Какво ново в NVDA

2020.4

Тази версия включва нови методи на въвеждане за китайски език, актуализация на Liblouis, а списъкът с елементи (NVDA+f7) вече работи в режим на фокус. При натискане на F1 в прозорците на NVDA е налична помощ според текущия контекст. Направени са подобрения в правилата за произнасяне на символи, речниците на говора, брайловите съобщения и беглото четене. Отстранени са грешки и е улеснена работата с Mail, Outlook, Teams, Visual Studio, Azure Data Studio, Foobar2000. В уеб е подобрена поддръжката на Google Docs и ARIA. И още много други важни корекции на грешки и нововъведения.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2020.3

Тази версия включва някои сериозни подобрения в стабилността и производителността, особено в приложенията на Microsoft Office. Налични са нови настройки за включване и изключване на поддръжката на сензорни екрани, както и за докладването на графики. Наличието на маркирано (отбелязано) съдържание може да бъде съобщавано в браузърите, добавени са и нови немски брайлови таблици.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2020.2

Акцентите в това издание включват поддръжка на нов брайлов дисплей от Nattiq, подобрена съвместимост с графичния интерфейс на ESET antivirus и Windows Terminal, по-висока производителност при работа с 1Password и синтезатора Windows OneCore. Направени са и много други важни подобрения и корекции на грешки.

Нови Възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2020.1

Акцентите в тази версия включват: поддръжка на няколко нови брайлови дисплея HumanWare и APH, както и важни корекции на грешки, като например възможността отново да се прочита математическо съдържание в Microsoft Word чрез MathPlayer/MathType.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2019.3

NVDA 2019.3 е особено значимо издание, което съдържа много ключови промени, включително преминаването от Python 2 към Python 3 и основното пренаписване на речевата подсистема. Въпреки че тези промени нарушават съвместимостта с по-стари добавки, надграждането до Python 3 е необходимо с цел по-голяма сигурност, а промените свързани с речта дават възможност за някои вълнуващи иновации в близко бъдеще. Другите акценти в това издание включват 64-битова поддръжка за виртуалните машини на Java, функциите Екранна завеса и Осветяване на фокуса, поддръжка за още брайлови дисплеи, нов Брайлов визуализатор и много корекции на грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2019.2.1

Това е второстепенно издание, целящо да отстрани няколко водещи до сривове грешки, налични в 2019.2. Поправките включват:

2019.2

Акцентите в тази версия включват: автоматично откриване на брайловите дисплеи на Freedom Scientific, експериментална настройка в панела "Разширени", за да се спре автоматичното преместване на фокуса в режим на разглеждане (което може да подобри производителността), опция за умножаване на скоростта на Windows OneCore гласовете за постигане на по-голяма бързина и много поправки на грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2019.1.1

Тази версия отстранява следните грешки:

2019.1

Акцентите в тази версия включват усъвършенствана производителност при работа с Microsoft Word и Excel, подобрения в стабилността и сигурността, като например поддръжка на добавки с информация за съвместимостта с версиите на NVDA, както и много поправки на грешки.

Моля, обърнете внимание, че от тази версия на NVDA потребителските програмни модули, глобалните плъгини, драйверите за брайлови дисплеи и синтезатори вече няма да бъдат зареждани автоматично от вашата конфигурационна директория на NVDA. Вместо това, тези компоненти е необходимо да се инсталират като част от добавка. За тези, които разработват добавки, кодът за тестване може да бъде поставян в новата scratchpad директория за разработчици в конфигурационната папка на NVDA, ако опцията "Включи зареждането на персонализиран код от директорията за разработчици Scratchpad" в новия панел за разширени настройки на NVDA е включена. Тези промени са необходими, за да се гарантира по-добрата съвместимост на потребителския код, така че NVDA да не се срива, когато той стане неприложим към по-новите версии на екранния четец. Моля, вижте списъка с промените по-долу за повече информация относно това, както и за подобренията в системата за версии на добавките.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2018.4.1

Тази версия поправя срив при стартиране, ако езикът на потребителския интерфейс на NVDA е зададен като Арагонски. (#9089)

2018.4

Акцентите на тази версия включват: Подобрения в производителността при работа с последните версии на Mozilla Firefox, прочитане на емоджита с всички синтезатори, докладване на състоянието за отговор/препращане в Outlook, докладване на разстоянието от курсора до ръба на страницата в Microsoft Word и много корекции на програмни грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2018.3.2

Това е малко обновление, което отстранява проблем със срив на Google Chrome при обхождане на туитове в www.twitter.com. (#8777)

2018.3.1

Това е малко обновление, което отстранява критичен проблем в NVDA, предизвикващ срив на 32-битови версии на Mozilla Firefox. (#8759)

2018.3

Акцентите на тази версия включват: Автоматично откриване на много брайлови дисплеи, поддръжка на новите функции на Windows 10, включително панела за въвеждане на емоджи на Windows 10 и много други корекции на програмни грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2018.2.1

Това издание включва обновления на преводите, дължащо се на премахване в последния момент на функция, която предизвика проблеми.

