NVDA 2021.1beta3 parancsok listája

Az Első Lépések Az NVDA-val

NVDA Érintési Parancsok

Érintési Módok

Az érintési módok váltogatásához használja a három ujjas érintést.

Néhány alapvető NVDA parancs

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Érintési parancs Leírás
Beszéd leállítása Control Control 2 ujjas érintés A beszéd azonnali leállítása
A beszéd megállítása Shift Shift nincs Az első lenyomáskor a beszéd abbamarad, de a gomb újbóli lenyomása után a beszéd a megállítás helyétől folytatódik. Ez csak azokkal a beszédszintetizátorokkal működik, amelyek támogatják ezt a funkciót.
NVDA Menü NVDA+n NVDA+n 2 ujjas dupla érintés Felugrik az NVDA menüje, ahonnan elérheti a beállításokat, a súgót, stb.
Váltás a beszédmódok között NVDA+s NVDA+s nincs Vált a beszédmódok (beszéd, hangjelzés, néma) között.
A beviteli súgó be-ki kapcsolása NVDA+1 NVDA+1 nincs Ha a bevitel súgó be van kapcsolva, és ha funkcióval van ellátva bármely parancs, akkor annak kiadása esetén arról rövid tájékoztatást kaphat.
Az NVDA bezárása NVDA+q NVDA+q nincs Bezárja a programot
Billentyűparancs átadása NVDA+f2 NVDA+f2 nincs Az ezutáni billentyűparancsot az NVDA figyelmen kívül hagyja, és átadja az aktív alkalmazásnak.
Az alvómód be- és kikapcsolása NVDA+shift+s NVDA+shift+z nincs Az alvómód kikapcsolja az NVDA összes billentyűparancsát és beszéd/braille kimenetét egy adott alkalmazásban. A billentyűparancs újbóli lenyomására visszaállítja azt. Ez azokban az alkalmazásokban előnyös, amelyek rendelkeznek saját beszéddel, vagy képernyőolvasó tulajdonságokkal.

Rendszerinformációk bemondása

Funkció billentyűparancs leírás
A jelenlegi idő NVDA+f12 Egyszeri megnyomásra a jelenlegi időt, kétszeri (gyors) megnyomásra az aktuális dátumot mondja be.
Telep állapotának bemondása NVDA+shift+b Bemondja a telep állapotát és a hátralévő időt, ha töltés alatt van, akkor a töltöttségi szintet.
Vágólap szövegének bemondása NVDA+c Bemondja a vágólapon található szöveget, ha van.

Navigáció az NVDA-val

Navigáció a fókusszal

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
aktuális objektum felolvasása NVDA+tab NVDA+tab Bemondja az aktuális fókuszban lévő vezérlőelemet, vagy objektumot, kétszeri lenyomásra betűzi.
Az ablak címének bemondása NVDA+T NVDA+T Felolvassa az aktív ablak címét
Az aktív ablak felolvasása NVDA+B NVDA+B Felolvassa az előtérben lévő ablak tartalmát (hasznos lehet párbeszédpanelek felolvastatásakor)
Állapotsor bemondása NVDA+end NVDA+shift+end Bemondja az aktív alkalmazás állapotsorát (ha az NVDA megtalálja), és a navigátor kurzort oda helyezi. Kétszeri megnyomásra betűzi az információt.

Navigáció a rendszerkurzorral

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
folyamatos felolvasás NVDA+lenyíl NVDA+a A rendszerkurzor aktuális pozíciójától a szöveg végéig olvas.
Aktuális sor felolvasása NVDA+felnyíl NVDA+l Felolvassa a kurzornál lévő sort, kétszer megnyomva betűzi azt.
Következő mondat alt+lenyíl alt+lenyíl A kurzort a következő mondatra helyezi, és felolvassa azt (jelenleg ez csak a Microsoft Word és Outlook programban érhető el).
Előző mondat alt+felnyíl alt+felnyíl A kurzort az előző mondatra helyezi, és felolvassa azt (jelenleg ez csak a Microsoft Word és Outlook programban érhető el).
A kijelölt szöveg felolvasása NVDA+Shift+felnyíl NVDA+shift+s Felolvassa a kijelölt szöveget.
A karakter formázásának bemondása NVDA+f |NVDA+f Bemondja a formázási beállítását annak a karakternek, melyen a rendszerkurzor éppen áll. Kétszeri gyors megnyomásra az információkat megjeleníti böngészőmódban, mely az escape megnyomásával zárható be.

Ha egy táblázatban áll, a következő billentyűparancsok érhetők el:

Funkció Billentyűparancs Leírás
ugrás az előző oszlophoz control+alt+balranyíl A rendszerkurzort az azonos sorban lévő előző oszlophoz helyezi.
Ugrás a következő oszlophoz control+alt+jobbranyíl A rendszerkurzort a következő, ugyanabban a sorban lévő| oszlophoz helyezi.
Ugrás az előző sorhoz control+alt+felnyíl A kurzort ugyanabban az oszlopban az előző sorhoz helyezi.
Ugrás a következő sorhoz control+alt+lenyíl A kurzort ugyanabban az oszlopban a következő sorra helyezi.

