Skróty poleceń klawiszowych NVDA 2021.1beta3

Pierwsze kroki w NVDA

Gesty dotykowe

W celu przełączenia obsługi gestów naciśnij NVDA+CTRL+ALT+T.

Tryby dotyku

Aby przełączać tryby dotyku, wykonaj stuknięcie trzema palcami.

Podstawowe polecenia NVDA

Działanie Skrót desktopa Skrót laptopa Gest dotykowy Opis
Uruchamia lub restartuje NVDA Control+alt+d Control+alt+d brak uruchamia lub restartuje NVDA przy pomocy skrótu utworzonego na pulpicie, jeżeli opcja ta została włączona podczas instalacji. Skrót ten jest kontrolowany przez system a nie przez NVDA, czyli nie jest możliwe przemapowanie go w oknie "zdarzenia wejścia".
Zatrzymuje mowę Ctrl Ctrl Stuknięcie dwoma palcami Natychmiast przestaje czytać
Pauza mowy Shift Shift Brak Natychmiast zatrzymuje mowę. Naciskając ponownie, będzie mówić od momentu, w którym zostało przerwane (jeśli wstrzymywanie jest obsługiwane przez syntezator)
Menu NVDA NVDA+n NVDA+N Podwójne stuknięcie dwoma palcami Pojawia się menu NVDA, aby umożliwić dostęp do ustawień, narzędzi, pomocy itp.
Przełącz tryb komunikacji NVDA+s NVDA+s Brak Przełącza tryb mowy pomiędzy: mowa, dźwięki i bez mowy
Przełączanie trybu pomocy NVDA+1 Brak Naciśnięcie dowolnego klawisza w tym trybie zostanie odczytany klawisz i opis wszelkich poleceń NVDA z nim związanych
Zakończ NVDA NVDA+q NVDA+q Brak Kończy działanie NVDA
Przepuść następny klawisz NVDA+F2 NVDA+F2 Brak Jednorazowo przepuszcza następny naciśnięty klawisz wprost do systemu bez przetwarzania go w NVDA. Nawet jeżeli przepuszczony klawisz posiada w NVDA swoją funkcję, nie zostanie ona wykonana.
Włącz/Wyłącz tryb uśpienia dla aktywnej aplikacji NVDA+Shift+S NVDA+Shift+Z Brak Ustawienie trybu uśpienia dla konkretnej aplikacji sprawia, że NVDA przestaje mówić w jej oknie, nie reaguje na wciskane skróty klawiszowe oraz przestaje wyświetlać tekst na monitorze brajlowskim. Może być to użyteczne w przypadku programów posiadających wbudowane funkcje odczytu interfejsu. Aby wyłączyć tryb uśpienia, w oknie takiej aplikacji należy wcisnąć skrót ponownie.

Odczyt informacji systemowych

Działanie Skrót Opis
Odczytaj aktualny czas NVDA+F12 Podaje aktualny czas na zegarze systemowym. Podwójne wciśnięcie odczyta aktualną datę.
Odczytaj stan baterii NVDA+Shift+B Podaje status baterii oraz w procentach poziom energii i pozostały czas pracy akumulatora.
Odczytaj tekst w schowku NVDA+C Czyta tekst znajdujący się aktualnie w schowku.

Nawigacja z NVDA

Nawigacja fokusem

Działanie Skrót Desktopa Skrót laptopa Opis
Odczytuje aktualny fokus NVDA+Tab NVDA+Tab Odczytuje obiekt posiadający aktualnie fokus. Dwukrotne naciśnięcie literuje informacje
Odczytuje tytuł okna NVDA+t NVDA+t Odczytuje tytuł aktualnej aplikacji lub okna. Dwukrotne naciśnięcie literuje tytuł. Trzykrotne naciśnięcie kopiuje tytuł do schowka.
Odczytuje aktywne okno NVDA+b NVDA+b Odczytuje zawartość obiektu na pierwszym planie (aktualnie aktywnego okna). Funkcja przydatna zwłaszcza w przypadku okna dialogowego lub komunikatu, którego pojawienie się nie zostało zauważone.
Odczytaj pasek stanu NVDA+End NVDA+Shift+End Odczytuje pasek statusu jeśli go znajdzie, przenosi tam także obiekt nawigatora. Dwukrotne naciśnięcie przeliteruje informację. Trzykrotne naciśnięcie kopiuje ją do schowka.

Nawigacja kursorem systemowym

Działanie Skrót desktopa Skrót laptopa Opis
Czyta wszystko NVDA+Strzałka w dół NVDA+a Odczytuje od bieżącej pozycji kursora do końca tekstu, przesuwając kursor podczas czytania.
Odczytuje aktualną linię NVDA+Strzałka w górę NVDA+l Odczytuje aktualną linię w miejscu kursora. Dwukrotne naciśnięcie literuje aktualną linię. Trzykrotne naciśnięcie literuje linię przy użyciu opisów znaków.
Odczytuje aktualne zaznaczenie NVDA+Shift+Strzałka w górę NVDA+Shift+S Odczytuje cały aktualnie zaznaczony tekst
Odczytaj formatowanie NVDA+f NVDA+f Odczytuje formatowanie tekstu pod kursorem. Dwukrotne wciśnięcie skrótu pokazuje informacje w trybie przeglądania.
Następne zdanie Alt+Strzałka w dół Alt+Strzałka w dół Przenosi kursor do następnego zdania i odczytuje je (obsługiwane tylko w Microsoft Word i Outlook).
Poprzednie zdanie Alt+Strzałka w górę Alt+Strzałka w górę Przenosi kursor do poprzedniego zdania i odczytuje je (obsługiwane tylko w Microsoft Word i Outlook).

Do poruszania się w strukturze tabel służą następujące klawisze poleceń:

Działanie Skrót Opis
Przejdź do poprzedniej kolumny Ctrl+Alt+Strzałka w lewo Przenosi kursor do poprzedniej kolumny w tej samej linii
Przejdź do następnej kolumny Ctrl+Alt+Strzałka w prawo Przenosi kursor do następnej kolumny w tej samej linii
Przejdź do poprzedniej linii Ctrl+Alt+Strzałka w górę Przenosi kursor do linii poprzedniej
Przejdź do następnej linii Ctrl+Alt+Strzałka w dół Przenosi do następnej linii.

