Guía do Usuario do NVDA 2020.4

Índice

1. Introdución

¡Benvido ao NVDA!

NonVisual Desktop Access (NVDA) é un lector de pantalla libre e de código aberto para o Sistema Operativo Microsoft Windows. Proporcionando retroalimentación a través de voz sintética e Braille, posibilita á xente cega ou deficiente visual aceder a computadores executando o Windows por un custo non maior ao dunha persoa vidente. NVDA está desenvolvido por NV Access, con colaboracións da comunidade.

1.1. Características Xerais

Proporcionando un apoio de voz sintética, NVDA permite ás persoas cegas e deficientes visuais acceder e interactuar co Sistema Operativo Windows e moitas aplicacións de terceiros.

O máis subliñable inclue:

1.2. Internacionalización

É importante que calquera persoa no mundo, sen importar que lingua fale, teña igual acceso á tecnoloxía. Actualmente NVDA foi traducido a 54linguas ademáis da lingua inglesa incluíndo: Afrikáans, Albanés, Alemán (Alemania e Suiza), aragonés, Birmano, Búlgaro, catalán, Checo, Chinese Mandarín Chinese cantonés, Coreano, Croata, Danés, eslovaco, Esloveno, Español, Español de Colombia, Farsi, Finlandés, Francés, Galego, Grego, Hebreo, Hindi, Holandés, Húngaro, Irlandés, Islandés, Italiano, Kannada, Kirguistaní, Lituano, Nepalí, Noruego, Macedonio, Mongol, Polaco, Portugués, Portugués do Brasil, Punjabi, Rumano, Ruso, Servio, Sueco, Ucraniano, Tamil, Tailandés,, turco, Vietnamita, Xaponés e xeorxiano.

1.3. Soporte da Síntesis de Voz

Ademáis de proporcionar as súas mensaxes e interface en varias linguas, NVDA tamén pode capacitar ao usuario para ler contidos en calquera lingua, tanto en canto teñan un sintetizador de voz que poida falar esa lingua en particular.

NVDA ven integrado co eSpeak NG, un sintetizador de voz multilingüe, libre, de código aberto.

Pódese atopar información acerca doutros sintetizadores de voz que soporta o NVDA na sección Sintetizadores de Voz soportados.

1.4. Soporte Braille

Para usuarios que posúan unha pantalla de braille efímero, NVDA pode amosar a súa información en braille. Tamén se soporta tanto a entrada de braille sin contraer comacontraída a través dun teclado braille. Ademáis, o NVDA detectará moitas pantallas braille automáticamente por defecto. Por favor consulta a sección Pantallas Braille Soportadas para información acerca das liñas braille soportadas.

NVDA soporta códigos braille para moitas linguas, incluíndo códigos braille contraído, non contraído e computerizado.

1.5. Licencia e Copyright

NVDA é copyright 2006-2020 polos colaboradores do NVDA.

O NVDA está dispoñible baixo a GNU General Public License (Versión 2) con dúas excepcións especiais. As excepcións están dispoñibles en liña no documento de licencia nas secións "Non-GPL Components in Plugins and Drivers" e "Microsoft Distributable Code". O NVDA tamén inclúe e usa componentes que están dispoñibles baixo diferentes licencias libres e de código aberto. es libre para compartir ou modificar este programa de calquer xeito que queras aíndaque debes distribuir a licencia xunto co programa, e facer todo o código fonte dispoñible a quen o queira. Esto aplícase ao orixinal e ás copias modificadas do programa, máis calquer software que utilice código tomado dende este programa.

Para máis detalles, podes ver a licencia completa. Para obter detalles sobre as escepcións, acesa ao documento de licencia dende o menú NVDA na seción "axuda".

2. Requerimentos do Sistema

3. Obtendo e Instalando NVDA

Se aínda non tes unha copia do NVDA, podes descargala de NV Access website.

Vai á sección download e atoparás unha liga para descargar a derradeira versión do NVDA.

Executando o ficheiro que descargaches comezará unha copia temporal do NVDA. Entón preguntarásechete se queres instalar NVDA, crear unha copia portable, ou só continuar utilizando a copia temporal.

Se prantexas utilizar sempre NVDA neste computador, escollerás instalar NVDA. Ao instalar NVDA permitirás funcionalidade adicional coma telo iniciado automáticamente despois de autentificarte, que sexa capaz de ler as pantallas de autentificación de Windows e as pantallas seguras (cousa que as copias portable e temporal non poden facer), e a creación de atallos no menú Inicio e no Escritorio. A copia instalable tamén é capaz de crear unha copia portable por si mesma en calquera momento.

Se queres ter ao NVDA contigo nun lapis USB ou outro medio portátil, entón deberías escoller crear unha copia portable. A copia portable tamén ten a capacidade de instalarse en calquera computador con posterioridade. Nembargantes, se desexas copiar ao NVDA nun medio de só lectura coma un CD, só deberías copiar o paquete descargado. Executar a versión portable directamente dende medios de só lectura non está soportado polo de agora.

Utilizar a copia temporal do NVDA é tamén unha opción, ex.: con propósitos de demostración, posto que iniciar NVDA de este xeito cada vez pode chegar a ser moi incómodo.

3.1. Restriccións da Copia Portable e Temporal

Ademáis da incapacidade de iniciarse automáticamente durante e/ou despois da autentificación, as copias portable e temporal do NVDA tamén teñen as seguintes restriccións:

3.2. Instalando NVDA

Se se instala NVDA directamente dende o paquete descargado do NVDA, preme o botón Instalar NVDA. Se xa pechaches este diálogo, ou queres instalar dende unha copia portable, por favor escolle o elemento de menú Instalar NVDA que se atopa baixo Ferramentas no menú NVDA.

O diálogo de instalación que aparece confirmará se queres instalar NVDA, e tamén dirache se esta instalación actualizará unha instalación anterior. Premendo o botón Continuar comezará a Instalación do NVDA. Hai tamén algunhas opcións neste diálogo que se explican máis abaixo. Unha vez se completara a instalación, aparecerá una mensaxe dicíndoche que foi satisfactoria. Premendo Aceptar neste punto reiniciarase a copia nova instalada do NVDA.

3.2.1. Aviso sobre complementos incompatibles

Se xa tes complementos instalados tamén pode haber un aviso de que se deshabilitarán os complementos incompatibles. Antes de poder premer o botón Continuar terás que usar a caixa de verificación para confirmar que entendes que estos complementos serán desactivados. Tamén haberá presente un botón para revisar os complementos que se deshabilitarán. Consulta a seción diálogo complementos incompatibles para máis axuda sobre este botón.

3.2.2. Usar o NVDA no Inicio de Sesión

Esta opción permíteche escoller se NVDA debería arrancar automáticamente ou non mentres está na pantalla de autentificación de Windows, antes de introducir unha clave. Esto tamén inclúe o control da conta de usuario e outras pantallas seguras. Esta opción está habilitada por defecto para instalacións novas.

3.2.3. Crear Atallos do Escritorio (ctrl+alt+n)

Esta opción permíteche escoller se NVDA debería crear ou non un atallo no escritorio para comezar o NVDA. Se se creou, a este atallo tamén se lle asignará unha tecla de atallo control+alt+n permitíndoche arrincar ao NVDA en calquera ocasión con esta combinación de teclas.

3.2.4. Copiar Configuración Portable da Actual Conta do Usuario

Esta opción permíteche escoller se NVDA debería copiar ou non a configuración do usuario do actual NVDA en execución na configuración para o usuario actualmente autentificado, para a copia instalada do NVDA. Esto non copiará a configuración para calquera outro usuario deste sistema nin para a configuración do sistema para se utilizar durante o inicio de sesión de Windows e en pantallas seguras. Esta opción só está dispoñible cando se instala dende unha copia portable, non cando se instala directamente dende o paquete Lanzador descargado.

3.3. Creando unha Copia Portable

Se se crea unha copia portable directamente dende o paquete descargado do NVDA, só preme o botón Crear Copia Portable. Se xa pechaches este diálogo ou estás a executar unha copia instalada do NVDA, escolle o elemento de menú Crear Copia Portable que se atopa baixo Ferramentas no menú NVDA.

O diálogo que aparece permíteche escoller onde debería crearse a copia portable. Esto pode ser un directorio no teu disco duro, ou un lugar nun lapis USB ou outro medio portátil. Tamén hai unha opción para escoller se NVDA debería copiar a sesión de configuración actual do usuario do NVDA para utilizala coa nova copia portable creada. Esta opción só está dispoñible cando se crea unha copia portable dende unha copia instalada, non cando se crea dende o paquete descargado. Premendo Continuar crearás a copia portable. Unha vez a creación estea compretada, aparecerá unha mensaxe dicíndoche que foi exitosa. Preme Aceptar para pechar este diálogo.

4. Comezando co NVDA

4.1. Lanzando o NVDA

Se instalaches o NVDA co instalador, entón iniciar NVDA é tan sinxelo coma ou premer control+alt+n, ou elexir NVDA dende o menú NVDA no Menú Inicio, submenú Programas. Adicionalmente podes teclear NVDA no diálogo Executar e premer Intro. Se o NVDA xa se está a executar, reiniciarase. Tamén podes pasar algunhas opcións de liña de ordes que che permiten saír (-q), desactivar complementos (--disable-addons), etc.

Para as copias instaladas, NVDA almacena a configuración no cartafol roaming application data do usuario actual por omisión (ex.: "C:\Users\<user>\AppData\Roaming"). É posible cambiar esto de xeito que o NVDA cargue a súa configuración dende o cartafol local de datos de aplicación no seu lugar. Consulta a seción acerca de parámetros do sistema para máis detalles.

Para iniciar a versión portátil, vai ao directorio onde descomprimiches ao NVDA, e preme intro ou fai doble clic sobre nvda.exe. Se o NVDA xa se estaba a executar, deterase automáticamente despois de arrancar a versión portable.

Cando o NVDA arrinca, primeiro escoitarás un grupo ascendente de tons (que che din que NVDA se está a cargar). Dependendo como de rápido sexa o teu computador, ou se estás executándo o NVDA dende un lapis USB ou outro medio máis lento, poderá retrasarse un pouco mentres arrinca. Se está tardando un tempo extra longo, NVDA debería dicir "Cargando NVDA. Agarda por favor...”

Se non escoitas nada de esto, ou escoitas o son de erro de Windows, ou un grupo descendente de tons, entón esto significa que o NVDA ten un erro, e posiblemente necesitarás informar dun fallo ós desenvolvedores. Por favor investiga no sitio web de NVDA para saber como facer esto.

4.1.1. Diálogo de Benvida

Cando o NVDA arrinque por primeira vez, daráseche a benvida mediante unha caixa de diálogo que che proporciona algunha información básica acerca da tecla modificadora de NVDA e do menú de NVDA. (Consulta por favor seccións subseguintes acerca de estos temas). A caixa de diálogo tamén contén unha caixa combinada e tres caixas de verificación. A caixa combinada permíteche selecionar a distribución de teclado. A primeira caixa de verificación permíteche controlar se NVDA debería utilizar BloqMayus como unha tecla modificadora do NVDA. A segunda especifica se NVDA debería arrincar automáticamente despois de autentificarte en Windows e só está dispoñible para copias instaladas do NVDA. A terceira permíteche controlar se esta caixa de benvida debería aparecer cada vez que o NVDA arranque.

4.1.2. Diálogo Estadísticas de Datos de Uso

A partir do NVDA 2018.3, pregúntase ao usuario se quere permitir que os datos de uso se envíen a NV Access para axudar a melloralo no futuro. Ao comezar NVDA por primeira vez, aparecerá un diálogo que che preguntará se queres aceptar o envío de datos a NV Access mentres o usas. Podes ler máis información sobre a recopilación de datos por NV Access na seción Opcións Xerais, Permitir ao proxeto do NVDA recopilar estadísticas de uso do NVDA. Nota: ao premer en "si" ou "non" gardarase este axuste e o diálogo non aparecerá nunca máis a menos que reinstales o NVDA. Sen embargo, podes activar ou desactivar o proceso de recopilación de datos manualmente no panel das opcións xerais do NVDA. Para cambiar esta opción manualmente, podes marcar ou desmarcar a caixa de verificación chamada Permitir ao proxecto de NVDA recolectar estadísticas de uso do NVDA.

4.2. Acerca de Ordes de teclado de NVDA

4.2.1. A Tecla Modificadora NVDA

A maioría das ordes específicas de teclado do NVDA consisten normalmente na pulsación da tecla modificadora de NVDA, xunto cunha ou máis teclas. Unha notable excepción desto son as ordes de revisión de texto para a distribución de teclado de escritorio que só utiliza as teclas do teclado numérico por si mesmas, pero hai algunhas outras excepcións tamén..

NVDA pode configurarse tal que ou a tecla Insert do teclado numérico, ou a Insert do extendido, e/ou a BloqMayus podan utilizarse como a tecla modificadora do NVDA. De xeito predeterminado tanto o insert do teclado numérico como o do teclado extendido poden utilizarse como teclas modificadoras.

Se desexas facer que unha das teclas modificadoras do NVDA se comporte como normalmente o faría sen estar NVDA en funcionamento (por exemplo desexas activar BloqMayus cando tes configurada BloqMayus para que sexa unha tecla modificadora do NVDA) podes premer a tecla dúas veces en sucesión rápida.

4.2.2. Distribucións de Teclado

Actualmente NVDA ven con dous conxuntos de teclas de ordes coñecidos como distribucións. A distribución sobremesa e a distribución portátil. De xeito predeterminado, o NVDA está configurado para se usar a disposición de escritorio, aindque podes cambiar á de portátil na categoría Teclado da caixa de diálogo Opcións do NVDA en Preferencias no menú NVDA.

A disposición escritorio fai un uso amplo do teclado numérico (co bloqueo numérico desactivado). Aíndaque a maioría dos portátiles non teñen un teclado numérico físico, algúns portátiles poden emular un mantendo pulsada a tecla FN e premendo letras e números na man dereita do teclado (7 8 9 u i o j k l etc). Se o teu portátil non pode facer esto, ou non che permite desactivar o bloqueo numérico, poderás querer cambiar á distribución Portátil no seu lugar.

4.3. Xestos tactiles do NVDA

Se estás a executar o NVDA nun dispositivo cunha pantalla tactil e está executando Windows 8 ou superior, tamén podes controlar ao NVDA directamente a través de ordes tactiles. Mentres NVDA estea en execución, ao menos que o soporte de interacción estea deshabilitado, toda a entrada tactil irá directamente ao NVDA. Polo tanto, as accións que poidan efectuarse normalmente sen o NVDA non funcionarán. Para conmutar o soporte da interación táctil, preme NVDA+control+alt+t. Tamén podes habilitar ou deshabilitar o soporte de interación táctil dende a categoría Interación táctil das opcións do NVDA.

4.3.1. Explorando a Pantalla

A maioría das accións básicas que podes realizar ca pantalla tactil son anunciar o control ou o texto en calquera punto na pantalla. Para facer esto, pon un dedo en calqera lugar sobre da pantalla. Tamén podes manter o teu dedo sobre da pantalla e movelo arredor para ler outros controis e texto sobre o que vaias movéndoo.

4.3.2. Xestos Tactiles

Cando se describan as ordes do NVDA de agora en diante nesta guía do usuario, poderán listar un xesto tactil que se pode utilizar para activar esa orde ca pantalla tactil. Seguidamente van algunhas instruccións sobre cómo levar a cabo varios xestos tactiles.

Toques

Tocar a pantalla brevemente con un ou máis dedos.

Ao tocar unha vez cun dedo conóceselle como tocar. Tocar con dous dedos ao mesmo tempo é un toque de 2 dedos, e así sucesivamente.

Se o mesmo toque se realiza unha ou máis veces en sucesión rápida, NVDA veráo en cambio como un xesto especial multi-toque. Tocar dúas veces resultará en un doble toque. Tocar tres veces resultará en un tripple toque, e así sucesivamente. Por suposto estos xestos multi-toque tamén recoñecen cantos dedos foron utilizados, así é posible ter xestos como un 2 dedos con tripla toque, ou un toque con 4 dedos, etc.

Deslizamentos

Deslizar o teu dedo rápidamente pola pantalla.

Hai 4 xestos de deslizamento posibles dependendo da direción: deslizar á esquerda, deslizar á dereita, deslizar arriba e deslizar abaixo.

Ao igual que cos toques, pódese utilizar máis dun dedo para realizar o xesto. Polo tanto, xestos como deslizar dous dedos arriba ou deslizar 4 dedos á esquerda son todos posibles.

4.3.3. Modos Tactiles

Ao igual como hai moitas ordes do NVDA tamén hai outros tantos xestos tactiles, NVDA ten varios modos tactiles entre os que podes cambiar, que fan dispoñibles certos subconxuntos de ordes. Os dous modos que existen polo de agora son modo texto e modo obxecto. Certas ordes do NVDA amosadas neste documento poderán ter un modo tactil amosado entre paréntesis despois do xesto tactil. Por exemplo: deslizar arriba (modo texto) significa que a orde realizarase se deslizas arriba, pero só mentres esteas en modo texto. Se a orde non ten un modo asociado con ela, funcionará en calquera modo.

Para conmutar entre os dous modos, realiza un toque con 3 dedos.

4.3.4. Teclado Tactil

O teclado tactil úsase para introducir texto e ordes dende unha pantalla tactil. Cando se enfoque un campo de edición, podes despregar o teclado tactil tocando dúas veces sobre o icono do teclado tactil na parte inferior da pantalla. Para tablets como a Microsoft Surface Pro, o teclado tactil sempre está dispoñible cando se desbloquea o teclado. Para pechar o teclado tactil, toca dúas veces o icono do teclado tactil ou sae fora do campo de edición.

Mentres o teclado tactil estea activo, para localizar as teclas no teclado tactil, move o dedo cara o lugar onde se atope o teclado tactil (normalmente na parte inferior da pantalla), e, entón, desprázate polo teclado cun dedo. Cando atopes a tecla que desexes premer, toca dúas veces a tecla ou levanta o dedo, segundo as opcións escollidas dende a categoría Opcións de Interación Tactil.

4.4. Modo de Axuda de Entrada

Moitas ordes de teclado e xestos menciónanse ao longo do resto desta guía do usuario, pero unha maneira sinxela de explorar todas as diferentes ordes é activar a axuda de entrada.

Para activar a axuda de entrada, preme NVDA+1. Para desactivala, preme NVDA+1 de novo. Mentres esteas na axuda de entrada, premendo calquera tecla ou realizando calquer xesto tactil anunciarase a acción e describirase que fai (se é que fai algo). As ordes actuais non se executarán mentres se esté no modo de axuda de entrada.

4.5. O Menú NVDA

O menú NVDA permíteche controlar as opcións do NVDA, aceder á axuda, gardar/voltar á túa configuración, Modificar os diccionarios da fala, ler o ficheiro do rexistro, e saír do NVDA.

Para despregar o menú NVDA dende calquer lugar do Windows mentres NVDA se está a executar, preme NVDA+n no teclado ou realiza un doble toque con 2 dedos na pantalla tactil. Tamén podes despregar o menú NVDA a través da bandexa de sistema de windows. Ou facendo clic co botón dereito sobre o icono NVDA atopado na bandexa de sistema, ou accedendo á bandexa de sistema premendo a tecla co logo de windows+B, frecha abaixo ata o icono de NVDA e premendo a tecla aplicacións atopada seguidamente á tecla de control da dereita na maioría dos teclados. Cando apareza o menú, podes utilizar as teclas de cursor para navegar polo menú, e a tecla intro para activar un elemento.

4.6. Ordes Básicas do NVDA

Nome Tecla escritorio Tecla portátil Tactil Descripción
Arrancar ou reiniciar o NVDA Control+alt+n Control+alt+n non Arranca ou reinicia o NVDA dende o Escritorio, se este atallo de Windows se habilita durante o proceso de instalación do NVDA. Este é un atallo específico de Windows e polo tanto non se pode reasignar no diálogo Xestos de Entrada.
Deter voz Control control toque con 2 dedos Detén a voz instantáneamente
Pausar Voz Shift shift non Pausa a voz instantáneamente, preméndoa novamente continuará falando onde se detivo (se o pausado se soporta polo sintetizador actual)
Menú NVDA NVDA+n NVDA+n doble toque con 2 dedos desprega o menú NVDA para permitirche acceder ás preferencias, ferramentas, axuda, etc
Conmutar Modo Axuda de entrada NVDA+1 NVDA+1 non Premendo calquera tecla neste modo anunciarase a tecla, e a descripción de calquer orde de NVDA asociada con ela
Conmutar Modo de Voz NVDA+s NVDA+s non Conmuta o modo voz entre falar, pitidos e desactivado.
Saír do NVDA NVDA+q NVDA+q non Sae do NVDA
Deixar pasar seguinte tecla NVDA+f2 NVDA+f2 non Di ao NVDA que deixe pasar a seguinte tecla premeda directamente á aplicación activa, se está normalmente tratada como unha tecla de ordes de NVDA
activar e desactivar modo aplicación durminte NVDA+shift+s NVDA+shift+z non O modo durminte desactiva todas as ordes de NVDA e a saída de voz/braille para a aplicación actual. Esto é máis útil en aplicacións que proporcionan a súa propria voz ou características de lectura de pantalla. Preme esta orde novamente para desactivar o modo durminte.

4.7. Anunciando Información do Sistema

Nome tecla Descripción
Anunciar data/hora NVDA+f12 Preméndoa unha vez anuncia a hora actual, preméndoa dúas veces anuncia a data.
Anunciar estado da batería NVDA+shift+b Anuncia o estado da batería, é dicir se a electricidade se está a utilizar ou a porcentaxe actual da carga.
Anunciar o texto no portapapeis NVDA+c Anuncia o Texto no portapapeis se hai algún.

5. Navegando co NVDA

NVDA permíteche explorar e navegar o sistema de varios xeitos, incluíndo interacción normal e revisión.

5.1. Obxectos

Cada Aplicación e o proprio sistema operativo constan de moitos obxectos. Un obxecto é un simple elemento coma un anaco de texto, botón, caixa de verificación, deslizador, lista ou campo de texto editable .

5.2. Navegando co Foco do sistema

O foco do sistema, tamén coñecido simplemente como o foco, é o obxecto que recibe teclas escrebidas no teclado. Por exemplo, se estás a escrebir nun campo de texto editable, o campo de texto editable ten o foco.

O modo máis común de navegar por Windows co NVDA, é só moverse cas ordes de teclado normais, como tab. e shift tab. Para moverse adiante e atrás entre controis, premendo Alt. Para despregar a barra de menú e logo utilizando as teclas de cursor para navegar polos menús, utilizando Alt.-tab. Para moverse entre aplicacións en execución. Cando fagas esto, NVDA anunciará información sobre o que ten o foco, como o seu nome, tipo, valor, estado, descripción, atallo de teclado e información posicional. Cando Resaltado Visual estea activado, a localización do foco do sistema actual tamén se expón visualmente.

Hai algunhas ordes de teclado útis cando nos movamos co foco:

Nome tecla escritorio tecla portátil Descripción
Anunciar foco actual NVDA+tab NVDA+tab anuncia o obxecto actual ou control que teña o foco do sistema. Premendo dúas veces deletreará a información
Anunciar título NVDA+t NVDA+t Anuncia o título da ventá activa actualmente. Premendo dúas veces deletreará a información. Premendo tres veces copiaráa ao portapapeis
Ler a ventá activa NVDA+b NVDA+b le todos os controis na ventá actualmente activa (útil para diálogos)
Anunciar Barra de Estado NVDA+fin NVDA+shift+fin Anuncia a barra de estado se NVDA atopa unha. Tamén move o navegador de obxectos a esta localización. preméndo dúas veces deletreará a información. Premendo tres veces copiaráa ao portapapeis

5.3. Navegando co Cursor do Sistema

Cando un obxecto que permite navegación e/ou edición de texto se enfoca, podes moverte a traverso do texto utilizando o cursor do sistema, tamén coñecido como o cursor de edición.

Cando o foco estea sobre un obxecto que teña un cursor de edición, podes moverte cas frechas, retroceso de páxina, avance de páxina, comezo, fin, etc., para moverte ao longo do texto. Tamén podes cambiar o texto se o control soporta edición. O NVDA anunciará segundo te movas por carácteres, palabras, liñas, e tamén anunciará a selección e non selección do texto.

