Các tính năng Mới của NVDA

2021.1

Bản phát hành này bao gồm tùy chọn hỗ trợ thử nghiệm cho UIA trong Excel và các trình duyệt trên nền Chromium. Sửa các lỗi cho vài ngôn ngữ, cũng như việc truy cập các liên kết trong chữ nổi. Các cập nhật cho Unicode CLDR, kí hiệu toán học và LibLouis. Sửa nhiều lỗi và có nhiều cải thiện, bao gồm cải thiện trong Office, Visual Studio và vài ngôn ngữ.

Lưu ý:

Tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

2020.4

Những cải tiến của phiên bản này bao gồm các phương thức nhập mới cho tiếng Trung Quốc, cập nhật thư viện phiên dịch chữ nổi Liblouis và danh sách các thành phần (NVDA+f7) giờ đây đã hoạt động trong chế độ Focus. Đã có thông tin trợ giúp theo ngữ cảnh khi bấm F1 trong các hộp thoại của NVDA. Cải tiến các luật quy định trong phát âm kí hiệu, từ điển phát âm, thông điệp bằng chữ nổi và đọc tất cả. Sửa lỗi và cải tiến cho Mail, Outlook, Teams, Visual Studio, Azure Data Studio, Foobar2000. Trên web, cải tiến cho Google Docs, hỗ trợ tốt hơn cho ARIA. Sửa nhiều lỗi và nhiều cải tiến quan trọng khác.

Tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2020.3

Bản phát hành này bao gồm vài cải tiến lớn cho tính ổn định và hiệu suất vận hành, cụ thể là trong các ứng dụng Microsoft Office. Các thiết lập mới để bật / tắt hỗ trợ tương tác cảm ứng và thông báo hình ảnh. Có thể đọc được nội dung có tồn tại các điểm đánh dấu (được làm nổi) trong các trình duyệt, và thêm các bản chữ nổi tiếng Đức mới.

Tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2020.2

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm hỗ trợ một màn hình chữ nổi mới từ Nattiq, hỗ trợ tốt hơn cho ESET antivirus giao diện đồ họa và Windows Terminal, cải thiện hiệu năng vận hành với 1Password và bộ đọc Windows OneCore. Nhiều lỗi quan trọng khác cũng được sửa.

Tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2020.1

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm hỗ trợ cho vài màn hình chữ nổi mới từ HumanWare và APH, thêm nữa là sửa nhiều lỗi quan trọng như khả năng đọc công thức toán trong Microsoft Word sử dụng MathPlayer / MathType.

Tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2019.3

NVDA 2019.3 là bản phát hành rất quan trọng, có nhiều thay đổi bên trong, bao gồm việc nâng cấp từ Python 2 lên Python 3, và viết lại một chút cho phần tiếng nói hệ thống phụ của NVDA. Dù rằng những thay đổi này làm mất tính tương thích với add-on của các bản NVDA cũ hơn, việc nâng cấp lên Python 3 là cần thiết cho tính bảo mật, và các thay đổi với tiếng nói cho phép vài cải tiến thú vị trong tương lai gần. Những điểm nổi bật khác trong bản phát hành này bao gồm hỗ trợ cho Java VMs 64 bit, chức năng che màn hình và làm nổi Focus, hỗ trợ nhiều màn hình nổi cũng như trình xem chữ nổi mới và sửa nhiều lỗi khác.

Tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2019.2.1

Đây là bản phát hành phụ nhằm sửa vài sự cố tồn tại trong 2019.2. Các lỗi được sửa bao gồm:

2019.2

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm tự nhận các màn hình chữ nổi của Freedom Scientific, một thiết lập thử nghiệm trong bảng cài đặt nâng cao để dừng việc tự di chuyển focus trong chế độ duyệt (có thể cải thiện tốc độ vận hành), tùy chọn tăng tốc độ đọc cho bộ đọc Windows OneCore nhằm đọc bằng tốc độ rất nhanh, và sửa nhiều lỗi khác.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2019.1.1

Bản phát hành này sửa các lỗi sau:

2019.1

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm cải thiện khả năng vận hành với Microsoft Word và Excel, cải thiện về độ ổn định và bảo mật như hỗ trợ thông tin về phiên bản NVDA tương thích với các add-on, và sửa nhiều lỗi khác.

Xin lưu ý rằng từ bản phát hành NVDA này, Module ứng dụng, Plugins toàn cục, các trình điều khiển của màn hình nổi và bộ đọc sẽ không còn được gọi tự động từ thư mục cấu hình người dùng NVDA của bạn. Thay vào đó, chúng phải được cài đặt như một gói add-on NVDA. Những ai đang phát triển add-on, có thể lưu mã nguồn để chạy thử vào thư mục mới tên gọi scratchpad trong thư mục cấu hình người dùng NVDA, nếu bật tùy chọn gọi mã nguồn từ thư mục scratchpad trong phân loại cài đặt mới tên gọi nâng cao của NVDA. Những thay đổi này là cần thiết nhằm đảm bảo sự tương thích của mã nguồn, để NVDA không bị lỗi khi mã nguồn không tương thích với các bản phát hành mới hơn. Xin xem các thay đổi dưới đây để biết thêm chi tiết về điều này và các add-on bây giờ tốt hơn ra sao.

Tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2018.4.1

Bản phát hành này sửa lỗi làm cho NVDA bị treo lúc khởi động, nếu cài đặt ngôn ngữ giao diện người dùng là tiếng Aragon. (#9089)

2018.4

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm cải thiện khả năng vận hành trong các phiên bản gần đây của Mozilla Firefox, đọc biểu tượng cảm xúc với tất cả các bộ đọc, thông báo trạng thái đã trả lời hay chuyển tiếp trong Outlook, thông báo khoảng cách của con trỏ đến lề của một trang trong Microsoft Word và sửa nhiều lỗi.

Tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2018.3.2

Đây là bản phát hành phụ nhằm giải quyết sự cố trong Google Chrome khi điều hướng qua các tweett trên trang www.twitter.com. (#8777)

2018.3.1

Đây là bản phát hành phụ nhằm sửa một lỗi nghiêm trọng của NVDA làm cho các phiên bản 32 bit của Mozilla Firefox bị sự cố. (#8759)

2018.3

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm khả năng tự nhận biết nhiều màn hình nổi, hỗ trợ các tính năng mới của Windows 10, bao gồm bảng nhập biểu tượng cảm xúc (Emoji input panel) và sửa nhiều lỗi.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2018.2.1

Bản phát hành này bao gồm các cập nhật phiên dịch vì xảy ra lỗi từ việc gỡ bỏ một tính năng.

2018.2

Một số tính năng nổi bật trong bản phát hành này bao gồm hỗ trợ đọc bảng cho Kindle for PC, hỗ trợ màn hình nổi HumanWare BrailleNote Touch và BI14, cải thiện khả năng làm việc với các bộ đọc OneCore và Sapi5, các cải thiện cho Microsoft Outlook và hơn thế nữa.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2018.1.1

Đây là bản phát hành đặc biệt của NVDA, sửa một lỗi trong driver của bộ đọc OneCore, khiến cho nó bị đọc nhanh và cao hơn trong Windows 10 Redstone 4 (1803). (#8082)

2018.1

Một số tính năng nổi bật trong bản phát hành này là hỗ trợ sơ đồ cho Microsoft word và PowerPoint, hỗ trợ màn hình nổi mới là Eurobraille và bộ chuyển giao thức Optelec, hỗ trợ thêm cho màn hình nổi của Hims và Optelec, cải thiện hoạt động với Mozilla Firefox 58 và bản cao hơn, và nhiều tính năng mới khác.

Tính Năng Mới

Thay Đổi

Sửa Lỗi

Các thay Đổi cho Nhà Phát Triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2017.4

Những tính năng mới và thay đổi nổi bật trong bản phát hành này bao gồm việc hỗ trợ web như chế duyệt cho các hộp thoại web ở mặc định, cải thiện khả năng thông báo nhãn của các nhóm trường ở chế độ duyệt, hỗ trợ những công nghệ mới trên Windows 10 như Windows Defender Application Guard và Windows 10 trên ARM64, và tự động thông báo hướng màn hình cũng như tình trạng pin. Lưu ý, từ phiên bản NVDA này trở đi, sẽ không còn hỗ trợ cho Windows XP và Vista. Yêu cầu tối thiểu là từ Windows 7 SP1 trở lên.

Tính Năng Mới

Thay Đổi

Sửa Lỗi

Các thay Đổi cho Nhà Phát Triển

2017.3

Những chức năng nổi bật trong phiên bản này là cho phép nhập liệu chữ nổi viết tắt, hỗ trợ các giọng OneCore trên Windows 10, chức năng nhận dạng với Windows 10 OCR và rất nhiều những cải thiện quan trọng khác cho màn hình nổi và web.

Tính Năng Mới

Thay Đổi

Sửa Lỗi

Các thay Đổi cho Nhà Phát Triển

2017.2

Một số điểm nổi bật trong bản phát hành này bao gồm: hỗ trợ đầy đủ các chế độ giảm âm lượng ứng dụng khác trên Windows 10 Creators Update; Sửa một số vấn đề khi chọn ở chế độ duyệt ví dụ như chọn tất cả; cải thiện khả năng làm việc với Microsoft Edge; và cải thiện nhiều hỗ trợ cho web ví dụ như nhận biết các thành phần sử dụng ARIA-current.