Nawigacja w hierarchii obiektów

Działanie Skrót desktopa Skrót laptopa Gest dotykowy Opis
Odczytuje aktualny obiekt NVDA+Numeryczne 5 NVDA+Shift+O Brak Odczytuje aktualny obiekt w hierarchii nawigacji. Dwukrotne naciśnięcie literuje informację, trzykrotne kopiuje nazwę obiektu wraz z zawartością do schowka.
Przechodzi do obiektu nadrzędnego NVDA+Numeryczne 8 NVDA+Shift+Strzałka w górę Machnięcie w górę (tryb obiektowy) Przechodzi do obiektu nadrzędnego, czyli zawierającego aktualny obiekt nawigatora.
Przechodzi do poprzedniego obiektu NVDA+Numeryczne 4 NVDA+Shift+Strzałka w lewo Machnięcie w lewo (tryb obiektowy) Przechodzi do poprzedniego obiektu znajdującego się na tym samym poziomie.
Przechodzi do następnego obiektu NVDA+Numeryczne 6 NVDA+Shift+Strzałka w prawo Machnięcie w prawo (tryb obiektowy) Przechodzi do następnego obiektu znajdującego się na tym samym poziomie.
Przechodzi do pierwszego obiektu podrzędnego NVDA+Numeryczne 2 NVDA+Shift+Strzałka w dół Machnięcie w dół (tryb obiektowy) Przechodzi do pierwszego obiektu zawieranego przez aktualny obiekt nawigatora.
Przechodzi do fokusa NVDA+Numeryczny minus NVDA+Backspace Brak Przechodzi do obiektu, który aktualnie posiada fokus, oraz umieszcza kursor przeglądu na pozycji kursora systemu
Aktywuje aktualny obiekt NVDA+Numeryczny enter NVDA+Enter Podwójne stuknięcie Aktywuje bieżący obiekt (podobnie jak kliknięcie myszą lub naciśnięcie klawisza spacji, gdy ma fokus)
Przenosi fokus lub kursor na aktualną pozycję przeglądania NVDA+Shift+Numeryczny minus NVDA+Shift+Backspace Brak Naciśnięty raz przenosi fokus do aktualnego obiektu nawigatora, naciśnięty dwukrotnie przenosi kursor systemowy do aktualnej pozycji kursora przeglądania
Odczytuje położenie kursora przeglądu NVDA+Numeryczne delete NVDA+delete Brak Zgłasza położenie tekstu lub obiektu pod kursorem przeglądu. Może to być wyrażone w procentach w obrębie dokumentu, jako odległość od krawędzi strony lub jako dokładna pozycja na ekranie. Dwukrotne naciśnięcie odczyta dalsze informacje.|

Przegląd tekstu w aktualnym obiekcie

Działanie Skrót desktopa Skrót laptopa Gest dotykowy Opis
Przenosi punkt przeglądu do pierwszej linii Shift+Numeryczne 7 NVDA+Ctrl+Home Brak Przenosi punkt przeglądu do pierwszej linii w aktualnym obiekcie
Przechodzi do poprzedniej linii w przeglądzie Numeryczne 7 NVDA+Strzałka w górę Machnięcie w górę (tryb tekstowy) Przenosi punkt przeglądu do poprzedniej linii.
Odczytuje linię w przeglądzie Numeryczne 8 NVDA+Shift+Kropka Brak Odczytuje linię, w której jest obecnie punkt przeglądu. Dwukrotne naciśnięcie literuje ją, trzykrotne literuje fonetycznie.
Przechodzi do następnej linii w przeglądzie Numeryczne 9 NVDA+Strzałka w dół Machnięcie w dół (tryb tekstowy) Przenosi punkt przeglądu do następnej linii.
Przechodzi do ostatniej linii w przeglądzie Shift+Numeryczne 9 NVDA+Ctrl+End Brak Przenosi punkt przeglądu do ostatniej linii w aktualnym obiekcie.
Przechodzi do poprzedniego wyrazu w przeglądzie Numeryczne 4 NVDA+Ctrl+Strzałka w lewo Machnięcie dwoma palcami w lewo (tryb tekstowy) Przenosi punkt przeglądu do poprzedniego wyrazu w tekście.
Odczytuje aktualny wyraz w przeglądzie Numeryczne 5 NVDA+Ctrl+kropka Brak Odczytuje aktualny wyraz, na którym jest umieszczony punkt przeglądu. Dwukrotne naciśnięcie literuje wyraz, trzykrotne literuje fonetycznie.
Przechodzi do następnego wyrazu w przeglądzie Numeryczne 6 NVDA+Ctrl+Strzałka w prawo Machnięcie dwoma palcami w prawo Przenosi punkt przeglądu do następnego wyrazu w tekście.
Przechodzi na początek wiersza w przeglądzie Shift+Numeryczne 1 NVDA+Home Brak Przenosi punkt przeglądu na początek aktualnej linii w tekście.
Przechodzi do poprzedniego znaku w przeglądzie Numeryczne 1 NVDA+lewo Machnięcie jednym palcem w lewo (tryb tekstowy) Przenosi kursor przeglądu do poprzedniego znaku aktualnej linii w tekście
Odczytuje aktualny znak w przeglądzie Numeryczne 2 NVDA+kropka Brak Odczytuje aktualny znak w punkcie przeglądu. Dwukrotne wciśnięcie literuje znak. Trzykrotne naciśnięcie podaje wartość kodu ASCII dziesiętnie i szesnastkowo.
Przechodzi do następnego znaku w przeglądzie Numeryczne 3 NVDA+prawo Machnięcie jednym palcem w prawo (tryb tekstowy) Przenosi punkt przeglądu do następnego znaku aktualnej linii.
Przechodzi na koniec linii w przeglądzie Shift+Numeryczne 3 NVDA+End Brak Przenosi punkt przeglądu na koniec aktualnej linii.
Odczytaj wszystko z przeglądu Numeryczny plus NVDA+Shift+A Machnięcie trzema palcami w dół (tryb tekstowy) Odczytuje od punktu przeglądu do końca tekstu.
Zaznacz i skopiuj od kursora przeglądu NVDA+F9 NVDA+F9 Brak Rozpoczyna proces zaznacz i kopiuj na aktualnej pozycji kursora przeglądu. Akcja nie jest wykonana do momentu wskazania NVDA miejsca końca zakresu tekstu
Zaznacz i kopiuj do kursora przeglądu NVDA+F10 NVDA+F10 Brak Po jednokrotnym naciśnięciu, tekst jest zaznaczany od pozycji poprzednio ustawionej znacznikiem początku do aktualnej pozycji kursora przeglądu włącznie. Po naciśnięciu tego klawisza po raz drugi, tekst zostanie skopiowany do schowka systemowego
Przenieś kursor do początku zaznaczenia| NVDA+shift+f9 NVDA+shift+f9 none Przenosi kursor do początku zaznaczenia
Odczytaj formatowanie tekstu NVDA+shift+f NVDA+shift+f brak Odczytuje formatowanie tekstu w pozycji kursora przeglądu. Podwójne wciśnięcie skrótu pokazuje informacje w trybie przeglądania.
Zgłoś zamiennik aktualnego symbolu Brak Brak Brak Wypowiada symbol na pozycji kursora przeglądu. Naciśnięty dwukrotnie, pokazuje w trybie czytania symbol i tekst użyty do jego wypowiedzenia.

