NVDA 2024.2 Zoznam príkazov

Používanie NVDA

Dotykové gestá NVDA

Podporu pre dotykové gestá zapnete a vypnete skratkou NVDA+ctrl+alt+t.

Režim dotyku

Prepínať režimy dotyku je možné klepnutím troma prstami.

Všeobecné príkazy NVDA

Názov Klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre Laptop Dotykové gesto Popis
Spustiť alebo reštartovať NVDA ctrl+alt+n ctrl+alt+n nie je Spustí alebo reštartuje NVDA. Túto skratku je potrebné povoliť počas inštalácie NVDA. Ide o skratku definovanú v systéme Windows a preto nie je možné ju meniť v dialógu klávesové skratky.
Zastaviť reč ctrl ctrl Klepnutie dvoma prstami Okamžite zastaví reč
Pozastaviť reč Shift shift Nie je Okamžite pozastaví reč. Po nasledujúcom stlačení bude reč pokračovať na prerušenom mieste ak to práve používaný hlasový výstup podporuje
Ponuka NVDA NVDA+n NVDA+n Dvojnásobné klepnutie dvoma prstami Zobrazí ponuku NVDA, odkiaľ je možné pristupovať k nastaveniam, nástrojom a pomocníkovi
Nápoveda vstupu NVDA+1 NVDA+1 Nie je Zapína a vypína nápovedu vstupu. Každý vstup ako napríklad stlačenie klávesu spôsobí, že NVDA ohlási názov a popis skriptu, ktorý je s danou kombináciou asociovaný. Pre vypnutie stlačte znova NVDA+1.
Ukončiť NVDA NVDA+q NVDA+q Nie je Opýta sa či naozaj chcete ukončiť NVDA. V dialógu všeobecné nastavenia je voľba, ktorou sa otázka pred ukončením dá vypnúť.
Prepustiť nasledujúci kláves NVDA+f2 NVDA+f2 Nie je Prinúti NVDA nasledujúci stlačený kláves prepustiť aktívnej aplikácii aj keď sa jedná o príkaz programu NVDA.
Prepnúť režim spánku NVDA+shift+s NVDA+shift+z Nie je Režim spánku deaktivuje všetky klávesové skratky a hlasový a brailový výstup. Toto je užitočné pre aplikácie, ktoré sami poskytujú niektorý z takýchto druhov výstupu. Režim spánku sa automaticky vypne po reštarte NVDA.

Oznamovanie systémových informácii

Názov Klávesová skratka Popis
Čas a dátum NVDA+f12 Oznámi čas; stlačené 2 krát rýchlo po sebe oznámi dátum.
Stav napájania z batérie NVDA+shift+b Oznámi informácie o stave napájania. Buď oznámi stav nabitia batérie v percentách, alebo oznámi nabíjanie zo siete.
Oznámiť text v schránke Windows NVDA+c Ak je v schránke Windows text, NVDA ho oznámi.

Režimi reči

Názov Klávesová skratka popis
Prepnúť režim reči NVDA+s Prepína medzi dostupnými režimami reči

Pohyb pomocou zamerania systémového fokusu

Názov Klávesová skratka pre Desktop Klávesová skratka pre Laptop Popis
Fokus NVDA+tab NVDA+tab Oznámi alebo vyhláskuje meno objektu, ktorý má systémový fokus
názov okna NVDA+t NVDA+t Oznámi titulok aktuálneho aplikačného okna alebo okna v popredí. Stlačené 2 krát rýchlo za sebou vyhláskuje názov okna a stlačené 3 krát rýchlo za sebou skopíruje názov aktuálneho okna do schránky.
obsah okna v popredí NVDA+b NVDA+b Oznámi všetky prvky aktuálneho okna v popredí (užitočné pre dialógy)
Stavový riadok NVDA+end NVDA+shift+end Oznámi obsah stavového riadku ak ho NVDA dokáže nájsť. Stlačené dvakrát stavový riadok vyhláskuje. Stlačené trikrát skopíruje obsah stavového riadka do schránky
Oznámiť klávesovú skratku shift+numerická 2 NVDA+ctrl+shift+. Oznámi klávesovú (podčiarknutú) skratku zameraného objektu

Pohyb pomocou textového kurzora

Názov Klávesová skratka pre Desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
Plynulé čítanie NVDA+šípka dolu NVDA+A Prečíta text od pozície systémového kurzora do konca textu pri čom sa systémový kurzor posúva
Aktuálny riadok NVDA+šípka hore NVDA+l Prečíta aktuálny riadok zameraný systémovým kurzorom. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou vyhláskuje riadok a stlačené trikrát za sebou vyhláskuje riadok foneticky.
Aktuálny výber NVDA+Shift+šípka hore NVDA+shift+s Oznámi práve vybratý text
Oznámiť formátovanie textu NVDA+f NVDA+f Oznámi formátovanie pod textovým kurzorom. Stlačené dvakrát za sebou zobrazí informáciu v režime prehliadania
Oznámiť cieľ odkazu NVDA+k NVDA+k Prečíta cieľ, zvyčajne url adresu odkazu pod kurzorom. Stlačené dvakrát zobrazí cieľ v samostatnom okne, kde je možné s údajom podrobnejšie pracovať
Oznámiť súradnice kurzora NVDA+numerický Delete NVDA+delete Oznámi informáciu o súradniciach textu, alebo objektu pod textovým kurzorom. Toto môže zahŕňať oznámenie percent prečítaného dokumentu, alebo vzdialenosť objektu od okrajov alebo presné súradnice na obrazovke. Stlačené dvakrát poskytne podrobnejšie informácie.
Nasledujúca veta alt+šípka dole alt+šípka dole presunie systémový kurzor na nasledujúcu vetu a prečíta ju (platí len pre Microsoft Word a Outlook)
Predchádzajúca veta alt+šípka hore alt+šípka hore Presunie systémový kurzor na predchádzajúcu vetu a prečíta ju (platí len pre Microsoft Word a Outlook)

Pri navigácii v tabuľkách sú tiež dostupné tieto klávesové príkazy:

Názov Klávesová skratka Popis
Predchádzajúci stĺpec ctrl+alt+ľavá šípka Prejde do predchádzajúcej bunky v aktuálnom riadku
Nasledujúci stĺpec ctrl+alt+pravá šípka Prejde do nasledujúcej bunky v aktuálnom riadku
Predchádzajúci riadok ctrl+alt+šípka hore Prejde do aktuálnej bunky v predchádzajúcom riadku
Ďalší riadok ctrl+alt+šípka dolu Prejde do aktuálnej bunky v nasledujúcom riadku
Prejdi na prvý stĺpec ctrl+alt+home Presunie systémový kurzor na prvý stĺpec (v tom istom riadku)
Prejdi na posledný stĺpec ctrl+alt+end Presunie systémový kurzor na posledný stĺpec (v tom istom riadku)
Prejdi na prvý riadok ctrl+alt+pageUp Presunie systémový kurzor na prvý riadok (v tom istom stĺpci)
Prejdi na posledný riadok ctrl+alt+pageDown Presunie systémový kurzor na posledný riadok (v tom istom stĺpci)
Plynulé čítanie stĺpca NVDA+ctrl+alt+šípka dolu Zvislo číta obsah stĺpca od aktuálnej bunky smerom dolu až po poslednú bunku v stĺpci.
Plynulé čítanie riadku NVDA+ctrl+alt+pravá šípka Vodorovne číta obsah riadku od aktuálnej bunky vpravo až po poslednú bunku v riadku.
prečítať celý stĺpec NVDA+ctrl+alt+šípka hore Zvislo číta celý stĺpec od hora po spodok bez posúvania systémového kurzora.
Prečítať celý riadok NVDA+ctrl+alt+ľavá šípka Vodorovne číta celý riadok z ľava vpravo bez posúvania systémového kurzora.

