Какво ново в NVDA

2024.1

Добавен е нов режим на речта – „при поискване“. Когато този режим е активен, NVDA не говори автоматично (при преместване на курсора или в други случаи), а само при извикване на команди, чиято цел е изрично да докладват нещо (например заглавие на прозорец). В раздела „Реч“ от настройките на NVDA вече е възможно да изключите нежеланите режими на речта, между които се превключва чрез командата за превключване между различните режими на речта (NVDA+S).

Когато NVDA се използва в режим на разглеждане с Mozilla Firefox, е налична възможност за пряко маркиране (NVDA+Shift+F10). Когато функцията е активна, избирането на текст в режим на разглеждане ще използва собственото пряко маркиране на Firefox. Копирането на текст с Control+C ще бъде прехвърлено директно към Firefox, като по този начин ще се копира и обогатеното съдържание, а не само обикновения текст.

Магазинът за добавки вече поддържа групови действия (например инсталиране, включване на добавки) чрез избиране на няколко от тях. Добавено е ново действие за отваряне на уеб страница с отзиви за избраната добавка.

Опциите за изходно аудио устройство и режимът за понижаване са премахнати от диалога „Избор на синтезатор“. Те могат да бъдат намерени в панела за аудио настройки, който се отваря с NVDA+Control+U.

eSpeak-NG, брайловият преводач LibLouis и Unicode CLDR са обновени. Добавени са нови брайлови таблици за тайландски, филипински и румънски език.

Коригирани са множество грешки, особено в магазина за добавки, поддръжката на брайл, Libre Office, Microsoft Office и аудио функционалностите.

Важни забележки

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

Моля, обърнете се към ръководството за разработчици за информация относно процеса на оттегляне и премахване на ППИ на NVDA.

Промени, нарушаващи ППИ

Това са промени, нарушаващи ППИ. Моля, пуснете доклад в GitHub, ако вашата добавка има проблем с обновяването до новия ППИ.

Име на премахнатия модул Заместващ модул
azardi-2.0 azardi20
azuredatastudio code
azuredatastudio-insiders code
calculatorapp calculator
code - insiders code
commsapps hxmail
dbeaver eclipse
digitaleditionspreview digitaleditions
esybraille esysuite
hxoutlook hxmail
miranda64 miranda32
mpc-hc mplayerc
mpc-hc64 mplayerc
notepad++ notepadPlusPlus
searchapp searchui
searchhost searchui
springtoolsuite4 eclipse
sts eclipse
teamtalk3 teamtalk4classic
textinputhost windowsinternal_composableshell_experiences_textinput_inputapp
totalcmd64 totalcmd
win32calc calc
winmail msimn
zend-eclipse-php eclipse
zendstudio eclipse

Неща за оттегляне

2023.3.4

Това е извънредно издание за коригиране на проблем със сигурността и проблем с инсталатора. Моля, докладвайте отговорно проблемите със сигурността, следвайки политиката за сигурност на NVDA.

Поправки по сигурността

Отстранени грешки

2023.3.3

Това е извънредно издание за коригиране на проблем със сигурността. Моля, докладвайте отговорно проблемите със сигурността, следвайки политиката за сигурност на NVDA.

Поправки по сигурността

2023.3.2

Това е извънредно издание за коригиране на проблем със сигурността. Корекцията за сигурност в 2023.3.1 не беше приложена правилно. Моля, докладвайте отговорно проблемите със сигурността, следвайки политиката за сигурност на NVDA.

Поправки по сигурността

2023.3.1

Това е извънредно издание за коригиране на проблем със сигурността. Моля, докладвайте отговорно проблемите със сигурността, следвайки политиката за сигурност на NVDA.

Поправки по сигурността

2023.3

В тази версия са направени подобрения в производителността, отзивчивостта и стабилността при извеждането на аудио. Добавени са опции за контрол на силата на звуците и бибипканията на NVDA, както и възможност тя да се приравни с тази на гласа, който използвате.

