NVDA 2022.1rc2 Brukermanual

Innholdsfortegnelse

1. introduksjon

Velkommen til NVDA!

NonVisual Desktop Access (NVDA) er en gratis skjermleser for Microsoft Windows-operativsystemet. Den er laget med åpen kildekode. NVDA gir tilbakemeldinger via syntetisk tale og punktskrift, og gjør blinde og svaksynte personer i stand til å bruke datamaskiner som kjører Windows til samme pris som det seende personer betaler. NVDA er utviklet av NV Access, med bidrag fra fellesskapet.

1.1. Generelle funksjoner

NVDA lar blinde og svaksynte få tilgang til og bruke Windows operativsystem og mange tredjeparts programmer.

Blant de viktigste funksjonene er:

1.2. Internasjonalisering

Det er viktig at mennesker hvor som helst i verden, uansett hvilket språk de snakker, får lik tilgang til teknologi. Foruten engelsk, har NVDA blitt oversatt til 54 språk, inkludert: afrikaans, albansk, amharisk, arabisk, aragonsk, bulgarsk, burmansk, dansk, farsi, finsk, fransk, galisisk, georgisk, gresk, hebraisk, hindi, irsk, islandsk, italiensk, japansk, kannada, katalansk, kinesisk (tradisjonell og forenklet), kirgisisk, kroatisk, kurdisk, litauisk, makedonsk, mongolsk, nederlandsk, nepali, norsk, polsk, portugisisk (Brasil og Portugal), punjabi, rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk (Colombia og Spania), svensk, tamil, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk (Tyskland og Sveits), ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk.

1.3. Talesyntesestøtte

Foruten å formidle meldinger og brukergrensesnitt på flere språk, kan NVDA også la brukeren lese innhold på alle språk, så lenge hun/han har en talesyntese som kan snakke det språket.

Med NVDA følger eSpeak NG, en flerspråklig talesyntese som er gratis og laget med åpen kildekode.

Informasjon om andre talesynteser som NVDA støtter finnes i Støttede talesynteser-seksjonen.

1.4. Punktskriftstøtte

For brukere som har leselist, kan NVDA gi informasjon i punktskrift. Skriving av både uforkortet og forkortet punktskrift via et punktskrifttastatur støttes også.

Se seksjonen Støttede leselister for informasjon om de støttede leselistene.

NVDA støtter punktskrift for mange språk, inkludert fullskrift, kortskrift og datapunktskrift.

1.5. Lisens og kopibeskyttelse

NVDA er kopibeskyttet 2006-2022 NVDA bidragsytere.

NVDA dekkes av GNU General Public License (versjon 2). Du er fri til å dele eller endre denne programvaren på alle måter du vil så lenge lisensen medfølger, og du gjør all kildekode tilgjengelig for alle som ønsker den. Dette gjelder både originale og modifiserte eksemplarer av denne programvaren, samt eventuelle avledede verk. For ytterligere opplysninger, kan du se den fullstendige lisensen.

2. Systemkrav

3. Få tak i og installer NVDA

Hvis du ennå ikke har fått tak i en kopi av NVDA, kan du laste den ned fra www.nvaccess.org.

Gå til nedlastingssiden. Der finner du en lenke for å laste ned den nyeste versjonen av NVDA.

Når du kjører fila du akkurat har lastet ned, vil den starte en midlertidig kopi av NVDA. Du vil så bli spurt om du ønsker å installere NVDA, lage en flyttbar kopi eller bare fortsette å bruke den midlertidige kopien.

Dersom du planlegger å alltid bruke NVDA på denne datamaskinen, bør du velge å installere NVDA. Å installere NVDA gir tilgang til ekstra funksjonalitet slik som automatisk start etter innlogging, muligheten til å lese påloggingsvinduet og andre sikre skjermer i Windows (som ikke kan gjøres med portable eller midlertidige kopier) og oppretting av snarveier i startmenyen og på skrivebordet.

Fra den installerte kopien av NVDA kan du selv lage en flyttbar kopi når du måtte ønske det. Hvis du ønsker å ta NVDA med deg på en USB-minnepenn eller et annet skrivbart medium, bør du lage en flyttbar kopi.

Den portable kopien kan også installeres på en datamaskin på et senere tidspunkt.

Om du imidlertid skulle ønske å kopiere NVDA til et ikke skrivbart medium som for eksempel en CD, bør du bare kopiere pakken du har lastet ned.

Kjøring av en flyttbar kopi direkte fra et ikke skrivbart medium støttes ikke.

Bruk av en midlertidig kopi av NVDA er også en mulighet (for eksempel for å demonstrere programvaren), selv å det å starte NVDA på denne måten hver gang kan bli nokså tidkrevende.

3.1. Begrensninger i flyttbar og midlertidig utgave

Bortsett fra manglende mulighet for å kunne starte automatisk under og/eller etter innlogging, har flyttbare og midlertidige kopier av NVDA også disse begrensningene:

4. Installere NVDA

Hvis du installerer NVDA direkte fra pakken du har lastet ned, kan du trykke på knappen "Installer NVDA".

Hvis du alt har lukket denne dialogen eller ønsker å installere fra en flyttbar kopi, velger du menyelementet "Installer NVDA" som du finner under "Verktøy" i NVDA-menyen.

Installasjonsdialogen som vises, vil bekrefte om du ønsker å installere NVDA og om denne installasjonen vil oppdatere en tidligere installasjon.

Ved å trykke på "Fortsett"-knappen starter du installasjonen av NVDA.

Det finnes også noen få valg i denne dialogen som blir forklart nedenfor.

Så snart installasjonen er fullført, vil du få ei melding om at installasjonen var vellykket.

Trykk på OK-knappen for å starte den nylig installerte kopien av NVDA.

4.0.1. Start i Windows pålogging

Dette valget lar deg avgjøre om NVDA skal starte automatisk eller ikke når du er i innloggingsvinduet i Windows, før du har skrevet inn et passord. Dette gjelder også for brukerkontokontroll og andre sikre skjermer.

4.0.2. Lag snarvei på skrivebordet (ctrl+alt+n)

Dette valget lar deg avgjøre om NVDA skal lage en snarvei på skrivebordet for å starte NVDA. Velger du at snarveien skal opprettes, blir det også knyttet en hurtigtast, Ctrl+Alt+n, til den. Med denne hurtigtasten kan du starte NVDA når du vil.

4.0.3. Kopier flyttbar konfigurasjon til gjeldende brukerkonto

Dette er et valg som er tilgjengelig bare når du installerer fra en flyttbar kopi av NVDA. Installerer du fra pakken du har lastet ned, finner du ikke denne muligheten.

Dette valget lar deg avgjøre om brukerkonfigurasjonen fra den kjørende kopien av NVDA skal kopieres til konfigurasjonen for den innloggede brukeren på PC-en, for bruk med den installerte kopien av NVDA. Dette vil ikke kopiere konfigurasjonen for andre brukere av PC-en, og det vil heller ikke kopiere innstillinger til systemkonfigurasjonen for bruk i Windows pålogging eller på andre sikre skjermer.

4.1. Lag en flyttbar kopi

Hvis du vil lage en flyttbar kopi direkte fra NVDAs nedlastingsfil, trykker du rett og slett på "Lag flyttbar kopi".

Hvis du alt har lukket denne dialogen, eller hvis du kjører en installert kopi av NVDA, velger du menyelementet Lag flyttbar kopi som du finner under Verktøy i NVDA-menyen.

Dialogen som da vises, lar deg velge hvor den flyttbare kopien skal lages. Dette kan være i ei mappe på harddisken din, eller et sted på en USB-minnepinne eller et annet flyttbart medium.

Det er også mulig å velge om NVDA skal kopiere den påloggende brukerens gjeldende NVDA-konfigurasjon for bruk med den nye, flyttbare kopien av NVDA. Dette valget er bare tilgjengelig når du lager en flyttbar kopi fra en installert kopi av NVDA, men ikke fra den nedlastede pakken.

Trykk på Fortsett for å lage den flyttbare kopien.

Så snart den nye kopien er laget, vil det dukke opp ei melding som forteller deg at jobben er vellykket utført.

Trykk på OK for å fjerne denne dialogen.

5. Kom i gang med NVDA

5.1. Start NVDA

Hvis du har installert NVDA med installasjonsprogrammet, er det å starte NVDA så enkelt som enten å trykke Ctrl+Alt+n, eller velge NVDA fra NVDA-menyen under Programmer på startmenyen.

I tillegg kan du også skrive NVDA i dialogboksen Kjør, og trykke Enter.

Du kan også sende noen kommandolinjeparametre som tillater deg å starte NVDA på nytt (-r), avslutte NVDA (-q), slå av programtillegg (--disable-addons), osv.

For installerte kopier lagrer NVDA som standard konfigurasjonen i "roaming"-appdatamappa under gjeldende bruker, "C:\Users\<bruker>\AppData\Roaming"). Dette kan endres slik at NVDA isteden laster konfigurasjonen fra den lokale appdata-mappa. Se seksjonen om systemparametre for flere detaljer.

For å starte den flyttbare versjonen, går du til mappa du pakket NVDA ut i, og trykker enter. Du kan også dobbeltklikke på nvda.exe.

Når NVDA starter, vil du først høre en stigende tonerekke (som forteller deg at NVDA lastes). Avhengig av hvor rask maskinen er, eller hvis du kjører NVDA fra et USB-minne eller annet langsommere medium, kan det ta litt tid å starte NVDA. Hvis det tar ekstra lang tid, bør NVDA si "Laster NVDA. Vennligst vent..."

Hvis du ikke hører noe av dette, eller du hører Windows' feilmeldingslyd, eller en synkende tonerekke, betyr dette at NVDA har en feil. Kanskje du da vil sende en feilrapport til utviklerne? Vennligst sjekk NVDAs nettside for hvordan du gjør dette.

5.1.1. Velkomstdialog

Når NVDA starter for første gang, vil du bli møtt av en dialogboks som gir deg litt grunnleggende informasjon om NVDA-spesialtasten og NVDA-menyen. (Vennligst se nærmere avsnittene om disse temaene.)

Dialogboksen inneholder også en kombinasjonsboks og tre avkryssingsbokser.

Kombinasjonsboksen lar deg velge tastaturoppsett.

Den første avkryssingsboksen lar deg kontrollere om NVDA skal bruke CapsLock som en NVDA-valgtast.

Den andre avkryssingsboksen lar deg avgjøre om NVDA skal starte automatisk etter at du har logget inn i Windows. Dette valget er bare tilgjengelig i installerte kopier av NVDA.

Den tredje avkryssingsboksen lar deg kontrollere om denne velkomstdialogen skal vises hver gang NVDA starter.

5.2. Om tastaturkommandoer i NVDA

5.2.1. NVDA-tasten

NVDA-spesifikke tastaturkommandoer utføres vanligvis ved å trykke en spesiell tast kalt NVDA-tasten, sammen med én eller flere andre taster. Unntak fra dette er først og fremst kommandoer for tekstlesing med stasjonært tastaturoppsett, der en bare bruker tastene på det numeriske tastaturet, men det finnes noen andre unntak også.

NVDA kan konfigureres slik at enten insert-tasten på det numeriske tastaturet, den utvidede insert-tasten eller CapsLock-tasten kan brukes som NVDA-tast.

Som standard er begge insert-tastene definert som NVDA-taster.

Hvis du ønsker at en av NVDA-tastene skal opptre som opprinnelig tast (for eksempel fordi du ønsker å trykke CapsLock når du har satt CapsLock til å være NVDA-tast) kan du trykke på tasten to ganger i rask rekkefølge.

5.2.2. Tastaturoppsett

NVDA leveres for tida med to sett med tastaturkommandoer, også kjent som tastaturoppsett: stasjonært og bærbart tastaturoppsett.

Som standard er NVDA satt opp til å bruke stasjonært tastaturoppsett. Du kan enkelt bytte til bærbart tastaturoppsett under kategorien Tastatur i NVDA-innstillinger, som du finner under Brukervalg i NVDA-menyen.

Stasjonært tastaturoppsett gjør omfattende bruk av insert-tastene (med NumLock av).

Selv om mange bærbare PC-er ikke har noe fysisk numerisk tastatur, er det vanlig at de kan emulere numerisk tastatur ved å holde nede FN-tasten mens en trykker bokstaver, tall og tegn på høyre side av tastaturet (7, 8, 9, u, i, o, j, k, l osv.). Om dette ikke lar seg gjøre på din bærbare PC, eller om du ikke får slått av NumLock, kan det være lurt av deg å bytte til bærbart tastaturoppsett i stedet.

5.3. Berøringsgester i NVDA

Kjører du NVDA på en enhet med berøringsskjerm og bruker Windows 8 eller høyere, kan du også kontrollere NVDA direkte via berøringsgester.

Så lenge NVDA kjører, vil all berøring av skjermen gå direkte til NVDA. Derfor vil handlinger som kan utføres normalt uten NVDA ikke fungere.

5.3.1. Utforsk skjermen

Den mest grunnleggende handlingen du kan utføre med berøringsskjermen er å annonsere kontrollen eller teksten på et hvilket som helst sted på skjermen. For å gjøre dette, plasserer du én finger et vilkårlig sted på skjermen.

Du kan også holde fingeren på skjermen og flytte den rundt for å få opplest andre kontroller eller tekst som fingeren beveger seg over.

5.3.2. Berøringsgester

Når NVDA-kommandoer blir beskrevet seinere i denne brukerhåndboka, vil de ofte også inneholde en berøringsgest som kan brukes for å aktivere kommandoen på berøringsskjermen. Her følger noen instruksjoner for hvordan du utfører de ulike berøringsgestene.

Trykk

Trykk raskt på skjermen med én eller flere fingrer.

Å trykke én gang med én finger er kjent som et trykk. Å trykke med to fingrer samtidig er kjent som et tofingertrykk, osv.

Hvis samme trykk-kommando blir utført raskt flere ganger etter hverandre, vil NVDA oppfatte dette som en multitrykkgest. Å trykke to ganger vil altså ressultere i et dobbelttrykk. Tre trykk etter hverandre vil resultere i et trippeltrykk, osv.

Disse multitrykkgestene gjenkjenner selvfølgelig også hvor mange fingrer som ble brukt, så det er mulig å ha gester som trippeltrykk med to fingrer, trykk med fire fingrer osv.

Sveip

Sveip raskt med fingeren over skjermen.

Det er fire mulige sveipegester, avhengig av retningen: sveip mot venstre, sveip mot høyre, sveip opp og sveip ned.

Akkurat som ved trykk, kan mer enn én finger brukes for å utføre gesten. Derfor er gester som sveip opp med to fingrer og sveip mot venstre med fire fingrer mulige.

5.3.3. Berøringsmodi

Siden det er langt flere NVDA-kommandoer enn mulige berøringsgester, har NVDA flere berøringsmodi du kan veksle mellom, og som gjør ulike undergrupper av kommandoer tilgjengelige.

De to modiene er tekstmodus og objektmodus.

Visse NVDA-kommandoer som oppgis i denne brukermanualen kan ha en berøringsmodus oppgitt i klammer etter berøringsgesten. For eksempel betyr sveip opp (tekstmodus) at kommandoen blir utført når du sveiper opp, men bare når du er i tekstmodus.

Hvis en kommando ikke har en modus knyttet til seg, vil det si at kommandoen fungerer uansett modus.

For å bytte mellom modi, trykker du med tre fingrer.

5.3.4. Skjermtastatur

Skjermtastaturet brukes til å skrive tekst og kommandoer fra en berøringsskjerm. Når du har fokus på et skrivefelt, henter du fram skjermtastaturet ved å dobbelttrykke på ikonet for skjermtastaturet nederst på skjermen. For nettbrett som Microsoft Surface Pro er skjermtastaturet alltid tilgjengelig så lenge et tastatur ikke er tilkoblet. For å ta bort skjermtastaturet kan du dobbelttrykke på ikonet for skjermtastatur eller flytte bort fra skrivefeltet.

For å finne taster på skjermtastaturet når skjermtastaturet er aktivt, flytter du fingeren til der skjermtastaturet er (normalt nederst på skjermen). Der bruker du én finger til å navigere omkring på skrivebordet. Når du finner tasten du vil trykke på, dobbelttrykker du eller løfter fingeren, avhengig av hvilket valg du har gjort i kategorien Innstillinger for berøringsinteraksjon i NVDA-innstillingene.

5.3.5. Tastaturhjelp

Mange NVDA-kommandoer er nevnt gjennom hele resten av denne brukermanualen, men en enkel måte å utforske alle de forskjellige tastaturkommandoene på er å slå på tastaturhjelp.

For å slå på tastaturhjelp, trykker du NVDA+1. For å slå den av, trykker du NVDA+1 en gang til.

Når tastaturhjelp er slått på, vil hvert tastetrykk du utfører på tastaturet eller hver gest du utfører på en berøringsskjerm gi som respons handlingen og hva den gjør (hvis den gjør noe).

Tastene vil ikke utføre sin funksjon når du er i tastaturhjelpmodus, slik at du kan trykke hvilke taster du vil.

