NVDA 2022.1rc2 Hitra Referenca po Ukazih

Kako začeti z NVDA

NVDA Kretnje Dotika

Delovanja Dotika

Za preklop med delovanji dotika izvedite troprstni dotik.

NVDA Osnovni ukazi

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Dotik Opis
Ustavi Govor Control control dvoprstni enojni tap Takoj ustavi govorjenje
Začasno ustavi Govor shift shift brez Takoj začasno zaustavi govorjenje. Ponovni pritisk bo sprožil pripovedovanje od mesta, kjer se je začasno ustavilo, če trenutna sinteza to podpira.
NVDA Meni NVDA+n NVDA+n dvoprstni dvojni tap Dvigne meni NVDA, kar vam omogoči dostop do nastavitev, orodij, pomoči in drugih elementov.
Stikalo Delovanj Govora NVDA+s NVDA+s brez Preklaplja med različnimi delovanji govora. To so govor, zvočni signali ali izključitev.
Stikalo Delovanja Pomoči za Vnose NVDA+1 NVDA+1 brez Pritisk katerekoli tipke v tem načinu delovanja bo sprožil poročanje o tem, katero tipko se je pritisnilo in opis kateregakoli NVDA ukaza, ki je povezan s tipko, ki ste jo pritisnili.
Izhod iz NVDA NVDA+q NVDA+q brez Zapre NVDA.
Pusti naslednjo tipko skozi NVDA+f2 NVDA+f2 brez Pove NVDA naj naslednji pritisk spusti skozi naravnost k aplikaciji, ki je sedaj odprta, čeprav se to običajno obravnava kot NVDA ukaz.
Stikalo za vklop/izklop Delovanja Spanja Programa NVDA+shift+s NVDA+shift+z brez Delovanje spanja onemogoči vse NVDA ukaze in podajanje sporočil v govoru ali brajici za sedanjo aplikacijo. To je zelo uporabno v aplikacijah, ki same oskrbijo govorne ali zmožnosti branja zaslona. Pritisnite ta ukaz znova, da onemogočite delovanje spanja. Pomnite, da bo NVDA obdržala Nastavitev Spanja samo do naslednjega zagona NVDA.

Poročanje o Sistemskih Informacijah

Ime tipka Opis
Sporoči Datum in Čas NVDA+f12 Enojni pritisk sporoči trenutni čas, dvojni pa trenutni datum.
Sporoči stanje baterije NVDA+shift+b Poroča o stanju baterije t.j. ali se računalnik napaja iz električnega napajanja ali koliko odstotkov baterije je še na voljo
Poročaj o Besedilu v Odložišču NVDA+c Poroča o besedilu v odložišču, če ga je kaj.

krmiljenje z NVDA

krmiljenje s Sistemskim Žariščem

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Sporoči trenutni položaj žarišča NVDA+tab NVDA+tab naznani trenutni predmet ali kontrolnik, ki je v žarišču. Dvojni pritisk bo informacijo črkoval
Sporoči naslov NVDA+t NVDA+t Poroča o naslovu trenutno aktivnega okna. Dvojni pritisk bo črkoval to informacijo. Trojni pritisk bo informacijo preslikal v odložišče
Beri aktivno okno NVDA+b NVDA+b prebere kontrolnike v trenutno aktivnem oknu(uporabno pri obrazcih)
Poročaj o Vrstici Stanja NVDA+end NVDA+shift+end Poroča o vrstici stanja, če jo NVDA najde. Ta ukaz tudi premakne predmet krmiljenja na ta položaj. Dvojni pritisk informacijo črkuje, trojni pritisk pa vsebino vrstice preslika v odložišče

krmiljenje s Sistemsko Kazalko

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Izgovori vse NVDA+Puščica dol NVDA+a Začne brati od trenutnega položaja sistemske kazalke, se premikajoč tako kot sistemska kazalka
Preberi trenutno vrstico NVDA+Puščica gor NVDA+l Prebere vrstico, kjer je trenutno postavljena sistemska kazalka. Dvojni pritisk vrstico črkuje in trojni pritisk jo črkuje s pomočjo opisov znakov.
Preberi trenutno besedilno označbo NVDA+Shift+Puščica gor NVDA+shift+s Prebere vsako besedilo, ki je trenutno označeno
Naslednji stavek alt+puščica dol alt+puščica dol Premakne kazalko na naslednji stavek in ga izgovori. (trenutno na voljo samo v Microsoft Wordu in Outlooku)
Predhodni stavek alt+puščica gor alt+puščica gor Premakne kazalko na predhodni stavek in ga izgovori. (trenutno na voljo samo v Microsoft Wordu in Outlooku)

Ko se nahajate v tabeli, so na voljo tudi sledeči ukazi:

Ime Tipka Opis
Premik v predhodni stolpec control+alt+Puščica levo Premakne sistemsko kazalko v predhodni stolpec (vrstica ostaja ista)
Premik v naslednji stolpec control+alt+Puščica desno Premakne sistemsko kazalko v naslednji stolpec (vrstica ostaja ista)
Premik v predhodno vrstico control+alt+Puščica gor Premakne sistemsko kazalko v prejšnjo vrstico (stolpec ostaja isti)
Premik v naslednjo vrstico control+alt+Puščica dol Premakne sistemsko kazalko v naslednjo vrstico (stolpec ostaja isti)

