Τι νέο υπάρχει στο nvda

2016.4

Στα σημαντικότερα σημεία αυτής της κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνονται η βελτιωμένη υποστήριξη για το Microsoft Edge; η λειτουργία περιήγησης για την εφαρμογή Mail των Windows 10; και σημαντικές βελτιώσεις στα παράθυρα διαλόγου του NVDA.

Νέα Χαρακτηριστικά

Αλλαγές

Διόρθωση Σφαλμάτων

Αλλαγές Για Κατασκευαστές

2016.3

Στα σημαντικότερα σημεία αυτής της κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνονται η δυνατότητα απενεργοποίησης μεμονωμένων πρόσθετων; η υποστήριξη για τα πεδία φόρμας στο Microsoft Excel; σημαντικές βελτιώσεις στην αναφορά χρωμάτων; επιδιορθώσεις και βελτιώσεις που σχετίζονται με αρκετές οθόνες braille; καθώς και επιδιορθώσεις και βελτιώσεις στην υποστήριξη του Microsoft Word.

Νέα Χαρακτηριστικά

Αλλαγές

Διόρθωση Σφαλμάτων

Αλλαγές Για Κατασκευαστές

2016.2.1

Αυτή η έκδοση επιδιορθώνει σφάλματα στο Microsoft Word:

2016.2

Στα σημαντικότερα σημεία αυτής της κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνονται η δυνατότητα να υποδεικνύονται ορθογραφικά λάθη κατά το γράψιμο; υποστήριξη για την αναφορά γραμματικών σφαλμάτων στο microsoft word; καθώς και βελτιώσεις και επιδιορθώσεις στην υποστήριξη του microsoft office.

Νέα χαρακτηριστικά

Αλλαγές

Διόρθωση σφαλμάτων

Αλλαγές για κατασκευαστές

2016.1

Στα σημαντικότερα σημεία αυτής της κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνονται η δυνατότητα κατ επιλογήν της μείωσης των άλλων ήχων; βελτιώσεις στην έξοδο braille και στην υποστήριξη οθονών braille; αρκετές σημαντικές βελτιώσεις στην υποστήριξη του microsoft office; και διορθώσεις στην κατάσταση περιήγησης στο iTunes.

Νέα Χαρακτηριστικά

Αλλαγές

Διόρθωση Σφαλμάτων

2015.4

Στα σημαντικότερα σημεία αυτής της κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνονται βελτιωμένη απόδοση στα windows 10; συμπερίληψη στο Κέντρο διευκόλυνσης πρόσβασης στα windows 8 και μεταγενέστερα; βελτιώσεις στο microsoft excel, που συμπεριλαμβάνουν την εμφάνιση σε λίστα και τη μετονομασία φύλλων και την πρόσβαση σε κλειδωμένα κελιά προστατευμένων φύλλων; καθώς και υποστήριξη για την επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου στο Mozilla Firefox, Google Chrome και Mozilla Thunderbird.

Νέα Χαρακτηριστικά

Αλλαγές

Διόρθωση Σφαλμάτων

2015.3

Στα σημαντικότερα σημεία αυτής της κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνονται αρχική υποστήριξη για τα windows 10; η δυνατότητα απενεργοποίησης της Πλοήγησης Ενός Γράμματος στην Λειτουργία Περιήγησης (χρήσιμο για κάποιες διαδικτυακές εφαρμογές); βελτιώσεις στο internet explorer; και διορθώσεις για ανακατεμένο κείμενο όταν γινόταν πληκτρολόγηση με το braille ενεργοποιημένο.

Νέα χαρακτηριστικά

Αλλαγές

Διόρθωση σφαλμάτων