Objektová navigácia

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre laptop Dotykové gesto Popis
Aktuálny objekt NVDA+numerická 5 NVDA+shift+o Nie je Oznámenie aktuálneho objektu - pri stlačení 2 krát je informácia vyhláskovaná a tri krát rýchlo za sebou je obsah skopírovaný do schránky.
Nadradený objekt NVDA+numerická8 NVDA+shift+šípka hore Švihnutie hore Prejde na objekt, ktorý obsahuje aktuálny navigačný objekt
Predchádzajúci objekt NVDA+numerická4 NVDA+shift+ľavá šípka nie je Prejde na predchádzajúci objekt od navigačného objektu
Predchádzajúci objekt v plošnom prezeraní NVDA+numerická9 NVDA+shift+[ Švihnutie vľavo (objektový režim) Prejde na predchádzajúci dostupný objekt v plošnom prezeraní
nasledujúci objekt NVDA+numerická6 NVDA+shift+pravá šípka nie je Prejde na nasledujúci objekt od navigačného objektu
Nasledujúci objekt v plošnom prezeraní NVDA+numerická3 NVDA+shift+] švihnutie vpravo (objektový režim) Prejde na nasledujúci dostupný objekt v plošnom prezeraní
Prvý podradený objekt NVDA+numerická2 NVDA+shift+šípka dolu Švihnutie dolu Pohyb na prvý objekt, ktorý je vo vnútri navigačného objektu
navigačný objekt na fokus NVDA+numerické Mínus NVDA+backspace Nie je Premiestni navigačný objekt na prvok, ktorý má systémový fokus. Ak je zobrazený systémový kurzor, pokúsi sa nastaviť na jeho pozíciu aj prezerací kurzor
Aktivovať navigačný objekt NVDA+numerický Enter NVDA+enter Dvojité klepnutie Aktivuje prvok práve zameraný objektovou navigáciou - rovnaké ako stlačenie klávesu enter alebo dvojité kliknutie po zameraní kurzorom myši.
Fokus alebo systémový kurzor na pozíciu prezeracieho kurzora NVDA+shift+numerické mínus NVDA+shift+backspace Nie je Po prvom stlačení nastaví fokus na navigačný objekt, po druhom stlačení sa pokúsi umiestniť systémový kurzor na pozíciu prezeracieho kurzora
Súradnice kurzora v režime prezerania NVDA+shift+numerický Delete NVDA+delete Nie je Oznamuje polohu prezeracieho kurzora. Informácia môže pozostávať z polohy v dokumente uvedenej v percentách, vzdialenosti od začiatku stránky alebo presnej polohy na obrazovke. Podrobnejšie informácie NVDA prečíta po dvojitom stlačení.
Premiestniť prezerací kurzor na stavový riadok nie je nie je nie je Oznámi stavový riadok, ak ho NVDA dokáže nájsť. Tiež premiestni prezerací kurzor na stavový riadok.

Prezeranie textu

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre Laptop Dotykové gesto Popis
Prezerací kurzor do prvého riadku shift+numerická 7 NVDA+ctrl+home Nie je Presunie prezerací kurzor do prvého riadku textu
Prezerací kurzor do predchádzajúceho riadku numerická 7 NVDA+šípka hore Švihnutie hore (textový režim) Presunie prezerací kurzor do predchádzajúceho riadku textu
Aktuálny riadok prezeracieho kurzora numerická 8 NVDA+shift+bodka Nie je Oznámi riadok, na ktorý ukazuje prezerací kurzor. Dvojnásobné stlačenie vyhláskuje riadok. Stlačené tri krát rýchlo za sebou foneticky vyhláskuje riadok.
Prezerací kurzor do nasledujúceho riadku numerická 9 NVDA+šípka dolu Švihnutie dolu (textový režim) Presunie prezerací kurzor do nasledujúceho riadku textu
Prezerací kurzor do posledného riadku shift+numerická 9 NVDA+ctrl+end Nie je Presunie prezerací kurzor do posledného riadku textu
Prezerací kurzor na predchádzajúce slovo numerická 4 NVDA+ctrl+ľavá šípka Švihnutie vľavo dvoma prstami (textový režim) Presunie prezerací kurzor na predchádzajúce slovo textu
Aktuálne slovo prezeracieho kurzora numerická 5 NVDA+ctrl+bodka Nie je Oznámi slovo, na ktoré práve ukazuje prezerací kurzor. Dvojnásobné stlačenie vyhláskuje slovo. Stlačené tri krát rýchlo za sebou foneticky vyhláskuje aktuálne slovo.
Prezerací kurzor na nasledujúce slovo numerická 6 NVDA+ctrl+pravá šípka Švihnutie vpravo dvoma prstami (textový režim) Presunie prezerací kurzor na nasledujúce slovo textu
Prezerací kurzor na začiatok riadku shift+numerická 1 NVDA+home Nie je Presunie prezerací kurzor na začiatok aktuálneho riadku textu
Prezerací kurzor na predchádzajúci znak numerická 1 NVDA+ľavá šípka Švihnutie vľavo (textový režim) Presunie prezerací kurzor na predchádzajúci znak v aktuálnom riadku textu
Aktuálny znak prezeracieho kurzora numerická 2 NVDA+bodka Nie je Oznámi aktuálny znak prezeracieho kurzora. Dvojnásobné stlačenie vyhláskuje alebo oznámi príklad použitia znaku. Stlačené tri krát rýchlo po sebe oznámi ten istý znak v numerickom a hexadecimálnom formáte.
Prezerací kurzor na nasledujúci znak numerická 3 NVDA+pravá šípka Švihnutie vpravo (textový režim) Presunie prezerací kurzor na nasledujúci znak v aktuálnom riadku textu
Prezerací kurzor na koniec riadku shift+numerická 3 NVDA+end Nie je Presunie prezerací kurzor na koniec aktuálneho riadku textu
Prezerací kurzor na predchádzajúcu stranu NVDA+pageUp NVDA+shift+pageUp nie je Presunie prezerací kurzor na predchádzajúcu stranu textu ak je podporované aplikáciou
Prezerací kurzor na nasledujúcu stranu NVDA+pageDown NVDA+shift+pageDown nie je Presunie prezerací kurzor na nasledujúcu stranu textu ak je podporované aplikáciou
Plynulé čítanie prezeracím kurzorom numerické Plus NVDA+shift+a Švihnutie dolu troma prstami (textový režim) Číta od aktuálnej pozície prezeracieho kurzora a posúva sa smerom dolu.
Začiatok bloku kopírovania prezeracím kurzorom NVDA+f9 NVDA+f9 Nie je Označí aktuálnu pozíciu ako začiatok výberu a bloku na kopírovanie do schránky. Kopírovanie sa neuskutoční kým neurčíte koniec bloku kopírovania.
Koniec bloku kopírovania prezeracím kurzorom NVDA+f10 NVDA+f10 Nie je Po prvom stlačení označí text od označeného miesta po aktuálnu pozíciu prezeracieho kurzora. Ak systémový kurzor dokáže nájsť text, označí ho. Po dvojitom stlačení skopíruje text od značky po aktuálnu pozíciu do schránky Windows.
Presunúť prezerací kurzor na začiatok bloku na kopírovanie alebo označenie NVDA+shift+f9 NVDA+shift+f9 nie je Presunie prezerací kurzor na miesto, ktoré ste označili ako začiatok bloku na kopírovanie alebo označenie
formátovanie textu NVDA+shift+f NVDA+shift+f Nie je Oznámi formátovanie textu na pozícii prezeracieho kurzora. Po dvojitom stlačení zobrazí informáciu v režime prehliadania.
Prečítať výslovnosť symbolu Nie je Nie je Nie je Prečíta symbol pod prezeracím kurzorom. Dvojité stlačenie zobrazí dialóg, v ktorom je možné prečítať si textový popis symbolu v režime prehliadania.

Režimy prezerania

názov klávesová skratka pre Desktop klávesová skratka pre Laptop dotykové gesto popis
Nasledujúci režim prezerania NVDA+numerická 7 NVDA+pageUp švihnutie dvomi prstami nahor Prepne na nasledujúci režim prezerania
predchádzajúci režim prezerania NVDA+numerická 1 NVDA+pageDown švihnutie dvomi prstami nadol prepne na predchádzajúci režim prezerania
Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre laptop Dotykové gesto Popis
Ľavý klik numerické lomeno NVDA+ú nie je Vykoná klik ľavým tlačidlom myši. Dvojklik je možné nasimulovať stlačením tejto skratky dva krát rýchlo za sebou.
Zamknúť ľavé tlačidlo myši shift+numerické lomeno NVDA+ctrl+ú nie je Stlačí a uzamkne ľavé tlačidlo myši. Stlačte znovu na uvoľnenie. Operáciu drag & drop môžete začať uzamknutím tlačidla použitím tohto príkazu a následne posunúť myš fyzicky alebo pomocou iných klávesových príkazov.
Pravý klik numerická hviezdička NVDA+ä klepnúť a podržať Vykoná klik pravým tlačidlom myši.
Zamknúť pravé tlačidlo myši shift+numerická hviezdička NVDA+ctrl+ä nie je Stlačí a uzamkne pravé tlačidlo myši. Stlačte znovu na uvoľnenie. Operáciu drag & drop môžete začať uzamknutím tlačidla použitím tohto príkazu a následne posunúť myš fyzicky alebo pomocou iných klávesových príkazov.
Myš na navigačný objekt NVDA+numerické lomeno NVDA+shift+m nie je Premiestni kurzor myši na miesto aktuálneho prvku zameraného objektovou navigáciou na mieste, kde ukazuje prezerací kurzor
Objektová navigácia na myš NVDA+numerická hviezdička NVDA+shift+n nie je Nastaví objektovú navigáciu na prvok, na ktorého umiestnenie ukazuje kurzor myši