krmiljenje po Predmetih

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Dotik Opis
Poročaj o trenutnem predmetu NVDA+številski del5 NVDA+shift+o brez Sporoča kateri predmet je trenutno predmet krmiljenja. Dvojni pritisk informacijo črkuje in trojni pritisk ime predmeta ter njegovo vrednost preslika v odložišče.
Premakni se na predmet z vsebino NVDA+številski del8 NVDA+shift+Puščica gor švig gor (delovanje predmeta) Premik na predmet, ki vsebuje trenutni predmet krmiljenja
Premakni se na predhodni predmet NVDA+številski del4 NVDA+shift+Puščica levo švig levo (delovanje predmeta) Premik pred trenuten predmet krmiljenja
Premakni se na naslednji predmet NVDA+številski del6 NVDA+shift+Puščica desno švig desno (delovanje predmeta) Premik na predmet za trenutnim predmetom krmiljenja
Premakni se na prvi predmet z vsebino NVDA+številski del2 NVDA+shift+Puščica dol švig dol (delovanje predmeta) Premik na prvi predmet, ki je del vsebine trenutnega predmeta krmiljenja
Premakni se na predmet v žarišču NVDA+številski delMinus NVDA+vračalka brez Premik na predmet, ki vsebuje trenutno sistemsko žarišče ter postavi pregledno utripalko na položaj sistemske kazalke, če se prikazuje
Sproži trenutni predmet krmiljenja NVDA+številski delEnter NVDA+enter dvojni tap Sproži trenuten predmet krmiljenja (podobno kot pri klikih z miško ali pritisku preslednice, ko vsebuje sistemsko žarišče)
Premakni Sistemsko žarišče ali kazalko na trenuten položaj pregleda NVDA+shift+številski delMinus NVDA+shift+vračalka brez enojni pritisk Premakne Sistemsko žarišče na trenutni predmet krmiljenja, dvojni pritisk premakne sistemsko kazalko na položaj pregledne utripalke
Sporoči položaj pregledne utripalke NVDA+številski delBriši NVDA+Briši brez Sporoča položaj besedila ali predmeta nad pregledno utripalko. To lahko vključuje na primer odstotke preostanka dokumenta (odstotke razdalje od trenutnega položaja utripalke do konca dokumenta), razdaljo od roba strani ali točen položaj na zaslonu. Dvojni pritisk lahko oskrbi dodatne podrobnosti.

Pregledovanje Besedila

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Dotik Opis
Pomik v zgornjo vrstico pregleda shift+številski del7 NVDA+control+začetek brez Premakne pregledno utripalko v zgornjo vrstico z besedilom
Pomik v predhodno vrstico pregleda številski del7 NVDA+Puščica gor švig gor(delovanje besedila) Premakne pregledno utripalko v predhodno vrstico z besedilom
Poročaj o trenutni vrstici pregleda številski del8 NVDA+shift+. brez Naznani vrstico z besedilom, kjer je trenutno postavljena pregledna utripalka. Dvojni pritisk to vrstico črkuje in trojni pritisk to vrstico črkuje z uporabo znakovnih opisov.
Pomik v naslednjo vrstico pregleda številski del9 NVDA+Puščica dol švig dol (delovanje besedila) Premakne pregledno utripalko v naslednjo vrstico z besedilom
Pomik v spodnjo vrstico pregleda shift+številski del9 NVDA+control+konec brez Premakne pregledno utripalko v spodnjo vrstico z besedilom
Pomik na predhodno besedo v pregledu številski del4 NVDA+control+Puščica levo dvoprstni švig levo (delovanje besedila) Premakne pregledno utripalko na predhodno besedo v besedilu
Poročaj o trenutni besedi v pregledu številski del5 NVDA+control+. brez Naznani besedo v besedilu, kjer je trenutno postavljena pregledna utripalka. Dvojni pritisk informacijo črkuje in trojni pritisk to informacijo črkuje s pomočjo opisov znakov.
Pomik na naslednjo besedo v pregledu številski del6 NVDA+control+Puščica desno dvoprstni švig desno (delovanje besedila) Premakne pregledno utripalko na naslednjo besedo v besedilu
Pomik na začetek vrstice v pregledu shift+številski del1 NVDA+začetek brez Premakne pregledno utripalko na začetek trenutne vrstice z besedilom
Pomik na predhodni znak v pregledu številski del1 NVDA+Puščica levo švig levo (delovanje besedila) Premakne pregledno utripalko na predhodni znak v trenutni vrstici z besedilom
Poročaj o trenutnem znaku v pregledu številski del2 NVDA+. brez Naznani trenutni znak v vrstici z besedilom, kjer je trenutno postavljena pregledna utripalka. Dvojni pritisk sporoči opis tega znaka ali primer njegove uporabe, trojni pritisk pa sporoči številsko vrednost tega znaka v desetiški in šestnajstiški obliki.
Pomik na naslednji znak v pregledu številski del3 NVDA+Puščica desno švig desno (delovanje besedila) Premakne pregledno utripalko na naslednji znak v vrstici z besedilom
Pomik na konec vrstice v pregledu shift+številski del3 NVDA+konec brez Premakne pregledno utripalko na konec trenutne vrstice z besedilom
Govori vse s pregledom številski delPlus NVDA+shift+a troprstni švig dol (delovanje besedila) Začetek branja od trenutnega položaja pregledne utripalke in se pri tem premikajoč tako, kot se giblje utripalka
Izbor in preslikava od pregledne utripalke NVDA+f9 NVDA+f9 brez začetek izbora in preslikave besedila od trenutnega položaja pregledne utripalke. Aktualno dejanje se ne bo izvedlo, dokler ne boste NVDA sporočili, kje se konča območje besedila
Izbor in preslikava do pregledne utripalke NVDA+f10 NVDA+f10 brez Ob prvem pritisku se označi območje od zaznamka, ki zaznamuje začetek besedila do vključno trenutnega položaja pregledne utripalke. Če sistemska kazalka lahko doseže besedilo, se bo premaknila na označeno besedilo. Ob drugem hitrem zaporednem pritisku te kombinacije tipk se bo vsebina preslikala v odložišče Oken
Premakni se na zaznamovan začetek za preslikavo v pregledu NVDA+shift+f9 NVDA+shift+f9 brez Premakne pregledno utripalko na položaj, kjer se je že prej postavil zaznačevalec za preslikavo
Sporoči oblikovanje besedila NVDA+f NVDA+f brez Poroča o oblikovanju besedila, nad katerim je trenutno postavljena pregledna utripalka. Dvojni pritisk informacijo predstavi v brskalniškem delovanju.
Sporoči zamenjavo trenutnega simbola Ni določeno Ni določeno ni določeno Izgovori simbol, kjer je postavljena pregledna utripalka. Dvojni pritisk pokaže simbol in besedilo za izgovorjavo tega v brskalniškem delovanju.

