Nyheder i NVDA

2020.4

Af væsentlige ændringer i denne udgave af NVDA kan nævnes flere kinesiske inputmetoder, en opdatering til LibLouis og elementlisten (NVDA+F7) virker nu i fokustilstand. Du kan nu hurtige få vist hjælpen for den NVDA-specifikke dialog du befinder dig i ved at trykke F1. Forbedringer til regler for udtale af symboler, andre udtaleordbøger, meddelelser på punkt og skimlæsning. Fejlrettelser og forbedringer for Mail, Outlook, Teams, Visual Studio, Azure Data Studio, Foobar2000. På internettet er der forbedringer til Google Docs og yderligere understøttelse for ARIA. Mange andre vigtige fejlrettelser og forbedringer.

Nye funktioner

Ændringer

Fejlrettelser

Ændringer for udviklere

For nyheder relateret til udvikling se venligst det engelske "What's New"-dokument.

Tidligere versioner

For nyheder i ældre versioner se venligst det engelske "What's New"-dokument.