O NVDA proporciona as seguintes teclas de ordes en relación ao cursor do sistema:

Nome Tecla Descripción
Ler todo NVDA+Frecha Abaixo NVDA+a Comeza a lectura dende a posición actual do cursor do sistema, movéndoo segundo se despraza
Ler liña actual NVDA+Frecha Arriba NVDA+l Le a liña onde estea situado actualmente o cursor do sistema. Premendo dúas veces deletrea a liña. Premendo tres veces deletrea a liña usando descripcións de caracteres.
Ler a selección do texto actual NVDA+Shift+Frecha Arriba NVDA+shift+s Le calquera texto seleccionado actualmente
Anunciar formato do texto NVDA+f NVDA+f Anuncia o formato do texto onde estea situado actualmente o cursor. Premendo dúas veces amosa a información no modo Exploración
frase seguinte alt+frecha abaixo alt+frecha abaixo Move o cursor á frase seguinte e anúnciaa. (só se soporta no Microsoft Word e Outlook)
frase anterior alt+frecha arriba alt+frecha arriba Move o cursor á frase anterior e anúnciaa. (só se soporta no Microsoft Word e Outlook)

Cando esteas nunha táboa, as seguintes teclas de ordes tamén están dispoñibles:

Nome Tecla Descripción
Moverse cara a columna anterior control+alt+Frecha Esquerda Move o cursor do sistema á columna anterior (permanecendo na mesma fila)
Moverse cara a columna seguinte control+alt+Frecha Dereita Move o cursor do sistema á columna seguinte (permanecendo na mesma fila)
Moverse cara a fila anterior control+alt+Frecha Arriba| Move o cursor do sistema á fila anterior (permanecendo na mesma columna)
Moverse cara a fila seguinte control+alt+Frecha Abaixo Move o cursor do sistema á seguinte fila (permanecendo na mesma columna)

5.4. Navegación de Obxectos

A maior parte do tempo, traballarás con aplicacións utilizando ordes que moven o foco e o cursor. Nembargantes, ás veces, poderías querer explorar a aplicación actual ou o Sistema Operativo sen mover o foco ou o cursor. Tamén poderías querer traballar con obxectos que non podan accederse normalmente utilizando o teclado. Nestos casos, podes utilizar a navegación de obxectos.

A Navegación de obxectos permíteche moverte e obter información acerca de obxectos individuais. Cando te movas a un obxecto, o NVDA anunciaráo de xeito similar ao anunciado do foco do sistema. Para unha maneira de revisar todo o texto segundo apareza na pantalla, podes utilizar no seu lugar revisión de pantalla.

Máis que moverse cara atrás e adiante entre cada simple obxecto no sistema, os obxectos agrúpanse xerárquicamente. Esto significa que debes moverte dentro dalgúns obxectos para acceder ós obxectos que conteñan. Por exemplo, unha lista contén elementos de lista, así debes moverte dentro da lista para acceder ós seus elementos. Se te moveches a un elemento de lista, movendo seguinte e anterior levarache a outros elementos de lista na mesma lista. Movendo a un elemento de lista que conteña obxectos voltarache á lista. Tamén podes pasar a lista se desexas acceder a outros obxectos. De igual xeito, nunha barra de ferramentas que conteñña controis, debes moverte dentro da barra de ferramentas para acceder ós controis na mesma.

O obxecto actualmente en revisión chámase navegador de obxectos. Unha vez que navegues a un obxecto, podes revisar o seu contido utilizando as ordes de revisión de texto mentres se estea en modo revisión de obxectos. Cando Resaltado Visual estea activado, a localización do foco do sistema actual tamén se expón visualmente. De xeito predeterminado, o navegador de obxectos móvese xunto co foco do Sistema, aíndaque este comportamento pode activarse e desactivarse.

Nota: O seguemento do braille ao Navegador de Obxectos pode configurarse a través de Braille Segue.

Para navegar por obxectos, utiliza as seguintes ordes:

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Tactil Descripción
Anunciar obxecto actual NVDA+5 Teclado numérico NVDA+shift+o non Anuncia o navegador de obxectos actual. Premendo dúas veces deletrea a información e premendo tres veces copia este nome e valor do obxecto ao portapapeis.
Navegar ao obxecto contedor NVDA+8 teclado numérico NVDA+shift+frecha arriba deslizar arriba (Modo obxecto) Navega ao contedor do navegador de obxectos actual
Navegar ao obxecto anterior NVDA+4 teclado numérico NVDA+shift+frecha esquerda deslizar á esquerda (modo obxecto) Navega ao obxecto directamente antes do actual navegador de obxectos
Navegar ao seguinte obxecto NVDA+6 teclado numérico NVDA+shift+frecha dereita deslizar á dereita (modo obxecto) Navega ao obxecto directamente despois do actual navegador de obxectos
Navegar ao primeiro obxecto contido NVDA+2 teclado numérico NVDA+shift+frecha abaixo deslizar abaixo (modo obxecto) Navega ao primeiro obxecto contido polo actual navegador de obxectos
Navegar ao obxecto do foco NVDA+Menos teclado numérico NVDA+Retroceso non Navega ao obxecto que ten actualmente o foco do sistema, e tamén coloca o cursor de revisión na posición do cursor do Sistema, se é amosado
Activar actual navegador de obxectos NVDA+Intro teclado numérico NVDA+Intro doble toque Activa o actual navegador de obxectos (similar a facer clic co rato ou premer espazo cando ten o foco do sistema)
Mover foco do Sistema a actual navegador de obxectos NVDA+shift+Menos teclado numérico NVDA+shift+retroceso non premedo unha vez Move o foco do Sistema ao navegador de obxectos actual, premedo dúas veces move o cursor do sistema á posición do cursor de revisión
Anunciar dimensións do navegador de obxectos NVDA+Suprimir teclado numérico NVDA+suprimir non Anuncia información acerca da localización do texto ou obxecto no cursor de revisión. Por exemplo, esto podería incluir a porcentaxe do documento, a distancia dende o borde da páxina ou a posición exacta na pantalla. ao se premer dúas veces poderá proporcionar detalles adicionais.

nota: as teclas do teclado numérico requiren que a tecla BloqNum estea desactivada para funcionar apropriadamente.

5.5. Revisando o Texto

NVDA permíteche ler o contido da pantalla, documento actual ou obxecto actual por caracteres, palabras ou liñas. Esto é principalmente útil en lugares (incluindo consolas de ordes de Windows) onde non hai cursor do sistema. Por exemplo, utilizaríalo para revisar o texto dunha mensaxe longa de información nun diálogo.

Cando se move o cursor de revisión, o cursor do Sistema non o segue, así podes revisar texto sen perder a posición de edición. Nemmbargantes, de xeito predeterminado, cando o curssor do Sistema se move, o cursor de revisión sígueo. Esto pode activarse e desactivarse.

Nota: o seguemento do braille ao Navegador de Obxectos pode configurarse a través de Braille Segue.

As seguintes ordes están dispoñibles para revisión de texto:

Nome Tecla Sobremesa Tecla Portátil Tactil Descripción
mover á liña superior en revisión shift+7 teclado numérico NVDA+control+inicio non Move o cursor de revisión á liña superior do texto
Mover á liña anterior en revisión 7 teclado numérico NVDA+frecha arriba deslizar arriba (modo texto) Move o cursor de revisión á liña anterior de texto
Anunciar liña actual en revisión 8 teclado numérico NVDA+shift+. non Anuncia a liña actual de texto onde estea colocado o cursor de revisión. Premendo dúas veces deletrea a liña, Preméndoa tres veces deletrea a liña utilizando descripcións de carácteres.
Mover á liña seguinte en revisión 9 teclado numérico NVDA+frecha abaixo deslizar abaixo (modo texto) Move o cursor de revisión á liña seguinte de texto
Mover á liña inferior en revisión shift+9 teclado numérico NVDA+control+fin non Move o cursor de revisión á liña inferior de texto
Mover á palabra anterior en revisión 4 teclado numérico NVDA+control+frecha esquerda deslizar con 2 dedos á esquerda Move o cursor de revisión á palabra anterior no texto
Anunciar palabra actual en revisión 5 teclado numérico NVDA+control+. non Anuncia a palabra actual no texto onde estea posicionado o cursor de revisión. Premendo dúas veces deletrea a palabra, preméndoa tres veces deletrea a palabra utilizando descripcións de carácteres.
Mover á seguinte palabra en revisión 6 teclado numérico NVDA+control+frecha dereita deslizar con 2 dedos á dereitta (modo texto) Move o cursor de revisión á seguinte palabra no texto
mover ao comezo da liña en revisión shift+1 teclado numérico NVDA+inicio non Move o cursor de revisión ao comezo da liña actual no texto
Mover ao carácter anterior en revisión 1 teclado numérico NVDA+frecha esquerda deslizar á esquerda (modo texto) Move o cursor de revisión ao carácter anterior na liña actual no texto
Anunciar caracter actual en revisión 2 teclado numérico NVDA+. non Anuncia o carácter actual na liña de texto onde estea posicionado o cursor de revisión. Premendo dúas veces anuncia unha descripción ou exemplo dese carácter.Preméndoa tres veces anuncia o valor numérico do caracter en decimal e hexadecimal.
Mover ao seguinte carácter en revisión 3 teclado numérico NVDA+frecha dereita deslizar á dereita (modo texto) Move o cursor de revisión ao seguinte carácter na liña actual de texto
Mover ao final da liña en revisión shift+3 teclado numérico NVDA+fin non Move o cursor de revisión ao final da liña actual de texto
Ler todo con revisión Máis teclado numérico NVDA+shift+a deslizar con 3 dedos abaixo (modo texto) Le dende a posición actual do cursor de revisión, movéndoo segundo baixa
Selecionar logo Copiar dende cursor de revisión NVDA+f9 NVDA+f9 none Comeza a seleción logo procesa a copia dende a posición actual do cursor de revisión. A acción actual non se leva a cabo ata que digas ao NVDA onde está o final do rango de texto
Seleccionar logo Copiar a cursor de revisión NVDA+f10 NVDA+f10 none Na primeira pulsación, o texto seleciónase dende enriba da posición previamente fixada coma a marca de comezo e incluindo a posición actual do cursor de revisión. Logo de premer esta tecla unha segunda vez, o texto copiarase ao portapapeis de Windows
Mover a marca de inicio para copiar na revisión NVDA+shift+f9 NVDA+shift+f9 non Move o cursor de revisión á posición axustada previamente como marca de comezo para copiar
Anunciar formato do texto NVDA+shift+f NVDA+shift+f non Informa do formato do texto onde estea situado actualmente o cursor de revisión. Premendo dúas veces amosa a información en modo exploración
Anunciar reemplazo de símbolo actual Non Non non Fala o símbolo onde estea colocado o cursor de revisión. Premido dúas veces, amosa o símbolo e o texto usado para falalo no modo exploración.

nota: as teclas do teclado numérico requiren que a tecla BloqNum sexa desactivada para funcionar apropriadamente.

Unha boa maneira Para lembrar as ordes básicas de revisión de texsto cando se utiliza a distribución de escritorio é maxinalas nunha rexiña de tres por tres, indo de superior a inferior ca liña, palabra e caracter e indo de esquerda a dereita con anterior, actual e seguinte. A disposición está ilustrada como segue:

Liña anterior Liña actual Liña seguinte
Palabra anterior Palabra actual Palabra seguinte
Caracter anterior Caracter actual Caracter seguinte

5.6. Modos de Revisión

As ordes de revisión de texto do NVDA poden revisar o contido dentro do navegador de obxectos actual, documento actual, ou pantalla, dependendo do modo de revisión selecionado. Os modos de revisión son un reemplazo para o antiguo concepto de revisión cha do NVDA.

As ordes que seguen cambian entre os modos de revisión:

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Tactil Descripción
Cambiar ao modo de revisión seguinte NVDA+7 teclado numérico NVDA+repáx deslizar 2 dedos arriba cambia ao seguinte modo de revisión dispoñible.
cambiar ao modo de revisión anterior NVDA+1 teclado numérico NVDA+avPáx deslizar 2 dedos cara abaixo Cambia ao seguinte modo de revisión dispoñible.

5.6.1. Revisión de Obxectos

Mentres se estea en modo revisión de obxectos, só poderás revisar o contido do actual navegador de obxectos. Para obxectos coma campos de edición ou outros controis básicos de documento, Esto será xeralmente o contido de texto. Para outros obxectos, esto será o nome e ou valor.

5.6.2. Revisión de Documentos

Cando o navegador de obxectos estea dentro dun documento en modo navegación (ex.: páxina web) ou outro documento complexo que conteña moitos obxectos (ex.: documentos de Lotus Symphony), é posible cambiar ao modo revisión de documentos. O modo revisión de documentos permíteche revisar o texto do documento enteiro.

Cando se cambie dende revisión de obxectos á revisión de documentos, o cursor de revisión colócase no documento na posición do navegador de obxectos. Ao se mover polo documento cas ordes de revisión, o navegador de obxectos actualízase automáticamente ao obxecto que se atopa na posición actual do cursor de revisión.

Ten en conta que o NVDA cambiará á revisión de documentos dende a revisión de obxectos automáticamente cando te movas polos documentos en modo navegación.

5.6.3. Revisión de Pantalla

O modo revisión de pantalla permíteche revisar o texto segundo apareza visiblemente na pantalla dentro da aplicación actual. Esto é semellante á funcionalidade de revisión de pantalla ou cursor do rato en moitos outros lectores de pantalla para Windows.

Cando se cambia ao modo revisión de pantalla, o cursor de revisión colócase na posición de pantalla do actual navegador de obxectos. Cando nos movamos pola pantalla cas ordes de revisión, o navegador de obxectos actualízase automáticamente ao obxecto atopado na posición da pantalla do cursor de revisión.

Ten en conta que nalgunhas aplicacións modernas, NVDA podería non ver algún ou todo o texto dispoñible na pantalla, debido ao uso das recentes tecnoloxías de dibuxo na pantalla que son imposibles de soportar nestos intres.

5.7. Navegando co Rato

Cando moves o rato, NVDA informa de xeito predeterminado do texto que está directamente baixo o punteiro do mesmo, segundo se mova sobre el. Onde estea soportado, NVDA lerá o valor dun parágrafo de texto, aíndaque algúns controis só poderán lerse por liñas.

NVDA tamén pode configurarse para anunciar o tipo de control ou obxecto sobre o que estea actualmente o rato segundo se mova (ex.: lista, botón etc). Esto poderá ser útil para usuarios cegos totais cando algunhas veces o texto non abonde.

NVDA proporciona un modo para que os usuarios comprendan onde está o rato con respecto ás dimensións da pantalla, facendo soar as coordinadas actuais do rato segundo o audio pite. Canto máis alto o rato estea máis arriba na pantalla, o ton será máis alto nos pitidos. Canto máis á esquerda ou á dereita estea o rato na pantalla, máis á esquerda ou á dereita parecerá ir o son (asumindo que o usuario teña altavoces estereofónicos).

Estas características extra do rato non están activadas de forma predeterminada no NVDA. Se desexas tirar partido delas, podes configuralas dende a categoría Opcións do Rato do diálogo Opcións do NVDA que se atopa no menú Preferencias do NVDA.

Se ben se poderían usar un rato físico ou un trackpad para navegar co rato, NVDA proporciona algunhas ordes relacionadas con el:

Nome Tecla Escritorio Tecla Portátil Tactil Descripción
Clic botón esquerdo do rato Dividir teclado numérico NVDA+` (acento grave) non Fai clic no botón esquerdo do rato unha vez. O típipo doble clic pode realizarse premendo esta tecla dúas veces en sucesión rápida
Bloquear botón esquerdo do rato shift+Dividir teclado numérico NVDA+control+` (acento grave) Non Mantén premedo o botón esquerdo do rato. Prémeo de novo para liberalo. Para arrastrar o rato, preme esta tecla para bloquear o botón esquerdo e entón move o rato físicamente ou usa unha das outras ordes de movemento do rato
Clic botón dereito do rato Multiplicar teclado numérico NVDA++ (signo máis) Tap e manter Fai clic no botón dereito do rato unha vez, principalmente útil para abrir un menú de contexto na posición do rato.
Bloquear botón dereito do rato shift+Multiplicar teclado numérico NVDA+control++ (signo máis) Non Mantén premedo o botón dereito do rato. Preme outra vez para liberalo. Para arrastrar o rato, preme esta tecla para bloquear o botón dereito e entón move o rato físicamente ou usa unha das outras ordes de movemento do rato
Mover rato a navegador de obxectos actual NVDA+Dividir teclado numérico NVDA+shift+m Non Move o rato á posición do navegador de obxectos actual e cursor de revisión
navegar ao obxecto baixo o rato NVDA+Multiplicar teclado numérico NVDA+shift+n Non Pon o navegador de obxectos no obxecto localizado na posición do rato

6. Modo Navegación

Os documentos complexos de só lectura, como páxinas web, son representados no NVDA cun Modo Navegación. Esto inclúe documentos nas seguintes aplicacións:

O modo Exploración tamén está dispoñible opcionalmente para documentos de Microsoft Word.

No Modo Navegación, o contido do documento faise dispoñible mediante unha representación chan de contido como unha páxina Web, polo que te podes mover cas teclas de cursor. Todas as teclas de ordes do cursor do sistema do NVDA funcionarán neste modo; ex.: ler todo, anunciar formato, ordes de navegación de táboa, etc. Cando Resaltado Visual estea activado, a localización do foco do sistema actual tamén se expón visualmente. A información tal como se un texto é unha liga, cabeceira etc anúnciase xunto co texto segundo te movas.

Ás veces, necesitarás interactuar directamente con controis nestos documentos. Por exemplo, necesitarás facer esto para campos de texto editable e listas así que podes teclear carácteres e utilizar as teclas de cursor para traballar co control. Fai esto para cambiar a modo foco, onde case todas as teclas se pasan ao control. Cando se está en modo Navegación, por defecto, NVDA cambiará automáticamente a modo foco se tabulas cara ou fas clic sobre un control en particular que o requira. En cambio, tabulando ou facendo clic sobre un control que non requira modo foco voltará a modo navegación. Tamén podes premer intro ou espazo para cambiar a modo foco en controis que o requiran. Premendo escape voltarás ao modo navegación. Ademáis, podes forzar manualmente o modo foco, despois permanecerá efectivo ata que escollas desactivalo.

Nome Tecla Descripción
Conmutar modos Navegación/foco NVDA+espazo Conmuta entre modo foco e modo navegación
Saír de modo foco escape Cambia a modo navegación se o modo foco anteriormente estaba cambiado automáticamente
Refrescar documento en modo Navegación NVDA+f5 Recarga o contido do documento actual (útil se certos contidos parecen estar desaparecidos da páxina. Non dispoñible en Microsoft Word e Outlook)
Procurar NVDA+control+f Desprega un diálogo no que podes teclear algún texto a atopar no documento actual. Consulta procurar texto para máis información.
Procurar seguinte NVDA+f3 Atopa a seguinte ocurrencia do texto no documento que buscaches anteriormente
Procurar anterior NVDA+shift+f3 Atopa a ocurrencia anterior do texto no documento buscado anteriormente
abrir descripción longa NVDA+d Abre unha ventá nova contendo unha descripción longa para o elemento sobre o que estea se ten unha.

6.1. Navegación con unha Soa Letra

Mentres se está en modo revisión, para unha navegación máis rápida NVDA tamén proporciona teclas dun so caracter para saltar cara certos campos no documento. Ten en conta que non todas estas ordes se soportan en cada tipo de documento.

A seguintes teclas elas soas saltan ao seguinte campo, ca tecla shift saltan ao anterior campo.

Para te mover cara o comezo ou o remate de elementos contedores como listas e táboas:

Nome Tecla Descripción
Mover ao comezo dun contedor shift+coma Móvese ao comezo do contedor (lista, táboa etc) onde estea situado o cursor
Mover ao final do contedor coma Móvese ao final do contedor (lista, táboa etc) onde estea situado o cursor

Algunhas aplicacións web coma Gmail, Twitter e Facebook usan letras soas como atallos de teclado. Se queres utilizar éstas aínda poderás usar as teclas de cursor para ler en modo exploración, podes desactivar temporalmente as teclas de navegación cunha soa letra do NVDA. Para activar ou desactivar a navegación cunha soa letra para o documento actual, preme NVDA+shift+espazo.

6.2. A Lista de Elementos

A lista de elementos proporciona acceso a unha lista de varios tipos de elementos no documento segundo sexa apropriado para a aplicación. Por exemplo, nos navegadores web, a listaxe de elementos pode listar ligas, cabeceiras, campos de formulario, botóns ou rexións. Os botóns de opción permítenche cambiar entre os diferentes tipos de elementos. Proporciónase tamén un campo de edición no diálogo o que che permite filtrar a lista para axudarche a buscar un elemento en particular na páxina. Unha vez escollas un elemento, podes utilizar os botóns proporcionados no diálogo para moverte cara, ou activar, ese elemento.

Nome Tecla Descripción
Lista de elementos do Modo Navegación NVDA+f7 Lista varios tipos de elementos no documento actual

6.3. Procurar texto

Este diálogo permíteche buscar termos no documento actual. No campo "Teclear o texto que desexes atopar", pode introducirse o texto a procurar. A caixa de verificación "Sensible ás maiúsculas" fai que a busca considere letras en maiúsculas e en minúsculas de xeito diferente. Por exemplo, con "Sensible ás maiúsculas" selecionada podes atopar "NV Access" pero non "nv access". Usa as seguintes teclas para realizar buscas:

Nome Tecla Descripción
Procurar texto NVDA+control+f Abre o diálogo procurar
Procurar seguinte NVDA+f3 Busca a seguinte ocurrencia do termo buscado actual
Procurar anterior NVDA+shift+f3 Busca a ocurrencia anterior do termo buscado actual

6.4. Obxectos Empotrados

As páxinas poden incluir contido enriquecido utilizando tecnoloxías como Adobe Flash, Oracle Java e HTML5, así coma aplicacións e diálogos. onde estas se atopen nun modo virtual, NVDA anunciará "obxecto integrado", "aplicación" ou "diálogo", respectivamente. Podes moverte rápidamente cara eles usando as teclas de navegación dunha soa tecla de obxectos integrados o e shift+o. Para interactuar con estos obxectos, podes premer intro sobre eles. Se é acesible, entón podes tabular por eles e interactuar como con calquera outra aplicación. Proporciónase unha orde de teclado para voltar á páxina.

Nome Tecla Descripción
Mover ao contido do modo Navegación NVDA+control+espazo Move o foco fora do actual obxecto empotrado e pono dentro do documento que o contén

7. Lendo Contido Matemático

Usando MathPlayer 4 from Design Science, NVDA pode ler e navegar interactivamente polo contido matemático soportado. Esto require que MathPlayer 4 estea instalado no computador. MathPlayer está dispoñible como unha descarga gratuita dende: https://www.dessci.com/en/products/mathplayer/

NVDA soporta os seguintes tipos de contidos matemáticos:

Ao ler un documento, NVDA falará calquera contido matemático soportado onde apareza. Se estás a utilizar unha pantalla braille, tamén se amosará en braille.

7.1. Navegación Interactiva

Se estás traballando principalmente con voz, na maioría dos casos, probablemente desexarás examinar a expresión en segmentos máis pequenos, en lugar de escoitar a expresión enteira dunha vez.

Se estás en modo exploración, podes facer esto movendo o cursor ao contido matemático e ppremendo intro.

Se non estás en modo exploración:

  1. move o cursor de revisión ao contido matemático. Por omisión, o cursor de revisión segue ao cursor do sistema, así podes utilizar normalmente o cursor do sistema para moverte ao contido decidido.
  2. Logo, activa a seguinte orde:

Nome Tecla Descripción
Interactuar co contido matemático NVDA+alt+m Comeza a interactuación co contido matemático.

Neste punto, podes utilizar ordes de MathPlayer como as teclas de cursor para explorar a expresión. Por exemplo, podes moverte a través da expresión cas teclas de frecha esquerda ou dereita e achegarte a unha porción da expresión como unha fracción utilizando a tecla de frecha abaixo. Por favor consulta a documentación de MathPlayer acerca de ordes de navegación para información adicional.

Cando desexes voltar ao documento, simplemente preme a tecla escape.

Ás veces o contido matemático podería amosarse coma un botón ou outro tipo de elemento que, ao se activar, pode amosar un diálogo ou máis información relacionada coa fórmula. Para activar o botón ou o elemento que contén a fórmula, preme ctrl+intro.

8. Braille

Se tes unha pantalla braille, NVDA pode amosar información en braille. Se a túa pantalla braille ten un teclado tipo Perkins, tamén podes introducir braille contraído ou sen contraer. O Braille tamén pode amosarse en pantalla usando o Visualizador de Braille no seu lugar, ou ao mesmo tempo, usando unha pantalla braille física.

Por favor consulta a seción Pantallas Braille soportadas para información acerca das pantallas braille soportadas. Esta seción tamén contén información sobre que pantallas son compatibles coa función de detección automática de pantallas braille do NVDA. Podes configurar o braille usando a categoría Opcións de Braille do diálogo Opcións do NVDA.

8.1. Abreviaturas de tipos de Control, estado e rexións

Co fin de ter a maior cantidade de información posible nunha pantalla braille, definíronse as seguintes abreviaturas para indicar o tipo de control e o estado así como as rexións.

