Čo je nové v NVDA

2020.4

Pridaná podpora pre nové Čínske metódy vstupu, aktualizovanú prekladovú tabuľku Liblouis a pridanú možnosť aktivovať zoznam prvkov (nvda+F7) v režime fokusu. V dialógoch NVDA je možné získať pomoc k funkciám po stlačení skratky F1. Vylepšené čítanie symbolov, úpravy v slovníkoch reči, zobrazovanie správ na braillovskom riadku a rýchla navigácia počas plynulého čítania. Vylepšená podpora pre Poštu, Outlook, Teams, Visual Studio, Azure Data Studio, Foobar2000. Vylepšenia pre Google dokumenty a podporu ARIA. A mnohé ďalšie opravy a vylepšenia.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2020.3

Prednosti tejto verzie zahŕňajú zrýchlenie odozvy v aplikáciách Microsoft Office. Tiež boli pridané možnosti zapnúť a vypnúť oznamovanie grafiky a zapnúť a vypnúť dotykové gestá. Pridali sme tiež nové nemecké braillovské tabuľky a oznamovanie označeného textu vo webových prehliadačoch.

nové vlastnosti

Zmeny

opravy

2020.2

Prednosti tejto verzie zahŕňajú podporu braillovských riadkov od spoločnosti Nattiq, vylepšenú podporu pre produkty spoločnosti Eset, vylepšenia pri práci s terminálmi v systéme Windows, vylepšenia stability pri práci s aplikáciou 1Password, vylepšenia pre používateľov hlasov Windows Onecore.

Nové vlastnosti

zmeny

Opravy

2020.1

Prednosti tejto verzie zahŕňajú podporu pre nové braillovské riadky od HumanWare a APH a drobné opravy, napríklad opätovnú možnosť čítať matematický zápis v aplikácii MS Word cez Math player.

Nové vlastnosti

zmeny

opravy

2019.3

Táto verzia prináša významné zmeny pod kapotou. Ide o prechod z prostredia Python 2 na Python 3 a tiež výrazné prestavanie systému na spracovanie reči. Tieto zmeny spôsobili nekompatibilitu starších doplnkov. Prechod na Python 3 je dôležitý z bezpečnostného hľadiska a prepracovanie systému na spracovanie reči prinesie v blízkej budúcnosti zaujímavé funkcie. Táto verzia prináša okrem iného podporu pre 64 bit Java VMs, funkciu tienenia obrazovky, zvýraznenia fokusu, podporu pre ďalšie braillovské riadky, zobrazovač braillu a mnoho ďalšieho.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2019.2.1

Toto je malá aktualizácia, ktorá opravuje chyby spôsobené aktualizáciou 2019.2. KOnkrétne:

2019.2

Prednosti tejto verzie zahŕňajú automatickú detekciu braillovských riadkov od spoločnosti Freedom Scientific, pridanú experimentálnu možnosť vypnúť aktualizáciu fokusu v režime prehliadania (čím sa môže zrýchliť prehliadanie), možnosť znásobenia rýchlosti pri hlasoch Onecore a ďalšie užitočné funkcie.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2019.1.1

V tejto verzii boli opravené nasledujúce chyby:

2019.1

Prednosti tejto verzie zahŕňajú vylepšenia pri používaní aplikácií Word a Excel, úpravy týkajúce sa stability a bezpečnosti, keďže sa vyžaduje väčšia kontrola kompatibility doplnkov a pár ďalších vylepšení.

Od tejto verzie NVDA automaticky nebude načítavať aplikačné moduly, ovládače pre braillovské riadky, hlasové výstupy a globálne pluginy uložené priamo v adresári s nastaveniami NVDA. Pre bežné použitie by mali byť skompilované ako doplnok nvda-addon. Ak pracujete na vývoji doplnku a potrebujete testovať svoj kód, začiarknite v pokročilých nastaveniach načítanie vlastných modulov a následne uložte súbory do priečinka scratchpad v priečinku s vašou konfiguráciou NVDA. Tieto zmeny sú dôležité, aby sme zaistili kompatibilitu vlastnoručne písaného kódu, a aby nedochádzalo k pádom NVDA v prípade, že po aktualizácii prestane byť kód nekompatibilný. Podrobnosti nájdete popísané nižšie v zozname zmien.

