NVDA 2021.1beta3 – Ръководство на потребителя

Съдържание

1. Представяне

Добре дошли в NVDA!

NVDA (NonVisual Desktop Access или Невизуален настолен достъп) е безплатен и с отворен изходен код екранен четец за операционната система Windows на Microsoft. Предоставяйки достъпност посредством синтетичен говор и брайл, той дава възможност на незрящите и слабовиждащите хора да имат достъп до компютри под Windows без допълнително заплащане като останалите хора. NVDA се разработва от NV Access, с подкрепата на общността.

1.1. Основни възможности

NVDA дава достъп на незрящите и слабовиждащите хора до операционната система Windows и до много външни за нея приложения.

Основно това включва:

1.2. Интернационализация

Важно е хората навсякъде по света, независимо на какъв език говорят, да имат равен достъп до технологиите. Освен на английски, NVDA е преведен на 54 езика, включително: африкаанс, албански, амхарски, арабски, арагонски, български, бирмански, каталонски, китайски (опростен и традиционен), хърватски, чешки, датски, холандски, фарси, фински, френски, галисийски, грузински, немски (Германия и Швейцария), гръцки, иврит, хинди, унгарски, исландски, ирландски, италиански, японски, каннада, корейски, киргизки, литовски, македонски, монголски, непалски, норвежки, полски, португалски (Бразилия и Португалия), пенджабски, румънски, руски, сръбски, словашки, словенски, испански (Колумбия и Испания), шведски, тамилски, тайландски, турски, украински и виетнамски.

1.3. Поддръжка на речеви синтезатори

Отделно от предоставянето на съобщенията и различните части на програмата на различни езици, NVDA дава възможност на потребителя да чете текст на различни езици, ако той разполага със синтезатор на реч, който поддържа тези езици.

NVDA се разпространява с eSpeak NG, безплатен, с отворен изходен код, многоезичен синтезатор на реч.

Информация за други синтезатори на реч, които се поддържат от NVDA, може да бъде намерена в раздела Поддържани синтезатори на реч.

1.4. Поддръжка на брайл

За потребителите, които притежават обновяем брайлов дисплей, NVDA може да извежда информацията на брайл. Поддържа се също и въвеждане на брайлов краткопис и литературен брайл от брайловата клавиатура. Освен това, по подразбиране NVDA автоматично ще открива много брайлови дисплеи. Моля, вижте раздела Поддържани брайлови дисплеи за информация за поддържаните брайлови дисплеи.

NVDA поддържа брайлов код за много езици, включително код за краткопис, литературен и компютърен брайл.

1.5. Лиценз и запазени права

NVDA запазено право 2006-2021, създаден от общността на NVDA.

NVDA се разпространява под Общото право на обществено ползване ГНУ версия 2 (GNU General Public License version 2 - GNU GPL version 2), с две специални изключения. Изключенията са посочени в лицензионния документ в раздели „Non-GPL Components in Plugins and Drivers“ и „Microsoft Distributable Code“. NVDA също така включва и използва компоненти, които са достъпни под различни безплатни и с отворен код лицензи. Вие сте свободни да разпространявате или променяте този софтуер по всякакъв начин, доколкото той се разпространява със същия лиценз и правите достъпен изходния код за всеки, който го иска. Това важи както за оригиналното, така и за модифицираните копия на този софтуер, заедно с всякакви вторични работи.

За повече подробности можете да видите пълния лиценз тук. За подробности относно изключенията отворете документа за лиценза от менюто на NVDA в раздела „Помощ“.

2. Системни изисквания

3. Сдобиване с NVDA

Ако все още нямате копие на NVDA, може да го свалите от уеб сайта на NV Access.

Отидете в раздел Download и там можете да свалите последната версия на NVDA.

Стартиране на файла, който току-що сте изтеглили ще стартира временно копие на NVDA. След това ще бъдете попитани дали искате да инсталирате NVDA, да създадете преносимо копие или просто да продължите да използвате временното копие.

Ако планирате да използвате постоянно NVDA на този компютър, вероятно бихте искали да го инсталирате. Инсталирането на NVDA ще направи възможни допълнителни функции, като автоматично стартиране след вписване в Windows, възможност за четене на екрана за вписване в Windows и другите защитени екрани (което не е възможно при използване на преносими или временни копия) и създаването на преки пътища в стартовото меню и на работния плот. Инсталираното копие също така е способно да създаде преносимо копие във всеки един момент.

Ако искате да пренасяте NVDA със себе си на USB или друг преносим носител, тогава трябва да изберете създаване на преносимо копие. Преносимото копие също така има способността да се инсталира на всеки компютър по-късно. Въпреки това, ако искате да копирате NVDA върху носител само за четене като CD, трябва просто да копирате сваления пакет. Стартиране на преносимото копие директно от носител само за четене в момента не се поддържа.

Използването на временното копие на NVDA също е възможност (например за демонстрационни цели), макар че стартирането на NVDA всеки път по този начин може да отнеме доста време.

3.1. Ограничения на преносимото и временното копие

Освен невъзможността за автоматично стартиране по време на и след вписване в Windows, преносимите и временните копия на NVDA имат също и следните ограничения:

3.2. Инсталиране на NVDA

Ако инсталирате NVDA директно от изтегления пакет, натиснете бутона Инсталиране на NVDA. Ако вече сте затворили този диалог или искате да инсталирате NVDA от преносимо копие, моля, изберете елемента Инсталиране на NVDA, намиращ се в подменю Инструменти от менюто на NVDA.

Диалогът за инсталиране, който ще се появи, ще поиска потвърждение за инсталацията, а също така ще ви уведоми, ако текущата инсталация ще обнови предишна такава. Натискането на бутона продължи ще стартира инсталацията на NVDA. В този диалог има също и някои настройки, които са обяснени по-долу. Щом инсталацията приключи, ще се появи съобщение, което ви уведомява дали е била успешна. Натискането на бутона OK в този момент ще доведе до стартирането на новоинсталираното копие на NVDA.

3.2.1. Предупреждение за несъвместими добавки

Ако към момента имате инсталирани добавки, може да има и предупреждение, че несъвместимите добавки ще бъдат изключени. Преди да можете да натиснете бутона „Продължи“, ще трябва да поставите отметка в съответното поле, за да потвърдите, че разбирате, че тези добавки ще бъдат изключени. Има и бутон за преглед на добавките, които ще бъдат изключени. Обърнете се към раздела за диалоговия прозорец за несъвместими добавки за допълнителна помощ за този бутон.

3.2.2. Използвай NVDA в екрана за вписване

Тази настройка ви позволява да изберете дали NVDA трябва да се стартира автоматично в екрана за вписване в Windows, преди да сте въвели парола. Това включва също и „Управление на потребителските акаунти“ и другите защитени екрани. Тази опция е включена по подразбиране за нови инсталации.

3.2.3. Създай икона на работния плот и бърз клавиш (Ctrl+Alt+N)

Тази настройка ви позволява да изберете дали NVDA трябва да създаде пряк път на работния плот за неговото стартиране. Този пряк път, ако бъде създаден, ще създаде също и бърз клавиш Control+Alt+N позволявайки ви да стартирате NVDA по всяко време с тази клавишна комбинация.

3.2.4. Копирай преносимите настройки в текущия потребителски акаунт

Тази настройка ви позволява да изберете дали NVDA трябва да копира потребителските настройки от текущо стартираното копие на NVDA като настройки за текущо вписания потребител за инсталираното копие на NVDA. Това няма да копира настройките за който и да е друг потребител на системата, нито за системните настройки, използвани в екрана за вписване в Windows и другите защитени екрани. Тази възможност е налична само при инсталиране от преносимо копие, не и при инсталиране от изтегления пакет.

3.3. Създаване на преносимо копие

Ако създавате преносимо копие директно от изтегления пакет, просто натиснете бутона Създаване на преносимо копие. Ако вече сте затворили този диалог или имате стартирано инсталационно копие на NVDA, моля, изберете елемента Създаване на преносимо копие, намиращ се в подменю Инструменти от менюто на NVDA.

Появилият се диалог ви позволява да изберете къде да се създаде преносимото копие. Това може да бъде папка на вашия твърд диск или местоположение на USB или друг преносим носител. Също така имате възможност да избирате дали NVDA трябва да копира текущите настройки на текущо вписания потребител за използване с новосъздаденото преносимо копие. Тази възможност е налична само при създаване на преносимо копие от инсталирано копие, не и при създаване от изтегления пакет. Натискането на бутона Продължи ще създаде преносимо копие. Щом процедурата по създаването приключи, ще се появи съобщение, което ви уведомява дали то е било успешно. Натиснете OK за да затворите този диалог.

4. Как да започнем с NVDA

4.1. Стартиране на NVDA

Ако сте инсталирали NVDA с инсталатора, тогава стартирането на NVDA е толкова просто, колкото натискането на Control+Alt+N, или избирането на NVDA от подменю NVDA, в менюто програми от стартовото меню. В допълнение, може да напишете nvda в диалога за изпълнение и да натиснете клавиша Enter. Ако NVDA работи в момента, ще се рестартира. При стартиране можете да зададете и някои командни параметри, което ви позволява да затворите вече стартирано копие на NVDA (-q), да изключите добавките (--disable-addons) и други.

За инсталирани копия, по подразбиране NVDA запазва настройките си в папката Roaming в папката AppData за текущия потребител (напр. „C:\Users\<ИмеНаПотребител>\AppData\Roaming“). Това може да се промени така, че вместо това NVDA да зарежда своите настройки от папката Local в AppData. За повече подробности се консултирайте с раздела за параметри на системно ниво.

За да стартирате портативната версия на NVDA, отидете в папката, в която сте я разархивирали, и натиснете Enter или щракнете два пъти с мишката върху nvda.exe. Ако NVDA работи в момента, автоматично ще се изключи преди стартиране на преносимата версия.

След като NVDA стартира, ще чуете повишаваща се поредица от тонове (означаваща, че NVDA се зарежда). В зависимост от бързината на вашия компютър или от бързината на външното устройство, ако стартирате NVDA от такова, това може да отнеме и малко повече време. Ако това отнеме повече време, NVDA ще ви съобщи: „Зареждане на NVDA. Моля, изчакайте...“

Ако не чуете никое от тези неща, или чуете звука за грешка в Windows, или понижаваща се поредица от тонове, това означава, че в NVDA е възникнала грешка и вие вероятно ще трябва да я докладвате на разработчиците, ако желаете. Моля, посетете уеб страницата на NVDA за повече информация как да го направите.

4.1.1. Приветстващ екран

Когато NVDA зареди за първи път, ще бъдете приветствани от диалогов прозорец, който ви предоставя начална информация за модификаторния клавиш на NVDA и главното меню на програмата. (моля, вижте съответните секции за информация относно тези теми). Диалоговият прозорец съдържа също падащ списък и три полета за отметка. Падащият списък ви позволява да изберете клавиатурна подредба. Първото поле за отметка ви позволява да контролирате дали NVDA да ползва Caps Lock като клавиш модификатор на NVDA. Второто определя дали NVDA да се стартира автоматично след като се впишете в Windows и е налично само за инсталирани копия на NVDA. Третото ви дава възможност да контролирате дали този диалог да се показва всеки път при стартиране на NVDA.

4.1.2. Диалогов прозорец за статистически данни за употребата на NVDA

Започвайки от NVDA 2018.3, потребителят бива запитван дали иска да разреши изпращането на данни за употребата до NV Access, за да помогне за подобряването на NVDA в бъдеще. Когато стартирате NVDA за първи път, ще се появи диалогов прозорец, който ще ви попита дали сте съгласни да се изпращат данни до NV Access, докато използвате NVDA. Можете да прочетете повече информация за данните, събирани от NV Access, в раздела с общи настройки, Позволи на NV Access да събира статистически данни за употребата на NVDA. Забележка: Натискането на „Да“ или „Не“ ще запази тази настройка и диалоговият прозорец никога няма да се появи отново, освен ако не преинсталирате NVDA. Можете обаче да включите или изключите процеса на събиране на данни ръчно в панела с общи настройки на NVDA. За да промените ръчно тази настройка, можете да поставите или премахнете отметката в полето с етикет „Позволи на NV Access да събира статистически данни за употребата на NVDA“.

4.2. Относно клавиатурните команди за NVDA

4.2.1. Модификаторът на NVDA

Повечето от клавишните команди, отнасящи се до NVDA, се състоят от натискането и задържането на определен клавиш, наричан модификатор на NVDA, в комбинация с още един или няколко клавиши. Това не важи за командите за преглед на текст при клавиатурната подредба за настолни компютри, които използват клавишите от цифровия блок самостоятелно, макар че те не са единственото изключение.

NVDA може да бъде настроен така, че както Insert от цифровия блок и основният Insert, така и Caps Lock клавишът могат да бъдат използвани едновременно като модификатори на NVDA. По подразбиране Insert от цифровия блок и основният Insert заедно са зададени като модификатори на NVDA.

Ако искате да предизвикате оригиналната функция на някой от модификаторните клавиши на NVDA, (например, ако искате да включите режим само на главни букви, когато сте задали Caps Lock като NVDA модификатор), може да го направите, натискайки този клавиш два пъти бързо един след друг.

4.2.2. Клавиатурни подредби

Към момента NVDA има два набора от клавиатурни команди (наричани още клавиатурни подредби): за настолни компютри и за лаптопи. По подразбиране NVDA е настроен да ползва подредбата за настолни компютри, въпреки че по всяко време можете да преминете към подредбата за лаптопи от категорията „Клавиатура“ в прозореца за настройки на NVDA, намиращ се в подменю „Настройки“ от главното меню на NVDA.

Подредбата за настолни компютри основно използва цифровия блок при изключен Num Lock. Въпреки че повечето лаптопи нямат физически цифров блок, някои от тях могат да емулират такъв при задържането на Fn клавиша и натискането на цифрите и буквите от дясната страна на клавиатурата (7, 8, 9, u, i, o, j, k, l и др.). Ако вашият лаптоп не може да прави това или не ви позволява да изключите Num Lock, то вие може би бихте предпочели да преминете на подредбата за лаптопи.

4.3. Жестове чрез докосване на екрана

Ако използвате NVDA на устройство с екран, поддържащ работа чрез докосване, под Windows 8 или по-нова версия, можете да управлявате NVDA директно чрез сензорни команди. Докато NVDA е стартиран, всяко докосване на екрана ще се предава директно на него, освен ако поддръжката за сензорно взаимодействие не е забранена. По тази причина действия, които могат да се извършват нормално без NVDA, няма да работят. За да превключите поддръжката за сензорно взаимодействие, натиснете NVDA+Control+Alt+T. Можете също така да включите или изключите поддръжката за сензорно взаимодействие от категорията „Сензорно взаимодействие“ в настройките на NVDA.

4.3.1. Изследване на екрана

Най-основното действие, което може да изпълните с докосване на екрана, е да получите информация за всеки елемент или текст на него. За да направите това, поставете един пръст където и да е по екрана. Можете също да задържите пръста си на екрана и да го движите наоколо, за да прочетете други елементи или текст, върху които преминава вашият пръст.

4.3.2. Жестове чрез докосване

Когато командите на NVDA бъдат описани по-късно в това ръководство, те може да предоставят и жест чрез докосване, който може да бъде използван за да активирате тази команда чрез докосване на екрана. Следват някои инструкции за това как се изпълняват различните жестове чрез докосване.

Почуквания

Почукайте бързо по екрана с един или повече пръсти.

Еднократно почукване с един пръст се нарича просто почукване. Почукване едновременно с два пръста се нарича почукване с два пръста и т.н.

Ако едно и също почукване се повтаря един или повече пъти в рамките на кратко време, NVDA ще третира това като неколкократно почукване. Почукване два пъти ще произведе двукратно почукване. Почукване три пъти ще доведе до трикратно почукване и т. н. Разбира се, тези неколкократни почуквания също отчитат и броя на използваните пръсти, така че е възможно да има жестове като трикратно почукване с два пръста, почукване с четири пръста и т. н.

Первания

Бързо плъзнете пръста си по екрана.

Има 4 възможни жеста чрез перване в зависимост от посоката: перване наляво, перване надясно, перване нагоре и перване надолу.

Също както при почукванията, може да се използва повече от един пръст за изпълнение на жеста. Следователно, жестове като перване нагоре с два пръста и перване наляво с четири пръста са напълно възможни.

4.3.3. Режими на докосване

Тъй като има много повече команди на NVDA, отколкото възможни жестове чрез докосване, NVDA има няколко режима на докосване, които можете да превключвате, което прави налични определени подгрупи на команди. Двата режима са текстов и обектен. Определени команди на NVDA, посочени в този документ, може да имат посочен режим на докосване, заграден в скоби след жеста. Например, перване нагоре (текстов режим) означава, че командата ще бъде изпълнена, ако пернете по екрана в посока нагоре, но само ако сте в текстов режим. Ако командата няма посочен режим, тя ще работи във всеки режим.

За да превключите между режимите на докосване, почукайте с три пръста по екрана.

4.3.4. Сензорна клавиатура

Сензорната клавиатура се използва за въвеждане на текст и команди от сензорния екран. Когато сте фокусирани върху поле за писане, можете да извикате сензорната клавиатура с двойно почукване върху иконата на сензорната клавиатура най-долу на екрана. За таблети като Microsoft Surface Pro, сензорната клавиатура винаги е достъпна, когато клавиатурата е разкачена. За да затворите сензорната клавиатура, почукайте два пъти на иконата на сензорната клавиатура или излезте от полето за писане.

Докато сензорната клавиатура е активна, за да намерите нейните клавиши, движете пръста си, където е разположена сензорната клавиатура (обикновено в долната част на екрана), след това придвижвайте един пръст по клавиатурата. Когато намерите клавиша, който искате да натиснете, почукайте двукратно клавиша или вдигнете пръста си, в зависимост от опцията, избрана в категорията „Сензорно взаимодействие“ в настройките на NVDA.

4.4. Помощен режим на въвеждане

Много клавишни команди са споменати в това ръководство на потребителя, но друг лесен начин за тяхното разучаване е включването на помощния режим на въвеждане.

За да включите този режим, натиснете NVDA+1. За да го изключите, отново натиснете NVDA+1. Когато сте в помощен режим, натискането на някой от клавишите ще доведе до съобщаване на неговата функция (ако реално той прави нещо). Клавишите реално няма да изпълняват своите функции, докато сте в помощен режим, така че може да ги натискате както ви харесва.

4.5. Менюто на NVDA

Менюто на NVDA ви позволява да контролирате настройките му, да имате достъп до помощната документация, да запазвате или възстановявате вашите настройки, да модифицирате гласовите речници, дава ви достъп до допълнителни инструменти и изход от NVDA.

За да се доберете до менюто на NVDA от всяко място в Windows, при стартиран NVDA е достатъчно да натиснете NVDA+N от клавиатурата, или да изпълните двукратно почукване с два пръста на сензорния екран. Същото можете да направите и от системния жлеб. Както с десен бутон на мишката върху иконата на NVDA в системния жлеб, така и като се позиционирате в системния жлеб с комбинацията Windows клавиш + B, натиснете стрелка надолу докато стигнете до иконата на NVDA и активирате контекстното меню с бутона Приложения, обикновено намиращ се точно до десния Control. Когато менюто на NVDA се покаже, може да се придвижвате по неговите елементи със стрелките или пък да активирате някои от тях с Enter.

4.6. Основни команди на NVDA

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Докосване Описание
Стартира или рестартира NVDA Control+Alt+N Control+Alt+N Няма Стартира или рестартира NVDA от работния плот, ако този пряк път на Windows е зададен по време на инсталирането на NVDA. Това е пряк път, идващ от Windows и затова не може да бъде променян от диалоговия прозорец „Жестове на въвеждане“.
Спиране на говора Control Control почукване с два пръста Незабавно спиране на говора
Пауза на говора Shift Shift Няма Незабавно прекъсване на говора. Повторното му натискане ще продължи говора оттам, докъдето е стигнал (ако това се поддържа от синтезатора, използван в момента)
Меню на NVDA NVDA+N NVDA+N двукратно почукване с два пръста Извиква менюто на NVDA, което ви дава възможност за достъп до настройки, инструменти, помощна документация и др.
Превключва между режимите на говор NVDA+S NVDA+S Няма Превключва режима на говор между говор, бибипкане и изключен.
Превключва помощния режим на въвеждане NVDA+1 NVDA+1 Няма Натискането на който и да е клавиш в този режим ще го докладва, както ще докладва и функцията му в NVDA, ако има такава
Изход от NVDA NVDA+Q NVDA+Q Няма Преустановява работата на NVDA
Препредай следващия клавиш NVDA+F2 NVDA+F2 Няма Казва на NVDA да предаде следващия натиснат клавиш или комбинация от клавиши директно на активното приложение, без да изпълнява заеманата от него функция в NVDA, ако има такава.
Включва или изключва спящия режим за приложението NVDA+Shift+S NVDA+Shift+Z Няма Спящият режим деактивира всички команди на NVDA, както и речевия или брайлов изход за текущото приложение. Това е полезно за приложения, които се самоозвучават, или за друг софтуер за четене от екрана. Натиснете тази комбинация от клавиши повторно, за да излезете от този режим. Имайте предвид, че NVDA ще запази настройката за спящ режим само до следващото си рестартиране.

4.7. Докладване на системна информация

Име Клавиш Описание
Докладване на дата/час NVDA+F12 Натиснато веднъж, докладва часа в момента. Натиснато два пъти, докладва датата.
Докладва състоянието на батерията NVDA+Shift+B Докладва състоянието на батерията, т.е. дали е включено външно захранване и ако не е – процент на зареденост и оставащо време до изчерпване.
Докладване на текст от клипборда NVDA+C Докладва текста, намиращ се в клипборда, ако има такъв.

5. Навигиране с NVDA

NVDA ви позволява да изследвате и да се придвижвате в операционната система и външните приложения по няколко начина, включително нормалния начин на взаимодействие, както и просто с цел преглед.

5.1. Обекти

Всяко приложение, както и самата операционна система, се състои от много обекти. Обектът е единичен елемент, като например парче текст, бутон, поле за отметка, плъзгач, списък или поле за писане.

5.2. Навигиране със системния фокус

Системният фокус, познат още като просто фокус, е обектът, който приема натиснатите от клавиатурата клавиши. Например, ако пишете в поле за писане, това поле за писане съдържа фокуса.

Най-разпространеният начин за навигиране в Windows с NVDA е да се придвижваме със стандартните клавиатурни команди, като Tab и Shift+Tab за придвижване между елементите, натискане на Alt, за да се позиционираме в лентата с менюта и после със стрелките да се придвижваме между тях, и използването на Alt+Tab, за да се придвижваме между стартираните програми. Докато правите това, NVDA ще ви съобщава информация за обекта, който е на фокус, като например, неговото име, тип, стойност, състояние, описание, пряк път от клавиатурата и позиционна информация. Когато визуалното открояване е включено, местоположението на текущия системен фокус също бива откроявано визуално.

Има някои клавишни команди, които са полезни при навигация с фокуса:

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Докладвай текущия фокус NVDA+Tab NVDA+Tab Съобщава текущия обект или елемент, върху който е фокусът. При двукратно натискане ще спелува тази информация
Докладвай заглавието NVDA+T NVDA+T Съобщава съдържанието на заглавната лента на текущия прозорец. При двукратно натискане ще спелува тази информация. При трикратно натискане ще я копира в клипборда
Прочети активния прозорец NVDA+B NVDA+B Прочита всички елементи на текущия прозорец (полезно при диалогови прозорци)
Докладвай лентата на състоянието NVDA+End NVDA+Shift+End Докладва лентата на състоянието, ако NVDA намери такава. Също придвижва навигационния обект до това местоположение. Двукратно натискане ще спелува тази информация. Трикратно натискане ще я копира в клипборда.

5.3. Навигиране с каретката

Когато обектът, който позволява придвижване и/или редактиране на текст, е на фокус, може да се придвижвате в текста с каретката, известна още като курсор за редактиране.

Когато фокусът е върху обект, който съдържа каретка, може да използвате стрелките, бутоните PageUp, PageDown, Home, End, и т.н., за да се придвижвате в текста. Може също и да променяте текста, ако обектът поддържа редактиране. NVDA ще съобщава когато се придвижвате по символи, думи и редове, а също и при маркиране и отмаркиране на текст.

