NVDA 2021.1beta3 - komentojen pikaopas

Käytön aloittaminen

NVDA:n kosketuseleet

Ota kosketuksen vuorovaikutus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla NVDA+Ctrl+Alt+T.

Kosketustilat

Kosketustilaa vaihdetaan napauttamalla kolmella sormella.

Peruskomennot

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kosketusele Kuvaus
Käynnistää tai käynnistää uudelleen NVDA:n Ctrl+Alt+N Ctrl+Alt+N Ei mitään Käynnistää tai käynnistää uudelleen NVDA:n työpöydältä, mikäli tämä pikanäppäin on otettu käyttöön NVDA:n asennuksen aikana. Tämä on Windowsin pikanäppäin, eikä sitä siksi voida uudelleenmäärittää Syötekomennot-valintaikkunassa.
Keskeytä puhe Ctrl Ctrl Napautus kahdella sormella Keskeyttää puheen välittömästi.
Tauota puhe Vaihto Vaihto Ei mitään Tauottaa puheen välittömästi. Uudelleen painaminen jatkaa puhetta kohdasta, johon jäätiin (mikäli käytössä oleva puhesyntetisaattori tukee puheen tauottamista).
NVDA-valikko NVDA+N NVDA+N Kaksoisnapautus kahdella sormella Avaa NVDA-valikon, josta voidaan säätää asetuksia, käyttää työkaluja ja lukea ohjetta jne.
Vaihda puhetilaa NVDA+S NVDA+S Ei mitään Vaihtaa puhetilojen "puhe käytössä", "äänimerkit" ja "ei puhetta" välillä.
Ota syöteohjetila käyttöön tai poista se käytöstä NVDA+1 NVDA+1 Ei mitään Tässä tilassa minkä tahansa näppäimen painaminen kertoo kyseisen näppäimen nimen ja kaikki siihen määritellyt NVDA-komennot.
Sulje NVDA NVDA+Q NVDA+Q Ei mitään Sulkee NVDA:n.
Ohita seuraava näppäinpainallus NVDA+F2 NVDA+F2 Ei mitään Välittää seuraavan näppäinpainalluksen suoraan aktiiviselle sovellukselle suorittamatta sen mahdollista NVDA-komentoa.
Ota lepotila käyttöön tai poista se käytöstä NVDA+Vaihto+S NVDA+Vaihto+Z Ei mitään Lepotila poistaa käytöstä kaikki NVDA:n komennot sekä puheen ja pistekirjoituksen tuottamisen nykyisessä sovelluksessa. Tästä on eniten hyötyä sovelluksissa, joissa on omat puhe- tai ruudunlukutoimintonsa. Lepotila poistetaan käytöstä painamalla uudelleen tätä näppäinyhdistelmää. Huom: Asetus säilyy vain seuraavaan NVDA:n uudelleenkäynnistykseen saakka.

Järjestelmätietojen lukeminen

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Lue päiväys/aika NVDA+F12 Lukee kerran painettaessa kellonajan, kahdesti painettaessa päiväyksen.
Lue akun tila NVDA+Vaihto+B Lukee akun tilan, ts. onko verkkovirta käytössä, tai kertoo nykyisen varauksen tason prosentteina.
Lue leikepöydällä oleva teksti NVDA+C Lukee leikepöydällä mahdollisesti olevan tekstin.

NVDA:lla liikkuminen

Järjestelmäkohdistuksella liikkuminen

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Lue nykyinen kohdistus NVDA+Sarkain NVDA+Sarkain Kertoo nykyisen objektin tai säätimen, jossa järjestelmän kohdistus on. Kahdesti painettaessa tiedot tavataan.
Lue ikkunan nimi NVDA+T NVDA+T Lukee aktiivisen ikkunan nimen. Kahdesti painettaessa nimi tavataan ja kolmesti painettaessa se kopioidaan leikepöydälle.
Lue aktiivinen ikkuna NVDA+B NVDA+B Lukee kaikki aktiivisen ikkunan säätimet (hyödyllinen valintaikkunoissa).
Lue tilarivi NVDA+End NVDA+Vaihto+End Lukee tilarivin, mikäli NVDA löytää sen, ja siirtää lisäksi navigointiobjektin sen kohdalle. Kahdesti painettaessa tiedot tavataan ja kolmesti painettaessa ne kopioidaan leikepöydälle.

Järjestelmäkohdistimella liikkuminen

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Jatkuva luku NVDA+Nuoli alas NVDA+A Alkaa lukea järjestelmäkohdistimen nykyisestä sijainnista lähtien siirtäen samalla sitä.
Lue nykyinen rivi NVDA+Nuoli ylös NVDA+L Lukee järjestelmäkohdistimen kohdalla olevan rivin. Kahdesti painettaessa se tavataan normaalisti ja kolmesti painettaessa merkkikuvauksia käyttäen.
Lue valittu teksti NVDA+Vaihto+Nuoli ylös NVDA+Vaihto+S Lukee kaiken valittuna olevan tekstin.
Lue tekstin muotoilutiedot NVDA+F NVDA+F Lukee kohdistimen kohdalla olevan tekstin muotoilutiedot. Kahdesti painettaessa tiedot näytetään selaustilassa.
Seuraava virke Alt+Nuoli alas Alt+Nuoli alas Siirtää kohdistimen seuraavaan virkkeeseen ja lukee sen. (tuetaan vain Microsoft Wordissa ja Outlookissa)
Edellinen virke Alt+Nuoli ylös Alt+Nuoli ylös Siirtää kohdistimen edelliseen virkkeeseen ja lukee sen. (tuetaan vain Microsoft Wordissa ja Outlookissa)

Taulukoissa ovat käytettävissä lisäksi seuraavat näppäinkomennot:

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Siirrä edelliseen sarakkeeseen Ctrl+Alt+Nuoli vasemmalle Siirtää järjestelmäkohdistimen edelliseen sarakkeeseen pysyen samalla rivillä.
Siirrä seuraavaan sarakkeeseen Ctrl+Alt+Nuoli oikealle Siirtää järjestelmäkohdistimen seuraavaan sarakkeeseen pysyen samalla rivillä.
Siirrä edelliselle riville Ctrl+Alt+Nuoli ylös Siirtää järjestelmäkohdistimen edelliselle riville pysyen samassa sarakkeessa.
Siirrä seuraavalle riville Ctrl+Alt+Nuoli alas Siirtää järjestelmäkohdistimen seuraavalle riville pysyen samassa sarakkeessa.