Delovanja Pregleda

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Dotik Opis
Preklop na naslednje delovanje pregleda NVDA+številski del7 NVDA+stranGor dvoprsti švig gor preklopi na naslednje delovanje pregleda na voljo.
Preklop na predhodno delovanje pregleda NVDA+številski del1 NVDA+stranDol dvoprsti švig dol preklopi na predhodno delovanje pregleda na voljo.

krmiljenje z Miško

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Dotik Opis
Enojni klik z levim miškinim gumbom številski delDeli NVDA+š brez enako kot, če enkrat pritisneš na levi miškin gumb. Vsak dvojni klik se izvede tako, da dvakrat pritisnete isti gumb v hitrem zaporedju
Zakleni levi miškin gumb shift+številski delDeli NVDA+control+š brez Blokira levi miškin gumb. Ponovni pritisk ga spusti. Ob vlečenju miške pritisnite ta ukaz in premikajte fizično miško ali uporabite druge ukaze za premik miške
Desni miškin klik številski delMnoži NVDA+đ tapni in zadrži Enako kot pri enkratnem pritisku desnega miškinega gumba.
Zakleni desni miškin gumb shift+številski delMnoži NVDA+control+đ brez Zaklene desni miškin gumb. Ponovni pritisk ga spusti. Ob vlečenju miške pritisnite ta ukaz in premikajte fizično miško ali uporabite druge ukaze za premik miške
Pomik miške na trenutni predmet krmiljenja NVDA+številski delDeli NVDA+shift+m brez Pomakne miško na položaj trenutnega predmeta krmiljenja in pregledne utripalke
Pomik na predmet pod miško NVDA+številski delMnoži NVDA+shift+n brez Kot predmet krmiljenja nastavi predmet, ki je trenutno pod miško

Brskalniško Delovanje

Ime Tipka Opis
Stikalo za preklop med brskalniškim delovanjem in delovanjem žarišča NVDA+preslednica Preklaplja med brskalniškim delovanjem in delovanjem žarišča
Izhod iz delovanja žarišča escape Preklopi nazaj v brskalniško delovanje, če se je prej samodejno vklopilo delovanje žarišča
Osveži dokument v brskalniškem delovanju NVDA+f5 Ponovno naloži vsebino trenutnega dokumenta (uporabno, ko izgleda, da se del vsebine dokumenta ne prikazuje; v Microsoft Outlooku in Microsoft Wordu ni uporabno)
Najdi NVDA+control+f Dvigne pogovorno okno v katerem lahko natipkate besedilo, ki ga želite najti v dokumentu. Glejte iskanje po besedilou za več informacij.
Najdi naslednje NVDA+f3 Najde naslednji kos besedila v dokumentu, ki ste ga že iskali
Najdi predhodno NVDA+shift+f3 Najde predhodni kos besedila v dokumentu, ki ste ga že iskali
Odpri daljši opis NVDA+d Odpre novo okno, ki vsebuje daljši opis elementa na katerem ste, če ga vsebuje.

Enočrkovno krmiljenje

Sledeče tipke samostojno preskakujejo na naslednji mogoč element medtem, ko z dodatkom tipke Shift pritisk teh tipk povzroči preskok na predhodni mogoč element:

Za premik na začetek ali konec vsebinskih elementov, kot so seznami in tabele:

Ime Tipka Opis
Pomik na začetek vsebnika shift+comma Pomakne se na začetek vsebine (v tabeli, na seznamu in drugo) z ozirom na to, kje je trenutni položaj kazalke
Pomik na konec vsebnika comma Premakne se na konec vsebine (v tabeli, na seznamu in drugo) z ozirom na to, kje je trenutni položaj kazalke

Pritisnite NVDA+Shift+Preslednico, če želite vključiti in/ali izključiti enočrkovno krmiljenje v trenutnem dokumentu.

Seznam Elementov

Ime Tipka Opis
seznam elementov v brskalniškem delovanju NVDA+f7 V ospredje postavi Seznam elementov, ki so del trenutnega dokumenta

Iskanje po besedilu

Ime Tipka Opis
Najdi besedilo NVDA+control+f Odpre pogovorno okno iskanja
Najdi naslednje NVDA+f3 išče naslednji primerek trenutnega iskalnega pomena
Najdi predhodne NVDA+shift+f3 išče predhodni primerek trenutnega iskalnega pomena

Vdelani Predmeti

Ime Tipka Opis
Pomik v dokument z brskalniškim delovanjem NVDA+control+preslednica Premakne žarišče iz predmeta v dokument, ki ga vsebuje

Branje Matematične Vsebine

Interaktivno krmiljenje

Ime Tipka Opis
Interakcija z matematično vsebino NVDA+alt+m Začne interakcijo z matematično vsebino.

Brajica

Brajev Vnos

Pritisk tipke 7 zradira zadnjo brajevo celico ali znak. Pika 8 prevede katerikoli brajev vnos in pritisne tipko enter. pritisk pike 7 + pike 8 prevede katerikoli brajev vnos, vendar brez dodajanja presledka ali pritiska tipke enter.

Prepoznava Vsebine

Prepoznava (OCR) v Windows 10

Za prepoznavo besedila znotraj trenutnega predmeta krmiljenja z uporabo Windows 10 OCR, pritisnite NVDA+r.

Posebne Zmožnosti v Programih

Microsoft Word

Samodejno prebiranje Glav Vrstic in Stolpcev

Ime Tipka Opis
Postavi glave stolpca NVDA+shift+c Enojni pritisk pove NVDA, da je to prva celica z glavo v vrstici, ki vsebuje glave stolpca; ta bi morala biti samodejno naznanjena, ko se bomo premikali po stolpcih pod to vrstico. Dvojni pritisk bo zbrisal to nastavitev.
Postavi glave vrstice NVDA+shift+r Enojni pritisk pove NVDA, da je to prva celica z glavo v stolpcu, ki vsebuje glave vrstice; ta bi morala biti samodejno naznanjena, ko se bomo premikali po vrsticah za tem stolpcem. Dvojni pritisk bo zbrisal to nastavitev.

Brskalniško Delovanje v Microsoft Wordu

Za vklop in izklop Brskalniškega delovanja v Microsoft Wordu, pritisnite NVDA+preslednica.