NVDA вече може периодично да опреснява резултатите от OCR, като новият текст се изговаря след появата му. Това може да се конфигурира от раздела „OCR на Windows“ на диалога за настройки на NVDA.

Направени са корекции, засягащи брайла, които подобряват откриването на устройства и движението на каретката. Вече е възможно да забраните автоматичното откриване на определени драйвери за брайлови дисплеи, което ще подобри ефективността на тази функционалност. Налични са и нови BRLTTY команди.

Коригирани са грешки в магазина за добавки и при работата с Microsoft Office, контекстните менюта на Microsoft Edge и калкулатора на Windows.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

Моля, обърнете се към ръководството за разработчици за информация относно процеса на оттегляне и премахване на ППИ на NVDA.

Неща за оттегляне

2023.2

В тази версия е добавен магазин за добавки, който ще замени мениджъра за управление на добавките. Чрез магазина можете да преглеждате, търсите, инсталирате и обновявате добавки от общността на NVDA. Също имате възможност на своя отговорност ръчно да предотвратявате проблемите с несъвместими остарели добавки.

Налични са нови брайлови функции, команди и поддръжка за още брайлови дисплеи. Добавени са нови жестове за OCR и придвижване в равнинния изглед. Подобрени са навигацията и докладването на форматирането в Microsoft Office.

Коригирани са множество грешки, засягащи най-вече брайла, Microsoft Office, популярните уеб браузъри и Windows 11.

Обновени са eSpeak-NG, брайловият преводач LibLouis и Unicode CLDR.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

Моля, прегледайте ръководството за разработчици (на английски език) за информация относно процеса по оттегляне и премахване на ППИ на NVDA.

Неща за оттегляне

2023.1

Добавена е нова опция „Стил на абзаца“ в „Навигиране в документи“. Това може да се използва с текстови редактори, които нямат вградена навигация по абзаци, като например Notepad и Notepad++.

Има нова глобална команда за докладване на местоназначението на връзка, с назначена клавишна комбинация NVDA+K.

Поддръжката за анотирано уеб съдържание (като коментари и бележки под линия) е подобрена. Натиснете NVDA+D, за да преминете през обобщенията, когато се докладват анотации (напр. „има коментар, има бележка под линия“).

Вече се поддържат брайловите дисплеи Tivomatic Caiku Albatross 46/80.

Поддръжката за базираните на ARM64 и AMD64 версии на Windows е подобрена.

Има много отстранени грешки, по-специално – такива, свързани с Windows 11.

Обновени са eSpeak, LibLouis, ускорителя на скоростта на речта Sonic и Unicode CLDR. Има нови брайлови таблици за Грузински, Суахили (Кения) и Чичева (Малави).

Забележка:

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

Забележка: това е версия, нарушаваща съвместимостта на ППИ на добавките. Добавките ще трябва да бъдат тествани отново и манифестният им файл да се обнови. Моля, направете справка с ръководството за разработчици за информация относно процеса на оттегляне и премахване на ППИ на NVDA.

Промени, нарушаващи ППИ

Това са промени, нарушаващи ППИ. Моля, пуснете доклад в GitHub, ако вашата добавка има проблем с обновяването до новия ППИ.

Неща за оттегляне

2022.4

Тази версия включва някои нови клавишни комбинации, включително такива за прочитане на всичко в таблици. В ръководството на потребителя е добавен раздел „Кратко начално ръководство“. Коригирани са и някои грешки.

eSpeak и LibLouis са обновени. Добавени са нови брайлови таблици за китайски, шведски, луганда и киняруанда.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

Моля, прегледайте ръководството за разработчици (на английски език) за информация относно процеса по оттегляне и премахване на ППИ на NVDA.

Неща за оттегляне

2022.3.3

Това е второстепенна версия за отстраняване на проблеми с 2022.3.2, 2022.3.1 и 2022.3. Също така се адресира и проблем със сигурността.

Поправки по сигурността

Отстранени грешки

Промени за разработчици

Неща за оттегляне

2022.3.2

Това е второстепенна версия за коригиране на регресии от 2022.3.1 и адресиране на проблем със сигурността.

