Microsoft Word'de Tarama Kipi

Microsoft Word'de Tarama kipini açıp kapamak için, NVDA+Aralık tuşunu kullanın.

Öğe Listesi

Microsoft Word'de tarama kipi etkinken, öğe listesine NVDA+F7 tuşlarına basarak ulaşabilirsiniz.

Açıklamaların Bildirimi

İmleç konumundaki açıklamayı okumak için, NVDA+alt+c tuşlarına basın.

Microsoft Excel

Otomatik Sütun ve Satır Başlığı Okuma

Ad Kısayol Tuşu Tarif
Sütun başlıklarını ayarla NVDA+şift+c Bir kez basıldığında mevcut satır sütun başlığı olarak ayarlanır ve satırın altındaki sütunlar arasında dolaşılırken ayarlanan satırdaki bilgi otomatik olarak seslendirilir. İki kez basıldığında ayar sıfırlanır.
Satır başlıklarını ayarla NVDA+şift+r Bir kez basıldığında mevcut sütun satır başlığı olarak ayarlanır ve sütunun sağındaki satırlar arasında dolaşılırken ayarlanan sütundaki bilgi otomatik olarak seslendirilir. İki kez basıldığında ayar sıfırlanır.

Öğe Listesi

Excel'de öğe listesine ulaşmak için, NVDA+f7 tuşlarını kullanın.

Notların Bİldirimi

Üzerinde bulunduğunuz hücreyle ilgili notu okumak için NVDA+alt+c tuşlarını kullanın. Microsoft 2016, 365 ve daha yeni sürümlerde, Microsoft Excel'deki klasik açıklamalar "notlar" olarak yeniden adlandırılmıştır.

Bir not eklemek veya düzenlemek için, odaktaki hücrede, şift + f2 tuşlarına basın.

Korunan Hücreleri Okuma

Kilitli hücrelere ulaşılmasını mümkün kılmak için, NVDA+space ile Tarama Kipi'ne geçin ve sonra Standart Excel hareket komutlarını kullanın. Örneğin yön tuşları.

Microsoft PowerPoint

Ad Kısayol tuşu Tarif
Konuşmacı notları okuma modu kontrol+şift+s Aktif bir slayt gösterisi içindeyken, bu komut slayt içeriğinin mi yoksa konuşmacı notlarının mı seslendirileceğini belirler. Bu sadece NVDA'nın neyi seslendireceği ile ilgilidir, ekranda görüntülenen bilgi değişmez.

foobar2000

Ad Kısayol Tuşu Tarif
Kalan süreyi oku kontrol+şift+r Mevcutsa, çalmakta olan parçanın bitmesi için kalan süreyi okur.
Geçen süreyi oku Kontrol+şift+e Varsa, çalan parçanın geçen süre bilgisini seslendirir.
Parça süresini oku Kontrol+şift+t varsa, çalan parça süresini okur.

Miranda IM

Ad Kısayol Tuşu Tarif
En son mesajı oku NVDA+kontrol+1-4 Basılan numaraya göre, En son mesajlardan birini okur; Örneğin, NVDA+kontrol+2 sondan ikinci mesajı okur.

Poedit

Ad Kısayol Tuşu Tarif
Çeviri notlarını oku kontrol+şift+a Çeviri ile ilgili notları okur. İki kez basıldığında notlar tarama kipinde görüntülenir
Açıklama penceresini oku kontrol+şift+c Açıklama penceresindeki açıklamaları okur. İki kez basıldığında açıklamalar tarama kipinde görüntülenir
Eski Kaynak Metni Bildir kontrol+şift+o Varsa eski kaynak metni bildirir. İki kez basıldığında metin tarama kipinde görüntülenir
Çeviri Uyarısını Bildir kontrol+şift+w Varsa bir çeviri uyarısı bildirir. İki kez basıldığında uyarı tarama kipinde görüntülenir

Kindle for PC

You can manually turn to the next page with the pageDown key and turn to the previous page with the pageUp key.

Text Selection

Once you have selected text, press the applications key or şift+f10 to show the available options for working with the selection.

Azardi

When in the table view of added books:

Name Key Description
Enter enter Opens the selected book.
Context menu applications Opens the context menu for the selected book.

Windows Konsolu

Eski Windows Konsolu sürümlerinde NVDA ile metin incelemesi için aşağıdaki yerleşik klavye kısayolları yararlı olabilir:

Ad Kısayol Tarif
Yukarı kaydır kontrol + yukarı yön tuşu Konsol penceresini yukarı kaydırır, böylece daha önceki metinler okunabilir.
Aşağı kaydır kontrol + AşağıYönTuşu Konsol penceresini aşağı kaydırır, böylece sonra girilen metin okunabilir.
Başa kaydır kontrol+home Konsol penceresini ara belleğin başına kaydırır.
Sona kaydır kontrol+end Konsol penceresini arabellek sonuna kaydırır.

NVDA'yı Yapılandırma

Bir iletişim kutusunda f1e basıldığında, odaklanılan ayar veya geçerli iletişim kutusuyla ilgili bölüm kullanıcı rehberinde açılır.

NVDA Ayarları

Genel

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Genel ayarları aç NVDA+kontrol+g NVDA+kontrol+g NVDA Ayarları iletişim kutusundaki Genel kategorisi, arayüz dili, güncelleme kontrolünün otomatik yapılıp yapılmayacağı gibi NVDA'nın genel davranışını belirleyen ayarlarla ilgilidir.