Seznam Elementov

Medtem, ko uporabljate Brskalniško delovanje v Microsoft Wordu, lahko do Seznama Elementov dostopate z ukazom NVDA+f7.

Sporočanje Komentarjev

Za sporočanje katerihkoli komentarjev na trenutnem položaju kazalke, pritisnite NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Samodejno prebiranje Glav Vrstic in Stolpcev

Ime Tipka Opis
Postavi glave stolpca NVDA+shift+c Enojni pritisk pove NVDA, da je to prva celica z glavo v vrstici, ki vsebuje glave stolpca; ta bi morala biti samodejno naznanjena, ko se bomo premikali po stolpcih pod to vrstico. Dvojni pritisk bo zbrisal to nastavitev.
Postavi glave vrstice NVDA+shift+r Enojni pritisk pove NVDA, da je to prva celica z glavo v stolpcu, ki vsebuje glave vrstice; ta bi morala biti samodejno naznanjena, ko se bomo premikali po vrsticah za tem stolpcem. Dvojni pritisk bo zbrisal to nastavitev.

Seznam Elementov

Za dostop do Seznama Elementov v Excelu, pritisnite NVDA+f7.

Sporočanje Komentarjev

Za sporočanje katerihkoli komentarjev za celico, ki je v središču, pritisnite NVDA+alt+c.

Za dodajjanje ali urejanje določenega komentarja v celici v žarišču pritisnite shift+f2.

Prebiranje Zaščitenih Celic

Za omogočanje premika v zaklenjene celice, preklopite v Brskalniško delovanje s pritiskom kombinacije NVDA+preslednica in potem uporabljajte standardne Excelove ukaze za premikanje, kot so puščice, ki jih uporabljate za premike med vsemi celicami v trenutnem delovnem listu.

Microsoft PowerPoint

Ime Tipka Opis
Stikalo branja sporočil govorca control+shift+s Ko teče diaprojekcija, ta ukaz preklaplja med komentarji govorca za trenutni diapozitiv in vsebino diapozitiva. Ta ukaz ima učinek samo na to, kaj NVDA bere in ne na to, kaj je prikazano na zaslonu.

foobar2000

Ime Tipka Opis
Sporoči preostanek časa control+shift+r Sporoča preostanek časa do konca predvajanja trenutne skladbe, če se katera.
Sporoči pretekli čas control+shift+e Sporoča pretečeni čas skladbe, ki se trenutno predvaja, če se katera.
Sporoči dolžino skladbe control+shift+t Sporoča dolžino trenutne skladbe v predvajanju, če se katera.

Miranda IM

Ime Tipka Opis
Sporoči zadnje sporočilo NVDA+control+1-4 Posreduje eno od zadnjih sporočil, odvisno od tega, katero številko pritisnete; npr. NVDA+control+2 prebere predzadnje sporočilo.

Poedit

Ime Tipka Opis
Poročaj o vsebini okna z opombami control+shift+c Poroča o kateremkoli komentarju v oknu z opombami.
Sporočaj opombe za prevajalce control+shift+a Sporoča katerokoli sporočilo namenjeno prevajalcem.

Kindle za Osebni Računalnik

Ročno se lahko na naslednjo ali predhodno stran premaknete z uporabo tipke pageDown ali pageUp.

Izbiranje Besedila

Ko boste enkrat besedilo označili, pritisnite tipko applications ali shift+f10, da se vam bodo prikazale možnosti, ki so na voljo za delo z izbranim odsekom.

Azardi

Ko ste v tabelaričnem pogledu dodanih knjig:

Ime Tipka Opis
Vstop enter Odpre izbrano knjigo.
Kontekstni meni applications Odpre kontekstni meni za izbrano knjigo.

Windows Konzola

Sledeče vgrajene bližnjične tipke Windows Konzole bodo morda uporabne ob pregledu besedila z NVDA:

Ime Tipka Opis
Zavrti gor control+puščicaGor Zavrti konzolsko okno navzgor, da se lahko prebere zgodnejše besedilo.
Zavrti dol control+puščicaDol Zavrti konzolsko okno navzdol, da se lahko prebere kasnejše besedilo.
Zavrti na začetek control+home Zavrti konzolsko okno na začetek medpomnilnika.
Zavrti na konec control+end Zavrti konzolsko okno na konec medpomnilnika.

Konfiguracija NVDA

NVDA Nastavitve

Nastavitve Govora (NVDA+control+v)

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Nivo Naglaševanja/Simbolov NVDA+p NVDA+p To vam omogoča izbiro vrednosti naglaševanja in izgovorjave drugih simbolov, ki morajo biti brani kot besede.

Izbira Sinteze (NVDA+control+s)

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Delovanje Stišanja Zvokov NVDA+shift+d NVDA+shift+d V sistemu Windows 8 in novejših vam ta možnost omogoča, da NVDA zniža glasnost ostalih zvokov, ko NVDA govori ali stalno, ko NVDA teče.

Krog nastavitev sinteze

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Pomik na naslednjo nastavitev glasu NVDA+control+Puščica desno NVDA+shift+control+Puščica desno Se pomakne na naslednjo nastavitev govora na voljo za trenutno, s preskokom na prvo, če smo na zadnji
Pomik na predhodno nastavitev glasu NVDA+control+Puščica levo NVDA+shift+control+Puščica levow Se pomakne na predhodno nastavitev govora na voljo pred trenutno, s preskokom na zadnjo, če smo na prvi
Poveča trenutno glasovno nastavitev NVDA+control+Puščica gor NVDA+shift+control+Puščica gor Poveča vrednost govorne nastavitve, kjer trenutno stojite. Npr. poveča hitrost, se premakne na naslednji glas ali poviša glasnost
Pomanjša trenutno glasovno nastavitev NVDA+control+Puščica dol NVDA+shift+control+Puščica dol Pomanjša vrednost govorne nastavitve, kjer trenutno stojite. Npr. pomanjša hitrost, se premakne na predhodni glas ali zniža glasnost

Miška (NVDA+control+m)

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Omogoči sledenje miške NVDA+m NVDA+m Ko je ta možnost izbrana, bo NVDA naznanjala besedilo, ki je v tem trenutku pod miškinim kazalcem, ko miško premikate po zaslonu. To vam omogoča, da najdete predmete na zaslonu s premikanjem prave miške namesto uporabe skozi krmiljenje predmeta.