NVDA предоставя следните клавишни команди, отнасящи се до каретката:

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Описание
Кажи всичко NVDA+Стрелка надолу NVDA+A Чете от курсора до края на текста, като едновременно движи и каретката
Прочети текущия ред NVDA+Стрелка нагоре NVDA+L Прочита реда под курсора. При двукратно натискане го спелува. При трикратно натискане спелува реда като ползва описания на символите.
Прочети текущо маркирания текст NVDA+Shift+Стрелка нагоре NVDA+Shift+S Прочита всеки текущо маркиран текст
Докладване на форматирането на текста NVDA+F NVDA+F Докладва форматирането на текста на местоположението на каретката. Двукратното натискане показва информацията в режим на разглеждане.
Следващо изречение alt+стрелка надолу alt+стрелка надолу Придвижва каретката до следващо изречение и го прочита. (поддържа се само в Microsoft Word и Outlook)
Предишно изречение alt+стрелка нагоре alt+стрелкаНагоре Придвижва каретката до предишно изречение и го прочита. (поддържа се само в Microsoft Word и Outlook)

Когато сме в таблица, са налични също и следните клавишни команди:

Име Клавиш Описание
Придвижване до предишната колона Control+Alt+Стрелка наляво Придвижва каретката до предишната колона (оставайки на същия ред)
Придвижване до следващата колона Control+Alt+Стрелка надясно Придвижва каретката до следващата колона (оставайки на същия ред)
Придвижване до предишния ред Control+Alt+Стрелка нагоре Придвижва каретката до предишния ред (оставайки в същата колона)
Придвижване до следващия ред Control+Alt+Стрелка надолу Придвижва каретката до следващия ред (оставайки в същата колона)

5.4. Навигация по обекти

През повечето време може би бихте работили с приложенията, използвайки команди, местещи фокуса и каретката. Понякога може да искате да изследвате текущото приложение или операционната система без да местите фокуса. Също може да пожелаете да използвате обекти, които не могат да бъдат достигнати чрез клавиатурата. В тези случаи можете да използвате навигацията по обекти.

Навигацията по обекти ви позволява да се придвижвате и да получавате информация за отделни обекти. Когато се придвижите до обект, NVDA ще ви го докладва по начин, подобен на този при фокуса. За да прегледате целия текст по начина, по който той се изобразява на екрана, може вместо това да използвате равнинния преглед.

Вместо да трябва да се придвижвате напред и назад през всеки един обект в системата, обектите са организирани йерархично. Това означава, че някои обекти съдържат други обекти и трябва да се придвижите вътре в тях, за да имате достъп до обектите, които те съдържат. Например, един списък съдържа елементи, така че трябва да се придвижите вътре в списъка, за да имате достъп до тях. Ако сте се придвижили до елемент от списък, придвижване напред и назад ще ви отведе до други елементи от същия списък. Придвижване до съдържащия обект на елемента ще ви отведе обратно към списъка. Тогава може да подминете списъка, ако желаете да достигнете до други обекти. По същия начин, ако срещнете лента с менюта, трябва да се придвижите вътре в нея, за да достигнете нейните елементи.

Обектът, който преглеждате в момента, се нарича навигационен обект. След като веднъж се придвижите в обект, може да го прегледате, използвайки командите за преглед на текст. Когато визуалното открояване е включено, местоположението на текущия навигационен обект също бива откроявано визуално. По подразбиране навигационният обект се движи заедно с фокуса, но това обстоятелство може да бъде включвано и изключвано.

Забележка: Брайлът да следва обектната навигация може да бъде конфигурирано чрез настройката за обвързване на брайла.

За да се придвижвате по обекти, използвайте следните клавиши:

Име Клавиш от настолната подредба Клавиш от лаптоп подредбата Докосване Описание
Докладвай текущия обект NVDA+5 от цифровия блок NVDA+Shift+O Няма Докладва текущия навигационен обект. При двукратно натискане спелува информацията, а при трикратно натискане копира името и стойността на този обект в клипборда.
Навигирай до съдържащия обект NVDA+8 от цифровия блок NVDA+Shift+Стрелка нагоре перване нагоре (обектен режим) Навигира до обекта, съдържащ текущия навигационен обект
Навигирай до предишния обект NVDA+4 от цифровия блок NVDA+Shift+Стрелка наляво перване наляво (обектен режим) Навигира до обекта директно преди текущия навигационен обект
Навигирай до следващия обект NVDA+6 от цифровия блок NVDA+Shift+Стрелка надясно перване надясно (обектен режим) Навигира до обекта директно след текущия навигационен обект
Навигирай до първия наследяващ обект NVDA+2 от цифровия блок NVDA+Shift+Стрелка надолу перване надолу (обектен режим) Навигира до първия наследяващ обект, съдържащ се в текущия навигационен обект
Навигирай до обекта на фокус NVDA+Минус от цифровата клавиатура NVDA+BackSpace Няма Навигира до обекта, който е на фокус, като позиционира и курсора за преглед до каретката, ако тя е налична
Активирай текущия навигационен обект NVDA+Enter от цифровия блок NVDA+Enter двукратно почукване Активира текущия навигационен обект (подобно на ляв бутон на мишката или натискане на Интервал, когато този елемент е на фокус)
Премести фокуса или каретката до текущата позиция на курсора за преглед NVDA+Shift+минусОтЦифроватаКлавиатура NVDA+Shift+BackSpace Няма Натиснато веднъж, премества фокуса до текущия навигационен обект, натиснато два пъти, премества каретката до позицията на курсора за преглед
Докладвай местоположението на курсора за преглед NVDA+DeleteОтЦифроватаКлавиатура NVDA+Delete Няма Съобщава информация за местоположението на текста или обекта на позицията на курсора за преглед. Например, това може да включва процентното съотношение в документа, разстоянието от ръба на страницата или точните координати на екрана. Двукратно натискане ще ви предостави повече детайли, ако NVDA разполага с такива.

Забележка: Клавишите от цифровия блок изискват Num Lock да бъде изключен, за да работят правилно.

5.5. Преглед на текста в текущия обект

NVDA ви позволява да прочитате текста в текущия навигационен обект (включително равнинния преглед) по символи, думи или редове. Това е полезно най-вече в командната конзола на Windows или други прозорци, където каретката е ограничена или напълно отсъства. Например, може да го използвате за да прегледате текста на дълго информационно съобщение в някой диалог.

Когато движите курсора за преглед, каретката не се движи заедно с него, което ви предоставя възможност да прегледате текста без да губите позиция. Както и да е, по подразбиране, когато каретката се движи, курсорът за преглед също се движи заедно с нея. Това може да бъде включвано или изключвано.

Забележка: Брайлът да следва курсора за преглед може да бъде конфигурирано чрез настройката за обвързване на брайла.

Следните клавишни команди са налични за преглед на текст:

Име Клавиш при настолната подредба Клавиш при лаптоп подредбата Докосване Описание
Придвижване до най-горния ред в прегледа Shift+7 от цифровия блок NVDA+Control+Home Няма Мести курсора за преглед до най-горния ред на текста
Придвижване до предишния ред в прегледа 7 от цифровия блок NVDA+Стрелка нагоре перване нагоре (текстов режим) Мести курсора за преглед до предишния ред от текста
Докладвай текущия ред в прегледа 8 от цифровия блок NVDA+Shift+Точка Няма Съобщава текущия ред от текста, където е позициониран курсорът за преглед. При двукратно натискане спелува реда. При трикратно натискане спелува реда, използвайки описанията на знаците.
Придвижване до следващия ред в прегледа 9 от цифровия блок NVDA+Стрелка надолу перване надолу (текстов режим) Мести курсора за преглед до следващия ред в текста
Придвижване до най-долния ред в прегледа Shift+9 от цифровия блок NVDA+Control+End Няма Мести курсора за преглед до най-долния ред в текста
Придвижване до предишната дума в прегледа 4 от цифровия блок NVDA+Control+Стрелка наляво перване наляво с два пръста (текстов режим) Премества курсора за преглед до предишната дума в текста
Докладвай текущата дума в прегледа 5 от цифровия блок NVDA+Control+Точка Няма Съобщава текущата дума от текста, където е позициониран курсорът за преглед. При двукратно натискане спелува думата. При трикратно натискане спелува думата, използвайки описанията на знаците.
Придвижване до следваща дума в прегледа 6 от цифровия блок NVDA+Control+Стрелка надясно перване надясно с два пръста Мести курсора за преглед до следващата дума в текста
Придвижване до началото на реда в прегледа Shift+1 от цифровия блок NVDA+Home Няма Мести курсора за преглед до началото на текущия ред в текста
Придвижване до предишния символ в прегледа 1 от цифровия блок NVDA+Стрелка наляво перване наляво (текстов режим) Придвижва курсора за преглед до предишния символ в текста
Докладвай текущия символ в прегледа 2 от цифровия блок NVDA+Точка Няма Съобщава текущия символ на текущия ред от текста, където се намира курсорът за преглед. При двукратно натискане изговаря описание или пример за този символ. При трикратно натискане докладва цифровата стойност на този символ в десетичен и шестнадесетичен вид.
Придвижване до следващия символ в прегледа 3 от цифровия блок NVDA+Стрелка надясно перване надясно (текстов режим) Мести курсора за преглед до следващия символ на текущия ред от текста
Придвижване до края на реда в прегледа Shift+3 от цифровия блок NVDA+End Няма Мести курсора за преглед до края на текущия ред в текста
Кажи всичко с прегледа Плюс от цифровата клавиатура NVDA+Shift+A перване надолу с три пръста (текстов режим) Чете от позицията на курсора за преглед до края на текста, като мести и самия курсор
Маркирай после копирай от курсора за преглед NVDA+F9 NVDA+F9 Няма Започва процедурата по маркиране и после копиране на текст от позицията на курсора за преглед. Фактическо действие не се извършва, докато не укажете на NVDA крайната точка
Маркирай после копирай до курсора за преглед NVDA+F10 NVDA+F10 Няма При еднократно натискане бива маркиран текстът от предварително зададения начален маркер до текущата позиция на курсора за преглед включително. Ако системната каретка може да бъде поставена в текста, тя ще бъде преместена до избрания текст. При двукратно натискане текстът ще бъде копиран в клипборда на Windows
Премести до маркираното начало за копиране с курсора за преглед NVDA+Shift+F9 NVDA+Shift+F9 Няма Премества курсора за преглед в позицията, предварително зададена като начална при маркирането за копиране
Докладвай форматирането на текста NVDA+Shift+F NVDA+Shift+F Няма Съобщава форматирането на текста, в който се намира курсорът за преглед. При двукратно натискане представя информацията в режим на разглеждане.
Докладвай заместителя за текущия символ Няма Няма Няма Докладва символа за текущата позиция на курсора за преглед. При двукратно натискане представя символа и описващия го текст в режим на разглеждане.

Забележка: Клавишите от цифровия блок изискват Num Lock да бъде изключен, за да работят правилно.

За да ви е по-лесно да запомните тези команди, забележете, че основните команди за преглед на текст са организирани в решетка 3 по 3, отгоре надолу (ред, дума и символ) и отляво надясно (предишен, текущ и следващ). Подреждането е илюстрирано както следва:

Предишен ред Текущ ред Следващ ред
Предишна дума Текуща дума Следваща дума
Предишен символ Текущ символ Следващ символ

5.6. Режими на преглед

Командите за преглед на текста на NVDA могат да преглеждат съдържание в текущия навигационен обект, текущия документ или екрана, в зависимост от избрания режим на преглед. Режимите на преглед са заместител на старата концепция за равнинен преглед, използвана от NVDA.

Следните команди превключват между режимите на преглед:

Име Настолна подредба Лаптоп подредба Докосване Описание
Превключване на следващия режим за преглед NVDA+7 от цифровия блок NVDA+pageUp Перване нагоре с 2 пръста Превключване на следващия достъпен режим за преглед
Превключване на предишния режим за преглед NVDA+1 от цифровия блок NVDA+pageDown Перване надолу с 2 пръста Превключва на предишния достъпен режим за преглед

5.6.1. Преглед на обекта

Докато сте в обектен режим на преглед, можете да преглеждате само съдържанието на текущия навигационен обект. За обекти като редактируеми текстови полета или други основни текстови полета, това в общи линии ще бъде текстовото съдържание. За други обекти това може да бъде името или стойността им.

5.6.2. Преглед на документа

Когато навигационният обект е в документ в режим на разглеждане (например уеб страница) или друг сложен документ (например документ в Lotus Symphony), може да превключите в документен режим на преглед. Режимът за преглед на документа ви позволява да прегледате текста в целия документ.

При превключване от преглед на обекта към преглед на документа, курсорът за преглед е поставен в документа на позицията на навигационния обект. При придвижване из документа с използване на командите за преглед, навигационният обект се премества автоматично до обекта, намиращ се на текущата позиция на курсора за преглед.

Забележете, че NVDA ще превключи автоматично към преглед на документа от преглед на обекта при придвижване из документи в режим на разглеждане.

5.6.3. Преглед на екрана

Режимът за преглед на екрана ви позволява да прегледате текста на екрана за текущото приложение така, както изглежда визуално. Това е подобно на прегледа на екрана или функционалността на курсора на мишката в много други екранни четци за Windows.

При преминаване към режим на преглед на екрана, курсорът за преглед се позиционира на позицията на екрана на текущия навигационен обект. При придвижване из екрана с командите за преглед, навигационният обект се обновява автоматично на обекта намиращ се на екрана на позицията на курсора за преглед.

Забележете, че в някои по-нови приложения NVDA може да няма достъп до част или целия текст на екрана, поради използването на нови технологии за чертане върху екрана, които е невъзможно да бъдат поддържани към този момент.

5.7. Навигиране с мишката

Когато местите мишката, по подразбиране NVDA ще ви докладва текста, който е точно под курсора на мишката, докато преминава върху него. Където е възможно, NVDA ще прочита целия абзац, но някои елементи могат да бъдат четени само по редове.

NVDA може да бъде конфигуриран да съобщава също типа на обекта, над който е мишката в момента, докато се движи (т.е. списък, бутон и т.н.). Това може да е полезно за напълно незрящи хора, доколкото понякога текстът не е напълно достатъчен.

NVDA предоставя възможност на потребителите да установят разположението на мишката в зависимост от измеренията на екрана, като просвирва текущите й координати чрез звукова сигнализация. Колкото по-нагоре е курсорът на мишката, толкова по-голяма е височината на издавания звук. Колкото по-вляво или по-вдясно е курсорът, толкова по-отляво или по-отдясно ще идва звукът (ако приемем, че потребителят има стерео тонколонки или слушалки).

Тези допълнителни възможности на мишката не са включени по подразбиране в NVDA. Ако искате да се възползвате от тях, може да ги настроите от категорията с настройки на мишката в прозореца с настройките за NVDA, намиращ се в подменю „Настройки“ в менюто на NVDA.

Въпреки че трябва да се използват физическа мишка или TrackPad, за да се навигира с курсора на мишката, NVDA има няколко клавиатурни команди, отнасящи се до мишката:

Име Клавиш при настолната подредба Клавиш при лаптоп подредбата Сензорно взаимодействие Описание
Ляво щракване Наклонена черта от цифровия блок NVDA+[ Няма Натиска еднократно ляв бутон на мишката. Често използваното двукратно щракване може да бъде постигнато с двукратно бързо натискане
Задържане на ляв бутон Shift+Наклонена черта от цифровия блок NVDA+Control+[ Няма Задържа натиснат левия бутон на мишката. Натиснете отново, за да го освободите. За влачене натиснете този клавиш, за да задържите бутона, след това местете мишката физически или с някоя от командите за преместване
Дясно щракване Звезда от цифровия блок NVDA+] Докосване и задържане Натиска еднократно десния бутон на мишката. Това обикновено се използва за извикване на контекстно меню.
Задържане на десен бутон Shift+Звезда от цифровия блок NVDA+Control+] Няма Задържа натиснат десния бутон на мишката. Натиснете отново, за да го освободите. За влачене натиснете този клавиш, за да задържите бутона, след това местете мишката физически или с някоя от командите за преместване
Преместване на мишката до текущия навигационен обект NVDA+Наклонена черта от цифровия блок NVDA+Shift+M Няма Премества курсора на мишката до текущия навигационен обект и курсора за преглед
Навигиране до обекта под курсора на мишката NVDA+Звезда от цифровия блок NVDA+Shift+N Няма Задаване на навигационния обект на обекта, върху който е разположена мишката

6. Режим на разглеждане

Сложни документи само за четене, като например уеб страници, се разглеждат с NVDA в режим на разглеждане. Това включва документи в следните приложения:

Режимът на разглеждане е наличен също и в документи в Microsoft Word.

В режим на разглеждане съдържанието е представено равнинно и можем да се придвижваме със стрелките, все едно това е обикновен текстов документ. Всички клавишни команди, отнасящи се до каретката, ще работят в този режим, (т.е. Кажи всичко, Докладвай форматирането, всички команди за навигация в таблици и т. н.). Когато визуалното открояване е включено, местоположението на каретката във виртуалния режим на разглеждане също бива откроявано визуално. Информация дали текстът е връзка, заглавие и т. н. се съобщава заедно с текста, докато се движите.

Понякога обаче ще имате нужда да взаимодействате директно с елементите на документа (поле за писане, падащ списък, радио бутони). Това ще може да направите като превключите в режим на фокус, където всички клавиши се предават на текущия елемент. Когато сте в режим на разглеждане, NVDA автоматично ще премине в режим на фокус, ако по време на навигация се озовете в елемент, който го изисква. Забележете, че ако натиснете клавиша Enter или Интервал, докато сте върху такъв елемент, това също ще доведе до преминаване в режим на фокус. Ако NVDA автоматично е преминал в режим на фокус, табване до, или щракване върху елемент, който не изисква режим на фокус (като например връзка или част от текст), ще възвърне режима на разглеждане. Натискането на Escape също ще ви върне в режим на разглеждане, ако е било преминато в режим на фокус автоматично. Също така можете и ръчно да преминавате между двата режима. Все пак, когато преминете в режим на фокус ръчно, NVDA няма повече да преминава в режим на разглеждане, докато не го направите ръчно.

Име Клавиш Описание
Превключване между режимите на фокус и разглеждане NVDA+интервал Превключва между режим на фокус и режим на разглеждане
Изход от режим на фокус Escape Превключва обратно към режим на разглеждане, ако преди това автоматично е било преминато към режим на фокус
Обнови разглеждания документ NVDA+F5 Презарежда текущия документ (полезно, ако изглежда, че от страницата липсва наскоро променено съдържание. Тази команда не е налична в Microsoft Word и Outlook.)
Търси NVDA+Control+F Извежда диалогов прозорец, в който можете да въведете текст за търсене в текущия документ. За повече информация прегледайте търсене на текст.
Търси следващо срещане NVDA+F3 Търси следващо срещане на предишно търсен текст в текущия документ
Търси предишно срещане NVDA+Shift+F3 Търси предишно срещане на предишно търсения текст в текущия документ
Отвори подробното описание NVDA+D Отваря нов прозорец, съдържащ подробно описание за елемента, върху който сте в момента, ако има такова.

6.1. Навигиране с една буква

Когато сме в режим на разглеждане, за по-бърза навигация NVDA предоставя също единични букви за прескачане до определени полета в документа. Обърнете внимание, че не всички от тези команди се поддържат във всеки тип документ.

Следните клавиши прехвърлят курсора до следващ елемент от съответния тип, а в комбинация с клавиша Shift го прехвърлят до предишен такъв:

За да се придвижите до началото или края на съдържащи елементи като списъци и таблици:

Име Клавиш Описание
Премини до началото Shift+, Придвижва курсора до началото на съдържащия обект (списък, таблица и т. н.), където е позиционирана каретката
Премини до края , Придвижва курсора до края на съдържащия обект (списък, таблица и т. н.), където е позиционирана каретката

Някои уеб приложения, например Gmail, Twitter и Facebook, използват буквите като горещи клавиши. Ако искате да ги използвате, като в същото време запазите възможността да използвате стрелките за четене в режим на разглеждане, можете временно да изключите клавишите за бърза навигация на NVDA. За да включите или изключите бързата навигация за текущия документ, натиснете NVDA+shift+интервал.

6.2. Списък на елементите

Списъкът на елементите предоставя достъп до списък с различни видове елементи от документа в зависимост от приложението, в което се намирате. Например, в уеб браузърите списъкът с елементите ви предоставя списък с връзки, заглавия, Полета от формуляри, бутони или маркери. Радио бутоните ви позволяват да се прехвърляте между различните видове елементи. В диалога е предоставено и поле за писане, което ви дава възможност да филтрирате резултатите с цел да намерите определен елемент в страницата. След като вече сте избрали елемент, вие може да използвате предоставените бутони, за да се придвижите до, или да активирате съответния елемент.

Име Клавиш Описание
Списък на елементите NVDA+F7 Извиква списък с различни видове елементи от текущия документ.

6.3. Търсене на текст

Този прозорец ви позволява да търсите текстови низове в текущия документ. Въведете текста, който желаете да търсите в текстовото поле с етикет „Въведете текста за търсене“. Опцията „Зачитане на главни/малки“ кара търсенето да взема предвид дали буквите са малки или главни. Например, ако при включена опция „Зачитане на главни/малки“ търсите за „NV Access“, ще намерите „NV Access“, но не и „nv access“. Използвайте следните клавишни команди за извършване на търсения:

Име Клавиш Описание
Търсене на текст NVDA+Control+F Отваря прозореца за търсене
Намиране на следващо NVDA+F3 Търси за следващото съвпадение на текущо търсения низ
Намиране на предишно NVDA+Shift+F3 Търси за предишното съвпадение на текущо търсения низ

6.4. Вградени обекти

Страниците може да включват богато съдържание, използвайки технологии като Adobe Flash, Oracle Java и HTML5, а също така да включват и приложения или диалози. Когато те се срещнат в режим на разглеждане, NVDA ще ви съобщи „Вграден обект“, „Приложение“ или „Диалог“. Можете бързо да се придвижвате до тях с помощта на клавишите за навигация с единична буква за вграден обект O и Shift+O. Може да натиснете Enter върху тези обекти, за да си взаимодействате с тях. Ако даденият обект е достъпен, вие може да си взаимодействате с него, както с всяко друго приложение. Предоставена е клавишна команда, за да се върнете във виртуалния буфер, съдържащ този обект:

Име Клавиш Описание
Премества до съдържащия документ NVDA+Control+Space Премества фокуса извън текущия вграден обект и в съдържащия го документ

7. Прочитане на математическо съдържание

Използвайки MathPlayer 4 от Design Science, NVDA вече може да прочита и да предостави интерактивна навигация за поддържаното математическо съдържание. Това изисква MathPlayer 4 да бъде инсталиран на компютъра. MathPlayer е наличен за свободно изтегляне от: https://www.dessci.com/en/products/mathplayer/

NVDA поддържа следните видове математическо съдържание:

При четене на документ NVDA ще прочита всяко поддържано математическо съдържание, където такова бъде срещнато. Ако използвате брайлов дисплей, то ще бъде изобразено и на брайл.

7.1. Интерактивна навигация

Ако работите главно с реч, в повечето случаи вероятно ще искате да изследвате съдържанието на по-малки части, вместо да чувате целия израз наведнъж.

Ако сте в режим на разглеждане, може да направите това като придвижите курсора до математическото съдържание и натиснете Enter.

Ако не сте в режим на разглеждане:

  1. Придвижете курсора за преглед до математическото съдържание. По подразбиране курсорът за преглед следва каретката, така че обикновено може да използвате каретката, за да се придвижите до желаното съдържание.
  2. След това активирайте следната команда:

Име Клавиш Описание
Взаимодействие с математическо съдържание NVDA+alt+m Стартира взаимодействие с математическо съдържание.

На този етап можете да използвате командите на MathPlayer, например стрелките, за да изследвате израза. Например, можете да се придвижвате в израза със стрелките наляво и надясно и да приближите част от израза, например парче от него, като използвате клавиша стрелка надолу. За повече информация, моля вижте ръководството на потребителя на MathPlayer относно командите за навигация.

Когато желаете да се върнете в документа, просто натиснете клавиша escape.

Понякога математическото съдържание може да се показва като бутон или друг тип елемент, който при задействане може да показва диалогов прозорец или повече информация, свързана с формулата. За да задействате бутона или елемента, съдържащ формулата, натиснете Control+Enter.

8. Брайл

Ако притежавате брайлов дисплей, NVDA може да показва информацията на брайл. Ако вашият брайлов дисплей има клавиатура в стил Пъркинс, можете да въвеждате също на брайлов краткопис или литературен брайл. Брайлът може да бъде извеждан и на екрана с помощта на брайловия визуализатор вместо или едновременно с използването на физически брайлов дисплей.

