Què hi ha de nou al NVDA

2015.4

Noves característiques

Correccions d'errors

2015.3

Aquesta versió destaca per incloure suport inicial al Windows 10; la possibilitat de desactivar navegació per lletra en mode de navegació (útil per algunes aplicacions web); millores al Internet Explorer; i correccions per text il·legible en algunes aplicacions, quan el braille està activat.

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2015.2

Aquesta versió destaca per la capacitat de llegir gràfics al Microsoft Excel i per ser compatible amb la lectura i la navegació ineractiva del contingut matemàtic.

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2015.1

Aquesta versió destaca per incloure el mode de navegació per a documents en el Microsoft Word i l'Outlook; millores importants de compatibilitat amb l'Skype per ordinadors de sobretaula; i correccions imporants d'errors en el Microsoft Internet Explorer.

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2014.4

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2014.3

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2014.2

Noves característiques

Canvis

Quan se surt d'un diàleg o d'una aplicació dins d'un document en mode de navegació, ja no s'anuncia el nom i tipus del document en mode de navegació (#4069)

Corecció d'errors

2014.1

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

2013.3

Noves característiques

== Correccions d'errors == * El Zend Studio, funciona ara com l'Eclipse. (#3420) * Ara s'informa automàticament del canvi d'estat de certes caselles de verificació del quadre de diàleg de regles del Microsoft Outlook 2010. (#3063) * NVDA informa de l'estat fixat de determinats controls com ara les pestanyes del Mozilla Firefox. (#3372) * Ara és possible enllaçar scripts a gestos de teclat que contenen Alt i/o tecles de Windows com a modificadors. Anteriorment, si això succeïa, s'activava en alguns casos el menú Inici o la barra de menú. (# 3472) * Seleccionar text en el mode de navegació dels document (p. e. utilitzant control+maj+fi) ja no provoca que la distribució del teclat canvií en els sistemes que tenen instal·lades més d'una. (#3472) * L'Internet Explorer ja no es bloqueja al tancar NVDA. (#3397) * El moviment físic i d'altres esdeveniments en determinats ordinadors moderns, ja no són tractats com pulsacions incorrectes de tecles. Anteriorment, o no es verbalitzaven o disparaven algunes ordres del NVDA. (# 3468) * NVDA ja es comporta adequadament al Poedit 1.5.7. Els usuaris que utilitzen versions anteriors hauran d'actualitzar a la versió 1.5.7 o posterior. (#3485) * NVDA ja pot llegir documents protegits al Microsoft Word 2010, sense que aquest últim es bloquegi. (#1686) * Si es realitza una entrada desconeguda a la línia d'ordres en el moment en que el paquet de la distribució del NVDA s'executa, ja no es provoca un bucle infinit amb el diàleg de missatge d'error. (#3463) * NVDA ja no falla a l'informar del text alternatiu dels gràfics i objectes del Microsoft Word, quan aquest text alternatiu conté cometes o altres caràcters no estàndards. (#3579) * El nombre d'ítems de certes llistes horitzontals en el mode de navegació ja és correcte. Anteriorment, s'estava anunciant el doble del nombre real. (#2151) * Al polsar control+a a un full de càlcul del Microsoft Excel, ja s'informa de la nova selecció. (#3043) * NVDA ja llegeix correctament documents XHTML al Microsoft Internet Explorer i a d'altres controls MSHTML. (#3542) * Quadre de diàleg de configuració del teclat: Si no s'ha triat cap tecla com a tecla modificadora de NVDA, i l'usuari prem l'opció de cancel·lar, es presentarà un error a l'usuari fins que no trií una de les opcions. (#2871) * Diàleg de configuració de teclat: si cap tecla ha estat escollit per ser utilitzat com la tecla NVDA, un error es presenta a l'usuari quan es desestima el diàleg. Almenys una de les claus ha de ser elegida per a l'ús adequat de NVDA. (# 2871) * NVDA ja anuncia de manera diferent les cel·les combinades i els grups de múltiples cel·les seleccionades al Microsoft Excel. (#3567) * El mode del cursor de navegació ja no es posiciona incorrectament al sortir d'un quadre de diàleg o aplicació dins del document. (#3145) * S'ha solucionat un problema pel qual la visualització braille de la sèrie HumanWare Brailliant BI/B no es presentava com a opció en el quadre de diàleg de la configuració Braille, tot i estar connectat via USB. * NVDA ja no falla al commutar cap a la revisió de pantalla quan l'objecte del navegador no té cap ubicació a la pantalla. En aquest cas, el cursor de revisió es posiciona a la part superior de la pantalla. (#3454) * S'ha solucionat un problema causat pel controlador del terminal Braille Freedom Scientific, que provocava que fallés al connectar-se en certs casos, al port USB. (#3509, #3662)

== Canvis per desenvolupadors == * Ja podeu especificar la categoria que voleu mostrar a l'usuari per als scripts utilitzant l'atribut scriptCategory de les classes del ScriptableObject i l'atribut de la categoria dels mètodes dels scripts. Vegeu la documentació del baseObject.ScriptableObject per saber-ne més. (#1532) * config.save ha quedat obsolet i pot ésser eliminat en futures versions. Utilitzeu el config.conf.save com alternativa. (#667) * config.validateConfig ha quedat obsolet i pot ésser eliminat en futures versions. Els complements que ho necessiten, han de proporcionar la seva pròpia implementació com alternativa. (#667, #3632)

2013.2

Noves característiques

== Canvis == Ara, els gestos d'un sol toc cap a l'esquerra o la dreta a les pantalles tàctils dins del mode de revisió d'objectes, et permeten moure't per l'objecte anterior i següent respectivament, i no només pels objectes dins del contenidor actiu. Per realitzar l'acció original de moviment per l'objecte anterior i següent del contenidor actiu, fes servir dos tocs cap a l'esquerra o la dreta. * s'ha substituït la revisió plana pels modes de revisió d'objectes, documents i pantalla. (#2996) * Object review reviews text just within the navigator object, document review reviews all text in a browse mode document (if any) and screen review reviews text on the screen for the current application. * Les ordres que abans permetien moure a l'usuari a, o, des del mode de revisió plana, ara permeten commutar entre els nous modes de revisió. * L'objecte de navegació segueix automàticament el cursor de revisió, de manera que continua sent l'objecte més profund del cursor de revisió quan s'utilitzen els modes de revisió en un document o pantalla. * Després de canviar al mode de revisió de pantalla, NVDA roman en aquest mode fins que es torna de manera explícita al document o al mode de revisió de l'objecte. * NVDA commuta automàticament entre el mode de revisió de documents i d'objectes, segons si s'està fent servir o no el mode de navegació per moure's en el document. * S'ha actualitzat el traductor liblouis braille a la versió 2.5.3. (#3371)

Correccions d'errors

== Canvis per desenvolupadors == * S'ha afegit el windowUtils.findDescendantWindow per a la cerca de finestres * S'ha afegit el windowUtils.findDescendantWindow per a la cerca de finestres descendents (HWND) que coincideixen amb la visibilitat especificada, l'ID del control i/o el nom de la classe. * La consola remota Python ja no s'atura després de 10 segons d'inactivitat. (#3126) * Ha quedat obsoleta la inclusió del mòdul bisect en el muntatge binari. Pot ésser eliminat a futures versions. (#3368) * Els complements que depenen del mòdul bisect (incloent-hi el mòdul urllib2) han de ser actualitzats per incloure aquest mòdul.

= 2013.1.1 = Aquesta versió soluciona el problema pel qual NVDA es bloquejava en iniciar-se si se seleccionava l'idioma irlandès. També s'inclouen noves traduccions i altres correccions d'errors.

== Correccions d'errors == * Ja es creen caràcters correctes a la interfície d'usuari del NVDA quan el mètode d'entrada utilitza caràcters coreans i japonesos com a mètode per defecte. (#2909) * A l'Internet Explorer i a d'altres controls MSHTML, els camps dels formularis que contenen un error es gestionen correctament. (#3256) * NVDA ja no es bloqueja al iniciar-se quan està configurat per fer servir l'idioma irlandès.

= 2013.1 = Les millores més importants d'aquesta versió inclouen una nova disposició de teclat per a ordinadors portàtils més intuïtiva i consistent; suport bàsic per Microsoft Power Point; suport per a descripcions llargues als navegadors; i suport per a l'entrada des de terminals Braille que tenen un teclat Braille.

== Important ==

=== Nova disposició del teclat dels portàtils === S'ha redissenyat completament la disposició del teclat dels ordinadors portàtils per fer-la més intuïtiva i consistent. La nova disposició del teclat utilitza les fletxes de direcció en combinació amb la tecla NVDA, i d'altres tecles modificadores per a les ordres de revisió. S'han produït diferents canvis en les ordres d'ús comú següents:

Nom Tecla en el teclat portàtil
Verbalitza-ho tot NVDA+a
Llegeix la línia actual NVDA+l
Llegeix la selecció de text actual NVDA+Maj+s
Llegeix la barra d'estat NVDA+Maj+fi

Entre d'altres canvis, tots els objectes de navegació, de revisió del text, de clics del ratolí i d'opcions del sintetitzador han canviat. Vegeu el document Commands Quick Reference per saber-ne més.

Noves característiques

== Canvis == * Traductor liblouis Braille actualitzat a la versió 2.5.2. (#2737) * S'ha redissenyat completament la disposició del teclat dels ordinadors portàtils per fer-la més intuïtiva i consistent. * S'ha actualitzat el sintetitzador de veu eSpeak a la versió 1.47.11. (#2680, #3124, #3132, #3141, #3143, #3172)

== Correccions d'errors == * Les tecles de drecera per saltar a l'anterior o següent separador en el mode de navegació, ara funcionen a l'Internet Explorer i d'altres controls MSHTML. (#2781) * Si es torna a l'eSpeak o no hi ha cap sintetitzador configurat per suplir al sintetitzador en ús quan aquest falla, en el moment d'iniciar-se NVDA, l'opció configurada ja no canvia automàticament al sintetitzador de reserva. Això vol dir que la propera vegada que NVDA s'iniciï, s'intentarà activar el sintetitzador original . (#2589) * Si es desactiva el Braille a l'NVDA degut a una fallada del terminal Braille en iniciar-se NVDA, el terminal configurat ja no canvia automàticament a Braille desactivat. Això vol dir, que el terminal original pot ésser triat de nou la propera vegada que NVDA s'inicia. rt(#2264) * Al mode de navegació de les aplicacions de Mozilla les actualitzacions de les taules ja es renderitzen correctament. Per exemple, a les cel·les actualitzades s'informa correctament de les coordenades de la fila i la columna. (#2784) * En el mode de navegació dins dels navegadors web, determinats gràfics clicables sense etiquetar que abans no es renderitzaben, ara si ho fan correctament. (#2838) * Ja es suporten les versions actuals i les més antigues del SecureCRT. (#2800) * Ja s'informa correctament de les cadenes de caràcters per als mètodes d'entrada com el Easy Dots IME sota Windows XP. * La llista candidata en el mètode d'entrada del Microsoft Pinyin de xinès simplificat del Windows 7, ja es verbalitza correctament en canviar de pàgina amb les fletxes d'esquerra i dreta, i quan s'obre des de la pàgina d'inici. * Quan es desa la informació sobre la pronunciació personalitzada dels símbols, el camp avançat "preserva", ja no s'elimina. (#2852) * Quan es desactiva la comprovació automàtica d'actualitzacions, ja no cal reiniciar NVDA per a que aquest canvi tingui efecte. NVDA ja no falla en iniciar-se si un complement no pot ésser eliminat del directori perquè encara s'està utilitzant per una altra aplicació. (#2860) * Ja es poden veure les etiquetes de les pestanyes del diàleg de preferències del DropBox amb el mode de revisió plana. * Si l'idioma d'entrada es canvia, NVDA ja detecta correctament les tecles per a les ordres, i per a les entrades del mode d'ajuda. * Per als idiomes com l'alemany on el símbol + (més) és una tecla individual en el teclat, ara es possible utilitzar també la paraula "més". (#2898) * A l'Internet Explorer i a d'altres controls MSHTML, les cites en línia ja s'informen on toca. (#2888) * Els terminals Braille HumanWare Brailliant BI/B series, ja poden ser seleccionatss quan el terminal es connecta a través de Bluetooth, però no s'ha connectat mai a través de l'USB. * Els filtres en els elements del mode de navegació ara són sensibles a les majúscules i minúscules. (#2951) * En els navegadors Mozilla, es pot tornar a fer servir el mode de navegació quan el contingut Flash rep el focus. (#2546) * Quan s'utilitza una taula Braille contreta i es passa a Braille d'ordinador, el cursor del Braille ara es posiciona correctament quan es troba després d'una paraula amb caràcters que es representen amb múltiples cel·les (per exemple, lletres majúscules, números, etc.). (#2947) * La selecció de text ja es mostra correctament als terminals Braille en aplicacions com Microsoft Word 2003 i els controls d'edició de l'Internet Explorer. * Torna a ser possible seleccionar text de dreta a esquerra al Microsoft Word mentre el Braille es troba activat. * En revisar, fer retorn o eliminar caràcters als controls d'edició del Scintilla, NVDA anuncia correctament els caràcters multibyte. (#2855) * La instal·lació del NVDA ja no fallarà quan el camí al perfil d'usuari conté determinats caràcters multibyte. (#2729) * L'informe de grups per als controls en vista de llista (SysListview32) de les aplicacions de 64 bits ja no provoquen errors. * En el mode de navegació a les aplicacions Mozilla, el contingut textual ja no es tracta incorrectament com contingut editable en determinats casos. (#2959) -Al IBM Lotus Symphony i al OpenOffice, moure el cursor ara també mou el cursor de revisió quan sigui apropiat. * El contingut de l'Adobe Flash ja és accessible a l'Internet Explorer del Windows 8. (#2454) * Corregit el suport pel Bluetooth del Papenmeier Braillex Trio. (#2995) * Corregida la impossibilitat d'utilitzar determinades versions de les veus de l'API del Microsoft Speech 5, com Koba. (#2629) * A les aplicacions que utilitzen Java Access Bridge, el terminal Braille ja s'actualitza correctament quan el cursor es mou per camps de text editables. (#3107) * Suport per al rol "form" (formulari) a les regions en el mode de navegació dins de documents que suporten regions. (#2997) * El controlador del sintetitzador eSpeak ara gestiona la lectura dels caràcters d'una manera més acurada (per exemple, a l'anunciar el nom o valor de les lletres de noms estrangers, en comptes d'anunciar el seu so genèric). (#3106) * NVDA ja no falla en copiar els paràmetres de configuració de l'usuari per utilitzar-los a la pantalla d'accés i en d'altres pantalles segures, quan el camí al perfil de l'usuari conté caràcters no ASCII. (#3092) * NVDA ja no es bloqueja a l'utilitzar caràcters asiàtics a l'entrada de determinades aplicacions .NET. (#3005) * Ara és possible utilitzar el mode de navegació de manera estandarditzada per les pàgines a l'Internet Explorer 10; per exemple, la pàgina d'inici de sessió del gmail.com. (#3151) Ara és possible utilitzar el mode de navegació per les pàgines a Internet Explorer 10 en la manera d'estàndards

== Canvis per desenvolupadors == * Els controladors dels terminals Braille ja suporten la selecció de port manual. (#426) * Això és molt útil per als terminals Braille que suporten la connexió a través d'un port sèrie llegat. * Això es pot fer amb el mètode de la classe getPossiblePorts a la classe BrailleDisplayDriver * Ja es suporta l'entrada des de teclats Braille. (#808) * Ara, les entrades Braille es troben a la classe del brailleInput.BrailleInputGesture,o a les subclasses d'aquest. Les subclasses del braille.BrailleDisplayGesture (implementat als controladors dels terminals Braille) també es poden heretar del brailleInput.BrailleInputGesture. Això permet mostrar ordres i entrades Braille que poden ser gestionades per la mateixa classe gesture. * Ja podeu fer servir l'objecte comHelper.getActiveObject per obtenir un objecte COM actiu des d'un procés normal quan NVDA funciona amb els privilegis UIAccess. (#2483)

2012.3

Les principals novetats d'aquesta versió inclouen suport per a l'entrada de caràcters asiàtics; suport experimental per a pantalles tàctils sobre Windows 8; l'informe de la numeració de les pàgines, i el suport millorat per a les taules a l'Adobe Reader; les ordres de navegació a les files de les taules que tenen el focus, i els controls en forma de llista; suport per molts més terminals Braille; i l'informe de files i columnes al Microsoft Excel.