Nové vlastnosti

zmeny

Opravy

2018.4.1

Táto verzia opravuje pád, ktorý nastával, ak bol jazyk NVDA nastavený na Aragónčinu.

2018.4

Prednosti tejto verzie zahŕňajú lepšiu podporu pre nové verzie prehliadača Mozilla Firefox, oznamovanie emotikonov cez všetky hlasové výstupy, oznamovanie stavu pri správach v aplikácii MS Outlook (odpovedané, preposlané), oznamovanie vzdialenosti kurzora v dokumentoch MS Word a viacero opráv.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2018.3.2

Táto verzia opravuje chybu, ktorá spôsobovala pád aplikácie Chrome pri navigácii po stránke www.twitter.com. (#8777)

2018.3.1

Táto verzia opravuje chybu, ktorá spôsobovala pád 32-bitovej verzie Mozilla Firefox. (#8759)

2018.3

Prednosti tejto verzie zahŕňajú automatické pripájanie k mnohým braillovským riadkom, podporu pre nové funkcie operačného systému Windows 10 vrátane panela pre zadávanie emoji, a ďalšie opravy.

Nové vlastnosti

Zmeny

opravy

2018.2

Prednosti tejto verzie zahŕňajú podporu pre čítanie tabuliek v programe Kindle (desktop), podporu pre braillovské riadky Humanwear BrailleNote Touch a BI14, vylepšenú podporu pre hlasy Onecore a SAPI5, opravy pre Microsoft Outlook a oveľa viac.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2018.1.1

Toto je špeciálna verzia NVDA. Opravená chyba v Onecore hlasoch, ktorá spôsobovala, že hlasy hovorili zrýchlene v aktualizácii Windows 10 Redstone 4 (1803). (#8082)

2018.1

Prednosti tejto verzie zahŕňajú podporu pre čítanie grafov v programoch MS Word a Powerpoint, pridanú podporu pre Braillovské riadky Eurobraille a Optelec protocol converter, vylepšenú podporu pre Bbraillovské riadky Hims a Optelec, vylepšenú prácu s prehliadačom Mozilla Firefox od verzie 58 a oveľa viac.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2017.4

Prednosti tejto verzie zahŕňajú opravy týkajúce sa režimu prehliadania (podporu pre prezeranie dialógov v režime prehliadania, lepšie oznamovanie skupín prvkov), podporu pre Windows Defender Guard v systéme Windows 10, podporu systému Windows 10 na architektúre ARM64 a automatické oznamovanie zmeny orientácie obrazovky a stavu napájania. Zdôrazňujeme, že táto verzia NVDA viac nepracuje v systémoch Windows XP a Vista. Aby ste mohli NVDA používať, musíte mať nainštalovaný Windows 7 a Service Pack 1.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2017.3

Prednosti tejto verzie zahŕňajú možnosť písania v braillovom skratkopise cez braillovský riadok, podporu pre hlasy One core a OCR v systéme Windows 10 a rôzne doplnkové opravy pre Braillovské riadky a web.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2017.2

Prednosti tejto verzie zahŕňajú podporu pre automatické stišovanie zvuku v systéme Windows 10 Creators; opravené problémy s označovaní textu v režime prehliadania; vylepšenú podporu pre MS Edge a zlepšenie oznamovania prvkov, ktoré sú označené ako aktuálne pomocou atribútu aria-current.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2017.1

Prednosti tejto verzie zahŕňajú oznamovanie sekcií a textových stĺpcov v dokumentoch MS Word; podporu pre čítanie, navigáciu a poznámkovanie kníh v programe Kindle pre PC; vylepšenú podporu pre Microsoft Edge.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2016.4

Prednosti tejto verzie zahŕňajú vylepšenú podporu pre Microsoft Edge; režim prehliadania v aplikácii Mail operačného systému Windows 10; grafické úpravy v dialógoch NVDA.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2016.3

prednosti tejto verzie zahŕňajú možnosť samostatne povoľovať a zakazovať doplnky, podporu pre formuláre v dokumentoch MS Excel, výrazné zmeny v oznamovaní farieb, úpravy pre niektoré braillovské riadky a vylepšenú podporu pre MS Word.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2016.2