Поправки по сигурността

Отстранени грешки

2022.3.1

Това е малко издание, което отстранява проблем със сигурността. Моля, докладвайте открити проблеми свързани със сигурността на е-поща info@nvaccess.org.

Security Fixes

Отстранени грешки

2022.3

Значителна част от кода в това издание е допринесен от общността от разработчици на NVDA. Това включва забавените описания на знаци и подобрена поддръжка за конзолата на Windows.

Това издание също така включва няколко корекции на грешки. По-специално, актуалните версии на Adobe Acrobat/Reader вече няма да се сриват при четене на PDF документ.

eSpeak е обновен и вече включва 3 нови езика: беларуски, люксембургски и Тотонтепек Микс.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

Неща за оттегляне

За версия 2022.3 няма предложени неща за оттегляне.

2022.2.3

Това е корективна версия за поправка на случайно повреждане на ППИ, представено във версия 2022.2.1.

Отстранени грешки

2022.2.2

Това е корективно издание за отстраняване на грешка, появила се в 2022.2.1, засягаща жестовете на въвеждане.

Отстранени грешки

2022.2.1

Това е малко издание, което отстранява проблем със сигурността. Моля, докладвайте открити проблеми свързани със сигурността на е-поща info@nvaccess.org.

Поправки по сигурността

Промени за разработчици

Неща за оттегляне

Оттеглянето на тези неща понастоящем не е планирано. Оттеглените псевдоними ще останат до следващо предизвестие. Моля, тествайте новия ППИ и изпратете обратна връзка. До разработчиците на добавки – моля, пуснете доклад в GitHub, ако тези промени пречат на ППИ да отговаря на вашите нужди.

2022.2

Тази версия включва много корекции на грешки. Открояващи се са значителните подобрения за базирани на Java приложения, брайлови дисплеи и функции на Windows.

Добавени са нови команди за навигация в таблици. Обновен е Unicode CLDR. Обновен е Liblouis. Новата версия включва нова немска брайлова таблица.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

Неща за отхвърляне

Това са предложени промени, нарушаващи ППИ (API). Отхвърлената част от ППИ ще продължи да бъде налична до посоченото издание. Ако не е указано издание, планът за премахване не е определен. Обърнете внимание, че плановете за премахванията са относителни и може да подлежат на промяна. Моля, тествайте новия ППИ и предоставяйте обратна връзка. За разработчиците на добавки – моля, пуснете доклад в GitHub, ако тези промени спират ППИ да отговаря на вашите нужди.

Име на премахнатия модул Заместващ модул
azuredatastudio code
azuredatastudio-insiders code
calculatorapp calculator
code - insiders code
commsapps hxmail
dbeaver eclipse
digitaleditionspreview digitaleditions
esybraille esysuite
hxoutlook hxmail
miranda64 miranda32
mpc-hc mplayerc
mpc-hc64 mplayerc
notepad++ notepadPlusPlus
searchapp searchui
searchhost searchui
springtoolsuite4 eclipse
sts eclipse
teamtalk3 teamtalk4classic
textinputhost windowsinternal_composableshell_experiences_textinput_inputapp
totalcmd64 totalcmd
win32calc calc
winmail msimn
zend-eclipse-php eclipse
zendstudio eclipse

2022.1

Тази версия включва значителни подобрения в поддръжката на MS Office чрез UIA. За Microsoft Office 16.0.15000 и по-нови в Windows 11, NVDA ще използва UI Automation за достъп до Microsoft Word документи по подразбиране. Това осигурява по-висока производителност в сравнение с предишния начин за достъп чрез обектния модел.

Направени са подобрения на драйверите за брайловите дисплеи Seika Notetaker, Papenmeier и HID Braille. Налични са и множество корекции на грешки в Windows 11 за приложения като Калкулатор, Конзола, Терминал, Поща и панела за емоджи.

eSpeak-NG и Liblouis са обновени, добавени са нови таблици за японски, немски и каталунски.

