NVDA 2022.2beta1 Commands Quick Reference

תחילת העבודה עם NVDA

מחוות המגע של NVDA

מצבי המגע

המעבר בין שני המצבים מתבצע באמצעות הקשה חד-פעמית בעזרת שלוש אצבעות יחד.

הפקודות הבסיסיות של NVDA

פעולה מחשב נייח מחשב נייד מחווה תיאור
הפסקת דיבור Control Control הקשה בשתי אצבעות מפסיק את שתף הדיבור הנוכחי
השהיית הדיבור Shift Shift ללא משהה את הדיבור. לחיצה חוזרת ממשיך ממקום ההפסקה אם מנוע הדיבור מאפשר זאת
תפריט NVDA NVDA+n NVDA+n הקשה כפולה בשתי אצבעות פותח את תפריט NVDA ולגשת להעדפות, לכלים, לעזרה, וכו'
מיתוג הדיבור NVDA+S NVDA+S ללא מעבר בין המצבים השונים, דיבור פעיל, דיבור בצלילים, דיבור לא פעיל
מיתוג מצב עזרה NVDA+1 NVDA+1 ללא מעבר בין מצב ביצוע פעולות לבין הקראת תיאור הצירוף והפעולה המשויכת אליו
יציאה מNVDA NVDA+Q NVDA+Q ללא יציאה מNVDA
העברת הקשה NVDA+F2 NVDA+F2 ללא מעביר את ההקשה הבאה לתוכנית שבפוקוס אפילו אם מדובר בפקודה של NVDA בעצמה
מיתוג פעילות המקשים NVDA+SHIFT+S NVDA+SHIFT+Z ללא מבטל וממפעיל מחדש את צירופי המקשים לשימוש NVDA . פעולה זו חשובה בעת עבודה עם תוכנות המספקות בעצמן הקראות דיבור

דיווח על מצב המערכת

פעולה צירופי מקשים תיאור
הקראת התאריך והשעה NVDA+f12 לחיצה אחת : הקראת השעה לחיצה פעמיים הקראת התאריך
מצב הסוללה NVDA+shift+b הקראת מצב הסוללה באחוזים או מצב החיבור לחשמל
הקראת טקסט הזכרון NVDA+C הקראת הטקסט שבזכרון אם יש כזה

הניווט בעזרת NVDA

ניווט בעזרת סמן הפוקוס

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
הקראת הטקסט שבפוקוס NVDA+Tab NVDA+Tab הקראת הטקסט של האובייקט או הפקד שבפוקוס כעת. לחיצה פעמיים : איות המידע.
הקראת כותרת החלון NVDA+T NVDA+T הקראת הטקסט של השורה העליונה ביותר בחלון. לחיצה פעמיים : איות המידע. לחיצה שלוש פעמים : הכנסת המידע לזכרון הזמני
הקראת חלון NVDA+B NVDA+B הקראת המלל של כל האובייקטים שמכיל החלון שבפוקוס. אפשרות זו יעילה להבנת תוכנן של תיבות דו-שיח
הקראת שורת מצב NVDA+End NVDA+Shift+End הקראת שורת המצב אם יש כזאת. לחיצה פעמיים : איות המידע

ניווט בעזרת סמן המערכת

פעולה מחשב נייח מחשב נייד מחווה תיאור
הקרא הכל NVDA+חץ תחתון NVDA+A הקראה רציפה ממקום הסמן והלאה. הסמן זז תוך כדי ההקראה
הקראת השורה שבפוקוס NVDA+חץ מעלה NVDA+L הקראת השורה המכילה את סמן המערכת כעת. לחיצה פעמיים : איות השורה
הקראת הטקסט הנבחר NVDA+Shift+חץ מעלה NVDA+Shift+S הקראת הטקסט שנבחר כרגע.
הקראת המשפט הבא Alt+חץ מטה Alt+חץ מטה הקראת המשפט הבא (ב-Word וב-Outlook בלבד)
הקראת המשפט הקודם Alt+חץ מעלה Alt+חץ מעלה הקראת המשפט הקודם (בWord ובOutlook בלבד)

קיימות מספר פקודות המאפשרות לנוע בתוך טבלאות :

פעולה צירוף תיאור
מעבר לעמודה הקודמת Alt+control+חץ שמאלה העברת סמן המערכת לעמודה הקודמת באותה השורה
מעבר לעמודה הבאה Alt+control+חץ ימינה העברת סמן המערכת לעמודה הבאה באותה השורה
מעבר לשורה הקודמת Alt+control+חץ מעלה העברת סמן המערכת לשורה הקודמת באותה העמודה
מעבר לשורה הבאה Alt+control+חץ מטה העברת סמן המערכת לשורה הבאה באותה העמודה