Noves característiques

== Canvis == * En el diàleg de preferències del cursor de revisió del NVDA, s'ha canviat el nom de l'opció de seguiment del focus del teclat per seguiment del focus del sistema, per un tema de coherència amb la terminologia emprada a altres opcions del NVDA. * Quan es revisa amb el Braille, i el cursor es troba sobre un objecte no textual (per exemple, un camp de text editable), les tecles de moviment del cursor activaran l'objecte. (#2386) * L'opció desa la configuració en sortir es troba activada per defecte per a les noves configuracions. * en actualitzar una versió del NVDA instal·lada prèviament, la tecla de drecera de l'escriptori no es veu forçada a tornar a la combinació control+alt+n, en el cas que aquesta hagi estat modificada manualment per l'usuari. (#2572) * Ara, la llista de complements del gestor de complements mostra primer el nom del paquet abans que el seu estat. (#2548) * Si instal·les la mateixa o una altra versió d'un complement ja instal·lat, NVDA us preguntarà si vols actualitzar-lo, en comptes de mostrar un error i avortar la instal·lació. (#2501) Ara, les ordres de la navegació d'objectes (excepte l'informe de l'ordre de l'objecte actual), informen amb menys loquacitat. Podeu continuar obtenint informació addicional, utilitzant l'informe de l'ordre de l'objecte. (#2560) * Traductor liblouis braille actualitzat a la versió 2.5.1. (#2319, #2480, #2662, #2672) * S'ha canviat el nom del document Referència ràpida d'ordres de teclat del NVDA per Referència ràpida d'ordres, ja que ara inclou ordres tàctils a més de ordres de teclat. * La llista d'elements en el mode de navegació, ara recorda l'últim tipus d'element mostrat (per exemple, enllaços, encapçalaments o regions) cada vegada que el diàleg es mostra durant la mateixa sessió del NVDA. (#365) * La majoria d'aplicacions Metro del Windows 8 (per exemple, Mail o Calendar) ja no activen el mode de navegació per tota l'aplicació. * S'ha actualitzat Handy Tech BrailleDriver COM-Server a la versió 1.4.2.0.

== Correccions d'errors == * Al Windows Vista i posteriors, NVDA ja no tracta incorrectament la tecla Windows quan es manté premuda al desbloquejar el Windows, després d'haver-lo bloquejat amb la combinació Windows+l. (#1856) * A l'Adobe Reader, els encapçalaments de les files ja són reconeguts correctament com a cel·les de la taula; això vol dir que s'informa de les coordenades i que s'hi pot accedir amb les ordres de navegació de les taules. (#2444) * A l'Adobe Reader, les cel·les d'una taula que ocupen més d'una columna i/o fila, ja es gestionen correctament. (#2437, #2438, #2450) * Ara, el paquet de la distribució del NVDA comprova la seva integritat abans d'executar-se. (#2475) * Ara, els fitxers de descàrregues temporals s'esborren si la descàrrega d'una actualització del NVDA falla. (#2477) * NVDA ja no es bloqueja en copiar la configuració de l'usuari a la configuració del sistema quan s'executa com administrador (pel seu ús a la pantalla d'inici de sessió del Windows i altres pantalles de seguretat). (#2485) * Ara es presenten millor les finestres en mosaic de la pantalla d'inici del Windows 8. Ja no es repeteix el nom, no s'informa dels elements no seleccionats a totes les finestres, i la informació d'estat es presenta com la descripció de la finestra (per exemple, la temperatura actual per la finestra que mostra el temps). * Al llegir els camps de contrasenyes del Microsoft Outlook i altres controls d'edició estàndards, les contrasenyes ja no es llegeixen, i aquests camps es marquen com a protegits. (#2021) * A l'Adobe Reader, els canvis als camps dels formularis es reflecteixen correctament al mode de navegació. (#2529) * Suport millorat per al corrector ortogràfic del Microsoft Word, incloent-hi una lectura més acurada de l'actual error, i el suport per aquest corrector sobre una instància del NVDA instal·lada al Windows Vista o superiors. * Ara, els complements que inclouen fitxers que contenen caràcters no anglesos es poden instal·lar correctament en la majoria dels casos. (#2505) * A l'Adobe Reader, l'idioma del text no es perd quan s'actualitza o quan l'usuari s'hi desplaça. (#2544) * Ara, en instal·lar un complement, el diàleg de confirmació mostra correctament, en el cas que estigui disponible, el nom traduït del complement. (#2422) * A les aplicacions que utilitzen UI Automation (com per exemple, les aplicacions .net i Silverlight), s'ha corregit el càlcul dels valors numèrics per a controls com els lliscants. (#2417) * La configuració dels informes de les barres de progrés ara es reconeix per a barres de progrés indeterminades mostrades per NVDA a l'instal·lar, crear una còpia portable, etc. (#2574) -Les ordres NVDA ja no poden ser executades des d'un terminal Braille mentre es troba activa una pantalla de seguretat (per exemple, la pantalla de bloqueig). (#2449) * En el mode de navegació, s'actualitza el Braille si el text visualitzat canvia. (#2074) - Ara, quan es verbalitza o visualitza Braille a través del NVDA a les pantalles de seguretat del Windows com, per exemple, la pantalla de bloqueig, aquest es ignorat. * Ja no es possible anar a la part inferior del document amb la tecla fletxa dreta quan el caràcter final, o el final d'un contenidor són l'últim ítem del document. (#2463) * Ja no s'inclou de manera incorrecta continguts estranys a l'informar del text de diàlegs a les aplicacions web (específicament, en diàlegs ARIA sense l'atribut aria-describedby). (#2390) * NVDA ja no informa o localitza incorrectament determinats camps editables en els documents MSHTML (per exemple, a l'Internet Explorer), específicament quan l'autor de la pàgina web ha utilitzat un rol ARIA. (#2435) * Ja es gestiona correctament la tecla de retrocés en verbalitzar les paraules escrites a les consoles d'ordres del Windows. (#2586) * Les coordenades de les cel·les del Microsoft Excel es tornen a mostrar en Braille. * Al Microsoft Word, NVDA ja no et deixa enganxat en un paràgraf amb una llista al intentar navegar fora del pic o del número amb la tecla esquerra o control + tecla esquerra. (#2402) * En el mode de navegació dins d'aplicacions Mozilla, els ítems de determinades llistes combinades (específicament llistes combinades ARIA), ja no es renderitzen incorrectament. * En el mode de navegació dins d'aplicacions Mozilla, determinats controls que es renderitzaven amb una etiqueta incorrecta o simplement amb un espai en blanc, ara es renderitzen amb l'etiqueta correcta. * S'ha eliminat un espai en blanc estrany que apareixia a les aplicacions Mozilla quan s'utilitzava el mode de navegació. * En el mode de navegació dins dels navegadors web, determinats gràfics marcats específicament com decoratius (amb l'atribut alt buit) s'ignoren correctament. * En els navegadors web, NVDA oculta el contingut marcat com ocult per als lectors de pantalla (específicament, quan s'utilitza l'atribut aria-hidden). (#2117) * Les quantitats monetàries negatives (per exemple, -$123) es verbalitzen correctament com a negatives, amb independència del nivell del símbol. (#2625) * Durant el mode verbalitza-ho tot, NVDA ja no torna incorrectament a l'idioma per defecte on les línies no finalitzen una frase. (#2630) * La informació de les fonts ja es detecta correctament a l'Adobe Reader 10.1 i posteriors. (#2175) * A l'Adobe Reader, si es proporciona un text alternatiu, només es renderitza aquest text. Anteriorment, en alguns casos s'incloïa també un text estrany . (#2174) * Quan el document conté una aplicació, el contingut de l'aplicació ja no s'inclou en el mode de navegació. Això prevén que l'usuari es desplaci inesperadament dins de l'aplicació durant la navegació. Podeu interactuar amb l'aplicació de la mateixa manera que ho feu amb els objectes embeguts. (#990) * A les aplicacions Mozilla, ja s'informa correctament del valor dels botons de selecció de valors quan aquests canvien. (#2653) * S'ha actualitzat el suport per a l'Adobe Digital Editions per tal que funcioni amb la versió 2.0. (#2688) * Prémer NVDA+fletxa amunt en un quadre combinat del Internet Explorer o altres documents MSHTML, ja no llegirà tots els ítems. Alternativament, només s'activarà l'ítem que ha de ser llegit. (#2337) * Els diccionaris de veu ja es desen correctament a l'utilitzar números (#) dins del patrons o camps de reemplaçament. (#961) * El mode de navegació per als documents MSHTML (per exemple, Internet Explorer) ja mostra correctament el contingut visible dins de contingut ocult (especificament, aquells elements amb l'estil visibility:visible dins d'un element amb l'estil visibility:hidden). (#2097) * Els enllaços al Centre de seguretat del Windows XP, ja no informen de cap text arbitrari després del seu nom. (#1331) * Els controls de text de la UI Automation (per exemple, el formulari de cerca del Windows 7 i 8 al menú d'inici) ja s'anuncien correctament en moure el ratolí en comptes de romandre en silici. * Ja no s'informa dels canvis de disposició del teclat en el mode "verbalitza-ho tot", cosa que era particularment problemàtica en els documents multilingües, inclosos els textos en àrab. (#1676) * El contingut complet de determinats controls de text editables de la UI Automation (per exemple, el formulari de cerca del Windows 7 i 8 al menú d'inici) ja no s'anuncien cada vegada que canvien. * Al moure't entre els grups de la pantalla d'inici del Windows 8, els grups sense etiquetar ja no anuncien la seva primera finestra com a nom del grup. (#2658) * A l'obrir la pantalla d'inici del Windows 8, el focus es posiciona correctament a la primera finestra, en comptes de saltar a l'arrel de la pantalla d'inici, podent causar confusió en la navegació. (#2720) * NVDA ja no falla en iniciar-se quan el camí al perfil de l'usuari conté determinats caràcters multibyte. (#2729) * En el mode de navegació dins del Google Chrome, el text de les pestanyes es renderitza correctament. * En el mode de navegació, ja s'informa correctament dels botons dels menús. * Al Calc de l'OpenOffice/LibreOffice, la lectura de les cel·les dels fulls de càlcul ja funciona correctament. (#2765) * NVDA ja torna a funcionar a la llista de missatges del gestor de correu del Yahoo!, quan s'utilitza des de l'Internet Explorer. (#2780)

== Canvis per desenvolupadors == * L'anterior fitxer de registre, s'ha copiat a nvda-old.log a la inicialització del NVDA. Per tant, si NVDA falla o es reinicia, la informació de l'inici de sessió es manté disponible per a la seva inspecció. (#916) * La obtenció de la propietat role en chooseNVDAObjectOverlayClasses ja no fa que el rol sigui incorrecte, i no s'informi d'ell quan determinats objectes com les consoles d'ordres del Windows o els controls Scintilla reben el focus. (#2569) * Els menús de preferències, eines i ajuda del NVDA, són accessibles com atributs a gui.mainFrame.sysTrayIcon com preferencesMenu, toolsMenu i helpMenu respectivament. Això permet als complements, afegir fàcilment nous elements a aquests menús. * S'ha canviat el nom de l'script navigatorObject_doDefaultAction dels globalCommands, per review_activate. * Ja es suporten els missatges contextuals del Gettext. Això permet establir múltiples traduccions per a un únic missatge en anglès segons el context. (#1524) * Això es fa amb la funció pgettext(context, missatge) * És suportat tant per NVDA com pels seus complements. * xgettext i msgfmt del GNU gettext s'han d'utilitzar per crear qualsevol fitxer PO i MO. Les eines Phyton no suporten els missatges contextuals. * For xgettext, pass the --keyword=pgettext:1c,2 command line argument to enable inclusion of message contexts. * Vegeu https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Contexts.html#Contexts per saber-ne més. * Ara és possible accedir als mòduls incorporats al NVDA quan aquests s'han anul·lat per tercers mòduls. Vegeu el mòdul nvdaBuiltin per saber-ne més. * El complement de suport a la traducció es pot utilitzar amb el mòdul installTasks. (#2715)

= 2012.2.1 = Aquesta versió soluciona diversos problemes potencials de seguretat (mitjançant l'actualització a Python 2.7.3).

= 2012.2 = Aspectes destacats d'aquesta versió són la creació d'un instal·lador incorporat i portable, les actualitzacions automàtiques, la gestió senzilla de nous complements NVDA, l'anunci de gràfics en el Microsoft Word, el suport per a les aplicacions de Windows 8 Metro, i diverses correccions importants d'errors.