Objektinavigointi

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kosketusele Kuvaus
Lue nykyinen objekti NVDA+numeronäppäimistön 5 NVDA+Vaihto+O Ei mitään Lukee nykyisen navigointiobjektin. Kahdesti painettaessa tiedot tavataan ja kolmesti painettaessa objektin nimi ja arvo kopioidaan leikepöydälle.
Siirrä säilöobjektiin NVDA+numeronäppäimistön 8 NVDA+Vaihto+Nuoli ylös Pyyhkäisy ylös (objektitila) Siirtää objektiin, joka sisältää nykyisen navigointiobjektin.
Siirrä edelliseen objektiin NVDA+numeronäppäimistön 4 NVDA+Vaihto+Nuoli vasemmalle Pyyhkäisy vasemmalle (objektitila) Siirtää nykyistä navigointiobjektia edeltävään objektiin.
Siirrä seuraavaan objektiin NVDA+numeronäppäimistön 6 NVDA+Vaihto+Nuoli oikealle Pyyhkäisy oikealle (objektitila) Siirtää nykyisen navigointiobjektin jälkeiseen objektiin.
Siirrä ensimmäiseen sisältöobjektiin NVDA+numeronäppäimistön 2 NVDA+Vaihto+Nuoli alas Pyyhkäisy alas (objektitila) Siirtää ensimmäiseen navigointiobjektin sisällä olevaan objektiin.
Siirrä aktiiviseen objektiin NVDA+numeronäppäimistön miinus NVDA+Askelpalautin Ei mitään Siirtää objektiin, jossa järjestelmän kohdistus on tällä hetkellä ja sijoittaa tarkastelukohdistimen järjestelmäkohdistimen kohdalle, mikäli se on näkyvissä.
Aktivoi nykyinen navigointiobjekti NVDA+numeronäppäimistön Enter NVDA+Enter Kaksoisnapautus Aktivoi nykyisen navigointiobjektin (vastaa hiiren napsauttamista tai Välilyönnin painamista, kun järjestelmän kohdistus on siinä).
Siirrä järjestelmän kohdistus tai -kohdistin tarkastelukohtaan NVDA+Vaihto+numeronäppäimistön miinus NVDA+Vaihto+Askelpalautin Ei mitään Siirtää kerran painettaessa järjestelmän kohdistuksen nykyiseen navigointiobjektiin tai kahdesti painettaessa järjestelmäkohdistimen tarkastelukohdistimen kohdalle.
Lue tarkastelukohdistimen sijainti NVDA+numeronäppäimistön Delete NVDA+Delete Ei mitään Kertoo tietoja tarkastelukohdistimen kohdalla olevan tekstin tai objektin sijainnista. Näitä tietoja voivat olla esim. prosenttimäärä asiakirjasta, etäisyys sivun reunasta tai tarkka sijainti ruudulla. Kahdesti painettaessa kerrotaan lisätietoja.

Tekstin tarkasteleminen

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kosketusele Kuvaus
Siirrä ylimmälle riville Vaihto+numeronäppäimistön 7 NVDA+Ctrl+Home none Siirtää tarkastelukohdistimen ylimmälle riville.
Siirrä edelliselle riville Numeronäppäimistön 7 NVDA+Nuoli ylös Pyyhkäisy ylös (tekstitila) Siirtää tarkastelukohdistimen edelliselle riville.
Puhu nykyinen rivi Numeronäppäimistön 8 NVDA+Vaihto+piste Ei mitään Puhuu tarkastelukohddistimen kohdalla olevan rivin. Kahdesti painettaessa rivi tavataan normaalisti ja kolmesti painettaessa merkkikuvauksia käyttäen.
Siirrä seuraavalle riville Numeronäppäimistön 9 NVDA+Nuoli alas Pyyhkäisy alas (tekstitila) Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavalle riville.
Siirrä alimmalle riville Vaihto+numeronäppäimistön 9 NVDA+Ctrl+End Ei mitään Siirtää tarkastelukohdistimen alimmalle riville.
Siirrä edelliseen sanaan Numeronäppäimistön 4 NVDA+Ctrl+Nuoli vasemmalle Pyyhkäisy vasemmalle kahdella sormella (tekstitila) Siirtää tarkastelukohdistimen edellisen sanan kohdalle.
Puhu nykyinen sana Numeronäppäimistön 5 NVDA+Ctrl+piste Ei mitään Puhuu tarkastelukohdistimen kohdalla olevan sanan. Kahdesti painettaessa sana tavataan normaalisti ja kolmesti painettaessa merkkikuvauksia käyttäen.
Siirrä seuraavaan sanaan Numeronäppäimistön 6 NVDA+Ctrl+Nuoli oikealle Pyyhkäisy oikealle kahdella sormella (tekstitila) Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavan sanan kohdalle.
Siirrä rivin alkuun Vaihto+numeronäppäimistön 1 NVDA+Home Ei mitään Siirtää tarkastelukohdistimen nykyisen rivin alkuun.
Siirrä edelliseen merkkiin Numeronäppäimistön 1 NVDA+Nuoli vasemmalle Pyyhkäisy vasemmalle (tekstitila) Siirtää tarkastelukohdistimen seuraavan merkin kohdalle nykyisellä rivillä.
Puhu nykyinen merkki Numeronäppäimistön 2 NVDA+piste Ei mitään Puhuu nykyisen merkin tarkastelukohdistimen kohdalla olevalta riviltä. Kahdesti painettaessa luetaan merkin kuvaus tai esimerkki sen käytöstä. Kolmesti painettaessa luetaan sen numeerinen arvo desimaaleina ja heksadesimaaleina.
Siirrä seuraavaan merkkiin Numeronäppäimistön 3 NVDA+Nuoli oikealle Pyyhkäisy oikealle (tekstitila) Siirtää tarkastelukohdistimen tekstissä seuraavan merkin kohdalle nykyisellä rivillä.
Siirrä rivin loppuun Vaihto+numeronäppäimistön 3 NVDA+End Ei mitään Siirtää tarkastelukohdistimen tekstissä nykyisen rivin loppuun.
Jatkuva luku Numeronäppäimistön plus NVDA+Vaihto+A Pyyhkäisy alas kolmella sormella (tekstitila) Lukee tarkastelukohdistimen nykyisestä kohdasta alkaen siirtäen samalla sitä.
Valitse ja kopioi tarkastelukohdistimesta NVDA+F9 NVDA+F9 Ei mitään Aloittaa tekstin valitsemisen ja kopioinnin tarkastelukohdistimen nykyisestä kohdasta. Varsinaista kopiointia ei suoriteta, ennen kuin NVDA:lle kerrotaan, missä tekstilohkon loppu on.
Valitse ja kopioi tarkastelukohdistimeen NVDA+F10 NVDA+F10 Ei mitään Valitsee ensimmäisellä painalluksella aiemmin asetetusta tekstilohkon alkukohdasta lähtien tarkastelukohdistimen nykyiseen sijaintiin saakka. Järjestelmäkohdistin siirretään valittuun tekstiin, mikäli se on mahdollista. Toisen kerran painettaessa teksti kopioidaan leikepöydälle.
Siirrä tarkastelukohdistin kopioitavaksi merkityn tekstin alkukohtaan NVDA+Vaihto+F9 NVDA+Vaihto+F9 Ei mitään Siirtää tarkastelukohdistimen aiemmin kopioitavaksi merkityn tekstin alkukohtaan.
Puhu tekstin muotoilutiedot NVDA+Vaihto+F NVDA+Vaihto+F Ei mitään Puhuu tarkastelukohdistimen nykyisessä sijainnissa olevan tekstin muotoilutiedot. Kahdesti painettaessa tiedot näytetään selaustilassa.
Puhu nykyisen symbolin korvaava teksti Ei mitään Ei mitään Ei mitään Puhuu tarkastelukohdistimen kohdalla olevan symbolin ja näyttää kahdesti painettaessa selaustilassa sekä symbolin että sen korvaavan tekstin.

Tarkastelutilat

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kosketusele Kuvaus
Vaihda seuraavaan tarkastelutilaan NVDA+numeronäppäimistön 7 NVDA+Page up Pyyhkäisy ylös kahdella sormella Vaihtaa seuraavaan käytettävissä olevaan tarkastelutilaan.
Vaihda edelliseen tarkastelutilaan NVDA+numeronäppäimistön 1 NVDA+Page down Pyyhkäisy alas kahdella sormella Vaihtaa edelliseen käytettävissä olevaan tarkastelutilaan.