Medzi prednosti tejto verzie patrí zvukové oznamovanie pravopisných chýb pri písaní; oznamovanie gramatických chýb v programe MS Word; opravy chýb v podpore pre balík MS Office.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2016.1

Prednosti tejto verzie zahŕňajú možnosť stíšiť zvuk ostatných aplikácií, vylepšenia pre Braillovské riadky a Braillovský výstup, opravy pre MS office a opravené chyby v režime prehliadania pre Itunes.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2015.4

Prednosti tejto verzie zahŕňajú vylepšenú podporu pre windows 10; zaradenie NVDA do centra zjednodušenia od systému Windows 8; vylepšenú podporu pre MS Excel (možnosť zobraziť zoznam hárkov, premenovať hárky, možnosť čítať chránené bunky v chránených dokumentoch); podporu pre úpravu Rich text polí v programoch Mozilla Firefox, Google Chrome a Mozilla Thunderbird.

Nové vlastnosti

Zmeny

opravy

2015.3

Prednosti tejto verzie zahŕňajú základnú podporu prostredia systému Windows 10, možnosť vypnúť jednoznakové príkazy rýchlej navigácie v režime prehliadania (užitočné pre niektoré web aplikácie), vylepšenia pri práci v programe Internet explorer, a oprava problému, keď počas písania so zapnutou podporov braillu bol do vstupného prvku zapisovaný skomolený text.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2015.2

Prednosti tejto verzie zahŕňajú podporu pre čítanie grafov v dokumentoch MS Excel a tiež podporu pre čítanie a prácu s matematickými výrazmi.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2015.1

Prednosti tejto verzie zahŕňajú podporu pre režim prehliadania v dokumentoch programu Microsoft Word a Outlook, veľké vylepšenia podpori pre Desktopovú verziu programu Skype a významné opravy pre Microsoft Internet Explorer.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2014.4

Nové vlastnosti

Zmeny

opravy

2014.3

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2014.2

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2014.1

Nové vlastnosti

Zmeny

opravy

Zmeny pre vývojárov

2013.3

Nové vlastnosti

Opravy

2013.2

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2013.1.1

Toto vydanie opravuje problémy s pádmi NVDA, ak bol nastavený jazyk na Írčinu, takisto boli aktualizované preklady a opravené niektoré chyby.

Opravy

2013.1

Prednosti tejto verzie zahŕňajú jednoduchšie a intuitívnejšie rozloženie klávesnice laptop, základnú podporu pre Microsoft Powerpoint, oznamovanie dlhých popisov vo webových prehliadačoch a podporu písania na brailovských riadkoch s brailovskou klávesnicou.

Dôležité

Nové rozloženie klávesnice laptop

V snahe zjednodušiť ovládanie NVDA sme prepracovali rozloženie klávesnice Laptop tak, aby bolo intuitívnejšie. V novom rozložení sa na prehliadanie používajú šípky v kombinácií s klávesom NVDA a inými modifikátormi.

Pozorne si prezrite najčastejšie používané skratky, ktoré boli zmenené:

Názov Klávesová skratka
Plynulé čítanie NVDA+a
Aktuálny riadok NVDA+l
Aktuálny výber NVDA+shift+s
Stavový riadok NVDA+shift+end

okrem iného sa zmenili všetky skratky súvisiace s objektovou navigáciou, plošným prezeraním, ovládaním myši a kruhom nastavení hlasového výstupu. Pozrite si prosím Zoznam príkazov, kde nájdete ostatné skratky.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2012.3

Prednosti tejto verzie zahŕňajú podporu pre písanie ázijských znakov, experimentálnu podporu dotykových obrazoviek v systémoch Windows 8, oznamovanie čísel strán a lepšiu navigáciu v tabuľkách programu Adobe Reader, podporu pre tabuľkové príkazy v tabuľkách a zoznamoch systému Windows, podporu pre nové brailovské riadky a možnosť oznamovania hlavičiek riadkov / stĺpcov v programe Microsoft Excel.

Nové vlastnosti

Zmeny

opravy

2012.2.1

Táto verzia rieši viacero potencionálnych bezpečnostných problémov. Prostredie python bolo aktualizované na verziu 2.7.3.