Tính Năng Mới

Các Thay Đổi

Sửa Lỗi

Các Thay Đổi Cho Nhà Phát Triển

2017.1

Một số tính năng mới nổi bật trong phiên bản này bao gồm thông báo các vùng và cột nội dung trong Microsoft Word; hỗ trợ di chuyển, ghi chú lại và đọc sách với máy Kindle bản PC; và những cải thiện cho Microsoft Edge.

Tính Năng Mới

Thay Đổi

Sửa Lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

2016.4

Các điểm chính trong phiên bản này bao gồm, cải thiện Microsoft Edge; chế độ duyệt trong ứng dụng Windows 10 Mail; và những cập nhật quan trọng cho các hộp thoại của NVDA.

Các Tính Năng Mới

Các thay đổi

Đã sửa các lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2016.3

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm khả năng vô hiệu hóa một Add-on riêng biệt, hỗ trợ dùng biểu mẫu trong Microsoft Excel; cải thiện khả năng đọc màu; các chỉnh sửa / cải tiến cho vài loại màn hình chữ nổi và cải tiến trong việc hỗ trợ cho Microsoft Word.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2016.2.1

Bản phát hành này sửa lỗi làm treo Microsoft Word:

2016.2

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm khả năng thông báo lỗi chính tả trong khi soạn thảo hỗ trợ thông báo lỗi ngữ pháp với Microsoft Word; sửa lỗi và cải thiện khả năng hỗ trợ cho Microsoft Office.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2016.1

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm khả năng giảm âm lượng của các âm thanh khác; các cải thiện liên quan đến màn hình chữ nổi, sửa vài lỗi liên quan đến bộ ứng dụng Microsoft Office và chế độ duyệt trong iTunes.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2015.4

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm các cải thiện cho việc vận hành trên Windows 10; tích hợp vào Ease of Access Center (Windows 8 trở lên); các cải tiến cho Microsoft Excel, bao gồm liệt kê và đổi tên bảng tính và truy cập các ô bị khóa trong các bảng tính được bảo vệ, hỗ trợ soạn thảo văn bản với Mozilla Firefox, Google Chrome và Mozilla Thunderbird.

Tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

2015.3

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm việc bắt đầu hỗ trợ cho Windows 10; khả năng vô hiệu hóa kí tự di chuyển nhanh trong chế độ duyệt (hữu dụng cho vài ứng dụng web); cải thiện cho Internet Explorer; và sửa lỗi văn bản bị cắt khi nhập liệu trong một số ứng dụng với chữ nổi.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

2015.2

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm khả năng đọc biểu đồ trong Microsoft Excel, hỗ trợ đọc và tương tác với các nội dung toán học.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2015.1

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm chế độ duyệt cho tài liệu trong Microsoft Word và Outlook; các cải tiến nhỏ trong việc hỗ trợ cho Skype for Desktop; và sửa các lỗi đáng kể cho Microsoft Internet Explorer.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

2014.4

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2014.3

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2014.2

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

2014.1

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2013.3

các tính năng mới

sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2013.2

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

2013.1.1

Bản phát hành này sửa lỗi NVDA bị treo khi khởi động nếu đã được cấu hình để dùng với tiếng Irish, cũng bao gồm cả việc cập nhật và sửa vài lỗi khác.

Sửa lỗi

2013.1

Các cải tiến của bản phát hành này bao gồm kiểu bàn phím laptop trực quan và nhất quán hơn; hỗ trợ cơ bản cho Microsoft PowerPoint; hỗ trợ mô tả trên các trình duyệt web; và hỗ trợ kiểu nhập chữ nổi máy tính cho các màn hình nổi có bàn phím.

Quan trọng

Kiểu bàn phím Laptop mới

Kiểu bàn phím laptop đã được thiết kế lại hoàn toàn để nó trở nên trực quan và nhất quán hơn. Kiểu bàn phím mới dùng các phím mũi tên phối hợp với phím NVDA và các phím bổ trợ khác cho các lệnh kiểm duyệt.

Xin lưu ý các thay đổi sau cho các lệnh được dùng phổ biến:

Tên Phím
Đọc tất cả NVDA+a
Đọc dòng hiện tại NVDA+l
Đọc vùng văn bản đang chọn NVDA+shift+s
Thông báo thanh trạng thái NVDA+shift+end

Ngoài ra, trong các thay đổi khác, tất cả lệnh của việc duyệt đối tượng, duyệt văn bản, nhấp chuột và các thiết lập nhanh cho bộ đọc cũng bị thay đổi. Vui lòng xem Bản tham khảo các phím lệnh để biết các phím lệnh mới.

Các tính năng mới

Các thay đổi

Sửa lỗi

Các thay đổi cho nhà phát triển

Phần này không được dịch. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.

Các phiên bản cũ

Các thay đổi và tính năng mới của các phiên bản cũ hiện không được dịch sang tiếng Việt. Vui lòng xem bản tiếng Anh changes.t2t để biết thêm thông tin.