5.4. NVDA-menyen

NVDA-menyen lar deg kontrollere NVDAs innstillinger, hjelp, lagre/tilbakestille konfigurasjonen, endre taleordlister, få tilgang til flere verktøy og å avslutte NVDA.

For å gå til NVDA-menyen fra hvor som helst i Windows mens NVDA kjører, trykker du NVDA+n. Du kan også gå til NVDA-menyen via systemstatusfeltet i Windows. Enten høyreklikk på NVDA-ikonet i systemstatusfeltet, eller få tilgang til systemstatusfeltet ved å trykke Win+b, pil ned til NVDA-ikonet og trykk deretter på meny-tasten. Den finner du rett til venstre for høyre Ctrl-tast på de fleste tastaturer.

Når menyen vises, kan du bruke piltastene til å navigere i den, og enter-tasten for å aktivere et element.

5.5. Grunnleggende NVDA-kommandoer

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Stopp tale Ctrl Ctrl Trykk med to fingrer Slutter øyeblikkelig å snakke
Pause tale Skift Skift ingen Pauser øyeblikkelig tale. Ved å trykke igjen vil talen fortsette der den slapp (hvis pause støttes av gjeldende talesyntese)
NVDA-meny NVDA+n NVDA-n Dobbelttrykk med to fingrer Åpner NVDA-menyen slik at du får tilgang til innstillinger, verktøy og hjelp osv.
Bytt talemodus NVDA+s NVDA+s ingen Bytter talemodus mellom tale, pip og av.
Slå av/på tastaturhjelpmodus NVDA+1 NVDA+1 ingen Når du trykker en tast i denne modusen vil tasten bli lest sammen med beskrivelse av eventuell NVDA-kommando tilknyttet den
Avslutt NVDA NVDA+q NVDA+q ingen Avslutter NVDA
Slipp neste tast gjennom NVDA+F2 NVDA+F2 ingen Lar NVDA slippe neste tastetrykk rett gjennom til det aktive programmet, selv om det normalt er håndtert som en NVDA-tastekommando
Slå programdvalemodus på/av NVDA+Skift+s NVDA+Skift+z ingen Dvalemodus deaktiverer alle NVDA-kommandoer og tale/punktskrift for det gjeldende programmet. Dette er mest nyttig i programmer som har sin egen tale eller skjermleserfunksjon. Trykk denne kommandoen på nytt for å deaktivere dvalemodus.

5.6. Rapportering av systeminformasjon

Navn Tast Beskrivelse
Rapporter dato/klokkeslett NVDA+F12 Ett trykk rapporterer gjeldende tid, to trykk rapporterer dato
Rapporter batteristatus NVDA+Skift+b Rapporterer batteristatus, dvs. om strøm er i bruk eller nåværende ladeprosent.
Rapporter tekst i utklippstavle NVDA+c Rapporterer tekst i utklippstavlen hvis det er noen.

6. Navigere med NVDA

NVDA lar deg utforske og navigere i systemet på flere måter, inkludert både normal samhandling og lesing.

6.1. Objekter

Hvert program og selve operativsystemet består av mange objekter. Et objekt er et enkelt element som en tekststreng, knapp, boks, glidebryter, liste eller et redigerbart tekstfelt.

6.2. Navigere med Systemfokus

Systemfokus, også kjent som fokus, er objektet som mottar tastetrykk som trykkes på tastaturet. For eksempel, hvis du skriver i et redigerbart tekstfelt, er tekstfeltet i fokus.

Den vanligste måten å navigere rundt i Windows med NVDA, er å ganske enkelt flytte systemfokus ved hjelp av standard tastaturkommandoer i Windows. Eksempler på dette kan være å trykke Tab og Skift+Tab for å gå fram og tilbake mellom kontrollene, trykke Alt for å komme til menylinjen og deretter bruke piltastene for å navigere i menyer, og trykke Alt+Tab for å flytte mellom kjørende programmer. Mens du gjør dette, vil NVDA gi informasjon om objektet som har fokus, slik som navn, type, verdi, tilstand, beskrivelse, tastatursnarvei og informasjon om posisjon.

Det er noen viktige kommandoer som er nyttige når du flytter sammen med Systemfokus:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Les gjeldende fokus NVDA+Tab NVDA+Tab Leser gjeldende objekt eller kontroll som har systemfokus. Ved å trykke to ganger staves informasjonen
Les tittel NVDA+t NVDA+t Leser tittelen på det aktive vinduet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen. Ved å trykke tre ganger kopieres den til utklippstavlen
Les det aktive vinduet NVDA+b NVDA+b Leser alle kontrollene i det aktive vinduet (nyttig for dialoger)
Les statuslinje NVDA+End NVDA+Skift+End Leser Statuslinjen hvis NVDA finner en, og flytter navigasjonsobjektet til denne plasseringen. Ved å trykke to ganger staves informasjonen. Ved å trykke tre ganger kopieres den til utklippstavlen

6.3. Navigere med Systemmarkøren

Når objekter som tillater navigering og/eller redigering av tekst er fokusert, kan du bevege deg i teksten ved hjelp av systemmarkøren, også kjent som redigeringsmarkøren.

Når fokus er på et objekt som har systemmarkør, kan du bruke piltastene, side opp, side ned, home, end osv. for å bevege deg rundt i teksten. Du kan også endre teksten om kontrollen støtter redigering. NVDA vil annonsere det når du flytter mellom tegn, ord og linje, og vil også opplyse når du markerer eller avmarkerer tekst.

NVDA har følgende tastaturkommandoer i tilknytning til systemmarkøren:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Si alle NVDA+Pil ned NVDA+a Starter lesing fra systemmarkørens gjeldende posisjon, og flytter systemmarkøren under lesing
Les gjeldende linje NVDA+Pil opp NVDA+l Leser linjen der systemmarkøren befinner seg. Ved å trykke to ganger staves linjen. Ved å trykke tre ganger staves linjen med tegnbeskrivelse.
Les gjeldende valgt tekst NVDA+Skift+Pil opp NVDA+Skift+s Leser teksten som for øyeblikket er markert
Neste setning Alt+PilNed Alt+PilNed Flytter markøren til neste setning og leser den. (støttes bare i

Microsoft Word og Outlook) |

Forrige setning Alt+PilOpp Alt+PilOpp Flytter markøren til forrige setning og leser den.

(støttes bare i Microsoft Word og Outlook) |

Når fokus er i en tabell, er følgende tastekommandoer også tilgjengelige:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til forrige kolonne Ctrl+Alt+PilVenstre Flytter systemmarkøren til forrige kolonne (i samme rad)
Gå til neste kolonne Ctrl+Alt+PilHøyre Flytter systemmarkøren til neste kolonne (i samme rad)
Gå til forrige rad Ctrl+Alt+PilOpp Flytter systemmarkøren til forrige rad (i samme kolonne)
Gå til neste rad Ctrl+Alt+PilNed Flytter systemmarkøren til neste rad (i samme kolonne)

6.4. Objektnavigasjon

Det meste av tiden vil du arbeide med programmer ved hjelp av kommandoer som flytter fokuset og markøren. Men noen ganger kan du ønske å utforske det gjeldende programmet eller operativsystemet uten å flytte fokus eller markør. Kanskje ønsker du også å arbeide med objekter som ikke kan nås normalt ved hjelp av tastaturet. I disse tilfellene kan du bruke objektnavigasjon.

Objektnavigasjon lar deg flytte mellom og få informasjon om de enkelte objekter.

Når du flytter til et objekt, vil NVDA annonsere det på samme måte som NVDA også annonserer systemfokus. For å lese all tekst slik den vises på skjermen, kan du i stedet bruke flatlesing.

I stedet for å måtte flytte fram og tilbake mellom hvert enkelt objekt på systemet, er objektene organisert hierarkisk. Dette betyr at noen objekter inneholder andre objekter, og du må flytte inni dem for å få tilgang til de objektene de inneholder. For eksempel inneholder en liste listeelementer, så du må flytte inne i listen for å få tilgang til elementene den inneholder.

Hvis du har fokus på et listeelement, og flytter til neste eller forrige, kommer du til andre listeelementer i samme liste. Å flytte til et listeelement i hovedobjektet vil ta deg tilbake til listen. Du kan deretter flytte forbi listen hvis du ønsker tilgang til andre objekter.

Tilsvarende inneholder en verktøylinje kontroller, så du må flytte inne i verktøylinjen for å få tilgang til kontrollene i verktøylinjen.

Objektet som leses kalles navigasjonsobjektet.

Når du navigerer til et objekt, kan du se på innholdet i det ved hjelp av tekstlesingskommandoer når du er i modus for objektlesing. Som standard flyttes navigasjonsobjektet sammen med systemfokus, men denne oppførselen kan slås av og på.

Merk at punktskriften følger både fokus og markør, så vel som objektnavigasjon og tekstlesing som standard. Hvis du vil at den bare skal følge fokus og markør, må du konfigurere punktskrift til å knyttes til fokus. I dette tilfellet vil leselisten ikke følge objektnavigasjon og tekstlesing.

Om du vil at leselisten skal følge objektnavigasjon og tekstlesing i stedet, må du konfigurere punktskrift til å knyttes til lesing.

Ved objektnavigering bruker du følgende taster:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Les gjeldende objekt NVDA+Numerisk 5 NVDA+Ctrl+o ingen Leser det gjeldende navigasjonsobjektet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen, og trykker du tre ganger kopieres objektets navn og verdi til utklippstavlen.
Gå til innholdsobjektet NVDA+Numerisk 8 NVDA+Skift+Pil opp Sveip opp (objektmodus) Flytter til objektet som inneholder gjeldende navigasjonsobjekt
Gå til forrige objekt NVDA+Numerisk 4 NVDA+Skift+Pil venstre Sveip mot venstre (objektmodus) Flytter til objektet før den gjeldende navigasjonsobjektet
Gå til neste objekt NVDA+Numerisk 6 NVDA+Skift+Pil høyre Sveip mot høyre (objektmodus) Flytter til objektet etter gjeldende navigasjonsobjekt
Gå til første beholderobjekt NVDA+Numerisk 2 NVDA+Skift+Pil ned Sveip ned (objektmodus) Flytter til det første innholdsobjektet i det gjeldende navigasjonsobjektet
Gå til fokusobjekt NVDA+Numerisk minus NVDA+Slett bakover ingen Flytter til objektet som for øyeblikket har systemfokus, og plasserer også lesemarkøren i posisjonen for systemmarkøren, hvis den vises
Aktiver nåværende navigasjonsobjekt NVDA+Numerisk Enter NVDA+Enter Dobbelttrykk Aktiverer gjeldende navigasjonsobjekt (som å klikke med musen eller trykke mellomrom når den har systemfokus)
Flytt systemfokus eller markør til gjeldende leseposisjon NVDA+Skift+Numerisk minus NVDA+Skift+Slett bakover ingen Flytter systemfokus til gjeldende navigasjonsobjekt når kommandoen trykkes én gang. Trykkes kommandoen to ganger, flyttes systemmarkøren til posisjonen for lesemarkøren
Rapporter om lesemarkørens plassering NVDA+Numerisk Del NVDA+Del ingen Leser informasjon om tekst eller objekt ved lesemarkøren. Dette kan for eksempel omfatte hvor i dokumentet en er (i prosent), avstand fra kanten av arket eller eksakt skjermposisjon. Ved å trykke to ganger kan en få flere detaljer

Merk: Numeriske taster (taster på talltastaturet) krever at NumLock-tasten er slått av for å fungere.

6.5. Lese tekst

NVDA lar deg lese innholdet på skjermen, i gjeldende dokument eller i gjeldende object tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje.

Dette er mest nyttig på steder (inkludert Windows ledetekst) der det ikke finnes systemmarkør. For eksempel kan du bruke den til å lese teksten i en lang informasjonmelding i en dialog.

Når du flytter lesemarkøren, følger systemmarkøren ikke med, slik at du kan se gjennom teksten uten å miste redigeringsposisjonen. Men som standard følger lesemarkøren med når systemmarkøren beveger seg. Dette kan slås av og på.

Merk at leselisten følger fokuset og markøren som standard, i stedet for objektnavigasjon og tekstlesing. Hvis du vil at den skal følge objektnavigasjon og tekstlesing i stedet, må du konfigurere punktskrift til å knyttes til lesing.

Følgende kommandoer er tilgjengelige for lesing av tekst:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Gå til øverste linje i lesing Skift+Numerisk 7 NVDA+Ctrl+Home ingen Flytter lesemarkøren til øverste linje i teksten
Gå til forrige linje i lesing Numerisk 7 NVDA+Pil opp bla opp (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige tekstlinje
Les gjeldende linje i lesing Numpad8 NVDA+Skift+punktum ingen Les gjeldende tekstlinje der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves linjen. Hvis du trykker tre ganger, staves linjen med tegnbeskrivelser.
Gå til neste linje i lesing Numerisk 9 NVDA+Pil ned bla ned (tekstmodus) Flytt lesemarkøren til neste tekstlinje
Gå til nederste linje i lesing Skift+Numerisk 9 NVDA+Ctrl+End ingen Flytter lesemarkøren til siste linje av teksten
Gå til forrige ord i lesing Numerisk 4 NVDA+Ctrl?Pil venstre bla med to fingrer mot venstre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige ord i teksten
Les gjeldende ord i lesing Numerisk 5 NVDA+Ctrl+punktum ingen Les gjeldende ord i teksten der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves ordet. Hvis du trykker tre ganger, staves ordet med tegnbeskrivelser.
Gå til neste ord i lesing Numerisk 6 NVDA+Ctrl+Pil høyre bla med to fingrer mot høyre (tekstmodus) Flytt lesemarkøren til neste ord i teksten
Gå til starten av linjen i lesing Skift+Numerisk 1 NVDA+Home none Flytter lesemarkøren til begynnelsen av linjen i teksten
Gå til forrige tegn i lesing Numerisk 1 NVDA+Pil venstre bla mot venstre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige tegn på den gjeldende linjen i teksten
Les gjeldende tegn i lesing Numerisk 2 NVDA+punktum ingen Les gjeldende tegn på linjen der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger leses en beskrivelse eller eksempel på det tegnet. Hvis du trykker tre ganger, leses den numeriske verdien av tegnet i desimal og heksadesimal.
Gå til neste tegn i lesing Numerisk 3 NVDA+Pil høyre bla mot høyre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til neste tegn på gjeldende linje i teksten
Gå til slutten av linjen i lesing Skift+Numerisk 3 NVDA+End ingen Flytter lesemarkøren til slutten av gjeldende linje i teksten
Si alle ved lesing Numerisk pluss NVDA+Skift+a Bla ned med tre fingrer (tekstmodus) Leser fra gjeldende posisjon av lesemarkøren, og følger under lesing
Velg og kopier fra lesemarkøren NVDA+F9 NVDA+F9 ingen Starter velg og kopier-prosessen fra den gjeldende posisjonen til lesemarkøren. Selve handlingen blir ikke utført før du forteller NVDA hvor slutten på det valgte tekstområdet er
Velg og kopier til lesemarkøren NVDA+F10 NVDA+F10 ingen Ved første trykk velges tekst fra det tidligere satte startmerket fram til og med gjeldende posisjon for lesemarkøren. Etter å ha trykket på tasten en gang til, vil teksten bli kopiert til utklippstavlen i Windows
Les tekstformatering NVDA+f NVDA+f ingen Les formateringen av teksten der lesemarkøren befinner seg. Ved å trykke to ganger vises informasjonen i nettmodus

Merk: NUMPAD-taster krever at Numlock slås av for å fungere.

En god metode for å huske disse lesekommandoene når du bruker stasjonær modus, er å tenke på dem som et rutenett av tre og tre ruter. Fra topp til bunn er det linje, ord og tegn og fra venstre til høyre er det tidligere, gjeldende og neste. Oppsettet er illustrert slik:

Forrige linje Gjeldende linje Neste linje
Forrige ord Gjeldende ord Neste ord
Forrige tegn Gjeldende tegn Neste tegn

6.6. Lesemodi

NVDAs kommandoer for tekstlesing kan vise innhold innenfor gjeldende navigasjonsobjekt, gjeldende dokument eller skjerm, avhengig av hvilket lesemodus som er valgt. Lesemodi er en erstatning for det eldre konseptet Flat lesing i NVDA. Følgende kommandoer veksler mellom lesemodi:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Bytt til neste lesemodus NVDA+numerisk 7 NVDA+PageUp bla opp med to fingrer Bytter til neste tilgjengelige

lesemodus |

Bytt til forrige lesemodus NVDA+numerisk 1 NVDA+PageDown bla ned med to fingrer Bytter til forrige tilgjengelige lesemodus

6.6.1. Objektlesing

Når du er i objektlesemodus, vil du bare se innholdet i gjeldende navigasjonsobjekt. For objekter som skrivbare tekstfelt eller andre tekstkontroller vil dette normalt være tekstinnholdet. For andre objekter kan dette være navnet og/eller verdien.