Közlekedés az elemek között

Funkció asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Érintési parancs Leírás
az aktuális objektum bemondása NVDA+5 a numerikus billentyűzeten NVDA+shift+o Nincs Felolvassa az aktuális objektumot, kétszeri megnyomásra betűzi azt, háromszori lenyomásra pedig az objektum nevét és értékét a vágólapra másolja.
Az objektum szülőelemére lépés NVDA+8 a numerikus billentyűzeten NVDA+shift+felnyíl felfelé pöccintés (elem mód) A szülő elemre lép (egy szinttel visszalép a fanézet gyökere felé).
az előző elemre lépés NVDA+4 a numerikus billentyűzeten NVDA+shift+balranyíl balra pöccintés (elem mód) Az előző, a jelenlegivel azonos szinten lévő elemre lép.
A következő elemre lépés NVDA+6 a numerikus billentyűzeten NVDA+shift+jobbranyíl jobbra pöccintés (elem mód) A következő, a jelenlegivel azonos szinten lévő elemre lép
Az első gyermekelemre lépés NVDA+2 a numerikus billentyűzeten NVDA+shift+lefelenyíl lefelé pöccintés (elem mód) Az aktuális objektum első gyermekelemére lép.
A navigátor kurzor és az áttekintő kurzor áthelyezése NVDA+minusz a numerikus billentyűzeten NVDA+backspace nincs A navigátor kurzort az aktuális fókuszhoz, az áttekintő kurzort ha lehetséges, a kurzor aktuális pozíciójához helyezi.
Az aktuális objektum aktiválása NVDA+enter a numerikus billentyűzeten NVDA+enter dupla érintés Aktiválja az aktuális elemet (pl. enter, szimpla vagy dupla kattintás).
A kurzor áthelyezése a navigátor kurzorhoz NVDA+shift+Minusz a numerikus billentyűzeten NVDA+shift+backspace nincs A kurzort egyszeri lenyomásra a navigátor kurzorhoz, háromszori lenyomásra pedig az áttekintő kurzorhoz helyezi
Elem pozíciójának bemondása NVDA+delete a numerikus billentyűzeten NVDA+delete nincs Bemondja az áttekintő kurzor alatt található szöveg vagy objektum elhelyeszkedését. Ez tartalmazhatja a szöveg százalékos elhelyezkedését az aktuális dokumentumban, a lapszéltől vett távolságot, vagy a pontos képernyő pozíciót. Kétszeri gyors megnyomásra további információ hangzik el.

Az aktuális elem szövegének áttekintése

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Érintésiparancs Leírás
ugrás a szöveg első sorára Shift+7 a numerikus billentyűzeten NVDA+control+home nincs Az áttekintő kurzort a szöveg első sorára viszi.
Ugrás az előző sorra 7 a numerikus billentyűzeten NVDA+felnyíl felfelé pöccintés (szöveges mód) Az áttekintő kurzort az előző sorra viszi.
Az aktuális sor felolvasása 8 a numerikus billentyűzeten NVDA+shift+. (pont) nincs Felolvassa az áttekintő kurzornál lévő sort, háromszor megnyomva betűzi azt
Ugrás a következő sorra 9 a numerikus billentyűzeten NVDA+lefelenyíl lefelé pöccintés (szöveges mód) Az áttekintő kurzort a szöveg következő sorára helyezi.
alsó sor felolvasása Shift+9 a numerikus billentyűzeten NVDA+control+end nincs Az áttekintő kurzort a szöveg alsó sorához helyezi
Ugrás az előző szóhoz 4 a numerikus billentyűzeten NVDA+control+balranyíl két ujjas pöccintés balra (szöveges mód) Az áttekintő kurzort a szöveg előző szavához helyezi.
jelenlegi szó felolvasása 5 a numerikus billentyűzeten NVDA+control+. (pont) nincs Bemondja az áttekintő kurzornál lévő szót. Kétszeri lenyomásra betűzi, háromszori lenyomásra a karakter leírással betűzi azt.
Ugrás a következő szóhoz 6 a numerikus billentyűzeten NVDA+control+jobbranyíl két ujjas jobbra pöccintés (szöveges mód) Az áttekintő kurzort a következő szóhoz helyezi.
Ugrás a sor elejére Shift+1 a numerikus billentyűzeten NVDA+home nincs Az áttekintő kurzort az aktuális sor elejére helyezi.
Ugrás az előző karakterre 1 a numerikus billentyűzeten NVDA+balranyíl pöccintés balra (szöveges mód) Az áttekintő kurzort az előző karakterhez helyezi.
Jelenlegi karakter felolvasása 2 a numerikus billentyűzeten NVDA+. (pont) nincs Bemondja azt a karaktert, ahol az áttekintő kurzor található. Kétszeri lenyomásra a karakterhez tartozó szót, háromszori lenyomásra a decimális és a hexadecimális kódját mondja be.
Ugrás a következő karakterre 3 a numerikus billentyűzeten NVDA+jobbranyíl jobbra pöccintés (szöveges mód) Az áttekintő kurzort a következő, az aktuális sorban lévő karakterre helyezi.
áttekintő kurzor a sor végéhez Shift+3 a numerikus billentyűzeten NVDA+end nincs Az áttekintő kurzort a sor végéhez helyezi.
Folyamatos felolvasás az áttekintő kurzorral + (plusz) a numerikus billentyűzeten NVDA+shift+a három ujjas lefelé pöccintés Folyamatos olvasás az aktuális pozíciótól az elem tartalmának végéig.
Szöveg másolásának megkezdése az áttekintő kurzorral NVDA+f9 NVDA+f9 nincs Megjelöli az áttekintő kurzor aktuális pozícióját.
A kijelölt szöveg vágólapra másolása NVDA+f10 NVDA+f10 nincs A megadott kezdőponttól az áttekintő kurzor jelenlegi pozíciójáig lévő szöveget a vágólapra másolja.
Szöveg formázásának bemondása NVDA+f NVDA+f nincs Bemondja az áttekintő kurzornál található formázási információkat

Áttekintő Módok

Név Asztali Billentyűparancs Laptop Billentyűparancs Érintési parancs Leírás
Váltás a következő áttekintő módra NVDA+numpad7 NVDA+pageUp Két ujjas felfelé pöccintés Átvált a következő elérhető áttekintő módra
Váltás az előző áttekintő módra NVDA+numpad1 NVDA+pageDown 2 ujjas lefelé pöccintés Átvált az előző elérhető áttekintő módra

Navigáció az egérrel

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
bal egérgomb kattintás Numerikus / NVDA+ő Egyszeri kattintást végez a bal egérgombbal. Dupla kattintáshoz nyomja le kétszer egymás után gyorsan.
bal egérgomb zárolása és feloldása Shift+numerikus / NVDA+control+ő Zárolja a bal egérgombot, következő lenyomásra feloldja. Ez ugyanazt a funkciót látja el, mintha kézzel nyomva tartaná a bal egérgombot.
jobb egérgomb kattintás Numerikus * NVDA+ú Egyszeri kattintást végez a jobb egérgombbal.
Jobb egérgomb zárolása és feloldása Shift +numerikus * NVDA+control+ú Zárolja a jobb egérgombot, a következő lenyomásra feloldja azt. Ez ugyanazt a funkciót látja el, mintha kézzel nyomva tartaná a jobb egérgombot.
Az egérmutató áthelyezése a navigátor kurzorhoz NVDA+numerikus per NVDA+shift+m Az egérmutatót a navigátor kurzornál található elemhez helyezi.
A navigátor kurzor áthelyezése az egérmutatóhoz NVDA+numerikus csillag NVDA+shift+n A navigátor kurzort az egérmutatónál lévő elemhez helyezi.

A böngészőmód

Funkció billentyűparancs leírás
Váltás a virtuális kijelző módjai közt NVDA+szóköz Vált a fókuszmód és a böngészőmód közt
Kilépés a fókuszmódból escape Visszavált a fókuszmódból böngészőmódra.
A virtuális kijelző frissítése NVDA+f5 Frissíti a virtuális kijelző tartalmát. Ez akkor lehet hasznos, ha egy oldal hiányosan töltődött be. (a funkció nem érhető el Microsoft Word és Outlook programok használata esetén).
Keresés NVDA+control+f A felbukkanó ablak segítségével egy szövegrészletre kereshet rá az adott oldalon.
Ugrás a következő találatra NVDA+f3 Az ön által keresett kifejezés következő előfordulására ugrik.
Ugrás az előző találatra NVDA+shift+f3 Az ön által keresett kifejezés előző előfordulására ugrik.

Navigációs gyorsbillentyűk

Egymagukban a következő, a shifttel együtt használva az előző területre ugranak:

Első vagy utolsó elemre ugrás (listák vagy táblázatok esetében):

Funkció billentyűparancs leírás
Egy elemblokk első elemére ugrás shift+vessző Egy elemblokk (pl. lista vagy táblázat) elejére lép
Egy elemblokk utolsó elemére ugrás vessző Egy elemblokk (pl. lista vagy táblázat) végéhez lép

Az egykarakteres navigáció ki/bekapcsolásához a jelenlegi dokumentumban nyomja meg az NVDA+shift+szóköz billentyűparancsot. %kc:endInclude

Az aktuális virtuális kijelzőben az elemek listájának megjelenítéséhez nyomja meg az NVDA+f7 billentyűparancsot. Ez a hivatkozások, címsorok, űrlap mezők, gombok, és a jelzőpontok listáját tartalmazza. Egy választógombbal lehet kiválasztani, hogy melyik típusú elemek listáját szeretné megjeleníteni. A "szűrés" mezőbe beírhatja a keresett elem első pár karakterét, így a shift+tabbal visszalépve csak a feltételnek megfelelő elemek listája jelenik meg. Egy elemet az enterrel, vagy az "aktiválás" gombbal aktiválhat. Az "Ugrás gomb" lenyomásakor a kurzor arra az elemre ugrik, de nem aktiválja azt.

Az elemek listája

Funkció billentyűparancs leírás
A virtuális kijelző elemeinek listája NVDA+f7 A billentyűparancs lenyomására egy ablak bukkan fel, amely tartalmazza a virtuális kijelző címsorainak, hivatkozásainak, és jelzőpontjainak listáját.

A beágyazott objektumokról

Funkció Billentyűparancs leírás
Visszalépés a virtuális kijelzőbe NVDA+control+szóköz A fókuszt a beágyazott objektumról az azt tartalmazó dokumentumra helyezi.

Matematikai tartalom olvasása

Interaktív navigáció

Megnevezés Billentyűparancs Leírás
Matematikai tartalom aktiválása NVDA+alt+m Belép a matematikai áttekintőbe.

Braille

Braille bevitel

7. pont: törli az utoljára bevitt braille cellát vagy karaktert. 8. pont: lefordítja a braille bevitelt és lenyomja az entert. 7. + 8. pont: lefordítja a braille bevitelt a szóköz vagy az enter leütése nélkül.

Tartalom felismerése

Windows 10 OCR

A navigátor kurzornál található elem tartalmának felismeréséhez Windows 10 OCR segítségével használja az NVDA+r billentyűparancsot.

Alkalmazásfüggő NVDA billentyűparancsok

Microsoft Word

Automatikus sor- és oszlopfejléc bemondás

Funkció Billentyűparancs Leírás
Oszlopfejlécek beállítása NVDA+shift+c Egyszeri lenyomás után az NVDA ezt a cellát tekinti az oszlopfejléceket tartalmazó sor első cellájának. Ezeket az oszlopfejléceket fogja automatikusan bemondani e sor alatt az oszlopok közti navigáció során. Kétszeri lenyomása törli a beállítást.
Sorfejlécek beállítása NVDA+shift+r Egyszeri lenyomás után az NVDA ezt a cellát tekinti a sorfejléceket tartalmazó oszlop első cellájának. Ezeket a sorfejléceket fogja automatikusan bemondani ezen oszloptól jobbra található sorok közti navigáció során. Kétszeri lenyomása törli a beállítást.

Böngészőmód a Microsoft Wordben

A böngészőmód be- és kikapcsolásához használja az NVDA+szóköz billentyűparancsot.

Az Elemlista

Böngészőmódban a Microsoft Wordben elérhető az Elemlista az NVDA+f7 billentyűparancs használatával.

Megjegyzések bemondása

A kurzor aktuális pozíciójában elérhető megjegyzések bemondásához használja az NVDA+alt+c billentyűparancsot.

Microsoft Excel

Automatikus sor- és oszlopfejléc bemondás

Funkció Billentyűparancs Leírás
Oszlopfejlécek beállítása NVDA+shift+c Egyszeri lenyomás után az NVDA ezt a cellát tekinti az oszlopfejléceket tartalmazó sor első cellájának. Ezeket az oszlopfejléceket fogja automatikusan bemondani e sor alatt az oszlopok közti navigáció során. Kétszeri lenyomása törli a beállítást.
Sorfejlécek beállítása NVDA+shift+r Egyszeri lenyomás után az NVDA ezt a cellát tekinti a sorfejléceket tartalmazó oszlop első cellájának. Ezeket a sorfejléceket fogja automatikusan bemondani ezen oszloptól jobbra található sorok közti navigáció során. Kétszeri lenyomása törli a beállítást.

Az Elemlista

Az elemlista megnyitásához használja az NVDA+f7 billentyűparancsot.

Megjegyzések bemondása

A fókuszban lévő cellához tartozó megjegyzések meghallgatásához használja a az NVDA+alt+c billentyűparancsot.

Zárolt cellák olvasása

A zárolt cellák eléréséhez böngészőmódra kell váltani az NVDA+szóköz billentyűparanccsal, akkor már az Excel szokásos navigációs parancsaival is felolvastathatók.

Microsoft PowerPoint

Funkció Billentyűparancs Leírás
Az előadó jegyzeteire váltás control+shift+s Diavetítés közben ez a parancs vált egy adott diához tartozó előadói jegyzetek bemondása, és a dia tartalmának bemondása közt. Ez a parancs csak az NVDA által bemondott információkra van hatással, nem befolyásolja a képernyőn megjelenő tartalmat.

Skype

Egy beszélgetés ablakában:

Funkció Billentyűparancs Leírás
Üzenetek áttekintése NVDA+kontrol+1-0 Bemondja az utolsó 10 üzenetet annak megfelelően hogy mely szám került lenyomásra. Így pl. ha az NVDA+kontrol+2 billentyűparancsot nyomta le, az NVDA felolvassa az utolsó előtti üzenetet és az áttekintő kurzort oda helyezi.

Foobar2000

Funkció Billentyűparancs Leírás
A hátralévő idő bemondása control+shift+r Bemondja a hátralévő időt az éppen lejátszandó fájlból.

Miranda IM

Funkció Billentyűparancs Leírás
Aktuális üzenet bemondása NVDA+control+1-3 Bemondja a számmal meghatározott üzenetet, így pl. az NVDA+control+2 billentyűparancs megnyomására az utolsó előtti üzenet hangzik el.

Poedit

Funkció Billentyűparancs Leírás
A megjegyzés ablak felolvasása control+shift+c Felolvassa a megjegyzés ablak tartalmát.
A megjegyzések fordítóknak felolvasása control+shift+a Felolvassa a fordítóknak szánt megjegyzéseket.

Kindle for PC

A pageDown billentyűvel a következő oldalra léphet, míg a pageUp billentyűvel vissza az előzőre.

Szöveg kijelölése

A kijelölt szövegen hívja elő a helyi menüt a lehetőségek megjelenítéséhez. Ehhez használja a Helyi menü gombot a billentyűzeten, vagy a shift+F10 billentyűparancsot.

Az NVDA beállításai

NVDA beállítások

Beszédbeállítások (NVDA+control+v)

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
Írásjelszint NVDA+p NVDA+p Az NVDA minden írásjelszintnek megfelelően képes az írásjeleket különálló szavanként kezelni. A szintek között a billentyűparancs többszöri lenyomásával tud váltani.

Beszédszintetizátor kiválasztása (NVDA+control+s)

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
Hangerő-igazítás NVDA+shift+d NVDA+shift+d A Windows 8 és újabb Windows verziók alatt ezzel a beállítással szabályozható, hogy az NVDA lehalkítsa-e a többi alkalmazás hangerejét, míg az NVDA beszél vagy mindig, amikor az NVDA fut.

Szintetizátor beállítási kör

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
Ugrás a következő szintetizátor beállításra NVDA+control+jobbnyíl NVDA+shift+control+jobbra nyíl A következő beszéd beállításra ugrik. Ha elérte az utolsót, akkor az elsőre lép.
Ugrás az előző szintetizátor beállításra NVDA+control+balnyíl NVDA+shift+control+balra nyíl Az előző beszéd beállításra ugrik. Ha elérte az utolsót, akkor az elsőre lép.
Az aktuális beállítás értékének növelése NVDA+control+fel nyíl NVDA+shift+control+felnyíl A gomb megnyomására nő az aktuális beszéd beállítás (hangkarakter, intonáció, beszéd tempó, stb.) értéke.
Az aktuális beállítás értékének csökkentése NVDA+control+le nyíl NVDA+shift+control+lenyíl A gomb megnyomására csökken az aktuális beszéd beállítás (hangkarakter, intonáció, beszéd tempó, stb.) értéke.

Braille beállításai

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
A kurzor követése NVDA+control+t NVDA+control+t Itt beállítható, mi jelenjen meg a braille kijelzőn. A két beállítási lehetőség: KURZOR, és az áttekintő kurzor követése. A kurzor megjeleníti a kurzornál lévő elemeket, míg az áttekintő kurzor megjeleníti a képernyő tartalmát. A különböző beállítások között a Control+NVDA+T billentyűparancsal váltogathat.

Billentyűzet (NVDA+control+k)

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
Karakterek bemondása íráskor NVDA+2 NVDA+2 E jelölőnégyzet bejelölése esetén az NVDA minden beírt karaktert visszamond.
Szavak bemondása íráskor NVDA+3 NVDA+3 E jelölőnégyzet bejelölése esetén az Nvda elmondja a beírt szavakat. A szavakat értelemszerűen a szóközök és az írásjelek határolják el egymástól.
Parancsbillentyűk bemondása NVDA+4 NVDA+4 E jelölőnégyzet bejelölése esetén az NVDA bemond minden olyan billentyűt, amely nem valamilyen karakter, hanem egy gyors billentyű. Pl. controll+valamilyen betű.

Egér (NVDA+control+m)

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
Az egér követése NVDA+m NVDA+m E jelölőnégyzet bejelölése esetén az NVDA bemondja azt a szöveget, amely az egérmutató alatt van, annak mozgásakor a képernyőn. Ez lehetővé teszi, hogy az egér valódi mozgatásával térképezze fel a képernyőt, ne pedig az elemek közötti navigációval.

Áttekintő kurzor

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
Az aktív elem követése NVDA+7 NVDA+7 A beállítás engedélyezésével az áttekintő kurzor mindig az aktív elem szövegét mutatja, vagyis azt, ahol a rendszerkurzor található.
A kurzor követése NVDA+6 NVDA+6 A beállítás engedélyezésével az áttekintőkurzor a rendszerkurzor pozíciójához kerül, és követi azt.

Objektumok megjelenítése (NVDA+control+o)

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
A folyamatjelző változásának jelzése NVDA+u NVDA+u A folyamatjelző egy olyan vezérlőelem, amely egy vonalzóra hasonlít. Egy lassú folyamat esetén a folyamatjelző a feladat előrehaladtával folyamatosan kivilágosodik, továbbá százalékban mutatja, hogy a munka hol tart. Folyamatjelzők pl. weboldal betölltődésekor, e-mailek lehívásakor vagy hangfájlok feldolgozásakor jelennek meg. Az NVDA képes hanggal jelezni, hogy hol tart a folyamat, a hang egyre emelkedik. Ez néha jobb, mintha számokat hallanánk. Egy kombinált listamezőben választhatja ki, hogy az NVDA milyen tájékoztatást adjon a folyamatjelzőkről.
Frissülő tartalom felolvasása NVDA+5 NVDA+5 Ki és bekapcsolhatja a frissülő tartalom felolvasását bizonyos objektumokban, pl. parancssor ablakok, vagy chat programok előzmény ablakai.

Böngészőmód (NVDA+Control+b)

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
Képernyő-elrendezés használata (ha támogatott) NVDA+v NVDA+v Ezzel a beállítással megadható, hogy a virtuális kijelzőben az elemek és a mezők külön sorban legyenek, vagy tartsák meg a képernyőn lévő helyüket. Ha ez a beállítás engedéllyezve van, akkor minden a képernyőn látható módon jelenik meg, de ha le van tiltva, akkor az elemek külön sorban fognak megjelenni.

A Beállítások Elmentése És Betöltése

Funkció Asztali billentyűparancs Laptop billentyűparancs Leírás
A beállítások elmentése NVDA+control+c NVDA+control+c Elmenti az aktuális beállításokat, így azok nem vesznek el az NVDA bezárásakor.
Az elmentett beállítások visszaállítása NVDA+control+r NVDA+control+r Egyszeri megnyomásra visszaállítja az utoljára elmentett beállításokat, háromszori lenyomásra az alapértelmezett beállításokat tölti be.

Beállítási profilok

Alapvető beállítások

Támogatott braille kijelzők

Freedom Scientific Focus/Pacmate kijelzők

Leírás billentyű
Bal oldali görgő lenyomási műveletének váltása Bal WizWheel Nyomva
Mozgás egy kijelzőnyivel visszafelé a bal oldali görgővel bal WizWheel felfelé
Mozgás egy kijelzőnyivel előre a bal oldali görgővel Bal WizWheel lefelé
Jobb oldali görgő lenyomási műveletének váltása jobb WizWheel nyomva
mozgás egy kijelzőnyivel visszafelé a jobb oldali görgővel Jobb WizWheel felfelé
Mozgás egy kijelzőnyivel előre a jobb oldali görgővel Jobb WizWheel lefelé
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése routing

Optelec ALVA BC640/680

Leírás Billentyű
Egy kijelzőnyivel visszalépés t1 vagy etouch1
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi t2
Mozgatás a jelenlegi fókuszhoz t3
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi t4
Egy kijelzőnyivel visszalép t5 vagy etouch3
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése routing
Kiírja az adott cellához tartozó formázási információt másodlagos routing
A kurzor a legfelső sorhoz helyezése áttekintő módban t1+t2
A kurzor legalsó sorhoz helyezése áttekintő módban t4+t5
a braille követés váltása t1+t3
cím bejelentése etouch2
Állapotsor bejelentése etouch4
shift+tab billentyű sp1
alt billentyű sp2
Escape billentyű sp3
tab billentyű sp4
felnyíl spUp
lenyíl spDown
balra nyíl spLeft
jobbra nyíl spRight
enter billentyű spEnter
Dátum/idő bejelentése sp1+sp2
windows+b (fókusz a rendszertálcára) sp3+sp4
ctrl+home t3+spUp
ctrl+end t3+spDown
home t3+spLeft
end t3+spRight
NVDA Menü sp1+sp3
windows+d (az összes alkalmazás kisméretre helyezése) sp1+sp4
windows billentyű sp2+sp3
alt+tab sp2+sp4

Handy Tech kijelzők

Leírás Billentyű
Egy kijelzőnyivel visszalép left, up
Egy kijelzőnyivel előrelép right, down
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi b4
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi b5
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése routing
shift+tab esc
alt billentyű b2+b4+b5
escape billentyű b4+b6
tab billentyű enter
enter billentyű esc+enter
felnyíl leftSpace
lenyíl rightSpace
NVDA Menü b2+b4+b5+b6
Handy Tech konfigurációs beállítások b4+b8

MDV Lilli

Leírás Billentyű
Egy kijelzőnyivel visszalép LF
Egy kijelzőnyivel előrelép RG
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi UP
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi DN
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése route
shift+tab SLF
tab billentyű SRG
alt+tab SDN
alt+shift+tab SUP

Baum/Humanware/APH/Orbit Braille kijelzők

Leírás Billentyű
Egy kijelzőnyivel visszalép d2
Egy kijelzőnyivel előrelép d5
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi d1
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi d3
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése routing

A joystick-kal rendelkező kijelzőkhöz:

Leírás Billentyű
felnyíl up
lenyíl down
balra nyíl left
jobbra nyíl right
enter billentyű select

hedo ProfiLine USB

Parancs Parancsbillentyű
Léptetés visszafelé K1
Léptetés előre K3
A kijelző az előző sort mutatja B2
A kijelző a következő sort mutatja B5
Braille cella aktiválása cellákhoz tartozó gombok
Beállítja, hogy mit kövessen a kijelző K2
Folyamatos olvasás B6

hedo MobilLine USB

Parancs Parancsbillentyű
Léptetés visszafelé K1
Léptetés előre K3
A kijelző az előző sort mutatja B2
A kijelző a következő sort mutatja B5
Braille cella aktiválása cellákhoz tartozó gombok
Beállítja, hogy mit kövessen a kijelző K2
Folyamatos olvasás B6

HumanWare Brailliant BI/B sorozat / BrailleNote Touch

Billentyűparancsok az összes modellhez

Parancs Parancsbillentyű
Léptetés visszafelé bal
Léptetés előre jobb
A kijelző az előző sort mutatja fel
A kijelző a következő sort mutatja le
Braille cella aktiválása cellákhoz tartozó gombok
Beállítja, hogy a kijelző mit kövessen fel+le
Felnyíl szimulálása szóköz+1-es
Lenyíl szimulálása szóköz+4-es
Balnyíl szimulálása szóköz+3-as
Jobbnyíl szimulálása szóköz+6-os
shift+tab szimulálása szóköz+1-es+3-as
tab szimulálása szóköz+4-es+6-os
alt szimulálása szóköz+1-es+3-as+4-es (szóköz+m)
escape szimulálása szóköz+1-es+5-ös (szóköz+e)
enter szimulálása 8-as
windows gomb szimulálása szóköz+3-as+4-es
alt+tab szimulálása szóköz+2-es+3-as+4-es+5-ös (szóköz+t)
NVDA Menü előhívása szóköz+1es+3as+4es+5ös (szóköz+n)
windows+d szimulálása (az összes alkalmazás kis méretre állítása) szóköz+1es+4es+5ös
Folyamatos olvasás szóköz+1es+2es+3as+4es+5ö+6os

Billentyűparancsok Brailliant BI 32, BI 40 and B 80 modellekhez

Parancs Parancsbillentyű
NVDA Menü előhívása c1+c3+c4+c5 (n parancs)
windows+d szimulálása (az összes alkalmazás kis méretre állítása)
Folyamatos olvasás c1+c2+c3+c4+c5+c6

%kc:endInclude

Billentyűparancsok Brailliant BI 32, BI 40 and B 80 modellekhez

Parancs Parancsbillentyű
Felnyíl szimulálása joystick fel
Lenyíl szimulálása joystick le
Balnyíl szimulálása joystick bal
Jobbnyíl szimulálása joystick jobb
enter szimulálása joystick megnyomása

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille sorozat [Hims]

Parancs Parancsbillentyű
Léptetés visszafelé bal oldali scroll down
Léptetés előre jobb oldali scroll down
A kijelző az előző sort mutatja bal oldali scroll up
A kijelző a következő sort mutatja jobb oldali scroll up
Braille cella aktiválása cellákhoz tartozó gombok
shift+tab szimulálása 1-es+2-es+szóköz
alt szimulálása 1-es+3-as+4-es+szóköz
escape szimulálása 1-es+5-ös+szóköz
tab szimulálása 4-es+5-ös+szóköz
enter szimulálása 8-as
backspace szimulálása 7-es
felnyíl szimulálása 1-es+szóköz
lenyíl szimulálása 4-es+szóköz
capsLock 1-es+3-as+6-os+szóköz
shift+alt+tab szimulálása advance2+advance3+advance1
alt+tab szimulálása advance2+advance3
end szimulálása 4-es+6-os+szóköz
Control+end szimulálása 4-es+5-ös+6-os+szóköz
home szimulálása 1-es+3-as+szóköz
control+home szimulálása 1-es+2-es+3-as+szóköz
balnyíl szimulálása 3-as+szóköz
control+shift+balnyíl szimulálása 2-es+8-as+szóköz+advance1
control+balnyíl szimulálása 2-es+szóköz
shift+alt+balnyíl szimulálása 2-es+7-es+advance1
alt+balnyíl szimulálása 2-es+7-es
jobbnyíl szimulálása 6-os+szóköz
control+shift+jobbnyíl szimulálása 5-ös+8-as+szóköz+advance1
control+jobbnyíl szimulálása 5-ös+szóköz
shift+alt+jobbnyíl szimulálása 5-ös+7-es+advance1
alt+jobbnyíl szimulálása 5-ös+7-es
pageUp szimulálása 1-es+2-es+6-os+szóköz
control+pageUp szimulálása 1-es+2-es+6-os+8-as+szóköz
control+shift+felnyíl szimulálása 2-es+3-as+8-as+szóköz+advance1
control+felnyíl szimulálása 2-es+3-as+szóköz
shift+alt+felnyíl szimulálása 2-es+3-as+7-es+advance1
alt+felnyíl szimulálása 2-es+3-as+7-es
shift+felnyíl szimulálása bal oldali scroll down + szóköz
pageDown szimulálása 3-as+4-es+5-ös+szóköz
control+pagedown szimulálása 3-as+4-es+5-ös+8-as+szóköz
control+shift+lenyíl szimulálása 5-ös+6-os+8-as+szóköz+advance1
control+lenyíl szimulálása 5-ös+6-os+szóköz
shift+alt+lenyíl szimulálása 5-ös+6-os+7-es+advance1
alt+lenyíl szimulálása 5-ös+6-os+7-es
shift+lenyíl szimulálása jobb oldali scroll down + szóköz
delete szimulálása 1-es+3-as+5-ös+szóköz
f1 szimulálása 1-es+2-es+5-ös+szóköz
f3 szimulálása 1-es+2-es+4-es+8-as
f4 szimulálása 7-es+advance3
windows+b szimulálása 1-es+2-es+advance1
windows+d szimulálása 1-es+4-es+5-ös+advance1

HIMS SyncBraille

Parancs Parancsbillentyű
Léptetés visszafelé bal oldali scroll down
Léptetés előre jobb oldali scroll down
Braille cella aktiválása cellákhoz tartozó gombok

HIMS SyncBraille

Parancs Parancsbillentyű
Léptetés visszafelé bal oldali scroll down
Léptetés előre jobb oldali scroll down
Braille cella aktiválása cellákhoz tartozó gombok

Seika braille kijelzők

Parancs Parancsbillentyű
Léptetés visszafelé bal
Léptetés előre jobb
A kijelző az előző sort mutatja B3
A kijelző a következő sort mutatja B4
Beállítja, hogy mit kövessen a kijelző B5
Folyamatos olvasás B6
tab b1
shift+tab b2
alt+tab b1+b2
NVDA Menü előhívása bal+jobb
Braille cella aktiválása cellákhoz tartozó gombok

Papenmeier BRAILLEX újabb modelljei

Parancs Parancsbillentyű
Léptetés visszafelé left
Léptetés előre right
A kijelző az előző sort mutatja up
A kijelző a következő sort mutatja dn
Braille cella aktiválása cellákhoz tartozó gombok
Megmutatja az áttekintő kurzornál lévő karaktert l1
Aktiválja a navigátor kurzornál lévő elemet l2
A braille követi r2
Kiírja az ablak címét l1+up
Megjeleníti az állapotsort l2+down
Az aktuális elemet magában foglaló elemhez lép up2
Az első olyan elemhez lép, ami benne van az aktuális elemben dn2
Az előző elemhez lép left2
A következő elemhez lép right2
Kiírja az adott cellához tartozó formázási információt cellához tartozó felső gomb