Tryby przeglądania

Działanie Skrót desktopa Skrót laptopa Gest dotykowy Opis
Przełącz do następnego trybu przeglądania NVDA+Numeryczne 7 NVDA+Page up Machnięcie dwoma palcami w górę Przełącza do następnego dostępnego trybu przeglądania
Przełącz do poprzedniego trybu przeglądania NVDA+Numeryczne 1 NVDA+Page down Machnięcie dwoma palcami w dół Przełącza do poprzedniego dostępnego trybu przeglądania

Nawigacja myszą

Nazwa skrót układu desktop Skrót układu laptop Gest dotykowy Opis
Lewy przycisk myszy Numeryczny slesz NVDA+[ brak Wykonuje pojedyncze kliknięcie myszą. Popularny "dwuklik" może być wykonany poprzez dwukrotne szybkie naciśnięcie skrótu.
Zablokowanie lewego przycisku myszy shift+numeryczny slesz NVDA+kontrol+[ brak Blokuje lewy przycisk myszy. Naciśnij ten skrót ponownie, aby go odblokować. W celu przeciągnięcia myszy przesuń fizyczne urządzenie w dane miejsce lub użyj innego przeznaczonego do tego skrótu
Prawy przycisk myszy Numeryczna gwiazdka NVDA+] długie naciśnięcie Wykonuje kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Skrót ten jest używany do otwierania menu kontekstowego w niektórych aplikacjach.
Zablokowanie prawego przycisku myszy shift+Numeryczna Gwiazdka NVDA+kontrol+] brak Blokuje prawy przycisk myszy. Naciśnij ten skrót ponownie, aby go odblokować. W celu przeciągnięcia myszy przesuń fizyczne urządzenie w dane miejsce lub użyj innego przeznaczonego do tego skrótu
Przeniesienie myszy do aktualnego obiektu nawigatora NVDA+Numeryczny slesz NVDA+shift+m brak Przenosi kursor myszy do pozycji aktualnego obiektu nawigatora.
Przeniesienie pozycji nawigatora do obiektu pod myszą NVDA+Numeryczna gwiazdka NVDA+shift+n brak Przenosi obiekt nawigatora do aktualnej pozycji myszy.

Tryb czytania

Działanie Skróty klawiszowe Opis
Przełącz tryb czytania NVDA+Spacja Przełącza pomiędzy trybem formularza i trybem czytania
Wyjście z trybu formularza Escape Przełącza się na tryb czytania, jeśli wcześniej tryb formularza włączył się automatycznie
Odśwież zawartość dokumentu NVDA+F5 Odświeża aktualny dokument w trybie przeglądania. (przydatne w przypadku, gdy niektórych treści brakuje na stronie. Niedostępne w Microsoft Word i Outlook.)
Znajdź NVDA+Ctrl+F Pojawia się okno dialogowe, w którym można wpisać tekst, aby przeszukać aktualny dokument. Więcej informacji w rozdziale Wyszukiwanie tekstu.
Znajdź następny NVDA+F3 Znajduje w dokumencie następne wystąpienie wyszukiwanego wcześniej tekstu
Znajdź poprzedni NVDA+Shift+F3 Znajduje w dokumencie poprzednie wystąpienie wyszukiwanego wcześniej tekstu
Otwórz długi opis NVDA+d Otwiera nowe okno zawierające długi opis elementu, na którym się znajdujesz (jeśli dla tego elementu długi opis został zdefiniowany)

Nawigacja pojedynczymi literami

Naciśnięcie litery przechodzi do następnego elementu odpowiedniego typu, natomiast naciśnięcie litery z klawiszem Shift przechodzi do elementu poprzedniego.

Aby przejść na początek lub koniec elementów takich jak listy i tabele:

Działanie Skrót Opis
Przejdź na początek kontenera Shift+, Przechodzi na początek kontenera (listy, tabeli etc.), na którym ustawiony jest kursor
Przejdź poza koniec kontenera Przecinek Przenosi poza koniec kontenera (listy, tabeli, etc.) na którym znajdował się kursor

Aby włączyć i wyłączyć nawigację literami dla aktualnego dokumentu, naciśnij NVDA+Shift+Spacja.

Lista elementów

Działanie Skrót klawiszowy Opis
Wyświetl listę elementów w trybie przeglądania NVDA+F7 Wyświetla listę różnych typów elementów znajdujących się w bieżącym dokumencie

Wyszukiwanie tekstu

Polecenie Klawisz skrótu Opis
Znajdź tekst NVDA+control+f Otwiera okno wyszukiwania
Znajdź następny NVDA+f3 Poszukuje następnego wystąpienia ostatnio poszukiwanego tekstu
Znajdź poprzedni NVDA+shift+f3 Poszukuje poprzedniego wystąpienia ostatnio wyszukiwanego tekstu

Obiekty zagnieżdżone

Działanie Skrót klawiszowy Opis
Przechodzi do zawartości strony NVDA+Ctrl+Spacja Przenosi fokus z wewnątrz obiektu zagnieżdżonego do dokumentu, który zawierał ten obiekt.

Odczyt treści matematycznej

Nawigacja interaktywna

Polecenie Klawisz Opis
Interakcja z treścią matematyczną NVDA+Alt+M Rozpoczyna interakcję z treścią matematyczną.

Brajl

Wprowadzanie brajla

Naciśnięcie punktu 7 kasuje ostatni znak lub komórkę brajla. Punkt 8 tłumaczy wprowadzony brajl i naciska klawisz enter. Naciśnięcie punktu 7 + punktu 8 tłumaczy wprowadzony brajl, ale bez dodawania spacji lub naciskania entera.

Rozpoznawanie treści

OCR w Windows 10

Aby rozpoznać tekst aktualnego obiektu nawigatora przy użyciu OCR Windows 10, naciśnij NVDA+r.

Funkcje specyficzne dla aplikacji

Microsoft Word

Automatyczny odczyt nagłówków kolumn i wierszy

Polecenie Klawisz Opis
Ustaw nagłówki kolumny NVDA+Shift+C Jednokrotne naciśnięcie informuje NVDA, że jest to pierwsza komórka nagłówkowa w wierszu zawierającym nagłówki kolumny, która powinna być automatycznie odczytywana, gdy przechodzimy między kolumnami poniżej tego wiersza. Dwukrotne naciśnięcie anuluje ustawienie.
Ustaw nagłówki wiersza NVDA+Shift+R Jednokrotne naciśnięcie informuje NVDA, że jest to pierwsza komórka nagłówkowa w kolumnie zawierającej nagłówki wiersza, która powinna być automatycznie odczytywana podczas przechodzenia po wierszach za tą kolumną. Dwukrotne naciśnięcie anuluje ustawienie.

Tryb czytania w Microsoft Word

Aby włączyć lub wyłączyć tryb czytania w Microsoft Word, naciśnij NVDA+Spacja.

Lista elementów

W trybie czytania w Microsoft Word możesz uzyskać dostęp do listy elementów naciskając NVDA+F7.

Zgłaszanie komentarzy

Aby odczytać komentarz na pozycji kursora, naciśnij NVDA+Alt+C.

Microsoft Excel

Automatyczny odczyt nagłówków kolumn i wierszy

Działanie Skrót klawiszowy Opis
Ustaw nagłówki kolumny NVDA+Shift+C Jednokrotne naciśnięcie informuje NVDA, że jest to pierwsza komórka nagłówkowa w wierszu zawierającym nagłówki kolumny, która powinna być automatycznie odczytywana, gdy przechodzimy między kolumnami poniżej tego wiersza. Dwukrotne naciśnięcie anuluje ustawienie.
Ustaw nagłówki wiersza NVDA+Shift+R Jednokrotne naciśnięcie informuje NVDA, że jest to pierwsza komórka nagłówkowa w kolumnie zawierającej nagłówki wiersza, która powinna być automatycznie odczytywana podczas przechodzenia po wierszach za tą kolumną. Dwukrotne naciśnięcie anuluje ustawienie.

Lista elementów

Aby otworzyć listę elementów w Excel, naciśnij NVDA+F7.

