NVDA 2020.4 Brukermanual

Innholdsfortegnelse

1. introduksjon

Velkommen til NVDA!

NonVisual Desktop Access (NVDA) er en gratis skjermleser for Microsoft Windows-operativsystemet. Den er laget med åpen kildekode. NVDA gir tilbakemeldinger via syntetisk tale og punktskrift, og gjør blinde og svaksynte personer i stand til å bruke datamaskiner som kjører Windows til samme pris som det seende personer betaler. NVDA er utviklet av NV Access, med bidrag fra fellesskapet.

1.1. Generelle funksjoner

NVDA lar blinde og svaksynte få tilgang til og bruke Windows operativsystem og mange tredjeparts applikasjoner.

Blant de viktigste funksjonene er:

1.2. Internasjonalisering

Det er viktig at mennesker hvor som helst i verden, uansett hvilket språk de snakker, får lik tilgang til teknologi. Foruten engelsk, har NVDA blitt oversatt til 54 språk, inkludert: afrikaans, albansk, amharisk, arabisk, aragonsk, bulgarsk, burmansk, dansk, farsi, finsk, fransk, galisisk, georgisk, gresk, hebraisk, hindi, irsk, islandsk, italiensk, japansk, kannada, katalansk, kinesisk (tradisjonell og forenklet), kirgisisk, kroatisk, kurdisk, litauisk, makedonsk, mongolsk, nederlandsk, nepali, norsk, polsk, portugisisk (Brasil og Portugal), punjabi, rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk (Colombia og Spania), svensk, tamil, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk (Tyskland og Sveits), ukrainsk ungarsk og vietnamesisk.

1.3. Talesyntesestøtte

Foruten å formidle meldinger og brukergrensesnitt på flere språk, kan NVDA også la brukeren lese innhold på alle språk, så lenge hun/han har en talesyntese som kan snakke det språket.

Med NVDA følger eSpeak NG, en flerspråklig talesyntese som er gratis og med åpen kildekode.

Informasjon om andre talesynteser som NVDA støtter finnes i Støttede talesynteser-seksjonen.

1.4. Punktskriftstøtte

For brukere som har leselist, kan NVDA gi informasjon i punktskrift. Skriving av både uforkortet og forkortet punktskrift via et punktskrifttastatur støttes også.

Se seksjonen Støttede leselister for informasjon om de støttede leselistene.

NVDA støtter punktskrift for mange språk, inkludert fullskrift, kortskrift og datapunktskrift.

1.5. Lisens og kopibeskyttelse

NVDA er kopibeskyttet 2006-2020 NVDA bidragsytere.

NVDA dekkes av GNU General Public License (versjon 2). Du er fri til å dele eller endre denne programvaren på alle måter du vil så lenge lisensen medfølger, og du gjør all kildekode tilgjengelig for alle som ønsker den. Dette gjelder både originale og modifiserte eksemplarer av denne programvaren, samt eventuelle avledede verk. For ytterligere opplysninger, kan du se den fullstendige lisensen.

2. Systemkrav

3. Få tak i og installer NVDA

Hvis du ennå ikke har fått tak i en kopi av NVDA, kan du laste den ned fra www.nvaccess.org.

Gå til nedlastingssiden. Der finner du en lenke for å laste ned den nyeste versjonen av NVDA.

Når du kjører fila du akkurat har lastet ned, vil den starte en midlertidig kopi av NVDA. Du vil så bli spurt om du ønsker å installere NVDA, lage en flyttbar kopi eller bare fortsette å bruke den midlertidige kopien.

Dersom du planlegger å alltid bruke NVDA på denne datamaskinen, bør du velge å installere NVDA. Å installere NVDA gir tilgang til ekstra funksjonalitet slik som automatisk start etter innlogging, muligheten til å lese påloggingsvinduet og andre sikre skjermer i Windows (som ikke kan gjøres med portable eller midlertidige kopier) og oppretting av snarveier i startmenyen og på skrivebordet.

Fra den installerte kopien av NVDA kan du selv lage en flyttbar kopi når du måtte ønske det. Hvis du ønsker å ta NVDA med deg på en USB-minnepenn eller et annet skrivbart medium, bør du lage en flyttbar kopi.

Den portable kopien kan også installeres på en datamaskin på et senere tidspunkt.

Om du imidlertid skulle ønske å kopiere NVDA til et ikke skrivbart medium som for eksempel en CD, bør du bare kopiere pakken du har lastet ned.

Kjøring av en flyttbar kopi direkte fra et ikke skrivbart medium støttes ikke.

Bruk av en midlertidig kopi av NVDA er også en mulighet (for eksempel for å demonstrere programvaren), selv å det å starte NVDA på denne måten hver gang kan bli nokså tidkrevende.

3.1. Begrensninger i flyttbar og midlertidig utgave

Bortsett fra manglende mulighet for å kunne starte automatisk under og/eller etter innlogging, har flyttbare og midlertidige kopier av NVDA også disse begrensningene:

4. Installere NVDA

Hvis du installerer NVDA direkte fra pakken du har lastet ned, kan du trykke på knappen "Installer NVDA".

Hvis du alt har lukket denne dialogen eller ønsker å installere fra en flyttbar kopi, velger du menyelementet "Installer NVDA" som du finner under "Verktøy" i NVDA-menyen.

Installasjonsdialogen som vises, vil bekrefte om du ønsker å installere NVDA og om denne installasjonen vil oppdatere en tidligere installasjon.

Ved å trykke på "Fortsett"-knappen starter du installasjonen av NVDA.

Det finnes også noen få valg i denne dialogen som blir forklart nedenfor.

Så snart installasjonen er fullført, vil du få ei melding om at installasjonen var vellykket.

Trykk på OK-knappen for å starte den nylig installerte kopien av NVDA.

4.0.1. Start i Windows pålogging

Dette valget lar deg avgjøre om NVDA skal starte automatisk eller ikke når du er i innloggingsvinduet i Windows, før du har skrevet inn et passord. Dette gjelder også for brukerkontokontroll og andre sikre skjermer.

4.0.2. Lag snarvei på skrivebordet (ctrl+alt+n)

Dette valget lar deg avgjøre om NVDA skal lage en snarvei på skrivebordet for å starte NVDA. Velger du at snarveien skal opprettes, blir det også knyttet en hurtigtast, Ctrl+Alt+n, til den. Med denne hurtigtasten kan du starte NVDA når du vil.

4.0.3. Kopier flyttbar konfigurasjon til gjeldende brukerkonto

Dette er et valg som er tilgjengelig bare når du installerer fra en flyttbar kopi av NVDA. Installerer du fra pakken du har lastet ned, finner du ikke denne muligheten.

Dette valget lar deg avgjøre om brukerkonfigurasjonen fra den kjørende kopien av NVDA skal kopieres til konfigurasjonen for den innloggede brukeren på PC-en, for bruk med den installerte kopien av NVDA. Dette vil ikke kopiere konfigurasjonen for andre brukere av PC-en, og det vil heller ikke kopiere innstillinger til systemkonfigurasjonen for bruk i Windows pålogging eller på andre sikre skjermer.

4.1. Lag en flyttbar kopi

Hvis du vil lage en flyttbar kopi direkte fra NVDAs nedlastingsfil, trykker du rett og slett på "Lag flyttbar kopi".

Hvis du alt har lukket denne dialogen, eller hvis du kjører en installert kopi av NVDA, velger du menyelementet Lag flyttbar kopi som du finner under Verktøy i NVDA-menyen.

Dialogen som da vises, lar deg velge hvor den flyttbare kopien skal lages. Dette kan være i ei mappe på harddisken din, eller et sted på en USB-minnepinne eller et annet flyttbart medium.

Det er også mulig å velge om NVDA skal kopiere den påloggende brukerens gjeldende NVDA-konfigurasjon for bruk med den nye, flyttbare kopien av NVDA. Dette valget er bare tilgjengelig når du lager en flyttbar kopi fra en installert kopi av NVDA, men ikke fra den nedlastede pakken.

Trykk på Fortsett for å lage den flyttbare kopien.

Så snart den nye kopien er laget, vil det dukke opp ei melding som forteller deg at jobben er vellykket utført.

Trykk på OK for å fjerne denne dialogen.

5. Kom i gang med NVDA

5.1. Start NVDA

Hvis du har installert NVDA med installasjonsprogrammet, er det å starte NVDA så enkelt som enten å trykke Ctrl+Alt+n, eller velge NVDA fra NVDA-menyen under Programmer på startmenyen.

I tillegg kan du også skrive NVDA i dialogboksen Kjør, og trykke Enter.

