Co je nového v programu NVDA

2017.4

Nejvýznamnější funkce této verze jsou mnohá vylepšení podpory webu včetně výchozího prohlížení webových dialogů, zlepšení hlášení názvů skupin prvků v režimu prohlížení, podpora technologií ve Windows 10 jako strážce aplikace Windows Defender a Windows 10 na ARM64, a automatické hlášení pro otáčení obrazovky a stav baterie. Tato verze již nepodporuje Windows XP a Vista. Minimálně se nyní vyžaduje Windows 7 s aktualizací Service Pack 1.

Novinky

Změny

Opravy

2013.1

Highlights of this release include a more intuitive and consistent laptop keyboard layout; basic support for Microsoft PowerPoint; support for long descriptions in web browsers; and support for input of computer braille for braille displays which have a braille keyboard.

Important

New Laptop Keyboard Layout

The laptop keyboard layout has been completely redesigned in order to make it more intuitive and consistent. The new layout uses the arrow keys in combination with the NVDA key and other modifiers for review commands.

Please note the following changes to commonly used commands:

Name Key
Say all NVDA+a
Read current line NVDA+l
Read current text selection NVDA+shift+s
Report status bar NVDA+shift+end

In addition, among other changes, all of the object navigation, text review, mouse click and synth settings ring commands have changed. Please see the Commands Quick Reference document for the new keys.

New Features

Changes

Bug Fixes

2012.3

Highlights of this release include support for Asian character input; experimental support for touch screens on Windows 8; reporting of page numbers and improved support for tables in Adobe Reader; table navigation commands in focused table rows and Windows list-view controls; support for several more braille displays; and reporting of row and column headers in Microsoft Excel.

New Features

Changes

Bug Fixes

2012.2.1

This release addresses several potential security issues (by upgrading Python to 2.7.3).

2012.2

Highlights of this release include an in-built installer and portable creation feature, automatic updates, easy management of new NVDA add-ons, announcement of graphics in Microsoft Word, support for Windows 8 Metro style apps, and several important bug fixes.

New Features

Changes

Bug Fixes

2012.1

Highlights of this release include features for more fluent reading of braille; indication of document formatting in braille; access to much more formatting information and improved performance in Microsoft Word; and support for the iTunes Store.

New Features

Changes

Bug Fixes

2011.3

Novinky

-V aplikacích Mozilla Gecko je při použití objektové navigace ohlašovaná úroveň nadpisů. -V aplikacích Mozilla je v režimu prohlížení možné ohlašovat formátování textu. (#394) -NVDA dokáže detekovat podtržený a přeškrtnutý text v editačních polích IAccessible2 (např. v aplikacích Mozilla). -Po pádu se NVDA automaticky restartuje.

Opravy

•V programu internet explorer a ostatních prvcích MSHTML NVDA nebude oznamovat odrážky a číslování v seznamech, pokud autor nastavil, že se tyto informace nemají zobrazovat (styl seznamu je none). (#1671) -Restart NVDA po zamrznutí (např. stiskem kláves Ctrl+Alt+N) nespustí znovu NVDA dřív, než se ukončí zamrznutá kopie.

2011.2

Mezi hlavní novinky této verze patří četná vylepšení v oblasti vyslovování interpunkčních a dalších speciálních znaků; nastavitelné úrovně vyslovování interpunkce; vlastní pojmenování interpunkčních a dalších znaků; hláskování pomocí hláskovací tabulky; žádné pauzy na koncích řádků při plynulém čtení; vylepšená podpora ARIA v Internet Exploreru; vylepšená podpora pro PDF dokumenty XFA/LifeCycle v Adobe Readeru; přístup k textu vypsanému přímo na obrazovku ve více aplikacích než doposud; a přístup k informacím o formátování a barvě textu vypsaného na obrazovku.

Novinky

Změny

Opravy

2011.1

Nejvýznamnější novinky v této verzi jsou: Automatické ohlašování nového výstupního textu v aplikacích mIRC, PuTTY, Tera Term a SecureCRT; Podpora pro globální zásuvné moduly; Ohlašování odrážek a číslování v aplikaci Microsoft Word; Další vztupní příkazy pro braillské řádky včetně příkazů na posouvání po řádcích; podpora pro některé braillské řádky Baum, HumanWare a APH; a podpora ohlašování barev v některých prvcích např. v editačních polích programu IBM Lotus Symphony.

Novinky

Změny

Opravy

2010.2

K nejvýznamnějším změnám v této verzi patří výrazně zjednodušená objektová navigace; virtuální prohlížeč pro obsah Adobe flash; přístup k četným dosud nepřístupným prvkům získáváním textu vykresleného na obrazovku; možnost plošného prohlížení textu na obrazovce; podpora pro dokumenty IBM Lotus Symphony; ohlašování záhlaví řádků a sloupců tabulek v programu Mozilla Firefox; a výrazně přepracovaná uživatelská dokumentace.

Novinky

- To umožňuje čtení i takových prvků, které nezobrazují informace žádným přímějším nebo spolehlivějším způsobem. - Mezi takto zpřístupněné prvky patří např.: některé položky nabídek, které zobrazují ikony (př. podnabídka otevřít v programu u souborů ve Windows Xp) (#151), editovatelná textová pole v aplikacích Windows Live (#200), seznam chyb v Outlook Expressu (#582), editovatelný textový prvek v TextPadu (#605), seznamy v Eudoře, řada prvků v australském E-taxu a lišta se vzorci v Microsoft Excelu.

Změny

Opravy

2010.1

Toto vydání se zaměřuje především na opravy chyb a vylepšování uživatelského dojmu při práci s programem včetně několika výrazných zlepšení stability.

Novinky

Změny

Opravy

2009.1

Mezi největší přednosti této verze patří podpora pro 64 bitové edice systému Windows; výrazně lepší podpora Microsoft Internet Exploreru a Adobe Readeru; podpora pro Windows 7; schopnost číst i obrazovky Správce úloh, Nástroje pro řízení uživatelských účtů (UAC) a přihlašovací obrazovku systému; a možnost pracovat s obsahem Adobe Flash a Sun Java na webových stránkách. Dále byla provedena celá řada podstatných úprav stability programu a celkově vylepšen uživatelský dojem při práci s ním.

Novinky

Opravy

0.6p3

Novinky

Změny

Opravy

0.6p2

0.6p1

Přístup k webovému obsahu díky novému, stále vyvíjenému virtuálnímu prohlížeči (zatím pro aplikace Mozilla včetně Firefoxu 3 a Thunderbirdu 3).

Řeč

Výkon

Klávesové příkazy

Podpora aplikací

Rozhraní a vývojová prostředí

Myš

Prezentace objektů a interakce s nimi

Uživatelské rozhraní

0.5