NVDA 2022.1rc2 Tastaturkommandoer Hurtigreferanse

Kom i gang med NVDA

Berøringsgester i NVDA

Berøringsmodi

For å bytte mellom modi, trykker du med tre fingrer.

Grunnleggende NVDA-kommandoer

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Stopp tale Ctrl Ctrl Trykk med to fingrer Slutter øyeblikkelig å snakke
Pause tale Skift Skift ingen Pauser øyeblikkelig tale. Ved å trykke igjen vil talen fortsette der den slapp (hvis pause støttes av gjeldende talesyntese)
NVDA-meny NVDA+n NVDA-n Dobbelttrykk med to fingrer Åpner NVDA-menyen slik at du får tilgang til innstillinger, verktøy og hjelp osv.
Bytt talemodus NVDA+s NVDA+s ingen Bytter talemodus mellom tale, pip og av.
Slå av/på tastaturhjelpmodus NVDA+1 NVDA+1 ingen Når du trykker en tast i denne modusen vil tasten bli lest sammen med beskrivelse av eventuell NVDA-kommando tilknyttet den
Avslutt NVDA NVDA+q NVDA+q ingen Avslutter NVDA
Slipp neste tast gjennom NVDA+F2 NVDA+F2 ingen Lar NVDA slippe neste tastetrykk rett gjennom til det aktive programmet, selv om det normalt er håndtert som en NVDA-tastekommando
Slå programdvalemodus på/av NVDA+Skift+s NVDA+Skift+z ingen Dvalemodus deaktiverer alle NVDA-kommandoer og tale/punktskrift for det gjeldende programmet. Dette er mest nyttig i programmer som har sin egen tale eller skjermleserfunksjon. Trykk denne kommandoen på nytt for å deaktivere dvalemodus.

Rapportering av systeminformasjon

Navn Tast Beskrivelse
Rapporter dato/klokkeslett NVDA+F12 Ett trykk rapporterer gjeldende tid, to trykk rapporterer dato
Rapporter batteristatus NVDA+Skift+b Rapporterer batteristatus, dvs. om strøm er i bruk eller nåværende ladeprosent.
Rapporter tekst i utklippstavle NVDA+c Rapporterer tekst i utklippstavlen hvis det er noen.

Navigere med NVDA

Navigere med Systemfokus

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Les gjeldende fokus NVDA+Tab NVDA+Tab Leser gjeldende objekt eller kontroll som har systemfokus. Ved å trykke to ganger staves informasjonen
Les tittel NVDA+t NVDA+t Leser tittelen på det aktive vinduet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen. Ved å trykke tre ganger kopieres den til utklippstavlen
Les det aktive vinduet NVDA+b NVDA+b Leser alle kontrollene i det aktive vinduet (nyttig for dialoger)
Les statuslinje NVDA+End NVDA+Skift+End Leser Statuslinjen hvis NVDA finner en, og flytter navigasjonsobjektet til denne plasseringen. Ved å trykke to ganger staves informasjonen. Ved å trykke tre ganger kopieres den til utklippstavlen

Navigere med Systemmarkøren

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Si alle NVDA+Pil ned NVDA+a Starter lesing fra systemmarkørens gjeldende posisjon, og flytter systemmarkøren under lesing
Les gjeldende linje NVDA+Pil opp NVDA+l Leser linjen der systemmarkøren befinner seg. Ved å trykke to ganger staves linjen. Ved å trykke tre ganger staves linjen med tegnbeskrivelse.
Les gjeldende valgt tekst NVDA+Skift+Pil opp NVDA+Skift+s Leser teksten som for øyeblikket er markert
Neste setning Alt+PilNed Alt+PilNed Flytter markøren til neste setning og leser den. (støttes bare i

Microsoft Word og Outlook) |

Forrige setning Alt+PilOpp Alt+PilOpp Flytter markøren til forrige setning og leser den.

(støttes bare i Microsoft Word og Outlook) |

Når fokus er i en tabell, er følgende tastekommandoer også tilgjengelige:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til forrige kolonne Ctrl+Alt+PilVenstre Flytter systemmarkøren til forrige kolonne (i samme rad)
Gå til neste kolonne Ctrl+Alt+PilHøyre Flytter systemmarkøren til neste kolonne (i samme rad)
Gå til forrige rad Ctrl+Alt+PilOpp Flytter systemmarkøren til forrige rad (i samme kolonne)
Gå til neste rad Ctrl+Alt+PilNed Flytter systemmarkøren til neste rad (i samme kolonne)