Hiirellä liikkuminen

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kosketusele Kuvaus
Vasemman hiiripainikkeen napsautus Numeronäppäimistön kautta (/) NVDA+Ö Ei mitään Napsauttaa kerran hiiren vasenta painiketta. Kaksoisnapsautus tehdään painamalla tätä näppäinkomentoa kaksi kertaa nopeasti peräkkäin.
Vasemman hiiripainikkeen lukitus Vaihto+numeronäppäimistön kautta (/) NVDA+Ctrl+Ö Ei mitään Lukitsee vasemman hiiripainikkeen alas. Lukitus vapautetaan painamalla tätä näppäinkomentoa uudelleen. Hiirellä vetäminen tehdään painamalla tätä näppäinkomentoa vasemman painikkeen lukitsemiseksi ja siirtämällä sitten hiirtä joko fyysisesti tai käyttämällä jotakin muista hiiren siirtämiskomennoista.
Oikean hiiripainikkeen napsautus Numeronäppäimistön tähti (*) NVDA+Ä Napauta ja pidä Napsauttaa kerran hiiren oikeaa painiketta. Käytetään useimmiten pikavalikon avaamiseen hiiren sijainnissa.
Oikean hiiripainikkeen lukitus Vaihto+numeronäppäimistön tähti (*) NVDA+Ctrl+Ä Ei mitään Lukitsee oikean hiiripainikkeen alas. Lukitus vapautetaan painamalla tätä näppäinkomentoa uudelleen. Hiirellä vetäminen tehdään painamalla tätä komentoa oikean painikkeen lukitsemiseksi ja siirtämällä sitten hiirtä joko fyysisesti tai käyttämällä jotakin muista hiiren siirtämiskomennoista.
Siirrä hiiri nykyiseen navigointiobjektiin NVDA+numeronäppäimistön kautta (/) NVDA+Vaihto+M Ei mitään Siirtää hiiren nykyisen navigointiobjektin ja tarkastelukohdistimen sijaintiin.
Siirrä hiiren alla olevaan objektiin NVDA+numeronäppäimistön tähti (*) NVDA+Vaihto+N Ei mitään Siirtää navigointiobjektin hiiren alla olevaan objektiin.

Selaustila

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Vaihda selaus- ja vuorovaikutustilojen välillä NVDA+Väli Vaihtaa vuorovaikutus- ja selaustilojen välillä.
Poistu vuorovaikutustilasta Esc Siirtää takaisin selaustilaan, mikäli NVDA siirtyi aiemmin automaattisesti vuorovaikutustilaan.
Päivitä selaustila-asiakirja NVDA+F5 Lataa uudelleen nykyisen asiakirjan sisällön. (Hyödyllistä, jos sivulta vaikuttaa puuttuvan jotakin. Komento ei ole käytettävissä Microsoft Wordissa tai Outlookissa.)
Etsi NVDA+Ctrl+F Avaa valintaikkunan, jossa voidaan etsiä tekstiä nykyisestä asiakirjasta. Katso lisätietoja Tekstin etsiminen -kappaleesta.
Etsi seuraava NVDA+F3 Etsii asiakirjasta aiemmin haetun tekstin seuraavan esiintymän.
Etsi edellinen NVDA+Vaihto+F3 Etsii asiakirjasta aiemmin haetun tekstin edellisen esiintymän.
Avaa pitkä kuvaus NVDA+D Avaa kohdalla olevan elementin mahdollisen pitkän kuvauksen uuteen ikkunaan.

Pikaselausnäppäimet

Sellaisinaan nämä komennot siirtävät seuraavan ja Vaihto-näppäimen kanssa painettuna edellisen elementin kohdalle:

Säilöelementtien, kuten luetteloiden ja taulukoiden alkuun tai loppuun siirtymiseen:

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Siirrä säilöelementin alkuun Vaihto+pilkku Siirtää sen säilöelementin alkuun, jossa kohdistin on (luettelo, taulukko jne).
Siirrä säilöelementin loppuun pilkku Siirtää sen säilöelementin loppuun, jossa kohdistin on (luettelo, taulukko jne).

Ota pikaselausnäppäimet käyttöön tai poista ne käytöstä nykyisessä asiakirjassa painamalla NVDA+Vaihto+Väli.

Elementtilista

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Selaustilan elementtilista NVDA+F7 Näyttää luettelon nykyisen asiakirjan sisältämistä eri tyyppisistä elementeistä.

Tekstin etsiminen

Nimi Näppäinkomento kuvaus
Etsi tekstiä NVDA+Ctrl+F Avaa Etsi-valintaikkunan.
Etsi seuraava NVDA+F3 Etsii nykyisen hakuehdon seuraavan esiintymän.
Etsi edellinen NVDA+Vaihto+F3 Etsii nykyisen hakuehdon edellisen esiintymän.

Upotetut objektit

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Siirrä upotetun objektin sisältävään selaustila-asiakirjaan NVDA+Ctrl+Väli Siirtää kohdistuksen pois nykyisestä upotetusta objektista asiakirjaan, jossa se on.

Matemaattisen sisällön lukeminen

Vuorovaikutteinen liikkuminen

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Vuorovaikutus matemaattisen sisällön kanssa NVDA+Alt+M Aloittaa vuorovaikutuksen matemaattisen sisällön kanssa.

Pistekirjoitus

Pistekirjoituksen syöttäminen

Pisteen 7 painaminen poistaa viimeksi syötetyn pistesolun tai -merkin. Piste 8 kääntää minkä tahansa pistekirjoitussyötteen ja painaa Enter-näppäintä. Pisteiden 7 ja 8 painaminen kääntää minkä tahansa pistekirjoitussyötteen lisäämättä välilyöntiä tai painamatta Enteriä.

Sisällöntunnistus

Tekstintunnistus Windows 10:ssä

Nykyisen navigointiobjektin teksti tunnistetaan Windows 10:n tekstintunnistusta käyttäen painamalla NVDA+R.

Sovelluskohtaiset ominaisuudet

Microsoft Word

Sarake- ja riviotsikoiden automaattinen lukeminen

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Määritä sarakeotsikot NVDA+Vaihto+C Tämän komennon kerran painaminen kertoo NVDA:lle, että nykyinen solu on ensimmäinen otsikkosolu rivillä, joka sisältää sarakeotsikoita, jotka luetaan automaattisesti liikuttaessa sarakkeiden välillä kyseisen rivin alapuolella. Kahdesti painaminen nollaa tämän asetuksen.
Määritä riviotsikot NVDA+Vaihto+R Tämän komennon kerran painaminen kertoo NVDA:lle, että nykyinen solu on ensimmäinen otsikkosolu sarakkeessa, joka sisältää riviotsikoita, jotka luetaan automaattisesti liikuttaessa rivien välillä kyseisen sarakkeen oikealla puolella. Kahdesti painaminen nollaa tämän asetuksen.

Selaustila

Selaustila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä painamalla NVDA+Väli.

Elementtilista

Elementtilista avataan Microsoft Wordissa selaustilassa oltaessa painamalla NVDA+F7.

Kommenttien lukeminen

Kaikki kommentit luetaan järjestelmäkohdistimen nykyisestä kohdasta painamalla NVDA+Alt+C.