Моля вижте раздела Поддържани брайлови дисплеи за информация относно поддържаните брайлови дисплеи. Този раздел съдържа и информация за това, кои дисплеи поддържат функцията за автоматично откриване на заден план на брайлови дисплеи на NVDA. Можете да конфигурирате брайла чрез категорията Брайл в прозореца с настройките на NVDA.

8.1. Съкращения на типа и състоянието на контролите и маркерите

За да се побере колкото може повече информация на брайловия дисплей, са дефинирани следните съкращения, които показват типа и състоянието на контролите, както и маркерите.

Съкращение Тип на контролата
прил Приложение
стт Статия
блцит Блоков цитат
бтн Бутон
пдбтн Падащ бутон
брч Брояч
рздбтн Разделен бутон
бтнпр Бутон за превключване
надп Надпис
пдсп Падащ списък
пзо Поле за отметка
длг Диалог
док Документ
пзп Поле за писане
рдпар Редактиране на парола
вграден Вграден обект
белк Бележка в края
фиг Фигура
беллн Бележка под линия|
грф Графика
грп Групиране
зn Заглавие ниво n, напр. з1, з2.
пмщ Помощен балон
мрк Маркер
врз Връзка
пврз Посетена връзка
сп Списък
мню Меню
лнтмню Лента с менюта
бтнмню Бутонно меню
елмню Елемент от меню
пнл Панел
лнтнапр Лента на напредъка
рдбтн Радио бутон
плзпрев Плъзгач за превъртане
разд Раздел
лнтсст Лента на състоянието
ктррзд Контрола за раздел
тбл Таблица
колN Колона от таблица номер n, напр. кол1, кол2.
редN Ред от таблица номер n, напр. ред1, ред2.
терм Терминал
лнтинс Лента с инструменти
подск Подсказка
дрв Дървовиден списък
дрвбтн Бутон от дървовиден изглед
елдрв Елемент от дървовиден списък
елспN Елементът от дървовиден списък има йерархично ниво N|
прз Прозорец
⠤⠤⠤⠤⠤ Разделител
отбл отбелязано съдържание

Дефинирани са също и следните индикатори за състояние на контролите:

Съкращение Състояние на контролата
... Показва се, когато обектът поддържа автодовършване
⢎⣿⡱ Показва се, когато обектът (напр. бутон за превключване) е натиснат
⢎⣀⡱ Показва се, когато обектът (напр. бутон за превключване) не е натиснат
⣏⣿⣹ Показва се, когато обектът (напр. поле за отметка) е отметнат
⣏⣸⣹ Показва се, когато обектът (напр. поле за отметка) е наполовина отметнат
⣏⣀⣹ Показва се, когато обектът (напр. поле за отметка) не е отметнат
- Показва се, когато обектът (напр. елемент от дървовиден списък) е свит
+ Показва се, когато обектът (напр. елемент от дървовиден списък) е разгънат
*** Показва се, когато срещне защитена контрола или документ
щрк Показва се, когато обектът е щракаем
кмнт Показва се, когато има коментар на клетка от електронна таблица или част от текста в документа
фрмл Показва се, когато има формула в клетка на електронна таблица
невалиден Показва се, когато е направен невалиден запис
длгоп Показва се, когато обектът (обикновено графика) има дълго описание
мнрд Показва се, когато има поле за писане, където могат да се въвеждат много редове с текст като поле за коментар на уеб страница
здл Показва се, когато срещне задължително формулярно поле
сзч Показва се, когато обектът (напр. поле за редактиране на текст) е само за четене
мрк Показва се, когато обектът е маркиран
немрк Показва се, когато обектът не е маркиран
възх сорт Показва се, когато обектът е сортиран възходящо
низх сорт Показва се, когато обектът е сортиран низходящо
подмню Показва се, когато обектът има изскачащо меню (обикновено подменю)

Накрая, за маркерите са дефинирани следните съкращения:

Съкращение Маркер
бнр Банер
инфсд Информация за съдържание
доп Допълнително
форм Формуляр
главен Главен
нави Навигация
трс Търсене
обл Област

8.2. Брайлово въвеждане

NVDA поддържа въвеждане на литературен брайл и краткопис от брайловата клавиатура. Можете да изберете преобразуващата таблица, която ще ползвате за превод на брайла в текст, чрез настройката Входна преобразуваща таблица в категорията „Брайл“ в прозореца с настройките на NVDA.

Когато ползвате литературен брайл, текстът се изписва, както е въведен. Когато ползвате брайлов краткопис, текстът се изписва, когато натиснете интервал или Enter в края на думата. Имайте предвид, че преводът ще се отрази само на брайловата дума, която въвеждате, и не може да засегне съществуващия текст. Например, ако ползвате брайлов код, в който цифрите започват с цифрен знак, и натиснете backspace, за да се придвижите в края на числото, ще трябва да въведете цифрения знак отново, за да въведете допълнителни цифри.

Натискането на точка 7 изтрива последно въведената брайлова клетка или знак. Точка 8 превежда всеки брайлов запис и натиска клавиша enter. Натискането на точки 7 + 8 превежда всеки брайлов запис, но не добавя интервал или не натиска enter.

9. Визуални подобрения

Въпреки че NVDA е насочен предимно към слепи хора или хора с намалено зрение, които използват главно реч и/или брайл за работа с компютър, той също така предлага вградени способи за промяна на съдържанието на екрана. В NVDA такъв способ се нарича доставчик на визуални подобрения.

NVDA предлага няколко вградени доставчици на визуални подобрения, които са описани по-долу. Допълнителни доставчици на визуални подобрения могат да бъдат предоставени чрез добавки за NVDA.

Настройките на визуалните подобрения в NVDA могат да бъдат променени в категорията „Визуални подобрения“ в диалоговия прозорец „Настройки на NVDA“.

9.1. Визуално открояване

Визуалното открояване може да ви помогне да установите позициите на системния фокус, навигационния обект и курсора в режим на разглеждане. Тези позиции са откроени с цветни правоъгълни контури:

Когато визуалното открояване е включено в категорията „Визуални подобрения“ в прозореца с настройките на NVDA, можете да промените дали да се открояват или не фокусът, навигационният обект или каретката в режим на разглеждане.

9.2. Екранна завеса

За един сляп или с увредено зрение потребител, често не е възможно или необходимо да гледа съдържанието на екрана. Освен това може да е трудно за дадения човек да се увери, че някой няма да наднича през рамото му. За такива ситуации NVDA разполага с функция, наречена „екранна завеса“, която може да бъде включена, за да направи екрана черен.

Можете да включите екранната завеса в категорията „Визуални подобрения“ на диалоговия прозорец с настройките на NVDA.

10. Разпознаване на съдържание

Когато авторите не предоставят достатъчно информация, за да може потребителят на екранен четец да определи съдържанието на нещо, могат да се използват различни инструменти, които се опитват да разпознаят съдържанието на изображението. NVDA поддържа функционалността optical character recognition (OCR) (оптично разпознаване на символи), вградена в Windows 10, за да разпознава текста на изображенията. Допълнителни програми за разпознаване на съдържание могат да се предоставят в Добавки на NVDA.

Когато ползвате командата за разпознаване на съдържание, NVDA разпознава съдържанието на текущия навигационен обект. По подразбиране навигационният обект следва системния фокус или курсора на режима на разглеждане, така че обикновено можете просто да преместите фокуса или курсора на режима на разглеждане, където пожелаете. Например, ако преместите курсора на режима на разглеждане на графика, по подразбиране разпознаването ще разпознае съдържанието на графиката. Обаче вие може да искате да ползвате обектната навигация директно, например, за да разпознаете съдържанието на целия прозорец на приложението.

Когато разпознаването завърши, резултатът ще бъде представен в документ, подобен на режима на разглеждане, който ви позволява да четете информацията с клавишите за курсора и т.н. Натискането на Enter или интервал ще активира (с нормално щракване) текста под курсора, ако е възможно. Натискането на Escape Излиза от резултата на разпознаването.

10.1. OCR на Windows 10

Windows 10 включва OCR за много езици. NVDA може да използва това, за да разпознава текста на изображения или недостъпни приложения.

Можете да зададете езика за разпознаване на текст в категорията OCR на Windows 10 в прозореца с настройките на NVDA. Можете да инсталирате допълнителни езици като отворите менюто Старт, изберете Настройки, изберете Час и Език -> Регион и Език и след това изберете Добавяне на език.

За да разпознаете текста на текущия навигационен обект с OCR на Windows 10, натиснете NVDA+R.

11. Допълнителна функционалност на NVDA за различни приложения

NVDA ви предоставя още допълнителни възможности за някои приложения, за да направи по-лесни определени задачи или да предостави достъп до съдържание, недостъпно за потребителя по друг начин.

11.1. Microsoft Word

11.1.1. Автоматично прочитане на заглавията на редовете и колоните

NVDA може да съобщава автоматично съответните заглавия на редовете и колоните при навигиране в таблици в Microsoft Word. Това на първо място изисква настройката на NVDA „Докладвай заглавията на редовете и колоните в таблиците“ от категорията „Форматиране на документите“, намираща се в прозореца с настройките на NVDA да е включена. След това NVDA трябва да знае кой ред или колона съдържа заглавията във всяка таблица. След като се придвижите до първата клетка в колоната или реда, съдържащ заглавията, използвайте някоя от следните команди:

Име Клавиш Описание
Задай заглавията на колоните NVDA+shift+c Еднократно натискане кара NVDA да възприема тази клетка като първата заглавна клетка на реда, съдържащ заглавията на колоните, които ще бъдат автоматично съобщавани при придвижване между колоните под този ред. Двукратно натискане ще занули тази настройка.
Задай заглавията на редовете NVDA+shift+r Еднократно натискане кара NVDA да възприема тази клетка като първата заглавна клетка на колоната, съдържаща заглавията на редовете, които ще бъдат автоматично съобщавани при придвижване между редовете след тази колона. Двукратно натискане ще занули тази настройка.

Тези настройки ще бъдат съхранени в документа като отметки, съвместими с други екранни четци, например JAWS. Това означава, че потребителите на други екранни четци, които отворят същия документ по-късно, ще имат автоматично зададени заглавните редове или колони.

11.1.2. Режим на разглеждане в Microsoft Word

Подобно на уеб страниците, режимът на разглеждане може да бъде използван и в Microsoft Word, позволявайки ви да използвате функции като бързата навигация и списъка с елементи. За да включите или изключите режима на разглеждане в Microsoft Word, натиснете NVDA+Интервал. За повече информация относно режима на разглеждане и бързата навигация, моля вижте секцията Режим на разглеждане.

11.1.2.1. Списъкът на елементите

Докато сте в режим на разглеждане в Microsoft Word, имате достъп до списъка на елементите с натискане на NVDA+f7. Списъкът на елементите извежда списък със заглавия, връзки, анотации (което включва коментари и корекции на редактора) и грешки (в момента ограничени до правописни грешки).

11.1.3. Докладване на коментари

За докладване на съществуващите коментари на позицията на каретката натиснете NVDA+alt+c. Всички коментари в документа, заедно с другите проследими промени, могат да бъдат изведени в списъка на елементите на NVDA при избор на анотации като тип.

11.2. Microsoft Excel

11.2.1. Автоматично прочитане на заглавията на редовете и колоните

NVDA може автоматично да съобщава съответните заглавия на редовете и колоните при навигация в таблици на Excel. Това на първо място изисква настройката на NVDA „Докладвай заглавията на редовете и колоните в таблиците“ от категорията „Форматиране на документите“, намираща се в прозореца с настройките на NVDA да е включена. След това NVDA трябва да знае кой ред или колона съдържа заглавията. След като се придвижите до първата клетка в колоната или реда, съдържащ заглавията, използвайте някоя от следните команди:

Име Клавиш Описание
Задава заглавия на колоните NVDA+Shift+C Еднократно натискане указва на NVDA, че този ред е редът, съдържащ заглавията на колоните, които трябва да бъдат съобщавани автоматично при придвижване между колоните под този ред. Двукратно натискане ще изчисти настройката.
Задава заглавия на редовете NVDA+Shift+R Еднократно натискане указва на NVDA, че тази колона е колоната, съдържаща заглавията на редовете, които трябва да бъдат съобщавани автоматично при придвижване между редовете след този ред. Двукратно натискане ще изчисти настройката.

Тези настройки ще бъдат съхранени в работната книга като дефинирани обхвати от имена, съвместими с други екранни четци, например JAWS. Това означава, че потребителите на други екранни четци, които отворят същата работна книга по-късно, ще имат автоматично зададени заглавните редове или колони.

11.2.2. Списъкът на елементите

Подобно на уеб страниците, NVDA има списък на елементите в Microsoft Excel, който ви дава възможност да прочетете и да си взаимодействате с няколко различни типа информация. За достъп до списъка на елементите в Excel, натиснете NVDA+f7. Различните типове информация, налична в списъка на елементите са:

11.2.3. Докладване на бележки

За да прочетете всички бележки за текущата клетка на фокус, натиснете NVDA+Alt+C. В Microsoft 2016, 365 и по-нови версии класическите коментари в Microsoft Excel са преименувани на „бележки“. Всички бележки за работния лист могат да бъдат прочетени и от списъка на елементите на NVDA, извикван с NVDA+F7.

NVDA може също така да извежда свой собствен диалогов прозорец за добавяне или редактиране на бележка. Поради ограничения в достъпността NVDA препокрива вградения екран за редактиране на бележки на MS Excel, но клавишната комбинация за извеждане на диалоговия прозорец е наследена от MS Excel и следователно работи дори NVDA да не се изпълнява. За да добавите или редактирате бележка, при фокусирана клетка натиснете Shift+F2.

Тази клавишна комбинация не се появява в, и не може да се промени посредством, диалоговия прозорец „Жестове на въвеждане“ на NVDA.

Забележка: Полето за редактиране на бележки в MS Excel може да се извика и от контекстното меню за всяка клетка на работния лист. Това обаче ще отвори недостъпното поле за редактиране на бележки, а не собствения диалогов прозорец за редактиране на бележки на NVDA.

В Microsoft Office 2016, 365 и по-нови е добавен нов диалогов прозорец за коментари. Този диалогов прозорец е достъпен и предлага повече функции, като например отговаряне на коментари и т.н. Той може да бъде извикан и от контекстното меню за фокусираната клетка. Коментарите, добавени към клетките чрез новия диалогов прозорец за коментари, не са свързани с „бележките“.

11.2.4. Прочитане на защитени клетки

Ако работната книга е била защитена, може да бъде невъзможно да придвижите фокуса до определени клетки, които са били заключени за редактиране. За да позволите придвижването до заключени клетки, превключете към режим на разглеждане с натискане на NVDA+Интервал, след което използвайте стандартните команди за навигация в Excel, например стрелките - за да се придвижите между клетките в текущата работна книга.

11.2.5. Полета от формуляр

Работните листове в Excel могат да съдържат полета от формуляр. Можете да ги достъпите с използването на списъка на елементите или клавишите за бърза навигация по полета от формуляр f и shift+f. Веднъж щом се придвижите до поле от формуляр в режим на разглеждане, можете да натиснете enter или интервал, за да го активирате, или да превключите към режим на фокус, така че да можете да си взаимодействате с него, в зависимост от типа на контролата. За повече информация относно режима на разглеждане и бързата навигация, моля вижте секцията Режим на разглеждане.

11.3. Microsoft PowerPoint

Име Клавиш Описание
Превключване на четенето на бележките на четящия Control+Shift+S Когато сте в режим слайд шоу, тази команда ще превключи между бележките на четящия за слайдовете и съдържанието на слайда. Това засяга само това, което NVDA прочита, но не и това, което е изобразено на екрана.

11.4. Foobar2000

Име Клавиш Описание
Докладване на оставащо време Control+Shift+R Докладва оставащото време от текущия запис, ако има такъв.
Докладване на изминало време Control+Shift+E Докладва изминалото време от текущия запис, ако има такъв.
Докладва времетраенето на записа Control+Shift+T Докладва общото времетраене на текущия запис, ако има такъв.

Забележка: Бързите клавиши, изброени по-горе, работят само със стандартното форматиране за лентата на състоянието на Foobar2000.

11.5. Miranda IM

Име Клавиш Описание
Докладване на скорошно съобщение NVDA+Control+1-4 Докладва едно от скорошните съобщения, в зависимост от натиснатата цифра; например NVDA+Control+2 докладва второто най-скорошно съобщение.

11.6. Poedit

Име Клавиш Описание
Докладване на прозореца за коментари Control+Shift+C Докладва всички коментари в прозореца за коментари.
Докладване на бележките за преводачи control+shift+a Докладва всички бележки за преводачи.

11.7. Kindle за PC

NVDA поддържа навигирането и четенето на книги в Amazon Kindle за PC. Тази функционалност е налична само в Kindle книги, обозначени със „Screen Reader: Supported“, което можете да проверите на страницата с детайли за книгата.

За четене на книги се използва режим на разглеждане. Той се включва автоматично след като отворите книга или се фокусирате в зоната за четене. Страницата ще бъде прелистена автоматично, когато това е удачно, при използване на командата за прочитане на всичко или при навигиране със стрелките. Можете ръчно да прелистите към следваща страница с клавиша PageDown или към предходна страница с клавиша PageUp.

Бързата навигация се поддържа за връзки и изображения, но само за текущата страница. Навигацията по връзки включва също и бележки под линия.

NVDA предоставя начална поддръжка на четене и интерактивна навигация в математическо съдържание на книги с достъпно математическо съдържание. Моля вижте раздела Прочитане на математическо съдържание за повече информация.

11.7.1. Маркиране на текст

Kindle ви позволява да извършвате различни операции с маркиран текст, включително получаване на речникова дефиниция, добавяне на бележки и откроявания, копиране на текста в клипборда и търсене в мрежата. За да направите това, първо маркирайте текста така, както обичайно бихте го направили в режим на разглеждане; например с използване на shift и стрелките. След като маркирате текста, натиснете клавиша applications или shift+f10, за да извикате менюто с опции за маркирания текст. Ако направите това без предварително да сте маркирали текст, ще получите опции за текущата дума под курсора.

11.7.2. Потребителски бележки

Можете да добавяте бележки относно дума или текстов пасаж. За да го направите, първо маркирайте желания текст и използвайте метода, описан по-горе, за да извикате менюто с опции. След което изберете Add Note.

При четене в режим на разглеждане NVDA се обръща към тези бележки като към коментари.

За да прегледате, промените или изтриете бележка:

  1. Придвижете курсора до текста, съдържащ бележката.
  2. Отворете менюто с опции за маркирания текст, както беше описано по-горе.
  3. Изберете Edit Note.

11.8. Azardi

Когато сте в изглед Таблица на добавените книги:

Име Клавиш Описание
Enter Enter Отваря избраната книга.
Контекстно меню Applications Отваря контекстното меню за избраната книга.

11.9. Конзола на Windows

NVDA осигурява поддръжка за командната конзола на Windows, използвана от командния ред, PowerShell и подсистемата на Windows за Linux. Прозорецът на конзолата е с фиксиран размер, обикновено много по-малък от буфера, който съдържа изходния текст. Когато се извежда нов текст, съдържанието се превърта нагоре и предишният текст вече не се вижда. Текст, който визуално не се показва в прозореца, не е достъпен с командите за преглед на текст на NVDA. Следователно е необходимо да превъртите прозореца на конзолата, за да прочетете изведен по-рано текст. Следните вградени клавишни комбинации на конзолата на Windows могат да бъдат полезни при преглед на текст с NVDA:

Име Клавиш Описание
Превъртане нагоре Control+Стрелка нагоре Превърта прозореца на конзолата нагоре, така че изведеният по-рано текст да може да бъде прочетен.
Превъртане надолу Control+Стрелка надолу Превърта прозореца на конзолата надолу, така че изведеният по-късно текст да може да бъде прочетен.
Превъртане до началото Control+Home Превърта прозореца на конзолата до началото на буфера.
Превъртане до края Control+End Превърта прозореца на конзолата до края на буфера.

12. Настройване на NVDA

Повечето настройки може да бъдат променени чрез диалогови прозорци, до които имате достъп посредством подменю „Настройки“ от главното меню на NVDA . Много от тези настройки могат да бъдат намерени в съставения от раздели (категории) прозорец с настройките на NVDA. Във всички диалогови прозорци натиснете OK, за да потвърдите настройките. За да отмените всички промени, натиснете бутона „Отказ“ от диалоговия прозорец или клавиша Escape. За определени диалогови прозорци можете да задействате бутона „Приложи“, за да влязат в сила настройките незабавно, без да затваряте диалоговия прозорец. Някои настройки също така може да бъдат променяни чрез клавишни комбинации, като те са изброени в съответните секции по-долу.

12.1. Настройки на NVDA

Прозорецът Настройки на NVDA съдържа много параметри на конфигурацията, които могат да се променят. Той съдържа списък на няколко категории с настройки, от които можете да избирате. Когато изберете категория, в прозореца ще се покажат няколко настройки, свързани с тази категория. Тези настройки могат да влязат в сила с помощта на бутона „Приложи“, в такъв случай прозорецът ще остане отворен. Ако искате да запишете настройките и да затворите прозореца с настройките на NVDA, натиснете бутона OK.

Някои категории с настройки имат зададени клавишни комбинации. Ако е натисната, клавишната комбинация ще отвори прозореца с настройки на NVDA на дадената категория. По подразбиране не всички категории могат да бъдат извикани с клавиатурни команди. Ако искате да достъпите категории, които нямат зададени бързи клавиши, използвайте прозореца Жестове на въвеждане, за да добавите потребителски жест (като например клавишна комбинация или сензорен жест) за съответната категория.

Категориите с настройки, които се намират в прозореца с настройките на NVDA, ще бъдат изброени по-долу.

12.1.1. Основни (NVDA+Control+G)

Категорията „Основни“ в прозореца с Настройките на NVDA задава цялостното поведение на NVDA, като например езика на интерфейса и дали да проверява за обновления. Тази категория съдържа следните опции:

Език

Падащ списък, който ви позволява да изберете езика, на който NVDA да изговаря своите съобщения, както и езика на интерфейса. Има много езици, но опцията по подразбиране е „По подразбиране за потребителския акаунт“. Тази опция казва на NVDA да използва езика, на който е операционната система.

Важно е да се отбележи, че NVDA трябва да се рестартира при промяна на езика. Когато се появи диалоговият прозорец за потвърждение, изберете „Рестартирай сега“ или „Рестартирай по-късно“, ако искате да използвате новия език съответно сега или по-късно. Ако изберете „Рестартирай по-късно“, конфигурацията трябва да бъде запазена (ръчно или чрез функцията за записване при изход от програмата).

Запазвай настройките при изход от програмата

Тази опция е поле за отметка, което когато е отметнато, казва на NVDA да запазва автоматично текущите настройки при изход от NVDA.

Показвай опциите за изход при изход от NVDA

Тази опция е поле за отметка, което ви позволява да определите дали при изход от NVDA да се показва диалогов прозорец, питащ ви за желаното от вас действие. Когато има отметка, при опит да затворите NVDA ще се появява диалогов прозорец, който ви пита дали искате да излезете от програмата, да рестартирате NVDA, да рестартирате с изключени добавки или да инсталирате чакащо обновление (ако има такова). Когато няма отметка, при команда за изход NVDA ще се затваря незабавно.

Просвирвай звуков сигнал при стартиране или изход от NVDA

Тази опция е поле за отметка, което ви позволява да избирате дали да се просвирва звуков сигнал, когато стартирате или затваряте NVDA.

Ниво на протоколиране

Това е падащ списък, който ще ви позволи да избирате между различни нива на протоколиране на NVDA. Основно потребителите не би трябвало да пипат това, доколкото голяма част от събитията не се протоколират. Но ако искате да предоставите информация под формата на доклад за грешки в програмата, или просто нацяло да изключите протоколирането, тази опция би ви била полезна.

Наличните нива на протоколиране са:

Автоматично стартирай NVDA след вписване в Windows

Ако тази опция е разрешена, NVDA ще се стартира възможно най-скоро след вписването ви в Windows. Тази опция е достъпна само в инсталирани копия на NVDA.

Използвай NVDA в екрана за вписване (изисква административни права)

Ако се вписвате в Windows след предоставяне на потребителско име и парола, тогава разрешаването на тази опция ще направи NVDA да се стартира за екрана за вписване в Windows. Тази опция е достъпна само в инсталирани копия на NVDA.

Използвай текущо запазените настройки в екрана за вписване и другите защитени екрани (изисква административни права)

Натискането на този бутон копира текущо запазените настройки на NVDA в папката със системните настройки, така че NVDA ще ги използва, когато работи в екрана за вписване, управление на потребителските акаунти (UAC) и други защитени екрани в Windows. За да сте сигурни, че всички ваши настройки са копирани, уверете се, че първо сте запазили вашите настройки с Control+NVDA+C или Запази настройките от менюто на NVDA. Тази опция е достъпна само в инсталирани копия на NVDA.

Автоматично проверявай за обновления на NVDA

Ако тази опция е разрешена, NVDA ще проверява автоматично за свои нови версии и ще ви информира, когато такава е налична. Също така може и ръчно да проверите за обновления, като изберете елемента Проверка за обновления, намиращ се в подменю помощ от менюто на NVDA. Когато се прави ръчна или автоматична проверка за обновления, е необходимо NVDA да изпрати известна информация на сървъра за обновяване, за да получи правилното обновление за вашата система. Следната информация винаги се изпраща:

Позволи на NV Access да събира статистически данни за употребата на NVDA

Ако тази опция е включена, NV Access ще използва информацията от проверките за обновления, за да проследи броя на потребителите на NVDA, включително конкретни демографски данни, като операционна система и държава на произход. Имайте предвид, че въпреки че вашият IP адрес ще бъде използван за определяне на вашата страна по време на проверката за обновление, IP адресът ви никога не се съхранява. Освен задължителната информация, необходима за проверката за обновления, в момента се изпраща и следната допълнителна информация:

Тази информация значително помага на NV Access да даде приоритет на дадени насоки в бъдещото развитие на NVDA.

Известявай за чакащо обновяване при стартиране

Ако тази опция е включена, при стартирането си NVDA ще ви информира, когато има чакащо обновление, като ви предлага възможността да го инсталирате. Можете също така ръчно да инсталирате чакащото обновление от диалоговия прозорец за изход от NVDA (ако е включен), от менюто на NVDA или при последваща проверка за обновления от менюто „Помощ“ на NVDA.

12.1.2. Настройки на речта (NVDA+Control+V)

Категорията „Реч“ в прозореца с настройките на NVDA съдържа опции, които ви позволяват да променяте речевия синтезатор, както и гласовите характеристики за избрания синтезатор. За по-бърз, алтернативен начин за контролиране на параметрите на речта отвсякъде, моля вижте раздела Пръстен от настройки за синтезатора.

Категорията от настройки „Реч“ съдържа следните опции:

Промяна на синтезатора

Първата опция в категорията Настройки на речта е бутонът „Промени...“. Този бутон активира диалога Избор на синтезатор, който ви позволява да изберете активния речев синтезатор и изходното устройство. Този прозорец се отваря върху прозореца с настройките на NVDA. Запазването или отхвърлянето на настройките в диалога Избор на синтезатор ще ви върне в прозореца с настройките на NVDA.

Глас

Опцията „Глас“ е падащ списък с всички гласове на текущия синтезатор, който сте инсталирали. Може да използвате стрелките, за да чуете всички възможности. Стрелките наляво и нагоре ви придвижват по-нагоре в списъка, докато стрелките надолу и надясно ви придвижват по-надолу в списъка.

Вариант

Ако използвате синтезатора eSpeak NG, който се разпространява заедно с NVDA, това е падащ списък, който ви позволява да изберете вариант на гласа, който да бъде използван от него. Вариантите на eSpeak NG са нещо като гласове, до колкото те предоставят малко по-различни атрибути на гласа на eSpeak NG. Някои варианти ще звучат като мъже, някой като жени, а някои дори като например жаба. Ако използвате друг външен синтезатор, може също да можете да промените тази стойност, ако избраният от вас глас го поддържа.

Скорост

Тази опция ви позволява да променяте скоростта на гласа. Това е плъзгач, който се движи от 0 до 100, като 0 е най-бавно, а 100 – най-бързо.

Умножаване на скоростта

Включването на тази опция значително ще увеличи скоростта на речта, ако се поддържа от текущия синтезатор.

Височина на гласа

Тази опция ви позволява да променяте височината на текущия глас. Това е плъзгач, който се движи от 0 до 100, като 0 е най-ниската стойност, а 100 – най-високата.

Сила на звука

Тази опция е плъзгач, който контролира силата на звука, и се движи от 0 до 100, като 0 е най-слабо, а 100 – най-силно.

Модулация

Тази опция е плъзгач, който ви позволява да изберете колко модулация (издигане и снишаване във височината) трябва да използва синтезаторът при говор.

Автоматична промяна на езика

Това поле за отметка ви позволява да определите дали NVDA да променя езика на синтезатора в движение, ако в четения в момента текст има наличен езиков маркер. По подразбиране тази настройка е включена.

Автоматична промяна на диалекта

Това поле за отметка ви позволява да определите дали освен промяната на езика, да се взема предвид и промяната на диалекта. Например, ако четете някакъв текст с американски английски, но друг текст в документа е маркиран като британски английски, тогава ако тази настройка е включена, синтезаторът ще превключи акцента на британски английски. По подразбиране тази настройка е изключена.

Ниво на препинателните знаци/символи

Клавишна комбинация: NVDA+P

Тази опция ви позволява да изберете количеството пунктуация и символи, които да се изговарят. Например, ако е зададено на „всички“ - всички знаци и символи ще бъдат изговаряни. Тази опция е валидна за всички синтезатори, не само за активния в момента.

Доверявай се на езика на гласа при обработка на знаци и символи

Включена по подразбиране, тази опция указва на NVDA дали може да се довери на езика на гласа при обработката на знаци и символи. Ако установите, че NVDA произнася пунктуационните знаци на грешния език в даден синтезатор или глас, може да поискате да изключите тази опция, за да принудите NVDA вместо това да използва глобалната настройка на езика.

Включвай данни от Уникод консорциума (включително емоджи) при обработката на знаци и символи

Когато в това поле има отметка, NVDA ще включва допълнителни речници за произношение на символи при произнасянето на знаци и символи. Тези речници съдържат описания за символи (най-вече емоджи), които се предоставят от Уникод консорциума като част от тяхното хранилище за общи езикови данни. Ако желаете NVDA да изговаря описания на емоджитата, базирайки се на тези данни, трябва да включите тази опция. Ако обаче използвате речев синтезатор, който самостоятелно поддържа емоджи, може би ще е по-добре да я изключите.

Обърнете внимание, че ръчно добавените или редактираните описания на знаци се запазват като част от потребителските ви настройки. Следователно, ако промените описанието на конкретно емоджи, вашето потребителско описание ще бъде използвано за описване на това емоджи, независимо дали тази опция е включена или не. Можете да добавяте, редактирате или премахвате описания на символи в диалоговия прозорец на NVDA за Пунктуация/Произнасяне на символите.

За да превключвате включването на данни от Уникод консорциума отвсякъде, моля, задайте персонализиран жест, използвайки диалоговия прозорец за жестове на въвеждане.

Увеличаване на височината за главни букви (в проценти)

Това поле за писане ви позволява да определите с колко да се променя височината на гласа при произнасяне на главна буква. Тази стойност се изразява в проценти, като отрицателните стойности намаляват височината, а положителните я увеличават. Ако искате височината на гласа да не се променя, използвайте 0. Обикновено NVDA леко повишава височината на гласа за всяка главна буква, но някои синтезатори може да не поддържат това добре. В случай, че промяната на височината за главни букви не се поддържа, можете вместо това да използвате опциите Казвай "главно" пред главни букви и/или Издавай звук пред главни букви.

Казвай "главно" пред главни букви

Тази настройка е поле за отметка, което когато е отметнато, инструктира NVDA да изговаря думата "главно" преди всяка главна буква, когато преминем върху нея със стрелките, или пък я наберем от клавиатурата.

Издавай звук пред главни букви

Ако това поле за отметка е отметнато, NVDA ще издава звук всеки път, когато засече самостоятелна главна буква.

Използвай възможността за спелуване, ако е възможно

Някои думи са съставени само от една буква, но произношението може да е различно, в зависимост от това дали буквата се изговаря самостоятелно (например, при спелуване) или като дума. Например, в българския, букви които могат да бъдат и самостоятелни думи са „а“, „в“, „е“ и т. н. Тази опция позволява на синтезатора да прави разлика между тези два случая, ако това се поддържа от него.

На практика повечето синтезатори го поддържат.

Тази опция обикновено би трябвало да е включена. Някои синтезатори на Microsoft обаче не я интерпретират правилно и се държат странно, когато е включена. Ако имате проблеми с произнасянето на единични букви, опитайте да ги разрешите като изключите тази опция.

12.1.3. Избор на синтезатор (NVDA+Control+S)

Диалоговият прозорец „Избор на синтезатор“, който може да бъде отворен чрез задействане на бутона „Промени...“ в категорията „Реч“ в прозореца с настройките на NVDA, ви позволява да изберете кой синтезатор ще се използва от NVDA за говор. След като направите своя избор на синтезатор, може да натиснете OK и NVDA ще зареди този синтезатор. Ако има грешка при зареждането на синтезатора, NVDA ще ви уведоми със съобщение и ще продължи да използва предишния синтезатор.

Синтезатор

Тази опция ви позволява да изберете кой синтезатор да се използва от NVDA за речев изход.

За да разберете кои синтезатори се поддържат от NVDA, моля, вижте раздела Поддържани синтезатори на реч.

Един специален елемент, който винаги ще се появява в този списък, е „Без реч“, който ще ви позволи да използвате NVDA без речев изход. Това може да е полезно за някого, който иска да ползва NVDA само с брайл, или може би на зрящи разработчици, които просто искат да използват речевия преглед.

Изходно устройство

Тази опция ви позволява да изберете звуковото устройство, през което NVDA да насочва синтезатора да говори.

Режим за понижаване на силата на звука

Клавишна комбинация: NVDA+Shift+D

В Windows 8 и по-нови версии тази опция ви позволява да определите дали NVDA ще понижава силата на звука на останалите приложения, докато NVDA говори или през цялото време, през което NVDA е стартиран.

Тази опция е достъпна само в инсталирани копия на NVDA. Режимът за понижаване на силата на звука е технически невъзможно да се поддържа във временни или преносими копия на NVDA.

12.1.4. Пръстен от настройки за синтезатора

Ако искате бързо да променяте настройките на речта, без да се налага да ходите в категорията „Реч“ в прозореца с настройките на NVDA, има някои клавишни команди, които ви позволяват това от всяко място, докато NVDA е стартиран:

Име Клавиш за настолната подредба Клавиш за лаптоп подредбата Описание
Премини към следващата настройка NVDA+Control+Стрелка надясно NVDA+Shift+Control+Стрелка надясно Премества се на следващата налична настройка на речта, като се връща на първата, след като достигне последната
Премини към предишната настройка NVDA+Control+Стрелка наляво NVDA+Shift+Control+Стрелка наляво Премества се към предишната налична настройка на речта, като се връща на последната, след като достигне първата
Увеличи текущата настройка NVDA+Control+Стрелка нагоре NVDA+Shift+Control+Стрелка нагоре Увеличава текущата настройка, върху която сте в момента. Т.е. увеличава скоростта, избира следващия глас, увеличава силата на звука
Намали текущата настройка NVDA+Control+Стрелка надолу NVDA+Shift+Control+Стрелка надолу Намалява текущата настройка, върху която сте в момента. Т.е. намалява скоростта, избира предишния глас, намалява силата на звука

12.1.5. Брайл

Категорията „Брайл“ в прозореца с настройките на NVDA съдържа опции, които ви позволяват да промените някои опции за брайловия вход и изход. Тази категория съдържа следните опции:

Промяна на брайловия дисплей

Бутонът „Промени...“ в категорията „Брайл“ в прозореца с настройките на NVDA отваря прозореца Избор на брайлов дисплей, който ви позволява да изберете активния брайлов дисплей. Този прозорец се отваря върху прозореца с настройките на NVDA. Запазването или отхвърлянето на настройките в диалоговия прозорец „Избор на Брайлов дисплей“ ще ви върне в диалога с настройките на NVDA.

Изходна преобразуваща таблица

Следващата опция, на която попадате в тази категория, е падащ списък, отнасящ се до изходната брайлова таблица. В този падащ списък ще намерите брайлови таблици за различни езици (между които и български), брайлови стандарти и нива. Вие може да се придвижвате между различните брайлови таблици, използвайки стрелките. Избраната таблица ще се използва за превод на текста на брайла, който ще бъде представен на брайловия дисплей. Може да се придвижвате в списъка с брайлови таблици с помощта на стрелките.

Входна преобразуваща таблица

В допълнение към предходната настройка, следващата настройка, която ще откриете, е преобразуващата таблица за входните данни под формата на падащ списък. Избраната таблица ще се използва за превод на брайла, въведен от клавиатурата в стил пъркинс на вашия брайлов дисплей в текст. Може да се придвижвате в списъка с брайлови таблици с помощта на стрелките.

Имайте предвид, че тази опция е полезна само ако вашият брайлов дисплей има клавиатура в стил пъркинс и тази функция се поддържа от драйвера на брайловия дисплей. Ако въвеждането не се поддържа от дисплей, който има брайлова клавиатура, това ще бъде отбелязано в раздела Поддържани брайлови дисплеи.

Разгръщай думата под курсора в компютърен брайл

Тази опция позволява думата под курсора да бъде изобразена на необвързан компютърен брайл.

Показвай курсора

Тази опция позволява брайловият курсор да бъде включван и изключван. Отнася се за каретката и курсора за преглед, но не и за индикатора за маркиран текст.

Мигане на курсора

Тази опция позволява на брайловия курсор да мига. Ако мигането на курсора е изключено, той ще бъде непрекъснато в горна позиция. Тази опция не засяга индикатора за маркиране, той е винаги с точки 7 и 8 без мигане.

Честота на мигане на курсора (в милисекунди)

Тази опция е цифрово поле, което ви позволява да контролирате скоростта на мигане на курсора в милисекунди.

Форма на курсора на фокуса

Тази опция ви позволява да изберете формата (точковото означение) на брайловия курсор, когато брайлът е обвързан с фокуса. Тази опция не засяга индикатора за маркиране, той е винаги с точки 7 и 8 без мигане.

Форма на курсора на прегледа

Тази опция ви позволява да изберете формата (точковото означение) на брайловия курсор, когато брайлът е обвързан с прегледа. Тази опция не засяга индикатора за маркиране, той е винаги с точки 7 и 8 без мигане.

Показвай съобщенията

Това е падащ списък, който ви позволява да изберете дали NVDA да показва брайлови съобщения и кога те да изчезват автоматично.

Задържане на съобщението (в секунди)

Тази опция е цифрово поле, което ви позволява да контролирате колко дълго да се показват системните съобщения. Съобщението от NVDA изчезва веднага при натискане на клавиш за преместване на брайловия дисплей, но се появява отново при натискане на съответния клавиш, който извиква съобщението. Тази опция се показва само ако „Показвай съобщенията“ е зададено на „Със задържане“.

Обвързвай брайла

Клавишна комбинация: NVDA+Control+T

Тази опция ви позволява да изберете дали брайловият дисплей да следва системния фокус/каретката, навигационния обект/курсора за преглед или и двете. Когато е избрано „автоматично“, NVDA ще следва системния фокус и каретката по подразбиране. В такъв случай, когато позицията на навигационния обект или курсора за преглед се променя чрез изрично взаимодействие на потребителя, NVDA ще се обвързва временно с прегледа, докато фокусът или каретката се промени. Ако искате да следва само фокуса и каретката, трябва да настроите брайла да бъде обвързан с фокуса. В такъв случай брайлът няма да следва навигационния обект при обектна навигация и курсора за преглед при преглед на текст. Ако искате вместо това брайлът да следва обектната навигация и прегледа на текста, трябва да настроите брайла да бъде обвързан с прегледа. В такъв случай брайлът няма да следва фокуса и каретката.

Четене по абзаци

Ако тази опция е включена, текстът на брайл ще бъде изобразяван по абзаци, вместо по редове. Също така командите за следващ и предишен ред ще ви придвижват съответно до следващ и предишен абзац. Това означава, че няма да ви се налага да позиционирате дисплея на края на всеки ред дори в случаите, когато има място за повече текст. Това може да ви позволи да четете по-плавно дълги текстове. Тази опция е изключена по подразбиране.

Избягвай разделянето на думите, когато това е възможно

Ако тази опция е включена, дума, която е прекалено дълга, за да се събере до края на брайловия дисплей, няма да бъде разделяна. Вместо това, в края на дисплея ще има празно място. Когато превъртите дисплея, ще имате възможност да прочетете цялата дума. Това поведение понякога се нарича „пренасяне на думи“ или „на повече редове“. Забележете, че ако думата е прекалено дълга, за да се събере на дисплея, дори когато е самостоятелна, ще трябва да бъде разделена така или иначе.

Ако тази опция е изключена, ще бъде изобразена колкото се може по-голяма част от думата, но останалата част ще бъде изрязана. Когато превъртите дисплея, ще имате възможност да прочетете останалата част от думата.

Включването на тази опция може да позволи по-плавно четене, но в повечето случаи ще ви принуди да превъртате дисплея по-често.

Представяне на контекста на фокуса

Тази опция ви позволява да изберете каква контекстна информация да показва NVDA на брайловия дисплей, когато обектът е на фокус. Контекстната информация се отнася за йерархията на обектите, съдържащи фокуса. Например, когато фокусът е върху елемент от списък, този елемент от списък е част от списъка. Този списък може да се съдържа в диалог и т.н. Моля, консултирайте се с раздела за обектна навигация за повече информация относно йерархията, която се прилага за обектите в NVDA.

Когато е зададена на Запълвай дисплея при контекстни промени, NVDA ще се опита да показва колкото може повече контекстна информация на брайловия дисплей, но само за частите от контекста, които са се променили. В примера, посочен по-горе, това означава, че когато промените фокуса на списъка, NVDA ще показва елемента от списък на брайловия дисплей. Освен това, ако има достатъчно място, останало на брайловия дисплей, NVDA ще се опита да покаже, че елементът от списък е част от списък. Ако след това започнете да се движите по списъка със стрелките, се предполага, че сте наясно, че още сте в списъка. Следователно, за останалите елементи от списъка, които са на фокус, NVDA ще показва само фокусирания елемент от списък на дисплея. За да прочетете контекста отново, (т.е. че сте в списък и че списъкът е част от диалог), ще трябва да превъртите брайловия дисплей назад.

Когато тази опция е зададена на Винаги запълвай дисплея, NVDA ще се опитва да показва колкото може повече контекстна информация на брайловия дисплей, независимо дали сте видели същата контекстна информация преди. Това има предимството, че NVDA ще побира колкото може повече информация на дисплея. Обаче недостатъкът е, че винаги ще има разлика в позицията, където започва фокусът на брайловия дисплей. Това ще създаде трудности, например, когато преглеждате дълъг списък от елементи, защото ще трябва непрекъснато да местите пръста си, за да намерите началото на елемента. Това беше поведението по подразбиране на NVDA 2017.2 и по-ранни.

Когато зададете опцията за представяне на контекста на фокуса да показва контекстната информация само при превъртане назад, NVDA никога няма да показва контекстна информация на вашия брайлов дисплей по подразбиране. Следователно, в примера по-горе, NVDA ще показва, че се фокусирате върху елемент от списък. Обаче, за да прочетете контекста (т.е., че сте в списък и този списък е част от диалог), ще трябва да превъртите брайловия дисплей назад.

За да превключвате представянето на фокуса на контекста отвсякъде, моля задайте потребителски жест в диалога Жестове на въвеждане.

12.1.6. Избор на брайлов дисплей (NVDA+Control+A)

Прозорецът „Избор на брайлов дисплей“, който може да бъде отворен чрез задействане на бутона „Промени...“ в категорията „Брайл“ в прозореца с настройките на NVDA, ви позволява да изберете кой брайлов дисплей да ползва NVDA за брайлов изход. След като изберете желания от Вас брайлов дисплей, можете да натиснете Ok и NVDA ще зареди избрания дисплей. Ако има грешка при зареждането на драйвера за дисплея, NVDA ще ви уведоми със съобщение и ще продължи да използва предишния дисплей, ако има такъв.

Брайлов дисплей

Този падащ списък ще изведе няколко опции в зависимост от това какви драйвери за брайлови дисплеи са налични във вашата система. Можете да се придвижвате между тези опции със стрелките.

Опцията „Автоматично“ ще позволи на NVDA във фонов режим да търси за много поддържани брайлови дисплеи. Когато тази функция е включена и вие свържете поддържан дисплей чрез USB или Bluetooth, NVDA автоматично ще се свърже с този дисплей.

„Няма брайл“ означава, че вие не използвате брайл.

Моля, вижте раздела Поддържани брайлови дисплеи за повече информация относно поддържаните брайлови дисплеи.

Порт

Ако тази настройка е налична, тя ви позволява да избирате кой порт или какъв тип връзка ще се използва за комуникация с брайловия дисплей, който сте избрали. Представлява падащ списък, съдържащ възможните стойности за вашия брайлов дисплей.

По подразбиране NVDA осъществява автоматично откриване на портове, което означава, че връзката с брайловото устройство ще бъде осъществена автоматично чрез сканиране за налични USB и Bluetooth устройства, към които е свързан вашият компютър. Въпреки това, за някои брайлови дисплеи е възможно да можете изрично да укажете кой порт да се използва. Обичайни опции са „Автоматично“ (което указва на NVDA да приложи процедурата по подразбиране за автоматичен избор на порт), „USB“, „Bluetooth“ и старите серийни комуникационни портове, ако вашият брайлов дисплей поддържа този тип свързване.

Тази опция няма да бъде налична, ако вашият дисплей поддържа само автоматично откриване на портовете.

Може да се консултирате с документацията за вашия брайлов дисплей в раздела Поддържани брайлови дисплеи, за да проверите за повече информация относно поддържаните варианти на свързване и наличните портове.

12.1.7. Визуални подобрения

Категорията „Визуални подобрения“ в диалоговия прозорец за настройки на NVDA ви позволява да включвате, изключвате и настройвате визуалните подобрения.

Имайте предвид, че наличните опции в тази категория могат да бъдат разширени чрез добавки за NVDA. По подразбиране тази категория с настройки съдържа следните опции:

Визуално открояване

Отметките в групата „Визуално открояване“ контролират поведението на вградения способ на NVDA за визуално открояване.

Обърнете внимание, че включването или изключването на опцията „Включи открояването“ също така ще промени съответно състоянието на трите свързани опции. Следователно, ако опцията „Включи открояването“ е изключена и я включите, другите три свързани опции също ще бъдат включени автоматично. Ако искате да се откроява само фокусът и да оставите изключени опциите за навигационния обект и курсора в режим на разглеждане, състоянието на полето „Включи открояването“ ще бъде наполовина отметнато.

Екранна завеса

Можете да включите екранната завеса, като поставите отметка в полето „Направи екрана черен (задейства се веднага)“. Ще бъде изведено предупреждение, че екранът ви ще стане черен след задействането. Преди да продължите (като изберете „Да“), уверете се, че сте включили речта/брайла и ще можете да управлявате компютъра си без използването на екрана. Изберете „Не“, ако вече не желаете да включвате екранната завеса. Ако сте сигурни, можете да изберете бутона „Да“, за да включите екранната завеса. Ако вече не искате да виждате това предупредително съобщение всеки път, можете да промените това поведение в диалоговия прозорец, който показва съобщението. Винаги можете да възстановите предупреждението, като поставите отметка в полето на опцията „Винаги показвай предупреждение при задействане на екранната завеса“, намираща се до опцията „Направи екрана черен“.

За да превключите екранната завеса отвсякъде, моля, задайте персонализиран жест, като използвате за целта диалоговия прозорец „Жестове на въвеждане“.

По подразбиране се възпроизвежда звук при включване или изключване на екранната завеса. Ако искате да промените това поведение, можете да премахнете отметката от полето „Просвирвай звуков сигнал при включване или изключване на екранната завеса“.

Настройки за визуални подобрения на трети страни

Допълнителни доставчици на визуални подобрения могат да бъдат предоставени чрез добавки за NVDA. Когато тези доставчици имат регулируеми настройки, те ще бъдат показани в тази категория на настройките в отделни групи. За поддържаните настройки от даден доставчик, моля, вижте документацията за него.

12.1.8. Клавиатура (NVDA+Control+K)

Категорията „Клавиатура“ в прозореца с настройките на NVDA съдържа опции, които определят поведението на NVDA при работа с клавиатурата. Тази категория от настройките съдържа следните опции:

Клавиатурна подредба

Този падащ списък ви позволява да избирате коя клавиатурна подредба да се използва от NVDA. Към момента двата вида, които идват с NVDA, са за настолни компютри и за лаптопи.

Изберете модификаторните клавиши за NVDA

Чрез полетата за отметка в този списък се указва кои клавиши могат да се използват като модификаторни клавиши за NVDA. Предлагат се за избор следните клавиши:

Ако няма избран клавиш, който да служи за NVDA клавиш, това ще направи невъзможно активирането на определени команди на NVDA. Поради това прозорецът с настройките на NVDA ще изведе съобщение за грешка при задействане на бутоните OK или „Приложи“, в случай че няма избран такъв клавиш. След затваряне на съобщението за грешка, трябва да изберете поне един такъв клавиш преди да можете да натиснете Ok и да затворите диалога.

Изговаряй въведените букви или знаци

Клавишна комбинация: NVDA+2

Когато тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава натиснатите букви или знаци.

Изговаряй въведените думи

Клавишна комбинация: NVDA+3

Когато тази опция е включена, NVDA ще изчита написаните думи, когато пишете на клавиатурата.

Прекъсване на речта при въвеждане на букви или знаци

Ако е включена, тази настройка ще доведе до прекъсване на речта всеки път, когато се въведе буква или знак. Това поведение е включено по подразбиране.

Прекъсване на речта при натискане на Enter

Ако е включена, тази настройка ще доведе до прекъсване на речта всеки път, когато се натисне клавишът Enter. Това поведение е включено по подразбиране.

Позволяване на бегло четене по време на четене на всичко

Ако тази настройка е включена, използването на определени команди за навигация (като бързата навигация в режим на разглеждане или придвижване по редове или абзаци) няма да прекъсва четенето от курсора до края, а просто ще премести курсора до новата позиция и четенето ще продължи.

Бибипкай при въвеждане на малки букви при включен CapsLock

Когато тази опция е включена, ще чувате предупредителен звук, ако изписвате букви с натиснат Shift, докато Caps Lock е включен. Обикновено набирането на букви със задържан клавиш Shift при включен Caps Lock става по невнимание и защото не знаете, че Caps Lock е включен. Затова би било полезно да бъдете предупреждавани в този случай.

Изговаряй командните клавиши

Клавишна комбинация: NVDA+4

Когато тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава всички клавиши от клавиатурата, включително Control, Shift, Alt, както и клавишните комбинации.

Просвирвай звук за правописни грешки при писане

Когато тази опция е включена, ще бъде просвирван кратък жужащ звук, когато думата, която пишете, съдържа правописна грешка. Тази опция е налична само ако докладването на правописните грешки е включено в категорията Форматиране на документите, намираща се в прозореца с настройките на NVDA.

Прихващай клавишите от други приложения

Тази опция позволява на потребителя да определи дали натисканията на клавиши, генерирани от други приложения, например екранни клавиатури и софтуер за разпознаване на реч, трябва да бъдат обработвани от NVDA. Тази опция е включена по подразбиране, макар че някои потребители може да искат да я изключат, например тези, които пишат на виетнамски с помощта на програмата за писане UniKey, тъй като ще предизвика въвеждане на погрешните символи.

12.1.9. Мишка (NVDA+Control+M)

Категорията „Мишка“ в прозореца с настройките на NVDA позволява на NVDA да проследява мишката, да възпроизвежда звукови сигнали за координатите на мишката и да задава други опции за използване на мишката. Тази категория съдържа следните опции:

Докладвай промените на курсора

Тази опция е поле за отметка, което ако е отметнато означава, че NVDA ще ви съобщава формата на курсора на мишката всеки път, когато тя се промени. Курсорът на мишката в Windows променя формата си, за да съобщи на потребителя определена информация като например, че нещо може да се редактира, или че нещо зарежда.

Включи проследяването на мишката

Клавишна комбинация: NVDA+M

Когато тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава информацията под курсора на мишката, докато го движите. Това ви позволява да намерите неща на екрана, като физически премествате мишката, вместо да ги търсите използвайки обектната навигация.

Обхват на докладвания текст

Ако NVDA е настроен да ви съобщава текста под курсора на мишката докато го движите, тази опция ви позволява да избирате точно колко информация да се изговаря. Опциите тук са знак, дума, ред и абзац.

За да превключвате от всякъде между различните стойности за обхвата на докладвания текст, назначете жест по избор като използвате прозореца за жестове на въвеждане.

Докладвай вида на обекта при досег с мишката

Ако тази опция е включена, NVDA ще ви съобщава вида на обекта, когато курсорът на мишката навлезе в него.

Просвирвай звуково координатите на мишката

Отмятането на това поле за отметка казва на NVDA да издава звук при движението на мишката, така че потребителят да може да се ориентира къде се намира мишката в зависимост от измеренията на екрана. Колкото по-високо на екрана е мишката, толкова по-голяма ще бъде височината на звуковия сигнал. Колкото по-наляво или надясно на екрана се намира тя, толкова по-наляво или надясно ще се придвижва звукът (ако разполагате със стерео тонколони или слушалки).

Силата на звука на аудио координатите на мишката зависи от яркостта на екрана

Ако полето за отметка „Силата на звука на аудио координатите на мишката зависи от яркостта на екрана“ е отметнато, това означава, че яркостта на екрана под курсора на мишката ще контролира силата на звуковото известяване на координатите на курсора на мишката. Тази опция е изключена по подразбиране.

Игнорирай взаимодействието с мишката от други приложения

Тази опция позволява на потребителя да игнорира събития с мишката (включително придвижване на мишката и натискане на бутони), генерирани от други приложения, като например TeamViewer и друг софтуер за дистанционно управление. Тази опция е изключена по подразбиране. Ако включите тази опция и сте включили опцията „Включи проследяването на мишката“, NVDA няма да докладва обектите под курсора на мишката, ако мишката е преместена от друго приложение.

12.1.10. Сензорно взаимодействие

Тази категория от настройките, налична само на компютри работещи под Windows 8 и по-нови със сензорни възможности, ви позволява да настройвате как NVDA да взаимодейства със сензорните екрани. Категорията съдържа следните опции:

Включи поддръжката за сензорно взаимодействие

Тази опция включва поддръжката на NVDA за взаимодействие със сензорни екрани. Ако е включена, можете да използвате пръстите си за навигация и взаимодействие с елементи на екрана при работа с устройство със сензорен екран. Ако е изключена, поддръжката за сензорни екрани ще бъде забранена, сякаш NVDA не се изпълнява. Тази настройка може да се превключва и с помощта на клавишната комбинация NVDA+Control+Alt+T.

Въвеждай символи от сензорната клавиатура при вдигане на пръста от екрана

Това поле за отметка ви позволява да зададете метода, който искате да ползвате, когато въвеждате текст със сензорната клавиатура. Ако сложите отметка, когато намерите клавиша на сензорната клавиатура, можете да вдигнете пръста си и избраният клавиш ще бъде натиснат. Ако няма отметка, ще трябва да почукате два пъти на клавиша от сензорната клавиатура, за да го натиснете.

12.1.11. Курсор за преглед

Категорията „Курсор за преглед“ в прозореца с настройките на NVDA се използва за конфигуриране на поведението на курсора за преглед на NVDA. Тази категория съдържа следните опции:

Следвай фокуса

Клавишна комбинация: NVDA+7

Когато тази опция е включена, курсорът за преглед винаги ще се намира в един и същи обект с фокуса, когато той се променя.

Следвай каретката

Клавишна комбинация: NVDA+6

Когато тази опция е включена, курсорът за преглед ще се премества до позицията на каретката всеки път, когато тя се премести.

Следвай мишката

Когато тази опция е включена, курсорът за преглед ще следва курсора на мишката, когато той се движи.

Прост режим на преглед

Когато тази опция е включена, NVDA ще филтрира йерархията на обектите, до които може да има достъп, за да изключи неизползваемите такива.

За да можете да превключвате простия режим на преглед отвсякъде, моля определете потребителски жестове от диалога Жестове на въвеждане.

12.1.12. Представяне на обектите (NVDA+Control+O)

Категорията „Представяне на обектите“ в прозореца с настройките на NVDA се използва, за да определи колко информация NVDA ще представя за контролите, като например описание, информация за позицията и т.н. Тази категория съдържа следните опции:

Докладвай подсказките

Това е поле за отметка, което когато е отметнато, казва на NVDA да съобщава подсказките, когато те се появят. Много прозорци и елементи показват малко съобщение (или подсказка), когато преминете с мишката върху тях, или понякога когато се фокусирате върху тях.

Докладвай известията

Когато има отметка в това поле, NVDA ще докладва помощните балони и изскачащите известия, при появата на такива.

Докладвай бързите клавиши за обекта

Когато това поле за отметка е отметнато, NVDA ще добави бързия клавиш, асоцииран с този обект или елемент, когато го изговаря. Например, менюто Файл от лентата с менютата може да има бърз клавиш Alt+Ф.

Докладвай местоположението на обекта

Тази опция ви позволява да избирате дали желаете да чувате позицията на обекта, (напр. 1 от 4), докладвана когато се придвижите до обекта посредством фокуса или обектната навигация.

Отгатвай информацията за местоположението на обекта, когато е недостъпна

Ако докладването на местоположението на обекта е включено, опцията позволява на NVDA да отгатне тази информация, когато тя не е достъпна по друг начин.

Когато е включена, NVDA ще ви съобщава позиционна информация за повече елементи, като например менюта и ленти с инструменти, но тази информация може да бъде леко неточна.

Докладвай описанията на обектите

Отмаркирайте тази опция, ако чувствате, че нямате нужда да чувате описанията на обектите заедно с тях (т.е. предложения за търсене, прочитане на целия диалогов прозорец веднага след появяването му и т.н.).

Докладване на лентата на напредъка

Клавишна комбинация: NVDA+U

Тази настройка определя как да се докладват обновленията в лентата на напредъка.

Има следните опции:

Докладвай лентите на напредъка, дори да не са на преден план

Това е опция, която когато е включена, казва на NVDA да продължава да докладва обновленията в лентата на напредъка, дори и тя физически да не е на преден план. Ако минимизирате или излезете от прозорец, който съдържа лента на напредъка, NVDA ще продължи да ви го докладва, позволявайки да правите други неща, докато го следи за вас.

Докладвай динамичните промени в съдържанието

Клавишна комбинация: NVDA+5

Превключва анонсирането на ново съдържание в определени обекти като терминали или историята на съобщенията в някои чат програми.

Възпроизвеждай звук, когато се появят автоматични предложения

Превключва съобщаването, когато се появяват автоматични предложения, и ако е включена, NVDA ще възпроизвежда звук, за да покаже това. Автоматичните предложения са списъци с предложени записи, базирани на текста, въведен в някои полета за писане и документи. Например, когато въвеждате текст в полето за търсене в менюто Старт на Windows Vista и по-нови, Windows показва списък с предложения, базиран на това, което въвеждате. За някои полета за писане като полетата за търсене в различните приложения на Windows 10, NVDA може да ви известява, че се е появил списък с предложения, когато въвеждате текст. Списъкът с автоматични предложения ще се затвори веднага, щом се преместите извън полето за писане, и за някои полета NVDA може да ви известява, когато става това.

12.1.13. Съставно въвеждане на символи

Категорията „Съставно въвеждане на символи“ ви позволява да определите начина, по който NVDA докладва въвеждането на азиатски знаци, например с IME или текстовите методи на въвеждане. Забележете, че поради факта, че методите на въвеждане се различават коренно по наличните възможности и по това как те предават информация, най-вероятно ще бъде необходимо да настроите тези настройки различно за различните методи на въвеждане, за да получите най-голяма ефективност при писане.

Автоматично докладване на всички налични кандидати

Тази опция, която е включена по подразбиране, ви позволява да избирате дали всички видими кандидати трябва да бъдат докладвани автоматично, когато се появи списък с кандидати или неговата страница бъде променена. Включването на тази опция за пиктографски методи на въвеждане, като Китайската Нова ChangJie или Boshiami е полезно, доколкото можете автоматично да чуете всички символи и техните номера и можете да изберете един веднага. Въпреки това, за фонетични методи на въвеждане, като например китайската нова фонетична подредба, тази опция може да бъде по-полезно да се изключи, тъй като всички символи ще звучат еднакво и ще трябва да използвате стрелките, за да се придвижите между елементите на списъка за да получите повече информация от описанията на символите за всеки кандидат.

Съобщаване на избрания кандидат

Тази опция, която е включена по подразбиране, ви позволява да избирате дали NVDA трябва да съобщава избрания кандидат, когато се появи списъкът с кандидати, или когато маркираният кандидат се промени. Това е необходимо за методи на въвеждане, при които маркираният кандидат може да бъде променен със стрелките (като китайската нова фонетична подредба), но за някои методи на въвеждане може да бъде по-ефективно да пишете без да използвате тази функция. Имайте предвид, че дори и с изключването на тази опция, курсорът за преглед все още ще бъде поставен върху избрания кандидат, позволявайки ви да използвате обектната навигация или прегледа, за да прочетете ръчно този или други кандидати.

Винаги включвай кратко описание при съобщаване на кандидатите

Тази опция, която е включена по подразбиране, ви позволява да избирате дали NVDA трябва да предостави кратко описание за всеки знак в кандидата, когато е избран или когато е автоматично прочетен при показване на списъка с кандидати. Имайте предвид, че за езици като китайски съобщаването на допълнителни описания за символите за избрания кандидат не се влияе от тази настройка. Тази опция може да бъде полезна за корейски и японски методи на въвеждане.

Докладвай промени в четения низ

Някои методи на въвеждане като китайската нова фонетична подредба и новата ChangJie имат четен низ (понякога наричан предварително съставен низ). Може да избирате дали NVDA трябва да съобщава новите символи, които са въведени в този четен низ като промените тази настройка. Тази опция е включена по подразбиране. Имайте предвид, че някои по-стари методи на въвеждане като китайски ChangJie не може да използват четения низ, за да съхраняват предварително съставените знаци, а вместо това използват съставянето на низове директно. Моля, вижте следващата опция за настройка на докладването на съставяния низ.

Докладвай промени в съставяния низ

След като данните за четене или предварително съставяне са били обединени във валиден пиктографски символ, повечето методи на въвеждане поставят този символ в съставен низ, временно съхранявайки го заедно с други символи, преди те да бъдат окончателно добавени в документа. Тази опция ви позволява да избирате дали NVDA трябва да докладва новите символи при появяването им в съставяния низ. Тази опция е включена по подразбиране.

12.1.14. Режим на разглеждане (NVDA+Control+B)

Категорията „Режим на разглеждане“ в прозореца с настройките на NVDA се използва за конфигуриране на поведението на NVDA при четене и обхождане на сложни документи, като например уеб страници. Тази категория съдържа следните опции:

Максимален брой знаци на ред

Това поле задава максимална дължина на реда в режим на разглеждане (в символи).

Брой редове на страница

Това поле задава броя на редовете, през които ще прескачате, когато натискате клавишите PageUp и PageDown, докато сте в режим на разглеждане.

Използвай подредбата на екрана (когато това е възможно)

Клавишна комбинация: NVDA+V

Тази опция ви позволява да конкретизирате къде да бъде поставяно съдържание като връзки и други полета – на самостоятелен ред или да ги запази сред останалия текст, както се показва визуално. Ако опцията е включена, нещата ще си останат така, както се показват визуално, но ако е изключена, полетата ще се поставят на свои собствени редове.

Включвай режима на разглеждане при зареждане на страницата

Тази настройка определя дали режимът на разглеждане да се включва автоматично при зареждане на страница. Когато тази опция е изключена, режимът на разглеждане пак може да се активира ръчно на страници или в документи, където се поддържа режим на разглеждане. За списъка с приложения поддържащи режим на разглеждане, прегледайте раздела „Режим на разглеждане“. Имайте предвид, че тази опция не се прилага за ситуации, в които режимът на разглеждане е винаги по избор, например в Microsoft Word. Тази опция е включена по подразбиране.

Автоматично изчитане на съдържанието на заредените страници

Тази настройка определя дали документът в режим на разглеждане ще бъде прочитан автоматично, когато бъде зареден. По подразбиране тази опция е включена.

Включване на таблиците, които са част от оформлението

Тази опция се отразява на начина, по който NVDA се отнася към таблиците, използвани изцяло за целите на оформлението. Когато е включена, NVDA ще ги третира като нормални таблици, докладвайки ги на базата на настройките за форматиране на документите и ще ги намира с клавишите за бърза навигация. Когато е изключена, те няма да бъдат докладвани, нито ще попадате върху тях с бързата навигация. Въпреки това, съдържанието на тези таблици все още ще присъства като нормален текст. Тази опция е изключена по подразбиране.

За да можете да превключвате включването на таблици за оформление отвсякъде, моля, задайте потребителски жест, като използвате прозореца Жестове на въвеждане.

Конфигуриране на съобщаването на полета като връзки и заглавия

Моля, прегледайте опциите в категорията Форматиране на документите в прозореца с настройките на NVDA, за да настроите кои полета да се съобщават при навигиране, като например връзки, заглавия и таблици.

Автоматичен режим на фокус при промяна във фокуса

Тази опция позволява да бъде предизвикан режим на фокус при промяна във фокуса. Например, когато сте в уеб страница, ако натиснете клавиша Tab и се озовете във формуляр, ако тази опция е включена, ще бъде включен автоматично режим на фокус.

Автоматичен режим на фокус при преместване на каретката

Когато тази опция е маркирана, това ще позволи на NVDA да влиза и излиза от режим на фокус, когато се придвижвате със стрелките. Например, когато се придвижвате надолу в уеб страница и попаднете на поле за писане, NVDA автоматично ще включи режим на фокус. Ако излезете от полето за писане, NVDA ще включи отново режим на разглеждане.

Звукови индикации за преминаване между режим на фокус и на разглеждане

Ако тази опция е включена, NVDA ще просвирва специални звуци, когато преминавате между режим на фокус и на разглеждане, вместо да изговаря промяната.

Предотвратявай изпращането към документа на всички некомандни жестове

Включена по подразбиране, тази опция ви позволява да избирате дали жестовете (като натискания на клавиши), които не водят до изпълнение на команда на NVDA и като цяло не се възприемат като команди, трябва да бъдат възпрепятствани да достигат до документа, в който работите в момента. Например, ако е включена и натиснете клавиша J, той би бил възпрепятстван от достигане на документа, макар че той не отговаря на команда за навигация и е слабо вероятно да отговаря на команда в самото приложение. В този случай NVDA ще инструктира Windows да възпроизвежда системния звук по подразбиране при всяко натискане на клавиш, който бива възпрепятстван.

Автоматично премествай системния фокус към фокусируемите елементи в режим на разглеждане

Клавиш: NVDA+8

Изключена по подразбиране, тази опция ви позволява да изберете дали системният фокус да бъде автоматично преместван към елементи, които могат да бъдат фокусирани по този начин (връзки, полета за формуляри и т.н.) при навигация в съдържанието с каретката за режим на разглеждане. Оставянето на тази опция изключена ще изключи автоматичното фокусиране на фокусируемите елементи, когато те са достигнати с каретката за режим на разглеждане. Това може да доведе до по-добра работа и по-голяма отзивчивост в режим на разглеждане. Фокусът пак ще бъде преместен до конкретния елемент при взаимодействие с него (например натискане на бутон, поставяне на отметка в поле за отметка). Включването на тази опция може да подобри поддръжката за някои уеб сайтове за сметка на производителността и стабилността.

12.1.15. Форматиране на документите (NVDA+Control+D)

Повечето полета за отметка в тази категория са за определяне на това, което ще бъде изговаряно автоматично при придвижване в документите. Например, ако отметнете полето за отметка „Докладвай името на шрифта“, всеки път, когато навлезете със стрелките в текст с различен шрифт, той ще ви бъде докладван.

Настройките за форматиране на документите са организирани в групи. Може да настройвате съобщаването на:

За да можете да превключвате тези настройки отвсякъде, моля определете потребителски жестове от диалога Жестове на въвеждане.

Докладвай промените във форматирането след курсора

Ако тази опция е включена, това казва на NVDA да засича и изговаря всички промени във форматирането на текущия ред, докато изговаря текста, дори ако това би забавило неговата производителност.

По подразбиране NVDA ще засича форматирането на позицията на курсора за преглед или каретката, а в някои случаи и на останалата част от текста на текущия ред, но само ако това няма да се отрази на производителността.

Включвайте тази опция, когато коригирате документи в Wordpad или на други места, където форматирането е важно.

Докладване на отстъпа на редовете

Тази опция ви позволява да определите начина, по който да се докладва отстъпът в началото на редовете. Падащият списък Докладване на отстъпа на редовете има 4 възможности.

12.1.16. Настройки на OCR на Windows 10

Настройките в тази категория ви позволяват да конфигурирате OCR на Windows 10. Категорията съдържа следните опции:

Език на разпознаване

Този падащ списък ви позволява да изберете езика, който ще се ползва за разпознаване на текста.

12.1.17. Разширени настройки

Предупреждение! Настройките в тази категория са за напреднали потребители и могат да предизвикат неправилната работа на NVDA, ако са конфигурирани погрешно. Променяйте тези настройки само ако знаете какво правите или сте изрично инструктирани да го направите от разработчиците на NVDA.

Правене на промени по разширените настройки

За да направите промени в разширените настройки, контролите трябва да бъдат задействани, като потвърдите с отметката, че разбирате рисковете от промяната на тези настройки.

Възстанови настройките по подразбиране

Бутонът възстановява стойностите по подразбиране за настройките, дори ако няма отметка в полето за потвърждение. След промяна на настройките може да искате да се върнете към стойностите по подразбиране. Това може да се случи и ако не сте сигурни дали настройките са били променени.

Включи зареждането на персонализиран код от директорията за разработчици Scratchpad

При разработването на добавки за NVDA е полезно да можете да тествате кода, докато го пишете. Тази опция, когато е включена, позволява на NVDA да зарежда персонализирани модули за приложения (appModules), глобални плъгини (globalPlugins), драйвери за брайлови дисплеи (brailleDisplayDrivers) и драйвери за речеви синтезатори (synthDrivers), от специална директория за разработчици „scratchpad“ в директорията с вашите лични настройки за NVDA. Преди NVDA зареждаше персонализирания код директно от директорията с потребителските настройки, без да има начин това да бъде забранено. Тази опция е изключена по подразбиране, като така се гарантира, че в NVDA не се изпълнява какъвто и да е непроверен код, без изричното знание на потребителя. Ако желаете да разпространявате такъв персонализиран код сред други потребители, трябва да го пакетирате като добавка за NVDA.

Отвори директорията за разработчици Scratchpad

Този бутон отваря директорията, където можете да поставите персонализиран код, докато го разработвате. Този бутон е активен, само ако NVDA е конфигуриран да разреши зареждането на персонализирания код от директорията за разработчици Scratchpad.

Включи избирателното регистриране на UI Automation събития и промени в свойствата

Тази опция променя начина, по който NVDA се регистрира за събития, стартирани от ППИ за достъпност на Microsoft UI Automation. Когато тази опция е изключена, NVDA се регистрира за много UIA събития, които се обработват и отхвърлят от самия екранен четец. Това има голямо отрицателно въздействие върху производителността, особено в приложения като Microsoft Visual Studio. Следователно, когато тази опция е включена, NVDA ще ограничи регистрацията на събития до системния фокус за повечето събития. Ако забелязвате проблеми с производителността в дадени приложения, препоръчваме ви да изпробвате тази функционалност, за да видите дали производителността няма да се подобри.

Използвай UI Automation за получаване на достъп до контролите на документ в Microsoft Word, когато е налично

Когато тази опция е включена, NVDA ще се опита да използва ППИ за достъпност на Microsoft UI Automation, за да извлича информация от контролите на документ в Microsoft Word. Това включва както самия Microsoft Word, така и визуализатора и композитора на съобщения в Microsoft Outlook. За най-новите версии на Microsoft Office 2016/365, работещи под Windows 10, поддръжката на UI Automation е достатъчно пълна, за да осигури достъп до документи на Microsoft Word, почти еднаква на съществуващата поддръжка на NVDA за Microsoft Word, с допълнителното предимство, че отзивчивостта е значително подобрена. Въпреки това, може да има информация, която не е изложена, или е изложена неправилно в някои версии на Microsoft Office, което означава, че на тази поддръжка за UI Automation невинаги може да се разчита. Все още не препоръчваме на по-голямата част от потребителите да я включват по подразбиране, но ще сме благодарни на потребителите на Office 2016/365 да тестват тази функция и да ни предоставят обратна връзка.

