Què hi ha de nou al NVDA

2015.4

Noves característiques

Correccions d'errors

2015.3

Aquesta versió destaca per incloure suport inicial al Windows 10; la possibilitat de desactivar navegació per lletra en mode de navegació (útil per algunes aplicacions web); millores al Internet Explorer; i correccions per text il·legible en algunes aplicacions, quan el braille està activat.

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2015.2

Aquesta versió destaca per la capacitat de llegir gràfics al Microsoft Excel i per ser compatible amb la lectura i la navegació ineractiva del contingut matemàtic.

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2015.1

Aquesta versió destaca per incloure el mode de navegació per a documents en el Microsoft Word i l'Outlook; millores importants de compatibilitat amb l'Skype per ordinadors de sobretaula; i correccions imporants d'errors en el Microsoft Internet Explorer.

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2014.4

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2014.3

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

Canvis per desenvolupadors

2014.2

Noves característiques

Canvis

Quan se surt d'un diàleg o d'una aplicació dins d'un document en mode de navegació, ja no s'anuncia el nom i tipus del document en mode de navegació (#4069)

Corecció d'errors

2014.1

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

2013.3

Noves característiques

2013.2

Noves característiques

Correccions d'errors

Nom Tecla en el teclat portàtil
Verbalitza-ho tot NVDA+a
Llegeix la línia actual NVDA+l
Llegeix la selecció de text actual| NVDA+Maj+s
Llegeix la barra d'estat NVDA+Maj+fi

Entre d'altres canvis, tots els objectes de navegació, de revisió del text, de clics del ratolí i d'opcions del sintetitzador han canviat. Vegeu el document Commands Quick Reference per saber-ne més.

Noves característiques

2012.3

Les principals novetats d'aquesta versió inclouen suport per a l'entrada de caràcters asiàtics; suport experimental per a pantalles tàctils sobre Windows 8; l'informe de la numeració de les pàgines, i el suport millorat per a les taules a l'Adobe Reader; les ordres de navegació a les files de les taules que tenen el focus, i els controls en forma de llista; suport per molts més terminals Braille; i l'informe de files i columnes al Microsoft Excel.

Noves característiques

2010.2

Notables característiques d'aquesta versió són: una navegació d'objectes considerablement simplificada; memòries intermèdies virtuals per al contingut de l'Adobe Flash; accés a diversos controls que abans eren inaccessibles mitjançant la recuperació de text escrit a la pantalla; revisió plana del text de la pantalla; suport per documents IBM Lotus Symphony; informe dels encapçalaments de files i columnes en el Mozilla Firefox, i millores significatives en la documentació de l'usuari.

Noves característiques

2011.3

Aspectes destacables d'aquesta versió són el canvi automàtic d'idioma, quan s'estan llegint documents amb apropiada informació de l'idioma; suport per entorns de 64 bits Java Runtime; informació sobre formatació de text en mode d'exploració en aplicacions Mozilla; millor maneig de bloquejos i congelacions en l'aplicació; i correccions inicials per Windows 8.

Noves característiques

Correccions d'errors

Correccions d'errors

2010.2

Notables característiques d'aquesta versió són: una navegació d'objectes considerablement simplificada; memòries intermèdies virtuals per al contingut l'Adobe Flash; accés a diversos controls que abans eren inaccessibles mitjançant la recuperació de text escrit a la pantalla; revisió plana del text de la pantalla; suport per documents IBM Lotus Symphony; informe dels encapçalaments de files i columnes en el Mozilla Firefox i, millores significatives en la documentació de l'usuari.

Noves característiques

Canvis

Correccions d'errors

2009.1

Els aspectes més destacats d'aquesta versió inclouen suport per a edicions de Windows de 64 bits; suport molt millorat per a documents del Microsoft Internet Explorer i l'Adobe Reader; suport per Windows 7; lectura de l'inici de sessió de Windows, pantalla de control+alt+supr i Control d'Accés d'Usuari (UAC); i la possibilitat d'interactuar amb contingut web en l'Adobe Flash i Sun Java. Hi ha hagut també correccions importants d'estabilitat i millores generals de l'experiència de l'usuari.

Noves característiques

0.6p3

Noves característiques

0.6p2

Ratolí

-Millorat el suport a la lectura del que hi ha sota el punter del ratolí quan es mou. Ara és molt més ràpid i dóna també la possibilitat que, en alguns controls Java i Iaccessible2 i en alguns camps estàndards d'edició, es pugui llegir la paraula actual i no només l'objecte actual. Això pot ser usat per algunes persones amb discapacitat visual que només volen llegir una petita part del text amb el ratolí .

0,5