== Noves característiques == * Ara, NVDA pot buscar, baixar i instal·lar actualitzacions de forma automàtica. (#73) * Ampliar les funcionalitats de NVDA s'ha fet més senzill mitjançant l'adició d'un Gestor de complements (es pot trobar sota Eines en el menú NVDA) que permet instal·lar i desinstal·lar nous paquets de complements NVDA (fitxers .nvda-addon) que continguin connectors i controladors. Cal remarcar que el gestor de complements no mostra els connectors i controladors més antics que hagin estat copiats manualment al directori de configuració (#213) * Moltes característiques habituals de NVDA treballen ara en les aplicacions del Windows 8 estil Metro quan s'està fent servir una versió instal·lada de NVDA, incloent la parla dels caràcters escrits i el mode de navegació per documents web (inclou suport per la versió Metro de Internet Explorer 10). Les còpies portables de NVDA no poden accedir a les aplicacions estil Metro. (#1801) * En mode de navegació de documents Internet Explorer, Firefox, etc.), És possible ara anar al principi i al final d'alguns elements contenidors (com ara llistes i taules) amb Maj+, i, respectivament. (#123) * Nou idioma: Grec. * Ara, els gràfics i el text alternatiu són informats en el documents del Microsoft Word. (#2282, #1541)

== Canvis == * L'anunci de cel·les combinades en el Microsoft Excel es fa ara després del contingut i no abans, i només s'inclou si l'informe de taules i informe de cel·les combinades en taules estan activats en el diàleg de configuració del format del document. (#320)- NVDA es distribueix ara en un paquet. Enlloc de les versions separades portable i instal·lador ara hi ha només un fitxer que, quan s'activa, inicia una còpia temporal de NVDA i permet instal·lar el producte o generar una distribució portable. (#1715) * NVDA s'instal·la ara sempre en el directori Fitxers de Programa de tots els sistemes. Si es fa una actualització sobre una instal·lació prèvia el programa es mourà de forma automàtica a l'esmentada carpeta si originàriament no estava instal·lat allí

== Correccions d'errors == Amb la selecció automàtica de llenguatge activada, s'informa de continguts com text alternatiu per gràfics i etiquetes per altres controls al Mozilla Gecko (e.g. Firefox), sempre i quan s'hagi marcat apropiadament el llenguatge correcte. * Verbalitza-ho tot a BibleSeeker (i en altres controls TRxRichEdit) ja no s'atura al mig d'un passatge.- Es llegeixen correctament les llistes trobades a les propietats de fitxer de Windows 8 Explorer (pestanya permisos) i a Windows 8 Windows Update. * S'han corregit possibles aturades a MS Word que tenien lloc quan prenia més de 2 segons l'extracció de text d'un document (línies extremadament llargues o taules de continguts). (#2191) * La detecció de trencaments de paraules funciona ara correctament quan els espais en blancs són seguits per determinades puntuacions. (#1656) * En mode de navegació a l'Adobe Reader, es pot ara navegar a encapçalaments sense nivell, tot usant la navegació ràpida i la llista d'elements. (#2181)- Al Winamp, el braille s'actualitza ara correctament quan et mous cap a un ítem diferent en Editor de la Llista de Reproducció. (#1912)- L'arbre en la Llista d'Elements (disponible per a documents en mode de navegació) té ara una mida prou adequada com per mostrar el text de cada element. (#2276) * A les aplicacions que facin servir el Java Access Bridge, els camps de text editable es presenten ara correctament en Braille.(#2284)- A les aplicacions que facin servir el Java Access Bridge, els camps de text editable ja no reporten estranys caràcters en determinades circumstàncies. (#1892)- A les aplicacions que facin servir el Java Access Bridge, ara s'informa correctament de la línia en curs quan s'està al final d'un camp de text editable. (#1892) * En mode de navegació, a aplicacions que usen Mozilla Gecko 14 i posteriors (per exemple Firefox 14), la navegació ràpida ara funciona per blockquotes i objectes incrustats. (#2287) * A Internet Explorer 9, NVDA ja no llegeix contingut no desitjat quan el focus es mou a l'interior de determinats punts de referència o elements enfocables (específicament un element div que pot rebre el focus o que té un paper de punt de referència ARIA) * La icona NVDA per a l'escriptori NVDA i les dreceres cap al menœ d'inici es mostren ara adequadament en l'edició de 64 bits de Windows. (#354)

== Correccions d'errors == * Amb la selecció automàtica de llenguatge activada, s'informa de continguts com text alternatiu per gràfics i etiquetes per altres controls al Mozilla Gecko (e.g. Firefox), sempre i quan s'hagi marcat apropiadament el llenguatge correcte. * Verbalitza-ho tot a BibleSeeker (i en altres controls TRxRichEdit) ja no s'atura al mig d'un passatge.- Es llegeixen correctament les llistes trobades a les propietats de fitxer de Windows 8 Explorer (pestanya permisos) i a Windows 8 Windows Update. * S'han corregit possibles aturades a MS Word que tenien lloc quan prenia més de 2 segons l'extracció de text d'un document (línies extremadament llargues o taules de continguts). (#2191) * La detecció de trencaments de paraules funciona ara correctament quan els espais en blancs són seguits per determinades puntuacions. (#1656) * En mode de navegació a l'Adobe Reader, es pot ara navegar a encapçalaments sense nivell, tot usant la navegació ràpida i la llista d'elements. (#2181)- Al Winamp, el braille s'actualitza ara correctament quan et mous cap a un ítem diferent en Editor de la Llista de Reproducció. (#1912)- L'arbre en la Llista d'Elements (disponible per a documents en mode de navegació) té ara una mida prou adequada com per mostrar el text de cada element. (#2276) * A les aplicacions que facin servir el Java Access Bridge, els camps de text editable es presenten ara correctament en Braille.(#2284)- A les aplicacions que facin servir el Java Access Bridge, els camps de text editable ja no reporten estranys caràcters en determinades circumstàncies. (#1892)- A les aplicacions que facin servir el Java Access Bridge, ara s'informa correctament de la línia en curs quan s'està al final d'un camp de text editable. (#1892) * En mode de navegació, a aplicacions que usen el Mozilla Gecko 14 i posteriors (per exemple Firefox 14), la navegació ràpida ara funciona per blockquotes i objectes incrustats. (#2287) * A Internet Explorer 9, NVDA ja no llegeix contingut no desitjat quan el focus es mou a l'interior de determinats punts de referència o elements enfocables (específicament un element div que és enfocable o que té un paper de punt de referència ARIA) * La icona NVDA per a l'escriptori NVDA i les dreceres cap al menœ d'inici es mostren ara adequadament en l'edició de 64 bits de Windows. (#354)

== Canvis per desenvolupadors == * A causa de la substitució de l'anterior instal·lador NSIS per a NVDA per un instal·lador integrat en Python, ja no és necessari per als traductors mantenir un fitxer langstrings.txt per a l'instal·lador. Totes les cadenes de localització estan ara gestionades per els fitxers gettext po.

2010.2

Notables característiques d'aquesta versió són: una navegació d'objectes considerablement simplificada; memòries intermèdies virtuals per al contingut de l'Adobe Flash; accés a diversos controls que abans eren inaccessibles mitjançant la recuperació de text escrit a la pantalla; revisió plana del text de la pantalla; suport per documents IBM Lotus Symphony; informe dels encapçalaments de files i columnes en el Mozilla Firefox, i millores significatives en la documentació de l'usuari.

Noves característiques

== Canvis == * S'han eliminat momentàniament els següents comandaments : el sayAll per a l'objecte de navegació (NVDA+TeclNumSuma; el objecte de navegació posterior en el flux (NVDA+Maj+TeclNúm6) i l'objecte de navegació anterior en el flux (NVDA+Maj+TeclNum4). L'eliminació dels comandament s'ha fet per eliminar errors i per alliberar les tecles per afegir altres possibles funcions. * En el quadre de diàleg Sintetitzador de NVDA, només es mostra el nom de visualització del sintetitzador. Abans apareixia prefixat el nom del controlador, el qual només és rellevant a nivell intern.
* En aplicacions incrustades o en memòries intermèdies virtuals dins d'un altra memòria intermèdia virtual (per exemple, l'Adobe Flash) es pot ara prémer NVDA+Control+Espai per sortir de l'aplicació incrustada o de la memòria intermèdia virtual i anar cap el document contenidor. Abans es feia servir per això NVDA+espai. Ara NVDA+espai es fa servir només per commutar els modes de navegació i de focus a les memòries intermèdies virtuals. * Si el visor de veu (activat amb el menú Eines) rep el focus (per exemple si es clica dins) el nou text no apareixerà en el control fins que el focus s'allunyi. Això permet la selecció de text amb major facilitat (per exemple, per copiar). * El Visor de registre i la Consola Phyton es maximitzen quan estan activats. * Quan el focus en un full de càlcul del Microsoft Excel o Similar afecta a més d'una cel·la, s'anuncia el rang de selecció i no només la cel·la activa. (#763) * El guardat de la configuració i el canvi d'opcions sensibles ara està desactivat quan s'inicia sessió amb UAC i d'altres pantalles segures de Windows. * El sintetitzador eSpeak s'ha actualitzat a la versió 1.44.03. * Si NVDA està ja iniciat, l'activació de l'accés directe NVDA en l'escriptori (que inclou prémer Control+Alt+N) reiniciarà NVDA. * S'ha eliminat el text informatiu sota les caselles relatives al ratolí en el quadre de diàleg Opcions del ratolí i s'ha reemplaçat amb una casella Habilita el seguiment del ratolí que respon millor a la commutació del script del seguiment del ratolí * S'ha actualitzat la distribució de teclat d'ordinador portàtil de forma que ja inclou tots els comandaments disponibles en l'escriptori i treballa correctament en teclats de configuració no anglesa. (#798, #800) * S'han fet millores i actualitzacions significatives en la documentació de l'usuari, tot incloent documentació sobre els comandaments dels teclats d'ordinador portàtil i sobre la sincronització de la Guia de referència ràpida de comandaments de teclat amb la Guia de l'usuari (#455) * El traductor Liblouis Braille s'ha actualitzat a la versió 2.1.1. Cal destacar que soluciona alguns problemes relacionats amb el Braille xines així com amb caràcters que es troben poc definits per la taula de transliteració. (#484, #499)

== Correccions d'errors == * A µTorrent, el ítem enfocat en la llista de torrents no apareix reportat de forma repetida ni tampoc roba el focus quan un menú està obert.
A µTorrent, ara s'informa dels noms dels fitxers en la llista de continguts Torrent.
A les aplicacions Mozilla, ara ja es detecta correctament el focus quan s'atura sobre una taula buida o un arbre.
A les aplicacions Mozilla ara el "no verificat" s'informa correctament en controls amb caselles com ara les cel·les d'una taula que tinguin caselles. (#571) * A les aplicacions Mozilla el text dels quadres de diàleg ARIA implementats correctament ja no s'ignoren i s'informen de forma correcta quan apareix el quadre de diàleg. . (#630) * A Internet Explorer i altres controls MSHTML l'atribut de nivell ARIA apareix ara representat correctament. * A Internet Explorer i altres controls MSHTML, el rol d'ARIA pot escollir-se per damunt d'altres tipus d'informació amb la finalitat de donar una experiència ARIA més correcta i predicible.
S'ha aturat un estrany accident a Internet Explorer quan es navega per marcs o iMarcs. * En documents del Microsoft Word es possible llegir de nou les línies de dreta a esquerra (com en el text àrab). (#627) * S'ha reduït molt el retard quan es mostren grans quantitats de text en una consola de comandaments Windows en un sistema de 64 bits. (#622) * Si l'Skype ja s'ha inicialitzat quan s'inicia NVDA ja no serà necessari reiniciar l'Skype per assegurar-ne l'accessibilitat. Això pot ser també vàlid per altres aplicacions que analitzen l'indicador de seguiment de lectura de pantalla. * En aplicacions Microsoft Office, NVDA ja no es penja quan està activada la parla en segon pla (NVDA+b) o quan es navega per alguns objectes de la barra d'eines. (#616) * S'ha corregit la pronuncia incorrecta de números que contenien un zero després d'un separador; per exemple 1.023. (#593) * l'Adobe Acrobat Pro i Reader 9 ja no es pengen quan es tanca un fitxer o quan es fan algunes altres tasques. (#613) * Ara s'anuncia la selecció quan es prem Control+a amb la finalitat de seleccionar tot el text en alguns controls de text editable, com ara en el Microsoft Word. (#761) * En els controls Scintilla (per exemple en Notepad++), el text ja no es selecciona de forma incorrecta quan NVDA mou el cursor, per exemple, durant un SayAll. (#746) * Ara és de nou possible revissar els continguts de les cel·les en el Microsoft Excel amb el cursor de revisió. * NVDA pot de nou llegir per línia en alguns camps textArea problemàtics d'Internet Explorer 8. (#467) * Windows Live Messenger 2009 ja no es tanca immediatament si s'inicia sessió mentre NVDA s'està executant. (#677) * En navegadors web ja no cal prémer TAB per a interactuar amb un objecte incrustat (com els continguts Flaix) un cop premut retorn en l'objecte incrustat o bé quan es retorna cap aquest des d'una altra aplicació. (#775) -En controls Scintilla (e.g. Notepad++), l'inici de les línies llargues ja no apareix truncat quan questes marxen ora de la pantalla. A més, aquestes línies llargues es mostraran correctament en Braille quan se seleccionin. * A Loudtalks, ja és possible accedir a la llista de contactes. * La URL dels documents i "MSAAHTML Registered Handler" ja no s'informen falsament a Internet Explorer i en altres controls MSHTML. (#811) * En les vistes d'arbre de Eclipse IDE, l´´item prèviament enfocat ja no s'anuncia incorrectament quan el focus es mou cap un nou ítem.
* NVDA funciona ara correctament en un sistema on el directori de treball actual hagi estat esborrat del camí de cerca DLL (mitjançant la configuració de l'entrada de registre CWDIllegalInDllSearch a 0xFFFFFFFF). Cal destacar que això no és rellevant per la major part dels usuaris. * Quan els comandaments de navegació de les taules es fan servir fora d'una taula en el Microsoft Word, ja no es diu "vora de la taula" després de "no taula". (#921) * Quan els comandaments de navegació de les taules. no es poden moure a causa que s'està en el límit d'una taula al Microsoft Word, "límit de la taula" ja no es diu en anglès sinó en el llenguatge en que NVDA està configurat. (#921) * A Outlook Express, Windows Mail and Windows Live Mail, ja s'informa de l'estat de les caselles de verificació en les llistes de normes dels missatges.(#576) * La descripció de les normes de missatge ara es pot llegir a Windows Live Mail 2010.

= 2012.1 = Les principals novetats d'aquesta versió inclouen noves funcionalitats per a una lectura més fluida del Braille; la indicació del format del document en Braille; l'accés a més informació sobre el format i suport millorat al Microsoft Word; i suport per l'iTunes Store.

== Noves característiques == * NVDA pot anunciar el nombre de tabulacions i espais en la línia acutal en el ordre en el que s'han introduït. Això es pot activar seleccionant l'informe d'indentació de les línies en el diàleg format del document. (#373) * NVDA ja pot detectar la pulsació de tecles generada per l'emulació de teclats alternatius com els teclats de pantalla o els programaris de reconeixement de veu. * Ara, NVDA pot detectar colors a les consoles d'ordres del Windows. * Les negretes, cursives i el subratllat s'indica al Braille amb els signes apropiats segons la taula de traducció configurada. (#538) * Ara s'informa de molta més informació sobre els documents del Microsoft Word, incloent-hi: * La informació en línia com les notes a peu de pàgina o els números de les notes al final del document, els nivells dels encapçalaments, l'existència de comentaris, la nidació dels nivells de les taules, els enllaços, i el color de text; * S'informa de l'entrada a les seccions del document com, per exemple, els comentaris, les notes a peu de pàgina i els encapçalaments i peus de pàgina * Ara, el Braille indica el text seleccionat utilitzant els punts 7 i 8. (#889) * Ara, el Braille informa sobre els controls en documents, com ara enllaços, botons i encapçalaments. (#202) * Suport per als terminals Braille hedo ProfiLine i MobilLine USB braille. (#1863, #1897) * Ara, NVDA evita separar paraules al braille quan sigui possible de forma predeterminada. Aquest comportament pot ser desactivat en el diàleg de configuració del Braille. (#1890, #1946) * Ara és possible mostrar el braille per paràgrafs en comptes de mostrar-lo per línies. Això permet una lectura més fluida en textos llargs. Aquesta característica es configurable mitjançant l'opció Llegir per paràgrafs del diàleg de configuració del Braille. (#1891) * En el mode de navegació podeu activar l'objecte sota el cursor utilitzant un terminal braille. Aquesta funcionalitat s'activa prement la tecla de guiat del cursor, allà on es trobi el cursor (es a dir, prement dues vegades si el cursor no es troba allí). (# 1893) * Suport bàsic per àrees del web a l'iTunes i l'Store. També es suporten altres aplicacions que utilitzen WebKit 1. (#734) * Ara, les pàgines dels llibres a l'Adobe Digital Editions 1.8.1 i posteriors, passen automàticament a l'utilitzar l'opció "verbalitza-ho tot". (#1978) * Noves taules de traducció Braille: portuguès grau 2, Braille d'ordinador de 8 punts islandès, tàmil grau 1, Braille d'ordinador de 8 punts espanyol, persa grau 1. (#2014) * Ara pots configurar si vols que s'anunciïn els marcs en els documents des del diàleg de preferències del Format de Documents. (#1900) * El mode de suspensió s'activa automàticament a l'utilitzar l'OpenBook. (#1209) * En Poedit, ara els traductors poden llegir els comentaris afegits i extrets automàticament. Els missatges sense traduir o provisionals es marquen amb una estrella i s'emet un xiulet quan es navega per ells. (#1811) * Suport per als terminals Braille HumanWare Brailliant BI i B series. (#1990) * Nous idiomes: noruec, bokmål, xinès tradicional (Hong Kong).