Odczytywanie uwag

Aby odczytać uwagi do aktualnie podświetlonej komórki, naciśnij NVDA+CTRL+C. W pakiecie Microsoft Office 2016, 365 lub nowszych, komentarze nazywane są teraz uwagami.

Aby dodać lub usunąć uwagę, naciśnij SHIFT+F2.

Odczyt zablokowanych komórek

Aby przejść do zablokowanych komórek, przejdź do trybu czytania naciskając NVDA+Spacja, a następnie użyj standardowych klawiszy Excel takich jak klawisze strzałek, aby przechodzić po wszystkich komórkach w aktualnym arkuszu.

Microsoft PowerPoint

Działanie Skrót klawiszowy Opis
Przełącz odczyt notatek mówcy Ctrl+Shift+S W uruchomionym pokazie slajdów, komenda przełącza między notatkami mówcy albo treścią slajdu. Przełącznik ma wpływ na to co czyta NVDA, nie zmienia treści wyświetlanych na ekranie.

foobar2000

Polecenie Klawisz Opis
Podaj pozostały czas Ctrl+Shift+R Podaje czas pozostały do końca aktualnie odtwarzanego utworu.
Czas, który upłynął control+shift+e Podaje czas, który upłynął w aktualnie odtwarzanej ścieżce.
Długość ścieżki control+shift+t Podaje długość aktualnie odtwarzanej ścieżki.

Miranda IM

Działanie Skrót klawiszowy Opis
Zgłoś ostatnią wiadomość NVDA+Ctrl+1-4 Zgłasza jedną z ostatnich wiadomości, zależnie od naciśniętej cyfry; np. NVDA+Ctrl+2 odczyta przedostatnią wiadomość.

Poedit

Działanie Skrót klawiszowy Opis
Odczytaj okno komentarzy Ctrl+Shift+C Czyta komentarze znajdujące się w oknie komentarzy.
Odczytaj uwagi dla tłumaczy Ctrl+Shift+A Zgłasza wszelkie uwagi dla tłumaczy.

Kindle dla PC

Ręczne przejście do kolejnej strony nastąpi po wciśnięciu klawisza Page down, a przejście do poprzedniej strony po naciśnięciu Page up.

Zaznaczanie tekstu

Po zaznaczeniu tekstu, naciśnij klawisz menu kontekstowego albo Shift+F10 aby wyświetlić dostępne opcje pracy z zaznaczeniem.

Azardi

W widoku tabeli dodanych książek:

Polecenie Klawisz Opis
Enter enter Otwiera wybraną książkę.
Menu kontekstowe klawisz aplikacji Otwiera menu kontekstowe wybranej książki.

Konsola systemu Windows

Następujące skróty wbudowane w system Windows mogą być przydatne podczas nawigacji po tekście przy pomocy programu NVDA:

Nazwa Skrót klawiszowy Opis
Przewiń w górę CTRL+strzałka w górę Przewija ekran do góry w celu pokazania wcześniej widocznego tekstu.
Przewiń w dół control+strzałka w dół Przewija ekran w dół, w celu pokazania późniejszego tekstu.
Przewiń do początku bufora control+home Przewija ekran na początek bufora
Przewiń do końca bufora control+end Przewija ekran na koniec bufora.

Konfigurowanie NVDA

Preferencje NVDA

Ustawienia mowy (NVDA+control+v)

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
poziom interpunkcji/symboli NVDA+p NVDA+p Ustawienie pozwala wybrać liczbę znaków i symboli, które powinny być wymawiane.

Wybór syntezatora (NVDA+control+s)

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
Tryb przyciszania audio NVDA+Shift+D NVDA+Shift+D W Windows 8 i nowszych, ta opcja pozwala wybrać, czy NVDA powinien obniżać głośność innych aplikacji, gdy NVDA mówi albo przez cały czas, gdy NVDA jest uruchomione.

Szybka zmiana ustawień syntezatora

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
Do następnych ustawień głosu NVDA+Ctrl+Strzałka w prawo NVDA+Ctrl+Shift+Strzałka w prawo Przechodzi do następnego parametru ustawień syntezatora, wracając do pierwszego po przejściu za ostatni.
Do poprzednich ustawień głosu NVDA+Ctrl+Strzałka w lewo NVDA+Shift+Ctrl+Strzałka w lewo Przechodzi do poprzedniego parametru ustawień syntezatora wracając do ostatniego po przejściu przed pierwszy.
Zwiększ parametr ustawień głosu NVDA+Ctrl+Strzałka w górę NVDA+Ctrl+Shift+Strzałka w górę Zwiększa aktualnie wybrany parametr ustawień syntezatora np. przyśpiesza prędkość, wybiera następny głos, zwiększa głośność.
Zmniejsz parametr ustawień głosu NVDA+Ctrl+Strzałka w dół NVDA+Ctrl+Shift+Strzałka w dół Zmniejsza aktualnie wybrany parametr ustawień syntezatora. Na przykład: zmniejsza szybkość, wybiera poprzedni głos, zmniejsza głośność.

Brajl

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
Powiązanie brajla NVDA+Ctrl+T NVDA+Ctrl+T Ta opcja pozwala wybrać, czy monitor brajlowski będzie podążać za fokusem / kursorem systemowym, czy obiektem nawigatora/punktem przeglądu, albo oboma.

Klawiatura (NVDA+Ctrl+K)

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
Czytaj pisane znaki NVDA+2 NVDA+2 Jeśli zaznaczysz to pole, NVDA będzie wymawiać pojedyncze znaki podczas wpisywania ich na klawiaturze.
Czytaj pisane słowa NVDA+3 NVDA+3 Jeśli zaznaczysz to pole, NVDA będzie wymawiać całe wyrazy po ich wpisaniu z klawiatury.
Czytaj klawisze poleceń NVDA+4 NVDA+4 Jeśli zaznaczysz to pole, NVDA będzie wypowiadać naciskane klawisze, którym nie odpowiadają znaki pisarskie, na przykład klawisze funkcyjne lub kombinacje Ctrl+litera.

Mysz (NVDA+Ctrl+M)

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
Włącz śledzenie myszy NVDA+m NVDA+m Jeśli zaznaczysz to pole, NVDA będzie czytać tekst znajdujący się aktualnie pod wskaźnikiem myszy. Opcja ta pozwala na odnajdywanie informacji na ekranie poprzez poruszanie fizyczną myszą bez konieczności nawigowania po hierarchii obiektów.

Kursor przeglądu

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
Śledź fokus NVDA+7 NVDA+7 Gdy opcja jest włączona, kursor przeglądu zawsze zostanie umieszczony w tym samym obiekcie, w którym znajduje się fokus, gdy aktualny się zmieni.
Śledź kursor systemu NVDA+6 NVDA+6 Gdy opcja jest włączona, kursor przeglądu zostanie automatycznie przeniesiony przy każdym ruchu na pozycję kursora systemu, gdy jego pozycja się zmieni.

Prezentacja obiektów (NVDA+Ctrl+O)

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
Sygnał paska postępu NVDA+u NVDA+u Ta opcja określa w jaki sposób NVDA sygnalizuje aktualizację paska postępu.
Informuj o dynamicznych zmianach treści NVDA+5 NVDA+5 Przełącza ogłaszanie nowej treści w niektórych obiektach takich jak terminale albo okienko historii w komunikatorach.