Забележка:

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2021.3.5

Това е малко обновление, поправящо няколко проблема свързани със сигурността. Моля, докладвайте открити проблеми свързани със сигурността на е-поща info@nvaccess.org.

Поправки по сигурността

2021.3.4

Това е малко обновление, поправящо няколко проблема свързани със сигурността. Моля, докладвайте открити проблеми свързани със сигурността на е-поща info@nvaccess.org.

Поправки по сигурността

2021.3.3

Тази версия е идентична с 2021.3.2. Съществуваше грешка в NVDA 2021.3.2, поради която екранният четец неправилно се идентифицираше като 2021.3.1. Тази версия правилно се идентифицира като 2021.3.3.

2021.3.2

Това е малко обновление, поправящо няколко проблема свързани със сигурността. Моля, докладвайте открити проблеми свързани със сигурността на е-поща info@nvaccess.org.

Отстранени грешки

2021.3.1

Това е малко обновление, целящо да отстрани няколко проблема, открити във версия 2021.3.

Промени

Отстранени грешки

2021.3

Тази версия включва поддръжка за новата HID спецификация за брайл. Тя има за цел да стандартизира взаимодействието с брайлови дисплеи, без да са необходими отделни драйвери. Обновени са eSpeak-NG и Liblouis, добавени са нови брайлови таблици за руски език и Тшивенда. Звуковите уведомления за грешки могат да бъдат активирани в стабилните версии на NVDA чрез нова опция в панела за разширени настройки. Функцията „Прочитане на всичко“ в Word сега превърта изгледа, за да запази видима текущата позиция. Направени са множество подобрения при използване на Office с UIA. Една от корекциите е, че Outlook сега игнорира повече типове таблици за оформление в съобщенията.

Важна забележка:

Поради актуализация на сертификата за сигурност, малък брой потребители получават грешка, когато NVDA 2021.2 проверява за обновления. NVDA вече подтиква Windows да актуализира сертификатите за сигурност, което ще предотврати тази грешка в бъдеще. Засегнатите потребители е необходимо да изтеглят настоящото обновление ръчно.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2021.2

Тази версия представя предварителна поддръжка за Windows 11. Макар че Windows 11 тепърва ще бъде пуснат, това издание е тествано на предварителни версии на Windows 11. Това включва важна поправка за екранната завеса (вижте важните бележки). Инструментът за поправка на COM регистрации вече може да разрешава повече проблеми при работа с NVDA. Обновени са речевият синтезатор eSpeak и брайловият преводач Liblouis. Включени са и различни поправки на грешки и подобрения. По-конкретно – за поддръжката на брайл и терминалите на Windows, калкулатора, панела с емоджи и хронологията на клипборда.

Важни бележки

Поради промяна в ППИ за екранно увеличение на Windows, екранната завеса трябваше да бъде актуализирана, за да поддържа най-новите версии на Windows. Използвайте NVDA 2021.2, за да задействате екранната завеса под Windows 10 21H2 (10.0.19044) или по-нови. Това включва тестовите версии на Windows 10 и Windows 11. От съображения за сигурност, когато използвате нова версия на Windows, получете визуално потвърждение, че завесата на екрана прави екрана изцяло черен.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2021.1

Тази версия включва незадължителна експериментална поддръжка на UIA в Excel и браузърите, базирани на Chromium. Направени са корекции за различни езици и за достъпа до връзки чрез брайл. Актуализирани са Unicode CLDR, математическите символи и Liblouis. Налични са много корекции на грешки и подобрения, включително в Office, Visual Studio и различни езици.