Režim prehliadania

Názov Klávesová skratka Popis
Prepnúť režimy fokusu / prehliadania NVDA+medzera Prepína medzi režimom fokusu a režimom prehliadania
Ukončiť režim fokusu escape Prepína do režimu prehliadania, ak bol režim fokusu aktivovaný automaticky
Obnoviť dokument v režime prehliadania NVDA+f5 Obnoví obsah aktuálneho dokumentu (užitočné ak časť obsahu nebola správne načítaná. Nie je dostupné v programoch Microsoft Word a Outlook.)
Hľadať NVDA+ctrl+f Zobrazí dialóg, ktorý umožní vyhľadávanie textu v aktuálnom dokumente. Podrobnosti sú popísané v časti Hľadanie textu.
Hľadať ďalej NVDA+f3 Vyhľadá nasledujúci výskyt textu v aktívnom dokumente, ktorý Ste už hľadali
Hľadať späť NVDA+shift+f3 Vyhľadá predchádzajúci výskyt textu v aktívnom dokumente, ktorý Ste už hľadali

Príkazy rýchlej navigácie

Za pomoci nasledujúcich klávesov sa môžete posúvať na nasledujúci prvok v dokumente, v opačnom smere sa môžete pohybovať kombinovaním príkazov s klávesom shift.

Rýchly prechod na začiatok alebo koniec skupín prvkov, ako napríklad zoznamov a tabuliek:

Názov Klávesová skratka popis
Prejdi na začiatok skupiny prvkov shift+čiarka Presunie fokus na začiatok skupiny prvkov (zoznam, tabuľka a podobne) podľa aktuálneho prvku
prejdi za skupinu prvkov čiarka Presunie fokus za skupinu prvkov (zoznam, tabuľka a podobne) podľa aktuálneho prvku

Na zapnutie a vypnutie rýchlej navigácie v režime prehliadania, použite skratku NVDA+shift+medzera.

Zoznam prvkov

Názov Klávesová skratka Popis
Zoznam prvkov v režime prehliadania NVDA+f7 Zobrazí dialóg so zoznamom prvkov aktuálneho dokumentu

Hľadanie textu

Názov Klávesová skratka Popis
Vyhľadať text NVDA+ctrl+f Otvorí dialóg s moľžnosťami hľadania
Vyhľadať nasledujúci výskyt NVDA+f3 Vyhľadá nasledujúci výskyt hľadaného reťazca od aktuálnej pozície kurzora
Vyhľadať predchádzajúce NVDA+shift+f3 Vyhľadá predchádzajúci výskyt reťazca od aktuálnej pozície kurzora

Vnorené objekty

Názov Klávesová skratka Popis
Prejsť do nadradeného dokumentu NVDA+ctrl+medzera Premiestni fokus z aktuálneho vnoreného objektu do nadradeného dokumentu ktorý tento objekt obsahuje

Formátovaný výber

Názov Klávesová skratka Popis
Zapnúť alebo vypnúť režim formátovaného výberu NVDA+shift+f10 Zapína a vypína režim formátovaného výberu

Čítanie matematického obsahu

Interakcia s matematickým obsahom

Názov klávesová skratka Popis
Interakcia s matematickým obsahom NVDA+alt+m Umožní prácu s matematickým obsahom

Braille

brailový zápis

Bod 7 odstráni posledne zadaný znak alebo kombináciu bodov. Bod 8 preloží zadaný text a stlačí kláves Enter. Body 7+8: preloží zadaný text, ale nevloží medzeru ani nový riadok.

Zrak

Tienenie obrazovky

názov klávesová skratka popis
Zapína a vypína tienenie obrazovky NVDA+ctrl+escape Zapína a vypína tienenie obrazovky. Stlačené raz zapne tienenie do najbližšieho reštartu. Stlačené dvakrát zapne tienenie obrazovky natrvalo.

Optické rozpoznávanie textu Windows

Rozpoznávanie textu Windows

rozpoznanie textu v aktuálnom navigačnom objekte vyvoláte skratkou NVDA+R.

Vylepšenia pre aplikácie

Microsoft Word

Automatické čítanie hlavičiek stĺpcov a riadkov

Názov Klávesová skratka popis
Nastaviť hlavičky stĺpcov NVDA+shift+c Ak stlačíte raz, NVDA bude vybratý stĺpec a nasledujúce stĺpce považovať za hlavičku tabuľky a bude ich oznamovať pri pohybe v nasledujúcich riadkoch. Nastavenie zrušíte dvojitým stlačením.
Nastaviť hlavičky riadkov NVDA+shift+r Ak stlačíte raz, NVDA bude vybratý stĺpec a stĺpce pod ním považovať za hlavičku tabuľky a bude ich oznamovať pri pohybe v stĺpcoch medzi riadkami. Nastavenie zrušíte dvojitým stlačením.

Režim prehliadania v programe Microsoft Word

Režim prehliadania v programe Microsoft Word zapnete a vypnete skratkou NVDA+medzera.

Zoznam prvkov

Ak máte aktívny režim prehliadania v programe Microsoft Word, zoznam prvkov vyvoláte skratkou NVDA+F7.

Čítanie komentárov

Ak si chcete prečítať komentár, na ktorom je systémový fokus, stlačte NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Automatické čítanie hlavičiek stĺpcov a riadkov

Názov Klávesová skratka Popis
Nastaviť hlavičky stĺpcov NVDA+shift+c Ak stlačíte raz, NVDA bude vybratý stĺpec a nasledujúce stĺpce považovať za hlavičku tabuľky a bude ich oznamovať pri pohybe v nasledujúcich riadkoch. Nastavenie zrušíte dvojitým stlačením.
Nastaviť hlavičky riadkov NVDA+shift+r Ak stlačíte raz, NVDA bude vybratý stĺpec a stĺpce pod ním považovať za hlavičku tabuľky a bude ich oznamovať pri pohybe v stĺpcoch medzi riadkami. Nastavenie zrušíte dvojitým stlačením.

Zoznam prvkov

Zoznam prvkov v programe MS Excel vyvoláte skratkou NVDA+F7.

Čítanie poznámok

Ak si chcete prečítať poznámky pre aktuálnu bunku, stlačte NVDA+alt+c. V aplikáciách Microsoft Office 2016, 365 a novších boli komentáre nahradené poznámkami.

Na pridanie poznámky, alebo úpravu existujúcej poznámky pre aktuálnu bunku, stlačte shift+f2.

Čítanie chránených buniek

Ak si chcete prezerať aj chránené bunky, najprv aktivujte režim prehliadania skratkou NVDA+medzera. Následne použite na prezeranie tabuľky štandardné príkazy (napríklad šípky).

Microsoft PowerPoint

Názov Klávesová skratka popis
Zobraziť alebo skryť poznámky ctrl+shift+s keď máte spustenú prezentáciu, tento príkaz prepína medzi poznámkami pre aktuálnu snímku a obsahom aktuálnej snímky. Skratka má vplyv len na to, čo NVDA číta a nie na samotné zobrazenie snímky na obrazovke.

Foobar2000

Názov Klávesová skratka Popis
Oznámiť zostávajúci čas ctrl+shift+r V prípade, že je práve prehrávaná skladba, oznámi zostávajúci čas.
Oznámiť uplinulý čas ctrl+shift+e Oznámi koľko zo skladby bolo prehraté, ak je spustené prehrávanie.
Oznámiť dĺžku skladby ctrl+shift+t Oznámi dĺžku prehrávanie skladby, ak je spustené prehrávanie.

Miranda IM

Názov Klávesová skratka Popis
Oznámiť poslednú správu NVDA+ctrl+1-4 Oznámi jednu z posledných správ. napr. NVDA+ctrl+2 oznámi predposlednú správu.

Poedit

Názov Klávesová skratka Popis
Oznámiť poznámku pre prekladateľov ctrl+shift+a Oznámi poznámku pre prekladateľov. Stlačené dvakrát zobrazí poznámku v režime prehliadania
Oznámiť komentár ctrl+shift+c Oznámi komentár. Stlačené dvakrát zobrazí komentár v režime prehliadania
Oznámiť pôvodný zdrojový text ctrl+shift+o Oznámi pôvodný zdrojový text. Stlačené dvakrát za sebou zobrazí text v režime prehliadania
Oznámiť varovanie ctrl+shift+w Oznámi dostupné varovania. Stlačené dvakrát za sebou zobrazí varovanie v režime prehliadania

Kindle pre PC

ručne môžete prejsť na nasledujúcu stranu klávesom page up. Na predchádzajúcu stranu sa vrátite klávesom page down.