Konuşma Ayarları

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Konuşma ayarlarını aç NVDA+lpmtrpş+v NVDA+lpmtrpş+v NVDA Ayarları iletişim kutusundaki konuşma kategorisi, konuşmacı ve sesle ilgili parametreleri değiştirmenizi sağlayan seçenekler içerir.
Noktalama İşaretlerini Söyleme düzeyi NVDA+p NVDA+p Bu, noktalama ya da başka işaretlerin ne kadarının sözcük olarak seslendirileceğiyle ilgili ayarı değiştirmenizi sağlar.

sentezleyici seç

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Sentezleyici Seç İletişim Kutusunu Aç NVDA+kontrol+s NVDA+kontrol+s NVDA Ayarları iletişim kutusundaki konuşma kategorisinde Değiştir... düğmesini etkinleştirerek açılan sentezleyici iletişim kutusu, NVDA'nın hangi sentezleyiciyle konuşacağını seçmenizi sağlar.

Hızlı Sentezleyici Ayarları

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Bir sonraki sentezleyici ayarına gitme NVDA+kontrol+Sağ Yön tuşu NVDA+kontrol+şift+Sağ Yön tuşu Geçerli sentezleyici ayarından bir sonrakine geçer. eğer en son sentezleyici ayarındaysanız en baştakine atlar
Bir önceki sentezleyici ayarına gitme NVDA+kontrol+SolYön tuşu NVDA+kontrol+şift+Sol Yön tuşu Geçerli sentezleyici ayarından bir öncekine geçer. eğer en baştaki sentezleyici ayarındaysanız en sondakine atlar
Seçili sentezleyici ayarını arttırma NVDA+kontrol+YukarıYön tuşu NVDA+kontrol+şift+YukarıOk üzerinde bulunduğunuz sentezleyici ayarını arttırır. (örnek: hızı arttırır, bir sonraki sesi seçer, ses seviyesini arttırır.)
Seçili sentezleyici ayarını geniş ölçekte arttır NVDA+kontrol+pageUp NVDA+şift+kontrol+pageUp üzerinde bulunduğunuz geçerli sentezleyici ayarını daha geniş bir ölçekte artırır. Örneğin. konuşma ayarındayken 20 ses ileri gider veya ses seviyesi veya ses perdesi gibi sürgülü alanlarda değeri 20 arttırır
Seçili sentezleyici ayarını azaltma NVDA+kontrol+AşağıOk NVDA+kontrol+şift+AşağıOk üzerinde bulunduğunuz sentezleyici ayarını azaltır. (örnek: hızı azaltır, bir önceki sesi seçer, ses seviyesini azaltır.)
Seçili sentezleyici ayarını geniş ölçekte azalt NVDA+kontrol+pageDown NVDA+şift+kontrol+pageDown üzerinde bulunduğunuz geçerli sentezleyici ayarını daha geniş bir ölçekte azaltır Örneğin. konuşma ayarındayken 20 ses geri gider veya ses seviyesi veya ses perdesi gibi sürgülü alanlarda değeri 20 azaltır

Braille

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Braille Modu NVDA+alt+t NVDA+alt+t Bu seçenek mevcut braille modları arasında seçim yapmanıza yarar.
Braille'in İzleyeceği İmleç NVDA+kontrol+t NVDA+kontrol+t Bu seçenek Braille ekranın sistem imlecini mi, nesne sunucusu/inceleme imlecini mi yoksa her ikisini de mi izleyeceğini belirlemenizi sağlar.

Braille ekran seçimi

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Braille Ekran Seç iletişim kutusunu aç NVDA+kontrol+a NVDA+kontrol+a > NVDA Ayarları iletişim kutusundan Braille kategorisinde Değiştir... düğmesini etkinleştirerek açılan braille ekran seçimi iletişim kutusu, NVDA'nın braille çıkışı için hangi braille ekranı kullanacağını seçmenizi sağlar.

Ses

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Ses ayarlarını aç NVDA+kontrol+u NVDA+kontrol+u NVDA Ayarları iletişim kutusundaki Ses kategorisi, ses çıkışının çeşitli yönlerini değiştirmenizi sağlayan seçenekler içermektedir.
Ses Zayıflaması Modu NVDA+şift+d NVDA+şift+d Bu seçenek NVDA'nın diğer seslerin seviyesini düşürüp düşürmeyeceğini belirlemenizi sağlar.
Ses Ayırma
Ad Kısayol Açıklama
Ses Ayırma Modları Arasında Geçiş Yap NVDA+alt+s Ses ayırma modları arasında geçiş yapar.

Klavye

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Klavye ayarlarını aç NVDA+kontrol+k NVDA+kontrol+k NVDA Ayarları iletişim kutusundaki Klavye kategorisi, klavye kullanırken NVDA'nın nasıl davranacağıyla ilgili seçenekleri içerir.
Yazılan Karakterleri Söyle NVDA+2 NVDA+2 Etkinleştirildiğinde, NVDA yazdığınız her karakteri söyleyecektir.
Yazılan Sözcükleri Söyle NVDA+3 NVDA+3 Etkinleştirildiğinde, NVDA yazdığınız her sözcüğü söyleyecektir.
Komut Tuşlarını Söyle NVDA+4 NVDA+4 Etkinleştirildiğinde, NVDA bastığınız karakter olmayan (örnek, kontrol, Şift VS.) her tuşu söyleyecektir. Buna kontrolle birlikte basılan harflerden oluşan tuş kombinasyonları da dahildir.

