NVDA 2022.1rc2 Ordres Referència ràpida

Introducció a NVDA

Gestos tàctils de NVDA

Modes tàctils

Per canviar entre modes tàctils, fes un toc amb tres dits.

Ordres bàsiques NVDA

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Gest Descripció
Parar veu Ctrl Ctrl Toc amb dos dits Para la veu instantàniament
Pausar veu Maj Maj cap Para la veu instantàniament. En prémer-la de nou tornarà a parlar a partir del punt on s'ha aturat (si el sintetitzador de veu usat és compatible amb la pausa de veu)
Menú NVDA NVDA+n NVDA+n Toc doble amb dos dits Fa aparèixer el menú NVDA que et permet accedir a les preferències, eines, ajuda etc
Commutar Mode de so NVDA+s NVDA+s cap Canvia el mode de so entre parla, emissió de xiulets i desactivat
Commuta el mode d'ajuda d'entrada NVDA+1 NVDA+1 cap En aquest mode prémer una tecla informarà sobre la tecla premuda i descriurà l'ordre de NVDA que té associada
Sortir de NVDA NVDA+q NVDA+q cap Tanca NVDA
Enviar la següent tecla directament NVDA+f2 NVDA+f2 Cap Indica a NVDA que la següent tecla s'ha d'enviar directament a l'aplicació activa, fins i tot si aquesta tecla s'entendria normalment com a una ordre NVDA
Activa i desactiva el mode de suspensió NVDA+Maj+s NVDA+Maj+z cap El mode de suspensió desactiva totes les ordres de NVDA i la sortida de veu i/o braille per a l'aplicació actual. Aquesta funció és útil a les aplicacions que ja disposen de veu pròpia o de funcions de lector de pantalla. Per desactivar el mode de veu premeu de nou l'ordre

Informació del sistema

Nom tecla Descripció
Informa del dia i hora NVDA+f12 Prémer una vegada informa de l'hora, prémer dues vegades informa de la data
Informar de l'estat de la bateria NVDA+Maj+b Informa de l'estat de la bateria, és a dir, si hi ha corrent elèctrica o el percentatge de càrrega actual
Informa del text del porta-retalls NVDA+c Informa del text del porta-retalls si n'hi ha.

Navegació amb NVDA

Navegació amb el focus de sistema

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat portàtil Descripció
Informa del focus actual NVDA+Tab NVDA+Tab Anuncia l'objecte o control actual que rep el focus del sistema. Si prems dos cops lletreja el nom
Informa del títol NVDA+t NVDA+t Informa del títol de la finestra activa actual. Si prems dos cops l'ordre lletreja el títol. Si prems tres cops l'ordre copiarà el títol al porta-retalls
Llegeix la finestra activa NVDA+b NVDA+b Llegeix tots els controls de la finestra activa actualment (útil per a diàlegs)
Informa de la barra d'estat NVDA+FI NVDA+Maj+FI Informa de la barra d'estat si NVDA n'ha trobat una. També mou l'objecte de navegació a aquesta ubicació. Si prems dos cops lletreja el nom

Navegació amb el cursor del sistema

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat portàtil Descripció
Verbalitza-ho tot NVDA+fletxa avall NVDA+a Comença a llegir des de la posició actual del cursor del sistema, i es mou a mesura que avança
Llegeix la línia actual NVDA+fletxa amunt NVDA+l Llegeix la línia en què es troba el cursor del sistema. Si prems dos cops lletreja la línia
Llegeix la selecció de text actual NVDA+Majúscules+fletxa amunt NVDA+Maj+s Llegeix qualsevol text seleccionat en aquell moment
Frase següent Alt+fletxa avall Alt+fletxa avall Mou el cursor del sistema a la frase següent i l'anuncia. (compatible només amb Microsoft Word i Outlook)
Frase anterior Alt+fletxa amunt Alt+fletxa amunt Mou el cursor del sistema a la frase anterior i l'anuncia. (compatible només amb Microsoft Word i Outlook)

Quan et trobes dins d'una taula, les següents ordres de teclat també estan disponibles:

Nom Tecla Descripció
Mou a la columna anterior Ctrl+Alt+fletxa esquerra Mou el cursor del sistema a la columna anterior (mantenint-se a la mateixa fila)
Mou a la columna següent Ctrl+Alt+fletxa dreta Mou el cursor del sistema a la columna següent (mantenint-se a la mateixa fila)
Mou a la fila anterior Ctrl+Alt+fletxa amunt Mou el cursor del sistema a la fila anterior (mantenint-se a la mateixa columna)
Mou a la fila següent Ctrl+Alt+fletxa avall Mou el cursor del sistema a la fila següent (mantenint-se a la mateixa columna)