ניווט לפי אובייקטים

פעולה מחשב נייח מחשב נייד מחווה תיאור
הקראת אובייקט NVDA+numpad5 NVDA+shift+o ללא הקראת תוכן האובייקט שהניווט עליו. לחיצה פעמיים : איות, לחיצה שלוש פעמים : הכנסת הטקסט לזיכרון הזמני.
מעבר לאובייקט כוללני יותר NVDA+numpad8 NVDA+shift+חץ למעלה מחווה כלפי מעל (מצב אובייקטים) העברה לאובייקט הכולל את האובייקט שהניווט עליו כרגע
מעבר לאובייקט הקודם NVDA+numpad4 NVDA+shift+חץ שמאלה החלקה שמאלה (מצב אובייקטים) מעבר לאובייקט הקודם לאובייקט שהניווט עומד עליו
מעבר לאובייקט הבא NVDA+numpad6 NVDA+shift+חץ ימינה החלקה שמאלה (מצב אובייקטים) מעבר לאובייקט הבא אחרי האובייקט שהניווט עומד עליו
מעבר לאובייקט הפנימי הראשון NVDA+numpad2 NVDA+shift+חץ למטה החלקה מטה מעבר אל האובייקט הראשון שבתוך האובייקט שהניווט עליו
מעבר לאובייקט שבפוקוס NVDA+numpadMinus NVDA+backspace ללא מעביר את הניווט לאובייקט שבפוקוס וממקם את הסמן במקום שסמן המקלדת מצביע עליו, אי הוא ניתן לאיתור
הפעלת אובייקט NVDA+numpadEnter NVDA+enter הקשה כפולה מפעיל את האובייקט המוצג (זהה לקליק עכבר או ללחיצה על מקש הרווח כשהאובייקט בפוקוס)
העברת הפוקוס או סמן המקלדת למקום סמן הסריקה NVDA+shift+numpadMinus NVDA+shift+backspace ללא לחיצה פעם אחת : העברת הפוקוס למקום סמן הסריקה, לחיצה פעמיים : העברת סמן המקלדת לאותו מקום
הקראת מיקום סמן הסריקה NVDA+numpadDelete NVDA+delete ללא מקריא מידע אודות מיקומו של הטקסט או האובייקט שמתחת לסמן הסריקה, לדוגמה אחוז ההתקדמות בתוך מסמך, או המרחק מהגבול התחתון של החלון או המסך. לחיצה פעמיים עשויה לספק מידע נוסף

סריקת הטקסט

פעולה מחשב נייח מחשב נייד מחווה תיאור
מעבר לשורת הסריקה הראשונה shift+numpad7 NVDA+control+home ללא העברת סמן הסריקה לשורת הטקסט הראשונה
מעבר לשורת הסריקה הקודמת numpad7 NVDA+חץ מעלה החלקה מעלה (במצב טקסט) העברת סמן הסריקה לשורת הטקסט העליונה יותר
הקראת שורת הסריקה הנוכחית numpad8 NVDA+shift+. ללא הקראת השורה שסמן הסריקה עומד עליו כרגע. לחיצה פעמיים : איות, לחיצה שלוש פעמים : איות במלל.
מעבר לשורת הסריקה הבאה numpad9 NVDA+חץ מטה החלקה מטה (במצב טקסט) העברת סמן הסריקה לשורת הטקסט התחתונה יותר
מעבר לשורה האחרונה shift+numpad9 NVDA+control+end ללא מעביר את סמן הסריקה לשורה התחתונה ביותר
מעבר למילה הקודמת numpad4 NVDA+control+חץ שמאל החלקת שתי אצבעות שמאלה מעביר את הסמן לתחילת המילה הקודמת
הקראת המילה הנוכחית numpad5 NVDA+control+. ללא הקראת המילה שסמן הסריקה עומד עליה. לחיצה פעמיים : איות, לחיצה שלוש פעמים : איות במלל.
מעבר למילה הבאה numpad6 NVDA+control+חץ ימין החלקה בשתי אצבעות ימינה העברת סמן הסריקה לתחילת המילה הבאה
מעבר לתחילת השורה shift+numpad1 NVDA+home ללא מעביר את סמן הסריקה לתחילת השורה הנוכחית
מעבר לתו הקודם numpad1 NVDA+חץ שמאל החלקה שמאלה מעביר את סמן הסריקה תו אחד שמאלה
הקראת התו הנוכחי numpad2 NVDA+. הקראת התו שסמן הסריקה עומד עליו. לחיצה פעמיים : מלל שם התו, לחיצה שלוש פעמים : ערך יוניקוד כמספר עשרוני והקסא-דצימאלי
מעבר לתו הבא numpad3 NVDA+חץ ימינה החלקה ימינה מעביר את סמן הסריקה לתו הבא
מעבר לתו האחרון בשורה shift+numpad3 NVDA+end ללא מעביר את סמן הסריקה לתו האחרון בשורה
הקראת הכל numpadPlus NVDA+shift+a החלקה מטה בשלוש אצבעות הקראה ממקום סמן הסריקה ועד לסוף המסך. תוך כדי הזזת הסמן
בחר ממקום סמן הסריקה NVDA+F9 NVDA+F9 ללא מתחיל סימון והעתקה ממקום סמן הסריקה. התהליך יימשך עד שתודיע לNVDA על נקודת הסיום.
העתקה לזיכרון הזמני NVDA+f10 NVDA+f10 ללא בלחיצה הראשונה, הטקסט ממקום הסמן ועד למקום הנוכחי יסומן. בלחיצה שנייה, הטקסט המסומן יועתק לזיכרון הזמני.
הקראת עיצוב הטקסט NVDA+F NVDA+F ללא מציג את העיצוב של הטקסט במקום סמן הסריקה. לחיצה פעמיים : הצגת העיצוב במבנה של מצב הגלישה.