Výber textu

Keď vyberiete text, zobrazte si možnosti stlačením klávesy aplikácie alebo skratky Shift+F10.

Azardi

V tabuľke s knihami:

Názov Klávesová skratka Popis
otvoriť enter otvorí vybratú knihu.
kontextová ponuka kláves aplikácie (kontextové menu) Otvorí kontextové menu pre vybratú knihu.

Konzola Windows

Nasledujúce vstavané klávesové skratky môžu byť užitočné pri čítaní textu v starších typoch Windows konzoly:

Názov Klávesová skratka Popis
Posunúť hore CTRL+šípka hore Posunie okno konzoly vyššie, takže je možné čítať staršie záznamy.
Posunúť dole CTRL+šípka dole posunie okno konzoly nižšie, takže je možné čítať novšie záznamy.
Posunúť na začiatok CTRL+Home Posunie okno konzoly na začiatok celého výstupu.
Posunúť na koniec CTRL+end Posunie okno konzoly na koniec celého výstupu.

Konfigurácia NVDA

Po stlačení f1 sa otvorí používateľská príručka na príslušnom mieste.

Nastavenia

Všeobecné

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvoriť všeobecné nastavenia NVDA+ctrl+g NVDA+ctrl+g Tu môžete nastaviť základné správanie NVDA, vrátane jazyka rozhrania NVDA a tiež kontroly aktualizácii.

Reč

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvoriť nastavenia reči NVDA+ctrl+v NVDA+ctrl+v táto kategória obsahuje nastavenia na zmenu hlasového výstupu a úpravu reči konkrétneho hlasového výstupu.
Úroveň interpunkcie NVDA+p NVDA+p Môžete nastaviť, či má NVDA slovne oznamovať interpunkčné znamienka a symboly.

Nastavenie hlasového výstupu

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvoriť nastavenia hlasového výstupu NVDA+ctrl+s NVDA+ctrl+s Toto okno sa otvorí, ak v kategórii reč aktivujete tlačidlo zmeniť. Tu môžete následne nastaviť hlasový výstup a zvukovú kartu, ktorú chcete používať.

Kruh nastavení hlasového výstupu

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
ďalšie nastavenie hlasového výstupu NVDA+ctrl+pravá šípka NVDA+ctrl+shift+pravá šípka Prejde na nasledujúce dostupné nastavenie hlasového výstupu. Z posledného nastavenia NVDA automaticky prejde na prvé.
Predchádzajúce nastavenie hlasového výstupu NVDA+ctrl+ľavá šípka NVDA+ctrl+shift+ľavá šípka Prejde na predchádzajúce dostupné nastavenie hlasového výstupu. Z prvého NVDA automaticky prejde na posledné nastavenie.
Zvýšiť hodnotu nastavenia hlasového výstupu NVDA+ctrl+šípka hore NVDA+ctrl+shift+šípka hore Zvýši hodnotu aktuálne zameraného nastavenia hlasového výstupu. Napríklad zrýchli tempo, vyberie nasledujúci hlas, zosilní hlasitosť
Zvýšiť hodnotu nastavenia hlasového výstupu po väčších krokoch NVDA+ctrl+pageUp NVDA+shift+ctrl+pageUp Zvyšuje hodnotu nastavenia, na ktorom sa nachádzate. Napríklad pri nastavení hlasu prejde o dvadsať hlasov dopredu, pri nastavení posuvníkov prejde o dvadsať percent vyššie.
Znížiť hodnotu nastavenia hlasu NVDA+ctrl+šípka dolu NVDA+ctrl+shift+šípka dolu Zníži hodnotu aktuálne zameraného nastavenia hlasového výstupu. Napríklad spomalí tempo, vyberie predchádzajúci hlas, stíši hlasitosť.
znížiť hodnotu nastavenia hlasového výstupu po väčších krokoch NVDA+ctrl+pageDown NVDA+shift+ctrl+pageDown Znižuje hodnotu nastavenia, na ktorom sa nachádzate. Napríklad pri nastavení hlasu prejde o dvadsať hlasov späť, pri nastavení posuvníkov prejde o dvadsať percent nižšie.

Brailovo písmo

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Režim brailu NVDA+alt+t NVDA+alt+t Umožňuje prepínať medzi dostupnými režimami brailu.
brailový kurzor zviazaný s NVDA+ctrl+t NVDA+ctrl+t Táto voľba umožňuje nastaviť, či bude brailový kurzor sledovať systémový a textový kurzor, alebo či bude brailový kurzor sledovať navigačný objekt a prezerací kurzor, alebo oboje.

Nastavenie brailového riadka

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvoriť nastavenia brailového riadka NVDA+ctrl+a NVDA+ctrl+a Tento dialóg môžete otvoriť v nastaveniach NVDA v kategórii Braille stlačením tlačidla zmeniť... Tu následne môžete nastaviť brailový riadok, ktorý chcete používať.

Zvuk

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvoriť nastavenia zvuku NVDA+ctrl+u NVDA+ctrl+u Táto kategória obsahuje nastavenia, ktorými môžete ovplyvniť zvuky a výstupné zvukové zariadenie pre NVDA.
Režim automatického stíšenia zvuku NVDA+Shift+D NVDA+Shift+D Môžete určiť, či má NVDA stišovať zvuk ostatných aplikácií, keď rozpráva, alebo konštantne stíšiť zvuk z aplikácií, keď NVDA spustíte.
Oddelenie zvuku
Názov Klávesová skratka popis
Prepnúť režim oddelenia zvuku NVDA+alt+s Prepína medzi dostupnými režimami oddelenia zvuku.

Klávesnica

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvoriť nastavenia klávesnice NVDA+ctrl+k NVDA+ctrl+k V tejto kategórii môžete nastaviť, ako sa NVDA správa pri písaní a používaní klávesových skratiek.
Čítať napísané znaky NVDA+2 NVDA+2 Ak je zapnuté, NVDA bude oznamovať všetky napísané znaky.
Čítať po slovách NVDA+3 NVDA+3 Ak je zapnuté, NVDA bude čítať pri písaní text po slovách.
Čítať príkazové skratky NVDA+4 NVDA+4 Ak je zapnuté, NVDA bude čítať klávesové skratky použité ako príkazy, teda nie samotné znaky. Do tejto funkcie spadajú kombinácie znakov a klávesov napr. s klávesom ctrl.

Myš

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvoriť nastavenia myšy NVDA+ctrl+m NVDA+ctrl+m Tu môžete nastaviť sledovanie kurzora myši, oznamovanie polohy myši a ďalšie užitočné funkcie.
Povoliť sledovanie kurzora myši NVDA+m NVDA+m Ak je možnosť povolená, NVDA bude oznamovať text cez ktorý prechádza kurzor myši. Takto môžete nájsť položky na obrazovke za pomoci myši a nemusíte použiť objektovú navigáciu.

Prezerací kurzor

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Sledovať systémový fokus NVDA+7 NVDA+7 Ak je táto voľba zapnutá, prezerací kurzor bude vždy pri zmene ukazovať na objekt, ktorý má systémový fokus.
Sledovať systémový kurzor NVDA+6 NVDA+6 Ak je táto voľba zapnutá, prezerací kurzor sa vždy pri zmene posunie na miesto, na ktoré ukazuje systémový kurzor.

Prezentácia objektov

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvorí nastavenia prezentácie objektov NVDA+ctrl+o NVDA+ctrl+o Tu môžete nastaviť, aké informácie bude NVDA čítať o prvkoch, napríklad pozíciu, počet a podobne.
Oznamovanie aktualizácie indikátora priebehu NVDA+u NVDA+u Táto voľba nastavuje ako bude NVDA oznamovať zmenu počas aktualizácie indikátora priebehu.
Oznamovať dynamicky menený obsah NVDA+5 NVDA+5 Prepína automatické oznamovanie obsahu v niektorých objektoch ako sú napríklad terminály alebo prichádzajúci text v chatovacích programoch.

Režim prehliadania

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvorí nastavenia režimu prehliadania NVDA+ctrl+b NVDA+ctrl+b V tejto kategórii nastavení môžeme nastaviť správanie NVDA pri čítaní webových stránok a iných komplexných dokumentov.
Zachovať vzhľad ako na obrazovke NVDA+v NVDA+v Určuje, či budú klikateľné prvky zobrazené na samostatných riadkoch, alebo budú zobrazené v texte tak, ako sú usporiadané vizuálne.
Automaticky presúvať fokus na zamerané prvky NVDA+8 NVDA+8 Táto možnosť je predvolene vypnutá. Určuje, či sa má systémový fokus presúvať na prvky, ktoré je možné zamerať a prejdete na ne kurzorom v režime prehliadania (napríklad odkazy, prvky formulárov a podobne).