Navegació d'objectes

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Gest Descripció
Informa de l'objecte actual NVDA+ teclat numèric 5 NVDA+Maj+o cap Informa de l'objecte de navegació actual. Si prems dos cops lletreja la informació, i si prems tres cops copia el nom i valor de l'objecte al porta-retalls
Mou a l'objecte contenidor NVDA+teclat numèric 8 NVDA+Maj+fletxa amunt moviment ràpid cap amunt (mode d'objecte) Et mou a l'objecte que conté l'actual objecte de navegació
Mou a l'objecte anterior NVDA+teclat numèric4 NVDA+Maj+fletxa esquerra moviment ràpid cap a l'esquerra (mode d'objecte) Et mou a l'objecte anterior a l'actual objecte de navegació
Mou l'objecte següent NVDA+teclat numèric 6 NVDA+Maj+fletxa dreta moviment ràpid cap a la dreta (mode d'objecte) Et mou a l'objecte següent a l'actual objecte de navegació
Mou al primer objecte contingut NVDA+teclat numèric 2 NVDA+Maj+fletxa avall moviment ràpid cap avall (mode d'objecte) Et mou al primer objecte inclòs en l'actual objecte de navegació
Mou a l'objecte amb focus NVDA+Menys teclat numèric NVDA+Retrocés cap Et mou a l'objecte que actualment rep el focus del sistema, i desplaça el cursor de revisió a la posició del cursor del sistema, si aquesta es mostra
Activa l'objecte de navegació actual NVDA+Retorn teclat numèric NVDA+retorn toc doble Activa l'actual objecte de navegació (fa la mateixa funció que clicar amb el ratolí o prémer la barra espaiadora quan l'objecte té el focus del sistema)
Mou el focus del sistema o el cursor a la posició de revisió actual NVDA+Maj+Menys teclat numèric NVDA+Maj+Retrocés cap Si es prem un cop mou el focus del sistema a l'actual objecte de navegació, si es prem dos cops mou el cursor del sistema a la posició del cursor de revisió
Informa de la posició del cursor de revisió NVDA+Supr teclat numèric NVDA+Supr cap Informa de la posició del text o objecte on es troba el cursor de revisió. La posició pot indicar-se, per exemple, com a percentatge dins el document, com a distància des del marge de la pàgina, o amb les coordenades exactes de la pantalla. Si es prem dos cops dóna més detalls

Revisió de text

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Gest Descripció
Mou a la línia en revisió superior Majúscules+teclat numèric 7 NVDA+Ctrl+Inici cap Mou el cursor de revisió a la línia superior del text
Mou a la línia en revisió anterior teclat numèric 7 NVDA+fletxa amunt moviment ràpid cap amunt (mode de text) Mou el cursor de revisió a la línia de text anterior
Informa de la línia en revisió actual teclat numèric 8 NVDA+Maj+. cap Anuncia la línia de text on es troba actualment el cursor de revisió. Si prems dos cops lletreja la línia. Si prems tres cops lletreja la línia amb les descripcions dels caràcters
Mou a la línia en revisió següent teclat numèric 9 NVDA+fletxa avall moviment ràpid cap avall (mode de text) Mou el cursor de revisió a la següent línia de text
Mou a la línia de revisió inferior Majúscules+teclat numèric 9 NVDA+Ctrl+Fi cap Mou el cursor de revisió a la línia de text inferior
Mou a la paraula en revisió anterior teclat numèric 4 NVDA+Ctrl+fletxa esquerra moviment ràpid cap a l'esquerra amb dos dits (mode de text) Mou el cursor de revisió a la paraula anterior del text
Informa de la paraula en revisió actual teclat numèric 5 NVDA+Ctrl+. cap Anuncia la paraula en què es troba actualment el cursor de revisió. Si prems dos cops lletreja la paraula. Si prems tres cops lletreja la paraula amb les descripcions dels caràcters
Mou a la següent paraula en revisió teclat numèric 6 NVDA+Ctrl+fletxa dreta moviment ràpid cap a la dreta amb dos dits (mode de text) Mou el cursor de revisió a la següent paraula en el text
Mou al principi de la línia en revisió Majúscules+teclat numèric 1 NVDA+Inici cap Mou el cursor de revisió al principi de la línia de text actual
Mou al caràcter anterior en revisió teclat numèric 1 NVDA+fletxa esquerra moviment ràpid cap a l'esquerra (mode de text) Mou el cursor de revisió al caràcter anterior a la línia de text actual
Informa del caràcter en revisió actual teclat numèric 2 NVDA+. cap Anuncia el caràcter actual a la línia de text on es troba el cursor de revisió. Si prems dos cops et descriu o posa un exemple d'aquell caràcter. Si prems tres cops t'informa del valor numèric del caràcter en decimal o en hexadecimal
Mou al següent caràcter en revisió teclat numèric 3 NVDA+fletxa dreta moviment ràpid cap a la dreta (mode de text) Mou el cursor de revisió al següent caràcter en la línia de text actual
Mou al final de la línia en revisió Majúscules+teclat numèric 3 NVDA+Fi cap Mou el cursor de revisió al final de la línia de text actual
Verbalitza-ho tot en revisió teclat numèric Més NVDA+Maj+a moviment ràpid cap avall amb tres dits (mode de text) Llegeix des de la posició actual del cursor de revisió, i el desplaça mentre avança
Copia des del cursor de revisió NVDA+f9 NVDA+f9 cap Inicia el copiat de text des de la posició actual del cursor de revisió. La còpia no es farà efectiva fins que indiquis a NVDA a on copiar-ho
Copia al cursor de revisió NVDA+f10 NVDA+f10 cap Copia des de la posició del cursor de revisió marcat com a Copia des del cursor de revisió, a la posició actual del cursor de revisió. Després de prémer aquestes tecles, el text es copiarà al porta-retalls de Windows
Informa del format del text NVDA+f NVDA+f cap Informa del format del text en què es troba actualment el cursor de revisió