6.6.2. Dokumentlesing

Når navigasjonsobjektet er i et dokument i nettmodus (som ei nettside) eller et annet komplekst dokument (som et OpenOffice-dokument), er det mulig å bytte til modus for dokumentlesing. I denne modusen kan du lese teksten i hele dokumentet.

Når du bytter fra objektlesing til dokumentlesing, blir lesemarkøren plassert i dokumentet i posisjonen for navigasjonsobjektet.

Når du flytter deg omkring i dokumentet med lesekommandoer, blir navigasjonsobjektet automatisk oppdatert til objektet som for øyeblikket finnes i posisjonen for lesemarkøren.

Merk at NVDA vil bytte automatisk fra objektlesing til dokumentlesing når du navigerer i dokumenter i nettmodus.

6.6.3. Skjermlesing

Modus for skjermlesing lar deg lese teksten på skjermen slik den presenteres visuelt i det gjeldende programmet. Dette tilsvarer skjermlesing eller muspekerfunksjonalitet i mange andre skjermleserprogrammer for Windows.

Når du bytter til modus for skjermlesing, settes lesemarkøren i skjermposisjonen for det gjeldende navigasjonsobjektet.

Når du flytter deg omkring i dokumentet med lesekommandoer, blir navigasjonsobjektet automatisk oppdatert til objektet som for øyeblikket finnes i skjermposisjonen for lesemarkøren.

Merk at i enkelte nyere programmer vil NVDA ikke kunne se teksten som vises på skjermen, enten hele teksten eller deler av den. Dette skyldes nyere teknologier for oppbygging av skjermbildet som det nå er umulig for NVDA å støtte.

6.7. Navigere med musen

Når du beveger musen, leser NVDA som standard den teksten som er under muspekeren når pekeren beveger seg over den. Når dette er støttet, vil NVDA lese det omkringliggende tekstavsnittet, men enkelte kontroller kan bare leses som linje.

NVDA kan konfigureres til også å lese typen objekt under musen når den beveger seg (f.eks liste, knapp, etc.). Dette kan være nyttig for helt blinde brukere, siden teksten i noen tilfeller ikke er nok.

NVDA gir brukerne en måte å forstå hvor musen er plassert i forhold til dimensjonene på skjermen ved å indikere muspekerens koordinater som pipelyder. Jo høyere musen er på skjermen, jo høyere på toneskalaen er pipene. Jo lenger til venstre eller høyre musen er plassert på skjermen, desto lenger til venstre eller høyre vil lyden bli avspilt (forutsatt at brukeren har stereohøyttalere eller hodetelefoner).

Disse ekstra musfunksjonene er ikke aktivert som standard i NVDA. Hvis du ønsker å dra nytte av dem, kan du konfigurere dem fra kategorien Musinnstillinger, som finnes i innstillingsmenyen i NVDA.

Selv om en fysisk mus eller styreflate bør brukes til å navigere med musen, har NVDA noen få tastekommandoer knyttet til mus:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Klikk med venstre musknapp Numerisk skråstrek NVDA+PilVenstre Klikker på venstre musknapp én gang. Dobbeltklikk kan utføres ved å trykke på denne tasten to ganger i rask rekkefølge
Lås venstre musknapp Skift+Numerisk skråstrek NVDA+Skift+Pil venstre Låser venstre musknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Når du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den venstre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller ved å bruke en av de andre kommandoene for flytting av musen
Klikk høyre musknapp Numerisk stjerne NVDA+Pil høyre Klikker på høyre musknapp én gang.
Lås høyre musknapp Skift+Numerisk stjerne NVDA+Skift+Pil høyre Låser høyre musknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Når du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den høyre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller ved å bruke en av de andre kommandoene for flytting av musen
Flytt musen til gjeldende navigasjonsobjekt NVDA+Numerisk skråstrek NVDA+Skift+m Flytter muspekeren til posisjonen til det gjeldende navigasjonsobjektet og lesemarkøren
Naviger til objektet under musen NVDA+Numerisk stjerne NVDA+Skift+n Sett navigasjonsobjektet til objektet i posisjonen til muspekeren

7. Nettmodus

Komplekse skrivebeskyttede dokumenter som nettsider leses i NVDA i det vi kaller nettmodus. Dette gjelder dokumenter i Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Thunderbird, HTML-meldinger i Microsoft Outlook, Google Chrome, Adobe Reader og Adobe Flash. Du kan også velge å bruke nettmodus i Microsoft Word.

I nettmodus er innholdet i dokumentet tilgjengelig i en flat representasjon som du kan navigere i med piltastene som om det var et vanlig tekstdokument. Alle NVDAs tastekommandoer for systemmarkør vil fungere i denne modusen, f.eks si alle, les formatering, tabellnavigeringskommandoene osv. Informasjon som hvorvidt teksten er en lenke, overskrift, osv. blir opplyst sammen med teksten når du flytter deg rundt i dokumentet.

Noen ganger trenger du å kommunisere direkte med kontroller i disse dokumentene. For eksempel må du gjøre dette for redigerbare tekstfelt og lister, slik at du kan skrive tegn og bruke piltastene til å arbeide med kontrollen. Dette gjør du ved å bytte til fokusmodus, hvor nesten alle tastetrykk blir sendt til kontrollen.

I nettmodus vil NVDA som standard automatisk bytte til fokusmodus hvis du flytter til eller klikker på en kontroll som krever det. Motsatt vil det å flytte til eller klikke på en kontroll som ikke krever fokusmodus bytte tilbake til nettmodus. Du kan også trykke på Enter eller mellomrom for å bytte til fokusmodus i kontroller som krever det. Ved å trykke escape byttes det tilbake til nettmodus. I tillegg kan du manuelt aktivere fokusmodus. Den vil forbli aktiv inntil du velger å deaktivere den.

Navn Tast Beskrivelse
Veksle mellom nett-/fokusmodus NVDA+Space Veksler mellom fokusmodus og nettmodus
Avslutt fokusmodus Escape Bytter tilbake til nettmodus hvis fokusmodus tidligere ble satt til automatisk
Oppdater nettmodusdokument NVDA+F5 Oppdaterer gjeldende dokumentinnhold (nyttig hvis vist innhold synes å mangle i dokumentet. Ikke tilgjengelig i Microsoft Word og Outlook.)
Finn NVDA+Ctrl+f Åpner en dialogboks der du kan skrive inn tekst du vil finne i det gjeldende dokumentet
Finn neste NVDA+F3 Finner neste forekomst av teksten i dokumentet som du tidligere søkte etter
Finn forrige NVDA+Skift+F3 Finner forrige forekomst av teksten i dokumentet som du tidligere søkte etter
Åpne lang beskrivelse NVDA+d Åpner et nytt vindu som inneholder en lang beskrivelse av elementet du er på, hvis det har en slik beskrivelse.

7.1. Enkeltbokstavnavigasjon

For raskere navigasjon, tilbyr NVDA også enkelttegn-tastekommandoer for å hoppe til bestemte felt i dokumentet når en er i nettmodus.

Merk at ikke alle disse kommandoene støttes for alle typer dokumenter.

Følgende taster brukt alene hopper til neste tilgjengelige element. Bruker du dem sammen med Skift-tasten, hjopper hopper de til forrige element:

For å gå til begynnelsen eller slutten av beholderelementer som lister og tabeller:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til begynnelsen av beholderen Skift+komma Flytter til begynnelsen av beholderen (liste, tabell, etc.) hvor markøren er plassert)
Flytt forbi slutten av beholderen komma Flytter forbi slutten av beholderen (liste, tabell, etc.) hvor markøren er plassert

Noen nettapplikasjoner som Gmail, Twitter og Facebook bruker enkeltbokstaver som hurtigtaster. Hvis du ønsker å benytte disse mens du fortsatt vil bruke piltastene for å lese i nettmodus, kan du deaktivere kommandoene for enkeltbokstavnavigasjon i NVDA midlertidig. For å slå enkeltbokstavnavigasjon på eller av for gjeldende dokument, trykker du NVDA+Skift+Mellomrom.

7.2. Elementlisten

Elementlisten gir tilgang til en liste over ulike typer elementer i dokumentet som er relevant i programmet. For eksempel kan listen i en nettleser liste lenker, overskrifter, skjemafelt, knapper eller landemerker.

Radioknapper lar deg bytte mellom de ulike elementtypene. Det er også et redigeringsfelt i dialogen som lar deg filtrere listen for å hjelpe deg å søke etter et bestemt element på siden. Når du har valgt et element, kan du bruke knappene i dialogboksen for å flytte til eller aktivere dette elementet.

Navn Tast Beskrivelse
Nettmodus elementliste NVDA+F7 Lister ulike typer elementer i det gjeldende dokumentet

7.3. Innebygde objekter

Sider kan inkludere rikt innhold ved hjelp av teknologier som Adobe Flash, Oracle Java og HTML5, så vel som applikasjoner og dialoger. Når disse blir oppdaget i nettmodus, vil NVDA opplyse "innebygd objekt", "applikasjon" eller "dialog", ut fra hva som er relevant. Du kan flytte deg raskt til dem med enkeltbokstavkommandoene o og Skift+o. For å samhandle med disse objektene kan du trykke Enter på dem.

Hvis det er tilgjengelig, kan du deretter tabbe rundt i det og samhandle med det som i alle andre programmer. En tastekommando er tilgjengelig for å gå tilbake til den opprinnelige siden som inneholder det innebygde objektet:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til innhold i nettmodusdokument NVDA+Ctrl+Mellomrom Flytter fokus ut av det nåværende innebygde objektet, og inn i dokumentet som inneholder det

8. Lese matematisk innhold

Ved hjelp av MathPlayer 4 fra Design Science kan NVDA lese og interaktivt navigere i matematisk innhold som støttes. Dette forutsetter at MathPlayer 4 er installert på PC-en.

MathPlayer er tilgjengelig som en gratis nedlasting fra: https://www.dessci.com/en/products/mathplayer/

NVDA støtter følgende typer matematisk innhold:

  1. Flytt lessemarkøren til det matematiske innholdet. Som standard følger lesemarkøren systemmarkøren, så du kan normalt benytte systemmarkøren for å flytte til ønsket innhold.
  2. Deretter aktiverer du følgende kommando:
Navn Tast Beskrivelse
Samhandle med matematisk innhold NVDA+Alt+m Starter samhandling med matematisk innhold.

Her kan du bruke MathPlayer-kommandoer, slik som piltastene, for å utforske uttrykket. For eksempel kan du flytte deg gjennom uttrykket ved hjelp av pil venstre og pil høyre, og du kan zoome deg inn på en del av uttrykket med pil ned.

Vennligst se [dokumentasjonen for MathPlayer om navigasjonskommandoer https://www.dessci.com/en/products/mathplayer/navigation_commands.htm] for mer informasjon.

Når du ønsker å returnere til dokumentet, trykker du rett og slett på Escape-tasten.

9. Punktskrift

Har du tilgang til en leselist, kan NVDA presentere informasjon i punktskrift. Om leselisten har et punktskrifttastatur, kan du også skrive inn uforkortet og forkortet punktskrift.

Vennligst se delen Støttede leselister for informasjon om leselistene NVDA har støtte for.

Du kan konfigurere punktskrift ved å bruke Punktskrift-kategorien i NVDAs Innstillinger-dialog.

9.1. Forkortinger for kontrolltype, situasjon og landemerke

For å få plass til så mye informasjon som mulig på ei leselist, har følgende forkortinger blitt definert. Disse angir så vel kontrolltype og situasjon som landemerker.

Forkorting Kontrolltype
prg program
bsit blokksitat
knp knapp
ktknp nedtrekksknapp
snrknp snurreknapp
splknp splittknapp
bknp bytteknapp
kbo kombinasjonsboks
avk avkryssingsboks
dlg dialog
dok dokument
red redigerbart tekstfelt
pored redigerbart passordfelt
innbgd innebygd objekt
slnot sluttnotat
fnot fotnote
gr grafikk
grp gruppe
hN overskrift på nivå N, f.eks. h1, h2.
hjlp hjelpeballong
lmk landemerke
lnk lenke
blnk besøkt lenke
lst liste
mny meny
mnyln menylinje
mnyknp menyknapp
me menyelement
pnl panel
fdr framdriftsindikator
rknp radioknapp
rlflt rullefelt
del del
stln statuslinje
fktrl fanekontroll
tbl tabell
cN tabellkolonne nummer N, f.eks. c1, c2.
rN tabellrad nummer N, f.eks. r1, r2.
term terminal
vkln verktøylinje
vktps verktøytips
tv trevisning
tvknp trevisningsknapp
tve trevisningselement
lv N et trevisningselement har et hierarkisk nivå N|
vd vindu
| separator

Følgende situasjonsindikatorer er også definert:

Forkorting Kontrollsituasjon
... Vist når et objekt har støtte for autofullfør
| vist når et objekt (f.eks. en bytteknapp) blir trykket på
| vist når et objekt (f.eks. en bytteknapp) ikke blir trykket på
| vist når et objekt (f.eks. en avkryssingsboks) er avkrysset
| vist når et objekt (f.eks. en avkryssingsboks) er halvveis avkrysset
| vist når et objekt (f.eks. en avkryssingsboks) ikke er avkrysset
- vist når et objekt (f.eks. et element i en trevisning) er sammentrekkbart
+ vist når et objekt (f.eks. et element i en trevisning) er utvidbart
*** vist når en beskyttet kontroll eller et beskyttet dokument blir oppdaget
klk vist når et objekt er klikkbart
kmnt vist når det er en kommentar til en celle i et regneark eller del av en tekst i et dokument
frml vist når det er en formel i en regnearkcelle
ugyldig vist når det er gjort en ugyldig oppføring
lbskr vist når et objekt (vanligvis en grafikk)) har en lang beskrivelse
mln vist når et redigeringsfelt tillater skriving av flere tekstlinjer, som kommentarfelt på nettsider
pkrv vist når et påkrevd skjemafelt blir funnet
skrbsk vist når et objekt (for eksempel et redigerbart tekstfelt) er skrivebeskyttet
vlg vist når et objekt er valgt
ivlg vist når et objekt ikke er valgt
sort stig vist når et objekt er sortert i stigende rekkefølge
sort synk vist når et objekt er sortert i synkende rekkefølge
umny vist når et objekt har en sprettopp (vanligvis en undermeny)

Til slutt er følgende forkortinger for landemerker definert:

Forkorting Landemerke
bnr banner
iinf innholdsinfo
kmpl komplementær
skjm skjema
hoved hoved
nav navigasjon
søk søk
rgn region

9.2. Skrive punktskrift

NVDA støtter skriving av både uforkortet og forkortet punktskrift via et punktskrifttastatur.

Du kan velge oversettingstabellen som oversetter fra punktskrift til tekst ved hjelp av innstillingen inndatatabell i kategorien Punktskrift som du finner i NVDAs Innstillinger-dialog. Skriver du uforkortet punktskrift, settes teksten inn så snart den er skrevet. Skriver du forkortet punktskrift, settes teksten inn så snart du trykker mellomrom eller Enter når du har skrevet et ord.

Legg merke til at oversettingen bare gjelder ordet du skriver i punktskrift, og ikke omfatter eksisterende tekst. Hvis du for eksempel benytter en punktskrifttabell som begynner tall med talltegn og du flytter markøren til slutten av et tall, vil du måtte skrive talltegn igjen for å skrive flere tall.

Et trykk på punkt 7 sletter sist skrevne punktskriftcelle eller bokstav. Punkt 8 oversetter skrevet punktskrift og trykker Enter-tasten. Ved å trykke punkt 7 og 8 oversettes skrevet punktskrift, men uten å legge til et mellomrom eller trykke Enter.

10. Gjenkjenning av innhold

Når forfattere ikke bidrar med tilstrekkelig informasjon til at en skjermleserbruker skal kunne finne ut av innholdet i noe, kan ulike verktøy brukes for å forsøke å gjenkjenne innholdet i et bilde.

NVDA støtter funksjonaliteten for optisk tegngjenkjenning (OCR) som er bygd inn i Windows 10 for å gjenkjenne tekst fra bilder. Det finnes også verktøy for gjenkjenning av innhold i NVDA-tillegg.

Når du bruker en kommando for innholdsgjenkjenning, gjenkjenner NVDA innholdet fra gjeldende navigasjonsobjekt.

Som standard følger navigasjonsobjektet systemfokus eller markøren i nettmodus, så du kan vanligvis bare flytte fokus eller nettmodusmarkøren slik du vil. Hvis du for eksempel flytter nettmodusmarkøren til en grafikk, vil gjenkjenningsverktøyet gjenkjenne innholdet fra grafikken som standard. Imidlertid ønsker du kanskje å kunne bruke objektnavigasjon direkte for å eksempelvis gjenkjenne innholdet i et helt programvindu.

Så snart gjenkjenning er fullført, vil resultatet bli vist i et dokument tilsvarende nettmodus, slik at du kan lese innholdet ved hjelp av piltastene etc.