Čítanie textu

názov klávesová skratka pre desktop klávesová skratka pre laptop popis
Otvorí nastavenia čítania textu NVDA+ctrl+d NVDA+ctrl+d Väčšina možností v tejto kategóriislúži na nastavenie typu formátovania, ktorý bude automaticky oznamovaný pri pohybe kurzora v dokumentoch.

Pokročilé

Revízie

Aby ste zobrazili informácie o komentároch a poznámkach pod systémovým kurzorom, stlačte nvda+d.

Uloženie a opätovné načítanie konfigurácie

Názov Klávesová skratka pre desktop Klávesová skratka pre laptop Popis
Uložiť nastavenia NVDA+ctrl+c NVDA+ctrl+c Uloží aktuálne nastavenia NVDA tak, aby sa pri ukončení nestratili
Návrat k uloženým nastaveniam NVDA+ctrl+r NVDA+ctrl+r Obnoví nastavenia z času, čo Ste naposledy konfiguráciu uložili. Stlačené trikrát obnoví predvolené nastavenia.

Konfiguračné profily

Základné nastavenie

Ďalšie nástroje

Zobraziť log

názov klávesová skratka popis
Zobraziť záznam NVDA+f1 Otvorí záznam a zapíše doň informácie o práve zameranom objekte.
Skopírovať fragment záznamu do schránky NVDA+ctrl+shift+f1 Po prvom stlačení sa určí miesto v zázname, od ktorého sa bude sledovať zápis. Po druhom stlačení bude od tohto miesta po súčasnosť záznam skopírovaný do schránky.

Načítať pluginy

Názov klávesová skratka popis
Znovu Načítať pluginy NVDA+ctrl+f3 Znovu načíta aplikačné moduly a pluginy.
Oznámiť aktívny aplikačný modul a názov spustenej aplikácie NVDA+ctrl+f1 Oznámi názov aktívneho aplikačného modulu, ak je aktívny, a tiež názov spustej aplikácie, ktorá má fokus.

Podporované brailové zobrazovače

Riadky Focus/PAC Mate od spoločnosti Freedom Scientific

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť topRouting1 (prvý znak na riadku)
Posunúť riadok vpred topRouting20/40/80 (posledný znak na riadku)
Posunúť riadok späť leftAdvanceBar
Posunúť riadok vpred rightAdvanceBar
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s ľavé GDF tlačidlo+pravé GDF tlačidlo
Prepnúť akciu ľavého kolieska Stlačenie ľavého kolieska
posunúť späť pomocou ľavého kolieska ľavé koliesko hore
Posunúť vpred použitím ľavého kolieska ľavé koliesko dolu
Prepnúť akciu pravého kolieska Stlačenie pravého kolieska
posunúť späť pomocou pravého kolieska pravé koliesko hore
Posunúť vpred použitím pravého kolieska pravé koliesko dolu
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
shift+tab brailová medzera+body 1,2
tab brailová medzera +body 4,5
šípka hore brailová medzera +bod 1
šípka dole brailová medzera +bod 4
ctrl+šípka vľavo brailová medzera +bod 2
ctrl+šípka vpravo brailová medzera +bod 5
šípka vľavo brailová medzera +bod 3
šípka vpravo brailová medzera+bod6
home brailová medzera +body 1,3
end brailová medzera+body 4,6
ctrl+home brailová medzera+body 1,2,3
ctrl+end brailová medzera+body 4,5,6
alt brailová medzera+body 1,3,4
alt+tab brailová medzera+body 2,3,4,5
alt+shift+tab brailová medzera + body 1256
windows+tab brailová medzera +body 234
escape brailová medzera+body 1,5
kláves windows brailová medzera+body2,4,5,6
medzera brailová medzera
Kláves ctrl brailová medzera +dbody3+body8
Kláves alt brailová medzera+bod6+bod8
Kláves Windows brailová medzera+bod4+bod8
Kláves NVDA brailová medzera+bod5+bod8
Kláves Shift brailová medzera+bod7+bod8
Klávesy ctrl+shift brailová medzera+bod3+bod7+bod8
Klávesy alt+shift brailová medzera+bod6+bod7+bod8
klávesy windows+shift brailová medzera+bod4+bod7+bod8
Klávesy nvda+shift brailová medzera+bod5+bod7+bod8
Klávesy ctrl+alt brailová medzera+bod3+bod6+bod8
Klávesy ctrl+alt+shift brailová medzera+bod3+bod6+bod7+bod8
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) brailová medzera +body 1,2,3,4,5,6
prečítaj aktuálny riadok brailová medzera+body 1,4
Ponuka NVDA brailová medzera+body 1,3,4,5

Nové modely brailových riadkov (focus 40, focus 80 a focus blue), ktoré majú tzv. rocker bars:

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Posunúť riadok vpred leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Len pre riadok Focus 80:

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Posunúť riadok vpred leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA 6 series/protocol converter

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť t1, etouch1
predchádzajúci riadok t2
Presunúť na fokus t3
nasledujúci riadok t4
posunúť riadok vpred t5, etouch3
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Oznámiť formátovanie pod aktuálnym brailovým znakom sekundárne smerové tlačidlá
Prepnúť simuláciu HID klávesnice t1+spEnter
presunúť na prvý riadok v režime prezerania t1+t2
Presunúť na posledný riadok v režime prezerania t4+t5
prepnúť funkciu brailový kurzor zviazaný s t1+t3
oznámiť názov okna etouch2
oznámiť stavový riadok etouch4
emulácia shift+tab sp1
emulácia alt sp2, alt
emulácia escape sp3
emulácia tab sp4
šípka hore spUp
šípka dolu spDown
šípka vľavo spLeft
šípka vpravo spRight
enter spEnter, Enter
oznámiť dátum a čas sp2+sp3
ponuka NVDA sp1+sp3
klávesová skratka windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) sp1+sp4
windows+b (prechod na systémovú lištu) sp3+sp4
kláves windows sp1+sp2, Windows
klávesová skratka alt+tab sp2+sp4
ctrl+home t3+spUp
ctrl+end t3+spDown
home t3+spLeft
end t3+spRight
ctrl ctrl

Zobrazovače od spoločnosti Handy Tech

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť ľavá šípka, šípka hore, B3
posunúť riadok vpred pravá šípka, šípka dolu, B6
predchádzajúci riadok b4
nasledujúci riadok b5
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
shift+tab esc, trojité stlačenie kláves left+up+down
emulácia alt b2+b4+b5
emulácia klávesu escape b4+b6
tab enter, trojité stlačenie kláves right+up+down
enter esc+enter, trojité stlačenie kláves up+down+left+right alebo joysticku
šípka hore Joistick hore
šípka dolu joistick dole
šípka vľavo jostick vľavo
šípka vpravo joistick vpravo
Ponuka NVDA b2+b4+b5+b6
Prepnúť brailový kurzor zviazaný s b2
Prepnúť brailový kurzor b1
Prepnúť prezentáciu kontextu b7
Prepnúť brailový vstup medzera+b1+b3+b4 (medzera a veľké písmeno B)

MDV Lilli

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť LF
posunúť riadok vpred RG
predchádzajúci riadok UP
nasledujúci riadok DN
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
shift+tab SLF
tab SRG
alt+tab SDN
alt+shift+tab SUP

Zobrazovače Baum/Humanware/APHp/Orbit

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť d2
Posunúť riadok vpred d5
Predchádzajúci riadok d1
Nasledujúci riadok d3
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
shift+tab medzera + bod1+bod3
tab medzera + bod4+bod6
alt medzera +bod1+bod3+bod4 (medzera+m)
escape medzera+bod1+bod5 (medzera+e)
windows medzera+bod3+bod4
alt+tab medzera+bod2+bod3+bod4+bod5 (medzera+t)
NVDA Menu medzera+bod1+bod3+bod4+bod5 (medzera+n)
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) medzera+bod1+bod4+bod5 (medzera+d)
Plynulé čítanie medzera+bod1+bod2+bod3+bod4+bod5+bod6

Pre zobrazovače, ktoré majú džojstik:

Názov Klávesová skratka
šípka hore up
šípka dolu down
ľavá šípka left
pravá šípka right
kláves enter select