Fare

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Fare ayarlarını aç NVDA+kontrol+m NVDA+kontrol+m NVDA Ayarları iletişim kutusundaki Fare kategorisi, NVDA'nın fare hareketlerini takip etmesini, fare koordinatlarına dayanarak kullanıcıyı sesli olarak bilgilendirmesini ve diğer fare seçenekleriyle ilgili değişiklikler yapılmasını sağlar.
Fare İzlemeyi Etkinleştir NVDA+m NVDA+m

İnceleme İmleci

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Sistem Odağını Takip et NVDA+7 NVDA+7
Sistem Düzenleme İmlecini takip et NVDA+6 NVDA+6 Etkinleştirildiğinde, sistem düzenleme imleci hareket ettikçe, inceleme imleci de onun gittiği yere gidecektir.

Nesne Sunumu

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Nesne Sunumu ayarlarını aç NVDA+kontrol+o NVDA+kontrol+o NVDA Ayarları iletişim kutusundaki Nesne Sunumu kategorisi, açıklama, konum bilgisi vb, NVDA'nın kontrollerle ilgili ne kadar bilgi sunacağının belirlenmesi için kullanılır.
Aşama Çubuğu bildirimi NVDA+u NVDA+u
Dinamik İçerik Değişimlerini Bildir NVDA+5 NVDA+5 Terminal veya chat programlarının geçmiş alanları gibi belirli nesnelerdeki yeni içeriğin belirtilip belirtilmeyeceğini kontrol eder.

Tarama kipi

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Tarama Kipi ayarlarını aç NVDA+kontrol+b NVDA+kontrol+b NVDA Ayarları iletişim kutusundaki Tarama Kipi kategorisi, web sayfaları gibi karmaşık belgeleri okurken ya da dolaşırken NVDA'nın nasıl davranacağını belirlemek için kullanılır.
Destekleniyorsa Ekran Düzenini Kullan NVDA+v NVDA+v Bu seçenek, tarama kipinin tıklanabilir içeriği (linkler, düğmeler ve alanlar) ayrı satırlara mı yerleştirmesi yoksa görsel olarak ekranda görüldüğü gibi metin akışında mı tutması gerektiğini belirlemenizi sağlar.
Sistem Odağı Tarama Kipi İmlecini Takip Etsin NVDA+8 NVDA+8 Varsayılan olarak devre dışı bırakılan bu seçenek, tarama kipi imleciyle dolaşılırken sistem odağının otomatik olarak (linkler, form alanları vb.) odaklanılabilecek öğelere taşınıp taşınmayacağını belirlemenize olanak tanır.

Belge Formatları

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Belge Formatları Ayarlarını Aç NVDA+kontrol+d NVDA+kontrol+d Buradaki birçok onay kutusu belge içinde imleci hareket ettirirken hangi tür biçimlendirme bilgilerini otomatik olarak duymak istediğinizi ayarlamanızı sağlamak içindir.

Gelişmiş Ayarlar

Bilgi notları

"sistem imleci konumundaki Tüm ek açıklama ayrıntılarının özetinin bildirimi" için, NVDA+d'ye basın.

Konfigürasyonu Kaydetme ve Yeniden Yükleme

Ad Masaüstü Kısayol tuşu Dizüstü Kısayol tuşu Tarif
Ayarları (Konfigürasyonu) kaydet NVDA+kontrol+c NVDA+kontrol+c Ayarlarınızı kaydeder ve böylece NVDA'dan çıktığınızda ayarlarınız kaybolmaz
Kaydedilmiş ayarlara (konfigürasyona) geri dön NVDA+kontrol+r NVDA+kontrol+r Bir kez basıldığında NVDA konfigürasyonunu en son kaydetmiş olduğunuz haline, üç kez basıldığında fabrika ayarlarına döndürür

Konfigürasyon Profilleri

Temel Yönetim

Ekstra Araçlar

Log Görüntüleyicisi

Ad Kısayol tuşu açıklama
log görüntüleyiciyi aç NVDA+f1 Log görüntüleyiciyi açar ve mevcut nesne hakkındaki geliştirici bilgilerini görüntüler.
Logun bir parçasını panoya kopyala NVDA+control+şift+f1 Bu komuta bir kez basıldığında istenen log içeriği için bir başlangıç ​​noktası belirler. İkinci kez basıldığında başlangıç ​​noktasından itibaren log içeriğini panoya kopyalar.

Pluginleri Yeniden Yükle

Ad Kısayol tuşu Tarif
Pluginleri yeniden yükle NVDA+control+f3 NVDA'nın global pluginlerini ve uygulama modüllerini yeniden yükler.
Yüklenen uygulama modülünü ve yürütülebilir dosyayı bildir NVDA+control+f1 Varsa uygulama modülünün adını ve odaklı uygulamayla ilişkili yürütülebilir dosyanın adını bildirir.