Tryb czytania (NVDA+Ctrl+B)

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
Użyj układu ekranu NVDA+v NVDA+v Ta opcja pozwala określić, czy zawartość oglądana w trybie czytania, taka jak linki i inne pola, powinna trafiać do osobnych linii, czy też powinna zostać utrzymana w układzie zbliżonym do wizualnego rozmieszczenia elementów na ekranie.

Zapisywanie i przywracanie ustawień

Działanie Skróty Klawiszowe Desktopa Skróty Klawiszowe Laptopa Opis
Zapisz ustawienia NVDA+Ctrl+C NVDA+Ctrl+C Zapisuje aktualne ustawienia, tak aby ich nie stracić po zamknięciu NVDA.
Przywróć zapisane ustawienia NVDA+Ctrl+R NVDA+Ctrl+R Naciśnięty raz, przywraca ostatnio zapisane ustawienia. Naciśnięty szybko 3-krotnie, przywraca ustawienia fabryczne

Profile konfiguracji

Podstawowe zarządzanie

Obsługiwane monitory brajlowskie

Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz TopRouting1 (pierwsza komórka na wyświetlaczu)
Przewiń wyświetlacz brajla w przód TopRouting20/40/80 (ostatnia komórka na wyświetlaczu)
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz Left Advance Bar
Przewiń wyświetlacz brajla w przód Right Advance Bar
Przełącz "Brajl związany z..." Left GDF Button+Right GDF Button
Przełącz działanie lewego pokrętła LeftWizWheelPress
Przejdź wstecz używając akcji lewego pokrętła LeftWizWheelUp
Przejdź w przód używając akcji lewego pokrętła Left Wiz Wheel Down
Przełącz akcję prawego pokrętła Right Wiz Wheel Press
Przejdź wstecz używając akcji prawego pokrętła RightWizWheelUp
Przejdź w przód używając akcji prawego pokrętła RightWizWheelDown
Przywołaj do komórki brajla Routing
Klawisz Shift+Tab Brajlowska spacja+Punkt 1+Punkt 2
Klawisz Tab Brajlowska spacja+Punkt 4+Punkt 5
Klawisz strzałki w górę Brajlowska spacja+Punkt 1
Klawisz strzałki w dół Brajlowska spacja+Punkt 4
Klawisz Ctrl+Strzałka w lewo Brajlowska spacja+Punkt 2
Klawisz Ctrl+Strzałka w prawo Brajlowska spacja+Punkt 5
Klawisz Strzałka w lewo Brajlowska spacja+Punkt 3
Klawisz Strzałka w prawo Brajlowska spacja+Punkt 6
Klawisz Home Brajlowska spacja+Punkt 1+Punkt 3
Klawisz End Brajlowska spacja+Punkt 4+Punkt 6
Klawisz Ctrl+Home Brajlowska spacja+Punkt 1+Punkt 2+Punkt 3
Klawisz Ctrl+End Brajlowska spacja+Punkt 4+Punkt 5+Punkt 6
Klawisz Alt Brajlowska spacja+Punkt 1+Punkt 3+Punkt 4
Klawisz Alt+Tab Brajlowska spacja+Punkt 2+Punkt 3+Punkt 4+Punkt 5
Klawisz alt+shift+tab brajlowska spacja +punkt1+punkt2+punkt5+punkt6
Klawisz windows+tab brajlowska spacja +punkt2+punkt3+punkt4
Klawisz Escape Brajlowska spacja+Punkt 1+Punkt 5
Klawisz Windows Brajlowska spacja+Punkt 2+Punkt 4+Punkt 5+Punkt 6
Klawisz spacja Brajlowska spacja
Klawisz Windows+D (minimalizuje wszystkie okna) Brajlowska spacja+Punkt 1+Punkt 2+Punkt 3+Punkt 4+Punkt 5+Punkt 6
Odczytaj bieżącą linię Brajlowska Spacja+Punkt 1+Punkt 4
Menu NVDA Brajlowska Spacja+Punkt 1+Punkt 3+Punkt 4+Punkt 5

Dla nowszych modeli Focus posiadających klawisze rocker bar (focus 40, focus 80 i focus blue):

Działanie Klawisz skrótu
Przenieś wyświetlacz do poprzedniej linii LeftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Przenieś wyświetlacz do następnej linii LeftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Tylko dla Focus 80:

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz wstecz LeftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Przewiń wyświetlacz na przód LeftBumperBarDown, RightBumperBarDown

Optelec ALVA serie 6 / konwerter protokołu

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń brajl do tyłu T1, Etouch1
Przenieś monitor do poprzedniej linii T2
Przenieś do fokusa T3
Przenieś monitor do następnej linii T4
Przewiń brajl do przodu T5, Etouch3
Przywołaj do komórki brajla Routing
Zgłoś formatowanie tekstu pod komórką brajla drugi routing
Przełącz symulację klawiatury HID t1+spEnter
Przenieś do pierwszej linii w przeglądzie T1+T2
Przenieś do ostatniej linii w przeglądzie T4+T5
Przełącz brajl związany z T1+T3
Odczytaj tytuł Etouch2
Odczytaj pasek stanu Etouch4
Klawisz Shift+Tab Sp1
Klawisz Alt Sp2, alt
Klawisz Escape Sp3
Klawisz Tab Sp4
Klawisz Strzałka w górę Sp Up
Klawisz Strzałka w dół Sp Down
Klawisz Strzałka w lewo Sp Left
Klawisz Strzałka w prawo Sp Right
Klawisz Enter SpEnter, enter
Odczytaj datę/czas sp2+sp3
Menu NVDA Sp1+Sp3
Klawisz Windows+D (minimalizuje wszystkie okna) Sp1+Sp4
Klawisz Windows+B (przejdź do zasobnika systemowego) Sp3+Sp4
Klawisz Windows sp1+sp2, windows
Klawisz Alt+Tab Sp2+Sp4
Klawisz Ctrl+Home T3+Sp Up
Klawisz Ctrl+End T3+Sp Down
Klawisz Home T3+Sp Left
Klawisz End T3+Sp Right
Klawisz control control

Monitory Handy Tech

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń brajla do tyłu Left, Up, b3
Przewiń brajla do przodu Right, Down, b6
Przenieś monitor do poprzedniej linii B4
Przenieś monitor do następnej linii B5
Przywołaj do komórki brajla Routing
Klawisz Shift+Tab lewy klawisz potrójnej akcji góra+dół
Klawisz Alt B2+B4+B5
Klawisz Escape B4+B6
Klawisz Tab enter, prawy klawisz potrójnej akcji góra +dół
Klawisz Enter esc+enter, lewo+prawy klawisz potrójnej akcji góra +dół, joystickAction
Strzałka w górę joystick góra
Strzałka w dół joystick dół
Strzałka w lewo joystick lewo|
Strzałka w prawo joystick prawo
Menu NVDA B2+B4+B5+B6
Przełącz brajl związany z b2
Przełącz kursor brajla b1
Przełącz prezentację kontekstu fokusa b7
Przełącz wprowadzanie brajla spacja+b1+b3+b4 (spacja+duże B)

MDV Lilli

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz LF
Przewiń wyświetlacz brajla w przód RG
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii UP
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii DN
Przywołaj do komórki brajla Route
Klawisz Shift+Tab SLF
Klawisz Tab SRG
Klawisz Alt+Tab SDN
Klawisz Alt+Shift+Tab SUP