מצבי הסריקה

פעולה מחשב נייח מחשב נייד מחווה תיאור
מצב סריקה הבא NVDA+numpad7 NVDA+pageUp החלקה מעלה בשתי אצבעות קביעת המצב הבא הזמין
מצב סריקה הקודם NVDA+numpad1 NVDA+pageDown החלקה מטה בשתי אצבעות קביעת המצב הקודם הזמין

ניווט עכבר

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
קליק שמאל numpad/ NVDA+[ סוגר מרובע ימני קליק. לחיצה פעמיים מבצעת קליק כפול
קליק שמאל לחוץ shift+numpad/ NVDA+control+[ סוגר מרובע שמאלי נעילה ושחרור קליק שמאל. במצב נעול, ניתן לבצע גרירה על ידי הזזת העכבר או הפעלת פקודת עכבר כלשהי
קליק ימין numpad* NVDA+] סוגר מרובע שמאלי קליק ימין
קליק ימין לחוץ shift+numpad* NVDA+control+] סוגר מרובע שמאלי נעילה ושחרור קליק ימין. במצב נעול, ניתן לבצע גרירה על ידי הזזת העכבר או הפעלת פקודת עכבר כלשהי
העברת העכבר לסימן הניווט NVDA+nupad/ NVDA+shift+m העברת העכבר למקום סמן הניווט או הסריקה
העברת סמן הניווט למקום העכבר NVDA+numpad* NVDA+shift+n העברת סמן הניווט לאובייקט שהעכבר מצביע עליו

מצב גלישה

פעולה צירוף תיאור
מעבר בין פוקוס לגלישה NVDA+רווח עובר ממצב פוקוס למצב גלישה ובחזרה
יציאה ממצב פוקוס Escape מעבר ממצב הפוקוס חזרה למצב הגלישה
ריענון מסמך NVDA+F5 טוען את המסמך מחדש. ניתן לשימוש אם נראה כי חסר מידע. לא זמין ב Word וב Outlook
חיפוש NVDA+control+f פותח תיבת דו-שיח המאפשרת חיפוש מחרוזת בתוך המסמך
חיפוש חוזר NVDA+F3 מבצע חיפוש נוסף של אותה מחרוזת במסמך
חיפוש אחורה NVDA+shift+f3 מבצע חיפוש של המחרוזת למעלה יותר במסמך
תיאור ארוך NVDA+D מקריא הסבר ארוך אודות האובייקט שהסמן עומד עליו, אם קיים כזה

ניווט בעזרת תו אחד

לחיצה על תו בודד מאפשרת מעבר לאובייקט הבא העונה על הדרישה. בצירוף עם מקש Shift הסמן יעבור לאובייקט הקודם המתאים.

