راهنمای سریع فرمان‌های NVDA نگارش 2020.4

شروع کار با NVDA

فرمان‌های لمسی NVDA

برای فعال یا غیرفعال کردن پشتیبانی از تعامل لمسی، NVDA+control+alt+t را فشار دهید.

حالت‌های لمسی

برای تغییر دادن حالت‌های لمسی، یک ضربه‌ی سه‌انگشتی انجام دهید.

فرمان‌های اساسی NVDA

نام فرمان کلید در رایانه‌ی رومیزی کلید در لپتاپ لمسی توضیح
آغاز یا راه‌اندازی دوباره‌ی NVDA Control+alt+n Control+alt+n ندارد NVDA را چنانچه در هنگام فرایند نصب، این میانبر ویندوز فعال شده باشد، از میز کار آغاز یا دوباره راه‌اندازی میکند. همان‌طور که گفته شد، این یک میانبر مخصوص ویندوز است؛ بنا بر این نمیتوان آن‌را در پنجره‌ی مدیریت فرمان‌های ورودی NVDA اختصاص یا تغییر داد.
توقف سخن گفتن Control control یک ضربه‌ی دو‌انگشتی بلافاصله سخن‌گویی را متوقف میکند.
مکث در سخن گفتن shift shift ندارد موقتا سخن‌گویی را متوقف میکند. فشردن دوباره‌ی این کلید، سخن گفتن NVDA را از جایی که قطع شده بود ادامه میدهد (مشروط به این‌که مکث کردن به وسیله‌ی موتور سخنگوی جاری پشتیبانی شود.)
منوی NVDA NVDA+n NVDA+n دو ضربه‌ی دو‌انگشتی منوی NVDA را نمایش میدهد تا به شما امکان دهد به تنظیمات، ابزارها، راهنما و غیره دست یابید.
تغییر حالت سخن‌گویی NVDA+s NVDA+s ندارد حالت‌های سخن‌گویی را بین گفتار، بوق زدن و خاموش تغییر میدهد.
تغییر حالت راهنمای فرمان‌های ورودی NVDA+1 NVDA+1 ندارد فشردن هر کلید در این حالت، نام کلید را اعلام میکند و توضیحی راجع به فرمانی که به آن کلید مربوط میشود میدهد.
خروج از NVDA NVDA+q NVDA+q ندارد از NVDA خارج میشود.
گذراندن کلید بعدی NVDA+f2 NVDA+f2 ندارد به NVDA میگوید، کلید بعدی که فشرده میشود را مستقیما به برنامه‌ی پیش رو بفرستد؛ حتی اگر به طور معمول، آن کلید جزء فرمان‌های NVDA باشد.
روشن یا خاموش کردن حالت خواب برنامه NVDA+shift+s NVDA+shift+z ندارد حالت خواب، تمام فرمان‌های NVDA و خروجی سخن‌گو و بریل را برای برنامه‌ی فعلی غیرفعال میکند. این حالت هنگام استفاده از برنامه هایی که امکانات سخن‌گویی و صفحه‌خوانی خودشان را دارند بسیار مفید است. برای غیرفعال کردن حالت خواب، این فرمان را دوباره وارد کنید.

اعلام اطلاعات سیستم

نام کلید توضیح
اعلام تاریخ / ساعت NVDA+f12 با یک بار فشردن، زمان کنونی را اعلام میکند. با دو بار فشردن، تاریخ را اعلام میکند.
اعلام وضعیت باتری NVDA+shift+b وضعیت باتری را اعلام میکند؛ که آیا متصل به برق است یا نه، یا درصد میزان شارژ را گزارش میدهد.
اعلام متن داخل کلیپ‌برد NVDA+c اگر متنی داخل حافظه‌ی موقت (کلیپ‌برد) باشد، آن‌را اعلام میکند.

پیمایش با NVDA

پیمایش با محل فرمان‌پذیری یا تیررس (فکوس) سیستم (System Focus)

نام رایانه‌ی رومیزی لپتاپ توضیح
اعلام فکوس جاری NVDA+tab NVDA+tab شیء یا کنترل فعلی را که در تیررس سیستم است اعلام میکند. با دو بار فشردن، اطلاعات یاد‌شده حرف به حرف خوانده میشود.
اعلام عنوان NVDA+t NVDA+t عنوان پنجره‌ی در حال حاضر فعال را میخوانَد. با دو بار فشردن، اطلاعات مزبور را هِجّی خواهد کرد. با سه بار فشردن، عنوان را در کلیپ‌برد کپی خواهد کرد.
خواندن پنجره‌ی فعال NVDA+b NVDA+b همه‌ی کنترل‌های موجود در پنجره‌ی در حال حاضر فعال را میخوانَد. (این فرمان در پنجره های محاوره‌ای کاربرد بیشتری دارد.)
اعلام نوار وضعیت NVDA+end NVDA+shift+end در صورتی که NVDA نوار وضعیتی در پنجره‌ی پیش رو پیدا کند، آن را میخوانَد. همچنین پیمایشگر را روی نوار وضعیت میبَرَد. با دو بار فشردن، اطلاعات موجود در نوار وضعیت حرف به حرف خوانده میشود. با سه بار فشردن، اطلاعات نوار وضعیت در کلیپ‌برد کپی میشود.

پیمایش با نشانگر سیستم (System Caret)

نام رایانه‌ی رومیزی لپتاپ توضیح
خواندن همه NVDA+جهت‌نمای پایین NVDA+a با استفاده از نشانگر سیستم، از محل فعلی قرارگیری نشانگر شروع به خواندن میکند. همان‌گونه که خواندن ادامه دارد، نشانگر را به همراه خوانده شدن متن حرکت میدهد.
خواندن خط جاری NVDA+جهت‌نمای بالا NVDA+l خطی را که نشانگر سیستم در حال حاضر در آن قرار دارد میخوانَد. با دو بار فشردن، خط جاری حرف به حرف خوانده میشود. با سه بار فشردن، خط جاری با استفاده از توضیح نویسه‌ها (گفتن کلمات نمایانگر حروف) هجی میشود.
خواندن انتخاب فعلی متن NVDA+Shift+جهت‌نمای بالا NVDA+shift+s هر متنی که در حال حاضر انتخاب شده باشد را میخوانَد.
اعلام قالب‌بندی متن NVDA+f NVDA+f قالب‌بندی متنی که نشانگر روی آن قرار دارد را اعلام میکند. با دو بار فشردن، اطلاعات را در حالت مرور نشان میدهد.
جمله‌ی بعدی alt+جهت‌نمای پایین alt+جهت‌نمای پایین نشانگر را به جمله‌ی بعدی برده، آن جمله را میخوانَد. (تنها در Microsoft Word و Outlook پشتیبانی میشود.)
جمله‌ی قبلی alt+جهت‌نمای بالا alt+جهت‌نمای بالا نشانگر را به جمله‌ی قبلی برده، آن جمله را میخوانَد. (تنها در Microsoft Word و Outlook پشتیبانی میشود.)

هنگامی که نشانگر سیستم درون یک جدول باشد، این فرمان‌های صفحه‌کلیدی نیز در دسترس است:

نام کلید توضیح
حرکت به ستون قبلی control+alt+جهت‌نمای چپ نشانگر سیستم را (در همان سطر) به ستون قبلی میبَرَد.
حرکت به ستون بعدی control+alt+جهت‌نمای راست نشانگر سیستم را (در همان سطر) به ستون بعدی میبَرَد.
حرکت به سطر قبلی control+alt+جهت‌نمای بالا نشانگر سیستم را (در همان ستون) به سطر قبلی میبَرَد.
حرکت به سطر بعدی control+alt+جهت‌نمای پایین نشانگر سیستم را (در همان ستون) به سطر بعدی میبَرَد.