Modes de revisió

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Gest Descripció
Canvia al següent mode de revisió NVDA+teclat numèric 7 NVDA+Re Pàg moviment ràpid cap amunt amb dos dits Canvia al següent mode de revisió disponible
Canvia a l'anterior mode de revisió NVDA+teclat numèric 1 NVDA+Av Pàg moviment ràpid cap avall amb dos dits Canvia a l'anterior mode de revisió disponible

Navegació amb el ratolí

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Clica amb el botó esquerre del ratolí Divisió teclat numèric NVDA+[ Fa un clic de botó esquerre de ratolí. El típic doble clic es pot aconseguir clicant aquesta combinació de tecles dues vegades ràpidament
Bloqueja el botó esquerre del ratolí Majúscules+Divisió teclat numèric NVDA+Ctrl+[ Bloqueja el botó esquerre del ratolí avall. Prem de nou per desbloquejar. Per arrossegar el ratolí, prem aquestes tecles per bloquejar el botó esquerre avall, i llavors mou el ratolí físicament o amb les ordres de moviment de ratolí
Clica amb el botó dret de ratolí Multiplicació teclat numèric NVDA+] Fa un clic de botó dret de ratolí.
bloqueig del botó dret del ratolí Majúscules+Multiplicació teclat numèric NVDA+Ctrl+] Bloqueja el botó dret del ratolí avall. Prem de nou per desbloquejar. Per arrossegar el ratolí, prem aquestes tecles per bloquejar el botó dret avall, i llavors mou el ratolí físicament o amb les ordres de moviment de ratolí
Mou el cursor a l'objecte de navegació actual NVDA+Divisió teclat numèric NVDA+Maj+m Mou el ratolí a la posició de l'objecte de navegació actual, i del cursor de revisió
Navega a l'objecte sota el ratolí NVDA+Multiplicació teclat numèric NVDA+Maj+n L'objecte de navegació passa a ser l'objecte ubicat a la posició del ratolí

Mode de navegació

Nom Tecla Descripció
Canvia de modes entre navegació i focus NVDA+Barra espaiadora Canvia entre el mode de focus i el mode de navegació
Surt del mode de focus Tecla d'escapada Retorna al mode de navegació si el mode de focus s'ha activat automàticament
Actualitza el document en navegació NVDA+f5 Recarrega el contingut del document actual (útil si sembla que falti part del contingut del document. No disponible a Microsoft Word i a Outlook.)
Busca NVDA+Ctrl+f Obre un diàleg en el qual pots escriure un text per buscar-lo al document
Busca següent NVDA+f3 Troba l'ocurrència següent en el document del text que has buscat prèviament
Busca anterior NVDA+Maj+f3 Troba l'anterior ocurrència en el document del text que has buscat prèviament
Obrir descripció llarga NVDA+d Obre una nova finestra que conté una descripció llarga de l'element actiu, si és que en té.

Navegació amb una sola lletra

Les següents tecles, per sí soles, salten a l'element posterior disponible, i si hi afegeixes la tecla de Majúscules, salten a l'element anterior:

Per moure's a l'inici o al final dels elements contenidors com les llistes o taules:

Nom Tecla Descripció
Mou al principi del contenidor Majúscules+coma Mou al principi del contenidor (llista, taula, etc.) on està posicionat el cursor del sistema
Mou més enllà del final del contenidor coma Mou més enllà del final del contenidor (llista, taula, etc.) on està posicionat el cursor del sistema

Per activar i desactivar la navegació per lletra en el document actual, prem NVDA+Maj+espai.

Llista d'elements

Nom Tecla Descripció
Llista d'elements en mode de navegació NVDA+f7 Mostra els diferents tipus d'elements existents en el document actual

Objectes incrustats

Nom Tecla Descripció
Mou al document contenidor en mode de navegació NVDA+Ctrl+Barra espaiadora Desplaça el focus fora de l'objecte incrustat actual i el mou al document que el conté

Lectura de contingut matemàtic

Navegació interactiva

Nom Tecla Descripció
Interactúa amb contingut matemàtic NVDA+Alt+m Inicia la interacció amb el contingut matemàtic.

ordres de NVDA específiques d'aplicacions

Microsoft Word

Nom Tecla Descripció
Informa del comentari actual NVDA+Alt+c Informa del text del comentari que es troba a la posició del cursor del sistema.
Estableix com a encapçalament de columna NVDA+Maj+c Si prems aquestes tecles un cop, li estàs indicant a NVDA que aquesta és la primera cel·la d’encapçalament de la fila que conté encapçalaments de columna, i així ho hauria d'anunciar automàticament quan et mous entre les columnes sota aquesta fila. Si prems dos cops, deixa de ser l’encapçalament.
Estableix com a encapçalament de fila NVDA+Maj+r Si prems aquestes tecles un cop, li estàs indicant a NVDA que aquesta és la primera cel·la d’encapçalament de la columna que conté encapçalaments de fila, i així ho hauria d'anunciar automàticament quan et mous entre les files sota aquesta columna. Si prems dos cops, deixa de ser l’encapçalament.