2012.2

Prednosti tejto verzie zahŕňajú: vstavaný inštalátor a možnosť vytvorenia prenosnej verzie, automatické aktualizácie, jednoduchú správu doplnkov, čítanie grafických prvkov v programe Microsoft word, podporu pre metro aplikácie Windows 8, a množstvo dôležitých opráv.

Nové vlastnosti

Zmeny

opravy

2012.1

Prednosti tejto verzii zahŕňajú pohodlnejšie čítanie brailu; indikáciu formátovania v braily; prístup k väčšiemu množstvu formátovacích možností a celkové zrýchlenie práce v programe Microsoft Word; a podporu pre obchod Itunes store.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2011.3

Prednosti tejto verzie zahŕňajú automatické prepínanie jazyka hlasového výstupu ak je z aktuálneho dokumentu možné získať potrebné informácie, podpora pre 64 bit java knižnice, oznamovanie formátovania textu v aplikáciách Mozilla v režime prehliadania, vylepšené správenie pri pádoch a mrznutí aplikácií a základná podpora pre Windows 8.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2011.2

Prednosti tejto verzie zahŕňajú množstvo vylepšení súvisiacich z vyslovovaním interpunkčných a iných špeciálnych znakov; konfigurovateľné úrovne interpunkcie; vlastné pomenovanie pre interpunkčné a špeciálne symboly; fonetické hláskovanie znakov; eliminované pauzy na konci riadku počas plynulého čítania; lepšia podpora pre ARIA v programe Internet explorer; vylepšená podpora pre PDF dokumenty XFA/LiveCycle v programe Adobe Reader; prístup k textu písaného priamo na obrazovku vo väčšom množstve aplikácií; a možnosť získania informácií o farbe a formátovaní textu vypísaného na obrzovku.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2011.1.1

Táto verzia opravuje niektoré bezpečnostné problémy a iné závažné chyby vo verzii 2011.1.

Opravy

2011.1

Prednosti tejto verzii: Automatické oznamovanie nového textu v programoch mIRC, PuTTY, Tera Term a SecureCRT; podpora pre globálne pluginy; oznamovanie číslovania a odrážok v programe Microsoft word; ďalšie vstupné príkazy braillských riadkov vrátane klávesov určených na posúvanie riadku; podpora pre niektoré riadky Baum, HumanWare a APH; a oznamovanie farieb v niektorých prvkoch napr. editačné polia v programe IBM Lotus Symphony.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2010.2

Významné zmeny v tejto verzií sú výrazne zjednodušená objektová navigácia; virtuálny prehliadač pre obsah Adobe flash; prístup k mnohým doteraz neprístupným prvkom získavaním textu vykresleného na obrazovku; plošné zobrazenie textu na obrazovke; podpora pre dokumenty IBM Lotus Symphony; oznamovanie hlavičiek riadkov a stĺpcov tabuliek v programe Mozilla Firefox; a výrazne prepracovanú používateľskú dokumentáciu.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2010.1

V tejto verzii sme sa zamerali hlavne na opravy a používateľský konfort v čítane niektorých vážnych stabilizačných opráv.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

2009.1

Najdôležitejšie novinky v tejto verzii sú podpora 64 bitových verzií Windows, úplne prepracovaná podpora pre čítanie dokumentov v programoch Microsoft Internet explorer a Adobe Reader, podpora pre Windows 7, možnosť čítať prihlasovaciu obrazovku Windows a schopnosť interakcie s prvkami flash a java na webových stránkach. Táto verzia obsahuje tiež množstvo všeobecných opráv, čo prispieva k celkovej stabilite programu.

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

0.6p3

Nové vlastnosti

Zmeny

Opravy

0.6p2

0.6p1

Prístup k webovému obsahu prostredníctvom nového virtuálneho prehliadača (Zatiaľ len pre Gecko 1.9 aplikácie Mozilla vrátane firefox 3 a thunderbird3)

Internacionalizácia

Reč

Výkonnosť

Klávesové príkazy

Podpora pre rôzne aplikácie

Aplikačné rozhrania

Myš

Prezentácia objektov

Používateľské rozhranie

0.5