Abreviatura Tipo de Control
apl aplicación
art artigo
cit cita
bt botón
btdsp botón despregable
btrot botón rotatorio
btdiv botón divisor
btcom botón conmutable
tlo título
cc caixa combinada
cv caixa de verificación
dlg diálogo
doc documento
ce campo de texto editable
pwdedt edición de contrasinal
integrado obxecto integrado
notaf nota final
fig figura
notap nota ao pe
gra gráfico
grp grupo
enN cabeceira de nivel n, ex.: h1, h2.
axd grobo de axuda
rex rexión
lig liga
ligv liga visitada
lst listaxe
mn menú
bmn barra de menú
btmn botón de menú
elmn elemento de menú
pnl panel
barprg barra de progreso
bto botón de opción
bardsp barra de desprazamento
sec seción
barst barra de estado
ctrtab control tab
tb táboa
cN número de columna de táboa n, ex.: c1, c2.
fN número de fila de táboa n, ex.: r1, r2.
term terminal
barfer barra de ferramentas
cons consellos
vár vista en árbore
btvár botón de vista en árbore
elvár elemento de vista en árbore
nv N un elemento de vista en árbore que ten un nivel xerárquico N|
vt ventá
- separador
cmr contido marcado

Os seguintes indicadores de estado tamén están definidos:

Abreviatura Estado de Control
... amosado cando un obxecto soporta autocompretado
⢎⣿⡱ amosado cando un opbxecto (ex. un botón conmutable) está premedo
⢎⣀⡱ amosado cando un obxecto (ex. un botón conmutable) non está premedo
⣏⣿⣹ amosado cando un obxecto (ex. unha caixa de verificación) está marcado
⣏⣸⣹ amosado cando un obxecto (ex. unha caixa de verificación) está parcialmente marcado
⣏⣀⣹ amosado cando un obxecto (ex. unha caixa de verificación) non está marcado
- amosado cando un obxecto (ex.: un elemento de vista en árbore) é contraíble
+ amosado cando un obxecto (ex.: un elemento de vista de árbore) é Expandible
*** amosado cando se atopa un control ou un documento protexido
clk amosado cando un obxecto é clicable
cmnt Amosado cando hai un comentario para unha celda nunha folla de cálculo ou nunha peza de texto nun documento
frml amosado cando hai unah fórmula nunha celda dunha folla de cálculo
invalid amosado cando se fixo unha entrada inválida
ldesc amosado cando un obxecto (normalmente un gráfico) ten unha descripción longa
mln amosado cando un campo de edición permite escrebir varias liñas de texto coma campos de comentarios en sitios web
req amosado cando se atopa un campo de edición obrigatorio
ro amosado cando un obxecto (ex.: un campo de texto editable) é de só lectura
sel amosado cando un obxecto está selecionado
nsel amosado cando un obxecto non está selecionado
ordeado asc amosado cando un obxecto se ordea ascendentemente
ordeado desc amosado cando un obxecto se ordea descendentemente
submnu amosado cando un obxecto ten un despregable (normalmente un submenú)

Finalmente, definíronse as seguintes abreviaturas para rexións:

Abreviatura Rexión
tlo título
cinf info de contido
cmpl complementario
form formulario
main principal
nav navegación
busq procura
rxn rexión

8.2. Entrada Braille

NVDA soporta a entrada de braille contraído e sen contraer a través dun teclado braille. Podes selecionar a táboa de transcripción usada para transcribir braille no texto usando a opción Táboa de entrada na categoría de braille no diálogo Opcións do NVDA.

Cando se estea usando braille sen contraer, o texto insértase tan pronto como se introduce. Cando se estea usando braille contraído, o texto insértase ao premer espazo ou intro ao final dunha palabra. Ten en conta que a transcripción pode reflectir só a palabra braille que esteas a escrebir e non se pode considerar o texto existente. Por exempro, se estás usando un código braille que comeza os números cun signo de número e premes retroceso para moverte ao remate dun número, necesitarás teclear o signo de número de novo para introducir números adicionais.

Ao premer o punto 7 borras a última celda ou carácter introducido. O punto 8 transcribe calquera entrada braille e preme a tecla intro. Premendo os puntos 7 + 8 transcribe calquera entrada braille, pero sen engadir un espazo ou premendo intro.

9. Visión

Mentres que o NVDA está dirixido principalmente a persoas cegas ou con problemas de visión que usen principalmente a voz e/ou o braille para manexar un computador, tamén ofrece funcións incorporadas para cambiar o contido da pantalla. Dentro do NVDA, esta axuda visual noméase proveedor de mellora de visión.

O NVDA ofrece varios provedores de mellora de visión incorporados que se describen a siña. Pódense proporcionar provedores adicionais de mellora de visión en complementos de NVDA.

As opcións de visión do NVDA poden cambiarse na categoría visión do diálogo Opcións do NVDA.

9.1. Resaltado Visual

O resaltado visual pode axudar a identificar as posicións do foco do sistema, do navegador de obxectos e do modo Exploración. Estas posicións resáltanse cun rectángulo de cor.

Cando Resaltado Visual estea activado na categoría visión do diálogo Opcións de NVDA, podes cambiar se desexas ou non resaltar o cursor do foco, do navegador de obxectos ou do modo Exploración

9.2. Cortina de Pantalla

Como usuario cego ou con problemas de visión, a menudo non é posible ou necesario ver o contido da pantalla. Ademáis, pode seren difícil asegurarte de que non haxa ninguén mirando por enriba do teu hombro. Para esta situación, o NVDA contén unha característica chamada "cortina de pantalla" que pode activarse para facer que a pantalla sexa negra.

Podes activar a Cortina de Pantalla na categoría visión do diálogo Opcións do NVDA.

10. Recoñecemento de Contidos

Cando os autores non proporcionan suficiente información para que un usuario de lector de pantalla determine o contido de algo, poden usarse varias ferramentas para tentar recoñecer o contido dende unha imaxe. O NVDA soporta a funcionalidade de recoñecemento óptico de caracteres (OCR) integrada en Windows 10 para recoñecer texto dende imaxes. Poden proporcionarse recoñecedores de contido adicionais en complementos do NVDA.

Cando uses unha orde de recoñecemento de contido, o NVDA recoñece contido dende o navegador de obxectos actual. Por omisión, o navegador de obxectos segue ao foco do sistema ou ao cursor do modo exploración, así podes mover normalmente o foco ou o cursor do modo exploración onde desexes. Por exemprlo, se moves o cursor do modo exploración a un gráfico, o recoñecemento recoñecerá o contido dende o gráfico por omisión. Polo tanto, poderás desexar usar a navegación de obxectos directamente para, por exemplo, recoñecer o contido de toda unha ventá de aplicación.

Unha vez o recoñecemento se complete, o resultado presentarase nun documento semellante ao modo exploración, permitíndote ler a información coas teclas do cursor, etc. Premendo intro ou espazo activará (normalmente un clic) o texto no cursor se é posible. Premendo escape descartas o resultado do recoñecemento.

10.1. OCR do Windows 10

Windows 10 inclúe un OCR para moitas linguas. O NVDA pode usar esto para recoñecer texto dende imaxes ou aplicacións inaccesibles.

Podes configurar a lingua a usar para o recoñecemento de texto na categoría OCR de Windows 10do diálogo Opcións do NVDA. Poden instalarse linguas adicionais abrindo o menú Inicio, escollendo Configuración, selecionando Hora e lingua -> Rexión e lingua e logo escollendo Engadir unha Lingua.

Para recoñecer o texto no actual navegador de obxectos usando o OCR do Windows 10, preme NVDA+r.

11. Características Específicas para Aplicación

NVDA proporciona as súas proprias características extra para algunhas aplicacións para facer máis sinxelas certas tarefas ou para proporcionar acceso a funcionalidade que de outra maneira non está accesible para os usuarios do lector de pantalla.

11.1. Microsoft Word

11.1.1. Lectura Automática de Cabeceiras de Columna e Fila

NVDA poderá anunciar automáticamente a cabeceira apropriada de fila e columna ao navegar a través de táboas no Microsoft Word. Esto require primeiro que a opción Anunciar Cabeceiras de Filas e columnas nas opcións de NVDA Formateado de Documentos, que se atopa no diálogo Opcións do NVDA, estea activada. En segundo lugar, NVDA necesita saber que fila ou columna contén a cabeceira en calquera táboa dada. Despois de moverse á primeira celda na columna ou fila que conteña as cabeceiras, utiliza unha das ordes seguintes:

Nome Tecla Descripción
Fixar cabeceiras de columna NVDA+shift+c Premendo esto unha vez dis ao NVDA que esta é a primeira celda de cabeceira na fila que contén cabeceira de columna, que debería seren anunciada automáticamente ao se mover entre columnas por enbaixo desta fila. Premendo dúas veces eliminarás a opción.
Fixar cabeceiras de fila NVDA+shift+r Premendo esto unha vez dis ao NVDA que esta é a primeira celda de cabeceira na columna que contén cabeceiras de fila, a que debería anunciarse automáticamente ao se mover entre filas despois desta columna. Premendo dúas veces eliminarás a opción.

Estas opcións gardaranse no documento como marcadores, compatibles con outros lectores de pantalla coma Jaws. Esto significa que outros usuarios de lectores de pantalla que abran este documento máis tarde terán automáticamente as cabeceiras de fila e columna xa postas.

11.1.2. Modo Exploración en Microsoft Word

De xeito similar á web, o modo exploración pode usarse en Microsoft Word para permitirche utilizar características coma navegación rápida e a Lista de Elementos. Para activar ou desactivar o modo Exploración en Microsoft Word, preme NVDA+espazo. Para información adicional acerca do modo Exploración e a Navegación Rápida, consulta a sección Modo Exploración.

11.1.2.1. A Lista de Elementos

Mentres se estea no modo Exploración en Microsoft Word, podes acceder á Lista de Elementos premendo NVDA+f7. A Lista de Elementos pode listar cabeceiras, ligas, anotacións (as que inclúen comentarios e seguemento de cambios) e erros (actualmente limitados a erros de ortografía).

11.1.3. Anunciado de Comentarios

Para anunciar calquera comentario na posición actual do cursor de edición, preme NVDA+alt+c. Todos os comentarios para o documento con outro seguemento de cambios tamén poden listarse na Lista de Elementos do NVDA ao seleccionar Anotacións segundo se teclea.

11.2. Microsoft Excel

11.2.1. Lectura Automática de Cabeceira de Columna e fila

NVDA poderá anunciar automáticamente as cabeceiras apropriadas de fila e columna ao navegar a través das follas de cálculo de Excel. Primeiramente esto require que a opción Anunciar Cabeceiras de Fila e Columna de táboa nas opcións de NVDA Formateado de documentos, que se atopa no diálogo Opcións de NVDA, estea activado. En segundo lugar, NVDA necesita saber que fila ou columna contén as cabeceiras. Despois de moverse á primeira celda na columna ou fila que conteña as cabeceiras, usa unha das seguintes ordes:

Nome Tecla Descripción
Fixar cabeceira de columnas NVDA+shift+c Ao premer esto unha vez dis ao NVDA que é a primeira celda de cabeceira da fila que contén as cabeceiras de columna, que debería ser anunciado automáticamente cando te despraces entre as columnas por embaixo desta fila. Premendo dúas veces eliminarase a opción.
Fixar cabeceira de filas NVDA+shift+r Ao premer esto unha vez dis ao NVDA que é a primeira celda da cabeceira da columna que contén as cabeceiras de fila, que debería ser anunciado automáticamente cando te despraces entre as filas despois desta columna. Premendo dúas veces eliminarás a opción.

Estas opcións gardaranse na folla de cálculo coma rangos de nomes definidos, compatibles con outros lectores de pantalla coma Jaws. Esto significa que outros usuarios de lectores de pantalla que abran esta folla de cálculo máis tarde terán automáticamente as cabeceiras de fila e columna xa postas.

11.2.2. A Lista de Elementos

De xeito similar á web, NVDA ten unha Lista de Elementos para Microsoft Excel, que che permite listar e aceder a varios tipos diferentes de información. Para aceder á Lista de Elementos en Excel, preme NVDA+f7. Os diversos tipos de información dispoñible na Lista de Elementos son:

11.2.3. Anunciando Notas

Para anunciar calquera nota para a celda actualmente enfocada, preme NVDA+alt+c. En Microsoft 2016, 365 e máis recentes, os clásicos comentarios en Microsoft Excel renomeáronse como "notas". Todas as notas para a folla de cálculo tamén poden listarse na Lista de Elementos do NVDA premendo F7.

O NVDA tamén pode amosar un diálogo específico para engadir ou editar unha nota. O NVDA sobreescribe a nota nativa de MS Excel editando a rexión debido a limitacións de acesibilidade, pero o atallo de teclado para amosar o diálogo érdase do MS Excel e polo tanto tamén funciona fora da execución do NVDA. Para engadir ou editar unha nota dada, nunha celda enfocada, preme shift+f2.

Este atallo de teclado non aparece e non se pode cambiar no diálogo Xestos de Entrada do NVDA.

Nota: tamén é posible abrir a rexión de edición de notas en MS Excel dende o menú de contexto de calquera celda da folla de cálculo. Polo tanto, esto abrirá a rexión inaccesible de notas e non un diálogo específico de edición de notas do NVDA.

En Microsoft Office 2016, 365 e máis recente, engadiuse un novo diálogo estilo de comentario. Este diálogo é accesible e proporciona máis características como respostas aos comentarios, etc. Tamén pode abrirse dende o menú de contexto dunha celda determinada. Os comentarios engadidos ás celdas a través do novo diálogo estilo de comentario non están relacionados coas "notas".

11.2.4. Lendo Celdas Protexidas

Se un libro de traballo foi protexido, podería non seren posible mover o foco a celdas en particular que foran bloqueadas para edición. Para permitir o movemento a celdas bloqueadas, cambia a modo Exploración premendo NVDA+espazo, e entón usa as ordes estándar de movemento de Excel como as teclas de cursor para moverte por todas as celdas na folla de cálculo actual.

11.2.5. Campos de Formulario

As follas de cálculo de Excel poden incluir campos de formulario. Podes aceder a éstos usando a Lista de Elementos ou as teclas de navegación cunha soa letra para campos de formulario f e shift+f. Unha vez te movas a un campo de formulario en modo exploración, podes premer intro ou espazo para activalo ou cambiar a modo foco para poder interactuar con el, dependendo do control. Para información adicional acerca do modo exploración e da navegación cunha soa tecla, consulta a sección Modo Exploración.

11.3. Microsoft PowerPoint

Nome Tecla Descripción
conmutar lectura de notas do orador control+shift+s Cando se está nunha presentación en execución, esta orde conmutará entre as notas do orador para a diapositiva e o contido da diapositiva. Esto só afecta ao que le NVDA, non ao que se amosa na pantalla.

11.4. foobar2000

Nome Tecla Descripción
Anunciar o tempo restante control+shift+r Anuncia o tempo restante da pista actualmente en reproducción, se hai algunha.
Anunciar o tempo transcorrido control+shift+e Anuncia o tempo transcorrido da pista actual en reprodución, se a hai.
Anunciar a lonxitude da pista control+shift+t Anuncia a lonxitude da pista actual en reprodución, se a hai.

Nota: os atallos de teclado de arriba só funcionan coa cadea de formato predeterminada para a liña de estado de foobar.

11.5. Miranda IM

Nome Tecla Descripción
Anunciar mensaxe recente NVDA+control+1-4 Anuncia unha das mensaxes recentes, dependendo do número premedo; ex.: NVDA+control+2 le a segunda mensaxe máis recente.

11.6. Poedit

Nome Tecla Descripción
Anunciar ventá de Comentarios control+shift+c Anuncia calquera comentario na ventá de comentarios.
Anunciar notas para traductores control+shift+a Anuncia calquera nota para os traductores.

11.7. Kindle para PC

NVDA soporta a lectura e a navegación de libros no Amazon Kindle para PC. Esta funcionalidade só está dispoñible en libros de Kindle designados con "Lector de Pantalla: Soportado" o que podes verificar na páxina de detalles para o libro.

Utilízase o modo exploración para ler libros. Habilítase automáticamente ao se abrir un libro ou ao se enfocar o área do libro. A páxina pasarase automáticamente segundo proceda cando movas o cursor ou uses a orde ler todo. Podes pasar á seguinte páxina manualmente coa tecla avPáx e voltar á anterior coa tecla rePáx.

Sopórtase a navegación cunha soa tecla para ligas e gráficos, pero só dentro da páxina actual. A navegación por ligas tamén inclúe notas ao pé.

O NVDA proporciona soporte preliminar para a lectura e a navegación interactiva de contido matemático para libros coas matemáticas accesibles. Por favor consulta a seción Lendo Contido Matemático para información adicional.

11.7.1. Seleción de Texto

Kindle permíteche realizar varias funcións no texto selecionado, incluindo obter unha definición de diccionario, engadir notas e facer resaltados, copiar o texto ao portapapeis e procurar na web. Para facer esto, primeiro seleciona texto coma o farías normalmente en modo exploración; ex.: usando shift e as teclas de cursor. Unha vez selecionaras o texto, preme a tecla aplicacións ou shift+f10 para amosar as opcións dispoñibles para traballar coa seleción. Se fas esto sen texto selecionado, as opcións que se amosarán serán para a palabra no cursor.

11.7.2. Notas de Usuario

Podes engadir unha nota con referencia a unha palabra ou a unha pasaxe de texto. Para facer esto, primeiro seleciona o texto pertinente e accede ás opcións da seleción segundo se descrebiu arriba. Logo, escolle Engadir Nota.

Ao ler no modo exploración, NVDA refírese a estas notas coma comentarios.

Para ver, editar ou borrar unha nota:

  1. Move o cursor ao texto que conteña a nota.
  2. Accede ás opcións para a seleción segundo se descrebiu arriba.
  3. Escolle Editar Nota.

11.8. Azardi

Cando se estea na táboa de vista de libros engadidos:

Nome Tecla Descripción
Entrar intro Abre o libro selecionado.
Menú de Contexto aplicacións Abre o menú de contexto para o libro selecionado.

11.9. Consola de Windows

O NVDA proporciona compatibilidade para a consola de ordes de Windows utilizada polo indicativo do sistema, PowerShell, e o subsistema Windows para Linux. A ventá da consola é de tamano fixo, normalmente moito máis pequena que o búfer que contén a saída. Segundo se escrebe un novo texto, o contido desprázase cara arriba e o texto anterior xa non é visible. O texto que non se amosa visiblemente na ventá non é acesible cos comandos de revisión de texto do NVDA. Polo tanto, é necesario desprazarse pola ventá da consola para ler o texto anterior. Os seguintes métodos abreviados de teclado incorporados na Consola de Windows poden seren útiles ao revisar texto co NVDA:

Nome Tecla Descripción
Desprazar arriba control+frecha arriba Despraza a ventá da consola cara arriba, así pódese ler o texto anterior.
Desprazar abaixo control+frecha abaixo Despraza a ventá da consola cara abaixo, así pódese ler o texto posterior.
Desprazar ao comezo control+inicio Despraza a ventá da consola ao comezo do búfer.
Desprazar ao final control+fin Despraza a ventá da consola ao final do búfer.

12. Configurando o NVDA

A maior parte da configuración pode realizarse usando caixas de diálogo ás que se accede mediante o submenú Preferencias do menú NVDA. Moitas destas opcións poden atoparse na caixa de diálogo multipáxina Opcións do NVDA. En todas as caixas de diálogo, preme o botón Aceptar para acceptar calquera cambio que fixeras. Para cancelar calquera cambio, preme o botón Cancelar ou a tecla escape. Para certas caixas de diálogo, podes premer o botón aplicar para facer que as opcións teñan lugar imediatamente sen pechalo. Algunhas opcións tamén poden cambiarse utilizando teclas de atallo, que se listan onde sexan relevantes nas seccións subseguintes.

12.1. Opcións do NVDA

A caixa de diálogo Opcións do NVDA contén moitos parámetros de configuración que se poden cambiar. Este diálogo contén unha listaxe con varias categorías de opcións entre as que escoller. Ao se selecionar unha categoría, amosaranse varias opcións relacionadas con esta categoría nesta caixa de diálogo. Estas opcións pódense aplicar usando o botón aplicar, en tal caso o diálogo permanecerá aberto. Se desexas gardar a configuración e pechar a caixa de diálogo Opcións do NVDA, podes usar o botón Aceptar.

Algunhas categorías de opcións teñen un atallo de teclado dedicado. Se se preme, este atallo de teclado abrirá o diálogo Opcións do NVDA nesa categoría en particular. De xeito predeterminado, non se pode acesar a todas as categorías con ordes de teclado. Se desexas acesar a categorías que non teñan atallos de teclado dedicados, usa a caixa de diálogo Xestos de Entrada para engadir un xesto personalizado coma unha orde de teclado ou un xesto tactil para esa categoría.

As varias categorías de opcións que se atopan na caixa de diálogo Opcións do NVDA describiranse a continuación..

12.1.1. Xeral (NVDA+control+g)

A categoría Xeral da caixa de diálogo Opcións do NVDA establece o comportamento xeral do NVDA, como a lingua da interfaz e se debería ou non comprobar as actualizacións. Esta categoría contén as seguintes opcións:

Lingua

Esta é unha caixa combinada que che permite seleccionar a lingua na que debería amosarse a interface do usuario e as mensaxes do NVDA. Hai moitas linguas, nembargantes a derradeira elección na lista chámase "Predeterminado para o usuario". Esta elección dirá ao NVDA que utilice a lingua na que Windows estea actualmente axustado.

Por favor ten en conta que NVDA debe reiniciarse cando se cambie a lingua. Cando apareza o diálogo de confirmación, seleciona "reiniciar agora" ou "reiniciar máis tarde" se desexas usar a lingua nova agora ou nun momento posterior, respectivamente. Se está selecionado "reiniciar máis tarde", a configuración debe gardarse (ou manualmente ou usando a funcionalidade gardar ao saír).

Gardar Configuración ao Saír

Esta opción é unha caixa de verificación que, cando se marca, di ao NVDA que garde automáticamente a actual configuración cando saias do NVDA.

Amosar opcións de saída ao saír do NVDA

Esta opción é unha caixa de verificación que che permite escoller se aparece ou non un diálogo ao saír do NVDA que che pregunta sobre que acción queres lebar a cabo. Cando se marque, aparecerá un diálogo ao intentar saír do NVDA preguntándoche se queres saír, reiniciar, reiniciar cos complementos deshabilitados ou instalar actualizacións pendentes se as hai. Cando se desmarque, o NVDA sairá inmediatamente.

Reproducir sons ao iniciar ou saír do NVDA

Esta Opción é unha caixa de verificación que, cando está marcada, di ao NVDA que reproduza sons cando se inicie ou saia.

nivel do Rexistro

Este é unha caixa combinada que che permite elexir canto NVDA porá no rexistro segundo se executa. Xeralmente os usuarios non deberían necesitar tocar esto xa que non é demasiado amigable. Sen embargo, se desexas proporcionar información nun informe de fallos, ou habilitar ou deshabilitar todo o rexistro, entón poderá seren unha opción útil.

Os niveis dispoñibles do rexistro son:

Arrancar o NVDA despois de que inicie sesión

Se esta opción está activada, NVDA arrancará automáticamente tan pronto como inicies sesión en Windows. Esta opción só está dispoñible para copias instaladas do NVDA.

Usar o NVDA no inicio de sesión (require privilexios de administrador)

Se te autentificas en Windows proporcionando un nome de usuario e un contrasinal, entón activando esta opción farás que o NVDA se inicie automáticamente na pantalla de autentificación cando Windows se inicie. Esta opción só está dispoñible para copias instaladas do NVDA.

Utilizar Opcións gardadas actualmente durante o inicio de sesión e en pantallas seguras

Premendo este botón copias a túa configuración de usuario do NVDA actualmente gardada ao directorio de sistema de configuración do NVDA, tal que NVDA utilizaráo cando se execute durante o inicio de sesión, Control de Contas de Usuario (UAC) e outras pantallas seguras de Windows. Para asegurarte de que todas as túas opcións se transfiren, asegúrate de gardar primeiramente a túa configuración con control+NVDA+c ou gardar a configuración no menú NVDA. Esta opción só está dispoñible para copias instaladas do NVDA.

Procurar actualizacións para NVDA automáticamente

Se esto está activado, NVDA procurará automáticamente versións actualizadas e informarache cando unha actualización estea dispoñible. Tamén podes procurar actualizacións manualmente seleccionando Procurar Actualizacións baixo o menú Axuda no menú NVDA. Cando se procuren actualizacións manual ou automáticamente, é necesario para NVDA enviar algunha información ao servidor de actualizacións para recibir a actualización correcta para o teu sistema. Envíase sempre a seguinte información:

Permitir que o Proxecto NVDA Recolla Estadísticas de Uso do NVDA

Se esto está activado, NV Access usará a información das procuras de actualizacións para seguir o número de usuarios do NVDA incluíndo datos demográficos particulares coma o Sistema Operativo e o país de orixe. Ten en conta que aíndaque o teu enderezo IP usarase para calcular o teu país durante a procura de actualizacións, o enderezo IP nunca se conservará. Ademáis da información obrigatoria necesaria para procurar actualizacións, tamén se envía a seguinte información adicional actualmente:

Esta información axuda enormemente a NV Access a priorizar o desenvolvemento futuro do NVDA.