Mode de navegació en el Microsoft Word

Per activar i desactivar el mode de navegació al Microsoft Word, prem NVDA+barra espaiadora.

La llista d'elements

Mentre estiguis en el mode de navegació en el Microsoft Word, pots accedir a la llista d'elements prement NVDA+f7.

Informar dels comentaris

Per informar sobre els comentaris en la posició actual del cursor, prem NVDA+alt+c.

Microsoft Excel

Lectura automàtica dels encapçalaments de columnes i files

Nom Tecla Descripció
Estableix com a encapçalament de columna NVDA+Maj+c Si prems aquestes tecles un cop, li estàs indicant a NVDA que aquesta és la primera cel·la d’encapçalament de la fila que conté encapçalaments de columna, i així ho hauria d'anunciar automàticament quan et mous entre les columnes sota aquesta fila. Si prems dos cops, deixa de ser l’encapçalament.
Estableix com a encapçalament de fila NVDA+Maj+r Si prems aquestes tecles un cop, li estàs indicant a NVDA que aquesta és la primera cel·la d’encapçalament de la columna que conté encapçalaments de fila, i així ho hauria d'anunciar automàticament quan et mous entre les files sota aquesta columna. Si prems dos cops, deixa de ser l’encapçalament.
Informa del comentari actual NVDA+Alt+c Informa del text del comentari de la cel·la actual, si és que n'hi ha.
Diàleg de llista d'elements NVDA+f7 Obre el Diàleg de llista d'elements i mostra gràfics, cel·les amb comentaris, cel·les amb fòrmules, o fulls.

La llista d'elements

Per accedir a la llista d'elements de l'Excel, prem NVDA+f7.

Informar dels comentaris

Per informar sobre els comentaris de la cel·la que té el focus, prem NVDA+alt+c.

Lectura de les cel·les protegides

Per poder moure't a cel·les bloquejades, canvia al mode de navegació prement NVDA+Barra espaiadora, i desprès utilitza les ordres de moviments estàndards de l'Excel com ara les fletxes de direcció, per moure't al voltant de totes les cel·les del full de càlcul actual.

Microsoft PowerPoint

Nom Tecla Descripció
Notes de l'orador/Presentació Ctrl+Maj+s En mode presentació de diapositives, aquesta ordre saltarà entre les notes de l'orador d'una diapositiva i el contingut de la diapositiva. Això afecta només a allò que llegeix NVDA, no al que es mostra en pantalla.

foobar2000

Nom Tecla Descripció
Informa del temps restant Ctrl+Maj+r Informa del temps restant de la pista que està sonant actualment, si és que n'hi ha.

Miranda IM

Nom Tecla Descripció
Informa del missatge recent NVDA+Ctrl+1-4 Informa d'un dels missatges recents, segons el número premut; per exemple NVDA+control+2 llegeix el segon missatge més recent.

Poedit

Nom Tecla Descripció
Informa de la finestra de comentaris Ctrl+Maj+c Informa dels comentaris existents a la finestra de comentaris.
Informa de notes per als traductors Ctrl+Maj+a Informa de totes les notes per als traductors.

Skype

Mentre converses:

Nom Tecla Descripció
Revisa el missatge NVDA+control+1-0 Mou el cursor de revisió a un missatge recent i n'informa, segons el número indicat; per exemple NVDA+control+2 llegeix el segon missatge més recent.

Configuració de NVDA

Preferències

Configuració de veu (NVDA+Ctrl+v)

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Nivell de puntuació i símbols NVDA+p NVDA+p Aquesta opció et permet escollir quanta puntuació i quants símbols es verbalitzaran com a paraules.

Configuració del sintetitzador

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Mou a la següent opció de configuració del sintetitzador NVDA+Ctrl+fletxa dreta NVDA+Maj+Ctrl+fletxa dreta Et mou a la següent opció de configuració de veu disponible, tornant a la primera si et trobes a la darrera
Mou a l'anterior opció de configuració del sintetitzador NVDA+Ctrl+fletxa esquerra NVDA+Maj+Ctrl+fletxa esquerra Et mou a l'anterior opció de configuració de veu disponible, tornant a la darrera si et trobes a la primera
Incrementa el valor de l'opció de configuració del sintetitzador actual NVDA+Ctrl+fletxa amunt NVDA+Maj+Ctrl+fletxa amunt Incrementa el valor de l'opció de configuració en la qual et trobes, per exemple puja la velocitat, escull la següent veu o puja el volum
Redueix el valor de l'opció de configuració del sintetitzador actual NVDA+Ctrl+fletxa avall NVDA+Maj+Ctrl+fletxa avall Redueix el valor de l'opció de configuració on et trobes, per exemple baixa la velocitat, escull la veu anterior, o baixa el volum

Configuració de braille

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Seguiment de braille NVDA+Ctrl+t NVDA+Ctrl+t Aquesta opció et permet escollir si la línia braille seguirà el focus de sistema o bé l'objecte de navegació/cursor de revisió.