Du kan også sende noen kommandolinjeparametre som tillater deg å starte NVDA på nytt (-r), avslutte NVDA (-q), slå av programtillegg (--disable-addons), osv.

For installerte kopier lagrer NVDA som standard konfigurasjonen i "roaming"-appdatamappa under gjeldende bruker, "C:\Users\<bruker>\AppData\Roaming"). Dette kan endres slik at NVDA isteden laster konfigurasjonen fra den lokale appdata-mappa. Se seksjonen om systemparametre for flere detaljer.

For å starte den flyttbare versjonen, går du til mappa du pakket NVDA ut i, og trykker enter. Du kan også dobbeltklikke på nvda.exe.

Når NVDA starter, vil du først høre en stigende tonerekke (som forteller deg at NVDA lastes). Avhengig av hvor rask maskinen er, eller hvis du kjører NVDA fra et USB-minne eller annet langsommere medium, kan det ta litt tid å starte NVDA. Hvis det tar ekstra lang tid, bør NVDA si "Laster NVDA. Vennligst vent..."

Hvis du ikke hører noe av dette, eller du hører Windows' feilmeldingslyd, eller en synkende tonerekke, betyr dette at NVDA har en feil. Kanskje du da vil sende en feilrapport til utviklerne? Vennligst sjekk NVDAs nettside for hvordan du gjør dette.

5.1.1. Velkomstdialog

Når NVDA starter for første gang, vil du bli møtt av en dialogboks som gir deg litt grunnleggende informasjon om NVDA-spesialtasten og NVDA-menyen. (Vennligst se nærmere avsnittene om disse temaene.)

Dialogboksen inneholder også en kombinasjonsboks og tre avkryssingsbokser.

Kombinasjonsboksen lar deg velge tastaturoppsett.

Den første avkryssingsboksen lar deg kontrollere om NVDA skal bruke CapsLock som en NVDA-valgtast.

Den andre avkryssingsboksen lar deg avgjøre om NVDA skal starte automatisk etter at du har logget inn i Windows. Dette valget er bare tilgjengelig i installerte kopier av NVDA.

Den tredje avkryssingsboksen lar deg kontrollere om denne velkomstdialogen skal vises hver gang NVDA starter.

5.2. Om tastaturkommandoer i NVDA

5.2.1. NVDA-tasten

NVDA-spesifikke tastaturkommandoer utføres vanligvis ved å trykke en spesiell tast kalt NVDA-tasten, sammen med én eller flere andre taster. Unntak fra dette er først og fremst kommandoer for tekstlesing med stasjonært tastaturoppsett, der en bare bruker tastene på nummertastaturet, men det finnes noen andre unntak også.

NVDA kan konfigureres slik at enten insert-tasten på nummertastaturet, den utvidede insert-tasten eller CapsLock-tasten kan brukes som NVDA-tast.

Som standard er begge insert-tastene definert som NVDA-taster.

Hvis du ønsker at en av NVDA-tastene skal opptre som opprinnelig tast (for eksempel fordi du ønsker å trykke CapsLock når du har satt CapsLock til å være NVDA-tast) kan du trykke på tasten to ganger i rask rekkefølge.

5.2.2. Tastaturoppsett

NVDA leveres for tida med to sett med tastaturkommandoer, også kjent som tastaturoppsett: stasjonært og bærbart tastaturoppsett.

Som standard er NVDA satt opp til å bruke stasjonært tastaturoppsett. Du kan enkelt bytte til bærbart tastaturoppsett under kategorien Tastatur i NVDA-innstillinger, som du finner under Brukervalg i NVDA-menyen.

Stasjonært tastaturoppsett gjør omfattende bruk av insert-tastene (med NumLock av).

Selv om mange bærbare PC-er ikke har noe fysisk numerisk tast, er det vanlig at de kan emulere et ved å holde nede FN-tasten mens en trykker bokstaver, tall og tegn på høyre side av tastaturet (7, 8, 9, u, i, o, j, k, l osv.). Om dette ikke lar seg gjøre på din bærbare PC, eller om du ikke får slått av NumLock, kan det være lurt av deg å bytte til bærbart tastaturoppsett i stedet.

5.3. Berøringsgester i NVDA

Kjører du NVDA på en enhet med berøringsskjerm og bruker Windows 8 eller høyere, kan du også kontrollere NVDA direkte via berøringsgester.

Så lenge NVDA kjører, vil all berøring av skjermen gå direkte til NVDA. Derfor vil handlinger som kan utføres normalt uten NVDA ikke fungere.

5.3.1. Utforsk skjermen

Den mest grunnleggende handlingen du kan utføre med berøringsskjermen er å annonsere kontrollen eller teksten på et hvilket som helst sted på skjermen. For å gjøre dette, plasserer du én finger et vilkårlig sted på skjermen.

Du kan også holde fingeren på skjermen og flytte den rundt for å få opplest andre kontroller eller tekst som fingeren flytter seg over.

5.3.2. Berøringsgester

Når NVDA-kommandoer blir beskrevet seinere i denne brukerhåndboka, vil de ofte også inneholde en berøringsgest som kan brukes for å aktivere kommandoen på berøringsskjermen. Her følger noen instruksjoner for hvordan du utfører de ulike berøringsgestene.

Trykk

Trykk raskt på skjermen med én eller flere fingrer.

Å trykke én gang med én finger er kjent som et trykk. Å trykke med to fingrer samtidig er kjent som et tofingertrykk, osv.

Hvis samme trykk-kommando blir utført raskt flere ganger etter hverandre, vil NVDA oppfatte dette som en multitrykkgest. Å trykke to ganger vil altså ressultere i et dobbelttrykk. Tre trykk etter hverandre vil resultere i et trippeltrykk, osv.

Disse multitrykkgestene gjenkjenner selvfølgelig også hvor mange fingrer som ble brukt, så det er mulig å ha gester som trippeltrykk med to fingrer, trykk med fire fingrer osv.

Sveip

Sveip raskt med fingeren over skjermen.

Det er fire mulige sveipegester, avhengig av retningen: sveip mot venstre, sveip mot høyre, sveip opp og sveip ned.

Akkurat som ved trykk, kan mer enn én finger brukes for å utføre gesten. Derfor er gester som sveip opp med to fingrer og sveip mot venstre med fire fingrer mulige.

5.3.3. Berøringsmodi

Siden det er langt flere NVDA-kommandoer enn mulige berøringsgester, har NVDA flere berøringsmodi du kan veksle mellom, og som gjør ulike undergrupper av kommandoer tilgjengelige.

De to modiene er tekstmodus og objektmodus.

Visse NVDA-kommandoer som oppgis i denne brukermanualen kan ha en berøringsmodus oppgitt i klammer etter berøringsgesten. For eksempel betyr sveip opp (tekstmodus) at kommandoen blir utført når du sveiper opp, men bare når du er i tekstmodus.

Hvis en kommando ikke har en modus knyttet til seg, vil det si at kommandoen fungerer uansett modus.

For å bytte mellom modi, trykker du med tre fingrer.

5.3.4. Skjermtastatur

Skjermtastaturet brukes til å skrive tekst og kommandoer fra en berøringsskjerm. Når du har fokus på et skrivefelt, henter du fram skjermtastaturet ved å dobbelttrykke på ikonet for skjermtastaturet nederst på skjermen. For nettbrett som Microsoft Surface Pro er skjermtastaturet alltid tilgjengelig så lenge et tastatur ikke er tilkoblet. For å ta bort skjermtastaturet kan du dobbelttrykke på ikonet for skjermtastatur eller flytte bort fra skrivefeltet.

For å finne taster på skjermtastaturet når skjermtastaturet er aktivt, flytter du fingeren til der skjermtastaturet er (normalt nederst på skjermen). Der bruker du én finger til å navigere omkring på skrivebordet. Når du finner tasten du vil trykke på, dobbelttrykker du eller løfter fingeren, avhengig av hvilket valg du har gjort i kategorien Innstillinger for berøringsinteraksjon i NVDA-innstillingene.

5.3.5. Tastaturhjelp

Mange NVDA-kommandoer er nevnt gjennom hele resten av denne brukermanualen, men en enkel måte å utforske alle de forskjellige tastaturkommandoene på er å slå på tastaturhjelp.

For å slå på tastaturhjelp, trykker du NVDA+1. For å slå den av, trykker du NVDA+1 en gang til.

Når tastaturhjelp er slått på, vil hvert tastetrykk du utfører på tastaturet eller hver gest du utfører på en berøringsskjerm gi som respons handlingen og hva den gjør (hvis den gjør noe).