Notificar actualizacións pendentes ao comezar

Se esto está habilitado, o NVDA informarache cando hai unha actualización pendente ao comezar, ofrecéndoche a posibilidade de instalala. Tamén podes instalar manualmente a actualización pendente dende o diálogo Saír do NVDA (se está habilitado), dende o menú NVDA, ou ao se realizar unha nova procura dende o menú Axuda.

12.1.2. Opcións de Voz (NVDA+control+v)

A categoría voz na caixa de diálogo Opcións do NVDA contén axustes que che permiten cambiar o sintetizador de voz así como características da voz para o sintetizador escollido. Para un xeito alternativo rápido de controlar os parámetros de voz dende calquer lugar, por favor mira a sección Grupo de Opcións de Sintetizador.

A categoría Opcións de voz contén os seguintes axustes:

Cambiar Sintetizador

O primeiro axuste na categoría Opcións de Voz é o botón Cambiar... Este botón activa a caixa de diálogo Selecionar Sintetizador, o que che permite selecionar o sintetizador de voz activo e o dispositivo de son. Este diálogo ábrese por enriba da caixa de diálogo Opcións do NVDA. Gardando ou descartando as opcións na caixa de diálogo Selecionar Sintetizador voltarás ao diálogo Opcións do NVDA.

Voz

A opción voz é unha caixa combinada que enumera todas as voces do sintetizador actual que instalaches. Podes utilizar as teclas de cursor para escoitar todas as varias eleccións. As frechas esquerda e arriba suben pola lista, mentres que as frechas dereita e abaixo baixan pola lista.

Variante

Se estás a usar o sintetizador Espeak NG empaquetado xunto co NVDA, esta é unha caixa combinada que che permite seleccionar a variante ca que o sintetizador debería falar. As variantes de Espeak NG son bastante parecidas ás voces, pero proporcionan atributos lixeiramente diferentes para a voz de ESpeak NG. Algunhas variantes soarán como un home, algunhas como unha muller, e algunhas como se tiveran ronqueira. Se usas un sintetizador de terceiros, tamén poderás cambiar este valor se a voz escollida o admite.

Velocidade

Esta opción permíteche cambiar a velocidade da voz. Esta é unha barra de desprazamento que vai dende 0 ata 100, (sendo 0 a velocidade máis lenta e sendo 100 a máis rápida).

Aumento da Velocidade

Habilitar esta opción aumentará significativamente a velocidade da voz se está admitida polo sintetizador actual.

Ton

Esta opción permíteche cambiar o ton da voz. Esta é unha barra de desprazamento que vai dende 0 ata 100, (sendo 0 o ton máis baixo e sendo 100 o máis alto).

Volume

Esta opción é unha barra de desprazamento que vai dende 0 ata 100, (sendo 0 o volume máis baixo e sendo 100 o máis alto).

Entoación

Esta opción é unha barra de desprazamento que che permite elexir canta entoación (subida e caída no ton) o sintetizador debería utilizar para falar. (Soamente o sintetizador Espeak NG proporciona esta opción actualmente).

Cambio Automático de Lingua

Esta caixa de verificación permíteche activar ou desactivar se NVDA debería cambiar automáticamente as linguas do sintetizador de voz se o texto a se ler o especifica. Esta opción está activada de maneira predeterminada.

Cambio Automático de Dialecto

Esta caixa de verificación permíteche activar ou desactivar se os cambios de dialecto deberíanse facer, en lugar de só cambiar a lingua actual. Por Exemplo Se se está lendo nunha voz Inglés U.S. pero partes dun documento teñen algún texto en Inglés U.K. entón se esta característica está activada o sintetizador cambiará o seu acento. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Nivel de Puntuación e símbolos

Tecla: NVDA+p

Esto permíteche escoller a cantidade de puntuación e outros símbolos que deberían dicirse como palabras. Por exemplo, cando se configura a toda, todos os símbolos diranse como palabras. Esta opción aplícase a todos os sintetizadores, non só ao sintetizador activo actualmente.

Confiar na Linguaxe da voz ao procesar símbolos e caracteres

Activada de xeito predeterminado, esta opción di ao NVDA se a lingua da voz actual pode ser de confianza ao procesar símbolos e caracteres. Se notas que o NVDA está lendo a puntuación nunha lingua incorrecta para un sintetizador ou voz en particular, poderás querer desactivar esta opción para forzar ao NVDA a usar a súa lingua global configurada no su lugar.

Incluir datos Unicode Consortium (incluindo emoji) ao procesar caracteres e símbolos

Cando esta caixa de verificación estea activada, o NVDA incluirá os diccionarios de pronunciación de símbolos adicional cando pronuncie caracteres e símbolos. Estos dicionarios conteñen descripcións para símbolos (en particular emoji) que se proporcionan polo Unicode Consortium como parte do seu Common Locale Data Repository. Se queres que o NVDA fale descripcións de caracteres emoji baseados nestes datos, deberías habilitar esta opción. Polo tanto, se estás a usar un sintetizador de voz que admita a fala de descripcións de emoji nativamente, deberías desactivar esto.

Ten en conta que as descripcións de caracteres engadidas ou editadas manualmente gárdanse como parte das túas opcións de usuario. Polo tanto, se cambias a descripción dun emoji en particular, a túa descripción persoalizada falarase para ese emoji sen importar se esta opción está habilitada. Podes engadir, editar ou borrar descripcións de símbolos no diálogo de pronunciación de puntuación e símbolos do NVDA.

Para activar ou desactivar a inclusión de Unicode Consortium data dende calquera sitio, por favor asigna un xesto persoalizado usando o diálogo Xestos de Entrada.

Cambio da Porcentaxe de Ton para Maiúsculas

Este campo de edición permíteche teclear a cantidade na que o ton da voz cambiará cando se fale unha letra maiúscula. Este valor é unha porcentaxe, onde un valor negativo baixa o ton e un valor positivo súbeo. Para non cambiar o ton utilizarías o 0. Normalmente, o NVDA sube o ton lixeiramente para calquera letra en maiúsculas, pero algúns sintetizadores poden non admitir esto ben. En caso de que non se admita o cambio de ton para as maiúsculas, considera usar Falar "maius" antes de maiúsculas e/ou Pitar para maiúsculas no seu lugar.

Dicir Maius" antes de Maiúsculas

Esta opción é unha caixa de verificación, que cando está marcada di ao NVDA que diga a palabra "maius" antes de calquera letra en maiúscula, cando se navega sobre ela ou falándoo cando está sendo escribida.

Pitar para Maiúsculas

Se esta caixa de verificación está marcada, NVDA emitirá un pequeno pitido cada vez que estea falando un caracter en maiúscula.

Utilizar funcionalidade de deletreo se está soportada

Algunhas palabras consisten en só un carácter, pero a pronunciación é diferente dependendo de se o carácter vai ser falado como un carácter individual (como cando se deletrea) ou unha palabra. Por exemplo, en galego, "e" é tanto unha letra como una palabra e pronúnciase de modo diferente en cada caso. Esta opción permite ao sintetizador diferenciar entre estos dous casos se o sintetizador o soporta. A maioría dos sintetizadores sopórtano.

Esta opción xeralmente debería activarse. Nembargantes, algúns sintetizadores Microsoft Speech API non implementan esto correctamente e funciona anómalamente cando se activa. Se estás a ter problemas ca pronunciación de carácteres individuais, proba desactivando esta opción.

12.1.3. Selecionar Sintetizador (NVDA+control+s)

A caixa de diálogo Sintetizador, o que pode abrirse activando o botón Cambiar... na categoría voz do diálogo Opcións do NVDA, permíteche selecionar que Sintetizador debería usar o NVDA para falar. Unha vez selecionaras o sintetizador da túa eleción, podes premer Aceptar e o NVDA cargará o sintetizador selecionado. Se hai un erro cargando o sintetizador, o NVDA diracho cunha mensaxe, e continuará usando o anterior.

Sintetizador

Esta opción permíteche escoller o sintetizador que desexas que o NVDA use para a saída de voz.

Para obter unha listaxe dos sintetizadores que admite o NVDA, por favor consulta a seción Sintetizadores de Voz admitidos.

Un elemento especial que sempre aparecerá nesta listaxe é "Sen voz", que che permite usar o NVDA sen saída de voz. Esto pode ser útil para alguén que só desexe usar o NVDA con braille, ou quizáis para desenvolvedores videntes que só desexen usar o Visualizador de voz.

Dispositivo de Saída

Esta opción permíteche escoller a tarxeta de son que o NVDA debería indicar para que o sintetizador selecionado fale.

Modo Atenuación de Audio

Key: NVDA+shift+d

En Windows 8 e superior, esta opción permíteche escoller se o NVDA debería reducir o volume de outras aplicacións mentres estea falando, ou todo o tempo mentres o NVDA se estea a executar.

Esta opción só estará dispoñible se se instalou o NVDA. Non é posible o soporte da atenuación de audio para as copias portable e temporal do NVDA.

12.1.4. Anel de Opcións do Sintetizador

Se desexas cambiar rápidamente opcións de voz sen ir á categoría Voz do diálogo Opcións do NVDA, hai algunhas teclas de ordes do NVDA que che permiten moverte a través das opcións de voz máis comúns, dende calquer lugar mentres se executa NVDA:

Nome Tecla Sobremesa Tecla Portátil Descripción
Mover á seguinte opción de sintetizador NVDA+control+Frecha dereita NVDA+shift+control+Frecha dereita Móvese á seguinte opción de voz dispoñible despois da actual, pasando pola primeira opción de novo despois da derradeira
Mover á opción de sintetizador anterior NVDA+control+Frecha esquerda NVDA+shift+control+Frecha esquerda Móvese á opción de voz anterior dispoñible despois da actual, pasando pola primeira opción de novo despois da derradeira
Incrementar actual opción de sintetizador NVDA+control+Frecha arriba NVDA+shift+control+Frecha arriba incrementa a opción de voz actual sobre a que esteas. Ex.: incrementa a velocidade, elixe a seguinte voz, incrementa o volume
Decrementar actual opción de sintetizador NVDA+control+Frecha abaixo NVDA+shift+control+Frecha abaixo decrementa a opción de voz actual sobre a que esteas. Ex.: decrementa a velocidade, elixe a voz anterior, decrementa o volume

12.1.5. Braille

A categoría Braille no diálogo Opcións do NVDA contén axustes que che permiten cambiar varios aspectos da entrada e saída braille. Esta categoría contén as seguintes opcións:

Cambiar pantalla braille

O botón Cambiar... na categoría Braille da caixa de diálogo Opcións do NVDA activa o diálogo Selecionar Pantalla Braille, o que che permite selecionar a pantalla braille activa. Esta caixa de diálogo ábrese sobre o diálogo Opcións do NVDA. Gardando ou descartando as opcións no diálogo Selecionar Pantalla Braille voltarás á caixa de diálogo Opcións do NVDA.

Táboa de Saída

A seguinte opción que virá nesta categoría é a caixa combinada da táboa de saída braille. Nesta caixa combinada, atoparás táboas braille, estándares braille e graos para diferentes linguas. A táboa escollida utilizarase para transcribir texto a braille para presentalo na pantalla braille. Podes moverte entre as táboas braille na lista utilizando as teclas do cursor.

Táboa de Entrada

Comprementariamente coa opción anterior, o seguinte axuste que atoparás é a caixa combinada da táboa de entrada braille. A táboa escollida utilizarase para transcribir a texto o braille introducido no teclado tipo perkins da liña braille. Podes moverte entre as táboas braille na lista utilizando as teclas de cursor.

Ten en conta que esta opción só é útil se a túa pantalla braille ten un teclado tipo Perkins e se esta característica se soporta polo controlador da liña braille. Se a entrada non se soporta nunha pantalla que teña un teclado braille, esto notificarase na sección Pantallas Braille Soportadas.

Expandir a braille de ordenador para a palabra no cursor

Esta opción permite á palabra que está baixo o cursor seren amosada en braille de ordenador non contraído.

Amosar Cursor

Esta opción permite ao cursor braille activarse e desactivarse. Aplícase ao cursor do sistema e ao cursor de revisión, pero non ao indicador de seleción.

Parpadeo de Cursor

Esta opción permite ao cursor braille parpadear. Se o parpadeo está desactivado, o cursor braille estará constantemente na posición "subida". O indicador de seleción non está afectado por esta opción, sempre é cos puntos 7 e 8 sen parpadear.

Velocidade de Parpadeo do Cursor (ms)

Esta opción é un campo numérico que che permite cambiar a velocidade de palpebreo do cursor en milésimas de segundo.

Forma do Cursor para o Foco

Esta opción permíteche escoller a forma (patrón de puntos) do cursor braille cando o braille sega ao foco. O indicador de seleción non está afectado por esta opción, sempre son os puntos 7 e 8 sen palpebrar.

Forma do Cursor para a Revisión

Esta opción permíteche escoller a forma (patrón de puntos) do cursor braille cando o braille sega á revisión. O indicador de seleción non está afectado por esta opción, sempre son os puntos 7 e 8 sen palpebrar.

Amosar Mensaxes

Este é unha caixa combinada que che permite selecionar se o NVDA debería amosar as mensaxes braille e cando deberían desaparecer automáticamente.

Duración da Mensaxe (en seg)

Esta opción é un campo numérico que controla durante canto tempo se amosan as mensaxes do sistema na pantalla braille. A mensaxe do NVDA péchase inmediatamente ao se premer un sensor na pantalla braille, pero aparece de novo ao se premer a correspondente tecla que o disparou. Esta opción só se amosa se se pon "Amosar Mensaxes" en "Usar Tempo de Espera".

Braille Segue

Tecla: NVDA+control+t

Esta opción permíteche escoller se a pantalla braille seguirá ao foco do sistema ou ao cursor, ou se seguirá ao navegador de obxectos / cursor de revisión, ou a ambos. Cando se selecione "automáticamente", o NVDA seguirá ao foco e ao cursor do sistema por omisión. Neste caso, cando se cambie a posición do navegador de obxectos ou do cursor de revisión mediante unha interacción explícita do usuario, o NVDA seguirá á revisión temporalmente, ata que o foco ou o cursor cambie. Se o queres seguindo ao foco e cursor só, necesitas configurar o braille para que sega ao foco. Neste caso, o braille non seguerá ao navegador de obxectos do NVDA durante a navegación de obxectos ou ao cursor de revisión durante a revisión. Se queres que o braille sega á navegación de obxectos e á revisión de texto no seu lugar, necesitas configurar o braille para que sega á revisión. Neste caso, o Braille non seguerá ao foco del sistema e ao cursor.

Ler por Parágrafo

Se está activada, o braille amosarase por parágrafos en lugar de por liñas. Tamén, as ordes de liña seguinte e anterior moverán por parágrafos en concordancia. Esto significa que non tes que desprazar a pantalla ao final de cada liña incluso onde haia máis texto do que cabe na pantalla. Esto podería permitir unha mayor fluidez lendo longas cantidades de texto. Está desactivada de xeito predeterminado.

Evitar separación de palabras cando sexa posible

Se esto está habilitado, unha palabra que sexa demasiado longa para coller no final da pantalla braille non se separará. No seu lugar, haberá algúns espazos en branco ao final da pantalla. Cando despraces a pantalla, poderás ler toda a palabra. Esto chámase en ocasións "axuste de liña". Ten en conta que se a palabra é demasiado longa para coller na pantalla incluso por si mesma, a palabra aínda debe ser partida.

Se esto está deshabilitado, amosarase tanto como sexa posible da palabra, pero o resto cortarase. Cando despraces a pantalla, entón poderás ler o resto da palabra.

Habilitar esto podería permitir unha maior fluidez na lectura, pero normalmente require desprazar a pantalla máis.

Presentación de Contexto do Foco

Esta opción permíteche escoller que información de contexto amosará o NVDA na pantalla braille cando un obxecto obteña o foco. A información de contexto refírese á xerarquía de obxectos que conteñan o foco. Por exemplo, cando enfoques un elemento de lista, este elemento de lista é parte dunha lista. Esta lista podería estar contida nun diálogo, etc. Por favor consulta a seción acercqa de navegación de obxectos para máis información acerca da xerarquía que se aplica aos obxectos no NVDA.

Cando se configure en rechear pantalla para cambios de contexto, o NVDA tentará amosar tanta información de contexto como lle sexa posible na pantalla braille, pero só para as partes do contexto que cambiaran. Para o exemplo de enriba, esto siñifica que cando o foco cambie pola lista, o NVDA amosará o elemento de lista na pantalla braille. Ademáis, se queda espazo suficiente na pantalla braille, o NVDA tentará amosar que o elemento de lista é parte dunha lista. Se, a continuación, comezas a moverte pola lista coas teclas de cursor, suponse que eres consciente de estar aínda na lista. Polo tanto, para os elementos de lista restantes que enfoques, o NVDA só amosará o elemento de lista enfocado na pantalla. Para ler o contexto de novo (é dicir, que estás nunha lista e que a lista é parte dun diálogo), terás que desprazar a túa pantalla braille cara atrás.

Cando esta opción estea configurada a rechear sempre a pantalla, o NVDA tentará amosar tanta información de contexto como lle sexa posible na pantalla braille, independentemente de se viches a mesma información de contexto antes. Esto ten a ventaxa de que o NVDA axustará tanta información coma sexa posible na pantalla. Polo tanto, a desventaxa é que sempre hai unha diferencia na posición onde comeza o enfoque na pantalla braille. Esto pode facer difícil andar por unha lista longa de elementos, por exemplo, xa que terás que mover contínuamente o dedo para atopar o comezo do elemento. Este era o conmportamento predeterminado para o NVDA 2017.2 e anteriores.

Cando configures a opción presentación de contexto do foco en amosar só a información de contexto ao desprazarse cara atrás, o NVDA nunca amosa información de contexto na pantalla braille por omisión. Así, no exemplo anterior, o NVDA amosará que enfocaches un elemento de lista. Polo tanto, para ler o contexto (é dicir, que estás nunha lista e que esta lista é parte dun diálogo), terás que desprazar a pantalla braille cara atrás.

Para conmutar a presentación de contexto do foco dende calquera lugar, por favor asigna un xesto personalizado usando o diálogo Xestos de Entrada.

12.1.6. Selecionar Pantalla Braille (NVDA+control+a)

A caixa de diálogo Selecionar Pantalla Braille, o que se pode abrir activando o botón Cambiar... na categoría Braille do diálogo Opcións do NVDA, permíteche selecionar que pantalla braille debería usar o NVDA para a saída braille. Unha vez selecionaras a pantalla braille da túa eleción, podes premer Aceptar e o NVDA cargará a pantalla selecionada. Se hai un erro carghando o controlador da pantalla, o NVDA notificaracho cunha mensaxe, e continuará usando a pantalla anterior, se hai algunha.

Pantalla Braille

Esta caixa combinada preséntaseche con varias opcións dependendo de que controladores de pantalla braille estean dispoñibles no teu sistema. Móvete entre estas opcións coas teclas de frechas.

A opción automático permitirá ao NVDA procurar moitas pantallas braille admitidas de fondo. Cando esta característica estea activada e conectes unha pantalla admitida usando USB ou bluetooth, o NVDA conectará automáticamente con ela.

Sen braille significa que non estás usando braille.

Por favor consulta a seción Pantallas Braille Admitidas para máis información sobre de ditas pantallas braille e de cales delas admiten a conexión automática.

Porto

Esta opción, se está dispoñible, permíteche escoller que porto ou tipo de conexión se usará para comunicar coa pantalla braille que selecionaches. É unha caixa combinada que contén as elecións posibles para a túa pantalla braille.

Por omisión, o NVDA emprega a deteción de porto automática, o que significa que a conexión co dispositivo braille se estabrecerá automáticamente buscando os dispositivos USB e bluetooth no teu sisttema. Polo tanto, para algunhas pantallas braille, poderás escoller explícitamente que porto debería usarse. As opcións comúns son "Automático" (a que di ao NVDA que empregue o procedemento de seleción de porto automático predeterminado), "USB", "Bluetooth" e portos serie herdados se a túa pantalla braille admite este tipo de comunicación.

Esta opción non estará dispoñible se a túa pantalla braille só admite detección automática de portos.

Podes consultar a documentación para a túa pantalla braille na seción Pantallas Braille Admitidas para procurar máis detalles sobre os tipos compatibles de comunicación e portos dispoñibles.

12.1.7. Visión

A categoría Visión no diálogo opcións do NVDA permíteche activar, desactivar e configurar axudas visuais.

Ten en conta que as opcións dispoñibles nesta categoría poderían ampliarse con complementos do NVDA. Por defecto, esta categoría de axustes contén as seguintes opcións:

Resaltado Visual

As caixas de verificación no grupo Resaltado Visual controlan o comportamento da función integrada Resaltar Foco do NVDA.

Ten en conta que marcar e desmarcar a caixa de verificación "activar Resaltado" tamén cambiará o estado das outras caixas de verificación da árbore en concordancia. Polo tanto, se "Activar Resaltado" está desactivada e a marcas, as outras tres caixas de verificación tamén se marcarán automáticamente. Se só queres resaltar o foco e deixar as caixas navegador de obxectos e modo Exploración desmarcadas, o estado da caixa de verificación "Activar Resaltado" será semi marcado.

Cortina de Pantalla

Podes activar a Cortina de Pantalla marcando a caixa de verificación "por a pantalla en negro (efecto inmediato)". Aparecerá unha advertencia de que a pantalla voltarase negra despois da activación. Antes de continuar (selecionando "Si"), asegúrate de ter activados a voz e o braille e poderás controlar o teu computador sen usar a pantalla. Seleciona "Non" se xa non desexas activar a Cortina de Pantalla. Se estás seguro, podes escoller o botón Si para activar a Cortina de Pantalla. Se xa non queres ver esta mensaxe de advertencia cada vez, podes cambiar este comportamento no diálogo que o amosa. Sempre podes restaurar a advertencia marcando a caixa de verificación "Amosar sempre unha advertencia cando se cargue a Cortina de Pantalla" xunto á caixa de verificación "Por a pantalla en negro".

Para conmutar a Cortina de Pantalla dende calquera sitio, por favor asigna un xesto persoalizado usando o diálogo Xestos de Entrada.

Por defecto, reprodúcense sons cando a Cortina de Pantalla se conmute. Cando queiras cambiar este comportamento, podes desmarcar a caixa de verificación "Reproducir son ao conmutar a Cortina de Pantalla".

Opcións para Axudas Visuais de Terceiros

Pódense proporcionar proveedores de mellora de visión adicionais en complementos do NVDA. Cando estos proveedores teñan opcións axustables, amosaranse nesta categoría de opcións en grupos separados. Para obter máis información acerca da configuración de cada proveedor, por favor consulta a documentación dese proveedor.

12.1.8. Teclado (NVDA+control+k)

A categoría Teclado na caixa de diálogo Opcións do NVDA contén axustes que establecen o comportamento do NVDA cando usas e escrebes no teu teclado. Esta categoría Opcións contén os seguintes axustes:

Disposición do Teclado

Esta caixa combinada permíteche escoller que tipo de distribución de teclado debería utilizar NVDA. Actualmente os dous que veñen co NVDA son Sobremesa e Portátil.

Selecionar Teclas Modificadoras do NVDA

As caixas de verificación nesta listaxe controlan que teclas poden usarse coma teclas modificadoras do NVDA. As seguintes teclas están disppoñibles para se escoller:

Se non se escolle ningunha tecla como a tecla NVDA podería ser imposible acceder a certas ordes de NVDA. Polo tanto, o diálogo Opcións do NVDA amosará unha mesaxe de erro se todas as teclas están sen seleccionar cando se prema Aceptar. Despois de descartar a mesaxe de erro, debes seleccionar polo menos unha antes de poder premer Aceptar para pechar o diálogo correctamente.

Falar caracteres ao se escrebir

Tecla: NVDA+2

Cando está marcada significa que NVDA anunciará todos os caracteres segundo os escrebas no teclado.

Falar palabras ao se escrebir

Tecla: NVDA+3

Cando está marcada significa que NVDA anunciará todas as palabras ao se escrebir no teclado.

Interrupción de Voz para Caracteres Escrebidos

Se está activada, esta opción causará que a voz se interrumpa cada vez que se escreba un carácter. Esto está activado de maneira predeterminada.

Interrupción de Voz para a Tecla Intro

Se está activada, esta opción causará que a voz se interrumpa cada vez que se prema a tecla Intro. Esto está activado de maneira predeterminada.