Configuració de teclat (NVDA+Ctrl+k)

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Verbalitza els caràcters escrits NVDA+2 NVDA+2 Quan aquesta opció està activada, NVDA anunciarà tots els caràcters que escriguis amb el teclat.
Verbalitza les paraules escrites NVDA+3 NVDA+3 Quan aquesta opció està activada, NVDA anunciarà totes les paraules que escriguis en el teclat.
Verbalitza les tecles d'ordre NVDA+4 NVDA+4 Quan aquesta opció està activada, NVDA anunciarà totes les tecles escrites en el teclat que no corresponguin a lletres. Això inclou combinacions de tecles com Ctrl i una altra lletra.

Configuració del ratolí (NVDA+Ctrl+m)

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Habilita el seguiment de ratolí NVDA+m NVDA+m Quan està activat, NVDA anunciarà el text que es troba sota el punter del ratolí mentre el desplaces amunt i avall de la pantalla. Això et permet trobar coses a la pantalla amb el moviment del ratolí, en comptes de trobar-les a través de la navegació d'objectes.

Configuració del cursor de revisió

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Segueix el focus del sistema NVDA+7 NVDA+7 Quan aquesta opció està activada, si es canvia el focus, el cursor de revisió se situarà en el mateix objecte que el focus del sistema.
Segueix el cursor del sistema NVDA+6 NVDA+6 Quan aquesta opció està activada, cada cop que el cursor de sistema es mou, es desplaçarà automàticament el cursor de revisió a la posició del cursor del sistema.

Configuració de la presentació d'objectes (NVDA+Ctrl+o)

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Sortida de la barra de progrés NVDA+u NVDA+u Aquesta opció controla com t'informarà NVDA de les actualitzacions de la barra de progrés.
Informa dels canvis dinàmics del contingut NVDA+5 NVDA+5 Commuta l'anunci de nou contingut en alguns objectes concrets com ara terminals o el control d'història en els programes de xat.

Configuració del mode de navegació (NVDA+Ctrl+b)

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Utilitza la disposició de pantalla NVDA+v NVDA+v Aquesta opció et permet especificar si en mode de navegació els enllaços o altres camps han de situar-se en una línia pròpia, o si s'han de mantenir dins el flux del text tal i com es mostra visualment. Si l'opció està activada, el contingut romandrà tal i com es mostra visualment, però si està desactivada, els camps s'ubicaran a la seva pròpia línia.

Desar i recuperar la configuració

Nom Tecla en teclat de sobretaula Tecla en teclat de portàtil Descripció
Desa la configuració NVDA+Ctrl+c NVDA+Ctrl+c Desa la teva configuració actual per tal que no es perdi quan surtis de NVDA
Refés la configuració NVDA+Ctrl+r NVDA+Ctrl+r Si prems un cop recuperes la darrera configuració desada. Si prems tres cops recuperes la configuració de fàbrica.

Perfils de configuració

Gestió bàsica

Línies braille compatibles

Series Focus/PAC Mate de Freedom Scientific

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere sensorSuperior1 (primera cel·la a la pantalla)
Desplaça el terminal braille endavant sensorSuperior20/40/80 (darrera cel·la a la pantalla)
Desplaça el terminal braille enrere barra avançar esquerra
Desplaça el terminal braille endavant barra avançar esquerra
Commuta el seguiment de braille a botó GDFB esquerre+botó GDFB dret
Commuta a roda esquerra prémer roda esquerra
Mou enrere fent servir la roda esquerra roda esquerra amunt
Mou endavant fent servir la roda esquerra roda esquerra avall
Commuta a roda dreta prémer roda dreta
Mou enrere fent servir la roda dreta roda dreta amunt
Mou endavant fent servir la roda dreta roda dreta avall
Guia fins a la cel·la braille sensor
Tecla Retrocés punt7
Tecla Retorn punt8
Tecla Majúscules+Tab BarraEspaiadoraBraille+punt1+punt2
Tecla Tab BarraEspaiadoraBraille+punt4+punt5
Tecla Fletxa amunt BarraEspaiadoraBraille+punt1
Tecla Fletxa avall BarraEspaiadoraBraille+punt4
Tecla Ctrl+Fletxa esquerra BarraEspaiadoraBraille+punt2
Tecla Ctrl+Fletxa dreta BarraEspaiadoraBraille+punt5
Tecla Fletxa esquerra BarraEspaiadoraBraille+punt3
Tecla Fletxa dreta BarraEspaiadoraBraille+punt6
Tecla Inici BarraEspaiadoraBraille+punt1+punt3
Tecla Fi BarraEspaiadoraBraille+punt4+punt6
Tecla Ctrl+Inici BarraEspaiadoraBraille+punt1+punt2+punt3
Tecla Ctrl+Fi BarraEspaiadoraBraille+punt4+punt5+punt6
Tecla Alt BarraEspaiadoraBraille+punt1+punt3+punt4
Tecla Alt+Tab BarraEspaiadoraBraille+punt2+punt3+punt4+punt5
Tecla d'escapada BarraEspaiadoraBraille+punt1+punt5
Tecla Windows BarraEspaiadoraBraille+punt2+punt4+punt5+punt6
Tecla Barra espaiadora BarraEspaiadoraBraille
Tecla Windows+d (minimitza totes les aplicacions) BarraEspaiadoraBraille+punt1+punt2+punt3+punt4+punt5+punt6
Informa de la línia actual BarraEspaiadoraBraille+punt1+punt4
Menú NVDA BarraEspaiadoraBraille+punt1+punt3+punt4+punt5