2018.2

Акцентите на тази версия включват: Поддръжка за таблици в Kindle за PC, поддръжка за брайловите дисплеи HumanWare BrailleNote Touch и BI14, Подобрения за речевите синтезатори OneCore и SAPI5, подобрения за Microsoft Outlook и много други.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2018.1.1

Това е извънредно издание на NVDA, което адресира грешка в драйвера за речевия синтезатор OneCore в Windows 10, която го кара да говори с по-висока височина и скорост в обновлението от април 2018 г за Windows 10 (версия 1803). (#8082)

2018.1

Акцентите на тази версия включват: поддръжка на диаграмите в Microsoft word и PowerPoint, поддръжка на нови брайлови дисплеи включително Eurobraille и Optelec protocol converter, подобрена поддръжка на брайловите дисплеи на Hims и Optelec, подобрения на производителността на Mozilla Firefox 58 и по-нови и много други.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2017.4

Акцентите на тази версия включват: много поправки и подобрения на поддръжката на уеб, включващи режим на разглеждане за диалозите в уеб по подразбиране, по-добро докладване на етикетите на групови полета в режим на разглеждане, поддръжка на нови технологии в Windows 10 като Windows Defender Application Guard и Windows 10 с архитектура ARM64 и автоматично докладване на ориентацията на екрана и състоянието на батерията. Моля имайте предвид, че тази версия на NVDA вече не поддържа Windows XP и Windows Vista. Минималните изисквания за NVDA сега са Windows 7 със сервизен пакет 1.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2017.3

Акцентите на тази версия включват: въвеждане на брайлов краткопис, поддръжка за новите гласове Windows OneCore, налични в Windows 10, вградена поддръжка за OCR на Windows 10 и много значителни подобрения, засягащи брайла и уеб.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2017.2

Акцентите в тази версия включват: пълна поддръжка за понижаване на звука на другите приложения в творческото обновление на Windows 10; поправки на разни проблеми със селекцията в режим на разглеждане, включително проблеми с избора на всичко; значителни подобрения в поддръжката за Microsoft Edge; и подобрения в интернет като съобщаването на елементи, указани като текущи (чрез използване на ARIA-Current).

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2017.1

Акцентите в тази версия включват докладване на прекъсванията и текстовите колони в Microsoft Word; поддръжка за четене, навигиране и анотация на книги в Kindle за PC; и подобрена поддръжка за Microsoft Edge.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2016.4

Акцентите в тази версия включват подобрена поддръжка за Microsoft Edge; режим на разглеждане в приложението за електронна поща на Windows 10 и значителни подобрения на диалозите на NVDA.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2016.3

Акцентите в тази версия включват възможност за изключване на индивидуални добавки; поддръжка за формуляри в Microsoft Excel; значителни подобрения на докладването на цветовете; поправки и подобрения, отнасящи се до няколко брайлови дисплея; и поправки и подобрения на поддръжката за Microsoft Word.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2016.2.1

Това издание отстранява сривове в Microsoft Word:

2016.2

Акцентите на тази версия включват възможност за докладване на грешки в правописа по време на писане; поддръжка за докладване на граматически грешки в Microsoft Word; и поправки и подобрения в поддръжката за Microsoft Office.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2016.1

Акцентите на тази версия включват възможност за понижаване на силата на звука на останалите звуци; подобрения в извеждането на брайл и поддръжката на брайлови дисплеи; няколко значителни подобрения на поддръжката на Microsoft Office; и отстранени грешки в режима на разглеждане в iTunes.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2015.4

Акцентите на тази версия включват подобрена производителност в Windows 10; присъединяване към центъра за достъпност в Windows 8 и по-нови версии; подобрения при работата с Microsoft Excel, включително показване и преименуване на листовете и достъп до заключени клетки в защитени листове; и поддръжка за редактиране на форматируем текст в Mozilla Firefox, Google Chrome и Mozilla Thunderbird.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

2015.3

Акцентите на тази версия включват първоначална поддръжка за Windows 10; възможност за изключване на бързата навигация в режим на разглеждане (полезно в някои уеб приложения); подобрения в работата с Internet Explorer; и е отстранено погрешното представяне на текст при писане в определени приложения при използване на брайл.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2015.2

Акцентите на тази версия включват възможност за четене на диаграми в Microsoft Excel и поддръжка за четене и интерактивна навигация на математическо съдържание.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2015.1

Акцентите на тази версия включват режим на разглеждане за документи в Microsoft Word и Outlook; значителни подобрения на поддръжката за Skype за настолни компютри; и значителни поправки за работата в Microsoft Internet Explorer.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2014.4

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2014.3

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2014.2

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

2014.1

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2013.3

Нови възможности

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2013.2

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2013.1.1

Това издание поправя проблема, при който NVDA забива при стартиране, когато е настроен да използва ирландски език, а също така включва и обновления на преводите и някои други отстранени грешки.

Отстранени грешки

2013.1

Акцентите на тази версия включват по-интуитивна и логична лаптоп клавиатурна подредба; основна поддръжка за Microsoft PowerPoint; поддръжка за подробни описания в уеб браузърите; и поддръжка за въвеждането на компютърен брайл чрез брайлови дисплеи, имащи брайлова клавиатура.