כדי לעבור לתחילת או לסופו של אובייקט המכיל פריטים, כגון רשימות וטבלאות, אפשר להשתמש בפקודות הבאות :

שם צירוף תיאור
מעבר לתחילת האובייקט Shift+פסיק מעביר את הסמן לחילת האובייקט המכיל פריטים בתוכו, כגון רשימה או טבלה
מעבר לסוף אובייקט פסיק מעביר את הסמן אל מעבר לסוף האובייקט

כדי לבטל את פעולות של תו אחד שבשימוש NVDA יש להקיש את צירוף המקשים NVDA+shift+רווח.

רשימת הרכיבים

פעולה צירוף תיאור
רשימת רכיבים במצב גלישה NVDA+F7 מציג רשימה של הרכיבים הקיימים במסמך

אובייקטים מוטמעים

פעולה צירוף תיאור
חזרה למסמך במצב גלישה NVDA+control+רווח מעביר את הפוקוס בחזרה למסמך המכיל את האובייקט המוטמע ועובר למצב הגלישה

הקראת תוכן מתמטי

ניווט אינטראקטיבי

פעולה צירוף תיאור
עבודה עם ביטויים מתמאטיים NVDA+alt+m התחלת העבודה מול ביטויים מתמאטיים

מאפיני יישומים מיוחדים

Microsoft Word

זיהוי אוטומטי של כותרות שורות ועמודות

פעולה צירוף תיאור
קביעת כותרת העמודות NVDA+shift+C לחיצה פעם אחת: הוראה לקבוע את השורה הנוכחית כשורה המכילה את כותרות העמודות. הכותרת תוקרא יחד עם תוכן התא בעת מעבר לעמודה אחרת. לחיצה פעמיים : ביטול קביעת כותרות העמודות.
קביעת כותרת השורות NVDA+shift+R לחיצה פעם אחת: הוראה לקבוע את העמודה הנוכחית כעמודה המכילה את כותרות השורות. הכותרת תוקרא יחד עם תוכן התא בעת מעבר לשורה אחרת. לחיצה פעמיים : ביטול קביעת כותרות השורות.

מצב גלישה עבור }}Microsoft Word

בMicrosoft Word הכניסה למצב גלישה והיציאה ממנו מתבצעות על-ידי לחיצה על NVDA+רווח

רשימת הרכיבים

ב Microsoft Word הצגת רשימת הרכיבים וביטולה נעשית באמצעות הצירוף NVDA+F7

הקראת הערות

כדי להקריא הערה השייכת למילה שבפוקוס, יש ללחוץ על הצירוף NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

זיהוי אוטומטי של כותרות שורות ועמודות

פעולה צירוף תיאור
קביעת כותרת העמודות NVDA+shift+C לחיצה פעם אחת: הוראה לקבוע את השורה הנוכחית כשורה המכילה את כותרות העמודות. הכותרת תוקרא יחד עם תוכן התא בעת מעבר לעמודה אחרת. לחיצה פעמיים : ביטול קביעת כותרות העמודות.
קביעת כותרת השורות NVDA+shift+R לחיצה פעם אחת: הוראה לקבוע את העמודה הנוכחית כעמודה המכילה את כותרות השורות. הכותרת תוקרא יחד עם תוכן התא בעת מעבר לשורה אחרת. לחיצה פעמיים : ביטול קביעת כותרות השורות.

רשימת הרכיבים

ב Microsoft Excel הצגת רשימת הרכיבים וביטולה נעשית על ידי הצירוף NVDA+F7.

הקראת הערות

כדי להקריא הערה השייכת לתא שבפוקוס, יש להקיש את צירוף המקשים NVDA+alt+c.

הקראת תאים מוגנים

כדי לעקוף את הבעייה, מומלץ לעבור למצב גלישה על ידי הקשת צירוף המקשים NVDA+רווח, ולנווט בגליון בעזרת החיצים.

Microsoft PowerPoint

פעולה צירוף תיאור
מיתוג הערות הקריין control+shift+s כששקופית נפתחת על המסך, צירוף זה יעביר את ההקראה מההערות לתוכן ובחזרה. פעולה זו חלה על ההקראות של NVDA ולא על מה שמוצג על המסך.

foobar2000

פעולה צירוף תיאור
זמן נותר control+shift+r הקראת הזמן הנותר עבור הקטע המתנגן כרגע.