Microsoft Excel

Sarake- ja riviotsikoiden automaattinen lukeminen

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Määritä sarakeotsikot NVDA+Vaihto+C Tämän komennon kerran painaminen kertoo NVDA:lle, että nykyinen solu on ensimmäinen otsikkosolu rivillä, joka sisältää sarakeotsikoita, jotka luetaan automaattisesti liikuttaessa sarakkeiden välillä kyseisen rivin alapuolella. Kahdesti painaminen nollaa tämän asetuksen.
Määritä riviotsikot NVDA+Vaihto+R Tämän komennon kerran painaminen kertoo NVDA:lle, että nykyinen solu on ensimmäinen otsikkosolu sarakkeessa, joka sisältää riviotsikoita, jotka luetaan automaattisesti liikuttaessa rivien välillä kyseisen sarakkeen oikealla puolella. Kahdesti painaminen nollaa tämän asetuksen.

Elementtilista

Elementtilista avataan painamalla NVDA+F7.

Muistiinpanojen lukeminen

Lue mikä tahansa muistiinpano aktiivisesta solusta painamalla NVDA+Alt+C. Excelin perinteiset kommentit on nimetty uudelleen "muistiinpanoiksi" Microsoft 2016:ssa, 365:ssä ja uudemmissa.

Voit lisätä tai muokata muistiinpanoa kohdistetussa solussa painamalla Vaihto+F2.

Suojattujen solujen lukeminen

Lukittuihin soluihin siirtyminen on mahdollista selaustilassa, joka otetaan käyttöön painamalla NVDA+Väli, ja käyttämällä standardinmukaisia Excel-komentoja, kuten nuolinäppäimiä nykyisen laskentataulukon soluissa liikkumiseen.

Microsoft PowerPoint

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Muuta esittäjän muistiinpanojen lukemista Ctrl+Vaihto+S Tämä komento vaihtaa esittäjän muistiinpanojen ja dian sisällön lukemisen välillä meneillään olevassa diaesityksessä oltaessa. Asetus ei vaikuta siihen, mitä näytöllä näkyy, vaan pelkästään siihen, mitä NVDA lukee.

foobar2000

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Ilmoita jäljellä oleva aika Ctrl+Vaihto+R Ilmoittaa toistettavan kappaleen jäljellä olevan ajan.
Ilmoita kulunut aika Ctrl+Vaihto+E Ilmoittaa toistettavan kappaleen kuluneen ajan.
Ilmoita kappaleen kesto Ctrl+Vaihto+T Ilmoittaa toistettavan kappaleen keston.

Miranda IM

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Lue uusin viesti NVDA+Ctrl+1-4 Lukee jonkin uusimmista, painettua numeroa vastaavista viesteistä, esim. NVDA+Ctrl+2 lukee toiseksi uusimman.

Poedit

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Lue kommentti-ikkuna Ctrl+Vaihto+C Lukee kaikki kommentti-ikkunassa olevat kommentit.
Lue huomautukset kääntäjille Ctrl+Vaihto+A Lukee kääntäjille tarkoitetut huomautukset.

Kindle for PC

Seuraavalle sivulle voidaan kääntää manuaalisesti painamalla Page down- ja edelliselle painamalla Page up -näppäintä.

Tekstin valitseminen

Kun teksti on valittu, painetaan sovellusnäppäintä tai Vaihto+F10 valinnan käsittelyyn käytettävissä olevien vaihtoehtojen näyttämiseksi.

Azardi

Lisättyjen kirjojen taulukkonäkymässä:

Name Key Description
Enter Enter Avaa valitun kirjan.
Pikavalikko Sovellusnäppäin Avaa pikavalikon valitulle kirjalle.

Windows-konsoli

Seuraavat sisäänrakennetut Windows-konsolin pikanäppäimet voivat olla hyödyllisiä tarkasteltaessa tekstiä NVDA:lla:

Nimi Näppäinkomento Kuvaus
Vieritä ylös Ctrl+Ylänuoli Vierittää konsoli-ikkunaa ylöspäin, jotta aiempaa tekstiä voidaan lukea.
Vieritä alas Ctrl+Alanuoli Vierittää konsoli-ikkunaa alaspäin, jotta uudempaa tekstiä voidaan lukea.
Vieritä alkuun Ctrl+Home Vierittää konsoli-ikkunan puskurin alkuun.
Vieritä loppuun Ctrl+End Vierittää konsoli-ikkunan puskurin loppuun.

Asetusten määrittäminen

Asetukset

Puhe (NVDA+Ctrl+V)

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Välimerkki- ja symbolitaso NVDA+P NVDA+P Tästä valitaan sanoina luettavien välimerkkien ja muiden symboleiden määrä.

Valitse syntetisaattori (NVDA+Ctrl+S)

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Äänen vaimennus NVDA+Vaihto+D NVDA+Vaihto+D Tällä asetuksella voidaan Windows 8:ssa ja sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä valita, pienentääkö NVDA muiden sovellusten äänenvoimakkuutta puhuessaan vai koko ajan käynnissä ollessaan.

Syntetisaattorin asetusrengas

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Siirrä seuraavaan syntetisaattorin asetukseen NVDA+Ctrl+Nuoli oikealle NVDA+Vaihto+Ctrl+Nuoli oikealle Siirtää nykyisen puheasetuksen jälkeen seuraavana käytettävissä olevaan asetukseen, siirtyen viimeisen jälkeen takaisin ensimmäiseen.
Siirrä edelliseen syntetisaattorin asetukseen NVDA+Ctrl+Nuoli vasemmalle NVDA+Vaihto+Ctrl+Nuoli vasemmalle Siirtää nykyistä puheasetusta edeltävään käytettävissä olevaan asetukseen, siirtyen ensimmäisen jälkeen takaisin viimeiseen.
Suurenna nykyistä syntetisaattorin asetusta NVDA+Ctrl+Nuoli ylös NVDA+Vaihto+Ctrl+Nuoli ylös Suurentaa valittua puheasetusta, esim. lisää nopeutta, valitsee seuraavan puheäänen tai lisää äänenvoimakkuutta.
Pienennä nykyistä syntetisaattorin asetusta NVDA+Ctrl+Nuoli alas NVDA+Vaihto+Ctrl+Nuoli alas Pienentää valittua puheasetusta, esim. vähentää nopeutta, valitsee edellisen puheäänen tai vähentää äänenvoimakkuutta.

Pistekirjoitus

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Pistenäyttö seuraa NVDA+Ctrl+T NVDA+Ctrl+T Tällä asetuksella voit valita, seuraako pistenäyttö järjestelmän kohdistusta/kohdistinta, navigointiobjektia/tarkastelukohdistinta vai molempia.

Näppäimistö (NVDA+Ctrl+K)

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Puhu kirjoitetut merkit NVDA+2 NVDA+2 Kun tämä valintaruutu on valittuna, NVDA lukee kaikki kirjoitetut merkit.
Puhu kirjoitetut sanat NVDA+3 NVDA+3 Kun tämä valintaruutu on valittuna, NVDA lukee kaikki kirjoitetut sanat.
Puhu komentonäppäimet NVDA+4 NVDA+4 Kun tämä valintaruutu on valittuna, NVDA puhuu kaikki painetut näppäimet, jotka eivät ole merkkejä. Näitä ovat sellaiset näppäinyhdistelmät kuin Ctrl+jokin muu kirjain.

Hiiri (NVDA+Ctrl+M)

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Käytä hiiren seurantaa NVDA+M NVDA+M Kun tämä valintaruutu on valittuna, NVDA lukee hiiriosoittimen alla olevan tekstin. Tällä tavalla on mahdollista löytää asioita ruudulta hiirtä liikuttamalla sen sijaan, että käytettäisiin objektinavigointia.

Tarkastelukohdistin

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Seuraa järjestelmän kohdistusta NVDA+7 NVDA+7 Kun tämä asetus on käytössä, tarkastelukohdistin sijoitetaan aina samaan objektiin kuin nykyinen järjestelmän kohdistus sen muuttuessa.
Seuraa kohdistinta NVDA+6 NVDA+6 Kun tämä asetus on käytössä, tarkastelukohdistin siirretään automaattisesti kohdistimen kohdalle aina sen liikkuessa.

Objektien lukeminen (NVDA+Ctrl+O)

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Edistymispalkkien päivitykset NVDA+U NVDA+U Tämä asetus määrittää, miten NVDA ilmaisee edistymispalkkien päivittymisen.
Lue dynaamisen sisällön muutokset NVDA+5 NVDA+5 Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä uuden sisällön lukemisen tietyissä objekteissa, kuten pääteohjelmissa ja chattiohjelmien historiasäätimissä.

Selaustila (NVDA+Ctrl+B)

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Käytä ruutuasettelua NVDA+V NVDA+V Tällä asetuksella määritetään, sijoitetaanko esim. linkit ja muut elementit selaustilassa omille riveilleen, vai säilytetäänkö ne sellaisina kuin ne ovat ruudulla.

Asetusten tallentaminen ja palauttaminen

Nimi Näppäinkomento pöytäkoneissa Näppäinkomento kannettavissa Kuvaus
Tallenna asetukset NVDA+Ctrl+C NVDA+Ctrl+C Tallentaa nykyiset asetukset, jotta ne eivät häviä, kun NVDA suljetaan
Palauta asetukset NVDA+Ctrl+R NVDA+Ctrl+R Palauttaa kerran painettaessa viimeksi tallennetut asetukset. Kolmesti painaminen palauttaa oletusasetukset.

Asetusprofiilit

Perushallinta

Tuetut pistenäytöt

Freedom Scientific Focus/PAC Mate

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin ylin kosketuskohdistinnäppäin 1 (ensimmäinen pistesolu)
Vieritä eteenpäin ylin kosketuskohdistinnäppäin 20/40/80 (viimeinen pistesolu)
Vieritä taaksepäin vasen eteenpäin siirtävä näppäin
Vieritä eteenpäin oikea eteenpäin siirtävä näppäin
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta leftGDFButton+rightGDFButton
Vaihda vasemman säätörullan toimintoa vasemman säätörullan painallus
Siirrä taaksepäin vasenta säätörullaa käyttäen vasen säätörulla ylös
Siirrä eteenpäin vasenta säätörullaa käyttäen vasen säätörulla alas
Vaihda oikean säätörullan toimintoa oikean säätörullan painallus
Siirrä taaksepäin oikeaa säätörullaa käyttäen oikea säätörulla ylös
Siirrä eteenpäin oikeaa säätörullaa käyttäen oikea säätörulla alas
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä väli+pisteet 1 ja 2
Sarkain-näppäin väli+pisteet 4 ja 5
Nuoli ylös -näppäin väli+piste 1
Nuoli alas -näppäin väli+piste 4
Ctrl+Nuoli vasemmalle -näppäinyhdistelmä väli+piste 2
Ctrl+Nuoli oikealle -näppäinyhdistelmä väli+piste 5
Nuoli vasemmalle -näppäin väli+piste 3
Nuoli oikealle -näppäin väli+piste 6
Home-näppäin väli+pisteet 1 ja 3
End-näppäin väli+pisteet 4 ja 6
Ctrl+Home-näppäinyhdistelmä väli+pisteet 1, 2 ja 3
Ctrl+End-näppäinyhdistelmä väli+pisteet 4, 5 ja 6
Alt-näppäin väli+pisteet 1, 3 ja 4
Alt+Sarkain-näppäinyhdistelmä väli+pisteet 2, 3, 4 ja 5
Alt+Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä väli+pisteet 1, 2, 5 ja 6
Windows+Sarkain-näppäinyhdistelmä väli+pisteet 2, 3 ja 4
Esc-näppäin väli+pisteet 1 ja 5
Windows-näppäin väli+pisteet 2, 4, 5 ja 6
Väli väli
Windows+D-näppäinyhdistelmä (pienennä kaikki sovellukset) väli+pisteet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6
Lue nykyinen rivi väli+pisteet 1 ja 4
NVDA-valikko väli+pisteet 1, 3, 4 ja 5

Uudet Focus-mallit, joissa on keinunäppäimiä (Focus 40, 80 ja Blue):

Nimi Näppäinkomento
Siirrä edelliselle riville vasen keinunäppäin alas, oikea keinunäppäin ylös
Siirrä seuraavalle riville vasen keinunäppäin alas, oikea keinunäppäin alas

Vain Focus 80:

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Vieritä eteenpäin leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

Optelec ALVA 6/protokollamuunnin

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin t1, etouch1
Siirrä edelliselle riville t2
Siirrä nykyiseen kohdistukseen t3
Siirrä seuraavalle riville t4
Vieritä eteenpäin t5, etouch3
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Ilmoita muotoilutiedot pistesolusta toissijainen kosketuskohdistinnäppäin
HID-näppäimistöemulointi käyttöön/pois käytöstä t1+spEnter
Siirrä ylimmälle riville t1+t2
Siirrä alimmalle riville t4+t5
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta t1+t3
Lue ikkunan nimi etouch2
Lue tilarivi etouch4
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä sp1
Alt-näppäin sp2, alt
Esc-näppäin sp3
Sarkain-näppäin sp4
Nuoli ylös -näppäin spUp
Nuoli alas -näppäin spDown
Nuoli vasemmalle -näppäin spLeft
Nuoli oikealle -näppäin spRight
Enter-näppäin spEnter, enter
Lue päivämäärä/aika sp2+sp3
NVDA-valikko sp1+sp3
Windows+D-näppäinyhdistelmä (pienennä kaikki sovellukset) sp1+sp4
Windows+B-näppäinyhdistelmä (siirrä kohdistus järjestelmätarjottimelle) sp3+sp4
Windows-näppäin sp1+sp2, windows
Alt+Sarkain-näppäinyhdistelmä sp2+sp4
Ctrl+Home-näppäinyhdistelmä t3+spUp
Ctrl+End-näppäinyhdistelmä t3+spDown
Home-näppäin t3+spLeft
End-näppäin t3+spRight
Ctrl-näppäin control

Handy Tech

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin vasen, ylös, b3
Vieritä eteenpäin oikea, alas, b6
Siirrä edelliselle riville b4
Siirrä seuraavalle riville b5
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä esc, vasen kolmitoimintonäppäin ylös+alas
Alt-näppäin b2+b4+b5
Esc-näppäin b4+b6
Sarkain-näppäin enter, oikea kolmitoimintonäppäin ylös+alas
Enter-näppäin esc+enter, vasen+oikea kolmitoimintonäppäin ylös+alas, ohjaussauvatoiminto
Nuoli ylös -näppäin ohjaussauva ylös
Nuoli alas -näppäin ohjaussauva alas
Nuoli vasemmalle -näppäin ohjaussauva vasemmalle
Nuoli oikealle -näppäin ohjaussauva oikealle
NVDA-valikko b2+b4+b5+b6
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta b2
Vaihda pistekohdistinta b1
Vaihda kohdistuskontekstin näyttämisen asetusta b7
Ota pistekirjoituksen syöttö käyttöön tai poista se käytöstä väli+b1+b3+b4 (väli+iso b)

MDV Lilli

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin LF
Vieritä eteenpäin RG
Siirrä edelliselle riville UP
Siirrä seuraavalle riville DN
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä SLF
Sarkain-näppäin SRG
Alt+Sarkain-näppäinyhdistelmä SDN
Alt+Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä SUP

Baum/Humanware/APH/Orbit

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin d2
Vieritä eteenpäin d5
Siirrä edelliselle riville d1
Siirrä seuraavalle riville d3
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin

Malleissa, joissa on ohjaustappi:

Nimi Näppäinkomento
Nuoli ylös -näppäin ylös
Nuoli alas -näppäin alas
Nuoli vasemmalle -näppäin vasen
Nuoli oikealle -näppäin oikea
Enter-näppäin valitse

hedo ProfiLine USB

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin K1
Vieritä eteenpäin K3
Siirrä edelliselle riville B2
Siirrä seuraavalle riville B5
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta K2
Jatkuva luku B6

hedo MobilLine USB

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin K1
Vieritä eteenpäin K3
Siirrä edelliselle riville B2
Siirrä seuraavalle riville B5
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta K2
Jatkuva luku B6

HumanWare Brailliant BI/B / BrailleNote Touch

Kaikki mallit

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin vasen
Vieritä eteenpäin oikea
Siirrä edelliselle riville ylös
Siirrä seuraavalle riville alas
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta ylös+alas
Nuoli ylös -näppäin väli+piste 1
Nuoli alas -näppäin väli+piste 4
Nuoli vasemmalle -näppäin väli+piste 3
Nuoli oikealle -näppäin väli+piste 6
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä väli+pisteet 1 ja 3
Sarkain-näppäin väli+pisteet 4 ja 6
Alt-näppäin väli+pisteet 1, 3 ja 4 (väli+m)
Esc-näppäin väli+pisteet 1 ja 5 (väli+e)
Enter-näppäin piste 8
Windows-näppäin väli+pisteet 3 ja 4
Alt+Sarkain-näppäinyhdistelmä väli+pisteet 2, 3, 4 ja 5 (väli+t)
NVDA-valikko väli+pisteet 1, 3, 4 ja 5 (väli+n)
Windows+D-näppäinyhdistelmä (pienennä kaikki sovellukset) väli+pisteet 1, 4 ja 5 (väli+d)
Jatkuva luku väli+pisteet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6

Brailliant BI 32, BI 40 ja B 80

Nimi Näppäinkomento
NVDA-valikko c1, c3, c4 ja c5 (komento n)
Windows+D-näppäinyhdistelmä (pienennä kaikki sovellukset) c1, c4 ja c5 (komento d)
Jatkuva luku c1, c2, c3, c4, c5 ja c6

Brailliant BI 14

Nimi Näppäinkomento
Nuoli ylös -näppäin ohjaussauva ylös
Nuoli alas -näppäin ohjaussauva alas
Vasen nuoli -näppäin ohjaussauva vasemmalle
Oikea nuoli -näppäin ohjaussauva oikealle
Enter-näppäin ohjaussauvan toiminto

HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Nimi Näppäinkomento
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistin
Vieritä taaksepäin vasemmanpuoleinen vieritä ylös, oikeanpuoleinen vieritä ylös, vasemmanpuoleinen vieritä
Vieritä eteenpäin vasemmanpuoleinen vieritä alas, oikeanpuoleinen vieritä alas, oikeanpuoleinen vieritä
Siirrä edelliselle riville vasemmanpuoleinen vieritä ylös+oikeanpuoleinen vieritä ylös
Siirrä seuraavalle riville vasemmanpuoleinen vieritä alas+oikeanpuoleinen vieritä alas
Siirrä edelliselle riville tarkastelutilassa oikeanpuoleinen nuoli ylös
Siirrä seuraavalle riville tarkastelutilassa oikeanpuoleinen nuoli alas
Siirrä edelliseen merkkiin tarkastelutilassa oikeanpuoleinen nuoli vasemmalle
Siirrä seuraavaan merkkiin tarkastelutilassa oikeanpuoleinen nuoli oikealle
Siirrä kohdistukseen vasemman puoleinen vieritä ylös+vasemmanpuoleinen vieritä alas, oikeanpuoleinen vieritä ylös+oikeanpuoleinen vieritä alas, vasemmanpuoleinen vieritä+oikeanpuoleinen vieritä
Ctrl-näppäin smartbeetle: f1, Braille EDGE: f3
Windows-näppäin f7, Smart Beetle: f2
Alt-näppäin pisteet 1, 3 ja 4+väli, f2, Smart Beetle: f3, Braille EDGE: f4
Vaihto-näppäin f5
Insert-näppäin pisteet 2 ja 4+väli, f6
Sovellusnäppäin pisteet 1, 2, 3 ja 4+väli, f8
Caps Lock -näppäin pisteet 1, 3 ja 6+väli
Sarkain-näppäin pisteet 4 ja 5+väli, f3, Braille EDGE: f2
Vaihto+Alt+Sarkain-näppäinyhdistelmä f2+f3+f1
Alt+Sarkain-näppäinyhdistelmä f2+f3
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä pisteet 1 ja 2+väli
End-näppäin pisteet 4 ja 6+väli
Ctrl+End-näppäinyhdistelmä pisteet 4, 5 ja 6+väli
Home-näppäin pisteet 1 ja 3+väli, Smart Beetle: f4
Ctrl+Home-näppäinyhdistelmä pisteet 1, 2 ja 3+väli
Alt+F4-näppäinyhdistelmä pisteet 1, 3, 5 ja 6+väli
Nuoli vasemmalle -näppäin piste 3+väli, vasemmanpuoleinen nuoli vasemmalle
Ctrl+Vaihto+Nuoli vasemmalle -näppäinyhdistelmä pisteet 2 ja 8+väli+f1
Ctrl+Nuoli vasemmalle -näppäinyhdistelmä piste 2+väli
Vaihto+Alt+Nuoli vasemmalle -näppäinyhdistelmä pisteet 2 ja 7+f1
Alt+Nuoli vasemmalle -näppäinyhdistelmä pisteet 2 ja 7
Nuoli oikealle -näppäin piste 6+väli, vasemmanpuoleinen nuoli oikealle
Ctrl+Vaihto+Nuoli oikealle -näppäinyhdistelmä pisteet 5 ja 8+väli+f1
Ctrl+Nuoli oikealle -näppäinyhdistelmä piste 5+väli
Vaihto+Alt+Nuoli oikealle -näppäinyhdistelmä pisteet 5 ja 7+f1
Alt+Nuoli oikealle -näppäinyhdistelmä pisteet 5 ja 7
Page up -näppäin pisteet 1, 2 ja 6+väli
Ctrl+Page up -näppäinyhdistelmä pisteet 1, 2, 6 ja 8+väli
Nuoli ylös -näppäin piste 1+väli, vasemmanpuoleinen nuoli ylös
Ctrl+Vaihto+Nuoli ylös -näppäinyhdistelmä pisteet 2, 3 ja 8+väli+f1
Ctrl+Nuoli ylös -näppäinyhdistelmä pisteet 2 ja 3+väli
Vaihto+Alt+Nuoli ylös -näppäinyhdistelmä pisteet 2, 3 ja 7+f1
Alt+Nuoli ylös -näppäinyhdistelmä pisteet 2, 3 ja 7
Vaihto+Nuoli ylös -näppäinyhdistelmä vasemmanpuoleinen vieritä alas+väli
Page down -näppäin pisteet 3, 4 ja 5+väli
Ctrl+Page down -näppäinyhdistelmä pisteet 3, 4, 5 ja 8+väli
Nuoli alas -näppäin piste 4+väli, vasemmanpuoleinen nuoli alas
Ctrl+Vaihto+Nuoli alas -näppäinyhdistelmä pisteet 5, 6 ja 8+väli+f1
Ctrl+Nuoli alas -näppäinyhdistelmä pisteet 5 ja 6+väli
Vaihto+Alt+Nuoli alas -näppäinyhdistelmä pisteet 5, 6 ja 7+f1
Alt+Nuoli alas -näppäinyhdistelmä pisteet 5, 6 ja 7
Vaihto+Nuoli alas -näppäinyhdistelmä väli+oikeanpuoleinen vieritä alas
Esc-näppäin pisteet 1 ja 5+väli, f4, Braille EDGE: f1
Delete-näppäin pisteet 1, 3 ja 5+väli, pisteet 1, 4 ja 5+väli
F1-näppäin pisteet 1, 2 ja 5+väli
F3-näppäin pisteet 1, 4 ja 8+väli
F4-näppäin piste 7+f3
Windows+B-näppäinyhdistelmä pisteet 1 ja 2+f1
Windows+D-näppäinyhdistelmä pisteet 1, 4 ja 5+f1
Ctrl+Insert-näppäimet Smart Beetle: f1+oikeanpuoleinen vieritä
Alt+Insert-näppäimet Smart Beetle: f3+oikeanpuoleinen vieritä