Per a models de Focus més nous que contenen tecles de barra balancí (focus 40, focus 80 i focus blue):

Nom Tecla
Mou el terminal braille a la línia anterior balancí esquerra amunt, balancí dret amunt
Mou el terminal braille a la línia següent balancí esquerra avall, balancí dret avall

Només per a Focus 80:

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere barra frontal esquerra amunt, barra frontal dreta amunt
Desplaça el terminal braille endavant barra frontal esquerra avall, barra frontal dreta avall

Optelec ALVA BC640/680

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere t1
Mou el terminal braille a la línia anterior t2
Mou el terminal braille a la línia següent t4
Desplaça el terminal braille endavant t5
Guia fins a la cel·la braille sensor
Majúscules+Tab tecla espai1
Tecla Alt espai2
Tecla d'escapada espai3
Tecla tab espai4
Tecla fletxa amunt espaiAmunt
Tecla fletxa avall espaiAvall
Tecla fletxa esquerra espaiEsquerra
Tecla Fletxa dreta espaiDreta
Tecla Retorn espaiRetorn
Menú NVDA espai1+espai3
Windows+d (minimitza totes les aplicacions) espai1+espai4
Tecla Windows espai2+espai3
Tecla Alt+Tab espai2+espai4

Handy Tech Displays

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere esquerra, amunt
Desplaça el terminal braille endavant dreta, avall
Mou el terminal braille a la línia anterior b4
Mou el terminal braille a la línia següent b5
Guia fins a la cel·la braille sensor
Tecla Majúscules+Tab Tecla d'escapada
Tecla Alt b2+b4+b5
Tecla d'escapada b4+b6
Tecla Tab Retorn
Tecla Retorn Tecla d'escapada+Retorn
Tecla Fletxa amunt Espai esquerre
Tecla Fletxa avall Espai dret
Menú NVDA b2+b4+b5+b6
Configuració de Handy Tech b4+b8

MDV Lilli

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere LF
Desplaça el terminal braille endavant RG
Mou el terminal braille a la línia anterior UP
Mou el terminal braille a la línia següent DN
Guia fins a la cel·la braille sensor
Tecla Majúscules+Tab SLF
Tecla Tab SRG
Tecla Alt+Tab SDN
Tecla Alt+Maj+Tab SUP

Baum/Humanware/APH Braille Displays

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere d2
Desplaça el terminal braille endavant d5
Mou el terminal braille a la línia anterior d1
Mou el terminal braille a la línia següent d3
Guia fins a la cel·la braille sensor

Per a les línies que disposen d'un joystick:

Nom Tecla
Tecla Fletxa amunt amunt
Tecla Fletxa avall avall
Tecla Fletxa esquerra esquerra
Tecla Fletxa dreta dreta
Tecla Retorn selecciona

hedo ProfiLine USB

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere K1
Desplaça el terminal braille endavant K3
Mou el terminal braille a la línia anterior B2
Mou el terminal braille a la línia següent B5
Guia fins a la cel·la braille sensor
Commuta el seguiment de braille a K2
Verbalitza-ho tot B6

hedo MobilLine USB

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere K1
Desplaça el terminal braille endavant K3
Mou el terminal braille a la línia anterior B2
Mou el terminal braille a la línia següent B5
Guia fins a la cel·la braille sensor
Commuta el seguiment de braille a K2
Verbalitza-ho tot B6

HumanWare Brailliant BI/B Series

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere esquerra
Desplaça el terminal braille endavant dreta
Mou el terminal braille a la línia anterior amunt
Mou el terminal braille a la línia següent avall
Guia fins a la cel·la braille sensor
Commuta el seguiment de braille a amunt+avall
Tecla Fletxa amunt Espai+punt1
Tecla Fletxa avall Espai+punt4
Tecla Fletxa esquerra Espai+punt3
Tecla Fletxa dreta Espai+punt6
Menú NVDA c1+c3+c4+c5 (ordre n)
Tecla Majúscules+Tab Espai+punt1+punt3
Tecla Tab Espai+punt4+punt6
Tecla Alt Espai+punt1+punt3+punt4 (Espai+m)
Tecla d'escapada Espai+punt1+punt5 (Espai+e)
Tecla Retorn punt8
Tecla Windows+d (minimitza totes les aplicacions) c1+c4+c5 (ordre d)
Tecla Windows Espai+punt3+punt4
Tecla Alt+Tab Espai+punt2+punt3+punt4+punt5 (Espai+t)
Verbalitza-ho tot c1+c2+c3+c4+c5+c6