Pregledna Utripalka

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Sledi Sistemskemu Žarišču NVDA+7 NVDA+7 Ko je možnost vključena, se pregledna utripalka vedno postavi na isti predmet kot sistemsko žarišče, kadarkoli se žarišče spremeni.
Sledi Sistemski Kazalki NVDA+6 NVDA+6 Ko je možnost vključena, se bo pregledna utripalka samodejno premaknila na položaj sistemske kazalke vsakič, ko se bo kazalka premaknila.

Predstavitev Predmeta (NVDA+control+o)

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Način predstavljanja poteka napredka NVDA+u NVDA+u Ta možnost nadzira način poročanja o poteku napredka.
Sporočaj dinamične spremembe vsebine NVDA+5 NVDA+5 Vklaplja možnost naznanila nove vsebine v posameznih predmetih, kot so terminali in kontrolnik zgodovine v programih za klepetanje.

Brskalniško Delovanje (NVDA+control+b)

Ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Uporabljaj oblikovanje po zaslonu NVDA+v NVDA+v Ta možnost vam omogoča, da se odločite, naj se postavitev vsebine, kot so povezave in druga polja, v brskalniškem delovanju zgleduje po postavitvi na zaslonu ali naj se elementi postavijo vsak v svojo vrsto.

Shranjevanje in ponovno Nalaganje konfiguracije

ime Običajna razporeditev razporeditev Prenosnik Opis
Shrani konfiguracijo NVDA+control+c NVDA+control+c Shrani vašo zadnjo konfiguracijo tako, da ni izgubljena, ko zapustite NVDA.
Povrni konfiguracijo NVDA+control+r NVDA+control+r Enojni pritisk povrne na stanje zadnje shranjene konfiguracije. Trojni pritisk povrne stanje konfiguracije na tovarniško.

Profili Konfiguracije

Osnovno Upravljanje

Podprte Brajeve Vrstice

Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series

Ime Tipka
Pomakni brajevo vrstico nazaj topRouting1 (prva celica na vrstici)
Pomakni brajevo vrstico naprej topRouting20/40/80 (zadnja celica na vrstici)
pomakni brajevo vrstico nazaj leftAdvanceBar
Pomakni brajevo vrstico naprej rightAdvanceBar
stikalo brajeve navezave na leftGDFButton+rightGDFButton
Stikalo leve wiz wheel action leftWizWheelPress
Pomik nazaj z uporabo leve wiz wheel action leftWizWheelUp
Pomik naprej z uporabo leve wiz wheel action leftWizWheelDown
Stikalo desne wiz wheel action rightWizWheelPress
Pomik nazaj z uporabo desne wiz wheel action rightWizWheelUp
Pomik naprej z uporabo desne wiz wheel action rightWizWheelDown
Usmeri na brajevo celico routing
tipka shift+tab brailleSpaceBar+dot1+dot2
tipka tab brailleSpaceBar+dot4+dot5
tipka puščicaGor brailleSpaceBar+dot1
tipka puščicaDol brailleSpaceBar+dot4
tipka control+puščicaLevo brailleSpaceBar+dot2
tipka control+puščicaDesno brailleSpaceBar+dot5
tipka puščicaLevo brailleSpaceBar+dot3
tipka puščicaDesno brailleSpaceBar+dot6
tipka home brailleSpaceBar+dot1+dot3
tipka end brailleSpaceBar+dot4+dot6
tipka control+home brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
tipka control+end brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
tipka alt brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
tipka alt+tab brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
tipka alt+shift+tab brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot5+dot6
tipka windows+tab brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4
tipka escape brailleSpaceBar+dot1+dot5
tipka windows brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
tipka space brailleSpaceBar
tipka windows+d (minimiranje vseh programov) brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
Sporoči Trenutno Vrstico brailleSpaceBar+dot1+dot4
meni NVDA brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4+dot5

Za novejše modele Focus, ki posedujejo rocker bar tipke (focus 40, focus 80 and focus blue):

Ime Tipka
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Samo za Focus 80:

Ime Tipka
Pomakni brajevo vrstico nazaj leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Pomakni brajevo vrstico naprej leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA serija 6/protocol converter

Ime Tipka
Pomakni brajevo vrstico nazaj t1,etouch1
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico t2
Premakni na trenutni položaj žarišča t3
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico t4
Pomakni brajevo vrstico naprej t5, etouch3
Usmeri na brajevo celico routing
Sporočaj oblikovanje besedila pod brajevo celico secondary routing
Stikalo HID simulacije tipkovnice t1+spEnter
Premakni v zgornjo vrstico pregleda t1+t2
Premakni v spodnjo vrstico pregleda t4+t5
Preklopi način delovanja v brajevi metodi t1+t3
Sporoči naslov etouch2
Sporoči vrstico stanja etouch4
tipka shift+tab sp1
tipka alt sp2, alt
tipka escape sp3
tipka tab sp4
tipka puščicaGor spUp
tipka puščicaDol spDown
tipka puščicaLevo spLeft
tipka puščicaDesno spRight
tipka enter spEnter, enter
Sporoči datum/čas sp2+sp3
Meni NVDA sp1+sp3
tipka windows+d (minimiranje vseh programov) sp1+sp4
tipka windows+b (postavi se v sistemski pladenj) sp3+sp4
tipka windows sp1+sp2, windows
tipka alt+tab sp2+sp4
tipka control+home t3+spUp
tipka control+end t3+spDown
tipka home t3+spLeft
tipka end t3+spRight
tipka control control