Забележка:

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2020.4

Тази версия включва нови методи на въвеждане за китайски език, актуализация на Liblouis, а списъкът с елементи (NVDA+f7) вече работи в режим на фокус. При натискане на F1 в прозорците на NVDA е налична помощ според текущия контекст. Направени са подобрения в правилата за произнасяне на символи, речниците на говора, брайловите съобщения и беглото четене. Отстранени са грешки и е улеснена работата с Mail, Outlook, Teams, Visual Studio, Azure Data Studio, Foobar2000. В уеб е подобрена поддръжката на Google Docs и ARIA. И още много други важни корекции на грешки и нововъведения.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2020.3

Тази версия включва някои сериозни подобрения в стабилността и производителността, особено в приложенията на Microsoft Office. Налични са нови настройки за включване и изключване на поддръжката на сензорни екрани, както и за докладването на графики. Наличието на маркирано (отбелязано) съдържание може да бъде съобщавано в браузърите, добавени са и нови немски брайлови таблици.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2020.2

Акцентите в това издание включват поддръжка на нов брайлов дисплей от Nattiq, подобрена съвместимост с графичния интерфейс на ESET antivirus и Windows Terminal, по-висока производителност при работа с 1Password и синтезатора Windows OneCore. Направени са и много други важни подобрения и корекции на грешки.

Нови Възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2020.1

Акцентите в тази версия включват: поддръжка на няколко нови брайлови дисплея HumanWare и APH, както и важни корекции на грешки, като например възможността отново да се прочита математическо съдържание в Microsoft Word чрез MathPlayer/MathType.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2019.3

NVDA 2019.3 е особено значимо издание, което съдържа много ключови промени, включително преминаването от Python 2 към Python 3 и основното пренаписване на речевата подсистема. Въпреки че тези промени нарушават съвместимостта с по-стари добавки, надграждането до Python 3 е необходимо с цел по-голяма сигурност, а промените свързани с речта дават възможност за някои вълнуващи иновации в близко бъдеще. Другите акценти в това издание включват 64-битова поддръжка за виртуалните машини на Java, функциите Екранна завеса и Осветяване на фокуса, поддръжка за още брайлови дисплеи, нов Брайлов визуализатор и много корекции на грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2019.2.1

Това е второстепенно издание, целящо да отстрани няколко водещи до сривове грешки, налични в 2019.2. Поправките включват:

2019.2

Акцентите в тази версия включват: автоматично откриване на брайловите дисплеи на Freedom Scientific, експериментална настройка в панела "Разширени", за да се спре автоматичното преместване на фокуса в режим на разглеждане (което може да подобри производителността), опция за умножаване на скоростта на Windows OneCore гласовете за постигане на по-голяма бързина и много поправки на грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2019.1.1

Тази версия отстранява следните грешки:

2019.1

Акцентите в тази версия включват усъвършенствана производителност при работа с Microsoft Word и Excel, подобрения в стабилността и сигурността, като например поддръжка на добавки с информация за съвместимостта с версиите на NVDA, както и много поправки на грешки.

Моля, обърнете внимание, че от тази версия на NVDA потребителските програмни модули, глобалните плъгини, драйверите за брайлови дисплеи и синтезатори вече няма да бъдат зареждани автоматично от вашата конфигурационна директория на NVDA. Вместо това, тези компоненти е необходимо да се инсталират като част от добавка. За тези, които разработват добавки, кодът за тестване може да бъде поставян в новата scratchpad директория за разработчици в конфигурационната папка на NVDA, ако опцията "Включи зареждането на персонализиран код от директорията за разработчици Scratchpad" в новия панел за разширени настройки на NVDA е включена. Тези промени са необходими, за да се гарантира по-добрата съвместимост на потребителския код, така че NVDA да не се срива, когато той стане неприложим към по-новите версии на екранния четец. Моля, вижте списъка с промените по-долу за повече информация относно това, както и за подобренията в системата за версии на добавките.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2018.4.1

Тази версия поправя срив при стартиране, ако езикът на потребителския интерфейс на NVDA е зададен като Арагонски. (#9089)

2018.4

Акцентите на тази версия включват: Подобрения в производителността при работа с последните версии на Mozilla Firefox, прочитане на емоджита с всички синтезатори, докладване на състоянието за отговор/препращане в Outlook, докладване на разстоянието от курсора до ръба на страницата в Microsoft Word и много корекции на програмни грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2018.3.2

Това е малко обновление, което отстранява проблем със срив на Google Chrome при обхождане на туитове в www.twitter.com. (#8777)

2018.3.1

Това е малко обновление, което отстранява критичен проблем в NVDA, предизвикващ срив на 32-битови версии на Mozilla Firefox. (#8759)

2018.3

Акцентите на тази версия включват: Автоматично откриване на много брайлови дисплеи, поддръжка на новите функции на Windows 10, включително панела за въвеждане на емоджи на Windows 10 и много други корекции на програмни грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2018.2.1

Това издание включва обновления на преводите, дължащо се на премахване в последния момент на функция, която предизвика проблеми.