پیمایش اشیاء

نام رایانه‌ی رومیزی لپتاپ لمسی توضیح
اعلام شیء جاری NVDA+5 در صفحه کلید اعداد NVDA+shift+o ندارد شیء پیمایشگر جاری را اعلام میکند. با دو بار فشردن، اطلاعات حرف به حرف خوانده میشود. با سه بار فشردن، نام و محتوای شیء در کلیپ‌برد کپی میشود.
حرکت به شیء در‌بر‌گیرنده (شیئی که شیء یا اشیائی داخل خود دارد) NVDA+8 در صفحه کلید اعداد NVDA+shift+جهت‌نمای بالا کشش بالا (حالت شیئی) به شیئی که حاوی پیمایشگر کنونی است میرود.
حرکت به شیء قبلی NVDA+4 در صفحه کلید ماشین‌حساب NVDA+shift+جهت‌نمای چپ کشش چپ (حالت شیئی) به شیئی که قبل از پیمایشگر فعلی است میرود.
حرکت به شیء بعدی NVDA+6 در ماشین‌حساب NVDA+shift+جهت‌نمای راست کشش راست (حالت شیئی) به شیئی که بعد از پیمایشگر فعلی است میرود.
حرکت به اولین شیء در‌بر‌گرفته‌شده NVDA+2 در ماشین‌حساب NVDA+shift+جهت‌نمای پایین کشش پایین (حالت شیئی) به اولین شیئی که توسط پیمایشگر جاری در بر گرفته شده است میرود.
حرکت به شیء در تیررس (دارای فکوس) NVDA+منها در ماشین‌حساب NVDA+backspace ندارد به شیئی که در حال حاضر دارای فکوس سیستم است میرود و مکان‌نمای بازبینی را در صورتی که نشانگر سیستم نمایان باشد، در موقعیت نشانگر قرار میدهد.
فعال کردن پیمایشگر جاری NVDA+اینتر در ماشین‌حساب NVDA+اینتر دو ضربه شیء پیمایشگر جاری را فعال میکند. (شبیه کلیک کردن با موس، یا فشردن Space هنگامی که در تیررس سیستم است.)
حرکت فکوس یا نشانگر سیستم به محل بازبینی فعلی NVDA+shift+منها در ماشین‌حساب NVDA+shift+backspace ندارد با یک بار فشرده شدن، تیررس سیستم را به پیمایشگر فعلی میبَرَد. با دو بار فشردن، نشانگر سیستم را به محل مکان‌نمای بازبینی میبَرَد.
اعلام محل مکان‌نمای بازبینی NVDA+Delete در ماشین‌حساب NVDA+delete ندارد اطلاعاتی در مورد موقعیت متن یا شیء در محل مکان‌نمای بازبینی اعلام میکند. به عنوان مثال، ممکن است این اطلاعات شامل نسبت قرارگیری مکان‌نما به تمام نوشتار به درصد، فاصله از لبه‌های صفحه، یا موقعیت دقیق و واقعی صفحه‌ی نمایش باشد. با دو بار فشردن، ممکن است اطلاعات بیشتری به دست بیاید.

بازبینی متن

نام رایانه‌ی رومیزی لپتاپ لمسی توضیح
حرکت به بالاترین خط در بازبینی shift+7 در ماشین‌حساب NVDA+control+home ندارد مکان‌نمای بازبینی را به بالاترین خط متن میبَرَد.
حرکت به خط قبلی در بازبینی 7 در ماشین‌حساب NVDA+جهت‌نمای بالا کشش بالا (حالت متنی) مکان‌نمای بازبینی را به خط قبلی متن میبَرَد.
اعلام خط جاری در بازبینی 8 در ماشین‌حساب NVDA+shift+ . ندارد خط جاری متن را که مکان‌نمای بازبینی در آن قرار دارد میخوانَد. با دو بار فشردن، خط جاری را حرف به حرف میخوانَد. با سه بار فشردن، خط جاری را با استفاده از توضیح نویسه‌ها هِجّی میکند؛ یعنی به جای خواندن حروف، از کلماتی استفاده میکند که با آن حروف آغاز میشوند.
حرکت به خط بعدی در بازبینی 9 در ماشین‌حساب NVDA+جهت‌نمای پایین کشش پایین (حالت متنی) مکان‌نمای بازبینی را به خط بعدی متن میبَرَد.
حرکت به پایین‌ترین خط در بازبینی shift+9 در ماشین‌حساب NVDA+control+end ندارد مکان‌نمای بازبینی را به پایین‌ترین خط متن میبَرَد.
حرکت به کلمه‌ی قبلی در بازبینی 4 در ماشین‌حساب NVDA+control+جهت‌نمای چپ کشش چپ دو‌انگشتی (حالت متنی) مکان‌نمای بازبینی را به کلمه‌ی قبلی در متن میبَرَد.
اعلام کلمه‌ی جاری در بازبینی 5 در ماشین‌حساب NVDA+control+ . ندارد کلمه‌ی جاری را که مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد اعلام میکند. با دو بار فشردن، کلمه را هِجّی میکند. با سه بار فشردن، کلمه را با استفاده از توضیح نویسه‌ها هِجّی میکند.
حرکت به کلمه‌ی بعدی در بازبینی 6 در ماشین‌حساب NVDA+control+جهت‌نمای راست کشش راست دو‌انگشتی (حالت متنی) مکان‌نمای بازبینی را در متن به کلمه‌ی بعدی میبَرَد.
حرکت به ابتدای خط در بازبینی shift+1 در ماشین‌حساب NVDA+home ندارد مکان‌نمای بازبینی را به ابتدای خط جاری در متن میبَرَد.
حرکت به نویسه‌ی قبلی در بازبینی 1 در ماشین‌حساب NVDA+جهت‌نمای چپ کشش چپ (حالت متنی) مکان‌نمای بازبینی را به نویسه‌ی قبلی در خط جاری متن میبَرَد.
اعلام نویسه‌ی فعلی در بازبینی 2 در ماشین‌حساب NVDA+ . ندارد نویسه‌ی فعلی که مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد را اعلام میکند. با دو بار فشردن، به عنوان توضیح نویسه، کلمه‌ای را که با آن حرف آغاز میشود اعلام میکند. با سه بار فشردن، ارزش عددی آن نویسه را به ترتیب در مبنای ۱۰ و مبنای ۱۶ اعلام میکند.
حرکت به نویسه‌ی بعدی در بازبینی 3 در ماشین‌حساب NVDA+جهت‌نمای راست کشش راست (حالت متنی) مکان‌نمای بازبینی را به نویسه‌ی بعدی در خط جاری متن میبَرَد.
حرکت به انتهای خط در بازبینی shift+3 در ماشین‌حساب NVDA+end ندارد مکان‌نمای بازبینی را به انتهای خط جاری در متن میبَرَد.
خواندن همه به همراه بازبینی بعلاوه در ماشین‌حساب NVDA+shift+a کشش پایین سه انگشتی (حالت متنی) از محل فعلی مکان‌نمای بازبینی میخوانَد و مکان‌نما را به همراه خواندن حرکت میدهد.
انتخاب و کپی از مکان‌نمای بازبینی NVDA+f9 NVDA+f9 ندارد فرایند انتخاب و کپی متن را از محل فعلی مکان‌نمای بازبینی آغاز میکند. عمل یادشده تا زمانی که به NVDA بگویید پایان محدوده‌ی متن کجاست، انجام نمیشود.
انتخاب و کپی تا مکان‌نمای بازبینی NVDA+f10 NVDA+f10 ندارد با اولین‌بار فشردن، متن از محل از پیش تعیین‌شده‌ی نشانگرِ آغاز تا مکانِ فعلی مکان‌نمای بازبینی -که شامل موقعیت فعلی خود مکان‌نما نیز میشود- انتخاب میگردد. چنانچه نشانگر سیستم بتواند روی متن قرار بگیرد، به متن انتخاب‌شده منتقل میشود. با دوباره فشردن این کلید، متن در کلیپ‌برد کپی خواهد شد.
حرکت به نقطه‌ی آغاز نشانه‌گذاری‌شده برای کپی در بازبینی NVDA+shift+f9 NVDA+shift+f9 ندارد مکان‌نمای بازبینی را به محلی که پیش از این به عنوان نقطه‌ی شروع برای کپی کردن علامت‌گذاری شده بود میبَرَد.
اعلام قالب‌بندی متن NVDA+shift+f NVDA+shift+f ندارد قالب‌بندی متنی را که در حال حاضر مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد اعلام میکند. با دو بار فشردن، اطلاعات مورد نظر را در حالت مرور نمایش میدهد.
اعلام جایگزین نماد جاری ندارد ندارد ندارد نمادی را که مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد میخوانَد. با دو بار فشردن، نماد و متنی که برای خواندن آن به کار رفته را در حالت مرور نشان میدهد.