Използвай UI Automation за получаване на достъп до конзолата на Windows, когато е налично

Когато тази опция е включена, NVDA ще използва нова, в процес на усъвършенстване, версия на своята поддръжка за конзолата на Windows, която се възползва от подобренията по достъпността, направени от Microsoft. Тази функционалност е в ранен експериментален стадии и все още е недовършена, така че използването й засега не е препоръчително. След като обаче бъде завършена, се очаква тази нова поддръжка да се използва по подразбиране, подобрявайки производителността и стабилността на NVDA в командните конзоли на Windows.

Изговаряй паролите в UIA конзолите

Тази настройка контролира дали символите да се изговарят от изговарянето на знаците или изговарянето на думите в ситуации, когато екранът не се опреснява (като например при въвеждане на парола) в конзолата на Windows с включена поддръжка за UI Automation. От съображения за сигурност, тази настройка трябва да се остави изключена. Може да пожелаете обаче да я включите, ако имате проблеми с производителността или нестабилност при докладване на въвеждането на символи и/или думи, докато използвате новата експериментална поддръжка на NVDA за конзолата на Windows.

Използвай новата поддръжка за въвеждане на знаци в конзолата на Windows, когато е налично

Тази опция задейства алтернативен метод за засичането на въведените символи в командните конзоли на Windows. Въпреки че подобрява производителността и предотвратява спелуването (произнасянето буква по буква) на някои извеждани от конзолата текстове, може да е несъвместима с някои терминални програми. Тази функция е достъпна и включена по подразбиране за Windows 10 версии 1607 и по-нови, когато UI Automation не е налична или е изключена. Предупреждение: Когато тази опция е включена, въведените символи, които не се появяват на екрана, като пароли, няма да бъдат потискани. На ненадеждни места можете временно да изключите изговарянето на въведените букви или знаци и изговарянето на въведените думи при въвеждане на пароли.

Опитвай се да анулираш речта за събития, свързани с елементи, които вече не са на фокус

Тази опция дава възможност за поведение, което се опитва да анулира речта за събития, свързани с елементи, които вече не са на фокус. По-конкретно, бързото обхождане на съобщения в Gmail с Chrome може да накара NVDA да докладва остаряла информация. Тази функционалност е експериментална от NVDA 2020.2.

Време за изчакване на движението на каретката (в мсек)

Тази опция ви позволява да конфигурирате броя милисекунди, които NVDA ще изчаква движението на каретката (точката на вмъкване) в редактируеми текстови контроли. Ако установите, че NVDA изглежда неправилно проследява каретката, напр. изглежда, че винаги е с един символ назад или прочита повторно редове, тогава може да е добра идея да опитате да увеличите тази стойност.

Категории за протоколиране при отстраняване на грешки

Полетата за отметка в този списък ви позволяват да разрешите определени категории от съобщения за отстраняване на грешки в протокола на NVDA. Протоколирането на тези съобщения може да доведе до намаляване на производителността и големи протоколни файлове. Включвайте която и да е от тези категории само ако е специално указано от разработчик на NVDA (напр. при отстраняване на грешки при неправилно работещ драйвер на брайлов дисплей).

12.2. Други настройки

Освен прозореца с настройките на NVDA, подменюто „Настройки“ в менюто на NVDA съдържа няколко други елемента, които са изложени по-долу.

12.2.1. Речници

Менюто „Речници“, (намиращо се в подменю „Настройки“), съдържа диалози, които ви позволяват да задавате специфично произношение за отделни думи или фрази. В настоящия момент има 3 различни типа речници. Те са:

Ако искате да можете да отваряте който и да е от тези диалози отвсякъде, трябва да определите потребителски жестове като използвате диалога Жестове на въвеждане.

Всички речникови диалози съдържат списък с правила, които ще бъдат използвани за формиране на речта. Диалогът също съдържа бутоните Добави, Редактирай и Премахни.

За да добавите ново правило в речника, натиснете бутона „Добави“, попълнете полетата в отворилия се диалог и натиснете бутона OK. След това ще видите вашето ново правило в списъка с правила. За да бъдете сигурни, че вашето ново правило е наистина запазено, уверете се, че сте излезли от диалога с бутона OK веднъж, щом свършите с добавянето/редактирането на правилата.

Правилата в речниците в NVDA ви позволяват да замените един низ от символи с друг. Прост пример би бил, ако искате NVDA да произнася жаба всеки път, когато би трябвало да произнася птица. Най-лесният начин да направите това е в диалога за добавяне на правила да напишете думата птица в полето за образец и жаба в полето за заместител. Може би бихте искали да добавите също и описание в полето за коментар (нещо от сорта на: променя птица на жаба).

Речниците на NVDA обаче са много по-мощни от простото заместване на думи. Диалогът за добавяне на правило също съдържа и поле за отметка, което указва дали съответното правило да бъде чувствително към главни букви, което означава, че NVDA ще се съобразява дали отделните букви са главни или малки. NVDA игнорира тези разлики по подразбиране.

Накрая, набор от радио бутони ви позволява да определите дали вашият образец трябва да важи навсякъде, трябва да съвпада само ако е част от цяла дума или трябва да бъде третиран като „регулярен израз“. Указване на образец да съвпада само с цяла дума означава, че заместването ще бъде извършено само в случай, че образецът не е част от по-голяма дума. Това условие е изпълнено, ако знаците непосредствено преди и след думата са нещо различно от буква, цифра или долна черта, или ако няма никакви знаци. По този начин, използвайки предишния пример за заместване на „птица“ с „жаба“, ако укажете на това правило да замества само цели думи, то няма да засегне срещанията на думата „птицата“.

Регулярният израз е образец, съдържащ специални символи, който ви позволява да сравнявате повече от един символ едновременно, следи за няколко букви, няколко цифри, като няколко примера. Регулярните изрази не се покриват от това ръководство за потребителя. За уводен урок по темата, моля, прегледайте [https://docs.python.org/3.7/howto/regex.html].

12.2.2. Пунктуация/Произнасяне на символите

Този диалог ви позволява да променяте начина, по който различните символи и пунктуационни знаци ще се произнасят от NVDA, а също и нивото, при което те ще се изговарят.

Езикът, за който ще бъде редактирано произнасянето на символите, ще бъде показан в заглавната лента на същия диалог. Обърнете внимание, че този диалог зачита опцията „Доверявай се на езика на гласа при обработка на знаци и символи“, намираща се в категорията Реч в прозореца с настройките на NVDA. Тоест, когато тази опция е включена, ще се използва езикът на гласа, вместо глобалната настройка за езика на NVDA.

За да промените символ, първо трябва да го маркирате в списъка със символи. Можете да филтрирате символите, като въведете символа или част от заместителя му в текстовото поле „Филтриране по“.

Може да добавите нов символ като натиснете бутона Добави. В новопоявилия се диалог въведете новия символ и натиснете бутона Ok. След това можете да промените полетата за новия символ по същия начин, по който бихте го направили за останалите символи.

Можете да премахнете символ, който преди това сте добавили, като натиснете бутона Премахни.

Когато сте готови, натиснете бутона OK, за да запазите направените промени, или бутона Cancel - за да ги отхвърлите.

В случай на комплексни символи, полето за заместител може да се наложи да включва някои групови препратки на съответстващия текст. Например за шаблон, съвпадащ с цяла дата, полето ще трябва да съдържа \1, \2 и \3, за да бъдат заменени от съответните части на датата. Поради тази причина, нормалните обратни наклонени черти в полето „Заместител“ трябва да бъдат удвоени (напр. трябва да се напише „a\\b“, за да се получи заместител „a\b“.

12.2.3. Жестове на въвеждане

В този диалог можете да променяте жестовете на въвеждане (клавиши от клавиатурата, бутони на брайловия дисплей и т.н.), отнасящи се до команди на NVDA.

В този диалог се показват само команди, които са били приложими непосредствено преди неговото извикване. Например, ако искате да промените команда, отнасяща се до режима на разглеждане, трябва да отворите диалога за настройка на жестовете на въвеждане, докато сте в режим на разглеждане.

Дървовидният списък в този диалог изброява всички приложими към дадения момент команди на NVDA, групирани по категории. Можете да ги филтрирате като въведете една или повече думи от описанието на командата в произволен ред в полето „Филтриране по“. Всички жестове, асоциирани с дадена команда, са подредени след съответната команда.

За да добавите жест на въвеждане към някоя команда, изберете желаната команда и натиснете бутона Добави. След това изпълнете жеста на въвеждане, който искате да асоциирате; например натиснете клавиш на клавиатурата или бутон на брайловия дисплей. Често един жест може да бъде интерпретиран по повече от един начин. Например, ако натиснете клавиш от клавиатурата, може да искате той да бъде валиден само за текущата клавиатурна подредба (например настолна или лаптоп) или може да искате той да бъде валиден за всички подредби. В този случай ще видите диалог, който ще ви позволи да изберете желаното поведение.

За да премахнете даден жест от дадена команда, изберете жеста и натиснете бутона Премахни.

Категорията „Емулиране на натискане на клавиши от клавиатурата“ съдържа команди на NVDA, които емулират клавиши на системната клавиатура. Тези емулирани клавиши на системната клавиатура могат да се използват за управление на системна клавиатура направо от брайловия ви дисплей. За да добавите емулиран жест на въвеждане, изберете категорията „Емулиране на натискане на клавиши от клавиатурата“ и задействайте бутона „Добави“. След това натиснете клавиша от клавиатурата, който искате да бъде емулиран. След това клавишът ще бъде наличен в категорията „Емулиране на натискане на клавиши от клавиатурата“ и ще можете да му присвоите жест на въвеждане, както е описано по-горе.

Забележки:

Когато приключите с промените, натиснете бутона OK, за да ги запазите, или бутона Cancel, за да ги отхвърлите.

12.3. Запазване и презареждане на конфигурацията

По подразбиране NVDA не запазва автоматично вашите настройки, така че ако излезете от NVDA и после го стартирате отново, те ще се върнат на техните оригинални стойности. Трябва да се отбележи, че вие можете да променяте тази настройка от диалога „Основни настройки“ в подменю „Настройки“. За да запазите настройките, изберете елемента „Запази настройките“ от менюто на NVDA.

Ако някога направите грешка с вашите настройки и изпитате нуждата да се върнете към запазените настройки, изберете елемента „Възстанови запазените настройки“ от менюто на NVDA. Можете също така да възстановите настройките към първоначалните им заводски стойности, като изберете „Възстанови настройките до заводските стойности“, което също се намира в главното меню на NVDA.

Следните клавишни команди също биха ви влезли в употреба:

Име Клавиш при настолната подредба Клавиш при лаптоп подредбата Описание
Запази настройките NVDA+Control+C NVDA+Control+C Запазва вашите текущи настройки, така че те няма да се загубят, когато затворите NVDA
Възстанови запазените настройки NVDA+Control+R NVDA+Control+R Еднократно натискане ще възстанови настройките на NVDA до момента, когато последно сте ги запазили. Трикратно натискане ще възстанови настройките до заводските им стойности.

12.4. Конфигурационни профили

Понякога може да поискате да имате различни настройки за различни ситуации. Например, може да поискате докладването на отстъпа да бъде включено, докато редактирате текст или докладването на атрибутите на шрифта да бъде включено, докато преглеждате друг текст. NVDA ви позволява да направите това с помощта на конфигурационни профили.

Конфигурационният профил съдържа само тези настройки, които са били променени по време на неговото редактиране. Повечето настройки могат да бъдат променяни в конфигурационните профили с изключение на тези от категорията „Основни“ в прозореца с настройките на NVDA, които се отнасят до цялостното поведение на NVDA.

Конфигурационните профили могат да бъдат активирани ръчно или от съответния диалогов прозорец, или чрез използването на добавени жестове по избор. Те могат също така да бъдат активирани и автоматично в зависимост от някакво събитие като например превключване към определено приложение.

12.4.1. Основен начин на управление

Управлението на конфигурационните профили става като се избере елементът „Конфигурационни профили“ от менюто на NVDA. Може да направите това и с клавишна команда:

Първият елемент в този диалог е списъкът с профили, от който може да изберете някой от наличните профили. Когато отворите диалога, профилът, който редактирате в момента, ще бъде избран. Също така ще видите информация за активните профили, показваща дали те са били активирани ръчно, дали се задействат автоматично при дадено събитие и/или са в процес на редактиране.

За да преименувате или изтриете даден профил, натиснете съответния бутон - Преименувай или Изтрий.

За да затворите диалога, натиснете бутона Затвори.

12.4.2. Създаване на профил

За да създадете нов профил, натиснете бутона Нов.

В диалога Нов профил може да изберете име за новия профил. Също така може да изберете как този профил да бъде използван. Ако искате да можете да активирате профила единствено ръчно, изберете Ръчно активиране, което е избрано по подразбиране. В противен случай изберете събитие, което трябва автоматично да активира този профил. За удобство, ако не сте посочили име на профила, изборът на събитие ще попълни полето за име в съответствие с него. Вижте по-долу за повече информация относно събитията, към които може да асоциирате конфигурационен профил.

Натискането на OK ще създаде профила и ще затвори диалога Конфигурационни профили, така че да можете да го редактирате.

12.4.3. Ръчно активиране

Можете ръчно да активирате даден профил като го изберете и натиснете бутона Ръчно активиране. Веднъж след като някой профил бъде активиран, други профили може да бъдат активирани в следствие на някое събитие, но всякакви настройки в ръчно активирания профил ще ги презапишат. Например, ако профил е бил задействан за текущото приложение и докладването на връзките е включено в този профил, но е изключено в ръчно активирания профил, тогава връзките няма да бъдат докладвани. Въпреки това, ако сте променили гласа в автоматично задействания профил, но никога не сте го променяли в ръчно активирания профил, тогава ще се използва гласът от ръчно активирания профил. Всяка настройка, която промените, ще бъде запазена в ръчно активирания профил. За да деактивирате ръчно активиран профил, изберете го в диалога за настройка на конфигурационните профили и натиснете бутона Ръчно деактивиране.

12.4.4. Превключватели

Натискането на бутона Превключватели в диалога Конфигурационни профили ви позволява да промените профилите, които трябва да бъдат активирани автоматично при различни събития.

Списъкът с превключватели показва наличните събития, които са както следва:

За да промените профила, който трябва да се активира автоматично при настъпването на дадено събитие, изберете събитието и после изберете желания профил от списъка с профили. Може да изберете Обичайни настройки, ако не желаете да се използва профил.

Натиснете бутона Затвори, за да се върнете към диалога Конфигурационни профили.

12.4.5. Редактиране на профил

Ако сте активирали ръчно някой профил, всяка настройка, която промените, ще бъде запазена в този профил. В противен случай, всяка настройка, която промените, ще бъде запазена в последно задействания профил. Например, ако сте асоциирали профил с приложението Notepad и превключите към Notepad, всяка настройка, която промените, ще се запазва в този профил. Накрая, ако няма нито ръчно активиран, нито автоматично задействан профил, всяка настройка, която промените, ще бъде запазвана в обичайните настройки.

За да редактирате профила, асоцииран с Прочитане на всичко, трябва да го активирате ръчно.

12.4.6. Временно деактивиране на превключватели

Понякога е полезно временно да деактивирате всички превключватели. Например, може да искате да редактирате ръчно активиран профил или вашите обичайни настройки без намесата на автоматично активирани профили. Можете да направите това като сложите отметка на полето Временно деактивиране на всички превключватели в диалога Конфигурационни профили.

За да включвате/изключвате забраняването на превключвателите отвсякъде, моля, задайте потребителски жест от прозореца Жестове на въвеждане.

12.4.7. Активиране на профил с помощта на жестове на въвеждане

За всеки добавен профил можете да зададете един или повече жестове на въвеждане, с които да го активирате. По подразбиране конфигурационните профили нямат присвоени жестове на въвеждане. Можете да добавяте жестове за активиране на профил, като използвате диалоговия прозорец „Жестове на въвеждане“. Всеки профил има запис за себе си в категорията „Конфигурационни профили“. Когато преименувате даден профил, всеки жест, който сте добавили по-рано, пак ще е наличен. Премахването на профил автоматично ще изтрие свързаните с него жестове.

12.5. Местоположение на конфигурационните файлове

Преносимите версии на NVDA съхраняват всички настройки и добавки в папка, наречена userConfig, намираща се в папката на NVDA.

Инсталационните версии на NVDA съхраняват всички настройки и добавки в специална папка, намираща се във вашия профил в Windows. Това означава, че всеки потребител на системата може да има отделни настройки за NVDA. За да отворите директорията с вашите настройки отвсякъде, можете да използвате диалоговия прозорец „Жестове на въвеждане“, за да добавите персонализиран жест. В допълнение, за да достигнете до вашата папка с настройки в инсталационната версия на NVDA, в Старт менюто може да отидете на Всички приложения -> NVDA -> Преглеждане на папката с потребителските настройки на NVDA.

Настройките за NVDA, когато се използва в екрана за вписване и другите защитени екрани, се съхраняват в папката systemConfig, намираща се в папката, в която NVDA е инсталиран. Обикновено тези настройки не трябва да се пипат. За да промените начина, по който NVDA е настроен, когато работи в екрана за вписване в Windows и другите защитени екрани, настройте NVDA по начина, по който желаете, след това инструктирайте NVDA да копира и използва тези настройки посредством бутона „Използвай текущо запазените настройки в екрана за вписване и другите защитени екрани“, който се намира в категорията „Основни“ в прозореца с настройките на NVDA.

13. Допълнителни инструменти

13.1. Преглед на протокола

Визулализаторът на протоколи, намиращ се в подменю Инструменти от менюто на NVDA, ви позволява да видите всички протоколирани съобщения от момента на последното стартиране на NVDA до текущия момент. Натискането на NVDA+F1 ще отвори протокола и ще покаже информация за разработчици за текущия навигационен обект.

Отделно от прочитането на съдържанието, вие също може да запазите копие на протокола или да обновите съдържанието, така че да се показва най-новото такова, ако има нови съобщения от стартирането му. Тези действия са налични в менюто Протокол на визуализатора.

13.2. Преглед на речта

За външни разработчици на софтуер или за хора, представящи NVDA на външна аудитория, е наличен плаващ прозорец, който ще ви показва текста, изговарян от NVDA.

За да разрешите прегледа на речта, маркирайте елемента „Преглед на речта“ в подменю „Инструменти“ от менюто на NVDA. Отмаркирайте този елемент, за да го забраните.

Прозорецът за преглед на речта съдържа поле за отметка „Показвай визуализатора на речта при стартиране“. Ако това поле има отметка, визуализаторът на речта ще се стартира при стартиране на NVDA. При последващи стартирания прозорецът за преглед на речта ще се опита да запомни размерите и местоположението си от последното си използване.

Когато прегледът на речта е включен, той се обновява постоянно, за да ви показва последно изговорения текст. Ако щракнете с мишката или се фокусирате върху него, NVDA ще спре временно да обновява текста, така че лесно да можете да го маркирате или копирате.

За да активирате прегледа на речта отвсякъде, моля определете потребителски жест, използвайки диалога Жестове на въвеждане.

13.3. Брайлов визуализатор

За зрящи разработчици на софтуер или хора, демонстриращи NVDA пред зряща аудитория, е наличен плаващ прозорец, който ви позволява да преглеждате брайловия изход и текстовия еквивалент за всеки символ на брайл. Брайловият визуализатор може да се използва едновременно с физически брайлов дисплей, като той ще показва същия брой клетки, налични на физическото устройство. Докато брайловият визуализатор е включен, той непрекъснато се опреснява, за да ви покаже брайла, който би бил изведен на физически брайлов дисплей.

За да включите брайловия визуализатор, сложете отметка на пункта „Брайлов визуализатор“ в меню „Инструменти“ в менюто на NVDA. Махнете отметката от пункта в менюто, за да го изключите.

Физическите брайлови дисплеи обикновено имат бутони за превъртане напред или назад. За да задействате превъртането с брайловия визуализатор, използвайте диалоговия прозорец „Жестове на въвеждане“, за да присвоите клавишни комбинации, с които да се „Превърта брайловия дисплей назад“ и „Превърта брайловия дисплей напред“.

Прозорецът на брайловия визуализатор съдържа поле за отметка с надпис „Показвай брайловия визуализатор при стартиране“. Ако в това поле има отметка, брайловият визуализатор ще се отвори при стартиране на NVDA. Прозорецът на брайловия визуализатор винаги ще се опитва да се отвори със същите размери и местоположение, с които е бил, когато е бил затворен.

Прозорецът на брайловия визуализатор съдържа поле за отметка с надпис „Преместване до клетката при посочване“, което по подразбиране не е отметнато. Ако е отметнато, задържането на мишката над брайлова клетка ще даде възможност за задействане на командата „Преместване на брайлова клетка“ за тази клетка. Това често се използва за преместване на каретката или задействане на действието за контрола. Това може да бъде полезно за тестване дали NVDA е в състояние правилно да премества курсора до мястото в текста, указано чрез брайловия дисплей. За да се предотврати неволно преместване към клетки, командата се изпълнява със закъснение. Мишката трябва да се задържи върху клетката, докато тя стане зелена. Клетката първоначално ще се оцвети в светложълто, ще премине към оранжево, след което изведнъж ще стане зелена.

13.4. Конзола на Python

Конзолата на Python на NVDA, намираща се в подменю Инструменти от менюто на NVDA, е инструмент за разработчици, който е полезен за отстраняване на грешки, обща инспекция на вътрешността на NVDA или инспекция на йерархията на достъпността в някое приложение. За повече информация, моля, вижте ръководството на разработчика за NVDA.

13.5. Мениджър на добавките

Мениджърът на добавките, достъпен при избор на елемента Мениджър на добавките от подменю Инструменти на менюто на NVDA, ви позволява да инсталирате, премахвате, включвате и изключвате пакети с добавки за NVDA. Тези пакети са предоставени от общността на NVDA и съдържат външен програмен код, който може да добавя или променя функционалността на NVDA, или дори да предоставя поддръжка за допълнителни брайлови дисплеи или речеви синтезатори.

Мениджъра на добавките съдържа списък, който показва всички текущо инсталирани добавки за вашия потребителски акаунт. Име на пакета, състояние, версия и автор се показват за всеки пакет, макар че допълнителна информация като описание или уеб адрес може да бъде видяна при маркиране на добавката и натискане на бутона „За добавката“. Ако има документация за избраната добавка, може да я отворите като активирате бутона „Помощ за добавката“.

За да разгледате и изтеглите наличните добавки онлайн, натиснете бутона „Сдобиване с добавки“. Този бутон отваря сайта с добавки за NVDA. Ако NVDA е инсталиран на вашата система и е стартиран в момента, може да отворите добавката директно от браузъра, за да започнете процеса по инсталация както е описано по-долу. В противен случай, запазете пакета с добавка и следвайте инструкциите по-долу.

За да инсталирате добавка с която вече разполагате, натиснете бутона „Инсталирай“. Това ще ви позволи да изберете пакет с добавка (.nvda-addon файл) някъде от вашия компютър или от локалната мрежа. Веднъж щом натиснете Отвори, NVDA ще ви попита дали наистина искате да инсталирате тази добавка.

Когато инсталирате добавка, NVDA първо ще поиска потвърждение, че наистина искате да инсталирате добавката. До колкото функционалността на добавките е неограничена в NVDA, което на теория може да включва и достъп до вашата лична информация или дори цялата система ако NVDA е инсталирано копие, много е важно да инсталирате добавки само от доверени източници. Веднъж щом добавката е инсталирана, NVDA трябва да бъде рестартиран, за да може тя да се задейства. Докато не го направите, състоянието на добавката в списъка ще бъде „Инсталиране“.

За да премахнете добавка, изберете добавката от списъка и натиснете бутона Премахни. NVDA ще ви попита дали наистина искате да направите това. Също както при инсталирането, NVDA трябва да бъде рестартиран, за да се премахне добавката напълно. Докато не го направите, състоянието на добавката в списъка ще бъде „Премахване“.

За да изключите добавка, натиснете бутона „Изключи добавката“. За да включите добавка, която е изключена, натиснете бутона „Включи добавката“. Можете да изключите добавка, чието състояние указва, че е включена, или да я включите, ако състоянието й указва, че е изключена. При всяко натискане на бутоните „Включи добавката“ и „Изключи добавката“, състоянието се променя така че да посочи какво ще се случи, след като NVDA бъде рестартиран. Ако допреди това добавката е била „изключена“, състоянието й ще указва „Включена след рестартиране“. Ако допреди това добавката е била „Включена“, състоянието й ще указва „Изключена след рестартиране“. Също както когато инсталирате или премахвате добавки, трябва да рестартирате NVDA, за да може промените да влязат в сила.

Мениджърът има също и бутон Затвори за затваряне на диалога. Ако сте инсталирали, премахнали или променили състоянието на добавки, преди това NVDA ще ви попита дали искате да рестартирате програмата, за да може направените промени да влязат в сила.

Някои по-стари добавки може вече да не са съвместими с версията на NVDA, която имате. Също така, когато използвате по-стара версия на NVDA, някои нови добавки може да не са съвместими. Опитът за инсталиране на несъвместима добавка ще доведе до грешка, обясняваща защо добавката се счита за несъвместима. За да проверите тези несъвместими добавки, можете да използвате бутона „Преглед на несъвместимите добавки“, за да стартирате мениджъра на несъвместимите добавки.

За да можете да отваряте мениджъра на добавките отвсякъде, моля определете потребителски жест, използвайки диалога „Жестове на въвеждане“.

13.5.1. Мениджър на несъвместимите добавки

Мениджърът на несъвместимите добавки, който можете да отворите чрез бутона „Преглед на несъвместимите добавки“ в мениджъра на добавките, ви позволява да проверявате всички несъвместими добавки и причината те да се считат за несъвместими. Добавките се считат за несъвместими, когато не са обновени, за да работят със значителни промени в NVDA, или когато те разчитат на функция, която не е налична във версията на NVDA, която използвате. Мениджърът на несъвместимите добавки има кратко описание, което обяснява неговата цел, както и версията на NVDA. Несъвместимите добавки са представени в списък със следните колони:

  1. Пакет: Името на добавката
  2. Версия: Версията на добавката
  3. Причина за несъвместимостта: Обяснение защо добавката се счита за несъвместима

Мениджърът на несъвместимите добавки също има бутон „За добавката...“. Този прозорец ще ви покаже всички подробности за добавката, което е полезно, когато се свързвате с автора на добавката.

13.6. Създай преносимо копие

Това ще отвори диалогов прозорец, който ви позволява да създадете преносимо копие на NVDA от инсталираната версия. Така или иначе, когато стартирате преносимо копие на NVDA, в подменюто „Инструменти“ елементът от менюто ще се нарича „Инсталиране на NVDA“, вместо „Създай преносимо копие“).

Диалоговият прозорец за създаване на преносимо копие на NVDA или за инсталиране на NVDA на този компютър ще ви подкани да изберете път до папката, в която NVDA трябва да създаде преносимото копие или в която NVDA трябва да бъде инсталиран.

В този диалогов прозорец можете да включите или изключите следните опции:

13.7. Стартирай инструмента за поправка на COM регистрации

Инсталирането и деинсталирането на програми на компютъра може в определени случаи да доведе до дерегистриране на COM DLL файлове. Тъй като COM интерфейсите като IAccessible зависят от коректното регистриране на дадени COM DLL файлове, могат да се появят проблеми, в случай че въпросните файлове не са регистрирани коректно.

Това може да се случи, например след инсталиране и деинсталиране на Adobe Reader, Math Player и други програми.

Липсата на въпросните регистрации може да причини проблеми в браузърите, настолните приложения, лентата на задачите и други интерфейси.

По-конкретно, следните проблеми могат да бъдат решени чрез изпълняването на този инструмент:

13.8. Презареди добавките

Веднъж активиран, този елемент презарежда модулите на приложението и глобалните добавки без нуждата от рестартиране на NVDA, което може да бъде доста удобно за разработчици.

14. Поддържани синтезатори на реч

Този раздел съдържа информация за синтезаторите на реч, поддържани от NVDA. За още по-обширен списък с безплатни и комерсиални синтезатори, които можете да поръчате или свалите за използване с NVDA, моля, вижте страницата за допълнителни гласове.

14.1. eSpeak NG

Синтезаторът eSpeak NG е вграден директно в NVDA и не се нуждае от други специални драйвери или компоненти, които трябва да бъдат инсталирани. В Windows 7, 8 и 8.1 NVDA по подразбиране използва eSpeak NG (в Windows 10 по подразбиране се използва Windows OneCore). Тъй като този синтезатор е вграден в NVDA, това е идеален избор, когато стартираме NVDA от USB преносими носители на други системи.

Всеки глас, който идва с eSpeak NG, говори различен език. Има повече от 43 различни езици, поддържани от eSpeak NG.

Има също и много гласови варианти, които могат да бъдат избрани, за да разнообразят звученето на гласа.

14.2. Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)

SAPI 4 е по-стар стандарт на Microsoft за софтуерни речеви синтезатори. NVDA все още поддържа този стандарт за потребители, които вече имат инсталирани SAPI 4 синтезатори. Въпреки това, Microsoft вече не поддържа този стандарт и необходимите компоненти вече не са налични от Microsoft.

Когато използвате този синтезатор с NVDA, списъкът с наличните гласове, (достъпен от категорията Реч в прозореца с настройките на NVDA или от Пръстена от настройки за синтезатора) ще съдържа всички гласове от всички SAPI4 синтезатори, инсталирани на вашата система.

14.3. Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)

SAPI 5 е стандарт на Microsoft за софтуерни синтезатори на реч. Много речеви синтезатори, използващи този стандарт, могат да бъдат поръчани или изтеглени безплатно от различни компании и уеб сайтове, макар че вашата система вероятно ще дойде с поне един предварително инсталиран SAPI5 глас. Когато използвате този синтезатор с NVDA, списъкът с наличните гласове, (достъпен от категорията Реч в прозореца с настройките на NVDA или от Пръстена от настройки за синтезатора), ще съдържа всички гласове от всички SAPI5 синтезатори, инсталирани на вашата система.

14.4. Microsoft Speech Platform

Microsoft Speech Platform предоставя гласове за много езици, които обикновено се използват в разработката на сървърно базирани гласови приложения. Тези гласове могат също да бъдат използвани и с NVDA.

За да използвате тези гласове, ще трябва да инсталирате два компонента:

14.5. Windows OneCore гласове

Windows 10 включва нови гласове, познати като „OneCore“ или „mobile“ гласове. Гласовете са предоставени за много езици и работят по-добре от гласовете на Microsoft, налични в Microsoft Speech API версия 5. По подразбиране в Windows 10 NVDA използва гласове на Windows OneCore (в по-старите версии на Windows се използва eSpeak NG).

За да добавите нови Windows OneCore гласове, отворете настройките на Windows, от там изберете категорията „Час и език“ и подкатегорията „Говор“. Използвайте опцията „Добавяне на гласове“ и потърсете желания език. Много езици включват множество варианти. „Обединеното кралство“ и „Австралия“ са два от вариантите на английския език. „Франция“, „Канада“ и „Швейцария“ са варианти на френския език. Потърсете общия език (напр. английски или френски), след което намерете варианта в списъка. Изберете желаните езици и използвайте бутона „Добавяне“, за да ги добавите. След като ги добавите, рестартирайте NVDA.

Моля, вижте тази статия на Microsoft за списък с наличните гласове: https://support.microsoft.com/en-us/windows/appendix-a-supported-languages-and-voices-4486e345-7730-53da-fcfe-55cc64300f01

15. Поддържани брайлови дисплеи

Този раздел съдържа информация за брайловите дисплеи, поддържани от NVDA.

15.1. Дисплеи, поддържащи автоматично откриване на заден план

NVDA има способността във фонов режим автоматично да открива множество брайлови дисплеи, свързани посредством USB или Bluetooth. Това поведение се постига, като се избере опцията „Автоматично“ като предпочитан брайлов дисплей от прозореца с настройките за брайл на NVDA. Тази опция е избрана по подразбиране.

Следните дисплеи поддържат функцията за автоматично откриване:

15.2. Freedom Scientific серии Focus/PAC Mate

Всички Focus и PAC Mate дисплеи от Freedom Scientific се поддържат, когато са свързани чрез USB или Bluetooth. Ще трябва да имате инсталирани драйверите на Freedom Scientific за брайловите им дисплеи, за да ги използвате. Ако все още ги нямате, можете да се сдобиете с тях от https://support.freedomscientific.com/Downloads/Focus/FocusBlueBrailleDisplayDriver. Макар че тази страница споменава само Focus 40 Blue display, драйверът поддържа всички дисплеи на Freedom Scientific.

По подразбиране NVDA може автоматично да открива и да се свързва с тези дисплеи, както чрез USB, така и чрез Bluetooth. Въпреки това, при настройката на дисплея можете изрично да изберете „USB“ или „Bluetooth“, за да ограничите типа на използваната връзка. Това може да бъде полезно, ако искате да свържете дисплея Focus към NVDA чрез Bluetooth, но в същото време да можете да го зареждате чрез USB захранване от компютъра. Функцията на NVDA за автоматично разпознаване на брайлови дисплеи също ще разпознае дисплея през USB или Bluetooth.

Следват клавишните назначения за този дисплеи за NVDA. Моля, вижте документацията на този дисплей за повече информация относно разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад topRouting1 (първа клетка на дисплея)
Превъртане на брайловия дисплей напред topRouting20/40/80 (последна клетка на дисплея)
Превъртане на брайловия дисплей назад leftAdvanceBar
Превъртане на брайловия дисплей напред rightAdvanceBar
Превключване на обвързването на брайла LeftGDFButton+RightGDFButton
Избор на функцията на лявото магическо колело натискане на Лявото магическо колело
Придвижване назад с лявото магическо колело Ляво магическо колело нагоре
Придвижване напред с лявото магическо колело Ляво магическо колело надолу
Избор на функцията на дясното магическо колело натискане на дясното магическо колело
Придвижване назад с дясното магическо колело Дясно магическо колело нагоре
Придвижване напред с дясното магическо колело Дясно магическо колело надолу
Преместване на брайлова клетка преместване
Shift+Tab Брайлов интервал +точка1+точка2
Tab Брайлов интервал+точка4+точка5
Стрелка нагоре Брайлов интервал+точка1
Стрелка надолу Брайлов интервал+точка4
Control+Стрелка наляво Брайлов интервал+точка2
Control+Стрелка надясно Брайлов интервал+точка5
Стрелка наляво Брайлов интервал+точка3
Стрелка надясно Брайлов интервал+точка6
Home Брайлов интервал+точка1+точка3
End Брайлов интервал+точка4+точка6
Control+Home Брайлов интервал+точка1+точка2+точка3
Control+End Брайлов интервал+точка4+точка5+точка6
Alt Брайлов интервал+точка1+точка3+точка4
Alt+Tab Брайлов интервал+точка2+точка3+точка4+точка5
Alt+Shift+Tab Брайлов интервал+точка1+точка2+точка5+точка6
Windows+Tab Брайлов интервал+точка2+точка3+точка4
Escape Брайлов интервал+точка1+точка5
Windows Брайлов интервал+точка2+точка4+точка5+точка6
Интервал Брайлов интервал
Windows+D (минимизиране на всички приложения) Брайлов интервал+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6
Докладвай текущия ред Брайлов интервал+точка1+точка4
Меню на NVDA Брайлов интервал+точка1+точка3+точка4+точка5

За по-новите модели Focus, които имат балансиращи клавиши (focus 40, focus 80 и focus blue):

Име Клавиш
Придвижване до предишен ред leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Придвижване до следващ ред leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Само за Focus 80:

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Превъртане на брайловия дисплей напред leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

15.3. Optelec ALVA 6 series/protocol converter

И двата дисплея – ALVA BC640 и BC680 от Optelec се поддържат, когато са свързани през USB или Bluetooth. Алтернативно можете да свързвате по-старите дисплеи на Optelec като Braille Voyager с помощта на protocol converter, предоставян от Optelec. Няма нужда да инсталирате допълнителни драйвери, за да използвате тези дисплеи. Просто трябва да свържете дисплея и да настроите NVDA да го използва.

Забележка: NVDA може да не е в състояние да ползва дисплея ALVA BC6 чрез Bluetooth, когато той е сдвоен с помощната програма на ALVA за Bluetooth. Когато сте сдвоили вашето устройство чрез тази помощна програма и NVDA не може да го открие, ви препоръчваме да сдвоите дисплея ALVA по нормалния начин, ползвайки настройките за Bluetooth на Windows.

Забележка: Когато някои от тези дисплеи имат брайлова клавиатура, те извършват превода от брайл към текст самостоятелно по подразбиране. Това означава, че системата за брайлов вход на NVDA не се използва в ситуацията по подразбиране (напр. настройката Входна брайлова таблица няма ефект). За дисплеите ALVA с последния фърмуер е възможно да се забрани симулирането на тази HID клавиатура с жест на въвеждане.

Следват клавишните назначения за тези дисплеи за NVDA. Моля, вижте документацията на тези дисплеи за повече информация относно разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад t1, etouch1
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред t2
Придвижване до фокуса t3
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред t4
Превъртане на брайловия дисплей напред t5, etouch3
Преместване на брайлова клетка преместване
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка secondary routing
Превключване на симулирането на HID клавиатура t1+spEnter
Придвижване до първия ред в прегледа t1+t2
Придвижване до последния ред в прегледа t4+t5
Превключване на обвързването на брайла t1+t3
Докладване на заглавието etouch2
Докладване на лентата на състоянието etouch4
Shift+Tab sp1
Alt sp2, Alt
Escape sp3
Tab sp4
Стрелка нагоре spUp
Стрелка надолу spDown
Стрелка наляво spLeft
Стрелка надясно spRight
Enter spEnter, enter
Докладване на датата/часа sp1+sp2
Меню на NVDA Sp1+Sp3
Windows+D (минимизира всички прозорци) Sp1+Sp4
Windows+B (фокусира системния жлеб) sp3+sp4
Windows sp2+sp3, windows
Alt+Tab Sp2+Sp4
Control+Home t3+spUp
Control+End t3+spDown
Home t3+spLeft
End t3+spRight
Control Control

15.4. Дисплеи Handy Tech

NVDA поддържа повечето дисплеи от Handy Tech, когато са свързани чрез USB, сериен порт или Bluetooth. За по-стари USB дисплеи ще трябва да инсталирате USB драйверите на Handy Tech на вашата система.

Следните дисплеи не се поддържат с директна съвместимост, но могат да се използват с универсалния драйвер на Handy Tech и добавка за NVDA:

Следват клавишните назначения за този дисплеи за NVDA. Моля, вижте документацията на този дисплей за повече информация относно разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад left, up, b3
Превъртане на брайловия дисплей напред right, down, b6
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред b4
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред b5
Преместване на брайлова клетка преместване
Shift+Tab esc, left triple action key up+down
Alt B2+B4+B5
Escape B4+B6
TAB enter, right triple action key up+down
Enter esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
Стрелка нагоре joystickUp
Стрелка надолу joystickDown
Стрелка наляво joystickLeft
Стрелка надясно joystickRight
Меню на NVDA B2+B4+B5+B6
Превключва обвързването на брайла b2
Превключва брайловия курсор b1
Превключва представянето на контекста на фокуса b7
Превключва брайловия вход интервал+b1+b3+b4 (интервал+главно B)

15.5. MDV Lilli

Брайловият дисплей Lilli, предоставян от MDV се поддържа от NVDA. Няма нужда да инсталирате допълнителни драйвери, за да използвате този дисплей. Просто трябва да свържете дисплея и да настроите NVDA да го използва.

Този дисплей не поддържа функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA.

Следват клавишните назначения за този дисплей за NVDA. Моля, вижте документацията на този дисплей за повече информация относно разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад LF
Превъртане на брайловия дисплей напред RG
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред UP
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред DN
Преместване на брайлова клетка преместване
Shift+Tab SLF
Tab SRG
Alt+Tab SDN
Alt+Shift+Tab SUP

15.6. Брайлови дисплеи Baum/Humanware/APH/Orbit

Много от дисплеите на Baum, HumanWare, APH и Orbit се поддържат, когато са свързани посредством USB, Bluetooth или сериен порт. Това включва:

Други дисплеи, разпространявани от Baum, може също да работят, въпреки че не са били тествани.

При свързване чрез USB на дисплеи, които не използват HID, първо трябва да инсталирате драйверите за USB, предоставени ви от производителя. VarioUltra и Pronto! използват HID. Refreshabraille и Orbit Reader 20 могат да използват HID, ако са настроени по подходящ начин.

Режимът USB serial на Orbit Reader 20 в момента се поддържа само под Windows 10. В общия случай се препоръчва използването на режима USB HID.

Следват клавишните назначения за този дисплей за NVDA. Моля, вижте документацията на този дисплей за повече информация относно разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад d2
Превъртане на брайловия дисплей напред d5
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред d1
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред d3
Преместване на брайлова клетка преместване

За дисплеи, които имат джойстик:

Име Клавиш
Стрелка нагоре нагоре
Стрелка надолу надолу
Стрелка наляво наляво
Стрелка надясно надясно
Enter избор

15.7. hedo ProfiLine USB

Дисплеят hedo ProfiLine USB на hedo Reha-Technik се поддържа от NVDA. първо обаче трябва да инсталирате USB драйверите, предоставени от производителя.

Този дисплей все още не поддържа функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA.

Следват клавишните назначения за този дисплеи за NVDA. Моля, вижте документацията на дисплея за повече информация относно разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад K1
Превъртане на брайловия дисплей напред K3
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред B2
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред B5
Преместване на брайлова клетка преместване
Превключване на обвързването K2
Кажи всичко B6

15.8. hedo MobilLine USB

Дисплеят hedo MobilLine USB на hedo Reha-Technik се поддържа от NVDA. първо обаче трябва да инсталирате USB драйверите, предоставени от производителя.

Този дисплей все още не поддържа функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA.

Следват клавишните назначения за този дисплеи за NVDA. Моля, вижте документацията на дисплея за повече информация относно разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад K1
Превъртане на брайловия дисплей напред K3
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред B2
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред B5
Преместване на брайлова клетка преместване
Превключване на обвързването K2
Кажи всичко B6

15.9. HumanWare серии Brailliant BI/B/BrailleNote Touch

Дисплеите Brailliant от BI и B серия на HumanWare, включително BI 14, BI 32, BI 20X, BI 40, BI 40X и B 80, се поддържат от NVDA, когато са свързани чрез USB или Bluetooth. Ако дисплеят е свързан чрез USB и използвате протокола HumanWare, първо трябва да инсталирате USB драйверите, предоставени от производителя. USB драйвери не са необходими, ако използваният протокол е OpenBraille.

Следните допълнителни устройства също се поддържат (и не изискват инсталиране на специални драйвери):

Следват клавишните назначения за дисплеите Brailliant BI/B и BrailleNote touch за NVDA. Моля, вижте документацията на дисплея за повече информация относно разположението на тези клавиши.

15.9.1. Клавишни назначения за всички модели

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад наляво
Превъртане на брайловия дисплей напред надясно
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред нагоре
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред надолу
Преместване на брайлова клетка преместване
Превключване на обвързването нагоре+надолу
Стрелка нагоре Интервал+точка1
Стрелка надолу Интервал+точка4
Стрелка наляво Интервал+точка3
Стрелка надясно Интервал+точка6
Shift+Tab Интервал+точка1+точка3
Tab Интервал+точка4+точка6
Alt Интервал+точка1+точка3+точка4 (Интервал+M)
Escape Интервал+точка1+точка5 (Интервал+E)
Enter Точка8
Windows Интервал+точка3+точка4
Alt+Tab Интервал+точка2+точка3+точка4+точка5 (Интервал+T)
Меню на NVDA интервал+точка1+точка3+точка4+точка5 (интервал+n)
Windows+D (минимизиране на всички приложения) интервал+точка1+точка4+точка5 (интервал+D)
Кажи всичко интервал+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6

15.9.2. Клавишни назначения за Brailliant BI 32, BI 40 и B 80

Име Клавиш
Меню на NVDA c1+c3+c4+c5 (команда n)
Windows+D (минимизиране на всички приложения) c1+c4+c5 (команда d)
Кажи всичко C1+C2+C3+C4+C5+C6

15.9.3. Клавишни назначения за Brailliant BI 14

Име Клавиш
Стрелка нагоре джойстик нагоре
Стрелка надолу джойстик надолу
Стрелка наляво джойстик наляво
Стрелка надясно джойстик надясно
Enter действие с джойстика

15.10. HIMS серии Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

NVDA поддържа дисплеите Braille Sense, Braille EDGE, Smart Beetle и Sync Braille от Hims когато са свързани с USB или Bluetooth. Ако използвате свързване чрез USB, ще трябва да инсталирате на компютъра драйверите за USB от HIMS. Може да ги изтеглите от тук: http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip

Следват клавишните назначения за тези дисплеи с NVDA. Моля, вижте документацията на дисплея за описание на разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Преместване на брайлова клетка преместване
Превъртане на брайловия дисплей назад leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Превъртане на брайловия дисплей напред leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Придвижване до предишния ред в прегледа rightSideUpArrow
Придвижване до следващия ред в прегледа rightSideDownArrow
Придвижване до предишния знак в прегледа rightSideLeftArrow
Придвижване до следващия знак в прегледа rightSideRightArrow
Придвижване до текущия фокус leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
Control smartbeetle:F1, brailleedge:F3
Windows F7, smartbeetle:F2
Alt точка1+точка3+точка4+интервал, F2, smartbeetle:F3, brailleedge:F4
Shift F5
Insert точка2+точка4+интервал, F6
Applications точка1+точка 2+точка3+точка4+интервал, F8
Caps Lock точка1+точка3+точка6+интервал
Tab точка4+точка5+интервал, F3, brailleedge:F2
Shift+Alt+Tab F2+F3+F1
Alt+Tab F2+F3
Shift+Tab Точка1+точка2+интервал
End Точка4+Точка6+интервал
Control+End точка4+точка5+точка6+интервал
Home точка1+точка3+интервал, smartbeetle:F4
Control+Home Точка1+точка2+точка3+интервал
Alt+F4 точка1+точка3+точка5+точка6+интервал
Стрелка наляво точка3+интервал, leftSideLeftArrow
Control+Shift+стрелка наляво точка2+точка8+интервал+F1
Control+Стрелка наляво Точка2+интервал
Shift+Alt+стрелка наляво точка2+точка7+F1
Alt+Стрелка наляво Точка2+точка7
Стрелка надясно точка6+интервал, leftSideRightArrow
Control+Shift+стрелка надясно точка5+точка8+интервал+F1
Control+Стрелка надясно Точка5+интервал
Shift+Alt+стрелка надясно точка5+точка7+F1
Alt+Стрелка надясно Точка5+точка7
PageUp Точка1+точка2+точка6+интервал
Control+PageUp Точка1+точка2+точка6+точка8+интервал
Стрелка нагоре точка1+интервал, leftSideUpArrow
Control+Shift+стрелка нагоре точка2+точка3+точка8+интервал+F1
Control+Стрелка нагоре Точка2+точка3+интервал
Shift+Alt+стрелка нагоре точка2+точка3+точка7+F1
Alt+Стрелка нагоре Точка2+точка3+точка7
Shift+стрелка нагоре leftSideScrollDown+интервал
PageDown Точка3+точка4+точка5+интервал
Control+PageDown точка3+точка4+точка5+точка8+интервал
Стрелка надолу точка4+интервал, leftSideDownArrow
Control+Shift+стрелка надолу точка5+точка6+точка8+интервал+F1
Control+Стрелка надолу Точка5+точка6+интервал
Shift+Alt+стрелка надолу точка5+точка6+точка7+F1
Alt+Стрелка надолу Точка5+точка6+точка7
Shift+стрелка надолу интервал+rightSideScrollDown
Escape точка1+точка5+интервал, F4, brailleedge:F1
Delete точка1+точка3+точка5+интервал, точка1+точка4+точка5+интервал
F1 Точка1+точка2+точка5+интервал
F3 Точка1+точка4+точка8+интервал
F4 Точка7+F3
Windows+B точка1+точка2+F1
Windows+D точка1+точка4+точка5+F1
Control+Insert smartbeetle:F1+rightSideScroll
Alt+Insert smartbeetle:F3+rightSideScroll

15.11. Брайлови дисплеи Seika

Брайловите дисплеи Seika версии 3, 4 и 5 (40 клетки) и Seika80 (80 клетки) на Nippon Telesoft се поддържат от NVDA. Може да намерите повече информация за брайловите дисплеи и необходимите за тях драйвери на https://en.seika-braille.com/down/index.html Първо трябва да инсталирате USB драйверите, предоставени от производителя.

Тези дисплеи все още не поддържат функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA.