== Canvis == * Les ordres per descriure el caràcter actual o per lletrejar la paraula o línia actual, ara es lletrejarà en l'idioma apropiat d'acord amb el text, si el canvi automàtic d'idioma està activat i la informació de l'idioma adequada està disponible. * S'ha actualitzat el sintetitzador eSpeak a la versió 1.46.02. * NVDA truncarà els noms extremadament llargs (30 caràcters o més) deduïts dels URLs d'imatges i enllaços que probablement no aportin res al contingut i només obstaculitzin la lectura. (#1989) * S'han abreviat determinades informacions mostrades al Braille. (#1955, #2043) * Quan els cursors del sistema o de revisió es mouen, ara el braille es mou de la mateixa manera com si es mogués manualment. Això ho fa més apropiat quan el braille s'ha configurat per llegir per paràgrafs i/o per evitar la partició de paraules. (#1996) * S'ha actualitzat a la nova taula de traducció de Braille espanyol grau 1. * Traductor liblouis braille actualitzat a la versió 2.4.1.

== Correccions d'errors == * Al Windows 8, el focus ja no es mou incorrectament del camp de cercca del Windows Explorer, cosa que impedia al NVDA interactuar amb ell. * Importants millores quan els llegeix i es navega pels documents del Microsoft Word quan es troba activat l'anunci automàtic del format. D'aquesta manera és una mica més confortable la lectura del format, etc. El rendiment també podria millorar-se per alguns usuaris. * Ara, el mode de navegació s'utilitza pel contingut l'Adobe Flash a pantalla completa. S'ha corregit la pobre qualitat de l'àudio produïda en determinats casos, per les veus del Microsoft Speech API versió 5, quan la sortida de l'àudio no era la sortida per defecte (Microsoft Sound Mapper). (#749) * NVDA es pot tornar a utilitzar amb el sintetitzador "sense veu", utilitzant només el Braille o el visor de veu. (#1963) * Les ordres de navegació d'objectes ja no anuncien "Sense fills" i "Sense pares", però, en canvi, anuncien missatges consistents amb la documentació. * Quan NVDA es configurada en un idioma diferent a l'anglès, s'informa correctament del nom de la tecla tabulador. * Al Mozilla Gecko (per exemple, Firefox, NVDA ja no commuta intermitentment al mode de navegació mentre es navega pels menús dels documents. (#2025) * A la calculadora, la tecla de retrocés informa del resultat actualitzat, en comptes de no informar de res. (#2030) * En el mode de navegació, l'ordre per moure el ratolí al navegador d'objectes ara es mou al centre de l'objecte en el cursor de revisió, en lloc de moure's a la cantonada superior esquerra, fent-lo més precís en determinats casos. (#2029) * En el mode de navegació amb el mode de focus automàtic activat per als canvis en el focus, quan la barra d'eines rep el focus, ara canviarà al mode focus. (#1339) * L'ordre d'informe del títol torna a funcionar correctament a l'Adobe Reader. * Amb el mode de focus automàtic activat per als canvis en el focus, el mode de focus ara s'utilitza correctament per a les cel·les de la taula que reben el focus; p. e.: en quadrícules ARIA. (#1763) * A l'iTunes, ara s'informa correctament de la informació de posició de determinades llistes. A l'Adobe Reader, determinats enllaços ja no es tracten com camps de text editables de només lectura. * Les etiquetes d'alguns camps de text editables ja no s'inclouen incorrectament quan s'anuncia el text d'un diàleg. (#1960) * S'informa de nou de la descripció dels grups si la descripció dels objectes es troba activada. * Ara, les mides llegibles per humans s'inclouen al text del diáleg de propietats de l'explorador del Windows. * L'anunci doble del text de la pàgina de propietats s'ha eliminat en alguns casos. (#218) * S'ha millorat el seguiment del cursor del sistema en camps de text editables per pantalla. En concret, aquesta millora afecta a l'editor de cel·les del Microsoft Excel i a l'editor de missatges del Eudora. (#1658) * Al Firefox 11, l'ordre per moure't al contingut de la memòria intermèdia (NVDA+Ctrl+espai) funciona correctament per a sortir dels objectes embeguts com el contingut Flash. * NVDA ja es reinicia correctament (per exemple, després de canviar l'idioma) quan es troba en un directori que conté caràcters no ASCII. (#2079) * El Braille respecta correctament la configuració de l'informe de les tecles de drecera dels objectes, la informació de posició i les descripcions. * A les aplicacions Mozilla, commutar entre els modes de navegació i de focus ja no resulta tant lent quan es té activat el Braille. (#2095) * Ara, guiar el cursor cap a l'espai al final de la línia/paràgraf utilitzant els sensors del cursor braille en alguns camps de text editables, funciona correctament en comptes de col·locar el cursor a l'inici del text. (#2096) * NVDA torna a funcionar correctament amb el sintetitzador Audiologic Tts3. (#2109) * Els documents del Microsoft Word es tracten correctament com a multi-línia. Això fa que el Braille es comporti d'una manera més apropiada quan el document rep el focus. * Al Microsoft Internet Explorer, ja no es produeixen errors quan determinats controls estranys reben el focus. (#2121) * El canvi de la pronuncia de la puntuació o dels símbols per part de l'usuari, ara té un efecte immediat , en comptes de requerir que el NVDA es reiniciï o que s'hagi desactivat el canvi automàtic d'idioma. * A l'utilitzar l'eSpeak, la veu ja no s'atura en determinades circumstàncies al diàleg "desa com" del visor de registre del NVDA. (#2145)

== Canvis per desenvolupadors == Ara es disposa d'una consola Python remota per a situacions on és útil la depuració en remot. Vegeu la guia de desenvolupador per a saber-ne més. * Per millorar la llegibilitat, s'ha eliminat el rastreig de la ruta base del codi del NVDA en el registre. (#1880) * Ara, els objectes TextInfo disposen del mètode activate(), per activar la posició representada pel TextInfo. * Això es utilitzat pel braille per activar la posició fent servir tecles de guiat del cursor a la pantalla braille. No obstant això, en un futur podrien haver-hi altres trucades. * Els TreeInterceptors i els NVDAObjects que exposen una única pàgina de text simultàniament, ara donen suport per a l'avanç automàtic de pàgines en el mode verbalitza-ho tot, quan s'utilitzen els textInfos.DocumentWithPageTurns mix-in. (#1978) * S'han reanomenat o mogut moltes constants de control i sortida. (#228) * Les constants speech.REASON_* s'han mogut a controlTypes. * En els controlTypes, les speechRoleLabels i speechStateLabels s'han reanomenat per roleLabels and stateLabels, respectivament. * Ara, la sortida braille es registra al nivell entrada/sortida. Primerament, es registra el text sense traduïr de totes les regions, a continuació per cel·les braille de la finestra que s'està mostrant. (#2102) * Les subclasses del sapi5 synthDriver ara poden sobrescriure _getVoiceTokens i estendre init per suportar els tokens de veu personalitzats com amb la sapi.spObjectTokenCategory per obtenir tokens des d'una localització personalitzada.

2011.3

Aspectes destacables d'aquesta versió són el canvi automàtic d'idioma, quan s'estan llegint documents amb apropiada informació de l'idioma; suport per entorns de 64 bits Java Runtime; informació sobre formatació de text en mode d'exploració en aplicacions Mozilla; millor maneig de bloquejos i congelacions en l'aplicació; i correccions inicials per Windows 8.

Noves característiques

== Canvis == * NVDA ara es reinicia sol si es bloqueja. * S'ha abreujat alguna informació mostrada en Braille. (#1288) * El script per a lectura de la finestra activa (NVDA+b) ha estat millorat per a filtrar controls inútils i també és molt més senzill de silenciar. (#1499) * El Verbalitza-ho tot automàtic quan es carrega un document en mode de navegació és ara opcional gràcies a una funció afegida en el quadre de diàleg Mode de Navegació. (#414)
* Quan s'intenta llegir la barra d'estat (Escriptori NVDA+Fi), si no es pot localitzar una barra d'estat real, en el seu lloc NVDA recorrerà a usar la darrera línia del text escrit i mostrat en l'aplicació activa. (#649) * Quan es llegeixen documents, amb el Verbalitza-ho tot en mode de navegació, NVDA es pausarà al final dels encapçalaments i altres elements de nivell de bloc, i no es llegirà el text de forma conjunta amb el següent lot de text, com si fos una frase llarga. * En mode de navegació, prémer Retorn o Espai en una pestanya ara l'activa enlloc de canviar a mode de focus. (#1760) * S'ha actualitzat el sintetitzador de veu eSpeak a la versió 1.45.47.

Correccions d'errors

== Canvis per desenvolupadors == * NVDA pot ara ensenyar els sintetitzadors de veu a canviar d'idioma per a determinades seccions de parla.
* Per suportar això els controladors han de manegar Speech.LangChangeCommand en seqüències, passat a SynthDriver.speak(). * Els objectes SynthDriver haurien de proporcionar també l'argument d'idioma als objectes VoiceInfo (o anul·lar l'atribut d'idioma per a recuperar l'idioma actiu). En cas contrari es farà servir l'idioma de la interfície NVDA.

= 2011.2 = Aspectes destacats d'aquesta versió inclouen millores que tenen a veure amb la puntuació i els símbols, incloent nivells configurables, etiquetatge personalitzat i descripcions de caràcters, absència de pauses al final de la línia durant el Verbalitza-ho tot; suport millorat per ARIA a Internet Explorer; Explorer; millor suport per a documents PDF / LiveCycle XFA en l'Adobe Reader; accés al text escrit en la pantalla en més aplicacions; i accés a la informació de format i color per al text escrit en la pantalla.

== Noves característiques == * Ara és possible escoltar la descripció per a un determinat caràcter tot prement dues vegades en ràpida successió el script de revisió del caràcter actiu. Per a caràcters en anglès s'usa l'alfabet fonètic anglès estàndard. Per llenguatges pictogràfics, com el Xinès tradicional, es proporcionen una o més frases que facin servir el símbol donat. També prement la revisió de la paraula activa o prement la revisió de la línia activa 3 vegades es lletrejarà la paraula/línia usant la primera d'aquestes descripcions. * Es pot veure més text en revisió plana en aplicacions com el Mozilla Thunderbird, les quals escriuen el seu text directament en la pantalla en forma de glifs * Ara és possible escollir entre diversos nivells de puntuació i d'anunci de símbols. (#332) * Quan la puntuació o d'altres símbols es repeteixen més de 4 vegades, el nombre de repeticions ara s'anuncia enlloc de llegir els símbols repetidament. (#43) * Noves taules de traducció braille: Noruec 8 punts ordinador braille, Etíop grau 1, Eslové grau 1, Serbi grau 1. (#1456) * Quan es fa servir el comandament Verbalitza-ho tot, la parla ja no es pausa de forma no natural al final de cada línia. (#149) * Si alguna cosa s'ordena en els navegadors web (d'acord amb la propietat aria-sort) ara NVDA ho anuncia.(#1505) * Els models Braille Unicode es mostren ara correctament en Braille. (#1505) * A Internet Explorer i en altres controls MSHTML quan es mou el focus dins d'un grup de controls (envoltat per un grup de camps), NVDA anunciarà ara el nom del grup (la llegenda). (#535) * A Internet Explorer i en altres controls MSHTML, les propietats aria-labelledBy i aria-describedB apareixen ara representades. * A Internet Explorer i en altres controls MSHTML s'ha millorat el suport per a la llista ARIA, per cuadrícules i per controls lliscants i de barra de progrés. * Els usuaris poden ara canviar la pronúncia de la puntuació i d'altres símbols, així com el nivell del símbol en el qual són llegits. (#271, #1516) * Al Microsoft Excel, ara s'informa del nom de la fulla activa quan es canvien fulls amb Control+RePag o Control+AvPag. (#760) * Quan es navega una taula en el Microsoft Word amb la tecla Tab, NVDA ara anunciarà la cel·la activa quan hom es mogui (#159) * Ara es pot configurar si s'informa de les coordenades de les cel·les d'una taula des del quadre de diàleg Formatació de documents.(#719) * NVDA pot ara detectar el color i el format del text escrit a la pantalla * En la llista de missatges d' Outlook Express/Windows Mail/Windows Live, NVDA ara anunciarà el fet que un missatge no s'ha llegit i també si es troba expandit o no en el cas de fils de conversa. #868) * eSpeak té ara una configuració del percentatge de velocitat que triplica la velocitat de la veu * Afegit suport per controlar el calendari que es troba en el quadre de diàleg que dóna informació de data i hora, i que és accessible des del rellotge de Windows 7. * S'han afegit noves associacions de tecles per la línia Braille MDV Lilli.(#241) * Nous idiomes: Búlgar, Albanès.