Monitory brajlowskie Baum/Humanware/APH/Orbit

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz D2
Przewiń wyświetlacz brajla w przód D5
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii D1
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii D3
Przywołaj do komórki brajla Routing

Dla monitorów z joystickiem:

Działanie Klawisz skrótu
Klawisz Strzałka w górę Up
Klawisz Strzałka w dół Down
Klawisz Strzałka w lewo Left
Klawisz Strzałka w prawo Right
Klawisz Enter Select

hedo ProfiLine USB

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz K1
Przewiń wyświetlacz brajla w przód K3
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii B2
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii B5
Przywołaj do komórki brajla Routing
Przełącz "Brajl związany z..." K2
Czytaj wszystko B6

hedo MobilLine USB

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz K1
Przewiń wyświetlacz brajla w przód K3
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii B2
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii B5
Przywołaj do komórki brajla Routing
Przełącz "Brajl związany z..." K2
Czytaj wszystko B6

HumanWare Brailliant BI/B Series/ BrailleNote Touch

Przypisania klawiszy dla wszystkich modeli

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz Left
Przewiń wyświetlacz brajla w przód Right
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii Up
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii Down
Przywołaj do komórki brajla Routing
Przełącz "Brajl związany z..." Up+Down
Klawisz Strzałka w górę Spacja+Punkt 1
Klawisz Strzałka w dół Spacja+Punkt 4
Klawisz Strzałka w lewo Spacja+Punkt 3
Klawisz Strzałka w prawo Spacja+Punkt 6
Klawisz Shift+Tab Spacja+Punkt 1+Punkt 3
Klawisz Tab Spacja+Punkt 4+Punkt 6
Klawisz Alt Spacja+Punkt 1+Punkt 3+Punkt 4 (Spacja+M)
Klawisz Escape Spacja+Punkt 1+Punkt 5 (Spacja+e)
Klawisz Enter Punkt 8
Klawisz Windows Spacja+Punkt 3+Punkt 4
Klawisz Alt+Tab Spacja+Punkt 2+Punkt 3+Punkt 4+Punkt 5 (Spacja+T)
Menu NVDA spacja+punkt 1+punkt 3+punkt 4+punkt 5 (spacja+n)
windows+d (minimalizuje wszystkie aplikacje) spacja+punkt 1+punkt 4+punkt 5 (spacja+d)
Czytaj wszystko spacja+punkt 1+punkt 2+punkt 3+punkt 4+punkt 5+punkt 6

Przypisania klawiszy dla Brailliant BI 32, BI 40 and B 80

Działanie Klawisz skrótu
Menu NVDA c1+c3+c4+c5 (command n)
windows+d (minimalizuj wszystkie aplikacje) c1+c4+c5 (command d)
Czytaj wszystko c1+c2+c3+c4+c5+c6

Przypisania klawiszowe dla Brailliant BI 14

Działanie Klawisz skrótu
Strzałka w górę joystick góra
Strzałka w dół joystick dół
Strzałka w lewo joystick lewo
Strzałka w prawo joystick prawo
Klawisz enter joystick akcja

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Działanie Klawisz skrótu
Przywołaj do komórki brajla Routing
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz Lewy klawisz przewijania w górę, prawy klawisz przewijania w górę, klawisz przewijania w lewo
Przewiń wyświetlacz brajla w przód Lewy klawisz przewijania w dół, prawy klawisz przewijania w dół, klawisz przewijania w prawo
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii Lewy klawisz przewijania w górę+prawy klawisz przewijania w górę
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii Lewy klawisz przewijania w dół+prawy klawisz przewijania w dół
Przejdź do poprzedniej linii w przeglądzie prawy klawisz przewijania w górę
Przejdź do następnej linii w przeglądzie prawy klawisz przewijania w dół
Przejdź do poprzedniego znaku w przeglądzie strzałka w lewo po prawej stronie
Przejdź do następnego znaku w przeglądzie strzałka w prawo po prawej stronie
Przejdź do fokusa| lewy klawisz przewijania w górę+lewy klawisz przewijania w dół, prawy klawisz przewijania w górę+prawy klawisz przewijania w dół, lewy klawisz przewijania+prawy klawisz przewijania
Klawisz control smartbeetle:f1, brailleedge:f3
Klawisz windows f7, smartbeetle:f2
klawisz alt punkt 1+punkt 3+punkt 4+spacja, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
klawisz shift f5
klawisz insert punkt 2+punkt 4+spacja, f6
klawisz aplikacji punkt 1+punkt 2+punkt 3+punkt 4+spacja, f8
klawisz capsLock punkt 1+punkt 3+punkt 6+spacja
klawisz tab punkt 4+punkt 5+spacja, f3, brailleedge:f2
klawisz shift+alt+tab f2+f3+f1
klawisz alt+tab f2+f3
Klawisz Shift+Tab Punkt 1+Punkt 2+Spacja
Klawisz end punkt 4+punkt 6+spacja
Klawisz control+end punkt 4+punkt 5+punkt 6+spacja
Klawisz home punkt 1+punkt 3+spacja, smartbeetle:f4
Klawisz control+home punkt 1+punkt 2+punkt 3+spacja
Klawisz alt+f4 punkt 1+punkt 3+punkt 5+punkt 6+spacja
Klawisz strzałka w lewo punkt 3+spacja, lewa strzałka w lewo
Klawisz control+shift+strzałka w lewo punkt 2+punkt 8+spacja+f1
Klawisz control+strzałka w lewo punkt 2+spacja
Klawisz shift+alt+strzałka w lewo punkt 2+punkt 7+f1
Klawisz alt+strzałka w lewo punkt 2+punkt 7
Klawisz strzałka w prawo punkt 6+spacja, prawa strzałka w prawo
Klawisz control+shift+strzałka w prawo punkt 5+punkt 8+spacja+f1
Klawisz control+strzałka w prawo punkt 5+spacja
Klawisz shift+alt+strzałka w prawo punkt 5+punkt 7+f1
Klawisz alt+strzałka w prawo punkt 5+punkt 7
Klawisz pageUp punkt 1+punkt 2+punkt 6+spacja
Klawisz control+pageUp punkt 1+punkt 2+punkt 6+punkt 8+spacja
Klawisz strzałka w górę punkt 1+spacja, lewa strzałka w górę
Klawisz control+shift+strzałka w górę punkt 2+punkt 3+punkt 8+spacja+f1
Klawisz control+strzałka w górę punkt 2+punkt 3+spacja
Klawisz shift+alt+strzałka w górę punkt 2+punkt 3+punkt 7+f1
Klawisz alt+strzałka w górę punkt 2+punkt 3+punkt 7
Klawisz shift+strzałka w górę lewy klawisz przewijania w dół+spacja
Klawisz pageDown punkt 3+punkt 4+punkt 5+spacja
Klawisz control+pageDown punkt 3+punkt 4+punkt 5+punkt 8+spacja
Klawisz strzałka w dół punkt 4+spacja, lewa strzałka w dół
Klawisz control+shift+strzałka w dół punkt 5+punkt 6+punkt 8+spacja+f1
Klawisz control+strzałka w dół punkt 5+punkt 6+spacja
Klawisz shift+alt+strzałka w dół punkt 5+punkt 6+punkt 7+f1
Klawisz alt+strzałka w dół punkt 5+punkt 6+punkt 7
Klawisz shift+strzałka w dół spacja+prawy klawisz przewijania w dół
Klawisz escape punkt 1+punkt 5+spacja, f4, brailleedge:f1
Klawisz delete punkt 1+punkt 3+punkt 5+spacja, punkt 1+punkt 4+punkt 5+spacja
Klawisz f1 punkt 1+punkt 2+punkt 5+spacja
Klawisz F3 punkt1+punkt4+punkt8+spacja
Klawisz f4 punkt 7+f3
Klawisz windows+b punkt 1+punkt 2+f1
Klawisz windows+d punkt 1+punkt 4+punkt 5+f1
Klawisz control+insert smartbeetle:f1+prawy klawisz przewijania
Klawisz alt+insert smartbeetle:f3+prawy klawisz przewijania