Hedo ProfiLine USB

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť K1
posunúť riadok vpred K3
Predchádzajúci riadok B2
nasledujúci riadok B5
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s K2
Plynulé čítanie B6

Hedo MobilLine USB

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť K1
posunúť riadok vpred K3
Predchádzajúci riadok B2
nasledujúci riadok B5
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s K2
Plynulé čítanie B6

HumanWare Brailliant BI/B / BrailleNote Touch

Klávesové skratky spoločné pre všetky modely

Názov Klávesová skratka
posunúť riadok späť left
posunúť riadok vpred right
predchádzajúci riadok up
nasledujúci riadok down
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s up+down
šípka hore medzera+bod1
šípka dolu medzera+bod4
ľavá šípka medzera+bod3
pravá šípka medzera+bod6
shift+tab medzera+bod1+bod3
tab medzera+bod4+bod6
alt medzera+bod1+bod3+bod4 (medzera+m)
escape medzera+bod1+bod5 (medzera+e)
enter bod8
kláves windows medzera+bod3+bod4
alt+tab medzera+bod2+bod3+bod4+bod5 (medzera+t)
Ponuka NVDA medzera+body 1+3+4+5 (medzera + n)
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) medzera + body 1+4+5 (medzera + d)
Plynulé čítanie medzera + body 123456

Klávesové skratky pre riadky Brailliant BI 32, BI 40 a B 80

názov klávesová skratka
Ponuka NVDA c1+c3+c4+c5 (príkaz n)
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) c1+c4+c5 (príkaz d)
Plynulé čítanie c1+c2+c3+c4+c5+c6

Klávesové skratky pre Brailliant BI 14

Názov Klávesová skratka
šípka hore key joystick up
šípka dole joystick down
šípka doľava joystick left
šípka doprava joystick right
enter joystick action

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Názov Klávesová skratka
Presunúť na znak v brailly routing
Posunúť riadok späť leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Posunúť riadok vpred leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Predchádzajúci riadok leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Nasledujúci riadok leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Prezerací kurzor na predchádzajúci riadok rightSideUpArrow
Prezerací kurzor na nasledujúci riadok rightSideDownArrow
Prezerací kurzor na predchádzajúci znak rightSideLeftArrow
Prezerací kurzor na nasledujúci znak rightSideRightArrow
Presunúť na fokus leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
ctrl smartbeetle:f1, brailleedge:f3
windows f7, smartbeetle:f2
alt body 134+medzera, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
shift f5
insert body 24+medzera, f6
Kontextové menu body 1+2+3+4+medzera, f8
CapsLock body 136+medzera
tab body 45+medzera, f3, brailleedge:f2
shift+alt+tab f2+f3+f1
alt+tab f2+f3
shift+tab bod1+bod2+medzera
end bod4+bod6+medzera
ctrl+end bod4+bod5+bod6+medzera
home bod1+bod3+medzera, smartbeetle:f4
ctrl+home bod1+bod2+bod3+medzera
alt+f4 body 1356+medzera
šípka vľavo bod 3+medzera, leftSideLeftArrow
ctrl+shift+šípka vľavo body2+8+medzera+f1
ctrl+ľavá šípka bod2+medzera
shift+alt+ľavá šípka bod2+bod7+F1
alt+ľavá šípka bod2+bod7+medzera
šípka vpravo bod 6+medzera, leftSideRightArrow
ctrl+shift+šípka vpravo body 58+medzera+f1
ctrl+pravá šípka bod5+medzera
shift+alt+pravá šípka bod5+bod7+F1
alt+pravá šípka bod5+bod7+medzera
page up bod1+bod2+bod6+medzera
ctrl+page up bod1+bod2+bod6+bod8+medzera
šípka hore bod1+medzera, šípka hore na ľavej strane
ctrl+shift+šípka hore bod2+bod3+bod8+medzera+advance1
ctrl+šípka hore body 23+medzera
shift+alt+šípka hore bod2+bod3+bod7+F1
alt+šípka hore bod2+bod3+bod7+medzera
shift+šípka hore left side scroll down +medzera
pageDown bod3+bod4+bod5+medzera
ctrl+pagedown bod3+bod4+bod5+bod8+medzera
šípka dole bot 4+medzera, leftSideDownArrow
ctrl+shift+šípka dole body 5+6+8+medzera+f1
ctrl+šípka dolu bod5+bod6+medzera
shift+alt+šípka dolu bod5+bod6+bod7+F11
alt+šípka dolu bod5+bod6+bod7+medzera
shift+šípka dolu right side scroll down +medzera
escape body 1+5+medzera, f4, brailleedge:f1
delete key body 135+medzera, body 145+medzera
f1 bod1+bod2+bod5+medzera
f3 bod1+bod4+bod8 + medzera
f4 bod7+f3
windows+b body 12+f1
windows+d body 145+f1
ctrl+insert smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert smartbeetle:f3+rightSideScroll

brailové riadky od spoločnosti Seika

Seika Verzia 3, 4, a 5 (40 bunkové), Seika80 (80 bunkové)

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Predchádzajúci riadok b3
Nasledujúci riadok b4
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s b5
Plynulé čítanie b6
tab b1
shift+tab b2
alt+tab b1+b2
Ponuka NVDA left+right
prejsť na znak v braily smerové tlačidlá

MiniSeika (16, 24 bunkové), V6, a V6Pro (40 bunkové)

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Plynulé čítanie medzera+Backspace
NVDA Menu Left+Right
Presunúť na predchádzajúci riadok LJ up
Presunúť na nasledujúci riadok LJ down
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s LJ center
tab LJ right
shift+tab LJ left
šípka hore RJ up
šípka dole RJ down
šípka vľavo RJ left
šípka vpravo RJ right
prejsť na znak v braily routing
shift+šípka hore medzera+RJ up, Backspace+RJ up
shift+šípka dole medzera+RJ down, Backspace+RJ down
shift+šípka vľavo medzera+RJ left, Backspace+RJ left
shift+šípka vpravo medzera+RJ right, Backspace+RJ right
enter RJ center, bod8
escape medzera+RJ center
windows Backspace+RJ center
medzera medzera, Backspace
backspace bod7
pageup medzera+LJ right
pagedown medzera+LJ left
home medzera+LJ up
end medzera+LJ down
ctrl+home backspace+LJ up
ctrl+end backspace+LJ down

Podporované sú tieto brailové riadky:

NVDA sa v súčasnosti nedokáže automaticky pripájať k týmto riadkom. Jedna funkcionalita v USB ovládačoch riadka spôsobuje, že riadok v NVDA nemusí byť dostupný. Skúste problém riešiť nasledovne:

  1. Uistite sa, že máte nainštalovaný Najnovší ovládač.
  2. Otvorte správcu zariadení Windows.
  3. Nájdite vetvu USB zariadenia.
  4. Vyberte "Papenmeier Braillex USB Device".
  5. Otvorte vlastnosti a prejdite na záložku pokročilé. Niekedy sa stáva, že záložka pokročilé nie je dostupná. Ak je to váš prípad, zatvorte správcu zariadení, ukončite nvda, odpojte zariadenie, chvíľu počkajte a pripojte riadok znovu. Opakujte aj 4 až 5 krát, ak sa stále záložka neobjaví. Ak stále nie je možné zobraziť záložku pokročilé, reštartujte počítač.
  6. Vypnite možnosť "Load VCP" (načítať vcp).

Väčšina zariadení má tzv. panel rýchleho prístupu, ktorý umožňuje rýchle a intuitívne ovládanie. Tento panel môžete posúvať do štyroch strán, pričom na každej strane sú dva prepínače. Výnimkou sú riadky zo série c a Live.

Tieto a aj niektoré ďalšie riadky majú dva rady smerových tlačidiel, pričom prvý rad sa používa na získanie informácii o formátovaní. Stlačením niektorého zo smerových tlačidiel v prvom rade v kombinácii s pohybom panela rýchleho prístupu emulujete prepnutie prepínača. Riadky zo série Live majú len jeden rad smerových tlačidiel a panel rýchleho prístupu môžete posunúť v každom smere len o jeden krok. Druhý krok dosiahnete tak, že stlačíte príslušné smerové tlačidlo a panel rýchleho prístupu v požadovanom smere. Stlačením a podržaním tlačidiel up, down, right a left, prípadne pohybom na panely rýchleho prístupu zopakujete priradenú akciu.

Vo všeobecnosti sú dostupné tieto tlačidlá:

Názov Kláves
l1 Left front key
l2 Left rear key
r1 Right front key
r2 Right rear key
up 1 Step up
up2 2 Steps up
left 1 Step left
left2 2 Steps left
right 1 Step right
right2 2 Steps right
dn 1 Step down
dn2 2 Steps down

Nasleduje zoznam klávesových príkazov pre tieto typy riadkov:

Nové modely riadkov Papenmeier BRAILLEX

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Predchádzajúci riadok up
Nasledujúci riadok dn
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Aktuálny znak prezeracieho kurzora l1
Aktivovať prvok zameraný objektovou navigáciou l2
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s r2
Názov okna l1+up
Stavový riadok l2+down
Nadradený objekt up2
Prvý podradený objekt dn2
Predchádzajúci objekt left2
Nasledujúci objekt right2
Oznámiť formátovanie textu pod brailovým znakom prvý rad smerových tlačidiel
Názov klávesová skratka
escape Medzera s bodom 7
šípka hore medzera s bodom 2
šípka vľavo medzera s bodom 1
šípka vpravo medzera s bodom 4
šípka dolu medzera s bodom 5
CTRL lt+bod2
alt lt+bod3
CTRL+escape medzera s bodmi 1 2 3 4 5 6
tab medzera s bodmi 3 7

Staršie modely Papenmeier Braille BRAILLEX

Zariadenia s panelom rýchleho prístupu:

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Predchádzajúci riadok up
Nasledujúci riadok dn
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Aktuálny znak prezeracieho kurzora l1
Aktivovať prvok zameraný objektovou navigáciou l2
Názov okna l1+up
Stavový riadok l2+down
Nadradený objekt up2
Prvý podradený objekt dn2
Nasledujúci objekt right2
Predchádzajúci objekt left2
Oznámiť formátovanie textu pod brailovým znakom prvý rad smerových tlačidiel

BRAILLEX Tiny:

Názov Klávesová skratka
Aktuálny znak prezeracieho kurzora l1
Aktivovať prvok zameraný objektovou navigáciou l2
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Predchádzajúci riadok up
Nasledujúci riadok dn
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s r2
Nadradený objekt r1+up
Prvý podradený objekt r1+dn
Predchádzajúci objekt r1+left
Nasledujúci objekt r1+right
Oznámiť formátovanie pod brailovým znakom horný rad smerových tlačidiel
Názov okna l1+up
Stavový riadok l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Názov Klávesová skratka
Aktuálny znak prezeracieho kurzora l1
Aktivovať prvok zameraný objektovou navigáciou l2
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s r2
Oznámiť formátovanie textu pod aktuálnym brailovým znakom horný rád smerových tlačidiel
Predchádzajúci riadok up
Posunúť riadok späť left
Posunúť riadok vpred right
Nasledujúci riadok dn
Nasledujúci objekt left2
Nadradený objekt up2
prvý podradený objekt dn2
Predchádzajúci objekt right2

HumanWare BrailleNote

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť back
Posunúť riadok vpred advance
Predchádzajúci riadok previous
Nasledujúci riadok next
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
NVDA menu medzera +body 1345 (medzera+n)
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s previous+next
Šípka hore medzera+bod1
Šípka dole medzera+bod4
Šípka vľavo space+bod3
Šípka vpravo space+bod6
Strana hore medzera+body 1,3
Strana dole medzera+body 4,6
Home medzera+body 1,2
End medzera+body 4,5
ctrl+home medzera+body 1,2,3
ctrl+end medzera+body 4,5,6
Medzera medzera
Enter medzera+bod8
Backspace medzera+bod7
Tab medzera+body 2345 (medzera+t)
Shift+tab medzera+body 1,2,5,6
Windows medzera+body 2,4,5,6 (medzera+w)
Alt medzera+body 1,3,4 (medzera+m)
Nápoveda vstupu medzera+body 2,3, 6 (medzera+znížené h)

Nasledujú skratky špecifické pre model BrailleNote QT, ak nie je v brailovom režime.

Názov klávesová skratka
NVDA menu read+n
šípka hore šípka hore
šípka dole šípka dole
šípka vľavo šípka vľavo
šípka vpravo šípka vpravo
Page up function+šípka hore
Page down function+šípka dole
Home function+šípka vľavo
End function+šípka vpravo
ctrl+home read+t
ctrl+end read+b
Enter enter
Backspace backspace
Tab tab
Shift+tab shift+tab
kláves Windows read+w
Alt read+m
Nápoveda vstupu read+1

Nasledujúce príkazy je možné vykonať pomocou skrolovacieho kolieska:

Názov klávesová skratka
šípka hore tlačidlo hore
šípka dole tlačidlo dole
šípka vľavo tlačidlo vľavo
šípka vpravo tlačidlo vpravo
Enter stredné potvrdzovacie tlačidlo
Tab pootočiť kolieskom v smere hodinových ručičiek
Shift+tab pootočiť kolieskom v protismere hodinových ručičiek

Zobrazovače EcoBraille

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť T2
Posunúť riadok vpred T4
Predchádzajúci riadok T1
Nasledujúci riadok T5
prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
Aktivovať navigačný objekt T3
Nasledujúci režim prezerania F1
Nadradený objekt F2
Predchádzajúci režim prezerania F3
predchádzajúci objekt F4
Aktuálny objekt F5
nasledujúci objekt F6
navigačný objekt na fokus F7
Prvý podradený objekt F8
Fokus alebo systémový kurzor na pozíciu prezeracieho kurzora F9
Súradnice kurzora v režime prezerania F0
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s A

SuperBraille

Názov Klávesová skratka
Posunúť zobrazenie späť mínus na numerickej klávesnici
Posunúť zobrazenie vpred plus na numerickej klávesnici

Zobrazovače Eurobraille

Funkcie brailovej klávesnice

názov Klávesová skratka
Vymazať naposledy zadaný znak backspace
Preložiť aktuálny brailový vstup a odoslať kláves Enter backspace+medzera
Prepnúť kláves NVDA bod3+bod5+medzera
insert bod1+bod3+bod5+medzera, bod3+bod4+bod5+medzera
delete bod3+bod6+medzera
home bod1+bod2+bod3+medzera
end bod4+bod5+bod6+medzera
šípka vľavo bod2+medzera
šípka vpravo bod5+medzera
šípka hore bod1+medzera
šípka dole key bod6+medzera
page up bod1+bod3+medzera
pageDown bod4+bod6+medzera
numerická 1 bod1+bod6+backspace
numerická 2 bod1+bod2+bod6+backspace
numerická 3 bod1+bod4+bod6+backspace
numerická 4 bod1+bod4+bod5+bod6+backspace
numerická 5 bod1+bod5+bod6+backspace
numerická 6 bod1+bod2+bod4+bod6+backspace
numerická 7 bod1+bod2+bod4+bod5+bod6+backspace
numerická 8 bod1+bod2+bod5+bod6+backspace
numerická 9 bod2+bod4+bod6+backspace
numerický Insert bod3+bod4+bod5+bod6+backspace
numerická čiarka bod2+backspace
numerické lomeno bod3+bod4+backspace
numerický krát bod3+bod5+backspace
numerické mínus bod3+bod6+backspace
numerické plus bod2+bod3+bod5+backspace
numerický enter bod3+bod4+bod5+backspace
escape bod1+bod2+bod4+bod5+medzera, l2
tab bod2+bod5+bod6+medzera, l3
shift+tab bod2+bod3+bod5+medzera
printScreen bod1+bod3+bod4+bod6+medzera
pause bod1+bod4+medzera
aplikácie bod5+bod6+backspace
f1 bod1+backspace
f2 bod1+bod2+backspace
f3 bod1+bod4+backspace
f4 bod1+bod4+bod5+backspace
f5 bod1+bod5+backspace
f6 bod1+bod2+bod4+backspace
f7 bod1+bod2+bod4+bod5+backspace
f8 bod1+bod2+bod5+backspace
f9 bod2+bod4+backspace
f10 bod2+bod4+bod5+backspace
f11 bod1+bod3+backspace
f12 bod1+bod2+bod3+backspace
windows bod1+bod2+bod4+bod5+bod6+medzera
Prepnúť kláves windows bod1+bod2+bod3+bod4+backspace, bod2+bod4+bod5+bod6+medzera
capsLock bod7+backspace, bod8+backspace
numLock bod3+backspace, bod6+backspace
shift bod7+medzera
Prepnúť kláves shift bod1+bod7+medzera, bod4+bod7+medzera
ctrl bod7+bod8+medzera
Prepnúť kláves ctrl bod1+bod7+bod8+medzera, bod4+bod7+bod8+medzera
alt bod8+medzera
Prepnúť kláves alt bod1+bod8+medzera, bod4+bod8+medzera
Prepnúť simuláciu HID klávesnice switch1Left+joystick1Down, switch1Right+joystick1Down