Desteklenen braille ekranlar

Freedom Scientific Focus/PAC Mate Serisi

Ad Kısayol tuşu
Scroll braille display back topRouting1 (first cell on display)
Scroll braille display forward topRouting20/40/80 (last cell on display)
Scroll braille display back leftAdvanceBar
Scroll braille display forward rightAdvanceBar
Toggle braille tethered to leftGDFButton+rightGDFButton
sol tekerlek hareketini açıp kapama Sol tekerleğe basma
Sol tekerlek hareketini kullanarak geri gitme Sol tekerlek yukarı
Sol tekerlek hareketini kullanarak ileri gitme Sol tekerlek aşağı
sağ tekerlek hareketini açıp kapama Sağ tekerleğe basma
Sağ tekerlek hareketini kullanarak geri gitme Sağ tekerlek yukarı
Sağ tekerlek hareketini kullanarak ileri gitme Sağ tekerlek aşağı
imleci parmağın üzerinde bulunduğu Braille hücresine taşıma hücre üzerindeki braille iğnesi
şift+tab key brailleSpaceBar+dot1+dot2
tab key brailleSpaceBar+dot4+dot5
upArrow key brailleSpaceBar+dot1
downArrow key brailleSpaceBar+dot4
Control+leftArrow key brailleSpaceBar+dot2
control+rightArrow key brailleSpaceBar+dot5
leftArrow brailleSpaceBar+dot3
rightArrow key brailleSpaceBar+dot6
home key brailleSpaceBar+dot1+dot3
end key brailleSpaceBar+dot4+dot6
control+home key brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
control+end key brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
alt key brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
alt+tab key brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
alt+şift+tab key brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot5+dot6
windows+tab key brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4
escape key brailleSpaceBar+dot1+dot5
windows key brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
space key brailleSpaceBar
Toggle control key brailleSpaceBar+dot3+dot8
Toggle alt key brailleSpaceBar+dot6+dot8
Toggle windows key brailleSpaceBar+dot4+dot8
Toggle NVDA key brailleSpaceBar+dot5+dot8
Toggle şift key brailleSpaceBar+dot7+dot8
Toggle control and şift keys brailleSpaceBar+dot3+dot7+dot8
Toggle alt and şift keys brailleSpaceBar+dot6+dot7+dot8
Toggle windows and şift keys brailleSpaceBar+dot4+dot7+dot8
Toggle NVDA and şift keys brailleSpaceBar+dot5+dot7+dot8
Toggle control and alt keys brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot8
Toggle control, alt, and şift keys brailleSpaceBar+dot3+dot6+dot7+dot8
windows+d key (minimize all applications) brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
Report Current Line brailleSpaceBar+dot1+dot4
NVDA menu brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4+dot5

For newer Focus models that contain rocker bar keys (focus 40, focus 80 and focus blue):

Name Key
Move braille display to previous line leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Move braille display to next line leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

For Focus 80 only:

Name Key
Scroll braille display back leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Scroll braille display forward leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA 6 serisi/protokol dönüştürücü

Ad Kısayol Tuşu
Scroll braille display back t1, etouch1
Braille ekran önceki satır t2
Move to current focus t3
Braille ekran sonraki satır t4
Scroll braille display forward t5, etouch3
Odağı braille konumuna taşı routing
braille hücre altındaki metin biçimlendirmesini bildir secondary routing
HID klavye simülasyonunu açıp kapama t1+spEnter
Move to top line in review t1+t2
Move to bottom line in review t4+t5
Toggle braille tethered to t1+t3
Report title etouch2
Report status bar etouch4
şift+tab tuşu sp1
alt tuşu sp2, alt
esc tuşu sp3
tab tuşu sp4
Yukarı ok tuşu spUp
Aşağı ok tuşu spDown
Sol ok tuşu spLeft
Sağ ok tuşu spRight
enter tuşu spEnter, enter
Saat/tarih bilgisi sp2+sp3
NVDA Menüsü sp1+sp3
windows+d tuşu (Tüm uygulamaları küçült) sp1+sp4
windows+b key (focus system tray) sp3+sp4
windows tuşu sp1+sp2, windows
alt+tab tuşu sp2+sp4
control+home key t3+spUp
control+end key t3+spDown
home key t3+spLeft
end key t3+spRight
control key control

Handy Tech Displays

Ad Kısayol tuşu
Braille ekranı geri kaydırma Sol, Yukarı, b3
Braille ekranı ileri kaydırma Sağ, Aşağı, b6
Braille ekranı önceki satıra götürme b4
Braille ekranı sonraki satıra götürme b5
imleci parmağın üzerinde bulunduğu Braille hücresine taşıma hücre üzerindeki braille iğnesi
Şift+tab tuşu eskeyp tuşu, left triple action key up+down
alt tuşu b2+b4+b5
eskeyp tuşu b4+b6
tab tuşu enter, right triple action key up+down
enter tuşu eskeyp+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
Yukarı yön tuşu joystickUp
Aşağı yön tuşu joystickDown
SolOk tuşu joystickLeft
SağOk tuşu joystickRight
NVDA Menüsü b2+b4+b5+b6
Toggle braille tethered to b2
Toggle the braille cursor b1
Toggle focus context presentation b7
Toggle braille input space+b1+b3+b4 (space+capital B)

MDV Lilli

Ad Kısayol tuşu
Braille ekranı geri kaydır LF
Braille ekranı ileri kaydır RG
Braille ekran önceki satır UP
Braille ekran sonraki satır DN
Odağı braille konumuna taşı route
şift+tab tuşu SLF
tab tuşu SRG
alt+tab tuşu SDN
alt+şift+tab tuşu SUP

Baum/Humanware/APH Braille/Orbit Ekranlar

Ad Kısayol tuşu
Braille ekranı geri kaydırma d2
Braille ekranı ileri kaydırma d5
Braille ekranı önceki satıra götürme d1
Braille ekranı sonraki satıra götürme d3
imleci parmağın üzerinde bulunduğu Braille hücresine taşıma hücre üzerindeki braille iğnesi
şift+tab tuşu space+dot1+dot3
tab tuşu space+dot4+dot6
alt tuşu space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
escape tuşu space+dot1+dot5 (space+e)
windows tuşu space+dot3+dot4
alt+tab tuşu space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA Menü space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
windows+d tuşu (tüm uygulamaları simge durumuna küçült) space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
Tümünü oku space+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6