Vrstice Handy Tech

Ime Tipka
Pomakni brajevo vrstico nazaj levo, gor, b3
Pomakni brajevo vrstico naprej desno, dol , b6
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico b4
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico b5
Usmeri na brajevo celico routing
tipka shift+tab esc, leva tipka s trojno funkcijo gor+dol
tipka alt b2+b4+b5
tipka escape b4+b6
tipka tab enter, desna tipka s trojno funkcijo gor+dol
tipka enter esc+enter, leva+desna tipka s trojno funkcijo gor+dol, pritisk smerne paličice
tipka puščicaGor smerna paličica gor
tipka puščicaDol smerna paličica dol
tipka puščicaLevo smerna paličica levo
tipka puščicaDesno smerna paličica desno
Meni NVDA b2+b4+b5+b6
Stikalo za preklop brajeve navezave na b2
Stikalo za preklop brajeve utripalke b1
Stikalo za preklop predstavitve kontekstne informacije v žarišču b7
Stikalo za preklop brajevega vnosa space+b1+b3+b4 (space+capital B)

MDV Lilli

Ime Tipka
Pomakni brajevo vrstico nazaj LF
Pomakni brajevo vrstico naprej RG
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico UP
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico DN
Usmeri na brajevo celico route
tipka shift+tab SLF
tipka tab SRG
tipka alt+tab SDN
tipka alt+shift+tab SUP

Brajeve Vrstice Baum/Humanware/APH/Orbit

Ime Tipka
Pomakni brajevo vrstico nazaj d2
Pomakni brajevo vrstico naprej d5
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico d1
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico d3
Usmeri na brajevo celico routing

Velja za vrstice, ki imajo krmilno palčko:

Ime Tipka
Tipka puščicaGor up
tipka puščicaDol down
tipka puščicaLevo left
tipka puščicaDesno right
tipka enter select

hedo ProfiLine USB

Ime Tipka
Pomakni brajevo vrstico nazaj K1
Pomakni brajevo vrstico naprej K3
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico B2
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico B5
Usmeri na brajevo celico routing
Stikalo zamenjave brajevega načina K2
Preberi vse B6

hedo MobilLine USB

Ime Tipka
Pomakni brajevo vrstico nazaj K1
Pomakni brajevo vrstico naprej K3
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico B2
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico B5
Usmeri na brajevo celico routing
Stikalo zamenjave brajevega načina K2
Preberi vse B6

HumanWare Brailliant BI/B Series/ BrailleNote Touch

Povezane Tipke za Vse modele

Ime Tipka
Pomakni brajevo vrstico nazaj left
Pomakni brajevo vrstico naprej right
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico up
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico down
Usmeri na brajevo celico routing
stikalo brajeve navezave z up+down
tipka puščicaGor space+dot1
tipka puščicaDol space+dot4
tipka puščicaLevo space+dot3
tipka puščicaDesno space+dot6
tipka shift+tab space+dot1+dot3
tipka tab space+dot4+dot6
tipka alt space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
tipka escape space+dot1+dot5 (space+e)
tipka enter dot8
tipka windows space+dot3+dot4
tipka alt+tab space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Meni NVDA space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
tipka windows+d (minimiranje vseh programov) space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
Preberi vse space+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6

Povezane tipke za Brailliant BI 32, BI 40 and B 80

Ime Tipka
Meni NVDA c1+c3+c4+c5 (ukaz n)
tipka windows+d (minimiranje vseh programov) c1+c4+c5 (ukaz d)
Preberi vse c1+c2+c3+c4+c5+c6

Povezane tipke za Brailliant BI 14

Ime Tipka
tipka puščica gor joystick up
tipka puščica dol joystick down
tipka puščica levo joystick left
tipka puščica desno joystick right
tipka enter joystick action

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille Serija

Ime Tipka
Usmeri na brajevo celico routing
Zavrti brajevo vrstico nazaj leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Zavrti brajevo vrstico naprej leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Pomakni brajevo vrstico v predhodno vrstico leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Pomakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Pomakni se v predhodno vrstico v pregledu rightSideUpArrow
Pomakni se v naslednjo vrstico v pregledu rightSideDownArrow
Pomakni se na predhodni znak v pregledu rightSideLeftArrow
Pomakni se na naslednji znak v pregledu rightSideRightArrow
Pomakni se na trenutno žarišče leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
tipka control smartbeetle:f1, brailleedge:f3
tipka windows f7, smartbeetle:f2
tipka alt dot1+dot3+dot4+space, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
tipka shift f5
tipka insert dot2+dot4+space, f6
tipka applications dot1+dot2+dot3+dot4+space, f8
tipka Caps Lock dot1+dot3+dot6+space
tipka tab dot4+dot5+space, f3, brailleedge:f2
tipka shift+alt+tab f2+f3+f1
tipka alt+tab f2+f3
tipka shift+tab dot1+dot2+space
tipka end dot4+dot6+space
tipka control+end dot4+dot5+dot6+space
tipka home dot1+dot3+space, smartbeetle:f4
tipka control+home dot1+dot2+dot3+space
tipka alt+f4 dot1+dot3+dot5+dot6+space
tipka puščicaLevo dot3+space, leftSideLeftArrow
tipka control+shift+puščicaLevo dot2+dot8+space+f1
tipka control+puščicaLevo dot2+space
tipka shift+alt+puščicaLevo dot2+dot7+f1
tipka alt+puščicaLevo dot2+dot7
tipka puščicaDesno dot6+space, leftSideRightArrow
tipka control+shift+puščicaDesno dot5+dot8+space+f1
tipka control+puščicaDesno dot5+space
tipka shift+alt+puščicaDesno dot5+dot7+f1
tipka alt+puščicaDesno dot5+dot7
tipka pageUp dot1+dot2+dot6+space
tipka control+pageUp dot1+dot2+dot6+dot8+space
tipka upArrow dot1+space, leftSideUpArrow
tipka control+shift+puščicaGor dot2+dot3+dot8+space+f1
tipka control+puščicaGor dot2+dot3+space
tipka shift+alt+puščicaGor dot2+dot3+dot7+f1
tipka alt+puščicaGor dot2+dot3+dot7
tipka shift+puščicaGor leftSideScrollDown+space
tipka pageDown dot3+dot4+dot5+space
tipka control+pageDown dot3+dot4+dot5+dot8+space
tipka puščicaDol dot4+space, leftSideDownArrow
tipka control+shift+puščicaDol dot5+dot6+dot8+space+f1
tipka control+puščicaDol dot5+dot6+space
tipka shift+alt+puščicaDol dot5+dot6+dot7+f1
tipka alt+puščicaDol dot5+dot6+dot7
tipka shift+puščicaDol space+rightSideScrollDown
tipka escape dot1+dot5+space, f4, brailleedge:f1
tipka delete dot1+dot3+dot5+space, dot1+dot4+dot5+space
tipka f1 dot1+dot2+dot5+space
tipka f3 dot1+dot2+dot4+dot8
tipka f4 dot7+f3
tipka windows+b dot1+dot2+f1
tipka windows+d dot1+dot4+dot5+f1
tipka control+insert smartbeetle:f1+rightSideScroll
tipka alt+insert smartbeetle:f3+rightSideScroll