Papenmeier Braille BRAILLEX régebbi modellek

EAB-ot tartalmazó kijelzők:

Név Billentyű
A Braille kijelzés görgetése visszafelé left
A Braille kijelzés görgetése előre right
A Braille kijelzés mozgatása az előző sorra up
A Braille kijelzés mozgatása a következő sorra dn
Áthelyezés a Braille cellához routing
Aktuális karakter bejelentése l1
A navigátor kurzornál lévő objektum aktiválása l2
Cím bejelentése l1up
Státuszsor bejelentése l2down
Mozgatás a tartalmazó objektumhoz up2
Mozgatás az első tartalmazott objektumhoz dn2
Mozgatás a következő objektumhoz right2
Mozgatás az előző objektumhoz left2
Kiírja az adott cellához tartozó formázási információt Upper routing row

BRAILLEX Tiny:

Név Billentyű
Az aktuális karakter bejelentése az áttekintő módban l1
A navigátor kurzornál lévő objektum aktiválása l2
A Braille kijelzés görgetése visszafelé left
A Braille kijelzés görgetése előre right
A Braille kijelzés mozgatása az előző sorra up
A Braille kijelzés mozgatása a következő sorra dn
A Braille követés ki- és bekapcsolása r2
Mozgatás a tartalmazó objektumra r1+up
Mozgatás az első tartalmazott objektumra r1+dn
Mozgatás az előző objektumra r1+left
Mozgatás a következő objektumra r1+right
Kiírja az adott cellához tartozó formázási információt Upper routing strip

BRAILLEX 2D Screen:

Név Billentyű
Aktuális karakter bejelentése az áttekintő módban l1
A navigátor kurzornál lévő objektum aktiválása l2
A Braille követés ki- és bekapcsolása r2
Kiírja az adott cellához tartozó formázási információt upper routing strip
A Braille kijelzés mozgatása az előző sorra up
A Braille kijelzés görgetése visszafelé left
A Braille kijelzés görgetése előre right
A Braille kijelzés mozgatása a következő sorra dn
Mozgatás a következő objektumra left2
Mozgatás a tartalmazó objektumra up2
Mozgatás az első tartalmazott objektumra dn2
Mozgatás az előző objektumra right2

HumanWare BrailleNote

Név Billentyű
A Braille kijelzés görgetése visszafelé back
A Braille kijelzés görgetése előre advance
A Braille kijelzés mozgatása az előző sorra previous
A Braille kijelzés mozgatása a következő sorra next
Áthelyezés Braille cellához routing
A Braille követés ki- és bekapcsolása previous+next
Felfelé nyílbillentyű Szóköz+1-es pont
Lefelé nyílbillentyű Szóköz+4-es pont
Balra nyílbillentyű Szóköz+3-as pont
Jobbra nyílbillentyű Szóköz+6-os pont
Page up billentyű Szóköz+1-es pont+3-as pont
Page down billentyű Szóköz+4-es pont+6-os pont
Home billentyű Szóköz+1-es pont+2-es pont
End billentyű Szóköz+4-es pont+5-ös pont
Control+home Szóköz+1-es pont+2-es pont+3-as pont
Control+end Szóköz+4-es pont+5-ös pont+6-os pont
Space billentyű Szóköz
Enter billentyű Szóköz+8-as pont
Backspace billentyű Szóköz+7-es pont
Tab billentyű Szóköz+2-es pont+3-as pont+4-es pont+5-ös pont (Szóköz+t)
Shift+tab Szóköz+1-es pont+2-es pont+5-ös pont+6-os pont
Windows billentyű Szóköz+2-es pont+4-es pont+5-ös pont+6-os pont (Szóköz+w)
Alt billentyű Szóköz+1-es pont+3-as pont+4-es pont (Szóköz+m)
Beviteli súgó ki- és bekapcsolása Szóköz+2-es pont+3-as pont+6-os pont (Szóköz+h lecsúsztatva)

EcoBraille

Név Billentyű
A braille kijelző visszagörgetése T2
A braille kijelző előregörgetése T4
A braille kijelző előző sorra léptetése T1
A braille kijelző következő sorra léptetése T5
Út a braille cellához Routing
A navigátor kurzor alatti jelenlegi elem aktiválása T3
Átkapcsolás a következő megjelenítési módra F1
Lépés a szülőelemre F2
Átkapcsolás az előző áttekintési módra F3
Lépés az előző elemre F4
A jelenlegi elem megjelenítése / jelentése F5
Lépés a következő elemre F6
Lépés a fókuszban lévő elemre F7
Lépés az első szülőelemre F8
A kurzor vagy a fókusz mozgatása a jelenlegi megtekintési pozícióba F9
Az áttekintőkurzor helyének jelentése=megjelenítése F0
A braille kurzor követése A

SuperBraille

Név Billentyű
braille kijelző visszafelé görgetése numpadMinusz
braille kijelző előre görgetése numpadPlusz

BRLTTY

Leírás BRLTTY billentyűparancs
Egy kijelzőnyivel visszalép fwinlt
Egy kijelzőnyivel előrelép fwinrt
A kijelzőt az előző sorhoz helyezi lnup
A kijelzőt a következő sorhoz helyezi lndn
A kurzor az aktuális braille cellához helyezése route