HIMS Braille Sense/Braille EDGE Series

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere barra de desplaçament esquerra avall
Desplaça el terminal braille endavant barra de desplaçament dreta avall
Mou el terminal braille a la línia anterior barra de desplaçament esquerra amunt
Mou el terminal braille a la línia següent barra de desplaçament dreta amunt
Guia fins a la cel·la braille sensor
Majúscules+tecla Tab punt1+punt2+Espai
Tecla Alt punt1+punt3+punt4+Espai
Tecla d'escapada punt1+punt5+Espai
Tecla Tab punt4+punt5+Espai
tecla Retorn punt8
tecla Retrocés punt7
Tecla Fletxa amunt punt1+Espai
Tecla Fletxa avall punt4+Espai
Tecla Bloqueig de majúscules punt1+punt3+punt6+Espai
Tecla Majúscules+Alt+Tab avançament2+avançament3+avançament1
Tecla Alt+Tab avançament2+avançament3
Tecla Fi punt4+punt6+Espai
Tecla Ctrl+Fi punt4+punt5+punt6+Espai
Tecla Inici punt1+punt3+Espai
Tecla Ctrl+Inici punt1+punt2+punt3+Espai
Tecla Fletxa esquerra punt3+Espai
Tecla Ctrl+Maj+Fletxa esquerra punt2+punt8+Espai+avançament1
Tecla Ctrl+Fletxa esquerra punt2+Espai
Tecla Majúscules+Alt+Fletxa esquerra punt2+punt7+avançament1
Tecla Alt+Fletxa esquerra punt2+punt7
Tecla Fletxa dreta punt6+Espai
Tecla Ctrl+Maj+Fletxa dreta punt5+punt8+Espai+avançament1
Tecla Ctrl+Fletxa dreta punt5+Espai
Tecla Majúscules+Alt+Fletxa dreta punt5+punt7+avançament1
Tecla Alt+Fletxa dreta punt5+punt7
Tecla Re Pàg punt1+punt2+punt6+Espai
Tecla Ctrl+Re Pàg punt1+punt2+punt6+punt8+Espai
Tecla Ctrl+Maj+Fletxa amunt punt2+punt3+punt8+Espai+avançament1
Tecla Ctrl+Fletxa amunt punt2+punt3+Espai
Tecla Majúscules+Alt+Fletxa amunt punt2+punt3+punt7+avançament1
Tecla Alt+Fletxa amunt punt2+punt3+punt7
Tecla Majúscules+Fletxa amunt barra de desplaçament esquerra avall+Espai
Tecla Av Pàg punt3+punt4+punt5+Espai
Tecla Ctrl+Av Pàg punt3+punt4+punt5+punt8+Espai
Tecla Ctrl+Maj+Fletxa avall punt5+punt6+punt8+Espai+avançament1
Tecla Ctrl+Fletxa avall punt5+punt6+Espai
Tecla Majúscules+Alt+Fletxa avall punt5+punt6+punt7+avançament1
Tecla Alt+Fletxa avall punt5+punt6+punt7
Tecla Majúscules+Fletxa avall barra de desplaçament dreta avall+Espai
Tecla Supr punt1+punt3+punt5+Espai
Tecla f1 punt1+punt2+punt5+Espai
Tecla f3 punt1+punt2+punt4+punt8
Tecla f4 punt7+avançament3
Tecla Windows+b punt1+punt2+avançament1
Tecla Windows+d punt1+punt4+punt5+avançament1

HIMS SyncBraille

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere barra de desplaçament esquerra avall
Desplaça el terminal braille endavant barra de desplaçament dreta avall
Guia fins a la cel·la braille sensor

Seika Braille Displays

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere esquerra
Desplaça el terminal braille endavant dreta
Mou el terminal braille a la línia anterior b3
Mou el terminal braille a la línia següent b4
Commuta el seguiment de braille a b5
Verbalitza-ho tot b6
Tecla Tab b1
Tecla Majúscules+Tab b2
Tecla Alt+Tab b1+b2
Menú NVDA esquerra+dreta
Guia fins a la cel·la braille sensor

Models més actuals de Papenmeier BRAILLEX

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere esquerra
Desplaça el terminal braille endavant dreta
Mou el terminal braille a la línia anterior amunt
Mou el terminal braille a la línia següent avall
Guia fins a la cel·la braille sensor
Informa del caràcter actual en revisió esquerra1
Activa l'objecte de navegació actual esquerra2
Commuta el seguiment de braille a dreta2
Informa del títol esquerra1+amunt
Informa de la Barra d'estat esquerra2+avall
Mou a objecte contenidor amunt2
Mou al primer objecte contingut avall2
Mou a l'objecte anterior esquerra2
Mou a l'objecte següent dreta2
Informa del format de text fila de sensors superior
Nom Tecla
Tecla Retrocés punt 7
Tecla Retorn punt 8
Tecla d'escapada Espai amb punt 7
Tecla Fletxa amunt Espai amb punt 2
Tecla Fletxa esquerra Espai amb punt 1
Tecla Fletxa dreta Espai amb punt 4
Tecla Fletxa avall Espai amb punt 5
Tecla Ctrl polze esquerra+punt2
Tecla Alt polze esquerra+punt3
Tecla Ctrl+Tecla d'escapada Espai amb punt 1 2 3 4 5 6
Tecla Tab Espai amb punt 3 7