Seika

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin vasen
Vieritä eteenpäin oikea
Siirrä edelliselle riville b3
Siirrä seuraavalle riville b4
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta b5
Jatkuva luku b6
Sarkain-näppäin b1
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä b2
Alt+Sarkain-näppäinyhdistelmä b1+b2
NVDA-valikko vasen+oikea
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin

Papenmeier BRAILLEX (uudet mallit)

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin left
Vieritä eteenpäin right
Siirrä edelliselle riville up
Siirrä edelliselle riville dn
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Lue nykyinen merkki l1
Aktivoi nykyinen navigointiobjekti l2
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta r2
Lue ikkunan nimi l1+up
Lue tilarivi l2+down
Siirrä säilöobjektiin up2
Siirrä ensimmäiseen sisältöobjektiin dn2
Siirrä edelliseen objektiin left2
Siirrä seuraavaan objektiin right2
Ilmoita tekstin muotoilutiedot pistesolusta ylärivin kosketuskohdistinnäppäimet
Esc-näppäin väli ja piste 7
Nuoli ylös -näppäin väli ja piste 2
Nuoli vasemmalle -näppäin väli ja piste 1
Nuoli oikealle -näppäin väli ja piste 4
Nuoli alas -näppäin väli ja piste 5
Ctrl-näppäin lt ja piste 2
Alt-näppäin lt ja piste 3
Ctrl+Esc-näppäinyhdistelmä väli+pisteet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6
Sarkain-näppäin väli+pisteet 3 ja 7

Papenmeier BRAILLEX (vanhat mallit)

Laitteet, joissa on EAB:

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin left
Vieritä eteenpäin right
Siirrä edelliselle riville up
Siirrä seuraavalle riville dn
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Lue nykyinen merkki l1
Aktivoi nykyinen navigointiobjekti l2
Lue ikkunan nimi l1up
Lue tilarivi l2down
Siirrä säilöobjektiin up2
Siirrä ensimmäiseen sisältöobjektiin dn2
Siirrä seuraavaan objektiin right2
Siirrä edelliseen objektiin left2
Ilmoita tekstin muotoilutiedot pistesolusta Ylärivin kosketuskohdistinnäppäimet

BRAILLEX Tiny:

Nimi Näppäinkomento
Lue nykyinen merkki l1
Aktivoi nykyinen navigointiobjekti l2
Vieritä taaksepäin left
Vieritä eteenpäin right
Siirrä edelliselle riville up
Siirrä seuraavalle riville dn
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta r2
Siirrä säilöobjektiin r1+up
Siirrä ensimmäiseen sisältöobjektiin r1+dn
Siirrä edelliseen objektiin r1+left
Siirrä seuraavaan objektiin r1+right
Lue tekstin muotoilutiedot pistesolusta ylärivin kosketuskohdistinnäppäimet
Lue ikkunan nimi l1+up
Lue tilarivi l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Nimi Näppäinkomento
Lue nykyinen merkki l1
Aktivoi nykyinen navigointiobjekti l2
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta r2
Lue tekstin muotoilutiedot pistesolusta ylärivin kosketuskohdistinnäppäimet
Siirrä edelliselle riville up
Vieritä taaksepäin left
Vieritä eteenpäin right
Siirrä seuraavalle riville dn
Siirrä seuraavaan objektiin left2
Siirrä säilöobjektiin up2
Siirrä ensimmäiseen sisältöobjektiin dn2
Siirrä edelliseen objektiin right2

HumanWare BrailleNote

Nimi Näppäinkomento
Vieritä taaksepäin takaisin
Vieritä eteenpäin eteenpäin
Siirrä edelliselle riville edellinen
Siirrä seuraavalle riville seuraava
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
NVDA-valikko väli+pisteet 1, 3, 4 ja 5 (väli+n)
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta edellinen+seuraava
Nuoli ylös -näppäin väli+piste1
Nuoli alas -näppäin väli+piste4
Nuoli vasemmalle -näppäin väli+piste3
Nuoli oikealle -näppäin väli+piste6
Page up -näppäin väli+piste1+piste3
Page down -näppäin väli+piste4+piste6
Home-näppäin väli+piste1+piste2
End-näppäin väli+piste4+piste5
Ctrl+Home-näppäinyhdistelmä väli+piste1+piste2+piste3
Ctrl+End-näppäinyhdistelmä väli+piste4+piste5+piste6
Väli väli
Enter-näppäin väli+piste8
Askelpalautin-näppäin väli+piste7
Sarkain-näppäin väli+piste2+piste3+piste4+piste5 (väli+t)
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä väli+piste1+piste2+piste5+piste6
Windows-näppäin väli+piste2+piste4+piste5+piste6 (väli+w)
Alt-näppäin väli+piste1+piste3+piste4 (väli+m)
Ota syöteohje käyttöön tai poista se käytöstä väli+piste2+piste3+piste6 (väli+alempi h)

Seuraavassa on BrailleNote QT:lle määritellyt komennot, kun se ei ole pistekirjoituksen syöttötilassa.