== Canvis == * Per a canviar el cursor a cursor de revisió, ara es prem dues vegades en ràpida successió desplaçar el focus cap al script objecte de navegació (en teclat d'escriptori NVDA+Maj+TeclNúmMenys, en teclat de portàtil NVDA+Maj+Retrocès. Això allibera més tecles en el teclat. #837) * Per escoltar la representació decimal i hexadecimal d'un caràcter que estigui sota el cursor de revisió, premeu ara la revisió del caràcter actiu tres vegades i no dos, ja que prémer dues vegades implica llegir la descripció del caràcter.
S'ha actualitzat el sintetitzador de veu eSpeak a la versió 1.45.03. (#1465) * El disseny de les taules ja no s'anuncia en aplicacions Mozilla Gecko quan s'està movent el i s'està en mode de focus o fora del document. * A Internet Explorer i altres controls MSHTML, el mode de navegació funciona ara per documents que estiguin dins d'aplicacions ARIA. (#1452) * El traductor liblouis braille s'ha actualitzat a la versió 2.3.0. * Quan s'està en mode de navegació i se salta cap a un control amb focus o QuickNav, s'anuncia la descripció del control, si és que en te una. * Ara s'anuncien les barres de progrés en mode de navegació. * Els nodes marcats amb un rol de presentació ARIA a Internet Explorer i altres controls MSHTML s'ignoren ara en revisió simple i en ascendència de focus. * La interfície d'usuari NVDA i la documentació es refereixen ara a les memòries intermèdies virtuals com a mode de navegació, ja que el terme "memòria intermèdia virtual" és poc significatiu per a molts usuaris.(#1509) * Quan l'usuari desitja copiar la seva configuració d'usuari al perfil del sistema per a l'ús en l'inici de sessió, i la seva configuració conté connectors personalitzats, ara se l'avisa que això podria ser un risc de seguretat. (#1426) * El servei NVDA ja no inicia i atura NVDA en els escriptoris d'entrada de l'usuari. * En Windows XP i Windows Vista, NVDA ja no fa us de UI Automation fins i tot si és accessible via la actualització de la plataforma. Encara que l'ús de UI Automation pot millorar l'accessibilitat en algunes aplicacions modernes que corren en XP i Vista, hi hauria massa congelacions, bloquejos i accidents i es perdria rendiment durant el seu ús.(#1437) * En aplicacions que fan servir Mozilla Gecko 2 i posteriors (com Firefox 4 i posteriors), es pot llegir ara un document en mode de navegació encara que no hagi finalitzat totalment la seva càrrega.
NVDA anuncia ara l'estat d'un contenidor quan el focus es mou cap a un controlador que hi hagi dins (per exemple, si el focus es mou dins d'un document que encara s'està carregant, s'informarà que està ocupat). * La interfície i documentació de NVDA ja no fa servir els termes "primer fill" i "pare" en relació a la navegació d'objectes, ja que aquests termes són confusos per a molts usuaris. * El tancament ja no s'informa per alguns menús que tenen submenús.
* El script reportCurrentFormatting (NVDA+f) ara informa del format en la posició del cursor de revisió més que en el cursor de sistema / focus. Com, per defecte, el cursor de revisió segueix el cursor, molta gent no hauria de notar la diferència. Tanmateix, això permet que el usuari s'assabenti del format quan mou el cursor de revisió, com en una revisió plana.

== Correccions d'errors == * El tancament dels quadres combinats en documents en mode de navegació quan el mode de focus ha estat forçat amb NVDA+espai ja no fa retornar de nou al mode de navegació.(#1386) * En documents Gecko (per exemple Firefox) i MSHTML (per exemple, Internet Explorer), NVDA ara presenta correctament alguns textos que estan en la mateixa línia però que abans eren presentats en línies separades. (#1378) * Quan Braille està vinculat a revisar i l'objecte de navegació es mou cap a un document en mode de navegació, ja sigui manualment o a causa d'un canvi de focus, el Braille mostrarà de forma apropiada el contingut en mode navegació. (#1406, #1407) * Quan està desactivat que s'informi de la puntuació, ja no s'informa de certa puntuació de forma incorrecta quan es fan servir alguns sintetitzadors. (#332) * Ja no hi ha problemes quan es carrega la configuració per a sintetitzadors que no suporten els paràmetres de veu, com ara Audiologic Tts3. (#1347) * Ara es llegeix de forma correcta el menú d'extres de l'Skype. (#648) * L'activació del l'opció "La brillantor controla el volum de l'àudio" dins del quadre de diàleg Paràmetres del ratolí, ja no hauria d'ocasionar un retard important dels xiulets quan es mou el ratolí per la pantalla de Windows Vista/ Windows 7 amb Aero activat. (#1183) * Quan NVDA està configurat per usar la distribució de teclat d'ordinador portàtil, NVDA+Supr ara treballa per documentar les dimensions de l'objecte de navegació actiu.(#1498) * NVDA ara representa de forma apropiada l'atribut aria-selected en documents Internet Explorer. * Quan NVDA canvia de forma automàtica a mode de focus en documents que estan en mode navegació, ara es dóna informació sobre el context del focus. Per exemple, si un element del quadre de llista rep el focus, s'anuncia primer el quadre de llista. (#1491) * A Internet Explorer i altres controls MSHTML, els quadres de llista ARIA es tracten ara com a llistes, en lloc de com a elements de la llista * Quan un control de text editable de només lectura rep el focus, NVDA ara informa que es de només lectura. (#1436) * En mode de navegació, NVDA ara es comporta correctament en relació amb els camps de text editables de només lectura. * En documents en mode de navegació, NVDA ja no canvia de forma incorrecta a mode de focus quan està configurat aria-activedescendant; per exemple quan la llista de completar apareix en alguns controls d'autocompletar.
En l'Adobe Reader, ara s'informa del nom dels controls quan es desplaça el focus o bé quan es fa servir la navegació ràpida en el mode d'exploració. * En els documents XFA PDF, en l'Adobe Reader, ara es mostren correctament els botons, enllaços i gràfics. * En els documents XFA PDF, en l'Adobe Reader, tots els elements es mostren ara en línies separades. Aquest canvi es va fer perquè grans seccions (de vegades fins i tot tot el document) eren representades sense salts, a causa de la falta d'estructura generalitzada d'aquests documents.
Corregits problemes que s'esdevenien quan es movia el focus cap/més enllà de camps de text editable en documents XFA PDF en l'Adobe Reader.
En els documents XFA PDF, en l'Adobe Reader, ara s'anuncien els canvis en el valor d'un quadre combinat enfocat. * Els quadres combinats dissenyats per l'usuari, com els que es fan per triar colors en Outlook Express, són ara accessibles amb NVDA.(#1340) * En llenguatges que usen un espai com a separador en grups de dígits o en milers, com ara alemany i francès, els números que es troben en trossos separats de text ja no es pronuncien com un únic nombre. Això era especialment problemàtic en les cel·les de taules que contenien nombres. (#555) * Els nodes que tenen un rol de descripció ARIA, en Internet Explorer i en altres controls MSHTML, ara apareixen classificats com a text estàtic i no com a camps editables.
S'han solucionat diversos problemes que s'esdevenien quan es polsava tabulador mentre el focus estava en un document en mode de navegació (per exemple el tabulador enviava de forma inapropiada cap a la barra d'adreces a Internet Explorer). (#720, #1367) * En entrar a les llistes mentre es llegeix text, ara NVDA diu, per exemple, "llista amb 5 ítems" enlloc de "llista amb 5 ítems" 1515) * En mode d'ajuda d'entrada els gestos es registren fins i tot si els seus scripts eviten l'ajuda d'entrada, com en el cas dels comandaments endavant i enrera del desplaçament de la línia Braille. * En el mode d'ajuda d'entrada, quan un modificador es manté premut en el teclat, NVDA ja no informa del modificador com si estigués modificant a ell mateix; per exemple NVDA+NVDA. * En els documents l'Adobe Reader, ja funciona el prémer c o Maj+c per navegar cap a un quadre combinat.
L'estat seleccionat de les files seleccionables d'una taula s'informa ara de la mateixa manera que es fa per als elements de llista i de vista d'arbre. * Els controls en Firefox i d'altres aplicacions Gecko poden ara activar-se mentre s'està en mode navegació, fins i tot si el seu contingut ha estat fluctuant fora de la pantalla. #801) * Ja no es pot mostrar un quadre de diàleg de configuració de NVDA mentre s'està mostrant un missatge de diàleg, donat que el quadre de diàleg de configuració es congelava en aquest cas. (#1451) * En el Microsoft Excel, ja no hi ha retard mentre les tecles per a seleccionar cel·les o bé moure's entre cel·les es mantenen premudes o bé es premen ràpidament de forma successiva.
S'han corregit les aturades intermitents del servei NVDA, fet que implicava que NVDA aturava la seva execució en pantalles segures de Windows. - S'han corregit problemes que s'esdevenien de vegades amb línies Braille quan un canvi originava que text que s'estava mostrant desaparegués.(#1377) * Ara NVDA permet llegir i navegar per la finestra de baixades de Internet Explorer 9 (#1280) * Ja no és possible iniciar de forma accidental diferents còpies de NVDA a l'hora. (#507) * En sistemes lents, NVDA ja no origina que la seva finestra principal es mostri de forma inapropiada tot el temps que NVDA estigui executant-se. (#726) * NVDA ja no s'atura en Windows XP quan s'inicia una aplicació WPF. (#1437) * Verbalitza-ho tot i Verbalitza-ho tot amb revisió ara poden funcionar amb controls de text de UI automation que suporten totes les funcionalitats requerides. Per exemple, pots usar ara Verbalitza-ho tot amb revisió sobre documents en XPS Viewer. * NVDA ja no classifica de forma inapropiada alguns elements de llista com si fossin caselles en les normes de missatge del quadre de diàleg Apply Now, en Outlook Express / Windows Live Mail. (#576) * Ja no s'informa dels quadres combinats com si tinguessin un submenú. * NVDA ja pot llegir els receptors en els camps De, CC i BCC del Microsoft Outlook. (#421) * Corregit un problema pel qual en el quadre de diàleg Paràmetres de Veu de NVDA no s'informava de les modificacions en les barres de desplaçament quan es feien canvis. (#1411) * NVDA ja no s'equivoca en anunciar una nova cel·la quan es mou en un full de càlcul Excel, després de tallar i enganxar. (#1567) * NVDA ja no va empitjorant en endevinar els noms dels colors, com més colors anuncia.
En Internet Explorer i d'altres controls MSHTML, s'ha corregit la incapacitat de llegir pàgines estranyes que continguin iframes marcats amb un rol de presentació ARIA. (#1569) * En Internet Explorer i d'altres controls MSHTML, s'ha corregit un problema estrany en el que el focus, quan s'estava en mode de focus, es mantenia rebotant infinitament entre el document i un camp de text multilínia editable.(#1566) * En el Microsoft Word 2010 NVDA llegirà ara automàticament els diàlegs de confirmació. (#1538) * En camps de text editable multilínia en Internet Explorer i d'altres controls MSHTML, la selecció de línies després de la primera s'informa ara de forma correcta. #1590) * S'ha millorat el desplaçament per paraula en molts casos, incloent el mode de navegació i els controls d'edició de Windows. (#1580) * L'instal·lador NVDA ja no mostra text il·legible en les versions per Hong Kong de Windows Vista i Windows 7. (#1596) * NVDA ja no falla en carregar la versió 5 del sintetitzador del Microsoft Speech API, si la configuració conté paràmetres per aquest sintetitzador però li falla l'ajust de veu. (#1599) * En camps de text editable multilínia en Internet Explorer i d'altres controls MSHTML, NVDA ja no s'alenteix o es congela quan està activat el Braille. * En mode de navegació en Firefox, NVDA ja no rebutja incloure contingut que estigui dins d'un node enfocable que tingui un rol de presentació ARIA.
Al Microsoft Word, amb Braille activat, ara es llegeixen correctament les línies de pàgines que van darrera la primera pàgina. (#1603) * Al Microsoft Word 2003, les línies de dreta a esquerra poden ser de nou llegides amb el Braille activat.(#627) * Al Microsoft Word, Verbalitza-ho tot funciona ara correctament quan el document no acaba amb un final de frase. * Quan s'obre un missatge en text pla en Windows Live Mail 2011, NVDA ubicarà correctament el focus en el missatge del document, permetent que aquest sigui llegit. * NVDA ja no es congela temporalment o bé refusa parlar en els diàlegs Moure/Copiar de Windows Live Mail. (#574) * En Outlook 2010, NVDA monitoritzarà ara correctament el focus en la llista de missatges. (#1285) * S'han resolt alguns problemes de connexió USB amb la línia Braille Lilli. (#241) * En Internet Explorer i altres controls MSHTML, ja no s'ignoren els espais en mode de navegació en alguns casos (per exemple, darrera un enllaç)
* En Internet Explorer i altres controls MSHTML, s'han eliminat alguns salts de línia estranys en el mode de navegació Concretament, en els elements HTML que no tenen definit cap estil de visualització, ja no es força un salt de línia. (#1685) * Si NVDA és incapaç d'inicialitzar-se, la incapacitat de reproduir el so crític d'aturada de Windows ja no amaga el missatge crític d'error en el fitxer de registres.

== Canvis per desenvolupadors == * La documentació del desenvolupador pot ser ara generada usant SCons. Vegeu readme.txt a l'arrel de la distribució de codi font per detalls, incloent les dependències associades. * Els locals poden ara proporcionar descripcions per caràcters. Per detalls vegeu la secció Descripció de Caràcters a la Guia del Desenvolupador. (#55) * Els desenvolupadors locals poden ara proporcionar informació sobre la pronúncia de puntuació específica i d'altres símbols. Per detalls, vegeu la secció Pronúncia de Símbols en la Guia del desenvolupador. (#332) * Ara es pot construir NVDAHelper amb diverses opcions de depuració utilitzant la variable NVDA Helper DebugFlags SCons. Veure readme.txt en l'arrel de la distribució de codi font per a més detalls. (#1390) * El controladors Synth s'han passat a una seqüència de text i a comandaments de veu per parlar en lloc de només text i d'un índex. * Això permet índex incrustats, canvis de paràmetres, etc. * Els controladors han d'implementar SynthDriver.speak() en lloc de SynthDriver.speakText() i SynthDriver.speakCharacter(). * Es faran servir els mètodes antics si SynthDriver.speak() no està implementat, però estan obsolets i seran eliminats en una futura versió. * gui.execute() s'ha eliminat. En el seu lloc s'ha d'suar wx.CallAfter(). * gui.scriptUI s'ha eliminat. * Per a diàlegs de missatge, useu wx.CallAfter(gui.messageBox, ...). * Per tots els altres diàlegs, hauríeu d'usar diàlegs wx reals. * Una nova funció gui.runScriptModalDialog() simplifica l'ús de diàlegs modals a partir de scripts. * Els controladors Synth ara poden suportar paràmetres booleans. Vegeu SynthDriverHandler.BooleanSynthSetting. * SCons accepta ara una variable certTimestampServer tot especificant la URL d'un servidor de marcat de temps per a usar-lo per a marcar el temps en signatures Authenticode. (#1644)

= 2011.1.1 = Aquesta versió corregeix alguns problemes importants, especialment de seguretat, trobats a NVDA 2011.1.

== Correccions d'errors == * L'ítem Fes una donació al menú NVDA apareix ara desactivat quan s'executa l'inici de sessió, el tancament, UAC i d'altres pantalles segures de Windows, ja que és un risc de seguretat (#1419) * Ara és impossible copiar o enganxar dins de la interfície d'usuari NVDA mentre s'està en escriptoris segurs (tancament de pantalla, pantalla UAC i inici de sessió de Windows) ja que es tracta d'un risc de seguretat.(#1421) * A Firefox 4, el comandament per a canviar a la memòria virtual intermèdia continent (NVDA+control+espai) ara funciona com si haguéssim de sortir d'objectes incrustats, com ara contingut Flaix. (#1429) * Quan la parla de les tecles de comandament està activada, els caràcters en majúscules ja no es llegeixen incorrectament, com si fossin tecles de comandament. (#1422) * Quan la parla de tecles de comandament està activada, prémer espai amb modificadors diferents de Maj (com Control i Alt) s'anuncia ara com una tecla de comandament. (#1424) * El registre està ara completament desactivat quan s'executen l'inici i el tancament de sessió, l'UAC i d'altres pantalles segures de Windows. (#1435) * En el mode d'ajuda d'entrada, els gestos s'inicien fins i tot si no es troben lligats a un script (d'acord amb la guia de l'usuari) (#1425)

= 2011.1 = Aspectes destacats d'aquesta versió inclouen l'informe automàtic de nous textos en mIRC, PuTTY, Tera Term and SecureCRT; suport per a connectors globals; anunci de vinyetes i numeració en el icrosoft Word; associacions de tecles addicionals per a línies Braille, incloent tecles per a moure's cap a les tecles anterior i posterior; suport per a diverses línies HumanWare i APH Braille; i informació de colors per alguns controls, incloent controls de text per IBM Lotus Symphony.