Et trykk på mellomrom eller Enter vil aktivere (normalt klikke) på teksten under markøren hvis mulig.

Et trykk på Escape forkaster gjenkjenningsresultatet.

10.1. Windows 10 OCR

Windows 10 inkluderer OCR for mange språk. NVDA kan bruke dette til å gjenkjenne tekst fra bilder eller utilgjengelige programmer.

Du kan sette språket som skal brukes for tekstgjenkjenning i kategorien Windows 10 OCR i dialogen for innstillinger i NVDAs.

Du kan legge til flere språk ved å åpne Startmenyen, velge Innstillinger, velge Tid & språk, deretter velge Region & språk og til slutt velge Legg til språk.

For å gjenkjenne teksten i gjeldende navigasjonsobjekt med Windows 10 OCR: Trykk NVDA+r.

11. Applikasjonsspesifike funksjoner

NVDA tilbyr sine egne ekstra funksjoner for enkelte programmer for å gjøre visse oppgaver enklere eller for å gi tilgang til funksjonalitet som ellers ikke er tilgjengelig for brukere med skjermleser.

11.1. Microsoft Word

11.1.1. Automatisk lesing av kolonne- og radoverskrifter

NVDA er i stand til å annonsere relevante rad- og kolonneoverskrifter automatisk når en navigerer i tabeller i Microsoft Word. Dette krever først og fremst at valget Rapporter rad- og kolonneoverskrifter i tabeller er slått på. Dette valget finner du under Innstillinger for dokumentformatering i Innstillinger-dialogen i NVDA. Dernest må NVDA vite hvilken rad eller kolonne som inneholder overskriftene i en angitt tabell.

Etter at du har flyttet til første celle i kolonnen eller raden som inneholder overskriftene, bruker du en av følgende kommandoer:

Navn Tast Beskrivelse
Sett kolonneoverskrifter NVDA+Skift+c Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle på raden som inneholder kolonneoverskrifter som skal annonseres automatisk når du flytter mellom kolonner nedenfor denne raden. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen.
Sett radoverskrifter NVDA+Skift+r Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle i kolonnen som inneholder radoverskrifter som skal

annonseres automatisk når du flytter mellom rader etter denne kolonnen. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen. |

Disse innstillingene blir lagret i dokumentet som bokmerker, som er kompatible med andre skjermleserprogrammer som JAWS.

Dette betyr at brukere av andre skjermlesere som åpner dokumentet på et seinere tidspunkt allerede har kolonne- og radoverskrifter automatisk definert.

11.1.2. Nettmodus i Microsoft Word

Akkurat som på Internett, kan nettmodus også brukes i Microsoft Word for at du skal kunne bruke funksjoner som Hurtignavigasjon og Elementlisten.

For å slå Nettmodus på og av i Microsoft Word, trykker du NVDA+mellomrom.

For mer informasjon om Nettmodus og Hurtignavigasjon, kan du se delen om Nettmodus.

11.1.2.1. Elementlisten

Når du er i Nettmodus i Microsoft Word, får du tilgang til Elementlisten ved å trykke NVDA+f7. Elementlisten kan liste overskrifter, lenker, merknader (som inkluderer kommentarer og sporendringer) og feil (for tiden begrenset til stavefeil).

11.1.3. Rapportering av kommentarer

For å få lest eventuelle kommentarer i gjeldende markørposisjon, trykker du NVDA+Alt+c. Alle kommentarer i dokumentet, sammen med andre sporede endringer, kan også listes i NVDAs elementliste når du velger Merknader som type.

11.2. Microsoft Excel

11.2.1. Automatisk lesing av kolonne- og radoverskrifter

NVDA er i stand til å annonsere relevante rad- og kolonneoverskrifter automatisk når en navigerer i arbeidsark i Microsoft Excel. Dette krever først og fremst at valget Rapporter rad- og kolonneoverskrifter i tabeller er slått på. Dette valget finner du under Innstillinger for dokumentformatering i Innstillinger-dialogen i NVDA. Dernest må NVDA vite hvilken rad eller kolonne som inneholder overskriftene.

Etter at du har flyttet til første celle i kolonnen eller raden som inneholder overskriftene, bruker du en av følgende kommandoer:

Navn Tast Beskrivelse
Sett kolonneoverskrifter NVDA+Skift+c Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle på raden som inneholder kolonneoverskrifter som skal annonseres automatisk når du flytter mellom kolonner nedenfor denne raden. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen.
Sett radoverskrifter NVDA+Skift+r Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle i kolonnen som inneholder radoverskrifter som skal

annonseres automatisk når du flytter mellom rader etter denne kolonnen. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen. |

Disse innstillingene blir lagret i arbeidsboka som definerte navneområder, som er kompatible med andre skjermleserprogrammer som JAWS.

Dette betyr at brukere av andre skjermlesere som åpner arbeidsboka på et seinere tidspunkt allerede har kolonne- og radoverskrifter automatisk definert.

11.2.1.1. Elementlisten

Akkurat som på nettet, har NVDA en elementliste for Microsoft Excel som lar deg liste og få tilgang til ulike typer informasjon.

For å få tilgang til Elementlisten i Excel, trykker du NVDA+F7.

Disse typene informasjon er tilgjengelige i Elementlisten:

11.2.2. Rapportere kommentarer

For å få lest eventuelle kommentarer i gjeldende celle med fokus, trykker du NVDA+Alt+c.

Alle kommentarer i arbeidsarket kan også listes i NVDAs elementliste.

11.2.3. Lese beskyttede celler

Hvis en arbeidsbok har blitt beskyttet, kan det være umulig å flytte fokus til bestemte celler som har blitt låst for redigering. For å tillate flytting til låste celler, bytter du til nettmodus ved å trykke NVDA+mellomrom, og deretter bruker du standard forflytningskommandoer i Excel som piltastene til å flytte omkring til alle celler i gjeldende arbeidsark.

11.2.4. Skjemafelt

Arbeidsark i Excel kan omfatte skjemafelt. Du får tilgang til disse via Elementlisten, eller ved hjelp av kommandoene f og Skift+f, som er enkeltbokstavs navigasjonskommandoer for skjemafelt.

Når du flytter til et skjemafelt i nettmodus, kan du trykke Enter eller mellomrom for enten å aktivere det eller bytte til fokusmodus, slik at du kan samhandle med det, avhengig av kontrollen.

For mer informasjon om nettmodus og enkeltbokstavnavigasjon, viser vi til delen Nettmodus.

11.3. Microsoft PowerPoint

Navn Tast Beskrivelse
Slå på/av lesing av foredragsholders notater Ctrl+Skift+s Når du kjører en presentasjon, vil denne kommandoen bytte mellom foredragsholders notater for gjeldende bilde og innholdet i bildet. Dette påvirker bare det NVDA leser, og ikke det som vises på skjermen.

11.4. Foobar2000

Navn Tast Beskrivelse
Les gjenværende tid Ctrl+Skift+r Leser gjenværende tid for sporet som spilles nå, hvis noe.
Les brukt tid Ctrl+Skift+e Leser brukt tid for sporet som spilles nå, hvis noe.
Les sporlengde Ctrl+Skift+t Leser lengden for sporet som spilles nå, hvis noe.

Merk at hurtigtastene ovenfor bare fungerer med standard formateringsstreng for foobar sin statuslinje.

11.5. Miranda IM

Navn Tast Beskrivelse
Les siste melding NVDA+Ctrl+1-4 Leser en av de siste meldingene, avhengig av tallet trykket. F.eks vil NVDA+Ctrl+2 lese nest nyeste melding.

11.6. Poedit

Navn Tast Beskrivelse
Les Kommentarvinduet Ctrl+Skift+c Leser eventuelle kommentarer i kommentarvinduet.
Les merknader for oversettere Ctrl+Skift+a Leser eventuelle merknader for oversettere.

11.7. Skype

Når du er i en samtale:

Navn Tast Beskrivelse
Les melding NVDA+Ctrl+1-0 Leser og flytter lesemarkøren til en nylig melding, avhengig av tallet som er trykket; f.eks. vil NVDA+Ctrl+2 lese nest nyeste melding.

11.8. Kindle for PC

NVDA støtter lesing av og navigering i bøker i Amazon Kindle for PC. Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig med bøker merket med "Screen Reader: Supported", og dette kan du sjekke på detaljsiden for boka.

Nettmodus benyttes for å lese boka. Dette slås på automatisk når du åpner en bok eller setter fokus på bokområdet.

Bytting av side vil skje automatisk når du flytter markøren eller bruker Si alt-kommandoen. Du kan manuelt bla til neste side med pageDown-tasten og til forrige side med pageUp-tasten.

Enkeltbokstavnavigasjon støttes for lenker og grafikker, men bare innenfor gjeldende side. Navigering på lenker omfatter også fotnoter.

NVDA tilbyr tidlig støtte for lesing og interaktiv navigasjon av matematisk innhold for bøker med tilgjengelig matematikk.

Vennligst se delen Lese matematisk innhold for mer informasjon.

11.8.1. Tekstvalg

Kindle lar deg utføre ulike funksjoner på valgt tekst, som å få en ordlistedefinisjon, legge til notater og markeringer, kopiere teksten til utklippstavlen og søke på nettet. For å gjøre dette, må du først velge tekst, slik du normalt ville gjort i nettmodus; f.eks. ved å bruke Skift og piltastene. Så snart du har valgt tekst, trykker du applikasjonstasten eller Skift+F10 for å se tilgjengelige valg for å arbeide med utvalget.

Om du gjør dette uten å ha valgt tekst, vil valg bli vist for ordet under markøren.

11.8.2. Brukernotater

Du kan legge til et notat angående et ord eller en tekstpassasje. For å gjøre dette, velger du først relevant tekst og går til alternativene for utvalget, som beskrevet ovenfor. Velg deretter Legg til notat.

Når du leser i nettmodus, vil NVDA referere til disse notatene som kommentarer.

For å se på, redigere eller slette et notat:

  1. Flytt markøren til teksten som inneholder notatet.
  2. Gå til alternativene for utvalget som beskrevet ovenfor.
  3. Velg Rediger notat.

11.9. Azardi

Når du er i tabellvisningen over bøker som er lagt til:

Navn Tast Beskrivelse
Enter Enter Åpner valgt bok.
Kontekstmeny applikasjonstasten Åpner kontekstmenyen for den valgte boka.

12. Konfigurere NVDA

Det meste av konfigureringen kan gjøres ved hjelp av dialogbokser som du får tilgang til via undermenyen Preferanser i NVDA-menyen.

Mange av disse innstillingene finner du i dialogen Innstillinger i NVDA.

I alle dialogbokser trykker du på knappen OK for å akseptere eventuelle endringer du har gjort. For å avbryte eventuelle endringer trykker du på knappen Avbryt eller på Escape-tasten.

I noen dialoger kan du trykke på knappen Bruk for at innstillingene skal tas i bruk umiddelbart, uten å lukke dialogen.

Noen innstillinger kan også endres ved hjelp av hurtigtaster. Disse er oppgitt, der det er relevant, i delene nedenfor.

12.1. NVDA-innstillinger

NVDAs innstillingsdialog inneholder mange konfigurasjonsparametre som kan endres.

Denne dialogen inneholder en liste med flere kategorier med innstillinger du kan velge fra.

Når du velger en kategori, vil flere innstillinger knyttet til denne kategorien bli vist i dialogen. Disse innstillingene kan tas i bruk ved å trykke på knappen Bruk, og dialogen blir da stående åpen.

Vil du lagre innstillingene dine og lukke innstillingsdialogen, kan du trykke på OK-knappen.

Noen innstillingskategorier har tilordnede hurtigtaster. Trykker du på en slik hurtigtast, blir NVDAs innstillingsdialog åpnet i nettopp den kategorien du har valgt.

Som standard kan du ikke nå alle kategorier med hurtigtastkommandoer.

Ønsker du å få tilgang til kategorier som ikke har en tilordnet hurtigtast, kan du benytte dialogen Inndatabevegelser for å legge til en tilpasset bevegelse som en tastaturkommando eller berøringsbevegelse for den kategorien.

Innstillingskategoriene som du finner i innstillingsdialogen i NVDA blir beskrevet nedenfor.

12.1.1. Generelt (NVDA+Ctrl+g)

Kategorien Generelt i NVDAs innstillingsdialog inneholder valg for NVDAs generelle oppførsel, som hvilket språk som skal benyttes i grensesnittet og om NVDA skal se etter oppdateringer.

Denne kategorien inneholder disse valgene:

Språk

Dette er en kombinasjonsboks som lar deg velge språket som NVDAs brukergrensesnitt og meldinger skal vises i. Det er mange språk å velge mellom, men standardvalg er "Brukerstandard, Windows". Denne innstillingen ber NVDA bruke språket som for øyeblikket er valgt i Windows.

Legg merke til at NVDA må startes på nytt når språket endres. NVDA vil spørre deg om du ønsker å starte NVDA på nytt hvis du endrer innstillingen, og lagre endringene dine.

Trykk på OK, og NVDA vil starte på nytt.

Lagre konfigurasjon ved avslutning

Denne innstillingen er en avkryssingsboks som, hvis den er avkrysset, vil be NVDA lagre gjeldende konfigurasjon automatisk når du avslutter NVDA.

Vis avslutningsalternativer når NVDA avsluttes

Dette valget er en avkryssingsboks som lar deg velge om det skal vises en dialog med spørsmål om hvilken handling du vil utføre når du avslutter NvDA. Om du setter kryss her, vil en dialog dukke opp når du forsøker å avslutte NVDA. Den vil spørre deg om du ønsker å avslutte, starte på nytt, starte på nytt med tillegg deaktivert, eller installere ventende oppdateringer (hvis noen finnes).

Lar du avkryssingsboksen stå tom, vil NVDA avslutte umiddelbart uten spørsmål.

Spill av lyd når NVDA startes eller avsluttes

Dette valget er en avkryssingsboks som, hvis den er avkrysset, ber NVDA spille av lyder når den startes eller avsluttes.

Loggnivå

Dette er en kombinasjonsboks som lar deg avgjøre hvor mye NVDA logger når den kjører.

Generelt bør ikke brukerne ha behov for å endre denne innstillinger, siden ikke for mye blir logget som standard. Skulle du som bruker likevel ønske å logge mer informasjon, for eksempel i forbindelse med en feilrapport, kan denne innstillingen være nyttig.

Start NVDA automatisk når jeg har logget inn i Windows

Hvis dette valget er slått på, vil NVDA starte automatisk så snart du har logget inn i Windows.

Dette valget er bare tilgjengelig i installerte kopier av NVDA.

Bruk NVDA i innloggingsvinduet i Windows (krever administratorrettigheter)

Slå på dette valget hvis du logger inn i Windows ved å oppgi brukernavn og passord, og behøver skjermleserstøtte i innloggingsvinduet. Da vil NVDA starte automatisk i innloggingsvinduet når Windows starter.

Dette valget er bare tilgjengelig i installerte kopier av NVDA.

Bruk gjeldende lagrede innstillinger i innloggingsvinduet og på andre sikre skjermer (krever administratorrettigheter

Ved å trykke på denne knappen kopieres de gjeldende lagrede brukerinnstillingene i NVDA til NVDAs mappe for systeminnstillinger. NVDA vil da benytte disse innstillingene når NVDA kjøres i innloggingsvinduet, i dialogen for brukerkontokontroll og på andre sikre skjermer i Windows.

For å være sikker på at alle innstillinger dine blir overført, bør du først lagre innstillingene ved enten å trykke NVDA+Ctrl+c eller velge Lagre innstillinger i NVDA-menyen.

Dette valget er bare tilgjengelig i installerte kopier av NVDA.

Se etter oppdateringer for NVDA automatisk

Hvis dette er slått på, vil NVDA automatisk se etter oppdaterte versjoner av NVDA og fortelle deg det hvis en oppdatering er tilgjengelig.

Du kan også se etter oppdateringer manuelt. Det gjør du ved å velge Se etter oppdateringer under Hjelp i NVDA-menyen.

Når NVDA ser etter oppdateringer, manuelt eller automatisk, må NVDA sende litt informasjon til oppdateringsserveren for å kunne motta riktig oppdatering til systemet ditt. Følgende informasjon blir alltid sendt:

Dette valget er bare tilgjengelig dersom NVDA er installert. Det er ikke mulig å støtte lyddemping i flyttbare eller midlertidige kopier av NVDA.

