Што е ново во НВДА

2017.4

Новите функции

Промени

Исправки на грешките

Измени за програмерите

Информациите за програмери не се преведени, ве молиме, погледнете англијска верзија на овој документ.

Постари верзии

Информациите за постарите верзии не се преведени, ве молиме, ’погледнете англијска верзија на овој документ.