Miranda IM

פעולה צירוף תיאור
הקראת מסרים אחרונים NVDA+control+1-4 המספר שבצירוף מצביע על אחד מארבעת המסרים האחרונים שהתקבלו

Poedit

פעולה צירוף תיאור
הקראת חלון ההערות control+shift+c הקראת כל הערה שהיא
הקראת הערה למתרגמים control+shift+a הקראה למתרגמים כלשהי

Skype

כאשר נמצאים בשיחה:

פעולה צירוף תיאור
הודעות אחרונות control+1-0 לפי המספר שהוקש בצירוף, ההקראה תחול על ההודעה לפי סדר הופעתה

Kindle למחשב האישי

ניתן לעבור ידנית לדף הבא עם מקש PageDown ולעבור לדף הקודם עם מקש PageUp.

בחירת טקסט

לאחר שבחרת את הטקסט, לחץ על מקש WIN או Shift+f10 להצגת האפשרויות הזמינות עבור עבודה עם הטקסט הנבחר.

הגדרות NVDA

העדפות

בחירת מנוע דיבור NVDA+control+s)

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
מצבי הנמכת השמע NVDA+shift+d NVDA+shift+d מערכת ההפעלה Windows 8 והלאה, אופציה זו מאפשרת לקבוע אם צליל השמע של יישומים אחרים יונמך אוטומטית כשתכנת NVDA תקריא מלל כלשהו או כשהיא בכלל תהיה בריצה.

הגדרות קול (NVDA+control+v)

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
מידת ההקראה של סימנים ופיסוק NVDA+p NVDA+p אופציה זו קובעת את רמת ההקראה של סימני הפיסוק במלל.

בורר הגדרו הדיבור

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
מעבר להגדרת הדיבור הבאה NVDA+control+rightArrow NVDA+shift+control+rightArrow מחליף את ההגדרה לבאה בתור עד לחזרה להגדרה הראשונה
מעבר להגדרת הדיבור הקודמת NVDA+control+LeftArrow NVDA+shift+control+LeftArrow מחליף את ההגדרה לקודמת בתור עד לחזרה להגדרה האחרונה
שינוי ערך כלפי מעלה NVDA+control+upArrow NVDA+shift+control+upArrow הגברת הערך או מעבר לערך הבא, כגון הגברת המהירות, מעבר לקול הבא, הגברת העוצמה
שינוי ערך כלפי מטה NVDA+control+DownArrow NVDA+shift+control+DownArrow הנמכת הערך או מעבר לערך הקודם, כגון האטת המהירות, מעבר לקול הקודם, הנמכת העוצמה

הגדרות ברייל

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
הצמדת הברייל NVDA+control+t NVDA+control+t אופציה זו קובעת אם תצוגת הברייל תוצמד לסמן המקלדת או לסמן הניווט והסריקה.

הגדרות מקלדת NVDA+control+k

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
הקראת תויים NVDA+2 NVDA+2 סימון התיבה יגרום לתכנת NVDA להקריא את התווים המוקלדות.
הקראת מילים NVDA+3 NVDA+3 סימון התיבה תגרום לNVDA להקריא את המילים המוקשות.
הקראת מקשי פקודות NVDA+4 NVDA+4 אם האופציה פעילה, NVDA תקריא את ההקשות שאינן יוצרות תווים, כגון צירופי אותיות עם מקש Control ועוד.

הגדרות עכבר NVDA+control+m

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
עקיבה אחר העכבר NVDA+M NVDA+M סימון התיבה תגרום להקראת המלל הנמצא במקום שהעכבר מצביע עליו תוך כדי תנועה. שיטה זו מאפשרת קריאה תוך כדי ניווט על המסך ולא כתוצאה מניווט לפי אובייקטים.

הגדרות סמן הסריקה

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
עקיבה אחר הפוקוס NVDA+7 NVDA+7 סימון התיבה יגרום לסמן הסריקה לעקוב באופן אוטומטי אחר סמן המקלדת תוך כדי שינוי הפוקוס.
עקיבה אחר סמן המקלדת NVDA+6 NVDA+6 אם התיבה מסומנת, סמן הסריקה יעקוב תמיד אחר סמן המקלדת,במקרה שהפעולה אפשרית.

הגדרות הצגת אובייקטים NVDA+control+o

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
הקראת מצב פס ההתקדמות NVDA+U NVDA+U תיבה זו קובעת את אופן הדיווח של NVDA לגבי פסי התקדמות.
דיווח על שינוי תוכן דינמי NVDA+5 NVDA+5 תיבה זו הופכת את ההקראה של שינויים החלים על פקדים כתוצאה מאירועים שונים, כגון חיבורי מסוף או חלונות של צ'אט, לזמינה או לא-זמינה.