12.1.2. Innstillingsringen for talesyntese

Hvis du ønsker å endre taleinnstillingene raskt, uten å gå via talekategorien i NVDAs innstillingsdialog, finnes det noen tastekommandoer i NVDA som lar deg bevege deg gjennom de vanligste taleinnstillingene. Disse kommandoene er tilgjengelige uansett hvor du er, så lenge NVDA kjører:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Gå til neste talesynteseinnstilling NVDA+Ctrl+PilHøyre NVDA+Skift+Ctrl+PilHøyre Går til neste tilgjengelige talesynteseinnstilling etter den gjeldende, og begynner fra begynnelsen igjen etter den siste
Gå til forrige talesynteseinnstilling NVDA+Ctrl+PilVenstre NVDA+Skift+Ctrl+PilVenstre Går til neste tilgjengelige talesynteseinnstilling før den gjeldende, og begynner fra slutten igjen etter den første
Øk gjeldende talesynteseinnstilling NVDA+Ctrl+PilOpp NVDA+Skift+Ctrl+PilOpp øker den gjeldende talesynteseinnstillingen du er på, f.eks. øker talehastigheten, velger neste stemme, øker lydnivået
Reduser gjeldende talesynteseinnstilling NVDA+Ctrl+PilNed NVDA+Skift+Ctrl+PilNed reduserer den gjeldende talesynteseinnstillingen du er på, f.eks. reduserer talehastigheten, velger forrige stemme, reduserer lydnivået

12.1.3. Punktskrift

Kategorien Punktskrift i NVDAs innstillingsdialog inneholder valg som lar deg endre flere aspekter ved bruk av punktskrift for inn- og utdata.

Denne kategorien inneholder disse valgene:

Endre leselist

Knappen Endre ... i kategorien Punktskrift i NVDAs innstillingsdialog aktiverer dialogen Velg leselist. Denne dialogen lar deg velge den aktive leselisten.

Denne dialogen åpner seg over NVDAs innstillingsdialog. ::Lagrer eller avbryter du innstillingene i dialogen Velg leselist, vil du gå tilbake til NVDAs innstillingsdialog.

Utdatatabell

Det neste valget du kommer til i denne kategorien er kombinasjonsboksen for utdatatabell i punktskrift.

I denne kombinasjonsboksen vil du finne punktskrifttabeller for en rekke språk, punktskriftstandarder og nivåer. Den valgte tabellen vil bli brukt til å oversette punktskrift for visning på leselisten din.

Du kan flytte deg mellom punktskrifttabellene i listen ved å bruke piltastene.

Inndatatabell

Som et slags supplement til forrige valg, er den neste innstillingen du finner kombinasjonsboksen for inndatatabell i punktskrift.

Den valgte tabellen vil bli brukt til å oversette punktskriften du skriver på punktskrifttastaturet på leselisten din til tekst.

Du kan flytte deg mellom punktskrifttabellene i listen ved å bruke piltastene.

Legg merke til at dette valget bare vil være nyttig for deg hvis leselisten din har et punktskrifttastatur, og denne funksjonen støttes at leselistdriveren.

Om inndata ikke støttes på en leselist som har punktskrifttastatur, vil dette være omtalt i delen Støttede leselister.

Utvid ordet under markøren til datapunktskrift

Dette valget lar ordet som vises under punktskriftmarkøren bli vist i uforkortet datapunktskrift.

Innstillingen er nyttig særlig hvis du har valgt å vise punktskriften som forkortet 6-punkts punktskrift.

Vis markør

Dette valget lar deg slå punktskriftmarkøren på og av.

Dette gjelder for systemmarkør og lesemarkør, men ikke for valgindikator.

Blinkende markør

Dette valget tillater punktskriftmarkøren å blinke.

Hvis blinking er slått av, vil punktskriftmarkøren være i konstant "oppe"-posisjon.

Valgindikatoren berøres ikke av dette valget. Den vises alltid som punkt 7 og 8 uten blinking.

Blinkehastighet for markør (ms)

Dette valget er et numerisk felt som lar deg endre markørens blinkehastighet i millisekunder.

Markørutseende for fokus

Dette valget lar deg endre utseendet (punktmønsteret) på punktskriftmarkøren når punktskrift er knyttet til fokus.

Valgindikatoren er ikke berørt av dette valget. Den er alltid punkt 7 og 8 uten blinking.

Markørutseende for lesing

Dette valget lar deg velge utseendet (punktmønsteret) på punktskriftmarkøren når punktskrift er knyttet til lesing.

Valgindikatoren er ikke berørt av dette valget. Den er alltid punkt 7 og 8 uten blinking.

Tidsavbrudd for melding (sek)

Dette valget er et numerisk felt som kontrollerer hvor lenge meldinger i NVDA vises på leselisten.

Ved å spesifisere 0, slås visning av meldinger av fullstendig.

Vis meldinger uten tidsavbrudd

Dette valget lar NVDA vise meldinger på leselisten uten at de forsvinner automatisk etter en viss tid.

Knytt punktskrift til

Tast: NVDA+Ctrl+t

Dette valget lar deg avgjøre hvorvidt leselisten skal følge systemfokus, navigasjonsobjektet/lesemarkøren, eller begge.

Når "automatisk" er valgt, vil NVDA følge systemfokus og -markøren som standard. I dette tilfellet, når navigasjonsobjektets eller lesemarkørens posisjon endres som følge av eksplisitt brukersamhandling, vil NVDA knytte seg midlertidig til lesemarkør, til fokus eller markør endres.

Les avsnittsvis

Hvis dette valget er slått på, vil punktskrift bli vist som avsnitt i stedet for linjer.

Kommandoene for neste og forrige linje vil tilsvarende gå til neste eller forrige avsnitt. Dette betyr at du ikke behøver å bla med leselisten ved slutten av hver linje; heller ikke når mer tekst ville fått plass på leselista. Dette kan gi mulighet for mer flyt i lesingen av større mengder tekst.

Valget er avslått som standard.

Unngå ordsplitting når mulig

Hvis dette valget er slått på, vil et ord som er for langt til å vises på slutten av leselisten ikke bli splittet. I stedet vil det være noe tomrom på slutten av leselisten. Når du blar framover med leselisten, vil du kunne lese hele ordet. Dette kalles noen ganger også "tekstomslutting".

Legg merke til at hvis ordet er for langt til å få plass på leselisten i seg selv, må ordet fortsatt splittes.

Hvis dette valget er avslått, vil så mye som mulig av ordet på slutten av leselisten bli vist. Når du blar framover med leselisten, vil du kunne lese resten av ordet.

Å slå på dette valget vil kunne gi bedre flyt i lesingen, men vil ofte innebære at du må bla mer med leselisten.

Presentasjon av fokuskontekst

Dette valget lar deg avgjøre hvilken kontekstinformasjon NVDA vil vise på leselisten når et objekt får fokus.

Kontekstinformasjon refererer til hierarkiet av objekter som inneholder fokus.

Når du for eksempel fokuserer på et listeelement, er dette listeelementet en del av en liste. Denne listen kan være en del av en dialog, osv.

Se delen om objektnavigasjon for mer informasjon om hierarkiet som gjelder objekter i NVDA.

Når innstillingen er satt til å fylle leselisten for endringer i kontekst, vil NVDA forsøke å vise så mye kontekstinformasjon som mulig på leselisten, men bare om de delene av konteksten som har blitt endret.

Når det gjelder eksempelet ovenfor, vil dette si at når du endrer fokus til listen, vil NVDA vise listeelementet på leselisten. Om det er nok ledig plass på leselisten, vil NVDA videre forsøke å vise at listeelementet er en del av en liste. Om du så begynner å gå gjennom listen ved hjelp av piltastene, er det forutsatt at du er oppmerksom på at du fortsatt er i listen. Følgelig vil NVDA bare vise det fokuserte listeelementet for de gjenværende elementene i listen.

Hvis du vil lese konteksten igjen, for eksempel at du er i en liste og at listen er del av en dialog, må du bla leselisten bakover.

Når dette valget er satt til å alltid fylle leselisten, vil NVDA forsøke å vise så mye kontekstinformasjon på leselisten som mulig, uavhengig av om du har sett den samme kontekstinformasjonen før eller ikke.

Dette har den fordelen at NVDA vil få plass til så mye informasjon som mulig på leselisten.

Ulempen ved dette er at det alltid vil være en forskjell i posisjonen hvor fokuset begynner på leselisten. Dette kan gjøre det vanskelig å for eksempel skumme raskt gjennom en lang liste med elementer, fordi du hele tiden må flytte fingeren for å finne begynnelsen på elementet.

Dette var standard i NVDA 2017.2 og tidligere.

Når du setter innstillingen for presentasjon av fokuskontekst til å bare vise kontekstinformasjonen når du blar bakover, vil NVDA aldri vise kontekstinformasjon på leselisten som standard.

For å holde oss til eksempelet ovenfor, vil NVDA vise at du har satt fokus på et listeelement.

For at du da skal kunne lese konteksten, for eksempel at du er i en liste og at listen er en del av en dialog, må du bla bakover med leselisten.

For å kunne bytte presentasjon av fokuskontekst fra hvor som helst, kan du definere en tilpasset gest ved hjelp av dialogen Inndatagester.

12.1.4. Velg leselist (NVDA+Ctrl+a)

Dialogen Velg leselist, som kan åpnes ved å aktivere knappen Endre ... i dialogen Punktskrift i NVDAs innstillingsdialog, lar deg velge hvilken leselist NVDA skal benytte for å vise punktskrift.

Når du har valgt leselisten du vil bruke, kan du trykke på OK, og NVDA vil laste inn valgt leselist.

Om det oppstår feil ved lasting av leselistdriveren, vil NVDA varsle deg om det med en melding, og vil fortsette å benytte den tidligere leselisten, hvis det finnes noen.

Leselist

Denne kombinasjonsboksen presenterer flere alternativer, avhengig av hvilke leselistdrivere som er tilgjengelige på PC-en din.

Flytt deg gjennom valgene med piltastene.

Ingen leselist betyr at du ikke benytter punktskrift.

Vennligst se delen Støttede leselister for mer informasjon om leselistene som støttes.

Port

Dette valget vil, dersom det er tilgjengelig, la deg velge hvilken port eller type tilkobling som brukes til kommunikasjon med leselisten du har valgt.

Dette er en kombinasjonsboks med de valgene som er tilgjengelig for leselisten din.

Som standard skal NVDA oppdage port automatisk. Dette betyr at tilkoblingen til punktskriftenheten vil bli etablert automatisk ved at NVDA søker etter tilgjengelige USB- og bluetooth-enheter på PC-en din.

Imidlertid vil du kunne velge hvilken port som skal brukes for noen leselister.

Vanlige alternativer er "automatisk" (som instruerer NVDA om å benytte prosedyren for automatisk valg av port), "USB", "Bluetooth" og seriell port hvis leselisten din støtter denne typen kommunikasjon.

Dette valget vil ikke være tilgjengelig dersom leselisten din bare støtter automatisk oppdaging av port.

Se dokumentasjonen for leselisten din i delen Støttede leselister for å finne flere detaljer om de støttede typene av kommunikasjon og tilgjengelige porter.

12.1.5. Tastatur (NVDA+Ctrl+k)

Kategorien Tastatur i NVDAs innstillingdsdialog inneholder innstillinger som avgjør hvordan NVDA oppfører seg når du bruker og skriver på tastaturet ditt.

I denne kategorien finner du følgende valg:

Tastaturoppsett

Denne kombinasjonsboksen lar deg velge hvilket tastaturoppsett NVDA skal ha. For øyeblikket er de to alternativene som leveres med NvDA stasjonært og bærbart.

Bruk CapsLock som NVDA-tast

Om denne avkryssingsboksen er avkrysset, kan CapsLock brukes som NVDA-tast.

Bruk utvidet Insert som NVDA-tast

Hvis denne avkryssingsboksen er avkrysset, vil utvidet Insert (som du normalt finner ovenfor piltastene på et stasjonært tastatur, nær Home og End) kunne brukes som NVDA-tast.

Bruk numerisk Insert som NVDA-tast

Hvis denne avkryssingsboksen er avkrysset, kan Insert-tasten på det numeriske tastaturet brukes som NVDA-tast.

Dersom ingen tast er definert som NVDA-tast, blir det umulig å få tilgang til en del NVDA-kommandoer. Derfor vil NVDAs innstillingsdialog vise en feilmelding dersom ingen tast er valgt når du trykker på OK- eller Bruk-knappen.

Etter at du har fjernet feilmeldingen, må du velge minst én tast som NVDA-tast før du kan trykke OK for å avslutte dialogen på riktig måte.

Si skrevne tegn

Tast: NVDA+2

Når dette valget er slått på, vil NVDA annonsere alle tegn du skriver på tastaturet.

Si skrevne ord

Tast: NVDA+3

Når dette valget er slått på, vil NVDA annonsere alle ord du skriver på tastaturet.

Avbryt tale ved skriving av tegn

Hvis på, vil dette valget føre til at talen blir avbrutt hver gang et tegn skrives. Dette valget er slått på som standard.

Speech interrupt for Enter key

If on, this option will cause speech to be interrupted each time the Enter key is pressed. This is on by default.

Allow skim reading in Say All

If on, certain navigation commands (such as quick navigation in browse mode or moving by line or paragraph) do not stop Say All, rather Say All jumps to the new position and continues reading.

Beep if Typing Lowercase Letters when Caps Lock is On

When enabled, a warning beep will be heard if a letter is typed with the shift key while caps lock is on. Generally, typing shifted letters with caps lock is unintentional and is usually due to not realizing that caps lock is enabled. Therefore, it can be quite helpful to be warned about this.

Si kommandotaster

Tast: NVDA+4

Når dette valget er på, vil NVDA annonsere alle taster du trykker på tastaturet som ikke er bokstaver eller tegn. Dette omfatter tastekombinasjoner som Ctrl + en bokstav.

Play sound for spelling errors while typing

When enabled, a short buzzer sound will be played when a word you type contains a spelling error. This option is only available if reporting of spelling errors is enabled in NVDA's [Document Formatting Settings #DocumentFormattingSettings], found in the NVDA Settings dialog.

Håndtere tastetrykk fra andre programmer

Dette valget lar brukeren avgjøre om tastetrykk generert av programmer som skjermtastaturer og programmer for talegjenkjenning skal håndteres av NvDA.

Dette valget er slått på som standard, men noen brukere ønsker kanskje å slå dette av. Det kan for eksempel gjelde for brukere som skriver vietnamesisk med skriveprogrammet Unikey, siden dette vil generere feilaktig inndata.

12.1.6. Mus (NVDA+Ctrl+m)

The Mouse category in the NVDA Settings dialog allows NVDA to track the mouse, play mouse coordinate beeps and sets other mouse usage options. This category contains the following options:

Report Mouse Shape Changes

A checkbox, that when checked means that NVDA will announce the shape of the mouse pointer each time it changes. The mouse pointer in Windows changes shape to convey certain information such as when something is editable, or when something is loading etc.

Slå på mussporing

Tast: NVDA+m

Når dette er slått på, vil NVDA annonsere teksten som for øyeblikket er under muspekeren, etter hvert som du flytter muspekeren omkring på skjermen.

Dette lar deg finne ting på skjermen ved å fysisk flytte musen, heller enn å forsøke å finne dem ved bruk av objektnavigasjon.

Text unit resolution

If NVDA is set to announce the text under the mouse as you move it, this option allows you to choose exactly how much text will be spoken. The options are character, word, line and paragraph.

Report role when mouse enters object

If this checkbox is checked, NVDA will announce the role (type) of object as the mouse moves inside it.

Play audio coordinates when mouse moves

Checking this checkbox makes NVDA play beeps as the mouse moves, so that the user can work out where the mouse is in regards to the dimensions of the screen. The higher the mouse is on the screen, the higher the pitch of the beeps. The further left or right the mouse is located on the screen, the further left or right the sound will be played (assuming the user has stereo speakers or headphones).

Brightness controls audio coordinates volume

If the "play audio coordinates when mouse moves" checkbox is checked, then checking this checkbox means that the volume of the audio coordinates beeps is controlled by how bright the screen is under the mouse. This setting is unchecked by default.

12.1.7. Berøringssamhandling

Denne innstillingskategorien, som er tilgjengelig bare på datamaskiner som kjører Windows 8 og senere med berøringsfunksjonalitet, lar deg stille inn hvordan NVDA samhandler med berøringsskjermer.

Denne kategorien inneholder følgende valg:

Touch typing mode

This checkbox allows you to specify the method you wish to use when entering text using the touch keyboard. If this checkbox is checked, when you locate a key on the touch keyboard, you can lift your finger and the selected key will be pressed. If this is unchecked, you need to double-tap on the touch keyboard key to press the key.

12.1.8. Lesemarkør

Kategorien Lesemarkør i NVDAs innstillingsdialog brukes til å konfigurere oppførselen til lesemarkøren i NVDA.

Denne kategorien inneholder følgende valg:

Følg systemfokus

Tast: NVDA+7

When enabled, The review cursor will always be placed in the same object as the current system focus whenever the focus changes.

Følg systemmarkør

Tast: NVDA+6

When enabled, the review cursor will automatically be moved to the position of the System caret each time it moves.

Følg musmarkør

When enabled, the review cursor will follow the mouse as it moves.

Enkel lesemodus

When enabled, NVDA will filter the hierarchy of objects that can be navigated to exclude objects that aren't of interest to the user; e.g. invisible objects and objects used only for layout purposes. To toggle simple review mode from anywhere, please assign a custom gesture using the [Input Gestures dialog #InputGestures].