حالت‌های بازبینی

نام رومیزی لپتاپ لمسی توضیح
رفتن به حالت بازبینی بعدی NVDA+7 در ماشین‌حساب NVDA+pageUp کشش بالا دو‌انگشتی حالت بازبینی فعلی را به حالت بازبینی بعدی موجود تغییر میدهد.
رفتن به حالت بازبینی قبلی NVDA+1 در ماشین‌حساب NVDA+pageDown کشش پایین دو‌انگشتی حالت بازبینی فعلی را به حالت بازبینی قبلی موجود تغییر میدهد.

پیمایش با موس

نام رومیزی لپتاپ لمسی توضیح
کلیک با دکمه‌ی چپ موس تقسیم‌بر در ماشین‌حساب NVDA+[ ندارد یک بار چپ‌کلیک میکند. «دوبار‌کلیک» معروف با دو بار زدن این کلید پشت سر هم انجام میشود.
قفل چپ‌کلیک (پایین نگه‌داشتن دکمه‌ی چپ) موس shift+تقسیم‌بر در ماشین‌حساب NVDA+control+[ ندارد دکمه‌ی چپ موس را پایین نگه میدارد. برای رها کردن این دکمه، این فرمان را دوباره اجرا کنید. برای کشیدن موس (درگ کردن)، این کلید را برای پایین نگه داشتن دکمه‌ی چپ موس بزنید. سپس موس را یا بصورت فیزیکی و واقعی، یا با استفاده از دیگر فرمان‌های حرکتی موس -که در این جدول موجود است- حرکت دهید.
کلیک راست موس ضرب‌در در ماشین‌حساب NVDA+] یک بار ضربه زدن و نگه‌داشتن انگشت یک بار راست‌کلیک میکند.
قفل دکمه‌ی راست موس shift+ضرب‌در در ماشین‌حساب NVDA+control+] ندارد دکمه‌ی راست موس را پایین نگه میدارد. برای رها کردن دکمه‌ی راست موس، دوباره این فرمان را اجرا کنید. برای کشیدن موس، این کلید را برای پایین نگه داشتن دکمه‌ی راست موس بزنید. سپس موس را یا بصورت فیزیکی، یا با استفاده از دیگر فرمان‌های حرکتی موس حرکت دهید.
حرکت موس به پیمایشگر جاری NVDA+تقسیم‌بر در ماشین‌حساب NVDA+shift+m ندارد موس را به محل فعلی شیء پیمایشگر و مکان‌نمای بازبینی میبَرَد.
حرکت به شیء زیر موس NVDA+ضرب‌در در ماشین‌حساب NVDA+shift+n ندارد شیء پیمایشگر را در محل شیئی که موس روی آن قرار گرفته قرار میدهد.

حالت مرور

نام کلید توضیح
تغییر حالت به مرور / فرمان‌پذیری (Browse/Focus) NVDA+فاصله وضعیت NVDA را بین حالت‌های فرمان‌پذیری و مرور تغییر میدهد.
خروج از حالت فرمان‌پذیری escape چنانچه پیش از این بطور خودکار حالت فرمان‌پذیری فعال شده باشد، به حالت مرور باز‌می‌گردد
نوسازی سند در حالت مرور NVDA+f5 محتوای سند جاری را از نو بارگزاری میکند. (برای زمانی که به نظر میرسد بخش مشخصی از سند در حال نمایش در دسترس نباشد (یعنی، محتوای آنچه که در دسترس NVDA است با آنچه در صفحه نمایش داده میشود متفاوت باشد) قابل استفاده است. این فرمان در Microsoft Word و Outlook موجود نیست.)
پیدا کردن متن NVDA+control+f پنجره‌ای محاوره‌ای باز میکند که میتوانید در آن متنی را تایپ کنید تا در سند پیش رو جستجو شود. برای اطلاعات بیشتر، جستجو برای متن را ببینید.
پیدا کردن مورد بعدی NVDA+f3 مورد بعدی متنی را که شما پیش از این -با استفاده از فرمان سطر بالا- جستجو کرده بودید پیدا میکند.
پیدا کردن مورد قبلی NVDA+shift+f3 مورد قبلی متنی را که پیش از این جستجو کرده بودید پیدا میکند.
باز کردن توضیح طولانی NVDA+d پنجره‌ی جدیدی باز میکند که حاوی توضیح طولانی برای سازه‌ای از سند است که روی آن قرار دارید. مشروط به این‌که دارای توضیح طولانی باشد.

پیمایش تک‌حرفی

کلیدهای زیر به تنهایی امکان رفتن به سازه‌ی (element) بعدی موجود در سند را فراهم میکنند. افزودن Shift به این کلیدها باعث میشود که به سازه‌ی قبلی بروید:

کلیدهای زیر برای حرکت به ابتدا و انتهای یک سازه‌ی دربرگیرنده مانند جدول یا فهرست در نظر گرفته شده اند:

نام کلید توضیح
حرکت به ابتدای دربرگیرنده shift+comma حرکت به ابتدای سازه‌ی دربرگیرنده (مانند فهرست، جدول، ...) در جایی که نشانگر قرار دارد.
حرکت به بعد از انتهای دربرگیرنده comma به بعد از انتهای سازه‌ی دربرگیرنده (فهرست، جدول، ...) میرود. جایی که نشانگر قرار دارد.

برای فعال یا غیرفعال کردن پیمایش تک‌حرفی برای سند پیش رو، کلید‌های NVDA+shift+space را فشار دهید.

فهرست سازه‌ها (The Elements List)

نام کلید توضیح
فهرست سازه‌ها در حالت مرور NVDA+f7 گونه‌های مختلف سازه‌های موجود در سند جاری را فهرست میکند.

جستجو در متن

نام کلید توضیح
پیدا کردن متن NVDA+control+f پنجره‌ی محاوره‌ای جستجو را باز میکند.
پیدا کردن بعدی NVDA+f3 مورد بعدی عبارت وارد‌شده برای جستجو را پیدا میکند.
پیدا کردن قبلی NVDA+shift+f3 مورد قبلی عبارت وارد‌شده برای جستجو را پیدا میکند.

اشیاء توکار

نام کلید توضیح
حرکت به سند دربرگیرنده در حالت مرور NVDA+control+فاصله فکوس را از شیء توکار جاری خارج میکند و به سندی که آن شیء را در بر دارد میبَرَد.

خواندن محتوای ریاضی

پیمایش تعاملی

نام کلید توضیح
تعامل با محتوای ریاضی NVDA+alt+m تعامل با محتوای ریاضی را آغاز میکند.

بریل

ورودی بریل

با فشردن نقطه‌ی ۷ آخرین خانه‌ی بریل یا نویسه‌ی وارد‌شده پاک میشود. نقطه‌ی ۸ ورودی بریل جاری را -بر اساس جدول ورودی انتخاب‌شده- برگردان میکند و کلید اینتر را فشار میدهد. فشردن نقطه‌های ۷-۸، ورودی بریل را برگردان میکند ، ولی فاصله یا اینتر وارد نمیکند.

بازشناسی محتوا

نویسه‌خوان نوری ویندوز ۱۰

برای بازشناسی متن در پیمایشگر جاری با استفاده از نویسه‌خوان نوری ویندوز ۱۰، NVDA+R را فشار دهید.