Tastene vil ikke utføre sin funksjon når du er i tastaturhjelpmodus, slik at du kan trykke hvilke taster du vil.

5.4. NVDA-menyen

NVDA-menyen lar deg kontrollere NVDAs innstillinger, hjelp, lagre/tilbakestille konfigurasjonen, endre taleordlister, få tilgang til flere verktøy og å avslutte NVDA.

For å gå til NVDA-menyen fra hvor som helst i Windows mens NVDA kjører, trykker du NVDA+n. Du kan også gå til NVDA-menyen via systemstatusfeltet i Windows. Enten høyreklikk på NVDA-ikonet i systemstatusfeltet, eller få tilgang til systemstatusfeltet ved å trykke Win+b, pil ned til NVDA-ikonet og trykk deretter på meny-tasten. Den finner du rett til venstre for høyre kontrolltast på de fleste tastaturer.

Når menyen vises, kan du bruke piltastene til å navigere i den, og enter-tasten for å aktivere et element.

5.5. Grunnleggende NVDA-kommandoer

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Stopp tale Ctrl Ctrl Trykk med to fingrer Slutter øyeblikkelig å snakke
Pause tale Skift Skift ingen Pauser øyeblikkelig tale. Ved å trykke igjen vil talen fortsette der den slapp (hvis pause støttes av gjeldende talesyntese)
NVDA-meny NVDA+n NVDA-n Dobbelttrykk med to fingrer Åpner NVDA-menyen slik at du får tilgang til innstillinger, verktøy og hjelp osv.
Bytt talemodus NVDA+s NVDA+s ingen Bytter talemodus mellom tale, pip og av.
Slå av/på tastaturhjelpmodus NVDA+1 NVDA+1 ingen Når du trykker en tast i denne modusen vil tasten bli lest sammen med beskrivelse av eventuell NVDA-kommando tilknyttet den
Avslutt NVDA NVDA+q NVDA+q ingen Avslutter NVDA
Slipp neste tast gjennom NVDA+F2 NVDA+F2 ingen Lar NVDA slippe neste tastetrykk rett gjennom til det aktive programmet, selv om det normalt er håndtert som en NVDA-tastekommando
Slå applikasjonsdvalemodus på/av NVDA+Skift+s NVDA-Skift+z ingen Dvalemodus deaktiverer alle NVDA-kommandoer og tale/punktskrift for det gjeldende programmet. Dette er mest nyttig i applikasjoner som har sin egen tale eller skjermleserfunksjon. Trykk denne kommandoen på nytt for å deaktivere dvalemodus.

5.6. Rapportering av systeminformasjon

Navn Tast Beskrivelse
Rapporter dato/klokkeslett NVDA+F12 Ett trykk rapporterer gjeldende tid, to trykk rapporterer dato
Rapporter batteristatus NVDA+Skift+b Rapporterer batteristatus, dvs. om strøm er i bruk eller nåværende ladeprosent.
Rapporter tekst i utklippstavle NVDA+c Rapporterer tekst i utklippstavlen hvis det er noen.

6. Navigere med NVDA

NVDA lar deg utforske og navigere i systemet på flere måter, inkludert både normal samhandling og lesing.

6.1. Objekter

Hvert program og selve operativsystemet består av mange objekter. Et objekt er et enkelt element som en tekststreng, knapp, boks, glidebryter, liste eller et redigerbart tekstfelt.

6.2. Navigere med Systemfokus

Systemfokus, også kjent som fokus, er objektet som mottar tastetrykk som trykkes på tastaturet. For eksempel, hvis du skriver i et redigerbart tekstfelt, er tekstfeltet i fokus.

Den vanligste måten å navigere rundt i Windows med NVDA, er å ganske enkelt flytte systemfokus ved hjelp av standard tastaturkommandoer i Windows. Eksempler på dette kan være å trykke Tab og Skift+Tab for å gå fram og tilbake mellom kontrollene, trykke Alt for å komme til menylinjen og deretter bruke piltastene for å navigere i menyer, og trykke Alt+Tab for å flytte mellom kjørende programmer. Mens du gjør dette, vil NVDA gi informasjon om objektet som har fokus, slik som navn, type, verdi, tilstand, beskrivelse, tastatursnarvei og informasjon om posisjon.

Det er noen viktige kommandoer som er nyttige når du flytter sammen med Systemfokus:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Les gjeldende fokus NVDA+Tab NVDA+Tab Leser gjeldende objekt eller kontroll som har systemfokus. Ved å trykke to ganger staves informasjonen
Les tittel NVDA+t NVDA+t Leser tittelen på det aktive vinduet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen. Ved å trykke tre ganger kopieres den til utklippstavlen
Les det aktive vinduet NVDA+b NVDA+b Leser alle kontrollene i det aktive vinduet (nyttig for dialoger)
Les statuslinje NVDA+End NVDA+Skift+End Leser Statuslinjen hvis NVDA finner en, og flytter navigasjonsobjektet til denne plasseringen. Ved å trykke to ganger staves informasjonen. Ved å trykke tre ganger kopieres den til utklippstavlen

6.3. Navigere med Systemmarkøren

Når objekter som tillater navigering og/eller redigering av tekst er fokusert, kan du bevege deg i teksten ved hjelp av systemmarkøren, også kjent som redigeringsmarkøren.

Når fokus er på et objekt som har systemmarkør, kan du bruke piltastene, side opp, side ned, home, end osv. for å bevege deg rundt i teksten. Du kan også endre teksten om kontrollen støtter redigering. NVDA vil annonsere det når du flytter mellom tegn, ord og linje, og vil også opplyse når du markerer eller avmarkerer tekst.

NVDA har følgende tastaturkommandoer i tilknytning til systemmarkøren:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Si alle NVDA+PilNed NVDA+a Starter lesing fra systemmarkørens gjeldende posisjon, og flytter systemmarkøren under lesing
Les gjeldende linje NVDA+PilOpp NVDA+l Leser linjen der systemmarkøren befinner seg. Ved å trykke to ganger staves linjen. Ved å trykke tre ganger staves linjen med tegnbeskrivelse.
Les gjeldende valgt tekst NVDA+Skift+PilOpp NVDA+Skift+s Leser teksten som for øyeblikket er markert
Neste setning Alt+PilNed Alt+PilNed Flytter markøren til neste setning og leser den. (støttes bare i

Microsoft Word og Outlook) |

Forrige setning Alt+PilOpp Alt+PilOpp Flytter markøren til forrige setning og leser den.

(støttes bare i Microsoft Word og Outlook) |

Når fokus er i en tabell, er følgende tastekommandoer også tilgjengelige:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til forrige kolonne Ctrl+Alt+PilVenstre Flytter systemmarkøren til forrige kolonne (i samme rad)
Gå til neste kolonne Ctrl+Alt+PilHøyre Flytter systemmarkøren til neste kolonne (i samme rad)
Gå til forrige rad Ctrl+Alt+PilOpp Flytter systemmarkøren til forrige rad (i samme kolonne)
Gå til neste rad Ctrl+Alt+PilNed Flytter systemmarkøren til neste rad (i samme kolonne)

6.4. Objektnavigasjon

Det meste av tiden vil du arbeide med applikasjoner ved hjelp av kommandoer som flytter fokuset og markøren. Men noen ganger kan du ønske å utforske det gjeldende programmet eller operativsystemet uten å flytte fokus eller markør. Kanskje ønsker du også å arbeide med objekter som ikke kan nås normalt ved hjelp av tastaturet. I disse tilfellene kan du bruke objektnavigasjon.

Objektnavigasjon lar deg flytte mellom og få informasjon om de enkelte objekter.

Når du flytter til et objekt, vil NVDA annonsere det på samme måte som NVDA også annonserer systemfokus. For å lese all tekst slik den vises på skjermen, kan du i stedet bruke flatlesing.

I stedet for å måtte flytte fram og tilbake mellom hvert enkelt objekt på systemet, er objektene organisert hierarkisk. Dette betyr at noen objekter inneholder andre objekter, og du må flytte inni dem for å få tilgang til de objektene de inneholder. For eksempel inneholder en liste listeelementer, så du må flytte inne i listen for å få tilgang til elementene den inneholder.

Hvis du har fokus på et listeelement, og flytter til neste eller forrige, kommer du til andre listeelementer i samme liste. Å flytte til et listeelement i hovedobjektet vil ta deg tilbake til listen. Du kan deretter flytte forbi listen hvis du ønsker tilgang til andre objekter.

Tilsvarende inneholder en verktøylinje kontroller, så du må flytte inne i verktøylinjen for å få tilgang til kontrollene i verktøylinjen.