12.1.9. Objektpresentasjon (NVDA+Ctrl+o)

The Object Presentation category in the NVDA Settings dialog is used to set how much information NVDA will present about controls such as description, position information and so on.

Denne kategorien inneholder følgende valg:

Rapporter verktøytips

A checkbox that when checked tells NVDA to report tool tips as they appear. Many Windows and controls show a small message (or tool tip) when you move the mouse pointer over them, or sometimes when you move the focus to them.

Rapporter hjelpeballonger

This checkbox when checked tells NVDA to report help balloons as they appear. Help Balloons are like tool tips, but are usually larger in size, and are associated with system events such as a network cable being unplugged, or perhaps to alert you about Windows security issues.

Report Object Shortcut Keys

When this checkbox is checked, NVDA will include the shortcut key that is associated with a certain object or control when it is reported. For example the File menu on a menu bar may have a shortcut key of alt+f.

Report object position information

This option lets you choose whether you wish to have an object's position (e.g. 1 of 4) reported when moving to the object with the focus or object navigation.

Guess Object Position Information when unavailable

If reporting of object position information is turned on, this option allows NVDA to guess object position information when it is otherwise unavailable for a particular control. When on, NVDA will report position information for more controls such as menus and toolbars, however this information may be slightly inaccurate.

Report Object descriptions

Uncheck this checkbox if you don't wish to have the description reported along with objects.

Progress bar output

Tast: NVDA+u

This option controls how NVDA reports progress bar updates to you. It has the following options:

Report background progress bars

This is an option that, when checked, tells NVDA to keep reporting a progress bar, even if it is not physically in the foreground. If you minimize or switch away from a window that contains a progress bar, NVDA will keep track of it, allowing you to do other things while NVDA tracks the progress bar.

Report dynamic content changes

Tast: NVDA+5

Toggles the announcement of new content in particular objects such as terminals and the history control in chat programs.

Play a sound when auto-suggestions appear

Toggles announcement of appearance of auto-suggestions, and if enabled, NVDA will play a sound to indicate this. Auto-suggestions are lists of suggested entries based on text entered into certain edit fields and documents. For example, when you enter text into the search box in Start menu in Windows Vista and later, Windows displays a list of suggestions based on what you typed. For some edit fields such as search fields in various Windows 10 apps, NVDA can notify you that a list of suggestions has appeared when you type text. The auto-suggestions list will close once you move away from the edit field, and for some fields, NVDA can notify you of this when this happens.

12.1.10. Input Composition

The Input Composition category allows you to control how NVDA reports the input of Asian characters, such as with IME or Text Service input methods. Note that due to the fact that input methods vary greatly by available features and by how they convey information, it will most likely be necessary to configure these options differently for each input method to get the most efficient typing experience.

Automatically report all available candidates

This option, which is on by default, allows you to choose whether or not all visible candidates should be reported automatically when a candidate list appears or its page is changed. Having this option on for pictographic input methods such as Chinese New ChangJie or Boshiami is useful, as you can automatically hear all symbols and their numbers and you can choose one right away. However, for phonetic input methods such as Chinese New Phonetic, it may be more useful to turn this option off, as all the symbols will sound the same and you will have to use the arrow keys to navigate the list items individually to gain more information from the character descriptions for each candidate.

Announce Selected Candidate

This option, which is on by default, allows you to choose whether NVDA should announce the selected candidate when a candidate list appears or when the selection is changed. For input methods where the selection can be changed with the arrow keys (such as Chinese New Phonetic) this is necessary, but for some input methods it may be more efficient typing with this option turned off. Note that even with this option off, the review cursor will still be placed on the selected candidate allowing you to use object navigation / review to manually read this or other candidates.

Always include short character descriptions for candidates

This option, which is on by default, allows you to choose whether or not NVDA should provide a short description for each character in a candidate, either when it's selected or when it's automatically read when the candidate list appears. Note that for locales such as Chinese, the announcement of extra character descriptions for the selected candidate is not affected by this option. This option may be useful for Korean and Japanese input methods.

Report changes to the reading string

Some input methods such as Chinese New Phonetic and New ChangJie have a reading string (sometimes known as a precomposition string). You can choose whether or not NVDA should announce new characters being typed into this reading string with this option. This option is on by default. Note some older input methods such as Chinese ChangJie may not use the reading string to hold precomposition characters, but instead use the composition string directly. Please see the next option for configuring reporting of the composition string.

Report changes to the composition string

After reading or precomposition data has been combined into a valid pictographic symbol, most input methods place this symbol into a composition string for temporary storage along with other combined symbols before they are finally inserted into the document. This option allows you to choose whether or not NVDA should report new symbols as they appear in the composition string. This option is on by default.

12.1.11. Nettmodus (NVDA+Ctrl+b)

The Browse Mode category in the NVDA Settings dialog is used to configure NVDA's behavior when you read and navigate complex documents such as web pages.

Denne kategorien inneholder følgende valg:

Maximum Number of Characters on One Line

This field sets the maximum length of a line in browse mode (in characters).

Maximum Lines Per Page

This field sets the amount of lines you will move by when pressing page up or page down while in browse mode.

Bruk skjermoppsett

Tast: NVDA+v

This option allows you to specify whether content in browse mode should place content such as links and other fields on their own line, or if it should keep them in the flow of text as it is visually shown. If the option is enabled then things will stay as they are visually shown, but if it is disabled then fields will be placed on their own line.

Automatic Say All on page load

This checkbox toggles the automatic reading of a page after it loads in browse mode. This option is enabled by default.

Include layout tables

This option affects how NVDA handles tables used purely for layout purposes. When on, NVDA will treat these as normal tables, reporting them based on [Document Formatting Settings #DocumentFormattingSettings] and locating them with quick navigation commands. When off, they will not be reported nor found with quick navigation. However, the content of the tables will still be included as normal text. This option is turned off by default. To toggle inclusion of layout tables from anywhere, please assign a custom gesture using the [Input Gestures dialog #InputGestures].

Configuring reporting of fields such as links and headings

Please see the options in the Document Formatting category of the [NVDA Settings #NVDASettings] dialog to configure the fields that are reported when navigating, such as links, headings and tables.

Automatic focus mode for focus changes

This option allows focus mode to be invoked if focus changes. For example, when on a web page, if you press tab and you land on a form, if this option is checked, focus mode will automatically be invoked.

Automatic focus mode for caret movement

This option, when checked, allows NVDA to enter and leave focus mode when using arrow keys. For example, if arrowing down a web page and you land on an edit box, NVDA will automatically bring you into focus mode. If you arrow out of the edit box, NVDA will put you back in browse mode.

Audio indication of Focus and Browse modes

If this option is enabled, NVDA will play special sounds when it switches between browse mode and focus mode, rather than speaking the change.

Trap non-command gestures from reaching the document

Enabled by default, this option allows you to choose if gestures (such as key presses) that do not result in an NVDA command and are not considered to be a command key in general, should be trapped from going through to the document you are currently focused on. As an example, if enabled, if the letter j was pressed, it would be trapped from reaching the document, even though it is not a quick navigation command nor is it likely to be a command in the application itself.

12.1.12. Dokumentformatering (NVDA+Ctrl+d)

Most of the checkboxes in this category are for configuring what type of formatting you wish to have reported as you move the cursor around documents. For example, if you check the report font name checkbox, each time you arrow onto text with a different font, the name of the font will be announced. The document formatting options are organized into groups. Du kan konfigurere rapportering av:

- To toggle these settings from anywhere, please assign custom gestures using the [Input Gestures dialog #InputGestures].

Report formatting changes after the cursor

If enabled, this setting tells NVDA to try and detect all the formatting changes on a line as it reports it, even if doing this may slow down NVDA's performance. By default, NVDA will detect the formatting at the position of the System caret / Review Cursor, and in some instances may detect formatting on the rest of the line, only if it is not going to cause a performance decrease. Enable this option while proof reading documents in applications such as WordPad, where formatting is important.

Rapportering av linjeinnrykk

Dette valget lar deg konfigurere hvordan innrykk på begynnelsen av linjer rapporteres.

Kombinasjonsboksen "Rapporter linjeinnrykk med" har fire valg:

12.1.13. Innstillinger for OCR i Windows 10

Innstillingene i denne kategorien lar deg konfigurere Windows 10 OCR.

Denne kategorien består av følgende valg:

Språk for gjenkjenning

Denne kombinasjonsboksen lar deg velge språket som skal brukes for tekstgjenkjenning.

12.2. Diverse innstillinger

I tillegg til dialogen NCDA-Innstillinger, inneholder undermenyen Preferanser i NVDA-menyen flere andre elementer som er omtalt nedenfor.

12.2.1. Taleordlister

The speech dictionaries menu (found in the Preferences menu) contains dialogs that allow you to manage the way NVDA pronounces particular words or phrases. There are currently three different types of speech dictionaries. They are:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Lagre konfigurasjon NVDA+Ctrl+c NVDA+Ctrl+c Lagrer din gjeldende konfigurasjon slik at den ikke forsvinner når du avslutter NVDA
Tilbakestill konfigurasjon NVDA+Ctrl+r NVDA+Ctrl+r Trykk én gang for å tilbakestille konfigurasjonen din til da du sist lagret den. Tre trykk vil tilbakestille den til fabrikkstandard.

12.3. Konfigurasjonsprofiler

Sometimes, you may wish to have different settings for different situations. For example, you may wish to have reporting of indentation enabled while you are editing or reporting of font attributes enabled while you are proofreading. NVDA allows you to do this using configuration profiles. A configuration profile contains only those settings which are changed while the profile is being edited. Most settings can be changed in configuration profiles except for those in the General category of the [NVDA Settings #NVDASettings] dialog, which apply to the entirety of NVDA. Configuration profiles can be manually activated. They can also be activated automatically due to triggers such as switching to a particular application.

12.3.1. Grunnleggende behandling

You manage configuration profiles by selecting "Configuration profiles" in the NVDA menu. You can also do this using a key command:

To change the profile which should be automatically activated for a trigger, select the trigger and then select the desired profile from the Profile list. You can select "(normal configuration)" if you don't want a profile to be used. Press the Close button to return to the Configuration Profiles dialog.

12.3.2. Redigere en profil

If you have manually activated a profile, any settings you change will be saved to that profile. Otherwise, any settings you change will be saved to the most recently triggered profile. For example, if you have associated a profile with the Notepad application and you switch to Notepad, any changed settings will be saved to that profile. Finally, if there is neither a manually activated nor a triggered profile, any settings you change will be saved to your normal configuration. To edit the profile associated with say all, you must manually activate that profile.

12.3.3. Temporarily Disabling Triggers

Sometimes, it is useful to temporarily disable all triggers. For example, you might wish to edit a manually activated profile or your normal configuration without triggered profiles interfering. You can do this by checking the Temporarily disable all triggers checkbox in the Configuration Profiles dialog. To toggle disabling triggers from anywhere, please assign a custom gesture using the [Input Gestures dialog #InputGestures].

12.4. Location of Configuration files

Portable versions of NVDA store all settings and add-ons in a directory called userConfig, found in the NVDA directory. Installed versions of NVDA store all settings and add-ons in a special NVDA directory located in your Windows user profile. This means that each user on the system can have their own NVDA settings. To get to your settings directory for an installed version of NVDA, on the start menu you can go to programs -> NVDA -> explore user configuration directory. Settings for NVDA when running on the logon or UAC screens are stored in the systemConfig directory in NVDA's installation directory. Usually, this configuration should not be touched. To change NVDA's configuration on the logon/UAC screens, configure NVDA as you wish while logged into Windows, save the configuration, and then press the "Use currently saved settings on the logon and other secure screens" button in the General category of the NVDA Settings dialog.

13. Ekstra verktøy

13.1. Loggviser

The log viewer, found under Tools in the NVDA menu, allows you to view all the logging output that has occurred up until now from when you last started NVDA. Apart from reading the content, you can also Save a copy of the log file, or refresh the viewer so that it shows the most recent output since the Log viewer was opened. These actions are available under the viewer's Log menu.

13.2. Taleviser

For sighted software developers or people demoing NVDA to sighted audiences, a floating window is available that allows you to view all the text that NVDA is currently speaking. To enable the speech viewer, check the "Speech Viewer" menu item under Tools in the NVDA menu. Uncheck the menu item to disable it. The speech viewer window contains a check box labeled "Show speech viewer on startup". If this is checked, the speech viewer will open when NVDA is started. The speech viewer window will always attempt to re-open with the same dimensions and location as when it was closed. While the speech viewer is enabled, it constantly updates to show you the most current text being spoken. However, if you click or focus inside the viewer, NVDA will temporarily stop updating the text, so that you are able to easily select or copy the existing content. To toggle the speech viewer from anywhere, please assign a custom gesture using the [Input Gestures dialog #InputGestures].

13.3. Tilleggsbehandler

The Add-ons Manager, accessed by selecting Manage add-ons under Tools in the NVDA menu, allows you to install, uninstall, enable and disable add-on packages for NVDA. These packages are provided by the community and contain custom code that may add or change features in NVDA or even provide support for extra Braille displays or speech synthesizers. The Add-ons Manager contains a list that displays all the add-ons currently installed in your NVDA user configuration. Package name, status, version and author are shown for each add-on, though further information such as a description and URL can be viewed by selecting the add-on and pressing the About add-on button. If there is help available for the selected add-on, you can access it by pressing the Add-on help button. To browse and download available add-ons online, press the Get add-ons button. This button opens the NVDA Add-ons page. If NVDA is installed and running on your system, you can open the add-on directly from the browser to begin the installation process as described below. Otherwise, save the add-on package and follow the instructions below. To install an Add-on you previously obtained, press the Install button. This will allow you to browse for an add-on package (.nvda-addon file) somewhere on your computer or on a network. Once you press Open, the installation process will begin. When an add-on is being installed, NVDA will first ask you to confirm that you really wish to install the add-on. As the functionality of add-ons is unrestricted inside NVDA, which in theory could include accessing your personal data or even the entire system if NVDA is an installed copy, it is very important to only install add-ons from sources you trust. Once the add-on is installed, NVDA must be restarted for the add-on to start running. Until you do, a status of "install" will show for that add-on in the list. To remove an add-on, select the add-on from the list and press the Remove button. NVDA will ask if you really wish to do this. As with installing, NVDA must be restarted for the add-on to be fully removed. Until you do, a status of "remove" will be shown for that add-on in the list. To disable an add-on, press the "disable" button. To enable a previously disabled add-on, press the "enable" button. You can disable an add-on if the add-on status indicates it is "enabled", or enable it if the add-on is "disabled". For each press of the enable/disable button, add-on status changes to indicate what will happen when NVDA restarts. If the addon was previously disabled, a status will show "enabled after restart". If the addon was previously "Enabled", a status will show "disabled after restart" Just like when you install or remove add-ons, you need to restart NVDA in order for changes to take effect. The manager also has a Close button to close the dialog. If you have installed, removed or changed the status of an add-on, NVDA will first ask you if you wish to restart so that your changes can take effect. In the past, it was possible to extend NVDA's functionality by copying individual plugins and drivers into your NVDA user Configuration directory. Although this version of NVDA may still load them, they will not be shown in the Add-on Manager. It is best to remove these files from your configuration and install the appropriate add-on if one is available. To access the Add-ons Manager from anywhere, please assign a custom gesture using the [Input Gestures dialog #InputGestures].

13.4. Python-konsoll

The NVDA Python console, found under Tools in the NVDA menu, is a development tool which is useful for debugging, general inspection of NVDA internals or inspection of the accessibility hierarchy of an application. For more information, please see the [NVDA Developer Guide https://www.nvaccess.org/files/nvda/documentation/developerGuide.html].

13.5. Reload plugins

This item, once activated, reloads app modules and global plugins without restarting NVDA, which can be useful for developers.

14. Støttede talesynteser

Denne delen inneholder informasjon om talesynteser som støttes av NVDA.

En mer omfattende liste over gratis og kommersielle talesynteser du kan kjøpe og laste ned for bruk sammen med NVDA, finner du på siden extra voices.

14.1. eSpeak NG

Talesyntesen eSpeak NG er bygd inn i NVDA og krever ikke installasjon av andre drivere eller komponenter for å kunne brukes.

NVDA benytter eSpeak NG som standard.

Siden denne talesyntesen er bygd inn i NVDA, er dette et utmerket valg når du kjører NVDA fra en USB-minnepenn på andre systemer.

Hver stemme som leveres med eSpeak NG snakker et eget språk. eSpeak NG støtter over 43 ulike språk.

Det er også mange varianter som kan velges for å justere lyden av stemmen.

14.2. Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)

SAPI 4 is an older Microsoft standard for software speech synthesizers. NVDA still supports this for users who already have SAPI 4 synthesizers installed. However, Microsoft no longer support this and needed components are no longer available from Microsoft. When using this synthesizer with NVDA, the available voices (accessed from the [Speech category #SpeechSettings] of the NVDA Settings dialog or by the [Synth Settings Ring #SynthSettingsRing]) will contain all the voices from all the installed SAPI 4 engines found on your system.