Monitory brajlowskie Seika

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz Left
Przewiń wyświetlacz brajla w przód Right
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii B3
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii B4
Przełącz "Brajl związany z..." B5
Czytaj wszystko B6
Tab B1
Shift+Tab B2
Alt+Tab B1+B2
Menu NVDA Left+Right
Przywołaj do komórki brajla Routing

Nowsze modele Papenmeier BRAILLEX

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz Left
Przewiń wyświetlacz brajla w przód Right
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii Up
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii Dn
Przywołaj do komórki brajla Routing
Raportuj aktualny znak w punkcie przeglądu L1
Aktywuj aktualny obiekt nawigatora L2
Przełącz brajl związany z R2
Raportuj tytuł L1+Up
Raportuj pasek stanu L2+Down
Przejdź do obiektu nadrzędnego Up2
Przejdź do pierwszego obiektu podrzędnego Dn2
Przejdź do poprzedniego obiektu Left2
Przejdź do następnego obiektu Right2
Zgłoś formatowanie tekstu pod komórką brajla Górny rząd klawiszy routingowych
Klawisz Escape Spacja+Punkt 7
Klawisz Strzałka w górę Spacja+Punkt 2
Klawisz Strzałka w lewo Spacja+Punkt 1
Klawisz Strzałka w prawo Spacja+Punkt 4
Strzałka w dół Spacja+Punkt 5
Klawisz Ctrl Lt+Punkt 2
Klawisz Alt Lt+Punkt 3
Klawisz Ctrl+Escape Spacja+Punkt 1 2 3 4 5 6
Klawisz Tab Spacja+Punkt 3 7

Starsze modele Papenmeier Braille BRAILLEX

Urządzenia z EAB:

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz Left
Przewiń wyświetlacz brajla w przód Right
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii Up
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii Dn
Przywołaj do komórki brajla Routing
Raportuj aktualny znak w punkcie przeglądu L1
Aktywuj aktualny obiekt nawigatora L2
Raportuj tytuł L1+Up
Raportuj pasek stanu L2+Down
Przejdź do obiektu nadrzędnego Up2
Przejdź do pierwszego obiektu podrzędnego Dn2
Przejdź do następnego obiektu Right2
Przejdź do poprzedniego obiektu Left2
Zgłoś formatowanie tekstu pod komórką brajla Górny rząd klawiszy routingowych

BRAILLEX Tiny:

Działanie Klawisz skrótu
Raportuj aktualny znak w punkcie przeglądu L1
Aktywuj aktualny obiekt nawigatora L2
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz Left
Przewiń wyświetlacz brajla w przód Right
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii Up
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii Dn
Przełącz "Brajl związany z..." R2
Przejdź do obiektu nadrzędnego R1+Up
Przejdź do pierwszego obiektu podrzędnego R1+Dn
Przejdź do poprzedniego obiektu R1+Left
Przejdź do następnego obiektu R1+Right
Zgłoś formatowanie tekstu pod komórką brajla górny rząd routingu
Zgłoś tytuł L1+Up
Zgłoś pasek stanu L2+Down

BRAILLEX 2D Screen:

Działanie Klawisz skrótu
Raportuj aktualny znak w punkcie przeglądu L1
Aktywuj aktualny obiekt nawigatora L2
Przełącz "Brajl związany z..." R2
Zgłoś formatowanie tekstu pod komórką brajla górny rząd routingu
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii Up
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz Left
Przewiń wyświetlacz brajla w przód Right
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii Dn
Przejdź do następnego obiektu Left2
Przejdź do obiektu nadrzędnego Up2
Przejdź do pierwszego obiektu podrzędnego Dn2
Przejdź do poprzedniego obiektu Right2

HumanWare BrailleNote

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz Back
Przewiń wyświetlacz brajla w przód Advance
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii Previous
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii Next
Przywołaj do komórki brajla Routing
Menu NVDA spacja+punkt1+punkt3+punkt4+punkt5 (spacja+n)
Przełącz "Brajl związany z..." Previous+Next
Klawisz Strzałka w górę Spacja+Punkt 1
Klawisz Strzałka w dół Spacja+Punkt 4
Klawisz Strzałka w lewo Spacja+Punkt 3
Klawisz Strzałka w prawo Spacja+Punkt 6
Klawisz Page up Spacja+Punkt 1+Punkt 3
Klawisz Page down Spacja+Punkt 4+Punkt 6
Klawisz Home Spacja+Punkt 1+Punkt 2
Klawisz End Spacja+Punkt 4+Punkt 5
Klawisz Ctrl+Home Spacja+Punkt 1+Punkt 2+Punkt 3
Klawisz Ctrl+End Spacja+Punkt 4+Punkt 5+Punkt 6
Klawisz Spacja Spacja
Enter Spacja+Punkt 8
Backspace Spacja+Punkt 7
Klawisz Tab Spacja+Punkt 2+Punkt 3+Punkt 4+Punkt 5 (Spacja+t)
Klawisz Shift+Tab Spacja+Punkt 1+Punkt 2+Punkt 5+Punkt 6
Klawisz Windows Spacja+Punkt 2+Punkt 4+Punkt 5+Punkt 6 (Spacja+w)
Klawisz Alt Spacja+Punkt 1+Punkt 3+Punkt 4 (Spacja+m)
Przełącz tryb pomocy Spacja+Punkt 2+Punkt 3+Punkt 6 (Spacja+obniżone h)

Poniżej komendy przypisane do BrailleNote QT, gdy nie jest on w trybie wprowadzania brajla.