הגדרות מצב גלישה NVDA+control+b)

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
Use screen layout NVDA+V NVDA+V תיבה זו קובעת אם אובייקטים הניתנים להפעלה, כגון קישורים, יופיעו בשורה בפני עצמה או בגוף הטקסט, לפי מקום הופעתם.

שמירת ההגדרות וטעינה מחדש

פעולה מחשב נייח מחשב נייד תיאור
שמירת ההגדרות NVDA+control+c NVDA+control+c שומר את ההגדרות הפעילות כרגע כך שהן יעלו בעת הפעלה מחדש
החזרת הגדרות NVDA+control+r NVDA+control+r לחיצה פעם אחת : החזרת ההגדרות לאלה שנשמרו לאחרונה. לחיצה שלוש פעמים : החזרת ההגדרות הבסיסיות של התכנה

פרופילים

ניהול בסיסי

צגי ברייל נתמכים

Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series

פעולה מקש/כפתור
סרגל ברייל אחורה מתג מס' 1 (מעל תא הברייל הראשון)
סרגל ברייל קדימה מתג מס' 20 או 40 או 80 (מעל התא האחרון)
סרגל ברייל אחורה LeftAdvanceBar
סרגל ברייל קדימה RightAdvanceBar
מיתוג מצב ההצמדה leftGDFButton+rightGDFButton
מיתוג גלגלת שמאל leftWizWheelPress
מעבר אחורה בעזרת גלגלת שמאל leftWizWheelUp
מעבר קדימה בעזרת גלגלת שמאל leftWizWheelDown
מיתוג גלגלת ימין RightWizWheelPress
מעבר אחורה בעזרת גלגלת ימין RightWheelUp
מעבר קדימה בעזרת גלגלת ימין RightWheelDown
גישה ישירה לתוים מתגים מעל התאים
backspace dot7
enter dot8
shift+tab brailleSpaceBar+dot1+dot2
tab brailleSpaceBar+dot4+dot5
upArrow brailleSpaceBar+dot1
downArrow brailleSpaceBar+dot4
control+leftArrow brailleSpaceBar+dot2
control+rightArrow brailleSpaceBar+dot5
leftArrow brailleSpaceBar+dot3
rightArrow brailleSpaceBar+dot6
home brailleSpaceBar+dot1+dot3
end brailleSpaceBar+dot4+dot6
control+home brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
control+end brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
alt brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
alt+tab brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
escape brailleSpaceBar+dot1+dot5
windows brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
רווח brailleSpaceBar
windows+d הקטנת כל החלונות brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
דיווח שורה נוכחית brailleSpaceBar+dot1+dot4
NVDA brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot+dot5 ממשק

הדגמים החדשים של Focus מצויידים עתה גם בפס מתנדנד מסול Rocker להלן הפעולות המוגדרות במקשים אלה :

פעולה מקש/כפתור
שורה קודמה leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
שורה הבאה leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

לFocus 80 בלבד :

פעולה מקש/כפתור
סרגל ברייל אחורה leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
סרגל ברייל קדימה leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA BC640/680

פעולה מקש/כפתור
סרגל ברייל אחורה t1 or etouch1
שורה קודמת T2
הצמדה לפוקוס t3
שורה הבאה T4
סרגל ברייל קדימה t5 or etouch3
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים
תחילת מסך הסריקה t1+t2
סוף מסך הסריקה t4+t5
מתוג בין מצבי הניווט t1+t3
שורת כותרת etouch2
שורת מצב etouch4
shift+tab key sp1
alt sp2
escape sp3
tab sp4
upArrow spUp
downArrow spDown
leftArrow spLeft
rightArrow spRight
enter spEnter
תאריך ושעה sp1+sp2
ממשק NVDA sp1+sp3
Windows+D הקטנת כל החלונות sp1+sp4
windows+b מעבר למגש המערכת sp3+sp4
windows sp2+sp3
alt+tab sp2+sp4
control+home t3+spUp
control+end t3+spDown
home t3+spLeft
end t3+spRight

Handy Tech

פעולה מקש/כפתור
סרגל ברייל אחורה left, up
סרגל ברייל קדימה right, down
שורה קודמת b4
שורה הבאה b5
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים
shift+tab esc
alt b2+b4+b5
escape b4+b6
tab enter
enter esc+enter
upArrow leftSpace
downArrow rightSpace
ממשק NVDA b2+b4+b5+b6
הגדרות של Handy Tech b4+b8

MDV Lilli

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה | LF
סרגל הברייל קדימה RG
שורה קודמת UP
שורה הבאה DN
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים
shift+tab key SLF
tab key SRG
alt+tab key SDN
alt+shift+tab key SUP