Klávesové skratky pre riadok b.book

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť backward
Posunúť riadok vpred forward
Presunúť na fokus backward+forward
Prejsť na znak v brailly smerové tlačidlá
šípka vľavo joystick2Left
šípka vpravo joystick2Right
šípka hore joystick2Up
šípka dole joystick2Down
enter joystick2Center
escape c1
tab c2
Prepnúť kláves shift c3
Prepnúť kláves ctrl c4
Prepnúť kláves alt c5
Prepnúť kláves NVDA c6
ctrl+Home c1+c2+c3
ctrl+End c4+c5+c6

Klávesové skratky pre riadky b.note

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť leftKeypadLeft
Posunúť riadok vpred leftKeypadRight
Prejsť na znak v braily smerové tlačidlá
Oznámiť formátovanie pod brailovou bunkou doubleRouting
Presunúť prezerací kurzor na nasledujúci riadok leftKeypadDown
Prepnúť na predchádzajúci režim prezerania leftKeypadLeft+leftKeypadUp
Prepnúť na nasledujúci režim prezerania leftKeypadRight+leftKeypadDown
šípka vľavo rightKeypadLeft
šípka vpravo rightKeypadRight
šípka hore rightKeypadUp
šípka dole rightKeypadDown
ctrl+home rightKeypadLeft+rightKeypadUp
ctrl+end rightKeypadLeft+rightKeypadUp

Klávesové skratky pre riadky Esys

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť switch1Left
POsunúť riadok vpred switch1Right
Presunúť na fokus switch1Center
Prejsť na znak v braily smerové tlačidlá
Oznámiť formátovanie pod brailovou bunkou doubleRouting
Presunúť prezerací kurzor na predchádzajúci riadok joystick1Up
Presunúť prezerací kurzor na nasledujúci riadok joystick1Down
Presunúť prezerací kurzor na predchádzajúci znak joystick1Left
Presunúť prezerací kurzor na nasledujúci riadok joystick1Right
šípka vľavo joystick2Left
šípka vpravo joystick2Right
šípka hore joystick2Up
šípka dole joystick2Down
enter joystick2Center

Klávesové skratky pre riadky Esytime

Názov Klávesová skratka
Posunúť riadok späť l1
Posunúť riadok vpred l8
Presunúť na fokus l1+l8
Prejsť na znak v braily smerové tlačidlá
Oznámiť formátovanie pod bunkov v braily doubleRouting
Prezerací kurzor na predchádzajúci riadok joystick1Up
Prezerací kurzor na nasledujúci riadok joystick1Down
Prezerací kurzor na predchádzajúci znak joystick1Left
Prezerací kurzor na Nasledujúci znak joystick1Right
šípka vľavo joystick2Left
šípka vpravo joystick2Right
šípka hore joystick2Up
šípka dole joystick2Down
enter joystick2Center
escape l2
tab l3
Prepnúť kláves shift l4
Prepnúť kláves ctrl l5
Prepnúť kláves alt l6
Prepnúť kláves NVDA l7
ctrl+home l1+l2+l3, l2+l3+l4
ctrl+end l6+l7+l8, l5+l6+l7
Prepnúť simuláciu HID klávesnice l1+joystick1Down, l8+joystick1Down

Riadky Nattiq nBraille

Názov klávesová skratka
Posunúť riadok späť up
Posunúť riadok vpred down
Predchádzajúci riadok left
Nasledujúci riadok right
Prejsť na znak routing

BRLTTY

Názov príkaz brltty
posunúť riadok späť fwinlt (go left one window)
posunúť riadok vpred fwinrt (go right one window)
predchádzajúci riadok lnup (go up one line)
nasledujúci riadok lndn (go down one line)
Prejsť na znak v brailly route (bring cursor to character)
Zapnúť alebo vypnúť nápovedu vstupu learn (enter/leave command learn mode)
Otvoriť ponuku NVDA prefmenu (enter/leave preferences menu)
Obnoviť nastavenia prefload (restore preferences from disk)
Uložiť nastavenia prefsave (save preferences to disk)
Oznámiť čas time (show current date and time)
Zobraziť riadok pod kurzorom say_line (speak current line)
Spustiť plynulé čítanie say_below (speak from current line through bottom of screen)

Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Názov Klávesová skratka
Presunúť prezerací kurzor na začiatok home1, home2
Presunúť prezerací kurzor na koniec end1, end2
Presunúť navigačný objekt na fokus eCursor1, eCursor2
Presunúť kurzor na fokus cursor1, cursor2
Presunúť myš na navigačný objekt home1+home2
Nastaviť navigačný objekt na objekt pod kurzorom myši a oznámiť ho end1+end2
Presunúť fokus na navigačný objekt eCursor1+eCursor2
Prepínať nastavenie brailový riadok zviazaný s cursor1+cursor2
Predchádzajúci riadok up1, up2, up3
Nasledujúci riadok down1, down2, down3
Posunúť riadok späť left, lWheelLeft, rWheelLeft
Posunúť riadok vpred right, lWheelRight, rWheelRight
Prejsť na znak v brailly routing
Oznámiť informácie o formátovaní pod aktuálnou braillovou bunkou secondary routing
Nastaviť prezentovanie kontextu attribute1+attribute3
Prepína režim reči attribute2+attribute4
Prejsť na predchádzajúci režim prezerania (objekt, dokument, obrazovka) f1
Prejsť na nasledujúci režim prezerania (objekt, dokument, obrazovka) f2
Presunúť navigačný objekt na prvý nadradený objekt f3
Presunúť navigačný objekt na prvý podradený objekt f4
Presunúť navigačný objekt na predchádzajúci objekt f5
Presunúť navigačný objekt na nasledujúci objekt f6
Oznámiť aktuálny navigačný objekt f7
Oznámiť súradnice objektu pod prezeracím kurzorom f8
Zobraziť nastavenia brailovho písma f1+home1, f9+home2
Prečíta stavový riadok a presunie naň navigačný objekt f1+end1, f9+end2
Prepína tvar kurzora f1+eCursor1, f9+eCursor2
Prepína brailový kurzor f1+cursor1, f9+cursor2
Prepína režimi zobrazovania správ na brailovom riadku f1+f2, f9+f10
Prepína režimi ukazovania výberu f1+f5, f9+f14
Prepína režimi pre nastavenie "smerové tlačidlá posúvajú prezerací aj systémový kurzor" f1+f3, f9+f11
Vykonať predvolenú akciu na navigačnom objekte f7+f8
Oznámiť čas a dátum f9
Oznámiť stav batérie, zostávajúci čas a stav nabíjania f10
Oznámiť názov okna f11
Oznámiť stavový riadok f12
Oznámiť aktuálny riadok pod kurzorom f13
Plynulé čítanie f14
Oznámiť aktuálny znak pod prezeracím kurzorom f15
Oznámiť riadok, na ktorom sa nachádza kurzor v navigačnom objekte f16
Oznámiť slovo, na ktorom sa nachádza prezerací kurzor v navigačnom objekte f15+f16
Presunúť kurzor na predchádzajúci riadok v navigačnom objekte a oznámiť ho lWheelUp, rWheelUp
Presunúť kurzor na nasledujúci riadok v navigačnom objekte a oznámiť ho lWheelDown, rWheelDown
Windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) attribute1
Windows+e (tento počítač) attribute2
Windows+b (prejsť na systémový panel) attribute3
Windows+i (Nastavenia Windows) attribute4

Riadky podporujúce HID štandard

názov klávesová skratka
Posunúť riadok späť pan left alebo rocker up
Posunúť riadok vpred pan right alebo rocker down
Prejsť na znak v brailly routing set 1
Prepnúť nastavenie brailový kurzor zviazaný s šípka hore + šípka dole
Šípka hore joystick hore, dpad hore alebo medzera+bod1
Šípka dole joystick dole, dpad dole alebo medzera+bod4
Šípka vľavo medzera+bod3 alebo joystick vľavo alebo dpad vľavo
Šípka vpravo medzera+bod6 alebo joystick vpravo alebo dpad vpravo
shift+tab medzera+bod1+bod3
tab medzera+bod4+bod6
alt medzera+bod1+bod3+bod4 (medzera+m)
escape medzera+bod1+bod5 (medzera+e)
enter bod8 alebo stred joysticku alebo stred dpad
windows medzera+bod3+bod4
alt+tab medzera+bod2+bod3+bod4+bod5 (medzera+t)
NVDA Menu medzera+bod1+bod3+bod4+bod5 (medzera+n)
windows+d (minimalizovať všetky aplikácie) medzera+bod1+bod4+bod5 (medzera+d)
Plynulé čítanie medzera+bod1+bod2+bod3+bod4+bod5+bod6