Działanie Klawisz
Menu NVDA read+n
Klawisz strzałka w górę strzałka w górę
Klawisz strzałka w dół strzałka w dół
Klawisz strzałka w lewo strzałka w lewo|
Klawisz strzałka w prawo strzałka w prawo
Klawisz Page up function+strzałka w górę
Klawisz Page down function+strzałka w dół
Klawisz Home function+strzałka w lewo
Klawisz End function+strzałka w prawo
Klawisze Control+home read+t
Control+end Klawisze read+b
Klawisz Enter enter
Klawisz Backspace backspace
Klawisz Tab tab
Klawisze Shift+tab shift+tab
Klawisz Windows read+w
Klawisz Alt read+m
Przełącz tryb pomocy wprowadzania read+1

Poniżej komendy przypisane do kółka przewijania:

Działanie Klawisz
Klawisz strzałka w górę strzałka w górę
Klawisz strzałka w dół strzałka w dół
Klawisz strzałka w lewo strzałka w lewo
Klawisz strzałka w prawo strzałka w prawo
Klawisz Enter środkowy przycisk
Klawisz Tab obrót kółka przewijania zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Klawisze Shift+tab obrót kółka przewijania przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

EcoBraille

Działanie Klawisz skrótu
Przewiń wyświetlacz brajla wstecz T2
Przewiń wyświetlacz brajla w przód T4
Przenieś wyświetlacz brajla do poprzedniej linii T1
Przenieś wyświetlacz brajla do następnej linii T5
Przywołaj do komórki brajla Routing
Uaktywnij bieżący obiekt nawigatora T3
Przełącz do następnego trybu przeglądania F1
Przejdź do obiektu nadrzędnego F2
Przełącz do poprzedniego trybu przeglądania F3
Przejdź do poprzedniego obiektu F4
Zgłoś bieżący obiekt F5
Przejdź do następnego obiektu F6
Przejdź do obiektu z fokusem F7
Przejdź do pierwszego obiektu podrzędnego F8
Przenieś kursor lub fokus do aktualnej pozycji kursora przeglądu F9
Zgłoś położenie kursora przeglądu F0
Przełącz "Brajl związany z..." A

SuperBraille

Nazwa Klawisz
Przewiń wyświetlacz brajlowski wstecz numpadMinus
Przewiń wyświetlacz brajlowski w przód numpadPlus

Eurobraille Esys/Esytime/Iris displays

Nazwa Klawisz
Przewiń wyświetlacz wstecz switch1-6Lewo, l1
Przewiń wyświetlacz do przodu switch1-6 Prawo, l8
Przejdź do fokusa switch1-6Lewo+switch1-6Prawo, l1+l8
Przywołaj do komórki brajla routing
Zgłoś formatowanie tekstu pod komórką brajla podwójne naciśnięcie routingu
Przejdź do poprzedniej linii w przeglądzie joystick1Góra
Przejdź do następnej linii w przeglądzie joystick1Dół
Przejdź do poprzedniego znaku w przeglądzie joystick1Lewo
Przejdź do następnego znaku w przeglądzie joystick1Prawo
Przełącz do poprzedniego trybu przeglądania joystick1Lewo+joystick1Góra
Przełącz do następnego trybu przeglądania joystick1Prawo+joystick1Dół
Usuń ostatni znak lub komórkę brajla backSpace
Przetłumacz wprowadzony brajl i naciśnij enter backSpace+spacja
Klawisz insert punkt3+punkt5+spacja, l7
Klawisz delete punkt3+punkt6+spacja
Klawisz home punkt1+punkt2+punkt3+spacja, joystick2Lewo+joystick2Góra
Klawisz end punkt4+punkt5+punkt6+spacja, joystick2Prawo+joystick2Dół
Klawisz strzałka w lewo punkt2+spacja, joystick2Lewo, strzałka w lewo
Klawisz strzałka w prawo punkt5+spacja, joystick2Prawo, strzałka w prawo
Klawisz strzałka w górę punkt1+spacja, joystick2Góra, strzałka w górę
Klawisz strzałka w dół| punkt6+spacja, joystick2Dół, strzałka w dół
Klawisz enter joystick2Środek
Klawisz pageUp punkt1+punkt3+spacja
Klawisz pageDown punkt4+punkt6+spacja
Klawisz numpad1 punkt1+punkt6+backspace
Klawisz numpad2 punkt1+punkt2+punkt6+backspace
Klawisz numpad3 punkt1+punkt4+punkt6+backspace
Klawisz numpad4 punkt1+punkt4+punkt5+punkt6+backspace
Klawisz numpad5 punkt1+punkt5+punkt6+backspace
Klawisz numpad6 punkt1+punkt2+punkt4+punkt6+backspace
Klawisz numpad7 punkt1+punkt2+punkt4+punkt5+punkt6+backspace
Klawisz numpad8 punkt1+punkt2+punkt5+punkt6+backspace
Klawisz numpad9 punkt2+punkt4+punkt6+backspace
Klawisz numpadInsert punkt3+punkt4+punkt5+punkt6+backspace
Klawisz numpad kropka punkt2+backspace
Klawisz numpad slash punkt3+punkt4+backspace
Klawisz numpad gwiazdka punkt3+punkt5+backspace
Klawisz numpad minus| punkt3+punkt6+backspace
Klawisz numpad Plus punkt2+punkt3+punkt5+backspace
Klawisz numpad enter punkt3+punkt4+punkt5+backspace
Klawisz escape punkt1+punkt2+punkt4+punkt5+spacja, l2
Klawisz tab punkt2+punkt5+punkt6+spacja, l3
Klawisz shift+tab punkt2+punkt3+punkt5+spacja
Klawisz printScreen punkt1+punkt3+punkt4+punkt6+spacja
Klawisz pause punkt1+punkt4+spacja
Klawisz aplikacji punkt5+punkt6+backspace
Klawisz f1 punkt1+backspace
Klawisz f2 punkt1+punkt2+backspace
Klawisz f3 punkt1+punkt4+backspace
Klawisz f4 punkt1+punkt4+punkt5+backspace
Klawisz f5 punkt1+punkt5+backspace
Klawisz f6 punkt1+punkt2+punkt4+backspace
Klawisz f7 punkt1+punkt2+punkt4+punkt5+backspace
Klawisz f8 punkt1+punkt2+punkt5+backspace
Klawisz f9 punkt2+punkt4+backspace
Klawisz f10 punkt2+punkt4+punkt5+backspace
Klawisz f11 punkt1+punkt3+backspace
Klawisz f12 punkt1+punkt2+punkt3+backspace
Klawisz windows punkt1+punkt2+punkt3+punkt4+backspace
Klawisz capsLock punkt7+backspace, punkt8+backspace
Klawisz numLock punkt3+backspace, punkt6+backspace
Klawisz shift punkt7+spacja, l4
Przełącz klawisz shift punkt1+punkt7+spacja, punkt4+punkt7+spacja
Klawisz control punkt7+punkt8+spacja, l5
Przełącz klawisz control punkt1+punkt7+punkt8+spacja, punkt4+punkt7+punkt8+spacja
Klawisz alt punkt8+spacja, l6
Przełącz klawisz alt punkt1+punkt8+spacja, punkt4+punkt8+spacja
Przełącz symulację klawiatury HID esytime):l1+joystick1Dół, esytime):l8+joystick1Dół

Monitory brajlowskie Nattiq nBraille

Nazwa Klawisz
Przenieś wyświetlacz wstecz up
Przenieś wyświetlacz do przodu down
Przenieś monitor brajlowski do poprzedniego wiersza left
Przenieś monitor brajlowski do następnego wiersza right
Przenieś do komórki brajlowskiej routing

BRLTTY

Działanie Komenda brltty
Przewiń brajla do tyłu fwinlt (go left one window)
Przewiń brajla do przodu fwinrt (go right one window)
Przenieś monitor do poprzedniej linii lnup (go up one line)
Przenieś monitor do następnej linii lndn (go down one line)
Przywołaj do komórki brajla route (przenieś kursor do znaku)