امکانات ویژه‌ی NVDA برای چند برنامه

مایکروسافت وُرد

خواندن سرسطرها و سر‌ستون‌ها بصورت خودکار

نام کلید توضیح
مشخص کردن سر‌ستون‌ها NVDA+shift+c با یک بار وارد کردن این فرمان به NVDA میگویید که این، نخستین خانه‌ی سطری است که حاوی سر‌ستون‌های جدول است؛ و هنگامی که بین ستون‌های زیر این سطر حرکت میکنید، باید به طور خودکار خوانده شوند. با فشردن دوباره‌ی این کلید، تنظیم انجام‌شده پاک میشود.
مشخص کردن سر‌سطرها NVDA+shift+r با یک بار فشردن، به NVDA میگویید که این نخستین خانه‌ی ستونی است که حاوی سر‌سطر‌های جدول است؛ و هنگامی که بین سطر‌های بعد از این ستون حرکت میکنید، باید به طور خودکار خوانده شوند. با فشردن دوباره‌ی این کلید، تنظیم انجام‌شده پاک میشود.

حالت مرور در Microsoft Word

برای فعال یا غیرفعال کردن حالت مرور در Microsoft Word، کلیدهای NVDA و فاصله را بزنید.

فهرست سازه‌ها

هنگامی که در Microsoft Word در حالت مرور هستید، میتوانید با استفاده از کلید‌های NVDA+F7 به فهرست سازه‌ها دست پیدا کنید.

اعلام توضیحات

برای اعلام توضیح موجود در محل فعلی نشانگر، کلید‌های NVDA+Alt+C را بفشارید.

مایکروسافت اکسل

خواندن سرسطرها و سر‌ستون‌ها بصورت خودکار

نام کلید توضیح
مشخص کردن سر‌ستون‌ها NVDA+shift+c با یک بار فشردن، به NVDA میگویید که این نخستین خانه‌ی سطری است که حاوی سر‌ستون‌های جدول است؛ و هنگامی که بین ستون‌های زیر این سطر حرکت میکنید، باید به طور خودکار خوانده شوند. با فشردن دوباره‌ی این کلید، تنظیم انجام‌شده پاک میشود.
مشخص کردن سر‌سطرها NVDA+shift+r با یک بار فشردن، به NVDA میگویید که این نخستین خانه‌ی ستونی است که حاوی سر‌سطر‌های جدول است؛ و هنگامی که بین سطر‌های بعد از این ستون حرکت میکنید، باید به طور خودکار خوانده شوند. با فشردن دوباره‌ی این کلید، تنظیم انجام‌شده پاک میشود.

فهرست سازه‌ها

برای دسترسی به فهرست سازه‌ها در اکسل، کلید‌های NVDA+F7 را بفشارید. +%kc:endInclude انواع گوناگون اطلاعات در فهرست سازه‌ها عبارت‌اند از:

اعلام یادداشت‌ها

جهت خواندن یادداشت موجود برای خانه‌ای که در حال حاضر در تیررس است، NVDA+alt+c را فشار دهید. در مایکروسافت آفیس ۲۰۱۶، ۳۶۵ و جدیدتر، توضیحات در اکسل به یادداشت‌ها تغییر نام یافته‌اند.

برای افزودن یا ویرایش یادداشت در خانه‌ای که در تیررس قرار دارد، shift+f2 را بزنید.

خواندن خانه‌های محافظت‌شده

برای اینکه بتوانید روی خانه‌های قفل‌شده حرکت کنید، با فشردن کلید‌های NVDA+فاصله به حالت مرور بروید. سپس، با استفاده از فرمان‌های استاندارد اکسل همچون جهت‌نماها، در میان همه‌ی خانه‌های موجود در کارپوشه حرکت کنید.

مایکروسافت پاورپوینت

نام کلید توضیح
خواندن یا نخواندن یادداشت‌های گوینده control+shift+s هنگامی که در یک نمایش اسلاید در حال اجرا هستید، نحوه خواندن NVDA را بین دو حالت خواندن یادداشت‌های گوینده‌ی اسلاید و خواندن محتوای اسلاید تغییر میدهد. این فرمان، تنها روی آنچه که NVDA میخوانَد تأثیر میگزارد؛ نه آنچه که روی صفحه نمایش داده میشود.

فوبار ۲۰۰۰

نام کلید توضیح
اعلام زمان باقی‌مانده control+shift+r زمان باقی‌مانده‌ی تِرَک در حال پخش را اعلام میکند.
اعلام زمان سپری‌شده control+shift+e زمان سپری‌شده‌ی تِرَک در حال پخش را اعلام میکند.
اعلام زمان کلی تِرَک control+shift+t مدت زمان کلی تِرَک درحال پخش را اعلام میکند.

پیام‌رسان آنی میراندا (Miranda IM)

نام کلید توضیح
اعلام پیام اخیر NVDA+control+1-4 بسته به شماره ای که وارد میشود، یکی از آخرین پیام‌های رسیده را میخوانَد. به عنوان مثال، NVDA+Control+2 دومین پیام تازه‌رسیده را میخوانَد.

پو‌ادیت

نام کلید توضیح
اعلام پنجره‌ی توضیح control+shift+c هر توضیحی که در پنجره‌ی توضیح موجود باشد را اعلام میکند.
خواندن یادداشت‌ها برای مترجم control+shift+a هر یادداشتی که برای مترجم موجود باشد را اعلام میکند.

Kindle برای رایانه

میتوانید با استفاده از کلید PageDown، دستی، به صفحه‌ی بعدی یا با استفاده از کلید PageUp، به صفحه‌ی قبلی بروید.

انتخاب متن

به محض این‌که متن را انتخاب کردید، کلید Applications یا shift+f10 را جهت نمایش گزینه‌های موجود برای کار با قسمت انتخاب‌شده بفشارید.

آزاردی

هنگامی که در نمای جدولیِ کتاب‌های اضافه‌شده هستید:

نام کلید توضیح
ورود اینتر کتاب انتخاب‌شده را باز میکند.
منوی زمینه applications منوی ویژه‌ی کتاب انتخاب‌شده را باز میکند.

میز فرمان ویندوز (Windows Console)

کلیدهای میانبر تعبیه‌شده در برنامه‌ی میز فرمان ویندوز که در زیر می‌آیند، ممکن است هنگام بازبینی متن با NVDA به کار بیایند:

نام کلید توضیح
جابجایی به بالا کنترل+جهت‌نمای بالا محتوای پنجره‌ی میز فرمان را به بالا جابجا میکند، تا متن‌های قدیمیتر را بتوان خواند.
جابجایی به پایین کنترل+جهت‌نمای پایین محتوای پنجره‌ی میز فرمان را به پایین جابجا میکند، تا متن‌های جدیدتر را بتوان خواند.
جابجایی به آغاز control+home محتوای پنجره‌ی میز فرمان را به ابتدای بافر جابجا میکند.
جابجایی به پایان control+end محتوای پنجره‌ی میز فرمان را به انتهای بافر جابجا میکند.

پیکره‌بندی NVDA

تنظیمات NVDA

تنظیمات گفتار (NVDA+control+v)

نام کلید رومیزی کلید لپتاپ توضیح
سطح خوانده شدن علائم نقطه‌گذاری و نمادها NVDA+p NVDA+p این گزینه به شما امکان میدهد تا مقدار علامت‌های نقطه‌گذاری و نمادهایی که باید بعنوان یک واژه خوانده شوند را انتخاب کنید.

انتخاب موتور سخنگو (NVDA+control+s)

نام کلید رومیزی کلید لپتاپ توضیح
کم کردن صدای پس‌زمینه NVDA+shift+d NVDA+shift+d این گزینه در ویندوز ۸ و بالاتر به شما امکان میدهد تا انتخاب کنید که آیا NVDA هنگامی که صحبت میکند، باید صدای برنامه‌های دیگر را کمتر کند، یا اینکه در تمام لحظاتی که در حال اجراست باید این کار را انجام دهد.

حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو

نام رومیزی لپتاپ توضیح
حرکت به تنظیم بعدی موتور سخنگو NVDA+control+جهت‌نمای راست NVDA+shift+control+جهت‌نمای راست به تنظیم گفتار بعدی موجود بعد از تنظیم جاری میرود. اگر مورد جاری آخرین مورد در حلقه‌ی تنظیمات باشد، با اجرای این فرمان، به نخستین مورد میپرد.
حرکت به تنظیم قبلی موتور سخنگو NVDA+control+جهت‌نمای چپ NVDA+shift+control+جهت‌نمای چپ به تنظیم گفتار بعدی موجود پیش از تنظیم جاری میرود. اگر مورد جاری اولین مورد در حلقه‌ی تنظیمات باشد، با اجرای این فرمان، به آخرین مورد باز‌میگردد.
افزودن به تنظیم جاری در حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو NVDA+control+جهت‌نمای بالا NVDA+shift+control+جهت‌نمای بالا تنظیم گفتاری را که هم‌اکنون روی آن هستید، افزایش میدهد. مثلاً، سرعت را افزایش میدهد؛ صدای بعدی را انتخاب میکند؛ صدا را زیاد میکند.
کاستن از تنظیم جاری در حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو NVDA+control+جهت‌نمای پایین NVDA+shift+control+جهت‌نمای پایین تنظیم گفتاری را که هم‌اکنون روی آن هستید، کاهش میدهد. مثلاً، سرعت را کاهش میدهد؛ صدای قبلی را انتخاب میکند؛ صدا را کم میکند.

بریل

نام کلید رومیزی کلید لپتاپ توضیح
اتصال مکان‌نمای بریل NVDA+control+t NVDA+control+t این گزینه به شما اجازه میدهد، انتخاب کنید که نمایشگر بریل، فکوس یا نشانگر سیستم را تعقیب کند، پیمایشگر یا مکان‌نمای بازبینی را دنبال کند، یا هر دو را. (منظور از دنبال کردن، نمایش آن بخش در نمایشگر بریل است.)

صفحه‌کلید (NVDA+control+k)

نام کلید رومیزی کلید لپتاپ توضیح
خواندن نویسه‌های تایپ‌شده NVDA+2 NVDA+2 وقتی این گزینه فعال باشد، NVDA همه‌ی نویسه‌هایی را که شما با صفحه‌کلید تایپ میکنید اعلام خواهد کرد.
خواندن واژه‌های تایپ‌شده NVDA+3 NVDA+3 در صورت فعال شدن این گزینه، NVDA تمام کلمه‌هایی را که با صفحه‌کلید تایپ میکنید اعلام خواهد کرد. (در حالت گفته‌شده، هنگامی که بعد از تایپ کردن چند حرف، یکی از کلیدهای «فاصله»، «اینتر» یا یکی از علائم نقطه‌گذاری را وارد کنید، چند حرفی که پیش از این تایپ کرده بودید، مانند یک واژه خوانده خواهد شد.)
خواندن کلیدهای فرمان NVDA+4 NVDA+4 هنگامی که این گزینه فعال باشد، NVDA همه‌ی کلیدهایی که نویسه نیستند را وقتی روی صفحه‌کلید تایپ میکنید اعلام خواهد کرد. این، شامل کلیدهای ترکیبی‌ای مانند Control بعلاوه‌ی یک حرف دیگر میشود.

موس (NVDA+control+m)

نام کلید رومیزی کلید لپتاپ توضیح
فعال‌سازی دنبال کردن موس NVDA+m NVDA+m هنگامی که این گزینه فعال باشد، NVDA، همان‌طور که موس را روی صفحه حرکت میدهید، متنی را که زیر اشاره‌گر موس قرار دارد خواهد خواند.

مکان‌نمای بازبینی

نام کلید رومیزی کلید لپتاپ توضیح
دنبال کردن فکوس سیستم NVDA+7 NVDA+7 وقتی این گزینه فعال باشد، هرگاه فکوس سیستم تغییر کند، مکان‌نمای بازبینی همیشه در همان شیئی خواهد بود که فکوس سیستم نیز در آن است.
دنبال کردن نشانگر سیستم NVDA+6 NVDA+6 هنگامی که این گزینه فعال باشد، هرگاه نشانگر سیستم حرکت کند، مکان‌نمای بازبینی هم بطور خودکار به موقعیت نشانگر سیستم برده خواهد شد.

نحوه ارائه‌ی اشیا (NVDA+control+o)

نام کلید رومیزی کلید لپتاپ توضیح
اعلام نوار پیشرفت NVDA+u NVDA+u این گزینه مشخص میکند که NVDA نوارهای پیش‌رفت را چگونه به شما اعلام کند.
اعلام تغییرات محتوای پویا NVDA+5 NVDA+5 اعلام محتوای جدید در اشیای خاص، همچون پایانه‌ها و کنترل سوابق در برنامه‌های چت را فعال یا غیرفعال میکند.

حالت مرور (Browse Mode) (NVDA+control+b)

نام کلید رومیزی کلید لپتاپ توضیح
استفاده از چیدمان صفحه NVDA+v NVDA+v این گزینه اجازه میدهد تعیین کنید، متن نمایش‌داده‌شده در حالت مرور باید محتوای خود، مثلاً لینک‌ها و دیگر فیلدها را در خط‌های جداگانه قرار دهد، یا این‌که آن‌ها را به همراه و در میان متن آن‌چنان‌که دیده میشود نمایش دهد.

ذخیره کردن و بارگزاری دوباره‌ی پیکره‌بندی

نام رومیزی لپتاپ توضیح
ذخیره کردن پیکره‌بندی NVDA+control+c NVDA+control+c پیکره‌بندی کنونی شما را ذخیره میکند تا زمانی که از NVDA خارج میشوید، تنظیمات از بین نروند.
بازگرداندن پیکره‌بندی NVDA+control+r NVDA+control+r با یک بار فشردن، پیکره‌بندی را به آخرین پیکره‌بندی‌ای که ذخیره کرده‌اید بازمیگردانَد. سه بار فشردن این کلید، پیکره‌بندی را به تنظیمات اولیه‌ی تولید‌کننده بازخواهد گرداند.

پروفایل‌های پیکره‌بندی

مدیریت ابتدایی

نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده

سِری‌های Focus و PACMate از شرکت Freedom Scientific

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل (برای دیدن بقیه‌ی خط جاری) topRouting1 (اولین خانه روی نمایشگر)
جلو بردن نمایشگر بریل (برای دیدن بقیه‌ی خط جاری) topRouting20/40/80 (آخرین خانه روی نمایشگر)
عقب بردن نمایشگر بریل AdvanceBar چپ
جلو بردن نمایشگر بریل AdvanceBar راست
تغییر حالت اتصال بریل به دکمه‌ی GDF چپ + دکمه‌ی GDF راست
تغییر دادن کارایی WizWheel چپ فشردن WizWheel چپ
عقب رفتن با استفاده از WizWheel چپ فشردن WizWheel چپ رو به بالا
جلو رفتن با استفاده از WizWheel چپ فشردن WizWheel چپ رو به پایین
تغییر دادن کارایی WizWheel راست فشردن WizWheel راست
عقب رفتن با استفاده از WizWheel راست فشردن WizWheel راست رو به بالا
جلو رفتن با استفاده از WizWheel راست فشردن WizWheel راست رو به پایین
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
کلید shift+tab کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۲
کلید tab کلید فاصله + نقطه‌های ۴ ۵
کلید جهت‌نمای بالا کلید فاصله بریل + نقطه‌ی ۱
کلید جهت‌نمای پایین کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۴
کلید control + جهت‌نمای چپ کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۲
کلید control + جهت‌نمای راست کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۵
کلید جهت‌نمای چپ کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۳
کلید جهت‌نمای راست کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۶
کلید home کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۳
کلید end کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۴ ۶
کلید control+home کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۲ ۳
کلید control+end کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۴ ۵ ۶
کلید alt کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۳ ۴
کلید alt+tab کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۲ ۳ ۴ ۵
کلید alt+shift+tab فاصله‌ی بریل+نقطه‌های ۱-۲-۵-۶
کلید windows+tab فاصله‌ی بریل+نقطه‌های ۲-۳-۴
کلید escape کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۵
کلید windows کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۲ ۴ ۵ ۶
کلید فاصله کلید فاصله‌ی بریل
کلید windows+d (کوچک‌سازی همه‌ی برنامه‌ها روی نوار وظیفه) کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
اعلام خط جاری کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۴
منوی NVDA کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۳ ۴ ۵