Следват клавишните назначения на NVDA за този дисплей. Моля, вижте документацията на дисплея за повече информация къде се намират тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад наляво
Превъртане на брайловия дисплей напред надясно
Придвижване до предишен ред b3
Придвижване до следващ ред b4
Превключване на обвързването на брайла b5
Кажи всичко b6
Tab b1
Shift+Tab b2
Alt+Tab B1+B2
Меню на NVDA Наляво+надясно
Преместване на брайлова клетка преместване

15.12. По-новите модели на Papenmeier BRAILLEX

Поддържат се следните брайлови дисплеи:

Тези дисплеи не поддържат функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA.

Ако е инсталиран BrxCom, NVDA ще го използва. BrxCom е инструмент, който ви позволява да въвеждате текст чрез брайлова клавиатура, независимо от екранния четец. Въвеждането на текст чрез брайлова клавиатура е възможно за моделите Trio и BRAILLEX Live.

Повечето устройства имат лента за лесен достъп (EAB), която позволява интуитивна и бърза работа с тези дисплеи. EAB може да бъде преместена в четири посоки, където обикновено всяка посока има две позиции на превключвателя. Сериите c и Live са единственото изключение от това правило.

Сериите c и някои други дисплеи имат два маршрутни реда като горния ред се използва за докладване на информация за форматирането. Задържане на някои от горните клавиши и натискане на EAB на устройства от серия c емулира второто състояние на превключвателя. Серията дисплеи live има само един маршрутен ред и EAB има една стъпка за всяка посока. Втората стъпка може да бъде емулирана чрез натискане на някой от клавишите за превъртане и натискане на EAB в съответната посока. Задържането на клавишите нагоре, надолу, надясно и наляво (или на EAB) води до повторение на съответстващото им действие.

В повечето случаи на тези брайлови дисплеи са налични следните клавиши:

Име Клавиш
l1 ляв преден клавиш
l2 ляв заден клавиш
r1 десен преден клавиш
r2 десен заден клавиш
up 1 стъпка нагоре
up2 2 стъпки нагоре
left 1 стъпка наляво
left2 2 стъпки наляво
right 1 стъпка надясно
right2 2 стъпки надясно
dn 1 стъпка надолу
dn2 2 стъпки надолу

Следват клавишните назначения на Papenmeier за командите на NVDA:

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад left
Превъртане на брайловия дисплей напред right
Придвижване до предишен ред up
Придвижване до следващ ред dn
Преместване на брайлова клетка преместване
Докладване на текущия знак в прегледа l1
Активиране на текущия навигационен обект l2
Превключване на обвързването на брайла r2
Докладване на заглавието L1+Up
Докладване на лентата на състоянието L2+Down
Придвижване до съдържащия обект up2
Придвижване до първия наследяващ обект dn2
Придвижване до предишния обект left2
Придвижване до следващия обект right2
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка upper routing row

Моделът Trio има 4 допълнителни клавиша, които се намират на предната част на брайловата клавиатура. Това са (от ляво надясно):

В момента десният клавиш за палеца не се използва. И двата вътрешни клавиша са настроени на Интервал.

Име Клавиш
Escape Интервал и точка 7
Стрелка нагоре Интервал и точка 2
стрелка наляво Интервал и точка 1
стрелка надясно Интервал и точка 4
стрелка надолу Интервал и точка 5
Control LT+точка2
Alt LT+точка3
Control+Escape Интервал и точки 1 2 3 4 5 6
Tab Интервал и точки 3 7

15.13. По-старите модели Papenmeier Braille BRAILLEX

Поддържат се следните брайлови дисплеи:

Имайте предвид, че тези дисплеи могат да бъдат свързани само чрез сериен порт. Поради това тези дисплеи не поддържат функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA. Трябва да изберете порта, на който е включен дисплеят, след като изберете този драйвер в прозореца Избор на брайлов дисплей.

Някои от тези устройства имат лента за лесен достъп (EAB), която позволява интуитивна и бърза работа с тези дисплеи. EAB може да бъде преместена в четири посоки, където обикновено всяка посока има две позиции на превключвателя. Задържането на клавишите нагоре, надолу, надясно и наляво (или на EAB) води до повторение на съответстващото им действие. По-старите устройства нямат EAB; вместо него се използват предните клавиши.

В повечето случаи на тези брайлови дисплеи са налични следните клавиши:

Име Клавиш
l1 ляв преден клавиш
l2 ляв заден клавиш
r1 десен преден клавиш
r2 десен заден клавиш
up 1 стъпка нагоре
up2 2 стъпки нагоре
left 1 стъпка наляво
left2 2 стъпки наляво
right 1 стъпка надясно
right2 2 стъпки надясно
dn 1 стъпка надолу
dn2 2 стъпки надолу

Следват клавишните назначения на Papenmeier за командите на NVDA:

Устройства с EAB:

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад left
Превъртане на брайловия дисплей напред right
Преместване до предишен ред up
Преместване до следващ ред dn
Преместване на брайлова клетка преместване
Докладване на текущия знак в прегледа l1
Активиране на текущия навигационен обект l2
Докладване на заглавието l1up
Докладване на лентата на състоянието l2down
Преместване до съдържащия обект up2
Преместване до първия съдържан обект dn2
Преместване до следващ обект right2
Преместване до предишен обект left2
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Име Клавиш
Докладване на текущия знак в прегледа l1
Активиране на текущия навигационен обект l2
Превъртане на брайловия дисплей назад left
Превъртане на брайловия дисплей напред right
Преместване до предишен ред up
Преместване до следващ ред dn
Превключване на обвързването на брайла r2
Преместване до съдържащ обект R1+Up
Преместване до първия съдържан обект R1+Dn
Преместване до предишния обект R1+Left
Преместване до следващия обект R1+Right
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка upper routing strip
Докладване на заглавието l1+up
Докладване на лентата на състоянието l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Име Клавиш
Докладване на текущия знак в прегледа l1
Активиране на текущия навигационен обект l2
Превключване на обвързването на брайла r2
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка upper routing strip
Придвижване до предишен ред up
Превъртане на брайловия дисплей назад left
Превъртане на брайловия дисплей напред right
Придвижване до следващ ред dn
Придвижване до следващия обект left2
Придвижване до съдържащия обект up2
Придвижване до първия съдържан обект dn2
Придвижване до предишния обект right2

15.14. HumanWare BrailleNote

NVDA поддържа бележниците BrailleNote на Humanware когато работят като екранен терминал за екранен четец. Поддържат се следните модели:

За BrailleNote Touch, моля консултирайте се с раздела Brailliant серии BI / BrailleNote Touch.

С изключение на BrailleNote PK, се поддържат както брайлови (BT), така и QWERTY (QT) клавиатури. За BrailleNote QT емулирането на компютърна клавиатура не се поддържа. Можете да въвеждате брайлови точки и чрез използването на QT клавиатурата. Моля, проверете раздела за брайлов терминал на Ръководството за BrailleNote за повече подробности.

Ако вашето устройство поддържа повече от един вид свързаност, когато свързвате вашия BrailleNote към NVDA, трябва да укажете порта в настройките на брайла. За повече информация вижте ръководството на BrailleNote. В NVDA също може да се наложи да зададете порта в прозореца Избор на брайлов дисплей. Ако се свързвате чрез USB или Bluetooth, може да зададете порта на „Автоматично“, „USB“ или „Bluetooth“, в зависимост от наличните варианти. Ако се свързвате, използвайки старите серийни портове (или преходник USB към сериен порт), или ако никоя от предишните опции не е налична, Трябва изрично да изберете комуникационен порт, който да се използва от списъка с хардуерни портове.

Преди да свържете вашия BrailleNote Apex използвайки неговия USB клиентски интерфейс, трябва да инсталирате драйверите, предоставени от HumanWare.

При BrailleNote Apex BT можете да използвате колелцето за превъртане, разположено между точки 1 и 4, за различни команди на NVDA. Колелцето се състои от четири точки за посоките, централен бутон за щракване и колелце, което се завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.

Следват клавишните назначения на BrailleNote за командите на NVDA. Моля, вижте документацията на BrailleNote за повече информация относно разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад back
Превъртане на брайловия дисплей напред advance
Придвижване до предишен ред previous
Придвижване до следващ ред next
Преместване на брайлова клетка преместване
меню на NVDA интервал+точка1+точка3+точка4+точка5 (интервал+N)
Превключване на обвързването на брайла previous+next
стрелка нагоре Интервал+точка1
стрелка надолу Интервал+точка4
стрелка наляво Интервал+точка3
стрелка надясно Интервал+точка6
PageUp Интервал+точка1+точка3
PageDown Интервал+точка4+точка6
Home Интервал+точка1+точка2
End Интервал+точка4+точка5
Control+Home Интервал+точка1+точка2+точка3
Control+End Интервал+точка4+точка5+точка6
Интервал Интервал
Enter интервал+точка8
Backspace интервал +точка7
Tab Интервал+точка2+точка3+точка4+точка5 (интервал+T)
Shift+Tab Интервал+точка1+точка2+точка5+точка6
Windows Интервал+точка2+точка4+точка5+точка6 (интервал+W)
Alt Интервал+точка1+точка3+точка4 (интервал+M)
Превключване на помощта за въвеждане Интервал+точка1+точка2+точка5 (интервал +H)

Следват команди, зададени за BrailleNote QT, когато не е в режим за въвеждане на брайл.

Име Клавиш
меню на NVDA read+n
Стрелка нагоре upArrow
Стрелка надолу downArrow
Стрелка наляво leftArrow|
Стрелка надясно rightArrow
Page Up function+upArrow
Page Down function+downArrow
Home function+leftArrow
End function+rightArrow
Control+Home read+t
Control+End read+b
Enter enter
Backspace backspace
Tab tab
Shift+Tab shift+tab
Windows read+w
Alt read+m
Превключване на помощта за въвеждане read+1

Следват команди, зададени за колелцето за превъртане:

Име Клавиш
Стрелка нагоре upArrow
Стрелка надолу downArrow
Стрелка наляво leftArrow
Стрелка надясно rightArrow
Enter централен бутон
Tab завъртане на колелцето по посока на часовниковата стрелка
Shift+Tab завъртане на колелцето по посока обратно на часовниковата стрелка

15.15. EcoBraille

NVDA поддържа дисплеите EcoBraille от ONCE. Поддържат се следните модели:

В прозореца Избор на брайлов дисплей на NVDA можете да зададете серийния порт, към който е свързан брайловият дисплей. Тези дисплеи не поддържат функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA.

Следват клавишните назначения на брайловите дисплеи EcoBraille. Моля, вижте документацията на EcoBraille за повече информация относно разположението на тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад T2
Превъртане на брайловия дисплей напред T4
Придвижване на брайловия дисплей до предишен ред T1
Придвижване на брайловия дисплей до следващ ред T5
Преместване на брайлова клетка преместване
Активиране на текущия навигационен обект T3
Превключване до следващ режим на преглед F1
Придвижване до съдържащия обект F2
Превключване до предишен режим на преглед F3
Придвижване до предишен обект F4
Докладване на текущия обект F5
Придвижване до следващ обект F6
Придвижване до обекта на фокус F7
Придвижване до първия съдържан обект F8
Придвижване на фокуса или каретката до текущото местоположение в прегледа F9
Докладване на местоположението на курсора за преглед F0
Превключване на обвързването на брайла A

15.16. SuperBraille

Устройството SuperBraille, употребявано предимно в Тайван, може да се свързва чрез USB или сериен порт. Тъй като SuperBraille няма никакви физически клавиши за въвеждане или бутони за превъртане, въвеждането на всичко трябва да се извършва чрез стандартната компютърна клавиатура. Поради това и за да се поддържа съвместимостта му с другите екранни четци в Тайван, са предоставени два клавиша, обвързани с превъртането на брайловия дисплей:

Име Клавиш
Превърта брайловия дисплей назад Минус от цифровия блок
Превърта брайловия дисплей напред Плюс от цифровия блок

15.17. Дисплеи Eurobraille Esys/Esytime/Iris

Дисплеите Esys, Esytime и Iris от Eurobraille се поддържат от NVDA. Устройствата Esys и Esytime-Evo се поддържат, когато са свързани чрез USB или Bluetooth. По-старите устройства Esytime поддържат само USB. Дисплеите Iris могат да се свързват само чрез сериен порт. Затова за тези дисплеи трябва да изберете порта, чрез който да се свързва дисплеят, след като сте избрали драйвера им в диалога Брайлови настройки.

Дисплеите Iris и Esys имат брайлова клавиатура с 10 клавиша. От двата клавиша, разположени на мястото на интервала, левият отговаря на backspace, а десният - на интервал.

Следват клавишните назначения на NVDA за тези дисплеи. Моля, вижте документацията на дисплея за повече информация къде се намират тези клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад switch1-6left, l1
Превъртане на брайловия дисплей напред switch1-6Right, l8
Придвижване до текущия фокус switch1-6Left+switch1-6Right, l1+l8
Преместване до брайлова клетка routing
Докладване на форматирането на текста на брайловата клетка doubleRouting
Придвижване до предишния ред в прегледа joystick1Up
Придвижване до следващия ред в прегледа joystick1Down
Придвижване до предишния знак в прегледа joystick1Left
Придвижване до следващия знак в прегледа joystick1Right
Превключване към предишния режим за преглед joystick1Left+joystick1Up
Превключване към следващия режим за преглед joystick1Right+joystick1Down
Изтриване на последно въведената брайлова клетка или знак backSpace
Превод на брайловия вход и натискане на Enter backSpace+интервал
Insert точка3+точка5+интервал, l7
Delete точка3+точка6+интервал
Home точка1+точка2+точка3+интервал, joystick2Left+joystick2Up
End точка4+точка5+точка6+интервал, joystick2Right+joystick2Down
Стрелка наляво точка2+интервал, joystick2Left, leftArrow
Стрелка надясно точка5+интервал, joystick2Right, rightArrow
Стрелка нагоре точка1+интервал, joystick2Up, upArrow
Стрелка надолу точка6+интервал, joystick2Down, downArrow
Enter joystick2Center
PageUp точка1+точка3+интервал
PageDown точка4+точка6+интервал
1 от цифровия блок точка1+точка6+backspace
2 от цифровия блок точка1+точка2+точка6+backspace
3 от цифровия блок точка1точка4+точка6+backspace
4 от цифровия блок точка1+точка4+точка5+точка6+backspace
5 от цифровия блок точка1+точка5+точка6+backspace
6 от цифровия блок точка1+точка2+точка4+точка6+backspace
7 от цифровия блок точка1+точка2+точка4+точка5+точка6+backspace
8 от цифровия блок точка1+точка2+точка5+точка6+backspace
9 от цифровия блок точка2+точка4+точка6+backspace
Insert от цифровия блок точка3+точка4+точка5+точка6+backspace
Запетая от цифровия блок точка2+backspace
Наклонена черта от цифровия блок точка3+точка4+backspace
Звездичка от цифровия блок точка3+точка5+backspace
Минус от цифровия блок точка3+точка6+backspace
Плюс от цифровия блок точка2+точка3+точка5+backspace
Enter от цифровия блок точка3+точка4+точка5+backspace
Escape точка1+точка2+точка4+точка5+интервал, l2
Tab точка2+точка5+точка6+интервал, l3
Shift+Tab точка2+точка3+точка5+интервал
PrintScreen точка1+точка3+точка4+точка6+интервал
Pause точка+точка4+интервал
Applications точка5+точка6+backspace
F1 точка1+backspace
F2 точка1+точка2+backspace
F3 точка1+точка4+backspace
F4 точка1+точка4+точка5+backspace
F5 точка1+точка5+backspace
F6 точка1+точка2+точка4+backspace
F7 точка1+точка2+точка4+точка5+backspace
F8 точка1+точка2+точка5+backspace
F9 точка2+точка4+backspace
F10 точка2+точка4+точка5+backspace
F11 точка1+точка3+backspace
F12 точка1+точка2+точка3+backspace
Windows точка1+точка2+точка3+точка4+backspace
Caps Lock точка7+backspace, точка8+backspace
Num Lock точка3+backspace, точка6+backspace
Shift точка7+интервал, l4
Превключване на Shift точка1+точка7+интервал, точка4+точка7+интервал
Control точка7+точка8+интервал, l5
Превключване на Control точка1+точка7+точка8+интервал, точка4+точка7+точка8+интервал
Alt точка8+интервал, l6
Превключване на Alt точка1+точка8+интервал, точка4+точка8+интервал
Превключване на симулирането на въвеждане от HID клавиатура esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

15.18. Дисплеи Nattiq nBraille

NVDA поддържа дисплеи от Nattiq Technologies, когато са свързани чрез USB. Windows 10 открива брайловите дисплеи при свързването им. Може да се наложи да инсталирате USB драйвери, ако използвате по-стари версии на Windows (преди Windows 10). Можете да ги изтеглите от уеб сайта на производителя.

Следват клавишните команди за дисплеите на Nattiq Technologies с NVDA. Моля, прегледайте документацията на дисплея за описание къде са разположени съответните клавиши.

Име Клавиш
Превъртане на брайловия дисплей назад Нагоре
Превъртане на брайловия дисплей напред Надолу
Преместване на брайловия дисплей до предишния ред Наляво
Преместване на брайловия дисплей до следващия ред Надясно
Преместване до брайловата клетка Преместване

15.19. BRLTTY

BRLTTY е отделна програма, която може да бъде използвана, за да имате поддръжка на много повече брайлови дисплеи. За да я използвате, трябва да инсталирате BRLTTY за Windows. Трябва да свалите и инсталирате най-новия инсталационен пакет, който ще бъде именуван, например нещо от рода на: brltty-win-4.2-2.exe. Когато настройвате дисплея и порта, който ще бъде използван, обърнете специално внимание на инструкциите, особено ако ползвате USB дисплеи и вече имате инсталирани драйверите на производителя.

За дисплеи, които имат брайлова клавиатура, в момента самият BRLTTY обслужва въвеждането на брайл. По тази причина настройката на NVDA за входяща таблица не е от значение.

BRLTTY не е обвързан с функцията за автоматично откриване на брайлови дисплеи на NVDA.

Следват клавишните назначения за BRLTTY за NVDA. Моля, вижте списъка с клавишни назначения на BRLTTY за информация как командите са обвързани с клавишите при различните дисплеи.

Име BRLTTY команда
Превъртане на брайловия дисплей назад fwinlt (отива един прозорец наляво)
Превъртане на брайловия дисплей напред fwinrt (отива един прозорец надясно)
Придвижване на брайловия дисплей до предишния ред lnup (отива един ред нагоре)
Придвижване на брайловия дисплей до следващия ред lndn (отива един ред надолу)
Преместване на брайлова клетка преместване (премества курсора на знака)

16. Теми за напреднали

16.1. Командни параметри

NVDA може да приема командни параметри при стартиране, което може да промени неговото поведение. Можете да зададете толкова параметри, от колкото имате нужда. Тези параметри могат да бъдат зададени при стартиране от пряк път (в свойствата на прекия път), от диалога Изпълнение (Старт Меню -> Изпълнение или Windows+r) или от командната конзола на Windows. Параметрите трябва да бъдат отделени от името на главния изпълним файл на NVDA и от другите параметри с интервали. Например, полезна опция е --disable-addons, която указва на NVDA да изключи всички работещи добавки. Това ви позволява да определите дали даден проблем е предизвикан от добавка и да възстановите нормалната работа на NVDA в случай, че това се окаже така.

Например, можете да затворите текущо стартираното копие на NVDA като изпишете следното в диалога за Изпълнение:

nvda -q

Някои от командните параметри имат съкратена и разширена версия, докато други имат само разширена. Тези, които имат съкратена версия, може да комбинирате по следния начин:

nvda -mc КОНФИГПЪТ Това ще стартира NVDA със забранени стартови звуци и приветстващо съобщение и зададената конфигурация
nvda -mc КОНФИГПЪТ --disable-addons Същото като горното, но с изключени добавки

Някои от командните параметри приемат допълнителни параметри, например нивото на протоколиране или пътят до папката с потребителските настройки. Тези параметри трябва да бъдат поставени след изискващия ги параметър, отделени от него с интервал (при използване на съкратената версия) или знак за равенство (=) - при използване на разширената версия, например:

nvda -l 10 Указва на NVDA да стартира с ниво на протоколиране „Отстраняване на грешки“
nvda --log-file=c:\nvda.log Указва на NVDA да записва своя протокол в c:\nvda.log
nvda --log-level=20 -f c:\nvda.log Указва на NVDA да стартира с ниво на протоколиране, зададено на „Информация“ и да записва своя протокол в c:\nvda.log

Следват командните параметри на NVDA:

Съкратена версия Разширена версия Описание
-h --help Извеждане на помощ за командните параметри и изход
-q --quit Изход от стартирано копие на NVDA
-k --check-running Докладва дали NVDA е стартиран с използването на код за изход (0 ако е стартиран, 1 ако не е стартиран)
-f LOGFILENAME --log-file=LOGFILENAME Името на файла, където ще се записва протоколът
-l LOGLEVEL --log-level=LOGLEVEL Най-ниското ниво на съобщения, които ще бъдат записвани в протокола (отстраняване на грешки 10, вход/изход 12, предупреждение при отстраняване на грешки 15, информация 20, предупреждение 30, грешка 40, критично 50, изключено 100), по подразбиране е предупреждение
-c CONFIGPATH --config-path=CONFIGPATH Пътят до папката, където се съхраняват настройките на NVDA
-m --minimal Без сигнализация, без графичен интерфейс, без начално съобщение и др.
-s --secure Защитен режим: Изключва конзолата на Python, функции за профилите като създаване, изтриване, преименуване на профили и т.н., проверката за обновления, някои отметки в приветстващия диалогов прозорец и в категорията „Основни“ в настройките на NVDA (например стартиране на NVDA след вписване, запазване на настройките при изход и т.н.), както и функциите за протоколиране и преглед на протокола (използвани често в екраните за сигурност). Обърнете внимание също, че тази команда ще забрани възможността за запазване на настройките в системната конфигурация и файлът с жестовете няма да бъде запазен на диска.
Няма --disable-addons Добавките няма да имат ефект
Няма --debug-logging Задаване на нивото на протоколиране на отстраняване на грешки само за текущата сесия. Това ще презапише другите подобни опции ( --loglevel, -l), които бъдат подадени, включително и опцията за изключване на протоколирането.
Няма --no-logging Напълно забранява протоколирането при използване на NVDA. Тази настройка може да бъде презаписана, ако от командния ред е зададено ниво на протоколиране ( --loglevel, -l) или ако е включено протоколирането за отстраняване на грешки.
Няма --no-sr-flag Глобалният флаг за екранен четец няма да бъде променян
Няма --install Инсталира NVDA (стартирайки новоинсталираното копие)
Няма --install-silent Тиха инсталация на NVDA (без да стартира новоинсталираното копие)
Няма --enable-start-on-logon=True|False Включване по време на инсталирането на опцията на NVDA за използване в екрана за вписване в Windows
Няма copy-portable-config При инсталиране, да се копират настройките на преносимото копие от указания път (config-path, -c) в акаунта на текущия потребител
Няма --create-portable Създава преносимо копие на NVDA (новосъздаденото копие бива стартирано). Изисква да бъде указан --portable-path
Няма --create-portable-silent Създава преносимо копие на NVDA (новосъздаденото копие не бива стартирано). Изисква да бъде указан --portable-path
Няма --portable-path=ДиректорияЗаПреносимотоКопие Директорията, в която ще бъде създадено преносимото копие

16.2. Параметри на системно ниво

NVDA позволява да се задават някои стойности в системния регистър, които променят поведението на NVDA на системно ниво. Тези стойности се съхраняват в системния регистър под един от следните ключове:

Следните стойности могат да бъдат зададени под този ключ на системния регистър:

Име Тип Възможни стойности Описание
configInLocalAppData DWORD 0 (по подразбиране) за забраняване, 1 за разрешаване Ако е разрешено, запазва потребителските настройки на NVDA в папката Local в AppData, вместо в папката Roaming в AppData
serviceDebug DWORD 0 (по подразбиране) за забраняване, 1 за разрешаване Ако е разрешено, забранява защитения режим в екраните за сигурност в Windows, позволявайки използването на конзолата на Python и преглед на протокола. Поради няколко сериозни риска за сигурността, използването на тази опция е силно непрепоръчително.

17. Допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна информация или помощ относно NVDA, моля посетете сайта на NVDA на https://www.nvaccess.org/. Там може да намерите допълнителна документация, както и техническа поддръжка и ресурси на общността. Този сайт също предоставя документация и ресурси, засягащи разработката на NVDA.