Brajeve Vrstice Seika

Ime Tipka
Zavrti brajevo vrstico nazaj left
Zavrti brajevo vrstico naprej right
Pomakni brajevo vrstico v predhodno vrstico b3
Pomakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico b4
Preklapljaj zvezanost braja na b5
Izgovori vse b6
tab b1
shift+tab b2
alt+tab b1+b2
NVDA Meni left+right
Usmeri na brajevo celico routing

Papenmeier BRAILLEX Novejši Modeli

Ime Tipka
Zavrti brajevo vrstico nazaj left
Zavrti brajevo vrstico naprej right
Premakni brajevo vrstico v predhodno vrstico up
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico dn
Usmeri na brajevo celico routing
Sporoči trenutni znak v pogledu l1
Sproži trenutni predmet krmiljenja l2
preklapljaj brajevo navezavo r2
Sporoči naslov l1+up
Sporoči Vrstico Stanja l2+down
Premakni se na predmet z vsebino up2
Premakni se na prvi predmet znotraj vsebine dn2
Premakni se na predhodni predmet left2
Premakni se na naslednji predmet right2
Sporoči oblikovanje besedila pod brajevo celico upper routing row
tipka escape space z dot 7
tipka Puščica gor space z dot 2
tipka Puščica levo space z dot 1
tipka Puščica desno space z dot 4
tipka Puščica dol space z dot 5
tipka control lt+dot2
tipka alt lt+dot3
tipka control+escape space with dot 1 2 3 4 5 6
tipka tabulator space z dot 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX Starejši Modeli

Naprave z EAB:

Ime Tipka
Zavrti brajevo vrstico nazaj left
Zavrti brajevo vrstico naprej right
Premakni brajevo vrstico v predhodno vrstico up
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico dn
Usmeri na brajevo celico routing
Sporoči trenutni znak v pogledu l1
Sproži trenutni predmet krmiljenja l2
Sporoči naslov l1up
Sporoči Vrstico Stanja l2down
Premakni se na predmet z vsebino up2
Premakni se na prvi predmet znotraj vsebine dn2
Premakni se na naslednji predmet right2
Premakni se na predhodni predmet left2
Sporoči oblikovanje besedila pod brajevo celico Zgornja usmerjevalna vrsta

BRAILLEX Tiny:

Ime Tipka
Sporoči trenutni znak v pogledu l1
Sproži trenutni predmet krmiljenja l2
Zavrti brajevo vrstico nazaj left
Zavrti brajevo vrstico naprej right
Premakni brajevo vrstico v predhodno vrstico up
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico dn
Preklapljaj brajevo navezavo na r2
Premakni se na predmet z vsebino r1+up
Premakni se na prvi predmet znotraj vsebine r1+dn
Premakni se na predhodni predmet r1+left
Premakni se na naslednji predmet r1+right
Sporoči oblikovanje besedila pod brajevo celico zgornja usmerjevalna vrsta
Sporoči naslov l1+up
Sporoči Vrstico Stanja l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Ime Tipka
Sporoči trenutni znak v pogledu l1
Sproži trenutni predmet krmiljenja l2
Preklapljaj brajevo navezavo na r2
Sporoči oblikovanje besedila pod brajevo celico zgornja usmerjevalna vrsta
Premakni brajevo vrstico v predhodno vrstico up
Zavrti brajevo vrstico nazaj left
Zavrti brajevo vrstico naprej right
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico dn
Premakni se na naslednji predmet left2
Premakni se na predmet z vsebino up2
Premakni se na prvi predmet znotraj vsebine dn2
Premakni se na predhodni predmet right2

HumanWare BrailleNote

Ime Tipka
Zavrti brajevo vrstico nazaj back
Zavrti brajevo vrstico naprej advance
Pomakni brajevo vrstico v predhodno vrstico previous
Pomakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico next
Usmeri na brajevo celico routing
meni NVDA space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
Preklapljanje navezovanja brajice previous+next
tipka Puščica Gor space+dot1
tipka Puščica Dol space+dot4
tipka Puščica Levo space+dot3
tipka Puščica Desno space+dot6
tipka stran Gor space+dot1+dot3
tipka stran Dol space+dot4+dot6
tipka Začetek space+dot1+dot2
tipka Konec space+dot4+dot5
tipki Control+začetek space+dot1+dot2+dot3
tipki Control+konec space+dot4+dot5+dot6
tipka Preslednica space
Enter space+dot8
Vračalka space+dot7
tipka Tab space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
tipki Shift+tab space+dot1+dot2+dot5+dot6
tipka Windows space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
tipka Alt space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Preklop v delovanju vnosne pomoči space+dot2+dot3+dot6 (space+spodnji h)

Sledeči ukazi so pripeti k BrailleNote QT, ko ta ni v načinu vnašanja brajice. +

Ime Tipka
meni NVDA read+n
tipka puščica Gor upArrow
tipka puščica Dol downArrow
tipka puščica Levo leftArrow|
tipka puščica Desno rightArrow
Tipka Stran gor function+upArrow
tipka Stran dol function+downArrow
tipka Home function+leftArrow
tipka End function+rightArrow
tipki Control+home read+t
tipki Control+end read+b
tipki Enter enter
tipka Backspace backspace
tipka Tab tab
tipki Shift+tab shift+tab
tipka Windows read+w
tipka Alt read+m
Stikalo pomoči za vnos read+1