Permitir lectura superficial en Falar Todo

Se está activada, certas ordes de navegación (como a navegación rápida en modo navegación ou o movemento por liñas ou por parágrafos) non deteñen Falar Todo, en cambio Falar Todo salta á nova posición e continúa a ler.

Pitar se se Teclean Letras Minúsculas Cando BloqMaius está Activado

Cando está activada, escoitarase un pitido de aviso se se escrebe unha letra ca tecla shift mentres BloqMaius está activada. Xeralmente, escrebir letras en maiúsculas co BloqMaius é inintencionado e normalmente é debido a non revisar que o BloqMaius estea activado. Polo tanto, pode ser bastante útil seres avisado acerca de esto.

Falar teclas de ordes

Tecla: NVDA+4

Cando está marcada significa que NVDA anunciará todas as teclas que non sexan caracteres ao se escrebir no teclado. Esto inclúe combinacións de teclas como control más calquera outra letra.

Reproducir son para Erros de Ortografía mentres se escrebe

Ao habilitarse, reproducirase unha sinal acústica curta cando unha palabra que esteas escrebindo conteña un erro de ortografía. Esta opción só está dispoñible se o anunciado de erros de ortografía está habilitado no diálogo de NVDA Opcións de Formateado de Documento, atopada na caixa de diálogo Opcións do NVDA.

Manexar teclas dende outras aplicacións

Esta opción permite ao usuario controlar se a pulsación das teclas xerada por aplicacións como teclados en pantalla e polo software de recoñecemento da fala debería procesarse polo NVDA. Esta opción está activada por defecto aínda que algúns usuarios poderían desexar deshabilitala, como aqueles que escreban en vietnamita co programa de escritura Unikey xa que fará que a entrada de caracteres sexa incorrecta.

12.1.9. Rato (NVDA+control+m)

A categoría Rato da caixa de diálogo Opcións do NVDA permite ao NVDA realizar un seguemento do rato, reproducir pitidos das súas cordinadas e configurar outras opcións de uso do rato. Esta categoría contén os seguintes axustes:

Anunciar Cambios na Forma do Rato

Unha caixa de verificación, que cando se marca significa que NVDA anunciará a forma do punteiro do rato cada vez que cambie. O punteiro do rato no Windows cambia a súa forma para comunicar certa información tal como cando algo é editable, ou cando algo é cargable etc.

Habilitar Seguemento do Rato

Tecla: NVDA+m |

Cando está marcada significa que NVDA anunciará o texto actualmente baixo o punteiro do rato, segundo se mova pola pantalla. Esto permíteche atopar cousas na pantalla, movendo físicamente o rato, en lugar de tratar de atopalas a través do navegador de obxectos.

Resolución de Unidade de Texto

Se NVDA está configurado para anunciar o texto baixo o rato segundo se mova, esta opción permíteche escoller exactamente canto texto será falado. As opcións son caracter, palabra, liña e parágrafo.

Para cambiar a unidade de resolución de texto dende calquera sitio, por favor asigna un xesto personalizado usando o Diálogo Xestos de entrada.

Anunciar rol cando o rato entra nos Obxectos

Se esta caixa de verificación está marcada, NVDA anunciará o rol (tipo) de obxecto cando o rato se mova dentro del.

Reproducir audio cando se mova o rato

Marcando esta caixa de verificación fas que o NVDA reproduza pitidos cando o rato se mova, así que o usuario poda resolver onde está o rato con respecto ás dimensións da pantalla. Canto máis alto está o rato na pantalla, máis alto é o ton dos pitidos. Canto máis estea situado o rato á esquerda ou á dereita na pantalla, o son reproducirase máis á esquerda ou á dereita (asumindo que o usuario teña uns altavoces ou auriculares estéreo).

O Brilo controla o volume do audio

Se a caixa de verificación 'reproducir audio cando o rato se mova' está marcada, entón marcando esta caixa de verificación significa que o volume dos pitidos de audio está controlado por cómo o brilo da pantalla estea baixo o rato. Esto poderá causar algúns problemas de rendemento en Windows Vista, así que está desverificado de xeito predeterminado.

Ignorar a entrada do rato dende outras aplicacións

Esta opción permite ao usuario ignorar os eventos do rato (incluindo o movemento do rato e as pulsacións de botóns) xerados por outras aplicacións como TeamViewer e outros programas de control remoto. Esta opción está desmarcada por defecto. Se marcas esta opción e tes activada a opción "Habilitar seguemento do rato", o NVDA non anunciará o que hai por enbaixo do rato se este é movido por outra aplicación.

12.1.10. Interación Tactil

Esta categoría de opcións, só dispoñible en computadores que executen Windows 8 e posterior con capacidades tactiles, permítenche configurar o xeito no que NVDA interactúa con pantallas tactiles. Esta categoría contén as seguintes opcións:

Habilitar soporte de interacción táctil

Esta caixa de verificación habilita o soporte de interacción táctil do NVDA. Se se habilita, podes usar os teus dedos para navegar e interactuar cos elementos na pantalla usando un dispositivo táctil. Se se deshabilita, o soporte de pantalla táctil desactivarase coma se o NVDA non estivera funcionando. Esta opción tamén pode conmutarse usando NVDA+control+alt+t.

Modo de escritura tactil

Esta caixa de verificación permíteche especificar o método que desexas usar ao introducir texto usando o teclado tactil. Se esta caixa de verificación está marcada, cando localices unha tecla no teclado tactil, podes levantar o dedo e a tecla selecionada premerase. Se está desmarcada, deberás tocar dúas veces a tecla na pantalla para premer a tecla.

12.1.11. Cursor de Revisión

A categoría Cursor de Revisión na caixa de diálogo Opcións do NVDA úsase para configurar o comportamento do cursor de revisión do NVDA. Esta categoría contén as seguintes opcións:

Seguir ao Foco Do sistema

Tecla: NVDA+7

Cando se activa, o cursor de revisión sempre se colocará no mesmo obxecto que o actual foco do sistema sempre que este cambie.

Seguir ao Cursor do Sistema

Tecla: NVDA+6

Cando se activa, o cursor de revisión moverase automáticamente á posición do cursor do Sistema cada vez que se mova.

Seguir ao Cursor do Rato

Cando se activa, o cursor de revisión seguirá ao rato segundo se mova.

Modo de Revisión Sinxelo

Cando se activa, NVDA filtrará a xerarquía de obxectos que pode navegarse, para excluir calquer obxecto que non sexa do interese para o usuario; ex.: obxectos invisibles e obxectos utilizados só con propósitos de deseño.

Para conmutar o modo de revisión sinxela dende calquera lado, por favor asigna un Xesto persoalizado usando o diálogo Xestos de Entrada.

12.1.12. Presentación de Obxectos (NVDA+control+o)

A categoría Presentación de obxectos na caixa de diálogo Opcións do NVDA úsase para establecer a cantidade de información que o NVDA presentará sobre controis como descripción, información de posición, etc. Esta categoría contén as seguintes opcións:

Anunciar Consellos

Unha caixa de verificación que cando está marcada di ao NVDA que anuncie consellos segundo aparezan. Moitas ventás e controis amosan unha pequena mensaxe (ou consello) cando moves o punteiro do rato sobre eles, ou algunhas veces cando te moves co foco por eles.

Anunciar notificacións

Esta caixa de verificación, cando está marcada, di ao NVDA que anuncie os globos de axuda e as notificacións segundo aparezan.

Anunciar Teclas de Atallo dos Obxectos

Cando esta caixa de verificación está marcada, NVDA incluirá a tecla de atallo que estea asociada con certo obxecto ou control cando sexa anunciado. Por exemplo o menú Archivo nunha barra de menú poderá ter unha tecla de atallo alt+a.

Anunciar Información da Posición do Obxecto

Esta opción permíteche escoller onde desexas ter unha posición do obxecto anunciada (ex.: 1 de 4) cando te moves ao obxecto co foco ou o navegador de obxectos.

Deducir a información de Posición do Obxecto cando non estea dispoñible

Se o anunciado de información de posición do obxecto está desactivada, esta opción permite ao NVDA deducir a información de posición do obxecto cando non estea dispoñible para un control en particular.

Cando estea activada, NVDA anunciará información de posición para máis controis como menús e barras de ferramentas, non obstante esta información poderá ser lixeiramente incorrecta.

Anunciar Descripcións de Obxectos

Desmarca esta caixa de verificación se coidas que non necesitas escoitar a descripción anunciada xunto cos obxectos (é dicir, suxerencias de búsqueda, anunciado de toda a ventá de diálogo xusto despois de que se abra o diálogo, etc.).

Saída nas Barras de Progreso

Tecla: NVDA+u

Esta opción preséntaseche cunha caixa combinada que controla como nvda anuncia as actualizacións das barras de progreso.

Ten as seguintes opcións:

Anunciar Barras de Progreso de fondo

Esta é unha opción que, cando está marcada, di ao nvda que manteña o anunciado de unha barra de progreso, aínda se non está físicamente no primeiro plano. Se minimizas ou cambias a outra ventá que conteña unha barra de progreso, o nvda manterá a pista dela, permitíndoche facer outras cousas mentres nvda segue á barra de progreso.

Anunciar cambios de contido dinámico

Tecla: NVDA+5

Conmuta o anunciado de contido novo en obxectos particulares como terminais e o control de histórico en programas de chat.

Reproducir un son ao aparecer autosuxerencias

Conmuta o anunciado da aparición de autosuxerencias, e se está habilitado, NVDA reproducirá un son para indicar esto. As autosuxerencias son listas de entradas suxeridas baseadas en texto introducido en certos campos de edición e documentos. por exempro, cando introduzas texto na caixa de procura no menú inicio en Windows Vista e posterior, Windows amosa unha lista de suxerencias baseadas no que escribiches. Para algúns campos de edición coma campos de procura en varias aplicacións de Windows 10, NVDA pode notificarte que apareceu unha lista de suxerencias ao se escrebir texto. A lista de autosuxerencias pecharase unha vez te movas polo campo de edición, e para algúns campos, NVDA pode notificarte de esto cando elo ocorra.

12.1.13. Composición de Entrada

A categoría Composición de Entrada permíteche controlar cómo anuncia NVDA a entrada de Caracteres Asiáticos, como co IME ou métodos de Servizo de entrada de texto . Ten en conta que debido ao feito de que os métodos de entrada varían en grande medida polas súas características dispoñibles e por cómo transmiten a información, o máis probable será que sexa necesario configurar estas opcións de xeito diferencial para cada método de entrada para obter a experiencia de escritura máis eficiente.

Anunciar Automáticamente todas as Candidatas Dispoñibles

Esta opción, que está activada de xeito predeterminado, permíteche escoller se todas as candidatas visibles deberían anunciarse automáticamente cando apareza unha lista de candidatas ou a súa páxina cambie. Ter esta opción activada para métodos de entrada pictográfica como chinese Novo ChangJie ou Boshiami, é útil pois podes escoitar todos os símbolos automáticamente e os seus números e podes escoller un inmediatamente. Sen embargo, para os métodos de entrada fonéticos como chinese Novo Fonético, Podería ser mais útil desactivar esta opción xa que todos os símbolos soarán igual e terás que utilizar as teclas de cursor para navegar polos elementos da lista individualmente para obter mais información da descripción de caracteres para cada candidata.

Anunciar Candidato Seleccionado

Esta Opción, que está activada por omisión, permíteche escoller se o NVDA debería anunciar o candidato seleccionado cando aparece unha lista de candidatos ou cando a selección se cambiou. Para os métodos de entrada onde a selección se pode cambiar cas teclas de frechas (como Chinese Nova Fonética) esto é necesario, pero para algúns métodos de entrada podería ser máis eficiente teclear con esta opción desactivada. Ten en conta que aínda con esta opción desactivada, o cursor de revisión aínda se colocará sobor do candidato seleccionado permitíndoche utilizar a navegación de obxectos para revisar manualmente para ler este ou outros candidatos.

Incluir sempre descripcións curtas de caracteres para os candidatos

Esta Opción, que está activada por omisión, permíteche escoller se NVDA debería proporcionar ou non unha descripción curta para cada carácter nun candidato, ou cando se seleccioe ou cando se lea automáticamente cando apareza a lista de candidatos. Ten en conta que para localizacións como Chinese, o anunciado de descripcións extra de caracteres para o candidato seleccionado non está afectado por esta opción. Esta opción podería seren útil para os métodos de entrada Coreano e xaponés.

Anunciar Cambios para a Cadea de Lectura

Algúns métodos de entrada como Chinese Novo Fonético e Novo ChangJie teñen unha cadea de lectura (coñecida ás veces como unha cadea de precomposición). Podes escoller se o NVDA debería anunciar caracteres novos ao seren tecleados nesta cadea de lectura con esta opción. Esta opción está activada de xeito predeterminado. Ten en conta que algúns métodos de entrada antigos como Chinese ChangJie poderían non utilizar a cadea de lectura para conter os caracteres de precomposición, no seu lugar utilizar a cadea de composición directamente. Por favor mira a seguinte opción para configurar o anunciado da cadea de composición.

Anunciar Cambios á cadea de composición

Despois de que a lectura ou os datos de precomposición foran combinados dentro dun símbolo pictográfico válido, a maioría dos métodos de entrada colocan este símbolo dentro dunha cadea de composición para un almacenamento temporal xunto con outros símbolos combinados antes de que finalmente se inserten dentro do documento. Esta Opción permíteche escoller se o NVDA debería anunciar ou non símbolos novos segundo aparezan na cadea de composición. Esta opción está activada por omisión.

12.1.14. Modo Exploración (NVDA+control+b)

A categoría Modo Exploración na caixa de diálogo Opcións do NVDA úsase para configurar o comportamento do NVDA ao ler e navegar por documentos comprexos coma páxinas web. Esta categoría contén as seguintes opcións:

Máximo Número de Caracteres nunha Liña

Este campo pon a anchura máxima dunha liña do modo navegación (en caracteres).

Máximo número de Liñas por Páxina

Este campo axusta a cantidade de liñas que moverás cando premas Avance de páxina ou Retroceso de páxina mentres esteas no modo navegación.

Utilizar deseño de pantalla

Tecla: NVDA+v

Esta opción permíteche especificar se o contido no modo navegación debería colocar cousas como ligas e outros campos na súa propria liña, ou se debería conservalos no fluxo de texto segundo sexa amosado visualmente. Se a opción está activada, entón as cousas permanecerán segundo sexan amosadas visualmente, pero se está desactivada, entón os campos serán colocados na súa propria liña.

Habilitar modo Exploración ao cargar Páxina

Esta caixa de verificación conmuta se se debería habilitar automáticamente o modo exploración ao cargar unha páxina. Cando esta opción estea deshabilitada, o modo exploración aínda pode activarse manualmente en páxinas ou en documentos onde se admita o modo exploración. Consulta a Seción modo Exploración para unha listaxe das aplicacións admitidas polo modo Exploración. Ten en conta que esta opción non se aplica a situacións onde o modo exploración sexa sempre opcional, por exemplo, en Microsoft Word. Esta opción está habilitada por defecto.

Falar Todo Automáticamente ao Cargar a Páxina

Esta caixa de verificación conmuta a fala automática dunha páxina despois de cargala en modo navegación. Esta opción está activada por defecto.

Incluir Táboas de Deseño

Esta opción afecta a cómo NVDA manella as tablas utilizadas exclusivamente con fins de deseño. Cando está activada, NVDA trátaas como táboas normais, anunciándoas basándose nas Opcións de Formato de Documento e localizándoas coas ordes de navegación rápida. Cando está desactivada, non se anuncian nin se atopan coa navegación rápida. Sen embargo, o contido das táboas aínda se incluirá como texto normal. Esta opción está desactivada de xeito predeterminado.

Para conmutar a inclusión de táboas de deseño dende calquera lugar, por favor asigna un xesto personalizado usando o diálogo Xestos de entrada.

Configurando o anunciado de campos como ligas e cabeceiras

Por favor consulta as opcións na categoría Formateado de Documentos do diálogo Opcións do NVDA para configurar os campos que se anuncian cando se navega, coma ligas, cabeceiras e táboas.

Modo de foco automático para cambios do foco

Esta opción permite ao modo foco chamarse se o foco cambia. Por exemplo, cando estás nunha páxina web, se premes tab e caes sobre un formulario, se esta opción está verificada, o modo foco chamaráse automáticamente.

Modo foco automático para movemento do cursor

Esta opción, cando está marcada, permite ao NVDA entrar en e abandoar o modo foco cando se utilizan as frechas. Por exemplo, se se vai premendo frecha abaixo por unha páxina web e caes sobre unha caixa de edición, NVDA activará automáticamente o modo foco. Se premes as frechas para saír da caixa de edición, NVDA voltaráche a poñer no modo Navegación.

Indicación de Audio dos modos Foco e Navegación

Se esta opción está activada, NVDA reproducirá sons especiales cando cambie entre modo Navegación e modo foco, en lugar de falar o cambio.

Capturar os Xestos que non Sexan de Ordes para que non Alcancen o Documento

Habilitada de modo predeterminado, esta opción permíteche escoller se os xestos (como a pulsación de teclas) que non sexan unha orde do NVDA e que non se considere que sexa unha tecla de orde en xeral, deberían capturarse para non pasar ao documento que estea no foco actualmente. Como un exemplo, ao estar activada, se se premeu a letra j, debería capturarse para non alcanzar o documento, xa que non é nin unha tecla de navegación rápida nin é probable que sexa unha orde da mesma aplicación. Neste caso, o NVDA pedirá a Windows que reproduza un son predeterminado cada vez que se prema unha tecla que quede atrapada.

Poñer o Foco do Sistema Automáticamente nos Elementos Enfocables

Tecla: NVDA+8

Desactivada por defecto, esta opción permíteche escoller se o foco do sistema debería poñerse automáticamente en elementos que podan ter o foco do sistema (ligas, campos de formulario, etc.) ao navegar por contidos co cursor do modo Exploración. Deixando esta opción deshabilitada non se enfocarán automáticamente os elementos enfocables cando se selecionen co cursor do modo Exploración. Esto podería dar coma resultado unha experiencia de navegación máis rápida e unha mellor resposta no modo Exploración. O foco aínda se actualizará no elemento en particular cando se interactúe con el (ex.: premendo un botón ou marcando unha caixa de verificación). Habilitar esta opción pode mellorar o soporte para algúns sitios web a costa do rendemento e da estabilidade.

12.1.15. Formateado de Documento (NVDA+control+d)

A maioría das caixas de verificación neste diálogo son para configurar que tipo de formato desexas escoitar automáticamente cando movas o cursor polos documentos. Por Exemplo, se verificas a caixa de verificación anunciar o nome da fonte, cada vez que navegues polo texto cunha fonte diferente, o nome da fonte serache anunciado.

As opcións de formateado de documento organízanse en grupos. Podes configurar o anunciado de:

Para conmutar estas opcións dende calquera lugar, por favor asigna xestos persoalizados utilizando o diálogo Xestos de Entrada.

Anunciar cambios de formato despois do cursor

Se está activada, esta opción di ao NVDA que probe e detecte todos os cambios de formato nunha liña segundo a anuncie, se se fai esto podería enlentecerse a resposta do NVDA.

De xeito predeterminado, NVDA detectará o formato na posición do cursor do Sistema / Revisión, e en algúns casos podería detectar o formato no resto da liña, só se non está causando un decremento da resposta.

Activa esta opción mentres comprobas a lectura de documentos en aplicacións coma Worpad, onde o formato sexa importante.

Anunciado de sangría de liñas

Esta opción permíteche configurar cómo debe lerse a sangría do comezo das liñas. A caixa combinada Anunciar sangría de liñas con ten catro opcións.

12.1.16. Opcións do OCR do Windows 10

As opcións nesta categoría permítenche configurar o OCR de Windows 10. Esta categoría contén as seguintes opcións:

Lingua de Recoñecemento

Esta caixa combinada permíteche escoller a lingua para usar co recoñecemento de texto.

12.1.17. Opcións Avanzadas

¡Advertencia! As opcións nesta categoría son para usuarios avanzados e poden causar que o NVDA non funcione correctamente se se configura de xeito incorrecto. Realiza cambios nestas opcións únicamente se estás seguro de que sabes o que estás a facer ou se recibiches as instrucións específicas dun desenvolvedor do NVDA.

Facer cambios a opcións avanzadas

Para realizar cambios nas Opcións Avanzadas, os controis deben estar habilitados confirmando coa caixa de verificación, que entendes os resgos de modificar estas opcións.

Reestablecer as opcións predeterminadas

O botón reestablece os valores predeterminados para as opcións, incluso se a caixa de confirmación non está marcada. Despois de cambiar as opcións é posible que desexes voltar aos valores predeterminados. Este tamén pode ser o caso se non estás seguro de que se cambiaran as opcións.

Habilitar a carga de código persoalizado dende o directorio Developer Scratchpad

Ao desenvolver complementos para o NVDA, é útil poder probar o código a medida que o escrebes. Esta opción ao estar habilitada, permite ao NVDA cargar appModules persoalizados, globalPlugins, brailleDisplayDrivers e synthDrivers, dende un directorio especial de desenvolvedores scratchpad do teu directorio de configuración de usuario do NVDA. Anteriormente, o NVDA cargaba código persoalizado directamente dende o directorio de configuración do usuario, sen posibilidade de deshabilitalo. Esta opción está desactivada de xeito predeterminado, o que garante que nunca se execute ningún código non probado no NVDA sen o coñecemento explícito do usuario. Se desexas distribuir código persoalizado a outros, debes empaquetalo coma un complemento de NVDA.

Abrir o directorio Developer Scratchpad

Este botón abre o directorio onde podes colocar o código persoalizado mentres o desenvolves. Este botón só está habilitado se o NVDA está configurado para permitir a carga de código persoalizado dende o directorio de desenvolvedores do Scratchpad.

Habilitar rexistro selectivo para eventos y cambios de propiedades para UI Automation

Esta opción cambia o xeito no que o NVDA rexistra os eventos lanzados pola API de accesibilidade Microsoft UI Automation. Cando esta opción está deshabilitada, o NVDA rexistra moitos eventos UIA que se procesan e se descartan dentro do mesmo NVDA. Esto ten un maior impacto negativo no rendemento, especialmente en aplicacións como Microsoft Visual Studio. Polo tanto, cando se activa esta opción, o NVDA limitará o rexistro de eventos ao foco do sistema para a maioría dos eventos. Se sofres problemas de rendemento nunha ou máis aplicacións, recomendámosche que probes esta funcionalidade para ver se o rendemento mellora.

Usar UI automation para acesar a controis de documento de Microsoft Word cando estea dispoñible

Cando esta opción estea activada, o NVDA tentará usar a API de accesibilidade de Microsoft UI Automation para obter información dos controis de documentos de Microsoft Word. Esto inclúe ao mesmo Microsoft Word, e tamén o visor de mensajes e o compositor de Microsoft Outlook. Para as versións máis recentes de Microsoft Office 2016/365 que se executan en Windows 10, a compatibilidade coa UI Automation é o suficentemente compreta como para proporcionar acceso a documentos de Microsoft Word case igual á compatibilidade con Microsoft Word existente de NVDA, coa ventaxa engadida de que a capacidade de resposta aumenta considerablemente.

Sen embargo, pode haber algunha información que non estea exposta ou que estea incorrectamente exposta nalgunhas versións de Microsoft Office, o que significa que non sempre se pode confiar neste soporte da UI automation. Aínda non recomendamos que a maioría dos usuarios activen esta opción de xeito predeterminado, aínda que invitamos aos usuarios de Office 2016/365 a que proben esta función e que nos envíen os seus comentarios.

Usar UI Automation para acesar á Consola de Windows cando estea dispoñible

Cando esta opción estea activada, o NVDA usará unha versión nova en progreso do seu soporte para a Consola de Windows que ten a ventalla da mellora de accesibilidade feita por Microsoft. Esta característica é moi experimental e aínda está incompreta, así que o seu uso aínda non está recomendado. Sen embargo, unha vez compretada, cóidase que este novo soporte se converterá no predeterminado, mellorando o rendemento e a estabilidade do NVDA Nas consolas de ordes de Windows.

Falar Contrasinais en Consolas UIA

Esta opción controla se os caracteres se falan por falar caracteres ao se escreber ou por falar palabras ao se escreber en situacións nas que a pantalla non se actualiza (como a entrada de contrasinais) na Consola de Windows co soporte para UI automation activado. Por razóns de seguridade, esta opción debería permanecer desactivada. Sen embargo, é posible que desexes habilitalo se experimentas problemas de rendemento ou inestabilidade co anunciado de caracteres e/ou palabras ao se escreber mentres usas o novo soporte experimental de consolas do NVDA.