Objektnavigasjon

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Les gjeldende objekt NVDA+Numerisk 5 NVDA+Ctrl+o ingen Leser det gjeldende navigasjonsobjektet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen, og trykker du tre ganger kopieres objektets navn og verdi til utklippstavlen.
Gå til innholdsobjektet NVDA+Numerisk 8 NVDA+Skift+Pil opp Sveip opp (objektmodus) Flytter til objektet som inneholder gjeldende navigasjonsobjekt
Gå til forrige objekt NVDA+Numerisk 4 NVDA+Skift+Pil venstre Sveip mot venstre (objektmodus) Flytter til objektet før den gjeldende navigasjonsobjektet
Gå til neste objekt NVDA+Numerisk 6 NVDA+Skift+Pil høyre Sveip mot høyre (objektmodus) Flytter til objektet etter gjeldende navigasjonsobjekt
Gå til første beholderobjekt NVDA+Numerisk 2 NVDA+Skift+Pil ned Sveip ned (objektmodus) Flytter til det første innholdsobjektet i det gjeldende navigasjonsobjektet
Gå til fokusobjekt NVDA+Numerisk minus NVDA+Slett bakover ingen Flytter til objektet som for øyeblikket har systemfokus, og plasserer også lesemarkøren i posisjonen for systemmarkøren, hvis den vises
Aktiver nåværende navigasjonsobjekt NVDA+Numerisk Enter NVDA+Enter Dobbelttrykk Aktiverer gjeldende navigasjonsobjekt (som å klikke med musen eller trykke mellomrom når den har systemfokus)
Flytt systemfokus eller markør til gjeldende leseposisjon NVDA+Skift+Numerisk minus NVDA+Skift+Slett bakover ingen Flytter systemfokus til gjeldende navigasjonsobjekt når kommandoen trykkes én gang. Trykkes kommandoen to ganger, flyttes systemmarkøren til posisjonen for lesemarkøren
Rapporter om lesemarkørens plassering NVDA+Numerisk Del NVDA+Del ingen Leser informasjon om tekst eller objekt ved lesemarkøren. Dette kan for eksempel omfatte hvor i dokumentet en er (i prosent), avstand fra kanten av arket eller eksakt skjermposisjon. Ved å trykke to ganger kan en få flere detaljer

Lese tekst

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Gå til øverste linje i lesing Skift+Numerisk 7 NVDA+Ctrl+Home ingen Flytter lesemarkøren til øverste linje i teksten
Gå til forrige linje i lesing Numerisk 7 NVDA+Pil opp bla opp (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige tekstlinje
Les gjeldende linje i lesing Numpad8 NVDA+Skift+punktum ingen Les gjeldende tekstlinje der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves linjen. Hvis du trykker tre ganger, staves linjen med tegnbeskrivelser.
Gå til neste linje i lesing Numerisk 9 NVDA+Pil ned bla ned (tekstmodus) Flytt lesemarkøren til neste tekstlinje
Gå til nederste linje i lesing Skift+Numerisk 9 NVDA+Ctrl+End ingen Flytter lesemarkøren til siste linje av teksten
Gå til forrige ord i lesing Numerisk 4 NVDA+Ctrl?Pil venstre bla med to fingrer mot venstre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige ord i teksten
Les gjeldende ord i lesing Numerisk 5 NVDA+Ctrl+punktum ingen Les gjeldende ord i teksten der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves ordet. Hvis du trykker tre ganger, staves ordet med tegnbeskrivelser.
Gå til neste ord i lesing Numerisk 6 NVDA+Ctrl+Pil høyre bla med to fingrer mot høyre (tekstmodus) Flytt lesemarkøren til neste ord i teksten
Gå til starten av linjen i lesing Skift+Numerisk 1 NVDA+Home none Flytter lesemarkøren til begynnelsen av linjen i teksten
Gå til forrige tegn i lesing Numerisk 1 NVDA+Pil venstre bla mot venstre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige tegn på den gjeldende linjen i teksten
Les gjeldende tegn i lesing Numerisk 2 NVDA+punktum ingen Les gjeldende tegn på linjen der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger leses en beskrivelse eller eksempel på det tegnet. Hvis du trykker tre ganger, leses den numeriske verdien av tegnet i desimal og heksadesimal.
Gå til neste tegn i lesing Numerisk 3 NVDA+Pil høyre bla mot høyre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til neste tegn på gjeldende linje i teksten
Gå til slutten av linjen i lesing Skift+Numerisk 3 NVDA+End ingen Flytter lesemarkøren til slutten av gjeldende linje i teksten
Si alle ved lesing Numerisk pluss NVDA+Skift+a Bla ned med tre fingrer (tekstmodus) Leser fra gjeldende posisjon av lesemarkøren, og følger under lesing
Velg og kopier fra lesemarkøren NVDA+F9 NVDA+F9 ingen Starter velg og kopier-prosessen fra den gjeldende posisjonen til lesemarkøren. Selve handlingen blir ikke utført før du forteller NVDA hvor slutten på det valgte tekstområdet er
Velg og kopier til lesemarkøren NVDA+F10 NVDA+F10 ingen Ved første trykk velges tekst fra det tidligere satte startmerket fram til og med gjeldende posisjon for lesemarkøren. Etter å ha trykket på tasten en gang til, vil teksten bli kopiert til utklippstavlen i Windows
Les tekstformatering NVDA+f NVDA+f ingen Les formateringen av teksten der lesemarkøren befinner seg. Ved å trykke to ganger vises informasjonen i nettmodus

Lesemodi

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Bytt til neste lesemodus NVDA+numerisk 7 NVDA+PageUp bla opp med to fingrer Bytter til neste tilgjengelige

lesemodus |

Bytt til forrige lesemodus NVDA+numerisk 1 NVDA+PageDown bla ned med to fingrer Bytter til forrige tilgjengelige lesemodus