Важно

Нова лаптоп клавиатурна подредба

Лаптоп клавиатурната подредба беше напълно преработена, за да стане по-интуитивна и логична. Новата подредба използва стрелките в комбинация с NVDA модификатора и другите модификаторни клавиши за командите за преглед на текст.

Моля, имайте предвид следните промени на най-често използваните команди:

Име Клавиш
Кажи всичко NVDA+a
Прочети текущия ред NVDA+l
Прочети текущо маркирания текст NVDA+shift+s
Докладвай лентата на състоянието NVDA+shift+end

В допълнение, наред с другите промени, клавишните команди за цялата обектна навигация, преглед на текст, активиране на бутоните на мишката и пръстена от настройки за синтезатора бяха променени. Моля, вижте документа кратък преглед на командите, за да се информирате за новите клавишни команди.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2012.3

Акцентите на тази версия включват поддръжка за въвеждане на азиатски символи; експериментална поддръжка на сензорни екрани за Windows 8; докладване на номерата на страниците и подобрена поддръжка за таблици в Adobe Reader; команди за навигация в таблици за фокусираните редове в таблиците и списъчните контроли в Windows; поддръжка за още няколко брайлови дисплея; и докладване на заглавията на редовете и колоните в Microsoft Excel.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2012.2.1

Това издание отстранява няколко потенциални проблема със сигурността (с обновяването на Python до версия 2.7.3).

2012.2

Акцентите на тази версия включват вграден инсталатор и възможност за създаване на преносими копия, автоматични обновления, лесно управление на новите добавки на NVDA, съобщаване на изображенията в Microsoft Word, поддръжка за метро приложенията в Windows 8, и няколко важни отстранени грешки.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2012.1

Акцентите на тази версия включват възможности за по-плавно четене на брайл; отчитане на форматирането на документите на брайл; достъп до много повече информация за форматирането и подобрена производителност в Microsoft Word и поддръжка за iTunes Store.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2011.3

Акцентите на тази версия включват автоматична промяна на езика при четене на документи, предоставящи езикова информация; поддръжка за 64-битови Java Runtime Environments; докладване на форматирането на текста в режим на разглеждане в приложенията на Mozilla; по-добро прихващане на забили или замръзнали приложения; и първоначална поддръжка за Windows 8.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2011.2

Акцентите на тази версия включват значителни подобрения, засягащи пунктуацията и символите, включително нива на настройка, избираемо етикетиране и описания на символите; вече няма паузи в края на редовете по време на четене; подобрена поддръжка на зоните в Internet Explorer; по-добра поддръжка за XFA/LiveCycle PDF documents в Adobe Reader; достъп до текста, изписван на екрана, в повече приложения; и информация за форматирането и цветовете на текста, изписван на екрана.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2011.1.1

Това издание поправя проблеми, свързани със сигурността и други важни неизправности, открити във версия 2011.1 на NVDA.

Отстранени грешки

2011.1

Акцентите на тази версия включват автоматично докладване на новопоявил се текст в програмите mIRC, PuTTY, Tera Term и SecureCRT; Поддръжка на глобални добавки; Докладване на номерирани и неномерирани списъци в Microsoft Word; Допълнителни клавишни назначения за брайловите дисплеи, включително клавиши за придвижване до предишен и следващ ред; Поддръжка за няколко брайлови дисплея на Baum, HumanWare и APH; и докладване на цветовете за някои елементи, включително текстовите контроли в IBM Lotus Symphony.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

Промени за разработчици

2010.2

Забележимите характеристики на тази версия включват значително опростената обектна навигация; виртуални буфери за съдържанието в Adobe Flash; достъп до много недостъпни преди контроли с извличане на текста, написан на екрана; равнинен преглед на текста на екрана; поддръжка за документи в IBM Lotus Symphony; докладване на заглавията на редовете и колоните в таблиците в Mozilla Firefox; както и значително подобрената потребителска документация.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

2010.1

Това издание се фокусира основно върху отстраняване на грешки и подобрения, направени въз основа на опита на потребителите, което включва и някои съществени поправки, отнасящи се до стабилността.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

2009.1

Основните акценти на тази версия включват поддръжка за 64 битовите версии на Windows; значително подобрена поддръжка за документи на Microsoft Internet Explorer и Adobe Reader; поддръжка за Windows 7; четене на екрана за вписване в Windows, control+alt+delete и User Account Control (UAC) екраните; и възможността за взаимодействие със съдържанието на Adobe Flash и Sun Java в уеб страниците. Има също и няколко значителни подобрения на стабилността и подобрения направени въз основа на опита на потребителите.

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

0.6p3

Нови възможности

Промени

Отстранени грешки

0.6p2

0.6p1

Достъп до уеб съдържание с новите разработвани виртуални буфери (все още само за Mozilla Gecko приложения, включително Firefox3 и Thunderbird3)

Интернационализация

Реч

Производителност

Клавиатурни команди

Поддържани приложения

Интерфейси и инструменти

Мишката

Представяне и взаимодействие с обектите

Потребителски интерфейс

0.5