== Noves característiques == * Es poden anunciar ara colors per a alguns controls. L'anunci automàtic pot ser configurat en el quadre de diàleg Formatació de documents. Pot ser també informat sota demanda usant el comandament de format de text (NVDA+f) * Inicialment això està recolzat en els controls de text editable de l'estàndard IAccessible 2 (com en les aplicacions Mozilla), en controls RichEdit (com en el WordPad) i en controls de text IBM Lotus Symphony. * En memòries intermèdies virtuals ara es pot seleccionar per pàgina (usant Maj+ AvPag i Maj+RePàg) i per paràgraf (fent servir Maj+Control+FletxaAvall i Maj+Control+FletxaAmunt) (#639) * NVDA ara informa automàticament de noves línies de text en mIRC, PuTTY, Tera Term i SecureCRT. (#936) * Els usuaris poden ara afegir noves associacions de tecles o anul·lar les existents per qualsevol dels scripts existents en NVDA, tot proporcionant a cada usuari individual un mapa de gestos d'entrada. (#194) * Suport per a connectors globals. Els connectors globals poden afegir noves funcionalitats a NVDA que funcionen en totes les aplicacions.
Ara se sent un petit bip quan es teclegen caràcters amb la tecla Maj mentre està activada la tecla Bloq Maj. Això es pot desactivar eliminant la selecció d'aquesta nova opció en el quadre de diàleg Paràmetres del teclat. (#663) * Els salts de pàgina s'anuncien ara quan hom s'està movent línia per línia en el Microsoft Word. (#758) * Les vinyetes i els nombres s'anuncien ara quan hom s'està movent línia per línia en el Microsoft Word (#208)
Està disponible un comandament per a commutar a mode de Repós en una determinada aplicació activa (NVDA+Maj+s). El mode de Repós (prèviament conegut com a mode d'autoveu) desactiva totes les funcionalitats de lectura de NVDA per una aplicació en particular. Es molt útil per aplicacions que proporcionen la seva pròpia parla i/o les seves característiques de lectura de pantalla. Prem de nou aquest comandament per a desactivar el mode de Repós. * S'han afegit algunes associacions addicionals de tecles Braille. Vegeu la secció Dispositius Braille Suportats en la Guia de l'Usuari per a més detalls. (#209) * Per la comoditat dels desenvolupadors aliens, es poden ara recarregar els mòduls d'app així com els connectors globals sense necessitat de reiniciar NVDA. Useu Eines  Torna a carregar els connectors en el menú NVDA o NVDA+Control+F3 . (#544) * NVDA recorda ara la posició en la que s'estava quan es retorna a una pàgina web que hagi estat visitada abans. Això es dóna fins que se surt del navegador o de NVDA (#132) * Les línies Braille Handy Tech poden ara usar-se sense instal·lar el controlador universal Handy Tech. (#854) * Afegit suport per diverses línies Braille Baum, HumanWare and APH. (#937) * Ara es reconeix la barra d'estat en Media Player Classic Home Cinema. * La línia Braille Freedom Scientific Focus 40 Blue es pot fer servir ara quan s'inicia una connexió via Bluetooth. (#1345)

== Canvis == * Ja no es reporta per defecte la informació de la posició en alguns casos on normalment era incorrecta, per exemple, en molts menús, en la barra d'aplicacions actives, en l'Àrea de Notificació, etc... Tanmateix, es pot activar com una opció addicional en el quadre de diàleg Presentació d'objectes. * L'ajuda del teclat ha estat renombrada com "ajuda d'entrada", per tal que reflecteixi que es maneguen entrades que s'entren des de fonts diferents al teclat. * L'ajuda d'entrada ja no informa de la localització d'un codi de script via parla i Braille donat que això és críptic i irrellevant per a l'usuari. Tanmateix, es registra per a desenvolupadors i usuaris avançats. * Quan NVDA detecta que s'ha congelat intercepta les claus modificadores NVDA fins i tot encara que passi totes les altres tecles al sistema. Això impedeix que el usuari commuti Bloq Maj, etc., si prem una tecla modificadora NVDA sense adonar-se que NVDA s'ha congelat. * Si les tecles es mantenen premudes després de fer servir el comandament per passar a la propera tecla, totes les tecles (incloent les repeticions de tecles) s'ignoren fins que s'allibera la darrera tecla.
Si una tecla modificadora NVDA es prem dues vegades i la segona vegada que es prem es deixa premuda s'ignorarà, i també s'ignoraran totes les repeticions de tecles. * Les tecles de volum amunt, volum avall i silenci apareixen ara reportades en l'ajuda d'entrada. Això pot ser útil si l'usuari no té clar de per a què serveixen aquestes tecles.
La tecla d'accés directe per al cursor de revisió en el menú de preferències NVDA ha canviat de r a c per tal d'eliminar el conflicte amb l´ítem Paràmetres del Braille.

Correccions d'errors

== Canvis per desenvolupadors == * SCons es fa servir ara per preparar l'arbre font i crear construccions binàries, arxius portables, instal·ladors, etc... Vegeu readme.txt a l'arrel de la distribució font per detalls. * Els noms de tecla usats per NVDA (incloent els mapes de tecla) s'han fet més amigables/lògics; per exemple FletxaAmunt, enlloc de ExtèsAmunt i TeclNumAvPag enlloc del que hi havia abans. Vegeu el mòdul vkCodes per obtenir una llista. * Totes les entrades de l'usuari es representen ara per una instància inputCore.InputGesture. (#601) * Cada font d'entrada de subclasse és abastada per la classe ase InputGesture class. ?? * Les pulsacions de tecles del teclat del sistema es troben abastades per la classe keyboardHandler.KeyboardInputGesture class. * Les pulsacions de botons, rodes i altres controls sobre un dispositiu Braille es troben abastats per subclasses de la classe braille BrailleDisplayGesture. Aquestes subclasses són proporcionades per cadascun dels controladors del dispositiu Braille. * Els gestos d'entrada salten cap a ScriptableObjects usant el mètode ScriptableObject.bindGesture() o bé una instància o un dictat __gestures sobre la classe que mapeja identificadors gest als noms d'script. Per detalls vegeu baseObject.ScriptableObject. * Els mòduls d'app ja no tenen fitxers de clau de mapa. Tots els gestos de associació han de ser fets en la mateixa aplicació del mòdul. * Tots els escrits ara tenen una instància InputGesture en lloc d'una pulsació de tecla. * KeyboardInputGestures pot ser enviat al SO fent servir el mètode send() del gest * Per a enviar una pulsació arbitrària de tecla cal crear un KeyboardInputGesture tot fent servir KeyboardInputGesture.fromName() i després usant el mètode send(). * Els locals poden ara proporcionar un fitxer de mapa de gestos per tal d'afegir noves associacions o sobreescriure les associacions existents per scripts en qualsevol lloc de NVDA. (#810) * Els mapes de gestos locals haurien d'estar ubicats a locale\LANG\gestures.ini, sent LANG el codi del llenguatge. * Per a detalls del format de fitxer, vegeu inputCore. * El nou LiveText i el Terminal NVDAObject behaviors faciliten reportar de forma automàtica nou text. Per a detalls, vegeu aquestes classes a NVDAObjects.behaviors. (#936) * La classe de superposició NVDAObjects.windows.DisplayModelLiveText pot ser utilitzada per a objectes que han de recuperar text escrit a la pantalla. * Vegeu els mòduls d'aplicació mIRC i Putty per exemples d'ús. * Ja no hi ha un mòdul d'aplicació _default. Els mòduls d'aplicació haurien de tenir en el seu lloc la subclasse appModuleHandler.AppModule (classe base AppModule). * Afegit suport per connectors globals que poden associar globalment scripts, manegar events NVDAObject i triar les classes de superposició NVDAObject (#281). Per detalls, vegeu globalPluginHandler.GlobalPlugin. * En objectes SynthDriver, els atributs disponibles per configuració de cadenes (e.g. availableVoices i availableVariants) són ara OrderedDicts teclejats per ID enlloc de llistes. * El synthDriverHandler.VoiceInfo ara incorpora un argument opcional de llengua que especifica l'idioma de la veu. . * Els objectes SynthDriver proporcionen ara un atribut d'idioma que especifica el llenguatge de la veu activa.
La implementació de la base fa servir el llenguatge especificat en els objectes VoiceInfo objects a availableVoices. Això és convenient per la major part de sintetitzadors que suporten un llenguatge per veu.
Els controladors de dispositius Braille s'han millorat per permetre botons, rodes i d'altres controls a ser associats a scripts NVDA.
Els controladors poden proporcionar una entrada global de mapes de gestos per afegir associacions per scripts en qualsevol lloc en NVDA.
Els controladors també poden proporcionar els seus propis scripts per millorar funcions específiques de visualització.
La propietat 'selfVoicing' en les classes AppModule ha estat renombrada com 'sleepMode'. * El mòdul d'events d'aplicacions _appLoseFocus i event_appGainFocus han estat ara renombrats a event_appModule_loseFocus i event_appModule_gainFocus, respectivament, amb la finalitat de fer la convenció de noms consistent en mòduls d'app i interceptors d'arbre.
* Tots els controladors de dispositius Braille haurien ara de fer servir braille.BrailleDisplayDriver enlloc de braille.BrailleDisplayDriverWithCursor. * El cursor es gestiona ara fora del controlador * Els controladors existents necessiten ara canviar la seva declaració de classe en conseqüència i renombrar el seu mètode _display per visualitzar.

2010.2

Notables característiques d'aquesta versió són: una navegació d'objectes considerablement simplificada; memòries intermèdies virtuals per al contingut l'Adobe Flash; accés a diversos controls que abans eren inaccessibles mitjançant la recuperació de text escrit a la pantalla; revisió plana del text de la pantalla; suport per documents IBM Lotus Symphony; informe dels encapçalaments de files i columnes en el Mozilla Firefox i, millores significatives en la documentació de l'usuari.

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

= 2010.1 = Aquesta versió se centra principalment en la correcció d'errors i en la millora de l'experiència de l'usuari, incloent algunes correccions importants d'estabilitat.

== Noves característiques == * NVDA ja no falla en iniciar-se en un sistema que no tingui dispositius de sortida d'àudio. Òbviament, en aquest cas caldrà usar per a la sortida un dispositiu Braille o el sintetitzador Silence, en conjunció amb el Visor de veu
Una casella per informar dels marcs s'ha afegit al diàleg Formatació de documents que et permet configurar si NVDA hauria d'anunciar els marcs en els documents web. Per compatibilitat amb les versions prèvies, l'opció apareix activada per defecte.
Si "Verbalitza les tecles d'ordres" està activat, NVDA anunciarà ara els noms de les tecles multimèdia (per exemple, reprodueix, atura, inici, etc...) quan aquestes es premin en una part dels teclats. (#472) * NVDA anuncia ara la paraula que s'esborra quan es prem control+retrocés in controls que ho suporten. (#491) * Les tecles de cursor poden ser usades en la finestra de format Web per navegar i llegir el text. (#452) * Ara es suporta la llista d'entrades dins de la llibreta d'adreces del Microsoft Office Outlook. * NVDA suporta ara millor documents editables incrustats en Internet Explorer (mode disseny) (#402) * Un nou script (nvda+shift+numpadMinus) et permet ara moure el focus del sistema cap al objecte en curs de navegació. * Nous scripts per bloquejar i desbloquejar els botons dret i esquerra del ratolí. Això és útil per realitzar les operacions d'arrossegar i deixar anar. Maj+TeclNumDivisió per bloquejar/desbloquejar el botó esquerra i Maj+TeclNumMultiplicar per bloquejar i desbloquejar el dret. * Noves taules de traducció braille: Alemany 8 punts ordinador braille, Alemany grau 2, Finlandès 8 punts ordinador Braille, Xinès (Hong Kong, Cantonès, Xinès (Taiwan, Mandarí).(#344, #369, #415, #450) * Ara és possible desactivar la creació de l'accés directe de l'escriptori (i, per tant, la tecla d'accés directe) quan s'instal·la NVDA. (#518) * NVDA pot usar ara IAccessible2 quan es trobi present en aplicacions de 64 bits. (#479) * Millorat el suport per regions vives a les aplicacions Mozilla. (#246) * La NVDA Controller Client API es subministra ara per permetre que les aplicacions controlin NVDA; per exemple, per a parlar text, silenciar, mostrar un missatge en Braille, etc.
* Els missatges d'informació i error es llegeixen ara en la pantalla d'inici de sessió en Windows Vista i Windows 7. (#506) * l'Adobe Reader suporta ara formularis PDF interactius desenvolupats amb l'Adobe LiveCycle. (#475) * A Miranda IM, NVDA llegeix de forma automàtica els missatges entrants en el xat si està activat que informi dels canvis dinàmics del contingut. A més, s'han afegit també comandaments per a informar dels tres missatges més recents (NVDA+control+número). (#546) * Ara el contingut dels camps d'entrada de text apareixen suportats en l'Adobe Flash. (#461)

== Canvis == * Ja no s'informa del missatge extremadament detallat d'ajuda del teclat en el menú d'inici de Windows 7. * El sintetitzador Display ha estat reemplaçat per un nou visor de veu. Per a activar-lo, escolliu Visor de veu des del menú Eines. El visor de veu pot ser usat independentment del sintetitzador de veu que esteu fent servir. (#44) * Els missatges de la línia Braille seran automàticament descartats si l'usuari prem una tecla que impliqui un canvi, com ara el moviment del focus. Prèviament el missatge s'hauria mantingut sempre actiu durant el temps que hagués estat determinat. * La decisió sobre si el Braille ha de vincular-se al focus o al cursor de revisió (NVDA+control+t) es pot ara configurar des del diàleg de paràmetres del Braille i, ara es salva també en la configuració de l'usuari. * S'ha actualitzat el sintetitzador de veu eSpeak a la versió 1.43. * El traductor liblouis Braille s'ha actualitzat a la versió 1.8.0. * En les memòries virtuals, la informació dels elements quan es mouen per caràcter o paraula s'ha millorat molt. Prèviament, es donava una gran quantitat d'informació irrellevant i l'informe era molt diferent al que es feia quan el moviment era per línia. (#490) * La tecla Control simplement atura la veu com altres tecles, en lloc de pausar-la. Per a pausar/reiniciar la parla, cal usar la tecla Maj.
* Els recomptes de files i columnes de les taules ja no es reporten quan canvia el focus de l'informe, ja que aquesta informació és molt densa i normalment no és útil.