برای مدل‌های جدیدتر نمایشگر Focus (مانند Focus 40، Focus 80 و Focus Blue) که دارای کلیدهای RockerBar هستند:

نام کلید
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی فشردن RockerBar چپ به بالا یا فشردن RockerBar راست به بالا
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی فشردن RockerBar چپ به پایین یا فشردن RockerBar راست به پایین

تنها برای نمایشگر Focus 80:

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل فشردن BumperBarچپ یا راست به بالا
جلو بردن نمایشگر بریل فشردن BumperBarچپ یا راست به پایین

سِری 6نمایشگر ALVA / مبدل پروتکل، محصول شرکت Optelec

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل (ScrollBack) t1، etouch1
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی t2
بردن نمایشگر به مکان فرمان‌پذیری فعلی t3
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی t4
جلو بردن نمایشگر بریل (ScrollForward) t5، etouch3
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
اعلام قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل secondary routing
تغییر وضعیت شبیه‌سازی صفحه‌کلیدی HID t1+spEnter
بردن نمایشگر به خط بالا در محل بازبینی t1+t2
بردن نمایشگر به خط پایین در محل بازبینی t4+t5
تغییر اتصال بریل به t1+t3
اعلام عنوان پنجره etouch2
اعلام نوار وضعیت etouch4
کلید shift+tab sp1
کلید alt sp2، alt
کلید escape sp3
کلید tab sp4
کلید جهت‌نمای بالا sp بالا
کلید جهت‌نمای پایین sp پایین
کلید جهت‌نمای چپ sp چپ
کلید جهت‌نمای راست sp راست
کلید enter spEnter، Enter
اعلام تاریخ و ساعت sp2+sp3
منوی NVDA sp1+sp3
کلید windows+d (کوچک‌سازی همه‌ی برنامه‌ها روی نوار وظیفه) sp1+sp4
کلید windows+b (در تیررس آوردن محدوده‌ی اعلان‌های سیستم) sp3+sp4
کلید windows sp1+sp2، windows
کلید alt+tab sp2+sp4
کلید control+home t3+sp بالا
کلید control+end t3+sp پایین
کلید home t3+sp چپ|
کلید end t3+sp راست
کلید control control

نمایشگرهای Handy Tech

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل چپ، بالا، b3
جلو بردن نمایشگر بریل راست، پایین، b6
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی b4
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی b5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
کلید shift+tab esc، سه بار زدنِ کلیدِ چپِ action بالا و پایین
کلید alt b2+b4+b5
کلید escape b4+b6
کلید tab enter، سه بار زدنِ کلیدِ راستِ action بالا و پایین
کلید enter esc+enter، سه بار زدنِ کلیدِ راست و چپِ action بالا و پایین، joystickAction
کلید جهت‌نمای بالا joystick بالا
کلید جهت‌نمای پایین joystick پایین
کلید جهت‌نمای چپ joystick چپ
کلید جهت‌نمای راست joystick راست
منوی NVDA b2+b4+b5+b6
تغییر اتصال بریل به b2
روشن یا خاموش کردن مکان‌نمای بریل b1
تغییر تنظیمات ارائه‌ی محتوای زمینه‌ای فکوس b7
فعال یا غیرفعال کردن ورودی بریل فاصله + b1+b3+b4 (فاصله + B بزرگ)

MDV Lilli

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل LF
جلو بردن نمایشگر بریل RG
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی UP
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی DN
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل route
کلید shift+tab SLF
کلید tab SRG
کلید alt+tab SDN
کلید alt+shift+tab SUP

نمایشگرهای بریل Baum، Humanware، APH و Orbit

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل d2
جلو بردن نمایشگر بریل d5
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی d1
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی d3
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing

برای نمایشگرهایی که joystick دارند:

نام کلید
کلید جهت‌نمای بالا بالا
کلید جهت‌نمای پایین پایین
کلید جهت‌نمای چپ چپ
کلید جهت‌نمای راست راست
کلید enter select

Hedo ProfiLine USB

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل K1
جلو بردن نمایشگر بریل K3
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی B2
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی B5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
تغییر حالت اتصال بریل به K2
خواندن همه B6

Hedo MobilLine USB

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل K1
جلو بردن نمایشگر بریل K3
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی B2
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی B5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
تغییر حالت اتصال بریل به K2
خواندن همه B6

سِری‌های BI و B نمایشگر Brailliant و BrailleNote Touch از شرکت HumanWare

کلیدهای اختصاص‌یافته به همه‌ی مدل‌ها

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل چپ
جلو بردن نمایشگر بریل راست
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی بالا
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی پایین
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
تغییر حالت اتصال بریل به بالا + پایین
کلید جهت‌نمای بالا فاصله + نقطه‌ی ۱
کلید جهت‌نمای پایین فاصله + نقطه‌ی ۴
کلید جهت‌نمای چپ فاصله + نقطه‌ی ۳
کلید جهت‌نمای راست فاصله + نقطه‌ی ۶
کلید shift+tab فاصله + نقطه‌های ۱ ۳
کلید tab فاصله + نقطه‌های ۴ ۶
کلید alt فاصله + نقطه‌های ۱ ۳ ۴ (فاصله + M)
کلید escape فاصله + نقطه‌های ۱ ۵ (فاصله + E)
کلید enter نقطه‌ی ۸
کلید windows فاصله + نقطه‌های ۳ ۴
کلید alt+tab فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۴ ۵ (فاصله + T)
منوی NVDA فاصله+نقطه‌های ۱-۳-۴-۵ (فاصله+n)
کلید windows+d (کوچکسازی همه‌ی برنامه‌ها) فاصله+نقطه‌های ۱-۴-۵ (فاصله+d)
خواندن همه فاصله+نقطه‌های ۱-۲-۳-۴-۵-۶

کلیدهای اختصاص‌یافته به نمایشگر Brailliant، سِری‌های BI 32، BI 40 و B 80

نام کلید
منوی NVDA c1+c3+c4+c5 (فرمان n)
کلید windows+d (کوچکسازی همه‌ی برنامه‌ها) c1+c4+c5 (فرمان d)
خواندن همه c1+c2+c3+c4+c5+c6

کلیدهای اختصاص‌یافته به Brailliant BI 14

نام کلید
کلید جهت‌نمای بالا joystick up
کلید جهت‌نمای پایین joystick down
کلید جهت‌نمای چپ joystick left
کلید جهت‌نمای راست joystick right
کلید enter joystick action