Models anteriors de Papenmeier Braille BRAILLEX

Dispositius amb EAB:

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere esquerra
Desplaça el terminal braille endavant dreta
Mou el terminal braille a la línia anterior amunt
Mou el terminal braille a la línia següent avall
Guia fins a la cel·la braille sensor
Informa del caràcter actual en revisió esquerra1
Activa l'objecte de navegació actual esquerra2
Informa del títol esquerra1amunt
Informa de la barra d'estat esquerra2avall
Mou a objecte contenidor amunt2
Mou al primer objecte contingut avall2
Mou a l'objecte següent dreta2
Mou a l'objecte anterior esquerra2
Informa del format del text Tira d'enrutament superior

BRAILLEX Tiny:

Nom Tecla
Informa del caràcter actual en revisió esquerra1
Activa l'objecte de navegació actual esquerra2
Desplaça el terminal braille enrere esquerra
Desplaça el terminal braille endavant dreta
Mou el terminal braille a la línia anterior amunt
Mou el terminal braille a la línia següent avall
Commuta el seguiment de braille a dreta2
Mou a objecte contenidor dreta1+amunt|
Mou al primer objecte contingut dreta1+avall
Mou a l'objecte anterior dreta1+esquerra
Mou a l'objecte següent dreta1+dreta
Informa del format del text reportf
Informa del títol esquerra1+amunt
Informa de la barra d'estat esquerra2+avall|

BRAILLEX 2D Screen:

Nom Tecla
Informa del caràcter actual en revisió esquerra1
Activa l'objecte de navegació actual esquerra2
Commuta el seguiment de braille a dreta2
Informa del format del text reportf
Mou el terminal braille a la línia anterior amunt
Desplaça el terminal braille enrere esquerra
Desplaça el terminal braille endavant dreta
Mou el terminal braille a la línia següent avall
Mou a l'objecte següent esquerra2
Mou a l'objecte contenidor amunt2
Mou al primer objecte contingut avall2
Mou a l'objecte anterior dreta2

HumanWare BrailleNote

Nom Tecla
Desplaça el terminal Braille enrere enrere
Desplaça el terminal braille endavant avançament
Mou el terminal braille a la línia anterior anterior
Mou el terminal braille a la línia següent següent
Guia fins a la cel·la braille sensor
Commuta el seguiment de braille a anterior+següent
Tecla Fletxa amunt Espai+punt1
Tecla Fletxa avall Espai+punt4
Tecla Fletxa esquerra Espai+punt3
Tecla Fletxa dreta Espai+punt6
Tecla Re Pàg Espai+punt1+punt3
Tecla Av Pàg Espai+punt4+punt6
Tecla Inici Espai+punt1+punt2
Tecla Fi Espai+punt4+punt5
Tecla Ctrl+Inici Espai+punt1+punt2+punt3
Tecla Ctrl+Fi Espai+punt4+punt5+punt6
Tecla Espai Espai
Tecla Retorn Espai+punt8
Tecla Retrocés Espai+punt7
Tecla Tab Espai+punt2+punt3+punt4+punt5 (Espai+t)
Tecla Majúscules+Tab Espai+punt1+punt2+punt5+punt6
Tecla Windows Espai+punt2+punt4+punt5+punt6 (Espai+w)
Tecla Alt Espai+punt1+punt3+punt4 (Espai+m)
Commuta ajuda d'entrada Espai+punt2+punt3+punt6 (Espai+h minúscula)

EcoBraille

Nom Tecla
Desplaça el terminal braille enrere T2
Desplaça el terminal braille endavant T4|
Mou el terminal braille a la línia anterior T1
Mou el terminal braille a la línia següent T5
Guia fins a la cel·la braille sensor
Activa l'objecte de navegació actual T3
Canvia al mode de navegació següent F1
Mou a l'objecte contenidor F2
Canvia al mode de navegació anterior F3
Canvia a l'objecte anterior F4
Informa de l'objecte actual F5
Mou al següent objecte F6
Mou a l'objecte amb el focus F7
Mou al primer objecte contingut F8
Mou el focus del sistema o de cursor a la posició actual de revisió F9
Informa de la posició actual del cursor F0
Commuta el seguiment de braille a A

BRLTTY

Nom ordre BRLTTY
Desplaça el terminal braille enrere fwinlt (vés enrere una finestra)
Desplaça el terminal braille endavant fwinrt (vés endavant una finestra)
Mou el terminal braille a la línia anterior lnup (vés amunt una línia)
Mou el terminal braille a la línia següent lndn (vés avall una línia)
Guia fins a la cel·la braille sensor (porta el cursor al caràcter)