2018.2

Акцентите на тази версия включват: Поддръжка за таблици в Kindle за PC, поддръжка за брайловите дисплеи HumanWare BrailleNote Touch и BI14, Подобрения за речевите синтезатори OneCore и SAPI5, подобрения за Microsoft Outlook и много други.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2018.1.1

Това е извънредно издание на NVDA, което адресира грешка в драйвера за речевия синтезатор OneCore в Windows 10, която го кара да говори с по-висока височина и скорост в обновлението от април 2018 г за Windows 10 (версия 1803). (#8082)

2018.1

Акцентите на тази версия включват: поддръжка на диаграмите в Microsoft word и PowerPoint, поддръжка на нови брайлови дисплеи включително Eurobraille и Optelec protocol converter, подобрена поддръжка на брайловите дисплеи на Hims и Optelec, подобрения на производителността на Mozilla Firefox 58 и по-нови и много други.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2017.4

Акцентите на тази версия включват: много поправки и подобрения на поддръжката на уеб, включващи режим на разглеждане за диалозите в уеб по подразбиране, по-добро докладване на етикетите на групови полета в режим на разглеждане, поддръжка на нови технологии в Windows 10 като Windows Defender Application Guard и Windows 10 с архитектура ARM64 и автоматично докладване на ориентацията на екрана и състоянието на батерията. Моля имайте предвид, че тази версия на NVDA вече не поддържа Windows XP и Windows Vista. Минималните изисквания за NVDA сега са Windows 7 със сервизен пакет 1.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2017.3

Акцентите на тази версия включват: въвеждане на брайлов краткопис, поддръжка за новите гласове Windows OneCore, налични в Windows 10, вградена поддръжка за OCR на Windows 10 и много значителни подобрения, засягащи брайла и уеб.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2017.2

Акцентите в тази версия включват: пълна поддръжка за понижаване на звука на другите приложения в творческото обновление на Windows 10; поправки на разни проблеми със селекцията в режим на разглеждане, включително проблеми с избора на всичко; значителни подобрения в поддръжката за Microsoft Edge; и подобрения в интернет като съобщаването на елементи, указани като текущи (чрез използване на ARIA-Current).

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2017.1

Акцентите в тази версия включват докладване на прекъсванията и текстовите колони в Microsoft Word; поддръжка за четене, навигиране и анотация на книги в Kindle за PC; и подобрена поддръжка за Microsoft Edge.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2016.4

Акцентите в тази версия включват подобрена поддръжка за Microsoft Edge; режим на разглеждане в приложението за електронна поща на Windows 10 и значителни подобрения на диалозите на NVDA.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2016.3

Акцентите в тази версия включват възможност за изключване на индивидуални добавки; поддръжка за формуляри в Microsoft Excel; значителни подобрения на докладването на цветовете; поправки и подобрения, отнасящи се до няколко брайлови дисплея; и поправки и подобрения на поддръжката за Microsoft Word.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2016.2.1

Това издание отстранява сривове в Microsoft Word:

2016.2

Акцентите на тази версия включват възможност за докладване на грешки в правописа по време на писане; поддръжка за докладване на граматически грешки в Microsoft Word; и поправки и подобрения в поддръжката за Microsoft Office.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2016.1

Акцентите на тази версия включват възможност за понижаване на силата на звука на останалите звуци; подобрения в извеждането на брайл и поддръжката на брайлови дисплеи; няколко значителни подобрения на поддръжката на Microsoft Office; и отстранени грешки в режима на разглеждане в iTunes.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2015.4