سِری‌های Braille Sense، Braille EDGE، Smart Beetle، و Sync Braille شرکت HIMS

نام کلید
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
عقب بردن نمایشگر بریل leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
جلو بردن نمایشگر بریل leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
رفتن به خط قبلی در حالت بازبینی rightSideUpArrow
رفتن به خط بعدی در حالت بازبینی rightSideDownArrow
رفتن به نویسه‌ی قبلی در حالت بازبینی rightSideLeftArrow
رفتن به نویسه‌ی بعدی در حالت بازبینی rightSideRightArrow
رفتن به فکوس جاری leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
کلید Control SmartBeetle: f1, BrailleEdge: f3
کلید Windows f7, SmartBeetle: f2
کلید Alt نقطه‌های ۱ ۳ ۴+فاصله، f2, SmartBeetle: f3, BrailleEdge: f4
کلید Shift f5
کلید Insert نقطه‌های ۲ ۴+فاصله، f6
کلید applications نقطه‌های ۱ ۲ ۳ ۴+فاصله، f8
کلید capsLock نقطه‌های ۱ ۳ ۶+فاصله
کلید Tab نقطه‌های ۴ ۵+فاصله، f3, BrailleEdge: f2
کلید shift+alt+tab f2+f3+f1
کلید alt+tab f2+f3
کلید shift+tab نقطه‌های ۱ ۲ + فاصله
کلید end نقطه‌های ۴ ۶ + فاصله
کلید control+end نقطه‌های ۴ ۵ ۶+فاصله
کلید home نقطه‌های ۱ ۳+فاصله، SmartBeetle: f4
کلید control+home نقطه‌های ۱ ۲ ۳ + فاصله
کلید alt+f4 نقطه‌های ۱ ۳ ۵ ۶+فاصله
کلید جهت‌نمای چپ نقطه‌ی ۳+فاصله، leftSideLeftArrow
کلید کنترل+شیفت+جهت‌نمای چپ نقطه‌های ۲ ۸+فاصله+f1
کلید کنترل+جهت‌نمای چپ نقطه‌ی ۲ + فاصله
کلید شیفت+آلْت+جهت‌نمای چپ نقطه‌های ۲ ۷ + f1
کلید آلْت+جهت‌نمای چپ نقطه‌های ۲ ۷
کلید جهت‌نمای راست نقطه‌ی ۶+فاصله، leftSideRightArrow
کلید کنترل+شیفت+جهت‌نمای راست نقطه‌های ۵ ۸+فاصله+f1
کلید کنترل+جهت‌نمای راست نقطه‌ی ۵ + فاصله
کلید shift+alt+جهت‌نمای راست نقطه‌های ۵ ۷ + f1
کلید alt+جهت‌نمای راست نقطه‌های ۵ ۷
کلید pageUp نقطه‌های ۱ ۲ ۶ + فاصله
کلید control+pageUp نقطه‌های 1 2 6 8 + فاصله
کلید جهت‌نمای بالا نقطه‌ی ۱+فاصله، leftSideUpArrow
کلید control+shift+جهت‌نمای بالا نقطه‌های ۲ ۳ ۸+فاصله+f1
کلید control+جهت‌نمای بالا نقطه‌های ۲ ۳ + فاصله
کلید shift+alt+جهت‌نمای بالا نقطه‌های 2 3 7 + f1
کلید alt+جهت‌نمای بالا نقطه‌های 2 3 7
کلید shift+جهت‌نمای بالا leftSideScrollDown+ فاصله
کلید pageDown نقطه‌های 3 4 5 + فاصله
کلید control+pagedown نقطه‌های 3 4 5 8 + فاصله
کلید جهت‌نمای پایین نقطه‌ی ۴+فاصله، leftSideDownArrow
کلید control+shift+جهت‌نمای پایین نقطه‌های 5 6 8 + فاصله + f1
کلید control+جهت‌نمای پایین نقطه‌های 5 6 + فاصله
کلید shift+alt+جهت‌نمای پایین نقطه‌های 5 6 7 + f1
کلید alt+جهت‌نمای پایین نقطه‌های 5 6 7
کلید shift+جهت‌نمای پایین rightSideScrollDown + فاصله
کلید escape نقطه‌های ۱ ۵+فاصله، f4، BrailleEdge: f1
کلید delete نقطه‌های 1 3 5 + فاصله، نقطه‌های ۱ ۴ ۵+فاصله
کلید f1 نقطه‌های 1 2 5 + فاصله
کلید f3 نقطه‌های 1 4 8 + فاصله
کلید f4 نقطه‌ی ۷+f3
کلید windows+b نقطه‌های ۱ ۲+f1
کلیدهای windows+d نقطه‌های ۱ ۴ ۵+f1
کلید control+insert SmartBeetle: f1+rightSideScroll
کلید alt+insert SmartBeetle: f3+rightSideScroll

نمایشگرهای بریل Seika

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل چپ
جلو بردن نمایشگر بریل راست
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی b3
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی b4
تغییر حالت اتصال بریل به b5
خواندن همه b6
کلید tab b1
کلید shift+tab b2
کلید alt+tab b1+b2
منوی NVDA چپ + راست
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing

مدل‌های جدیدتر BRAILLEX شرکت Papenmeier

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل left
جلو بردن نمایشگر بریل right
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی up
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی dn
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری l2
تغییر تنظیم اتصال بریل به r2
اعلام عنوان l1+up
اعلام نوار وضعیت l2+dn
حرکت به شیء دربرگیرنده up2
حرکت به اولین شیء دربرگرفته‌شده dn2
حرکت به شیء قبلی left2
حرکت به شیء بعدی right2
اعلام اطلاعات قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل ردیف کلیدهای جاگزینی (routing) بالا
کلید escape فاصله با نقطه‌ی ۷
کلید جهت‌نمای بالا فاصله با نقطه‌ی ۲
جهت‌نمای چپ فاصله با نقطه‌ی ۱
جهت‌نمای راست فاصله با نقطه‌ی ۴
کلید جهت‌نمای پایین فاصله با نقطه‌ی ۵
کلید control lt + نقطه‌ی ۲
کلید alt lt + نقطه‌ی ۳
کلید control+escape فاصله با نقطه‌های ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
کلید tab فاصله با نقطه‌های ۳ ۷

مدل‌های قدیمیتر نمایشگرهای BRAILLEX شرکت Papenmeier

دستگاه‌های دارای EAB:

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل left
جلو بردن نمایشگر بریل right
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی up
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی dn
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری l2
اعلام عنوان l1up
اعلام نوار وضعیت l2down
حرکت به شیء دربرگیرنده up2
حرکت به نخستین شیء دربرگرفته‌شده dn2
حرکت به شیء بعدی right2
حرکت به شیء قبلی left2
اعلام قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل ردیف بالای کلیدهای جاگزین مکان‌نما

BRAILLEX Tiny:

نام کلید
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری l2
عقب بردن نمایشگر بریل left
جلو بردن نمایشگر بریل right
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی up
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی dn
تغییر حالت اتصال بریل به r2
حرکت به شیء دربرگیرنده r1+up
حرکت به اولین شیء دربرگرفته‌شده r1+dn
حرکت به شیء قبلی r1+left
حرکت به شیء بعدی r1+right
اعلام قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل ردیف بالای کلیدهای جاگزین مکان‌نما
اعلام عنوان l1+up
اعلام نوار وضعیت l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

نام کلید
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری l2
تغییر حالت اتصال بریل به r2
اعلام قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل ردیف بالای کلیدهای جاگزین مکان‌نما
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی up
عقب بردن نمایشگر بریل left
جلو بردن نمایشگر بریل right
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی dn
حرکت به شیء بعدی left2
حرکت به شیء دربرگیرنده up2
حرکت به اولین شیء دربرگرفته‌شده dn2
حرکت به شیء قبلی right2

نمایشگر BrailleNote شرکت HumanWare

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل back
جلو بردن نمایشگر بریل advance
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی previous
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی next
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل routing
منوی NvDA فاصله+نقطه‌های ۱-۳-۴-۵ (فاصله+n)
تغییر حالت اتصال بریل به previous+next
کلید جهت‌نمای بالا فاصله + نقطه‌ی ۱
کلید جهت‌نمای پایین فاصله + نقطه‌ی ۴
کلید جهت‌نمای چپ فاصله + نقطه‌ی ۳
کلید جهت‌نمای راست فاصله + نقطه‌ی ۶
کلید Page up فاصله + نقطه‌های ۱ ۳
کلید Page down فاصله + نقطه‌های ۴ ۶
کلیدHome فاصله + نقطه‌های ۱ ۲
کلید End فاصله + نقطه‌های ۴ ۵
کلید Control+home فاصله + نقطه‌های ۱ ۲ ۳
کلید Control+end فاصله + نقطه‌های ۴ ۵ ۶
کلید فاصله فاصله
Enter فاصله + نقطه‌ی ۸
Backspace فاصله + نقطه‌ی ۷
کلید Tab فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۴ ۵ (فاصله + T)
کلید Shift+tab فاصله + نقطه‌های ۱ ۲ ۵ ۶
کلید Windows فاصله + نقطه‌های ۲ ۴ ۵ ۶ (فاصله + W)
کلید Alt فاصله + نقطه‌های ۱ ۳ ۴ (فاصله + M)
فعال یا غیرفعال کردن راهنمای ورودی فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۶ (فاصله + H کوتاه)

