NVDA 2022.1rc2 – Pregled tipkovničkih prečaca

Prvi koraci s NVDA čitačem

NVDA dodirne geste

Kako biste uključili ili isključili podršku ekrana osjetljivih na dodir, pritisnite NVDA+control+alt+t.

Modusi dodira

Za prebacivanje između modusa dodira, izvedite dodir s tri prsta.

Osnovni NVDA tipkovnički prečaci

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Dodir Opis
Pokreće ili ponovno pokreće NVDA Control+alt+f5 Control+alt+f5 nema Pokreće ili ponovno pokreće NVDA s radne površine, ako je ovaj Windowsov prečac omogućen tijekom NVDA instalacijskog procesa. Ovo je Windowsov prečac stoga se ne može mijenjati u dijaloškom okviru ulaznih gesti.
Zaustavi govor kontrol kontrol dodir s dva prsta Trenutno zaustavlja govor
Pauziraj govor šift šift nema Trenutno pauzira govor. Kad tipku ponovo pritisnete, NVDA će nastaviti govoriti gdje je stao (ako trenutačna govorna jedinica podržava pauziranje)
NVDA Izbornik NVDA+n NVDA+n dvostruki dodir s dva prsta Prikazuje NVDA izbornik koji omogućuje pristup postavkama, alatima, pomoći itd.
Mijenjanje modusa govora NVDA+s NVDA+s nema Mijenja modus govora između: govor, zvučni signal i isključeno.
Mijenjanje modusa unosa NVDA+1 NVDA+1 nema Pritiskom bilo koje tipke, izvijestit će se o tome što ta tipka radi s opisom bilo kojeg NVDA prečaca koji joj je pridružen
Izlaz iz NVDA NVDA+q NVDA+q nema Izlazi iz NVDA
Proslijedi sljedeću tipku NVDA+f2 NVDA+f2 nema Naređuje NVDA čitaču da proslijedi sljedeći pritisak tipke ravno aktivnoj aplikaciji, čak iako je ta kombinacija tretirana kao NVDA prečac
Uključi ili isključi modus mirovanja NVDA+šift+s NVDA+šift+z nema Modus mirovanja deaktivira sve NVDA prečace i govorni ili brajični izlaz za trenutačnu aplikaciju. Vrlo korisno kad aplikacije pružaju vlastiti govor ili funkcije čitanja ekrana. Pritisnite prečac još jednom da biste isključili modus mirovanja.

Izvještavanje o informacijama sustava

Naziv Tipka Opis
Izgovori datum i vrijeme NVDA+f12 Kad se pritisne jednom izgovara trenutačno vrijeme, kad se pritisne dvaput izgovara datum
Izgovor stanja baterije NVDA+šift+b Izvještava o trenutačnom stanju baterije, kao i o tome je li priključen punjač i stanje baterije u postotcima.
Pročitaj tekst iz međuspremnika NVDA+c Čita tekst iz međuspremnika ako postoji.

Kretanje pomoću NVDA čitača

Kretanje pomoću fokusa sustava

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Izvijesti o trenutačnom fokusu NVDA+tabulator NVDA+tabulator Izvještava o objektu koji je trenutačno u fokusu. Kad pritisnete dvaput, slovkat će izgovoreno
Izvijesti o naslovu NVDA+t NVDA+t Izvještava o naslovu trenutačnog prozora. Kad pritisnete dvaput, NVDA će slovkati izgovoreno. Kad pritisnete triput naslov se kopira u međuspremnik.
Pročitaj trenutačni prozor NVDA+b NVDA+b Čita sve kontrole u trenutačno aktivnom prozoru (korisno za dijaloške okvire)
Izvijesti o traci stanja NVDA+end NVDA+šift+end Izvještava o traci stanja, ako je NVDA pronađe. Kad se pritisne dvaput, informacije na traci stanja se slovkaju, a kad se pritisne triput, kopiraju se u međuspremnik.

Kretanje pomoću kursora sustava

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Izgovori sve NVDA+strelicaDolje NVDA+a Čita od trenutačne pozicije kursora sustava, pomičući ga dok se kreće
Čitaj trenutačni redak NVDA+strelicaGore NVDA+l Čita trenutačni redak gdje je kursor sustava pozicioniran. Kad se pritisne dvaput, NVDA slovka taj redak. Kad se pritisne tri puta, NVDA slovka redak fonetski.
Čitaj trenutačno označeni tekst NVDA+šift+strelicaGore NVDA+šift+s Čita bilo koji trenutačno označen tekst
Izvijesti o oblikovanju teksta NVDA+f NVDA+f Izgovara svojstva oblikovanja teksta na mjestu gdje se kursor sustava nalazi. Kada se pritisne dva put pokazuje informaciju u modusu čitanja
Sljedeća rečenica alt+Strelicadolje alt+StrelicaDolje Premješta kursor na sljedeću rečenicu, a potom je izgovara. (Podržano u Microsoft Wordu i Outlooku)
Prethodna rečenica alt+StrelicaGore alt+StrelicaGore Premješta kursor na prethodnu rečenicu, a potom je izgovara. (Podržano u Microsoft Wordu i Outlooku)

Unutar tablice su dostupni i sljedeći prečaci:

Naziv Tipka Opis
Premjesti se na prethodni stupac kontrol+alt+strelicaLijevo Premješta kursor sustava na prethodni stupac (pritom ostajući u istom retku)
Premjesti se na sljedeći stupac kontrol+alt+strelicaDesno Premješta kursor sustava na sljedeći stupac (pritom ostajući u istom retku)
Premjesti se na prethodni redak kontrol+alt+strelicaGore Premješta kursor sustava na prethodni redak (pritom ostajući u istom stupcu)
Premjesti se na sljedeći stupac kontrol+alt+strelicaDolje Premješta kursor sustava na sljedeći redak (pritom ostajući u istom stupcu)

Kretanje po objektima

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Dodir Opis
Izvijesti o trenutačnom objektu NVDA+num5 NVDA+šift+o nema Izvještava o trenutačnom navigacijskom objektu. Kad se dvaput pritisne, slovka objekt. Kad se triput pritisne, kopira ime i vrijednost tog objekta u međuspremnik.
Premjesti se na sadržavajući objekt NVDA+num8 NVDA+šift+strelicaGore klizni gore (objektni modus) Premješta se na objekt koji sadrži trenutačni navigacijski objekt
Premjesti se na prethodni objekt NVDA+num4 NVDA+šift+strelicaLijevo klizni lijevo (objektni modus) Premješta se na objekt ispred trenutačnog navigacijskog objekta
Premjesti se na sljedeći objekt NVDA+num6 NVDA+šift+strelicaDesno klizni desno (objektni modus) Premješta se na objekt iza trenutačnog navigacijskog objekta
Premjesti se na sljedeći sadržavajući objekt NVDA+num2 NVDA+šift+strelicaDolje klizni dolje (objektni modus) Premješta se na prvi objekt sadržan u navigacijskom objektu
Premjesti se na objekt fokusa NVDA+numMinus NVDA+backspace nema Premješta se na objekt koji je trenutačno u fokusu sustava te premješta kursor pregleda na poziciju kursora sustava, ako se prikazuje
Aktiviraj trenutačni navigacijski objekt NVDA+numEnter NVDA+enter dvostruki dodir Aktivira trenutačni navigacijski objekt (slično pritiskanjem miša ili razmaknice kad postoji fokus sustava)
Premjesti fokus sustava ili kursor na trenutačnu poziciju NVDA+šift+numMinus NVDA+šift+backspace nema Kad se pritisne jedanput, premješta fokus sustava na trenutačni navigacijski objekt. Kad se pritisne dvaput, premješta kursor sustava na trenutačnu poziciju preglednog kursora
Izvijesti o trenutačnom položaju preglednog kursora NVDA+numDilit NVDA+dilit nema Izvještava o informacijama o položaju teksta ili objekta na preglednom kursoru. Na primjer, to može uključivati postotak po dokumentu, udaljenost od rubova stranice ili točnu poziciju na ekranu. Kad se pritisne dvaput, može pružati dodatne detalje.
Premjesti kursor na traku stanja nema nema nema izgovara traku stanja ako ju NVDA pronađe. Objekt navigatora će se također premjestiti na tu lokaciju.

Pregledavanje teksta

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Dodir Opis
Premjesti se na početak retka u pregledu šift+num7 NVDA+kontrol+houm nema Pomiče pregledni kursor na najviši redak teksta
Premjesti se na prethodni redak u pregledu num7 NVDA+strelicaGore klizni gore (tekstualni modus) Pomiče pregledni kursor na prethodni redak teksta
Izvijesti o trenutačnom retku u pregledu num8 NVDA+šift+. nema Čita trenutačni redak teksta gdje je pozicioniran pregledni kursor. Kad se pritisne dvaput, NVDA slovka trenutačni redak. Kad se pritisne triput, cijeli se redak slovka fonetski.
Premjesti se na idući redak u pregledu num9 NVDA+strelicaDolje klizni dolje (tekstualni modus) Pomiče pregledni kursor na idući redak teksta
Premjesti redak na kraj preglednog kursora šift+num9 NVDA+kontrol+end nema Pomiče pregledni kursor na krajnji redak teksta
Premjesti se na prethodnu riječ u pregledu num4 NVDA+kontrol+strelicaLijevo klizni lijevo s dva prsta (tekstualni modus) Pomiće pregledni kursor na prethodnu riječ u tekstu
Izgovori trenutačnu riječ pod preglednim kursorom num5 NVDA+kontrol+. nema Čita trenutačnu riječ u tekstu gdje je pozicioniran pregledni kursor. Kad se pritisne dvaput, slovka cijelu riječ. a Kad se pritisne tri put, slovka riječ fonetski.
Premjesti se na iduću riječ u pregledu num6 NVDA+kontrol+strelicaDesno klizanje s dva prsta (tekstualni modus) Premjesti pregledni kursor na iduću riječ u tekstu
Premjesti se na početak retka u pregledu šift+num1 NVDA+houm nema Pomiče pregledni kursor na početak trenutačnog retka u tekstu
Premjesti se na prethodni znak u pregledu num1 NVDA+strelicaLijevo klizni lijevo (tekstualni modus) Pomiče kursor pregleda na prethodni znak na trenutačnom retku u tekstu
Izvijesti o trenutačnom znaku pod preglednim kursorom num2 NVDA+. nema Izvještava o trenutačnom znaku u retku teksta gdje je pozicioniran pregledni kursor. Kad se pritisne dvaput, izvještava o opisu ili primjer tog znaka. Kad se pritisne triput, izgovara brojčanu vrijednost znaka u decimalnom i heksadecimalnom obliku.
Premjesti se na sljedeći znak u pregledu num3 NVDA+strelicaDesno klizni desno (tekstualni modus) Premjesti kursor pregleda na idući znak na trenutačnom retku teksta
Premjesti se na kraj retka u pregledu šift+num3 NVDA+end nema Pomiče pregledni kursor na kraj u trenutačnom retku teksta
Izgovori sve pomoću pregleda numPlus NVDA+šift+a klizni s tri prsta prema dolje (tekstualni modus) Čita od trenutačne pozicije preglednog kursora, pomičući se s pomićanjem kursora
Odaberi i potom kopiraj od preglednog kursora insert+f9 insert+f9 nema Započinje proces biranja, a zatim kopiranja od trenutačne pozicije preglednog kursora. Sama radnja se ne izvodi sve dok ne kažete NVDA-u gdje se nalazi kraj teksta
Odaberi i potom kopiraj do preglednog kursora NVDA+f10 NVDA+f10 nema Prilikom prvog pritiska, tekst je označen od pozicije od prije poznate kao početni marker sve do i uključujući poziciju preglednog kursora. Ako kursor sustava može dohvatiti tekst, isti će biti premješten na označeni tekst. Poslje pritiska prečaca drugi put, tekst će biti kopiran u windowsow međuspremnik
Premjesti se na označeni početak kopiranja na pregled NVDA+šift+f9 NVDA+šift+f9 nema Pomiče pregledni kursor na poziciju koja je određena kao početak markera za kopiranje
Izvijesti o oblikovanju teksta NVDA+šift+f NVDA+šift+f nema Izvještava o oblikovanje teksta gdje se pregledni kursor nalazi. Kad se pritisne dvaput, informacija se prikazuje u modusu čitanja.
Izvijesti o trenutačnoj zamjeni simbola nema nema nema Izgovara simbol na kojem se nalazi pregledni kursor. Kad se pritisne dvaput, pokazuje simbol i tekst koji ga opisuje u modusu čitanja.

Modusi pregleda

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Dodir Opis
Prebaci na sljedeći modus pregleda NVDA+num7 NVDA+pejdž ap klizanje s dva prsta prema gore prebacuje na sljedeći dostupni modus pregleda
Prebaci na prethodni modus pregleda NVDA+num1 NVDA+pejdž daun klizanje s dva prsta prema dolje prebacuje na prethodni dostupni modus pregleda

Kretanje pomoću miša

Naziv Prečac za stolna računala Prečac za prenosna računala Dodir Opis
Lijeva tipka miša Podijeljeno na numeričkoj tipkovnici NVDA+[ Nema Pritišće lijevu tipku miša jedamput. Uobičajeni dvustruki pritisak postiže se pritiskom ove tipke dva puta brzo.
Zaključavanje lijeve tipke miša shift+Podijeljeno na numeričkoj tipkovnici NVDA+control+[ Nema Zaključava lijevu tipku miša. Pritisnite opet za otpuštanje. Za premještanje miša, pritisnite ovu tipku kako biste zaključali miš i pomićite miš fizički ili ili koristite prečace za usmjeravanje miša
Desna tipka miša množenje na numeričkoj tipkovnici NVDA+] Dodirnite i držite Jednokratan pritisak desne tipke miša U većini slučajeva koristi se za otvaranje kontekstnog izbornika na poziciji miša.
Zaključavanje desne tipke miša shift+numeričko množenje NVDA+control+] Nema Zaključava desnu tipku miša. Pritisnite opet za otpuštanje. Kako biste premjestili miš, pritisnite ovu tipku i pomićite miš fizički ili koristite jedan od prečaca za premještavanje miša
Premjesti miš na sljedeći objekt navigatora NVDA+numeričko dijeljenje NVDA+shift+m nema Premještava miš na sljedeći objekt navigatora i preglednog kursora
Premjesti tipkovnicu na objekt pod mišem NVDA+numeričko množenje NVDA+shift+n nema postavlja objekt navigatora na poziciju miša

Modus čitanja

Naziv Tipka Opis
Mijenjaj između modusa čitanja i modusa fokusa NVDA+razmaknica Prebacuje između modusa fokusa i modusa čitanja
Izađi iz modusa fokusa escape Prebacuje natrag na modus čitanja, ako je prije toga modus fokusa prebačen na automatski
Osvježi dokument u modusu čitanja NVDA+f5 Osvježava trenutačni sadržaj dokumenta (korisno kad izgleda da neki dio sadržaja nedostaje iz dokumenta Nije dostupno u Microsoft Wordu i Outlooku.)
Traži NVDA+kontrol+f Otvara dijaloški okvir pretrage, u kojem možete upisati tekst koji tražite u dokumentu. Pogledajte Traženje teksta za daljnje informacije.
Traži sljedeće NVDA+f3 Traži sljedeće pojavljivanje teksta u dokumentu kojeg ste prethodno tražili
Traži prethodno NVDA+šift+f3 Traži prethodno pojavljivanje teksta u dokumentu kojeg ste prethodno tražili
Otvori dugi opis NVDA+d Otvara novi prozor koji sadrži dugi opis za element na kojem se nalazite ako postoji.

Brzo kretanje pomoću početnih slova

Sljedeće tipke služe za premještanje na idući dostupni element, dodavanjem šifta se premještate na prethodni element:

Da biste se premjestili na početak ili kraj sadržaja elementa kao što su popisi ili tablice:

Naziv Tipka Opis
Premjesti se na početak sadržaja šift+zarez Premješta se na početak sadržaja (popisa, tablice, itd.) gdje se nalazi kursor
Premjesti se na kraj sadržaja zarez Premješta se na kraj sadržaja (popisa, tablice, itd.) gdje se nalazi kursor

Da biste isključili ili uključili brzo kretanje za trenutačni dokument, pritisnite tipke NVDA+šift+razmaknica.

Popis elemenata

Naziv Tipka Opis
Popis elemenata u modusu čitanja NVDA+f7 Popisuje razne vrste elemenata u trenutačnom dokumentu

Traženje teksta

Naziv Tipka Opis
Traži tekst NVDA+kontrol+f Otvara dijaloški okvir pretrage
Traži sljedeće NVDA+f3 Traži sljedeće pojavljivanje trenutačno traženog teksta
Traži prethodno NVDA+šift+f3 Traži prethodno pojavljivanje trenutačno traženog teksta

Ugrađeni objekti

Naziv Tipka Opis
Premjesti se na dokument sadržaja u modusu čitanja NVDA+kontrol+razmaknica Premješta kursor iz trenutačnog ugrađenog objekta u dokument koji ga sadrži

Čitanje matematičkog sadržaja

Interaktivno kretanje

Naziv Tipka Opis
Uđi u interakciju s matematičkim sadržajem NVDA+alt+m Započinje interakciju s matematičkim sadržajem.

Brajica

Brajični unos

Pritiskom točkice 7 briše se zadnja brajična ćelija ili znak. Točkica 8 prevodi svaki brajični unos i pritišće tipku enter. Pritiskom kombinacije točkice 7 + točkice 8 prevodi svaki brajični unos, ali bez dodavanja razmaka ili pritiskanja tipke enter.

Prepoznavanje sadržaja

Windows OCR

Za prepoznavanje teksta u navigacijskom objektu koristeći windows ocr, pritisnite NVDA+r.

Značajke specifične za neke aplikacije

Microsoft Word

Automatsko čitanje zaglavlja redaka i stupaca

Ime Tipka opis
postavi zaglavlja stupaca insert+šift+c pritišćući ovu kombinaciju nvda zna da je ovo prvo zaglavlje u redku koje sadržava zaglavlje stupaca, koji trebaju biti automatski izgovoreni kad se krećete po stupcima ispod tog stupca. kad se pritisne dvaput briše postavku.
postavi zaglavlja redaka insert+šift+r kad se pritisne nvda zna da je to prvo zaglavlje ćelije u stupcu koje sadrži zaglavlje redaka, koji će biti automatski izgovoren šećući se po stupcima između tih stupaca. Kad se pritisne dvaput, izbrisat će se postavka.

Modus čitanja u Microsoft wordu

Kako biste uključili ili isključili modus čitanja (u Microsoft Wordu), pritisnite tipke insert+razmaknica.

Popis elemenata

Kad se nalazite u modusu čitanja u Microsoft Wordu, popisu elemenata možete pristupiti pritiskom tipki NVDA+f7.

Izvještavanje o komentarima

Za izvještavanje o komentarima na poziciji kursora, pritisnite NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Automatsko čitanje zaglavlja redaka i stupaca

Naziv Tipka Opis
Postavi zaglavlja stupaca NVDA+šift+c Kad se pritisne jednom, NVDA zna da je to prva ćelija zaglavlja u retku koja sadrži zaglavlje stupaca, koja treba automatski najaviti kad se premještate po stupcima ispod ovog retka. Kad se pritisne dvaput, postavka se briše.
Postavi zaglavlja redaka NVDA+šift+r Kad se pritisne jednom, NVDA zna da je to prva ćelija zaglavlja u stupcu koja sadrži zaglavlja redaka, koja treba automatski najaviti kad se premještate po redcima nakon ovog stupca. Kad se pritisne dvaput, postavka se briše.

Popis elemenata

kako biste pristupili popisu elemenata u excelu, pritisnite NVDA+f7.

Izvještavanje o bilješkama

Za izvještavanje o bilješkama na poziciji kursora, pritisnite NVDA+alt+c. In Microsoft Officeu 2016, 365 i novijim inačicama, klasični su komentari u Microsoft Excelu su preimenovani u "bilješke".

Kako biste dodali ili uredili bilješku u fokusiranoj ćeliji, pritisnite shift+f2.

Čitanje zaštićenih ćelija

Kako biste dozvolili premještanje po zaključanim ćelijama, prebacite se na modus čitanja pritiskom tipki NVDA+razmaknica, a potom koristite standardne excelove prečace za kretanje po dokumentu poput strelica, kako biste se premještali po trenutačnom radnom listu.

Microsoft PowerPoint

Naziv Tipka Opis
Uključi čitanje govornikovih bilješki kontrol+šift+s Kad se nalazite u trenutačnom prikazu slajda, ova naredba prebacuje između govornikovih bilješki za slajd i sadržaja slajda. Ovo utječe samo na ono što NVDA čita, ne i na ono što se prikazuje na ekranu.

Foobar2000

Naziv Tipka Opis
Izvijesti o preostalom vremenu kontrol+šift+r Izvještava o preostalom vremenu trenutačno svirane pjesme, ako postoji
Izvijesti o proteklom vremenu kontrol+šift+e Izvještava o proteklom vremenu trenutačno svirane pjesme, ako postoji
Izvijesti o trajanju zvučne datoteke kontrol+šift+t Izvještava o dužini trenutačno svirane pjesme, ako postoji

Miranda IM

Naziv Tipka Opis
Izvijesti o nedavnoj poruci NVDA+kontrol+1-4 Izvještava o jednoj od nedavnih poruka, ovisno o pritisnutom broju; npr. NVDA+kontrol+2 čita drugu najnedavniju poruku.

Poedit

Naziv Tipka Opis
Izvijesti o komentarima kontrol+šift+c Izvještava o komentarima u prozoru za komentare.
Izvijesti o napomenama za prevoditelje kontrol+šift+a Izvještava o napomenama za prevoditelje.

Kindle za osobna računala

možete se ručno prebacivati na sljedeću stranicu uz pomoć tipke pejdž daun i prebacivati na prethodnu stranicu uz pomoć tipke pejdž ap.

Odabrani tekst

Kad ste odabrali tekst, pritisnite aplikacijsku tipku ili šift+f10 kako biste prikazali dostupne opcije za rad s označenim tekstom.

Azardi

Kad se nalazite u tabličnom pregledu dodanih knjiga:

Naziv Tipka Opis
Enter enter Otvara odabranu knjigu.
Kontekstni izbornik aplikacijska tipka Otvara kontekstni izbornik za odabranu knjigu.

Windows naredbeni redak

Sljedeći ugrađeni tipkovnički prečaci naredbenog retka mogu biti korisni za Pregledavanje teksta pomoću NVDA čitača:

Naziv Tipka Opis
Kliži gore kontrol+strelicaGore Kliže po prozoru naredbenog retka gore, tako da se raniji tekst može čitati.
Kliži dolje kontrol+StrelicaDolje Kliže po prozoru naredbenog retka dolje, tako da se kasniji tekst može čitati.
Kliži na početak kontrol+houm Kliže po prozoru naredbenog retka na početak spremnika.
Kliži na kraj kontrol+end Kliže po prozoru naredbenog retka na kraj spremnika.

Podešavanje NVDA čitača

NVDA Postavke

Postavke govora (NVDA+kontrol+v)

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Razina interpunkcije i simbola: NVDA+p NVDA+p Ova opcija omogućuje određivanje količine interpunkcijskih znakova i drugih simbola koji se trebaju izgovoriti kao riječi.

Odaberi govornu jedinicu (NVDA+kontrol+s)

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Modus stišavanja zvuka NVDA+šift+d NVDA+šift+d U sustavu Windows 8 ili novijem, ova opcija omogućuje odabir hoće li NVDA stišati glasnoću drugih aplikacija dok NVDA govori ili će to raditi cijelo vrijeme dok je NVDA pokrenut.

Kružne postavke govorne jedinice

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Premjesti se na sljedeću postavku govorne jedinice NVDA+kontrol+desnaStrelica NVDA+šift+kontrol+desnaStrelica Premješta se na sljedeću postavku govora poslije trenutačne, prebacujući se natrag na prvu postavku poslije posljednje
Premjesti se na prethodnu postavku govorne jedinice NVDA+kontrol+strelicaLijevo NVDA+šift+kontrol+strelicaLijevo Premješta se na sljedeću dostupnu postavku govora prije trenutačne, prebacujući se na posljednju postavku prije prve
Povećaj vrijednost postavke govorne jedinice NVDA+kontrol+strelicaGore NVDA+šift+kontrol+strelicaGore Povećava vrijednost postavke govora na kojoj se nalazite. Npr. povećava brzinu, izabire sljedeći glas, povećava glasnoću
Smanji vrijednost postavke govorne jedinice NVDA+kontrol+strelicaDolje NVDA+šift+kontrol+strelicaDolje Smanjuje vrijednost trenutačne postavke glasa na kojoj se nalazite. Npr. smanjuje brzinu, odabire prethodni glas, smanjuje glasnoću

Brajica

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Poveži brajični redak NVDA+kontrol+t NVDA+kontrol+t Ova opcija kontrolira hoće li brajični redak pratiti fokus sustava / kursor, objekt navigatora / pregledni kursor, ili oboje.

Tipkovnica (NVDA+kontrol+k)

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Izgovori utipkane znakove NVDA+2 NVDA+2 Kad je aktivirano, NVDA će izgovoriti sve znakove koje tipkate na tipkovnici.
Izgovori utipkane riječi NVDA+3 NVDA+3 Kad je aktivirano, NVDA će izgovoriti sve riječi koje tipkate na tipkovnici.
Izgovori naredbene tipke NVDA+4 NVDA+4 Kad je ova opcija aktivirana, NVDA će izgovarati sve tipke koje nisu znakovi, a koje pritišćete na tipkovnici. To uključuje kombinacije tipki poput kontrol+neko drugo slovo.

Miš (NVDA+kontrol+m)

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Aktiviraj praćenje miša NVDA+m NVDA+m Kad je ova opcija aktivirana, NVDA će izvijestiti o tekstu koji se trenutačno nalazi ispod pokazivača miša, dok pomičete miša po ekranu. Ovo omogućuje pronalaženje elemenata na ekranu pomoću miša, umjesto pomoću kretanja po objektima.

Pregledni kursor

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Prati fokus sustava NVDA+7 NVDA+7 Kad je ova opcija aktivirana, pregledni kursor će biti smješten na mjesto trenutačnog fokusa sustava pri svakoj promjeni fokusa.
Prati kursor sustava NVDA+6 NVDA+6 Kad je ova opcija aktivirana, pregledni kursor će automatski biti premješten na poziciju kursora sustava pri svakom pomicanju.

Prezentacija objekata (NVDA+kontrol+o)

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Rezultat trake napredovanja NVDA+u NVDA+u Ova opcija omogućuje podešavanje načina na koji će vas NVDA izvještavati o trakama napretka.
Izvijesti o dinamičkim promjenama sadržaja NVDA+5 NVDA+5 Uključuje i isključuje najavu sadržaja u određenim objektima poput terminala i povijesti u programima za čavrljanje.

Modus čitanja (NVDA+kontrol+b)

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Koristi raspored ekrana NVDA+v NVDA+v Ova opcija omogućuje da odredite razmještaj sadržaja u modusu čitanja kao što su to poveznice i ostali elementi u zasebnom retku, ili da ostaju u "tekstualnoj struji" kako je vizualno prikazano na ekranu.

Spremanje i vraćanje konfiguracije

Naziv Tipka za stolna računala Tipka za prijenosna računala Opis
Spremi konfiguraciju NVDA+kontrol+c NVDA+kontrol+c Sprema vašu trenutačnu konfiguraciju kako se ne bi izgubila, kad izađete iz NVDA čitača
Vrati konfiguraciju NVDA+kontrol+r NVDA+kontrol+r Kad se pritisne jednom, vraća na zadnje spremljene postavke. Kad se pritisne triput, vratit će je na standardnu.

Konfiguracijski profili

Osnovno upravljanje

Podržani brajični redci

Brajični redci Freedom Scientific Focus/PAC Mate

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag topRouting1 (prva ćelija na brajičnom retku)
Kliži po brajičnom retku naprijed topRouting20/40/80 (zadnja ćelija na brajičnom retku)
Kliži po brajičnom retku natrag lijeviAdvanceBar
Kliži po brajičnom retku naprijed desniAdvanceBar
Mijenjaj povezanost brajičnog retka lijeviGDFGumb+desniGDFGumb
Uključi ili isključi radnju lijevog kotačića lijeviKotačićPritisni
Premjesti se natrag koristeći lijevi kotačić lijeviKotačićGore
Premjesti se naprijed koristeći lijevi kotačić lijeviKotačićDolje
Uključi ili isključi radnju desnog kotačića desniKotačićPritisni
Premjesti se natrag koristeći desni kotačić desniKotačićGore
Premjesti se naprijed koristeći desni kotačić desniKotačićDolje
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Tipka šift+tabulator brajičnaRazmaknica+točkica1+točkica2
Tipka tabulator brajičnaRazmaknica+točkica4+točkica5
Tipka strelica gore brajičnaRazmaknica+točkica1
Tipka strelica dolje brajičnaRazmaknica+točkica4
Tipka kontrol+strelica lijevo brajičnaRazmaknica+točkica2
Tipka kontrol+strelica desno brajičnaRazmaknica+točkica5
Tipka strelica lijevo brajičnaRazmaknica+točkica3
Tipka strelica desno brajičnaRazmaknica+točkica6
Tipka houm brajičnaRazmaknica+točkica1+točkica3
Tipka end brajičnaRazmaknica+točkica4+točkica6
Tipka kontrol+houm brajičnaRazmaknica+točkica1+točkica2+točkica3
Tipka kontrol+end brajičnaRazmaknica+točkica4+točkica5+točkica6
Tipka alt brajičnaRazmaknica+točkica1+točkica3+točkica4
Tipka alt+tabulator brajičnaRazmaknica+točkica2+točkica3+točkica4+točkica5
Tipka alt+šift+tabulator brajičnaRazmaknica+točkica1+točkica2+dočkica5+točkica6
Tipka windows+tabulator brajičnaRazmaknica+točkica2+točkica3+točkica4
Tipka escape brajičnaRazmaknica+točkica1+točkica5
Tipka windows brajičnaRazmaknica+točkica2+točkica4+točkica5+točkica6
Tipka razmaknica brajičnaRazmaknica
Tipka windows+d (smanji prozore svih aplikacija) brajičnaRazmaknica+točkica1+točkica2+točkica3+točkica4+točkica5+točkica6
Izvijesti o trenutačnom retku brajičnaRazmaknica+točkica1+točkica4
NVDA izbornik brajičnaRazmaknica+točkica1+točkica3+točkica4+točkica5

Za novije modele fokus brajičnih redaka koji na sebi imaju rocker bar tipke (Focus 40, Focus 80 i Focus blue):

Naziv Tipka
Premjesti brajični redak na prethodni redak lijeviRockerBarGore, desniRockerBarGore
premjesti brajični redak na sljedeći redak lijeviRockerBarDolje, desniRockerBarDolje

Samo za Focus 80:

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag lijeviBumperBarGore, desniBumperBarGore
Kliži po brajičnom retku naprijed lijeviBumperBarDolje, desniBumperBarDolje

Optelec Alva 6 serije/pretvornik protokola

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag t1, etouch1
Premjesti brajični redak na prethodni redak t2
Premjesti se na trenutačni fokus t3
Premjesti brajični redak na sljedeći redak t4
Kliži po brajičnom retku naprijed t5, etouch 3
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Izvijesti o oblikovanju teksta pod brajičnom ćelijom secondary routing
Uključi ili isključi simulaciju tipkovnice t1+spEnter
Premjesti se na najgornji redak u pregledu t1+t2
Premjesti se na posljednji redak u pregledu t4+t5
Mijenjaj povezanost brajičnog retka t1+t3
Izvijesti o naslovu etouch2
Izvijesti o traci stanja etouch4
Tipka šift+tabulator sp1
Tipka alt sp2, alt
Tipka escape sp3
Tipka tabulator sp4
Tipka strelica gore spGore
Tipka strelica dolje spDolje
Tipka strelica lijevo spLijevo
Tipka strelica desno spDesno
Tipka enter spEnter, enter
Izvijesti o datumu/vremenu sp2+sp3
NVDA izbornik sp1+sp3
Tipka windows+d (smanji prozore svih aplikacija) sp1+sp4
Tipka windows+b (fokusiranje područja obavijesti) sp3+sp4
Tipka windows sp1+sp2, windows
Tipka alt+tabulator sp2+sp4
Tipka kontrol+houm t3+spGore
Tipka kontrol+end t3+spDolje
Tipka houm t3+spLijevo
Tipka end t3+spDesno
Tipka kontrol kontrol

Handy Tech brajični redci

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natragd lijevo, gore, b3
Kliži po brajičnom retku naprijed desno, dolje, b6
Premjesti brajični redak na prethodni redak b4
Premjesti brajični redak na sljedeći redak b5
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Tipka šift+tabulator esc, lijeva tipka trostruke radnje gore+dolje
Tipka alt b2+b4+b5
Tipka escape b4+b6
Tipka tabulator enter, desna tipka trostruke radnje gore+dolje
Tipka enter esc+enter, lijeva+desna tipka trostruke radnje gore+dolje, joystickAction
Tipka strelica gore joystickGore
Tipka strelica dolje joystickDolje
Tipka strelica lijevo joystickLijevo
Tipka strelica desno joystickDesno
NVDA izbornik b2+b4+b5+b6
Mijenjaj povezanost brajičnog retka b2
Uključi ili isključi brajični kursor b1
Mijenjaj prikaz konteksta fokusa b7
Uključi ili isključi brajični unos razmaknica+b1+b3+b4 (razmaknica+veliko slovo B)

MDV Lilli

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag LF
Kliži po brajičnom retku naprijed RG
Premjesti brajični redak na prethodni redak UP
Premjesti brajični redak na prethodni redak DN
Premjesti se na brajičnu ćeliju route
Tipka šift+tabulator SLF
Tipka tabulator SRG
Tipka alt+tabulator SDN
Tipka alt+šift+tabulator SUP

Baum/Humanware/APH/Orbit brajični redci

Ime Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag d2
Kliži po brajičnom retku naprijed d5
Premjesti brajični redak na prethodni redak d1
Premjesti brajični redak na sljedeći redak d3
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing

Za brajične retke koji imaju joystick:

Naziv Tipka
Tipka strelica gore gore
Tipka strelica dolje dolje
Tipka strelica lijevo lijevo
Tipka strelica desno desno
Tipka enter odabir

Hedo ProfiLine USB

Ime Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag K1
Kliži po brajičnom retku naprijed K3
Premjesti brajični redak na prethodni redak B2
Premjesti brajični redak na sljedeći redak B5
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Mijenjaj povezanost brajičnog retka K2
Izgovori sve B6

Hedo MobilLine USB

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag K1
Kliži po brajičnom retku naprijed K3
Premjesti brajični redak na prethodni redak B2
Premjesti brajični redak na sljedeći redak B5
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Mijenjaj povezanost brajičnog retka K2
Izgovori sve B6

HumanWare Brailliant BI/B Serije / BrailleNote Touch

Dodijeljeni prečaci za sve modele

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag lijevo
Kliži po brajičnom retku naprijed desno
Premjesti brajični redak na prethodni redak gore
Premjesti brajični redak na sljedeći redak dolje
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Mijenjaj povezanost brajičnog retka gore+dolje
Tipka strelica gore razmaknica+točkica1
Tipka strelica dolje razmaknica+točkica4
Tipka strelica lijevo razmaknica+točkica3
Tipka strelica desno razmaknica+točkica6
Tipka šift+tabulator razmaknica+točkica1+točkica3
Tipka tabulator razmaknica+točkica4+točkica6
Tipka alt razmaknica+točkica1+točkica3+točkica4 (razmaknica+m)
Tipka escape razmaknica+točkica1+točkica5 (razmaknica+e)
Tipka enter točkica8
Tipka windows razmaknica+točkica3+točkica4
Tipka alt+tabulator razmaknica+točkica2+točkica3+točkica4+točkica5 (razmaknica+t)
NVDA Izbornik razmaknica+točkica1+točkica3+točkica4+točkica5 (razmaknica+n)
Tipka windows+d (smanjuje prozore svih aplikacija) razmaknica+točkice1+točkica4+točkica5 (razmaknica+d)
Izgovori sve razmaknica+točkica1+točkica2+točkica3+točkica4+točkica5+točkica6

Dodijeljeni prečaci za Brailliant BI 32, BI 40 and B 80

Naziv Tipka
NVDA Izbornik c1+c3+c4+c5 (command n)
Tipka windows+d (smanjuje prozore svih aplikacija) c1+c4+c5 (command d)
Izgovori sve c1+c2+c3+c4+c5+c6

Dodijeljeni prečaci za Brailliant BI 14

Naziv Tipka
Tipka strelica gore joystick gore
Tipka strelica dolje joystick dolje
Tipka strelica lijevo joystick lijevo
Tipka strelica desno joystick desno
Tipka enter joystick akcija

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille serije

Naziv Tipka
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Kliži po brajičnom retku natrag lijevaStranaKlizačGore, desnaStranaKlizačGore, lijevaStranaKlizač
Kliži po brajičnom retku naprijed lijevaStranaKlizačDolje, desnaStranaKlizačDolje, desnaStranaKlizač
Premjesti brajični redak na prethodni redak lijevaStranaKlizačGore+desnaStranaKlizačGore
Premjesti brajični redak na sljedeći redak lijevaStranaKlizačDolje+desnaStranaKlizačDolje
Premjesti se na prethodni redak u pregledu desnaStranaStrelicaGore
Premjesti se na sljedeći redak u pregledu desnaStranaStrelicaDolje
Premjesti se na prethodni znak u pregledu desnaStranaStrelicaLijevo
Premjesti se na sljedeći znak u pregledu desnaStranaStrelicaDesno
Premjesti se na trenutačni fokus lijevaStranaKlizačGore+lijevaStranaKlizačDolje, desnaStranaKlizačGore+desnaStranaKlizačDolje, lijevaStranaKlizač+desnaStranaKlizač
Tipka kontrol smartbeetle:f1, brailleedge:f3
Tipka windows f7, smartbeetle:f2
Tipka alt točkica1+točkica3+točkica4+razmaknica, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
Tipka šift f5
Tipka insert točkica2+točkica4+razmaknica, f6
Aplikacijska tipka točkica1+točkica2+točkica3+točkica4+razmaknica, f8
Tipka capsLock točkica1+točkica3+točkica6+razmaknica
Tipka tabulator točkica4+točkica5+razmaknica, f3, brailleedge:f2
Tipka šift+alt+tabulator f2+f3+f1
Tipka alt+tabulator f2+f3
Tipka šift+tabulator točkica1+točkica2+razmaknica
Tipka end točkica4+točkica6+razmaknica
Tipka kontrol+end točkica4+točkica5+točkica6+razmaknica
Tipka houm točkica1+točkica3+razmaknica, smartbeetle:f4
Tipka kontrol+houm točkica1+točkica2+točkica3+razmaknica
Tipka alt+f4 točkica1+točkica3+točkica5+točkica6+razmaknica
Tipka strelica lijevo točkica3+razmaknica, lijevaStranaStrelicaLijevo
Tipka kontrol+šift+strelica lijevo točkica2+točkica8+razmaknica+f1
Tipka kontrol+strelica lijevo točkica2+razmaknica
Tipka šift+alt+strelica lijevo točkica2+točkica7+f1
Tipka alt+strelica lijevo točkica2+točkica7
Tipka strelica lijevo točkica6+razmaknica, lijevaStranaStrelicaDesno
Tipka kontrol+šift+strelica lijevo točkica5+točkica8+razmaknica+f1
Tipka kontrol+strelica desno točkica5+razmaknica
Tipka šift+alt+strelica desno točkica5+točkica7+f1
Tipka alt+strelica desno točkica5+točkica7
Tipka pejdž ap točkica1+točkica2+točkica6+razmaknica
Tipka kontrol+pejdž ap key točkica1+točkica2+točkica6+točkica8+razmaknica
Tipka strelica gore točkica1+razmaknica, lijevaStranaStrelicaGore
Tipka kontrol+šift+strelica gore točkica2+točkica3+točkica8+razmaknica+f1
Tipka kontrol+strelica gore točkica2+točkica3+razmaknica
Tipka šift+alt+strelica gore točkica2+točkica3+točkica7+f1
Tipka alt+strelica gore točkica2+točkica3+točkica7
Tipka šift+strelica gore lijevaStranaKlizačDolje+razmaknica
Tipka pejdž daun točkica3+točkica4+točkica5+razmaknica
Tipka kontrol+pejdž daun točkica3+točkica4+točkica5+točkica8+razmaknica
Tipka strelica dolje točkica4+razmaknica, lijevaStranaStrelicaDolje
Tipka kontrol+šift+strelica dolje točkica5+točkica6+točkica8+razmaknica+f1
Tipka kontrol+strelica dolje točkica5+točkica6+razmaknica
Tipka šift+alt+strelica dolje točkica5+točkica6+točkica7+f1
Tipka alt+strelica dolje točkica5+točkica6+točkica7
Tipka šift+strelica dolje razmaknica+desnaStranaKlizačDolje
Tipka escape točkica1+točkica5+razmaknica, f4, brailleedge:f1
Tipka dilit točkica1+točkica3+točkica5+razmaknica, točkica1+točkica4+točkica5+razmaknica
Tipka f1 točkica1+točkica2+točkica5+razmaknica
Tipka f3 točkica1+točkica4+točkica8+razmaknica
Tipka f4 točkica7+f3
Tipka windows+b točkica1+točkica2+f1
Tipka windows+d točkica1+točkica4+točkica5+f1
Tipka kontrol+insert smartbeetle:f1+desnaStranaKlizač
Tipka alt+insert smartbeetle:f3+desnaStranaKlizač

Seika brajični redci

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag lijevo
Kliži po brajičnom retku naprijed desno
Premjesti brajični redak na prethodni redak b3
Premjesti brajični redak na sljedeći redak b4
Mijenjaj povezanost brajičnog retka b5
Izgovori sve b6
Tipka tabulator b1
Tipka šift+tabulator b2
Tipka alt+tabulator b1+b2
NVDA Izbornik lijevo+desno
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing

Papenmeier BRAILLEX noviji modeli

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag lijevo
Kliži po brajičnom retku naprijed desno
Premjesti brajični redak na prethodni redak gore
Premjesti brajični redak na sljedeći redak dolje
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Izvijesti o trenutačni znak u pregledu l1
Aktiviraj trenutačni navigacijski objekt l2
Mijenjaj povezanost brajičnog retka r2
Izvijesti o naslovu l1+gore
Izvijesti o traci stanja l2+dolje
Premjesti se na sadržavajući objekt gore2
Premjesti se na prvi sadržavajući objekt dolje2
Premjesti se na prethodni objekt lijevo2
Premjesti se na sljedeći objekt desno2
Izvijesti o oblikovanju teksta pod brajičnom ćelijom Gornji red routing tipki
Naziv Tipka
Tipka escape razmaknica s točkicom 7
Tipka strelica gore razmaknica s točkicom 2
Tipka strelica lijevo razmaknica s točkicom 1
Tipka strelica desno razmaknica s točkicom 4
Tipka strelica dolje razmaknica s točkicom 5
Tipka kontrol lijeva palčana tipka+točkica2
Tipka alt lijeva palčana tipka+točkica3
Tipka kontrol+escape razmaknica s točkicama 1 2 3 4 5 6
Tipka tabulator razmaknica s točkicama 3 7

Papenmeier Braille BRAILLEX stariji modeli

Uređaji koji imaju EAB:

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag lijevo
Kliži po brajičnom retku naprijed desno
Premjesti brajični redak na prethodni redak gore
Premjesti brajični redak na prethodni redak dolje
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Izgovori trenutačni znak u pregledu l1
Aktiviraj trenutačni navigacijski objekt l2
Izvijesti o naslovu l1gore
Izvijesti o traci stanja l2dolje
Premjesti se na sadržavajući objekt gore2
Premjesti se na prvi sadržavajući objekt dolje2
Premjesti se na sljedeći objekt desno2
Premjesti se na prethodni objekt lijevo2
Izvijesti o oblikovanju teksta pod brajičnom ćelijom gornji red routing tipki

BRAILLEX Tiny:

Naziv Tipka
Izgovori trenutačni znak u pregledu l1
Aktiviraj trenutačni navigacijski objekt l2
Kliži po brajičnom retku natrag lijevo
Kliži po brajičnom retku naprijed desno
Premjesti brajični redak na prethodni redak gore
Premjesti brajični redak na sljedeći redak dolje
Mijenjaj povezanost brajičnog retka r2
Premjesti se na sadržavajući objekt r1+gore
Premjesti se na prvi sadržavajući objekt r1+dolje
Premjesti se na prethodni objekt r1+lijevo
Premjesti se na sljedeći objekt r1+desno
Izvijesti o oblikovanju teksta pod brajičnom ćelijom gornji red routing tipki
Izvijesti o naslovu l1+gore
Izvijesti o traci stanja l2+dolje

BRAILLEX 2D Screen:

Naziv Tipka
Izgovori trenutačni znak u pregledu l1
Aktiviraj trenutačni navigacijski objekt l2
Mijenjaj povezanost brajičnog retka r2
Izvijesti o oblikovanju teksta ispod brajične ćelije gornji red routing tipki
Premjesti brajični redak na prethodni redak gore
Kliži po brajičnom retku natrag lijevo
Kliži po brajičnom retku naprijed desno
Premjesti brajični redak na sljedeći redak dolje
Premjesti se na sljedeći objekt lijevo2
Premjesti se na sadržavajući objekt gore2
Premjesti se na prvi sadržavajući objekt dolje2
Premjesti se na prethodni objekt desno2

HumanWare BrailleNote

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag natrag
Kliži po brajičnom retku naprijed naprijed
Premjesti brajični redak na prethodni redak prethodno
Premjesti brajični redak na sljedeći redak sljedeće
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
NVDA izbornik razmaknica+točkica1+točkica3+točkica4+točkica5 (razmaknica+n)
Mijenjaj povezanost brajičnog retka prethodno+sljedeće
Tipka strelica gore razmaknica+točkica1
Tipka strelica golje razmaknica+točkica4
Tipka strelica lijevo razmaknica+točkica3
Tipka strelica desno razmaknica+točkica6
Tipka pejdž ap razmaknica+točkica1+točkica3
Tipka pejdž daun razmaknica+točkica4+točkica6
Tipka houm razmaknica+točkica1+točkica2
Tipka end razmaknica+točkica4+točkica5
Tipke kontrol+houm razmaknica+točkica1+točkica2+točkica3
Tipke kontrol+end razmaknica+točkica4+točkica5+točkica6
Razmaknica razmaknica
Tipka enter razmaknica+točkica8
Tipka backspace razmaknica+točkica7
Tipka tabulator razmaknica+točkica2+točkica3+točkica4+točkica5 (razmaknica+t)
Tipke šift+tabulator razmaknica+točkica1+točkica2+točkica5+točkica6
Tipka windows razmaknica+točkica2+točkica4+točkica5+točkica6 (razmaknica+w)
Tipka alt razmaknica+točkica1+točkica3+točkica4 (razmaknica+m)
Uključi i isključi pomoć pri unosu razmaknica+točkica2+točkica3+točkica6 (razmaknica+malo slovo h)

Slijede prečaci za BrailleNote QT kad nije u modusu brajičnog unosa.

Naziv Tipka
NVDA izbornik read+n
Tipka strelica gore strelica gore
Tipka strelica dolje strelica dolje
Tipka strelica lijevo strelica lijevo|
Tipka strelica desno strelica desno
Tipka pejdž ap funkcija+strelica gore
Tipka pejdž daun funkcija+strelica dolje
Tipka houm funkcija+strelica lijevo
Tipka end funkcija+strelica desno
Tipke kontrol+houm read+t
Tipke kontrol+end read+b
Tipka enter enter
Tipka backspace backspace
Tipka tabulator tabulator
Tipke šift+tabulator šift+tabulator
Tipka windows read+w
Tipka alt read+m
Uključi i isključi pomoć pri unosu read+1

Slijede prečaci dodijeljeni kotačiću za klizanje:

Naziv Tipka
Tipka strelica gore strelica gore
Tipka strelica dolje strelica dolje
Tipka strelica lijevo strelica lijevo
Tipka strelica desno strelica desno
Tipka enter srednji gumb
Tipka tabulator okreći kotačić u smjeru kazaljke na satu
Tipke šift+tabulator okreći kotačić u obrnutom smjeru od kazaljke na satu

EcoBraille

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag T2
Kliži po brajičnom retku naprijed T4
Premjesti brajični redak na prethodni redak T1
Premjesti brajični redak na sljedeći redak T5
Premjesti se na brajičnu ćeliju Routing
Aktiviraj trenutačni navigacijski objekt T3
Prebaci na sljedeći modus pregleda F1
Premjesti se na sadržavajući objekt F2
Prebaci na prethodni modus pregleda F3
Premjesti se na prethodni objekt F4
Izvijesti o trenutačnom objektu F5
Premjesti se na sljedeći objekt F6
Premjesti se na objekt fokusa F7
Premjesti se na prvi sadržavajući objekt F8
Premjesti fokus sustava ili kursor na trenutačnu poziciju pregleda F9
Izvijesti o poziciji preglednog kursora F0
Mijenjaj povezanost brajičnog retka A

SuperBraille

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag numMinus
Kliži po brajičnom retku naprijed numPlus

Eurobraille Esys/Esytime/Iris displays

Naziv Tipka
Kliži po brajičnom retku natrag sklopka1-6Lijevo, l1
Kliži po brajičnom retku naprijed sklopka1-6Desno, l8
Premjesti se na trenutačni fokus sklopka1-6Lijevo+sklopka1-6Desno, l1+l8
Premjesti se na brajičnu ćeliju routing
Izvijesti o oblikovanju teksta pod brajičnom ćelijom doubleRouting
Premjesti se na prethodni redak u pregledu joystick1Gore
Premjesti se na sljedeći redak u pregledu joystick1Dolje
Premjesti se na prethodni znak u retku joystick1Lijevo
Premjesti se na sljedeći znak u pregledu joystick1Desno
Prebaci na prethodni modus pregleda joystick1Lijevo+joystick1Gore
Prebaci na sljedeći modus pregleda joystick1Desno+joystick1Dolje
Izbriši prethodni znak u retku ili znak backSpace
Prevodi svaki brajični unos i pritišće tipku enter backSpace+razmaknica
Tipka insert točkica3+točkica5+razmaknica, l7
Tipka dilit točkica3+točkica6+razmaknica
Tipka houm točkica1+točkica2+točkica3+razmaknica, joystick2Lijevo+joystick2Gore
Tipka end točkica4+točkica5+točkica6+razmaknica, joystick2Desno+joystick2Dolje
Tipka strelica lijevo točkica2+razmaknica, joystick2Lijevo, strelica lijevo
Tipka strelica desno točkica5+razmaknica, joystick2Desno, strelica desno
Tipka strelica gore točkica1+razmaknica, joystick2Gore, strelica gore
Tipka strelica dolje točkica6+razmaknica, joystick2Dolje, strelica dolje
Tipka enter joystick2Sredina
Tipka pejdž ap točkica1+točkica3+razmaknica
Tipka pejdž daun točkica4+točkica6+razmaknica
Tipka numerički1 točkica1+točkica6+backspace
Tipka numerički2 točkica1+točkica2+točkica6+backspace
Tipka numerički3 točkica1+točkica4+točkica6+backspace
Tipka numerički4 točkica1+točkica4+točkica5+točkica6+backspace
Tipka numerički5 točkica1+točkica5+točkica6+backspace
Tipka numerički6 točkica1+točkica2+točkica4+točkica6+backspace
Tipka numerički7 točkica1+točkica2+točkica4+točkica5+točkica6+backspace
Tipka numerički8 točkica1+točkica2+točkica5+točkica6+backspace
Tipka numerički9 točkica2+točkica4+točkica6+backspace
Tipka numerički insert točkica3+točkica4+točkica5+točkica6+backspace
Tipka numerički zarez točkica2+backspace
Tipka numeričko dijeljenje točkica3+točkica4+backspace
Tipka numeričko množenje točkica3+točkica5+backspace
Tipka numerički minus točkica3+točkica6+backspace
Tipka numerički plus točkica2+točkica3+točkica5+backspace
Tipka numerički enter točkica3+točkica4+točkica5+backspace
Tipka escape točkica1+točkica2+točkica4+točkica5+razmaknica, l2
Tipka tabulator točkica2+točkica5+točkica6+razmaknica, l3
Tipka šift+tabulator točkica2+točkica3+točkica5+razmaknica
Tipka ispis ekrana točkica1+točkica3+točkica4+točkica6+razmaknica
Tipka pauza točkica1+točkica4+razmaknica
Tipka aplikacijska tipka točkica5+točkica6+backspace
Tipka f1 točkica1+backspace
Tipka f2 točkica1+točkica2+backspace
Tipka f3 točkica1+točkica4+backspace
Tipka f4 točkica1+točkica4+točkica5+backspace
Tipka f5 točkica1+točkica5+backspace
Tipka f6 točkica1+točkica2+točkica4+backspace
Tipka f7 točkica1+točkica2+točkica4+točkica5+backspace
Tipka f8 točkica1+točkica2+točkica5+backspace
Tipka f9 točkica2+točkica4+backspace
Tipka f10 točkica2+točkica4+točkica5+backspace
Tipka f11 točkica1+točkica3+backspace
Tipka f12 točkica1+točkica2+točkica3+backspace
Tipka windows točkica1+točkica2+točkica3+točkica4+backspace
Tipka capsLock točkica7+backspace, točkica8+backspace
Tipka numLock točkica3+backspace, točkica6+backspace
Tipka šift točkica7+razmaknica, l4
Uključi ili isključi šift točkica1+točkica7+razmaknica, točkica4+točkica7+razmaknica
Tipka kontrol točkica7+točkica8+razmaknica, l5
Uključi ili isključi kontrol točkica1+točkica7+točkica8+razmaknica, točkica4+točkica7+točkica8+razmaknica
Tipka alt točkica8+razmaknica, l6
Uključi ili isključi alt točkica1+točkica8+razmaknica, točkica4+točkica8+razmaknica
Uključi ili isključi simulaciju HID tipkovnice esytime):l1+joystick1Dolje, esytime):l8+joystick1Dolje

Nattiq nBraille brajični retci

Naziv Prečac
Pomakni brajični redak u nazad up
Pomakni brajični redak u naprijed down
Pomakni brajični redak na predhodni redak left
Pomakni brajični redak na sljedeći redak right
Pomakni se na brajičnu ćeliju routing

BRLTTY

Naziv BRLTTY naredba
Kliži po brajičnom retku natrag fwinlt (idi jedan prozor u lijevo)
Kliži po brajičnom retku naprijed fwinrt (idi jedan prozor u desno)
Premjesti brajični redak na prethodni redak lnup (idi jedan redak gore)
Premjesti brajični redak na sljedeći redak lndn (idi jedan redak dolje)
Premjesti se na brajičnu ćeliju route (dovedi kursor na znak)

Standardni HID brajični retci

Naziv prečac
premještanje brajičnog retka u natrag pan left ili rocker up
Premještanje brajičnog redka u narped pan right ili rocker down
Premjesti brajični redak na prethodni redak razmak + točkica1
premjesti brajični redak na sljedeći redak razmak + točkica4
premjesti se na brajičnu ćeliju routing set 1|
prebacuje prikazivanje fokusa up+down
strelica gore joystick up
strelic dolje joystick down
strelica lijevo razmak+točkica3 ili joystick left
strelica desno razmak+točkica6 ili joystick right
shift+tab tipka razmak+točkica1+točkica3
Tab razmak+točkica4+točkica6
Alt razmak+točkica1+točkica3+točkica4 (razmak+m)
escape razmak+točkica1+točkica5 (razmak+e)
enter točkica8 ili joystick center
windows tipka razmak+točkica3+točkica4
alt+tab razmak+točkica2+točkica3+točkica4+točkica5 (razmak+t)
NVDA izbornk razmak+točkica1+točkica3+točkica4+točkica5 (razmak+n)
windows+d tipka (minimizira sve programe) razmak+točkica1+točkica4+točkica5 (razmak+d)
Čitaj sve razmak+točkica1+točkica2+točkica3+točkica4+točkica5+točkica6