== Correccions d'errors == * NVDA ja no s'atura en començar si el suport UI Automation sembla estar disponible però s'atura en inicialitzar-se per alguna raó. (#483) * Ja no s'informa, com de vegades, del contingut sencer de la fila d'una taula quan es mou el focus dins d'una cel·la en les aplicacions Mozilla. (#482) * NVDA ja no triga molt de temps en l'expansió d'ítems en vista d'arbre que continguin una gran quantitat de sub-items.
* Quan es llisten les aplicacions SAPI 5, NVDA intenta ara detectar veus amb errors i excloure-les dels diàlegs de paràmetres de veu i del anell de configuracions del sintetitzador. Prèviament, quan hi havia només una veu problemàtica, el controlador SAPI5 de NVDA de vegades fallava en inicialitzar-se. * Les memòries intermèdies virtuals ara fan cas de l'opció de configuració "Informa de les tecles de drecera de l'objecte" que es pot trobar en el diàleg de presentació de l'objecte. (#486) * En les memòries intermèdies virtuals, les coordenades fila/columna ja no es llegeixen de forma incorrecta per a les files i les columnes quan els reports de taules estan desactivats. * En les memòries intermèdies virtuals les coordenades es llegeixen ara correctament quan es deixa una taula i després es torna a entrar en la mateixa cel·la de la taula sense visitar-ne cap altra primer. Per exemple, quan es prem FletxaAmunt i després FletxaAvall en la primera cel·la d'una taula. * Les línies en blanc dels documents del Microsoft Word i els controls d'edició en el Microsoft HTML es mostren ara adequadament en línies Braille. Prèviament NVDA mostrava la frase actual a la

pantalla, no la línia actual per aquestes situacions. (#420) * S'han fet correccions múltiples de seguretat quan s'executa NVDA a l ‘inici de sessió de Windows i d'altres escriptoris segurs. (#515) * La posició del cursor s'actualitza ara correctament quan es fa un Verbalitza-ho tot que surt del final de la pantalla en camps d'edició estàndard de Windows i en documents del Microsoft Word. * En memòries intermèdies virtuals, ja no s'inclou text de forma incorrecta en imatges que estan dins de links i en clicables que estan marcats com irrellevants per als lectors de pantalla. * Correccions a la disposició del teclat dels ordinadors portàtils. * Quan el Braille ha de revisar una finestra de consola DOS que ha estat enfocada, el cursor de revisió pot ara navegar de forma adequada pel text en la consola. * En treballar amb TeamTalk3 o TeamTalk4 Classic, la barra de progrés metro VU en la finestra principal, ja no s'anuncia com si s'estigués actualitzant. A més els caràcters especials poden ser llegits adequadament en la finestra entrant de xat. * Els ítems ja no s'anuncien dues vegades en el menú d'inici de sessió de Windows 7. (#474) * En activar enllaços de la mateixa pàgina en Firefox 3.6 el cursor es mou apropiadament al virtualBuffer cap al lloc correcte de la pàgina. * Solucionat el problema pel qual algun text de documents PDF no es reproduïa en l'Adobe Reader. * NVDA ja no llegeix de forma incorrecta determinats números separats per un guió; per exemple 500-1000. (#547) * A Windows XP, NVDA ja no fa que Internet Explorer es congeli quan es commuten caselles de verificació a Windows Update. (#477) * Quan es fa servir el sintetitzador incorporat eSpeak l'emissió simultània de parla i xiulets ja no causa de forma intermitent congelacions en alguns sistemes. Això era molt evident, per exemple, quan es copiaven grans quantitats de dades al Windows Explorer. * NVDA ja no avisa que un document Firefox està ocupat (per exemple, a causa d'una actualització o d'un refresc) si el document està en segon pla. Això també feia que la barra d'estat de l'aplicació activa fos anunciada de forma errònia. * Quan es canvia la distribució del teclat Windows (amb Control+Maj or Alt+Maj), s'informa del nom complet de la nova distribució, tant de forma parlada com en Braille. Prèviament només s'informava de forma parlada i les distribucions alternatives no s'anunciaven de cap manera (per exemple, Dvorak). * Si l'opció d'informar de les taules està desactivada, la informació de la taula ja no es llegeix quan es canvia el focus. * Ara es pot accedir a alguns estàndards en controls en vista d'arbre en aplicacions de 64 bits. (per exemple, la vista d'arbre dels continguts en l'ajuda del Microsoft HTML). (#473) * S'han solucionat alguns problemes amb la càrrega de missatges que contenien caràcters no-ASCII. Això podia causar falsos errors en alguns casos en sistemes no anglesos. (#581) * La informació Quant a NVDA ara apareix en l'idioma configurat per l'usuari enlloc de sempre aparèixer en anglès. (#586) * Ja no es troben problemes quan es fa servir l'anell de configuracions del sintetitzador una vegada s'ha canviat la veu a una altra que té menys opcions que la veu anterior.
* A l'Skype 4.2, els noms dels contactes ja no es parlen dues vegades al llistat de contactes. * S'han solucionat alguns problemes potencialment importants relatius a la pèrdua de memòria en la Interfície Gràfica d'Usuari i en les memòries intermèdies virtuals. (#590, #591) * S'ha treballat al voltant d'un error desagradable en alguns sintetitzadors SAPI 4, que estava causant a NVDA errors freqüents i bloquejos. (#597)

2009.1

Els aspectes més destacats d'aquesta versió inclouen suport per a edicions de Windows de 64 bits; suport molt millorat per a documents del Microsoft Internet Explorer i l'Adobe Reader; suport per Windows 7; lectura de l'inici de sessió de Windows, pantalla de control+alt+supr i Control d'Accés d'Usuari (UAC); i la possibilitat d'interactuar amb contingut web en l'Adobe Flash i Sun Java. Hi ha hagut també correccions importants d'estabilitat i millores generals de l'experiència de l'usuari.

Noves característiques

== Canvis == * NVDA ja no anuncia "NVDA iniciat" quan s'inicia. * Els sons d'inici i sortida es reprodueixen ara usant el dispositiu de sortida d'àudio configurat a NVDA, enlloc del dispositiu de sortida d'àudio per defecte de Windows. (#164) * La barra de progrés d'informes ha estat millorada. En especial, ara es pot configurar NVDA per anunciar-se via parla i xiulets al mateix temps. * Algunes funcions genèriques com ara panell, aplicació i marc, ja no es reporten llevat que el control no tingui nom. * El comandament de revisió de còpia (NVDA+f10) copia el text des de la marca inicial i a fi d'incloure la posició de la revisió en curs, més que d'excloure aquesta posició. Això permet copiar el darrer caràcter en una línia, el que abans no era possible. (#430) * El script navigatorObject_where script (ctrl+NVDA+numpad5) ha estat eliminat. Aquesta combinació de tecles no funcionava en alguns teclats, ni tampoc sembla que fos trobat gaire útil. * El script navigatorObject_currentDimentions ha estat reassignat com NVDA+numpadDelete. L'antiga combinació de tecles no funcionava en alguns teclats. Aquest script permet ara informar de la alçada i la llargada del objecte enlloc de les coordenades superior i inferior. * Millora del rendiment (especialment en portàtils) quan es produeixen molts xiulets en ràpida successió, per exemple quan hi ha moviments ràpids del ratolí amb les coordenades d'àudio habilitades. (#396) * El so d'error de NVDA ja no es reprodueix en versions intermèdies o finals. Cal notar, però, que els errors encara es registren.

== Correccions d'errors == * Quan NVDA s'executa des d'una ruta DOS 8.3. però es troba instal·lat en una ruta amb un nom més llarg (per exemple progra~1 versus Fitxers de programa) NVDA identificarà correctament que es tracta d'una còpia instal·lada i carregarà correctament la configuració de l'usuari. * Ara funciona correctament la parla dels títols de la finestra que està en primer pla amb NVDA+t . * El Braille ja no mostra informació inútil, com panells no etiquetats, en el seu context focus.
* Ja no s'anuncia informació inútil quan es canvia el focus en aplicacions Java o Lotus, com ara panells arrel, panells en capes i panells de desplaçament. * S'ha fet molt més usable el camp de recerca per paraules clau a l'ajuda de Windows (CHM). A causa de errades en aquest control, la paraula clau no podia ser llegida i funcionava com si canviés contínuament. * Informa dels números correctes de pàgina en el Microsoft Word si la numeració de pàgina s'ha ubicat específicament en el document. * Millor suport per als camps d'edició en els diàlegs del Microsoft Word (per exemple el diàleg de Fonts). Ara és possible navegar per aquests controls amb les tecles de cursor. * Millor suport per a consoles DOS. En concret NVDA pot llegir ara el contingut de determinades consoles que abans NVDA pensava que estaven en blanc. Prémer control+pausa ja no acaba NVDA. * En Windows Vista i superior, l'instal·lador NVDA ara inicia NVDA amb privilegis normals d'usuari quan se li demana que executi NVDA sobre la finestra finalitzar. * El retrocés es manega ara correctament quan es parlen paraules escrites. (#306) * Ja no es reporta incorrectament el "Menú Inici" en determinats contextos del explorador de Windows / interfície de Windows. (#257) * NVDA manega ara correctament les etiquetes ARIA al Mozilla Gecko quan no hi ha cap altre contingut útil. (#156) * NVDA ja no habilita de forma incorrecta el mode focus per a camps de text editable, els quals actualitzen el seu valor quan el focus canvia; per exemple https://tigerdirect.com/. (#220) * NVDA intenta ara recuperar-se d'algunes situacions que abans el feien aturar-se completament. NVDA pot trigar més de 10 segons a detectar i recuperar-se d'una aturada. * Quan l'idioma NVDA està en "Usuari per defecte", cal usar la configuració d'idioma de pantalla de l'usuari de Windows, enlloc de la configuració local de Windows. (#353) * NVDA reconeix ara l'existència de controls en AIM 7. * La clau d'accés entre comandaments ja no s'encalla si es manté premuda una tecla. Prèviament, NVDA s'aturava acceptant comandaments i si això passava havia de ser reinicialitzat. (#413) * La barra de tasques ja no s'ignora quan rep el focus, cosa que sol passar quan es surt d'una aplicació. Anteriorment, NVDA es comportava com si el focus no havia canviat en absolut. * Quan es llegeixen camps de text en aplicacions que fan servir el Java Access Bridge (incloent OpenOffice.org), NVDA funciona ara correctament si està habilitat que s'informi dels números de línia. * El comandament de revisió de còpies (NVDA+f10) manega adequadament la situació en cas que s'usi en una posició abans de la marca d'inici. Amb anterioritat això podia causar problemes com ara caigudes a Notepad++. * Un cert caràcter de control 0x1) ja no causa un comportament estrany eSpeak (com ara canvis en el volum i el to) quan es troba en el text. (#437) * El comandament d'informe de selecció de text (NVDA+Maj+FletxaAmunt) ara informa adequadament que no hi ha selecció en objectes que no suporten la selecció de text. * S'ha solucionat el problema segons el qual, quan es premia la tecla retorn en determinats botons o enllaços Miranda-IM, NVDA es penjava. (#440) * La línia o selecció actual es respecta ara adequadament quan es lletreja o es copia l'objecte actual del navegador. * S'ha treballat al voltant d'un error de Windows que estava causant problemes en ser parlat després del nom d'enllaços de control a l'explorador de Windows i als diàlegs de l'Internet Explorer. (#451) * S'ha solucionat un problema amb el comandament d'informe de data i hora (NVDA+f12). Anteriorment, l'informe de la data apareixia truncat en alguns sistemes. (#471) * S'ha solucionat el problema segons el qual el indicador de lector de pantalla del sistema era de vegades esborrat de forma inapropiada després d'interactuar amb pantalles segures de Windows. Això podia causar problemes en aplicacions que comproven l'indicador de lector de pantalla. Això podia causar problemes en aplicacions que comprovaven la bandera del lector de pantalla, com ara l'Skype, l'Adobe Reader i Jart. (#462) * En quadres combinats d'Internet Explorer 6, ara s'informa de l'ítem actiu quan canvia. (#342)

0.6p3

Noves característiques

== Canvis == * Si el dispositiu de sortida d'àudio està configurat per a usar el dispositiu per defecte de Windows (Microsoft Sound Mapper), NVDA canviarà ara el nou dispositiu eSpeak per defecte i avisarà quan canviï el dispositiu per defecte. Per exemple, NVDA canviarà a un dispositiu d'àudio USB si aquest esdevé el dispositiu per defecte una vegada sigui connectat. * Es millora el rendiment de eSpeak amb alguns controladors d'àudio de Windows Vista. * L'informe d'enllaços, encapçalaments, taules, llistes i cites en bloc, es pot configurar ara des del diàleg de Formatació de Documents. De forma prèvia a la configuració d'aquests paràmetres, per a les memòries intermèdies virtuals, s'hauria de fer servir el diàleg de configuració de les memòries intermèdies virtuals. Ara tots els documents comparteixen aquesta configuració. * RATE és ara la configuració per defecte en l'avís de la configuració del sintetitzador de veu. * Millorada la càrrega i descàrrega de appModules. * El comandament títol (NVDA+t) ara informa només del títol enlloc de l'objecte sencer. Si l'objecte en primer pla no té nom, s'utilitza el nom de procés de l'aplicació. * En lloc que la memòria intermèdia virtual passi endins i en fora, NVDA ara informa del mode focus (passar per dins) i del mode d'exploració (passar per fora). * Les veus estan ara emmagatzemades dins del fitxer de configuració per ID enlloc de per un índex. Això fa que els paràmetres de veu siguin més fiables entre sistemes entre canvis de configuració. Els paràmetres de veu no es conservaran en configuracions antigues i això pot donar error la primera vegada que es faci servir un sintetitzador. (#19) * El nivell d'una vista jeràrquica s'anuncia primer si ha canviat des del ítem enfocat prèviament per a totes les vistes jeràrquiques. Abans això només passava en vistes jeràrquiques natives de Windows. (SysTreeView32)