Kumanda kolu olan ekranlar için:

Ad Kısayol tuşu
Yukarı Yön Tuşu yukarı
Aşağı Yön Tuşu aşağı
sol Yön Tuşu sol
sağ Yön Tuşu sağ
Enter tuşu seç

hedo ProfiLine USB

Ad Kısayol tuşu
Braille geri kaydır K1
Braille ileri kaydır K3
Braille Önceki satır B2
Braille Sonraki satır B5
Braille konumuna taşı routing
braille imlecin neyi takip edeceğini değiştir K2
Hepsini oku B6

hedo MobilLine USB

Ad Kısayol tuşu
Braille geri kaydır K1
Braille ileri kaydır K3
Braille Önceki satır B2
Braille Sonraki satır B5
Braille konumuna taşı routing
braille imlecin neyi takip edeceğini değiştir K2
Hepsini oku B6

HumanWare Brailliant BI/B Serisi / BrailleNote Touch

Tüm modeller için tuş atamaları

Ad Kısayol tuşu
Braille ekranı geri kaydır sol
Braille ekranı İLERİ kaydır SAĞ
braille ekranı önceki satıra taşı yukarı
braille ekranı sonraki satıra taşı aşağı
İmleci braille konumuna taşı routing
Braille'in takip ettiği imleci değiştir up+down
yukarı yön tuşu space+dot1
aşağı yön tuşu space+dot4
sol yön tuşu space+dot3
sağ yön tuşu space+dot6
şift+tab tuşu space+dot1+dot3
tab tuşu space+dot4+dot6
alt tuşu space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
escape tuşu space+dot1+dot5 (space+e)
enter tuşu dot8
windows tuşu space+dot3+dot4
alt+tab tuşu space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA Menu space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
windows+d key (minimize all applications) space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
Say all space+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6

Brailliant BI 32, BI 40 ve B 80 için tuş atamaları

Name Key
NVDA Menu c1+c3+c4+c5 (command n)
windows+d key (minimize all applications) c1+c4+c5 (command d)
Hepsini oku c1+c2+c3+c4+c5+c6

Brailliant BI 14 için tuş atamalar

Ad Tuş
up arrow key joystick up
down arrow key joystick down
left arrow key joystick left
right arrow key joystick right
enter key joystick action

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille Serileri

Ad Kısayol tuşu
Route to braille cell routing
Scroll braille display back leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Scroll braille display forward leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Move braille display to previous line leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Move braille display to next line leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Move to previous line in review rightSideUpArrow
Move to next line in review rightSideDownArrow
Move to previous character in review rightSideLeftArrow
Move to next character in review rightSideRightArrow
Move to current focus leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
control key smartbeetle:f1, brailleedge:f3
windows key f7, smartbeetle:f2
alt key dot1+dot3+dot4+space, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
şift key f5
insert key dot2+dot4+space, f6
applications key dot1+dot2+dot3+dot4+space, f8
capsLock key dot1+dot3+dot6+space
tab key dot4+dot5+space, f3, brailleedge:f2
şift+alt+tab key f2+f3+f1
alt+tab key f2+f3
şift+tab key dot1+dot2+space
end key dot4+dot6+space
control+end key dot4+dot5+dot6+space
home key dot1+dot3+space, smartbeetle:f4
control+home key dot1+dot2+dot3+space
alt+f4 key dot1+dot3+dot5+dot6+space
leftArrow key dot3+space, leftSideLeftArrow
control+şift+leftArrow key dot2+dot8+space+f1
control+leftArrow key dot2+space
şift+alt+leftArrow key dot2+dot7+f1
alt+leftArrow key dot2+dot7
rightArrow key dot6+space, leftSideRightArrow
control+şift+rightArrow key dot5+dot8+space+f1
control+rightArrow key dot5+space
şift+alt+rightArrow key dot5+dot7+f1
alt+rightArrow key dot5+dot7
pageUp key dot1+dot2+dot6+space
control+pageUp key dot1+dot2+dot6+dot8+space
upArrow key dot1+space, leftSideUpArrow
control+şift+upArrow key dot2+dot3+dot8+space+f1
control+upArrow key dot2+dot3+space
şift+alt+upArrow key dot2+dot3+dot7+f1
alt+upArrow key dot2+dot3+dot7
şift+upArrow key leftSideScrollDown+space
pageDown key dot3+dot4+dot5+space
control+pageDown key dot3+dot4+dot5+dot8+space
downArrow key dot4+space, leftSideDownArrow
control+şift+downArrow key dot5+dot6+dot8+space+f1
control+downArrow key dot5+dot6+space
şift+alt+downArrow key dot5+dot6+dot7+f1
alt+downArrow key dot5+dot6+dot7
şift+downArrow key space+rightSideScrollDown
escape key dot1+dot5+space, f4, brailleedge:f1
delete key dot1+dot3+dot5+space, dot1+dot4+dot5+space
f1 key dot1+dot2+dot5+space
f3 key dot1+dot4+dot8+space
f4 key dot7+f3
windows+b key dot1+dot2+f1
windows+d key dot1+dot4+dot5+f1
control+insert key smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert key smartbeetle:f3+rightSideScroll