فرمان‌های زیر به BrailleNote QT اختصاص یافته اند وقتی که در حالت ورودی بریل نباشد:

نام کلید
منوی NvDA read+n
کلید جهت‌نمای بالا upArrow
کلید جهت‌نمای پایین downArrow
کلید جهت‌نمای چپ leftArrow|
کلید جهت‌نمای راست rightArrow
کلید Page up function+upArrow
کلید Page down function+downArrow
کلید Home function+leftArrow
کلید End function+rightArrow
کلیدهای Control+home read+t
کلیدهای Control+end read+b
کلید Enter enter
کلید Backspace backspace
کلید Tab tab
کلیدهای Shift+tab shift+tab
کلید Windows read+w
کلید Alt read+m
فعال یا غیرفعال کردن راهنمای ورودی read+1

فرمان‌های زیر به scroll wheel اختصاص یافته اند:

نام کلید
کلید جهت‌نمای بالا نقطه‌ی جهت‌نمای بالا
کلید جهت‌نمای پایین نقطه‌ی جهت‌نمای پایین
کلید جهت‌نمای چپ نقطه‌ی جهت‌نمای چپ
کلید جهت‌نمای راست نقطه‌ی جهت‌نمای راست
کلید Enter دکمه‌ی وسط
کلید Tab scroll wheel حرکت در جهت عقربه‌های ساعت
کلیدهای Shift+Tab scroll wheel خلاف حرکت عقربه‌های ساعت

نمایشگر EcoBraille

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل T2
جلو بردن نمایشگر بریل T4
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی T1
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی T5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل Routing
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری T3
رفتن به حالت بازبینی بعدی F1
رفتن به شیء دربرگیرنده F2
رفتن به حالت بازبینی قبلی F3
رفتن به شیء قبلی F4
اعلام شیء جاری F5
رفتن به شیء بعدی F6
رفتن به شیء فرمان‌پذیر F7
رفتن به نخستین شیء دربرگرفته‌شده F8
بردن فکوس سیستم یا نشانگر به موقعیت بازبینی جاری F9
اعلام محل مکان‌نمای بازبینی F0
تغییر حالت اتصال بریل به A

SuperBraille

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل منها در صفحه‌کلید اعداد
جلو بردن نمایشگر بریل به‌علاوه در صفحه‌کلید اعداد

نمایشگرهای Esys، Esytime، Iris، از شرکت Eurobraille

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل switch1-6left, l1
جلو بردن نمایشگر بریل switch1-6Right, l8
بردن به فکوس جاری switch1-6Left+switch1-6Right, l1+l8
رفتن به خانه‌ی بریل routing
اعلام قالب‌بندی متن موجود در خانه‌ی بریل double routing
رفتن به خط قبلی در بازبینی joystick1Up
رفتن به خط بعدی در بازبینی joystick1Down
رفتن به نویسه‌ی قبلی در بازبینی joystick1Left
رفتن به نویسه‌ی بعدی در بازبینی joystick1Right
رفتن به حالت قبلی بازبینی joystick1Left+joystick1Up
رفتن به حالت بعدی بازبینی joystick1Right+joystick1Down
پاک کردن آخرین خانه یا نویسه‌ی وارد‌شده backSpace
برگرداندن ورودی بریل و فشردن کلید اینتر backSpace+space
کلید Insert dot3+dot5+space, l7
کلید Delete dot3+dot6+space
کلید home dot1+dot2+dot3+space, joystick2Left+joystick2Up
کلید end dot4+dot5+dot6+space, joystick2Right+joystick2Down
کلید جهت‌نمای چپ dot2+space, joystick2Left, جهت‌نمای چپ
کلید جهت‌نمای راست dot5+space, joystick2Right, جهت‌نمای راست
کلید جهت‌نمای بالا dot1+space, joystick2Up, جهت‌نمای بالا
کلید جهت‌نمای پایین dot6+space, joystick2Down, جهت‌نمای پایین
کلید enter joystick2Center
کلید pageUp dot1+dot3+space
کلید pageDown dot4+dot6+space
کلید ۱ در ماشین‌حساب dot1+dot6+backspace
کلید ۲ در ماشین‌حساب dot1+dot2+dot6+backspace
کلید ۳ در ماشین‌حساب dot1+dot4+dot6+backspace
کلید ۴ در ماشین‌حساب dot1+dot4+dot5+dot6+backspace
کلید ۵ در ماشین‌حساب dot1+dot5+dot6+backspace
کلید ۶ در ماشین‌حساب dot1+dot2+dot4+dot6+backspace
کلید ۷ در ماشین‌حساب dot1+dot2+dot4+dot5+dot6+backspace
کلید ۸ در ماشین‌حساب dot1+dot2+dot5+dot6+backspace
کلید ۹ در ماشین‌حساب dot2+dot4+dot6+backspace
کلید insert در ماشین‌حساب dot3+dot4+dot5+dot6+backspace
کلید ممیز در ماشین‌حساب dot2+backspace
کلید تقسیم در ماشین‌حساب dot3+dot4+backspace
کلید ضرب در ماشین‌حساب dot3+dot5+backspace
کلید منها در ماشین‌حساب dot3+dot6+backspace
کلید بعلاوه در ماشین‌حساب dot2+dot3+dot5+backspace
کلید enter در ماشین‌حساب dot3+dot4+dot5+backspace
کلید escape dot1+dot2+dot4+dot5+space, l2
کلید tab dot2+dot5+dot6+space, l3
کلید shift+tab dot2+dot3+dot5+space
کلید printScreen dot1+dot3+dot4+dot6+space
کلید pause dot1+dot4+space
کلید applications dot5+dot6+backspace
کلید f1 dot1+backspace
کلید f2 dot1+dot2+backspace
کلید f3 dot1+dot4+backspace
کلید f4 dot1+dot4+dot5+backspace
کلید f5 dot1+dot5+backspace
کلید f6 dot1+dot2+dot4+backspace
کلید f7 dot1+dot2+dot4+dot5+backspace
کلید f8 dot1+dot2+dot5+backspace
کلید f9 dot2+dot4+backspace
کلید f10 dot2+dot4+dot5+backspace
کلید f11 dot1+dot3+backspace
کلید f12 dot1+dot2+dot3+backspace
کلید windows dot1+dot2+dot3+dot4+backspace
کلید capsLock dot7+backspace, dot8+backspace
کلید numLock dot3+backspace, dot6+backspace
کلید shift dot7+space, l4
تعویض حالت کلید شیفت dot1+dot7+space, dot4+dot7+space
کلید کنترل dot7+dot8+space, l5
تعویض حالت کلید کنترل dot1+dot7+dot8+space, dot4+dot7+dot8+space
کلید آلْت dot8+space, l6
تعویض حالت کلید آلْت dot1+dot8+space, dot4+dot8+space
تعویض حالت شبیه‌سازی صفحه‌کلید HID esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

نمایشگرهای nBraille، محصول شرکت ناطق

نام کلید
عقب بردن نمایشگر بریل up
جلو بردن نمایشگر بریل down
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی left
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی right
رفتن به خانه‌ی بریل routing

BRLTTY

نام فرمان BRLTTY
عقب بردن نمایشگر بریل fwinlt (یک پنجره به چپ برو)
جلو بردن نمایشگر بریل fwinrt (یک پنجره به راست برو)
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی lnup (یک خط برو بالا)
بردن نمایشگر به خط بعدی lndn (یک خط برو پایین)
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل route (مکان‌نما را روی نویسه قرار بده)