Usar o novo soporte de Caracteres ao se Escreber na Consola de Windows cando estea Dispoñible

Esta opción habilita un método alternativo para detectar caracteres escrebidos en Consolas de ordes de Windows. Aíndaque mellora o rendemento e evita que se especifique a saída da consola, pode ser incompatible con algúns programas de terminal. Esta característica está dispoñible e activada por omisión en versións de Windows 10 1607 ou posteriores cando UI Automation non estea dispoñible ou desactivado. Advertencia: con esta opción activada, os caracteres escrebidos que non aparezan en pantalla, como contrasinais, non se suprimirán. En entornos non confiables, poderás desactivar temporalmente falar caracteres ao se escrebir e falar palabras ao se escrebir ao introducir contrasinais.

Intentar cancelar voz para eventos de foco caducados

Esta opción habilita o comportamento que tenta cancelar a voz para eventos de foco caducados. En particular moverse rápidamente polas mensaxes en Gmail con Chrome pode facer que o NVDA fale información obsoleta. Esta funcionalidade é experimental a partires do NVDA 2020.2.

Tempo de espera para o movemento do cursor (en MS)

Esta opción permíteche configurar o número de milésimas de segundo que o NVDA esperará a que o cursor (punto de inserción) se mova nos controis de texto editables. Se ves que o NVDA semella estar seguindo incorrectamente o cursor, por exemplo, parece estar sempre un carácter por detrás ou repetindo liñas, entón podes tentar aumentar este valor.

Categorías de rexistro de depuración

As caixas de verificación desta listaxe permíteche habilitar categorías específicas de mensaxes de depuración no rexistro do NVDA. O rexistro destas mensaxes pode incurrir nun menor rendemento e en arquivos de rexistro de gran tamaño. Activa só un deles se un desenvolvedor do NVDA che dou instrucións específicas, por exemplo, ao depurar por que un controlador de pantalla braille non está funcionando correctamente.

12.2. Miscelánea de Opcións

Ademáis da caixa de diálogo Opcións do NVDA, o submenú Preferencias do menú NVDA contén outros elementos que se describen a continuación.

12.2.1. Diccionarios da Fala

O menú de Diccionarios da fala, (atopado no menú Preferencias) contén diálogos que che permiten controlar o modo no que NVDA pronuncia palabras ou frases particulares. Hai actualmente tres tipos diferentes de diccionarios da fala. son:

Necesitas asignar xestos persoalizados utilizando o diálogo Xestos de Entrada se desexas abrir calqera destos diálogos de diccionario dende calquera lugar.

Todos os diálogos de diccionario conteñen unha lista de regras que serán utilizadas para procesar a voz. O diálogo tamén contén os botóns Engadir, Editar e Eliminar.

Para engadir unha nova regra ao diccionario, preme o botón Engadir, e recubre os campos da caixa de diálogo que aparezan e entón preme Aceptar. Entón verás a túa nova regra na lista de regras. Asimismo para asegurarte de que a túa regra está actualmente gardada, asegúrate de premer Aceptar para saír completamente do diálogo de diccionario Unha vez finalizaras de engadir/editar regras.

As regras para os diccionarios de voz de NVDA permítenche cambiar unha cadena de caracteres por outra. Un exemplo simple sería que quixeras ter a NVDA dicindo a palabra ra cada vez que tivera que dicir a palabra paxaro. No diálogo de engadir regra, o modo máis sinxelo de facer esto é teclear a palabra paxaro no campo Patrón, e a palabra ra no campo de reemprazar. poderías tamén querer teclear unha descripción da regra no campo Comentario (algo como: cambiar paxaro por ra).

Os diccionarios da fala de NVDA asimesmo son moito máis poderosos que un sinxelo reemplazo de palabras. O diálogo de Engadir regras tamén contén Unha caixa de verificación que di se queres ou non que a regra sexa sensible ás maiúsculas (significando que NVDA debería ter en conta se os caracteres están en maiúsculas ou en minúsculas. NVDA ignora os casos de xeito predeterminado).

Finalmente, un conxunto de botóns de opción permítenche dicir ao NVDA se o teu patrón debería compararse con calquera cousa, ou só debería compararse se é unha palabra completa ou se debería tratarse como unha "Expresión Regular". Axustar o patrón para comparar como unha palabra completa significa que o reemplazo só se fará se o patrón non ocurre como parte dunha palabra máis longa. Esta condición cómprese se os caracteres inmediatamente anteriores ou posteriores á palabra son calquera outra cousa que unha letra, un número, ou un guión baixo, ou se non hai ningún carácter. Polo tanto, utilizando o exemplo anterior da sustitución da palabra "paxaro" con "ran", se foras facer desto un reemplazo de palabra completa, non se compararía "paxaros" ou "paxaroAzul".

Unha expresión regular é un patrón que contén símbolos especiais que che permiten emparellar máis de un caracter ao mesmo tempo, ou emparellar so números, ou so letras, segundo uns poucos exemplos. As expresións regulares non están cubertas nesta Guía do Usuario. Para un titorial introductorio, Por favor consulta [https://docs.python.org/3.7/howto/regex.html].

12.2.2. Pronunciación de puntuación/símbolos

Este diálogo permíteche cambiar o modo no que se pronuncian a puntuación e outros símbolos, así como o nivel dos símbolos no que se falan.

A lingua cuia pronuncia de símbolo vai a seren editada amosarase No título do diálogo. Ten en conta que este diálogo respeta a opción "Confiar na lingua da voz ao se procesar símbolos e caracteres" que se atopa na Categoría Voz do diálogo Opcións do NVDA é dicir, usa a lingua da voz en lugar da opción da lingua global do NVDA cando esta opción estea habilitada.

Para cambiar un símbolo, primeiro selecciónao na lísta de Símbolos. Podes filtrar os símbolos introducindo o símbolo ou unha parte da súa sustitución no cuadro de edición Filtrar por.

Podes engadir símbolos novos premendo o botón Engadir. No diálogo que apareza, introduce o símbolo e preme o botón Aceptar. Entón, cambia os campos para o símbolo novo como o farías para outros símbolos.

Podes eliminar un símbolo que engadiches anteriormente premendo o botón Eliminar.

Cando remates, preme o botón Aceptar para gardar os teus cambios ou o botón Cancelar para descartalos.

No caso de símbolos comprexos, o campo Reemprazar pode ter que incluir algunhas referencias de grupo do texto coincidente. Por exemplo, para un patrón que coincida cunha data compreta, \1, \2, e \3 tería que aparecer no campo, para seren reemprazado polas partes correspondentes da data. Polo tanto, as barras inversas normais no campo Reemprazar deberían duplicarse, por exemplo, "a\\b" debería escribirse para obter o reemprazo "a\b".

12.2.3. Xestos de Entrada

En este diálogo, podes persoalizar os xestos de entrada (teclas no teclado, botóns na pantalla braille, etc.) para ordes de NVDA.

Só se amosan as ordes que se apliquen inmediatamente antes de que o diálogo se abra. Por exemplo, se queres persoalizar ordes relacionadas co modo navegación, deberías abrir o diálogo Xestos de entrada mentres esteas no modo navegación.

A árbore nesta caixa de diálogo amosa todas as ordes do NVDA aplicables agrupadas por categoría. Podes filtralos introducindo unha ou máis palabras dende o nome das ordes dentro da caixa de edición Filtrar por... en calquera orde. Calquer xesto asociado cunha orde lístase baixo a orde.

Para engadir un xesto de entrada a unha orde, selecciona a orde e preme o botón Engadir. A continuación, fai o xesto de entrada que desexes asociar, por exemplo, preme unha tecla do teclado ou un botón nunha pantalla Braille. De cotío, un xesto pode interpretarse de máis dunha maneira. Por exemplo, se premeches unha tecla no teclado, pode que desexes que sexa específica para a distribución de teclado actual (por exemplo, de escritorio ou portátil) ou pode que desexes que se aplique a todas as distribucións. Neste caso, aparecerá un menú que che permite seleccionar a opción desexada.

Para borrar un xesto de unha orde, selecciona o xesto e preme o botón Eliminar.

A categoría Teclas do Sistema de Teclado Emuladas contén ordes do NVDA que emulan teclas do teclado do sistema. Estas teclas emuladas do teclado do sistema poden usarse para controlar un teclado do sistema directamente dende a túa pantalla braille. Para engadir un xesto de entrada emulado, seleciona a categoría Teclas do Sistema de Teclado Emuladas e preme o botón Engadir. Entón, preme a tecla no teclado que desexes emular. Despois deso, a tecla estará dispoñible dende a categoría Teclas do Sistema de Teclado Emuladas e poderás asignarlle un xesto de entrada según se descrebeu anteriormente.

Notas:

Cando teñas rematado de facer cambios, preme o botón Aceptar para gardalos ou o botón Cancelar para descartalos.

12.3. Gardando e Recargando a configuración

De xeito predeterminado NVDA gardará automáticamente as túas opcións ao saír. Ten en conta, non obstante, que esta opción predeterminada pode ser cambiada baixo as opcións xerais no menú preferencias. Para gardar as opcións manualmente en calquera ocasión, escolle o elemento Gardar configuración no menú NVDA.

Se te trucas coas túas opcións e necesitas voltar ás opcións gardadas, podes escoller o elemento "voltar á configuración gardada" no menú NVDA. Tamén podes reiniciar as túas opcións aos seus valores predeterminados de fábrica orixinais escollendo Reiniciar Configuración aos Valores Predeterminados de Fábrica, que tamén se atopa no menú NVDA.

As seguintes teclas de ordes de NVDA tamén son útiles:

Nome Tecla Sobremesa Tecla Portátil Descripción
Gardar configuración NVDA+control+c NVDA+control+c Garda a túa configuración actual tal que non se perda cando saias do NVDA
Reverter configuración NVDA+control+r NVDA+control+r Premendo unha vez reinicia a túa configuración a cando a gardaches por derradeira vez. Premendo tres veces reiniciaráa ós valores predeterminados de fábrica.

12.4. Perfiles de Configuración

Ás veces, é posible que desexes ter diferentes configuracións para diferentes situacións. Por exemplo, é posible que desexes ter o anunciado de sangría habilitado mentres estás editando ou o anunciado dos atributos da fonte activado mentres estás correxindo. O NVDA permíteche facer esto utilizando perfiles de configuración.

Un perfil de configuración contén só as opcións que se cambian mentres que o perfil estea a ser editado. A maioría das opcións pódense cambiar nos perfís de configuración con excepción de aquelas que estean na categoría Xeral da caixa de diálogo [Opcións do NVDA #NVDASettings, as que se aplican á totalidade do NVDA.

Os perfís de configuración pódense activar manualmente, sexa dende unha caixa de diálogo ou usando xestos engadidos persoalizados. Tamén se poden activar de forma automática debido aos disparadores como o cambio a unha aplicación en particular.

12.4.1. Manexo Básico

Manexas os perfís de configuración seleccionando "Perfís de Configuración" no menú NVDA. Tamén podes facer esto utilizando unha orde de teclado:

O primeiro control de este diálogo é a lista de perfís na que se pode seleccionar un dos perfís dispoñibles. Cando abras o diálogo, selecciónase o perfil que esteas a editar actualmente. Tamén se amosa información adicional para perfís activos, indicando se se activaron manualmente, se se dispararon e/ou se están sendo editados.

Para cambiar o nome dun perfil ou eliminalo, preme os botóns Renomear ou Eliminar, respectivamente.

Preme o botón Pechar para pechar o diálogo.

12.4.2. Creando un Perfil

Para crear un perfil, preme o botón Novo.

Na caixa de diálogo Novo perfil, podes introducir un nome para o perfil. Taménn podes selecionar cómo se debe usar este perfil. Se só desexas utilizar este perfil manualmente, selecciona Activación manual, que é o valor predeterminado. Pola contra, selecciona o disparador que debería activar automáticamente este perfil. Para maior comodidade, se non se introducíu un nome para o perfil, ao seleccionar un disparador rechearáse un nome en consecuencia. Mira máis abaixo para máis información acerca dos disparadores.

Premendo Aceptar crearase o perfil e pecharase a caixa de diálogo de configuración de perfiles para que podas editalo.

12.4.3. Activación Manual

Podes activar manualmente un perfil seleccioanndo un perfil e premendo o botón Activación Manual. Unha vez activado, aínda se poden activar outros perfiles debido aos disparadores, pero as opcións do perfil activado manualmente teñen prioridade. Por exemplo, se un perfil se dispara para a aplicación actual e o anunciado de ligas está activado nese perfil, pero desactivado no perfil activado manualmente, as ligas non se anunciarán. Sen embargo, se cambiaches a voz no perfil disparado, pero nunca se cambióu no perfil activado manualmente, utilizarase a voz a partires do perfil disparado. Os valores que se modifiquen gardaranse no perfil activado manualmente. Para desactivar un perfil activado manualmente, selecciónao na caixa de diálogo Perfiles de configuración e preme o botón desactivar Manual.

12.4.4. Disparadores

Ao premer o botón de Disparadores na caixa de diálogo Perfiles de configuración permíteche cambiar os perfiles que deben ser activados automáticamente por diversos disparadores.

A lista de disparadores amosa os disparadores dispoñibles, que son os seguintes:

Para cambiar o perfil que debe ser activado automáticamente por un disparador, selecciona o disparador e logo selecciona o perfil desexado na lista de perfís. Podes seleccionar (configuración normal) se non queres utilizar un perfil.

Preme o botón pechar para voltar á caixa de diálogo de perfiles de configuración.

12.4.5. Editando un Perfil

Se activaches manualmente un perfil, as opcións que modifiques gardaranse nese perfil. Pola contra, as opcións que se modifiquen gardaranse no perfil disparado máis recentemente. Por exemplo, se asociaches un perfil ca aplicación Bloc de notas e cambias ao Bloc de notas, as opcións modificadas gardaranse nese perfil. Por último, se non hai nin un perfil activado manualmente nin un disparado, as opcións que se modifiquen gardaranse na configuración normal.

Para editar o perfil asociado a falar todo, debes activar manualmente ese perfil.

12.4.6. Deshabilitar Temporalmente Disparadores

Ás veces, é útil desactivar temporalmente todos os disparadores. Por exemplo, poderías desexar editar un perfil activado manualmente ou a configuración normal, sen perfiles disparadores interfirindo. Podes facer esto marcando a caixa de verificación Desactivar Temporalmente Todos os Disparadores na caixa de diálogo de perfís de configuración.

Para activar ou desactivar os disparadores dende calquera sitio, por favor asigna un xesto personalizado usando o Diálogo Xestos de Entrada.

12.4.7. Activar un perfil usando xestos de entrada

Para cada perfil que engadas, poderás asignar un ou máis xestos de entrada para activalo. Por defecto, os perfís de configuración non teñen xestos de entrada asignados. Podes engadir xestos para activar un perfil usando o diálogo Xestos de Entrada. Cada perfil ten a súa propria entrada na categoría perfís de configuración. Cando renomees un perfil, calquera xesto que engadiras con anterioridade aínda estará dispoñible. Borrar un perfil eliminará automáticamente o xesto asociado con él.

12.5. Ubicación dos Ficheiros de Configuración

As versións portátiles do NVDA almacenan todas as súas opcións e complementos nun directorio chamado userConfig, que se atopa no directorio de NVDA.

As versións instaladas do NVDA almacenan todas as súas opcións e complementos nun directorio especial de NVDA localizado no teu perfil de usuario de Windows. Esto significa que cada usuario no sistema pode ter as súas proprias opcións de NVDA. Para abrir o teu directorio de configuracións dende calquer sitio podes usar o diálogo Xestos de Entrada para engadir un xesto persoalizado. Ademáis nunha versión instalada do NVDA, no menú Inicio podes ir a programas -> NVDA -> explorar directorio de configuración do usuario.

As opcións para NVDA cando se executa durante o inicio de sesión ou no UAC almacénanse no directorio SystemConfig no directorio de instalación do NVDA. Normalmente esta configuración non debería ser tocada. Para cambiar como se configura o NVDA durante o inicio de sesión ou nas pantallas UAC, configura ao NVDA como desexes mentres iniciaches sesión en Windows, garda a configuración e logo preme o botón "Usar axustes gardados actualmente durante o inicio de sesión e en pantallas seguras na categoría Xeral do diálogo Opcións do NVDA .

13. Ferramentas Extra

13.1. Visualizador do Rexistro

O visualizador do rexistro, atopado en Ferramentas no menú NVDA, permítenche ver toda a saída que ocurrira ata agora dende cando iniciaches NVDA por última vez. Usando NVDA+F1 abrirase o visualizador do rexistro e amosarase a información do desenvolvedor sobre o navegador de obxectos actual.

Ademáis de ler o contido, tamén podes gardar unha copia do ficheiro do rexistro, ou refrescar o visualizador tal que se amose a saída máis recente dende que o visualizador do rexistro foi aberto. Estas accións están dispoñibles baixo o menú de visualizador do Rexistro.

13.2. Visualizador de Voz

Para desenroladores de Software videntes ou xente demostrando NVDA a unha audiencia vidente, está dispoñible unha ventá flotante que che permite ver todo o texto que NVDA estea falando actualmente.

Para activar o visualizador de voz, marca o elemento de menú "Visualizador de Voz" baixo Ferramentas no menú NVDA. Desmarca o elemento de menú para desactivalo.

A ventá do visualizador de voz contén unha caixa de verificación etiquetada "Amosar visualizador de voz ao arrancar". Se esta está marcada, o visualizador de voz abrirase cando NVDA arranque. A ventá do visualizador de voz sempre tentará reabrirse coas mesmas dimensións e localización que cando se pechou.

Mentres o visualizador de voz estea activado, actualízase constantemente para amosarche o texto máis recente que está a ser falado. Non obstante, se fas clic ou colocas o foco dentro do visualizador, NVDA deterá temporalmente a actualización do texto, tal que poderás seleccionar ou copiar sinxelamente o contido existente.

Para conmutar o visualizador de voz dende calquera lugar, por favor asigna un xesto persoalizado utilizando o diálogo Xestos de Entrada.

13.3. Visualizador Braille

Para os desenvolvedores de software videntes ou as persoas que fagan demostracións do NVDA para audiencias con visión, hai dispoñible unha ventá frotante que lles permite ver a saída braille e o texto equivalente para cada carácter braille. O Visualizador Braille pode usarse ao mesmo tempo que unha pantalla braille física, o que coincidirá co número de celdas do dispositivo físico. Mentres o Visualizador Braille estea activado, actualízase constantemente para amosarche o braille que se amosaría na pantalla Braille física.

Para activar o Visualizador Braille, marca o elemento de menú "Visualizador Braille" en Ferramentas no menú NVDA. Desmarca o elemento de menú para desactivalo.

As pantallas braille físicas soen ter botóns para desprazarse cara adiante ou cara atrás, para activar el desprazamento coa ferramenta Visualizador Braille usa o diálogo Xestos de Entrada para asignar atallos de teclado que "Desprace a pantalla braille atrás" e "Desprace a pantalla braille adiante"

A ventá do Visualizador Braille contén unha caixa de verificación etiquetada "Amosar Visualizador de Braille ao comezar". Se esta opción está marcada, o Visualizador Braille abrirase cando se inicie o NVDA. A ventá do Visualizador Braille sempre tentará voltar a abrirse coas mesmas dimensións e colocación que cando se pechou.

A ventá do Visualizador Braille contén unha caixa de verificación etiquetada coma "Desprazar para enrutamento de celda", por omisión está desmarcada. Se se marca, pasar o rato sobre unha celda braille activará unha orde "enrutar a celda braille" para esa celda. De cotío úsase esto para mover o cursor ou activar a acción dun control. Esto pode ser útil para comprobar que o NVDA sexa capaz de revertir correctamente o mapa dunha celda braille. Para evitar o enrutamento involuntario ás celdas, a orde ten un retraso. O rato debe sobrevoar ata que a celda se volte verde. A celda comezará cunha cor marela crara, pasará a ser laranxa, e de repente convertirase en verde.

13.4. Consola de Python

A consola de Python do NVDA, atopada baixo Ferramentas no menú NVDA, é unha ferramenta de desenvolvemento que é útil para depuración, inspección xeral do interior do NVDA ou inspeción da xerarquía de accesibilidade de unha aplicación. Para máis información, por favor olla a Guía do desenvolvedor dispoñible na sección de desenvolvemento da páxina web do NVDA.

13.5. Administrador de Complementos

O Administrador de Complementos, ao que se accesa selecionando Xestionar Complementos baixo Ferramentas no menú NVDA, permíteche instalar, desinstalar, habilitar e deshabilitar os paquetes de complementos para o NVDA. Estos paquetes proporcióanse pola comunidade e conteñen código persoalizado que poderá engadir ou cambiar características no NVDA ou tamén proporcionan soporte para liñas Braille ou sintetizadores de voz extra.

O Administrador de Complementos contén unha lista que amosa todos os complementos instalados actualmente na túa configuración do usuario do NVDA. Amósase o nome de paquete, o estado, a versión e o autor para cada complemento, aíndaque se pode ver máis información coma unha descripción e unha URL seleccionando o complemento e premendo o botón Acerca do complemento. Se hai axuda dispoñible para o complemento seleccionado, podes acceder a ela premendo o seu botón de Axuda.

Para examinar e descargar os complementos dispoñibles online, preme o botón Obter Complementos. Este botón abre a páxina de complementos do NVDA. Se NVDA está instalado e executándose no teu sistema, podes abrir directamente o complemento dende o explorador para comenzar o proceso de instalación como se describe a continuación. Pola contra, garda o paquete de complemento e segue as instruccións máis abaixo.

Para instalar un complemento que conseguiches previamente, preme o botón Instalar. Esto permitirache buscar un paquete de complemento (ficheiro .nvda-addon) en algún lugar do teu computador ou nunha rede. Unha vez premas Abrir, o proceso de instalación comezará.

Cando un complemento se vai a instalar, NVDA primeiro pedirache que confirmes que realmente desexas instalalo. Debido a que a funcionalidade dos complementos non ten restriccións dentro do NVDA, o que en teoría podería incluir o acceso ós teus datos persoais ou incluso a todo o sistema se NVDA é unha copia instalada, é moi importante que instales só complementos dende fontes fiables. Unha vez que o complemento estea instalado, NVDA debe reiniciarse para que o complemento comece a súa execución. Ata que o fagas, un estado de "instalar" amosarase para ese complemento na lista.

Para eliminar un complemento, selecciona o complemento dende a lista e preme o botón Eliminar. O NVDA preguntarache se realmente desexas facer esto. Ao igual que coa instalación, NVDA debe reiniciarse para que o complemento sexa eliminado compretamente. Ata que o fagas, un estado de "eliminar" amosarase para ese complemento na lista.

Para deshabilitar un complemento, preme o botón deshabilitar. Para habilitar un comnplemento anteriormente deshabilitado, preme o botón habilitar. Podes deshabilitar un complemento se o seu estado indica que está en execución ou habilitado, ou habilitalo se o complemento está suspendido ou deshabilitado. Para cada pulsación do botón habilitar/deshabilitar, o estado do complemento cambia para indicar que ocurrirá ao reiniciar NVDA. Se o complemento foi deshabilitado anteriormente, amosarase un estado "habilitado despois de reiniciar". Se o complemento foi anteriormente "Habilitado", amosarase un estado "deshabilitado despois de reiniciar" Ao igual que cando instalas ou eliminas complementos, tes que reiniciar o NVDA para que os cambios teñan efecto.

O administrador tamén ten un botón Pechar para pechar o diálogo. Se instalaches, eliminaches ou cambiaches o estado dos complementos, NVDA primeiro preguntarache se desexas reiniciar para que os cambios podan levarse a cabo.

Algúns complementos vellos poden xa non ser compatibles coa versión do NVDA que tes. Cando uses unha versión máis vella de NVDA, algúns complementos novos poden non ser compatibles. Tentar instalar un complemento incompatible resultará nun erro explicando por qué o complemento se considera incompatible. Para examinar estos complementos inacesibles, podes usar o botón "ver complementos incompatibles" para lanzar o xestor de complementos inaccesibles.

Para aceder ao Administrador de Complementos dende calquera lugar, por favor asigna un xesto persoalizado utilizando o diálogho Xestos de Entrada.

13.5.1. Administrador de Complementos Incompatibles

O Administrador de Complementos Incompatibles, ao que se pode acesar a través dos botóns "ver complementos incompatibles" no Administrador de Complementos, permíteche examinar calquera complemento incompatible e a razón pola que se consideran incompatibles. Os complementos considéranse incompatibles cando non foron actualizados para funcionar con cambios significativos do NVDA, ou cando se basean nunha característica non dispoñible na versión do NVDA que estás usando. O Administrador de Complementos Incompatibles ten unha mensaxe curta para explicar o seu propósito así como a versión do NVDA. Os complementos incompatibles preséntanse nunha listaxe coas seguintes columnas:

  1. Paquete, o nome do complemento
  2. Versión, a versión do complemento
  3. Razón de Incompatiblilidade, unha explicación de por qué o complemento se considera incompatible

O Administrador de Complementos Incompatibles tamén ten un botón "Acerca do complemento...". Esto abre o que che permitirá conocer todos os detalles do complemento, o que é de axuda cando contactes co autor do complemento.

13.6. Crear copia portable

Esto abrirá un diálogo que che permite crear unha copia portable do NVDA a partires da versión instalada. De calquer xeito, ao executar unha copia portable do NVDA, no submenú Ferramentas extra o elemento de menú chamarase "instalar NVDA neste PC" en lugar de "crear copia portable).

O diálogo para crear unha copia portable do NVDA ou para instalar NVDA neste PC indicarache para selecionar unha ruta do cartafol na que debería crear a copia portable ou na que o NVDA debería instalarse.

Neste diálogo podes habilitar ou deshabilitar o seguinte:

13.7. Executar a ferramenta COM registration fixing...

A instalación ou desinstalación de programas nunha computadora pode, en certos casos, producir que os ficheiros COM DLL non se rexistren. Dado que as COM Interfaces como IAccessible dependen dos rexistros correctos de COM DLL, poden aparecer problemas en caso de que falte o rexistro correcto.

Esto pode suceder, por exemplo, despois de instalar e desinstalar Adobe Reader, Math Player e outros programas.

O rexistro faltante pode causar problemas nos navegadores, aplicacións de escritorio, barra de tarefas e outras interfaces.

Específicamente, os seguintes problemas poden resolverse executando esta ferramenta:

13.8. Recargar plugins

Este elemento, unha vez activado, recarga app modules e plugins globais sen reiniciar ao NVDA, o cal é útil para desenvolvedores.

14. Sintetizadores de Voz Soportados

Esta sección contén información acerca dos sintetizadores de voz soportados polo NVDA. Para unha lista máis extensa dos sintetizadores libres e comerciais que podes mercar e descargar para utilizar co NVDA, por favor consulta a páxina de voces extra.

14.1. eSpeak NG

O sintetizador eSpeak NG compílase directamente no NVDA e non require ningún outro controlador ou componente especial para instalarse. En Windows 7, 8 y 8.1, o NVDA usa Espeak NG de xeito predeterminado (Windows OneCore úsase en Windows 10 por defecto). Como este sintetizador compilouse en NVDA, é unha gran elección para cando se executa NVDA nunha memoria USB ou nun CD noutros sistemas.

Cada voz que ven co eSpeak NG fala unha lingua diferente. Hai unhas 43 linguas diferentes soportadas polo eSpeak NG.

Tamén hai moitas variantes que poden escollerse para alterar o son da voz.

14.2. Microsoft Speech API versión 4 (SAPI 4)

SAPI 4 é un antigo estándar de Microsoft para sintetizadores de voz software. NVDA aínda soporta esto para usuarios que teñan sintetizadores SAPI 4 instalados. Non obstante, Microsoft xa non soporta esto e necesítanse compoñentes que xa non están dispoñibles dende Microsoft.

Cando uses este sintetizador co NVDA, as voces dispoñibles (ás que se acede dende a categoría Voz da caixa de diálogo Opcións do NVDA ou polo Anel de Opcións do Sintetizador) conterán todas as voces de todos os motores instalados SAPI 4 atopados no teu sistema.

14.3. Microsoft Speech API versión 5 (SAPI 5)

SAPI 5 é un estándar de Microsoft para sintetizadores de voz software. Moitos sintetizadores de voz que cumpren con este estándar poderán comprarse ou descargarse gratuitamente dende varias compañías e sitios web, aíndaque probablemente o teu sistema xa virá con ao menos unha voz SAPI 5 preinstalada. Cando se usa este sintetizador co NVDA, as voces dispoñibles (ás que se accede dende a categoría Voz da caixa de diálogo Opcións do NVDA ou polo Anel de Opcións do Sintetizador) conterán todas as voces de todos os motores SAPI 5 instalados atopados no teu sistema.

14.4. Microsoft Speech Platform

Microsoft Speech Platform proporciona voces para moitas linguas que se utilizan habitualmente no desenvolvemento de aplicacións basadas en servidores de fala. Estas voces tamén poden utilizarse co NVDA.

Para utilizar estas voces, necesitarás instalar dous compoñentes:

14.5. Voces Windows OneCore

Windows 10 inclúe novas voces coñecidas coma voces "OneCore" ou "mobile". Proporciónanse voces para moitas linguas e son máis lixeiras que as voces Microsoft disponibles ao se usar Microsoft Speech API versión 5. En Windows 10, o NVDA usa voces Windows OneCore por defecto ([eSpeak NG úsase noutras versións).

Para engadir voces Windows OneCore novas, vai a "Narrador", dentro das opcións de Accesibilidade. Usa a opción "Engadir voces" e procura a lingua desexada. Moitas linguas inclúen múltiples variantes. "Reino Unido" e "Australia" son dúas das variantes do inglés. "Francia", "Canadá" e "Suiza" son variantes do francés dispoñibles. Procura a familia da lingua (como inglés ou Francés), logo localiza a variante na listaxe. Seleciona calquera lingua desexada e usa o botón "Engadir" para engadila. Unha vez engadida, reinicia o NVDA.

Por favor consulta este artigo de Microsoft para unha listaxe de voces dispoñibles: https://support.microsoft.com/en-us/windows/appendix-a-supported-languages-and-voices-4486e345-7730-53da-fcfe-55cc64300f01

15. Pantallas Braille Soportadas

Esta sección contén información acerca das pantallas braille soportadas polo NVDA.

15.1. Pantallas que admiten a detección automática

O NVDA ten a capacidade para detectar moitas pantallas braille de fondo automáticamente, ou a través do USB ou do bluetooth. Este comportamento lógrase selecionando a opción Automático como a pantalla braille preferida dende a caixa de diálogo Opcións de Braille do NVDA. Esta opción está selecionada predeterminadamente.

As seguintes pantallas admiten esta funcionalidade de detección automática.

15.2. Series das Freedom Scientific Focus/PAC Mate

Todas as pantallas Focus e PAC Mate de Freedom Scientific sopórtanse. Necesitarás os controladores de pantallas braille de Freedom Scientific instalados no teu sistema. Se non os tes aínda, podes obtelos dende https://www2.freedomscientific.com/downloads/focus-40-blue/focus-40-14-blue-downloads.asp. Aíndaque esta páxina só mencione a pantalla Focus 40 Blue, o controlador soporta todas as pantallas Focus e Pacmate de Freedom Scientific.

Predeterminadamente, NVDA pode detectar automáticamente e conectarse a estas pantallas tanto a través do USB como do bluetooth. Non obstante, cando se configura a pantalla, podes seleccionar explícitamente os portos "USB" ou "Bluetooth" para restrinxir o tipo de conexión a utilizar. Esto podería ser útil se queres conectar a pantalla focus ao NVDA utilizando bluetooth, e todavía poderías cargala utilizando a enerxía do USB dende o teu ordenador. A deteción automática de pantallas braille do NVDA tamén recoñecerá a pantalla en USB ou en Bluetooth.

Seguidamente van as asociacións de teclas para esta pantalla co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcións de onde poden atoparse estas teclas.

Nome tecla
Desprazar pantalla braille atrás sensorSuperior1 (primeira celda na liña)
Desprazar pantalla braille adiante sensorSuperior20/40/80 (última celda na liña)
Desprazar pantalla braille atrás barraDeAvance esquerda
Desprazar pantalla braille adiante barraDeAvance dereita
Conmutar seguemento de braille leftGDFButton+rightGDFButton
Conmutar acción de roda esquerda premer roda esquerda
Moverse cara atrás utilizando acción de roda esquerda roda esquerda cara arriba
Moverse cara adiante utilizando acción de roda esquerda roda esquerda cara abaixo
Conmutar acción de roda dereita premer roda dereita
Moverse cara atrás utilizando acción de roda dereita roda dereita cara arriba
Moverse cara adiante utilizando acción de roda dereita roda dereita cara abaixo
Guiar cara a celda braille sensor
tecla shift+tab barra espaciadora braille+punto1+punto2
tecla tab barra espaciadora braille+punto4+punto5
tecla frecha abaixo barra espaciadora braille+punto1
tecla frecha arriba barra espaciadora braille+punto4
tecla control+frecha esquerda barra espaciadora braille+punto2
tecla control+frecha dereita barra espaciadora braille+punto5
tecla frecha esquerda barra espaciadora braille+punto3
tecla frecha dereita barra espaciadora braille+punto6
tecla inicio barra espaciadora braille+punto1+punto3
tecla fin barra espaciadora braille+punto4+punto6
tecla control+inicio barra espaciadora braille+punto1+punto2+punto3
tecla control+fin barra espaciadora braille+punto4+punto5+punto6
tecla alt barra espaciadora braille+punto1+punto3+punto4
tecla alt+tab barra espaciadora braille+punto2+punto3+punto4+punto5
tecla alt+shift+tab barra espaciadorabraille+punto1+punto2+punto5+punto6
tecla windows+tab barra espaciadora braille+punto2+punto3+punto4
tecla escape barra espaciadora braille+punto1+punto5
tecla windows barra espaciadora braille+punto2+punto4+punto5+punto6
tecla espazo barra espaciadora braille
tecla windows+d (minimizar todas as aplicacións) barra espaciadora braille+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6
Anunciar Liña Actual barra espaciadora braille+punto1+punto4
Menú NVDA barra espaciadora braille+punto1+punto3+punto4+punto5

Para os modelos máis recentes da Focus que conteñen teclas de balancíns (focus 40, focus 80 e focus blue):

Nome Tecla
Mover pantalla braille á liña anterior balancín esquerdo arriba, balancín dereito arriba
Mover pantalla braille á liña seguinte balancín esquerdo abaixo, balancín dereito abaixo

Só para a Focus 80:

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille atrás barra frontal esquerda arriba, barra frontal dereita arriba
Desprazar pantalla braille adiante barra frontal esquerda abaixo, barra frontal dereita abaixo

15.3. Series da Optelec ALVA 6/conversor de protocolo

Ambas pantallas ALVA BC640 e BC680 de Optelec sopórtanse. Alternativamente, podes conectar unha pantalla vella de Optelec, coma unha Braille Voyager, usando un conversor de protocolo suministrado por Optelec. Non necesitas instalar ningún controlador en especial para utilizar estas pantallas. Só enchufa a pantalla e configura o NVDA para utilizalas.

Nota: O NVDA podería non seren capaz de usar unha pantalla ALVA BC6 co Bluetooth cando se emparella usando a utilidade ALVA Bluetooth. Cando emparellaras o teu dispositivo usando a súa utilidade e o NVDA non poda detectalo, recomendámosche enparellar a túa pantalla ALVA do xeito ordinario usando as opcións de Bluetooth de Windows.

Nota: dado que algunhas destas pantallas teñen un teclado braille, manexan a transcripción de braille a texto por si mesmas por omisión. Esto siñifica que o sistema de entrada braille do NVDA non se está a usar nunha situación predeterminada (é dicir, a táboa de entrada braille configurada non ten efecto). Para pantallas ALVA co firmware recente, é posible deshabilitar esta simulación de teclado HID usando un xesto de entrada.

Seguidamente van as asignacións de teclas para esta pantalla co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcións de onde poden atoparse estas teclas.

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás t1, etouch1
Mover a pantalla braille á liña anterior t2
Mover ao foco actual t3
Mover a pantalla braille á a liña seguinte t4
Desprazar pantalla braille cara adiante t5, etouch3
Guiar á celda braille sensor
Anunciar formato de texto baixo a celda braille sensores secundarios
Conmutar a simulación de teclado HID t1+spEnter
Mover á liña superior en revisión t1+t2
Mover á liña inferior en revisión t4+t5
Conmutar o seguemento braille t1+t3
Anunciar o título etouch2
Anunciar a barra de estado etouch4
tecla shift+tab sp1
tecla alt sp2, alt
tecla escape sp3
tecla tab sp4
tecla frecha arriba spUp
tecla frecha abaixo spDown
tecla frecha esquerda spLeft
tecla frecha dereita spRight
tecla intro spEnter, intro
Anunciar data/hora sp2+sp3
menú NVDA sp1+sp3
tecla windows+d (minimizar todas as aplicacións) sp1+sp4
Tecla windows+b (enfocar a bandexa do sistema) sp3+sp4
tecla windows sp1+sp2, windows
tecla alt+tab sp2+sp4
tecla control+inicio t3+spArriba
tecla control+fin t3+spAbaixo
tecla inicio t3+spEsquerda
tecla fin t3+spDereita
tecla control control

15.4. Pantallas Handy Tech

O NVDA soporta a maioría das pantallas de Handy Tech cando se conecten por USB, porto serie ou bluetooth. Para algunhas pantallas antigas USB, necesitarás instalar os controladores USB de Handy Tech no teu sistema.

As seguintes pantallas non se soportan ao se sacarlas da caixa, pero poden usarse a través do controlador universal de Handy Tech e o complemento do NVDA:

Seguidamente van as asignacións de teclas para esta pantalla co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcións de onde poden atoparse estas teclas.

Nome Tecla
Desprazar a pantalla braille cara atrás esquerda, arriba, b3
Desprazar a pantalla braille cara adiante Dereita, abaixo, b6
Mover a pantalla braille á liña anterior b4
Mover a pantalla braille á liña seguinte b5
Guiar á celda braille sensor
tecla shift+tab esc, triple ación da tecla esquerda arriba+abaixo
tecla alt b2+b4+b5
tecla escape b4+b6
tecla tab enter, triple ación da tecla dereita arriba+abaixo
tecla intro esc+enter, triple ación da tecla dereita arriba+abaixo, ación joystick
tecla frecha arriba joystick arriba
tecla frecha abaixo joystick abaixo
tecla frecha esquerda joystick esquerda
tecla frecha dereita joystick dereita
menú NVDA b2+b4+b5+b6
Conmutar seguemento do braille b2
Conmutar o cursor braille b1
Conmutar a presentación de contexto do foco b7
Conmutar entrada braille espazo+b1+b3+b4 (espazo+B maiúscula)

15.5. MDV Lilli

A pantalla braille Lilli dispoñible dende MDV sopórtase. Non necesitas instalar ningún controlador específico para utilizar esta pantalla. Só enchufa a pantalla e configura o NVDA para utilizala.

Esta pantalla aínda non admite a funcionalidade de detección automática do NVDA.

Seguen as asignacións das teclas para esta pantalla co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcións de onde poden atoparse estas teclas.

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille atrás LF
Desprazar pantalla braille adiante RG
Mover pantalla braille á liña anterior UP
Mover pantalla braille á liña seguinte DN
Enrutar cara a celda braille route
Tecla shift+tab SLF
Tecla tab SRG
Tecla alt+tab SDN
Tecla alt+shift+tab SUP

15.6. Pantallas braille Baum/Humanware/APH/Orbit

Varias pantallas braille de Baum, HumanWare, APH e Orbit están soportadas cando se conectan a través dos portos USB, bluetooth ou serie. Estas inclúen:

Algunhas outras pantallas manufacturadas por Baum tamén poderían funcionar, aíndaque non foron probadas.

Se conectas a través do USB outras pantallas que non usen HID, primeiro debes instalar os controladores USB proporcionados polo fabricante. A VarioUltra e a Pronto! usan HID. A Refreshabraille e a Orbit Reader 20 poden usar HID se se configuran apropriadamente.

O modo serie USB da Orbit Reader 20 actualmente só se soporta no Windows 10. Xeralmente debería usarse USB HID no seu lugar.

Seguidamente van as asignacións de teclas para esta pantalla co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla braille para descripcións de onde se poden atopar estas teclas.

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás d2
Desprazar pantalla braille cara adiante d5
Mover a pantalla braille á liña anterior d1
Mover a liña brailla á liña seguinte d3
Guiar á celda braille sensor

Para liñas que teñan un joystick:

Nome Tecla
Tecla frecha arriba arriba
Tecla frecha abaixo abaixo
Tecla frecha esquerda esquerda
Tecla frecha dereita dereita
Tecla intro seleccionar

15.7. hedo ProfiLine USB

A hedo ProfiLine USB de hedo Reha-Technik está soportada. Primeiro debes instalar os controladores USB proporcionados polo fabricante.

Esta pantalla aínda non admite a funcionalidade de detección automática do NVDA.

Seguidamente van as asignacións de teclas para esta pantalla co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcións de onde poden atoparse estas teclas.

Nome Tecla
Desprazar a pantalla braille cara atrás K1
Desprazar a pantalla braille cara adiante K3
Mover a pantalla braille a liña anterior B2
Mover a pantalla braille a seguinte liña B5
Ir a celda braille routing
Conmutar seguemento braille K2
Ler todo B6

15.8. hedo MobilLine USB

Sopórtase a hedo MobilLine USB de hedo Reha-Technik. Primeiro debes instalar os controladores USB proporcionados polo fabricante.

Esta pantalla aínda non admite a funcionalidade de detección automática do NVDA.

Seguidamente van as asignacións de teclas para esta pantalla co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcións de onde poden atoparse estas teclas.

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille atrás K1
Desprazar pantalla braille adiante K3
Mover pantalla braille a liña anterior B2
Mover pantalla braille a seguinte liña B5
Ir a celda braille sensores
Conmutar seguemento de braille K2
Ler todo B6

15.9. HumanWare Brailliant Series BI/B / BrailleNote Touch

As pantallas braille Brailliant series BI e B de HumanWare, incluíndo BI 14, BI 32, BI 20X, BI 40, BI 40X e B 80, están soportadas cando se conectan a través do USB ou bluetooth. Se a conectas a través de USB co protocolo configurado a HumanWare, primeiro debes instalar os controladores USB proporcionados polo fabricante. Non se requiren os controladores USB se o protocolo se configura a OpenBraille.

Tamén se admiten os seguintes dispositivos extra (e non requiren ningún controlador en especial para seren instalados):

Seguidamente van as asignacións de teclas para as pantallas Brailliant BI/B e BrailleNote touch co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcións de onde poden atoparse estas teclas.

15.9.1. Asignacións de teclas para todos os modelos

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás esquerda
Desprazar pantalla braille cara adiante dereita
Mover pantalla braille á liña anterior arriba
Mover pantalla braille á liña seguinte abaixo
Guiar ata a celda braille sensores
Activar/desactivar seguemento de braille arriba+abaixo
tecla frecha arriba espazo+punto1
tecla frecha abaixo espazo+punto4
tecla frecha esquerda espazo+punto3
tecla frecha dereita espazo+punto6
tecla shift+tab espazo+punto1+punto3
tecla tab espazo+punto4+punto6
tecla alt espazo+punto1+punto3+punto4 (espazo+m)
tecla escape espazo+punto1+punto5 (espazo+e)
tecla intro punto8
tecla windows espazo+punto3+punto4
tecla alt+tab espazo+punto2+punto3+punto4+punto5 (espazo+t)
Menú NVDA espazo+punto1+punto3+punto4+punto5 (espazo+n)
tecla windows+d (minimizar todas las aplicaciones) espacio+punto1+punto4+punto5 (espacio+d)
Ler todo espazo+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6

15.9.2. Asignacións de teclas para Brailliant BI 32, BI 40 e B 80

Nome Tecla
Menú NVDA c1+c3+c4+c5 (comando n)
tecla windows+d (minimizar todas as aplicacións) c1+c4+c5 (comando d)
Ler todo c1+c2+c3+c4+c5+c6

15.9.3. Asignacións de teclas para Brailliant BI 14

Nome Tecla
tecla frecha arriba joystick arriba
tecla frecha abaixo joystick abaixo
tecla frecha esquerda joystick esquerda
tecla frecha dereita joystick dereita
tecla intro accionar joystick

15.10. Series das HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

O NVDA soporta as pantallas Braille Sense, Braille EDGE, Smart Beetle e Sync Braille de Hims cando se conectan a través do USB ou bluetooth. Se se conectan a través do USB, necesitarás instalar os controladores USB de HIMS no sistema. Podes descargalos de aquí: http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip

Seguidamente van as asignacións de teclas para estas pantallas co NVDA. Por favor consulta a documentación das pantallas para descripcións de onde poden atoparse estas teclas.

Nome Tecla
Ir á celda braille sensores
Desprazar pantalla braille atrás leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Desprazar pantalla braille adiante leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Mover pantalla braille á liña anterior leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Mover pantalla braille á liña seguinte leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Mover á liña anterior en revisión rightSideUpArrow
Mover á liña seguinte en revisión rightSideDownArrow
Mover ao carácter anterior en revisión rightSideLeftArrow
Mover ao carácter seguinte en revisión rightSideRightArrow
Mover ao foco actual leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
Tecla control smartbeetle:f1, brailleedge:f3
Tecla windows f7, smartbeetle:f2
tecla alt punto1+punto3+punto4+espazo, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
tecla shift f5
tecla insert punto2+punto4+espazo, f6
tecla aplicacións punto1+punto2+punto3+punto4+espazo, f8
tecla bloqueo de maiúsculas punto1+punto3+punto6+espazo
tecla tab punto4+punto5+espazo, f3, brailleedge:f2
teclas shift+alt+tab f2+f3+f1
teclas alt+tab f2+f3
teclas shift+tab punto1+punto2+espazo
tecla fin punto4+punto6+espazo
teclas control+fin punto4+punto5+punto6+espazo
tecla inicio punto1+punto3+espazo, smartbeetle:f4
teclas control+inicio punto1+punto2+punto3+espazo
teclas alt+f4 punto1+punto3+punto5+punto6+espazo
tecla frecha esquerda punto3+espazo, leftSideLeftArrow
teclas control+shift+frecha esquerda punto2+punto8+espazo+f1
teclas control+frecha esquerda punto2+espazo
teclas shift+frecha esquerda punto2+punto7+f1
teclas alt+frecha esquerda punto2+punto7
tecla frecha dereita punto6+espazo, leftSideRightArrow
teclas control+shift+frecha dereita punto5+punto8+espazo+f1
teclas control+frecha dereita punto5+espazo
teclas shift+alt+frecha dereita punto5+punto7+f1
teclas alt+frecha dereita punto5+punto7
tecla rePáx punto1+punto2+punto6+espazo
teclas control+rePáx punto1+punto2+punto6+punto8+espazo
tecla frecha arriba punto1+espazo, leftSideUpArrow
teclas control+shift+frecha arriba punto2+punto3+punto8+espazo+f1
teclas control+frecha arriba punto2+punto3+espazo
teclas shift+alt+frecha arriba punto2+punto3+punto7+f1
teclas alt+frecha arriba punto2+punto3+punto7
teclas shift+frecha arriba leftSideScrollDown+espazo
tecla avPáx punto3+punto4+punto5+espazo
teclas control+avPáx punto3+punto4+punto5+punto8+espazo
tecla frecha abaixo punto4+espazo, leftSideDownArrow
teclas control+shift+frecha abaixo punto5+punto6+punto8+espazo+f1
teclas control+frecha abaixo punto5+punto6+espazo
teclas shift+alt+frecha abaixo punto5+punto6+punto7+f1
teclas alt+frecha abaixo punto5+punto6+punto7
teclas shift+frecha abaixo espacio+rightSideScrollDown
tecla escape punto1+punto5+espazo, f4, brailleedge:f1
tecla borrar punto1+punto3+punto5+espazo, punto1+punto4+punto5+espazo
tecla f1 punto1+punto2+punto5+espazo
tecla f3 punto1+punto4+punto8+espazo
tecla f4 punto7+f3
teclas windows+b punto1+punto2+f1
teclas windows+d punto1+punto4+punto5+f1
teclas control+insert smartbeetle:f1+rightSideScroll
teclas alt+insert smartbeetle:f3+rightSideScroll

15.11. Pantallas Braille Seika

Sopórtanse as pantallas braille Seika Versión 3, 4 e 5 (40 celdas) e Seika80 (80 celdas) de Nippon Telesoft. Podes atopar máis información acerca destas pantallas en https://www.seika-braille.com/. Primeiro debes instalar os controladores USB proporcionados polo fabricante.

Estas pantallas aínda non admiten a funcionalidade de detección automática do NVDA.

Seguidamente van as asignacións de teclas para esta pantalla co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcióms de onde se atopan estas teclas.

Nome tecla
Desprazar pantalla braille atrás esquerda
Desprazar pantalla braille adiante dereita
Mover pantalla braille á liña anterior b3
Mover pantalla braille á seguinte liña b4
Conmutar seguemento do braille b5
Ler todo b6
tab b1
shift+tab b2
alt+tab b1+b2
Menú NVDA esquerda+dereita
Ir á celda braille sensores

15.12. Modelos máis novos da Papenmeier BRAILLEX

Sopórtanse as seguintes pantallas Braille:

Estas pantallas non admiten a funcionalidade de detección automática do NVDA.

Se está instalado BrxCom, NVDA utilizará BrxCom. BrxCom é unha ferramenta que che permite utilizar a entrada de teclado da pantalla braille para funcionar independientemente dun lector de pantalla. A entrada e posible cos modelos Trio e BRAILLEX Live.