Seika Braille Displays

Seika Versiyon 3, 4 ve 5 (40 hücre), Seika80 (80 hücre)

Ad Kısayol tuşu
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to previous line b3
Move braille display to next line b4
Toggle braille tethered to b5
Say all b6
tab b1
şift+tab b2
alt+tab b1+b2
NVDA Menu left+right
Route to braille cell routing

MiniSeika (16, 24 hücre), V6 ve V6Pro (40 hücre)

Name Key
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Say all space+Backspace
NVDA Menu Left+Right
Move braille display to previous line LJ up
Move braille display to next line LJ down
Toggle braille tethered to LJ center
tab LJ right
şift+tab LJ left
upArrow key RJ up
downArrow key RJ down
leftArrow key RJ left
rightArrow key RJ right
Route to braille cell routing
şift+upArrow key Space+RJ up, Backspace+RJ up
şift+downArrow key Space+RJ down, Backspace+RJ down
şift+leftArrow key Space+RJ left, Backspace+RJ left
şift+rightArrow key Space+RJ right, Backspace+RJ right
enter key RJ center, dot8
escape key Space+RJ center
windows key Backspace+RJ center
space key Space, Backspace
backspace key dot7
pageup key space+LJ right
pagedown key space+LJ left
home key space+LJ up
end key space+LJ down
control+home key backspace+LJ up
control+end key backspace+LJ down

Aşağıdaki Braille ekranlar desteklenmektedir:

Bu ekranlar henüz NVDA'nın otomatik arka plan braille görüntü algılama işlevini desteklememektedir. There is an option in the display's USB driver which can cause an issue with loading the display. Please try the following:

  1. Please make sure that you have installed the latest driver.
  2. Open the Windows Device Manager.
  3. Scroll down the list to "USB Controllers" or "USB Devices".
  4. Select "Papenmeier Braillex USB Device".
  5. Open the properties and switch to the "Advanced" tab. Sometimes the "Advanced" tab doesn't appear. If this is the case, disconnect the braille display from the computer, exit NVDA, wait a moment and reconnect the braille display. Repeat this 4 to 5 times if necessary. If the "Advanced" tab is still not displayed, please restart the computer.
  6. Disable the "Load VCP" option.

Most devices have an Easy Access Bar (EAB) that allows intuitive and fast operation. The EAB can be moved in four directions where generally each direction has two switches. The C and Live series are the only exceptions to this rule.

The c-series and some other displays have two routing rows whereby the upper row is used to report formatting information. Holding one of the upper routing keys and pressing the EAB on c-series devices emulates the second switch state. The live series displays have one routing row only and the EAB has one step per direction. The second step may be emulated by pressing one of the routing keys and pressing the EAB in the corresponding direction. Pressing and holding the up, down, right and left keys (or EAB) causes the corresponding action to be repeated.

Generally, the following keys are available on these braille displays:

Name Key
l1 Left front key
l2 Left rear key
r1 Right front key
r2 Right rear key
up 1 Step up
up2 2 Steps up
left 1 Step left
left2 2 Steps left
right 1 Step right
right2 2 Steps right
dn 1 Step down
dn2 2 Steps down

Following are the Papenmeier command assignments for NVDA:

Papenmeier BRAILLEX Yeni Modelleri

Name Key
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to previous line up
Move braille display to next line dn
Route to braille cell routing
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Toggle braille tethered to r2
Report title l1+up
Report Status Bar l2+down
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to previous object left2
Move to next object right2
Report text formatting under braille cell upper routing row
Name Key
escape key space with dot 7
upArrow key space with dot 2
leftArrow key space with dot 1
rightArrow key space with dot 4
downArrow space with dot 5
control key lt+dot2
alt key lt+dot3
control+escape key space with dot 1 2 3 4 5 6
tab key space with dot 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX Older Models

Devices with EAB:

Name Key
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to previous line up
Move braille display to next line dn
Route to braille cell routing
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Report title l1up
Report Status Bar l2down
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to next object right2
Move to previous object left2
Report text formatting under braille cell upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Name Key
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to previous line up
Move braille display to next line dn
Toggle braille tethered to r2
Move to containing object r1+up
Move to first contained object r1+dn
Move to previous object r1+left
Move to next object r1+right
Report text formatting under braille cell upper routing strip
Report title l1+up
Report status bar l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Name Key
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Toggle braille tethered to r2
Report text formatting under braille cell upper routing strip
Move braille display to previous line up
Scroll braille display back left
Scroll braille display forward right
Move braille display to next line dn
Move to next object left2
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to previous object right2

HumanWare BrailleNote

Name Key
Scroll braille display back back
Scroll braille display forward advance
Move braille display to previous line previous
Move braille display to next line next
Route to braille cell routing
NvDA menu space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
Toggle braille tethered to previous+next
Up arrow key space+dot1
Down arrow key space+dot4
Left Arrow key space+dot3
Right arrow key space+dot6
Page up key space+dot1+dot3
Page down key space+dot4+dot6
Home key space+dot1+dot2
End key space+dot4+dot5
Control+home keys space+dot1+dot2+dot3
Control+end keys space+dot4+dot5+dot6
Space key space
Enter space+dot8
Backspace space+dot7
Tab key space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
şift+tab keys space+dot1+dot2+dot5+dot6
Windows key space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
Alt key space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Toggle input help space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

Following are commands assigned to BrailleNote QT when it is not in braille input mode.

Name Key
NvDA menu read+n
Up arrow key upArrow
Down arrow key downArrow
Left Arrow key leftArrow
Right arrow key rightArrow
Page up key function+upArrow
Page down key function+downArrow
Home key function+leftArrow
End key function+rightArrow
Control+home keys read+t
Control+end keys read+b
Enter key enter
Backspace key backspace
Tab key tab
şift+tab keys şift+tab
Windows key read+w
Alt key read+m
Toggle input help read+1

Following are commands assigned to the scroll wheel:

Name Key
Up arrow key upArrow
Down arrow key downArrow
Left Arrow key leftArrow
Right arrow key rightArrow
Enter key center button
Tab key scroll wheel clockwise
şift+tab keys scroll wheel counterclockwise

EcoBraille

Name Key
Scroll braille display back T2
Scroll braille display forward T4
Move braille display to previous line T1
Move braille display to next line T5
Route to braille cell Routing
Activate current navigator object T3
Switch to next review mode F1
Move to containing object F2
Switch to previous review mode F3
Move to previous object F4
Report current object F5
Move to next object F6
Move to focus object F7
Move to first contained object F8
Move System focus or caret to current review position F9
Report review cursor location F0
Toggle braille tethered to A

SuperBraille

Name Key
Scroll braille display back numpadMinus
Scroll braille display forward numpadPlus

Eurobraille displays

Braille keyboard functions

Name Key
Erase the last entered braille cell or character backspace
Translate any braille input and press the enter key backspace+space
Toggle NVDA key dot3+dot5+space
insert key dot1+dot3+dot5+space, dot3+dot4+dot5+space
delete key dot3+dot6+space
home key dot1+dot2+dot3+space
end key dot4+dot5+dot6+space
leftArrow key dot2+space
rightArrow key dot5+space
upArrow key dot1+space
downArrow key dot6+space
pageUp key dot1+dot3+space
pageDown key dot4+dot6+space
numpad1 key dot1+dot6+backspace
numpad2 key dot1+dot2+dot6+backspace
numpad3 key dot1+dot4+dot6+backspace
numpad4 key dot1+dot4+dot5+dot6+backspace
numpad5 key dot1+dot5+dot6+backspace
numpad6 key dot1+dot2+dot4+dot6+backspace
numpad7 key dot1+dot2+dot4+dot5+dot6+backspace
numpad8 key dot1+dot2+dot5+dot6+backspace
numpad9 key dot2+dot4+dot6+backspace
numpadInsert key dot3+dot4+dot5+dot6+backspace
numpadDecimal key dot2+backspace
numpadDivide key dot3+dot4+backspace
numpadMultiply key dot3+dot5+backspace
numpadMinus key dot3+dot6+backspace
numpadPlus key dot2+dot3+dot5+backspace
numpadEnter key dot3+dot4+dot5+backspace
escape key dot1+dot2+dot4+dot5+space, l2
tab key dot2+dot5+dot6+space, l3
şift+tab keys dot2+dot3+dot5+space
printScreen key dot1+dot3+dot4+dot6+space
pause key dot1+dot4+space
applications key dot5+dot6+backspace
f1 key dot1+backspace
f2 key dot1+dot2+backspace
f3 key dot1+dot4+backspace
f4 key dot1+dot4+dot5+backspace
f5 key dot1+dot5+backspace
f6 key dot1+dot2+dot4+backspace
f7 key dot1+dot2+dot4+dot5+backspace
f8 key dot1+dot2+dot5+backspace
f9 key dot2+dot4+backspace
f10 key dot2+dot4+dot5+backspace
f11 key dot1+dot3+backspace
f12 key dot1+dot2+dot3+backspace
windows key dot1+dot2+dot4+dot5+dot6+space
Toggle windows key dot1+dot2+dot3+dot4+backspace, dot2+dot4+dot5+dot6+space
capsLock key dot7+backspace, dot8+backspace
numLock key dot3+backspace, dot6+backspace
şift key dot7+space
Toggle şift key dot1+dot7+space, dot4+dot7+space
control key dot7+dot8+space
Toggle control key dot1+dot7+dot8+space, dot4+dot7+dot8+space
alt key dot8+space
Toggle alt key dot1+dot8+space, dot4+dot8+space
Toggle HID Keyboard simulation switch1Left+joystick1Down, switch1Right+joystick1Down

b.book keyboard commands

Name Key
Scroll braille display back backward
Scroll braille display forward forward
Move to current focus backward+forward
Route to braille cell routing
leftArrow key joystick2Left
rightArrow key joystick2Right
upArrow key joystick2Up
downArrow key joystick2Down
enter key joystick2Center
escape key c1
tab key c2
Toggle şift key c3
Toggle control key c4
Toggle alt key c5
Toggle NVDA key c6
control+Home key c1+c2+c3
control+End key c4+c5+c6

b.note keyboard commands

Name Key
Scroll braille display back leftKeypadLeft
Scroll braille display forward leftKeypadRight
Route to braille cell routing
Report text formatting under braille cell doubleRouting
Move to next line in review leftKeypadDown
Switch to previous review mode leftKeypadLeft+leftKeypadUp
Switch to next review mode leftKeypadRight+leftKeypadDown
leftArrow key rightKeypadLeft
rightArrow key rightKeypadRight
upArrow key rightKeypadUp
downArrow key rightKeypadDown
control+home key rightKeypadLeft+rightKeypadUp
control+end key rightKeypadLeft+rightKeypadUp