Navigere med musen

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Klikk med venstre musknapp Numerisk skråstrek NVDA+PilVenstre Klikker på venstre musknapp én gang. Dobbeltklikk kan utføres ved å trykke på denne tasten to ganger i rask rekkefølge
Lås venstre musknapp Skift+Numerisk skråstrek NVDA+Skift+Pil venstre Låser venstre musknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Når du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den venstre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller ved å bruke en av de andre kommandoene for flytting av musen
Klikk høyre musknapp Numerisk stjerne NVDA+Pil høyre Klikker på høyre musknapp én gang.
Lås høyre musknapp Skift+Numerisk stjerne NVDA+Skift+Pil høyre Låser høyre musknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Når du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den høyre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller ved å bruke en av de andre kommandoene for flytting av musen
Flytt musen til gjeldende navigasjonsobjekt NVDA+Numerisk skråstrek NVDA+Skift+m Flytter muspekeren til posisjonen til det gjeldende navigasjonsobjektet og lesemarkøren
Naviger til objektet under musen NVDA+Numerisk stjerne NVDA+Skift+n Sett navigasjonsobjektet til objektet i posisjonen til muspekeren

Nettmodus

Navn Tast Beskrivelse
Veksle mellom nett-/fokusmodus NVDA+Space Veksler mellom fokusmodus og nettmodus
Avslutt fokusmodus Escape Bytter tilbake til nettmodus hvis fokusmodus tidligere ble satt til automatisk
Oppdater nettmodusdokument NVDA+F5 Oppdaterer gjeldende dokumentinnhold (nyttig hvis vist innhold synes å mangle i dokumentet. Ikke tilgjengelig i Microsoft Word og Outlook.)
Finn NVDA+Ctrl+f Åpner en dialogboks der du kan skrive inn tekst du vil finne i det gjeldende dokumentet
Finn neste NVDA+F3 Finner neste forekomst av teksten i dokumentet som du tidligere søkte etter
Finn forrige NVDA+Skift+F3 Finner forrige forekomst av teksten i dokumentet som du tidligere søkte etter
Åpne lang beskrivelse NVDA+d Åpner et nytt vindu som inneholder en lang beskrivelse av elementet du er på, hvis det har en slik beskrivelse.

Enkeltbokstavnavigasjon

Følgende taster brukt alene hopper til neste tilgjengelige element. Bruker du dem sammen med Skift-tasten, hjopper hopper de til forrige element:

For å gå til begynnelsen eller slutten av beholderelementer som lister og tabeller:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til begynnelsen av beholderen Skift+komma Flytter til begynnelsen av beholderen (liste, tabell, etc.) hvor markøren er plassert)
Flytt forbi slutten av beholderen komma Flytter forbi slutten av beholderen (liste, tabell, etc.) hvor markøren er plassert

For å slå enkeltbokstavnavigasjon på eller av for gjeldende dokument, trykker du NVDA+Skift+Mellomrom.

Elementlisten

Navn Tast Beskrivelse
Nettmodus elementliste NVDA+F7 Lister ulike typer elementer i det gjeldende dokumentet

Innebygde objekter

Navn Tast Beskrivelse
Gå til innhold i nettmodusdokument NVDA+Ctrl+Mellomrom Flytter fokus ut av det nåværende innebygde objektet, og inn i dokumentet som inneholder det

Lese matematisk innhold

Interaktiv navigasjon

Navn Tast Beskrivelse
Samhandle med matematisk innhold NVDA+Alt+m Starter samhandling med matematisk innhold.

Punktskrift

Skrive punktskrift

Et trykk på punkt 7 sletter sist skrevne punktskriftcelle eller bokstav. Punkt 8 oversetter skrevet punktskrift og trykker Enter-tasten. Ved å trykke punkt 7 og 8 oversettes skrevet punktskrift, men uten å legge til et mellomrom eller trykke Enter.

Gjenkjenning av innhold

Windows 10 OCR

For å gjenkjenne teksten i gjeldende navigasjonsobjekt med Windows 10 OCR: Trykk NVDA+r.

Applikasjonsspesifike funksjoner

Microsoft Word

Automatisk lesing av kolonne- og radoverskrifter

Navn Tast Beskrivelse
Sett kolonneoverskrifter NVDA+Skift+c Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle på raden som inneholder kolonneoverskrifter som skal annonseres automatisk når du flytter mellom kolonner nedenfor denne raden. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen.
Sett radoverskrifter NVDA+Skift+r Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle i kolonnen som inneholder radoverskrifter som skal

annonseres automatisk når du flytter mellom rader etter denne kolonnen. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen. |

Nettmodus i Microsoft Word

For å slå Nettmodus på og av i Microsoft Word, trykker du NVDA+mellomrom.

Elementlisten

Når du er i Nettmodus i Microsoft Word, får du tilgang til Elementlisten ved å trykke NVDA+f7.

Rapportering av kommentarer

For å få lest eventuelle kommentarer i gjeldende markørposisjon, trykker du NVDA+Alt+c.

Microsoft Excel

Automatisk lesing av kolonne- og radoverskrifter

Navn Tast Beskrivelse
Sett kolonneoverskrifter NVDA+Skift+c Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle på raden som inneholder kolonneoverskrifter som skal annonseres automatisk når du flytter mellom kolonner nedenfor denne raden. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen.
Sett radoverskrifter NVDA+Skift+r Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle i kolonnen som inneholder radoverskrifter som skal

annonseres automatisk når du flytter mellom rader etter denne kolonnen. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen. |

Elementlisten

For å få tilgang til Elementlisten i Excel, trykker du NVDA+F7.

Rapportere kommentarer

For å få lest eventuelle kommentarer i gjeldende celle med fokus, trykker du NVDA+Alt+c.

Lese beskyttede celler

For å tillate flytting til låste celler, bytter du til nettmodus ved å trykke NVDA+mellomrom, og deretter bruker du standard forflytningskommandoer i Excel som piltastene til å flytte omkring til alle celler i gjeldende arbeidsark.

Microsoft PowerPoint

Navn Tast Beskrivelse
Slå på/av lesing av foredragsholders notater Ctrl+Skift+s Når du kjører en presentasjon, vil denne kommandoen bytte mellom foredragsholders notater for gjeldende bilde og innholdet i bildet. Dette påvirker bare det NVDA leser, og ikke det som vises på skjermen.

Foobar2000

Navn Tast Beskrivelse
Les gjenværende tid Ctrl+Skift+r Leser gjenværende tid for sporet som spilles nå, hvis noe.
Les brukt tid Ctrl+Skift+e Leser brukt tid for sporet som spilles nå, hvis noe.
Les sporlengde Ctrl+Skift+t Leser lengden for sporet som spilles nå, hvis noe.

Miranda IM

Navn Tast Beskrivelse
Les siste melding NVDA+Ctrl+1-4 Leser en av de siste meldingene, avhengig av tallet trykket. F.eks vil NVDA+Ctrl+2 lese nest nyeste melding.

Poedit

Navn Tast Beskrivelse
Les Kommentarvinduet Ctrl+Skift+c Leser eventuelle kommentarer i kommentarvinduet.
Les merknader for oversettere Ctrl+Skift+a Leser eventuelle merknader for oversettere.

Skype

Når du er i en samtale:

Navn Tast Beskrivelse
Les melding NVDA+Ctrl+1-0 Leser og flytter lesemarkøren til en nylig melding, avhengig av tallet som er trykket; f.eks. vil NVDA+Ctrl+2 lese nest nyeste melding.

Kindle for PC

Du kan manuelt bla til neste side med pageDown-tasten og til forrige side med pageUp-tasten.

Tekstvalg

Så snart du har valgt tekst, trykker du applikasjonstasten eller Skift+F10 for å se tilgjengelige valg for å arbeide med utvalget.

Azardi

Når du er i tabellvisningen over bøker som er lagt til:

Navn Tast Beskrivelse
Enter Enter Åpner valgt bok.
Kontekstmeny applikasjonstasten Åpner kontekstmenyen for den valgte boka.

Konfigurere NVDA

NVDA-innstillinger

Taleinnstillinger (NVDA+Ctrl+v)

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Nivå for tegnsetting/symbol NVDA+p NVDA+p Dette lar deg velge nivå for tegnsetting og andre symboler som skal uttales som ord.

Velg talesyntese (NVDA+Ctrl+s)

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Modus for lyddemping NVDA+Skift+d NVDA+Skift+d I Windows 8 og nyere, lar dette valget deg velge om NVDA skal senke lydnivået på andre programmer når NVDA snakker, eller hele tiden mens NVDA er i gang.

Innstillingsringen for talesyntese

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Gå til neste talesynteseinnstilling NVDA+Ctrl+PilHøyre NVDA+Skift+Ctrl+PilHøyre Går til neste tilgjengelige talesynteseinnstilling etter den gjeldende, og begynner fra begynnelsen igjen etter den siste
Gå til forrige talesynteseinnstilling NVDA+Ctrl+PilVenstre NVDA+Skift+Ctrl+PilVenstre Går til neste tilgjengelige talesynteseinnstilling før den gjeldende, og begynner fra slutten igjen etter den første
Øk gjeldende talesynteseinnstilling NVDA+Ctrl+PilOpp NVDA+Skift+Ctrl+PilOpp øker den gjeldende talesynteseinnstillingen du er på, f.eks. øker talehastigheten, velger neste stemme, øker lydnivået
Reduser gjeldende talesynteseinnstilling NVDA+Ctrl+PilNed NVDA+Skift+Ctrl+PilNed reduserer den gjeldende talesynteseinnstillingen du er på, f.eks. reduserer talehastigheten, velger forrige stemme, reduserer lydnivået

Punktskrift

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Knytt punktskrift til NVDA+Ctrl+t NVDA+Ctrl+t Dette valget lar deg avgjøre hvorvidt leselisten skal følge systemfokus, navigasjonsobjektet/lesemarkøren, eller begge.

Tastatur (NVDA+Ctrl+k)

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Si skrevne tegn NVDA+2 NVDA+2 Når dette valget er slått på, vil NVDA annonsere alle tegn du skriver på tastaturet.
Si skrevne ord NVDA+3 NVDA+3 Når dette valget er slått på, vil NVDA annonsere alle ord du skriver på tastaturet.
Si kommandotaster NVDA+4 NVDA+4 Når dette valget er på, vil NVDA annonsere alle taster du trykker på tastaturet som ikke er bokstaver eller tegn. Dette omfatter tastekombinasjoner som Ctrl + en bokstav.

Mus (NVDA+Ctrl+m)

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Slå på mussporing NVDA+m NVDA+m Når dette er slått på, vil NVDA annonsere teksten som for øyeblikket er under muspekeren, etter hvert som du flytter muspekeren omkring på skjermen.

Lesemarkør

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Følg systemfokus NVDA+7 NVDA+7 When enabled, The review cursor will always be placed in the same object as the current system focus whenever
Følg systemmarkør NVDA+6 NVDA+6 When enabled, the review cursor will automatically be moved to the position of the System caret each time it

Objektpresentasjon (NVDA+Ctrl+o)

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Progress bar output NVDA+u NVDA+u This option controls how NVDA reports progress bar updates to you.
Report dynamic content changes NVDA+5 NVDA+5 Toggles the announcement of new content in particular objects such as terminals and the history control in

Nettmodus (NVDA+Ctrl+b)

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Bruk skjermoppsett NVDA+v NVDA+v This option allows you to specify whether content in browse mode should place content such as links and other

Lagre konfigurasjonen og laste den inn på nytt

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Lagre konfigurasjon NVDA+Ctrl+c NVDA+Ctrl+c Lagrer din gjeldende konfigurasjon slik at den ikke forsvinner når du avslutter NVDA
Tilbakestill konfigurasjon NVDA+Ctrl+r NVDA+Ctrl+r Trykk én gang for å tilbakestille konfigurasjonen din til da du sist lagret den. Tre trykk vil tilbakestille den til fabrikkstandard.

Konfigurasjonsprofiler

Grunnleggende behandling

Navn Tast
Gå bakover med leselisten topRouting1 (første celle på leselisten)
Gå framover med leselisten topRouting20/40/80 (siste celle på leselisten)
Gå bakover med leselisten leftAdvanceBar
Gå framover med leselisten rightAdvanceBar
Bytt punktskrift knyttet til leftGDFButton+rightGDFButton
Bytt handling på venstre wiz-hjul leftWizWheelPress
Gå bakover med venstre wiz-hjulhandling leftWizWheelUp
Gå framover med venstre wiz-hjulhandling leftWizWheelDown
Bytt handling på høyre wiz-hjul rightWizWheelPress
Move back using right wiz wheel action rightWizWheelUp
Move forward using right wiz wheel action rightWizWheelDown
Route to braille cell routing
Skift+Tab brailleSpaceBar+punkt1+punkt2
Tab brailleSpaceBar+punkt4+punkt5
Pil opp brailleSpaceBar+punkt1
Pil ned brailleSpaceBar+punkt4
Ctrl+Pil venstre brailleSpaceBar+punkt2
Ctrl+Pil høyre brailleSpaceBar+punkt5
Pil venstre brailleSpaceBar+punkt3
Pil høyre brailleSpaceBar+punkt6
Home brailleSpaceBar+punkt1+punkt3
End brailleSpaceBar+punkt4+punkt6
control+home key brailleSpaceBar+punkt1+punkt2+punkt3
control+end key brailleSpaceBar+punkt4+punkt5+punkt6
alt key brailleSpaceBar+punkt1+punkt3+punkt4
alt+tab key brailleSpaceBar+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5
alt+Skift+tab key brailleSpaceBar+punkt1+punkt2+punkt5+punkt6
windows+tab key brailleSpaceBar+punkt2+punkt3+punkt4
escape key brailleSpaceBar+punkt1+punkt5
windows key brailleSpaceBar+punkt2+punkt4+punkt5+punkt6
space key brailleSpaceBar
windows+d key (minimize all applications) brailleSpaceBar+punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5+punkt6
Rapporter gjeldende linje brailleSpaceBar+punkt1+punkt4
NVDA menu brailleSpaceBar+punkt1+punkt3+punkt4+punkt5

For nyere Focus-modeller som har vippeknapper (Focus 40, Focus 80 og Focus Blue):

Navn Tast
Move braille display to previous line leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Move braille display to next line leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Bare for Focus 80:

Navn Tast
Gå bakover med leselisten leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Gå framover med leselisten leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA 6-serien/protokollkonverterer

Navn Tast
Gå bakover med leselisten t1 eller etouch1
Flytt leselisten til forrige linje t2
Flytt til gjeldende fokus t3
Flytt leselisten til neste linje t4
Gå framover med leselisten t5 eller etouch3
Route to braille cell routing
Rapporter tekstformatering under punktskriftcellen sekundær markørhenter
Toggle simulering av HID-tastatur t1+spEnter
Move to top line in review t1+t2
Move to bottom line in review t4+t5
Bytt leselist knyttet til t1+t3
Rapporter tittel etouch2
Rapporter statuslinje etouch4
Skift+Tab sp1
Alt sp2
Escape sp3
Tab sp4
Pil opp spUp
Pil ned spDown
Pil venstre spLeft
Pil høyre spRight
Enter spEnter, enter
Rapporter dato/tid sp1+sp2
NVDA-meny sp1+sp3
Win+d (minimer alle programmer) sp1+sp4
Win+b (fokus på systemkurv) sp3+sp4
Win sp2+sp3, windows
Alt+tab sp2+sp4
Ctrl+Home t3+spUp
Ctrl+End t3+spDown
Home t3+spLeft
End t3+spRight
Alt alt
Ctrl control

Handy Tech-leselister

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre, opp, b3
Gå framover med leselisten høyre, ned, b6
Flytt leselisten til forrige linje b4
Flytt leselisten til neste linje b5
Route to braille cell routing
Skift+Tab esc, venstre trippeltast opp+ned
Alt b2+b4+b5
Escape b4+b6
Tab enter, høyre trippeltast opp+ned
enter key esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
Pil opp joystickUp
Pil ned joystickDown
leftArrow key joystickLeft
rightArrow key joystickRight
NVDA-meny b2+b4+b5+b6
Bytt punktskrift knyttet til b2
Bytt punktskriftmarkør b1
Bytt presentasjon av fokuskontekst b7
Bytt punktskrift inndata mellomrom+b1+b3+b4 (mellomrom+stor B)

MDV Lilli

Navn Tast
Scroll braille display backward LF
Gå framover med leselisten RG
Move braille display to previous line UP
Move braille display to next line DN
Route to braille cell route
Skift+Tab SLF
Tab SRG
Alt+Tab SDN
Alt+Skift+Tab SUP

Baum/Humanware/APH/Orbit-leselister

Navn Tast
Gå bakover med leselisten d2
Gå framover med leselisten d5
Flytt leselisten til forrige linje d1
Flytt leselisten til neste linje d3
Route to braille cell routing

For leselister som har en joystick:

Navn Tast
Pil opp opp
Pil ned ned
Pil venstre venstre
Pil høyre høyre
Enter velg

hedo ProfiLine USB

Navn Tast
Gå bakover med leselisten K1
Gå framover med leselisten K3
Flytt leselist til forrige linje B2
Flytt leselisst til neste linje B5
Route to braille cell routing
Bytt punktskrift knyttet til K2
Say all B6

hedo MobilLine USB

Navn Tast
Gå bakover med leselisten K1
Gå framover med leselisten K3
Move braille display to previous line B2
Move braille display to next line B5
Route to braille cell routing
Toggle braille tethered to K2
Say all B6

HumanWare Brailliant BI/B Series / BrailleNote Touch

Key assignments for All models

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje opp
Flytt leselisten til neste linje ned
Route to braille cell routing
Bytt punktskrift knyttet til opp+ned
Pil opp mellomrom+punkt1
Pil ned mellomrom+punkt4
Pil venstre mellomrom+punkt3
Pil høyre mellomrom+punkt6
Skift+Tab mellomrom+punkt1+punkt3
Tab mellomrom+punkt4+punkt6
Alt mellomrom+punkt1+punkt3+punkt4 (mellomrom+m)
Escape mellomrom+punkt1+punkt5 (mellomrom+e)
Enter punkt8
windows key mellomrom+punkt3+punkt4
Alt+Tab mellomrom+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5 (mellomrom+t)
NVDA-meny mellomrom+punkt1+punkt3+punkt4+punkt5 (mellomrom+n)
windows+d key (minimize all applications) mellomrom+punkt1+punkt4+punkt5 (mellomrom+d)
Say all mellomrom+punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5+punkt6

Tastetilordninger for Brailliant BI 32, BI 40 og B 80

Navn Tast
NVDA-meny c1+c3+c4+c5 (kommando n)
windows+d key (minimize all applications) c1+c4+c5 (command d)
Say all c1+c2+c3+c4+c5+c6

Tastetilordninger for Brailliant BI 14

Navn Tast
Pil opp joystick opp
Pil ned joystick ned
Pil venstre joystick venstre
Pil høyre joystick høyre
Enter joystick-handling

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille-serien

Navn Tast
Route to braille cell routing
Gå bakover med leselisten leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Gå framover med leselisten leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Flytt leselisten til forrige linje leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Flytt leselisten til neste linje leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Move to previous line in review rightSideUpArrow
Move to next line in review rightSideDownArrow
Move to previous character in review rightSideLeftArrow
Move to next character in review rightSideRightArrow
Move to current focus leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown,

leftSideScroll+rightSideScroll |

Ctrl smartbeetle:f1, brailleedge:f3
Windows f7, smartbeetle:f2
Alt punkt1+punkt3+punkt4+mellomrom, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
Skift f5
Insert punkt2+punkt4+space, f6
applications key punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+space, f8
CapsLock punkt1+punkt3+punkt6+mellomrom
Tab punkt4+punkt5+mellomrom, f3, brailleedge:f2
Skift+Alt+Tab f2+f3+f1
Alt+Tab f2+f3
Skift+Tab punkt1+punkt2+mellomrom
End punkt4+punkt6+mellomrom
control+end key punkt4+punkt5+punkt6+space
home key punkt1+punkt3+space, smartbeetle:f4
control+home key punkt1+punkt2+punkt3+space
Alt+F4 punkt1+punkt3+punkt5+punkt6+mellomrom
Pil venstre punkt3+mellomrom, leftSideLeftArrow
control+Skift+leftArrow key punkt2+punkt8+mellomrom+f1
control+leftArrow key punkt2+space
Skift+Alt+Pil venstre punkt2+punkt7+f1
Alt+Pil venstre punkt2+punkt7
Pil høyre punkt6+mellomrom, leftSideRightArrow
Ctrl+Skift+Pil høyre punkt5+punkt8+mellomrom+f1
Ctrl+Pil høyre punkt5+mellomrom
Skift+Alt+Pil høyre punkt5+punkt7+f1
Alt+Pil høyre punkt5+punkt7
pageUp key punkt1+punkt2+punkt6+space
control+pageUp key punkt1+punkt2+punkt6+punkt8+space
PilOpp key punkt1+space, leftSideUpArrow
Ctrl+Skift+Pil opp punkt2+punkt3+punkt8+mellomrom+f1
Ctrl+Pil opp punkt2+punkt3+mellomrom
Skift+Alt+Pil opp punkt2+punkt3+punkt7+f1
Alt+Pil opp punkt2+punkt3+punkt7
shift+PilOpp key leftSideScrollDown+space
PageDown punkt3+punkt4+punkt5+mellomrom
Ctrl+PageDown punkt3+punkt4+punkt5+punkt8+mellomrom
PilNed key punkt4+space, leftSideDownArrow
Ctrl+Skift+Pil ned punkt5+punkt6+punkt8+mellomrom+f1
Ctrl+Pil ned punkt5+punkt6+mellomrom
Skift+Alt+Pil ned punkt5+punkt6+punkt7+f1
Alt+Pil ned punkt5+punkt6+punkt7
shift+PilNed key mellomrom+rightSideScrollDown
escape key punkt1+punkt5+space, f4, brailleedge:f1
delete key punkt1+punkt3+punkt5+space, punkt1+punkt4+punkt5+space
f1 key punkt1+punkt2+punkt5+space
F3 punkt1+punkt2+punkt4+punkt8
F4 punkt7+F3
Windows+b punkt1+punkt2+f1
windows+d key punkt1+punkt4+punkt5+f1
control+insert key smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert key smartbeetle:f3+rightSideScroll

Seika leselister

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje b3
Flytt leselisten til neste linje b4
Bytt punktskrift knyttet til b5
Say all b6
Tab b1
Skift+Tab b2
Alt+Tab b1+b2
NVDA-meny venstre+høyre
Route to braille cell routing

Papenmeier BRAILLEX nyere modeller

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje opp
Flytt leselisten til neste linje ned
Route to braille cell routing
Report current character in review l1
Aktiver gjeldende navigasjonsobjekt l2
Bytt knytt punktskrift til r2
Rapporter tittel l1+opp
Rapporter statuslinje l2+ned
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to previous object left2
Move to next object right2
Report text formatting under braille cell upper routing row
escape key space with dot 7
PilOpp key space with dot 2
leftArrow key space with dot 1
rightArrow key space with dot 4
PilNed space with dot 5
control key lt+punkt2
alt key lt+punkt3
control+escape key space with dot 1 2 3 4 5 6
tab key space with dot 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX eldre modeller

Devices with EAB:

Navn Tast
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje opp
Flytt leselisten til neste linje ned
Route to braille cell routing
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Report title l1up
Report Status Bar l2down
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Move to next object right2
Move to previous object left2
Report text formatting under braille cell upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Navn Tast
Report current character in review l1
Aktiver gjeldende navigasjonsobjekt l2
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til forrige linje opp
Flytt leselisten til neste linje ned
Toggle braille tethered to r2
Move to containing object r1+up
Move to first contained object r1+dn
Move to previous object r1+left
Move to next object r1+right
Report text formatting under braille cell upper routing strip
Report title l1+up
Report status bar l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Navn Tast
Report current character in review l1
Activate current navigator object l2
Toggle braille tethered to r2
Report text formatting under braille cell upper routing strip
Flytt leselisten til forrige linje opp
Gå bakover med leselisten venstre
Gå framover med leselisten høyre
Flytt leselisten til neste linje ned
Gå til neste objekt left2
Move to containing object up2
Move to first contained object dn2
Gå til forrige objekt right2

HumanWare BrailleNote

Navn Tast
Gå bakover med leselisten bakover
Gå framover med leselisten framover
Flytt leselisten til forrige linje forrige
Flytt leselisten til neste linje neste
Route to braille cell routing
NvDA-meny mellomrom+punkt1+punkt3+punkt4+punkt5 (mellomrom+n)
Toggle braille tethered to previous+next
Up arrow key mellomrom+punkt1
Down arrow key mellomrom+punkt4
Left Arrow key mellomrom+punkt3
Right arrow key mellomrom+punkt6
Page up key mellomrom+punkt1+punkt3
Page down key mellomrom+punkt4+punkt6
Home mellomrom+punkt1+punkt2
End mellomrom+punkt4+punkt5
Ctrl+Home mellomrom+punkt1+punkt2+punkt3
Ctrl+End mellomrom+punkt4+punkt5+punkt6
Space key space
Enter mellomrom+punkt8
Backspace mellomrom+punkt7
Tab key mellomrom+punkt2+punkt3+punkt4+punkt5 (mellomrom+t)
Shift+tab keys mellomrom+punkt1+punkt2+punkt5+punkt6
Windows key mellomrom+punkt2+punkt4+punkt5+punkt6 (mellomrom+w)
Alt key mellomrom+punkt1+punkt3+punkt4 (mellomrom+m)
Toggle input help mellomrom+punkt2+punkt3+punkt6 (mellomrom+lower h)

Following are commands assigned to BrailleNote QT when it is not in braille input mode.

Navn Tast
NvDA menu read+n
Up arrow key PilOpp
Down arrow key PilNed
Left Arrow key leftArrow|
Right arrow key rightArrow
Page up key function+PilOpp
Page down key function+PilNed
Home key function+leftArrow
End key function+rightArrow
Control+home keys read+t
Ctrl+End read+b
Enter Enter
Slett bakover Slett bakover
Tab Tab
Skift+Tab Skift+Tab
Windows-tast read+w
Alt read+m
Slå hjelp for inndata på/av read+1

Følgende er kommandoer knyttet til rullehjulet:

Navn Tast
Pil opp Pil opp
Pil ned Pil ned
Venstre piltast Pil venstre
Høyre piltast Pil høyre
Enter Senterknapp
Tab rull hjulet med klokken
Skift+Tab rull hjulet mot klokken

EcoBraille

Navn Tast
Gå bakover med leselisten T2
Gå framover med leselisten T4
Flytt leselisten til forrige linje T1
Flytt leselisten til neste linje T5
Route to braille cell Routing
Activate current navigator object T3
Switch to next review mode F1
Move to containing object F2
Switch to previous review mode F3
Move to previous object F4
Report current object F5
Move to next object F6
Move to focus object F7
Move to first contained object F8
Flytt systemfokus eller markør til gjeldende leseposisjon F9
Report review cursor location F0
Toggle braille tethered to A

SuperBraille

Navn Tast
Gå bakover med leselisten numerisk minus
Gå framover med leselisten numerisk pluss

Eurobraille Esys/Esytime/Iris leselister

Navn Tast
Gå bakover med leselisten switch1-6Venstre, l1
Gå framover med leselisten switch1-6Høyre, l8
Flytt til gjeldende fokus switch1-6Venstre+switch1-6Høyre, l1+l8
Route to braille cell routing
Report text formatting under braille cell doubleRouting
Move to previous line in review joystick1Up
Move to next line in review joystick1Down
Move to previous character in review joystick1Left
Move to next character in review joystick1Right
Switch to previous review mode joystick1Left+joystick1Up
Switch to next review mode joystick1Right+joystick1Down
Erase the last entered braille cell or character backSpace
Translate any braille input and press the enter key backSpace+space
insert key punkt3+punkt5+space, l7
delete key punkt3+punkt6+space
home key punkt1+punkt2+punkt3+space, joystick2Left+joystick2Up
end key punkt4+punkt5+punkt6+space, joystick2Right+joystick2Down
PilVenstre punkt2+space, joystick2Left, leftArrow
Pil høyre punkt5+mellomrom, joystick2Høyre, Pil høyre
Pil opp punkt1+mellomrom, joystick2Opp, Pil opp
Pil ned punkt6+mellomrom, joystick2Ned, Pil ned
enter key joystick2Center
pageUp key punkt1+punkt3+space
pageDown key punkt4+punkt6+space
numerisk 1 punkt1+punkt6+backspace
numerisk 2 punkt1+punkt2+punkt6+backspace
numerisk 3 punkt1+punkt4+punkt6+backspace
numpad4 key punkt1+punkt4+punkt5+punkt6+backspace
numpad5 key punkt1+punkt5+punkt6+backspace
numpad6 key punkt1+punkt2+punkt4+punkt6+backspace
numpad7 key punkt1+punkt2+punkt4+punkt5+punkt6+backspace
numpad8 key punkt1+punkt2+punkt5+punkt6+backspace
numpad9 key punkt2+punkt4+punkt6+backspace
numpadInsert key punkt3+punkt4+punkt5+punkt6+backspace
numpadDecimal key punkt2+backspace
numpadDivide key punkt3+punkt4+backspace
numpadMultiply key punkt3+punkt5+backspace
numpadMinus key punkt3+punkt6+backspace
numpadPlus key punkt2+punkt3+punkt5+backspace
numpadEnter key punkt3+punkt4+punkt5+backspace
escape key punkt1+punkt2+punkt4+punkt5+space, l2
Tab punkt2+punkt5+punkt6+mellomrom, l3
Skift+Tab punkt2+punkt3+punkt5+mellomrom
printScreen key punkt1+punkt3+punkt4+punkt6+space
Pause punkt1+punkt4+mellomrom
applications key punkt5+punkt6+backspace
F1 punkt1+slett bakover
F2 punkt1+punkt2+slett bakover
F3 punkt1+punkt4+slett bakover
F4 punkt1+punkt4+punkt5+slett bakover
F5 punkt1+punkt5+slett bakover
F6 punkt1+punkt2+punkt4+slett bakover
F7 punkt1+punkt2+punkt4+punkt5+slett bakover
F8 punkt1+punkt2+punkt5+slett bakover
F9 punkt2+punkt4+slett bakover
F10 punkt2+punkt4+punkt5+slett bakover
F11 punkt1+punkt3+slett bakover
F12 punkt1+punkt2+punkt3+slett bakover
Windows-tasten punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+slett bakover
CapsLock punkt7+slett bakover, punkt8+slett bakover
NumLock punkt3+slett bakover, punkt6+slett bakover
Skift punkt7+mellomrom, l4
Toggle shift key punkt1+punkt7+space, punkt4+punkt7+space
Ctrl punkt7+punkt8+mellomrom, l5
Toggle control key punkt1+punkt7+punkt8+space, punkt4+punkt7+punkt8+space
Alt punkt8+mellomrom, l6
Toggle alt key punkt1+punkt8+space, punkt4+punkt8+space
ToggleHID keyboard input simulation esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

BRLTTY

Navn BRLTTY-kommando
Gå bakover med leselisten fwinlt (gå til venstre ett vindu)
Gå framover med leselisten fwinrt (gå til høyre ett vindu)
Flytt leselisten til forrige linje lnup (gå opp en linje)
Flytt leselisten til neste linje lndn (gå ned en linje)
Hent markør til punktskriftcelle route (bring markør til tegn)