14.3. Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)

SAPI 5 is a Microsoft standard for software speech synthesizers. Many speech synthesizers that comply with this standard may be purchased or downloaded for free from various companies and websites, though your system will probably already come with at least one SAPI 5 voice preinstalled. When using this synthesizer with NVDA, the available voices (accessed from the [Speech category #SpeechSettings] of the NVDA Settings dialog or by the [Synth Settings Ring #SynthSettingsRing]) will contain all the voices from all the installed SAPI 5 engines found on your system.

14.4. Microsoft Speech Platform

The Microsoft Speech Platform provides voices for many languages which are normally used in the development of server-based speech applications. These voices can also be used with NVDA. To use these voices, you will need to install two components:

Navn Tast
Gå bakover med leselisten topRouting1 (første celle på leselisten)
Gå framover med leselisten topRouting20/40/80 (siste celle på leselisten)
Gå bakover med leselisten leftAdvanceBar
Gå framover med leselisten rightAdvanceBar
Bytt punktskrift knyttet til leftGDFButton+rightGDFButton
Bytt handling på venstre wiz-hjul leftWizWheelPress
Gå bakover med venstre wiz-hjulhandling leftWizWheelUp
Gå framover med venstre wiz-hjulhandling leftWizWheelDown
Bytt handling på høyre wiz-hjul rightWizWheelPress
Move back using right wiz wheel action rightWizWheelUp
Move forward using right wiz wheel action rightWizWheelDown
Route to braille cell routing
Skift+Tab brailleSpaceBar+punkt1+punkt2
Tab brailleSpaceBar+punkt4+punkt5
Pil opp brailleSpaceBar+punkt1
Pil ned brailleSpaceBar+punkt4
Ctrl+Pil venstre brailleSpaceBar+punkt2
Ctrl+Pil høyre brailleSpaceBar+punkt5
Pil venstre brailleSpaceBar+punkt3
Pil høyre brailleSpaceBar+punkt6
Home brailleSpaceBar+punkt1+punkt3
End brailleSpaceBar+punkt4+punkt6
control+home key brailleSpaceBar+punkt1+punkt2+punkt3
control+end key brailleSpaceBar+punkt4+punkt5+punkt6
alt key brailleSpaceBar+punkt1+punkt3+punkt4
alt+tab key brailleSpaceBar+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5
alt+Skift+tab key brailleSpaceBar+punkt1+punkt2+punkt5+punkt6
windows+tab key brailleSpaceBar+punkt2+punkt3+punkt4
escape key brailleSpaceBar+punkt1+punkt5
windows key brailleSpaceBar+punkt2+punkt4+punkt5+punkt6
space key brailleSpaceBar
windows+d key (minimize all applications) brailleSpaceBar+punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5+punkt6
Rapporter gjeldende linje brailleSpaceBar+punkt1+punkt4
NVDA menu brailleSpaceBar+punkt1+punkt3+punkt4+punkt5

For nyere Focus-modeller som har vippeknapper (Focus 40, Focus 80 og Focus Blue):

Navn Tast
Move braille display to previous line leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Move braille display to next line leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Bare for Focus 80:

Navn Tast
Gå bakover med leselisten leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Gå framover med leselisten leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

14.5. Optelec ALVA 6-serien/protokollkonverterer

Både ALVA BC640 og BC680-leselistene fra Optelec kan tilkobles både med USB og bluetooth.

Alternativt kan du koble til en eldre Optelec-leselist, som Braille Voyager, via en protokollkonverterer som leveres av Optelec. You do not need any specific drivers to be installed to use these displays. Just plug in the display and configure NVDA to use it. Note: NVDA might be unable to use an ALVA BC6 display over Bluetooth when it is paired using the ALVA Bluetooth utility. When you have paired your device using this utility and NVDA is unable to detect your device, we recommend you to pair your ALVA display the regular way using the Windows Bluetooth settings. Note: while some of these displays do have a braille keyboard, they handle translation from braille to text themselves by default. This means that NVDA's braille input system is not in use in the default situation (i.e. the input braille table setting has no effect). For ALVA displays with recent firmware, it is possible to disable this HID keyboard simulation using an input gesture. Following are key assignments for this display with NVDA. Please see the display's documentation for descriptions of where these keys can be found.

Navn Tast
Gå bakover med leselisten t1 eller etouch1
Flytt leselisten til forrige linje t2
Flytt til gjeldende fokus t3
Flytt leselisten til neste linje t4
Gå framover med leselisten t5 eller etouch3
Route to braille cell routing
Rapporter tekstformatering under punktskriftcellen sekundær markørhenter
Toggle simulering av HID-tastatur t1+spEnter
Move to top line in review t1+t2
Move to bottom line in review t4+t5
Bytt leselist knyttet til t1+t3
Rapporter tittel etouch2
Rapporter statuslinje etouch4
Skift+Tab sp1
Alt sp2
Escape sp3
Tab sp4
Pil opp spUp
Pil ned spDown
Pil venstre spLeft
Pil høyre spRight
Enter spEnter, enter
Rapporter dato/tid sp1+sp2
NVDA-meny sp1+sp3
Win+d (minimer alle programmer) sp1+sp4
Win+b (fokus på systemkurv) sp3+sp4
Win sp2+sp3, windows
Alt+tab sp2+sp4
Ctrl+Home t3+spUp
Ctrl+End t3+spDown
Home t3+spLeft
End t3+spRight
Alt alt
Ctrl control

14.6. Handy Tech-leselister

NVDA støtter de fleste leselister fra Handy Tech når de er koblet til via USB, serieport eller bluetooth. For older USB displays, you will need to install the USB drivers from Handy Tech on your system. The following displays are not supported out of the box, but can be used via [Handy Tech's universal driver https://handytech.de/en/service/downloads-and-manuals/handy-tech-software/braille-display-drivers] and NVDA add-on:

Following are the key assignments for Handy Tech displays with NVDA. Please see the display's documentation for descriptions of where these keys can be found.

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre, opp, b3
Gå framover med leselisten høyre, ned, b6
Flytt leselisten til forrige linje b4
Flytt leselisten til neste linje b5
Route to braille cell routing
Skift+Tab esc, venstre trippeltast opp+ned
Alt b2+b4+b5
Escape b4+b6
Tab enter, høyre trippeltast opp+ned
enter key esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
Pil opp joystickUp
Pil ned joystickDown
leftArrow key joystickLeft
rightArrow key joystickRight
NVDA-meny b2+b4+b5+b6
Bytt punktskrift knyttet til b2
Bytt punktskriftmarkør b1
Bytt presentasjon av fokuskontekst b7
Bytt punktskrift inndata mellomrom+b1+b3+b4 (mellomrom+stor B)

14.7. MDV Lilli

The Lilli braille display available from MDV is supported. You do not need any specific drivers to be installed to use this display. Just plug in the display and configure NVDA to use it. Following are the key assignments for this display with NVDA. Please see the display's documentation for descriptions of where these keys can be found.

Navn Tast
Scroll braille display backward LF
Gå framover med leselisten RG
Move braille display to previous line UP
Move braille display to next line DN
Route to braille cell route
Skift+Tab SLF
Tab SRG
Alt+Tab SDN
Alt+Skift+Tab SUP

14.8. Baum/Humanware/APH/Orbit-leselister

Flere leselister fra Baum, HumanWare, APH og Orbit er støttes når de er tilkoblet via USB, bluetooth eller serieport. Disse omfatter:

Enkelte andre leselister produsert av BAUM kan også fungere, men dette har ikke blitt testet.

Om du oppretter en tilkobling via USB til leselister som ikke benytter HID, må du først installere USB-driverne som leveres av produsenten.

VarioUltra og Pronto! benytter HID.

Refreshabraille og Orbit Reader 20 kan benytte HID hvis de konfigureres for det.

The USB serial mode of the Orbit Reader 20 is currently only supported in Windows 10. USB HID should generally be used instead. Following are the key assignments for these displays with NVDA. Please see your display's documentation for descriptions of where these keys can be found.

Navn Tast
Gå bakover med leselisten d2
Gå framover med leselisten d5
Flytt leselisten til forrige linje d1
Flytt leselisten til neste linje d3
Route to braille cell routing

For leselister som har en joystick:

Navn Tast
Pil opp opp
Pil ned ned
Pil venstre venstre
Pil høyre høyre
Enter velg

14.9. hedo ProfiLine USB

The hedo ProfiLine USB from hedo Reha-Technik is supported. You must first install the USB drivers provided by the manufacturer. Following are the key assignments for this display with NVDA. Please see the display's documentation for descriptions of where these keys can be found.

Navn Tast
Gå bakover med leselisten K1
Gå framover med leselisten K3
Flytt leselist til forrige linje B2
Flytt leselisst til neste linje B5
Route to braille cell routing
Bytt punktskrift knyttet til K2
Say all B6

14.10. hedo MobilLine USB

The hedo MobilLine USB from hedo Reha-Technik is supported. You must first install the USB drivers provided by the manufacturer. Following are the key assignments for this display with NVDA. Please see the display's documentation for descriptions of where these keys can be found.

Navn Tast
Gå bakover med leselisten K1
Gå framover med leselisten K3
Move braille display to previous line B2
Move braille display to next line B5
Route to braille cell routing
Toggle braille tethered to K2
Say all B6

14.11. HumanWare Brailliant BI/B Series / BrailleNote Touch

The Brailliant BI and B series of displays from HumanWare, including the BI 14, BI 32, BI 40 and B 80, are supported when connected via USB or bluetooth. If connecting via USB with the protocol set to HumanWare, you must first install the USB drivers provided by the manufacturer. USB drivers are not required if the protocol is set to OpenBraille. The BrailleNote Touch is also supported, and does not require any drivers to be installed. Following are the key assignments for the Brailliant BI/B and BrailleNote touch displays with NVDA. Please see the display's documentation for descriptions of where these keys can be found.

14.11.1. Key assignments for All models

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje opp
Flytt leselisten til neste linje ned
Route to braille cell routing
Bytt punktskrift knyttet til opp+ned
Pil opp mellomrom+punkt1
Pil ned mellomrom+punkt4
Pil venstre mellomrom+punkt3
Pil høyre mellomrom+punkt6
Skift+Tab mellomrom+punkt1+punkt3
Tab mellomrom+punkt4+punkt6
Alt mellomrom+punkt1+punkt3+punkt4 (mellomrom+m)
Escape mellomrom+punkt1+punkt5 (mellomrom+e)
Enter punkt8
windows key mellomrom+punkt3+punkt4
Alt+Tab mellomrom+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5 (mellomrom+t)
NVDA-meny mellomrom+punkt1+punkt3+punkt4+punkt5 (mellomrom+n)
windows+d key (minimize all applications) mellomrom+punkt1+punkt4+punkt5 (mellomrom+d)
Say all mellomrom+punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5+punkt6

14.11.2. Tastetilordninger for Brailliant BI 32, BI 40 og B 80

Navn Tast
NVDA-meny c1+c3+c4+c5 (kommando n)
windows+d key (minimize all applications) c1+c4+c5 (command d)
Say all c1+c2+c3+c4+c5+c6

14.11.3. Tastetilordninger for Brailliant BI 14

Navn Tast
Pil opp joystick opp
Pil ned joystick ned
Pil venstre joystick venstre
Pil høyre joystick høyre
Enter joystick-handling

14.12. HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille-serien

NVDA supports Braille Sense, Braille EDGE, Smart Beetle and Sync Braille displays from [Hims http://www.hims-inc.com/] when connected via USB or bluetooth. If connecting via USB, you will need to install the USB drivers from HIMS on your system. You can download these from here: http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip Following are the key assignments for these displays with NVDA. Please see the display's documentation for descriptions of where these keys can be found.

Navn Tast
Route to braille cell routing
Gå bakover med leselisten leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Gå framover med leselisten leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Flytt leselisten til forrige linje leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Flytt leselisten til neste linje leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Move to previous line in review rightSideUpArrow
Move to next line in review rightSideDownArrow
Move to previous character in review rightSideLeftArrow
Move to next character in review rightSideRightArrow
Move to current focus leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown,

leftSideScroll+rightSideScroll |

Ctrl smartbeetle:f1, brailleedge:f3
Windows f7, smartbeetle:f2
Alt punkt1+punkt3+punkt4+mellomrom, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
Skift f5
Insert punkt2+punkt4+space, f6
applications key punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+space, f8
CapsLock punkt1+punkt3+punkt6+mellomrom
Tab punkt4+punkt5+mellomrom, f3, brailleedge:f2
Skift+Alt+Tab f2+f3+f1
Alt+Tab f2+f3
Skift+Tab punkt1+punkt2+mellomrom
End punkt4+punkt6+mellomrom
control+end key punkt4+punkt5+punkt6+space
home key punkt1+punkt3+space, smartbeetle:f4
control+home key punkt1+punkt2+punkt3+space
Alt+F4 punkt1+punkt3+punkt5+punkt6+mellomrom
Pil venstre punkt3+mellomrom, leftSideLeftArrow
control+Skift+leftArrow key punkt2+punkt8+mellomrom+f1
control+leftArrow key punkt2+space
Skift+Alt+Pil venstre punkt2+punkt7+f1
Alt+Pil venstre punkt2+punkt7
Pil høyre punkt6+mellomrom, leftSideRightArrow
Ctrl+Skift+Pil høyre punkt5+punkt8+mellomrom+f1
Ctrl+Pil høyre punkt5+mellomrom
Skift+Alt+Pil høyre punkt5+punkt7+f1
Alt+Pil høyre punkt5+punkt7
pageUp key punkt1+punkt2+punkt6+space
control+pageUp key punkt1+punkt2+punkt6+punkt8+space
PilOpp key punkt1+space, leftSideUpArrow
Ctrl+Skift+Pil opp punkt2+punkt3+punkt8+mellomrom+f1
Ctrl+Pil opp punkt2+punkt3+mellomrom
Skift+Alt+Pil opp punkt2+punkt3+punkt7+f1
Alt+Pil opp punkt2+punkt3+punkt7
shift+PilOpp key leftSideScrollDown+space
PageDown punkt3+punkt4+punkt5+mellomrom
Ctrl+PageDown punkt3+punkt4+punkt5+punkt8+mellomrom
PilNed key punkt4+space, leftSideDownArrow
Ctrl+Skift+Pil ned punkt5+punkt6+punkt8+mellomrom+f1
Ctrl+Pil ned punkt5+punkt6+mellomrom
Skift+Alt+Pil ned punkt5+punkt6+punkt7+f1
Alt+Pil ned punkt5+punkt6+punkt7
shift+PilNed key mellomrom+rightSideScrollDown
escape key punkt1+punkt5+space, f4, brailleedge:f1
delete key punkt1+punkt3+punkt5+space, punkt1+punkt4+punkt5+space
f1 key punkt1+punkt2+punkt5+space
F3 punkt1+punkt2+punkt4+punkt8
F4 punkt7+F3
Windows+b punkt1+punkt2+f1
windows+d key punkt1+punkt4+punkt5+f1
control+insert key smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert key smartbeetle:f3+rightSideScroll

14.13. Seika leselister

Leselistene Seika Versjon 3, 4 og 5 (40 celler) og Seika80 (80 celler) fra Nippon Telesoft støttes.

Du kan finner mer informasjon om disse leselistene her: http://www.seika-braille.com/.

Du må først installere USB-driverne fra produsenten før disse leselistene kan brukes sammen med NVDA.

Følgende er tastetilordningene for disse leselistene med NVDA. Se i dokumentasjonen for disse leselistene for å få en beskrivelse av hvor de ulike tastene er å finne.

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje b3
Flytt leselisten til neste linje b4
Bytt punktskrift knyttet til b5
Say all b6
Tab b1
Skift+Tab b2
Alt+Tab b1+b2
NVDA-meny venstre+høyre
Route to braille cell routing

14.14. Papenmeier BRAILLEX nyere modeller

Følgende leselister støttes:

If BrxCom is installed, NVDA will use BrxCom. BrxCom is a tool that allows keyboard input from the braille display to function independently from a screen reader. A new version of BrxCom which works with NVDA will be released by Papenmeier soon. Keyboard input is possible with the Trio and BRAILLEX Live models. Most devices have an Easy Access Bar (EAB) that allows intuitive and fast operation. The EAB can be moved in four directions where generally each direction has two switches. The C and Live series are the only exceptions to this rule. The c-series and some other displays have two routing rows whereby the upper row is used to report formatting information. Holding one of the upper routing keys and pressing the EAB on c-series devices emulates the second switch state. The live series displays have one routing row only and the EAB has one step per direction. The second step may be emulated by pressing one of the routing keys and pressing the EAB in the corresponding direction. Pressing and holding the up, down, right and left keys (or EAB) causes the corresponding action to be repeated. Generally, the following keys are available on these braille displays:

Navn Tast
l1 Left front key
l2 Left rear key
r1 Right front key
r2 Right rear key
up 1 Step up
up2 2 Steps up
left 1 Step left
left2 2 Steps left
right 1 Step right
right2 2 Steps right
dn 1 Step down
dn2 2 Steps down

Following are the Papenmeier command assignments for NVDA:

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje opp
Flytt leselisten til neste linje ned
Route to braille cell routing
Report current character in review l1
Aktiver gjeldende navigasjonsobjekt l2
Bytt knytt punktskrift til r2
Rapporter tittel l1+opp
Rapporter statuslinje l2+ned
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to previous object left2
Move to next object right2
Report text formatting under braille cell upper routing row

The Trio model has four additional keys which are in front of the braille keyboard. These are (ordered from left to right):

Currently, the right thumb key is not in use. The inner keys are both mapped to space.

