Šta je novo u NVDA

2020.4

Ova verzija uključuje podršku za nove Kineske metode unosa, ažuriranje za Liblouis i lista elemenata (NVDA+f7) sada radi u režimu fokusiranja. Pomoć vezana za sadržaj je sada dostupna kada se pritisne F1 u NVDA dijalozima. Poboljšanja za pravila izgovaranja simbola, govorne rečnike, brajeve poruke i površno čitanje. Ispravljene greške i poboljšanja u aplikacijama Mail, Outlook, Teams, Visual Studio, Azure Data Studio, Foobar2000. Na Webu, poboljšanja u aplikaciji Google Docs, i bolja podrška za ARIA standard. Takođe puno drugih poboljšanja i ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2020.3

Ova verzija uključuje značajna poboljšanja u stabilnosti i brzini posebno u Microsoft Office aplikacijama. Takođe su dodata nova podešavanja za podršku ekrana osetljivog na dodir i prijavljivanje slika. Postojanje obeleženog (markiranog) sadržaja se može prijaviti u pretraživačima, i takođe su dodate nove Nemačke brajeve tabele.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2020.2

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za novi brajev red kompanije Nattiq, bolju podršku za ESET antivirus interfejs i Windows Terminal, poboljšanja u brzini korišćenja aplikacije 1Password, kao i uz Windows OneCore sintetizator. Uz puno dodatnih ispravljenih grešaka i poboljšanja.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2020.1

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za nove brajeve redove proizvođača HumanWare i APH, kao i puno drugih važnih ispravljenih grešaka kao što su mogućnost čitanja matematičkih izraza u programu Microsoft Word korišćenjem programa MathPlayer / MathType.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2019.3

NVDA 2019.3 je veoma značajno ažuriranje koje uključuje puno promena u strukturi kao što su prelazak sa Python 2 na Python 3, kao i nove mogućnosti u kodu za govor programa NVDA. Iako ove promene izazivaju nekompatibilnosti starijih NVDA dodataka, ažuriranje na Python 3 je neophodno zbog bolje bezbednosti, a promene u govoru dozvoljavaju vrlo uzbudljive inovacije u bliskoj budućnosti. Druge prednosti ove verzije uključuju podršku za 64 bitne Java aplikacije, funkcije zatamnjivanja ekrana i označavanja fokusa, podršku za nove brajeve redove i novi preglednik brajevog reda, i puno drugih ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2019.2.1

Ovo je manje ažuriranje kako bi se ispravile neke nestabilnosti u verziji 2019.2. Ispravke uključuju:

2019.2

Glavne karakteristike ove verzije uključuju automatsko prepoznavanje brajevih redova kompanije Freedom Scientific , eksperimentalno podešavanje u naprednim podešavanjima koje zaustavlja pomeranje sistemskog fokusa u režimu pretraživanja (što može doneti ubrzanja u radu ), opcija povećanja brzine za Windows OneCore sintetizator kako bi se dostigao veoma brz govor, i puno drugih ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2019.1.1

Ova manja verzija ispravlja sledeće greške:

2019.1

Glavne karakteristike ove verzije uključuju poboljšanja u brzini kada koristite programe Microsoft word i Excel, poboljšanja u stabilnosti i sigurnosti kao što su podrška za dodatke koji mogu označiti informacije o kompatibilnosti sa različitim verzijama programa NVDA, i brojne druge ispravljene greške.

Molimo imajte na umu da od ove verzije programa NVDA, prilagođeni moduli za aplikacije (eng. AppModules), globalni dodaci (ENG. GlobalPlugins), drajveri za brajeve redove (ENG. Braille display drivers) i drajveri za sintetizatore (ENG. Synth drivers) neće biti automatski učitani iz vašeg foldera sa podešavanjima. Umesto toga oni se trebaju instalirati kao NVDA dodatak. Za one koji programiraju kod za NVDA dodatak, kod za njih se može kopirati u novi razvojni scratchpad folder u folderu sa korisničkim podešavanjima, ako je razvojni scratchpad folder omogućen u novom panelu za napredna NVDA podešavanja. Ove promene su neophodne kako bi se bolje osigurala kompatibilnost prilagođenog koda, kako nebi dolazilo do grešaka u programu NVDA kada ovaj kod postane nekompatibilan sa budućim NVDA verzijama. Molimo pogledajte listu promena ispod kako biste videli kako dodaci mogu osigurati bolju kompatibilnost.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2018.4.1