A maioría dos dispositivos teñen unha Barra de Acceso sinxelo (EAB) que permite operar rápida e intuitivamente. A EAB pode moverse en catro direccións onde en xeral cada dirección ten dúas posicións. A serie c é a única excepción a esta regra.

A serie c e algunhas outras liñas teñen dúas filas de sensores polo que a fila superior utilízase para anunciar información de formato. Mantendo premeda unha das teclas superiores e premendo a EAB nos dispositivos da serie c emúlase a segunda posición. As series das pantallas live teñen unha fila de sensores só e a EAB ten un paso por dirección. O segundo paso poderá emularse premendo unha das teclas de sensor e premendo a EAB na dirección correspondente. Premendo e mantendo as teclas arriba, abaixo, dereita e esquerda (ou a EAB) cáusase que a acción correspondente se repita.

Xeralmente, as seguintes teclas están dispoñibles nestas pantallas braille:

Nome Tecla
l1 Tecla esquerda frontal
l2 Tecla esquerda traseira
r1 Tecla dereita frontal
r2 Tecla dereita traseira
arriba 1 paso arriba
arriba2 2 pasos arriba
izquierda 1 paso á esquerda
izquierda2 2 pasos á esquerda
derecha 1 paso á dereita
derecha2 2 pasos á dereita
dn 1 paso abaixo
dn2 2 pasos abaixo

Seguidamente van as asignacións de ordes da Papenmeier para o NVDA:

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille atrás esquerda
Desprazar pantalla braille adiante dereita
Mover pantalla braille á liña anterior arriba
Mover pantalla braille á liña seguinte dn
Ir á celda braille sensores
Anunciar carácter actual en revisión l1
Activar ou desactivar seguemento do braille r2
Activar actual navegador de obxectos l2
Anunciar título l1+arriba
Anunciar barra de estado l2+abaixo
Mover ao obxecto contido arriba2
Mover ao primeiro obxecto contido dn2
Mover ao obxecto anterior dereita2
Mover ao seguinte obxecto esquerda2
Anunciar formato de texto baixo a celda braille fila de sensores superior

O modelo Trio ten catro teclas adicionais que están diante do teclado braille. Estas son (ordeadas de esquerda a dereita):

Actualmente, a tecla pulgar dereito non se utiliza. As teclas interiores mapéanse a espazo.

Nome Tecla
tecla escape espazo co punto 7
tecla frecha arriba espazo co punto 2
tecla frecha esquerda espazo co punto 1
tecla frecha dereita espazo co punto 4
tecla frecha abaixo espazo co punto 5
tecla control lt+punto2
tecla alt lt+punto3
tecla control+escape espazo cos puntos 1 2 3 4 5 6
tecla tab espazo cos puntos 3 7

15.13. Modelos Antigos Papenmeier Braille BRAILLEX

Sopórtanse as seguintes pantallas Braille:

Ten en conta que estas pantallas só se poden conectar a través dun porto serie. Debido a esto, estas pantallas non admiten a funcionalidade de detección automática do NVDA. Deberías selecionar o porto ao que está conectada a pantalla despois de ter escolleito este controlador na caixa de diálogo Selecionar pantalla Braille.

Algúns destes dispositivos teñen unha barra de acceso rápido (EAB) que permite un accionamento rápido e intuitivo. O EAB pódese mover en catro direccións onde, xeralmente, cada dirección ten dous movementos. Premendo e mantendo as teclas Arriba, abaixo, dereita e esquerda (ou EAB) faise que a acción correspondente sexa repetida. Os dispositivos máis antigos non teñen unha EAB; utilízanse, no seu lugar, teclas frontais .

Xeralmente, as seguintes teclas están dispoñibles nas pantallas braille:

Nome Tecla
l1 Tecla frontal esquerda
l2 Tecla traseira esquerda
r1 Tecla frontal dereita
r2 Tecla traseira dereita|
up 1 paso arriba|
up2 2 pasos arriba
left 1 paso á esquerda
left2 2 pasos á esquerda
right 1 paso á dereita
right2 2 pasos á dereita
dn 1 paso abaixo
dn2 2 pasos abaixo

Seguidamente van as asignacións de ordes das Papenmeier para o NVDA:

Dispositivos co EAB:

Nome Tecla
Desprazar a pantalla braille atrás esquerda
Desprazar a pantalla braille adiante dereita
Mover a pantalla braille á liña anterior arriba
Mover a pantalla braille á li´ña seguinte abaixo
Ir á celda braille sensores
Anunciar carácter actual en revisión l1
Activar navegador de obxectos actual l2
Anunciar título l1up
Anunciar Barra de Estado| l2down
Moverse ao obxecto contedor up2
Moverse ao primeiro obxecto contido dn2
Moverse ao seguinte obxecto left2
Moverse ao obxecto anterior right2
Anunciar formato de texto baixo a celda braille Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Nome Tecla
Anunciar carácter actual en revisión l1
Activar navegador de obxectos actual l2
Desprazar pantalla braille atrás left
Desprazar pantalla braille adiante right
Mover pantalla braille á liña anterior up
Mover pantalla braille á liña seguinte dn
Activar e desactivar seguemento do braille r2
Moverse ao obxecto contedor r1+up
Moverse ao primeiro obxecto contido r1+dn
Moverse ao obxecto anterior r1+left
Moverse ao seguinte obxecto r1+right
Anunciar formato de texto baixo a celda braille sensores superior
Anunciar título l1+arriba
Anunciar barra de estado l2+abaixo

BRAILLEX 2D Screen:

Nome Tecla
Anunciar carácter actual en revisión l1
Activar navegador de obxectos actual l2
Activar ou desactivar seguemento do braille r2
Anunciar formato de texto baixo a celda braille sensores superior
Mover pantalla braille á liña anterior| up
Desprazar pantalla braille atrás left
Desprazar pantalla braille adiante right
Mover pantalla braille á liña seguinte dn
Moverse ao obxecto seguinte left2
Moverse ao obxecto contedor up2
Moverse ao primeiro obxecto contido dn2
Moverse ao obxecto anterior right2

15.14. HumanWare BrailleNote

O NVDA soporta os anotadores electrónicos BrailleNote de Humanware cando actúen como un terminal braille para un lector de pantalla. Sopórtanse os seguintes modelos:

Para o BrailleNote Touch, por favor consulta a seción series das Brailliant BI / BrailleNote Touch.

Excepto para o BrailleNote PK, admítense ambos teclados braille (BT) e QWERTY (QT). Para o BrailleNote QT, non se admite a emulación do teclado do PC. Tamén podes introducir puntos braille usando o teclado QT. Por favor consulta a seción de terminal braille da guía de manual do BrailleNote para detalles.

Se o teu dispositivo soporta máis dun tipo de conexión, cando conectes o teu BrailleNote ao NVDA, debes configurar o porto da terminal braille nas opcións de terminal braille. Por favor consulta o manual do BrailleNote para detalles. No NVDA, tamén poderías necesitar configurar o porto na caixa de diálogo Selecionar Pantalla Braille. Se te estás a conectar a través de USB ou bluetooth, podes configurar o porto a "Automático", "USB" ou "Bluetooth", dependendo das opcións dispoñibles. Se te estás a conectar utilizando un porto serie (ou un conversor de USB a serie) ou se non aparece ningunha das opcións anteriores, debes escoller explícitamente o porto de comunicación a se utilizar dende a lista de portos hardware.

Antes de conectar o teu BrailleNote Apex utilizando o seu cliente de interface USB, debes instalar os controladores proporcionados por HumanWare.

No BrailleNote Apex BT, podes usar a roda de desprazamento ubicada entre os puntos 1 e 4 para varias ordes do NVDA. A roda consiste en catro puntos direcionais, un clic no botón central, e unha roda que xira no sentido ou contra do sentido das agullas do reloxo.

Seguidamente van as asignacións de ordes do BrailleNote para o NVDA. Por favor consulta a documentación do BrailleNote para atopar onde se localizan estas teclas.

Nome Tecla
Desprazar atrás pantalla braille retroceder
Desprazar adiante pantalla braille avanzar
Mover pantalla braille á liña anterior anterior
Mover pantalla braille á liña seguinte seguinte
Levar á celda braille sensores
menú NVDA espazo+punto1+punto3+punto4+punto5 (espazo+n)
Activar e desactivar seguemento do braille anterior+seguinte
Tecla frecha arriba espazo+punto1
Tecla frecha abaixo espazo+punto4
Tecla frecha esquerda espazo+ponmto3
Tecla frecha dereita espazo+punto6
Tecla retroceso de páxina espazo+punto1+punto3
Tecla avance de páxina espazo+punto4+punto6
Tecla inicio espazo+punto1+punto2
Tecla Fin espazo+punto4+punto5
teclas Control+inicio espazo+punto1+punto2+punto3
Teclas Control+fin espazo+punto4+punto5+punto6
tecla espazo espazo
Intro espazo+punto8
Retroceso espazo+punto7
Tecla Tab espazo+punto2+punto3+punto4+punto5 (espazo+t)
Teclas Shift+tab espazo+punto1+punto2punto5+punto6
Tecla Windows espazo+punto2+punto4+punto5+punto6 (espazo+w)
Tecla Alt espazo+punto1+punto3+punto4 (espazo+m)
Activar e desactivar axuda de entrada espazo+punto2+punto3+punto6 (espazo+h abaixo)

Seguidamente van as ordes asignadas ao BrailleNote QT cando non está en modo de entrada braille.

Nome Tecla
Menú NVDA ler+n
Tecla frecha arriba frecha arriba
Tecla frecha abaixo frecha abaixo
Tecla frecha esquerda frecha esquerda
Tecla frecha dereita frecha dereita
Tecla retroceso de páxina función+frecha arriba
Tecla avance de páxina función+frecha abaixo
Tecla inicio función+frecha esquerda
Tecla fin función+frecha dereita
Control+teclas inicio ler+t
Control+teclas fin ler+b
Tecla intro intro
Tecla retroceso retroceso
Tecla tab tab
Teclas Shift+tab shift+tab
Tecla Windows ler+w
Tecla Alt ler+m
Conmutar axuda de entrada ler+1

Seguidamente van as ordes asignadas á roda de desprazamento:

Nome Tecla
Tecla frecha arriba frecha arriba
Tecla frecha abaixo frecha abaixo
Tecla frecha esquerda frecha esquerda
Tecla frecha dereita frecha dereita
Tecla intro botón central
Tecla Tab desprazar a roda no sentido das agullas do reloxo
tecla Shift+tab desprazar a roda no sentido contrario ás agullas do reloxo

15.15. EcoBraille

O NVDA soporta pantallas EcoBraille de ONCE. Sopórtanse os seguintes modelos:

No NVDA, podes configurar o porto serie ao que se conecta a pantalla na caixa de diálogo Selecionar Pantalla Braille. Estas pantallas non admiten a funcionalidade de detección automática do NVDA.

Seguidamente van as asignacións de teclas para as pantallas EcoBraille. Por favor consulta a documentación para EcoBraille para descripcións de onde se poden atopar estas teclas.

Nome Tecla
Desprazar atrás pantalla braille T2
Desprazar adiante pantalla braille T4
Mover pantalla braille a liña anterior T1
Mover pantalla braille a seguinte liña T5
Levar á celda braille Sensores
Activar actual navegador de obxectos T3
Cambiar a seguinte modo de revisión F1
Mover a obxecto contedor F2
Cambiar a anterior modo de revisión F3
Mover a obxecto anterior F4
Anunciar obxecto actual F5
Mover a obxecto seguinte F6
Mover a obxecto enfocado F7
Mover a primeiro obxecto contido F8
Mover foco do sistema ou cursor a posición de revisión actual F9
Anunciar posición do cursor de revisión F0
conmutar o braille sigue a A

15.16. SuperBraille

O dispositivo SuperBraille, dispoñible principalmente en Taiwan, pode conectarse ou por USB ou por serie. Como o SuperBraille non ten ningunha tecla física para escrebir ou botóns de desprazamento, toda a entrada debe facerse a través dun teclado estándar de computador. Debido a esto, e para manter compatibilidade con outros lectores de pantalla en Taiwan, proporciónanse dúas combinacións de teclas para desprazamento da pantalla braille:

Nome Tecla
Desprazar atrás pantalla braille Menos teclado numérico
Desprazar adiante pantalla braille Máis teclado numérico

15.17. Pantallas Eurobraille Esys/Esytime/Iris

Sopórtanse por NVDA as pantallas Esys, Esytime e Iris de Eurobraille. Os dispositivos Esys e Esytime-Evo sopórtanse cando se conecten a través de USB ou de bluetooth. Os dispositivos Esytime vellos só soportan USB. As pantallas Iris só se poden conectar a través dun porto serie. Polo tanto, para estas pantallas, deberías selecionar o porto ao que se conecta despois de teren escolleito este controlador nol diálogo Opcións de Braille.

As pantallas Iris e Esys teñen un teclado braille con 10 teclas. Das dúas teclas colocadas como barra espaciadora, a tecla da esquerda correspóndese coa tecla retroceso e a tecla dereita coa barra espaciadora.

Seguidamente van as asignacións de teclas para estas pantallas co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcións de onde se poden atopar estas teclas.

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás switch1-6Esquerda, l1
Desprazar pantalla braille cara adiante switch1-6Dereita, l8
Mover ao foco actual switch1-6Esquerda+switch1-6Dereita, l1+l8
Enrutar á celda braille sensores
Anunciar formato de texto baixo a celda braille dobreSensor
Mover á liña anterior en revisión joystick1Arriba
Mover á liña seguinte en revisión joystick1Abaixo
Mover ao carácter anterior en revisión joystick1Eszquerda
Mover ao carácter seguinte en revisión joystick1Dereita
Cambiar ao modo de revisión anterior joystick1Esquerda+joystick1Arriba
Cambiar ao seguinte modo de revisión joystick1Dereita+joystick1Abaixo
Borrar a última celda braille ou carácter introducido retroceso
Transcribir calquera entrada braille e premer a tecla intro retroceso+espazo
tecla insert punto3+punto5+espazo, l7
tecla suprimir punto3+punto6+espazo
tecla inicio punto1+punto2+punto3+espazo, joystick2Esquerda+joystick2Arriba
tecla fin punto4+punto5+punto6+espazo, joystick2Dereita+joystick2Abaixo
tecla frecha esquerda punto2+espazo, joystick2Esquerda, frecha esquerda
tecla frecha dereita punto5+espazo, joystick2Dereita, frecha dereita
tecla frecha arriba punto1+espazo, joystick2Arriba, frecha arriba
tecla frecha abaixo punto6+espazo, joystick2Abaixo, frecha abaixo
tecla intro joystick2Centro
tecla RePáx punto1+punto3+espazo
tecla AvPáx punto4+punto6+espazo
tecla 1 numérico punto1+punto6+retroceso
tecla 2 numérico punto1+punto2+punto6+retroceso
tecla 3 numérico punto1+punto4+punto6+retroceso
tecla 4 numérico punto1+punto4+punto5+punto6+retroceso
tecla 5 numérico punto1+punto5+punto6+retroceso
tecla 6 numérico punto1+punto2+punto4+punto6+retroceso
tecla 7 numérico punto1+punto2+punto4+punto5+punto6+retroceso
tecla 8 numérico punto1+punto2+punto5+punto6+retroceso
tecla 9 numérico punto2+punto4+punto6+retroceso
tecla Insert numérico punto3+punto4+punto5+punto6+retroceso
tecla punto numérico punto2+retroceso
tecla dividir numérico punto3+punto4+retroceso
tecla multiplicar numérico punto3+punto5+retroceso
tecla menos numérico punto3+punto6+retroceso
tecla máis numérico punto2+punto3+punto5+retroceso
tecla intro numérico punto3+punto4+punto5+retroceso
tecla escape punto1+punto2+punto4+punto5+espazo, l2
tecla tab punto2+punto5+punto6+espazo, l3
tecla shift+tab punto2+punto3+punto5+espazo
tecla imprimir pantalla punto1+punto3+punto4+punto6+espazo
tecla pausa punto1+punto4+espazo
tecla aplicacións punto5+punto6+retroceso
tecla f1 punto1+retroceso
tecla f2 punto1+punto2+retroceso
tecla f3 punto1+punto4+retroceso
tecla f4 punto1+punto4+punto5+retroceso
tecla f5 punto1+punto5+retroceso
tecla f6 punto1+punto2+punto4+retroceso
tecla f7 punto1+punto2+punto4+punto5+retroceso
tecla f8 punto1+punto2+punto5+retroceso
tecla f9 punto2+punto4+retroceso
tecla f10 punto2+punto4+punto5+retroceso
tecla f11 punto1+punto3+retroceso
tecla f12 punto1+punto2+punto3+retroceso
tecla windows punto1+punto2+punto3+punto4+retroceso
tecla bloqMayus punto7+retroceso, punto8+retroceso
tecla BloqNum punto3+retroceso, punto6+retroceso
tecla shift punto7+espazo, l4
Conmutar tecla shift punto1+punto7+espazo, punto4+punto7+espazo
tecla control punto7+punto8+espazo, l5
Conmutar tecla control punto1+punto7+punto8+espazo, punto4+punto7+punto8+espazo
Tecla alt punto8+espazo, l6
Conmutar tecla alt punto1+punto8+espazo, punto4+punto8+espazo
Conmutar simulación de entrada de teclado HID esytime):l1+joystick1Abaixo, esytime):l8+joystick1Abaixo

15.18. Pantallas Nattiq nBraille

O NVDA admite pantallas de Nattiq Technologies cando se conecten a través do USB. Windows 10 detecta as pantallas Braille unha vez conectadas, podes necesitar instalar controladores USB se usas versións vellas de Windows (anteriores a Win10). Podes obtelos do sitio web do fabricante.

Seguidamente van as asignacións de teclas para pantallas Nattiq Technologies co NVDA. Por favor consulta a documentación da pantalla para descripcións de onde poden atoparse esas teclas.

Nome Tecla
Desprazar pantalla braille cara atrás arriba
Desprazar pantalla braille cara adiante abaixo
Mover pantalla braille á liña anterior esquerda
Mover pantalla braille á liña seguinte dereita
Ir á celda braille sensores

15.19. BRLTTY

BRLTTY é un programa por separado que pode utilizarse para soportar moitas pantallas braille. Para utilizar esto, necesitas instalar BRLTTY for Windows. Deberías descargar e instalar o último paquete instalable, que se chamará, por exemplo, brltty-win-4.2-2.exe. Cando configures a pantalla e porto a utilizar, asegúrate de prestar gran atención ás instruccións, especialmente se estás utilizando unha pantalla USB e xa tes os controladores do fabricante instalados.

Para pantallas que teñan un teclado braille, BRLTTY actualmente manexa a entrada braille por si mesmo. Polo tanto, a opción táboa braille de entrada de NVDA é irrelevante.

O BRLTYY non está involucrado na funcionalidade de detección automática de pantallas braille de NVDA.

Seguidamente van as asignacións a ordes BRLTTY para NVDA. Por favor consulta as listas de claves de vínculos de BRLTTY para información acerca de como se mapean as ordes de BRLTTY para controlar as pantallas braille.

Nome orde de BRLTTY
Desprazar pantalla braille cara atrás fwinlt (vai á esquerda unha ventá)
Desprazar pantalla braille cara a dereita fwinrt (vai unha ventá cara a dereita)
Mover a pantalla braille á liña anterior lnup (vai unha liña cara arriba)
Mover pantalla braille á seguinte liña lndn (vai unha liña cara abaixo)
Guiar á celda braille route (leva o cursor ao caracter)

16. Temas Avanzados

16.1. Opcións de Liña de Ordes

O NVDA pode aceptar unha ou máis opcións adicionais ao arrancar que alteren o seu comportamento. Podes pasar tantas opcións como necesites. Estas opcións poden pasarse ao arrancar dende un atallo de teclado (nas propiedades do atallo de teclado), dende o diálogo Executar(Menú Inicio -> Executar ou Windows+r) ou dende unha consola de ordes de Windows. As opcións deberían separarse do nome do ficheiro executable do NVDA e de outras opcións por espazos. Por exemplo, unha opción útil é --disable-addons, que di ao NVDA que suspenda todos os complementos en execución. Esto permíteche determinar se un problema é causado por un complemento e recuperarte de problemas serios causados por complementos.

Como un exemplo, podes saír da copia actualmente en execución do NVDA introducindo o seguinte no diálogo Executar:

nvda -q

Algunhas das opcións de liña de ordes teñen unha versión curta e unha longa, mentras outras só teñen unha versión longa. Para aquelas que teñan unha versión curta, podes combinalas así:

nvda -mc CONFIGPATH Esto iniciará o NVDA con sons de arranque e a mensaxe desactivada, e a configuración especificada
nvda -mc CONFIGPATH --disable-addons O mesmo que a de arriba, pero con complementos desactivados

Algunhas das opcións de liña de ordes aceptan parámetros adicionais; ex.: cómo debería ser o grado de detalle do rexistro ou a vía para o directorio de configuración do usuario. Esos parámetros deberían colocarse despois da opción, separados da opción por un espazo cando se utiliza a versión ou un signo igual (=) cando se utiliza a versión longa; ex.:

nvda -l 10 di ao NVDA que se inicie co nivel de rexistro posto en depuración
nvda --log-file=c:\nvda.log Di ao NVDA que escriba o seu rexistro en c:\nvda.log
nvda --log-level=20 -f c:\nvda.log Di ao NVDA que inicie co nivel de rexistro posto en info e que escreba o seu rexistro en c:\nvda.log

Seguidamente van as opcións de liña de ordes para o NVDA:

Curta Longa Descripción
-h --help Amosa a axuda en liña de ordes e sae
-q --quit Sae da copia que xa se estea a executar do NVDA
-k --check-running Informa se NVDA está en execución a través do código de saída; 0 se está en execución, 1 se non está en execución
-f LOGFILENAME --log-file=LOGFILENAME O ficheiro onde se deberían escreber as mesaxes de rexistro
-l LOGLEVEL --log-level=LOGLEVEL O nivel máis baixo de mensaxe rexistrada (debug 10, input/output 12, debug warning 15, info 20, warning 30, error 40, critical 50, disabled 100), default is warning
-c CONFIGPATH --config-path=CONFIGPATH A vía onde se almacenan todos os axustes para o NVDA
-m --minimal Sen sons, sen interface, sen mesaxe de inicio etc
-s --secure Modo seguro (deshabilita a consola Python e as características de rexistro, a menudo usado en pantallas seguras)
None --disable-addons Os complementos non terán efecto
None --no-sr-flag Non cambia a bandeira global do sistema do lector de pantalla
None --debug-logging Habilita o nivel de rexistro de depuración só para esta execución. Esta configuración sobreescribirá calquera outro nivel de rexistro ( --loglevel, -l) argumento dado, incluindo a opción non rexistro.
None --no-logging Deshabilita o rexistro durante o uso do NVDA. Esta opción pode sobreescribirse se se especifica un nivel de rexistro ( --loglevel, -l) dende a liña de ordes ou se o rexistro de depuración está activado.
None --install Instálase o NVDA comezando a nova copia instalada
None --install-silent Instala en silenzo NVDA (Non comeza a nova copia instalada)
None --enable-start-on-logon=True|False Ao instalar, habilita arrancar na pantalla de inicio do NVDA
None copy-portable-config Ao instalar, copia a configuración portable dende a ruta proporcionada (config-path, -c) á actual conta de usuario
None --create-portable Crea unha copia portable do NVDA (comezando a copia recentemente creada). Require especificarse --portable-path
None --create-portable-silent Crea unha copia portable do NVDA (non comeza a copia recentemente instalada). Require expecificarse --portable-path
None --portable-path=PORTABLEPATH A ruta onde se creará unha copia portable

16.2. Parámetros do Sistema

NVDA permite configurar algúns valores no rexistro do sistema que alteran o comportamento de todo o sistema do NVDA. Estos valores almacénanse no rexistro do sistema baixo unha das seguintes claves:

Os seguintes valores poden configurarse baixo estas claves do rexistro:

Nome Tipo Valores Posibles Descripción
configInLocalAppData DWORD 0 (predeterminado) para deshabilitado, 1 para habilitado Se está habilitado, almacena a configuración do usuario do NVDA no cartafol local de datos de aplicación en lugar da roaming application data
serviceDebug DWORD 0 (predeterminado) para deshabilitar, 1 para habilitar Se se habilita, deshabilita o modo seguro nos escritorios seguros do windows, permitindo o uso da consola de Python e do visualizador do Rexistro. Debido a varias implicacións importantes de seguridade, o uso desta opción está altamente desaconsellada

17. Información Adicional

Se requires información adicional ou asistencia referente ao NVDA, por favor visita o sitio Web de NVDA en https://www.nvaccess.org/. Aquí, podes atopar documentación adicional, así como soporte técnico e recursos para a comunidade. Este sitio tamén proporciona información e recursos concernintes ao desenrolo do NVDA.