Navn Tast
escape key space with dot 7
PilOpp key space with dot 2
leftArrow key space with dot 1
rightArrow key space with dot 4
PilNed space with dot 5
control key lt+punkt2
alt key lt+punkt3
control+escape key space with dot 1 2 3 4 5 6
tab key space with dot 3 7

14.15. Papenmeier Braille BRAILLEX eldre modeller

The following Braille displays are supported:

Note that these displays can only be connected via a serial port. Therefore, you should select the port to which the display is connected after you have chosen this driver in the Select Braille Display dialog. Some of these devices have an Easy Access Bar (EAB) that allows intuitive and fast operation. The EAB can be moved in four directions where generally each direction has two switches. Pressing and holding the up, down, right and left keys (or EAB) causes the corresponding action to be repeated. Older devices do not have an EAB; front keys are used instead. Generally, the following keys are available on braille displays:

Navn Tast
l1 Left front key
l2 Left rear key
r1 Right front key
r2 Right rear key
up 1 Step up
up2 2 Steps up
left 1 Step left
left2 2 Steps left
right 1 Step right
right2 2 Steps right
dn 1 Step down
dn2 2 Steps down

Following are the Papenmeier command assignments for NVDA: Devices with EAB:

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje opp
Flytt leselisten til neste linje ned
Route to braille cell routing
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Report title l1up
Report Status Bar l2down
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to next object right2
Move to previous object left2
Report text formatting under braille cell upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Navn Tast
Report current character in review l1
Aktiver gjeldende navigasjonsobjekt l2
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje opp
Flytt leselisten til neste linje ned
Toggle braille tethered to r2
Move to containing object r1+up
Move to first contained object r1+dn
Move to previous object r1+left
Move to next object r1+right
Report text formatting under braille cell upper routing strip
Report title l1+up
Report status bar l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Navn Tast
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Toggle braille tethered to r2
Report text formatting under braille cell upper routing strip
Flytt leselisten til forrige linje opp
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til neste linje ned
Gå til neste objekt left2
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Gå til forrige objekt right2

14.16. HumanWare BrailleNote

NVDA supports the BrailleNote notetakers from Humanware when acting as a display terminal for a screen reader. The following models are supported:

For BrailleNote Touch, please refer to the Brailliant BI Series / BrailleNote Touch section. Except for BrailleNote PK, both braille (BT) and QWERTY (QT) keyboards are supported. For BrailleNote QT, PC keyboard emulation isn't supported. You can also enter braille dots using the QT keyboard. Please check the braille terminal section of the BrailleNote manual guide for details. If your device supports more than one type of connection, when connecting your BrailleNote to NVDA, you must set the braille terminal port in braille terminal options. Please check the BrailleNote manual for details. In NVDA, you may also need to set the port in the Select Braille Display dialog. If you are connecting via USB or bluetooth, you can set the port to "Automatic", "USB" or "Bluetooth", depending on the available choices. If connecting using a legacy serial port (or a USB to serial converter) or if none of the previous options appear, you must explicitly choose the communication port to be used from the list of hardware ports. Before connecting your BrailleNote Apex using its USB client interface, you must install the drivers provided by HumanWare. On the BrailleNote Apex BT, you can use the scroll wheel located between dots 1 and 4 for various NVDA commands. The wheel consists of four directional dots, a center click button, and a wheel that spins clockwise or counterclockwise. Following are the BrailleNote command assignments for NVDA. Please check your BrailleNote's documentation to find where these keys are located.

Navn Tast
Gå bakover med leselisten bakover
Gå framover med leselisten framover
Flytt leselisten til forrige linje forrige
Flytt leselisten til neste linje neste
Route to braille cell routing
NvDA-meny mellomrom+punkt1+punkt3+punkt4+punkt5 (mellomrom+n)
Toggle braille tethered to previous+next
Up arrow key mellomrom+punkt1
Down arrow key mellomrom+punkt4
Left Arrow key mellomrom+punkt3
Right arrow key mellomrom+punkt6
Page up key mellomrom+punkt1+punkt3
Page down key mellomrom+punkt4+punkt6
Home mellomrom+punkt1+punkt2
End mellomrom+punkt4+punkt5
Ctrl+Home mellomrom+punkt1+punkt2+punkt3
Ctrl+End mellomrom+punkt4+punkt5+punkt6
Space key space
Enter mellomrom+punkt8
Backspace mellomrom+punkt7
Tab key mellomrom+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5 (mellomrom+t)
Shift+tab keys mellomrom+punkt1+punkt2+punkt5+punkt6
Windows key mellomrom+punkt2+punkt4+punkt5+punkt6 (mellomrom+w)
Alt key mellomrom+punkt1+punkt3+punkt4 (mellomrom+m)
Toggle input help mellomrom+punkt2+punkt3+punkt6 (mellomrom+lower h)

Following are commands assigned to BrailleNote QT when it is not in braille input mode.

Navn Tast
NvDA menu read+n
Up arrow key PilOpp
Down arrow key PilNed
Left Arrow key leftArrow|
Right arrow key rightArrow
Page up key function+PilOpp
Page down key function+PilNed
Home key function+leftArrow
End key function+rightArrow
Control+home keys read+t
Ctrl+End read+b
Enter Enter
Slett bakover Slett bakover
Tab Tab
Skift+Tab Skift+Tab
Windows-tast read+w
Alt read+m
Slå hjelp for inndata på/av read+1

Følgende er kommandoer knyttet til rullehjulet:

Navn Tast
Pil opp Pil opp
Pil ned Pil ned
Venstre piltast Pil venstre
Høyre piltast Pil høyre
Enter Senterknapp
Tab rull hjulet med klokken
Skift+Tab rull hjulet mot klokken

14.17. EcoBraille

NVDA støtte EcoBraille-leselister fra ONCE.

Følgende modeller støttes:

I NVDA kan du sette serieporten leselisten er koblet til i dialogen Velg leselist. Following are the key assignments for EcoBraille displays. Please see the EcoBraille documentation for descriptions of where these keys can be found.

Navn Tast
Gå bakover med leselisten T2
Gå framover med leselisten T4
Flytt leselisten til forrige linje T1
Flytt leselisten til neste linje T5
Route to braille cell Routing
Activate current navigator object T3
Switch to next review mode F1
Move to containing object F2
Switch to previous review mode F3
Move to previous object F4
Report current object F5
Move to next object F6
Move to focus object F7
Move to first contained object F8
Flytt systemfokus eller markør til gjeldende leseposisjon F9
Report review cursor location F0
Toggle braille tethered to A

14.18. SuperBraille

The SuperBraille device, mostly available in Taiwan, can be connected to by either USB or serial. As the SuperBraille does not have any physical typing keys or scrolling buttons, all input must be performed via a standard computer keyboard. Due to this, and to maintain compatibility with other screen readers in Taiwan, two key bindings for scrolling the braille display have been provided:

Navn Tast
Gå bakover med leselisten numerisk minus
Gå framover med leselisten numerisk pluss

14.19. Eurobraille Esys/Esytime/Iris leselister

The Esys, Esytime and Iris displays from Eurobraille are supported by NVDA. Esys and Esytime-Evo devices are supported when connected via USB or bluetooth. Older Esytime devices only support USB. Iris displays can only be connected via a serial port. Therefore, for these displays, you should select the port to which the display is connected after you have chosen this driver in the Braille Settings dialog. Iris and Esys displays have a braille keyboard with 10 keys. Of the two keys placed like a space bar, the left key is corresponding to the backspace key and the right key to the space key. Following are the key assignments for these displays with NVDA. Please see the display's documentation for descriptions of where these keys can be found.

Navn Tast
Gå bakover med leselisten switch1-6Venstre, l1
Gå framover med leselisten switch1-6Høyre, l8
Flytt til gjeldende fokus switch1-6Venstre+switch1-6Høyre, l1+l8
Route to braille cell routing
Report text formatting under braille cell doubleRouting
Move to previous line in review joystick1Up
Move to next line in review joystick1Down
Move to previous character in review joystick1Left
Move to next character in review joystick1Right
Switch to previous review mode joystick1Left+joystick1Up
Switch to next review mode joystick1Right+joystick1Down
Erase the last entered braille cell or character backSpace
Translate any braille input and press the enter key backSpace+space
insert key punkt3+punkt5+space, l7
delete key punkt3+punkt6+space
home key punkt1+punkt2+punkt3+space, joystick2Left+joystick2Up
end key punkt4+punkt5+punkt6+space, joystick2Right+joystick2Down
PilVenstre punkt2+space, joystick2Left, leftArrow
Pil høyre punkt5+mellomrom, joystick2Høyre, Pil høyre
Pil opp punkt1+mellomrom, joystick2Opp, Pil opp
Pil ned punkt6+mellomrom, joystick2Ned, Pil ned
enter key joystick2Center
pageUp key punkt1+punkt3+space
pageDown key punkt4+punkt6+space
numerisk 1 punkt1+punkt6+backspace
numerisk 2 punkt1+punkt2+punkt6+backspace
numerisk 3 punkt1+punkt4+punkt6+backspace
numpad4 key punkt1+punkt4+punkt5+punkt6+backspace
numpad5 key punkt1+punkt5+punkt6+backspace
numpad6 key punkt1+punkt2+punkt4+punkt6+backspace
numpad7 key punkt1+punkt2+punkt4+punkt5+punkt6+backspace
numpad8 key punkt1+punkt2+punkt5+punkt6+backspace
numpad9 key punkt2+punkt4+punkt6+backspace
numpadInsert key punkt3+punkt4+punkt5+punkt6+backspace
numpadDecimal key punkt2+backspace
numpadDivide key punkt3+punkt4+backspace
numpadMultiply key punkt3+punkt5+backspace
numpadMinus key punkt3+punkt6+backspace
numpadPlus key punkt2+punkt3+punkt5+backspace
numpadEnter key punkt3+punkt4+punkt5+backspace
escape key punkt1+punkt2+punkt4+punkt5+space, l2
Tab punkt2+punkt5+punkt6+mellomrom, l3
Skift+Tab punkt2+punkt3+punkt5+mellomrom
printScreen key punkt1+punkt3+punkt4+punkt6+space
Pause punkt1+punkt4+mellomrom
applications key punkt5+punkt6+backspace
F1 punkt1+slett bakover
F2 punkt1+punkt2+slett bakover
F3 punkt1+punkt4+slett bakover
F4 punkt1+punkt4+punkt5+slett bakover
F5 punkt1+punkt5+slett bakover
F6 punkt1+punkt2+punkt4+slett bakover
F7 punkt1+punkt2+punkt4+punkt5+slett bakover
F8 punkt1+punkt2+punkt5+slett bakover
F9 punkt2+punkt4+slett bakover
F10 punkt2+punkt4+punkt5+slett bakover
F11 punkt1+punkt3+slett bakover
F12 punkt1+punkt2+punkt3+slett bakover
Windows-tasten punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+slett bakover
CapsLock punkt7+slett bakover, punkt8+slett bakover
NumLock punkt3+slett bakover, punkt6+slett bakover
Skift punkt7+mellomrom, l4
Toggle shift key punkt1+punkt7+space, punkt4+punkt7+space
Ctrl punkt7+punkt8+mellomrom, l5
Toggle control key punkt1+punkt7+punkt8+space, punkt4+punkt7+punkt8+space
Alt punkt8+mellomrom, l6
Toggle alt key punkt1+punkt8+space, punkt4+punkt8+space
ToggleHID keyboard input simulation esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

14.20. BRLTTY

BRLTTY er et separat program som kan brukes til å støtte flere leselister.

For å kunne bruke dette programmet, må du installere BRLTTY for Windows. Du bør laste ned og installere den nyeste installasjonspakken, som vil hete noe slikt som brltty-win-5.2-2.exe.

Når du konfigurerer leselisten og porten som skal brukes, så følg nøye med på introduksjonene, særlig om du har en USB-leselist og allerede har installert produsentens drivere.

For leselister som har punktskrifttastatur, støtter BRLTTY nå skriving av punktskrift selv. Derfor er NVDAs valg for inndatatabell ikke relevant i et slikt tilfelle.

Her er BRLTTYs kommandotilordninger for NVDA. Vennligst se BRLTTY key binding lists for informasjon om hvordan BRLTTY-kommandoer er knyttet til knapper og kontroller på leselister.

Navn BRLTTY-kommando
Gå bakover med leselisten fwinlt (gå til venstre ett vindu)
Gå framover med leselisten fwinrt (gå til høyre ett vindu)
Flytt leselisten til forrige linje lnup (gå opp en linje)
Flytt leselisten til neste linje lndn (gå ned en linje)
Hent markør til punktskriftcelle route (bring markør til tegn)

15. Avanserte temaer

15.1. Kommandolinjevalg

NVDA can accept one or more additional options when it starts which alter its behavior. You can pass as many options as you need. These options can be passed when starting from a shortcut (in the shortcut properties), from the Run dialog (Start Menu -> Run or Windows+r) or from a Windows command console. Options should be separated from the name of NVDA's executable file and from other options by spaces. For example, the Desktop shortcut that NVDA creates during installation has the -r option, which tells NVDA to close the currently running copy before starting the new one. Another useful option is --disable-addons, which tells NVDA to suspend all running add-ons. This allows you to determine whether a problem is caused by an add-on and to recover from serious problems caused by add-ons. As an example, you can exit the currently running copy of NVDA by entering the following in the Run dialog: nvda -q Some of the command line options have a short and a long version, while some of them have only a long version. For those which have a short version, you can combine them like this:

nvda -rm This will exit the currently running copy of NVDA and will start a new copy with startup sounds

disabled, etc. |

nvda -rm --disable-addons Same as above, but with add-ons disabled

Some of the command line options accept additional parameters; e.g. how detailed the logging should be or the path to the user configuration directory. Those parameters should be placed after the option, separated from the option by a space when using the short version or an equals sign (=) when using the long version; e.g.:

nvda -l 10 Tells NVDA to start with log level set to debug
nvda --log-file=c:\nvda.log Tells NVDA to write its log to c:\nvda.log
nvda --log-level=20 -f c:\nvda.log Tells NVDA to start with log level set to info and to write its log to

c:\nvda.log | Following are the command line options for NVDA:

Short Long Beskrivelse
-h --help show command line help and exit
-q --quit Quit already running copy of NVDA
-r --replace Quit already running copy of NVDA and start this one
-k --check-running Report whether NVDA is running via the exit code; 0 if running, 1 if not running
-f LOGFILENAME --log-file=LOGFILENAME The file where log messages should be written to
-l LOGLEVEL --log-level=LOGLEVEL The lowest level of message logged (debug 10, info 20, warning 30,

error 40, critical 50), default is warning |

-c CONFIGPATH --config-path=CONFIGPATH The path where all settings for NVDA are stored
-m --minimal No sounds, no interface, no start message, etc.
-s --secure Secure mode (disable Python console)
None --disable-addons Addons will have no effect
None --debug-logging Enable debug level logging just for this run. This setting will override any other

log level ( --loglevel, -l) argument given. |

None --no-sr-flag Don't change the global system screen reader flag
None --install Installs NVDA (starting the newly installed copy)
None --install-silent Silently installs NVDA (does not start the newly installed copy)
None --create-portable Creates a portable copy of NVDA (starting the newly created copy). Requires

--portable-path to be specified |

None --create-portable-silent Creates a portable copy of NVDA (does not start the newly installed copy).

Requires --portable-path to be specified |

None --portable-path=PORTABLEPATH The path where a portable copy will be created

15.2. Systeminnstillinger

NVDA allows some values to be set in the system registry which alter the system wide behavior of NVDA. These values are stored in the registry under one of the following keys:

The following values can be set under this registry key:

Navn Type Possible values Beskrivelse
configInLocalAppData DWORD 0 (default) to disable, 1 to enable If enabled, stores the NVDA user

configuration in the local application data instead of the roaming application data |

serviceDebug DWORD 0 (default) to disable, 1 to enable If enabled, disables secure mode on windows

secure desktops, allowing the use of the Python console and Log viewer. Due to several major security implications, the use of this option is strongly discouraged |

16. Mer informasjon

Trenger du mer informasjon eller assistanse angående NVDA, anbefaler vi at du besøker NVDAs nettsted på https://www.nvaccess.org/. Her vil du finne tilleggsdokumentasjon, så vel som teknisk støtte og ressurser fra NVDA-samfunnet.

Dette nettstedet tilbyr også informasjon og ressurser angående utviklingen av NVDA.