Ova verzija ispravlja grešku pri pokretanju programa NVDA ako je jezik podešen na Aragoneski. (#9089)

2018.4

Glavne karakteristike ove verzije uključuju poboljšanja brzine u novijim verzijama programa Mozilla Firefox, izgovor Emoji znakova sa svim sintetizatorima, izgovor statusa odgovora/prosleđivanja poruke u programu Outlook, prijavljivanje pozicije kursora od ivice strane u Wordu, i puno ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2018.3.2

Ovo je manje ažuriranje koje ispravlja grešku u programu Google Chrome u toku navigacije tvitova na sajtu www.twitter.com. (#8777) + +

2018.3.1

Ovo je manje ažuriranje koje ispravlja NVDA grešku koja izaziva da 32 bitne verzije programa Mozilla Firefox prestaju sa radom. (#8759)

2018.3

Glavne karakteristike ove verzije uključuju automatsko prepoznavanje puno brajevih redova, podrška za nove Windows 10 karakteristike uključujući Windows 10 panel za unos emotikona, i puno ispravljenih grešaka.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2018.2.1

Ova verzija sadrži ažurirane prevode zbog uklonjene karakteristike u poslednjem trenutku koja je izazvala probleme.

2018.2

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za tabele u programu Kindle za PC, podrška za Humanware BrailleNote Touch i BI14 brajeve redove, poboljšanja za Onecore i Sapi5 sintetizatore govora, poboljšanja u programu Microsoft Outlook i još puno toga.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2018.1.1

Ovo je posebna verzija programa NVDA koja ispravlja grešku u drajveru za Onecore Windows sintetizator govora, koji je zvučao kao da ima povećanu visinu i brzinu u Windows 10 Redstone 4 (1803). (#8082)

2018.1

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za grafikone u programima Microsoft word i Powerpoint, podrška za nove brajeve redove: Eurobraille i Optelec pretvarač protokola, poboljšana podrška za Hims i Optelec brajeve redove, poboljšanja u brzini rada sa programom Mozilla Firefox 58 i novijim verzijama, i još puno toga.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2017.4

Glavne karakteristike ove verzije uključuju puno ispravki za web podršku uključujući automatsko aktiviranje režima pretraživanja za Web dijaloge, bolje prijavljivanje oznaka grupa za polja na Webu, Podrška za nove Windows 10 tehnologije kao što su Windows Defender zaštitnik aplikacija i Windows 10 na ARM64, i automatsko prijavljivanje orijentacije ekrana i statusa baterije. Molimo imajte na umu da ova verzija programa NVDA više ne podržava Windows XP ili Windows Vista. Najmanja zahtevana verzija Windowsa za NVDA je sada windows 7 sa Service Packom 1.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Za više informacija, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2017.3

Glavne karakteristike ove verzije uključuju unos skraćenog brajevog pisma, podrška za nove Windows OneCore glasove dostupne na Windowsu 10, ugrađena podrška za Windows 10 OCR, i puno značajnih poboljšanja za brajev red i Web.

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Molimo pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

2017.2

Glavne karakteristike ove verzije uključuju podršku za stišavanje pozadinskih zvukova u Windows 10 creators ažuriranju; ispravljeni problemi sa izborom teksta u režimu pretraživanja, uključujući probleme sa komandom izaberi sve; velika poboljšanja za Microsoft Edge podršku; i poboljšanja Web podrške što uključuje izgovor elemenata koji su označeni kao trenutni(koristeći aria-current).

Nove karakteristike

Promene

Ispravljene greške

Promene za programere

Ove promene nisu prevedene. Molimo pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.

Starije verzije

Za starije verzije, pogledajteEnglesku verziju ovog dokumenta.