== Correccions d'errors == * El darrer tros d'àudio ja no es talla quan es fa servir NVDA amb eSpeak sobre un servidor d'escriptori remot * S'han solucionat els problemes que hi havia amb algunes veus quan es guardaven els diccionaris de parla. * S'ha eliminat el retard que es produïa en grans documents de text pla a les memòries intermèdies virtuals del Mozilla Gecko quan es movien per unitats diferents del caràcter (paraula, línia, etc.) cap al final de grans documents de text pla en les memòries intermèdies virtuals de Mozilla Gecko. (#155) * Si està activada la lectura de paraules escrites, s'anuncia la paraula quan es prem "retorn". * S'han corregit alguns problemes de conjunts de caràcters en documents richedit. * El visor de registre NVDA ara fa servir richedit enlloc de només editar per a visualitzar el registre. Això millora la lectura per paraules amb NVDA. * S'han corregit alguns temes relacionats amb objectes incrustats en controls richedit. * NVDA ara llegeix els números de pàgina al Microsoft Word. (#120) * S'ha corregit el problema segons el qual, quan es tabulava cap a una casella marcada en la memòria intermèdia virtual al Mozilla Gecko i es marcava la tecla espai, no s'anunciava que la casella es desmarcava. * Ara s'informa correctament de caselles parcialment marcades en aplicacions Mozilla. * Si la selecció de text s'expandeix o es contreu en totes dues direccions, la lectura es fa com un únic tros, no com dos. * Quan es llegeix amb el ratolí, el text en camps editables al Mozilla Gecko, hauria de ser llegit ara. * El Verbalitza-ho tot no hauria de causar que es bloquegessin certs sintetitzadors SAPI5. * Solucionat un problema que implicava que els canvis en la selecció de text no eren llegits en els controls estàndards d'edició de Windows abans que es canviés el primer focus després de l'inici de NVDA. * S'ha solucionat el seguiment del ratolí en objectes Java. (#185) * NVDA ja no informa de les vistes d'arbre Java quan els elements no tenen fills i estan plegats. * S'anuncia l'objecte amb focus quan una finestra Java arriba al primer pla. Prèviament només s'anunciava el nivell superior de l'objecte Java. * El controlador del sintetitzador eSpeak ja no atura completament la parla després d'un error simple. * Solucionat el problema segons el qual els paràmetres de veu actualitzats (velocitat, to, etc.) no es salvaven quan la veu era canviada des del grup d'opcions del sintetitzador. * Millorada la parla dels caràcters i les paraules escrits. * Alguns textos nous que prèviament no es llegien en aplicacions de consola de text (com en alguns jocs d'aventura), ara ja parlen. * NVDA ignora ara els canvis de focus en finestres que no estan en primer pla. Abans, un focus que no estava en primer pla podia ser tractat com si hi hagués un canvi de focus real. * Millorada la detecció del focus quan es deixaven els menús contextuals. Prèviament, NVDA sovint no reaccionava quan es deixava un menú contextual. * NVDA ara anuncia quan s'activa el menú contextual en el menú Inici. * El tradicional menú Inici ara s'anuncia com menú Inici enlloc de menú de l'Aplicació. * Millorada la lectura d'alertes com les que s'han trobat al Mozilla Firefox. El text no s'hauria de llegir múltiples vegades i tampoc d'altra informació estranya. (#248) * El text enfocable en camps de només lectura ja no s'inclourà quan es recupera el text dels diàlegs. Això soluciona, per exemple, la lectura automàtica de tota la llicència d'ús en els instal·ladors. * NVDA ja no anuncia la desselecció de text en sortir d'alguns controls d'edició. (exemple: barra d'adreces d'Internet, camps d'adreces de correu a Thunderbird 3). * Quan s'obre el text pla dels correus a Outlook Express, el focus es col·loca correctament en el missatge, preparat per que l'usuari ho llegeixi. Abans, l'usuari havia de prémer TAB o clicar sobre el missatge a fi de poder usar les tecles de cursor per poder-lo llegir. * Solucionats diferents problemes amb la funció "tecles de comandament de la parla" . * NVDA pot ara llegir més de 65535 caràcters en controls d'edició estàndard (per exemple en un fitxer gran de Notepad). * Millorada la lectura de línies en els camps d'edició en MSHTML (en missatges editables en Outlook Express i en camps d'entrada de dades a Internet Explorer). * NVDA ha deixat de vegades d'aturar-se quan s'edita text en OpenOffice. (#148, #180)

0.6p2

= 0.6p1 =

== Accés al contingut web amb noves memòries intermèdies virtuals en procés (fins ara per aplicacions Mozilla Gecko incloent Firefox3 i Thunderbird3) == * Els temps de càrrega han millorat gairebé per un factor de trenta (ja no cal esperar per que la majoria de les pàgines web es carreguin a la memòria intermèdia) * S'ha afegit una llista d'enllaços(NVDA+f7) * Millorar el diàleg de cerca (control+nvda+f) de forma que permet una cerca que no te en compte majúscules i minúscules. S'han solucionat també alguns problemes de focus amb aquest diàleg. * Ara és possible seleccionar i copiar text en les noves memòries intermèdies virtuals * Per defecte, les noves memòries intermèdies virtuals representen el document en un format de pantalla (els enllaços i els controls no estan en línies separades llevat que siguin veritablement visuals). Aquesta funció es pot canviar amb NVDA+v. * Es possible moure's pels paràgrafs amb control+fletxa amunt i control + fletxa avall. * Millorat el suport per al contingut dinàmic. * S'ha millorat molt la precisió de lectura de línies i camps quan es navega amunt i avall.

== Internacionalització == * Mentre corre NVDA ara és possible teclejar caràcters accentuats que reposen sobre un "caràcter mort". * NVDA informa ara quan es canvia la distribució de teclat (prement alt+shift). * La característica que anuncia la data i l'hora ara agafa les opcions locals i de llenguatge configurades al sistema. * Afegida traducció al txec (per Tomas Valusek amb ajuda de Jaromir Vit) * Afegida traducció al vietnamita per Dang Hoai Phuc * Afegida traducció a l'africà (af_ZA), per Willem van der Walt. * Afegida traducció al rus per Dmitry Kaslin * Afegida traducció al polonès per Dorota Czajka i amics. * Afegida traducció al japonès per Katsutoshi Tsuji. * Afegida traducció al tailandès per Amorn Kittikhun Rata * Afegida traducció al croat Mario Percinic i Hrvoje Katic * Afegida traducció al gallec per Juan C. Buno * Afegida traducció a l'ucraïnès per Aleksey Sadovoy

== Parla == * NVDA ara ve amb 1.33, que conté moltes millores, entre les quals podem esmentar la millora dels idiomes, variants conegudes i capacitat de parlar més ràpid. * El diàleg de configuració de veu permet ara canviar la variant d'un sintetitzador si el suporta. La variant usualment és una lleugera variació de la veu en curs (eSpeak suporta variants). * Afegida la possibilitat de canviar la inflexió d'una veu en el diàleg de configuració de veu, sempre i quan el sintetitzador ho suporti. (eSpeak suporta inflexions). * Afegida la possibilitat de desactivar la parla que dóna informació sobre la posició d'un objecte (per exemple, 1 of 4). Aquesta opció es pot trobar en el diàleg de configuració Presentació d'objectes. * NVDA pot ara xiular quan hi ha una lletra majúscula. Això es pot activar i desactivar amb una casella que es troba al diàleg de Paràmetres de veu. També s'ha afegit la possibilitat de canviar de to per a les Majúscules a fi de configurar si NVDA hauria de canviar el seu to normal per a les majúscules. Així ara pots canviar el to, dir Maj, o xiular les majúscules. * Afegida la possibilitat de pausar la parla en NVDA (com s'havia fet en Voice Over als Mac). Quan NVDA està parlant es pot prémer el control o les tecles de majúscula per silenciar la parla, però si aleshores es torna a teclejar la tecla de majúscula (sempre que no s'hagi premut cap altre tecla) la parla continuarà exactament on s'ha aturat. * Afegit un synthDriver virtual que envia text a una finestra enlloc de parlar via un sintetitzador de veu. Això hauria de ser més agradable per als desenvolupadors vidents que no estan acostumats a usar la síntesi de veu però que volen saber el que diu NVDA. Segurament encara hi ha alguns errors pel que qualsevol feedback serà molt benvingut. * NVDA ja no informa per defecte de la puntuació. Es pot activar la parla de la puntuació amb NVDA+p * eSpeak parla ara per defecte una mica més lent, cosa que hauria de facilitar-ne l'ús a aquells que instal·len o fan servir NVDA per primera vegada, * S'han afegit diccionaris de veu a NVDA. Això permet que NVDA llegeixi determinats textos de forma diferent. Hi ha tres diccionaris : per defecte, de veu i temporals. Les entrades que s'afegeixin al diccionari per defecte restaran per sempre a NVDA. Els diccionaris de veu són específics del sintetitzador i de la veu que estiguin actius en un determinat moment. I els diccionaris temporals serveixen per aquells moments en que s'està fent una determinada tasca i es vol fer una regla però no es desitja que sigui permanent (desapareixerà quan es tanqui NVDA). Per ara les normes són expressions regulars, no només text normal. * Els sintetitzadors poden usar ara qualsevol dispositiu de sortida d'àudio en el sistema, tot seleccionant el dispositiu de sortida en desplegable ubicat en el diàleg Sintetitzador abans de triar el sintetitzador que es desitja.

== Rendiment == * Quan s'editen missatges amb els controls d'edició en MSHTML, NVDA ja no ocupa una enorme quantitat de memòria del sistema. * Millorat el rendiment quan es revisa text dins de molts controls que no tenen en l'actualitat un cursor real. Per exemple, historial de MSN Messenger, ítems en vista d'arbre, ítems en vista de llistat, etc. * Millorat el rendiment en documents d'edició complexa. * NVDA ja no hauria de funcionar lentament en la memòria del sistema sense raó. * Corregits els errors que es donaven quan s'intentava focalitzar sobre una finestra de consola DOS tres o més vegades. NVDA tenia tendència a bloquejar-se completament.

== Comandaments de teclat == * NVDA+shift+Teclat numèric 6 and NVDA+shift+teclat numèric 4 permeten navegar cap als objectes anteriors i posteriors respectivament. Això vol dir que es pot navegar en una aplicació fent servir només aquestes dues tecles sense que calgui preocupar-se d'anar cap al pare o baixar fins al primer fill quan et mous per la jerarquia de l'objecte. Per exemple, en un navegador web com Firefox es pot navegar pels objectes d'un document fent servir només aquestes dues tecles. Si el següent o l'anterior en el flux et porta amunt i fora d'un objecte o bé avall i dins d'un objecte, determinats xiulets indiquen la direcció. * Ara es poden configurar els paràmetres de veu sense que calgui obrir el diàleg de Paràmetres de veu, tot fent servir l'anell de paràmetres del sintetitzador. L'anell d'opcions del sintetitzador és un grup d'ajustos de veu. Es pot recórrer prement Control + NVDA + dreta i control + NVDA + esquerra. Per canviar un control de l'ús d'ajust + NVDA + amunt i control + NVDA + avall. * S'ha afegit un comandament per informar de la selecció en curs en camps d'edició (NVDA+Maj+FletxaAmunt). * Bastants comandaments que parlen text a NVDA (com el que informa de la línia en curs etc) poden ara lletrejar el text si es prem dues vegades ràpidament. * També, si una d'aquestes tecles es fa servir prement la tecla dues vegades sense prémer cap altra tecla, s'enviarà la tecla al sistema operatiu, com si haguessis premut la tecla sense que NVDA estès actiu. Per convertir alguna d'aquestes tecles en tecla modificadora NVDA, cal marcar la casella corresponent en el diàleg Paràmetres de teclat (el que s'acostumava a anomenar diàleg d'eco de teclat.

== Suport a aplicacions == * S'ha millorat el suport per documents Firefox3 i Thunderbird3. Els temps de càrrega han millorat en gairebé un factor de trenta, es fa servir per defecte un format de pantalla (cal prémer nvda+v per canviar entre aquest i l'absència de format de pantalla), s'ha afegit una llista d'enllaços (nvda+f7), el diàleg de cerca (control+nvda+f) no distingeix entre majúscules i minúscules, hi ha molt millor suport per al contingut dinàmic i ara és possible seleccionar i copiar text.
A les finestres d'historial de MSN Messenger i Windows Live Messenger és ara possible seleccionar i copiar text. * S'ha millorat el suport per l'aplicació Audacity * S'ha afegit suport per uns pocs controls text/edició a l'Skype. * S'ha millorat el suport per a l'aplicació Miranda de missatgeria instantània.
S'han solucionat alguns problemes de focus quan s'obrien missatges en html i en text pla a l'Outlook Express. * Els camps de missatge dels grups de notícies es troben ara marcats correctament a Outlook Express * NVDA pot ara llegir les adreces als camps de missatge de Outlook Express (Per a/de/cc etc) * NVDA hauria de ser ara més acurat en anunciar els següents missatges en Outlook Express quan s'esborra un missatge de la llista de missatges.

== APIs i eines == * Millorada la navegació d'objectes per objectes MSAA. Si una finestra té un menú de sistema, barra de títol o barres de desplaçament ara es pot navegar cap a elles.
S'ha afegit suport per a l'API d'accessibilitat IAccessible2. A banda de la possibilitat de anunciar més tipus de control, això també permet a NVDA accedir al cursor en aplicacions com Firefox 3 i Thunderbird 3, tot permetent navegar, seleccionar o editar text.
S'ha afegit suport per als controls d'edició de Scintilla (aquests controls es poden trobar a a Notepad++ o Tortoise SVN). * S'ha afegit suport per aplicacions Java (via el Java Access Bridge). Això permet proporcionar suport bàsic per Open Office (si Java està activat) i per qualsevol altra aplicació independent de Java. Recordeu que els applets de java pot ser que ara no funcionin en un navegador web.

Ratolí

-Millorat el suport a la lectura del que hi ha sota el punter del ratolí quan es mou. Ara és molt més ràpid i dóna també la possibilitat que, en alguns controls Java i Iaccessible2 i en alguns camps estàndards d'edició, es pugui llegir la paraula actual i no només l'objecte actual. Això pot ser usat per algunes persones amb discapacitat visual que només volen llegir una petita part del text amb el ratolí .

== Presentació i interacció d'objectes == * Millorat el suport per als controls treeview més comuns. NVDA ara diu quants ítems hi ha en la branca quan aquesta s'expandeix. També anuncia el nivell quan es mou dins i fora de les branques. I anuncia, el nombre de l'ítem actual i el nombre d'ítems d'acord amb la branca actual, no d'acord amb la vista d'arbre sencera.
* S'ha millorat el que s'anuncia quan canvia el focus quan hom es mou al voltant d'aplicacions o en el sistema operatiu. Ara, enlloc de només sentir el control del qual s'està sentint informació, s'escolta informació sobre qualsevol control en el que aquest control estigui posicionat. Per exemple si tu tabules i actives un botó dins d'un grup d'opcions el grup d'opcions també s'anunciarà. * NVDA intenta ara informar dels missatges existents dins dels quadres de diàleg que apareixen. Això funciona correctament la major part del temps, bé que pot haver bastant diàlegs que no estiguin tant ben fets com haurien d'estar. * S'ha afegit "Informa de la posició de l'objecte" al diàleg de configuració "Presentació d'objectes". Això permet als usuaris que ho desitgin desactivar l'opció per tal que NVDA deixi d'informar d'una bona quantitat de descripcions extra sobre determinats controls, com passa en aplicacions Java. * NVDA anuncia de forma automàtica el text seleccionat en controls d'edició quan el focus es mou cap a ells. Si no hi ha cap text seleccionat, aleshores anuncia només la línia actual com de costum. * NVDA és ara més curós quan emet xiulets per indicar canvis en la barra de progrés en les aplicacions. Ja no embogeix en aplicacions Eclipse com ara Lotus Notes / Symphony i Accessibility Probe

== Interfície d'usuari == * Eliminada la finestra d'interfície NVDA i reemplaçada amb un simple menú emergent.
* El diàleg de NVDA Paràmetres de la interfície d'usuari ha passat a anomenar-se ara Paràmetres Generals. Ara també conté un paràmetre extra: un desplegable per a determinar el nivell de registre en el qual els missatges haurien d'anar cap el fitxer de registres NVDA. Cal notar que el fitxer de registres NVDA s'anomena ara nvda.log i no debug.log. * Eliminada la casella sobre informar dels noms de grup d'objectes del diàleg Presentació d'objectes. L'informa dels noms de grup es gestiona ara de forma diferent.

0,5