Baum/Humanware/APH/Orbit

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה D2
סרגל הברייל קדימה d5
שורה קודמת d1
שורה הבאה d3
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים

עבור הצגים בעלי מוט חיווי :

פעולה מקש/כפתור
upArrow key up
downArrow key down
leftArrow key left
rightArrow key right
enter key select

hedo ProfiLine USB

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה K1
סרגל הברייל קדימה K3
שורה קודמת B2
שורה הבאה B5
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים
מיתוג מצב ההצמדה K2
הקראה רציפה B6

hedo MobilLine USB

פעולה מקש/כפתור
סרגל ברייל אחורה K1
סרגל הברייל קדימה K3
שורה קודמת B2
שורה הבאה B5
גישה ישירה לתוים מתגים מעל התאים
מיתוג מצב ההצמדה K2
הקראה רציפה B6

HumanWare Brailliant BI/B Series

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה left
סרגל הברייל קדימה right
שורה קודמת up
שורה הבאה down
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים
מיתוג מצב ההצמדה up+down
upArrow key רווח+dot1
downArrow key רווח+dot4
leftArrow key רווח+dot3
rightArrow key רווח+dot6
ממשקNVDA c1+c3+c4+c5 (command n)
shift+tab key רווח+dot1+dot3
tab key רווח+dot4+dot6
alt key רווח+dot1+dot3+dot4 (רווח+m)
escape key רווח+dot1+dot5 (רווח+e)
enter key dot8
windows+d key הקטנת כל החלונות c1+c4+c5 d)
windows key רווח+dot3+dot4
alt+tab key רווח+dot2+dot3+dot4+dot5 (רווח+t)
הקראה רציפה c1+c2+c3+c4+c5+c6

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle Series

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה left side scroll down
סרגל הברייל קדימה right side scroll down
שורה קודמת left side scroll up
שורה הבאה right side scroll up
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התא
shift+tab key dot1+dot2+רווח
alt key dot1+dot3+dot4+רווח
escape key dot1+dot5+רווח
tab key dot4+dot5+רווח
enter key dot8
backspace key dot7
upArrow key dot1+רווח
downArrow key dot4+רווח
capsLock dot1+dot3+dot6+רווח
shift+alt+tab key advance2+advance3+advance1
alt+tab key advance2+advance3
end key dot4+dot6+רווח
Control+end key dot4+dot5+dot6+רווח
home key dot1+dot3+רווח
control+home key dot1+dot2+dot3+רווח
leftArrow key dot3+רווח
control+shift+leftArrow key dot2+dot8+רווח+advance1
control+leftArrow key dot2+רווח
shift+alt+leftArrow key dot2+dot7+advance1
alt+leftArrow key dot2+dot7
rightArrow key dot6+רווח
control+shift+rightArrow key dot5+dot8+רווח+advance1
control+rightArrow key dot5+רווח
shift+alt+rightArrow key dot5+dot7+advance1
alt+rightArrow key dot5+dot7
pageUp key dot1+dot2+dot6+רווח
control+pageUp key dot1+dot2+dot6+dot8+רווח
control+shift+upArrow key dot2+dot3+dot8+רווח+advance1
control+upArrow key dot2+dot3+רווח
shift+alt+upArrow key dot2+dot3+dot7+advance1
alt+upArrow key dot2+dot3+dot7
shift+upArrow key left side scroll down + רווח
pageDown key dot3+dot4+dot5+רווח
control+pagedown key dot3+dot4+dot5+dot8+רווח
control+shift+downArrow key dot5+dot6+dot8+רווח+advance1
control+downArrow key dot5+dot6+רווח
shift+alt+downArrow key dot5+dot6+dot7+advance1
alt+downArrow key dot5+dot6+dot7
shift+downArrow key right side scroll down + רווח
delete key dot1+dot3+dot5+רווח
f1 key dot1+dot2+dot5+רווח
f3 key dot1+dot2+dot4+dot8
f4 key dot7+advance3
windows+b key dot1+dot2+advance1
windows+d key dot1+dot4+dot5+advance1

HIMS SyncBraille

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה left side scroll down
סרגל הברייל קדימה right side scroll down
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים

Seika Braille Displays

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה left
סרגל הברייל קדימה right
שורה קודמת b3
שורה הבאה b4
מיתוג מצב ההצמדה b5
הקראה רציפה b6
tab b1
shift+tab b2
alt+tab b1+b2
ממשק NVDA left+right
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים

Papenmeier BRAILLEX Newer Models

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה Left
סרגל הברייל קדימה right
שורה קודמת up
שורה הבאה dn
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים
תיאור תו במצב סריקה l1
הפעלת האובייקט שמתחת לסמן הניווט l2
מיתוג מצב ההצמדה r2
שורת כותרת l1+up
שורת מצב l2+down
מעבר לאובייקט הכוללני יותר up2
מעבר לאובייקט הראשון הנכלל dn2
מעבר לאובייקט הקודם left2
מעבר לאובייקט הבא right2
מידע על עיצוב התו upper routing row
backspace key dot 7
enter key dot 8
escape key רווח with dot 7
upArrow key רווח with dot 2
leftArrow key רווח with dot 1
rightArrow key רווח with dot 4
downArrow רווח with dot 5
control key lt+dot2
alt key lt+dot3
control+escape key רווח with dot 1 2 3 4 5 6
tab key רווח with dot 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX דגמים ישנים

עבור המכשירים המצויידים במג"מ :

פעולה כפתור/מקש
סרגל הברייל אחורה Left
סרגל הברייל קדימה right
שורה קודמת up
שורה הבאה dn
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים
התו שבסמן הסריקה l1
הפעלת האובייקט שבניווט l2
שורת כותרת l1up
שורת מצב l2down
מעבר לאובייקט המכיל up2
מעבר לאובייקט הפנימי הראשון dn2
מעבר לאובייקט הבא right2
מעבר לאובייקט הקודם left2
הקראת העיצוב Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

פעולה מקש/כפתור
הקראת התו בסמן הסריקה L1
הפעלת האובייקט שבניווט L2
סרגל הברייל אחורה Left
סרגל הברייל קדימה Right
שורה קודמת Up
שורה הבאה Dn
מיתוג מצב הברייל R2
מעבר לאובייקט המכיל r1+up
מעבר לאובייקט הפנימי הראשון r1+dn
מעבר לאובייקט הקודם r1+left
מעבר לאובייקט הבא r1+right
הקראת העיצוב reportf
שורת כותרת l1+up
שורת מצב l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

פעולה מקש/כפתור
הקראת התו בסמן הסריקה L1
הפעלת האובייקט שבניווט L2
מיתוג מצב הברייל R2
הקראת העיצוב reportf
שורה קודמת Up
סרגל הברייל אחורה Left
סרגל הברייל קדימה Right
שורה הבאה Dn
מעבר לאובייקט הבא left2
מעבר לאובייקט המכיל up1
מעבר לאובייקט הפנימי הראשון dn2
מעבר לאובייקט הקודם Right2

HumanWare BrailleNote

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה Back
סרגל הברייל קדימה Advance
שורה קודמת Previous
שורה הבאה Next
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים
מיתוג מצב הברייל previous+next
Up arrow key רווח+dot1
Down arrow key רווח+dot4
Left Arrow key רווח+dot3
Right arrow key רווח+dot6
Page up key רווח+dot1+dot3
Page down key רווח+dot4+dot6
Home key רווח+dot1+dot2
End key רווח+dot4+dot5
Control+home keys רווח+dot1+dot2+dot3
Control+end keys רווח+dot4+dot5+dot6
רווח key רווח
Enter key רווח+dot8
Backרווח key רווח+dot7
Tab key רווח+dot2+dot3+dot4+dot5 (רווח+t)
Shift+tab keys רווח+dot1+dot2+dot5+dot6
Windows key רווח+dot2+dot4+dot5+dot6 (רווח+w)
Alt key רווח+dot1+dot3+dot4 (רווח+m)
מיתוג מצב עזרה רווח+dot2+dot3+dot6 (רווח+lower h)

EcoBraille

פעולה מקש/כפתור
סרגל הברייל אחורה T2
סרגל הברייל קדימה T4
שורה קודמת T1
שורה הבאה T5
גישה ישירה לתווים מתגים מעל התאים
הפעלת האובייקט שבניווט T3
מצב סריקה הבא F1
מעבר לאובייקט המכיל F2
מצב סריקה הקודם F3
מעבר לאובייקט הקודם F4
הקראת האובייקט הנוכחי F5
מעבר לאובייקט הבא F6
מעבר לאובייקט שבפוקוס F7
מעבר לאובייקט הפנימי הראשון F8
העברת הפוקוס או סמן המקלדת לאובייקט שבניווט F9
המיקום הנוכחי F0
מיתוג בין מצבי הברייל A