Objektet som leses kalles navigasjonsobjektet.

Når du navigerer til et objekt, kan du se på innholdet i det ved hjelp av tekstlesingskommandoer når du er i modus for objektlesing. Som standard flyttes navigasjonsobjektet sammen med systemfokus, men denne oppførselen kan slås av og på.

Merk at leselisten følger både fokus og markør, så vel som objektnavigasjon og tekstlesing som standard. Hvis du vil at den bare skal følge fokus og markør, må du konfigurere leselist til å knyttes til fokus. I dette tilfellet vil leselisten ikke følge objektnavigasjon og tekstlesing.

Om du vil at leselisten skal følge objektnavigasjon og tekstlesing i stedet, må du konfigurere leselisten til å knyttes til lesing.

Ved objektnavigering bruker du følgende taster:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Les gjeldende objekt NVDA+NumPad5 NVDA+Ctrl+o ingen Leser det gjeldende navigasjonsobjektet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen, og trykker du tre ganger kopieres objektets navn og verdi til utklippstavlen.
Gå til innholdsobjektet NVDA+NumPad8 NVDA+Skift+PilOpp Sveip opp (objektmodus) Flytter til objektet som inneholder gjeldende navigasjonsobjekt
Gå til forrige objekt NVDA+NumPad4 NVDA+Skift+PilVenstre Sveip mot venstre (objektmodus) Flytter til objektet før den gjeldende navigasjonsobjektet
Gå til neste objekt NVDA+NumPad6 NVDA+Skift+PilHøyre Sveip mot høyre (objektmodus) Flytter til objektet etter gjeldende navigasjonsobjekt
Gå til første beholderobjekt NVDA+NumPad2 NVDA+Skift+PilNed Sveip ned (objektmodus) Flytter til det første innholdsobjektet i det gjeldende navigasjonsobjektet
Gå til fokusobjekt NVDA+NumPadMinus NVDA+SlettBakover ingen Flytter til objektet som for øyeblikket har systemfokus, og plasserer også lesemarkøren i posisjonen for systemmarkøren, hvis den vises
Aktiver nåværende navigasjonsobjekt NVDA+NumPadEnter NVDA+Enter Dobbelttrykk Aktiverer gjeldende navigasjonsobjekt (som å klikke med musen eller trykke mellomrom når den har systemfokus)
Flytt systemfokus eller markør til gjeldende leseposisjon NVDA+Skift+NumPadMinus NVDA+Skift+SlettBakover ingen Flytter systemfokus til gjeldende navigasjonsobjekt når kommandoen trykkes én gang. Trykkes kommandoen to ganger, flyttes systemmarkøren til posisjonen for lesemarkøren
Rapporter om lesemarkørens plassering NVDA+NumPadDel NVDA+Del ingen Leser informasjon om tekst eller objekt ved lesemarkøren. Dette kan for eksempel omfatte hvor i dokumentet en er (i prosent), avstand fra kanten av arket eller eksakt skjermposisjon. Ved å trykke to ganger kan en få flere detaljer

Merk: NUMPAD-taster (taster på det numeriske tastaturet) krever at NumLock-tasten er slått av for å fungere.

6.5. Lese tekst

NVDA lar deg lese innholdet på skjermen, i gjeldende dokument eller i gjeldende object tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje.

Dette er mest nyttig på steder (inkludert Windows kommandokonsoll) der det ikke finnes systemmarkør. For eksempel kan du bruke den til å lese teksten i en lang informasjonmelding i en dialog.

Når du flytter lesemarkøren, følger systemmarkøren ikke med, slik at du kan se gjennom teksten uten å miste redigeringsposisjonen. Men som standard følger lesemarkøren med når systemmarkøren beveger seg. Dette kan slås av og på.

Merk at leselisten følger fokuset og markøren som standard, i stedet for objektnavigasjon og tekstlesing. Hvis du vil at den skal følge objektnavigasjon og tekstlesing i stedet, må du konfigurere leselisten til å bindes til lesing.

Følgende kommandoer er tilgjengelige for lesing av tekst:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Gå til øverste linje i lesing Skift+NumPad7 NVDA+Ctrl+Home ingen Flytter lesemarkøren til øverste linje i teksten
Gå til forrige linje i lesing NumPad7 NVDA+PilOpp bla opp (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige tekstlinje
Les gjeldende linje i lesing Numpad8 NVDA+Skift?. ingen Les gjeldende tekstlinje der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves linjen. Hvis du trykker tre ganger, staves linjen med tegnbeskrivelser.
Gå til neste linje i lesing NumPad9 NVDA+PilNed bla ned (tekstmodus) Flytt lesemarkøren til neste tekstlinje
Gå til nederste linje i lesing Skift+NumPad9 NVDA+Ctrl+End ingen Flytter lesemarkøren til siste linje av teksten
Gå til forrige ord i lesing NumPad4 NVDA+Ctrl?PilVenstre bla med to fingrer mot venstre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige ord i teksten
Les gjeldende ord i lesing NumPad5 NVDA+Ctrl+punnktum ingen Les gjeldende ord i teksten der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves ordet. Hvis du trykker tre ganger, staves ordet med tegnbeskrivelser.
Gå til neste ord i lesing NumPad6 NVDA+Ctrl+PilHøyre bla med to fingrer mot høyre (tekstmodus) Flytt lesemarkøren til neste ord i teksten
Gå til starten av linjen i lesing Skift+NumPad1 NVDA+Home none Flytter lesemarkøren til begynnelsen av linjen i teksten
Gå til forrige tegn i lesing NumPad1 NVDA+PilVenstre bla mot venstre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige tegn på den gjeldende linjen i teksten
Les gjeldende tegn i lesing NumPad2 NVDA+punktum ingen Les gjeldende tegn på linjen der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger leses en beskrivelse eller eksempel på det tegnet. Hvis du trykker tre ganger, leses den numeriske verdien av tegnet i desimal og heksadesimal.
Gå til neste tegn i lesing NumPad3 NVDA+PilHøyre bla mot høyre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til neste tegn på gjeldende linje i teksten
Gå til slutten av linjen i lesing Skift+NumPad3 NVDA+End ingen Flytter lesemarkøren til slutten av gjeldende linje i teksten
Si alle ved lesing NumPad++ NVDA+Skift+a Bla ned med tre fingrer (tekstmodus) Leser fra gjeldende posisjon av lesemarkøren, og følger under lesing
Velg og kopier fra lesemarkøren NVDA+F9 NVDA+F9 ingen Starter velg og kopier-prosessen fra den gjeldende posisjonen til lesemarkøren. Selve handlingen blir ikke utført før du forteller NVDA hvor slutten på det valgte tekstområdet er
Velg og kopier til lesemarkøren NVDA+F10 NVDA+F10 ingen Ved første trykk velges tekst fra det tidligere satte startmerket fram til og med gjeldende posisjon for lesemarkøren. Etter å ha trykket på tasten en gang til, vil teksten bli kopiert til utklippstavlen i Windows
Les tekstformatering NVDA+f NVDA+f ingen Les formateringen av teksten der lesemarkøren befinner seg. Ved å trykke to ganger vises informasjonen i nettmodus

Merk: NUMPAD-taster krever at Numlock slås av for å fungere.

En god metode for å huske disse lesekommandoene når du bruker stasjonær modus, er å tenke på dem som et rutenett av tre og tre ruter. Fra topp til bunn er det linje, ord og tegn og fra venstre til høyre er det tidligere, gjeldende og neste. Oppsettet er illustrert slik:

Forrige linje Gjeldende linje Neste linje
Forrige ord Gjeldende ord Neste ord
Forrige tegn Gjeldende tegn Neste tegn

6.6. Lesemodi

NVDAs kommandoer for tekstlesing kan vise innhold innenfor gjeldende navigasjonsobjekt, gjeldende dokument eller skjerm, avhengig av hvilket lesemodus som er valgt. Lesemodi er en erstatning for det eldre konseptet Flat lesing i NVDA. Følgende kommandoer veksler mellom lesemodi:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Bytt til neste lesemodus NVDA+numpad7 NVDA+PageUp bla opp med to fingrer Bytter til neste tilgjengelige

lesemodus |

Bytt til forrige lesemodus NVDA+numpad1 NVDA+PageDown bla ned med to fingrer Bytter til forrige tilgjengelige lesemodus

6.6.1. Objektlesing

Når du er i objektlesemodus, vil du bare se innholdet i gjeldende navigasjonsobjekt. For objekter som skrivbare tekstfelt eller andre tekstkontroller vil dette normalt være tekstinnholdet. For andre objekter kan dette være navnet og/eller verdien.

6.6.2. Dokumentlesing

Når navigasjonsobjektet er i et dokument i nettmodus (som ei nettside) eller et annet komplekst dokument (som et OpenOffice-dokument), er det mulig å bytte til modus for dokumentlesing. I denne modusen kan du lese teksten i hele dokumentet.

Når du bytter fra objektlesing til dokumentlesing, blir lesemarkøren plassert i dokumentet i posisjonen for navigasjonsobjektet.

Når du flytter deg omkring i dokumentet med lesekommandoer, blir navigasjonsobjektet automatisk oppdatert til objektet som for øyeblikket finnes i posisjonen for lesemarkøren.

Merk at NVDA vil bytte automatisk fra objektlesing til dokumentlesing når du navigerer i dokumenter i nettmodus.

6.6.3. Skjermlesing

Modus for skjermlesing lar deg lese teksten på skjermen slik den presenteres visuelt i det gjeldende programmet. Dette tilsvarer skjermlesing eller muspekerfunksjonalitet i mange andre skjermleserprogrammer for Windows.

Når du bytter til modus for skjermlesing, settes lesemarkøren i skjermposisjonen for det gjeldende navigasjonsobjektet.

Når du flytter deg omkring i dokumentet med lesekommandoer, blir navigasjonsobjektet automatisk oppdatert til objektet som for øyeblikket finnes i skjermposisjonen for lesemarkøren.

Merk at i enkelte nyere programmer vil NVDA ikke kunne se teksten som vises på skjermen, enten hele teksten eller deler av den. Dette skyldes nyere teknologier for oppbygging av skjermbildet som det nå er umulig for NVDA å støtte.

6.7. Navigere med musen

Når du beveger musen, leser NVDA som standard den teksten som er under muspekeren når pekeren beveger seg over den. Når dette er støttet, vil NVDA lese det omkringliggende tekstavsnittet, men enkelte kontroller kan bare leses som linje.

NVDA kan konfigureres til også å lese typen objekt under musen når den beveger seg (f.eks liste, knapp, etc.). Dette kan være nyttig for helt blinde brukere, siden teksten i noen tilfeller ikke er nok.

NVDA gir brukerne en måte å forstå hvor musen er plassert i forhold til dimensjonene på skjermen ved å indikere muspekerens koordinater som pipelyder. Jo høyere musen er på skjermen, jo høyere på toneskalaen er pipene. Jo lenger til venstre eller høyre musen er plassert på skjermen, desto lenger til venstre eller høyre vil lyden bli avspilt (forutsatt at brukeren har stereohøyttalere eller hodetelefoner).

Disse ekstra musfunksjonene er ikke aktivert som standard i NVDA. Hvis du ønsker å dra nytte av dem, kan du konfigurere dem fra kategorien Musinnstillinger, som finnes i innstillingsmenyen i NVDA.

Selv om en fysisk mus eller styreflate bør brukes til å navigere med musen, har NVDA noen få tastekommandoer knyttet til mus:

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Klikk med venstre musknapp NumPad skråstrek NVDA+PilVenstre Klikker på venstre musknapp én gang. Dobbeltklikk kan utføres ved å trykke på denne tasten to ganger i rask rekkefølge
Lås venstre musknapp Skift+NumPad skråstrek NVDA+Skift+PilVenstre Låser venstre musknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Når du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den venstre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller ved å bruke en av de andre kommandoene for flytting av musen
Klikk høyre musknapp NumPad stjerne NVDA+PilHøyre Klikker på høyre musknapp én gang.
Lås høyre musknapp Skift+NumPad stjerne NVDA+Skift+PilHøyre Låser høyre musknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Når du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den høyre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller ved å bruke en av de andre kommandoene for flytting av musen
Flytt musen til gjeldende navigasjonsobjekt NVDA+Numpad skråstrek NVDA+Skift+m Flytter muspekeren til posisjonen til det gjeldende navigasjonsobjektet og lesemarkøren
Naviger til objektet under musen NVDA+NumPad stjerne NVDA+Skift+n Sett navigasjonsobjektet til objektet i posisjonen til muspekeren

7. Nettmodus

Komplekse skrivebeskyttede dokumenter som nettsider leses i NVDA i det vi kaller nettmodus. Dette gjelder dokumenter i Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Thunderbird, HTML-meldinger i Microsoft Outlook, Google Chrome, Adobe Reader og Adobe Flash. Du kan også velge å bruke nettmodus i Microsoft Word.

I nettmodus er innholdet i dokumentet tilgjengelig i en flat representasjon som du kan navigere i med piltastene som om det var et vanlig tekstdokument. Alle NVDAs tastekommandoer for systemmarkør vil fungere i denne modusen, f.eks si alle, les formatering, tabellnavigeringskommandoene osv. Informasjon som hvorvidt teksten er en lenke, overskrift, osv. blir opplyst sammen med teksten når du flytter deg rundt i dokumentet.

Noen ganger trenger du å kommunisere direkte med kontroller i disse dokumentene. For eksempel må du gjøre dette for redigerbare tekstfelt og lister, slik at du kan skrive tegn og bruke piltastene til å arbeide med kontrollen. Dette gjør du ved å bytte til fokusmodus, hvor nesten alle tastetrykk blir sendt til kontrollen.

I nettmodus vil NVDA som standard automatisk bytte til fokusmodus hvis du flytter til eller klikker på en bestemt kontroll som krever det. Motsatt vil det å flytte til eller klikke på en kontroll som ikke krever fokusmodus bytte tilbake til nettmodus. Du kan også trykke enter eller mellomrom for å bytte til fokusmodus i kontroller som krever det. Ved å trykke escape byttes det tilbake til nettmodus. I tillegg kan du manuelt påtvinge fokusmodus. Den vil forbli aktiv inntil du velger å deaktivere den.

Navn Tast Beskrivelse
Veksle mellom nett-/fokusmodus NVDA+Space Veksler mellom fokusmodus og nettmodus
Avslutt fokusmodus Escape Bytter tilbake til nettmodus hvis fokusmodus tidligere ble satt til automatisk
Oppdater nettmodusdokument NVDA+F5 Oppdaterer gjeldende dokumentinnhold (nyttig hvis vist innhold synes å mangle i dokumentet. Ikke tilgjengelig i Microsoft Word og Outlook.)
Finn NVDA+Ctrl+f Åpner en dialogboks der du kan skrive inn tekst du vil finne i det gjeldende dokumentet
Finn neste NVDA+F3 Finner neste forekomst av teksten i dokumentet som du tidligere søkte etter
Finn forrige NVDA+Skift+F3 Finner forrige forekomst av teksten i dokumentet som du tidligere søkte etter
Åpne lang beskrivelse NVDA+d Åpner et nytt vindu som inneholder en lang beskrivelse av elementet du er på, hvis det har en slik beskrivelse.

7.1. Enkeltbokstavnavigasjon

For raskere navigasjon, tilbyr NVDA også enkelttegn-tastekommandoer for å hoppe til bestemte felt i dokumentet når en er i nettmodus.

Merk at ikke alle disse kommandoene støttes for alle typer dokumenter.

Følgende taster brukt alene hopper til neste tilgjengelige element. Bruker du dem sammen med Skift-tasten, hjopper hopper de til forrige element:

For å gå til begynnelsen eller slutten av beholderelementer som lister og tabeller:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til begynnelsen av beholderen Skift+komma Flytter til begynnelsen av beholderen (liste, tabell, etc.) hvor markøren er plassert)
Flytt forbi slutten av beholderen komma Flytter forbi slutten av beholderen (liste, tabell, etc.) hvor markøren er plassert

Noen nettapplikasjoner som Gmail, Twitter og Facebook bruker enkeltbokstaver som hurtigtaster. Hvis du vil benytte disse mens du fortsatt vil bruke piltastene for å lese i nettmodus, kan du deaktivere kommandoene for enkeltbokstavnavigasjon i NVDA midlertidig. For å slå enkeltbokstavnavigasjon på eller av for gjeldende dokument, trykker du NVDA+Skift+Mellomrom.

7.2. Elementlisten

Elementlisten gir tilgang til en liste over ulike typer elementer i dokumentet som er relevant i programmet. For eksempel kan listen i en nettleser liste lenker, overskrifter, skjemafelt, knapper eller landemerker.

Radioknapper lar deg bytte mellom de ulike elementtypene. Det er også et redigeringsfelt i dialogen som lar deg filtrere listen for å hjelpe deg å søke etter et bestemt element på siden. Når du har valgt et element, kan du bruke knappene i dialogboksen for å flytte til eller aktivere dette elementet.

Navn Tast Beskrivelse
Nettmodus elementliste NVDA+F7 Lister ulike typer elementer i det gjeldende dokumentet

7.3. Innebygde objekter

Sider kan inkludere rikt innhold ved hjelp av teknologier som Adobe Flash, Oracle Java og HTML5, så vel som applikasjoner og dialoger. Når disse blir oppdaget i nettmodus, vil NVDA opplyse "innebygd objekt", "applikasjon" eller "dialog", ut fra hva som er relevant. Du kan flytte deg raskt til dem med enkeltbokstavkommandoene o og Skift+o. For å samhandle med disse objektene kan du trykke Enter på dem.

Hvis det er tilgjengelig, kan du deretter tabbe rundt i det og samhandle med det som i alle andre programmer. En tastekommando er tilgjengelig for å gå tilbake til den opprinnelige siden som inneholder det innebygde objektet:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til innhold i nettmodusdokument NVDA+Ctrl+Mellomrom Flytter fokus ut av det nåværende innebygde objektet, og inn i dokumentet som inneholder det

8. Lese matematisk innhold

Ved hjelp av MathPlayer 4 fra Design Science kan NVDA lese og interaktivt navigere i matematisk innhold som støttes. Dette forutsetter at MathPlayer 4 er installert på PC-en.

MathPlayer er tilgjengelig som en gratis nedlasting fra: http://www.dessci.com/en/products/mathplayer/

NVDA støtter følgende typer matematisk innhold:

  1. Flytt lessemarkøren til det matematiske innholdet. Som standard følger lesemarkøren systemmarkøren, så du kan normalt benytte systemmarkøren for å flytte til ønsket innhold.
  2. Deretter aktiverer du følgende kommando:
Navn Tast Beskrivelse
Samhandle med matematisk innhold NVDA+Alt+m Starter samhandling med matematisk innhold.

Her kan du bruke MathPlayer-kommandoer, slik som piltastene, for å utforske uttrykket. For eksempel kan du flytte deg gjennom uttrykket ved hjelp av pil venstre og pil høyre, og du kan zoome deg inn på en del av uttrykket med pil ned.

Vennligst se [dokumentasjonen for MathPlayer om navigasjonskommandoer https://www.dessci.com/en/products/mathplayer/navigation_commands.htm] for mer informasjon.

Når du ønsker å returnere til dokumentet, trykker du rett og slett på Escape-tasten.

9. Punktskrift

Har du tilgang til en leselist, kan NVDA presentere informasjon i punktskrift. Om leselisten har et punktskrifttastatur, kan du også skrive inn uforkortet og forkortet punktskrift.

Vennligst se delen Støttede leselister for informasjon om leselistene NVDA har støtte for.

Du kan konfigurere punktskrift ved å bruke Punktskrift-kategorien i NVDAs Innstillinger-dialog.

9.1. Forkortinger for kontrolltype, situasjon og landemerke

For å få plass til så mye informasjon som mulig på ei leselist, har følgende forkortinger blitt definert. Disse angir så vel kontrolltype og situasjon som landemerker.

Forkorting Kontrolltype
app applikation
bsit blokksitat
knp knapp
ktknp nedtrekksknapp
snrknp snurreknapp
splknp splittknapp
bknp bytteknapp
kbo kombinasjonsboks
avk avkryssingsboks
dlg dialog
dok dokument
red redigerbart tekstfelt
pored redigerbart passordfelt
innbgd innebygd objekt
slnot sluttnotat
fnot fotnote
gr grafikk
grp gruppe
hN overskrift på nivå N, f.eks. h1, h2.
hjlp hjelpeballong
lmk landemerke
lnk lenke
blnk besøkt lenke
lst liste
mny meny
mnyln menylinje
mnyknp menyknapp
me menyelement
pnl panel
fdrln framdriftslinje
rknp radioknapp
rlflt rullefelt
del del
stln statuslinje
fktrl fanekontroll
tbl tabell
cN tabellkolonne nummer N, f.eks. c1, c2.
rN tabellrad nummer N, f.eks. r1, r2.
term terminal
vkln verktøylinje
vktps verktøytips
tv trevisning
tvknp trevisningsknapp
tve trevisningselement
lv N et trevisningselement har et hierarkisk nivå N|
vd vindu
| separator

Følgende situasjonsindikatorer er også definert:

Forkorting Kontrollsituasjon
... Vist når et objekt har støtte for autofullfør
| vist når et objekt (f.eks. en bytteknapp) blir trykket på
| vist når et objekt (f.eks. en bytteknapp) ikke blir trykket på
| vist når et objekt (f.eks. en avkryssingsboks) er avkrysset
| vist når et objekt (f.eks. en avkryssingsboks) er halvveis avkrysset
| vist når et objekt (f.eks. en avkryssingsboks) ikke er avkrysset
- vist når et objekt (f.eks. et element i en trevisning) er sammentrekkbart
+ vist når et objekt (f.eks. et element i en trevisning) er utvidbart
*** vist når en beskyttet kontroll eller et beskyttet dokument blir oppdaget
klk vist når et objekt er klikkbart
kmnt vist når det er en kommentar til en celle i et regneark eller del av en tekst i et dokument
frml vist når det er en formel i en regnearkcelle
ugyldig vist når det er gjort en ugyldig oppføring
lbskr vist når et objekt (vanligvis en grafikk)) har en lang beskrivelse
mln vist når et redigeringsfelt tillater skriving av flere tekstlinjer, som kommentarfelt på nettsider
pkrv vist når et påkrevd skjemafelt blir funnet
skrbsk vist når et objekt (for eksempel et redigerbart tekstfelt) er skrivebeskyttet
vlg vist når et objekt er valgt
ivlg vist når et objekt ikke er valgt
sort stig vist når et objekt er sortert i stigende rekkefølge
sort synk vist når et objekt er sortert i synkende rekkefølge
umny vist når et objekt har en sprettopp (vanligvis en undermeny)

Til slutt er følgende forkortinger for landemerker definert:

Forkorting Landemerke
bnnr banner
iinf innholdsinfo
kmpl komplementær
skjema skjema
hoved hoved
nav navigasjon
søk søk
rgn region

9.2. Skrive punktskrift

NVDA støtter skriving av både uforkortet og forkortet punktskrift via et punktskrifttastatur.

Du kan velge oversettingstabellen som oversetter fra punktskrift til tekst ved hjelp av innstillingen inndatatabell i kategorien Punktskrift som du finner i NVDAs Innstillinger-dialog. Skriver du uforkortet punktskrift, settes teksten inn så snart den er skrevet. Skriver du forkortet punktskrift, settes teksten inn så snart du trykker mellomrom eller Enter når du har skrevet et ord.

Legg merke til at oversettingen bare gjelder ordet du skriver i punktskrift, og ikke omfatter eksisterende tekst. Hvis du for eksempel benytter en punktskrifttabell som begynner tall med talltegn og du flytter markøren til slutten av et tall, vil du måtte skrive talltegn igjen for å skrive flere tall.

Et trykk på punkt 7 sletter sist skrevne punktskriftcelle eller bokstav. Punkt 8 oversetter skrevet punktskrift og trykker Enter-tasten. Ved å trykke punkt 7 og 8 oversettes skrevet punktskrift, men uten å legge til et mellomrom eller trykke Enter.

10. Gjenkjenning av innhold

Når forfattere ikke bidrar med tilstrekkelig informasjon til at en skjermleserbruker skal kunne finne ut av innholdet i noe, kan ulike verktøy brukes for å forsøke å gjenkjenne innholdet i et bilde.

NVDA støtter funksjonaliteten for optisk tegngjenkjenning (OCR) som er bygd inn i Windows 10 for å gjenkjenne tekst fra bilder. Det finnes også verktøy for gjenkjenning av innhold i NVDA-tillegg.

Når du bruker en kommando for innholdsgjenkjenning, gjenkjenner NVDA innholdet fra gjeldende navigasjonsobjekt.

Som standard følger navigasjonsobjektet systemfokus eller markøren i nettmodus, så du kan vanligvis bare flytte fokus eller nettmodusmarkøren slik du vil. Hvis du for eksempel flytter nettmodusmarkøren til en grafikk, vil gjenkjenningsverktøyet gjenkjenne innholdet fra grafikken som standard. Imidlertid ønsker du kanskje å kunne bruke objektnavigasjon direkte for å eksempelvis gjenkjenne innholdet i et helt programvindu.

Så snart gjenkjenning er fullført, vil resultatet bli vist i et dokument tilsvarende nettmodus, slik at du kan lese innholdet ved hjelp av piltastene etc.

Et trykk på mellomrom eller Enter vil aktivere (normalt klikke) på teksten under markøren hvis mulig.

Et trykk på Escape forkaster gjenkjenningsresultatet.

10.1. Windows 10 OCR

Windows 10 inkluderer OCR for mange språk. NVDA kan bruke dette til å gjenkjenne tekst fra bilder eller utilgjengelige programmer.

Du kan sette språket som skal brukes for tekstgjenkjenning i kategorien Windows 10 OCR i dialogen for innstillinger i NVDAs.

Du kan legge til flere språk ved å åpne Startmenyen, velge Innstillinger, velge Tid & språk, deretter velge Region & språk og til slutt velge Legg til språk.

For å gjenkjenne teksten i gjeldende navigasjonsobjekt med Windows 10 OCR: Trykk NVDA+r.

11. Applikasjonsspesifike funksjoner

NVDA tilbyr sine egne ekstra funksjoner for enkelte programmer for å gjøre visse oppgaver enklere eller for å gi tilgang til funksjonalitet som ellers ikke er tilgjengelig for brukere med skjermleser.

11.1. Microsoft Word

11.1.1. Automatisk lesing av kolonne- og radoverskrifter

NVDA er i stand til å annonsere relevante rad- og kolonneoverskrifter automatisk når en navigerer i tabeller i Microsoft Word. Dette krever først og fremst at valget Rapporter rad- og kolonneoverskrifter i tabeller er slått på. Dette valget finner du under Innstillinger for dokumentformatering i Innstillinger-dialogen i NVDA. Dernest må NVDA vite hvilken rad eller kolonne som inneholder overskriftene i en angitt tabell.

Etter at du har flyttet til første celle i kolonnen eller raden som inneholder overskriftene, bruker du en av følgende kommandoer:

Navn Tast Beskrivelse
Sett kolonneoverskrifter NVDA+Skift+c Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle på raden som inneholder kolonneoverskrifter som skal annonseres automatisk når du flytter mellom kolonner nedenfor denne raden. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen.
Sett radoverskrifter NVDA+Skift+r Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle i kolonnen som inneholder radoverskrifter som skal

annonseres automatisk når du flytter mellom rader etter denne kolonnen. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen. |

Disse innstillingene blir lagret i dokumentet som bokmerker, som er kompatible med andre skjermleserprogrammer som JAWS.

Dette betyr at brukere av andre skjermlesere som åpner dokumentet på et seinere tidspunkt allerede har kolonne- og radoverskrifter automatisk definert.

11.1.2. Nettmodus i Microsoft Word

Akkurat som på Internett, kan nettmodus også brukes i Microsoft Word for at du skal kunne bruke funksjoner som Hurtignavigasjon og Elementlisten.

For å slå Nettmodus på og av i Microsoft Word, trykker du NVDA+mellomrom.

For mer informasjon om Nettmodus og Hurtignavigasjon, kan du se delen om Nettmodus.

11.1.2.1. Elementlisten

Når du er i Nettmodus i Microsoft Word, får du tilgang til Elementlisten ved å trykke NVDA+f7. Elementlisten kan liste overskrifter, lenker, merknader (som inkluderer kommentarer og sporendringer) og feil (for tiden begrenset til stavefeil).

11.1.3. Rapportering av kommentarer

For å få lest eventuelle kommentarer i gjeldende markørposisjon, trykker du NVDA+Alt+c. Alle kommentarer i dokumentet, sammen med andre sporede endringer, kan også listes i NVDAs elementliste når du velger Merknader som type.

11.2. Microsoft Excel

11.2.1. Automatisk lesing av kolonne- og radoverskrifter

NVDA er i stand til å annonsere relevante rad- og kolonneoverskrifter automatisk når en navigerer i arbeidsark i Microsoft Excel. Dette krever først og fremst at valget Rapporter rad- og kolonneoverskrifter i tabeller er slått på. Dette valget finner du under Innstillinger for dokumentformatering i Innstillinger-dialogen i NVDA. Dernest må NVDA vite hvilken rad eller kolonne som inneholder overskriftene.

Etter at du har flyttet til første celle i kolonnen eller raden som inneholder overskriftene, bruker du en av følgende kommandoer:

Navn Tast Beskrivelse
Sett kolonneoverskrifter NVDA+Skift+c Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle på raden som inneholder kolonneoverskrifter som skal annonseres automatisk når du flytter mellom kolonner nedenfor denne raden. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen.
Sett radoverskrifter NVDA+Skift+r Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle i kolonnen som inneholder radoverskrifter som skal

annonseres automatisk når du flytter mellom rader etter denne kolonnen. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen. |

Disse innstillingene blir lagret i arbeidsboka som definerte navneområder, som er kompatible med andre skjermleserprogrammer som JAWS.

Dette betyr at brukere av andre skjermlesere som åpner arbeidsboka på et seinere tidspunkt allerede har kolonne- og radoverskrifter automatisk definert.

11.2.1.1. Elementlisten

Akkurat som på nettet, har NVDA en elementliste for Microsoft Excel som lar deg liste og få tilgang til ulike typer informasjon.

For å få tilgang til Elementlisten i Excel, trykker du NVDA+F7.

Disse typene informasjon er tilgjengelige i Elementlisten:

11.2.2. Rapportere kommentarer

For å få lest eventuelle kommentarer i gjeldende celle med fokus, trykker du NVDA+Alt+c.

Alle kommentarer i arbeidsarket kan også listes i NVDAs elementliste.

11.2.3. Lese beskyttede celler

Hvis en arbeidsbok har blitt beskyttet, kan det være umulig å flytte fokus til bestemte celler som har blitt låst for redigering. For å tillate flytting til låste celler, bytter du til nettmodus ved å trykke NVDA+mellomrom, og deretter bruker du standard forflytningskommandoer i Excel som piltastene til å flytte omkring til alle celler i gjeldende arbeidsark.

11.2.4. Skjemafelt

Arbeidsark i Excel kan omfatte skjemafelt. Du får tilgang til disse via Elementlisten, eller ved hjelp av kommandoene f og Skift+f, som er enkeltbokstavs navigasjonskommandoer for skjemafelt.

Når du flytter til et skjemafelt i nettmodus, kan du trykke Enter eller mellomrom for enten å aktivere det eller bytte til fokusmodus, slik at du kan samhandle med det, avhengig av kontrollen.

For mer informasjon om nettmodus og enkeltbokstavnavigasjon, viser vi til delen Nettmodus.

11.3. Microsoft PowerPoint

Navn Tast Beskrivelse
Slå på/av lesing av foredragsholders notater Ctrl+Skift+s Når du kjører en presentasjon, vil denne kommandoen bytte mellom foredragsholders notater for gjeldende bilde og innholdet i bildet. Dette påvirker bare det NVDA leser, og ikke det som vises på skjermen.

11.4. Foobar2000

Navn Tast Beskrivelse
Les gjenværende tid Ctrl+Skift+r Leser gjenværende tid for sporet som spilles nå, hvis noe.
Les brukt tid Ctrl+Skift+e Leser brukt tid for sporet som spilles nå, hvis noe.
Les sporlengde Ctrl+Skift+t Leser lengden for sporet som spilles nå, hvis noe.

Merk at hurtigtastene ovenfor bare fungerer med standard formateringsstreng for foobar sin statuslinje.

11.5. Miranda IM

Navn Tast Beskrivelse
Les siste melding NVDA+Ctrl+1-4 Leser en av de siste meldingene, avhengig av tallet trykket. F.eks vil NVDA+Ctrl+2 lese nest nyeste melding.

11.6. Poedit

Navn Tast Beskrivelse
Les Kommentarvinduet Ctrl+Skift+c Leser eventuelle kommentarer i kommentarvinduet.
Les merknader for oversettere Ctrl+Skift+a Leser eventuelle merknader for oversettere.

11.7. Skype

Når du er i en samtale:

Navn Tast Beskrivelse
Les melding NVDA+Ctrl+1-0 Leser og flytter lesemarkøren til en nylig melding, avhengig av tallet som er trykket; f.eks. vil NVDA+Ctrl+2 lese nest nyeste melding.

11.8. Kindle for PC

NVDA støtter lesing av og navigering i bøker i Amazon Kindle for PC. Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig med bøker merket med "Screen Reader: Supported", og dette kan du sjekke på detaljsiden for boka.

Nettmodus benyttes for å lese boka. Dette slås på automatisk når du åpner en bok eller setter fokus på bokområdet.

Bytting av side vil skje automatisk når du flytter markøren eller bruker Si alt-kommandoen. Du kan manuelt bla til neste side med pageDown-tasten og til forrige side med pageUp-tasten.

Enkeltbokstavnavigasjon støttes for lenker og grafikker, men bare innenfor gjeldende side. Navigering på lenker omfatter også fotnoter.

NVDA tilbyr tidlig støtte for lesing og interaktiv navigasjon av matematisk innhold for bøker med tilgjengelig matematikk.

Vennligst se delen Lese matematisk innhold for mer informasjon.

11.8.1. Tekstvalg

Kindle lar deg utføre ulike funksjoner på valgt tekst, som å få en ordlistedefinisjon, legge til notater og markeringer, kopiere teksten til utklippstavlen og søke på nettet. For å gjøre dette, må du først velge tekst, slik du normalt ville gjort i nettmodus; f.eks. ved å bruke Skift og piltastene. Så snart du har valgt tekst, trykker du applikasjonstasten eller Skift+F10 for å se tilgjengelige valg for å arbeide med utvalget.

Om du gjør dette uten å ha valgt tekst, vil valg bli vist for ordet under markøren.

11.8.2. Brukernotater

Du kan legge til et notat angående et ord eller en tekstpassasje. For å gjøre dette, velger du først relevant tekst og går til alternativene for utvalget, som beskrevet ovenfor. Velg deretter Legg til notat.

Når du leser i nettmodus, vil NVDA referere til disse notatene som kommentarer.

For å se på, redigere eller slette et notat:

  1. Flytt markøren til teksten som inneholder notatet.
  2. Gå til alternativene for utvalget som beskrevet ovenfor.
  3. Velg Rediger notat.

11.9. Azardi

Når du er i tabellvisningen over bøker som er lagt til:

Navn Tast Beskrivelse
Enter Enter Åpner valgt bok.
Kontekstmeny applikasjonstasten Åpner kontekstmenyen for den valgte boka.

12. Konfigurere NVDA

Det meste av konfigureringen kan gjøres ved hjelp av dialogbokser som du får tilgang til via undermenyen Preferanser i NVDA-menyen.

Mange av disse innstillingene finner du i dialogen Innstillinger i NVDA.

I alle dialogbokser trykker du på knappen OK for å akseptere eventuelle endringer du har gjort. For å avbryte eventuelle endringer trykker du på knappen Avbryt eller på Escape-tasten.

I noen dialoger kan du trykke på knappen Bruk for at innstillingene skal tas i bruk umiddelbart, uten å lukke dialogen.

Noen innstillinger kan også endres ved hjelp av hurtigtaster. Disse er oppgitt, der det er relevant, i delene nedenfor.

12.1. NVDA-innstillinger

NVDAs innstillingsdialog inneholder mange konfigurasjonsparametre som kan endres.

Denne dialogen inneholder en liste med flere kategorier med innstillinger du kan velge fra.

Når du velger en kategori, vil flere innstillinger knyttet til denne kategorien bli vist i dialogen. Disse innstillingene kan tas i bruk ved å trykke på knappen Bruk, og dialogen blir da stående åpen.

Vil du lagre innstillingene dine og lukke innstillingsdialogen, kan du trykke på OK-knappen.

Noen innstillingskategorier har tilordnede hurtigtaster. Trykker du på en slik hurtigtast, blir NVDAs innstillingsdialog åpnet i nettopp den kategorien du har valgt.

Som standard kan du ikke nå alle kategorier med hurtigtastkommandoer.

Ønsker du å få tilgang til kategorier som ikke har en tilordnet hurtigtast, kan du benytte dialogen Inndatabevegelser for å legge til en tilpasset bevegelse som en tastaturkommando eller berøringsbevegelse for den kategorien.

Innstillingskategoriene som du finner i innstillingsdialogen i NVDA blir beskrevet nedenfor.

12.1.1. Generelt (NVDA+Ctrl+g)

Kategorien Generelt i NVDAs innstillingsdialog inneholder valg for NVDAs generelle oppførsel, som hvilket språk som skal benyttes i grensesnittet og om NVDA skal se etter oppdateringer.

Denne kategorien inneholder disse valgene:

Språk

Dette er en kombinasjonsboks som lar deg velge språket som NVDAs brukergrensesnitt og meldinger skal vises i. Det er mange språk å velge mellom, men standardvalg er "Brukerstandard, Windows". Denne innstillingen ber NVDA bruke språket som for øyeblikket er valgt i Windows.

Legg merke til at NVDA må startes på nytt når språket endres. NVDA vil spørre deg om du ønsker å starte NVDA på nytt hvis du endrer innstillingen, og lagre endringene dine.

Trykk på OK, og NVDA vil starte på nytt.

Lagre konfigurasjon ved avslutning

Denne innstillingen er en avkryssingsboks som, hvis den er avkrysset, vil be NVDA lagre gjeldende konfigurasjon automatisk når du avslutter NVDA.

Vis avslutningsalternativer når NVDA avsluttes

Dette valget er en avkryssingsboks som lar deg velge om det skal vises en dialog med spørsmål om hvilken handling du vil utføre når du avslutter NvDA. Om du setter kryss her, vil en dialog dukke opp når du forsøker å avslutte NVDA. Den vil spørre deg om du ønsker å avslutte, starte på nytt, starte på nytt med tillegg deaktivert, eller installere ventende oppdateringer (hvis noen finnes).

Lar du avkryssingsboksen stå tom, vil NVDA avslutte umiddelbart uten spørsmål.

Spill av lyd når NVDA startes eller avsluttes

Dette valget er en avkryssingsboks som, hvis den er avkrysset, ber NVDA spille av lyder når den startes eller avsluttes.

Loggnivå

Dette er en kombinasjonsboks som lar deg avgjøre hvor mye NVDA logger når den kjører.

Generelt bør ikke brukerne ha behov for å endre denne innstillinger, siden ikke for mye blir logget som standard. Skulle du som bruker likevel ønske å logge mer informasjon, for eksempel i forbindelse med en feilrapport, kan denne innstillingen være nyttig.

Start NVDA automatisk når jeg har logget inn i Windows

Hvis dette valget er slått på, vil NVDA starte automatisk så snart du har logget inn i Windows.

Dette valget er bare tilgjengelig i installerte kopier av NVDA.

Bruk NVDA i innloggingsvinduet i Windows (krever administratorrettigheter)

Slå på dette valget hvis du logger inn i Windows ved å oppgi brukernavn og passord, og behøver skjermleserstøtte i innloggingsvinduet. Da vil NVDA starte automatisk i innloggingsvinduet når Windows starter.

Dette valget er bare tilgjengelig i installerte kopier av NVDA.

Bruk gjeldende lagrede innstillinger i innloggingsvinduet og på andre sikre skjermer (krever administratorrettigheter

Ved å trykke på denne knappen kopieres de gjeldende lagrede brukerinnstillingene i NVDA til NVDAs mappe for systeminnstillinger. NVDA vil da benytte disse innstillingene når NVDA kjøres i innloggingsvinduet, i dialogen for brukerkontokontroll og på andre sikre skjermer i Windows.

For å være sikker på at alle innstillinger dine blir overført, bør du først lagre innstillingene ved enten å trykke NVDA+Ctrl+c eller velge Lagre innstillinger i NVDA-menyen.

Dette valget er bare tilgjengelig i installerte kopier av NVDA.

Se etter oppdateringer for NVDA automatisk

Hvis dette er slått på, vil NVDA automatisk se etter oppdaterte versjoner av NVDA og fortelle deg det hvis en oppdatering er tilgjengelig.

Du kan også se etter oppdateringer manuelt. Det gjør du ved å velge Se etter oppdateringer under Hjelp i NVDA-menyen.

Når NVDA ser etter oppdateringer, manuelt eller automatisk, må NVDA sende litt informasjon til oppdateringsserveren for å kunne motta riktig oppdatering til systemet ditt. Følgende informasjon blir alltid sendt:

Name Desktop key Laptop key Description
Move to next synth setting NVDA+control+rightArrow NVDA+shift+control+rightArrow Moves to the next

available speech setting after the current, wrapping around to the first setting again after the last |

Move to previous synth setting NVDA+control+leftArrow NVDA+shift+control+leftArrow Moves to the next

available speech setting before the current, wrapping around to the last setting after the first |

Increment current synth setting NVDA+control+upArrow NVDA+shift+control+upArrow increases the current

speech setting you are on. E.g. increases the rate, chooses the next voice, increases the volume |

Decrement current synth setting NVDA+control+downArrow NVDA+shift+control+downArrow decreases the

current speech setting you are on. E.g. decreases the rate, chooses the previous voice, decreases the volume | %kc:endInclude