Esys keyboard commands

Name Key
Scroll braille display back switch1Left
Scroll braille display forward switch1Right
Move to current focus switch1Center
Route to braille cell routing
Report text formatting under braille cell doubleRouting
Move to previous line in review joystick1Up
Move to next line in review joystick1Down
Move to previous character in review joystick1Left
Move to next character in review joystick1Right
leftArrow key joystick2Left
rightArrow key joystick2Right
upArrow key joystick2Up
downArrow key joystick2Down
enter key joystick2Center

Esytime keyboard commands

Name Key
Scroll braille display back l1
Scroll braille display forward l8
Move to current focus l1+l8
Route to braille cell routing
Report text formatting under braille cell doubleRouting
Move to previous line in review joystick1Up
Move to next line in review joystick1Down
Move to previous character in review joystick1Left
Move to next character in review joystick1Right
leftArrow key joystick2Left
rightArrow key joystick2Right
upArrow key joystick2Up
downArrow key joystick2Down
enter key joystick2Center
escape key l2
tab key l3
Toggle şift key l4
Toggle control key l5
Toggle alt key l6
Toggle NVDA key l7
control+home key l1+l2+l3, l2+l3+l4
control+end key l6+l7+l8, l5+l6+l7
Toggle HID Keyboard simulation l1+joystick1Down, l8+joystick1Down

Nattiq nBraille Displays

Name Key
Scroll braille display back up
Scroll braille display forward down
Move braille display to previous line left
Move braille display to next line right
Route to braille cell routing

BRLTTY

Ad BRLTTY komutu
Braille ekranı geri kaydırma fwinlt (bir pencere sola git)
Braille ekranı ileri kaydırma fwinrt (bir pencere sağa git)
Braille ekranı önceki satıra götürme lnup (bir satır yukarı git)
Braille ekranı sonraki satıra götürme lndn (bir satır aşağı git)
imleci parmağın üzerinde bulunduğu Braille hücresine taşıma route (imleci karektere götür)
Toggle input help learn (enter/leave command learn mode)
Open the NVDA menu prefmenu (enter/leave preferences menu)
Revert configuration prefload (restore preferences from disk)
Save configuration prefsave (save preferences to disk)
Report time time (show current date and time)
Speak the line where the review cursor is located say_line (speak current line)
Say all using review cursor say_below (speak from current line through bottom of screen)

Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Ad Kısayol
Move to top line in review home1, home2
Move to bottom line in review end1, end2
Sets the navigator object to the current focus eCursor1, eCursor2
Move to current focus cursor1, cursor2
Moves the mouse pointer to the current navigator object home1+home2
Sets the navigator object to the current object under the mouse pointer and speaks it end1+end2
Moves focus to current navigator object eCursor1+eCursor2
Toggle braille tethered to cursor1+cursor2
Move braille display to previous line up1, up2, up3
Move braille display to next line down1, down2, down3
Scroll braille display back left, lWheelLeft, rWheelLeft
Scroll braille display forward right, lWheelRight, rWheelRight
Route to braille cell routing
Report text formatting under braille cell secondary routing
Toggle the way context information is presented in braille attribute1+attribute3
Cycles between speech modes attribute2+attribute4
Switches to the previous review mode (e.g. object, document or screen) f1
Switches to the next review mode (e.g. object, document or screen) f2
Moves the navigator object to the object containing it f3
Moves the navigator object to the first object inside it f4
Moves the navigator object to the previous object f5
Moves the navigator object to the next object f6
Reports the current navigator object f7
Reports information about the location of the text or object at the review cursor f8
Shows braille settings f1+home1, f9+home2
Reads status bar and moves navigator object into it f1+end1, f9+end2
Cycle the braille cursor shape f1+eCursor1, f9+eCursor2
Toggle the braille cursor f1+cursor1, f9+cursor2
Cycle the braille show messages mode f1+f2, f9+f10
Cycle the braille show selection state f1+f5, f9+f14
Cycle the "braille move system caret when routing review cursor" states f1+f3, f9+f11
Performs the default action on the current navigator object f7+f8
Reports date/time f9
Reports battery status and time remaining if AC is not plugged in f10
Reports title f11
Reports status bar f12
Reports the current line under the application cursor f13
Say all f14
Reports current character under review cursor f15
Reports the line of the current navigator object where the review cursor is situated f16
Speaks the word of the current navigator object where the review cursor is situated f15+f16
Moves the review cursor to the previous line of the current navigator object and speaks it lWheelUp, rWheelUp
Moves the review cursor to the next line of the current navigator object and speaks it lWheelDown, rWheelDown
Windows+d key (minimize all applications) attribute1
Windows+e key (this computer) attribute2
Windows+b key (focus system tray) attribute3
Windows+i key (Windows settings) attribute4

Standard HID Braille displays

Name Key
Scroll braille display back pan left or rocker up
Scroll braille display forward pan right or rocker down
Route to braille cell routing set 1
Toggle braille tethered to up+down
upArrow key joystick up, dpad up or space+dot1
downArrow key joystick down, dpad down or space+dot4
leftArrow key space+dot3, joystick left or dpad left
rightArrow key space+dot6, joystick right or dpad right
şift+tab key space+dot1+dot3
tab key space+dot4+dot6
alt key space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
enter key dot8, joystick center or dpad center
escape key space+dot1+dot5 (space+e)
windows key space+dot3+dot4
alt+tab key space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA Menu space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
windows+d key (minimize all applications) space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
Say all space+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6