Sledeči ukazi so pripeti k vrtečemu se kolescu:

Ime Tipka
tipka puščica gor upArrow
tipka puščica Dol downArrow
tipka puščica Levo leftArrow
tipka puščica Desno rightArrow
tipka Enter centre button (sredinski gumb)
tipka Tab scroll wheel clockwise (kolesce v smeri ure)
tipki Shift+tab scroll wheel counterclockwise (kolesce v nasprotni smeri ure)

EcoBraille

Ime Tipka
Zavrti brajevo vrstico nazaj T2
Zavrti brajevo vrstico naprej T4
Pomakni brajevo vrstico v predhodno vrstico T1
Pomakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico T5
Usmeri v brajevo celico Routing
Sproži trenutni predmet krmiljenja T3
Preklopi v naslednje delovanje pregleda F1
Pomakni se na predmet z vsebino F2
Preklopi na predhodno delovanje pregleda F3
Pomakni se na prejšnji predmet F4
Sporoči trenutni predmet F5
Pomakni se na naslednji predmet F6
Pomakni se na predmet v žarišču F7
Pomakni se na prvi predmet znotraj vsebine F8
Pomakni sistemsko žarišče ali kazalko na trenutni položaj v pregledu F9
Sporoči položaj pregledne utripalke F0
Stikalo navezovanja brajice na A

vrstice Eurobraille Esys/Esytime/Iris

Ime Tipka
Zavrti brajevo vrstico nazaj switch1-6left, l1
Zavrti brajevo vrstico naprej switch1-6Right, l8
Premakni se na trenutno žarišče switch1-6Left+switch1-6Right, l1+l8
Usmeri na brajevo celico routing
Sporoči oblikovanje besedila pod brajevo celico doubleRouting
Premakni se v predhodno vrstico v pregledu joystick1Up
Premakni se v naslednjo vrstico v pregledu joystick1Down
Premakni se na predhodni znak v pregledu joystick1Left
Premakni se na naslednji znak v pregledu joystick1Right
Preklopi v predhodno delovanje pregleeda joystick1Left+joystick1Up
Preklopi v naslednje delovanje pregleeda joystick1Right+joystick1Down
Zradiraj zadnji vnos v brajevo celico ali znak backSpace
Prevedi katerikoli brajev vnos in pritisni tipko enter backSpace+space
tipka insert dot3+dot5+space, l7
tipka delete dot3+dot6+space
tipka home dot1+dot2+dot3+space, joystick2Left+joystick2Up
tipka end dot4+dot5+dot6+space, joystick2Right+joystick2Down
tipka puščicaLevo dot2+space, joystick2Left, leftArrow
tipka puščicaDesno dot5+space, joystick2Right, rightArrow
tipka puščicaGor dot1+space, joystick2Up, upArrow
tipka puščicaDol dot6+space, joystick2Down, downArrow
tipka enter joystick2Centre
tipka pageUp dot1+dot3+space
tipka pageDown dot4+dot6+space
tipka številski del1 dot1+dot6+backspace
tipka številski del2 dot1+dot2+dot6+backspace
tipka številski del3 dot1+dot4+dot6+backspace
tipka številski del4 dot1+dot4+dot5+dot6+backspace
tipka številski del5 dot1+dot5+dot6+backspace
tipka številski del6 dot1+dot2+dot4+dot6+backspace
tipka številski del7 dot1+dot2+dot4+dot5+dot6+backspace
tipka številski del8 dot1+dot2+dot5+dot6+backspace
tipka številski del9 dot2+dot4+dot6+backspace
tipka številski delInsert dot3+dot4+dot5+dot6+backspace
tipka številski delDecimal dot2+backspace
tipka številski delDivide dot3+dot4+backspace
tipka številski delMultiply dot3+dot5+backspace
tipka številski delMinus dot3+dot6+backspace
tipka številski delPlus dot2+dot3+dot5+backspace
tipka številski delEnter dot3+dot4+dot5+backspace
tipka escape dot1+dot2+dot4+dot5+space, l2
tipka tab dot2+dot5+dot6+space, l3
tipka shift+tab dot2+dot3+dot5+space
tipka printScreen dot1+dot3+dot4+dot6+space
tipka pause dot1+dot4+space
tipka applications dot5+dot6+backspace
tipka f1 dot1+backspace
tipka f2 dot1+dot2+backspace
tipka f3 dot1+dot4+backspace
tipka f4 dot1+dot4+dot5+backspace
tipka f5 dot1+dot5+backspace
tipka f6 dot1+dot2+dot4+backspace
tipka f7 dot1+dot2+dot4+dot5+backspace
tipka f8 dot1+dot2+dot5+backspace
tipka f9 dot2+dot4+backspace
tipka f10 dot2+dot4+dot5+backspace
tipka f11 dot1+dot3+backspace
tipka f12 dot1+dot2+dot3+backspace
tipka windows dot1+dot2+dot3+dot4+backspace
tipka Caps Lock dot7+backspace, dot8+backspace
tipka num lock dot3+backspace, dot6+backspace
tipka shift dot7+space, l4
Preklop tipke shift dot1+dot7+space, dot4+dot7+space
tipka control dot7+dot8+space, l5
Preklop tipke control dot1+dot7+dot8+space, dot4+dot7+dot8+space
tipka alt dot8+space, l6
Preklop tipke alt key dot1+dot8+space, dot4+dot8+space
StikaloHID simulacija vnosa prek tipkovnice esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

Nattiq nBrajeve Vrstice

Ime Tipka
Zavvrti brajevo vrstico nazaj gor
Zavrti brajevo vrstico naprej dol
Premakni brajevo vrstico v predhodno vrstico levo
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico desno
Usmeri na brajevo celico routing

BRLTTY

Ime BRLTTY command
Pomakni brajevo vrstico nazaj fwinlt (go left one window)
Pomakni brajevo vrstico naprej fwinrt (go right one window)
Premakni brajevo vrstico eno vrstico nazaj (v prejšnjo vrstico) lnup (go up one line)
Premakni brajevo vrstico eno vrstico naprej (v naslednjo vrstico) lndn (go down one line)
usmeri na brajevo celico route (bring cursor to character)