Nimi Näppäinkomento
NVDA-valikko read+n
Nuoli ylös -näppäin nuoli ylös
Nuoli alas -näppäin nuoli alas
Nuoli vasemmalle -näppäin nuoli vasemmalle
Nuoli oikealle -näppäin Nuoli oikealle
Page up -näppäinyhdistelmä function+nuoli ylös
Page down -näppäinyhdistelmä function+nuoli alas
Home-näppäin function+nuoli vasemmalle
End-näppäin function+nuoli oikealle
Ctrl+Home-näppäinyhdistelmä read+t
Ctrl+End-näppäinyhdistelmä read+b
Enter-näppäin enter
Askelpalautin-näppäin backspace
Sarkain-näppäin tab
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä shift+tab
Win-näppäin read+w
Alt-näppäin read+m
Ota syöteohje käyttöön tai poista se käytöstä read+1

Seuraavassa on vieritysrullaan määritellyt komennot:

Nimi Näppäinkomento
Nuoli ylös -näppäin nuoli ylös
Nuoli alas -näppäin nuoli alas
Nuoli vasemmalle -näppäin nuoli vasemmalle
Nuoli oikealle -näppäin nuoli oikealle
Enter-näppäin keskipainike
Sarkain-näppäin vieritysrulla myötäpäivään
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä vieritysrulla vastapäivään

EcoBraille

Nimi Näppäin
Vieritä taaksepäin T2
Vieritä eteenpäin T4
Siirrä edelliselle riville T1
Siirrä seuraavalle riville T5
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin
Aktivoi nykyinen navigointiobjekti T3
Vaihda seuraavaan tarkastelutilaan F1
Siirrä säilöobjektiin F2
Vaihda edelliseen tarkastelutilaan F3
Siirrä edelliseen objektiin F4
Lue nykyinen objekti F5
Siirrä seuraavaan objektiin F6
Siirrä aktiiviseen objektiin F7
Siirrä ensimmäiseen sisältöobjektiin F8
Siirrä järjestelmän kohdistus tai -kohdistin nykyiseen tarkastelukohtaan F9
Lue tarkastelukohdistimen sijainti F0
Vaihda Pistenäyttö seuraa -asetusta A

SuperBraille

Nimi Näppäin
Vieritä taaksepäin Numeronäppäimistön miinus
Vieritä eteenpäin Numeronäppäimistön plus

Eurobraille Esys/Esytime/Iris

Nimi Näppäin
Vieritä taaksepäin switch1-6left, l1
Vieritä eteenpäin switch1-6Right, l8
Siirrä nykyiseen kohdistukseen switch1-6Left+switch1-6Right, l1+l8
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäimet
Lue tekstin muotoilutiedot pistesolusta doubleRouting
Siirrä edelliselle riville tarkastelutilassa joystick1Up
Siirrä seuraavalle riville tarkastelutilassa joystick1Down
Siirrä edelliseen merkkiin tarkastelutilassa joystick1Left
Siirrä seuraavaan merkkiin tarkastelutilassa joystick1Right
Vaihda edelliseen tarkastelutilaan joystick1Left+joystick1Up
Vaihda seuraavaan tarkastelutilaan joystick1Right+joystick1Down
Poista viimeksi syötetty pistesolu tai merkki askelpalautin
Käännä mikä tahansa pistekirjoitussyöte ja paina Enter-näppäintä askelpalautin+väli
Insert-näppäin pisteet 3 ja 5+väli, l7
Delete-näppäin pisteet 3 ja 6+väli
Home-näppäin pisteet 1, 2 ja 3+väli, joystick2Left+joystick2Up
End-näppäin pisteet 4, 5 ja 6+väli, joystick2Right+joystick2Down
Nuoli vasemmalle -näppäin piste 2+väli, joystick2Left, nuoli vasemmalle
Nuoli oikealle -näppäin piste 5+väli, joystick2Right, nuoli oikealle
Nuoli ylös -näppäin piste 1+väli, joystick2Up, nuoli ylös
Nuoli alas -näppäin piste 6+väli, joystick2Down, nuoli alas
Enter-näppäin joystick2Center
Page up -näppäin pisteet 1 ja 3+väli
Page down -näppäin pisteet 4 ja 6+väli
Numeronäppäimistön 1 pisteet 1 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön 2 pisteet 1, 2 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön 3 pisteet 1, 4 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön 4 pisteet 1, 4, 5 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön 5 pisteet 1, 5 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön 6 pisteet 1, 2, 4 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön 7 pisteet 1, 2, 4, 5 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön 8 pisteet 1, 2, 5 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön 9 pisteet 2, 4 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön Insert-näppäin pisteet 3, 4, 5 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön pilkku piste 2+askelpalautin
Numeronäppäimistön / pisteet 3 ja 4+askelpalautin
Numeronäppäimistön * pisteet 3 ja 5+askelpalautin
Numeronäppäimistön miinus pisteet 3 ja 6+askelpalautin
Numeronäppäimistön plus pisteet 2, 3 ja 5+askelpalautin
Numeronäppäimistön Enter -näppäin pisteet 3, 4 ja 5+askelpalautin
Esc-näppäin pisteet 1, 2, 4 ja 5+väli, l2
Sarkain-näppäin pisteet 2, 5 ja 6+väli, l3
Vaihto+Sarkain-näppäinyhdistelmä pisteet 2, 3 ja 5+väli
Print Screen -näppäin pisteet 1, 3, 4 ja 6+väli
Pause-näppäin pisteet 1 ja 4+väli
Sovellusnäppäin pisteet 5 ja 6+askelpalautin
F1-näppäin piste 1+askelpalautin
F2-näppäin piste 1 ja 2+askelpalautin
F3-näppäin piste 1 ja 4+askelpalautin
F4-näppäin pisteet 1, 4 ja 5+askelpalautin
F5-näppäin pisteet 1 ja 5+askelpalautin
F6-näppäin pisteet 1, 2 ja 4+askelpalautin
F7-näppäin pisteet 1, 2, 4 ja 5+askelpalautin
F8-näppäin pisteet 1, 2 ja 5+askelpalautin
F9-näppäin pisteet 2 ja 4+askelpalautin
F10-näppäin pisteet 2, 4 ja 5+askelpalautin
F11-näppäin pisteet 1 ja 3+askelpalautin
F12-näppäin pisteet 1, 2 ja 3+askelpalautin
Windows-näppäin pisteet 1, 2, 3 ja 4+askelpalautin
Caps Lock -näppäin piste 7+askelpalautin, piste 8+askelpalautin
Num Lock -näppäin piste 3+askelpalautin, piste 6+askelpalautin
Vaihto-näppäin piste 7+väli, l4
Ota Vaihto-näppäin käyttöön tai poista se käytöstä dot1+dot7+space, dot4+dot7+space
Ctrl-näppäin pisteet 7 ja 8+väli, l5
Ota Ctrl-näppäin käyttöön tai poista se käytöstä pisteet 1, 7 ja 8+väli, pisteet 4, 7 ja 8+väli
Alt-näppäin piste 8+väli, l6
Ota Alt-näppäin käyttöön tai poista se käytöstä pisteet 1 ja 8+väli, pisteet 4 ja 8+väli
Ota HID-näppäimistösyötteen emulointi käyttöön tai poista se käytöstä esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

Nattiq nBraille

Nimi Näppäin
Vieritä taaksepäin ylös
Vieritä eteenpäin alas
Siirrä edelliselle riville vasen
Siirrä seuraavalle riville oikea
Siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäimet

BRLTTY

Nimi BRLTTY-komento
Vieritä taaksepäin fwinlt (siirry yksi ikkuna vasemmalle)
Vieritä eteenpäin fwinrt (siirry yksi ikkuna oikealle)
Siirrä edelliselle riville lnup (siirry yksi rivi ylöspäin)
Siirrä seuraavalle riville lndn (siirry yksi rivi alaspäin)
siirrä pistesoluun kosketuskohdistinnäppäin (siirrä kohdistin merkin kohdalle)