Акцентите на тази версия включват подобрена производителност в Windows 10; присъединяване към центъра за достъпност в Windows 8 и по-нови версии; подобрения при работата с Microsoft Excel, включително показване и преименуване на листовете и достъп до заключени клетки в защитени листове; и поддръжка за редактиране на форматируем текст в Mozilla Firefox, Google Chrome и Mozilla Thunderbird.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

2015.3

Акцентите на тази версия включват първоначална поддръжка за Windows 10; възможност за изключване на бързата навигация в режим на разглеждане (полезно в някои уеб приложения); подобрения в работата с Internet Explorer; и е отстранено погрешното представяне на текст при писане в определени приложения при използване на брайл.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2015.2

Акцентите на тази версия включват възможност за четене на диаграми в Microsoft Excel и поддръжка за четене и интерактивна навигация на математическо съдържание.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2015.1

Акцентите на тази версия включват режим на разглеждане за документи в Microsoft Word и Outlook; значителни подобрения на поддръжката за Skype за настолни компютри; и значителни поправки за работата в Microsoft Internet Explorer.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2014.4

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2014.3

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2014.2

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

2014.1

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2013.3

Нови възможности

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2013.2

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2013.1.1

Това издание поправя проблема, при който NVDA забива при стартиране, когато е настроен да използва ирландски език, а също така включва и обновления на преводите и някои други отстранени грешки.

Отстранени грешки

2013.1

Акцентите на тази версия включват по-интуитивна и логична лаптоп клавиатурна подредба; основна поддръжка за Microsoft PowerPoint; поддръжка за подробни описания в уеб браузърите; и поддръжка за въвеждането на компютърен брайл чрез брайлови дисплеи, имащи брайлова клавиатура.

Важно

Нова лаптоп клавиатурна подредба

Лаптоп клавиатурната подредба беше напълно преработена, за да стане по-интуитивна и логична. Новата подредба използва стрелките в комбинация с NVDA модификатора и другите модификаторни клавиши за командите за преглед на текст.

Моля, имайте предвид следните промени на най-често използваните команди:

Име Клавиш
Кажи всичко NVDA+a
Прочети текущия ред NVDA+l
Прочети текущо маркирания текст NVDA+shift+s
Докладвай лентата на състоянието NVDA+shift+end

В допълнение, наред с другите промени, клавишните команди за цялата обектна навигация, преглед на текст, активиране на бутоните на мишката и пръстена от настройки за синтезатора бяха променени. Моля, вижте документа кратък преглед на командите, за да се информирате за новите клавишни команди.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2012.3

Акцентите на тази версия включват поддръжка за въвеждане на азиатски символи; експериментална поддръжка на сензорни екрани за Windows 8; докладване на номерата на страниците и подобрена поддръжка за таблици в Adobe Reader; команди за навигация в таблици за фокусираните редове в таблиците и списъчните контроли в Windows; поддръжка за още няколко брайлови дисплея; и докладване на заглавията на редовете и колоните в Microsoft Excel.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2012.2.1

Това издание отстранява няколко потенциални проблема със сигурността (с обновяването на Python до версия 2.7.3).

2012.2

Акцентите на тази версия включват вграден инсталатор и възможност за създаване на преносими копия, автоматични обновления, лесно управление на новите добавки на NVDA, съобщаване на изображенията в Microsoft Word, поддръжка за метро приложенията в Windows 8, и няколко важни отстранени грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2012.1

Акцентите на тази версия включват възможности за по-плавно четене на брайл; отчитане на форматирането на документите на брайл; достъп до много повече информация за форматирането и подобрена производителност в Microsoft Word и поддръжка за iTunes Store.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2011.3

Акцентите на тази версия включват автоматична промяна на езика при четене на документи, предоставящи езикова информация; поддръжка за 64-битови Java Runtime Environments; докладване на форматирането на текста в режим на разглеждане в приложенията на Mozilla; по-добро прихващане на забили или замръзнали приложения; и първоначална поддръжка за Windows 8.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки