NVDA 2020.4 Tastaturkommandoer Hurtigreferanse

Kom i gang med NVDA

Berøringsgester i NVDA

Berøringsmodi

For å bytte mellom modi, trykker du med tre fingrer.

Grunnleggende NVDA-kommandoer

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Stopp tale Ctrl Ctrl Trykk med to fingrer Slutter øyeblikkelig å snakke
Pause tale Skift Skift ingen Pauser øyeblikkelig tale. Ved å trykke igjen vil talen fortsette der den slapp (hvis pause støttes av gjeldende talesyntese)
NVDA-meny NVDA+n NVDA-n Dobbelttrykk med to fingrer Åpner NVDA-menyen slik at du får tilgang til innstillinger, verktøy og hjelp osv.
Bytt talemodus NVDA+s NVDA+s ingen Bytter talemodus mellom tale, pip og av.
Slå av/på tastaturhjelpmodus NVDA+1 NVDA+1 ingen Når du trykker en tast i denne modusen vil tasten bli lest sammen med beskrivelse av eventuell NVDA-kommando tilknyttet den
Avslutt NVDA NVDA+q NVDA+q ingen Avslutter NVDA
Slipp neste tast gjennom NVDA+F2 NVDA+F2 ingen Lar NVDA slippe neste tastetrykk rett gjennom til det aktive programmet, selv om det normalt er håndtert som en NVDA-tastekommando
Slå applikasjonsdvalemodus på/av NVDA+Skift+s NVDA-Skift+z ingen Dvalemodus deaktiverer alle NVDA-kommandoer og tale/punktskrift for det gjeldende programmet. Dette er mest nyttig i applikasjoner som har sin egen tale eller skjermleserfunksjon. Trykk denne kommandoen på nytt for å deaktivere dvalemodus.

Rapportering av systeminformasjon

Navn Tast Beskrivelse
Rapporter dato/klokkeslett NVDA+F12 Ett trykk rapporterer gjeldende tid, to trykk rapporterer dato
Rapporter batteristatus NVDA+Skift+b Rapporterer batteristatus, dvs. om strøm er i bruk eller nåværende ladeprosent.
Rapporter tekst i utklippstavle NVDA+c Rapporterer tekst i utklippstavlen hvis det er noen.

Navigere med NVDA

Navigere med Systemfokus

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Les gjeldende fokus NVDA+Tab NVDA+Tab Leser gjeldende objekt eller kontroll som har systemfokus. Ved å trykke to ganger staves informasjonen
Les tittel NVDA+t NVDA+t Leser tittelen på det aktive vinduet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen. Ved å trykke tre ganger kopieres den til utklippstavlen
Les det aktive vinduet NVDA+b NVDA+b Leser alle kontrollene i det aktive vinduet (nyttig for dialoger)
Les statuslinje NVDA+End NVDA+Skift+End Leser Statuslinjen hvis NVDA finner en, og flytter navigasjonsobjektet til denne plasseringen. Ved å trykke to ganger staves informasjonen. Ved å trykke tre ganger kopieres den til utklippstavlen

Navigere med Systemmarkøren

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Si alle NVDA+PilNed NVDA+a Starter lesing fra systemmarkørens gjeldende posisjon, og flytter systemmarkøren under lesing
Les gjeldende linje NVDA+PilOpp NVDA+l Leser linjen der systemmarkøren befinner seg. Ved å trykke to ganger staves linjen. Ved å trykke tre ganger staves linjen med tegnbeskrivelse.
Les gjeldende valgt tekst NVDA+Skift+PilOpp NVDA+Skift+s Leser teksten som for øyeblikket er markert
Neste setning Alt+PilNed Alt+PilNed Flytter markøren til neste setning og leser den. (støttes bare i

Microsoft Word og Outlook) |

Forrige setning Alt+PilOpp Alt+PilOpp Flytter markøren til forrige setning og leser den.

(støttes bare i Microsoft Word og Outlook) |

Når fokus er i en tabell, er følgende tastekommandoer også tilgjengelige:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til forrige kolonne Ctrl+Alt+PilVenstre Flytter systemmarkøren til forrige kolonne (i samme rad)
Gå til neste kolonne Ctrl+Alt+PilHøyre Flytter systemmarkøren til neste kolonne (i samme rad)
Gå til forrige rad Ctrl+Alt+PilOpp Flytter systemmarkøren til forrige rad (i samme kolonne)
Gå til neste rad Ctrl+Alt+PilNed Flytter systemmarkøren til neste rad (i samme kolonne)

Objektnavigasjon

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Les gjeldende objekt NVDA+NumPad5 NVDA+Ctrl+o ingen Leser det gjeldende navigasjonsobjektet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen, og trykker du tre ganger kopieres objektets navn og verdi til utklippstavlen.
Gå til innholdsobjektet NVDA+NumPad8 NVDA+Skift+PilOpp Sveip opp (objektmodus) Flytter til objektet som inneholder gjeldende navigasjonsobjekt
Gå til forrige objekt NVDA+NumPad4 NVDA+Skift+PilVenstre Sveip mot venstre (objektmodus) Flytter til objektet før den gjeldende navigasjonsobjektet
Gå til neste objekt NVDA+NumPad6 NVDA+Skift+PilHøyre Sveip mot høyre (objektmodus) Flytter til objektet etter gjeldende navigasjonsobjekt
Gå til første beholderobjekt NVDA+NumPad2 NVDA+Skift+PilNed Sveip ned (objektmodus) Flytter til det første innholdsobjektet i det gjeldende navigasjonsobjektet
Gå til fokusobjekt NVDA+NumPadMinus NVDA+SlettBakover ingen Flytter til objektet som for øyeblikket har systemfokus, og plasserer også lesemarkøren i posisjonen for systemmarkøren, hvis den vises
Aktiver nåværende navigasjonsobjekt NVDA+NumPadEnter NVDA+Enter Dobbelttrykk Aktiverer gjeldende navigasjonsobjekt (som å klikke med musen eller trykke mellomrom når den har systemfokus)
Flytt systemfokus eller markør til gjeldende leseposisjon NVDA+Skift+NumPadMinus NVDA+Skift+SlettBakover ingen Flytter systemfokus til gjeldende navigasjonsobjekt når kommandoen trykkes én gang. Trykkes kommandoen to ganger, flyttes systemmarkøren til posisjonen for lesemarkøren
Rapporter om lesemarkørens plassering NVDA+NumPadDel NVDA+Del ingen Leser informasjon om tekst eller objekt ved lesemarkøren. Dette kan for eksempel omfatte hvor i dokumentet en er (i prosent), avstand fra kanten av arket eller eksakt skjermposisjon. Ved å trykke to ganger kan en få flere detaljer

Lese tekst

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Gå til øverste linje i lesing Skift+NumPad7 NVDA+Ctrl+Home ingen Flytter lesemarkøren til øverste linje i teksten
Gå til forrige linje i lesing NumPad7 NVDA+PilOpp bla opp (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige tekstlinje
Les gjeldende linje i lesing Numpad8 NVDA+Skift?. ingen Les gjeldende tekstlinje der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves linjen. Hvis du trykker tre ganger, staves linjen med tegnbeskrivelser.
Gå til neste linje i lesing NumPad9 NVDA+PilNed bla ned (tekstmodus) Flytt lesemarkøren til neste tekstlinje
Gå til nederste linje i lesing Skift+NumPad9 NVDA+Ctrl+End ingen Flytter lesemarkøren til siste linje av teksten
Gå til forrige ord i lesing NumPad4 NVDA+Ctrl?PilVenstre bla med to fingrer mot venstre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige ord i teksten
Les gjeldende ord i lesing NumPad5 NVDA+Ctrl+punnktum ingen Les gjeldende ord i teksten der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves ordet. Hvis du trykker tre ganger, staves ordet med tegnbeskrivelser.
Gå til neste ord i lesing NumPad6 NVDA+Ctrl+PilHøyre bla med to fingrer mot høyre (tekstmodus) Flytt lesemarkøren til neste ord i teksten
Gå til starten av linjen i lesing Skift+NumPad1 NVDA+Home none Flytter lesemarkøren til begynnelsen av linjen i teksten
Gå til forrige tegn i lesing NumPad1 NVDA+PilVenstre bla mot venstre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til forrige tegn på den gjeldende linjen i teksten
Les gjeldende tegn i lesing NumPad2 NVDA+punktum ingen Les gjeldende tegn på linjen der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger leses en beskrivelse eller eksempel på det tegnet. Hvis du trykker tre ganger, leses den numeriske verdien av tegnet i desimal og heksadesimal.
Gå til neste tegn i lesing NumPad3 NVDA+PilHøyre bla mot høyre (tekstmodus) Flytter lesemarkøren til neste tegn på gjeldende linje i teksten
Gå til slutten av linjen i lesing Skift+NumPad3 NVDA+End ingen Flytter lesemarkøren til slutten av gjeldende linje i teksten
Si alle ved lesing NumPad++ NVDA+Skift+a Bla ned med tre fingrer (tekstmodus) Leser fra gjeldende posisjon av lesemarkøren, og følger under lesing
Velg og kopier fra lesemarkøren NVDA+F9 NVDA+F9 ingen Starter velg og kopier-prosessen fra den gjeldende posisjonen til lesemarkøren. Selve handlingen blir ikke utført før du forteller NVDA hvor slutten på det valgte tekstområdet er
Velg og kopier til lesemarkøren NVDA+F10 NVDA+F10 ingen Ved første trykk velges tekst fra det tidligere satte startmerket fram til og med gjeldende posisjon for lesemarkøren. Etter å ha trykket på tasten en gang til, vil teksten bli kopiert til utklippstavlen i Windows
Les tekstformatering NVDA+f NVDA+f ingen Les formateringen av teksten der lesemarkøren befinner seg. Ved å trykke to ganger vises informasjonen i nettmodus

Lesemodi

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Berøring Beskrivelse
Bytt til neste lesemodus NVDA+numpad7 NVDA+PageUp bla opp med to fingrer Bytter til neste tilgjengelige

lesemodus |

Bytt til forrige lesemodus NVDA+numpad1 NVDA+PageDown bla ned med to fingrer Bytter til forrige tilgjengelige lesemodus

Navigere med musen

Navn Stasjonær tast Bærbar tast Beskrivelse
Klikk med venstre musknapp NumPad skråstrek NVDA+PilVenstre Klikker på venstre musknapp én gang. Dobbeltklikk kan utføres ved å trykke på denne tasten to ganger i rask rekkefølge
Lås venstre musknapp Skift+NumPad skråstrek NVDA+Skift+PilVenstre Låser venstre musknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Når du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den venstre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller ved å bruke en av de andre kommandoene for flytting av musen
Klikk høyre musknapp NumPad stjerne NVDA+PilHøyre Klikker på høyre musknapp én gang.
Lås høyre musknapp Skift+NumPad stjerne NVDA+Skift+PilHøyre Låser høyre musknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Når du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den høyre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller ved å bruke en av de andre kommandoene for flytting av musen
Flytt musen til gjeldende navigasjonsobjekt NVDA+Numpad skråstrek NVDA+Skift+m Flytter muspekeren til posisjonen til det gjeldende navigasjonsobjektet og lesemarkøren
Naviger til objektet under musen NVDA+NumPad stjerne NVDA+Skift+n Sett navigasjonsobjektet til objektet i posisjonen til muspekeren

Nettmodus

Navn Tast Beskrivelse
Veksle mellom nett-/fokusmodus NVDA+Space Veksler mellom fokusmodus og nettmodus
Avslutt fokusmodus Escape Bytter tilbake til nettmodus hvis fokusmodus tidligere ble satt til automatisk
Oppdater nettmodusdokument NVDA+F5 Oppdaterer gjeldende dokumentinnhold (nyttig hvis vist innhold synes å mangle i dokumentet. Ikke tilgjengelig i Microsoft Word og Outlook.)
Finn NVDA+Ctrl+f Åpner en dialogboks der du kan skrive inn tekst du vil finne i det gjeldende dokumentet
Finn neste NVDA+F3 Finner neste forekomst av teksten i dokumentet som du tidligere søkte etter
Finn forrige NVDA+Skift+F3 Finner forrige forekomst av teksten i dokumentet som du tidligere søkte etter
Åpne lang beskrivelse NVDA+d Åpner et nytt vindu som inneholder en lang beskrivelse av elementet du er på, hvis det har en slik beskrivelse.

Enkeltbokstavnavigasjon

Følgende taster brukt alene hopper til neste tilgjengelige element. Bruker du dem sammen med Skift-tasten, hjopper hopper de til forrige element:

For å gå til begynnelsen eller slutten av beholderelementer som lister og tabeller:

Navn Tast Beskrivelse
Gå til begynnelsen av beholderen Skift+komma Flytter til begynnelsen av beholderen (liste, tabell, etc.) hvor markøren er plassert)
Flytt forbi slutten av beholderen komma Flytter forbi slutten av beholderen (liste, tabell, etc.) hvor markøren er plassert

For å slå enkeltbokstavnavigasjon på eller av for gjeldende dokument, trykker du NVDA+Skift+Mellomrom.

Elementlisten

Navn Tast Beskrivelse
Nettmodus elementliste NVDA+F7 Lister ulike typer elementer i det gjeldende dokumentet

Innebygde objekter

Navn Tast Beskrivelse
Gå til innhold i nettmodusdokument NVDA+Ctrl+Mellomrom Flytter fokus ut av det nåværende innebygde objektet, og inn i dokumentet som inneholder det

Lese matematisk innhold

Interaktiv navigasjon

Navn Tast Beskrivelse
Samhandle med matematisk innhold NVDA+Alt+m Starter samhandling med matematisk innhold.

Punktskrift

Skrive punktskrift

Et trykk på punkt 7 sletter sist skrevne punktskriftcelle eller bokstav. Punkt 8 oversetter skrevet punktskrift og trykker Enter-tasten. Ved å trykke punkt 7 og 8 oversettes skrevet punktskrift, men uten å legge til et mellomrom eller trykke Enter.

Gjenkjenning av innhold

Windows 10 OCR

For å gjenkjenne teksten i gjeldende navigasjonsobjekt med Windows 10 OCR: Trykk NVDA+r.

Applikasjonsspesifike funksjoner

Microsoft Word

Automatisk lesing av kolonne- og radoverskrifter

Navn Tast Beskrivelse
Sett kolonneoverskrifter NVDA+Skift+c Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle på raden som inneholder kolonneoverskrifter som skal annonseres automatisk når du flytter mellom kolonner nedenfor denne raden. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen.
Sett radoverskrifter NVDA+Skift+r Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle i kolonnen som inneholder radoverskrifter som skal

annonseres automatisk når du flytter mellom rader etter denne kolonnen. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen. |

Nettmodus i Microsoft Word

For å slå Nettmodus på og av i Microsoft Word, trykker du NVDA+mellomrom.

Elementlisten

Når du er i Nettmodus i Microsoft Word, får du tilgang til Elementlisten ved å trykke NVDA+f7.

Rapportering av kommentarer

For å få lest eventuelle kommentarer i gjeldende markørposisjon, trykker du NVDA+Alt+c.

Microsoft Excel

Automatisk lesing av kolonne- og radoverskrifter

Navn Tast Beskrivelse
Sett kolonneoverskrifter NVDA+Skift+c Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle på raden som inneholder kolonneoverskrifter som skal annonseres automatisk når du flytter mellom kolonner nedenfor denne raden. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen.
Sett radoverskrifter NVDA+Skift+r Trykker du kommandoen én gang, forteller du NVDA at dette er første overskriftscelle i kolonnen som inneholder radoverskrifter som skal

annonseres automatisk når du flytter mellom rader etter denne kolonnen. Trykker du to ganger, fjerner du denne innstillingen. |

Elementlisten

For å få tilgang til Elementlisten i Excel, trykker du NVDA+F7.

Rapportere kommentarer

For å få lest eventuelle kommentarer i gjeldende celle med fokus, trykker du NVDA+Alt+c.

Lese beskyttede celler

For å tillate flytting til låste celler, bytter du til nettmodus ved å trykke NVDA+mellomrom, og deretter bruker du standard forflytningskommandoer i Excel som piltastene til å flytte omkring til alle celler i gjeldende arbeidsark.

Microsoft PowerPoint

Navn Tast Beskrivelse
Slå på/av lesing av foredragsholders notater Ctrl+Skift+s Når du kjører en presentasjon, vil denne kommandoen bytte mellom foredragsholders notater for gjeldende bilde og innholdet i bildet. Dette påvirker bare det NVDA leser, og ikke det som vises på skjermen.

Foobar2000

Navn Tast Beskrivelse
Les gjenværende tid Ctrl+Skift+r Leser gjenværende tid for sporet som spilles nå, hvis noe.
Les brukt tid Ctrl+Skift+e Leser brukt tid for sporet som spilles nå, hvis noe.
Les sporlengde Ctrl+Skift+t Leser lengden for sporet som spilles nå, hvis noe.

Miranda IM

Navn Tast Beskrivelse
Les siste melding NVDA+Ctrl+1-4 Leser en av de siste meldingene, avhengig av tallet trykket. F.eks vil NVDA+Ctrl+2 lese nest nyeste melding.

Poedit

Navn Tast Beskrivelse
Les Kommentarvinduet Ctrl+Skift+c Leser eventuelle kommentarer i kommentarvinduet.
Les merknader for oversettere Ctrl+Skift+a Leser eventuelle merknader for oversettere.

Skype

Når du er i en samtale:

Navn Tast Beskrivelse
Les melding NVDA+Ctrl+1-0 Leser og flytter lesemarkøren til en nylig melding, avhengig av tallet som er trykket; f.eks. vil NVDA+Ctrl+2 lese nest nyeste melding.

Kindle for PC

Du kan manuelt bla til neste side med pageDown-tasten og til forrige side med pageUp-tasten.

Tekstvalg

Så snart du har valgt tekst, trykker du applikasjonstasten eller Skift+F10 for å se tilgjengelige valg for å arbeide med utvalget.

Azardi

Når du er i tabellvisningen over bøker som er lagt til:

Navn Tast Beskrivelse
Enter Enter Åpner valgt bok.
Kontekstmeny applikasjonstasten Åpner kontekstmenyen for den valgte boka.